ÖZGEÇMİŞ FORMATI KİMLİK BİLGİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ FORMATI KİMLİK BİLGİLERİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ FORMATI KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Orhan YALÇIN Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : Yabancı Dili : Ġngilizce Uzmanlık Alanı : Üroloji AKEDEMİK ÜNVANLARI ( Üniversitesi ve Tarihi ) Lisans : Ankara Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi 1981 Yüksek Lisans : Doktora : Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987 Doçentlik : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999 Profesörlük : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005 Halen : Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi BİLİMSEL ÇALIŞMALARI 1. Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar, - ATĠKELER M.K., BAYDĠNÇ C., SEMERCĠÖZ A., YALÇIN O., YENĠ E. The Treatment of Penil Fracture and Long- Term Results of Surgical Repair Turkish Journal of Urology 7. International Urological Symposion Girne Cyprus 1994; ATĠKELER M.K., SEMERCĠÖZ A., BAYDĠNÇ C., YEKELER H., YALÇIN O., YENĠ E. A Case Report of True Hermafrodism Turkish Journal of Urology 7. International Urological Symposion Girne Cyprus 1994; Guvenç M, Guvenç H, Yalcin O, Yumbul A.Z, Baydinc C, Hydronephrotic type of bilateral multicyctic dysplastic kidney. An unusual case. Pathologica Aug; 86 (4): Müzehher GÜVENÇ, Hüseyin GÜVENÇ, Denizmen AYGÜN, Orhan YALÇIN, Y.Can BAYDĠNÇ, Fuat SOYLU. Prune-Belly Syndrome Associated With Omphalocele in a Female Newborn. Journal of Pediatric Surgery. 1995;30 (6): M.K. ATĠKELER, E. YENĠ, A. SEMERCĠÖZ, O. YALÇIN, C. BAYDĠNÇ, The Value of The Gonadotrophine-releasing Hormone Test As A Prognostic Factor In Infertile Patients With Waricocele. British Journal Of Urology 1996; (78): Orhan YALÇIN, Lütfi TAHMAZ, Zuhal YUMBUL, Ġdris BĠLGĠÇ and Remzi SAĞLAM. Effects of Shock Waves on the Rat Foetus. Scand J Urol Nephrol 1998, 32: L. TAHMAZ, A. GÖKALP, Y. KĠBAR, Ġ. KOÇAK, O. YALÇIN and I. ÖZERCAN Effect of Hypothyroidism on The Testes in Mature Rats and Treatment With Levothyroxine and Zinc Andrologia 2000; 32: Mukaddes GÜLEÇ, Haluk AKIN, Hüseyin YÜCE, Ertürk ERGĠN, Halit ELYAS, Orhan YALÇIN, Ömer AKYOL Adenosine Deaminase and Xanthine Oxidase Activities in Bladder Cancer; A Preliminary Study. Clinical Biochemistry 2003 ; 36: O. YALÇIN, F. KARATAġ, F.A.ERULAġ and E. ÖZDEMĠR. The Levels of Glutathione Peroxidase Vitamin A,E,C And Lipid Per oxidation in Patients with Transitional Cell Carcinoma of The Bladder B.J.U. Int. 2004; 83: ATĠKELER M.K., GEÇĠT Ġ., YÜZGEÇ V., YALÇIN O. Complications of Circumcision Performed Within and Outside The Hospital International Urology and Nephrology 2004 UROL 256. K. - ATĠKELER M.K., YÜZGEÇ V., GEÇĠT Ġ., ARDIÇOĞLU A., YALÇIN O., Urethral Stone Street International Urology and Nephrology 2004;UROL 320. K. 2. Uluslararası kitaplarda basılı yayınlar 3. Uluslararası konferanslarda sunulan tebliğler, -. Orhan YALÇIN, Lütfi TAHMAZ, Murat AKFIRAT, Transrectal Ultrasonography At Infartile Patients And Our Results. VI th. Internatıonal Congress of Andrology Salzburg Austria May 1997; (119): Orhan YALÇIN, Lütfi TAHMAZ, Ümit GÖKTOLGA, Pentoxifylline Improves The Fertilizing Ability In IUI In Cases With Idıopathic Male Factor Infertility. VI th. International Congress of Andrology Salzburg Austria May 1997; (164):41 -. Orhan YALÇIN, Lütfi TAHMAZ, Ümit GÖKTOLGA, The Importance Of Varicocelle In secondary Infertrility And Microscopic Varicocelectomy VI th. International Congress Of Andrology Salzburg Austria May 1997; (369) Orhan YALÇIN, Lütfi TAHMAZ, Ümit GÖKTOLGA, FSH Treatment In Subfertile Male Patients VI th. International Congress Of Andrology Salzburg Austria May 1997; (432): Uluslararası konferanslarda sunulan poster tebliğler, -. ONUR R, ATĠKELER M.K., TAġDEMĠR C., YALÇIN O., Bacterial Culture of Inner and Outer Surfaces of stones in Urinary Tract and Determination of Its Relation to Urinary tract Infection and Stone Biochemistry. Eurolithiasis Society 2 nd. EULIS Symposium ( 10 th. European Symposium on Urolithiasis) 2003 June 11 14,

2 -. Onur R., Atikeler M.K., TaĢdemir C., Yüzgeç V., YALÇIN O., Ureteroscopy and Pneumatic Lithotripsy in The Treatment of Ureteral Calculi at Different Locations Eurolithiasis Society 2 nd. EULIS Symposium ( 10 th. European Symposium on Urolithiasis) 2003 June Ulusal dergilerdeki yayınlar, - Gürkan KAZANCI, Orhan YALÇIN, Spermatik Ven Ligasyonunun Sperm Motilite Morfoloji ve Sayısı Üzerine Etkileri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri ARAŞTIRMA Dergisi 1988; 6 (1): BAYDĠNÇ C., ATĠKELER M.K., YALÇIN O. YENĠ E. YILMAZ M. Testis Torsiyonlarının KarĢı Testis Üzerine Etkisinde Ġmmünitenin Yeri ve Bu Etkinin Prednisolon ile Önlenmesi. Türk Üroloji Dergisi 1992; 18 (2) : ATĠKELER M.K, BAYDĠNÇ C, YALÇIN O,YENĠ E, YILMAZ M. Testis Torsiyonlarının KarĢı Testis Üzerine Etkisinde Torsiyon Derecesinin ve Süresinin Önemi. Türk Üroloji Dergisi 1992; 18 (3): BAYDĠNÇ C.,ATĠKELER M.K.,YALÇIN O.,YENĠ E., YILMAZ M. Kliniğimizdeki TUR Sonuçlarının Değerlendirilmesi Türk Üroloji Dergisi 1992;18 (3): BAYDĠNÇ C., YALÇIN O., ATĠKELER M.K., YENĠ E., YILMAZ M.,BĠLGĠÇ Ġ., SAYDERE T. Fournier Gangreni. BeĢ Olguluk Bir Retrospektif ÇalıĢma. Türk Üroloji Dergisi 1993; 19 (3): BAYDĠNÇ C., YALÇIN O., ATĠKELER M.K., YENĠ E., YILMAZ M., BĠLGĠÇ Ġ., SAYDERE T., Skrotal Cerrahide Askı Uygulaması. Türk Üroloji Dergisi 1994; 20 (1): BAYDĠNÇ C., YALÇIN O., YENĠ E., ATĠKELER M.K., YILMAZ M., LÜLECĠ C. Empotans Etiyolojisinde Renkli Doppler ve Ġntrakavernöz Papaverin Enjeksiyonu. Türk Üroloji Dergisi 1994; 20 (2): YALÇIN O., ATĠKELER M.K., BAYDĠNÇ C., SEMERCĠÖZ A., YENĠ E. Posterior Üretra Yaralanmalarında Tanı ve Tedavi Sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi 1995; 21 (1): ATĠKELER M.K., SEMERCĠÖZ A., BAYDĠNÇ C., YALÇIN O., YENĠ E. Böbrek Travmalarının Tedavisi ve Sonuçları. Türk Üroloji Dergisi 1995; 21: YALÇIN O., YENĠ E., YILMAZ M., SAYDERE A.T. Ürogenital Sistem Tüberkülozu Olgularımızın Değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi 1995; 21: YALÇIN O., ATĠKELER M.K., BAYDĠNÇ C., SEMERCĠÖZ A., YENĠ E. Peyroni Hastalığında Medikal Tedavi. Türk Üroloji Dergisi 1995; 21: YALÇIN O., BAYDĠNÇ C., YENĠ E., YILMAZ M., BĠLGĠÇ Ġ. Bakteriyel Prostatit Tedavisinde Norfloxacin in Etkinliği. Türk Üroloji Dergisi 1995; 21 (3): YALÇIN O., BAYDĠNÇ C., YENĠ E., YILMAZ M., BĠLGĠÇ Ġ., SAYDERE T. Ġnfertilite Tedavisinde Bilateral Varikoselektomi. Türk Üroloji Dergisi 1995; 21 (4): Hülagu KARGICI, Çağatay ÇĠFTER, Orhan YALÇIN. Karaciğer Lipomu ile Böbrek Anjiomyolipomunun Birlikte Bulunduğu Bir Olgu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 59 (4): M. Kemal ATĠKELER, Atilla SEMERCĠÖZ, Orhan YALÇIN, Ġdris BĠLGĠÇ, Can BAYDĠNÇ, Kliniğimizdeki Transüretral Rezeksiyon Prostatektomi Uygulamalarının Retrospektif Analizi. Fırat Tıp Dergisi 1996; 1(1): Orhan YALÇIN, Can BAYDĠNÇ, Ercan YENĠ, M. Kemal ATĠKELER, Ġdris BĠLGĠÇ Anteriör Hipospadias Onarımında MAGPI Yöntemi. Fırat Tıp Dergisi 1996; 1(1): M. Kemal ATĠKELER, Orhan YALÇIN, Atilla SEMERCĠÖZ, Ġdris BĠLGĠÇ,Can BAYDĠNÇ Mesane TaĢlarında Tedavi Seçenekleri. Fırat Tıp Dergisi 1996; 1(1): Denizmen AYGÜN, Orhan YALÇIN, Aberan Damar Anomalisi Nedeniyle OluĢan Hidronefroz. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 1996; 10 (1): YALÇIN O., BAYDĠNÇ C., YENĠ E., ATĠKELER M.K., BĠLGĠÇ Ġ. Penil Hipospadias ta Crabtree Yöntemi. Türk Üroloji Dergisi 1996; (3): Atilla SEMERCĠÖZ, M.K. ATĠKELER, Orhan YALÇIN, Can BAYDĠNÇ, Ercan YENĠ, Prostat Adenokarsinomunda OrĢiektomi + Cyproterone Acetate Tedavisi. Türk Üroloji Dergisi 1996; (4): YALÇIN O., ATĠKELER M.K., SEMERCĠÖZ A., BĠLGĠÇ Ġ., YUMBUL Z., BAYDĠNÇ C. Elazığ da Bir Schistosomiasis Olgusu. Fırat Tıp Dergisi 1996;1(2): M Orhan YALÇIN, Lütfi TAHMAZ, Ġdris BĠLGĠÇ, Mustafa YILMAZ. Komplike Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Tedavisinde Sulbaktam + Sefoperazon. Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi, Kasım 1996; (1): Orhan YALÇIN, Can BAYDĠNÇ, Atilla SEMERCĠÖZ, Ercan YENĠ Prostaglandin Sentetaz Ġnhibitörleri ile Spazmolitiklerin Renal Kolik Tedavisindeki Etkinlikleri. Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi, Aralık 1996; 1(2): M. Kemal ATĠKELER, Atilla SEMERCĠÖZ, Orhan YALÇIN, Ercan YENĠ, Can BAYDĠNÇ, Antisperm Antikor Ġle Sperm Motilitesi Arasındaki ĠliĢkinin AraĢtırılması. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 1997, 11(1): M M Kemal ATĠKELER, Atilla SEMERCĠÖZ, Orhan YALÇIN, Ercan YENĠ, Can BAYDĠNÇ, Ġmmün BCG ve Mitomycin C nin Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Ġntrakaviter Kullanımı F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 1997, 11(1): Atilla SEMERCĠÖZ, Orhan YALÇIN, M. Kemal ATĠKELER, Can BAYDĠNÇ, Ercan YENĠ, 282 Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Komplikasyonlar. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 1997, 11(1): Atilla SEMERCĠÖZ, M. Kemal ATĠKELER, Orhan YALÇIN, Can BAYDĠNÇ, Elazığ Bölgesinde Üst Üriner Sistem ESWL sonuçları. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 1997; 11(1): Ġdris BĠLGĠÇ, Taner SAYDERE, M. Kemal ATĠKELER,

3 Orhan YALÇIN, Y.Can BAYDĠNÇ, Ürolojik Endoskopik GiriĢimlerde Seftriaksonun Proflaktik Kullanımı. Ankem Dergisi, 1997; 11(1): M Ġdris BĠLGĠÇ, M. Kemal ATĠKELER, Taner SAYDERE Orhan YALÇIN, Atilla SEMERCĠÖZ, Y.Can BAYDĠNÇ, Ürolojik Operasyonlarda Seftriakson Kullanımı ve Etkinliği. Ankem Dergisi 1997; 11(1): Atilla SEMERCĠÖZ, Ġbrahim ÖZERCAN, M. Kemal ATĠKELER Orhan YALÇIN, Can BAYDĠNÇ, Leiomyosarcoma of the testis. Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp) 1999; 13 (1): Selma AY, Orhan YALÇIN, Lütfi TAHMAZ, Mustafa YILMAZ, Ġnfertil Erkeklerde Semen Analizi Sonuçları. Optimal Tıp Dergisi, 1997, Cilt 10, Sayı 3; Orhan YALÇIN, Lütfi TAHMAZ, Selma AY, Mustafa YILMAZ, Enver TURAN, The Effect of Prostatitis on Prostate Specific Antigen Journal Of Ankara Medical School 1997; Vol.19, No: Sıtkı ORAK, Orhan YALÇIN Mustafa YILMAZ, Elazığ yöresinde üriner sistem taģlarının laboratuvar analizleri. F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp) 1998, 12(1), Selma AY, Orhan YALÇIN, Fulya ĠLHAN, Lütfi TAHMAZ, Mustafa YILMAZ, Nongonokoksik Üretrit (NGU) Olgularında Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum ve Trachomonas vaginalis araģtırılması. Turkish Journal of Infection, 1999;13(1): TAHMAZ L., YALÇIN O., YAĞCI S., SAĞLAM M., ERDURAN D. HARMANKAYA Ç., Künt Vücut Travmalarını Takiben Ġzole Üretrero Pelvik BileĢke (UP) Yaralanmaları. Ulusal Travma Dergisi 2000; Cilt 6; Sayı 4; Mustafa KANBAY, Enver ÖZDEMĠR, Aslan ARDIÇOĞLU, Orhan YALÇIN, Mustafa Kemal ATĠKELER, Veysel YÜZGEÇ, Penil Fraktürlü Olgularda Tanı ve Takip Türk Üroloji Dergisi 2003; 29 (4): Bengü ÇOBANOĞLU, Ġbrahim ÖZERCAN, Orhan YALÇIN, Ertürk ERGĠN, Leiomyoma of The Ureter in a Child. Turk J. Med. Sci. 2004; 34 : Nusret AKPOLAT, Orhan YALÇIN, Özgen Arslan SAPMAZ, Böbrek Pelvisinin Primer Adenokarsinomu Türk Üroloji Dergisi 2004; 30 (1): Orhan YALÇIN, Fatih FIRDOLAġ, Comparison of Ureteroscopic Lithotripsy and Extracorporeal Shock- Wave in the Treatment of Ureteral Calculi The Medical Journal of Kocatepe Eylül 2004 S; (İngilizce) - Orhan YALÇIN, Hanifi YILDIRIM, Transrectal Ultrasound in Male Infertility With Low Volume Ejaculate, The Medical Journal of Kocatepe, Eylül 2004, s; (İngilizce) - Orhan YALÇIN, Murat BARAZĠ, Üst orta ve alt üreter taģlarının tedavisinde üreteroskopinin etkinliği. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 6. Ulusal konferanslarda sunulan tebliğler, -. YALÇIN O., KAZANCI G., YILDIZ S. Selim Obstrüktif Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Transvezikal ve Transüretral Yöntemin KarĢılaĢtırmalı Değerlendirilmesi. 9. Türk Üroloji Kongresi 28 Eylül-2Ekim Bildiri Özet Kitabı s KAZANCI G., YALÇIN O. Spermatik Ven Ligasyonunun Sperm Motilite Morfoloji ve Sayısı Üzerine Etkileri. 9. Türk Üroloji Kongresi 28 Eylül-2 Ekim Bildiri Özet Kitabı s ATĠKELER M.K., BAYDĠNÇ C., YALÇIN O., YENĠ E., YILMAZ M. Testis Torsiyonlarının KarĢı Testis Üzerine Etkisinde Torsiyon Derecesinin ve Süresinin Önemi. 11. Ulusal Üroloji Kongresi Ekim SİDE Bildiri Özet Kitabı s BAYDĠNÇ C., ATĠKELER M.K., YALÇIN O., YENĠ E., YILMAZ M. Testis Torsiyonlarının KarĢı Testis Üzerine Etkisinde Ġmmünitenin Yeri ve Bu Etkinin Prednisolon Ġle Önlenmesi. 11. Ulusal Üroloji Kongresi Ekim SİDE. Bildiri Özet Kitabı s M.GÜVENÇ, H. GÜVENÇ, C. BAYDĠNÇ, D. AYGÜN, O. YALÇIN, E. YENĠ Yeni Doğan Bir Kız Bebekte Omfalosel ile Assosiye Prune-Belly Sendromu. 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı 5-6 Kasım 1993 MUDANYA. (M 18). -. S. ORAK, O. YALÇIN, M.K. ATĠKELER, Y.C. BAYDĠNÇ Üriner Sistem TaĢ Olgularının Laboratuar Analizleri. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri Türk Dünyası Tıp Bilimleri Kongresi Mayıs 1994 KAYSERİ. -. Atilla SEMERCĠÖZ, M.K. ATĠKELER, Can BAYDĠNÇ, Orhan YALÇIN, Ercan YENĠ. Çocukluk Çağında Ürogenital Sistem Travmaları. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Eylül 1995 İSTANBUL Bildiri Özet Kitabı s Ġdris BĠLGĠÇ, M.Kemal ATĠKELER, Taner SAYDERE, Orhan YALÇIN, Atilla SEMERCĠÖZ, Y.Can BAYDĠNÇ Ürolojik Operasyonlarda Seftriakson Kullanımı ve Etkinliği II. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM) 2-6 Haziran 1996 Kuşadası-AYDIN Bildiri Özet Kitabı s Ġdris BĠLGĠÇ, Taner SAYDERE, M.K. ATĠKELER, Orhan YALÇIN, Atilla SEMERCĠÖZ, Y.Can BAYDĠNÇ Ürolojik Endoskopik GiriĢimlerde Seftriakson un Proflaktik Kullanımı. II. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM) 2-6 Haziran 1996 Kuşadası-AYDIN Bildiri Özet Kitabı s BAYDĠNÇ C., YALÇIN O., YENĠ E., ATĠKELER M.K., YILMAZ M., LÜLECĠ C. Empotans Etyolojisinde Renkli Doppler ve Ġntrakavernöz Papaverin Enjeksiyonu. 12. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) Eylül NEVŞEHİR. Bildiri Özet Kitabı s BAYDĠNÇ C., YALÇIN O., ATĠKELER M.K., YENĠ E., YILMAZ M., BĠLGĠÇ Ġ., SAYDERE T. Skrotal Cerrahide Askı Uygulanması. 12. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) Eylül NEVŞEHİR Bildiri Özet Kitabı s BAYDĠNÇ C., ATĠKELER M.K., YALÇIN O., YENĠ E., YILMAZ M. Kliniğimizdeki TUR Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 12.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) Eylül 1992 NEVŞEHİR. Bildiri Özet Kitabı s.161.

4 -. BAYDĠNÇ C., YALÇIN O., ATĠKELER M.K., YENĠ E., YILMAZ M.,BĠLGĠÇ Ġ., SAYDERE T. Fournier Gangreni. BeĢ Olguluk Bir Retrospektif ÇalıĢma. 12. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) Eylül 1992 NEVŞEHİR. Bildiri Özet Kitabı s ATĠKELER M.K., SEMERCĠÖZ A., BAYDĠNÇ C., YALÇIN O., YENĠ E. Böbrek Travmalarının Tedavisi ve Sonuçları. 13. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 2-5 Kasım 1994 ANTALYA. Bildiri Özet Kitabı s YALÇIN O., ATĠKELER M.K., BAYDĠNÇ C., SEMERCĠÖZ A., YENĠ E., YILMAZ M. Posteriör Üretra Yaralanmalarında Tanı ve Tedavi Sonuçlarımız. 13. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 2-5 Kasım 1994 ANTALYA. Bildiri Özet Kitabı s YALÇIN O., ATĠKELER M.K., BAYDĠNÇ C., SEMERCĠÖZ A., YENĠ E. Peyronie Hastalığında Medikal Tedavi 13. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 2-5 Kasım 1994 ANTALYA Bildiri Özet Kitabı s YALÇIN O., YENĠ E., YILMAZ M., SAYDERE A.T. Ürogenital Sistem Tüberkülozu Olgularımızın Değerlendirilmesi 13. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 2-5 Kasım 1994 ANTALYA. Bildiri Özet Kitabı s SEMERCĠÖZ A., ATĠKELER M.K., BAYDĠNÇ C., YENĠ E., YALÇIN O. Ġnfravezikal Obstrüksiyonda Rezidüel Ġdrar Miktarı Enfeksiyon Nedenimidir? 13. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 2-5 Kasım 1994 ANTALYA. Bildiri Özet Kitabı s YALÇIN O., YENĠ E., YILMAZ M., BĠLGĠÇ Ġ., SAYDERE T. Bakteriyel Prostatitte Tedavi Sonuçlarımız. 13. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 2-5 Kasım 1994 ANTALYA. Bildiri Özet Kitabı s YALÇIN O., BAYDĠNÇ C., YENĠ E., YILMAZ M., BĠLGĠÇ Ġ. Bakteriyel Prostatitte Norfloxacin in Etkinliği. 13. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 2-5 Kasım 1994 ANTALYA Bildiri Özet Kitabı s B -21. YALÇIN O., ATĠKELER M.K., BAYDĠNÇ C., YILMAZ M., SAYDERE T., YENĠ E. Üriner Sisitem TaĢ Hastalığı Nedeniyle Opere Ettiğimiz Olguların Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 2-5 Kasım 1994 ANTALYA Bildiri Özet Kitabı s YALÇIN O., BAYDĠNÇ C., SEMERCĠÖZ A., YENĠ E. Prostaglandin Sentetaz Ġnhibitörleri ile Spazmolitiklerin Renal ve Üreteral Kolik Tedavisindeki Etkinlikleri. 13. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 2-5 Kasım 1994 ANTALYA Bildiri Özet Kitabı s YALÇIN O., BAYDĠNÇ C., ATĠKELER M.K., YILMAZ M., SAYDERE T. Ġnfertilite Tedavisinde Bilateral Varikoselektomi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 2-5 Kasım 1994 ANTALYA Bildiri Özet Kitabı s YALÇIN O., BAYDĠNÇ C., ATĠKELER M.K., YENĠ E. Hipospadias Onarımı Yaptığımız 32 Olgunun Gözden Geçirilmesi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 2-5 Kasım 1994 ANTALYA Bildiri Özet Kitabı s Atilla SEMERCĠÖZ, Orhan YALÇIN, M.K. ATĠKELER, Can BAYDĠNÇ, Ercan YENĠ. 282 Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Komplikasyonlar. II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası katılımlı) Nisan 1996 ADANA-MERSİN Bildiri özet Kitabı s M.K. ATĠKELER, Atilla SEMERCĠÖZ, Orhan YALÇIN, Ġdris BĠLGĠÇ, Can BAYDĠNÇ. Kliniğimizdeki TUR-P Uygulamalarının Retrospektif Analizi. II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası katılımlı) Nisan 1996 ADANA-MERSİN Bildiri Özet Kitabı s O.YALÇIN, A.SEMERCĠÖZ, Ġ.BĠLGĠÇ, T.SAYDERE, C.BAYDĠNÇ Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Postoperatif Üretral Darlığın Önlenmesinde Norfloxacin in Etkiniği. II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Nisan 1996 ADANA-MERSİN Bildiri Özet Kitabı s O.YALÇIN, M.K. ATĠKELER, Z. YUMBUL, Ġ. BĠLGĠÇ, C. ÖZTÜRK, C. BAYDĠNÇ. ġok Dalgalarının Fetüs Üzerine Etkileri II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası katılımlı) Nisan 1996 ADANA-MERSİN Kongre Özet Kitabı s Atilla SEMERCĠÖZ, M.K. ATĠKELER, Orhan YALÇIN, Can BAYDĠNÇ Elazığ Bölgesinde Üst Üriner Sistem ESWL Sonuçları. II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası katılımlı) Nisan 1996 ADANA-MERSİN Kongre Özet Kitabı s M.Kemal ATĠKELER, Orhan YALÇIN, Atilla SEMERCĠÖZ, Ġdris BĠLGĠÇ, Can BAYDĠNÇ. Mesane TaĢlarında Tedavi Seçenekleri. II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası katılımlı) Nisan 1996 ADANA-MERSİN Kongre Özet Kitabı s F. KARATAġ, F.A. ERULAġ, O. YALÇIN, Mesane Kanserinde A,E, Vitamini, Selenyum, MDA ve GSH-Px XVII. Ulusal Kimya Kongresi 2003, İstanbul 7. Kitaplar Kitap Bölümleri - ÜROLOJĠK AĞRI ; (Bölüm 16, sayfa 225). ALGOLOJĠ, Prof Dr. AteĢ ÖNAL, Nobel Tıp Kitapevleri ERKEKLERDE KRONĠK PELVĠK AĞRI; (Bölüm 17, sayfa 229) ALGOLOJĠ, Prof Dr. AteĢ ÖNAL, Nobel Tıp Kitapevleri KADINLARDA KRONĠK PELVĠK AĞRI ; (Bölüm 18, sayfa 237) ALGOLOJĠ, Prof Dr. AteĢ ÖNAL, Nobel Tıp Kitapevleri 2004

5 8. Diğer ( Ders veya kurs notları, vb. ) Öğrenci ders notları: - Ürolojide semptomatoloji, klinik muayene, laboratuar - Üriner sistem radyolojisi - Ürogenital sistem anomalileri - Üriner sistemin spesifik enfeksiyonları - Üriner sistemin nonspesifik enfeksiyonları - Üriner sistem taģ hastalığı - Nörojen Mesane - Ġnfertilite - Veziko-üreteral reflü - Ürolojik aciller -Testis tümörleri - Prostat ve hastalıkları - Böbrek kanserleri 9. Uluslararası ve/veya ulusal yarıģmalarda kazanılan ödüller. AKEDEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ TARİHLERİ a. Fırat Üniversitesi Hastanesi BaĢhekim Yardımcısı: b. Fırat Ün. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü BaĢkan Yrd.: c. Fırat Ün. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı BaĢkanı: d. Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı: Haziran 2009 Haziran 2010 e. Giresun Ün. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı BaĢkanı: 2009 f. Giresun Ün. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü BaĢkanı: 2009 g. Giresun Üniversitesi Üniversite senatosu üyeliği: 2009 h. Giresun Ün. Tıp Fakültesi Dekanı Aralık 2009 i. Giresun Ün. Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu BaĢkanı j. Giresun Ün. Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu BaĢkanı

Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR. 1.1 Uluslararası

Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR. 1.1 Uluslararası Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR 1.1 Uluslararası 1.1.1 Verit A, Cengiz M, Yeni E, Unal D. A magnificent circumcision carnival in the early 18th century ottoman period (genişletilmiş

Detaylı

1. Adı Soyadı: Sabahattin AYDIN 2. Doğum Tarihi: 20/12/1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Sabahattin AYDIN 2. Doğum Tarihi: 20/12/1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Sabahattin AYDIN 2. Doğum Tarihi: 20/12/1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ġstanbul Üniversitesi 1985 Tıpta Üroloji Trakya Üniversitesi 1992

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Doktora/S.Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Doktora/S.Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nihat ULUOCAK Doğum Tarihi: 01 Haziran 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret Erdemir Doğum Tarihi: 25 Nisan 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU Doçent, Klinik Şefi S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

ÖZGEÇMİŞ. Dr Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU Doçent, Klinik Şefi S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği ÖZGEÇMİŞ Dr Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU Doçent, Klinik Şefi S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği e-mail: ymuslumanoglu56@hotmail.com Fax: 0212 229 44 81 Telefon: 0212 529 44 00 / 1326

Detaylı

Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER. Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü

Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER. Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü 1 Adı soyadı : Ali Ulvi Önder Doğum tarihi/yeri : 27.05.1957/Ünye Ünvanı : Profesör Öğrenim Durumu: 1975-1981 İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER. Üniversite: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi 67600 Kozlu/Zonguldak

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER. Üniversite: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi 67600 Kozlu/Zonguldak ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER A-Kimlik Bilgileri Adı Soyadı: NECMETTİN AYDIN MUNGAN Yabancı Dil: İngilizce Uzmanlık alanı: Üroloji B-Adresleri ve Telefon Numaraları Üniversite: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1985 Uzmanlık Üroloji Hacettepe 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1985 Uzmanlık Üroloji Hacettepe 1991 1. Adı Soyadı: Ahmet Şahin 2. Doğum Tarihi: 21.08.1960 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1985 Uzmanlık Üroloji Hacettepe 1991 5.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991 Doktora/ Tıpda Uzmanlık. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji ABD

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991 Doktora/ Tıpda Uzmanlık. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji ABD 1. Adı Soyadı: Enis Rauf Coşkuner 2. Doğum Tarihi: 19/01/1967 3. Unvanı: Üroloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991 Doktora/ Tıpda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Önder KAYIGİL 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Önder KAYIGİL 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Önder KAYIGİL 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981-1987 Y. Lisans Tıp Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1981 Y. Lisans Tıpta Uzmanlık(Üroloji) Tıpta Uzmanlık(ÇocÜro)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1981 Y. Lisans Tıpta Uzmanlık(Üroloji) Tıpta Uzmanlık(ÇocÜro) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Reşit TOKUÇ 2. Doğum Tarihi: 13.12.1957 3. Unvanı: Profesör Doktor, Üroloji Uzmanı ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Görevi: İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

: Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Kliniği-2006

: Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Kliniği-2006 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Akademik Ünvanı Uzmanlık Alanı : Hasbey Hakan Koyuncu : Doç. Dr. : Üroloji Yan Dal Uzmanlık Alanı : Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-2001 Doğum Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. C-Akademik Ünvanlar Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1982/1989

ÖZGEÇMİŞ. C-Akademik Ünvanlar Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1982/1989 A-Kimlik Bilgileri Adı Soyadı: NECMETTİN AYDIN MUNGAN Doğum Yeri: Ankara Doğum Tarihi: 24 MART 1965 Yabancı Dil: İngilizce Uzmanlık alanı: Üroloji ÖZGEÇMİŞ B-Adresleri ve Telefon Numaraları Ev: Gelincik

Detaylı

Kartal Dr. Lütfi KIRDAR Eğitim ve Araştırma 31.12.2013 Doçent Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık 31.12.2013-

Kartal Dr. Lütfi KIRDAR Eğitim ve Araştırma 31.12.2013 Doçent Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık 31.12.2013- ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Cemal GÖKTAŞ 2. Doğum Tarihi : 20.09.1965 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1988 Tıpta Uzmanlık Üroloji

Detaylı

EK-4. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1999 Tıpta uzmanlık Üroloji İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005

EK-4. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1999 Tıpta uzmanlık Üroloji İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005 EK-4 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM). Adı Soyadı: Murat ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 6.08.974 3. Unvanı: uzman doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 999 Tıpta uzmanlık

Detaylı

A1. Holmium laser ablation of recurrent strictures of urethra and bladder neck: preliminary results.

A1. Holmium laser ablation of recurrent strictures of urethra and bladder neck: preliminary results. Yayınlarım: A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Holmium laser ablation of recurrent strictures of urethra and bladder neck: preliminary results. Kural AR, Coskuner ER, Cevik I.

Detaylı

12. Atilla M.K., Sargın H., Yılmaz Y., Odabaş Ö., Keskin A., Aydın S.,: Undescended testis in adults: clinical significance of resistive index values

12. Atilla M.K., Sargın H., Yılmaz Y., Odabaş Ö., Keskin A., Aydın S.,: Undescended testis in adults: clinical significance of resistive index values 1. Adı Soyadı : Sabahattin AYDIN 2. Doğum Tarihi : 1959 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru İstanbul Üniversitesi İst. Tıp Fak. 1985 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres :Faruk Ayanoğlu cd.; Lalezar sk. 6/16,F.Bahçe,Kadıköy/İstanbul Telefon Mail :0 532 677 55 18 :uroloji@tahirkaradeniz.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

PROF. DR. A. BARIŞ ALTAY

PROF. DR. A. BARIŞ ALTAY PROF. DR. A. BARIŞ ALTAY YAYINLAR A- ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Ertekin C. Çolakoğlu Z. Altay B, Hand and genital sympatetic skin potentials in flaccid and erectile penile

Detaylı

YAYINLAR: A-Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler :

YAYINLAR: A-Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler : YAYINLAR: A-Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler : 1- Ünlüer E, Ercan M.T, Akdas A.Testicular Blood Experimental Torsion And Epididymo It is Measured by XE 133 Clearence Technique In Rabbits.

Detaylı

:Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD GSM Tel :0 505 5029931, 0 542 4345927 :urology52@yahoo.com, urology52@gmail.com, urology52@hotmail.

:Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD GSM Tel :0 505 5029931, 0 542 4345927 :urology52@yahoo.com, urology52@gmail.com, urology52@hotmail. ÖZGEÇMİŞ Adı,soyadı :Prof. Dr. Ali Ayyıldız Doğum tarihi ve yeri :20 Ekim 1962-Ünye/Ordu Çalışma adresi :Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD GSM Tel :0 505 5029931, 0 542 4345927 E-mail :urology52@yahoo.com,

Detaylı

1: Karaguzel E, Gur M, Tok DS, Kazaz IO, Eren H, Kutlu O, Ozgur GK. Severe Penile

1: Karaguzel E, Gur M, Tok DS, Kazaz IO, Eren H, Kutlu O, Ozgur GK. Severe Penile PROF. DR. GÜNER KEMAL ÖZGÜR ÜN ESERLERİ YURTDIŞI YAYINLARI 1: Karaguzel E, Gur M, Tok DS, Kazaz IO, Eren H, Kutlu O, Ozgur GK. Severe Penile Curvature following Otis Urethrotomy. Case Rep Med. 2013;2013:214082.

Detaylı

1977-1983 : University of İstanbul, Cerrahpaşa School of Medicine. 1985-1989 : Resident in Urology, Advanced Specialization Hospital of Turkey, Ankara

1977-1983 : University of İstanbul, Cerrahpaşa School of Medicine. 1985-1989 : Resident in Urology, Advanced Specialization Hospital of Turkey, Ankara MEDICAL EDUCATION 1977-1983 : University of İstanbul, Cerrahpaşa School of Medicine MEDICAL TRAINING 1985-1989 : Resident in, Advanced Specialization Hospital of Turkey, Ankara PROFESSIONAL EXPERIENCE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. MURAT ŞAMLI Doğum Tarihi: 13 Aralık 1965 Medeni hali: Evli, 2 çocuk sahibi Tel (iş): 0244 270 44 44/ ext. 4255 e-mail: murat.samli@acibadem.edu.tr Öğrenim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı : Şinasi Yavuz ÖNOL Doğum Tarih : 26/05/1948 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1970 İntern Gülhane Askeri

Detaylı

late complication of pelvic and inguinal surgeries. Int Urol Nephrol. 2005; 37(4):707-11.

late complication of pelvic and inguinal surgeries. Int Urol Nephrol. 2005; 37(4):707-11. YURT DIŞI ve YURT İÇİNDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL ESERLER 1. Gunes S, Asci R, Okten G, Atac F, Onat OE, Ogur G, Aydin O, Ozcelik T, Bagci H. Two Males with SRY-Positive 46,XX Testicular Disorder of Sex Development.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUSTAFA ALDEMİR Doğum Tarihi: 20 MART 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Ekim

Detaylı

sinanekici@maltepe.edu.tr 0216 370 96 15-2233 0216 442 69 06 Özgeçmiş Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 1995 1995- Tıpta Uzmanlık ÜROLOJİ

sinanekici@maltepe.edu.tr 0216 370 96 15-2233 0216 442 69 06 Özgeçmiş Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 1995 1995- Tıpta Uzmanlık ÜROLOJİ Yrd. Doç. Dr. Sinan EKİCİ sinanekici@maltepe.edu.tr 0216 370 96 15-2233 0216 442 69 06 Özgeçmiş Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fakülte TIP FAKÜLTESİ HACETTEPE 1988- (İNGİLİZCE) ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ŞEYHMUS KEREM ÖZEL Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1971 Doğum Yeri: Elazığ Ünvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN. Doğum Tarihi: 22.01.1972. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN. Doğum Tarihi: 22.01.1972. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN Doğum Tarihi: 22.01.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlilik/Tıpta

Detaylı