I- KİŞİSEL BİLGİLER. Adı, Soyadı: Erdener ÖZER. Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I- KİŞİSEL BİLGİLER. Adı, Soyadı: Erdener ÖZER. Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 11.12.1966"

Transkript

1 I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı: Erdener ÖZER Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, Eğitimi: 1) Lisans (Tıp Doktoru): Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet Tarihi: ) 2) Tıpta Uzmanlık (Patoloji): Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık Bitirme Sınavı Tarihi: ) 3) Doktora (Tıbbi Biyoloji ve Genetik): Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Doktora Bitirme Sınavı Tarihi: ) Akademik Ünvanlar / Atanmalar 1) Yardımcı Doçent: Kadroya Atanma Tarihi: (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı) 2) Doçent (Patoloji): Doçentlik Sınavı Tarihi: (Kadroya Atanma Tarihi: , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı) 3) Profesör Kadroya Atanma Tarihi: (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı) Profesyonel İlgi Alanları: Pediatrik Patoloji, Perinatal Patoloji, Plasenta Patolojisi, Kas Patolojisi, Moleküler Patoloji, Tümör Biyolojisi Yabancı Dil: İngilizce (iyi düzeyde), Almanca (orta düzeyde) Adayın Adresi: Patoloji Anabilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balçova, Izmir Tel: (232) Faks: (232)

2 1 II- ÖDÜLLER VE BURSLAR a) Yurtiçi Ödüller 1- XII. Ulusal Kanser Kongresi Prof Dr Bedii Gorbon Ödülü (1997) Tezel A, Korkmaz KS, Çelik Ş, Sarıoğlu S, Özer E, Atabey A, Sakızlı M.. Malign melanom ve melanositik nevüslerde mikrosatellit instabilite isimli çalışma ile 2- XV. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Poster Ödülü (1999) Özer E, Özkal S, Karademir S, Sağol Ö, Sökmen S, Çoker A, Küpelioğlu AA, Astarcıoğlu İ. Pankreas kanserlerinde anjiogenez, p53 ve H-ras mutasyonlarının prognoz ve proliferatif aktivite ile ilişkisi isimli çalışma ile 3- XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Prof.Dr.Akgün Hiçsönmez Ödülü (2000) Olguner M, Api A, Akgür FM, Hakgüder G, Aktuğ T, Özer E. Gastroşiziste intraamniyotik mekonyumun neden olduğu barsak hasarının yenidoğan insan idrarı ile engellenebilirliliği isimli çalışma ile 4- Türk Onkoloji Derneği Milenyum Ünal Erdoğan Malign Melanom Ödülü (2001) Özer E, Sağol Ö, Kuyucuoğlu F. Ki-67 immunostaining and and stereologic estimation of nuclear volume in melanocytic skin tumors isimli çalışma ile 5- Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü (2002) Moleküler patoloji, immunopatoloji ve tümör anjiogenezi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmalar ve yayınlara yapılan atıflar nedeniyle 6- IV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Anadolu Böbrek Vakfi Özel Ödülü (2002) Türkmen M, Soylu A, Tuna B, Sarıoğlu S, Özer E, Kavukçu S. Çocukluk çağı nefrotik sendromunda steroide yanıt ve renal p-glikoprotein ekspresyonu arasındaki ilişki isimli çalışma ile 7- VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu En İyi Yayın Teşvik Ödülü (2003) Özer E, Yüksel E, Kızıldağ S, Sercan O, Özen E, Canda T, Sakızlı M. Microsatellite instability in early-onset breast cancer isimli çalışma ile

3 2 8- XVI. Ulusal Kanser Kongresi Sözel Temel Bildiri Dalında Bildiri Özet Ödülü (2005) Aygün N, Altungöz O, Tümer S, Özer E, Olgun N, Sakızlı M. Nöroblastom olgularının MYCN, 1p36 lokuslarındaki genetik değişikliklerin moleküler sitogenetik olarak değerlendirilmesi başlıklı çalışma ile 9- TÜBİTAK Teşvik Ödülü (2005) Onkolojik Patoloji alanında tümör biyolojisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları ile 10- Popüler Bilim Dergisi Sağlık Bilimleri Grubu Tıp Dalında Teşvik Ödülü (2006) Ulusal ve uluslararası bilime yapılan önemli katkılar nedeni ile b) Yurtdışı Ödüller 10- ESPGHAN Young Investigator Award for the 2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (2004) Ozturk Y, Lebe B, Ozer E, Bekem O, Buyukgebiz B. Immunohistochemical evaluation of p53 expression and proliferative activity in children with Helicobacter pylori associated gastritis isimli çalışma ile

4 3 III- GÖREVLER 1. Bilimsel Derneklerde Görevleri 1. Ege Patoloji Derneği Yönetim Kurulu Sekreterliği ( ) 2. Ege Patoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ( ) 2. Bilimsel Dergilerde Görevleri a) Yurtdışı Hakemlik (SCI kapsamında) 1- Tumori b) Yurtiçi Hakemlik 2- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3- Türkiye Ekopatoloji Dergisi 4- Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 5- Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research 6- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Bilimler Dergisi 7- SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 8- Ege Tıp Dergisi 9- Türk Patoloji Dergisi 10- Türk Neoplazi Dergisi c) Yurtiçi Editörlük 11- Türk Patoloji Dergisi 3. İdari Görevler 1. Anabilim Dalı Başkanlığı (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı) 2. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği

5 4 IV- ÜYELİKLER a) Yurtdışı 1- Paediatric Pathology Society 2- Society for Pediatric Pathology 3- European Society of Pathology b) Yurtiçi 4- Türk Tabipler Birliği 5- Ege Patoloji Derneği 6- Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği 7- Pediatrik ve Perinatal Patoloji Derneği 8- Tıbbi Bilimsel Aktiviteleri Destekleme Derneği 9- Türk Pediatrik Onkoloji Derneği 10- Ege Perinatoloji Derneği

6 5 V-BİLİMSEL YAYINLAR I. Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler a. Olgu Sunumları 1. Kargı HA, Ozer E, Gökden N. Inflammatory pseudotumor of the uterus. Tumori 1995; 81: Böber E, Ozer E, Akgür F, Büyükgebiz A. Bilateral breast masses and bloody discharge in a two year old boy. J Pediatr Endocrinol Metabol 1996; 9: Erçal T, Çınar O, Mumcu A, Laçin S, Ozer E. Ovarian pregnancy: Relationship to an intrauterine device. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1997; 37: Ozer E, Pabuççuoğlu HU, Günbay A, Sarıoğlu S, Aktaş S. Ameloblastic fibroodontoma of the maxilla-case report. J Clin Pediatr Dent 1997; 21: Özkan H, Gülen H, Demir N, Ozer E, Haberal Ş, Erçal D, Çevik N. Non-immune feutalis and bilateral pulmonary hypoplasia in a newborn infant with nuchal vascular hamartoma. Turk J Pediatr 1997; 39: Akgür FM, Olguner M, Hakgüder G, Ozer E, Aktuğ T. Colonic atresia associates with Hirschprung s disease: it is not a diagnostic challenge. Eur J Pediatr Surg 1998; 8: Yörükoğlu K, Ozer E, Sade M, Biberoğlu K, Kırkalı Z. Renal botryomicosis mimicking renal cell carcinoma. J Urol 1998; 159: Akgür FM, Özdemir T, Olguner M, Erbayraktar S, Ozer E, Aktuğ T. A case of split notachord syndrome: Presence of dorsal enteric diverticulum to the dorsal enteric fistula. J Pediatr Surg 1998; Ozer E, Canda T, Balcı P, Gökçe Ö. Calcium oxalate crystals in benign cyst fluid from the breast: A case report. Acta Cytol 1999; 43: Özkan Ş, Özkan H, Fetil E, Çorapçıoğlu F, Yılmaz Ş, Ozer E. Acrodermatitis enteropathica with pseudomonas aeruginosa sepsis. Pediatr Dermatol 1999; 16: Göre O, Kılıçalp A, Başdemir G, Ozer E, Aktuğ T. Cartilaginous hamartoma of chest wall with secondary aneurysmal cyst-like areas in an infant: A case report. Turk J Pediatr 1999; 41:

7 6 12. Obuz F, Kovanlikaya A, Olgun N, Sarialioglu F, Ozer E. MR imaging of pancreatic metastasis from extraosseous Ewing s sarcoma. Pancreas 2000; 20: Hakgüder G, Akgür FM, Olguner M, Ozer E, Aktuğ T. A case of mesenteric pannuculitis in a four years old child. Pediatr Int 2000; 42: Canda T, Özkal S, Ozer E. Cruschmann s spiral in a cyst fluid associated with a teratoma of the ovary: A case report. Acta Cytol 2001; 45: Soylu A, Kavukcu S, Uzuner N, Olgaç N, Karaman O, Ozer E. Urticerial vasculitis: SLE presenting with normocomplementeric urticerial vasculitis in a four years old girl. Pediatr Int 2001; 43: Astarcioglu H, Kocdor MA, Topalak O, Terzi C, Sokmen S, Ozer E. Unusual cause of colonic obstruction: An isolated mesosigmoidal hydatid cyst. Surg Today 2001; 31: Soylu A, Türkmen M, Kavukçu S, Ozer E, Canda T. Familial artropathy with camptodactyly: reports of two families. Turk J Pediatr 2001; 43: Ozer EA, Aksu N, Uclar E, Erdogan H, Bakiler AR, Tsuda M, Kitasawa E, Coker M, Ozer E. No mutation in the SLC2A2 (GLUT2) gene in a Turkish infant with Fanconi- Bickel syndrome. Pediatr Nephrol 2003; 18: Olguner M, Ozdemir T, Ateş O, Akgür FM, Aktuğ T, Ozer E. A case of proximal jejunal ectopic pancreas causing sporadic vomitting. Turk J Pediatr 2003;45: Buyukgebiz B, Ozturk Y, Arslan N, Ozer E. A rare case of protein-losing enteropathy and growth retardation in infancy: infantile systemic hyalinosis. Turk J Pediatr 2003;45: Birlik M, Akar S, Tuzel E, Onen F, Ozer E, Manisali M, Kirkali Z, Akkoc N. Gemcitabine induced vasculitis in advanced transitional cell carcinoma of the bladder. J Cancer Res Clin Oncol 2004;130: Ozer E, Sanli A, Erbayraktar S, Ulukus C, Onen A. Congenital cystic adenomatoid malformation type IV and aneurysm of the vein of Galen: a rare coincidence or possibly related condition. Ped Dev Pathol 2004;7: Ozturk Y, Buyukgebiz B, Ozer E, Arslan N, Bekem O, Hizli S. Resolution of Helicobacter pylori associated granulomatous gastritis in a child after eradication therapy. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39: Arslan N, Buyukgebiz B, Ozturk Y, Hizli S, Bekem O, Sagol O, Ozer E. Hepatoportal sclerosis in a child. Eur J Pediatr 2004; 163:683-4.

8 7 24. Corapcioglu F, Kargi A, Ozer E, Olgun N, Sarialioglu F. Inflammatory myofibroblastic tumor of the ileocecal mesentery: Mimicking abdominal lymphoma in childhood: Report of two cases. Surg Today 2005; 35: Ozdemir D, Ozkan H, Akkoc N, Onen F, Gurler O, Sari I, Akar S, Birlik M, Kargi A, Ozer E, Pozio E. Acute trichinellosis in children compared to adults. Pediatr Infect Dis J 2005; 24: Polat M, Ay Y, Tosun A, Serdaroglu G, Ozer E, Tekgul H, Gokben S. Central core disease: atypical case with respiratory insufficiency in intensive care unit. J Child Neurol 2006:21: Karaca C, Menderes A, Baytekin C, Ozer E, Vayvada H. Endosteal formation of new bone around a Kirschner wire in long term follow up of a patient with mandibular Ewing sarcoma. Br J Oral Maxillofac Surg 2006;44: Yilmaz S, Duman N, Ozer E, Kavas N, Oren H, Demircioglu F, Kumral A, Ozkan H, Irken G, Ozer E. A case of rhesus hemolytic disease with hemophogocytosis and severe iron overload due to multiple transfusions. J Pediatr Hematol Oncol 2006;28: Tan O, Atik B, Kizilkaya A, Ozer E, Kavukcu S. Extensive skin calcifications in an infant with chronic renal failure: metastatic calcinosis cutis. Pediatr Dermatol. 2006;23: Yuceer N, Ozer E, Koyuncuoglu M. Spinal enterogenous cysts in infants. Eur J Gen Med 2006;3: Uzuner N, Babayigit A, Olmez D, Karaman O, Ozer E, Can D, Cakmakci, H, Onen A, Kargi A. Follicular bronchiolitis associated with lung abscess in an eight year old girl. Turk J Pediatr 2007;49: Yis U, Uyanik G, Kurul S, Dirik E, Ozer E, Gross C, Hehr U. A case of Walker- Warburg syndrome resulting from a homozygous POMT1 mutation. Eur J Peadiatr Neurol 2007;11: Babayigit A, Olmez D, Uzuner N, Caglayan S, Kumral A, Asilsoy SK, Ozer E, Karaman O. Stevens-Johnson syndrome associated with brucella infection. Pediatr Dermatol 2007;24: Sari A, Tunakan M, Bolat B, Cakmakci H, Ozer E. Lipofibromatosis in a twoyear-old girl: A case report. Turk J Pediatr 2007;49: Yuceer N, Ozer E. Cerebellar cystic ganglioglioma in an 8-year-old child. J Pediatr Neurol 2007;5:57-60.

9 8 36. Giray O, Bora E, Ulgenalp A, Ates O, Ozer E, Ercal D. Rhizomelia with anal atresia and anophtalmia; anew syndrome?. Clin Dysmorphol 2008;17: Ozer EA, Duman N, Kumral A, Yilmaz S, Oren H, Kir M, Ozer E, Ozkan H. Placental chorioangiomatosis presenting with severe anemia and heart failure in a newborn. Fetal Diag Ther 2008;23: Ozbek Z, Makay B, Unsal E, Durak I, Gunes D, Anal O, Ozer E. Conjuctival involvement in chronic recurrent multifocal osteomyelitis. Cornea 2008;27:

10 9 b. Araştırma Makaleleri 1. Ozer E, Canda T, Kurtoğlu B. The role of angiogenesis, laminin and CD44 expression in metastatic behaviour of early-stage, low-grade invasive breast carcinomas. Cancer Lett 1997; 121: Ozer E, Canda T, Kuyucuoğlu F. p53 mutations in bilateral breast carcinoma. correlation with Ki-67 expression and the mean nuclear volume. Cancer Lett 1998; 122: Aktuğ T, Uçan B, Olguner M, Akgür FM, Ozer E. Amnio-allantoic exchange for preventation of intestinal damage in gastrochisis II: effects of exchange performed by using two different solutions. Eur J Pediatr Surg 1998; 8: Sağol Ö, Kurtoğlu B, Ozer E, Pabuçcuoğlu U. Stereological estimation of mean nuclear volume and staining pattern of Ki-67 antigen in keratoacanthomas and squamous cell carcinomas. Gen Diag Pathol 1998; 143: Yörükoğlu K, Ozer E. Stereology in endometrial hyperplasia. Microcopy and Analysis July 1998; Akgür FM, Özdemir T, Olguner M, Ozer E, Aktuğ T. An experimental study investigating the effects of intraperitoneal human neonatal urine and meconium on rat intestine. Res Exp Med 1998; 198: Aktuğ T, Uçan B, Olguner M, Akgür FM, Ozer E, Çalışkan S, Önvural B. Amnioallantoic fluid exchange for the prevention of intestinal damage in gastroschisis. III: Determination of the waste products removed by exchange. Eur J Pediatr Surg 1998; 8: Ozer E, Sağol Ö, Kuyucuoğlu F. Ki-67 immunostaining and stereologic estimation of nuclear volume in melanocytic skin tumors. Anal Quan Cytol Histol 1999; 21: Ozer E, Mungan MU, Tuna B, Kazımoğlu H, Yörükoğlu K, Kırkalı Z. Prognostic significance of angiogenesis and immunoreactivity of cathepsin D and type IV collagen in high grade stage T1 primary bladder cancer. Urology 1999; 54: Ozer E, Özkal S, Karademir S, Sağol Ö, Sökmen S, Çoker A, Küpelioğlu A, Astarcıoğlu İ. Angiogenesis, p53 and H-ras mutations in pancreatic ductal adenocarcinomas. Anal Quan Cytol Histol 1999; 21: Ozer E, Ozer E, Helvacı M, Yaprak I. Hepatic expression of viral antigens, hepatocytic proliferative activity and histological changes in liver biopsies of children with chronic hepatitis B after interferon-α therapy. Liver 1999; 19:

11 Astarcıoğlu H, Karademir S, Ünek T, Ozer E, Menekay S, Çoker A, Astarcıoğlu İ. Beneficial effects of pentoxifylline pretreatment in non heart beating donors. Transplantation 2000; 69: Ozer E, Sarıoğlu S, Güre A. Effects of prenatal ethanol exposure on neuronal migration, neuronogenesis and brain myelination in the mice brain: an immunohistochemical study. Clin Neuropathol 2000; 19: Türkmen M, Kavukçu S, Sarıoğlu S, Göktay Y, Soylu A, Ozer E. Renal histomorphometry and resistance index in glomerular diseases in children. J Clin Ultrasound 2000; 28: Ozer E, Sis B, Özen E, Sakızlı M, Canda T, Sarıoğlu S. BRCA-1, c-ebb-2 and H- ras gene expressions in young women with breast cancer: An immunohistochemical study. Appl Immunohistochem Molecul Morphol 2000; 8: Olguner M, Akgür FM, Api A, Ozer E, Aktuğ T. The effects of intraamniotic human neonatal urine and meconium on the intestines of the chick embryo with gastrochisis. J Pediatr Surg 2000; 35: Sencan A, Mir E, Karaca I, Akcora B, Ozer E, Sencan AB. The effects of selective myenteric plexus destruction on intestinal morphology and adaptation. Pediatr Surg Int 2000; 16: Keeling JW, Ozer E, King G, Walker F. Oestrogen receptor alpha in fetal and child mammary tissue. J Pathol 2000; 191: Karademir S, Sökmen S, Terzi C, Sağol Ö, Ozer E, Astarcıoğlu H, Çoker A, Astarcıoğlu İ. Tumor angiogenesis as a prognostic predictor in pancreatic cancer. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2000; 7: Olguner M, Akgür FM, Özdemir T, Aktuğ T, Ozer E. Amniotic fluid exchange for the preventation of neural tissue damage in myelomeningocele: An alternative minimally invasive method to open in-utero surgery. Pediatr Neurosurg 2000; 33: Sarıoğlu S, Sökmen S, Terzi C, Ozer E, Füzün M, Küpelioğlu A. Relationship of angiogenesis and p53 protein expression in colorectal carcinomas. Colorectal Dis 2001; 3: Kızıldağ S, Sercan ZY, Ozer E, Sakızlı M. Transforming growth factor β receptor II mutations in sporadic colon cancer and bilateral breast cancer. J BUON 2001; 6: Sağol Ö, Yörükoğlu K, Sis B, Tuna B, Ozer E, Mungan U, Kırkalı Z. Does

12 11 angiogenesis predict recurrence in superficial transitional cell carcinoma of the bladder? Urology 2001; 57: Aktuğ T, Özdemir T, Ağartan C, Ozer E, Olguner M, Akgür FM. Experimental prefabricated bladder. J Urol 2001; 165; Astarcıoğlu H, Koçdor MA, Sökmen S, Karademir S, Ozer E, Bora S. Comparison of different surgical techniques in the treatment of experimental duedenal injuries. Am J Surg 2001; 181: Sarıoğlu S, Ozer E, Kırımca F, Sis B, Pabuçcuoğlu U. Matrix metalloproteinase 2 expression in laryngeal preneoplastic and neoplastic lesions. Path Res Prac 2001; 197: Tatari H, Koşay C, Baran Ö, Özcan Ö, Ozer E, Ulukuş Ç. Effect of heparin on tendon degeneration (An experimental study on rats). Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2001; 9: Sağol Ö, Yörükoğlu K, Tuna B, Ozer E, Sis B, Güray M, Mungan U, Kırkalı Z. Expression of ps2 protein and its relation with the Ki-67 indices and tumor recurrence in superficial bladder carcinomas. Eur Urol 2001; 40: Tatari H, Koşay C, Baran Ö, Özcan Ö, Ozer E. Deletorious effects of local corticosteroid injection on the achilles tendon. Arch Orthoped Traumatol 2001; 121: Ozer E, Yörükoglu K, Mungan MU, Özkal S, Demirel D, Sagol Ö, Kırkalı Z. Prognostic significance of nuclear morphometry in superficial bladder cancer. Anal Quan Cytol Histol 2001; 23: Inan UU, Ozturk F, Kaynak S, Kurt E, Emiroğlu L, Ozer E, Ilker SS, Guler C. Prevention of posterior capsule opacification by intraoperative single-dose pharmacologic agents. J Cataract Refract Surg 2001; 27: Inan UU, Ozturk F, Kaynak S, Ilker SS, Ozer E, Guler C. Prevention of posterior capsule opacification by retinoic acid and mitomycin. Graefe s Arch Clin Exp Ophthalmol 2001; 239: Ozer E, Yörükoğlu K, Kırkalı Z. Tumor angiogenesis in superficial bladder cancer. Urol Integr Invest 2001; 6: Api A, Olguner M, Hakgüder G, Ateş O, Ozer E, Akgür FM. Intestinal damage in gastroschisis correlates with the concentration of intraamniotic meconium. J Pediatr Surg 2001; 36: Sencan A, Akcora B, Mir E, Sencan A, Günşar C, Arslan O, Ozer E. Does ileal reverse segment in rats with short bowel syndrome chance intestinal morphology? J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002; 34:

13 Menderes A, Yilmaz M, Voyvada H, Ozer E, Barutcu A. Effects of nerve growth factor on the neurotization of denervated muscles. Ann Plast Surg 2002; 48: Hakguder G, Akgur FM, Ates O, Olguner M, Aktug T, Ozer E. Short term intestinal ischemia / reperfusion alters intestinal motility that can be preserved by xanthine oxidase inhibition. Dig Dis Sci 2002; 47: Ozer E, Yörükoglu K, Sagol Ö, Mungan MU, Demirel D, Tüzel E, Kırkalı Z. Prognostic significance of nuclear morphometry in renal cell carcinoma. BJU Int 2002; 90: Ozer EA, Yilmaz O, Akhisaroglu M, Tuna B, Bakiler AR, Ozer E. Heat shock protein 70 expression in neonatal rats after hypoxic stress. J Matern Fetal Neonat Med 2002; 12: Ozer E, Yuksel E, Kizildag S, Sercan O, Ozen E, Canda T, Sakizli M. Microsatellite instability in early onset breast cancer. Pathol Res Prac 2002; 198: Sencan A, Gumustekin M, Gelal A, Arslan O, Ozer E, Mir E. Effects of amnio-allantoic fluid exchange on bowel contractility in the chick embryos with gastroschisis. J Pediatr Surg 2002; 37: Yuksel E, Ozer E, Kizildag S, Sercan O, Canda T, Sakizli M. Microsatellite instability in medullary breast cancer. Breast 2002; 11: Kumral A, Ozer E, Yilmaz O, Akhisarlioglu M, Gokmen N, Duman N, Ulukus C, Genc S, Ozkan H. Neuroprotective effect of erythropoietin on hypoxic-ischemic injury in neonatal rats. Biol Neonate 2003; 83: Ozturk Y, Buyukgebiz B, Arslan N, Ozer E, Lebe B. Serum vitamin A and total carotene concentrations in well-nourished children with Helicobacter pylori infection. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003; 36: Ozer E, Canda MS, Ulukus C, Guray M, Erbayraktar S. Expression of Bcl-2, Bax and p53 Proteins in Pituitary Adenomas: An Immunohistochemical study. Tumori 2003; 89: Kamer S, Yalman D, Ozer E, Haydaroglu A. Changes of Ki-67 index in squamous cell carcinoma of the cervix during the early course of radiation and prediction of prognosis. Eur J Gynaecol Oncol 2003;24: Sencan A, Yilmaz O, Ozer E, Gunsar C, Genc K, Ulukus C, Taneli C, Mir E. Does Sucralfate Prevent Apoptosis Occurring in the Ischemia / Reperfusion-Induced Intestinal Injury? Eur J Pediatr Surg 2003; 13:

14 Kumral A, Baskin H, Duman N, Yilmaz O, Tatli M, Ozer E, Gokmen N, Genc S, Ozkan H. Erythropoietin protects against necrotizing enterocolitis of newborn rats by the inhibition of nitric oxide formation. Biol Neonate 2003; 84: Guray M, Sarioglu S, Turkmen M, Yilmaz O, Ellidokuz A, Gelal A, Islekel H, Coker A, Ozer E. Cyclosporine A toxicity in associated with reduced renal mass. Transplant Proc 2003; 35: Gurel D, Ozer E, Altunyurt S, Guclu S, Demir N. Expression of IGF-IR and VEGF and trophoblastic proliferative activity in placentas from pregnancies complicated with intrauterine growth retardation. Pathol Res Prac 2003;199: Aydın C,Coker A, Atilla K, Ozer E, Çoker I, Huseyinov A. Arginine-enriched nutrition and colon mucosa prior to partial hepatectomy in rats. Ulus Travma ve Acil Derg 2003; 9: Kamer E, Coker A, Sevinc AI, Ozkara E, Ozer E, Ozzeybek T. Effects of intraperitoneal administration of gemcitabine and paclitaxel on hepatic regeneration in rats. Turk J Gastroenterol 2003; 14: Kumral A, Baskin H, Gokmen N, Yilmaz O, Genc K, Genc S, Tatli MM, Duman N, Ozer E, Ozkan H. Selectıve inhıbıtıon of nitric oxide in hypoxıc-ischemıc brain model in newborn rats: Is it an explanatıon for the protective role of erythropoietin? Biol Neonate 2004;85: Hosgor M, Karaca I, Ozer E, Suzek D, Ulukus C, Ozdamar A. Do alterations in collagen synthesis play an etiologic role in childhood inguinoscrotal pathologies: an immunohistochemical study. J Pediatr Surg 2004;39: Hosgor M, Karaca I, Ozer E, Erdag G, Ulukus C, Fescekoglu O, Aikawa M. The role of smooth muscle cell differentiation in the mechanism of obliteration of processus vaginalis. J Pediatr Surg 2004;39: Sencan A, Genc A, Gunsar C, Daglar Z, Yilmaz O, Ulukus C, Ozer E, Taneli C, Mir E. Testis fixation in prepubertal rats: fibrin glue versus transparanchymal sutures reduces testicular damage. Eur J Pediatr Surg 2004;14; Sis B, Sagol O, Kupelioglu A, Sokmen S, Terzi C, Fuzun M, Ozer E, Bishop B. Prognostic significance of matrix metalloproteinase-2, cathepsin D and tenascin C expression in colorectal carcinoma. Pathol Res Pract 2004;200: Ozer E, Sarialioglu F, Cetingoz R, Yüceer N, Cakmakci H, Ozkal S, Olgun N, Uysal K, Corapcioglu F, Canda S. Prognostic significance of anaplasia and angiogenesis in childhood medulloblastoma: A Pediatric Oncology Group study. Pathol Res Pract

15 ;200: Boya H, Pinar H, Gulay Z, Oktay G, Ozer E. Etiological and clinical features of meniscal tears due to mucoid degeneration. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2004;12: Tatari H, Skiak E, Destan H, Ulukus C, Ozer E, Satoglu S. Effect of hylan in Achilles tendonitis: An experimental study on rats. Arch Phys Med Rehab 2004;85; Ozer EA, Kumral A, Ozer E, Duman N, Yilmaz O, Ozkal S, Ozkan H. Effect of retinoic acid on oxygen-induced lung injury in the newborn rat. Pediatr Pulmonol 2005;39: Ozturk Y, Ozer E, Lebe B, Bekem O, Buyukgebiz B. Immunohistochemical evaluation of p53 expression and proliferative activity in children with Helicobacter pylori associated gastritis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2005;40: Ozer EA, Kumral A, Ozer E, Yilmaz O, Duman N, Ozkal S, Koroglu T, Ozkan H. Effects of Erythropoietin on Hyperoxic Lung Injury in Neonatal Rats: A Model for Bronchopulmonary Dysplasia. Pediatr Res 2005;58: Hosgor M, Karaca I, Ulukus C, Ozer E, Ozkara E, Sam B, Ucan B, Kurtulus S, Karkiner P, Temir G. Structural changes of smooth muscle in congenital ureteropelvic junction obstruction. J Pediatr Surg 2005;40: Reel B, Ozkal S, Islekel H, Ozer E, Oktay G, Sozer GO, Tanriverdi S, Turkseven S, Kerry Z. The role of endothelin receptor antagonism in collar-induced intimal thickening and vascular reactivity changes in rabbits. J Pharm Pharmacol 2005;57: Arslan N, Buyukgebiz B, Ozturk Y, Ozer E. The prevalence of liver function abnormalities in pediatric celiac disease patients and its relation with intestinal biopsy findings. Acta Gastroenterol Belg 2005;68: Ozdamar A, Topcu K, Gumustekin M, Gurel D, Gelal A, Ozer E, Ucan B, Temir G, Karkiner A, Karaca I, Hosgor M.. Erythpoietin restores bowel damage and hypoperistalsis in gastroschisis. J Pediatr Surg 2006;41: Kumral A, Genc S, Ozer E, Yilmaz O, Gokmen N, Koroglu TF, Duman N, Genc K, Ozkan H. Erythropoietin down-regulates bax and DP5 pro-apoptotic gene expression in neonatal hypoxic-ischemic brain injury. Biol Neonate 2006;89: Ozkan H, Duman N, Kumral A, Kasap B, Ozer EA, Lebe B, Yaman A, Berk T, Yilmaz O, Ozer E. Inhibition of vascular endothelial growth factor-induced retinal neovascularization by retinoic acid in experimental retinopathy of prematurity. Physiol Res 2006;55:

16 Koroglu TF, Yilmaz O, Ozer E, Baskin H, Gokmen N, Kumral A, Duman M, Ozkan H. Erythropoietin attenuates lipopolysacaccaride-induced splenic and thymic apoptosis in rats. Physiol Res 2006;55: Olguner M, Hakguder G, Ates O, Caglar M, Ozer E, Akgur FM. Urinary trypsin inhibitor present in fetal urine prevents intraamniotic meconium-induced intestinal damage in gastroschisis. J Pediatr Surg. 2006;41: Birlik B, Canda S, Ozer E. Tumor Vascularity is of Prognostic Significance in Adult, but not Pediatric Astrocytomas. Neurupathol Appl Neurobiol 2006;32: Ates O, Hakguder G, Olguner M, Ozer E, Akgur FM. The Etiology of Tracheal Mucosal Injury In Proximal Esophageal Atresia Plus Distal Tracheoesophageal Fistula: an Animal Study. Ped Pulmonol 2006;26;41: Altungoz O, Aygun N, Tumer S, Ozer E, Olgun N, Sakizli M. Correlation of Modified Shimada Classification with MYCN and 1p36 Status Detected by Fluorescence In Situ Hybridization in Neuroblastoma. Cancer Gen Cytogen 2007;172: Ozer E, Altungoz O, Unlu M, Aygun N, Tumer S, Olgun N. The Association of MYCN Amplification and 1p Deletion in Neuroblastomas with High Tumor Vascularity. Appl Immunohistochem Molecul Morphol 2007;15: Lebe B, Pabuccuoglu U, Ozer E. The significance of Ki-67 proliferative index and cyclin D1 expression of dysplastic nevi in the biological spectrum of melanocytic lesions. Appl Immunohistochem Molecul Morphol 2007;15: Caglar M, Hakguder G, Ates O, Olguner M, Coker C, Ozer E, Akgur FM. Amniotic fluid ferritin as a marker of intestinal damage in gastroschisis: a time course experimental study. J Pediatr Surg 2007; 47: Koçtürk S, Kayatekin BM, Resmi H, Açıkgöz O, Kaynak C, Ozer E.The different apoptotic response of gastrocnemius and soleus muscle fibers against to strenuous exercise in rats. Eur J App Physiol 2008;102: c. Letter to the Editor 1. Ozturk Y, Buyukgebiz B, Arslan N, Ozer E. Antral glandular atrophy and intestinal metaplasia in children with Helicobacter pylori infection. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003; 37: 96-7.

17 16 d. Proceedings 1. Keeling JW, Ozer E, King G, Walker F. Oestrogen and progesterone receptors in fetal, infant, and childhood mammary tissue. Pediatr Dev Pathol 1999;2: Ozer E, Ozer E, Helvaci M, Yaprak I. Hepatic expression of viral antigens, hepatocytic proliferative activity and histological changes in liver biopsies of children with chronic hepatitis B after interferon-α therapy. J Hepatol 2000;32(Supp2): Sis B, Sagol O, Kupelioglu A, Sokmen S, Terzi C, Fuzun M, Ozer E, Bishop P. Prognostic significance of matrix metalloproteinase-2, Cathepsin D and Tenascin C expression in colorectal carcinoma. Anticancer Res 2001;21: Ozturk Y, Lebe B, Ozer E, Bekem O, Buyukgebiz B. Immunohistochemical evaluation of p53 expression and proliferative activity in children with Helicobacter pylori associated gastritis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39 (supp 1):S Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in the differential diagnosis of JRA.. Makay B, Unsal E, Men S, Cakmakcı H, Ozer E, Akcali O, Kose G. Clin Exp Rheumatol 2005;23 (supp 37):S Uysal KM, Gunes D, Uzuner N, Ozguven AA, Olmez D, Cakmakci H, Ozer E, Olgun N. Organized pneumonia mimicking pediatric anterior chest wall tumors. Eur Resp J 2006;28(supp 50):489s-490s. 7. Kurul SH, Yis U, Ozer E. Neurodevelopment of children born from mothers with chorioamnionitis. Eur J Pediatr Neurol 2007;11(supp 1): Yis U, Dirik E, Kurul S, Ozer E, Cakmakci H. Different presentations of congenital muscular distrophies. Eur J Pediatr Neurol 2007;11(supp 1):37.

18 17 II. Yurtiçi Dergilerde Yayınlanmış Makaleler a. İngilizce Olgu Sunumları 1. Çımrın AH, Pabuççuoğlu U, Uçan ES, Özer E, Akkoçlu A. A case of endobronchial lipoma. Medical Journal of Ege University 1994; 4: Erbayraktar S, Özer E, Sade B, Acar Ü, Canda MŞ. Foraign-body cystic granuloma simulating recurrence of anaplastic carcinoma. Case report. Norol Bil D 1998; 15: Kuyucuoğlu MF, Özer E, Erkan N, Pabuçcuoğlu U. Isolated splenic metastasis from colon carcinoma (case report). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 12: Sağol Ö, Özer E. Basal cell carcinoma of the with matrical differentiation: a case report. Eastern Journal of Medicine 1999; 4: Özer EA, Kasırga E, Özer E, Atabay B, Yaprak I. Wilson disease presenting with severe hemolytic anemia (case report). Eastern Journal of Medicine 2000; 5: Barutça S, Meydan N, Yılmaz U, Alakavuklar MN, Özer E. Bilateral musinous cystadenocarcinoma of pancreatic and peritoneal localization (A case report). Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2000; 6: Lebe B, Yörükoğlu K, Özer E. Rudimentary meningocele of the skin (Report of two cases). Turk J Dermatopathol 2000;9: Özkal S, Tuna EB, Ulukuş Ç, Canda T, Özer E. Metastatic lobular carcinoma of the breast in a cervical-vaginal smear. Gazi Medical Journal 2001; 12: Özer EA, Bakiler AR, Gül A, Çetin N, Özer E. Subcutaneous fat necrosis of the newborn: report of a case. Gazi Medical Journal 2001; 12: Bekis R, Degirmenci B, Aydin A, Ozer E, Olgun N. Tc-99m tetrofosmin imaging in neurublastoma: a negative study. Turk J Nucl Med 2005;14: Köse S, Uzuner N, Olmez D, Babayiğit A, Karaman Ö, Özer E, Çakmakçı H, Atasever S. A rare presentation of sarcoidosis in an adolescent. Çocuk Solunum Dergisi 2006;1: b. İngilizce Araştırma Makaleleri 1. Sağol Ö, Özer E, Kuyucuoğlu F. Assessment of CD44 expression and laminin expression in cutaneous melanocytic tumors. Turk J Dermatopathol 1997; 3-4: Sarıoğlu S, Kuyucuoğlu F, Özer E, Pabuçcuoğlu U, Güneri A. Assessment of

19 18 human papilloma virus immunoreactivity in laryngeal squamous cell carcinoma. Marmara Medical Journal 1998; 1: Özer E. Assessment of the angiogenesis and laminin expression in blighted ova. Gazi Medical Journal 1998; 9: Özer E, Kuyucuoğlu F. Correlation of CD44 expression with prognostic factors in oral squamous cell carcinoma. Eastern Journal of Medicine 1999; 4: Sağol Ö, Kırımca F, Küpelioğlu A, Özer E. Quantitative assessment of angiogenesis and mast cells in gastric carcinomas. Ann Med Sci 2000; 9: Özer E, Özkal S, Kargi A, Yörükoğlu K, Ermete S, Tatar D. p-53 and H-ras mutations in lung cancer patients 40 years of age and younger and its correlation to tumor stage and Ki-67 immunostaining: a preliminary report. Ann Med Sci 2001; 10: Özer E, Sagol O, Aktürkoğlu E. E-Cadherin and laminin expression in neoplastic and preneoplastic cutaneous lesions. Turk J Dermatopathol 2001;1-2: Lebe B, Canda T, Tuna B, Sağol Ö, Özer E. The evaluation of p53 and Ki-67 expressions in invasive micropapillary carcinoma of the breast and its relation with other prognostic parameters: Thirty two cases. Turk J Cancer 2002; 32: Özkal S, Özer E, Canda T, Özen E. Expression of c-erbb-2 gene product and hormone receptor status in phyllodes tumors and fibroadenomas: an immunohistochemical study. Ann Med Sci 2003; 12: Tatari H, Özkal S, Skiak E, Destan H, Ulukuş Ç, Ozer E, Sataoğlu S. Comparison of early and late term effects of hylan G-F 20 in Achilles tendonitis: an experimental study. Joint Dis Rel Surg 2005; Lebe B, Pabuççcuoğlu U, Özer E. Immunohistochemical expression of matrix mettaloproteinase-2 (MMP-2) in common melanocytic nevi, dysplastic nevi and primary cutaneous malignant melanomas. Turk J Pathol 2006; 22: Uysal KM, Cetingoz R, Gunes D, Demiral A, Ozer E, Cakmakci H, Cecen E, Sarialioglu F, Olgun N. Clinical characteristic and therapy outcome of pediatric Hodgkin's lymphoma - a single center experience from the west part of Turkey. Turk J Cancer 2007;37: c. İngilizce Derlemeler 1. Özer E, Atabay N, Sarıoğlu S. Apoptosis: morphology and mechanisms. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 11:

20 19 2. Özer E, Arun E. The molecular basis of ovarian cancer (review of the literature). Yeni Tıp Dergisi 1998; 15: d. Türkçe Olgu Sunumları 1. Ekin A, Berk H, Özkan M, Özer E. Subungual glomus tümörü. Türk El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Dergisi 1993; 1: Mungan U, Özer E, Kırkalı Z. Bilateral testiküler tümör. Üroloji Bülteni 1993; 4: Özer E, Yörükoğlu K, Özen E. Memenin taşlı yüzük hücreli karsinomu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1993; 7: Özer E, Yörükoğlu K, Özen E. Myometrial intravasküler endometrial doku. Jinekoloji ve Obstetri Dergisi 1995; 9: Özer E, Sarıoğlu S, Akan G. Ask-Upmark böbreği. Üroloji Bülteni 1995; 9: Küpelioğlu AA, Özer E, Kavukçu S. Fin tipi konjenital nefrotik sendrom. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 8: Koyuncuoğlu M, Özer E, Erçal D, Hoşgör M. Bir Prune-Belly sendromunun postmortem bulguları. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 8: Aktaş S, Sarıoğlu S, Özkan H, Yunus Ş, Özer E. Kısa kosta polidaktili sendromu (Saldino-Noonan). Perinatoloji Dergisi 1996; 4: Canda T, Sağol Ö, Özer E, Saydam S, Avcı G. Memenin invaziv mikropapiller karsinomu (7 olgu). Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1996; 3-4: Dirik E, Taşkın F, Küpelioğlu A, Özer E, Selamzade M, Çevik N. Konjenital muskuler distrofi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 1: Özer E, Özkal S, Kanıt H. Kısa kosta-polidaktili sendromları (olgu sunumu). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 11: Aktaş S, Özer E, Yörükoğlu K, Kargı A. Renal anjiomyolipom (olgu sunumu). Van Tıp Dergisi 1997; 3(2): Pehlivan M, Yeniçerioğlu Y, Şekeroğlu B, Özsan H, Demirkan F, Özer E, Ündar B. Non-Hodgkin lenfomada dilde aktinomikoz. Flora 1998 ; 3 : Arda FÖ, Özer E, Yörükoğlu K. Darier histopatoloji gösteren naevus unius lateralis. Turk J Dermatopathol 1999; 8: Duman N, Gülcan H, Kumral A, Cingöz İ, Özkal S, Özer E, Erçal D, Özkan H.

21 20 Konjenital hipotiroidinin eşlik ettiği varyant infantil muskuler atrofili bir yenidoğan. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 15: Arslan N, Özturk Y, Özer E, Buyukgebiz B. Candida ösafajiti (bilmece olgu). Pediatr Gastroenterol Hepatol Beslenme Derg 2003; 1: Kurul S, Arslan N, Özturk Y, Özer E, Buyukgebiz B, Dirik E. İnfantil başlangıçlı Pompe hastalığı olan bir olgu nedeniyle erken tanının önemi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005;1: Yiş U, Hüdaoğlu O, Kurul S, Çakmakçı H, Ozer E, Dirik E. Parsiyel sitokrom C oksidaz eksikliği ile ilişkili Leigh Sendromu: Olgu sunumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 20: e. Türkçe Araştırma Makaleleri 1. Pabuçcuoğlu HU, Özer E, Çakalağaoğlu F. Demodicosisin bazal hücreli karsinomla birlikteliği ve muhtemel etyolojisinin araştırılması. Dermatopatoloji Dergisi 1993; 2: Pabuçcuoğlu HU, Özer E, Göre O. Rahim içi araç (spiral) kullanan kadınlarda serviko-vajinal yaymaların Bethesda sistemi ışığında değerlendirilmesi. Mid Kadın Doğum Dergisi 1993; 9: Yörükoğlu K, Koyuncuoğlu M, Çakalağaoğlu F, Göre O, Özer E, Yalçın N. Histerektomi endikasyonlarının histopatolojik inceleme doğrulanma oranları. Mid Kadın Doğum Dergisi 1993; 9: Yörükoğlu K, Özer E, Koyuncuoğlu M, Özen E. Serviksin benign glandüler lezyonları. Patoloji Bülteni 1993; 10: Küpelioğlu A, Çakalağaoğlu F, Özer E, Koyuncuoğlu M. Kemik iliği biyopsilerinde retikülin liflerinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 8: Sarıoğlu S, Pabuççuoğlu U, Kurtoğlu B, Sütay S, Canda T, Canda MŞ, Özen E, Küpelioğlu A, Kargı A, Yörükoğlu K, Gökden M, Gökden N, Koyuncuoğlu M, Özer E. Yeni sınıflandırma ışığında (DSÖ 1991) tükrük bezi tümörlerinin sınıflandırması (67 olgu). Türk Neoplazi Dergisi 1996; 4: Özer E, Demir N. Perinatal otopsinin değeri. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1996; 2: Özer E. Dişi fetüs ve infantlarda östrojen ve progesteron reseptör aktivitesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 22:

22 21 9. Özer E, Bayraktar S, Kurtoğlu B, Canda MŞ. Medulloblastomlarda nöronal differansiyasyon, proliferatif aktivite ve apoptotik indeks/mitotik indeks oranının araştırılması. Yeni Tıp Dergisi 1997; 6: Özer E, Sarıoğlu S, Kırımca F, Pabuçcuoğlu U, Güneri A. Oral kavite tümörlerinde lenfatik metastazın anatomik lenfatik drenajla ilgisi. Çukurova Tıp Fakütesi Dergisi 1998; 23: Tezel A, Altingöz O, Atabay A, Özer E, Özen E, Sakızlı M. Habis melanom ve melanositik nevüslerde sitogenetik çalışmalar. Türk Onkoloji Dergisi 1997; 4: Özer E, Narin C, Anal Ö, Oto Ö. Konjenital kalp hastalıklarında timusun histopatolojik incelenmesi. Van Tıp Dergisi 1998; 5: Özkan H, Demir N, Duman N, Çorapçıoğlu F, Erata Y, Özer E. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi yılları perinatal mortalite hızları. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 12: Yörükoğlu K, Özkara E, Ermete M, Sağol Ö, Özer E. Renal anjiomyolipomlarda CD68 immunoreaktivitesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 25: Kar AA, Özzeybek D, Öztekin S, Koca U, Tuncel P, Özer E, Sayan M, Örmen M, Eker Z. Ratlarda intraabdominal sepsis modelinde uygulanan granülosit koloni-stimülan faktörün akciğerler üzerine etkisi. Turk Anest Rean Cem Mecmuası 2000; 28: Karademir S, Astarcıoğlu H, Atila K, Menekay S, Özer E, Astarcıoğlu İ. Steatozlu sıçan karaciğer greftine uygulanan vasküler yatak ekspansiyonunun erken greft fonksiyonuna ve sağkalıma etkisi. Klin Deney Cerrah 2000; 8: Üstün H, Yılmaz U, Barutça S, Ulaş T, Çavdar C, Özer E, Alakavuklar M. Primeri bilinmeyen metastatik adenokarsinomlu olgularda cisplatin ve epirubicin kemoterapi rejiminin etkinliği. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 2000; 10: Kandemir B, Top D, Kuzucuoğlu M, Moumin N, Çetin P, Özer E. Hipofiz adenomlarında hormon ekspresyonlarının immunohistokimyasal olarak araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 4: İlknur T, Özkan Ş, Özer E, Lebe B, Güneş AT. Psoriasis vulgariste folliküler tutulum. Dermatose 2006;2: Soylu ÖB, Öztürk Y, Özer E. Çocukluk çağı Helicobacter Pylori infeksiyonunda hızlı üreaz ve üre nefes testi tanı yöntemlerinin karşılaştırılması. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 2007;17:

23 22 f. Türkçe Araştırma Derlemeler 1. Özer E, Arun E. Hirschprung hastalığı ve ilişkili malformasyonlarda güncel morfolojik yaklaşımlar. S.S.K. Tepecik Hastanesi Dergisi 1996; 6: Özer E, Uçan B, Akgür F. Ekstrahepatik biliyer atrezilerde histopatolojinin prognostik rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 11: g. Türkçe Bildiri Özetleri 1. Ösün A, Yücesoy K, Canda MŞ, Özer E, Yalçın N, Güner M, Acar Ü. Glioblastome multiformelerde histopatolojik özellikler ve rekürens. Türk Onkoloji Dergisi 1994;9: Özer E, Özkal S, Karademir S, Sağol Ö, Sökmen S, Çoker A, Küpelioğlu AA, Astarcıoğlu İ. Pankreas kanserlerinde anjiogenez, p53 ve H-ras mutasyonlarının prognoz ve proliferatif aktivite ile ilişkisi. Turk J Gastroenterol 1998;9: Özer E, Kırımca F, Canda T, Saydam S, Alanyalı H, Balcı P. Erkek meme kanserlerinde ER, H-ras, c-erbb2 ve Ki-67 protein ekspresyonu. Cerrahi Onkoloji Dergisi 1999;1:55. III. KİTAP a. Özgün Eser (Kitap içi bölüm) 1. Kupelioglu A, Gokden N, Pabuçcuoglu HU, Kargı A (eds). Patoloji de Makroskopik Yöntemler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bilim Araştırma ve Geliştirme Derneği, İzmir, Pabuçcuoglu HU, Özer E. Deri. In: Kupelioglu A, Gokden N, Pabuçcuoglu HU, Kargı A (eds). Patoloji de Makroskopik Yöntemler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bilim Araştırma ve Geliştirme Derneği, İzmir. 1993: Kuzey GM (ed). Temel Patoloji. Güneş Tıp Kitabevi (basımda). 1- Kargı A, Özer E. Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü. In: Kuzey GM (ed). Temel Patoloji. Güneş Tıp Kitabevi (basımda)

24 23 2- Özer E, Sağol Ö. İnfant ve Çocukluk çağı hastalukları. In: Kuzey GM (ed). Temel Patoloji. Güneş Tıp Kitabevi (basımda) b. Çeviri (Kitap içi bölüm) 3. Canda MŞ (ed). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, Özer E. Hücre incinmesi ve ölümü. In: Canda MŞ (ed). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: Özer E. Onarım ve iyileşme. In: Canda MŞ (ed). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: Özer E. Genetik bozukluklar. In: Canda MŞ (ed). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: Özer E. Vasküler sistem. In: Canda MŞ (ed). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: Özer E. Solunum sistemi. In: Canda MŞ (ed). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: Özer E. Kas-iskelet sistemi. In: Canda MŞ (ed). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004:

Prof. Dr. M. Şerefettin CANDA nın YAYIN LİSTESİ

Prof. Dr. M. Şerefettin CANDA nın YAYIN LİSTESİ Prof. Dr. M. Şerefettin CANDA nın YAYIN LİSTESİ Basılı Yayınlar Nöropatoloji 1. Birlik B, Canda S, Ozer E. Tumour vascularity is of prognostic significance in adult, but not paediatric astrocytomas. Neuropathol

Detaylı

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Eğitim Bilgileri: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (Tıpta Uzmanlık), Aralık1987 - May 1993 RUSH Presbyterian St. Lukes Tıp Merkezi, ABD (Klinik

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA FORMU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA FORMU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA FORMU Konu Yasal Dayanak Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma 2547 sayılı Kanunun 26.maddesi İlan edilen kadro Tıp Fakültesi Dahili Tıp

Detaylı

Doğum Tarihi ve Yeri - 21. 5. 1970 Eskişehir. Medeni Durum Evli, 1 çocuk sahibi. Adres: Oyak Sitesi 2/10 sokak No: 1/15 F.

Doğum Tarihi ve Yeri - 21. 5. 1970 Eskişehir. Medeni Durum Evli, 1 çocuk sahibi. Adres: Oyak Sitesi 2/10 sokak No: 1/15 F. Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi ve Yeri - 21. 5. 1970 Eskişehir Medeni Durum Evli, 1 çocuk sahibi Yabancı Dil - İngilizce Adres: Oyak Sitesi 2/10 sokak No: 1/15 F. Altay - İZMİR Tel: 0 232 2859071 GSM: 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: SÜHEYLA (UYAR) BOZKURT Doğum Tarihi: 29 Eylül 1972 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1996 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Yardımcı Doçent Patoloji Anabilim Dalı Marmara Üniv. 1989-1991. Doçent Patoloji Laboratuarı Marmara Üniv. 1991-1994

Yardımcı Doçent Patoloji Anabilim Dalı Marmara Üniv. 1989-1991. Doçent Patoloji Laboratuarı Marmara Üniv. 1991-1994 1. Adı Soyadı: Murat Aydın SAV 2. Doğum Tarihi: 21 Mart 1957 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1974 1980 Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege

Detaylı

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Saime Hale Kırımlıoğlu (Onmuş) 2. Doğum Tarihi: 0.06.968 3. Unvanı: Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans TIP Ankara Üniversitesi 984-990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Kamer Kılınç Doğum Tarihi: 1953 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Fakültesi, Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fak. 1990 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer DEMİR. Hast: 0284/235 10 41; Ev: 0284/226 11 21 Faks: 0284/235 10 41. mdemir@trakya.edu.tr ; muzdem001@gmail.

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer DEMİR. Hast: 0284/235 10 41; Ev: 0284/226 11 21 Faks: 0284/235 10 41. mdemir@trakya.edu.tr ; muzdem001@gmail. KİŞİSEL BİLGİLER Ad-Soyad Kurum İletişim E-posta Posta Adresi İş Adresi Doğum Tarihi Doğum Yeri Medeni Hali Yabancı Dili Prof. Dr. Ahmet Muzaffer DEMİR Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1980. Uzmanlık Patolojik Anatomi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1980. Uzmanlık Patolojik Anatomi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ümit İnce 2. Doğum Tarihi: 02. 06. 1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp Doktoru Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1980 Uzmanlık Patolojik Anatomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji A. KİŞİSEL BİLGİLER A.1. Adı soyadı: Yücel ÜSTÜNDAĞ A.2. Doğum tarihi ve yeri: 20/07/1968 A.3. A.4. A.5. Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji

Detaylı

Dr. Erman Aytaç ÖZGEÇMİŞ. Ad, Soyad: Erman Aytaç Yardımcı Docent, Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Dr. Erman Aytaç ÖZGEÇMİŞ. Ad, Soyad: Erman Aytaç Yardımcı Docent, Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Ad, Soyad: Erman Aytaç Yardımcı Docent, Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meslek: Genel Cerrahi Uzmanı (30.03.2012) Yeterlilik sertifikası (06/12/2014) Tıp Doktoru

Detaylı

Doç. Dr. Salih Taşkın

Doç. Dr. Salih Taşkın Doç. Dr. Salih Taşkın Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Kadın Hastalıkları ve Doğum Ankara Üniversitesi Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. ÖMER AKYOL

ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. ÖMER AKYOL ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. ÖMER AKYOL 1. KİŞİSEL BİLGİLER -Doğum Yeri ve Yılı: SUŞEHRİ, 1967 -Haberleşme adresi, telefon no, faks no, e-mail Dr. Ömer Akyol Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gülnur Güler 2. Doğum Tarihi : 1969 3. Unvanı : Prof Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. 1993 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Zafer Akçalı 2. Doğum Tarihi: 30 Ağustos 1968 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62.

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62. 1 Professor Arif Kokcu s Scientific Publications a) Prof.Dr. Arif Kökçü nün yurt dışı hakemli dergilerde İngilizce (English) yayınlanmış bilimsel makaleleri: 1- Beksaç MS, Beksaç M,Kişnişci HA, Kokcu A:

Detaylı

Prof. Dr. M. Necmettin PAMİR

Prof. Dr. M. Necmettin PAMİR Prof. Dr. M. Necmettin PAMİR Doğum Tarihi : 26 Aralık 1953 Doğum Yeri İş Adresi : Lefkoşe - Kıbrıs : ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK OKULU Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü İnönü Cad. No: 20 Kozyatağı - İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MERT GÖL Doğum Tarihi: 1 ARALIK 1971 Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık Ünvan: Doçent Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1993 Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Universitesi 1993

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1993 Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Universitesi 1993 1. Adı Soyadı: Murat Saruç EK-4 ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.12.1967 3. Unvanı:.Profesör 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1993 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİS. ve Doğum Anabilim Dalı. Görev Yeri

ÖZGEÇMİS. ve Doğum Anabilim Dalı. Görev Yeri ÖZGEÇMİS Adı Soyadı: CEM MURAT BAYKAL Doğum Tarihi: 01 TEMMUZ 1970-Konya Adres: GSM: e-mail: Öğrenim Durumu: Derece BölÜm/Hrogram Universite Yıl Orta ve lise eğitimi Konya Anadolu Lisesi 1981-1988 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Murat İnal Doğum Tarihi: 18 Ocak 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y.Lisans Tıp Fakültesi (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ ESERLER VE YAYIN LİSTESİ UZMANLIK TEZİM Dr. İsmail Mihmanlı. Serviks kanserinde parametrial invazyonun manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi (tez danışmanı Doç. Dr. A. Gündüz Öğüt). İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Uğur Dilmen 2. Doğum Tarihi : 1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Uğur Dilmen 2. Doğum Tarihi : 1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Uğur Dilmen 2. Doğum Tarihi : 1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Hacettepe Üniv Tıp Fak 1979 Y. Lisans Tıp Doktoru Hacettepe

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

YAYINLAR VE ATIFLAR. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCIE e giren dergiler):

YAYINLAR VE ATIFLAR. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCIE e giren dergiler): YAYINLAR VE ATIFLAR A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCIE e giren dergiler): A1. Kluth D, Tander B, Ekesparre M, Tibboel D ve Lambrecht W, Congenital Diaphragmatic Hernia: The Impact

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nuray Başsüllü Doğum Tarihi: 26 Ekim 1970 Doğum Yeri: Ereğli / Konya E-Posta: nuraybs@gmail.com Yabancı Dil: İngilizce (Mart 2007 ÜDS: 67,5) Öğrenim Durumu:

Detaylı

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans Prof. Dr. Ünvan ve Görevler Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı İdari Görevler Eğitim Lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Yüksek lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Doktora Sb. İstanbul Taksim

Detaylı

Murat Dayangaç, Yaman Tokat. Donör Sağ Hepatektomide Middle Hepatik Ven Kullanımı: Almalı mı, Almamalı mı? Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special

Murat Dayangaç, Yaman Tokat. Donör Sağ Hepatektomide Middle Hepatik Ven Kullanımı: Almalı mı, Almamalı mı? Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Prof.Dr.YAMAN TOKAT KİMLİK VE ADRES : YAMAN TOKAT 19 Mayıs Cad. Dr.İsmet Öztürk Sk.No:17 D:38 Şişli - İSTANBUL Cep : 0532 435 09 81 E-mail : tokat @ florence.com.tr DOĞUM TARİHİ ve YER : 30 / 09 /1959

Detaylı