I- KİŞİSEL BİLGİLER. Adı, Soyadı: Erdener ÖZER. Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I- KİŞİSEL BİLGİLER. Adı, Soyadı: Erdener ÖZER. Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 11.12.1966"

Transkript

1 I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı: Erdener ÖZER Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, Eğitimi: 1) Lisans (Tıp Doktoru): Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet Tarihi: ) 2) Tıpta Uzmanlık (Patoloji): Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık Bitirme Sınavı Tarihi: ) 3) Doktora (Tıbbi Biyoloji ve Genetik): Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Doktora Bitirme Sınavı Tarihi: ) Akademik Ünvanlar / Atanmalar 1) Yardımcı Doçent: Kadroya Atanma Tarihi: (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı) 2) Doçent (Patoloji): Doçentlik Sınavı Tarihi: (Kadroya Atanma Tarihi: , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı) 3) Profesör Kadroya Atanma Tarihi: (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı) Profesyonel İlgi Alanları: Pediatrik Patoloji, Perinatal Patoloji, Plasenta Patolojisi, Kas Patolojisi, Moleküler Patoloji, Tümör Biyolojisi Yabancı Dil: İngilizce (iyi düzeyde), Almanca (orta düzeyde) Adayın Adresi: Patoloji Anabilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balçova, Izmir Tel: (232) Faks: (232)

2 1 II- ÖDÜLLER VE BURSLAR a) Yurtiçi Ödüller 1- XII. Ulusal Kanser Kongresi Prof Dr Bedii Gorbon Ödülü (1997) Tezel A, Korkmaz KS, Çelik Ş, Sarıoğlu S, Özer E, Atabey A, Sakızlı M.. Malign melanom ve melanositik nevüslerde mikrosatellit instabilite isimli çalışma ile 2- XV. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Poster Ödülü (1999) Özer E, Özkal S, Karademir S, Sağol Ö, Sökmen S, Çoker A, Küpelioğlu AA, Astarcıoğlu İ. Pankreas kanserlerinde anjiogenez, p53 ve H-ras mutasyonlarının prognoz ve proliferatif aktivite ile ilişkisi isimli çalışma ile 3- XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Prof.Dr.Akgün Hiçsönmez Ödülü (2000) Olguner M, Api A, Akgür FM, Hakgüder G, Aktuğ T, Özer E. Gastroşiziste intraamniyotik mekonyumun neden olduğu barsak hasarının yenidoğan insan idrarı ile engellenebilirliliği isimli çalışma ile 4- Türk Onkoloji Derneği Milenyum Ünal Erdoğan Malign Melanom Ödülü (2001) Özer E, Sağol Ö, Kuyucuoğlu F. Ki-67 immunostaining and and stereologic estimation of nuclear volume in melanocytic skin tumors isimli çalışma ile 5- Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü (2002) Moleküler patoloji, immunopatoloji ve tümör anjiogenezi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmalar ve yayınlara yapılan atıflar nedeniyle 6- IV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Anadolu Böbrek Vakfi Özel Ödülü (2002) Türkmen M, Soylu A, Tuna B, Sarıoğlu S, Özer E, Kavukçu S. Çocukluk çağı nefrotik sendromunda steroide yanıt ve renal p-glikoprotein ekspresyonu arasındaki ilişki isimli çalışma ile 7- VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu En İyi Yayın Teşvik Ödülü (2003) Özer E, Yüksel E, Kızıldağ S, Sercan O, Özen E, Canda T, Sakızlı M. Microsatellite instability in early-onset breast cancer isimli çalışma ile

3 2 8- XVI. Ulusal Kanser Kongresi Sözel Temel Bildiri Dalında Bildiri Özet Ödülü (2005) Aygün N, Altungöz O, Tümer S, Özer E, Olgun N, Sakızlı M. Nöroblastom olgularının MYCN, 1p36 lokuslarındaki genetik değişikliklerin moleküler sitogenetik olarak değerlendirilmesi başlıklı çalışma ile 9- TÜBİTAK Teşvik Ödülü (2005) Onkolojik Patoloji alanında tümör biyolojisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları ile 10- Popüler Bilim Dergisi Sağlık Bilimleri Grubu Tıp Dalında Teşvik Ödülü (2006) Ulusal ve uluslararası bilime yapılan önemli katkılar nedeni ile b) Yurtdışı Ödüller 10- ESPGHAN Young Investigator Award for the 2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (2004) Ozturk Y, Lebe B, Ozer E, Bekem O, Buyukgebiz B. Immunohistochemical evaluation of p53 expression and proliferative activity in children with Helicobacter pylori associated gastritis isimli çalışma ile

4 3 III- GÖREVLER 1. Bilimsel Derneklerde Görevleri 1. Ege Patoloji Derneği Yönetim Kurulu Sekreterliği ( ) 2. Ege Patoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ( ) 2. Bilimsel Dergilerde Görevleri a) Yurtdışı Hakemlik (SCI kapsamında) 1- Tumori b) Yurtiçi Hakemlik 2- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3- Türkiye Ekopatoloji Dergisi 4- Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 5- Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research 6- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Bilimler Dergisi 7- SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 8- Ege Tıp Dergisi 9- Türk Patoloji Dergisi 10- Türk Neoplazi Dergisi c) Yurtiçi Editörlük 11- Türk Patoloji Dergisi 3. İdari Görevler 1. Anabilim Dalı Başkanlığı (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı) 2. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği

5 4 IV- ÜYELİKLER a) Yurtdışı 1- Paediatric Pathology Society 2- Society for Pediatric Pathology 3- European Society of Pathology b) Yurtiçi 4- Türk Tabipler Birliği 5- Ege Patoloji Derneği 6- Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği 7- Pediatrik ve Perinatal Patoloji Derneği 8- Tıbbi Bilimsel Aktiviteleri Destekleme Derneği 9- Türk Pediatrik Onkoloji Derneği 10- Ege Perinatoloji Derneği

6 5 V-BİLİMSEL YAYINLAR I. Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler a. Olgu Sunumları 1. Kargı HA, Ozer E, Gökden N. Inflammatory pseudotumor of the uterus. Tumori 1995; 81: Böber E, Ozer E, Akgür F, Büyükgebiz A. Bilateral breast masses and bloody discharge in a two year old boy. J Pediatr Endocrinol Metabol 1996; 9: Erçal T, Çınar O, Mumcu A, Laçin S, Ozer E. Ovarian pregnancy: Relationship to an intrauterine device. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1997; 37: Ozer E, Pabuççuoğlu HU, Günbay A, Sarıoğlu S, Aktaş S. Ameloblastic fibroodontoma of the maxilla-case report. J Clin Pediatr Dent 1997; 21: Özkan H, Gülen H, Demir N, Ozer E, Haberal Ş, Erçal D, Çevik N. Non-immune feutalis and bilateral pulmonary hypoplasia in a newborn infant with nuchal vascular hamartoma. Turk J Pediatr 1997; 39: Akgür FM, Olguner M, Hakgüder G, Ozer E, Aktuğ T. Colonic atresia associates with Hirschprung s disease: it is not a diagnostic challenge. Eur J Pediatr Surg 1998; 8: Yörükoğlu K, Ozer E, Sade M, Biberoğlu K, Kırkalı Z. Renal botryomicosis mimicking renal cell carcinoma. J Urol 1998; 159: Akgür FM, Özdemir T, Olguner M, Erbayraktar S, Ozer E, Aktuğ T. A case of split notachord syndrome: Presence of dorsal enteric diverticulum to the dorsal enteric fistula. J Pediatr Surg 1998; Ozer E, Canda T, Balcı P, Gökçe Ö. Calcium oxalate crystals in benign cyst fluid from the breast: A case report. Acta Cytol 1999; 43: Özkan Ş, Özkan H, Fetil E, Çorapçıoğlu F, Yılmaz Ş, Ozer E. Acrodermatitis enteropathica with pseudomonas aeruginosa sepsis. Pediatr Dermatol 1999; 16: Göre O, Kılıçalp A, Başdemir G, Ozer E, Aktuğ T. Cartilaginous hamartoma of chest wall with secondary aneurysmal cyst-like areas in an infant: A case report. Turk J Pediatr 1999; 41:

7 6 12. Obuz F, Kovanlikaya A, Olgun N, Sarialioglu F, Ozer E. MR imaging of pancreatic metastasis from extraosseous Ewing s sarcoma. Pancreas 2000; 20: Hakgüder G, Akgür FM, Olguner M, Ozer E, Aktuğ T. A case of mesenteric pannuculitis in a four years old child. Pediatr Int 2000; 42: Canda T, Özkal S, Ozer E. Cruschmann s spiral in a cyst fluid associated with a teratoma of the ovary: A case report. Acta Cytol 2001; 45: Soylu A, Kavukcu S, Uzuner N, Olgaç N, Karaman O, Ozer E. Urticerial vasculitis: SLE presenting with normocomplementeric urticerial vasculitis in a four years old girl. Pediatr Int 2001; 43: Astarcioglu H, Kocdor MA, Topalak O, Terzi C, Sokmen S, Ozer E. Unusual cause of colonic obstruction: An isolated mesosigmoidal hydatid cyst. Surg Today 2001; 31: Soylu A, Türkmen M, Kavukçu S, Ozer E, Canda T. Familial artropathy with camptodactyly: reports of two families. Turk J Pediatr 2001; 43: Ozer EA, Aksu N, Uclar E, Erdogan H, Bakiler AR, Tsuda M, Kitasawa E, Coker M, Ozer E. No mutation in the SLC2A2 (GLUT2) gene in a Turkish infant with Fanconi- Bickel syndrome. Pediatr Nephrol 2003; 18: Olguner M, Ozdemir T, Ateş O, Akgür FM, Aktuğ T, Ozer E. A case of proximal jejunal ectopic pancreas causing sporadic vomitting. Turk J Pediatr 2003;45: Buyukgebiz B, Ozturk Y, Arslan N, Ozer E. A rare case of protein-losing enteropathy and growth retardation in infancy: infantile systemic hyalinosis. Turk J Pediatr 2003;45: Birlik M, Akar S, Tuzel E, Onen F, Ozer E, Manisali M, Kirkali Z, Akkoc N. Gemcitabine induced vasculitis in advanced transitional cell carcinoma of the bladder. J Cancer Res Clin Oncol 2004;130: Ozer E, Sanli A, Erbayraktar S, Ulukus C, Onen A. Congenital cystic adenomatoid malformation type IV and aneurysm of the vein of Galen: a rare coincidence or possibly related condition. Ped Dev Pathol 2004;7: Ozturk Y, Buyukgebiz B, Ozer E, Arslan N, Bekem O, Hizli S. Resolution of Helicobacter pylori associated granulomatous gastritis in a child after eradication therapy. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39: Arslan N, Buyukgebiz B, Ozturk Y, Hizli S, Bekem O, Sagol O, Ozer E. Hepatoportal sclerosis in a child. Eur J Pediatr 2004; 163:683-4.

8 7 24. Corapcioglu F, Kargi A, Ozer E, Olgun N, Sarialioglu F. Inflammatory myofibroblastic tumor of the ileocecal mesentery: Mimicking abdominal lymphoma in childhood: Report of two cases. Surg Today 2005; 35: Ozdemir D, Ozkan H, Akkoc N, Onen F, Gurler O, Sari I, Akar S, Birlik M, Kargi A, Ozer E, Pozio E. Acute trichinellosis in children compared to adults. Pediatr Infect Dis J 2005; 24: Polat M, Ay Y, Tosun A, Serdaroglu G, Ozer E, Tekgul H, Gokben S. Central core disease: atypical case with respiratory insufficiency in intensive care unit. J Child Neurol 2006:21: Karaca C, Menderes A, Baytekin C, Ozer E, Vayvada H. Endosteal formation of new bone around a Kirschner wire in long term follow up of a patient with mandibular Ewing sarcoma. Br J Oral Maxillofac Surg 2006;44: Yilmaz S, Duman N, Ozer E, Kavas N, Oren H, Demircioglu F, Kumral A, Ozkan H, Irken G, Ozer E. A case of rhesus hemolytic disease with hemophogocytosis and severe iron overload due to multiple transfusions. J Pediatr Hematol Oncol 2006;28: Tan O, Atik B, Kizilkaya A, Ozer E, Kavukcu S. Extensive skin calcifications in an infant with chronic renal failure: metastatic calcinosis cutis. Pediatr Dermatol. 2006;23: Yuceer N, Ozer E, Koyuncuoglu M. Spinal enterogenous cysts in infants. Eur J Gen Med 2006;3: Uzuner N, Babayigit A, Olmez D, Karaman O, Ozer E, Can D, Cakmakci, H, Onen A, Kargi A. Follicular bronchiolitis associated with lung abscess in an eight year old girl. Turk J Pediatr 2007;49: Yis U, Uyanik G, Kurul S, Dirik E, Ozer E, Gross C, Hehr U. A case of Walker- Warburg syndrome resulting from a homozygous POMT1 mutation. Eur J Peadiatr Neurol 2007;11: Babayigit A, Olmez D, Uzuner N, Caglayan S, Kumral A, Asilsoy SK, Ozer E, Karaman O. Stevens-Johnson syndrome associated with brucella infection. Pediatr Dermatol 2007;24: Sari A, Tunakan M, Bolat B, Cakmakci H, Ozer E. Lipofibromatosis in a twoyear-old girl: A case report. Turk J Pediatr 2007;49: Yuceer N, Ozer E. Cerebellar cystic ganglioglioma in an 8-year-old child. J Pediatr Neurol 2007;5:57-60.

9 8 36. Giray O, Bora E, Ulgenalp A, Ates O, Ozer E, Ercal D. Rhizomelia with anal atresia and anophtalmia; anew syndrome?. Clin Dysmorphol 2008;17: Ozer EA, Duman N, Kumral A, Yilmaz S, Oren H, Kir M, Ozer E, Ozkan H. Placental chorioangiomatosis presenting with severe anemia and heart failure in a newborn. Fetal Diag Ther 2008;23: Ozbek Z, Makay B, Unsal E, Durak I, Gunes D, Anal O, Ozer E. Conjuctival involvement in chronic recurrent multifocal osteomyelitis. Cornea 2008;27:

10 9 b. Araştırma Makaleleri 1. Ozer E, Canda T, Kurtoğlu B. The role of angiogenesis, laminin and CD44 expression in metastatic behaviour of early-stage, low-grade invasive breast carcinomas. Cancer Lett 1997; 121: Ozer E, Canda T, Kuyucuoğlu F. p53 mutations in bilateral breast carcinoma. correlation with Ki-67 expression and the mean nuclear volume. Cancer Lett 1998; 122: Aktuğ T, Uçan B, Olguner M, Akgür FM, Ozer E. Amnio-allantoic exchange for preventation of intestinal damage in gastrochisis II: effects of exchange performed by using two different solutions. Eur J Pediatr Surg 1998; 8: Sağol Ö, Kurtoğlu B, Ozer E, Pabuçcuoğlu U. Stereological estimation of mean nuclear volume and staining pattern of Ki-67 antigen in keratoacanthomas and squamous cell carcinomas. Gen Diag Pathol 1998; 143: Yörükoğlu K, Ozer E. Stereology in endometrial hyperplasia. Microcopy and Analysis July 1998; Akgür FM, Özdemir T, Olguner M, Ozer E, Aktuğ T. An experimental study investigating the effects of intraperitoneal human neonatal urine and meconium on rat intestine. Res Exp Med 1998; 198: Aktuğ T, Uçan B, Olguner M, Akgür FM, Ozer E, Çalışkan S, Önvural B. Amnioallantoic fluid exchange for the prevention of intestinal damage in gastroschisis. III: Determination of the waste products removed by exchange. Eur J Pediatr Surg 1998; 8: Ozer E, Sağol Ö, Kuyucuoğlu F. Ki-67 immunostaining and stereologic estimation of nuclear volume in melanocytic skin tumors. Anal Quan Cytol Histol 1999; 21: Ozer E, Mungan MU, Tuna B, Kazımoğlu H, Yörükoğlu K, Kırkalı Z. Prognostic significance of angiogenesis and immunoreactivity of cathepsin D and type IV collagen in high grade stage T1 primary bladder cancer. Urology 1999; 54: Ozer E, Özkal S, Karademir S, Sağol Ö, Sökmen S, Çoker A, Küpelioğlu A, Astarcıoğlu İ. Angiogenesis, p53 and H-ras mutations in pancreatic ductal adenocarcinomas. Anal Quan Cytol Histol 1999; 21: Ozer E, Ozer E, Helvacı M, Yaprak I. Hepatic expression of viral antigens, hepatocytic proliferative activity and histological changes in liver biopsies of children with chronic hepatitis B after interferon-α therapy. Liver 1999; 19:

11 Astarcıoğlu H, Karademir S, Ünek T, Ozer E, Menekay S, Çoker A, Astarcıoğlu İ. Beneficial effects of pentoxifylline pretreatment in non heart beating donors. Transplantation 2000; 69: Ozer E, Sarıoğlu S, Güre A. Effects of prenatal ethanol exposure on neuronal migration, neuronogenesis and brain myelination in the mice brain: an immunohistochemical study. Clin Neuropathol 2000; 19: Türkmen M, Kavukçu S, Sarıoğlu S, Göktay Y, Soylu A, Ozer E. Renal histomorphometry and resistance index in glomerular diseases in children. J Clin Ultrasound 2000; 28: Ozer E, Sis B, Özen E, Sakızlı M, Canda T, Sarıoğlu S. BRCA-1, c-ebb-2 and H- ras gene expressions in young women with breast cancer: An immunohistochemical study. Appl Immunohistochem Molecul Morphol 2000; 8: Olguner M, Akgür FM, Api A, Ozer E, Aktuğ T. The effects of intraamniotic human neonatal urine and meconium on the intestines of the chick embryo with gastrochisis. J Pediatr Surg 2000; 35: Sencan A, Mir E, Karaca I, Akcora B, Ozer E, Sencan AB. The effects of selective myenteric plexus destruction on intestinal morphology and adaptation. Pediatr Surg Int 2000; 16: Keeling JW, Ozer E, King G, Walker F. Oestrogen receptor alpha in fetal and child mammary tissue. J Pathol 2000; 191: Karademir S, Sökmen S, Terzi C, Sağol Ö, Ozer E, Astarcıoğlu H, Çoker A, Astarcıoğlu İ. Tumor angiogenesis as a prognostic predictor in pancreatic cancer. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2000; 7: Olguner M, Akgür FM, Özdemir T, Aktuğ T, Ozer E. Amniotic fluid exchange for the preventation of neural tissue damage in myelomeningocele: An alternative minimally invasive method to open in-utero surgery. Pediatr Neurosurg 2000; 33: Sarıoğlu S, Sökmen S, Terzi C, Ozer E, Füzün M, Küpelioğlu A. Relationship of angiogenesis and p53 protein expression in colorectal carcinomas. Colorectal Dis 2001; 3: Kızıldağ S, Sercan ZY, Ozer E, Sakızlı M. Transforming growth factor β receptor II mutations in sporadic colon cancer and bilateral breast cancer. J BUON 2001; 6: Sağol Ö, Yörükoğlu K, Sis B, Tuna B, Ozer E, Mungan U, Kırkalı Z. Does

12 11 angiogenesis predict recurrence in superficial transitional cell carcinoma of the bladder? Urology 2001; 57: Aktuğ T, Özdemir T, Ağartan C, Ozer E, Olguner M, Akgür FM. Experimental prefabricated bladder. J Urol 2001; 165; Astarcıoğlu H, Koçdor MA, Sökmen S, Karademir S, Ozer E, Bora S. Comparison of different surgical techniques in the treatment of experimental duedenal injuries. Am J Surg 2001; 181: Sarıoğlu S, Ozer E, Kırımca F, Sis B, Pabuçcuoğlu U. Matrix metalloproteinase 2 expression in laryngeal preneoplastic and neoplastic lesions. Path Res Prac 2001; 197: Tatari H, Koşay C, Baran Ö, Özcan Ö, Ozer E, Ulukuş Ç. Effect of heparin on tendon degeneration (An experimental study on rats). Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2001; 9: Sağol Ö, Yörükoğlu K, Tuna B, Ozer E, Sis B, Güray M, Mungan U, Kırkalı Z. Expression of ps2 protein and its relation with the Ki-67 indices and tumor recurrence in superficial bladder carcinomas. Eur Urol 2001; 40: Tatari H, Koşay C, Baran Ö, Özcan Ö, Ozer E. Deletorious effects of local corticosteroid injection on the achilles tendon. Arch Orthoped Traumatol 2001; 121: Ozer E, Yörükoglu K, Mungan MU, Özkal S, Demirel D, Sagol Ö, Kırkalı Z. Prognostic significance of nuclear morphometry in superficial bladder cancer. Anal Quan Cytol Histol 2001; 23: Inan UU, Ozturk F, Kaynak S, Kurt E, Emiroğlu L, Ozer E, Ilker SS, Guler C. Prevention of posterior capsule opacification by intraoperative single-dose pharmacologic agents. J Cataract Refract Surg 2001; 27: Inan UU, Ozturk F, Kaynak S, Ilker SS, Ozer E, Guler C. Prevention of posterior capsule opacification by retinoic acid and mitomycin. Graefe s Arch Clin Exp Ophthalmol 2001; 239: Ozer E, Yörükoğlu K, Kırkalı Z. Tumor angiogenesis in superficial bladder cancer. Urol Integr Invest 2001; 6: Api A, Olguner M, Hakgüder G, Ateş O, Ozer E, Akgür FM. Intestinal damage in gastroschisis correlates with the concentration of intraamniotic meconium. J Pediatr Surg 2001; 36: Sencan A, Akcora B, Mir E, Sencan A, Günşar C, Arslan O, Ozer E. Does ileal reverse segment in rats with short bowel syndrome chance intestinal morphology? J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002; 34:

13 Menderes A, Yilmaz M, Voyvada H, Ozer E, Barutcu A. Effects of nerve growth factor on the neurotization of denervated muscles. Ann Plast Surg 2002; 48: Hakguder G, Akgur FM, Ates O, Olguner M, Aktug T, Ozer E. Short term intestinal ischemia / reperfusion alters intestinal motility that can be preserved by xanthine oxidase inhibition. Dig Dis Sci 2002; 47: Ozer E, Yörükoglu K, Sagol Ö, Mungan MU, Demirel D, Tüzel E, Kırkalı Z. Prognostic significance of nuclear morphometry in renal cell carcinoma. BJU Int 2002; 90: Ozer EA, Yilmaz O, Akhisaroglu M, Tuna B, Bakiler AR, Ozer E. Heat shock protein 70 expression in neonatal rats after hypoxic stress. J Matern Fetal Neonat Med 2002; 12: Ozer E, Yuksel E, Kizildag S, Sercan O, Ozen E, Canda T, Sakizli M. Microsatellite instability in early onset breast cancer. Pathol Res Prac 2002; 198: Sencan A, Gumustekin M, Gelal A, Arslan O, Ozer E, Mir E. Effects of amnio-allantoic fluid exchange on bowel contractility in the chick embryos with gastroschisis. J Pediatr Surg 2002; 37: Yuksel E, Ozer E, Kizildag S, Sercan O, Canda T, Sakizli M. Microsatellite instability in medullary breast cancer. Breast 2002; 11: Kumral A, Ozer E, Yilmaz O, Akhisarlioglu M, Gokmen N, Duman N, Ulukus C, Genc S, Ozkan H. Neuroprotective effect of erythropoietin on hypoxic-ischemic injury in neonatal rats. Biol Neonate 2003; 83: Ozturk Y, Buyukgebiz B, Arslan N, Ozer E, Lebe B. Serum vitamin A and total carotene concentrations in well-nourished children with Helicobacter pylori infection. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003; 36: Ozer E, Canda MS, Ulukus C, Guray M, Erbayraktar S. Expression of Bcl-2, Bax and p53 Proteins in Pituitary Adenomas: An Immunohistochemical study. Tumori 2003; 89: Kamer S, Yalman D, Ozer E, Haydaroglu A. Changes of Ki-67 index in squamous cell carcinoma of the cervix during the early course of radiation and prediction of prognosis. Eur J Gynaecol Oncol 2003;24: Sencan A, Yilmaz O, Ozer E, Gunsar C, Genc K, Ulukus C, Taneli C, Mir E. Does Sucralfate Prevent Apoptosis Occurring in the Ischemia / Reperfusion-Induced Intestinal Injury? Eur J Pediatr Surg 2003; 13:

14 Kumral A, Baskin H, Duman N, Yilmaz O, Tatli M, Ozer E, Gokmen N, Genc S, Ozkan H. Erythropoietin protects against necrotizing enterocolitis of newborn rats by the inhibition of nitric oxide formation. Biol Neonate 2003; 84: Guray M, Sarioglu S, Turkmen M, Yilmaz O, Ellidokuz A, Gelal A, Islekel H, Coker A, Ozer E. Cyclosporine A toxicity in associated with reduced renal mass. Transplant Proc 2003; 35: Gurel D, Ozer E, Altunyurt S, Guclu S, Demir N. Expression of IGF-IR and VEGF and trophoblastic proliferative activity in placentas from pregnancies complicated with intrauterine growth retardation. Pathol Res Prac 2003;199: Aydın C,Coker A, Atilla K, Ozer E, Çoker I, Huseyinov A. Arginine-enriched nutrition and colon mucosa prior to partial hepatectomy in rats. Ulus Travma ve Acil Derg 2003; 9: Kamer E, Coker A, Sevinc AI, Ozkara E, Ozer E, Ozzeybek T. Effects of intraperitoneal administration of gemcitabine and paclitaxel on hepatic regeneration in rats. Turk J Gastroenterol 2003; 14: Kumral A, Baskin H, Gokmen N, Yilmaz O, Genc K, Genc S, Tatli MM, Duman N, Ozer E, Ozkan H. Selectıve inhıbıtıon of nitric oxide in hypoxıc-ischemıc brain model in newborn rats: Is it an explanatıon for the protective role of erythropoietin? Biol Neonate 2004;85: Hosgor M, Karaca I, Ozer E, Suzek D, Ulukus C, Ozdamar A. Do alterations in collagen synthesis play an etiologic role in childhood inguinoscrotal pathologies: an immunohistochemical study. J Pediatr Surg 2004;39: Hosgor M, Karaca I, Ozer E, Erdag G, Ulukus C, Fescekoglu O, Aikawa M. The role of smooth muscle cell differentiation in the mechanism of obliteration of processus vaginalis. J Pediatr Surg 2004;39: Sencan A, Genc A, Gunsar C, Daglar Z, Yilmaz O, Ulukus C, Ozer E, Taneli C, Mir E. Testis fixation in prepubertal rats: fibrin glue versus transparanchymal sutures reduces testicular damage. Eur J Pediatr Surg 2004;14; Sis B, Sagol O, Kupelioglu A, Sokmen S, Terzi C, Fuzun M, Ozer E, Bishop B. Prognostic significance of matrix metalloproteinase-2, cathepsin D and tenascin C expression in colorectal carcinoma. Pathol Res Pract 2004;200: Ozer E, Sarialioglu F, Cetingoz R, Yüceer N, Cakmakci H, Ozkal S, Olgun N, Uysal K, Corapcioglu F, Canda S. Prognostic significance of anaplasia and angiogenesis in childhood medulloblastoma: A Pediatric Oncology Group study. Pathol Res Pract

15 ;200: Boya H, Pinar H, Gulay Z, Oktay G, Ozer E. Etiological and clinical features of meniscal tears due to mucoid degeneration. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2004;12: Tatari H, Skiak E, Destan H, Ulukus C, Ozer E, Satoglu S. Effect of hylan in Achilles tendonitis: An experimental study on rats. Arch Phys Med Rehab 2004;85; Ozer EA, Kumral A, Ozer E, Duman N, Yilmaz O, Ozkal S, Ozkan H. Effect of retinoic acid on oxygen-induced lung injury in the newborn rat. Pediatr Pulmonol 2005;39: Ozturk Y, Ozer E, Lebe B, Bekem O, Buyukgebiz B. Immunohistochemical evaluation of p53 expression and proliferative activity in children with Helicobacter pylori associated gastritis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2005;40: Ozer EA, Kumral A, Ozer E, Yilmaz O, Duman N, Ozkal S, Koroglu T, Ozkan H. Effects of Erythropoietin on Hyperoxic Lung Injury in Neonatal Rats: A Model for Bronchopulmonary Dysplasia. Pediatr Res 2005;58: Hosgor M, Karaca I, Ulukus C, Ozer E, Ozkara E, Sam B, Ucan B, Kurtulus S, Karkiner P, Temir G. Structural changes of smooth muscle in congenital ureteropelvic junction obstruction. J Pediatr Surg 2005;40: Reel B, Ozkal S, Islekel H, Ozer E, Oktay G, Sozer GO, Tanriverdi S, Turkseven S, Kerry Z. The role of endothelin receptor antagonism in collar-induced intimal thickening and vascular reactivity changes in rabbits. J Pharm Pharmacol 2005;57: Arslan N, Buyukgebiz B, Ozturk Y, Ozer E. The prevalence of liver function abnormalities in pediatric celiac disease patients and its relation with intestinal biopsy findings. Acta Gastroenterol Belg 2005;68: Ozdamar A, Topcu K, Gumustekin M, Gurel D, Gelal A, Ozer E, Ucan B, Temir G, Karkiner A, Karaca I, Hosgor M.. Erythpoietin restores bowel damage and hypoperistalsis in gastroschisis. J Pediatr Surg 2006;41: Kumral A, Genc S, Ozer E, Yilmaz O, Gokmen N, Koroglu TF, Duman N, Genc K, Ozkan H. Erythropoietin down-regulates bax and DP5 pro-apoptotic gene expression in neonatal hypoxic-ischemic brain injury. Biol Neonate 2006;89: Ozkan H, Duman N, Kumral A, Kasap B, Ozer EA, Lebe B, Yaman A, Berk T, Yilmaz O, Ozer E. Inhibition of vascular endothelial growth factor-induced retinal neovascularization by retinoic acid in experimental retinopathy of prematurity. Physiol Res 2006;55:

16 Koroglu TF, Yilmaz O, Ozer E, Baskin H, Gokmen N, Kumral A, Duman M, Ozkan H. Erythropoietin attenuates lipopolysacaccaride-induced splenic and thymic apoptosis in rats. Physiol Res 2006;55: Olguner M, Hakguder G, Ates O, Caglar M, Ozer E, Akgur FM. Urinary trypsin inhibitor present in fetal urine prevents intraamniotic meconium-induced intestinal damage in gastroschisis. J Pediatr Surg. 2006;41: Birlik B, Canda S, Ozer E. Tumor Vascularity is of Prognostic Significance in Adult, but not Pediatric Astrocytomas. Neurupathol Appl Neurobiol 2006;32: Ates O, Hakguder G, Olguner M, Ozer E, Akgur FM. The Etiology of Tracheal Mucosal Injury In Proximal Esophageal Atresia Plus Distal Tracheoesophageal Fistula: an Animal Study. Ped Pulmonol 2006;26;41: Altungoz O, Aygun N, Tumer S, Ozer E, Olgun N, Sakizli M. Correlation of Modified Shimada Classification with MYCN and 1p36 Status Detected by Fluorescence In Situ Hybridization in Neuroblastoma. Cancer Gen Cytogen 2007;172: Ozer E, Altungoz O, Unlu M, Aygun N, Tumer S, Olgun N. The Association of MYCN Amplification and 1p Deletion in Neuroblastomas with High Tumor Vascularity. Appl Immunohistochem Molecul Morphol 2007;15: Lebe B, Pabuccuoglu U, Ozer E. The significance of Ki-67 proliferative index and cyclin D1 expression of dysplastic nevi in the biological spectrum of melanocytic lesions. Appl Immunohistochem Molecul Morphol 2007;15: Caglar M, Hakguder G, Ates O, Olguner M, Coker C, Ozer E, Akgur FM. Amniotic fluid ferritin as a marker of intestinal damage in gastroschisis: a time course experimental study. J Pediatr Surg 2007; 47: Koçtürk S, Kayatekin BM, Resmi H, Açıkgöz O, Kaynak C, Ozer E.The different apoptotic response of gastrocnemius and soleus muscle fibers against to strenuous exercise in rats. Eur J App Physiol 2008;102: c. Letter to the Editor 1. Ozturk Y, Buyukgebiz B, Arslan N, Ozer E. Antral glandular atrophy and intestinal metaplasia in children with Helicobacter pylori infection. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003; 37: 96-7.

17 16 d. Proceedings 1. Keeling JW, Ozer E, King G, Walker F. Oestrogen and progesterone receptors in fetal, infant, and childhood mammary tissue. Pediatr Dev Pathol 1999;2: Ozer E, Ozer E, Helvaci M, Yaprak I. Hepatic expression of viral antigens, hepatocytic proliferative activity and histological changes in liver biopsies of children with chronic hepatitis B after interferon-α therapy. J Hepatol 2000;32(Supp2): Sis B, Sagol O, Kupelioglu A, Sokmen S, Terzi C, Fuzun M, Ozer E, Bishop P. Prognostic significance of matrix metalloproteinase-2, Cathepsin D and Tenascin C expression in colorectal carcinoma. Anticancer Res 2001;21: Ozturk Y, Lebe B, Ozer E, Bekem O, Buyukgebiz B. Immunohistochemical evaluation of p53 expression and proliferative activity in children with Helicobacter pylori associated gastritis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39 (supp 1):S Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in the differential diagnosis of JRA.. Makay B, Unsal E, Men S, Cakmakcı H, Ozer E, Akcali O, Kose G. Clin Exp Rheumatol 2005;23 (supp 37):S Uysal KM, Gunes D, Uzuner N, Ozguven AA, Olmez D, Cakmakci H, Ozer E, Olgun N. Organized pneumonia mimicking pediatric anterior chest wall tumors. Eur Resp J 2006;28(supp 50):489s-490s. 7. Kurul SH, Yis U, Ozer E. Neurodevelopment of children born from mothers with chorioamnionitis. Eur J Pediatr Neurol 2007;11(supp 1): Yis U, Dirik E, Kurul S, Ozer E, Cakmakci H. Different presentations of congenital muscular distrophies. Eur J Pediatr Neurol 2007;11(supp 1):37.

18 17 II. Yurtiçi Dergilerde Yayınlanmış Makaleler a. İngilizce Olgu Sunumları 1. Çımrın AH, Pabuççuoğlu U, Uçan ES, Özer E, Akkoçlu A. A case of endobronchial lipoma. Medical Journal of Ege University 1994; 4: Erbayraktar S, Özer E, Sade B, Acar Ü, Canda MŞ. Foraign-body cystic granuloma simulating recurrence of anaplastic carcinoma. Case report. Norol Bil D 1998; 15: Kuyucuoğlu MF, Özer E, Erkan N, Pabuçcuoğlu U. Isolated splenic metastasis from colon carcinoma (case report). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 12: Sağol Ö, Özer E. Basal cell carcinoma of the with matrical differentiation: a case report. Eastern Journal of Medicine 1999; 4: Özer EA, Kasırga E, Özer E, Atabay B, Yaprak I. Wilson disease presenting with severe hemolytic anemia (case report). Eastern Journal of Medicine 2000; 5: Barutça S, Meydan N, Yılmaz U, Alakavuklar MN, Özer E. Bilateral musinous cystadenocarcinoma of pancreatic and peritoneal localization (A case report). Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2000; 6: Lebe B, Yörükoğlu K, Özer E. Rudimentary meningocele of the skin (Report of two cases). Turk J Dermatopathol 2000;9: Özkal S, Tuna EB, Ulukuş Ç, Canda T, Özer E. Metastatic lobular carcinoma of the breast in a cervical-vaginal smear. Gazi Medical Journal 2001; 12: Özer EA, Bakiler AR, Gül A, Çetin N, Özer E. Subcutaneous fat necrosis of the newborn: report of a case. Gazi Medical Journal 2001; 12: Bekis R, Degirmenci B, Aydin A, Ozer E, Olgun N. Tc-99m tetrofosmin imaging in neurublastoma: a negative study. Turk J Nucl Med 2005;14: Köse S, Uzuner N, Olmez D, Babayiğit A, Karaman Ö, Özer E, Çakmakçı H, Atasever S. A rare presentation of sarcoidosis in an adolescent. Çocuk Solunum Dergisi 2006;1: b. İngilizce Araştırma Makaleleri 1. Sağol Ö, Özer E, Kuyucuoğlu F. Assessment of CD44 expression and laminin expression in cutaneous melanocytic tumors. Turk J Dermatopathol 1997; 3-4: Sarıoğlu S, Kuyucuoğlu F, Özer E, Pabuçcuoğlu U, Güneri A. Assessment of

19 18 human papilloma virus immunoreactivity in laryngeal squamous cell carcinoma. Marmara Medical Journal 1998; 1: Özer E. Assessment of the angiogenesis and laminin expression in blighted ova. Gazi Medical Journal 1998; 9: Özer E, Kuyucuoğlu F. Correlation of CD44 expression with prognostic factors in oral squamous cell carcinoma. Eastern Journal of Medicine 1999; 4: Sağol Ö, Kırımca F, Küpelioğlu A, Özer E. Quantitative assessment of angiogenesis and mast cells in gastric carcinomas. Ann Med Sci 2000; 9: Özer E, Özkal S, Kargi A, Yörükoğlu K, Ermete S, Tatar D. p-53 and H-ras mutations in lung cancer patients 40 years of age and younger and its correlation to tumor stage and Ki-67 immunostaining: a preliminary report. Ann Med Sci 2001; 10: Özer E, Sagol O, Aktürkoğlu E. E-Cadherin and laminin expression in neoplastic and preneoplastic cutaneous lesions. Turk J Dermatopathol 2001;1-2: Lebe B, Canda T, Tuna B, Sağol Ö, Özer E. The evaluation of p53 and Ki-67 expressions in invasive micropapillary carcinoma of the breast and its relation with other prognostic parameters: Thirty two cases. Turk J Cancer 2002; 32: Özkal S, Özer E, Canda T, Özen E. Expression of c-erbb-2 gene product and hormone receptor status in phyllodes tumors and fibroadenomas: an immunohistochemical study. Ann Med Sci 2003; 12: Tatari H, Özkal S, Skiak E, Destan H, Ulukuş Ç, Ozer E, Sataoğlu S. Comparison of early and late term effects of hylan G-F 20 in Achilles tendonitis: an experimental study. Joint Dis Rel Surg 2005; Lebe B, Pabuççcuoğlu U, Özer E. Immunohistochemical expression of matrix mettaloproteinase-2 (MMP-2) in common melanocytic nevi, dysplastic nevi and primary cutaneous malignant melanomas. Turk J Pathol 2006; 22: Uysal KM, Cetingoz R, Gunes D, Demiral A, Ozer E, Cakmakci H, Cecen E, Sarialioglu F, Olgun N. Clinical characteristic and therapy outcome of pediatric Hodgkin's lymphoma - a single center experience from the west part of Turkey. Turk J Cancer 2007;37: c. İngilizce Derlemeler 1. Özer E, Atabay N, Sarıoğlu S. Apoptosis: morphology and mechanisms. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 11:

20 19 2. Özer E, Arun E. The molecular basis of ovarian cancer (review of the literature). Yeni Tıp Dergisi 1998; 15: d. Türkçe Olgu Sunumları 1. Ekin A, Berk H, Özkan M, Özer E. Subungual glomus tümörü. Türk El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Dergisi 1993; 1: Mungan U, Özer E, Kırkalı Z. Bilateral testiküler tümör. Üroloji Bülteni 1993; 4: Özer E, Yörükoğlu K, Özen E. Memenin taşlı yüzük hücreli karsinomu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1993; 7: Özer E, Yörükoğlu K, Özen E. Myometrial intravasküler endometrial doku. Jinekoloji ve Obstetri Dergisi 1995; 9: Özer E, Sarıoğlu S, Akan G. Ask-Upmark böbreği. Üroloji Bülteni 1995; 9: Küpelioğlu AA, Özer E, Kavukçu S. Fin tipi konjenital nefrotik sendrom. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 8: Koyuncuoğlu M, Özer E, Erçal D, Hoşgör M. Bir Prune-Belly sendromunun postmortem bulguları. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 8: Aktaş S, Sarıoğlu S, Özkan H, Yunus Ş, Özer E. Kısa kosta polidaktili sendromu (Saldino-Noonan). Perinatoloji Dergisi 1996; 4: Canda T, Sağol Ö, Özer E, Saydam S, Avcı G. Memenin invaziv mikropapiller karsinomu (7 olgu). Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1996; 3-4: Dirik E, Taşkın F, Küpelioğlu A, Özer E, Selamzade M, Çevik N. Konjenital muskuler distrofi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 1: Özer E, Özkal S, Kanıt H. Kısa kosta-polidaktili sendromları (olgu sunumu). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 11: Aktaş S, Özer E, Yörükoğlu K, Kargı A. Renal anjiomyolipom (olgu sunumu). Van Tıp Dergisi 1997; 3(2): Pehlivan M, Yeniçerioğlu Y, Şekeroğlu B, Özsan H, Demirkan F, Özer E, Ündar B. Non-Hodgkin lenfomada dilde aktinomikoz. Flora 1998 ; 3 : Arda FÖ, Özer E, Yörükoğlu K. Darier histopatoloji gösteren naevus unius lateralis. Turk J Dermatopathol 1999; 8: Duman N, Gülcan H, Kumral A, Cingöz İ, Özkal S, Özer E, Erçal D, Özkan H.

21 20 Konjenital hipotiroidinin eşlik ettiği varyant infantil muskuler atrofili bir yenidoğan. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 15: Arslan N, Özturk Y, Özer E, Buyukgebiz B. Candida ösafajiti (bilmece olgu). Pediatr Gastroenterol Hepatol Beslenme Derg 2003; 1: Kurul S, Arslan N, Özturk Y, Özer E, Buyukgebiz B, Dirik E. İnfantil başlangıçlı Pompe hastalığı olan bir olgu nedeniyle erken tanının önemi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005;1: Yiş U, Hüdaoğlu O, Kurul S, Çakmakçı H, Ozer E, Dirik E. Parsiyel sitokrom C oksidaz eksikliği ile ilişkili Leigh Sendromu: Olgu sunumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 20: e. Türkçe Araştırma Makaleleri 1. Pabuçcuoğlu HU, Özer E, Çakalağaoğlu F. Demodicosisin bazal hücreli karsinomla birlikteliği ve muhtemel etyolojisinin araştırılması. Dermatopatoloji Dergisi 1993; 2: Pabuçcuoğlu HU, Özer E, Göre O. Rahim içi araç (spiral) kullanan kadınlarda serviko-vajinal yaymaların Bethesda sistemi ışığında değerlendirilmesi. Mid Kadın Doğum Dergisi 1993; 9: Yörükoğlu K, Koyuncuoğlu M, Çakalağaoğlu F, Göre O, Özer E, Yalçın N. Histerektomi endikasyonlarının histopatolojik inceleme doğrulanma oranları. Mid Kadın Doğum Dergisi 1993; 9: Yörükoğlu K, Özer E, Koyuncuoğlu M, Özen E. Serviksin benign glandüler lezyonları. Patoloji Bülteni 1993; 10: Küpelioğlu A, Çakalağaoğlu F, Özer E, Koyuncuoğlu M. Kemik iliği biyopsilerinde retikülin liflerinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 8: Sarıoğlu S, Pabuççuoğlu U, Kurtoğlu B, Sütay S, Canda T, Canda MŞ, Özen E, Küpelioğlu A, Kargı A, Yörükoğlu K, Gökden M, Gökden N, Koyuncuoğlu M, Özer E. Yeni sınıflandırma ışığında (DSÖ 1991) tükrük bezi tümörlerinin sınıflandırması (67 olgu). Türk Neoplazi Dergisi 1996; 4: Özer E, Demir N. Perinatal otopsinin değeri. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1996; 2: Özer E. Dişi fetüs ve infantlarda östrojen ve progesteron reseptör aktivitesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 22:

22 21 9. Özer E, Bayraktar S, Kurtoğlu B, Canda MŞ. Medulloblastomlarda nöronal differansiyasyon, proliferatif aktivite ve apoptotik indeks/mitotik indeks oranının araştırılması. Yeni Tıp Dergisi 1997; 6: Özer E, Sarıoğlu S, Kırımca F, Pabuçcuoğlu U, Güneri A. Oral kavite tümörlerinde lenfatik metastazın anatomik lenfatik drenajla ilgisi. Çukurova Tıp Fakütesi Dergisi 1998; 23: Tezel A, Altingöz O, Atabay A, Özer E, Özen E, Sakızlı M. Habis melanom ve melanositik nevüslerde sitogenetik çalışmalar. Türk Onkoloji Dergisi 1997; 4: Özer E, Narin C, Anal Ö, Oto Ö. Konjenital kalp hastalıklarında timusun histopatolojik incelenmesi. Van Tıp Dergisi 1998; 5: Özkan H, Demir N, Duman N, Çorapçıoğlu F, Erata Y, Özer E. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi yılları perinatal mortalite hızları. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 12: Yörükoğlu K, Özkara E, Ermete M, Sağol Ö, Özer E. Renal anjiomyolipomlarda CD68 immunoreaktivitesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 25: Kar AA, Özzeybek D, Öztekin S, Koca U, Tuncel P, Özer E, Sayan M, Örmen M, Eker Z. Ratlarda intraabdominal sepsis modelinde uygulanan granülosit koloni-stimülan faktörün akciğerler üzerine etkisi. Turk Anest Rean Cem Mecmuası 2000; 28: Karademir S, Astarcıoğlu H, Atila K, Menekay S, Özer E, Astarcıoğlu İ. Steatozlu sıçan karaciğer greftine uygulanan vasküler yatak ekspansiyonunun erken greft fonksiyonuna ve sağkalıma etkisi. Klin Deney Cerrah 2000; 8: Üstün H, Yılmaz U, Barutça S, Ulaş T, Çavdar C, Özer E, Alakavuklar M. Primeri bilinmeyen metastatik adenokarsinomlu olgularda cisplatin ve epirubicin kemoterapi rejiminin etkinliği. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 2000; 10: Kandemir B, Top D, Kuzucuoğlu M, Moumin N, Çetin P, Özer E. Hipofiz adenomlarında hormon ekspresyonlarının immunohistokimyasal olarak araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 4: İlknur T, Özkan Ş, Özer E, Lebe B, Güneş AT. Psoriasis vulgariste folliküler tutulum. Dermatose 2006;2: Soylu ÖB, Öztürk Y, Özer E. Çocukluk çağı Helicobacter Pylori infeksiyonunda hızlı üreaz ve üre nefes testi tanı yöntemlerinin karşılaştırılması. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 2007;17:

23 22 f. Türkçe Araştırma Derlemeler 1. Özer E, Arun E. Hirschprung hastalığı ve ilişkili malformasyonlarda güncel morfolojik yaklaşımlar. S.S.K. Tepecik Hastanesi Dergisi 1996; 6: Özer E, Uçan B, Akgür F. Ekstrahepatik biliyer atrezilerde histopatolojinin prognostik rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 11: g. Türkçe Bildiri Özetleri 1. Ösün A, Yücesoy K, Canda MŞ, Özer E, Yalçın N, Güner M, Acar Ü. Glioblastome multiformelerde histopatolojik özellikler ve rekürens. Türk Onkoloji Dergisi 1994;9: Özer E, Özkal S, Karademir S, Sağol Ö, Sökmen S, Çoker A, Küpelioğlu AA, Astarcıoğlu İ. Pankreas kanserlerinde anjiogenez, p53 ve H-ras mutasyonlarının prognoz ve proliferatif aktivite ile ilişkisi. Turk J Gastroenterol 1998;9: Özer E, Kırımca F, Canda T, Saydam S, Alanyalı H, Balcı P. Erkek meme kanserlerinde ER, H-ras, c-erbb2 ve Ki-67 protein ekspresyonu. Cerrahi Onkoloji Dergisi 1999;1:55. III. KİTAP a. Özgün Eser (Kitap içi bölüm) 1. Kupelioglu A, Gokden N, Pabuçcuoglu HU, Kargı A (eds). Patoloji de Makroskopik Yöntemler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bilim Araştırma ve Geliştirme Derneği, İzmir, Pabuçcuoglu HU, Özer E. Deri. In: Kupelioglu A, Gokden N, Pabuçcuoglu HU, Kargı A (eds). Patoloji de Makroskopik Yöntemler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bilim Araştırma ve Geliştirme Derneği, İzmir. 1993: Kuzey GM (ed). Temel Patoloji. Güneş Tıp Kitabevi (basımda). 1- Kargı A, Özer E. Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü. In: Kuzey GM (ed). Temel Patoloji. Güneş Tıp Kitabevi (basımda)

24 23 2- Özer E, Sağol Ö. İnfant ve Çocukluk çağı hastalukları. In: Kuzey GM (ed). Temel Patoloji. Güneş Tıp Kitabevi (basımda) b. Çeviri (Kitap içi bölüm) 3. Canda MŞ (ed). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, Özer E. Hücre incinmesi ve ölümü. In: Canda MŞ (ed). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: Özer E. Onarım ve iyileşme. In: Canda MŞ (ed). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: Özer E. Genetik bozukluklar. In: Canda MŞ (ed). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: Özer E. Vasküler sistem. In: Canda MŞ (ed). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: Özer E. Solunum sistemi. In: Canda MŞ (ed). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: Özer E. Kas-iskelet sistemi. In: Canda MŞ (ed). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İlknur TÜRKMEN (Çetinaslan) Doğum Tarihi: 29 Eylül 1975 Doğum Yeri: Osmaniye İş Adresi: Bilim Üniversitesi Patoloji AD Tel: 0212-2883400/4815-4819 E-Posta:

Detaylı

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ K.Engin, N.Küçük, T. Enünlü, H. Ayata, C.Ceylan, A.Kılıç, M.Güden Özel Anadolu Sağlık Merkezi Urok-2012 AMAÇ Karaciğer metastazlarında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: CANSU BÜYÜK. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: CANSU BÜYÜK. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: CANSU BÜYÜK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: cansu.buyuk@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Bağımsız Öğrenme Bağımsız Öğrenme Bağımsız Öğrenme Bağımsız Öğrenme. PROPEDÖTİK SUNUM Solunum Sistemi Dr. Nevin Uzuner

Bağımsız Öğrenme Bağımsız Öğrenme Bağımsız Öğrenme Bağımsız Öğrenme. PROPEDÖTİK SUNUM Solunum Sistemi Dr. Nevin Uzuner 13-17 Şubat 2012 1. Hafta SAAT 13.02.2012 Pazartesi 14.02.2012 Salı 15.02.2012 Çarşamba 16.02.2012 Perşembe 17.02.2012 Cuma 08.30-09.00 TANITIM Dr. Nuray Duman PROPEDÖTİK Anamnez Alma Dr. Kamer Mutafoğlu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya Meme Olgu Sunumu 3 Kasım 2016 Antalya Gürdeniz Serin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 35 yaşında kadın Sağ meme de kitle Özgeçmişinde: SLE - Renal Tx Radyoloji Mamografi: Sağ

Detaylı

Curriculum Vitae for Faculty Members. Correspondence. ydakaya@hotmail.com. Name. Yavuz Kaya. Title. Department. General Surgery.

Curriculum Vitae for Faculty Members. Correspondence. ydakaya@hotmail.com. Name. Yavuz Kaya. Title. Department. General Surgery. Curriculum Vitae for Faculty Members Name Title Department Date of Birth Place of Birth Area(s) of interest Phone E-mail GSM Yavuz Kaya Professor General Surgery 20 / 01. / 1965 Muğla Hepatopancreatobiliary

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1990 Y. Lisans İç Hastalıkları-

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1990 Y. Lisans İç Hastalıkları- 1. Adı Soyadı: Mehmet Salih İYİKESİCİ 2. Doğum Tarihi: 01.01.1966 3. Unvanı: Tıbbi Onkoloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1990 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün ÖZGEÇMİŞ Umut Akgün Doğum Tarihi : 15121975 Doğum Yeri İş Adresi : İstanbul : Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İnönü Cad. Okur Sok. No: 20, Kozyatağı, 34742, İstanbul, Turkiye.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı. Telefon: GSM: 0536 512 30 22, İş: 0216 571 42 26 Fax:

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı. Telefon: GSM: 0536 512 30 22, İş: 0216 571 42 26 Fax: ÖZGEÇMİŞ Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doğum Tarihi : 04.01.1975 Doğum Yeri İş Adresi : Razgırat, Bulgaristan : Acıbadem Kozyatağı hastanesi- Kadıköy, İstanbul Telefon: GSM: 0536 512

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Shiva Akhavantabasi 2. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 3. Email adresi: shiva.akhavan@yeniyuzyil.com 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mikrobiyoloji Jahrom Azad Üniversitesi

Detaylı

Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV

Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV Dr. Süheyla Uyar Bozkurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D Olgu Sunumu 60 yaş, K Aksiller lenfadenopati

Detaylı

2013- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Doçent. 2010-2013 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Yardımcı Doçent

2013- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Doçent. 2010-2013 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Yardımcı Doçent Doç. Dr. Didem Dayangaç-Erden e-mail: didayan (@) hacettepe.edu.tr Tel: 0 312 305 2541 Eğitim: 1999-2005: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora (Ph.D.) 1997-1999:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Uyruğu: T.C

ÖZGEÇMİŞ. Uyruğu: T.C ÖZGEÇMİŞ Uyruğu: T.C Adı Soyadı: Mustafa Okumuş Doğum Tarihi: 30 Haziran 1968 Medeni Hali: Evli, iki çocuklu, eşi doç. dr. İTF öğreti üyesi Askerlik: Tamamlandı İş Adresi: Özel Bahat Hastanesi Sultangazi,

Detaylı

Endometrium Karsinomları

Endometrium Karsinomları Endometrium Karsinomları Prof. Dr. Türkan KÜÇÜKALİ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Ankara Endometrium Adenokarsinomlarının Histolojik Tipleri Endometrioid adenokarsinom Silli

Detaylı

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12 Spinal Tumors Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery Spinal tumor localisation Extradural Intradural extramedullary Intradural intramedullary Age By aging

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ ve MOLEKÜLER PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesane Tümörü (Transizyonel Hücreli Karsinom) Yüzeyel

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter

A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter Image TJH-2017-0134.R2 Submitted: 30 March 2017 Accepted: 20 April 2017 A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter Nadir Görülen Bir Port Kateter Geç Komplikasyonu:

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Toplantısı Multidiciplinary Gynecologic Oncology Meeting 3-4 Mayıs, 2014, İstanbul / May 3-4, 2014, Elite World Otel,Taksim/ Istanbul BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00 ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI: Ahmet ÜRKMEZ DOĞUM YERİ: Erzincan DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986 YABANCI DİL: İngilizce ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cansu (Günaydın) IŞIK 2. Doğum Tarihi: 28.06.1987 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ebelik İstanbul Üniversitesi Bakırköy SYO 2009

Detaylı

TAHSİSLİ OTOPARK TALEPLERİ

TAHSİSLİ OTOPARK TALEPLERİ TAHSİSLİ OTOPARK TALEPLERİ UNVAN AD SOYADI BÖLÜM İSTENİLEN OTOPARK Prof. Dr. AYŞENUR DEMİRAL RADYASYON ONK. FTRYO KARŞISI Prof. Dr. REYHAN UÇKU HALK SAĞLIĞI ÇOCUK HAST. YRD. DOÇ. DR. TANER GÜVENİR ÇOCUK

Detaylı

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMiş 1. Adı Soyadı: Işık Gülcan 2. Doğum Tarihi/Doğum Yeri: 14.04.1980/ istanbul 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Universite Yıl Lisans Tıp Fakültesi istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

Op. Dr. Necdet GÜLER. Doğum Tarihi ve Yeri: 11-06-1975 Bursa. İlköğrenim: Bandırma Evyapan İlkokulu

Op. Dr. Necdet GÜLER. Doğum Tarihi ve Yeri: 11-06-1975 Bursa. İlköğrenim: Bandırma Evyapan İlkokulu Op. Dr. Necdet GÜLER Doğum Tarihi ve Yeri: 11-06-1975 Bursa İlköğrenim: Bandırma Evyapan İlkokulu Orta ve Lise Öğrenimi: Bandırma Ortaokulu- Bandırma Şehit Mehmet Gönenç- Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İkbal Süheyla ALTAY

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İkbal Süheyla ALTAY ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İkbal Süheyla ALTAY 2. Doğum Tarihi : 16.04.1950 3. Unvanı : Yrd. Doç.Dr. Diyetisyen 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce KPDS 81.75 İYİ 2011 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce KPDS 81.75 İYİ 2011 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 21376047864 MUSTAFA AKTEKİN 3/8/67 12:00 AM A55498 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce KPDS 81.75

Detaylı

1. Güneri EA, Akoğlu E, Sütay S, Ceryan K, Sağol S, Pabuççuoğlu U. Plexiform neurofibroma of the tongue. Turk J Pediatr (Baskıda).

1. Güneri EA, Akoğlu E, Sütay S, Ceryan K, Sağol S, Pabuççuoğlu U. Plexiform neurofibroma of the tongue. Turk J Pediatr (Baskıda). BİLİMSEL MAKALELERİ A-Baş-Boyun Patolojisi Konusundaki makaleleri 1. Güneri EA, Akoğlu E, Sütay S, Ceryan K, Sağol S, Pabuççuoğlu U. Plexiform neurofibroma of the tongue. Turk J Pediatr (Baskıda). 2. Sarıoğlu

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. ÇOCUKLUK

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Adı Soyadı: Esra ÇİKLER 2. Doğum Tarihi: 27.11.1979 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji İstanbul Ü. Fen Fakültesi 2002 Y. Lisans Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

IYE'D -' """ A 1 IGI. Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R. Editörler. Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R. lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR. Uo~. Ur. Rl"fik Rl 'Rt;l'T.

IYE'D -'  A 1 IGI. Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R. Editörler. Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R. lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR. Uo~. Ur. Rlfik Rl 'Rt;l'T. TU lt@ IYE'D -' """ A 1 IGI Editörler Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R Uo~. Ur. Rl"fik Rl 'Rt;l'T lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R ANKARA NUMUNE HASTANESİ'NDE 1985-1990 YILLARI ARASINDAKİ

Detaylı

14. Pediatri Günleri. 04-05 Nisan 2013 Sabancı Kültür Merkezi - İZMİR. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. www.pediatrigunleri2013.

14. Pediatri Günleri. 04-05 Nisan 2013 Sabancı Kültür Merkezi - İZMİR. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. www.pediatrigunleri2013. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 14. 04-05 Nisan 2013 Sabancı Kültür Merkezi - İZMİR Pediatri Günleri www.pediatrigunleri2013.com Mert Rüstem in koleksiyonundan www.pediatrigunleri2013.com Sayın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2001 2005 : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp A.D. uzmanlık eğitimi

ÖZGEÇMİŞ. 2001 2005 : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp A.D. uzmanlık eğitimi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler: Ad, Soyad : Burcu ESEN AKKAŞ Doğum Yeri ve Yılı : ANKARA - 1974 Medeni Hali : Evli İletişim : burcuesen@yahoo.com Yabancı Dil : İngilizce Unvanı : Nükleer Tıp Uzmanı Öğrenim

Detaylı

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Orta Mahalle, Tuzla, 34956, İSTANBUL

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Orta Mahalle, Tuzla, 34956, İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Adresi Hilmi Ege SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Orta Mahalle, Tuzla, 3456, İSTANBUL Telefon No. İş: 5 3 583 Email Hilmi.Ege@acibadem.edu.tr,

Detaylı

Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1962 yılında Çorum da doğdum. Kırıkkale Tınaz Đlkokulunu bitirdikten sonra, orta ve lise öğrenimimi

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır

Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır (Ofis Biyopsi F. Küretaj H/S Biyopsi) Dr.Muzaffer Sancı T.C. S.B. Tepecik E.A.H. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği

Detaylı

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1.Adı Soyadı : Gülcan Peykerli Gürsu 2.Doğum Tarihi : 24/7/1962 3.Unvanı : Dr. Psikolog 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

1. Paksoy M, Eken M, Ayduran E, Altİn G. Two cases of granular celi tumors of the

1. Paksoy M, Eken M, Ayduran E, Altİn G. Two cases of granular celi tumors of the 1. Adı Soyadı :Mehmet EKEN 2. Doğum Tarihi :03.10.1973 3. Unvanı :Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997 Yüksek

Detaylı

Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ

Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Saygun I, Sahin S, Musabak U, Enhos S, Kubar A, Gunhan O, Slots J Human cytomegalovirus in peripheral giant cell

Detaylı

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 Adli Bilimler Dergisi 5 Adli Tıp Bülteni / Bulletin of

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: kubra.olkun@okan.edu.tr

Detaylı

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008 EK 4 ÖZGEÇMİŞ 1)Adı Soyadı: Gökhan Korkmaz 2)Doğum Tarihi: 08/041980 3)Unvanı: Doc.Dr 4)Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003 Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa

Detaylı

Bethesda Klasifikayonu. Prof Dr Gülnur Güler Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Bethesda Klasifikayonu. Prof Dr Gülnur Güler Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bethesda Klasifikayonu Prof Dr Gülnur Güler Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tiroid nodüllerinin yaklaşık %5 i malign TİİAS ile tarama öncesi cerrahi olarak rezeke edilen nodüllerde malignite oranı %14 iken,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖNER ÇELİK Doğum Tarihi: 20/06/1974 Ünvan: Uzman Tıp Doktoru Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD. İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32

ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD. İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... Doğum Tarihi : 05.06.1981 Doğum Yeri İş Adresi : Gazimağusa/KIBRIS : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD Kerem Aydınlar Kampüsü İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Prof.Dr. BAYAZIT MUSAL

Prof.Dr. BAYAZIT MUSAL Prof.Dr. BAYAZIT MUSAL Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Eğitim Bilgileri Yüksek 1990-1995 Ankara Üniversitesi Ankara Veteriner Fakültesi Lisans Bilimler Bölümü 1995-2000 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC.

ÖZGEÇMİŞ. (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC. ÖZGEÇMİŞ (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Soyadı) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC Medeni Evli Durumu: Adres: Bozok Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

Mide Kanseri Taramasında Pepsinojen I ve II nin Önemi

Mide Kanseri Taramasında Pepsinojen I ve II nin Önemi Mide Kanseri Taramasında Pepsinojen I ve II nin Önemi Prof Dr Necati Örmeci. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Statistical Data for All Cancers from Turkish Ministry

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri o Dr. Mehmet Aliustaoğlu William Halsted 1907 yılında ( üç hastada meme tm olmadan 1-2 yıl önce aksilla tutulumu) PBAM insidans % 0,12

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

Nefrektomilerde lenfoid infiltrasyonlar

Nefrektomilerde lenfoid infiltrasyonlar Nefrektomilerde lenfoid infiltrasyonlar Dr. Kürşat Yıldız Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 8 Kasım 2012 Olgu sunumu 60 yaşında kadın hasta Mesanenin düşük dereceli papiller

Detaylı

ERKEN EVRE İNVAZİV MESANE KANSERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ. Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

ERKEN EVRE İNVAZİV MESANE KANSERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ. Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ERKEN EVRE İNVAZİV MESANE KANSERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı MESANE KANSERİ SIKLIĞI Prostate 25% Lung & bronchus 15% Colon & rectum 10%

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ ADI SOYADI : JALE ÖNER BÖLÜMÜ : TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI: HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ YAZIŞMA ADRESİ: İŞ TELEFONU : 0 248 2344500

KİMLİK BİLGİLERİ ADI SOYADI : JALE ÖNER BÖLÜMÜ : TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI: HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ YAZIŞMA ADRESİ: İŞ TELEFONU : 0 248 2344500 KİMLİK BİLGİLERİ ADI SOYADI : JALE ÖNER BÖLÜMÜ : TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI: HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ YAZIŞMA ADRESİ: İŞ TELEFONU : 0 248 2344500 EV TELEFONU : FAKS NUMARASI : DOĞUM YERİ YALVAÇ DOĞUM

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014)

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( )

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( ) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

Prof.Dr. MÜNEVVER KAYNAK TÜRKMEN

Prof.Dr. MÜNEVVER KAYNAK TÜRKMEN Prof.Dr. MÜNEVVER KAYNAK TÜRKMEN Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1971-1977 1977-1982 1993-1997 Doktora Tıpta Uzmanlık Tıpta Yandal Uzmanlık Yabancı

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK

Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-2000 Lisans Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu 2. Doğum Tarihi: 27/07/1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hekimliği. Ortodonti Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hekimliği. Ortodonti Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: FATMA ASLI OĞUZ İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: asli.oguz@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Important Symptoms and Signs in Thoracic Surgery. 29 Eylül 12 Cumartesi

Important Symptoms and Signs in Thoracic Surgery. 29 Eylül 12 Cumartesi Important Symptoms and Signs in Thoracic Surgery 29 Eylül 12 Cumartesi Important Symptoms and Signs in Thoracic Surgery Akif Turna, MD, PhD 29 Eylül 12 Cumartesi Important Symptoms and Signs in Thoracic

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tez Başlığı: Kemik İliği Nakli Olan Malign Hastalıklı Ergenlerin Psikolojik Değerlendirmesi Tez Danışmanı: Yard. Doç. Tevfika Tunaboylu-İkiz

ÖZGEÇMİŞ. Tez Başlığı: Kemik İliği Nakli Olan Malign Hastalıklı Ergenlerin Psikolojik Değerlendirmesi Tez Danışmanı: Yard. Doç. Tevfika Tunaboylu-İkiz ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülcan Peykerli Gürsu Doğum Tarihi: 24/7/1962 Unvanı: Dr. Psikolog Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1986 Y. Lisans Psikososyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ : Meftun ÇULPAN : Balıkesir DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987 YABANCI DİL ADRES : İngilizce : Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları Dursun TATAR, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR ÖZET Daha önce yapılan birçok çalışmada, cilt metastazlarının

Detaylı

Araştırma 2009 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 23, SAYI 3, (EYLÜL) 2009, S: 115-121

Araştırma 2009 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 23, SAYI 3, (EYLÜL) 2009, S: 115-121 115 Araştırma Gastroşizisli Civciv Embriyolarında Intraamniyotik Mekonyumla Oluşan Barsak Hasarında Üriner Tripsin İnhibitörünün İntestinal Motiliteyi Koruyucu Etkisi THE PROTECTIVE EFFECT OF URINARY TRIPSIN

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ Aslı ÇAKIR 1, Özgür EKİNCİ 2, İpek IŞIK GÖNÜL 2, Bülent ÇETİN 3, Mustafa BENEKLİ 3, Ömer ULUOĞLU 2 1 Çorlu Devlet Hastanesi

Detaylı

5. Akademik Unvanlar - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri - 6.1 Yüksek Lisans Tezleri - 6.2 Doktora Tezleri - 7.

5. Akademik Unvanlar - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri - 6.1 Yüksek Lisans Tezleri - 6.2 Doktora Tezleri - 7. EK4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alper Eken 2. Doğum Tarihi: 02.06.1979 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp Doktoru Tıp Hacettepe Üniversitesi 2003 Uzman Dr. Üroloji Çukurova

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği %11 (

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hacettepe Üniversitesi 2007 Rehabilitasyon Y. Lisans Protez Ortez Biyomekanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hacettepe Üniversitesi 2007 Rehabilitasyon Y. Lisans Protez Ortez Biyomekanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Başar ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 26.10.1983 Öğrenim Durumu: Doktora Ünvanı: Doktor Fizyoterapist Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizyoterapi ve Hacettepe

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları Dr Fikri İçli AÜTF Onkoloji Birimleri Tıbbi Onkoloji BD Cerrahi Onkoloji BD Radyasyon Onkolojisi AnaBD Pediatrik Onkoloji BD Onkoloji Uygulama ve Araştırma

Detaylı

1989-1995 Kandilli Kız Lisesi

1989-1995 Kandilli Kız Lisesi Burcu ÇEVRELİ KİŞİSEL BİLGİLER Adres :Eski Ankara Cad. Aydınlar Sit. B Blok Yenişehir Kurtköy-Pendik- İstanbul GSM : 0537 942 82 69 e-mail : burcucevreli@uskudar.edu.tr burcu-vet1978@hotmail.com Doğum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TIP İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1987 Yüksek Lisans TIP

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TIP İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1987 Yüksek Lisans TIP 1. Adı Soyadı : Tamer Haliloğlu İletişim Bilgileri Adres : Telefon Mail ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 10.11.1963 3. Unvanı : Yrd. Doç Dr. Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TIP İ.Ü.

Detaylı

Nefropatolojide Sınıflandırmalar. Amiloidoz Sınıflandırması. Banu Sarsık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nefropatolojide Sınıflandırmalar. Amiloidoz Sınıflandırması. Banu Sarsık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefropatolojide Sınıflandırmalar Amiloidoz Sınıflandırması Banu Sarsık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Amiloidoz Doku ve organlarda aşırı miktarda amiloid fibrili birikimi ile karakterli bir grup hastalık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı 2.Ünvanı :Sema Bayraktar :Öğretim Görevlisi 3.Üniversite/Fakülte/Departman :Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü 4.Bölümü 5.İletişim :Çocuk

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi

Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi Dr. Nuriye Yıldırım Özdemir Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği 22.03.2014 5. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya Society

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İSİM Gülşah KANER. Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 21.03.1985 Doğum Yeri: İzmir. Eğitim

ÖZGEÇMİŞ. İSİM Gülşah KANER. Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 21.03.1985 Doğum Yeri: İzmir. Eğitim İSİM Gülşah KANER ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 21.03.1985 Doğum Yeri: İzmir Eğitim 1991-1999...İzzet Gökçimen İlköğretim Okulu, İzmir 1999-2003...Karşıyaka Şemikler Süper Lisesi, İzmir 2003-2007...Erciyes

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı