PROF. DR. MEHTAP TATAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. MEHTAP TATAR"

Transkript

1 PROF. DR. MEHTAP TATAR Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Samanpazarı 06100/ Ankara E-Posta: İŞ DENEYİMİ: : Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreter : Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Başkan : Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı : Türk Eczacıları Birliği İlaçta Geri Ödeme Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı : Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Başkanı : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı : Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Profesör : Washington State University Center for Health Services Research Adjunct Professor

2 : Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Profesör : Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Doçent : Çankaya Belediyesi Sağlık Politikası Danışmanı Sağlıklı Kentler Projesi Direktörü : Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Yardımcı Doçent : Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Araştırma Görevlisi EĞİTİM DURUMU: 1993: Doktora - Nottingham University School of Social Studies - Sosyal Politika ve Yönetim 1988: Yüksek Lisans M. Sc. - London School of Economics & London School of Hygiene and Tropical Medicine - Sağlık Planlaması ve Finansmanı 1987: Yüksek Lisans M.Sc. - Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sağlık Kurumları Yönetimi 1984: Lisans - Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu PROJELER: 1. Hastanelerde Hizmet İhaleleri, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. Proje No , 1995 Temel Araştırmacı 2. Turkiye Ulusal Sağlık Hesapları , Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu, Uluslararası Sağlık Sistemleri Grubu ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu. Dünya Bankası fonları ile Sağlık Bakanlığı için yapılan proje, Ülke Yöneticisi 3. Formal ve İnformal Sağlık Harcamaları, Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu ile birlikte. Çalışma Merck, Sharp ve Dohme tarafından desteklenmiştir Temel Araştırmacı. 2

3 4. Azerbaycan Sağlık Harcamaları Çalışması, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı için Dünya Bankası Fonları ile yapılmıştır, Danışman 5. Azerbaycan Sağlık Finansmanı Çalışması, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı için Dünya Bankası Fonları ile yapılmıştır, Danışman 6. Mental Health Economics European Network Project, London School of Economics ile Avrupa Birliği ortak projesi, , Araştırmacı 7. Health Technology Assessment Project, European Advisory Group on Health and Social Policies, College of Europe and London School of Economics, 2005 Araştırmacı 8. Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI), Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen, 2006 Türkiye temsilcisi ve Türkiye Pharmaprofile Yazarı 9. Colorectal Cancer Project; London School of Economics, August Araştırmacı 10. Upgrading The Statistical System & Phase II - Improvement of Hospital and Health Expenditure Statistics, Turkey Conseil Santé contract identifier: n L112 R069 Service Agreement under the Framework Contract n EuropeAid/119860/C/SV Lot n 8 October 2007 Danışman 11.Turkish Health Systems in Transition Profile (HIT), Dünya Sağlık Örgütü European Observatory, Ocak 2008 Baş yazar 12.Pharmaceutical Health Information System (PHIS), Public Health Executive Agency (PHEA), Austrian Ministry of Health, Family and Youth Türkiye Temsilcisi ve Türkiye PHIS raporu yazarı 13.Health Services Research Europe, an EU funded project- araştırmacı, March İlaçta Geri Ödeme ve Fiyat Politikaları Konusuna Yönelik Detaylı Analiz ve Değerlendirme Çalışması, Sağlık Bakanlığı, Nisan Diyabet Maliyeti Projesi, London School of Economics and Politicak Science, Ağustos 2011 araştırmacı 16.Burden of Chronic Diseases in Turkey Project, London School of Economics and Political Science, 2012 April Country Expert 3

4 YAYINLAR: Uluslararası Yayınlar Dergilerde Makaleler 1. Tatar, M., Community Participation in Health Care: The Turkish Case Social Science and Medicine, 42 (11), pp Tatar, M.; Tatar, F., Primary Health Care in Turkey: Is it a Fashion or a Lasting Passion Health Policy and Planning, 12 (3), pp Tatar. M., Book Review, Race and Community Care, Social Science and Medicine, 44(9), p Tatar, F.; Tatar. M.; et al.(with others) Turkish Hospital Management at a Crossroads Health Administration Education Quarterly, 16(3), pp. 5. Tatar. M. et. al. Women s Perception of Caesarean Section: Reflections From a Turkish Teaching Hospital Social Science and Medicine, 50, pp Tatar, M., Erigüç, G. Turkish Health Care Reforms and Reasons for Failure, Tavakoli, M., Davies H.T.O., Malek, M. (eds) Health Policy and Economics: Strategic Issues in Health Care Management Ashgate Publishing Ltd., Ağırbaş, İ; Tatar, M. Benign prostatic hyperplasia: cost and effectiveness of three alternative surgical treatment methods used in a Turkish hospital, Journal of Medical Systems, 29(5), pp Şahin, B.; Tatar, M. Analysis of Factors Affecting Patient Satisfaction: A Case Study with Asthma Patients, Journal of Disease Management and Health Outcomes, 14(3), Tatar, M.; Kanavos, P. Health Care Reform in Turkey: A Dynamic Path in the Wake of Political Consensus, Eurohealth, 12(1), Şahin, B.; Tatar, M. Factors Affecting Use of Resources for Asthma Patients, Journal of Medical Systems, 30, 2006: Tatar, M.; Ozgen, H.; Þahin, B.; Belli, P.; Berman, P. Informal Payments in the Health Sector: A Case Study from Turkey, Health Affairs, 26(4), Akbulut, Y.; Tatar, M.; Çetinyürek, A.; Tatar, F., Non-urgent use of the emergency department: A quantitative evaluation from a patient perspective, Journal of Management and Marketing in Health Care, 1(4), Özgen, H.; Şahin, B.; Belli, P.; Tatar, M.; Berman, P. (2009), Predictors of Informal Health Payments: The Example from Turkey, Journal of Medical Systems, Published on line 14 January Akbulut, Y.; Tatar, M.; Demir, A. (2005), Standardized Mortality Ratios and Allocation of Health Care Resources: Turkey Case, in Yfantopoulos, J.N., (ed) The Economics of Health Care Reforms, Athens Institute for Education and Research, Atina. 15.Tatar, M.; Tatar, F., (2009), Colorectal Cancer in Turkey: Current Situation and Challenges for the future, European Journal of Health Economics, DOI /s Somunoğlu, S.; Tatar, M., (2009) The Use of Screening for Early Diagnosis of Breast Cancer in Ankara, Social Behavior and Personality, 37(8), Pg Tatar, M.; Akbulut, H. (2009), Cost effectiveness of Sorafenib in unresectable and/or metastatic renal cell carcinoma in Turkey, Value in Health, 12(7), s. A Tatar,M.; Sarıöz, F., (2010), Cost efficacy of Ustekinumab in treatment of moderate to severe plague psoriasis in Turkey, Value in Health, 13(3). 4

5 19.Somunoglu, S.;Tatar, M. (2012),"A study on the identification of factors affecting the life quality of breast cancer patients", International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, Vol. 6 Iss: 4 pp Tatar, M.; Ergin, G.; Koçkaya, G. (2012), Cost analysis on dialysis practice in Turkey Value in Health, 15(7), ss. A523-A Tatar, M.; Dilbaz, N.; Oral, E.T., Tan, M.; (2012), Cost effectiveness of Agomelatine in treatment of major depressive disorders in Turkey, Value in Health, 15(4). 22. Tatar, M., (2013) Management of diabetes and diabetes policies in Turkey, Globalization and Health, 9(16). Doi: / Kitaplar 1. Tatar M, Mollahaliloğlu S, Şahin B, Aydın S, Maresso A, Hernández- Quevedo C. Turkey: Health system review. Health Systems in Transition, 2011, 13(6): Raporlar 1. Berman, P.; Tatar, M., National Health Accounts Turkey 1999,2000, Sağlık Bakanlığı, Tatar, M., Pharmaprofile, Turkey, Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Project, Knapp, M.; McDaid, D.; Medeiros, H.;Becker, T.; Johnson, J.; Kilian, R.; Salvador-Carulla, S.; Simon, J.; Tatar, M.; Economics, Mental Health and Policy: An Overview, MHEEN II Policy Briefing No1., London, Carter, S. Taylor, D., Kanavos, P.; Grimaccia, F.; Tordrup, D.; Tatar, M. (2012), Transforming Health in Turkey: 21st Century Opportunities, with., UCL School of Pharmacy, London. 5. Lichtenberg, F.; Tatar, M.; Çalışkan, Z. (2014), Türkiye de Yenilikçi İlaçların Yaşam Süresi, Hastaneye Yatış ve Sağlık Harcamaları Üzerine Etkileri ( ), Polar Sağlık Ekonomisi ve Politikası, Ankara. Ulusal Yayınlar 1. Tatar, M., Desantralizasyon ve Sağlık Reformları: Türk Sağlık Sisteminde Yeni Yapılanma Modeline Teorik bir Bakış Amme İdaresi, 26(4), Tatar, M., Teorik Boyutlarıyla Genel Sağlık Sigortası ve Türk Sağlık Yöneticilerine Öneriler, Doğan, M. et al. (eds), I. Ulusal Sağlık Kurumları ve Hastaneler Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. 3. Tatar, M., Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri, Verimlilik Dergisi, 4, Tatar, M., Temel Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Uygulamalarına Teorik bir Bakış, Toplum ve Hekim, 9(60), Tatar, M., Temel Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Uygulamalarına Teorik bir Bakış: Karmaşa mı Yanılgı mı?, Toplum ve Hekim, 9(62),

6 6. Tatar, M., Sigara: Devlet Politikaları Kullanımı Etkileyebilir mi?, Toplum ve Hekim, 9(63), Tatar, M., Temel Sağlık Hizmetleri: Politik ve İdeolojik bir Yaklaşım, Toplum ve Hekim, 10(67), Tatar, M., Temel Sağlık Hizmetleri Yaklaşımının Vazgeçilmez Ögesi: Toplum Katılımı, Toplum ve Hekim, 10(67), Tatar, F.; Tatar, M. ve diğerleri, Hastane Yönetiminde Gelecekte Önem Kazanacak Alan ve Konular ile Bu Konularda Başarılı Olmak için Gerekli Bilgi, Beceri ve Yetenekler, Toplum ve Hekim, 10(69-70), Tatar, M., Polio Aşı Kampanyasının Düşündürdükleri: Kampanyalar Sağlık Sorunlarına Çözüm mü yoksa Tehdit mi?, Toplum ve Hekim, 11(71), Tatar, F.; Tatar, M., Sağlık Hizmetlerinde Özel Sektör/Kamu Sektörü Tartışmasının İdeolojik Boyutu, Toplum ve Hekim, 11(72), Tatar, M.; Tatar, F., Sağlığın Ölçülmesi: Kavramsal bir Çerçeve, Toplum ve Hekim, 11(73), Tatar, F.; Tatar, M.; Şahin, I., Hastane Hizmet İhaleleri: Teori ve Türkiye deki Uygulamalar, Amme İdaresi Dergisi, 30(3), Tiryaki, D.; Tatar, M., Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(4), İşnas, C.; Tatar, M., Doktor-Hasta İlişkisi: Ankara Numune Hastanesi Ortopedi Kliniklerinde Yatan Hastaların Değerlendirmeleri, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(3), Ağırbaş, İ., Tatar, M. Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme: Bir Maliyet Etkililik Analizi Uygulama Örneği, Verimlilik Dergisi, 1, Tatar, M., Sağlık Hizmeti Sunan Profesyonellere Ödeme Yöntemleri, Sağlık ve Toplum, 11(4), Tatar, M.; Şahin, İ.; Büyükkayıkçı, H. Sağlık Hizmetlerinde Öncelik Belirleme: Teori ve SSK Hastaneleri Yöneticilerinin Görüşleri, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Özgen, H.; Tatar, M. Sağlık Sektöründe bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet- Etkililik Analizi ve Türkiye de Durum, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10(2), Özgen, H.; Tatar, M. Sağlık Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(1), Tatar, M, (2011) Sağlık Hizmetlerinin Finansman Modelleri: Sosyal Sağlık Sigortasının Türkiye de Gelişimi ve Gelecek Sosyal Güvenlik Dergisi, 1(1). Kitaplar 1. Tatar, M.; Tatar, F., Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Analizi, Creese A.; Parker, D. (eds), Cost Analysis in Primary Health Care Translation to Turkish, Ministry of Health Project Coordination Unit, Ankara, Tatar, M., Tatar, F., Yerel Yönetimler ve Sağlık, Konrad Adenauer Vakfı ve Türk Belediyeler Birliği, Tatar, M., Sağlık Hesapları Sistemi (A System of Health Accounts) Türkçe!ye çeviri, OECD, Tatar, M.; Wertheimer, A., Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi. İlaç Geri Ödeme Kararları için bir Model Önerisi, SUVAK, Ankara,

7 5. Tatar M, Mollahaliloğlu S, Şahin B, Aydın S, Maresso A, Hernández- Quevedo C. Turkey: Health system review. Health Systems in Transition, 2011, 13(6): Tatar, M., (ed.), Sağlık Kurumları Yönetimi I, Anadolu Üniversitesi Yayınları No 2631, Eskişehir, Kitaplarda Bölüm 1. Tatar, M. Sağlık Politikası içinde Göksu, T. ve diğerleri, Türkiye nin Dış Ekonomik, Sosyal ve İdari Politikaları, Siyasal Kitabevi, Tatar, M., Sağlık Politikası Ve Politika Belirleme Süreci : Teori Ve Türk Sağlık Politikalarına Genel Bir Bakış, içinde Aktan, C.C. ve Saran U. (eds), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Sağlıkta Umut Vakfı, Ankara Tatar, M, Sağlık Sisteminin Performansını Ölçme Süreci, içinde Ateş, H ve diğerleri, Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi, Asil yayın Dağıtım Ltd. Şti., Tatar, M.; Şahin, I., Türkiye de Kanser Harcamaları, Tuncer, M. (ed), Türkiye de Kanser Kontrolü, Sağlık Bakanlığı, Ankara, Tatar, M. Türkiye de Sağlık Reformları ve Hasta Açısından Yeni Sistemin Getirdikleri, Babaoğul, M.; Şener, A., (eds), Tüketici Yazıları I, Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi, Tatar,M. Sağlık Ekonomisi, Sur, H.; Palteki, T., (eds), Hastane Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevleri, BİLİMSEL TOPLANTILAR: Uluslararası Bilimsel Toplantılar 1. Turkish National Health Policy Paper: A Reflection of European Policies? British Sociology Group Conference, Eylül, 1992, Edinburgh. 2. Is Health for Achievable?: The Case of Turkey, Twelfth International Conference on the Social Sciences and Medicine, Eylül 1992, Peebles, İskoçya. 3. (Y. Akbulut ile) Standardized Mortality Ratios and Allocation of Health Care Resources. Turkey Case Third International Conference on Health Economics, Management and Policy, Temmuz 3-5, 2004, Atina. 4. (Y Akbulut ve A. Demir ile), Allocation of Health Care Resources: An Attempt to Develop a Need Index for Turkey Fifth European Conference on Health Economics, 8-11 Eylül, 2004, Londra 5. (B. Şahin, G. Karakaya ve F. Kalyoncu ile), The validity and the reliability of the Turkish version of the asthma quality of life questionnaire, European Respiratory Society (ERS) Annual Congress, Poster, 30 Eylül 2003, Viyana. 6. (B. Şahin ve C. Demir ile) The importance of measurement of case mix and severity of illness in evaluation of hospital and physician performance Congress of Balkan Military Medical Committee, poster, Temmuz 2004, Antalya. 7

8 7. Health System Financing in Azerbaijan; equity in access to care Conference on Reforming the Health Sector in Azerbaijan, Azerbaijan Ministry of Health and the World Bank, 1-3 December 2004, Baku 8. Health and Pharmaceutical Expenditures and Pharmacoeconomics in Turkey I. International Health and Pharmacoeconomics Symposium, May 2005, Ankara 9. (H. Ozgen, B. Şahin, P. Belli, P Berman ile) Formal and Informal Payments for Health in Turkey International Health Economics Association 5th World Congress, poster, July 2005, Barcelona.. 10.(Y. Akbulut ile) Health Planning and Epidemiologic Measures: An Evaluation of Turkey s Mortality and Mortality Data IFSSH World Congress, August2005, İstanbul. 11.Tatar, M. Health Technology Assessment in Turkey European Advisory Second Meeting on Health and Social Policies, London School of Economics 9 Haziran Tatar, M The State of Oncology in Turkey European Advisory Second Group meeting on Health and Social Policies, London School of Economics, London, 15 December Tatar, M. Türkiye de Kanser Harcamaları ve Farmakoekonomi (Cancer Expenditures in Turkey and Pharmacoeconomics) Etkin Kanser Kontrol Programları Türkiye ve KKTC de Kanser Kontrolü Sempozyumu, North Cyprus Turkish Republic February, Tatar, M. Challenges in developing mental health policy and practice in Turkey, Mental Health in Europe: Recent Findings and Analysis from the Mental Health Economics European Network Phase II, London School of Economics, London 27 September Tatar, M. Oncology in Turkey European Advisory on Health and Social Policies, Fifth Meeting, 6-8 Aralık Tatar, M.; Akbulut, H., Cost-effectiveness of Sorafenib in unresectable and/or metastatic renal cell carcinoma in Turkey, ISPOR 12th Annual European Congress, , Paris, Tatar, M.; Sarıöz., Cost Efficacy of Ustekinumab in Treatment of Moderate to Severe Plaque Psoriasis in Turkey ISPOR 15th Annual International Meeting, May Atlanta, Tatar, M.; Health care resources and their rational use: Health technology assessment and national health expenditures, TUBITAK-Academy of Finland, Public Health Workshop 4-5 Mayıs, 2010 İstanbul. 19.Somunoğlu, S.; Tatar, M., Breast Cancer Policies and Practices in the World and in Turkey, Sixth International Conference on Health Care Systems, Zirve University and University of Houston Clear Lake, Gaziantep, Tatar, M., (2011) World perspective: Turkey, PPRI Conference, Eylül 2011, Vienna. (poster). 21. Tatar, M, (2011), Health Care Reforms and Pharmaceuticals: Lessons From Turkey, ICIUM 2011, Antalya. 22.Tatar, M. (2011), Financing, Service Provision, Institutional Arrangements and Governance Options in Developing Countries: Lessons from Turkey, National Health Insurance: Lessons for South Africa Conference, Güney Afrika, 7-8 Aralık. 8

9 23.Tatar, M.; Dilbaz, N.; Oral, E.T.; Tan, M., (2102) Cost-effectiveness of agomelatine in treatment of major depressive disorders (MDD) im Turkey, ISPOR 14th Annual European Conference, Madrid, 5-8 Kasım. 24.Tatar, M. (2013) Reimbursement of pharmaceuticals in Turkey, Future Trends Workshop, Dubai, Nisan. 25.Tatar, M., (2013) Pricing and reimbursement of pharmaceuticals in Turkey Russian Pharmaceutical Forum, St. Petersburg, Mayıs. 26.Tatar, M., (2013), Hospital based payment plan- The Turkish benchmark, Hospital Build and Infrastructure Middle East, Dubai, 3-5 Haziran. 27.Tatar, M., (2013), Cost of obesty and economic value of obesity surgery for Turkey, 18th World Congress of International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, Ağustos 2013, İstanbul. 28.Tatar, M. et al (2013), Cost of obesity for Turkey, 18th World Congress of International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, Ağustos 2013, İstanbul. (poster) 29.Koçkaya, G.; Atikeler, K.; Ergin, G.; Tatar M. et al, (2013), Economic value of obesity surgery for Turkey, 18th World Congress of International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, Ağustos 2013, İstanbul. (poster) 30.Ergin, G.; Koçkaya, G.; Atikeler, K.; Tatar, M, et al (2013), Operational cost of obesity surgery for Turkey, 18th World Congress of International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, Ağustos 2013, İstanbul. (poster) 31.Tatar, M, (2013), Integration: The story from the health economics and health policy perspective with examples from Turkey and Europe, European Forum for Primary Health Care Conference, 9-10 September, 2013 İstanbul. Ulusal Bilimsel Toplantılar 1. (D. Tiryaki ile), Özel Sağlık Sigortası Yaptırma Nedenleri ve Sigortadan Duyulan Tatmin Düzeyi, II. Ulusal Sağlık Kurumları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Mayıs, (C. İsnas İle), Doktor Hasta İlişkisi, II. Ulusal Sağlık Kurumları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Mayıs (Y. Çelik, İ. Şahin ile) Hastane Yönetiminde Gelecekte Önem Kazanacak Konular ve Gerekli Bilgi, Beceri ve Yetenekler, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Mayıs (İ. Ağırbaş ile), Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Mayıs Tatar, M. Geriatri Merkezlerinin Organizasyonu Geriatri 2000, 1-2 Nisan (B. Şahin,G..Karakaya ve F. Kalyoncu ile) Asthma Quality Of Life Questionnaire ın Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirliği Altıncı Torax Derneği Kongresi, Mayıs 2003, Antalya, Turkey. 7. (B. Şahin, G. Karakaya, F. Kalyoncu, M. Arvinli ile) Özel Poliklinik Uygulamasının Astım Hastalarının Tedavi Giderleri ve Tatmin Düzeyleri Üzerine Etkisi, Altıncı Torax Derneği Kongresi, Mayıs 2003, Antalya 9

10 8. Tatar, M., Türkiye de Sağlık Harcamaları, İlaç Harcamaları ve Farmakoekonomi, 1. Uluslararası Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Sempozyumu, Mayıs 2005, Ankara. 9. Tatar, M, USH veri Toplama Kaynakları ve Stratejileri, Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık Hesapları Çalıştayı, Ekim, Tatar, M, Türkiye de Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kasım Tatar, M., Ulusal Sağlık Hesapları, Basın Mensupları için Araştırmacı İlaç Firmaları tarafından düzenlenen toplantı, 15 Nisan, 2006, İstanbul. 12. Tatar, M., Sağlıkta Ekonomik Değerlendirme Teknikleri ve Farmakoekonomi, Basın Mensupları için Araştırmacı İlaç Firmaları tarafından düzenlenen toplantı, 15 Nisan, 2006, İstanbul. 13. Tatar, M, Türkiye de Sağlık Ekonomisi ve İlaç Sağlık ve İlaç Ekonomisinde Eğilimler. Dünya ve Türkiye deki Gelişmeler, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği 31 Mayıs Tatar, M. Türkiye de Sağlık harcamaları ve Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Türk Silahlı Kuvvetleri 15. Tıp Kongresi 31 Mayıs Tatar, M, Sağlık Ekonomisi TEB Akademi, Türkiye Eczacılar Birliği, Nisan, Tatar, M. (2009), Geri ödeme sistemleri: Avrupa dan örnekler, Farmavizyon Eczacılık Fuarı Nisan 2009 İstanbul. 17. Tatar, M.; (2009), Sosyal Güvenlik Kurumunun Özel Sektör ile Etkili İşbirliği İçin Model Önerisi, Özel Sağlık Kuruluşlarının Sorunları Sempozyumu 17 Nisan Bilkent Otel, Ankara. 18. Tatar, M. (2009), Transfüzyonel hemosideroz tedavisinde kullanılan şelatörlerin etkilik ve maliyet değerlendirmesi, Talasemi Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşımlar Çalıştayı, Antalya. 19. Tatar, M. (2010), IMF, Dünya Bankası ve Sağlık Politikaları, 1. Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Gelişen Tıp Teknolojileri Kongresi, Antalya. 20. Tatar, M. (2010), Sağlık Teknolojilerinde Yaşam Kalitesi Analizlerinin Rolü, 3. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, İzmir 21. Tatar, M.; (2010), Farmakoekonomi ve Türkiye de Uygulanabilirliği, Third International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 9 Haziran 2010, İstanbul. 22. Tatar, M, (2011), Farmakoekonomi, 4th Ulusal Osteoporoz Kongresi, Antalya. 23. Ergin, G. Tatar, M. (2012), Diyaliz Seans Maliyetlerinin Belirlenmesi: Özel Diyaliz Merkezleri Örneği, 1. Sağlık Ekonomisi Kongresi, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği, Kasım 2012, Ankara. 10

PROF. DR. MEHTAP TATAR

PROF. DR. MEHTAP TATAR PROF. DR. MEHTAP TATAR Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Health Care Administration Beytepe 06800 Ankara Mobile: 0 532 553 83 24 E-Mail: mtatar@hacettepe.edu.tr E-Mail: mehtap.tatar@polarsaglik.com

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. İsim: FEYZA TEVRÜZ. Adres

Ö Z G E Ç M İ Ş. İsim: FEYZA TEVRÜZ. Adres Ö Z G E Ç M İ Ş İsim: FEYZA TEVRÜZ Adres İş : VLD Danışmanlık, Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd.Şti. Büyükdere Cad. No. 127 Astoria İs Merkezi A Blok K9 34394 Esentepe 34394 İstanbul Ev : Eflatıun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (2014) KİŞİSEL BİLGİ

ÖZGEÇMİŞ (2014) KİŞİSEL BİLGİ ÖZGEÇMİŞ (2014) KİŞİSEL BİLGİ Ad-Soyad : Hacer ÖZGEN NARCI Doğum Tarihi ve Yeri : 9 Ocak 1968, Elbistan İş Adresi : Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Acıbadem Üniversitesi, Ataşehir -

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : Hacer ÖZGEN NARCI 2. DOĞUM TARİHİ : 09.01.1968 3. UNVANI : Profesör Doktor 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

PROF. DR. YUSUF ÇELİK

PROF. DR. YUSUF ÇELİK PROF. DR. YUSUF ÇELİK KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi: 11.04.1970 E-mail: yucelik@hacettepe.edu.tr Telefon: + 90 (312) 305 1226/132 Fax: +90 (312)309 3625 ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aykan CANDEMİR Doğum Tarihi: 02 Ağustos 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1996

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi,

Detaylı

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi.

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi. Davut PEHLİVANLI, Dr. ÖZGEÇMİŞ İŞ DENEYİMİ İç Denetim Yöneticisi, ASİL Denetim (2010 2011 Yarı Zamanlı; 2011 -... Tam Zamanlı) Maltepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr. (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Denetim

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1188 AAĞĞUUSSTTOOSS ÇÇAARRŞŞAAMBBAA SSAAYYI II: : 887744 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Orhan Çelik. İşletmelerde muhasebe bilgisi ve şirket demokrasisi. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2007.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ulaştırma ve Lojistik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

: Saray Mah. M.Şükrü Ulusoy Cad. No.24 07400 Alanya Telefon : 0090 537 9248703 : dimitrisagouridas@yahoo.com

: Saray Mah. M.Şükrü Ulusoy Cad. No.24 07400 Alanya Telefon : 0090 537 9248703 : dimitrisagouridas@yahoo.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dimitrios Agouridas İletişim Bilgileri Adres : Saray Mah. M.Şükrü Ulusoy Cad. No.24 07400 Alanya Telefon : 0090 537 9248703 Mail : dimitrisagouridas@yahoo.com 2. Doğum Tarihi :

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

1992 1994 İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri ve Hastane Yönetimi Master Programı

1992 1994 İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri ve Hastane Yönetimi Master Programı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Meri İstiroti Öğrenim Durumu: 2009 2010 Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Yönetimi Master programı 1992 1994 İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri ve Hastane Yönetimi Master Programı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : GÜLÇİN ELİF YÜCEL 2. Doğum Tarihi : 05.02.1984 3. Medeni Hali 4. Unvanı : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

16.12.2013 : Polar Sağlık Ekonomisi ve Politikası Danışmanlık (Ankara) Sağlık Ekonomisi ve Politikası Uzmanı

16.12.2013 : Polar Sağlık Ekonomisi ve Politikası Danışmanlık (Ankara) Sağlık Ekonomisi ve Politikası Uzmanı ESİN TUNA Cep: 0531 372 44 53 E-mail: esin.tuna@polarsaglik.com / esntna@hotmail.com İŞ DENEYİMİ 16.12.2013 : Polar Sağlık Ekonomisi ve Politikası Danışmanlık (Ankara) Sağlık Ekonomisi ve Politikası Uzmanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983. 1994 Çocuk Gelişimi ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983. 1994 Çocuk Gelişimi ve ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mesude ATAY Doğum Tarihi: 18.01.1961 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983 Eğitimi Ankara Y. Lisans Çocuk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim Uzm. Hemşire Begüm Yalçın Doğum Tarihi: 12.02.1985 beyalcin@ku.edu.tr Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu:

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: EK-6 1. Adı Soyadı: HAKAN ATAMTÜRK 2. Doğum Tarihi: 16.04.1968 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

Ziyaretçi Öğretim Görevlisi, Rutgers Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Mikroekonomiye Giriş, Yaz 2013

Ziyaretçi Öğretim Görevlisi, Rutgers Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Mikroekonomiye Giriş, Yaz 2013 Yrd.Doç.Dr. Ġlker DaĢtan Ġzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü Sakarya Caddesi, No: 156, 35330 Balçova, İzmir, Türkiye Telefon: +90-537-859-2161 ilker.dastan@ieu.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

Task-based video use for the improvement of English stress and intonation, Journal of Educational and Social Research, 4/2, 227-233, 2014

Task-based video use for the improvement of English stress and intonation, Journal of Educational and Social Research, 4/2, 227-233, 2014 Ebru Atak DAMAR - ÖZGEÇMİŞ Tel: +90 (224) 294 22 47 e-mail: ebruadamar@gmail.com EĞİTİM Doktora, COMU, İngiliz Dili Eğitimi(2012-devam ediyor) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi (2004)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Syadı: AYGİN BAYRAKTAR Dğum Tarihi: 21 MART 1977 İletişim Bilgileri: Öğrenim Durumu: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknlji Anabilim Dalı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Uzmanlığı Yabancı Dil : Fatih : Özcan : Çorum : Tıp Doktoru : Aile Hekimliği : İngilizce İletişim Adresi: Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998 Assitant Professor Boran TOKER Personal Information Date of Birth, Place Foreign Language Marital Status E-mail : 1976, Đzmir Turkey : English : Single : borantoker@akdeniz.edu.tr Educational Background

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

MELTEM YILMAZ ŞENER yilmazmeltem@hotmail.com. Sosyoloji Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011-

MELTEM YILMAZ ŞENER yilmazmeltem@hotmail.com. Sosyoloji Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011- MELTEM YILMAZ ŞENER yilmazmeltem@hotmail.com AKADEMİK İŞ DENEYİMİ Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Ziyaretçi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi, Araştırma Görevlisi, EĞİTİM Sosyoloji Bölümü, İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 DİYARBAKIR - MERKEZ T: 46237730003227 F: bulentsener@ktu.edu.tr

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tugbayardimci@hotmail.com Telefon (İş) : 3682715588 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Sinop Öğrenim

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001).

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001). ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI ÜNVANI BÖLÜMÜ : SUDİ APAK : PROF.DR. : İşletme ANABİLİM DALI : Muhasebe ve Finansman ADRES : Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 22030 EDİRNE TEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Öğr. Gör. Funda UNCU

Öğr. Gör. Funda UNCU Öğr. Gör. Funda UNCU Anabilim Dalı: Ekonometri Ofis: D-1.07 (Oda numarası) Telefon : (8251) E-posta : (funda.uncu@dicle.edu.tr) ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Öğr. Gör. LEVENT GÖKDEMİR

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Murat 2. SOYADI: Fahrioğlu 3. DOĞUM YERİ: Lefkoşa 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 07.08.1971 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Elektrik - Elektronik Muhendisligi 5.2. TELEFON NUMARASI:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Sinan Birdal 2. Doğum Tarihi: 25.06. 1976 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Üniv., SBF 1999 Y. Lisans

Detaylı

SEVCAN AVCI IŞIK EĞİTİM BİLGİLERİ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Başkent Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi, Ankara İŞ DENEYİMİ

SEVCAN AVCI IŞIK EĞİTİM BİLGİLERİ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Başkent Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi, Ankara İŞ DENEYİMİ SEVCAN AVCI IŞIK CV Ad-Soyad : Sevcan AVCI IŞIK Adres: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri, Bağlıca Kampüsu 06530 Ankara Türkiye Telefon: +90 (312) 246 66 66

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya

Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Eğitim Fakültesi B Blok Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü 16059 Bursa, Türkiye Tel: 0 224 294 22 13 e-mail: rahsansivis@yahoo.com

Detaylı