G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014"

Transkript

1 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014

2 G-20 Nedir? Kuruluşu : Eylül 1999 G-20 ülkeleri; Dünya ekonomisinin yaklaşık %90 ı Dünya ticaretinin yaklaşık %80 i Dünya nüfusunun üçte ikisi G-20 Hedefleri; Küresel ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için üye ülkeler arasında politika işbirliğinin sağlanması Riskleri azaltan ve gelecekte meydana gelebilecek finansal krizleri önleyecek finansal düzenlemeleri teşvik etmek Uluslararası finansal yapının modernizasyonunu sağlamaktır.

3 G-20 ÜLKELERİ G-20 üye ülkeleri; Arjantin Hindistan Suudi Arabistan Avustralya Endonezya Güney Afrika Brezilya İtalya Türkiye Kanada Japonya Birleşik Krallık Çin Kore Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri Fransa Meksika Avrupa Birliği Almanya Rusya

4 G-20 NASIL ÇALIŞIR? Liderler Zirvesi Sherpa Kanalı Finans Kanalı Finans Kanalı; ülkelerin ilgili Bakanları, Müsteşarları ve Merkez Bankası Başkan/Başkan Yardımcılarınca oluşturulmaktadır. Ülkemiz, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından temsil edilmektedir. Şerpa Kanalı ise üye ülkelerin genellikle Dışişleri Bakanlığı yetkililerince oluşmaktadır. Teknik çalışma grupları G-20 gündeminde gıda güvenliği konusu Kalkınma Çalışma Grubu (KÇG) bünyesinde ele alınmaktadır.

5 G-20 NASIL ÇALIŞIR? G-20 Dönem Başkanlığı üye ülkeler arasında her yıl el değiştirmektedir. Başkanlık önceki, mevcut ve sonraki başkanlıklar olmak üzere Troyka olarak adlandırılan üç üyeli yönetim grubu tarafından sürdürülmektedir. G-20 nin daimi bir sekretaryası bulunmamaktadır. Dönem Başkanlığı görevini yürüten ülke geçici sekretaryayı oluşturmaktadır. Ülkemiz 01 Aralık 2014 tarihi itibariyle başlamak üzere 2015 yılında G- 20 Dönem Başkanlığını yürütecektir. Ülkemizin G-20 Bakanı, Başbakan Yardımcımız Sn. Ali BABACAN dır. Ülkemiz G-20 Şerpası Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ayşe SİNİRLİOĞLU dur.

6 G-20 de TARIM Nasıl Ele Alınıyor? Dönem Başkanlıklarında ele alınan konular; 2011 Fransa Dönem Başkanlığı teması: Tarımsal Ürün Piyasalarında Fiyat Dalgalanmaları 2012 Meksika Dönem Başkanlığı teması: Küçük İşletmelerin Durumlarının İyileştirilmesi 2013 Rusya Dönem Başkanlığı: Tarım konusu özel olarak ele alınmamıştır Avustralya Dönem Başkanlığı teması: Gıda Güvenliğinin, Ekonomik Büyüme ve İstihdamla İlişkisi

7 G-20 FRANSA (2011) Fransa Dönem Başkanlığı Döneminde 3 adet Bakanlar Toplantısı düzenlenmiştir. Bunlar; Tarım, Kalkınma, Ekonomi/Maliye. G20 kapsamında ilk Tarım Bakanları Toplantısı Fransa Dönem Başkanlığında yapılmış olup, konusu Tarımsal Ürün Piyasalarında Fiyat Dalgalanmaları olmuştur. Fransa ayrıca bu konuda 10 Uluslararası kuruluşa (FAO, IFAD, IMF,OECD, UNCTAD, WFP, Dünya Bankası, DTÖ, IFPRI ve BM Yüksek Düzey Görev Gücü) kapsamlı bir rapor hazırlatmıştır. 23 Haziran 2011 tarihinde yapılan Bakanlar Toplantısı nda bir eylem planı kabul edilmiştir. Eylem Planının hedefleri 5 ana başlıkta toplanmıştır. Bunlar; Tarımsal üretim ve verimliliğin artırılması, Pazar bilgisi ve şeffaflığın artırılması, Uluslararası işbirliğinin artırılması, Risk yönetimi araçlarının geliştirilmesi ve Tarım piyasalarının daha iyi işlemesinin sağlanması şeklindedir.

8 G-20 FRANSA (2011) Eylem Planı nda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı girişimler oluşturulmuştur. Bu girişimler; Tropikal Tarım Platformu, Tarımsal Risk Yönetimi Platformu, Küresel Tarım Arazilerini İzleme Sistemi, Buğday, Pirinç ve Mısır İçin Araştırma Girişimleri, Hızlı Politika Geliştirme Platformu, Bölgesel Acil Gıda Rezervleri, Küresel Tarım ve Gıda Güvenliği Programı, Sorumlu Tarımsal Yatırım İlkeleri, Tarım Piyasaları Bilgi Sistemi (AMIS) dir.

9 G-20 MEKSİKA (2012) Öncelikli konuları arasında gıda güvenliği ve emtia fiyatlarındaki dalgalanma, yeşil büyüme ve iklim değişikliği ile mücadele de yer almaktadır. İki adet Tarım Bakan Yardımcıları Toplantısı düzenlenmiştir. Uluslararası kuruluşlarca Tarımsal Verimlilik Artışının Sürdürülebilirliği ve Küçük İşletmelerin Durumlarının İyileştirilmesi raporu hazırlanmıştır. Uzun dönemde gıda güvenliğinin sağlanması adına alınan kararlar; Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir üretim ve verimlilik artışının dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli zorluklardan birisidir Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji transferinde işbirliği güçlendirilmelidir, Kamu-özel ortaklığı ve kamu yatırımlarının yeniden yönlendirilmesi yoluyla tarım sektöründe yatırım teşvik edilmelidir. Küçük işletmelerin ve ailelerinin acil gıda ve beslenme gereksinimlerini karşılayacak iyi tasarlanmış ve cinsiyete duyarlı sosyal güvenlik ağı programlarının geliştirilmelidir.

10 G-20 RUSYA (2013) Rusya Dönem Başkanlığı nda tarım konusu özel olarak ele alınmayarak, KÇG Toplantıları nda değerlendirilmiştir. Gözden geçirme dönemi Bu dönemde gıda güvenliği ile ilgili olarak, St. Petersburg Hesap verebilirlik Raporu St. Petersburg Kalkınma Çerçevesi belgeleri hazırlanmıştır. St. Petersburg Kalkınma Çerçevesi nde gıda güvenliğine yönelik olarak gıda güvenliği, beslenme, ekonomik büyüme ve istihdamın desteklenmesi yeni eylem alanı olarak belirlenmiştir. Buna göre; düşük gelirli ülkelere odaklı, gıda güvenliği ve beslenmeyle bağlantılı ekonomik büyüme ve istihdam yaratılması fırsatları gözden geçirilecektir.

11 G-20 AVUSTRALYA (2014) Tarım konusu KÇG de ele alınmış ve bir Gıda Güvenliği Yönlendirme Komitesi oluşturulmuştur. FAO ve OECD ye "Gıda Güvenliği ve Beslenme ile İlişkili Olarak Ekonomik Büyüme ve İstihdam Fırsatları" başlıklı rapor hazırlattırılmıştır. Raporda, G-20 nin gıda güvenliği ve beslenmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaya devam edeceği ve bu faaliyetler arasında; Tarım, ticaret, kalkınma, finans ve enerji alanlarında siyasal liderlik ve küresel politika tutarlılığı oluşturma, G-20 ülkeleri içerisinde küresel gıda güvensizliğini önemli ölçüde azaltma ve G-20 üyesi olmayan ülkelere de fayda yayma, Tarım, arazi, gıda yardımı ve teknik destek konularında, doğrudan dış yatırım ve resmi kalkınma yardımları bakımından En Az Gelişmiş Ülkelerin ana tedarikçileri arasında yer alma, Küresel kamu hizmetlerinin oluşturulması için kaynakları mobilize etme, Mevcut küresel girişimlerin desteklenmesi için siyasi etki kullanma, Bilgi ve tecrübe paylaşımı için forum oluşturma ve Uluslararası gıda sisteminin esnekliğinin kuvvetlendirilmesi yer almaktadır.

12 G-20 AVUSTRALYA (2014) Bahse konu rapora G20 cevabı olarak yapılan toplantı ve telekonferanslar neticesinde bir Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçeve dokümanı hazırlanmıştır. Çerçeve ile gıda ve beslenme güvenliği ile ilgili olarak uzun dönemli bir G20 stratejisi oluşturulması hedeflenmektedir. Çerçevede, gelecek dönemlerde gıda ve beslenme güvenliği gündeminin üç temel öncelik üzerine dayandırılması öngörülmektedir. Bu öncelikler; Gıda sistemlerinde sorumlu yatırımın arttırılması, Gıda sistemlerinde gelirlerin ve nitelikli istihdamın arttırılması, Gıda arzının genişletilmesi için verimliliğin sürdürülebilir biçimde arttırılmasıdır. Bütün önceliklerin gerçekleştirilmesi aşamalarında, kadın ve genç çiftçiler ile küçük aile işletmelerine bilhassa önem verilmektedir. Çerçeve gıda güvenliği konusunu Sürdürülebilir Gıda Sistemleri bazında ele almakta ve çok yıllı bir yaklaşım geliştirmektedir. Filtreler

13 G-20 AVUSTRALYA (2014) Filtreler 1. Taahhüt, 2010 Seul Kalkınma İlkeleri ile uyumlu mudur? 2. Taahhüt, G20 görev ve hedeflerine katkı yapmakta mıdır? 3. Taahhüt, G20 nin karşılaştırmalı avantajını ortaya koymakta mıdır? G20 liderliğinin ve politik desteğin sağlanması, G20 ülkeleri tarafından iç ve dış politika uyumunun teşvik edilmesi, Uluslararası örgütler ile daha etkin işbirliğinin teşvik edilmesi, Güney-Güney ve üçlü işbirliği yoluyla olmak üzere, üye olmayan ülkelere bilgi ve uygulamanın ulaştırılması. 4. Bu konuyu G20 den daha iyi ele alacak ve/veya önerilen eylemi üstlenecek başka kuruluşlar veya forumlar mevcut mudur? 5. Bu taahhüdün G20 üyesi olmayan ülkeler için gıda güvenliği ve beslenme faydalarını kısıtlayacak herhangi bir durum söz konusu mudur? 6. Taahhüttün ne zaman ve nasıl tamamlanacağı açık mıdır?

14 BİZ NE YAPACAĞIZ? Sherpa/KÇG İçerik Yönetim Komitesi Avustralya Dönem Başkanlığında hazırlanmış olan «Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçevesi» nin uygulaması ilk kez Dönem Başkanlığımızda gerçekleşecektir. Bu amaçla, Yönlendirme Komitesi nin tekrar oluşturulması planlanmaktadır. Türkiye, Çerçeve belgenin içinde kalmak üzere, «Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Tesisi» ana temasıyla, kendi önceliklerini belirleyecektir. Tarımsal verimliliğin artırılması, tarımsal altyapı ve yatırımlar, gıda kayıpları ve israf konularının ön plana çıkarılması planlanmaktadır. AMIS, MACS (Üst Düzey Bilim Uzmanları Toplantısı) gibi önceden başlatılmış olan girişimler sürdürülecektir. Tarım Bakanları Toplantısı yapılması planlanmaktadır. FAO, OECD, IFAD, CIHEAM gibi kuruluşlara aynı tema ile bir rapor hazırlatılması öngörülmektedir.

15 ARZ EDERİM

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU ŞUBAT 2013 ANKARA 7-8 ŞUBAT 2013 TARİHLİ AB ZİRVESİNDE KABUL EDİLEN 2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN GENEL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Şirin Elçi İhsan Karataylı Selçuk Karaata Aralık 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-12/477) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon:

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) 18 Aralık 2018 GENEL ÇERÇEVE Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir yaklaşımla (7.200 ü yerelden, 10.000 i aşkın kişi ve kurum

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı