PROF. DR. MEHTAP TATAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. MEHTAP TATAR"

Transkript

1 PROF. DR. MEHTAP TATAR Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Samanpazarı 06100/ Ankara E-Posta: İŞ DENEYİMİ: : Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreter : Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Başkan : Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı : Türk Eczacıları Birliği İlaçta Geri Ödeme Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı : Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Başkanı : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı : Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Profesör : Washington State University Center for Health Services Research Adjunct Professor

2 : Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Profesör : Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Doçent : Çankaya Belediyesi Sağlık Politikası Danışmanı Sağlıklı Kentler Projesi Direktörü : Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Yardımcı Doçent : Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Araştırma Görevlisi EĞİTİM DURUMU: 1993: Doktora - Nottingham University School of Social Studies - Sosyal Politika ve Yönetim 1988: Yüksek Lisans M. Sc. - London School of Economics & London School of Hygiene and Tropical Medicine - Sağlık Planlaması ve Finansmanı 1987: Yüksek Lisans M.Sc. - Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sağlık Kurumları Yönetimi 1984: Lisans - Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu PROJELER: 1. Hastanelerde Hizmet İhaleleri, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. Proje No , 1995 Temel Araştırmacı 2. Turkiye Ulusal Sağlık Hesapları , Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu, Uluslararası Sağlık Sistemleri Grubu ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu. Dünya Bankası fonları ile Sağlık Bakanlığı için yapılan proje, Ülke Yöneticisi 3. Formal ve İnformal Sağlık Harcamaları, Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu ile birlikte. Çalışma Merck, Sharp ve Dohme tarafından desteklenmiştir Temel Araştırmacı. 2

3 4. Azerbaycan Sağlık Harcamaları Çalışması, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı için Dünya Bankası Fonları ile yapılmıştır, Danışman 5. Azerbaycan Sağlık Finansmanı Çalışması, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı için Dünya Bankası Fonları ile yapılmıştır, Danışman 6. Mental Health Economics European Network Project, London School of Economics ile Avrupa Birliği ortak projesi, , Araştırmacı 7. Health Technology Assessment Project, European Advisory Group on Health and Social Policies, College of Europe and London School of Economics, 2005 Araştırmacı 8. Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI), Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen, 2006 Türkiye temsilcisi ve Türkiye Pharmaprofile Yazarı 9. Colorectal Cancer Project; London School of Economics, August Araştırmacı 10. Upgrading The Statistical System & Phase II - Improvement of Hospital and Health Expenditure Statistics, Turkey Conseil Santé contract identifier: n L112 R069 Service Agreement under the Framework Contract n EuropeAid/119860/C/SV Lot n 8 October 2007 Danışman 11.Turkish Health Systems in Transition Profile (HIT), Dünya Sağlık Örgütü European Observatory, Ocak 2008 Baş yazar 12.Pharmaceutical Health Information System (PHIS), Public Health Executive Agency (PHEA), Austrian Ministry of Health, Family and Youth Türkiye Temsilcisi ve Türkiye PHIS raporu yazarı 13.Health Services Research Europe, an EU funded project- araştırmacı, March İlaçta Geri Ödeme ve Fiyat Politikaları Konusuna Yönelik Detaylı Analiz ve Değerlendirme Çalışması, Sağlık Bakanlığı, Nisan Diyabet Maliyeti Projesi, London School of Economics and Politicak Science, Ağustos 2011 araştırmacı 16.Burden of Chronic Diseases in Turkey Project, London School of Economics and Political Science, 2012 April Country Expert 3

4 YAYINLAR: Uluslararası Yayınlar Dergilerde Makaleler 1. Tatar, M., Community Participation in Health Care: The Turkish Case Social Science and Medicine, 42 (11), pp Tatar, M.; Tatar, F., Primary Health Care in Turkey: Is it a Fashion or a Lasting Passion Health Policy and Planning, 12 (3), pp Tatar. M., Book Review, Race and Community Care, Social Science and Medicine, 44(9), p Tatar, F.; Tatar. M.; et al.(with others) Turkish Hospital Management at a Crossroads Health Administration Education Quarterly, 16(3), pp. 5. Tatar. M. et. al. Women s Perception of Caesarean Section: Reflections From a Turkish Teaching Hospital Social Science and Medicine, 50, pp Tatar, M., Erigüç, G. Turkish Health Care Reforms and Reasons for Failure, Tavakoli, M., Davies H.T.O., Malek, M. (eds) Health Policy and Economics: Strategic Issues in Health Care Management Ashgate Publishing Ltd., Ağırbaş, İ; Tatar, M. Benign prostatic hyperplasia: cost and effectiveness of three alternative surgical treatment methods used in a Turkish hospital, Journal of Medical Systems, 29(5), pp Şahin, B.; Tatar, M. Analysis of Factors Affecting Patient Satisfaction: A Case Study with Asthma Patients, Journal of Disease Management and Health Outcomes, 14(3), Tatar, M.; Kanavos, P. Health Care Reform in Turkey: A Dynamic Path in the Wake of Political Consensus, Eurohealth, 12(1), Şahin, B.; Tatar, M. Factors Affecting Use of Resources for Asthma Patients, Journal of Medical Systems, 30, 2006: Tatar, M.; Ozgen, H.; Þahin, B.; Belli, P.; Berman, P. Informal Payments in the Health Sector: A Case Study from Turkey, Health Affairs, 26(4), Akbulut, Y.; Tatar, M.; Çetinyürek, A.; Tatar, F., Non-urgent use of the emergency department: A quantitative evaluation from a patient perspective, Journal of Management and Marketing in Health Care, 1(4), Özgen, H.; Şahin, B.; Belli, P.; Tatar, M.; Berman, P. (2009), Predictors of Informal Health Payments: The Example from Turkey, Journal of Medical Systems, Published on line 14 January Akbulut, Y.; Tatar, M.; Demir, A. (2005), Standardized Mortality Ratios and Allocation of Health Care Resources: Turkey Case, in Yfantopoulos, J.N., (ed) The Economics of Health Care Reforms, Athens Institute for Education and Research, Atina. 15.Tatar, M.; Tatar, F., (2009), Colorectal Cancer in Turkey: Current Situation and Challenges for the future, European Journal of Health Economics, DOI /s Somunoğlu, S.; Tatar, M., (2009) The Use of Screening for Early Diagnosis of Breast Cancer in Ankara, Social Behavior and Personality, 37(8), Pg Tatar, M.; Akbulut, H. (2009), Cost effectiveness of Sorafenib in unresectable and/or metastatic renal cell carcinoma in Turkey, Value in Health, 12(7), s. A Tatar,M.; Sarıöz, F., (2010), Cost efficacy of Ustekinumab in treatment of moderate to severe plague psoriasis in Turkey, Value in Health, 13(3). 4

5 19.Somunoglu, S.;Tatar, M. (2012),"A study on the identification of factors affecting the life quality of breast cancer patients", International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, Vol. 6 Iss: 4 pp Tatar, M.; Ergin, G.; Koçkaya, G. (2012), Cost analysis on dialysis practice in Turkey Value in Health, 15(7), ss. A523-A Tatar, M.; Dilbaz, N.; Oral, E.T., Tan, M.; (2012), Cost effectiveness of Agomelatine in treatment of major depressive disorders in Turkey, Value in Health, 15(4). 22. Tatar, M., (2013) Management of diabetes and diabetes policies in Turkey, Globalization and Health, 9(16). Doi: / Kitaplar 1. Tatar M, Mollahaliloğlu S, Şahin B, Aydın S, Maresso A, Hernández- Quevedo C. Turkey: Health system review. Health Systems in Transition, 2011, 13(6): Raporlar 1. Berman, P.; Tatar, M., National Health Accounts Turkey 1999,2000, Sağlık Bakanlığı, Tatar, M., Pharmaprofile, Turkey, Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Project, Knapp, M.; McDaid, D.; Medeiros, H.;Becker, T.; Johnson, J.; Kilian, R.; Salvador-Carulla, S.; Simon, J.; Tatar, M.; Economics, Mental Health and Policy: An Overview, MHEEN II Policy Briefing No1., London, Carter, S. Taylor, D., Kanavos, P.; Grimaccia, F.; Tordrup, D.; Tatar, M. (2012), Transforming Health in Turkey: 21st Century Opportunities, with., UCL School of Pharmacy, London. 5. Lichtenberg, F.; Tatar, M.; Çalışkan, Z. (2014), Türkiye de Yenilikçi İlaçların Yaşam Süresi, Hastaneye Yatış ve Sağlık Harcamaları Üzerine Etkileri ( ), Polar Sağlık Ekonomisi ve Politikası, Ankara. Ulusal Yayınlar 1. Tatar, M., Desantralizasyon ve Sağlık Reformları: Türk Sağlık Sisteminde Yeni Yapılanma Modeline Teorik bir Bakış Amme İdaresi, 26(4), Tatar, M., Teorik Boyutlarıyla Genel Sağlık Sigortası ve Türk Sağlık Yöneticilerine Öneriler, Doğan, M. et al. (eds), I. Ulusal Sağlık Kurumları ve Hastaneler Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. 3. Tatar, M., Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri, Verimlilik Dergisi, 4, Tatar, M., Temel Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Uygulamalarına Teorik bir Bakış, Toplum ve Hekim, 9(60), Tatar, M., Temel Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Uygulamalarına Teorik bir Bakış: Karmaşa mı Yanılgı mı?, Toplum ve Hekim, 9(62),

6 6. Tatar, M., Sigara: Devlet Politikaları Kullanımı Etkileyebilir mi?, Toplum ve Hekim, 9(63), Tatar, M., Temel Sağlık Hizmetleri: Politik ve İdeolojik bir Yaklaşım, Toplum ve Hekim, 10(67), Tatar, M., Temel Sağlık Hizmetleri Yaklaşımının Vazgeçilmez Ögesi: Toplum Katılımı, Toplum ve Hekim, 10(67), Tatar, F.; Tatar, M. ve diğerleri, Hastane Yönetiminde Gelecekte Önem Kazanacak Alan ve Konular ile Bu Konularda Başarılı Olmak için Gerekli Bilgi, Beceri ve Yetenekler, Toplum ve Hekim, 10(69-70), Tatar, M., Polio Aşı Kampanyasının Düşündürdükleri: Kampanyalar Sağlık Sorunlarına Çözüm mü yoksa Tehdit mi?, Toplum ve Hekim, 11(71), Tatar, F.; Tatar, M., Sağlık Hizmetlerinde Özel Sektör/Kamu Sektörü Tartışmasının İdeolojik Boyutu, Toplum ve Hekim, 11(72), Tatar, M.; Tatar, F., Sağlığın Ölçülmesi: Kavramsal bir Çerçeve, Toplum ve Hekim, 11(73), Tatar, F.; Tatar, M.; Şahin, I., Hastane Hizmet İhaleleri: Teori ve Türkiye deki Uygulamalar, Amme İdaresi Dergisi, 30(3), Tiryaki, D.; Tatar, M., Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(4), İşnas, C.; Tatar, M., Doktor-Hasta İlişkisi: Ankara Numune Hastanesi Ortopedi Kliniklerinde Yatan Hastaların Değerlendirmeleri, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(3), Ağırbaş, İ., Tatar, M. Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme: Bir Maliyet Etkililik Analizi Uygulama Örneği, Verimlilik Dergisi, 1, Tatar, M., Sağlık Hizmeti Sunan Profesyonellere Ödeme Yöntemleri, Sağlık ve Toplum, 11(4), Tatar, M.; Şahin, İ.; Büyükkayıkçı, H. Sağlık Hizmetlerinde Öncelik Belirleme: Teori ve SSK Hastaneleri Yöneticilerinin Görüşleri, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Özgen, H.; Tatar, M. Sağlık Sektöründe bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet- Etkililik Analizi ve Türkiye de Durum, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10(2), Özgen, H.; Tatar, M. Sağlık Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(1), Tatar, M, (2011) Sağlık Hizmetlerinin Finansman Modelleri: Sosyal Sağlık Sigortasının Türkiye de Gelişimi ve Gelecek Sosyal Güvenlik Dergisi, 1(1). Kitaplar 1. Tatar, M.; Tatar, F., Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Analizi, Creese A.; Parker, D. (eds), Cost Analysis in Primary Health Care Translation to Turkish, Ministry of Health Project Coordination Unit, Ankara, Tatar, M., Tatar, F., Yerel Yönetimler ve Sağlık, Konrad Adenauer Vakfı ve Türk Belediyeler Birliği, Tatar, M., Sağlık Hesapları Sistemi (A System of Health Accounts) Türkçe!ye çeviri, OECD, Tatar, M.; Wertheimer, A., Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi. İlaç Geri Ödeme Kararları için bir Model Önerisi, SUVAK, Ankara,

7 5. Tatar M, Mollahaliloğlu S, Şahin B, Aydın S, Maresso A, Hernández- Quevedo C. Turkey: Health system review. Health Systems in Transition, 2011, 13(6): Tatar, M., (ed.), Sağlık Kurumları Yönetimi I, Anadolu Üniversitesi Yayınları No 2631, Eskişehir, Kitaplarda Bölüm 1. Tatar, M. Sağlık Politikası içinde Göksu, T. ve diğerleri, Türkiye nin Dış Ekonomik, Sosyal ve İdari Politikaları, Siyasal Kitabevi, Tatar, M., Sağlık Politikası Ve Politika Belirleme Süreci : Teori Ve Türk Sağlık Politikalarına Genel Bir Bakış, içinde Aktan, C.C. ve Saran U. (eds), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Sağlıkta Umut Vakfı, Ankara Tatar, M, Sağlık Sisteminin Performansını Ölçme Süreci, içinde Ateş, H ve diğerleri, Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi, Asil yayın Dağıtım Ltd. Şti., Tatar, M.; Şahin, I., Türkiye de Kanser Harcamaları, Tuncer, M. (ed), Türkiye de Kanser Kontrolü, Sağlık Bakanlığı, Ankara, Tatar, M. Türkiye de Sağlık Reformları ve Hasta Açısından Yeni Sistemin Getirdikleri, Babaoğul, M.; Şener, A., (eds), Tüketici Yazıları I, Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi, Tatar,M. Sağlık Ekonomisi, Sur, H.; Palteki, T., (eds), Hastane Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevleri, BİLİMSEL TOPLANTILAR: Uluslararası Bilimsel Toplantılar 1. Turkish National Health Policy Paper: A Reflection of European Policies? British Sociology Group Conference, Eylül, 1992, Edinburgh. 2. Is Health for Achievable?: The Case of Turkey, Twelfth International Conference on the Social Sciences and Medicine, Eylül 1992, Peebles, İskoçya. 3. (Y. Akbulut ile) Standardized Mortality Ratios and Allocation of Health Care Resources. Turkey Case Third International Conference on Health Economics, Management and Policy, Temmuz 3-5, 2004, Atina. 4. (Y Akbulut ve A. Demir ile), Allocation of Health Care Resources: An Attempt to Develop a Need Index for Turkey Fifth European Conference on Health Economics, 8-11 Eylül, 2004, Londra 5. (B. Şahin, G. Karakaya ve F. Kalyoncu ile), The validity and the reliability of the Turkish version of the asthma quality of life questionnaire, European Respiratory Society (ERS) Annual Congress, Poster, 30 Eylül 2003, Viyana. 6. (B. Şahin ve C. Demir ile) The importance of measurement of case mix and severity of illness in evaluation of hospital and physician performance Congress of Balkan Military Medical Committee, poster, Temmuz 2004, Antalya. 7

8 7. Health System Financing in Azerbaijan; equity in access to care Conference on Reforming the Health Sector in Azerbaijan, Azerbaijan Ministry of Health and the World Bank, 1-3 December 2004, Baku 8. Health and Pharmaceutical Expenditures and Pharmacoeconomics in Turkey I. International Health and Pharmacoeconomics Symposium, May 2005, Ankara 9. (H. Ozgen, B. Şahin, P. Belli, P Berman ile) Formal and Informal Payments for Health in Turkey International Health Economics Association 5th World Congress, poster, July 2005, Barcelona.. 10.(Y. Akbulut ile) Health Planning and Epidemiologic Measures: An Evaluation of Turkey s Mortality and Mortality Data IFSSH World Congress, August2005, İstanbul. 11.Tatar, M. Health Technology Assessment in Turkey European Advisory Second Meeting on Health and Social Policies, London School of Economics 9 Haziran Tatar, M The State of Oncology in Turkey European Advisory Second Group meeting on Health and Social Policies, London School of Economics, London, 15 December Tatar, M. Türkiye de Kanser Harcamaları ve Farmakoekonomi (Cancer Expenditures in Turkey and Pharmacoeconomics) Etkin Kanser Kontrol Programları Türkiye ve KKTC de Kanser Kontrolü Sempozyumu, North Cyprus Turkish Republic February, Tatar, M. Challenges in developing mental health policy and practice in Turkey, Mental Health in Europe: Recent Findings and Analysis from the Mental Health Economics European Network Phase II, London School of Economics, London 27 September Tatar, M. Oncology in Turkey European Advisory on Health and Social Policies, Fifth Meeting, 6-8 Aralık Tatar, M.; Akbulut, H., Cost-effectiveness of Sorafenib in unresectable and/or metastatic renal cell carcinoma in Turkey, ISPOR 12th Annual European Congress, , Paris, Tatar, M.; Sarıöz., Cost Efficacy of Ustekinumab in Treatment of Moderate to Severe Plaque Psoriasis in Turkey ISPOR 15th Annual International Meeting, May Atlanta, Tatar, M.; Health care resources and their rational use: Health technology assessment and national health expenditures, TUBITAK-Academy of Finland, Public Health Workshop 4-5 Mayıs, 2010 İstanbul. 19.Somunoğlu, S.; Tatar, M., Breast Cancer Policies and Practices in the World and in Turkey, Sixth International Conference on Health Care Systems, Zirve University and University of Houston Clear Lake, Gaziantep, Tatar, M., (2011) World perspective: Turkey, PPRI Conference, Eylül 2011, Vienna. (poster). 21. Tatar, M, (2011), Health Care Reforms and Pharmaceuticals: Lessons From Turkey, ICIUM 2011, Antalya. 22.Tatar, M. (2011), Financing, Service Provision, Institutional Arrangements and Governance Options in Developing Countries: Lessons from Turkey, National Health Insurance: Lessons for South Africa Conference, Güney Afrika, 7-8 Aralık. 8

9 23.Tatar, M.; Dilbaz, N.; Oral, E.T.; Tan, M., (2102) Cost-effectiveness of agomelatine in treatment of major depressive disorders (MDD) im Turkey, ISPOR 14th Annual European Conference, Madrid, 5-8 Kasım. 24.Tatar, M. (2013) Reimbursement of pharmaceuticals in Turkey, Future Trends Workshop, Dubai, Nisan. 25.Tatar, M., (2013) Pricing and reimbursement of pharmaceuticals in Turkey Russian Pharmaceutical Forum, St. Petersburg, Mayıs. 26.Tatar, M., (2013), Hospital based payment plan- The Turkish benchmark, Hospital Build and Infrastructure Middle East, Dubai, 3-5 Haziran. 27.Tatar, M., (2013), Cost of obesty and economic value of obesity surgery for Turkey, 18th World Congress of International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, Ağustos 2013, İstanbul. 28.Tatar, M. et al (2013), Cost of obesity for Turkey, 18th World Congress of International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, Ağustos 2013, İstanbul. (poster) 29.Koçkaya, G.; Atikeler, K.; Ergin, G.; Tatar M. et al, (2013), Economic value of obesity surgery for Turkey, 18th World Congress of International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, Ağustos 2013, İstanbul. (poster) 30.Ergin, G.; Koçkaya, G.; Atikeler, K.; Tatar, M, et al (2013), Operational cost of obesity surgery for Turkey, 18th World Congress of International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, Ağustos 2013, İstanbul. (poster) 31.Tatar, M, (2013), Integration: The story from the health economics and health policy perspective with examples from Turkey and Europe, European Forum for Primary Health Care Conference, 9-10 September, 2013 İstanbul. Ulusal Bilimsel Toplantılar 1. (D. Tiryaki ile), Özel Sağlık Sigortası Yaptırma Nedenleri ve Sigortadan Duyulan Tatmin Düzeyi, II. Ulusal Sağlık Kurumları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Mayıs, (C. İsnas İle), Doktor Hasta İlişkisi, II. Ulusal Sağlık Kurumları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Mayıs (Y. Çelik, İ. Şahin ile) Hastane Yönetiminde Gelecekte Önem Kazanacak Konular ve Gerekli Bilgi, Beceri ve Yetenekler, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Mayıs (İ. Ağırbaş ile), Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Mayıs Tatar, M. Geriatri Merkezlerinin Organizasyonu Geriatri 2000, 1-2 Nisan (B. Şahin,G..Karakaya ve F. Kalyoncu ile) Asthma Quality Of Life Questionnaire ın Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirliği Altıncı Torax Derneği Kongresi, Mayıs 2003, Antalya, Turkey. 7. (B. Şahin, G. Karakaya, F. Kalyoncu, M. Arvinli ile) Özel Poliklinik Uygulamasının Astım Hastalarının Tedavi Giderleri ve Tatmin Düzeyleri Üzerine Etkisi, Altıncı Torax Derneği Kongresi, Mayıs 2003, Antalya 9

10 8. Tatar, M., Türkiye de Sağlık Harcamaları, İlaç Harcamaları ve Farmakoekonomi, 1. Uluslararası Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Sempozyumu, Mayıs 2005, Ankara. 9. Tatar, M, USH veri Toplama Kaynakları ve Stratejileri, Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık Hesapları Çalıştayı, Ekim, Tatar, M, Türkiye de Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kasım Tatar, M., Ulusal Sağlık Hesapları, Basın Mensupları için Araştırmacı İlaç Firmaları tarafından düzenlenen toplantı, 15 Nisan, 2006, İstanbul. 12. Tatar, M., Sağlıkta Ekonomik Değerlendirme Teknikleri ve Farmakoekonomi, Basın Mensupları için Araştırmacı İlaç Firmaları tarafından düzenlenen toplantı, 15 Nisan, 2006, İstanbul. 13. Tatar, M, Türkiye de Sağlık Ekonomisi ve İlaç Sağlık ve İlaç Ekonomisinde Eğilimler. Dünya ve Türkiye deki Gelişmeler, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği 31 Mayıs Tatar, M. Türkiye de Sağlık harcamaları ve Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Türk Silahlı Kuvvetleri 15. Tıp Kongresi 31 Mayıs Tatar, M, Sağlık Ekonomisi TEB Akademi, Türkiye Eczacılar Birliği, Nisan, Tatar, M. (2009), Geri ödeme sistemleri: Avrupa dan örnekler, Farmavizyon Eczacılık Fuarı Nisan 2009 İstanbul. 17. Tatar, M.; (2009), Sosyal Güvenlik Kurumunun Özel Sektör ile Etkili İşbirliği İçin Model Önerisi, Özel Sağlık Kuruluşlarının Sorunları Sempozyumu 17 Nisan Bilkent Otel, Ankara. 18. Tatar, M. (2009), Transfüzyonel hemosideroz tedavisinde kullanılan şelatörlerin etkilik ve maliyet değerlendirmesi, Talasemi Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşımlar Çalıştayı, Antalya. 19. Tatar, M. (2010), IMF, Dünya Bankası ve Sağlık Politikaları, 1. Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Gelişen Tıp Teknolojileri Kongresi, Antalya. 20. Tatar, M. (2010), Sağlık Teknolojilerinde Yaşam Kalitesi Analizlerinin Rolü, 3. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, İzmir 21. Tatar, M.; (2010), Farmakoekonomi ve Türkiye de Uygulanabilirliği, Third International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 9 Haziran 2010, İstanbul. 22. Tatar, M, (2011), Farmakoekonomi, 4th Ulusal Osteoporoz Kongresi, Antalya. 23. Ergin, G. Tatar, M. (2012), Diyaliz Seans Maliyetlerinin Belirlenmesi: Özel Diyaliz Merkezleri Örneği, 1. Sağlık Ekonomisi Kongresi, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği, Kasım 2012, Ankara. 10

ÖZGEÇMİŞ (2014) KİŞİSEL BİLGİ

ÖZGEÇMİŞ (2014) KİŞİSEL BİLGİ ÖZGEÇMİŞ (2014) KİŞİSEL BİLGİ Ad-Soyad : Hacer ÖZGEN NARCI Doğum Tarihi ve Yeri : 9 Ocak 1968, Elbistan İş Adresi : Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Acıbadem Üniversitesi, Ataşehir -

Detaylı

Unvan Üniversite Yıl. School of Public Health, Boston, USA. Boston, USA

Unvan Üniversite Yıl. School of Public Health, Boston, USA. Boston, USA KİŞİSEL BİLGİLER ADI SOYADI: Prof. Dr. Sıdıka KAYA E-POSTA: sdkaya@hacettepe.edu.tr YABANCI DİL: İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Doktora Hacettepe Ü. Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı 1992 Yüksek Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

PROF. DR. NERMİN ÖZGÜLBAŞ

PROF. DR. NERMİN ÖZGÜLBAŞ PROF. DR. NERMİN ÖZGÜLBAŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi : Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

DOÇ.DR. MEHMET TOP ÖZGEÇMİŞ (KASIM 2011)

DOÇ.DR. MEHMET TOP ÖZGEÇMİŞ (KASIM 2011) 1 DOÇ.DR. MEHMET TOP ÖZGEÇMİŞ (KASIM 2011) KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Mehmet TOP Ünvanı Sağlık Kurumları Yönetimi Doktoru : Yönetim ve Strateji Doçenti Görevi : Doçent Doktor Doğum Yeri ve Tarihi :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Korkut ERSOY 2. Doğum Tarihi: 1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Korkut ERSOY 2. Doğum Tarihi: 1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Korkut ERSOY 2. Doğum Tarihi: 1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslar arası İlişkiler Gazi Üniversitesi 1979 Y.Lisans Sağlık Kurumları

Detaylı

M: +90 (543) 302 40 80 www.absam.com.tr hhy@hacettepe.edu.tr @hhyabsam

M: +90 (543) 302 40 80 www.absam.com.tr hhy@hacettepe.edu.tr @hhyabsam 1/23 Assoc. Prof. Hasan Hüseyin YILDIRIM (June 2015) Associate Professor Department of Healthcare Management Faculty of Economics and Administrative Sciences Hacettepe University Beytepe 06800 Ankara/TURKEY

Detaylı

Doç. Dr. Menderes TARCAN

Doç. Dr. Menderes TARCAN Doç. Dr. Menderes TARCAN I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Menderes TARCAN Doğum Tarihi 18.07.1971 Doğum Yeri Ankara Yabancı Dili İngilizce (ÜDS:81,25) İş Adresi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kurumları

Detaylı

DILAVER TENGILIMOGLU. 2013-2014 Department Chair

DILAVER TENGILIMOGLU. 2013-2014 Department Chair Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) DILAVER TENGILIMOGLU Telephone(s) (90-312) 216 13 84 Mobile +90 532 341 27 63 Fax(es) (90-312) 213 20 36 E-mail(s) dilaver.tengilimoglu@gmail.com

Detaylı

NECMİDDİN BAĞDADİOĞLU PROFESSOR

NECMİDDİN BAĞDADİOĞLU PROFESSOR NECMİDDİN BAĞDADİOĞLU PROFESSOR Office Phone 00 90 312 297 86 75 E-mail necbag@hacettepe.edu.tr necbag@gmail.com PhD Economics, University of Leicester, United Kingdom, 1996 MA Economics, University of

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Prof. Dr. Ahmet AYPAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Güncelleme 30/8/2013) İş Tel: + 90 (222) 239 3750/1627 Faks: + 90 (222) 229 3124 Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet AYPAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Prof. Dr. Ahmet AYPAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Prof. Dr. Ahmet AYPAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Güncelleme 25/3/2015) İş Tel: + 90 (222) 239 3750/1627 Faks: + 90 (222) 229 3124 Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu İlk ve Orta Eğitim Derece Okul İl Yıl İlkokul Mithat Paşa İlkokulu Giresun

Detaylı

National Burden Of Disease and Cost Effectiveness Project, Word Bank/WHO/Başkent University,

National Burden Of Disease and Cost Effectiveness Project, Word Bank/WHO/Başkent University, Özgeçmiş Doç. Dr. Meriç Yavuz ÇOLAK Öğrenim Durumu : Derece Program Üniversite Yıl Lisans İstatistik Orta Doğu Teknik Ünv. Haziran 1991 Y.Lisans İstatistik Orta Doğu Teknik Ünv. Mayıs 1994 Doktora Biyoistatistik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Kemal KURTULUŞ 2. Doğum Tarihi : 15-02-1945 3. Ünvanı :Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966 Doktora İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü,

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Tülin İÇLİ ÖĞRENİM GEÇMİŞİ Lisans 1962-1968 Muğla Turgutreis Lisesi (Lise Birincisi Olarak) 1968-1973 Lisans, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Zorunlu ve Seçmeli Ders Özellikleri / İçerikleri. 1. Yarıyıl DERS BİLGİLERİ

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Zorunlu ve Seçmeli Ders Özellikleri / İçerikleri. 1. Yarıyıl DERS BİLGİLERİ Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Zorunlu ve Seçmeli Ders Özellikleri / İçerikleri 1. Yarıyıl DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T + L + U Kredi AKTS SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ SAY 501

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ BERNA SİMTEN MALHAN

ÖZGEÇMİŞ BERNA SİMTEN MALHAN ÖZGEÇMİŞ BERNA SİMTEN MALHAN Doğum Tarihi: 27 Nisan 1971 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Bilkent Üniversitesi İktisadi ve 1993 İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi 1987 Yüksek Lisans İşletme Bölümü Bilkent Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi 1987 Yüksek Lisans İşletme Bölümü Bilkent Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İge PIRNAR İletişim Bilgileri : Yaşar Üniversitesi İİBF YC57 Bornova 51 İzmir Adres : 22 411525 Telefon : ige.pirnar@yasar.edu.tr Mail 2. Doğum Tarihi : 196, ABD. Unvanı : Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanları. 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Uzmanlık Tezleri

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanları. 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Uzmanlık Tezleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Kürşat DEMİRYÜREK 2. Doğum Tarihi: 25 Ekim 1970 3. Ünvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Middle East Technical University Inönü Bulvarı, 06531 Ankara/ Turkey, Tel.: 00-90-312-210 5992

CURRICULUM VITAE. Middle East Technical University Inönü Bulvarı, 06531 Ankara/ Turkey, Tel.: 00-90-312-210 5992 CURRICULUM VITAE SURNAME, NAME : KALAYCIOĞLU, H. Sibel MARITAL STATUS : Married, 2 children DATE AND PLACE Afyon, 06.03.1952 OF BIRTH : WORK ADDRESS Department of Sociology, : Middle East Technical University

Detaylı