ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM"

Transkript

1 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM A-TEMEL TANI YÖNTEMLERİ KANSER TANIMI: Normal yapısı değişmiş hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çevre dokulardan daha hızlı çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. -doku/organda yapısal ve fonksiyonel bozukluk Selim (benign ) tümörler > Ur (Şişlik) Habis (malign) tümörler > Kanser Malign: a) Çevre dokulara invazyon b) Uzak organlara metastaz

2 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM Kanserin tedavisinde ERKEN TANI önemlidir. Hastanın öyküsü Fizik muayene İlk değerlendirme İleri tetkik >>>Laboratuar : -Görüntüleme yöntemleri -Endoskopiler -Sitoloji -Biyopsi -Histopatoloji

3 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM KANSERDE ERKEN TANI 1- Uzun süre kapanmayan yaralar 2- Uzun (20 gün/1 ay) süren öksürük veya ses kısıklığı 3- Siğil veya benlerin hızlı büyümesi, değişiklik göstermesi 4-Devamlı hazımsızlık veya yutma zorluğu 5- Meme veya diğer organlarda hissedilen şişlikler 6- Beklenmeyen kanamalar 7- Dışkılama alışkanlığında değişme ( 8- Nedeni açıklanamayan ateş ve zayıflama )

4 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM ERKEN TANI YÖNTEMLERİ Erken tanı için kitle taraması yapılır Erken tanı yöntemleri için saha çalışmaları yapılır Etken ajanı belirlemek için Kohort çalışması yapılır Erken tanıya ulaşmak için risk grupları taranır Kitleler basın-yayın yoluyla bilgilendirilir Kendi kendini muayene medya aracılığı ile öğretilir Okul konferansları ile yeni nesil eğitilir Sigorta kuruluşları riskli kişileri peryodik muayeneye tabi tutarlar Zararlı çevresel faktörler elimine edilir Kimyasal ajanlara maruziyet önlenir

5 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM GÖRÜNTÜLEM YÖNTEMLERİ Direkt grafiler Tomografiler Kontrastlı grafiler Bilgisayarlı tomografiler (BT) Magnetik rezonans görüntüleme(mr) Sintigrafiler Ultrasonografiler Dopler sonografi Ekokardiyografi Bronkografi Kateterli kontrastlı grafiler Termografiler PET(Pozitron emisyon Tomografisi)

6 KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM ENDOSKOPİLER Üst GİS endoskopisi Rektoskopi Kolonoskopi Rektosigmoidoskopi ERCP Bronkoskopi Artroskopi Sistoskopi Laparoskopi Torakoskopi

7 KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM EVRELEME 0 In situ kanser İnvazyon yok, metastaz yok 1 Sınırlı lokal kanser Erken lokal invazyon var, met yok 2 İleri lokal kanser Sınırlı lokal invazyon var, LN+, met yok 3 İlerlemiş kanser Geniş lokal invazyon var, LN+, met yok 4 Sistemik kanser Geniş lokal invazyon var, LN +, met var

8 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM TÜMÖR SINIFLANDIRMASI 1) Epitelyal tümörler (KANSER) 2) Mezenkimal tümörler (SARKOM) 3) Hemopoietik malignensiler (LÖSEMİ, LENFOMA) 4) Germinal tümörler (TERATOM ve DİĞERLERİ) 5) Sınıflandırılamayan >200 malign tümör tanımlandı

9 KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM TNM SİSTEMİ T: Primer tümör TX, T0, T1-4 N: Bölgesel lenf nodu Nx, N0, N1-3 M: Uzak metastaz Mx, M0, M1 ptnm > ctnm rtnm

10 KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM GRADE LEME G1: İyi farklılaşmış tümör G2: Orta farklılaşmış tümör G3: Az farklılaşmış tümör (Kötü diferansiye) G4: Farklılaşmamış tümör (Anaplastik)

11 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM BİYOLOJİK BELİRLEYİCİLER (TÜMÖR MARKIRLARI) Tedavi sonuçlarını değerlendirmede Nüksleri saptamada Prognozu belirlemede Hastalığın yaygınlığını belirlemede kullanılır. >>>Kesinlikle tanı amacıyla kullanılmaz! >>>Kesinlikle tarama testi olarak kullanılmaz! >Hastalığın takibinde önemlidir<

12 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM BAZI TÜMÖR BELİRLEYİCİLERİ CEA: Kolorektal ca, mide ca, NSCLC Alfa-Fetoprotein: HCC, testis non-seminomatöz tm Beta-HCG: Koriyokarsinom, testis embriyojenik tm NSE: Küçük hücreli akciğer ca, nöroendokrin tm CA 125: Over ca. CA 15-3: Meme ca. CA 19-9: GİS- tümörleri. CA 50: Pankreas tümörleri CA 72-4: GİS- tümörleri. Alkalen fosfataz: Kemik metastazları, karaciğer h. PSA: Prostat karsinomu. Calsitonin: Tiroid medüller ca

13 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM B-TEDAVİ PRENSİPLERİ Kanser tanı ve tedavisi multidisipliner (ekip) çalışma gerektirir. Cerrahi branşlar tanı için biyopsi yapar. Cerrahi branşlar tedavi amacıyla operasyon yaparlar. Cerrahi branşlar palyasyon amacıyla operatif yaklaşırlar. Tanı amacıyla gastroenterologlar, göğüs hastalıkları uzmanı, kardiyologlar devreye girerler. Tedavi amacıyla medikal onkologlar ve radyasyon onkologları hastalarla sıkı işbirliği içinde olurlar. Hasta takipleri çoğunlukla medikal onkolojide yapılır

14 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM HASTANIN PERFORMANS STATÜSÜ ECOG-Kriterleri: (Kornofsky skalası100 0). 0 Normal aktivite. 1 Semptomlu fakat ayakta, hafif iş yapar. 2 Vaktinin %50 yatakta / oturarak geçer, yardım gerekir. 3 Vaktinin %50 yatakta / oturarak geçer, tıbbi destek gerekir. 4 Yatağa bağımlı, tıbbi tedavi ile yaşar, pre ex

15 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM TEDAVİ CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tam cevap (CR): Bulgular yok olmuş, met. yok, laboratuvar: N Kısmi cevap (PR): Bulgular %50 gerilemiş, yeni bulgu yok. Sabit hastalık (SD):PR dışında kalan küçülme veya minimal büyüme ( %25) İlerleyici hastalık (PD): bilinen lezyonlar %25 büyür veya yeni lezyonlar ortaya çıkar

16 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM TEDAVİ TİPLERİ 1) CerrahiTedavi 4) Radyoizotoplar Küratif Palyatif Tanısal Primer 2) Radyoterapi 5) Hormonal tedavi Neoadjuvant Adjuvant 6) Brakiterapi palyatif 3) Kemoterapi 7) Biyolojik ajanlar Primer Adjuvant Neoadjuvant - DESTEK TEDAVİSİ palyatif

17 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM BAZI TEDAVİ ŞEKİLLERİ Önleyici cerrahi Araştırıcı (eksploratif) cerrahi Redüktif cerrahi Reoperasyon Second look Kozmetik cerrahi Alternatif radyoterapi Tüm vucut ışınlaması Tutulmuş alan ışınlaması Mantl tipi ışınlama Ters Y tipi ışınlama

18 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM KANSER TEDAVİSİ Tedavi öncesi plan yapılmalıdır Tedavi multidisipliner yaklaşımla planlanmalı ve sürdürülmelidir Kesin histopatolojik tanı olmasına özen gösterilmelidir Tedavinin küratif mi, yoksa palyatif mi olması gerektiğine karar verilmelidir Genel durumu düşük hastalara sadece destek tedavisi verilmelidir Önceki tedavi protokollerinden yaralanmalıdır Önceden kazanılmış tecrübelerden istifade edilmelidir Hasta takipleri iyi yapılmalıdır Tedavilerin yararı ve yan etkileri mutlaka değerlendirilmelidir

19 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM KANSER HASTASININ TAKİBİ Hastalar belli aralıklarla kontrole çağrılmalıdır. Hastayı deneyimli bir ekibin takip etmesi şarttır. Hastaların sosyal sorunlarına eğilmek gerekir. Hastanın psikolojik sorunları çözülmelidir. Tedavinim yan etkileri anlatılmalıdır. Tedavi sonuçları ve yan etkileri kaydedilmelidir. Tedavisi başarısız olanlarda yeni rejimlere geçilmelidir. Tedavi sonuçları değerlendirilmeli ve istatistiksel analizler yapılmalıdır. Hasta tecrübeleri yeni hastalara uyarlanmalıdır. Dünya onkoloji literatürü ve yenilikler izlenmelidir. Hizmet içi eğitime önem verilmelidir

20 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM KLİNİK ÇALIŞMA FAZ I: İlacın maksimal tolere edilen dozunun saptanması (farmakokinetiği) FAZ II: İlacın antitümör etkinliği ve yan etkileri FAZ III: Yeni ilacın klasik (standart) tedavilerle karşılaştırılması FAZ IV: İlacın primer tedavilere entegrasyonu ve uzun dönem yan etkiler

21 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM BAZI KLİNİK ÇALIŞMALAR Retrospektif çalışma: Geriye dönük olarak vakaların bilimsel değerlendirilmesi Prospektif randomize çalışma: İleriye yönelik olarak hastaların rast gele seçilerek incelenmesi Vaka takdimi: İlginç ve nadir görülen vakaların sunulması, tıbbi kamuoyunun bilgilendirilmesi

22 ONKOLOJİDE KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM KANSERDEN KORUNMA Biricil korunma: Kansere neden olan maddenin bertarafı >Örnek : Akciğer ca. Sigara İkincil korunma: Kanserin erken teşhisi >Örnek: Meme ca nın evre I ve II de teşhisi ile küratif tedavi edilir, evre IV de prognoz kötüdür, palyatif tedavi edilebilir Üçüncül korunma: Tümörün en etkili yöntemle tedavisi >Örnek:- Over ca. Debulking cerrahisi - M. Melanom 3-5 cm emniyet sınırını gözeten cerrahi rezeksiyon - Meme ca.-aksilla LN diseksiyonu

23 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR A) AKUT NEFES DARLIĞI (Adult Respiratory Distress Syndrom=ARDS) -Nonspesifik pulmoner reaksiyon -Çok faktörlü bir proçes -Larinks ca. SEPSİS Pnömosistis carinii Plevral sıvı Bronş spazmı Kemik metastazları Kalp tamponadı Yaygın asit Diafragma elavasyonu Akciğer elevasyonu

24 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR B) TÜMÖR LİZİS SENDROMU (TLS) Kemoterapiye hassas büyük tümörlerde (Bulky disease) görülür. -Burkitt lenfoma -ALL -KML-Blastik kriz -KLL -Lenfomalar -SCLC -Diğer tümörler KT, IFN, Tamoksifen, Steroid, intratekal Metotreksat

25 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR TLS - KLİNİK HiPERÜRİSEMİ HİPERKALEMİ HİPERFOSFATEMİ HİPOKALSEMİ -Ürat nefropatisi -Ölümcül aritmiler -Tetani, aritmi Genel durumu bozuk Şuur bulanık Dehidrate

26 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR TLS - TEDAVİ Hidratasyon, min cc mayi/24 saat Allopurinol, mg/gün oral, proflaksi mg /gün oral, tedavide %5 Dextroz, insülin infüzyonu Kalsiyum glukonat i.v., acil-aritmi Böbrek fonksiyonlarının takibi, normal tutulması (LDH> 1500U/L)

27 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR C)NÖTROPENİK ATEŞ En sık görülen KT yan etkisi -Kemik iliğinin baskılanması Nötropeni>İnfeksiyonlar İnfeksiyon odağı araştırılır Kültürler alınır -Emprik antibiyotikler kullanılır Sefalosporin+Aminoglikozid >5 gün ateş sürerse -kinolon grubu ajan eklenir >7 gün ateş sürerse -Antifungal ajan eklenir Üreyen etkene, antibiyograma uygun antibiyotik verilir

28 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR NÖTROPENİK ATEŞ KLİNİK ATEŞ: >38.5 C ise kan kültürü Atipik seyredebilir (Ateş dahi olmayabilir) İnflamasyon bulguları görülmeyebilir Ateş dahi olmayabilir İnfeksiyonlar dökümante edilir GENEL TEDBİRLER: -Hasta izolasyonu -Pişmiş gıda alımı -Soyulabilen meyve -Hijyenik şartlar gözetilir -Oda dezenfekte edilir -Ziyaretçi yasaklanır

29 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR D) HİPERKALSEMİ En sık görülen endokrin acil sorundur %80 kemik metastazı %20 paraneoplastik sendrom -Multipl myelom -Meme c a -Akciğer ca -Renal cell ca -Sarkomlar -Diğerleri

30 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR HİPERKALSEMİ KLİNİK -Poliüri -Polidipsi -Bulantı -Kabızlık -Kilo kaybı -Yorgunluk -Adale zayıflığı -Hiporefleksi -Psişik bozukluklar -Koma -Böbrek yetmezliği

31 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR HİPERKALSEMİ KLİNİK EKG -Bradikardi -T genişlemesi -VES, SVES -PR uzaması -QT kısalması LABORATUVAR: *Serum Ca>12 mg/dl

32 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR E) VENA KAVA SÜPERİOR SENDROMU (VCSS) %75 Akciğer ca %15 Lenfoma %10 Extragonadal testis tümörleri nadiren diğer nedenler selim oluşumlar da neden olabilir -Akciğer grafisi p.a. -Toraks BT -Histolojik tanı

33 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR VCSS-KLİNİK -Yüz ödemi -Siyanoz -Boyun ödemi -Kol ödemi -Boyun venlerinde staz -Nefes darlığı, öksürük -Baş ağrısı,baş dönmesi -Şuur bulanıklığı -Koma

34 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR VCSS-KLİNİK Acil önlem ANTİÖDEM TEDAVİSİ -Deksametazon 8 mg i.v. Puşe, başlangıç 3x4 mg i.v./i.m., idame -H Blokörleri, antiasit -Loop diüretikleri Acil radyoterapi (RT) Primer hastalığın tedavisi -Tromboz tedavisi

35 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR F) HİPERVİSKOZİTE *Paraprotein (gamopati) ile kan yoğunluğunun değişmesi, *Hücresel elemanların artışı ile kan akışkanlığının değişmesi, -M. Myelom -Waldenström hastalığı -Polisitemia Vera -diğer nedenler IgG, IgA, IgM İnkomplet ağır zincirler Hafif zincirler

36 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR HİPERVİSKOZİTE KLİNİK Kan viskositesi normalin 3 katına çıkarsa semptomlar başlar. Görme bozukluğu Kanamalar Kramplar Nefes darlığı Başağrısı Şuur bulanıklığı, koma Kalp yetmezliği Böbrek yetmezliği TEDAVİ: Plazmaferez Esas hastalığın tedavisi

37 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR G) BEYIN METASTAZI KİBAS BULGULARI: A. Tanı: -Primer beyin tm -SCLC -NSCLC -Meme ca. -M.Melanom -Renal cell ca. -NHL -Sarkomlar -Diğer ANTİÖDEM TEDAVİSİ: Acil palyatif ışınlama Primer hastalığın tedavisi Tek lezyonun çıkarılması

38 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR H) SPİNAL KORD BASISI - KOMPRESYON KIRIĞI -Vertebra metastazları Akciğer ca. Meme ca. Prostat ca. M. Myelom Renal cell ca. Sarkomlar Lenfoma ve lösemiler Diğerleri

39 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR KLİNİK -Felçler -Ağrı -İdrar inkontinansı -Dışkı inkontinansı Antiödem tedavisi Radyoterapi Laminektomi + RT Stabilizasyon Esas hastalığın tedavisi TEDAVİ

40 ONKOLOJİDE ACİL SORUNLAR I) DİĞER ACİL SORUNLAR -Patolojik kırıklar -Kemik ağrısı -GİS-Obstrüksiyonu -GİS-Kanaması -Kanama diyatezi - Tromboembolik proçes -Fil bacak -Uygunsuz ADH sendromu - GİS-Mukozit -Asit, plevral mayi -Hiperglisemi -Hipoglisemi -Tıkanma sarılığı -Kalp tamponadı -Paraneoplastik sendromlar

41 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ Tümör tedavisinin 3 temel unsurundan birisi Bazı tümörler için primer tedavi Çoğu erişkin tümörleri için: -Adjuvan tedavi -Neoadjuvan tedavi -Palyatif tedavi -Konkomitan tedavi -Simültane (eş zamanlı) tedavi Çoğunlukla sekuensiyel (ardışık) tedavi olarak uygulanır

42 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ A - KÜRATİF ETKİ İyileşme> %80: Koriyokarsinom Burkitt lenfoma, afrika tipi Çocukların testis tümörleri Çocukların hodgkin hastalığı Çocukların kemik sarkomları İyileşme>%50: Çocukluk çağı ALL Çocukluk çağı yumuşak doku sarkomları Hodgkin hastalığı Non-hodgkin lenfoma, high grade Testis tümörleri

43 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ B) PALYATİF ETKİ İyileşme<%30: Erişkin tip ALL Over ca. Küçük hücreli akciğer ca. Osteosarkom Yumuşak doku sarkomu iyileşme beklenmez, geçici cevap alınır, semptom kontrolü: Çoğu erişkin tümörleri bu özelliktedir

44 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ KT YE DİRENÇ GÖSTEREN TÜMÖRLER -Pankreas ca. -Safra kesesi ca. -Hepatoselüler ca. -Renal hücreli ca. -Malign mezotelyoma

45 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ SPONTAN REGRESYON GÖSTEREN TÜMÖRLER -Malign melanom -Renal hücreli karsinom -Histiositozis X -Koriyokarsinom -Bazı lenfomalar

46 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ PREMEDİKASYON Hidratasyon Antiemetik uygulama -Deksametazon 8 mg ve i.v. -Metoklopramid veya -Seratonin reseptör antagonistleri (ondonsetron, granisetron gibi) -H 2 reseptör blokörleri -Antihistaminikler

47 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ KT UYGULAMA ŞEKİLLERİ oral i.v: puşe, kısa infuzyon, uzun inf. i.m. s.c. i.tekal i.plevral i.peritoneal i.vezikal rejiyonel arterden intratümöral topikal

48 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ KEMOTERAPİ UYGULANIŞI Medikal onkoloji uzmanı order eder Deneyimli hemşireler uygular KT, kapalı kabinlerde hazırlanır Yan etkiler izlenir ve önlem alınır Ortaya çıkan yan etkiler işlenir Uzun yan etkiler takip edilir Hastanın beslenmesi sağlanır Semptomlar kontrol altında tutulur

49 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ SİTOSTATİK AJANLARIN ETKİ MEKANİZMALARI-I a-siklus SPESİFİK ÜRÜNLER: Nitrozüre grubu ajanlar (CCNU,BCNU) Mekloretamin -G0-fazı etkilenmez -G1,S, G2 ve M fazı etkilenir b- SİKLUS NONSPESİFİK ÜRÜNLER: Alkilleyici ajanlar Antrasiklin grubu ajanlar Aktinomisin D -aktif bölünen hücreler etkilenir -G0-fazında istirahat eden hücreler etkilenir

50 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ SİTOSTATİK AJANLARIN ETKİ MEKANİZMALARI-II c- FAZ SPESİFİK ÜRÜNLER Her bir faz ayrı ayrı etkilenir 1) S fazına spesifik ajanlar: Antimetabolitler 2) G2 fazına spesifik ajanlar: Antibiyotikler 3) M fazına spesifik ajanlar: Vinka alkaloidleri Taksoidler Podofilin deriveleri Topoizomeraz inhibitörleri

51 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ SİTOSTATİ AJANLARIN SINIFLAMASI A-ALKİLLEYİCİLER Busulfan Carmustin Klorombusil Siklofosfamid İfosfamid Lomustin Melfelan Thiotepa Dakarbazin Streptozosin Prokarbazin Sisplatin Karboplatin

52 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ B-ANTİBİYOTİKLER Bleomisin Daktinomisin Mitramisin Mitomisin C Adriamisin Epirubisin Daunorubisin Mitoksantron (Antrasiklinler)

53 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ C-ANTİMETABOLİTLER Sitozin Arabinozid (Ara- C) 5 Fluorourasil 6 Merkaptopürin Metotreksat 6 Thioguanin Hidroksiürea Gemsitabin

54 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ D-BİTKİ ALKALOİDLERİ 1) Vinka alkaloidleri: 3)Taksoidler: Vinkristin Dosetaksel (Taksotere) Vinblastin Paklitaksel (Taxol) 2) Podofilin deriveleri 4) Diğerleri: Etoposid (Vepesid, VP 16) Vindesin Tenoposid (VM 26) Vinorelbin İrinotekan Topotekan (Topoizomeraz inhibitörleri)

55 L-Asparaginaz KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ E-ENZİMLER Sisplatin Karboplatin Prokarbazin F-DİĞERLERİ

56 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ KEMOTERAPİ ÖNCESİ HAZIRLIK -Hastanın ruhsal hazırlığı -Tedavi öncesi premedikasyon -Tedavi ortamının hazırlanması -Ekibin hazır olması

57 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ TEDAVİ ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR-I Beyaz küre > 4000/mm³ Trombosit > /mm³ Karaciğer fonksiyon testi: N Böbrek fonksiyon testi: N Ateş: N İnfeksiyon: Bulunmamalı Cerrahi sorunlar olmamalı Radyoterapi sorunu olmamalı

58 KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ TEDAVİ ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR-II Bir evvelki tedavinin üzerinden >10 (15) gün geçmeli -Tek ajan nadiren kullanılır (5 FU) -Kombine KT protokolleri tercih edilir -KT, hormonal tedavi ile kombine edilebilir -KT, radyoterapi ile kombine edilebilir -Genellikle bu tedaviler ardışık olarak uygulanır -KT protokolleri bazı durumlarda alterne olarak verilir

59 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ Hiçbir tedavi risksiz ve yan etkisiz değildir! KT nin yan etkisi yüksektir!!! -Uzman doktor indikasdyonu kor. -Uzman doktor order eder. -Uzmanı tarafından tarifesi verilir. -Yan etkiler hasta ve yakınına izah edilir -Yan etkiler gözlenir ve dökümante edilir. -Komplikasyonlara karşı tedbir alınır. -Ortaya çıkan sorunlar giderilir

60 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ a) Genel yan etkiler b) Organlara olan yan etkiler c) İkincil malignensi riski (mutasyon) d) Teratotoksisite e) İnfertilite f) Ekstravazasyon g) Ağrı h) Kanama i) Tromboz k) Anjina pektorisin agreve olması k) Diğer yan etkiler

61 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ KONTRENDİKASYONLAR Gebelik Emzirme Nötropenik ateş Ağır enfeksiyon Sepsis Ağır trombositopeni Ağır anemi Ağır organ yetmezlikleri ( Gebeliğin 2., 3. Trimestirinde kullanılabilir)

62 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ GENEL YAN ETKİLER Bulantı ve kusma Sisplatin Deticene (DTIC) ve Aktinomisin D Nitrozürea grubu Siklofosfamid ve İfosfamid Adriamisin Taksoidler Metotreksad Ara-C Prokarbazin Etoposid Bleomisin 5 FU

63 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ BULANTI VE KUSMA KT öncesi premedikasyon gerekir -Hidratasyon -Dexametazon 8 mg i.v. -Antiemetik Metoklopramid Ondansetron ve benzerleri -Antihistaminik -H2 blokörleri Yan etki nedeniyle tedavi sonlanması olabilir. Beslenme sorunu ortaya çıkabilir

64 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ İŞTAH KAYBI Tümör kaşeksisi (TNF) KT yan etkisi RT yan etkisi Tümöral obstrüksiyon Cerrahi sorunlar Karaciğer metastazı Beyin metastazı İkter, üremi Hiperkalsemi Şiddetli ağrılar

65 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ HASTANIN BESLENMESİ Antiemetik verilmesi Ağrının kesilmesi İştah açıcı gıdalar Sulu gıda alımı Vitamin preparatları Nazogastrik sonda Gastroenterestomi Parenteral beslenme İz elementler Progestin verilmesi Primer hastalığın tedavisi

66 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ MUKOZİT -5 FU -Metotreksat -Sisplatin -Bleomisin -Ara-C

67 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ HEMORAJİK SİSTİT -Siklofosfamid -İfosfamid Mesna verilmesi Bol mayi Mesane tahliyesi

68 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ AKCİĞER FİBROZİSİ Bleomisin Busulfan Nitrozürea Klorambusil Deticene Melfelan

69 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ OTOTOKSİSİTE Sisplatin Karboplatin

70 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ HİPERPİGMENTASYON Bleomisin Busulfan Sisplatin 5FU

71 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ AŞIRI DUYARLILIK Taksoidler -Paklitaksel (Taxol) -Dosetaksel (Taxotere)

72 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ ANAFLAKSİ L- Asparaginaz % 5-40 Bleomisin % 2-10 Etoposid % 1-3 Sisplatin % 5-20 Karboplatin % 5-10 Adriamisin % 1-2 Daunorubisin (hızlı inf.) Metotreksat < %

73 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ PERİFERİK NÖROPATİ VİNKA ALKALOİDLERİ -Vinkristin -Vinblastin TAKSOİDLER -Paklitaksel -Dosetaksel SİSPLATİN KARBOPLATİN

74 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ KARDİYOMYOPATİ ANTRASİKLİN GRUBU 5 FU -Adriamisin (Doksorubisin) -Epirubisin -Mitoksantron -Daunorubisin -İdarubisin -Anginal ağrıyı provoke eder -Koroner arter spazmı yapar

75 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ VEZİKAN ETKİLİ SİTOSTATİKLER Adriamisin Daunorubisin İdarubisin Aktinomisin D Nitrojen mustard Mitomisin C Vinkristin Vinblastin Vindesin Vinorelbin

76 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ BÖBREK TOKSİSİTESİ Sisplatin Metotreksat (Yüksek doz) İfosfamid Mitramisin Streptozotosin Amfoterisin B (Antifungal)

77 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İfosfamid

78 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ KEMİK İLİĞİ BASKILAMASI YAPMAYAN AJANLAR L-Asparaginaz Bleomisin Vinkristin

79 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ KARACİĞER FONKSİYON BOZUKLUĞU YAPAN AJANLAR 5 FU (Bil.>5 mg/dl verilmez) Metotreksat (Bil.>3 mg/dl - %75) Mitoksantron (Bil.>3 mg/dl - %75) Adriamisin vb (Bil.>1.5mg - %50) Adriamisin (Bil.>3mg/dl - verilmez!) Vinka-Alkaloidleri (Bil.>1.5mg/dl - %50) Vinka-Alkaloidleri (Bil.>3mg/dl Verilmez)

80 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ KT Yİ SINIRLAYAN HALLER Beyaz küre: >= 4000/mm³- % /mm³- % /mm³-%50 <3000/mm³-%0 Trombosit: >100000/mm³-% /mm³-% /mm³-%50 <50000/mm³-%0 Ağır infeksiyon Ağır organ fonksiyon bozukluğu

81 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ BÖBREK YETMEZLİĞİ Kreatinin klirensi (ml/dk) Doz % > < <60 KONRTENDİKASYONLARI -Sisplatin -Streptozosin -Yüksek doz metotreksat Aminoglikozit grubu antibiyotikler Parasetamol dışı NS-analjezikler

82 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ KT TOKSİSİTESİ (I) WHO ya göre 0,1,2,3 ve 4. Derece -Hematolojik -GİS -Renal -Pulmoner -Kardiyak -Deri ve -Saç dökülmesi -Oto toksisite -Ateş ve -İnfeksiyon -Ağrı -Laboratuvar parametreleri

83 KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ KT TOKSİSİTESİ (II) Hemoglobin Beyaz küre 0: >11 g/dl >4000/mm³ I: 9,5-10, II: 8,0-9, III: 6,5-7, IV: <6,5 g/dl <1000 Trombosit Mukozit 0: > Normal I: bin Kızarmış-ağrı II: bin Hiperemi/katı gıda yer-ağrı III: bin Ülser/sulu gıda yer-ağrı IV: <25 bin Oral alamaz-ağrı

84 PARANEOPLASTİK SENDROMLAR Hormonların tümör ve metastazları tarafından ektopik olarak sentezlenmesi ve endokrin yolla bunların neden olduğu klinik tablo KRİTERLERİ: 1. Kanda hormon seviyesinin yükselmesi, sirkadiyen ritmin bozulması 2. Tümör dokusunda yüksek konsantrasyonda hormon tespiti 3. Tümör giriş ve çıkışından alınan örneklerde hormon seviyeleri arasında anlamlı fark bulunması 4. Tümörün cerrahi yolla çıkarılması veya diğer yöntemlerle tedavisinden sonra endokrinolojik semptomların ortadan kalkması 5. Tümör ekstresinin hayvan deneylerinde hormonal aktivite göstermesi

85 PARANEOPLASTİK SENDROMLAR PARANEOPLASTİK SENDROM ETKEN HORMONLAR Cushing sendromu ACTH, CRH, POMC Uygunsuz ADH sendromu ADH Osteoartropati Vazoaktif maddeler Jinekomasti, galaktore, puberte prekoks Prolaktin, LH, h-cg Hipertroidi TSH Hiperkalsemi Parathormon, kolekalsiferol, TGF-alfa, TGF-beta, PG E2, IL-1 Hipoglisemi İnsülin, insülin benzeri büyüme faktörleri (IF-1, IF-2) Bir tümör birden fazla hormon üretebilir ve klinik tablo karışabilir. Ektopik üretilen hormonların yapıları farklı olabileceğinden klinik tablo tamamlanmamış olabilir, belirti ve bulgular silik olabilir. Tümör tanısı konmadan, tümörün kendisi belirti vermeden paraneoplastik sendrom ortaya çıkabilir

86 PARANEOPLASTİK SENDROMLAR PARANEOPLASTİK CUSHİNG SENDROMU I Ektopik üretilen -ACTH (Adrenokortikotropik hormon) -POMC (Proopiomelanocortin) -CRF (Kortikotropik releasing faktör) -MSH (Melanosit stimüle edici hormon) -Big-ACTH (Bir prohormon) bu hormonlar klinik tablonun nedenini oluşturur. -Aydede yüzü -Gövde yağlanması ve -Ense kalınlığı -Diabetes mellitus ve -Hipertansiyon -Osteoporoz -Stria rubra ve -Hirsutizm Vakaların %50 de semptom bulunmaz

87 PARANEOPLASTİK SENDROMLAR PARANEOPLASTİK CUSHİNG SENDROMU II-TANI Cushingoid yapı Glukoz toleransı bozuk Kan şekeri yüksek Ödem var Hipertansiyon Hiperpigmentasyon Adale zayıflığı AYIRICI TANI -Deksametazon supresyon testi negatif -Günlük sirkadiyen ritmin olmaması

88 PARANEOPLASTİK SENDROMLAR PARANEOPLASTİK CUSHİNG SENDROMU III Ektopik hormon üreten tümörler -Akciğer ca.(özellikle küçük hücreli akciğer kanseri (%22) -Timoma -Pankreas ca. -Troid ca. -Sürrenal kökenli tümörler >>>ölçülen ACTH düzeyi ile semptomlar paralellik göstermeyebilir

89 PARANEOPLASTİK SENDROMLAR HİPERTROFİK OSTEOARTROPATİ -Kronik iltihabi akciğer ve karaciğer hastalıkları -Akciğer tümörleri -Plevral mezotelyoma >>>Vazoaktif doku hormanları<<< erken dönemde dahi çıkabilir. >tümör rezeke edilirse reversibldır. Çomak parmak Ağrılı eklem ödemleri Yumuşak doku ödemleri Kemik ağrıları Tedaviye dirençli periferik ödem

90 PARANEOPLASTİK SENDROMLAR UYGUNSUZ ADH SENDROMU I Aşırı ADH üretilmesine bağlı su tutulması (SU İNTOKSİKASYONU) Hipervolemi -Akciğer kanseri -Pankreas kanseri -M. Melanom -Beyin tümörleri Baş ağrısı- baş dönmesi Bulantı-kusma Oryantasyon bozukluğu Epileptik nöbetler, koma

91 PARANEOPLASTİK SENDROMLAR UYGUNSUZ ADH SENDROMU II Serum: -Hiponatremi -Hipokloremi -Hipoosmolarite (<270 mosmol/l) -Aldosteron sekresyonu azalır -ADH seviyesi yüksek Hipervolemi İdrar: -Hipernatriüri -Hiperosmolarite (>700 mosmol/l) Sodyum filtrasyonu artar Böbrek ve adrenal fonksiyonlar: N >Tümörün metastatik döneminde çıkar Prognoz kötü

92 PARANEOPLASTİK SENDROMLAR UYGUNSUZ ADH SENDROMU III Ayırıcı Tanı: -Tbc -Santral sinir sistemi basısı -Akut intermittan porfiria TEDAVİ: -Tümör rezeksiyonu -Kemoterapi/Radyoterapi -Su kısıtlaması (ağır susuzluk hissi) -Lithium tuzu verilmesi -Demeclocyclin verilmesi NOT: Vinkristin, Siklofosfamid, Morfin ile Clofibrat, Sülfonilüre grubu ilaçlar ve Barbiturat bu sendroma yol açabilir

93 PARANEOPLASTİK SENDROMLAR PARANEOPLASTİK HİPERKALSEMİ I TÜMÖRLER * Multipl myelom * Akciğer ca. * Böbrek tm. * Over ca. * Pankreas ca. * Diğer kemik metastazı yapan tümörler

94 PARANEOPLASTİK SENDROMLAR PARANEOPLASTİK HİPERKALSEMİ II KLİNİK: -Poliüri -Polidipsi -Dehidratasyon -Kusma -İleus EKG: QT kısalması -Adinami, hiporefleksi -Hafıza kaybı, koma

95 PARANEOPLASTİK SENDROMLAR PARANEOPLASTİK HİPERKALSEMİ III AYIRICI TANI -Primer/tersiyer hiperparatroidizm -Hipertroidi -Sarkoidoz -Vitamin D intoksikasyonu -Süt-alkali sendromu -Addison hastalığı -Tümörün kemik metastazları -Multipl myelom

96 PARANEOPLASTİK SENDROMLAR PARANEOPLASTİK HİPERKALSEMİ IV NEDEN VE TEDAVİ Ektopik üretilen: * Parathormon * Parathormon benzeri maddeler * TGF-alfa, TGF-beta * PGE2 * Kolekalsiferol * IL-1 (Osteoklastik aktiviteyi artırır) TEDAVİ: Tümör rezeksiyonu Medikal tedavi

97 AKCİĞER KANSERİNDE GÖRÜLEN PARANEOPLASTİK SENDROMLAR Sistemik: -Anoreksi, kaşeksi -Dermatomyozit, polimyozit -Çomak parmak -Hipertrofik pulmoner osteoartropati Dermatolojik: -Akantozis nigrikans -Diffüz hiperpigmentasyon -Eritema multiforme -Prirutus, ürtiker

98 AKCİĞER KANSERİNDE GÖRÜLEN PARANEOPLASTİK SENDROMLAR Renal: -Glomerulonefrit -Nefrotik sendrom Hematolojik: -Anemi ve -Polisitemi -Eozinofili -Lökoeritroblastik kan tablosu -Trombositopenik purpura -Koagülopati ve -Tromboemboli

99 Nörolojik: AKCİĞER KANSERİNDE GÖRÜLEN PARANEOPLASTİK SENDROMLAR -Lambert-Eaton sendromu -Periferik nöropati -Visseral nöropati -Serebral ensefalopati -Görme kaybı -Nekrozitan myelopati -Polinöropati

100 AKCİĞER KANSERİNDE GÖRÜLEN PARANEOPLASTİK SENDROMLAR Endokrinolojik: -Cushing sendromu -Jinekomasti -Galaktore -Hipertansiyon -Akromegali -Hipertroidi -Karsinoid sendrom

101 AKCİĞER KANSERİNDE GÖRÜLEN PARANEOPLASTİK SENDROMLAR (devam) -Hiperkalsemi -Hiponatremi -Hiperglisemi -Hipoglisemi -Hipofosfatemi -Hipoürisemi -Uygunsuz ADH sendromu

102 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ A- ONKOLOJİK AĞRI B- GENEL DESTEK TEDAVİSİ

103 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI Ağrı önemli bir semptomdur. Ağrı, hastanın yaşam kalitesini bozar. Ağrı, başka sorunlara yol açan bir faktördür: -iştah kaybı, -beslenme sorunu ve kilo kaybı, -uyku bozukluğu, -kendi şahsi işini yapamama ve başkasına bağımlı olma,

104 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI -bulantının artması, -hastanın kendini iyi hissetmemesi, -hastanın düzelemeyeceğini düşünmesi, -intihar düşünce ve girişimleri gibi. * Ağrı, metastatik olmayan dönemde %15, metastatik evrede %33, terminal dönemde %60-90 oranında görülür. * Kanser hastalarının %50-80 inde hastalığın her hangi bir döneminde kronik ağrı vardır

105 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI Ağrı hastayı etkileyen ve yaşam kalitesini kısıtlayan bir komplikasyondur. Ağrı nedeniyle analjezik kullanımı had safhaya çıkar. Hastaların %25 i ağrısı hafifletilemeden kaybedilir. Tümörlü hasta ağrı ile yaşamamalıdır. Ağrı mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için öncelikle ağrının nedeni araştırılmalıdır

106 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI AĞRININ ÖZELLİKLERİ : -Ağrının yeri ve muhtemel nedeni (karın, barsak obstrüksiyonu gibi), -Ağrının süresi (kısa süreli, bir-iki saat süren, devamlı, gün boyu, gece, günlerce süren gibi), -Ağrı ile birlikte bulunan diğer semptomlar (bulantı, kusma, daire, ateş, çarpıntı, terleme, iştahsızlık, uykusuzluk gibi), -Ağrıyı artıran faktörler (hareket, duruş, ısı, yemek yeme gibi),

107 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI AĞRININ ÖZELLİKLERİ 2: -Ağrının zamanlaması (gece, gündüz, yemekten sonra, aç karna, sırt üstü yatınca), -Ağrının karakteri (yanıcı, kesici, vurucu, künt, delici, kuşak tarzı, uyutmayan, kola veya sırta yayılan ağrı gibi), -Ağrının non-steroid analjeziklere cevap verip vermemesi gibi özellikleri belirlenmelidir

108 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI AĞRI OLUŞUMU : Ağrının nasıl ortaya çıktığı sorusunu sormak, başarılı bir tedavi yapabilmek için şarttır. Ağrı, belirli rezeptörlerin (örnek: Nozizeptör) irritasyonu sonucu ortaya çıkar. Ağrının %75 i nozizeptör etkileşimi ile olur. Nozizeptörler, çoğunlukla kemik ve yumuşak dokuda bulunur. Sinir tutulumu, basısı veya irritasyonu ağrıya neden olur. Sinir kökü, plexus veya periferik sinirler etkilenmiş olabilir

109 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI Bununla ilgili fiziksel bulgular vardır. Aferent sinir tutulumu ağrı nedeni olabilir. Aferent sinirlerin ağrısı tipik olarak vücut periferine projekte edilerek algılanır (Dermatomlar). Deaferensiyasyon ağrısında, aferent sinirlerin merkezi sinir sitemine ilettiği ağrı baskılayıcı faktörlerin ortadan kalkması (belirli sinir iletimleri zaafa uğrar) ile ortaya çıkar. Herpes zoster ağrısı, deaferensiyasyon ağrısına tipik bir örnektir. Herpes zoster, hipostezi bölgesinde acı veren bir ağrıya yol açar. Parankimatöz organ ve içi boş organ tutulumları da ağrıya yol açar

110 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI TÜMÖR AĞRI NEDENLERİ : >%80 tümöre bağlı, %15-20 tedaviye bağlı, %10 tümör ve tedavisinden bağımsız

111 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI AĞRI TİPLERİ : a)akut ağrı: Akut ağrıda çoğunlukla objektif fiziksel değişikler vardır ve otonom sinir sistemi aktive olur. Bu durumda hastanın şikayet ettiği subjektif semptomlara karşı tedavi eden hekim hastada objektif bulular saptayabilir. Hekimin objektive edebildiği bulgular: -karın ağrısında rebaund ve karın duvarı hassasiyeti pozitifliği, -kemik ağrısında perküzyon pozitifliği,

112 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI -nabız sayısının artması, -kan basıncının artması, -ter boşanması, -kot metastazında derin nefes almada ağrı, -ağrı olan bölgede saptanan şişlik gibi. Akut ağrıda, sebep olan mekanizma bilinir ve bu patolojik durum ortadan kaldırılınca (operasyon, radyoterapi gibi) ağrı iyileşir. Nedene yönelik tedavi seçilecek yöntemdir ve başarı getirir

113 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI b)kronik ağrı: Kanser hastalarının %10 kadarında görülür. Kronik ağrı haftalar ve aylardır var olan bir patolojik durumdur. Acı çekilmesi, ağrının dinmemesi karakteristiktir. Otonom sinir sistemi bu duruma adapte olmuştur ve bulgu vermez. Subjektif semptomları objektive eden fiziksel bulgular yoktur. Kronik ağrı psikoljik ve sosyal değişikliklere yol açmıştır. Hayat tarzı değişmiştir. Kronik ağrıda nedene yönelik tedavi yetersiz kalır. Değişik tedavi denemelerinin başarısızlığı anamnezde tipiktir. Kronik ağrıyı başarı ile tedavi edebilmek için onun yol açtığı psikolojik ve sosyal etkileri de ortadan kaldırmak gerekir

114 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI AĞRININ SINIFLAMASI : 1-Nozizeptiv ağrı: (Kemik ağrısı, yumuşak doku ağrısı), 2-Nöropatik ağrı: (Sinir basısı, sinir zedelenmesine bağlı ağrı), 3-Visseral ağrı: (İçi boş organların gerilimi, tıkanması, mukoza ve duvar tutulumuna bağlı ağrı), 4-Deaferensiyasyon ağrısı: (Tümörün sinir infiltrasyonu ile ortaya çıkar)

115 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI AĞRININ TÜRÜ : Ağrının türü mümkünse belirlenmeye çalışılmalıdır. NOZİZEPTİF AĞRI Kemik, yumuşak doku ağrıları nozizeptif ağrı türündendir. Lokalizasyonu iyi, fakat künt ve delici tarzda bir ağrıdır. VİSSERAL AĞRI İç organların ağrısı bu türden bir ağrıdır. Derinde hissedilen, basınçla birlikte olan bir ağrıdır. Dermatomla seyri mümkündür

116 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI KOLİKLER İçi boş organların ağrısıdır. Kolik tarzında ağrı, kramplarla seyreder. NÖROPATİK AĞRI Tümörün sinir invazyonunda veya basısında görülür. Kalıcı özellikte ve vurucu karakterinde bir ağrıdır. Beraberinde parastezi, disastezi olabilir. Yanıcı özellikte ve sıcak basması ile birlikte olabilir

117 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI PSİKOSOMATİK AĞRI Tüm vücut ağrısı şeklinde ifade edilir. Ağrı yer değiştirir ve lokalize edilemez. Ağlatıcı ve yok edici olarak vasıflandırılan bir ağrıdır. SEMPATİK AĞRI Isıyı yanlış algılayan bir ağrıdır. Yanıcı tarzda, sıcak basması ile birlikte olabilen bir ağrıdır. Ağrı vücut hareketlerinden bağımsızdır. Son dönemlerde ciltte trofik bozukluklar ortaya çıkabilir

118 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI TANI : Ağrı durumunda aşağıdaki parametreler dikkate alınır: İntensite: Vizüel analog skala ile değerlendirilir. Lokalizasyon: Ağrı yeri, segmenti ve yayılım şeması. Kalite özelliği: Yanıcı, batıcı, delici, künt, kolik tarzı gibi. Gelişim: Süresi, ritmi, frekuensi kaydedilir. İlgili sistemler: Kemik, yumuşak doku, deri, karın, baş, gövde, sırt gibi. Etiyoloji: Harekete bağımlı ortaya çıkışı, ısı ile artışı, istirahatte azalması, yürüme ile geçmesi, öne eğilince hafiflemesi gibi

119 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI ÖZEL AĞRI TİPLERİ (2): 1-Kemik ağrısı: Ağrı patofizyolojisi: Nozizeptöre tümörün veya metastazın basısı Nozizeptiv ağrı İnflamasyon, prostaglandin E, bradikinin, madde P, potasyum, ph değerleri ile ortaya konabilir. Ağrı karakteristiği: İyi lokalize edilir. Kalitesi, batıcı ve delici özelliktedir. Palpasyon ve perküzyon ile ağrı artar ve lokalize edilir. Ağrı hareketle ve zorlayınca artar, istirahatte azalır

120 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI ÖZEL TANI Laboratuar: İnflamasyon bulguları, alkalen fosfataz artışı, kalsiyum artışı gibi. Görüntüleme yöntemleri: Direkt grafi, kemik sintigrafisi, BT. Özel tedavi: lokal tedavi ameliyat, radyoterapidir. WHO ya göre medikal tedavi: non-steroidal antiflogistikler etkilidir : -diklofenak: Voltaren mg oral 8 saat ara ile (maksimal 200 mg), -ibuprofen: Profen fort mg 4-12 saat ara ileoral (maksimal 1600 mg), -metamizol: Novalgin mg 4-6 saat ara ile oral (maksimal 5 gr), -parasetamol: Parol mg 4-6 saat ara ile oral (maksimal 5 gr), -asetilsalisilik asit (ASS): Aspirin mg 4-6 saat ara ile oral (mak. 5 gr), Adjuvan steroidal tedavi: -dekzametazon: Dekort (tümör ödemi çözülür). Bifosfonatlar: -pamidronat: Aredia, ve diğerleri

121 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI 2-Yumuşak doku ağrısı: Ağrı patofizyolojisi: Nozizeptöre tümörün veya metastazın basısı Nozizeptiv ağrı İnflamasyon, prostaglandin E, bradikinin, madde P, potasyum, ph değerleri ile ortaya konabilir. Ağrı karakteristiği: Kalitesi, batıcı ve delici özelliktedir. Çoğunlukla lokal inflamasyon bulguları vardır. Bası ile ağrı ortaya çıkar ve iyi lokalize olur. Kızarma, şişlik vardır. Özel tanı: Laboratuar: İnflamasyon bulguları vardır. Görüntüleme yöntemleri: BT ve özellikle MR tümörü gösterir ve lokalize eder. MR ile komşu doku ve organ ilişkileri iyi saptanır. Özel tedavi: Lokal cerrahi ve radyoterapidir. WHO ya göre medikal tedavi yapılır. Fiziksel tedavi denenebilir. Kas gevşeticiler yararlı olur

122 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI 3-Nöropatik ağrı: Ağrı patofizyolojisi: Aferenslerde ağrı özel kodlanır. Ağrı eşiği spinal iletide düşer. Ağrı karakteristiği: Kalitesi, yanıcı, vurucu, batıcı ve spontan bir ağrıdır. Hiperalgezi ve allodiin ile birliktedir. Harekete bağlı değildir. Nörolojik defisitlerle birlikte olabilir. Özel tanı: Özel bir laboratuar bulgusu yoktur. BT ve MR da sinir ve plexus basısı/invazyonu gösterilir. Özel tedavi: Lokal radyoterapidir. Erken invazyonda ganglioner opiat anestezisi yararlıdır. Sistemik tedavi: Başarılı değildir. Adjuvan: Karbamazepin: Tegrotol, Amitriptilin: Laroxyl, Saroten, Dekzametazon: Dekort

123 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI 4-Visseral ağrı: Ağrı patofizyolojisi: Mekanik veya kimyasal nozizeptörlerin etkilenmesi ile ağrı ortaya çıkar. Aferent sinirler ve sempatik sinirler birlikte etkilenir. Spinal konvergenz olup dermatomlardaki somatik aferenzlerin etkilenmesi. Ağrı karakteristiği: Künt bir ağrıdır. Kötü lokalize edilir. Hareketle ağrı azalır. İçi boş organa bağlı ağrıda kramp-kolik tarzında ağrı olur. Vücut periferine Head Dermatom zonları çerçevesinde projeksiyon vardır

124 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI Özel tanı: Basının klinik bulguları, Bozulmuş peristaltizm, organ obstrüksiyonu, subileus, ileus, Laboratuar: İnflamasyon bulguları olabilir. Görüntüleme yöntemleri: USG, BT ve MR da tümör invazyonu bulguları görülür. Özel tedavi: İleusta cerrahi palyatif girişim yapılır. Ganglium blokaji (Pankreas kanserinde ganglion zöliakum bloke edilir). Sistemik tedavi WHO ya göre yapılır. Adjuvan: Amitriptilin: Saroten, Kolik ağrılarda metamizol: Novalgin, Butyl-scopolamin: Buscopan 10 mg her 6-8 saate bir oral verilir

125 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI TEDAVİ : Ağrı tedavi prensipleri aşağıya çıkarılmıştır: *Ağrı çıkmasını beklemeden belirlenmiş saatlerde ilacın alınması önemlidir. *Kişiye özel doz belirlenmesi şarttır. *Hasta hiç ağrı hissetmeyecek şekilde yeterli doz verilmelidir. *Mümkünse oral ilaç uygulaması tercih edilir. *Yan etkiye karşı profilaksi kaçınılmazdır (bulantı ve kabızlık profilaksisi gibi)

126 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI *Belli dönemlerde ağrı şiddeti ve karakteri tekrar belirlenir. *Tedavi etkinliği belli aralıklarla gözden geçirilir. *Lüzumu halinde parenteral uygulama (yutma zorluğu, bulantı ve kusma hali, ishal gibi) *Ayrıca transdermal, subkütan, epidural, intratekal, intraventriküler, çöliak ganglion blokajı, tutulan sinirin uyuşturulması, intralezyoner uygulamalar yapılabilir

127 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI WHO ya göre basamak tedavisi : Basamak I: Non-steroidal antiinflamatuarlar (anti-flogistikler) + Adjuvanlar Basamak II: Hafif opiodlar + Adjuvanlar Basamak III: Kuvvetli opiodlar + Adjuvanlar Basamak IV: İnvaziv yöntemler

128 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI Basamak I: Non-steroidal anti-inflamatuarlar: Etki: Prostaglandin sentez inhibisyonu, Spinal ve periferik analjezi, Kısmen antiflogistik, kısmen spasmolitik (metamizol ve butyl-scopolamin gibi) etkilidir. Hepatik ve renal elimine olur. Yan etki: Ülserojen, trombosit agregasyon inhibitörü (ASS gibi), ateş düşürücü (infeksiyonu maskeleyebilir), hepatotoksik (parasetamol), nefrotoksik (diklofenak, ibuprofen) sitopenik olabilirler. Mide korunur (H2-blokürleri ile)-özellikle adjuvan steroid verilirse ülser riski çok yüksektir

129 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI TABLO 1: WHO NUN BASAMAK TEDAVİSİ Analjezikler Doz (mg) Doz aralığı (saat) Azami doz (mg) Birinci basamak Parasetamol Diklofenak Diklofenak retard Ibuprofen Metamizol Asetilsalisilik asit

130 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI İkinci basamak Parasetamol + Kodein 1-2 tablet tablet Diklofenak + Kodein fosfat 1-2 tablet tablet Dihidrokodein retard Tramadol Tramadol retard Dekstropropoksifen Tilidin + Nalokson

131 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI Üçüncü basamak Buprenorfin 1-3 tablet tablet Morfin sulfat retard yok MST 30 (başlangıç) Dördüncü basamak Basamak 3 ün sürekli verilmesi (Örnek: infüzyon pompası ile, transdermal uygulama ile) Not: Bu analjeziklere her basamakta periferik veya santral etkili adjuvan (nöroleptik gibi) tedaviler eklenebilir

132 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI Basamak II: Hafif opioidler: Etki: Morfin rezeptörü üzerinden etkilidirler. µ-agonistleri olarak etkili olur. Etki derecesi: Morfin=1, dihidrokodin=0.3, dekstropropoksifen=0.07 dir. Hepatik metabolize olur. Yan etki: Doza bağlı:kabızlık, bulantı-kusma, ürtiker, miozis, kan basıncında düşme, bradikardi, idrar retensiyonu, sedasyon, tremor, halüsinasyon, solunum depresyonu

133 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI TABLO 2: HAFİF OPİOİD TEDAVİSİ ETKEN MADDE- İLAÇ DOZ- ETKİ SÜRESİ UYGULAMA- MAKSİMAL DOZ Kodein mg 4 saat oral 240 mg Dihidrokodin mg 8 saat oral 360 mg Dekstropropoksifen mg 8-12 saat 600 mg PentazocinFortral25-50 mg4-6 saat oral Tilidin +Naloxon mg4-6 saat 400 mg Tramadol mg 8 saat oral 600 mg

134 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI Basamak III: Kuvvetli opioidler: Etki: Morfin rezeptörü üzerinden etkilidirler. µ-agonistleri olarak etkili olur. Etki derecesi: Morfin=1, buprenorfin=20, fentanil=100 dür. Hepatik metabolize olur. Yan etki: Doza bağlı:kabızlık, bulantı-kusma, ürtiker, miozis, kan basıncında düşme, bradikardi, idrar retensiyonu, sedasyon, tremor, halüsinasyon, solunum depresyonu. Antidot: Doz aşımı ve solunum depresyonunda kullanılır. Naloxon 0.4 mg iv, 3-5 dakika ara ile tekrarlanır (solunum uzun süre stabil hale gelene kadar)

135 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI TABLO3: KUVVETLİ OPİOİDLER ETKEN MADDEİLAÇ DOZ ETKİ SÜRESİUYGULAMAMAKSİMAL DOZ /Gün Morfin sulfat retardmst,vendal >10 mg8-12 saat oral - Sınır yok Buprenorfin Temgesic >0.2 mg4-8 saat oral 3.5 mg Morfin hidroklorür MSI, Morfin hidroklorid 2 mg/saat 4 saat iv,im -Ağrı kesilene kadar Petidin Dolantin, Aldolan mg 8-12 saat i.m. -Ağrı kesilene kadar Fentanil Durogesic mg 72 saat transdermal 600 mg Levometadon L-Polamidon mg 6-8 saat

136 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI TABLO 4: ADJUVAN ANALJEZİK TEDAVİ ETKEN MADDE- İLAÇ -DOZ -İNDİKASYON Amitriptilin Saroten25-75 mg/gün Nöropatik ağrı Karbamazepin Tegretol mg/gün Nöropatik ağrı Dekzametazon Dekort3-6 x 4-8 mg/gün KİBAS, sinir basısı, kemik metastazı Pamidronat Aredia mg iv/3-4 hafta kemik metastazı Adjuvan tedavi olarak psikofarmaka kullanılabilir ve bir çok hastada gereklidir

137 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI Sedatif etkili nöroleptikler: Oxazepam: Adrumbran, Prometazin: Atosil, Levomepromazin: Neurocil, Antidepressiv etkili psikofarmaka: Amitritilin: Laroxyl, Saroten, Klomipramin: Anafranil, Imipramin: Tofranil

138 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI Basamak IV: İnvaziv yöntemler: 1-Operasyon, 2-Anestetik yöntemler. Cerrahi yöntemler: Ameliyat ile sinir basısı ortadan kaldırılabilir. Genel cerrahlar obstrüksiyonu bertaraf ederek ağrı nedenini ortadan kaldırır. Ortopedik yöntemlerle kemik kırıkları stabilize edilir. Beyin cerrahları vertebra çökmesini ortadan kaldırıp hastayı mobilize edebilir. Kordotomi, uygun indikasyonda %90 başarılı bir yöntemdir

139 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI Anestetik yöntemler: Sempatik blokaj, Çöliak blokajı, Epidural kateter yolu ile analjezik ve morfin uygulaması, Kateter ile plexus blokajı, Ventriküle kateter yerleştirerek santral ağrı kontrolü

140 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI ADJUVAN TEDAVİ: Reaktif depresyonun birlikte olduğu ağrı: -Antidepressif tedavi: Tofranil 1 x 25 mg tbl, gerektiğinde 3 x 25 mg veya 1 x 75 mg, Ludiomil 3 x 25 mg tbl Halloperidol (Haldol) 3 x 0.5 mg veya 3 x 1 mg, veya 1 x 25 mg, Laroxil 1 x 10 mg tbl, gerektiğinde 3 x 10 mg doğrultusunda). Diğer antidepresanlar (Psikiatrinin önerisi -Sinir basısının neden olduğu ağrı: Medikal antiödem tedavisi (Dekzametazon 4 x 0.75 mg tbl, veya 4 x 4 mg ampül i.v. )

141 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI -Beyin ödemine bağlı baş ağrısı: Medikal antiödem tedavisi ve kraniyal radyoterapi. -Kemik ağrısı: Non-steroid analjezikler, bifosfanatlar, radyoterapi ve ortopedik girişimler. -Aralıklı sokucu tarzda ağrı: Antiepileptikler (Örnek: Tegretol 2 x 200 mg, gereğinde 4 x 200 mg). -Spastik, kramp tarzı ağrı: Adale gevşetici tbl veya ampul verilmesi (Örnek: Baklofen 3 x 5 mg veya 3 x 25 mg tbl). -Visseral ağrı: Spazm çözücü ajanlar (Doladamon P tbl/ampul veya Buscopan tbl gibi). -Tek taraflı ekstremite ağrısı: Kordotomi

142 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI DİĞER TEDAVİ YÖNTEMLERİ : a)beyin cerrahisi: Radikotomi, rizotomi, açık kordotomi (anterolateral ve spinotalamik), perkütan kordotomi, komissorotomi ve beyin ventriküllerine analjezik uygulaması için kateter yerleştirilmesi gibi, b)sempatik blokaj (Girişimsel Radyoloji), c)pleksus çöliakusun blokajı, d)sinir blokajları, e)evde analjezik uygulamasının organize edilmesi, f)psikolojik tedavi (hasta ve yakınlarının)

143 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - ONKOLOJİK AĞRI TEDAVİ BAŞARISIZLIĞI : -Yetersiz doz, -İkinci basamakta opoidlerin gereğinden yüksek dozda verilmesi, -İki kuvvetli opoidin kombinasyonu (Örnek: Morfin ile parsiyel morfin antagonisti bir ajanın kombine edilmesi, -Ağrı analizinin yetersiz yapılması sonucu uygunsuz ağrı tedavisi girişimi

144 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ GENEL DESTEK TEDAVİSİ BESLENME: * Parenteral, * Nazogastrik sonda, * Gastrostomi, * Enterostomi, * Total parenteral besleme (TPN)

145 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - GENEL DESTEK TEDAVİSİ KAN TRANSFÜZYONU * Tam kan, * Eritrosit süspansiyonu, * Trombosit süspansiyonu, * Demir replasmanı, * Eritropoetin tedavisi

146 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - GENEL DESTEK TEDAVİSİ PSİKOLOJİK SORUNLAR: * Uyku bozukluğu, * Anksiyete, * Depresyon, * Deliriyum, * İntihar düşüncesi

147 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - GENEL DESTEK TEDAVİSİ MUKOZİT: * Profilaksi, * Tedavi. Ağız ve Diş bakımı Gargara Lokal anastetikler RT ve KT

148 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - GENEL DESTEK TEDAVİSİ DİARE: Kemoterapi Radyoterapi Diet Parenteral besleme Loperamid Antibiyotik

149 KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAVİSİ - GENEL DESTEK TEDAVİSİ OBSTRÜKSİYON: * Cerrahi tedavi * Dekompresyon (NG-sondası) * Rektal lavman

150 SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK (SIGN) tarafından yapılan bilimsel kanıtların kalite sınıflaması (quality of evidence) DÜZEY BİLİMSEL KANIT TİPİ I a I b Randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi En az bir randomize kontrollü çalışma II a En az bir iyi dizayn edilmiş randomize olmayan kontrollü çalışma II b En az bir eksperimental çalışma III İyi dizayn edilmiş deneysel olmayan deskriptif çalışma ( mukayese çalışmaları, korelasyon çalışmaları, kohort, vaka takdimleri) IV ( I-III düzeyinde bilimsel kanıt yoksa) uzman komite raporları, saygın otörlerin deneyimlerine dayalı görüşleri

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Onkoloji/1 Onkoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Onkoloji/3 Hakkımda:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMOTERAPİ ÜNİTESİ HEMŞİRELİK EL KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMOTERAPİ ÜNİTESİ HEMŞİRELİK EL KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMOTERAPİ ÜNİTESİ HEMŞİRELİK EL KİTABI 2013 Derleyen: Düzenleyenler: Hem. Yeliz Garip SÜNGER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem.

Detaylı

KEMOTERAPĐ GÖREN KANSERLĐ HASTALARDA AĞRI ĐLE ANKSĐYETE VE DEPRESYON

KEMOTERAPĐ GÖREN KANSERLĐ HASTALARDA AĞRI ĐLE ANKSĐYETE VE DEPRESYON T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK ANA BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Serap ÜNSAR KEMOTERAPĐ GÖREN KANSERLĐ HASTALARDA AĞRI ĐLE ANKSĐYETE VE

Detaylı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı PALYATİF BAKIM Prof. Dr. Meral GÜLHAN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım: Palyatif bakım; ciddi hastalığı olan kişilerde, oluşabilecek semptomları önlemek veya rahatlatmak

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

PANKREAS KANSERİ: HASTALAR İÇİN REHBER

PANKREAS KANSERİ: HASTALAR İÇİN REHBER PANKREAS KANSERİ: HASTALAR İÇİN REHBER ESMO KLİNİK UYGULAMA REHBERİ BAZLI HASTA BİLGİSİ Hastalar için olan bu kılavuz, hasta ve hasta yakınlarının Pankreas kanserinin doğasını daha iyi anlaması ve pankreas

Detaylı

KANSERLİ HASTALARDA SEMPTOM KONTROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANSERLİ HASTALARDA SEMPTOM KONTROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Serap ÜNSAR KANSERLİ HASTALARDA SEMPTOM KONTROLÜNÜN

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

Onkolojik Aciller. Doç. Dr. Mustafa Özgüro lu

Onkolojik Aciller. Doç. Dr. Mustafa Özgüro lu .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri ç Hastal klar nda Aciller Sempozyum Dizisi No: 29 Mart 2002; s. 141-159 Onkolojik Aciller Doç. Dr. Mustafa Özgüro lu TANIM Kanserli hastalarda

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUKLARDA BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANSERLİ ÇOCUKLARDA BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Sağlık Bakanlığı T.C. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2. Çocuk Kliniği Klinik Şefi:Doç. Dr. Gülnur Tokuç KANSERLİ ÇOCUKLARDA BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.Tip

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

AKCİĞER KANSERLERİ Atila Akkoçlu

AKCİĞER KANSERLERİ Atila Akkoçlu AKCİĞER KANSERLERİ Atila Akkoçlu Akciğer kanserleri gelişmiş ülkelerde en sık görülen ve ölümcül seyreden kanserlerdir. 1994 yılında ABD inde bu kanserlerden ölenler yaklaşık 153000 kişi, bunların 94.000

Detaylı

A r ya multidisipliner yaklafl m

A r ya multidisipliner yaklafl m PANEL Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:111-128 A r ya multidisipliner yaklafl m Moderatör : Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Kubilay Varl 2, Reyhan Çeliker 1, Suzan Özer 3, Hakan Orer 4, Ülkü Aypar 5,

Detaylı

HAFTA 13. HEMġĠRELĠK BAKIM VE YÖNETĠMĠ. Lökosit Hastalıkları ve HemĢirelik Bakımı HEDEFLER. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; ĠÇĠNDEKĠLER

HAFTA 13. HEMġĠRELĠK BAKIM VE YÖNETĠMĠ. Lökosit Hastalıkları ve HemĢirelik Bakımı HEDEFLER. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; ĠÇĠNDEKĠLER HEDEFLER Lökosit Hastalıkları ve HemĢirelik Bakımı Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Hematopoezis sürecini tanımlayabilme, kanın, yapısı, özellikleri ve görevlerini tanımlayabilecek Eritrosit hastalıklarının,

Detaylı

HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU

HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU HAZIRLAYAN TEMD HİPOFİZ ÇALIŞMA GRUBU (Soyad alfabetik sırasına göre) Ferihan Aral Fahri Bayram Erol Bolu Zeynep Cantürk Abdurrahman Çömlekçi Selçuk

Detaylı

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel AKCİĞER KANSERİ! Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak sıklığı giderek artmış ve dünyada en sık görülen kanser türü

Detaylı

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur?

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? ONKOLOJĠ 1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? A) Meme veya başka organlarda elle hissedilen kitleler her zaman kanserin bir bulgusudur. B) 20-40 yaş arası kadınlar her ay

Detaylı

AĞRILI KEMİK METASTAZLARINDA PALYATİF RADYOTERAPİ

AĞRILI KEMİK METASTAZLARINDA PALYATİF RADYOTERAPİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI AĞRILI KEMİK METASTAZLARINDA PALYATİF RADYOTERAPİ Dr. Zeki AKÇA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Candaş TUNALI ADANA-2005

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

Hasta el kitabı. Multipl Miyelom. Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir

Hasta el kitabı. Multipl Miyelom. Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir Hasta el kitabı Uluslararası miyelom vakfı yayınıdır International Myeloma Foundation Miyelomu önlemeye ve şifaya yönelik gayretlerin yanı sıra miyelom tanısı olan hastaların yaşam kalitesini arttırmayı

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

Hasta el kitabı. Multipl Miyelom. Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir

Hasta el kitabı. Multipl Miyelom. Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir Hasta el kitabı Uluslararası miyelom vakfı yayınıdır International Myeloma Foundation Miyelomu önlemeye ve şifaya yönelik gayretlerin yanı sıra miyelom tanısı olan hastaların yaşam kalitesini arttırmayı

Detaylı

THD Lenfoma Lenfoma Hasta Kitapçığı 1

THD Lenfoma Lenfoma Hasta Kitapçığı 1 THD Lenfoma Lenfoma Hasta Kitapçığı 1 Prof. Dr. Mustafa ÇETİN THD Lenfoma Lenfoma Hasta Kitapçığı 2 Lenfoma Hasta Kitapçığı Kitapçık Hakkında Bağışıklık Sistemi Nedir? Lenfatik Sistem Nedir? Kanser Nedir?

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011

CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı