20. YÜZYIL VE TÜRKİYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20. YÜZYIL VE TÜRKİYE"

Transkript

1 20. YÜZYIL VE TÜRKİYE Mayıs 2009 İlk sınav için yeni SBS 20. YÜZYIL VE TÜRKİYE DERSİN İÇERİĞİ Türkçe Sosyal Bilimler, çeşitli okullara mensup bir grup öğretmen tarafından ilk olarak 2000 senesinde Tarih, Coğrafya ve Sosyoloji dersleri için Türkçe ulusal öğretim programı koşullarına dayanarak çok disiplinli bir öneri olarak geliştirilen okul tabanlı bir öğretim programıdır. Amaç, Türkiye deki okullarda, Uluslararası Bakalorya diploma programı kapsamında ulusal olarak şart koşulan bir yöntem sunmaktı. Türkiye, coğrafi olarak iki kıtanın birleştiği ve kültürel anlamda en az iki büyük uygarlığın kaynaştığı bir yerde bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye nin tarihini ve kültürünü etkilediği kadar komşu ülkelerinde bundan etkilenmesini mümkün kılmıştır. Dersin amacı, ulusal öğretim programında gerekli her farklı disiplindeki kavramları ve analitik sistemleri kullanarak bu etkileri değiş-tokuş etme konusunu araştırmaktır.öğrencileri Türkiye nin o bölgedeki olası işlevi ve bu ülkeyi diğer toplumların algılayış biçimleri konusunda duyarlı hale getirmek adına Uluslararası bir bakış açısı içeriğe dahil edilmiştir. Öğretim programının yeniden düzenlenmesi ulusal anlamda zorunlu olan programdaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır ve çağdaş uluslararası bakış açısına daha fazla önem verilmesini sağlayarak, üç disiplinin daha iyi bir biçimde bütünleştirilmesi için öğrenme ve değerlendirmeyi ilerletmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla öğretim programı tarihsel, coğrafi ve sosyolojik boyutlarıyla beraber altı ana konu olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, değerlendirme bu değişikliği ifade etmek amacıyla tekrar gözden geçirilmiştir. AMAÇLAR : Yüzyılın gelişen ve değişen gereksinimlerine yanıt verebilecek ve geleceğe yönelik sağlam öngörülerde bulunabilecek beceriler geliştirmek yüzyılda Türkiye nin siyasi, sosyal ve kültürel yapısını anlayabilmek için Tarih,Coğrafya ve Sosyoloji disiplinlerine ait temel bilgi birikimlerini oluşturmak yy.Türkiye sinin Tarihi,Coğrafi ve Sosyolojik yapısını incelerken, Avrupadaki ve dünyadaki gelişme ve değişimlerin, ülkemizin üzerindeki etkilerini, siyasi,ekonomik ve kültürel boyutları ile kavratılmasını sağlamak 4. Çeşitli bakış açıları ve anlayışlar aracılığıyla Tarih,Coğrafya ve Sosyoloji alanlarında araştırma sevgisi kazandırmak 5. Avrupa ve Dünyadaki farklı kültürlere saygı ve anlayış düşüncesini oluştururken, ulusal tarih ve kültürümüz konusunda bilinçlenme, sahiplenme ve duyarlılık kazandırmak HEDEFLER : Dersin sonuna gelindiğinde öğrenci şu becerileri kazanmış olmalıdır: 1

2 1. Türkiye de 19. Yüzyıldan bu güne kadar gerçekleşmiş olan tarihsel, sosyolojik ve coğrafi gelişmelere ilişkin esaslı bilgi edinmiş olmak. 2. Türkiye üzerinde ondokuzuncu yüzyıldan beri var olan uluslararası politik, sosyal ve kültürel etkileri ve Türkiye nin yirminci yüzyılda dünya olaylarındaki rolünü anlamış olmak. 3. Bilgi kaynaklarını ve kanıtlarını, farklı disiplinlerin bakış açılarıyla eleştirel olarak değerlendirmek. 4. Kavramları, terimleri ve teknikleri uygulayabilmek ve sosyal araştırmaya uygun dil kullanabilmek. 5. Türk toplumu, kültürü ve politikaları hakkında anlaşılır, ilişkili ve sağlam kanıtlara dayalı savları ve yorumları, sözlü ve yazılı olarak sunabilmek. DEĞERLENDİRME BÖLÜMLERİ VE KRİTERLERİ Kriter Hedef A Bilgi / Kavrama 1, 2 B Veri ve kanıtların kullanımı 3 C Analiz ve incelemenin kalitesi 1, 2, 3 D Kullanılan metodoloji ve dilin 4 toplumsal incelemeye uygunluğu E Proje Formatı 5 BÖLÜM TANIM PUAN % SÜRE HEDEFLER KRİTERLER Proje En az iki disiplinli kapsayacak kelimelik araştırma tezi Sınav 1 Zorunlu üç sorudan oluşacaktır,. Veri, belge, istatistik değerlendirmesine dayali sorular olacaktır. Soruların tamamı üç disiplini kasayacaktır 40 IB 2. yılbaşında başlayarak Mart a kadar bitirecektir. 1-5 A, B, C, D, E (yazılı) dk 1-4 A, B, C, D 2

3 Sınav 2 Sınav üç ayrı temadan oluşacaktır. Temaların her biri üç disiplini kapsayacaktır. Her temanın altında iki soru bulunacaktır. Soruların her biri iki disiplinli olacak ve her iki sorunun tamamı üç disiplini de kapsayacaktır. Öğrenci kendisinin seçtiği BİR temanin iki sorusunu da cevaplayacaktır dk 1-4 A, B, C, D DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: TANIMLAR A. Bilgi ve Kavrama 1 2 Çalışma çok az bilgi içermekte ve ilgili konu ve sorunların öğrenci tarafından kavranmadığını göstermekte. 3 4 Çalışma basit düzeyde bilgi barındırmakta ve ilgili konu ve sorunların öğrenci tarafından sınırlı bir biçimde kavrandığını göstermekte. 5 6 Çalışma temel düzeyde bilgi barındırmakta ve öğrencinin ilgili konu ve sorunları temel düzeyde kavradığını göstermekte 7 8 Çalışma kapsamlı bilgi barındırmakta ve öğrencinin bu bilgi ile çalışma konusunun sorunları arasındaki ilişkiyi kavradığını göstermekte 9 10 Çalışma çok geniş kapsamlı bilgi barındırmakta ve öğrencinin bu bilgi ile çalışma konusunun sorunları arasındaki ilişkiyi tam olarak kavradığını göstermekte B. Veri ve Kanıtların Kullanımı 1 2 Veri ve kanıt kullanım çok sınırlı; kullanılanlarsa genelde konu ile ilgisiz, düşük kaliteli, tartışmayı ve sonuçları etkiler yapıda değil. Veriyi incelemek veya değerlendirmek gibi bir çaba gösterilmemiş. 3 4 Veri ve kanıt kullanımı genelde sınırlı ve ilgisiz, düşük kaliteli, tartışmayı ve sonuçları etkiler yapıda değil. Nadiren veri analizi yapılmaya çalışılmış. 5 6 Veri ve kanıtlar sunulmuş ancak bunlar zaman zaman ilgisiz düşük kaliteli, tartışmayı ve sonuçları etkilemek anlamında yeterli değil. Bazı noktalarda veri ve kanıtları analiz etme çabası gösterilmiş. 7 8 İlgili veri ve kanıtlar gerekli analiz ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra tartışmayı ve sonuçları etkileyecek biçimde, açık ve net olarak kullanılmış İlgili veri ve kanıtlar doğru bir biçimde analiz edilmiş, eleştirel olarak değerlendirilmiş, alternatifleri göz ardı edilmemiş, tartışmayı ve sonuçları 3

4 etkileyecek biçimde,açık ve net olarak kullanılmış. C. Analiz ve İncelemenin Kalitesi 1 2 Anlatım öyküleme biçiminin ötesine geçemiyor. Yapılan analiz/inceleme çok sınırlı. Sunulan savla tutarlılık içinde olan bir sonuç oluşturma çabası hemen hemen hiç yok. 3 4 Sınırlı bir analiz/inceleme yapılmış. Anlatım nadiren öyküleme biçiminin ötesine geçiyor ve sunulan savla tutarlılığı sık sık kayboluyor. Yapılan değerlendirmeler öznel ve yetersiz. Tutarlı bir sonuç çıkarmak için biraz çaba gösterilmiş. 5 6 Analiz/inceleme her zaman doğru ve kapsamlı yapılmamış. Sav, ilgili sorunla tutarlılık içinde ancak bazı açıkları bulunmakta. Yapılan değerlendirmeler kapsamlı yapılmaya çalışılmış. Çıkarılan sonucun savla ilişkisi var ancak tam olarak açıklanamamış. 7 8 Yeterli analiz/inceleme sunulmuş. Sav ve sorun arasındaki ilişki mantıklı bir biçimde sunulmuş. Kapsamlı ve yerinde değerlendirmeler yapılmış. Çıkan sonuç ve sav arasında bir ilişki kurulmuş Etkili bir analiz/inceleme, beceri ve tam bir kavrama ile sunulmuş. Sunulan sav açık, iyi düzenlenmiş ve ikna edici. Tüm değerlendirmeler kapsamlı ve yerinde. Sonuç net olarak açıklanmış, sav ile ilgili ve tez konusunun sınırlarını ve yeni tartışma konularına işaret eder yapıda. D. Kullanılan Metodoloji ve Dilin Toplumsal İncelemeye Uygunluğu 1 2 Öğrenci gerekli ve ilgili kavram, terim ve teknikleri hemen hemen hiç kullanmamış. Kullanılan beceriler minimal seviyede. Kullanılan dil toplumsal araştırma için uygun değil. 3 4 Öğrenci gerekli ve ilgili kavram, terim ve teknikleri sınırlı bir biçimde kullanmış. Gerekli beceriler nadiren kullanılmış. Terim ve kavramlar genelde yanlış kullanılmış. Kullanılan dil genelde toplumsal araştırma için uygun değil. 5 6 Öğrenci gerekli ve ilgili kavram, terim ve teknikleri yeterli bir biçimde kullanmış. Gerekli beceriler zaman zaman kullanılmış. Anlatım, çeşitli noktalarda toplumsal araştırma için uygunluğunu kaybetse de, genelde tatmin edici. 7 8 Öğrenci gerekli ve ilgili kavram, terim ve teknikleri iyi bir biçimde kullanmış. Gerekli beceriler genelde kullanılmış. Anlatım tutarlı ve genelde tatmin edici. 4

5 9 10 Öğrenci gerekli ve ilgili kavram, terim ve teknikleri mükemmel bir biçimde kullanmış. Gerekli beceriler istikrarlı bir biçimde kullanılmış. E. Proje Formatı 1 2 Sunum genel olarak ve düzgünlük açısından tatminkar değildir. Projede bir başlık sayfası, içindekiler ve sayfa numaraları yoktur. Referanslar ya hiç verilmemiştir veya çok eksik verilmiştir. Sözcük sayısı 2000 den fazladır. Veriler veya şekilli gösterimler düzensizdir, belirgin kusurları bulunmaktadır ve/veya etkin biçimde kullanılmamıştır. Projenin yapılandırılmasında eksiklik vardır. 3 4 Sunum genel olarak ve düzgünlük açısından tatminkar değildir. Sözcük sayısı 2000 sınırı içindedir ve projede başlık sayfası, içindekiler ve sayfa numaraları bulunmaktadır. Referanslar tutarsız olarak ve eksik verilmiştir. Veriler ve şekilli gösterimler bazı noktalarda uygun şekilde verilmemiştir. Projede giriş, gövde ve sonuç bölümleri vardır ama bunların her birinde yapılandırma eksikliği bulunmaktadır Sunum genel olarak ve düzgünlük açısından tatminkardır. Sözcük sayısı 2000 sınırı içindedir ve projede başlık sayfası, konu başlıklarını içeren bir içindekiler tablosu ve sayfa numaraları bulunmaktadır. Referanslar belirtilmiştir, ancak belirli bir biçime göre ve eksiksiz veya tutarlı olarak yazılmamıştır. Veriler ve şekilli gösterimler genellikle uygundur ve metni desteklemektedir. Dipnotlar ara sıra kullanılmıştır, ancak hepsi uygun yerlerde kullanılmamıştır. Projede giriş, gövde ve sonuç bölümleri vardır. Yapılandırma içindekiler tablosu ile tutarlılık içindedir. 7 8 Sunum genel olarak ve düzgünlük açısından iyidir. Sözcük sayısı 2000 sınırı içindedir ve projede başlık sayfası, konu başlıklarını içeren bir içindekiler tablosu ve sayfa numaraları bulunmaktadır. Referanslar eksiksiz ve tutarlı olarak, standart bir biçime göre yazılmıştır, ancak ufak hatalar bulunmaktadır. Veriler ve şekilli gösterimler, savı destekleyecek biçimde metin gövdesine iyi yerleştirilmiştir. Dipnotlar, terimleri anlatmak veya ayrıntılar ve açıklayıcı bilgiler vermek üzere uygun yerlerde kullanılmıştır. Ekler varsa, bunlar uygun biçimde verilmiştir. Projede giriş, gövde ve sonuç bölümleri vardır ve her bir bölümün yapılandırılması anlaşılır biçimde ve içindekiler tablosu ile tutarlılık içindedir Sunum genel olarak ve düzgünlük açısından mükemmeldir. Sözcük sayısı 2000 sınırı içindedir ve projede başlık sayfası, konu başlıklarını içeren bir içindekiler tablosu ve sayfa numaraları bulunmaktadır. Referanslar eksiksiz ve tutarlı olarak, standart bir biçime göre yazılmıştır. Veriler ve şekilli gösterimler, savı destekleyecek biçimde metin gövdesine iyi yerleştirilmiştir. Dipnotlar, terimleri anlatmak veya ayrıntılar ve açıklayıcı bilgiler vermek üzere uygun yerlerde kullanılmıştır. Projede giriş, gövde ve sonuç bölümleri vardır ve her bir bölüm başlıklar kullanılarak veya diğer yollarla anlaşılır biçimde yapılandırılmıştır ve içindekiler tablosu ile tutarlılık içindedir. 5

6 TEMA TARİH COĞRAFYA SOSYOLOJİ 20.YÜZYIL DOĞARKEN TÜRKİYE I.Dünya savaşı Savaşın Çıkışı ve Yayılışı ; Osmanlı nın Savaşa Katılması Rusya nın savaştan çekilmesi ve Amerika nın savaşa girmesi; Savaş Sonrası konferanslar Antlaşmalar ; Osmanlı nın dağılması ; Kurtuluş Savaşı ; Sevr, Lozan ve Mudanya Ateşkes antlaşmaları Endüstri Devriminin demografi ve ekonomi üzerindeki etkileri Savaşın Türkiye üzerindeki demografik ve ekonomik etkileri Endüstri Devriminin Birey ve Toplum Üzerindeki Etkileri - Devlet ve Sivil Toplumun gelişimi; - Vatandaşlık, birey ve vatandaşlık hakları kavramları - Kapitalizm ve sınıf, cinsiyet ve aile sorunları I.Dünya Savaşının ve Kurtuluş Savaşının Toplumsal Etkileri TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞU ( ) Halifeliğin Kaldırılması ve çok partili sisteme geçiş; Atatürk ün sosyal ve politik alandaki reformları ve bunlara karşı direniş Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye nin Demografik Yapısı Ve Değişimler Sosyal reformlar: eğitim, kadınların konumu; laiklik DÜNYA SAVAŞLARI Türkiye nin dış politika ve milletlerin birbirlerinin Global piyasadaki durgunluğun ekonomik etkileri Avrupa ve Faşizm in, Japonya da Militarizm in 6

7 ARASINDAKİ KÜRESEL DEĞİŞİMLER VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ( ) hukuk ve adetlerini tanımaları hususunda kendine yer arayışı: Balkan Antantı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Sadabad Paktı Hatay Sorunu, İspanya daki İç Savaş artması II.DÜNYA SAVAŞI VE BASKI ALTINDAKİ TÜRKİYE II. Dünya savaşı esnasında Türkiye nin tarafsızlık politikası, Japonya, Çin ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin ( SSCB ) doğuşu,savaşın gidişatı ve sonuçları Savaşın Türkiye üzerinde ekonomik anlamdaki sonuçları II.Dünya Savaşının Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki Toplumsal Etkileri; savaşın bir sonucu olarak ortaya çıkan global kurumların gelişmesi YENİDEN YAPILANMA, DEMOKRASİ, TÜRKİYE VE BÖLGEDEKİ GELİŞMELER ( ) Avrupa ve Asya da soğuk savaşın çıkışı ve Türkiye üzerindeki etkileri; İsrail- Filistin çatışması; eski sömürgelerin bağımsızlık hareketleri; Yugoslavya nın oluşumu. Çok partili demokrasinin canlanmasının ardından Türkiye deki politik gelişmeler Gelişen dünyadaki ve Türkiye deki demografik değişimler. Türkiye nin ekonomik yapısındaki ve ekonomik gelişimindeki değişimler. Bölgesel ekonomik gelişmeler: Global ekonomide Türkiye nin durumu Demokratikleşme ve liberal ekonomiye geçiş. Türkiye de kentleşme ve Türk toplumunda iç ve dış göçün etkileri. Geçiş döneminde toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı sorunları 7

8 KÜRESELLEŞMENİ N ETKİLERİ VE AVRUPA İLE DİYALOG ( ) Prestroyka ve Glasnost, Soğuk Savaşın sona ermesi, SSCB nin dağılması, Orta Asya Cumhuriyetlerini n birleşmesi ve Doğu Avrupa daki yeni devletler.yeni kutuplaşmalar. Orta doğudaki gelişmeler. Türkiye deki politik gelişmeler. AB nin oluşumu ve Türkiye nin AB süreci. Global dünya ekonomisi ve Türkiye üzerindeki etkileri; sermaye akışı, işçi ve ticaret, eşitsizliğin artması, Türkiye nin Avrupa Gümrük Birliğine üyeliği ve Türkiye ye yönelik AB politikaları Küreselleşmeni n politik ve kültürel boyutları: ulusdevletin ekonomik olarak zayıflaması ; terörizmin sosyolojisi ; yeni sosyal kimlik arayışları ; laikliğin, radikalizmin ve sosyo-kültürel bütünleşme konusunda Avrupanın çabalarının artması.popüler kültür, kitle iletişim araçları. Bilgi toplumunun gelişmesi VKV Koç Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi İstanbul Türkiye SC

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi ERG RAPORLARI temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi 23 Ocak 1995 tarihinde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), aradan

Detaylı

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE TARİH ÖĞRETİMİNİN GENEL AMAÇLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE TARİH ÖĞRETİMİNİN GENEL AMAÇLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 2 Sayfa: 133-146, ELAZIĞ-2006 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE TARİH ÖĞRETİMİNİN GENEL AMAÇLARININ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı