Yrd. Doç. Dr. Ayşe Erbay

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Ayşe Erbay"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Ayşe Erbay Eğitimi : Anamur Kıbrıs İlkokulu Anamur Lisesi Hacettepe Ünüversitesi Tip Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Dokuz Eylük Üniversitesi Çocuk onkolojisi Bilim Dalı Tezi : Uzmanlık Tezi; Henoch-Schönlein Purpurasında trombomodulin, tpa ve PAI-1 düzeyinin araştırılması Yan Dal Uzmanlık Tezi: Nörofibromatozis Tip 1 de mikrosatellit instabilitenin araştırılması Yayın Listesi Yayın Listesi: A. Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler A.01. Aksoy Ü, Erbay A, Akısu Ç, Apa H, Özkoç S, Öztürk S. İntestinal Parasites in Children with neoplasms. The Turkish Journal of Pediatrics 2001; 45: A.02. Uysal KM, Olgun N, Erbay A, Sarıalioğlu F. High-dose oral methylprednisolone therapy in childhood hemangiomas. Pediatric Hematology Oncology. 2001; 18(5): A.03. Ortaç R, Aktaş S, Diniz G, Erbay A, Vergin C. Prognostic role of naturel killer cells in pediatric mixed cellularity and noduler sclerosing Hodgkin s disease. Analytical and Quantitative Cytology and Histology 2002; 24(5): A.04. Diniz G, Aktaş S, Ortaç R, Erbay A, Vergin C, Ergin M. Alternative prognostic factors in pediatric embriyonal rhabdomyosarcoma: Nm23 expresion, proliferative activity and angiogenesis. The Turkish Journal of Pediatrics 2004; 46(3): , A.05. Ö. Çoğulu, B. Karaca, E. Karaca, C. Gündüz, F. Özkınay, S. Aksoylar, H. Gülen, M. Kantar, H. Öniz, D. Kaplan, N. Çetingül, A. Erbay, C. Vergin, C. Özkınay: Evaluating of telomerase messenger RNA (HTE-RT) in childhood acute leukemia. Leukemia and Lymphoma 2004; 45(12): A.06. Gulen H, Tüzün F, Ayhan Y, Erbay A, Ozturk E, Inan S, Vergin C. The evaluatıon of blood donor deferral causes. Pediatric Hematology Oncology, 2006; 23: A.07. Aktaş S, Kargı A, Olgun Ni Diniz G, Erbay A, Vergin C, Prognostik Significance of cell proliferation and apopitosis-regulating proteins in

2 Epstein-Barr Virus positive and negative pediatric non-hodgkin s lyphoma. Pathology and Oncology Reserche 2009; 15(3): A.08. Çoğulu O, Kosova B, Gündüz C, Karaca E, Aksoylar S, Erbay A, Karapınar D, Vergin C, Vural F, Tombuloğlu M, Çetingül N, Özkınay F The evaluation of h TERT mrna expression in acute leukemia children and two years follow up of 40 cases. International Journal of hematology 2008; 87(3) A.09. Gulen H, Kazancı E, Meşe T, Uzunkaya D, Erbay A, Tavlı V, Vergin C. Cardiac functions by myocardial performance index and QT dispersion in survivors of childhood lymphoblastic leukemia. Minerva Pediatrics. 2007;59: A.10. Aktaş S, Kargı A, Olgun N, Diniz G, Erbay A, Vergin C, Prognostik Significance of cell proliferation and apopitosis-regulating proteins in Epstein-Barr Virus positive and negative pediatric Hodgkin lyphoma. Lymphatic Reserche and biology 2007;5(3) A.11. Gulen H, Erbay A, Gülen F, Kazancı E, Vergin C, Demir E, Tanaç R. Sinopulmonary aspergillosis in children with hematological malignancy. Minerva Pediatrics 2006; 58(3): A.12. Saatçi Ü, Özdemir S, Beşbaş N, Özen S, Erbay A, Bakkaloğlu A, Kotiloğlu E, Kale G. Late cardiac and vasculer complications of primary hyperoxaluria in childhood. Pediatric Nephrology 1996;10(5): A.13. Kalaycı Ö, Yalçın B, Akpınarlı A, ErbayA. Bone Marrow Transfusion Doğa- Turkish Journal of Medical Scıences 1993;19: A.14. Genel F, Çevik A, Erbay A, Gülen H, Uran N, Vergin C. Acute T-cell lymphoblastic leukemia as a presenting finding of ataxia telenjiectasia. Ann Trop Peadiatr A.15. Alioğlu B, Demirhan B, Özyürek E, Varan B, Erbay A, Özbek N. Pulmonary hypertension in a child with juvenile myelomonocytic leukemia secondary to pulmonary leukemic cell infiltration. Pediatric Hematology Oncology 2006;23(8): A.16. Gülen H, Kazancı E, Özek DG, Erbay A, Yamacı S, Aktaş S, Vergin C. Calcinosis cutis in a pediatric patient with Burkitt s lymphoma. Turkish Journal of Haematology 2005;22(3): A.17. Gülen H, Erbay A, Kazancı E, Vergin C. A rare familial thrombocytopenia: Mey Heglin Anomaly report of two cases and Review of the literature. Turkish Journal Of Hematology 2006;23: A.18. Gulen H, Erbay A, Gülen F, Kazancı E, Vergin C, Demir E, Tanaç R. Sinopulmonary aspergillosis in children with hematological malignancy. Minerva Pediatrics 2006; 58(3): A.19. Gülen H, Erbay A, Gülen F, Kazanci E, Demir E, Tanac R, VerginC. Resistant pneumonia in a child with Non-Hodgkin lymphoma in remission: A case of M. Tuberculosis. Internet Journal of Hematology 2005; volume 2, Number B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler, B.01. Aktaş S, Ortaç R, Diniz G, Erbay A, Vergin C. Prognostic role of naturel killer cells in pediatric non-hodgkin s lymphomas. Turkish Journal of Cancer.2003; 33(2):91-95Aktaş S, Diniz G, Ortaç R, Erbay A, Vergin C. Role of nm23 expression in neuroblastoma determining prognosis and

3 metastatic potential Aegean Pathology Journal. 2004; 1: 9-13, B.02. Gülen H, Çevik A, Çevik BŞ, Erbay A, Karaca İ, Vergin C. Herediter sferositoz: Klinik özellikler, tanı ve tedavi yöntemleri. Ege Pediatri Bülteni 2003;10(3): B.03. Uysal KM, Olgun N, Sarıalioğlu F, Erbay A, Çetingöz R, Çorapçıoğlu F, Gönenç Ü, Kovanlıkaya A, Kargı A. Çocukluk çağında nörofibromatozis tip 1 ile ilişkili optik gliom ve yumuşak doku sarkomları Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000; 14(4): B.04. Değirmenci B, Uysal KM, Kaya G, Erbay A, Kovanlıkaya A, Durak H, Olgun N, Çetingöz R, Kargı A. Pediatrik tümörlerde thallium-201 tümör sintigrafisinin yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001;15(1):17-23 B.05. Aktaş S, Ortaç R, Diniz AG, M, Erbay A, Karaca İ, Kızılay N, Vergin C. Nöroblastom olgularımızın modifiye Shimada yöntemiyle histopatolojik sınıflandırılması (35 olgu, retrospektif çalışma) Türk Patoloji Dergisi. 2001;17(1-2):7-10 B.06. Diniz AG, Aktaş S, Ortaç R, Erbay A, Vergin C. Nöroblastomda anjiogenez ve retiküler çatının evre, sağkalım, ve tedavi yanıtı ile ilişkisinin araştırılması. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003;2: B.07. Ortaç R, Aktaş S, Diniz AG, Ergin M, Erbay A, Gülen H, Vergin C. Aksin tümöründe prognostik faktörler. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003;9:42-44 B.08. Gulen H, Kaygusuz A, Kazancı E, Erbay A, Erdoğan İ, Vergin C. Kanserli gençlerde benlik kavramı. Ege Pediatri Bülteni 2005;12(2): B.09. Gülen H, Erbay A, Kazancı E, Gülfidan G, Gemalmaz, Ayhan Y, Vergin C. Maliyniteli çocuk hastalarda hastane infeksiyonları: risk faktörleri, etkenler, antibiyotik duyarlılıkları. Ege Pediatri Bülteni 2005;12(3): B.010. Kazancı E, Gülen H, Meşe T, Uzunkaya D, Erbay A, Vergin C, Tavlı V. Lösemili çocuklarda QT dispersiyonu. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi dergisi, 2005;15(2):85-89 B.011. Gülen H, Uzunkaya D, Erbay A, Kazancı E, Vergin C, İdiyopatik trombositopenik purpura tedavisinde anti D. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi dergisi, 2005;15(3): B.012. Anal Ö, Paşaoğlu G, Çabuk N, Duman M, Gülay Z, Kargı A, Kavukçu S, Erbay A, Olgun N, İrken G. Kronik granülomatöz hastalık:bir olgu sunumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001;15(1):77-82 B.013. Aktaş S, Apa H, Diniz G, Erbay A, Ortaç R, Vergin C, Karaca İ, Elmas N, Yüzer Y. Androjen-related hepatocelluler tumor of the liver associated with Fanconi s anemia. Turkish Journal of Cancer.2003 ;33(1):51-54 B.014. Diniz AG, Ortaç R, Hoşgör M, Aktaş S, Erbay A. Kalsifiye fibröz psödotümör:olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi, 2002; 41(1):41-42 B.015. Kalkan S, Erbay A, Yiğit A, Meşe T, Yener H, Diniz G, Karaca İ, Vergin C, Dizdarer C. Parotis bezin çocukluk çağı pleomorfik adenomları: Olgu sunumu SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi,2004,10(2):91-93 B.016. Sarıtaş T, Ünsal H, Aktaş S, Karaca İ, Çorumlu Ö, Balım H, Apa H, Erbay A, Vergin C. Pankreasın solid ve kistik psödo papiller tümörü. Ege

4 Pediatri Bülteni 2004; 11(1): B.017. Aktaş S, Diniz G, Ortaç R, Erbay A, Vergin C Desmoblastik küçük yuvarlak hücreli tümör. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2004;10: B.018. Apa H, Erbay A, Olukman Ö, Ünver I, Gülfidan G, Vergin C. Sinopulmoner akut invazif aspergillozu olan akut lenfoblastik lösemili bir olgu sunumu. Turk J Infec, 2002,16(4): C.Uluslar Arası Kongre Sempozyum, Çalıştay, Gibi Bilimsel Toplantılarda Poster Sunumu yapılarak özet Metin Olarak Yayımlanmış Bildiriler C.01 Thrombomodulin, tissue plasminogen activator and plasminogen activatör inhibitör-1 in Henoch Schonlein Purpura. 4th European Conferance on pediatric Rheumatology August 1996 helsinci Finland. C.02 Erbay A, Olgun N, Sarıalioğlu F, Uysal KM, Kovanlıkaya A, Çorapçıoğlu F, Neurofibromatosis Type 1 in childhood: Clinical and radiologic findings. Med Ped Oncol 2000; 35(3): 265 C.03 Uysal KM, Sarıalioğlu F, Kargı A, Erbay A, Çorapçıoğlu F, Olgun N, Double embriyonal tumor in aqchild:coexistance of lipoblastoma with embriyonal rhabdomyosarcoma Med Ped Oncol 2000; 35(3): 345 C.04 Kargı A, Çorapçıoğlu F, Uysal KM, Topal N, Aktuğ T, Erbay A, Olgun N, Inflamatory myofibroblastic tumor of iliocecal mesentery in childhood. 2000; 35(3): C.05 Olgun N, Erbay A, Sarıalioğlu F, Uysal KM, Altıngöz O, Yörükoğlu K, Aktuğ T, Çorapçıoğlu F, Renal cell carcinoma in a child with a distinctive translocation; t(6;11)(p21;q3.1) Med Ped Oncol 2000; 35(3): 331 C.06 Olgun N, Çorapçıoğlu F, Sarıalioğlu F, Uysal KM, Erbay A, Jaffe E. MLL-AF4 Gene rearrangement in a child with EBV related post-transplant. Med Ped Oncol 2002; 39(4): 324. C.07 Kantar M, Çetingül N, Kansoy S, Öniz H, Erbay A, Vergin C, Aksoylar S, Erşahin Y, Demirtaş E, Anacak Y. Distribution of nervous system tumors at Ege University Hospital pediatrik tumour board in the last 7 years. Med Ped Oncol 2002; 39(4): 419 C.08 Kantar M, Çetingül N, Kansoy S, Öniz H, Erbay A, Aksoylar S, Vergin C, Anacak Y, Erşahin Y, Demirtaş E, Treatment result of medulloblastoma/pnet in children follow- up by Ege University pediatric CNS tumour board. Med Ped Oncol 2002; 39(4): 301 C.09 Çetingül N, Kantar M, Kansoy S, Öniz H, Erbay A, Aksoylar S, Arun S, Mutluer S, Demirtaş E. Treatment results of ependimal tumors in children followed-up by Ege University pediatric CNS tumour board. Med Ped Oncol 2002; 39(4): 418. C.10 Vergin C, Ortaç R, Erbay A, Aktaş S. Prognostic value of cyclin D3 expression in Wilms tumour (a retrospektif immunohistochemical study). Med Ped Oncol 2002; 39(4): 330. C.11 Erbay A, Kunt A, Olgun N, Pehlivan S, Uysal KM, Sarıalioğlu F, Microsatellite instability in neurofibromatosis type-1 Med Ped Oncol 2002; 39(4): 334. C.12 Ortaç R, Aktaş S, Diniz G, Ergin M, Erbay A, Gülen H, Vergin C. Prognostic Factors in askin tumors. Med Ped Oncol 2003; 41(4) C.13 Gülen H, Kazancı E, Meşe T, Uzunkaya D, Derici S, Erbay A, Çevik B,

5 Sarıtaş T, Tavlı V, Vergin C. Cardiac Function with Myocardial performance index and QT dispersion in childhood leukemia. Pediatr Blood and Cancer 2005; 45(4): 546 C.14 Aksoylar S, Öniz H, Erbay A, Kantar M, Vergin C, Çetingül N, Kansoy S, Olgun N. Acute myeloid leukemia as a second malignancy after treatment for neuroblastoma: Report of 3 patients received İzmir Pediatric Oncology Group (IPOG)-NBL-92 Protocol in Turkey Pediatr Blood and Cancer 2005; 45(4): 555. C.15 Aktaş S, Kargı A, Olgun N, Ortaç R, Erbay A, Vergin C. Prognostic Significance of apopitosis-regulating proteins in Pediatric Non-Hodgkin Lyphoma with or wihout Epstein-Barr Virus Latent Infection Pediatr Blood and Cancer 2006; 45(4): SIOP congress Cenevre İsviçre C.16 Kantar M, Çetingül N, Öniz H, Vergin C, İrken G, Erbay A, Aksoylar S, Ören H, Yılmaz, Elif Yılmaz Ş, Atabay B, Kansoy S. Treatment Results of de novo AML Under BFM Protocols at Four Pediatric Cancer Centers. Pediatr Blood and Cancer 2006; 45(4): 38. SIOP congress Cenevre İsviçre C.17 Yüksel Soycan L, Aydoğan G, Tanyeli A, Timur Ç, Erbay A, Öniz H, Patıroğlu T, Yeşilipek A, Soker M, Vural S, Pekun F, Bor Ö, Sarper N, Çetingül N, Güler E, Polat A, Biner B, Çağlar K, Göksan B, Gedikoğlu G. BFM-TR ALL 2000 First Multicenter Study in the treatment of Pediatric Acute Lyphoblastic Leukemia. Pediatr Blood and Cancer 2006; 45(4): 38. SIOP congress Cenevre İsviçre C.18 Erbay A, Kazancı E, Onay H, Aykut A., Özkınay F, Genel F, Yılmaz BT, Vergin C. The G(-248A) polymorphism in the promoter region of the Bax gene in paediatric acute lymphoblastic leukaemia 39. SIOP congress Mumbai- India C.19 Conventional Dose Prednisolone Treatment on Apoptosis and correlation of apoptosis with the immunophenotype of Children with Acute Lymphoblastic Leukemia. 39 SIOP congress Mumbai-India 2007 C.20 Aktaş S, Çavuşoğlu A, Kargı A, Zadeoğluları Z, Diniz G, Erbay A, Olgun N. The metilation patern of p16 in neuroblastoma tumorigenesis 40. Congress of the International Society of Pediatric Oncology Berlin Germany 2008 C.21 Olgun N, Güneş D, Aksoylar S, Varan A, Erbay A, at al. The Turkish pediatric oncology group neuroblastoma 2003 (TPOG NB-2003) ; Treatment result of the high risk group. 40. Congress of the International Society of Pediatric Oncology Berlin Germany 2008 C.22 Kaygusuz A, Erbay A, Yılmaz B, Peker E, Türedi A, Oymak Y, Vergin C, The relation between the state and treat anger levels of mothers of children with cancer. 40. Congress of the International Society of Pediatric Oncology Berlin Germany 2008 C.23 Anacak Y, Kamer S, Öniz H, Erbay A, Kantar M, Aksoylar S, Vergin C, Çetingül N. Neoadjuvan chemotherapy followed by radiotherapy and adjuvant β-interferon in children with nasopharyngeal cancer 40. Congress of the International Society of Pediatric Oncology Berlin Germany 2008 D. Ulusal Kongre, Sempozyum, Çalıştay gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak Sözlü Bildiri D.1. Erbay A, Beşbaş N, Saatçi Ü, Bakkaloğlu A, Özen S, Topaloğlu R, Özdemir S, Arslan Ş. Henoch Schönlein purpurasında

6 trombomodulin, doku plazminojen aktivatör ve plazminojen aktivatör inhibitör-1 düzeyleri: XIII: ulusal böbrek hastalıkları; diyaliz ve transplantasyon kongresi D.2. Erbay A, Olgun N, Pehlivan S, Uysal K, Sarıalioğlu F, Kunt A, Nörofibromatozis tip 1 de mikrosatellite instabilitenin araştırılması XII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu kongresi Mayıs 2002 D.03. Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Emine Dilek, Safiye aktaş, Canan Vergin. Hodgkin lenfoma sonuçlarımız. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.04. Arife Kaygusuz, Hüseyin Gülen, Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Canan Vergin. İzmirde onkoloji ve poliklinik çalışanlarında yaşam kalitesi. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.05. Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Deniz Tırak, Canan vergin, Opsomyoklonusla başvuran ganglionöromalı bir olgu. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.06. Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Deniz Tırak, Canan vergin. Trilateral Retinoblastom olgusu.. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.07. Ayşe Erbay, Elif Kazancı,Gürcan Erbay, Canan vergin. Multipl karaciğer lezyonları ile başvuran maligniteli olgularımız.. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.08. Aktaş S, Kargı A, Olgun N, Ortaç R, Erbay A,Vergin C. Pediatrik Hodgkin lenfomalarda Ebstein-Barr Virüsünün prognoz ile ilişkisi. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.09. Aktaş S, Kargı A, Olgun N, Diniz G, Erbay A, Vergin C. Pediatrik Hodgkin lenfomalarda Apopitoz ilişkili faktörlerin Ebstein-Barr Virüs ve prognoz ile ilişkisi. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.10. Aktaş S, Kargı A, Olgun N, Diniz G, Erbay A,Vergin C. Pediatrik Non- Hodgkin lenfomalarda Ebstein-Barr Virüsünün prognoz ile ilişkisi. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.11. Aktaş S, Kargı A, Olgun N, Diniz G, Erbay A, Vergin C. Pediatrik Hodgkin lenfomalarda C-Myc ekspresyonunun Ebstein-Barr Virüs ve prognoz ile ilişkisi. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.12. Aktaş S, Kargı A, Olgun N, Diniz G, Erbay A, Vergin C. Pediatrik Hodgkin lenfomalarda siklooksigenaz II (COX-2) ekspresyonunun Ebstein- Barr Virüs ve prognoz ile ilişkisi. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.13. Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Başak Yılmaz, Gülcihan Özek, Murat Sürücü Muhittin Dağ, Zeynep Sercan, Erdinç Yüksel, Canan Vergin. İnfant lösemili olgularımız. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.14. Erbay A, Başak Yılmaz, Elif Kazancı, Emine Dilek, Gemalmaz N, Vergin C. Pediatrik onkoloji hastalarında santral venöz kateter komplikasyonları 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.15. Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Ferah Genel, Başak Yılmaz, Funda Tayfun, Murat Sürücü, Muhittin Dağ, Canan Vergin. Transisyonel B-hücreli akut lenfoblastik lösemili bir olgu. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi,

7 Bursa, 2007 D.16. Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Erkin Serdaroğlu, Deniz Tırak, Mustafa Bak, Canan Vergin. Orak hücreli anemi hastalarında renal fonksiyonlar. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.17. Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Apaydın M, Başak Yılmaz, Deniz Tırak, Arife KAygusuz, Uran N, Canan Vergin. Orak hücreli anemi hastalarında serebrovasküler olaylar. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.18 Ayşe Erbay, Yüce Ayhan, Hafize Saruhan, Elif Kazancı, Şebnem Vuruşkaner, Nimet Gemalmaz, Başak Yılmaz, Nesrin Gülez, Mustafa Bak, Münevver Hoşgör, Seyhan İnan, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesinde akut transfüzyon reaksiyonlarının görülme sıklığı. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.19. Elif Kazancı, Ferah Genel, Ayşe Erbay, Füsun Atlıhan, Nesrin Gülez, Canan Vergin, Demet Tümay Terek, Özlem Çengel Yurdun, Murat Sürücü, Yenidoğan sepsisinin erken tanısında periferik kanda nötrofil ve monositlerde adezyon molekül ekspresyonları 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.20. Erbay A, Kazancı E, Onay H, Aykut A, Özkınay F, Ferah Genel, Başak Taburoğlu Yılmaz, Canan Vergin.Akut lenfoblastik lösemide Bax geninin promotor bölgesindeki G-248A polimorfizmi. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.21. Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Başak Taburoğlu Yılmaz, Ebru Akar, Nedret Uran, Canan Vergin. Nörofibromatozis tip 1 ile birliktelik gösteren nadir bir ALL olgusu. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.22. Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Melda Apaydın, Başak Taburoğlu Yılmaz, Emine Dilek, Canan Vergin. Akut lenfoblastik lösemi olgularında manyetik rezonans görüntüleme bulgularının difüzyon manyetik rezonans ile karşılaştırılması. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.23. Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Başak Taburoğlu Yılmaz, Ceylan Ö, Sercan Z, Yüksel E, Canan Vergin. Kronik myeloid lösemili olgularda İmatinib Mesilat. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.24. Arife Kaygusuz, Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Başak Taburoğlu Yılmaz, Bengü Kadıoğlu, Serap Aksoylar, Mehmet Kantar, Nazan Çetingül Canan Vergin. Kanser hastalarında sosyal destek düzeyinin belirlenmesi. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.25. Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Ferah Genel, Hüseyin Onay, Ayça Aykut, Ferda Özkınay, Murat Sürücü, Muhittin Dağ, Canan Vergin. Akut lenfoblastik lösemili olgularda konvansiyonel doz prednizolon tedavisinin apopitoza etkisi ve bax gen polimorfizmi. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.26. Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Funda Tayfun, Demet Can, Canan Vergin Karboplatin, etoposid ve metotreksata bağlı hipersensitivite reaksiyonunda desensitizasyon. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.27.. Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Ferah Genel, Hüseyin Onay, Ayça Aykut, Ferda Özkınay, Murat Sürücü, Muhittin Dağ, Canan Vergin. Akut lenfoblastik lösemili olgularda konvansiyonel doz prednizolon tedavisinin

8 apopitoza etkisi ve bax gen polimorfizmi. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.28. Kaygusuz A, Erbay A, Kazancı E, Yılmaz B, Vergin C. Kanser hastası olan çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve sosyal karşılaştırma düzeyi, Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.29. Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Elif Özsu, Sevim Gökgöz, Canan Vergin. Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi olgularında L-Asparaginaza bağlı gelişen alerjik reaksiyonlu olgularımız. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.30. Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Deniz Tırak, Canan Vergin. Hiperkalsemi gelişen akut lösemili olgular. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.31. Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Özgür Cartı, Yüce Ayhan, Füsun Atlıhan, Ferah Genel, Canan Vergin. Yenidoğan hemolitik hastalığında Minör kan grubu. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.32. Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Emine Dilek, Canan Vergin. Rasburicase deneyimlerimiz. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.33. Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Deniz Trak, Canan Vergin, Erdinç Yüksel, Zeynep Sercan. Akut myeloid lösemide nadir görülen kromozomal anomaliler. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.34. Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Özgür Ceylan, Canan Vergin. Çocukluk çağı dirençli burkit lenfomalı üç olguda rituximab deneyimimiz. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.35. Elif Kazancı, Nihal Karadaş, Sevim Gökgöz, Ayşe Erbay, Canan Vergin. Çocukluk çağı hematolojik ve solid tümörlerde Varicella-Zoster enfeksiyonları. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.36. Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Gülcihan Özek, Demet Can, İnci Karasoy, Hüdaver Alper, Canan Vergin. İnvaziv pulmoner aspergillozlu olgularımız. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.37. Ertan Kayserili, Murat Hızarcıoğlu, Pamir Gülez, Özgür Ceylan, Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Canan Vergin, Ferah Genel, Ragıp Ortaç. Akselere fazda tanı konan Chediac Higashi sendromu olgusu. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.38. Murat Hızarcıoğlu, Ertan Kayserili, Pamir Gülez, Özgür Ceylan, Erhan Bayram, Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Canan Vergin, Safiye Aktaş. Histiositik nekrotizan lenfadenit tanılı bir olgu. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara 2007 D.39. Çogulu Ö, Kosova B, Erbay A, Hemolitik maliynitelerde telomeraz mrna ekspresyon düzeyi ve 57 olgunun iki yıllık izlemi. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara 2007 D.40 Özek G, Kazancı E, Erbay A, Vergin C. Masif hemoraji nedeni ile rekombinant Faktör VII uygulanan hastalar.. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara 2007 D.41. Yılmaz B, Erbay A, Oymak Y, Türedi A, Peker E, Ergin M, Kazancı E, Vergin C. Nadir görülen etiyolojilere bağlı kemik iliği yetmezliği olgularımız. Journal of Turkish Pediatric Hematology 1998;2(1)

9 D.42. Yılmaz B, Erbay A, Oymak Y, Türedi A, Peker E, Ergin M, Kazancı E, Vergin C. Fankoni Aplatik anemili olgularımız. Journal of Turkish Pediatric Hematology 1998;2(1) D.43. Erbay A, Türedi A, Kazancı E, Yılmaz B, Oymak Y, Ergin M, Tercan Z, Vergin C. Myelodisplastik sendromlu olgularımız. Journal of Turkish Pediatric Hematology 1998;2(1) D.44. Erbay A, Oymak Y, Yılmaz B, Türedi A, Ergin M, Kazancı E, Vergin C. Edinsel aplastik anemili olgularımız. Journal of Turkish Pediatric Hematology 1998;2(1) D.45. Erbay A, Oymak Y, Yılmaz B, Türedi A, Ergin M, Vergin C. Kronik nötropenili hastaların izlemi. Journal of Turkish Pediatric Hematology 1998;2(1) C. Uluslar Arası Kongrelerde sunulmuş Bildiriler C.01 Uysal KM, Sarıalioğlu F, Kargı A, Erbay A, Çorapçıoğlu F, Olgun N, Double embriyonal tumor in aqchild:coexistance of lipoblastoma with embriyonal rhabdomyosarcoma Med Ped Oncol 2000; 35(3): 3451 C.02 Olgun N, Erbay A, Sarıalioğlu F, Uysal KM, Altıngöz O, Yörükoğlu K, Aktuğ T, Çorapçıoğlu F, Renal cell carcinoma in a child with a distinctive translocation; t(6;11)(p21;q3.1) Med Ped Oncol 2000; 35(3): 33 C.03 Kargı A, Çorapçıoğlu F, Uysal KM, Topal N, Aktuğ T, Erbay A, Olgun N, Inflamatory myofibroblastic tumor of iliocecal mesentery in childhood. 2000; 35(3): 34Erbay A, Olgun N, Sarıalioğlu F, Uysal KM, Kovanlıkaya A, Çorapçıoğlu F, Neurofibromatosis type-1 in childhood: clinical and radiologic findings. 2000; 35(3): 265 C.04 Olgun N, Çorapçıoğlu F, Sarıalioğlu F, Uysal KM, Erbay A, Jaffe E. MLL-AF4 Gene rearrangement in a child with EBV related post-transplant. Med Ped Oncol 2002; 39(4): 324. C.05 Vergin C, Ortaç R, Erbay A, Aktaş S. Prognostic value of cyclin D3 expression in Wilms tumour (a retrospektif immunohistochemical study). Med Ped Oncol 2002; 39(4): 330. C.06 Erbay A, Kunt A, Olgun N, Pehlivan S, Uysal KM, Sarıalioğlu F, Microsatellite instability in neurofibromatosis type-1 Med Ped Oncol 2002; 39(4): 334. C.07 Çetingül N, Kantar M, Kansoy S, Öniz H, Erbay A, Aksoylar S, Arun S, Mutluer S, Demirtaş E. Treatment results of ependimal tumors in children followed-up by Ege University pediatric CNS tumour board. Med Ped Oncol 2002; 39(4): 418. C.08 Kantar M, Çetingül N, Kansoy S, Öniz H, Erbay A, Vergin C, Aksoylar S, Erşahin Y, Demirtaş E, Anacak Y.Distribution of nervous system tumors at Ege University Hospital pediatrik tumour board in the last 7 years. Med Ped Oncol 2002; 39(4): 419 C.09 Ortaç R, Aktaş S, Diniz G, Ergin M, Erbay A, Gülen H, Vergin C. Prognostic Factors in Hodgkin tumors. Med Ped Oncol 2003; 41(4) C.10 Gülen H, Kazancı E, Meşe T, Uzunkaya D, Derici S, Erbay A, Çevik B, Sarıtaş T, Tavlı V, Vergin C. Cardiac Function with Myocardial performance index and QT dispersion in childhood leukemia. Pediatr Blood and Cancer 2005; 45(4): 546 C.11 Serap Aksoylar, Haldun Öniz, Ayşe Erbay, Mehmet Kantar, Canan

10 Vergin, Nazan Çetingül, Savaş KAnsoy, Nur Olgun. Acute myeloid leukemia as a second malignancy after treatment for neuroblastoma: Report of 3 patients received İzmir Pediatric Oncology Group (IPOG)-NBL- 92 Protocol in Turkey Pediatr Blood and Cancer 2005; 45(4): 555. C.12 Aktaş S, Kargı A, Olgun N, Ortaç R, Erbay A, Vergin C. Prognostic Significance of apopitosis-regulating proteins in Pediatric Non-Hodgkin Lyphoma with or wihout Epstein-Barr Virus Latent Infection Pediatr Blood and Cancer 2006; 45(4): SIOP congress Cenevre İsviçre C.13 Kantar M, Çetingül N, Öniz H, Vergin C, İrken G, Erbay A, Aksoylar S, Ören H, Yılmaz, Elif Yılmaz Ş, Atabay B, Kansoy S. Treatment Results of de novo AML Under BFM Protocols at Four Pediatric Cancer Centers. Pediatr Blood and Cancer 2006; 45(4): 38. SIOP congress Cenevre İsviçre C.14 Yüksel Soycan L, Aydoğan G, Tanyeli A, Timur Ç, Erbay A, Öniz H, Patıroğlu T, Yeşilipek A, Soker M, Vural S, Pekun F, Bor Ö, Sarper N, Çetingül N, Güler E, Polat A, Biner B, Çağlar K, Göksan B, Gedikoğlu G. BFM-TR ALL 2000 First Multicenter Study in the treatment of Pediatric Acute Lyphoblastic Leukemia. Pediatr Blood and Cancer 2006; 45(4): 38. SIOP congress Cenevre İsviçre C.15 Erbay A, Kazancı E, Onay H, Aykut A., Özkınay F, Genel F, Yılmaz BT, Vergin C. The G(-248A) polymorphism in the promoter region of the Bax gene in paediatric acute lymphoblastic leukaemia 39. SIOP congress Mumbai-Hindistan *, C.16 Kazancı E, Genel F, Erbay A, Yilmaz BT, Surucu M, Vergin C. The Effect of Conventional Dose Prednisolone Treatment on Apoptosis and correlation of apoptosis with the immunophenotype of Children with Acute Lymphoblastic Leukemia. 39 SIOP congress Mumbai-Hindistan D. Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler D.01 Erbay A, eşbaş N, Saatçi Ü, Bakkaloğlu A, Özen S, Topaloğlu R, Özdemir S, Arslan Ş. Henoch Schönlein purpurasında trombomodulin, doku plazminojen aktivatör ve plazminojen aktivatör inhibitör-1 düzeyleri: XIII: ulusal böbrek hastalıkları; diyaliz ve transplantasyon kongresi D.02 Erbay A, Olgun N, Pehlivan S, Uysal K, Sarıalioğlu, Kunt A. Nörofibromatosis Tip-1 de mikrosatellite instabilitenin araştırılması XII. Türk Pediatrik Onkoloji grubu kongres D.03 Erbay A, Gülen H, Uludağ E, Güngördü G, Özsoy M, Vergin C: Çocukluk çağı maliniterinde geç tanı. XV. Ulusal kanser kongresi D.04 H. Gülen, E. Kazancı, U. Dadaş, D. Can, A. Erbay, C. Vergin: Otoimmun lenfoproliferatif sendrom zemininde gelişmiş bir bronşiyolitis obliterans olgusu. 3. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Nisan D.05 H. Gülen, A. Erbay, E. Kazancı, H. Koç, F. Gülen, E. Demir, R. Tanaç, C. Vergin: Hematolojik maliyniteli çocuklarda sinopulmoner aspergillosis. 3 Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Nisan D.06 H. Gülen, A. Erbay, E. Kazancı, F. Gülen, E. Demir, R. Tanaç, C. Vergin: Non-Hodgkin lenfomalı bir çocuk hastada M. Tuberculosise bağlı pnömoni.. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Nisan D.07 A Kaygusuz, H. Gülen, E. Kazancı, A. Erbay, İ. Erdoğan, C. Vergin:

11 Kanserli ergen hastalarda öz kavram. XIII. TPOG Ulusal Kanser Kongresi. Kapadokya D.08 H. Gülen, A. Erbay, E. Kazancı, N. Gemalmaz, E. Uludağ, G. Gülfidan, Y. Ayhan, C. Vergin. Maliyniteli çocuklarda hastane infeksiyonları: risk faktörleri, etkenler, antibiyotik duyarlılıkları. XIII. TPOG Ulusal Kanser Kongresi. Kapadokya D.09 Kaygusuz, H. Gülen, E. Kazancı, A. Erbay, C. Vergin: Kronik bir hastalık olarak kanserli çocuklarda depresyon ve ebeveyn bakışıyla depresyon. XIII. TPOG Ulusal Kanser Kongresi. Kapadokya D.10 E. Kazancı, H. Gülen, D.G. Özek, A. Erbay, S. Yamacı, S. Aktaş, C. Vergin: Burkitt lenfomalı bir hastada kalsinozis kutis. XIII. TPOG Ulusal Kanser Kongresi. Kapadokya D.11 H. Gülen, E. Kazancı, A. Erbay, F. Genel, S. Aktaş, C. Vergin: Non- Hodgkin lenfoma gelişen Nijmegen Breakage sendromlu iki olgu. XIII. TPOG Ulusal Kanser Kongresi. Kapadokya D.12 H. Gülen, E. Kazancı, N. Yılmaz, Ş. Afşar, A. Erbay, C. Vergin: Çocukluk çağı maliyn hastalıklarında tedavi sırasında gelişen dermatolojik komplikasyonlar. XIII. TPOG Ulusal Kanser Kongresi. Kapadokya D.13 A.Erbay, H. Gülen, E. G. Kazancı, G. Gülfidan, Y. Ayhan, N. Yaşar, N. Gemalmaz, E. Uludağ, C. Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Servisi üç aylık febril nötropeni sonuçlarımız. Pediatrik Hematoloji-Pediatrik Onkoloji Merkezlerinde Febril Nötropeni Tanı ve Tedavi Uygulamaları, Çalışmaları ve Sonuçları. İstanbul, D.14 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Hüseyin Gülen, Engin Kutay, Gülden Diniz, Yavuz Anacak, CananVergin Adölesan Lösemili Olgularımız. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.15 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Emine Dilek, Safiye aktaş, Canan Vergin. Hodgkin lenfoma sonuçlarımız. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.16 Arife Kaygusuz, Hüseyin Gülen, Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Canan Vergin. İzmirde onkoloji ve poliklinik çalışanlarında yaşam kalitesi. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.17 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Özgür Ceylan, Ferah Genel, Canan Vergin. Akut myelositer lösemi tanısı alan bir hastada plevrada granülositik sarkom. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.18 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Leman Tekin,Canan Vergin. Pediatrik onkoloji kliniğinde ortaya çıkan vankomisisne dirençli enterokok sorunu. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.19 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Deniz Tırak, Canan vergin, Opsomyoklonusla başvuran ganglionöromalı bir olgu. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.20 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Demet Can,Canan Vergin. Çocukluk çağı maliynitelerinde görülen kronik solunum yolu patolojileri. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.21 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Tülay Şirinoğlu, Nedret Uran, Canan Vergin. Diyafragma paralizisi gelişen akut lenfoblastik lösemili bir olgu.. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006

12 D.22 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Deniz Tırak, Canan vergin. Trilateral Retinoblastom olgusu.. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.23 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Ferah Genel, canan vergin. L3 morfoloji gösteren prekürsör B hücreli akut lenfoblastik lösemili olgularımız. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.24 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Demet Can, Canan vergin.karboplatin ve metotreksata bağlı hipersensitivite reaksiyonunda desensitizasyon.. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.25 Ayşe Erbay, Elif Kazancı,Gürcan Erbay, Canan vergin. Multipl karaciğer lezyonları ile başvuran maligniteli olgularımız.. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 2006 D.26 G. Temir, A. Karkıner, E uçuk, Ayşe Erbay, Canan Vergin. Tiflitis gelişen pediatrik onkoloji hastalarında nonoperatif tedavi. Journal of Turkish Association of pediatric surgeons Volume 20, supplement, D.27 Erbay A, Kazancı E, Onay H, Aykut A, Özkınay F, Ferah Genel, Başak Taburoğlu Yılmaz, Canan Vergin.Akut lenfoblastik lösemide Bax geninin promotor bölgesindeki G-248A polimorfizmi. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi D.28 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Emine Dilek, Canan Vergin. Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Sırasında Gelişen Avasküler Nekroz. Türk Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi 8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye. D.29 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Mahfuz Aydoğan, Nedret Uran, Aycan Ünalp. Kubital Tünel Sendromu Gelişen Akut Lenfoblastik Lösemili Bir Olgu.Türk Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi 8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye. D.30 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Deniz Trak, Canan Vergin. JMML li Olgularımız. Türk Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi 8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye. D.31 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Demet Tümay, Cana Vergin. Beta Talasemili Olgularda Ventrikül Fonksiyonunun Doku Doppler Ekokardiyografi ve NT PROBNP Düzeyi ile Değerlendirilmesi. Türk Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi 8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye. D.32 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Funda Tayfun, Canan Vergin. İntrakraniyal kanama ile başvuran konjenital F X eksikliği. Türk Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi 8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye. D.33 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Funda Tayfun, Canan Vergin. Herediter F VII eksikliği. Türk Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi 8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye. D.34 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Şebnem Vuruşkaner, Canan Vergin. Talasemi Majörlü Hastalarda Herediter ve Akkiz Tromboembolik Risk Faktörlerinin Araştırılması. Türk Hematoloji Derneği, 32. Ulusal Kongresi 8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye. D.35 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Özgür Cartı, Canan Vergin. Pediatrik İnmeli Olguların Herediter Risk Faktörleri Yönünden Değerlendirilmesi. Türk Hematoloji Derneği, 32. Ulusal Kongresi 8-12

13 Kasım 2006, Antalya, Türkiye. D.36 Arife Kaygusuz, Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Başak Yılmaz, Canan Vergin. Kanser Hastası Olan ve Olmayan Çocukların Annelerinin Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri. Türk Hematoloji Derneği, 32. Ulusal Kongresi 8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye. D.37 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Başak Yılmaz, Gülcihan Özek, Murat Sürücü Muhittin Dağ, Zeynep Sercan, Erdinç Yüksel, Canan Vergin. İnfant lösemili olgularımız. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.38 Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Elif Kazancı, Emine Dilek, Nimet Gemalmaz, Canan Vergin. Pediatrik onkoloji hastalarında santral venöz kateter komplikasyonları 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.39 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Ferah Genel, Başak Yılmaz, Funda Tayfun, Murat Sürücü, Muhittin Dağ, Canan Vergin. Transisyonel B-hücreli akut lenfoblastik lösemili bir olgu. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.40 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Erkin Serdaroğlu, Deniz Tırak, Mustafa Bak, Canan Vergin. Orak hücreli anemi hastalarında renal fonksiyonlar. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.41 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Melda Apaydın, Başak Yılmaz, Deniz Tırak, Arife Kaygusuz, Nedret Uran. Orak hücreli anemi hastalarında serebrovasküler olaylar. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.42 Ayşe Erbay, Yüce Ayhan, Hafize Saruhan, Elif Kazancı, Şebnem Vuruşkaner, Nimet Gemalmaz, Başak Yılmaz, Nesrin Gülez, Mustafa Bak, Münevver Hoşgör, Seyhan İnan, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesinde akut transfüzyon reaksiyonlarının görülme sıklığı. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.43 Elif Kazancı, Ferah Genel, Ayşe Erbay, Füsun Atlıhan, Nesrin Gülez, Canan Vergin, Demet Tümay Terek, Özlem Çengel Yurdun, Murat Sürücü, Yenidoğan sepsisinin erken tanısında periferik kanda nötrofil ve monositlerde adezyon molekül ekspresyonları 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.44 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Başak Taburoğlu Yılmaz, Ebru Akar, Nedret Uran, Canan Vergin. Nörofibromatozis tip 1 ile birliktelik gösteren nadir bir ALL olgusu. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.45 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Melda Apaydın, Başak Taburoğlu Yılmaz, Emine Dilek, Canan Vergin. Akut lenfoblastik lösemi olgularında manyetik rezonans görüntüleme bulgularının difüzyon manyetik rezonans ile karşılaştırılması. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.46 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Başak Taburoğlu Yılmaz, Özgür Ceylan, Zeynep Sercan, Erdinç Yüksel, Canan Vergin. Kronik Myeloid lösemili olgularda imatinib mesilat. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.47 Arife Kaygusuz, Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Başak Taburoğlu Yılmaz, Bengü Kadıoğlu, Serap Aksoylar, Mehmet Kantar, Nazan Çetingül Canan Vergin. Kanser hastalarında sosyal destek düzeyinin belirlenmesi. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007

14 D.48 Arife Kaygusuz, Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Başak Taburoğlu Yılmaz, Canan Vergin. Kanser hastası olan çocukların annelerinin umutsuzluk düzeyi. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 2007 D.49 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Funda Tayfun, Demet Can, Canan Vergin Karboplatin, etoposid ve metotreksata bağlı hipersensitivite reaksiyonunda desensitizasyon. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.50 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Ferah Genel, Hüseyin Onay, Ayça Aykut, Ferda Özkınay, Murat Sürücü, Muhittin Dağ, Canan Vergin. Akut lenfoblastik lösemili olgularda konvansiyonel doz prednizolon tedavisinin apopitoza etkisi ve bax gen polimorfizmi. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.51 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Elif Özsu, Sevim Gökgöz, Canan Vergin. Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi olgularında L-Asparaginaza bağlı gelişen alerjik reaksiyonlu olgularımız. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.52 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Deniz Trak, Canan Vergin. Hiper kalsemi gelişen akut lösemili olgular. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.53 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Özgür Cartı, Yüce Ayhan, Füsun Atlıhan, Ferah Genel, Canan Vergin. Yenidoğan hemolitik hastalığında Minör kan grubu. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.54 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Emine Dilek, Canan Vergin. Rekombinant ürat oksidaz deneyimlerimiz. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.55 Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Deniz Trak, Canan Vergin, Erdinç Yüksel, Zeynep Sercan. Akut myeloid lösemide nadir görülen kromozomal anomaliler. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.56 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Özgür Ceylan, Canan Vergin. Çocukluk çağı dirençli burkit lenfomalı üç olguda rituximab deneyimimiz. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.57 Elif Kazancı, Nihal Karadaş, Sevim Gökgöz, Ayşe Erbay, Canan Vergin. Çocukluk çağı hematolojik ve solid tümörlerde Varicella-Zoster enfeksiyonları. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.58 Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Gülcihan Özek, Demet Can, İnci Karasoy, Hüdaver Alper, Canan Vergin. İnvaziv pulmoner aspergillozlu olgularımız. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.59 Ertan Kayserili, Murat Hızarcıoğlu, Pamir Gülez, Özgür Ceylan, Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Canan Vergin, Ferah Genel, Ragıp Ortaç. Akselere fazda tanı konan Chediac Higashi sendromu olgusu. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.60 Murat Hızarcıoğlu, Ertan Kayserili, Pamir Gülez, Özgür Ceylan, Erhan Bayram, Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Canan Vergin, Safiye Aktaş. Histiositik nekrotizan lenfadenit tanılı bir olgu. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 2007 D.61 Elif Kazancı, Emine Dilek, Ayşe Erbay, Canan Vergin. Rasburicase deneyimlerimiz. Türk Hematoloji Derneği 33. ulusal kongresi, Ankara, 20

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Adı Soyadı: Fatma Betül ÇAKIR Doğum Tarihi: 21 Eylül 1972 Ünvanı: Uzman Dr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler

XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru İstanbul Üniversitesi 1978

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru İstanbul Üniversitesi 1978 ATİLLA TANYELİ CV 1.Adı Soyadı : Atila Tanyeli 2.Doğum Tarihi : 12.12.1954 3.Unvanı : Professör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru İstanbul Üniversitesi 1978 Uzmanlık Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ. 2. Doğum Tarihi : 1953. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ. 2. Doğum Tarihi : 1953. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Hacettepe Üniversitesi Esk. Tıp Fak. 1979 Y. Lisans Pediatri,

Detaylı

YARDIMCI DOÇENT ERTUĞRUL ERYILMAZ ÇOCUK HEMATOLOJİ & ONKOLOJİ BİLİM DALI ACIBADEM UNİVERSİTESİ ACIBADEM TIP FAKULTESİ

YARDIMCI DOÇENT ERTUĞRUL ERYILMAZ ÇOCUK HEMATOLOJİ & ONKOLOJİ BİLİM DALI ACIBADEM UNİVERSİTESİ ACIBADEM TIP FAKULTESİ YARDIMCI DOÇENT ERTUĞRUL ERYILMAZ ÇOCUK HEMATOLOJİ & ONKOLOJİ BİLİM DALI ACIBADEM UNİVERSİTESİ ACIBADEM TIP FAKULTESİ 1. GENEL DÜZENLEME TARİHİ : 12 / 11 / 2013 T.C. KİMLİK NO : 24611090632 ÜNVANI ADI

Detaylı

İyi Klinik Uygulamalar Kapsamında Aldığı Eğitim ICH Good Clinical Practice Training Course for Clinical Investigators, London, Ekim 2002

İyi Klinik Uygulamalar Kapsamında Aldığı Eğitim ICH Good Clinical Practice Training Course for Clinical Investigators, London, Ekim 2002 Prof. Dr. Başak Oyan Uluç Lisans: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi -İç Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi: 15.9.1971 Medeni Hali: Evli, iki çocuklu. Yıl Ünvan Kurum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng) 1995 Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi: 15.9.1971 Medeni Hali: Evli, iki çocuklu. Yıl Ünvan Kurum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng) 1995 Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. PINAR IŞIK AĞRAS Çocuk Nefroloji Uzmanı Çocuk Romatoloji Uzmanı Doğum Tarihi: 15.9.1971 Medeni Hali: Evli, iki çocuklu Yıl Ünvan Kurum 1995 Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Zafer Akçalı 2. Doğum Tarihi: 30 Ağustos 1968 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti

Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti Doğum Tarihi : 26/09/1965 Doğum Yeri : Ankara Medeni Durumu : Evli 2 Çocuklu Eğitim: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Abdullah Büyükçelik Doğum Tarihi: 01.01.1965 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Abdullah Büyükçelik Doğum Tarihi: 01.01.1965 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Abdullah Büyükçelik Doğum Tarihi: 01.01.1965 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık İç Hastalıkları

Detaylı

TIBBİ ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 Doktora/S.

TIBBİ ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 Doktora/S. TIBBİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ Ad ı Soyadı: Mustafa Çetiner Doğum Tarihi: 12 Mart 1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

4.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makaleler

4.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makaleler BİLİMSEL YAYINLARI 1.YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makaleler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lise Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 1982 Y. Lisans Tıp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 Doktora/S.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lise Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 1982 Y. Lisans Tıp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 Doktora/S. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Çetiner Doğum Tarihi: 12 Mart 1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lise Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 1982 Y. Lisans Tıp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Yardımcı Doçent Marmara Üniversitesi Tıp (1998) Fakültesi Hastanesi. Doçent Marmara Üniversitesi Tıp (2000) Fakültesi Hastanesi

Yardımcı Doçent Marmara Üniversitesi Tıp (1998) Fakültesi Hastanesi. Doçent Marmara Üniversitesi Tıp (2000) Fakültesi Hastanesi 1. Adı Soyadı: Siret Ratip 2. Doğum Tarihi: 16.6.63 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktor (MB BS) Tıpta Uzmanlık Tıp King s College Scgool of Medicine

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. a) Poliklinik ve serviste değerlendirilen toplam hasta sayısı:

2014 YILI FAALİYET RAPORU. a) Poliklinik ve serviste değerlendirilen toplam hasta sayısı: 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1. Poliklinik ve servis çalışmaları a) Poliklinik ve serviste değerlendirilen toplam hasta sayısı: POLİKLİNİKLERE BAŞVURAN HASTA SAYILARI Hasta Çocuk Çocuk Acil Romatoloji Nefroloji

Detaylı

Yandal Çocuk Genetik Hastalıkları 2011

Yandal Çocuk Genetik Hastalıkları 2011 1. Adı Soyadı: Yaşar Cesur 2. Doğum Tarihi: 20.06.1963 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans, Lisans üstü, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Journal of Turkish Pediatric Hematology Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Cilt 3 Sayı 2 Haziran 2009 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ 24-27 Mayıs 2009 ANKARA ÖNSÖZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sinan Yavuz İç Hastalıkları-Medikal Onkoloji Doçenti. :Acıbadem Adana Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sinan Yavuz İç Hastalıkları-Medikal Onkoloji Doçenti. :Acıbadem Adana Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sinan Yavuz İç Hastalıkları-Medikal Onkoloji Doçenti Doğum Tarihi :21.09.1972 Doğum Yeri İş Adresi :Ceyhan/Adana :Acıbadem Adana Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü Telefon: 0 322 455 43 37 Fax:

Detaylı

MAKALELER. 7. K.T. Özgünen, S. Erdogan, N. Mazmanoglu, I. Pamuk, G. Logoglu, T. Ozgunen. Effect

MAKALELER. 7. K.T. Özgünen, S. Erdogan, N. Mazmanoglu, I. Pamuk, G. Logoglu, T. Ozgunen. Effect Araştırma Merkezi: Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Bölüm/ Program/ Anabilim Dalı: Fizyoloji Ana Bilim Dalı Adı, Soyadı,ve Ünvanı: İlknur Kozanoğlu, Doç.Dr. MAKALELER 01. YÖK tarafından

Detaylı

XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ. İçindekiler

XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ. İçindekiler XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S00 PEDİATR İK ALL TEDAVİSİNDE İLK ÇOK MERKEZLİ TEDAVİ PROTOKOLÜ: BFM-TR ALL 000 Lebriz Yüksel Soycan, Gönül Aydoğan, Çetin

Detaylı

XXXVII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ

XXXVII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ XXXVII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ LİSTESİ BİLDİRİ LİSTESİ SÖZEL BİLDİRİLER Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Abstract:005 S00 ZOLEDRONAT, İMATİNİBE

Detaylı

XXXVIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ

XXXVIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ XXXVIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ LİSTESİ TÜRK KAN BİLİM AĞI (TÜRKBA) BİLDİRİLERİ Miyeloproliferatif Hastalıklar ve Kronik Miyelositer Lösemi Abstract:048 T-0 ÇOK MERKEZLİ KESİTSEL KRONİK

Detaylı

Erişkin Akut Lösemiler. Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler. Pediatrik Akut Lösemiler

Erişkin Akut Lösemiler. Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler. Pediatrik Akut Lösemiler SÖZEL BİLDİRİLER Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Bildiri: 077 Sözel No: S00 BCR/ABL POZİTİF KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNDE NİLOTİNİBE KARŞI DİRENÇ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Güler, N., M. Turgut, D. Ozatli, Response to The relationship between blood groups and disease. [e-letter], Blood (e-letter s Web address).

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1981

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1981 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HANDAN AĞIRBAŞLI Doğum Tarihi: 1957 Öğrenim Durumu: MD PhD Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1981

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fak. 1990 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ. Primer Hipertansiyonlu ailelerin çocuklarında idrar alanin aminopeptidaz düzeyleri

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ. Primer Hipertansiyonlu ailelerin çocuklarında idrar alanin aminopeptidaz düzeyleri ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: AYŞE ÖNER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fakülte Cerrahpaşa Tıp Đstanbul Üniversitesi 1969-1975 Fakültesi Tıpta Çocuk Sağlığı ve Dr.

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji

Türk Çocuk Hematoloji Journal of Turkish Pediatric Hematology Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Cilt 1 Ek Say 1 Mart 2007 6. ULUSAL PED ATR K HEMATOLOJ KONGRES B L MSEL PROGRAM ve ÖZET K TABI 22-26 May s 2007 Kervansaray Termal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: SÜHEYLA (UYAR) BOZKURT Doğum Tarihi: 29 Eylül 1972 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1996 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Eğitim Bilgileri: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (Tıpta Uzmanlık), Aralık1987 - May 1993 RUSH Presbyterian St. Lukes Tıp Merkezi, ABD (Klinik

Detaylı