TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROJESİ II. EUROPEAN UNION and TURKEY CIVIL SOCIETY DIALOGUE PROJECT II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROJESİ II. EUROPEAN UNION and TURKEY CIVIL SOCIETY DIALOGUE PROJECT II"

Transkript

1 TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROJESİ II EUROPEAN UNION and TURKEY CIVIL SOCIETY DIALOGUE PROJECT II NİSAN BÜLTENİ 2012 APRIL BULLETIN DİYALOG DIALOGUE

2 DİYALOG BÜLTENİ DIALOGUE NEWSLETTER Mart / March 2012 İçindekiler / Content 2 EDİTÖRDEN / EDITORIAL 3 SİVİL TOPLUM ORTAKLIKLARI ÖNYARGILARI YIKIYOR / CIVIL SOCIETY PARTNERSHIPS OVERCOMING PREJUDICES Egemen Bağış -Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Minister for European Union Affairs and Chief Negotiator 4 AB- TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU: BAĞLANTININ İNSAN HALKASI / EU- TURKEY CIVIL SOCIETY DIALOGUE: THE HUMAN LINK Jean-Maurice Ripert, -Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı / Head of Delegation of European Union to Turkey 5-6 AB TÜRKİYE FOTOĞRAFLARLA DİYALOG / EU TURKEY A DIALOGUE THROUGH PHOTOGRAPHS 7-8 TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ KARŞILIKLI ALGIYI İYİLEŞTİRMEK / IMPROVING EU CIVIL SOCIETY S UNDERSTANDING OF TURKEY 9-10 BALIK TATMA GÜNÜ / FISH TESTING DAY 11 KÜÇÜKÇEKMECE BALIK PAZARI, AB STANDARTLARINDA YENİLENDİ / KÜÇÜKÇEKMECE FISH MARKET RENOVATED IN EU STANDARDS 12 Re-ACT PROJESİ İKİZ PANELLERİNDEN İLKİ BERLİN DE DÜZENLENDİ / THE FIRST OF THE TWIN PANELS PLANNED UNDER Re- ACT PROJECT IS ORGANIZED IN BERLIN 13 AB BALIKÇILIK STANDARTLARININ UYGULANMASI YÖNÜNDE YEREL ADIMLAR PROJESİ ÇALIŞTAY TOPLANTISI / HOW SHOULD DAIRY FARMS LOOK LIKE IN FUTURE AND HOW MIGHT THEY BE BETTER MANAGED? 14 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROJE EKİBİ / CIVIL SOCIETY DIALOGUE PROJECT TEAM EDİTÖRDEN / EDITORIAL Geçtiğimiz aylarda fotoğraf sanatçısı Çağrı Öner, Sivil Toplum Diyaloğu projesi kapsamında gerçekleştirilen bir dizi proje kentini ziyaret ederek, Türkiye nin Avrupa Birliği katılım sürecinde oldukça önemli bir role sahip olan sivil toplum örgütlerinin ortak çalışmalarını fotoğraf karelerine taşıdı. Bu diyaloğun yüzlerini ve renklerini yansıtan AB- Türkiye Fotoğraflarla Diyalog Sergisi Ocak ayı itibariyle izleyicilerle buluştu. Sergi açılışına dair izlenimlerimizi ve sergi programını bu sayımızda bulabilirsiniz. Sivil toplum arasında kurulan diyaloğun toplumların birbirlerine karşı algılarını nasıl etkilediğine dair makalemizi, Sivil Toplum Diyaloğu Projesi, Teknik Destek Ekibi Takım lideri Simon Forrester kaleme aldı. Bültenimizin bu sayısında, hibe projelerinin düzenlediği farklı etkinliklerden örnekleri de sizlerle paylaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de, İtalyan Sivil Toplum Kuruluşu Ricerca E Cooperazione nun Seferihisar da yürüttüğü proje kapsamında düzenlediği etkinliğin, bölge mutfağına katkısını sizlerin de keyifle okuyacağını düşünüyoruz. Öte yandan, Ankara merkezli Türk Serbest Mimarlar Derneği nin yürüttüğü Re-ACT projesinin, Berlin izlenimleriyle de, doğu ve batı arasındaki farklılıkların dönüşümüne şahit oluyoruz. Sivil Toplum Diyaloğu Projesi, tarım, balıkçılık, kültür ve sanat ana bileşenleri altında yürütülen projeler kapsamında düzenlenen etkinlikler de tüm hızıyla sürüyor. Çoğunluğu 12 aylık olan projelerden bazılarının geçtiğimiz haftalarda kapanış toplantılarını gerçekleştirdik. Bültenimizin bu sayısında, Küçükçekmece Belediyesi tarafından yürütülen balıkçılık projesinin kapanış toplantısına dair notlarımızı da sizlerle paylaşıyor olacağız. Over the last few months, photographer Çağrı Öner has been paying site visits to Civil Society Dialogue projects, which are playing an important role in Turkey s Accession process, and exporting the co-operative work of civil society organisations to photography. The output of this is the EU-Turkey Dialogue with Photographs Exhibition. The exhibition, which is a reflection of the faces and colours of the dialogue, met with its first audience in January in Ankara, before moving on to Istanbul and Brussels. You may read the story of the exhibition openings and future programme of the Exhibition in this issue of our newsletter. This issue of the newsletter also brings you a feature article exploring the emerging impact of the dialogue established between Turkish and various EU societies. The article is written by the team leader of the Technical Assistance Team to the EU-Turkey Civil Society Programme. We are glad to share reviews of different activities organised by a selection of grant projects. One example of these is the Fish Testing Day, contributing to the local fish dishes, organised by the Italian CSO Ricerca E Cooperazione in Seferihisar. In another example, we can experience the transformation of differences between East and West at a workshop in Berlin organised by the Turkish Freelance Architects Association based in Ankara. Although there are still many continuing activities organised by grant beneficiaries under the Fishery and Agriculture and Culture and Art components, some of the CSD grant projects are now coming to an end. Thus, for example, you may read about the closing activity of the Küçükçekmece Municipality Fishery Project. 2

3 Diyalog Bülteni Mart 2012 Sivil Toplum Ortaklıkları, Önyargıları Yıkıyor.. Civil Society Partnerships, Overcoming Prejudices.. Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci / Minister for European Union Affairs and Chief Negotiator Türkiye nin Avrupa Birliği süreci sadece Brüksel de komisyonla yapılan müzakerelerden ibaret olduğuna dair yanlış bir intiba bulunuyor. Aslında, Türkiye nin içinde bulunduğu bu süreçte, bir çoğu Avrupa Birliği mali desteğiyle Türkiye nin hemen hemen tüm illerinde hayata geçirilen ve 75 milyon vatandaşımızın da hayatını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen projeler kilit bir rol oynuyor. Bugün, bu projelerle, Türkiye nin bir çok ilinde çiftçilerimizden, akademisyenlere, balıkçılardan sanatçılara sivil toplumum farklı kesimlerinden bir çok kişi, Avrupa dan sivil toplum örgütleriyle karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilecekleri, birlikte çalışıp üretebilecekleri çalışmalar yapıyor. Bu projeler sayesinde, Alanya daki muz üreticileriyle İspanya nın Kanarya adalarındaki muz üreticileri arasında bir sinerji doğabiliyor yılları arasında, sivil toplum örgütleri tarafından yürütülen 400 ün üzerinde projeye Avrupa Birliği fonlarından 25 milyon Avro katkı sağlanmış. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde kişi Avrupa Birliği fonlarından yararlanmış. Maddi değerini bir tarafa bırakalım, tüm bu çalışmalarla aslında burada çok daha önemli başarılara imza atılıyor. Sivil toplumun bu yakınlaşmasıyla, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde önemli bir engel olan ön yargıları kırmak adına büyük adımlar atılıyor. Bakanlığımız tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Projesi kapsamında, kültür ve sanat alanında gerçekleştirilen projeler sayesinde, sivil toplum örgütlerinin ortaklıkları ve bu ortaklıklar sonucunda elde edilen kazanımlar geniş izleyici kitlelerine ulaşıyor. Kültür ve sanatın birleştirici özelliğiyle de toplumlar birbirini daha iyi anlarken, Türkiye ve Avrupa nın gerek kültürel birikim gerekse sanatsal paylaşım açısından aslında birbirine ne kadar yakın ve ne kadar benzer olduğunu da görme fırsatı yakalıyor. Önümüzdeki dönemde de, sivil toplumun bu önemli rolünü desteklemeye devam edeceğimizi ve sivil inisiyatifle hayata geçirilecek projeleri hep birlikte kucaklayacağımızı da bildirmek isterim. There is a mis-led belief that Turkey s accession process is limited to negotiations being carried out in Brussels. In fact, there are critical players in this process all across the EU and in almost every city in Turkey. This is because it is not just governments that are engaged in the EU enlargement, but also thousands of civil society organisations, and with financial support from the Turkish Government and the European Union this CSOs engagement is having a direct or indirect impact on the lives of 75 million citizens in Turkey. Today, many people from different parts of the society; from farmers to academics, from fishermen to artists are taking the opportunity to exchange ideas and work and produce together with their European counterparts. They are doing this through the Civil Society Dialogue projects. For example, it s great to see the CSD initiative helping the banana producers of Alanya find synergies with colleagues operating in the Spanish Canary Islands. Between , a total of 25 million Euro has been granted to over 4 hundred projects managed by civil society organisations, reaching out to over 2 million citizens. However, leaving aside the financial values, all these activities are leading to very successful outcomes. Civil societies, getting closer through these projects, are taking big strides towards overcoming the barriers of prejudice and building up constructive relations between Turkey and the rest of Europe. As part of the Civil Society Dialogue Programme administered by our Ministry, with the help of the projects run under culture and arts component, civil society partnerships and outcomes of these partnerships are reaching a wide ranging audience. Societies are getting closer and taking the opportunity to see how Turkey and EU are indeed similar to each other and have common cultural backgrounds. In the coming months and years our Ministry will continue its support of this Civil Society Dialogue and will continue to help to embrace and promote the outputs of these important civil initiatives. 3

4 EU-Turkey Civil Society Dialogue: The Human Link.. AB- Türkiye Sivil Toplum Diyalogu: Bağlantının İnsan Halkası.. Jean-Maurice Ripert Jean-Maurice Ripert Head of Delegation of the European Union to Turkey Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı 4 AB-Türkiye ilişkilerinin en canlı boyutlarından birini teşkil eden Sivil Toplum Diyalogu programı, aynı zamanda ilişkilerimizin insan halkasını da oluşturmaktadır. Desteklediğimiz projeler parasal açıdan küçük gibi görünse de bu projeler kilit bir nitelik taşımaktadır: Türkiye ve AB'den gelen insanlar bu projeler bünyesinde birlikte çalışmakta, deneyim ve birikimlerini paylaşmakta ve birbirlerini daha iyi tanıyarak farklılıklarını aşabilmektedirler. İşte buna hiçbir paha biçilemez. Şimdiye kadar yürüttüğümüz Diyalog çalışmaları gençlik, üniversiteler, yerel yönetimler ve meslek örgütlerini kapsamıştı. Şimdi AB ile Türkiye'deki sivil toplumun birlikte çalıştığı konulara balıkçılık, tarım, kültür ve sanat eklendi. Ancak bütün bunlar çabalarımızın sadece bir kısmı; çünkü çevre, sosyal işler, eğitim, kadın ve çocuk hakları da dâhil olmak üzere insan hakları ve temel haklar, din ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi konuların tamamı, üzerinde çalıştığımız konular arasında yer alıyor. Şu an itibariyle toplam değeri 3 milyar Euro'yu bulan 350 faal proje yürütüyoruz. Türkiye ile AB arasında varolan bu özel insan halkasını biraz daha iyi vurgulayabilmek amacıyla, geçtiğimiz sene 10,000'i Erasmus öğrencisi olmak üzere Türkiye'den 41,000 akademisyen, öğrenci, sanatçı, araştırmacı ve sivil toplum üyesinin AB'yi ziyaret ettiğini hatırlatmak isterim. Bununla birlikte her yıl AB ülkelerinden 4,000 öğrenci de eğitim amacıyla Türkiye'deki üniversitelere gelmektedir. Diyalog projeleri yoluyla bahsettiğim insan halkasını sabırla ve iğneyle ince ince işlerken, hedefimizde daha büyük bir resim var aslında: her iki tarafta halen varlığını sürdüren ve Türkiye'nin katılım sürecini de etkileyebilecek cehalet, korku ve önyargılarla mücadele edebilmek Canlı bir demokrasinin kalbinde vatandaşların bulunması dolayısıyla Türkiye ve AB'deki sivil toplumun omuzlarına da çok önemli bir görev düşüyor. Bu fırsattan istifadeyle AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloguna gösterdiğiniz samimi ilgi ve katılımınız için hepinize şükranlarımı sunarım. The Civil Society Dialogue programme is a vibrant dimension of the EU-Turkey relationship. It is the human link. The projects we support may be small in monetary terms but they all have a key feature: people from Turkey and the EU work together, exchange experiences and know-how, they get to know each other and they overcome differences. This is priceless. Up until now our Dialogue programmes covered youth, universities, local administrations and professional organisations. We now focus on fisheries, agriculture, culture and arts as examples of EU working together with Turkish civil society. But, this is only a part of our involvement since environment, social affairs, education, human and fundamental rights including women s & children s rights, freedom of religion and belief, freedom of expression, are indeed all covered. We currently have some 350 active projects worth 3 billion. To illustrate further this specific human link dimension between Turkey and the EU, I would like to recall that last year 41,000 Turkish academics, students, artists, researchers and civil society members visited the EU, of whom 10,000 were Erasmus students. Moreover, some 4,000 EU students study at Turkish universities every year. Whilst patiently, minutely building human links through the dialogue projects, we are aiming at a bigger picture: fighting ignorance, fears and prejudices which still exist on both sides and may influence Turkey's accession process. In this respect, the civil societies of Turkey and the EU have a key role to play, as citizens are at the centre of any vibrant democracy. I hereby take this opportunity to thank you all for your genuine interest and participation in the EU-Turkey Civil Society Dialogue.

5 Diyalog Bülteni Mart 2012 AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE NİN FOTOĞRAFLARLA DİYALOĞU Opening in Brussels/Brüksel Açılışı Capturing the essence of an EU-Turkey Civil Society Dialogue (CSD) in written form is not an easy task, but trying to visualize such a dialogue is even more difficult. However, photographer Çağri Öner took on this challenge for the CSD-II project and the resulting captured images have now begun a tour of locations in Turkey and the EU. On 18 th January EU Affairs Minister Egemen Bagis opened the Dialogue Through Photographs exhibition at the Ankara Esenboga International airport. The opening was attended by 16 Ambassadors and other representatives of the EU Member States and keynote addresses given by the Minister, Tibor Varadi, Deputy Head of the EU Delegation to Turkey, and by M. Sani Şener, President of Executive Board and CEO of TAV Airports. All speakers underlined the importance of the crucial role played by civil society organisations in the EU accession process: The exhibition has been seen by more than 50,000 people passing through Ankara airport. The Ministry of EU Affairs and the EU Delegation to Turkey are grateful for the cooperation of the TAV Airports in facilitating the display. From 10 March onwards, the exhibition has been meeting with a wider international audience at Atatürk Airport International Departure Terminal. In March, the exhibition was opened at the EU Commission in Brussels, carrying the civil dialogue in the heart of political negotiations. If you see these dialogue photographs please let us know what you think about them, or, if you have your own dialogue photographs you would like to share, contact us at AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunun (STD) özünü yazılı biçimde ifade etmek kolay olmadığı gibi- böyle bir diyaloğu görselleştirmek çok daha zor. Ancak STD-II projesi için, fotoğrafçı Çağrı Öner bu zorluğun üstesinden gelmeyi başardı ve ortaya çıkan görüntüler Türkiye ve Avrupa Birliği ndeki çeşitli mekanlarda sergilenmeye başlandı. Fotoğraflarla Diyalog sergisinin açılışı 18 Ocak Çarşamba günü Ankara Esenboğa Havalimanı nda Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış tarafından gerçekleştirildi. Açılışa 16 büyükelçi ve diğer Avrupa Birliği üye devletlerin temsilcileri katıldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Tibor Varadi ve TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı ve CEO su M. Sani Şener de katılımcıların arasındaydı. Konuşmacıların altını ısrarla çizdiği ortak nokta, Avrupa Birliği ne katılım sürecinde sivil toplum örgütlerinin oynadığı rolün önemiydi. Esenboğa havalimanında 50 binden fazla izleyiciye ulaşan sergiye katkılarından dolayı TAV Havalimanları Holding e. Bakanlığımız ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına teşekkürlerimizi bir kez daha sunmak isteriz. Fotoğraflarla Diyalog Sergisi 10 Mart itibariyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali nde uluslararası izleyiciyle buluşmaya başladı. Yine Mart ayı içerisinde Brüksel de Avrupa Komisyonu nda gerçekleşen açılışla da, sivil diyalog siyasi müzakerelerin kalbine taşınmış oldu. EUROPEAN UNION & TURKEY A DIALOGUE THROUGH PHOTOGRAPHS Görme fırsatınız olduysa sivil toplum diyaloğu fotoğraflarıyla ilgili görüşlerinizi veya varsa kendi diyalog fotoğraflarınızı adresinden bizimle paylaşabilirsiniz. 5

6 AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE FOTOĞRAFLARLA DİYALOG SERGİSİ EUROPEAN UNION & TURKEY A DIALOGUE THROUGH PHOTOGRAPHS Sivil Toplum Diyaloğu projelerinin gerek konu, gerek katılımcı gerekse hayata geçirildiği coğrafya bakımından zenginliğini ve bir araya getirdiği renkleri fotoğraf sanatının gücüyle, izleyiciye yaşatmak istedik. Kasım ayında fotoğraf sanatçısı Çağrı Öner ile çalışmaya başladık. Yirmi yılı aşkın bir süredir fotoğraf sanatı ile uğraşan Öner, daha önce açmış olduğu sergilerden farklı olarak bu sergi için üç hafta gibi kısa bir süre içerisinde ve Türkiye'nin farklı coğrafyalarında 7500 km yol kat etti, 3600 kare fotoğraf çekti. Çağrı Öner, başta Firdevs Sayılan ve Duygu Dinçer gibi fotoğrafçıların katkılarıyla oluşturulmuş proje arşivlerinden de destek alarak ortaya çıkarttığı bu sergi, önümüzdeki günlerde Proje web sitesinden () sanal olarak da izlenebilecek. All those working on the Civil Society Dialogue programme wanted a wider audience to be able to experience the wonderful warmth and colours generated by the dialogue projects, as well as to share the diversity of their topics and locations. To achieve this we harnessed the power of photographic art.we started working with photographer Çağrı Öner in November Mr. Öner, who has been a photographer for more than twenty years, travelled 7500kms across the various landscapes of Turkey and shot 3600 frames for this exhibition within a relatively short time-frame of three weeks. Getting extra support from the project archives and photographs by Firdevs Sayılan and Duygu Dinçer, he now presents this exhibition, which will be available online at website in the coming days. Çağrı Öner (üstte) Isparta da sabah erken saatlerde kerevit avına çıkan balıkçıları (yanda) fotoğraflarken. Çağrı Öner (above) in Isparta, taking photographs of fishermen hunting crawfish early in the morning (right) Türkiye de Kerevit Üretiminin ve Pazarlamasının Geliştirilmesi Projesi by Isparta Ticaret ve Sanayi Odası The Enhancement of Crawfish Production and Marketing in Turkey Project by Isparta Chamber of Commerce and Industry Fotoğrafy / Photograph by Murat Başer 6

7 Diyalog Bülteni Mart 2012 TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ KARŞILIKLI ALGIYI İYİLEŞTİRMEK IMPROVING EU CIVIL SOCIETY S UNDERSTANDING OF TURKEY Simon Forrester, Sivil Toplum Diyaloğu Projesi, Teknik Destek Ekibi, Takım Lideri / Civil Society Dialogue Project, Technical Assistance Team, Team Leader Avrupa Birliği Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu Programının genel amaçlarından biri AB Üye Devletleri ve Türkiye arasındaki karşılıklı algıyı güçlendirmek. Bu şekilde AB genişleme sürecinin hem daha sorunsuz ilerlemesi, hem de katılımcı tarafların sayısını ve yelpazesini arttırarak daha kapsamlı bir süreç olması hedefleniyor. Programın bir diğer amacı da karşılıklı olarak Türkiye nin Avrupa Birliği algısını geliştirmek olduğuna da dikkat etmek gerekir. Bu hedefi gerçekleştirmek için Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupalı sivil toplum aktivistlerinin Türkiye ye gelerek çalışmaları, Türkiye ile ilgili bilgi ve izlenim edinmelerine yardımcı olacak aynı şekilde Türk sivil toplum örgütlerinin Avrupa Briliği üye ülkelerindeki muhataplarıyla tanışıp, ortak konuları tartışmalarına olanak sağlayacak fikir ve projeleri için hibe veriyor. Bu durumda STK temsilcileri sadece teknik konulardaki tecrübe ve görüşlerini paylaşma fırsatı değil aynı zamanda Türkiye ile ilgili AB toplumlarında mevcut olan bilgi birikimini genişletmeye de yardımcı oluyor. Programın Kültür ve Sanat bileşeni altında diyalog sürecine doğrudan hizmet edilmesinin yanı sıra bir çok başarılı etkinliğe de imza atılıyor. Finlandiya Ritvala Gençlik Derneği nden Leena Valkepaa kendi memleketi Valkeakoski de yıllardır kültür festivallerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Ancak kentteki sivil toplumun halen kültürel bir dışlama içinde olduğunu da sözlerine ekliyor. İşte tam bu nedenle, Leena ve çalıştığı gençlik derneği, Ordu da bir sivil toplum örgütüyle ortak bir çalışma yürütme fırsatı yakaladıkları için çok memnun olduklarını söylüyor. Bu ortaklık bize hem Fin halk kültürünü tanıtma hem de farklı bir kültürü Türk Kültürünü tanıma şansı verdi. Ayrıca, bir Türkiye deki bir kültür derneğinin kültürel köklerini nasıl tanıttığı ve bu konuda toplumda nasıl bir farkındalık yarattığını yerinde öğrenme imkanı yarattı. Ordu Kültür Sanat Eğitim ve Konservatuar Hizmetleri Derneği Ritvala Gençlik Derneği ile birlikte Nisan 2011 itibariyle yürüttüğü 10 ay süreli Hareket Halinde Kültürler projesinde, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı oldukça ses getiren iki büyük kültürel etkinlik düzenleniyor. One of the overall objectives of the EU-Turkey Civil Society Dialogue programme is to strengthen the understanding that societies in the EU Member States have of Turkish society. In this way it is expected that the process of EU enlargement will not only run more smoothly, but that it will also become a more inclusive process, increasing the number and range of stakeholders that participate. It should also be noted that another of the CSD objectives is vice versa, to improve Turkey s understanding of the EU. To achieve the objective the CSD programme has awarded grantfunding to civil society organisations in both Turkey and the EU to enable them to run activities that will either support EU CSO activists to come to Turkey and take back with them knowledge and impressions of Turkey, or for Turkish CSO activists to go to EU countries and act as inter-cultural ambassadors. In this way the CSO representatives are not only empowered to exchange views and experiences on a range of technical issues, but they also help to expand the body of knowledge that exists about Turkey within EU societies. This fundamental output of the dialogue process is particularly demonstrated through the Culture & Arts component of CSD, and within this feature we will explore several successful on-going examples. Leena Valkeapaa of the Ritvala Youth Association in central Finland has been helping to run cultural festivals in her town of Valkeakoski for several years, however, she notes that the civil society in the town still has a sense of cultural isolation. For this reason Leena and her association were delighted to have the opportunity to work collaboratively with civil society in Turkey s Black Sea city of Ordu. This has given us a great chance to not only showcase our Finnish folk culture, but also to get to know another folk culture and to learn how Turkish cultural associations do their promotion and raise awareness to their cultural roots. The Ordu Conservatory and Cultural-Arts Training Centre has been implementing the Moving Cultures project with Ritvala Youth Association since April The 10-month project has included 2 very successful cultural events attended by nearly 2000 people: one in Ordu and one in Valkeakoski. Sinop is another city on the Turkish Black Sea coast and it has hosted the implementation of another successful CSD culture project. Sinop is a city which is typical of many urban areas in industrialised countries where a once-strategic advantage 7

8 Sinop da başka bir Sivil Toplum Diyaloğu kültür projesine ev sahipliği yapıyor. Sanayileşmiş ülkelerdeki tipik kentsel yaşam alanlarını andıran Sinop, sahip olduğu stratejik avantajın getirdiği zenginliğin daha sonraları yok olduğu bir şehir. Son 10 yılda gerek Türkiye gerekse Avrupa Birliği nde benzer şehirlerde yenileştirme girişimlerinin odağı olduğu gözleniyor. Kültür ve kültürel girişimcilik Sinop ta kentsel yenileşmenin başlıca aracı olarak kullanılırken bu yenilikçi yaklaşım Kentsel Yenileme İçin Bir Katalizör Olarak Kültür ve Sanat projesi kapsamındaki etkinliklerle paylaşılıyor. Projenin Romen ortağı Altart Vakfı Başkanı Rarita Zbranka, kurumlarının AB Yapısal Fonları kapsamında bölgesel gelişim için kültür " konusunda tecrübeli olduğunu, ancak Sinop taki pilot projenin hem Türk kültürüne hem de kültürel girişimcilikte kamu-özel sektör ortaklığının desteklenmesi için kullanılan ilginç yöntemlere ışık tuttuğunu ifade ediyor. Bu tecrübeler Hollanda, Avusturya ve İtalya daki proje ortaklarıyla da paylaşılıyor. Sivil toplum diyalogu genellikle büyük şehirlerde yerleşik STKlar tarafından yürütülüyor gibi görülse de; AB Üye Devletlerindeki küçük, taban örgütlerinin toplumlarındaki genişleme ve büyüme sürecini, bu sürecin ne şekilde algılandığı ve Türk toplumunun bu sürece nasıl uyum sağladığını anlatan etkinlikler de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de, ODTÜ Mezunlar Derneği tarafından hem kentsel hem kırsal yerleşim yerlerinde yürütülen Diyalog İçin Halk Bilimi projesi. Proje, benzer misyonları ve geçmişleri olan ancak birbirlerinden farklı taban örgütlere, halk bilimi geleneğinin paylaşılması yoluyla, sürdürülebilir ilişkiler kurma fırsatı tanıyor. Proje Türkiye nin İç Anadolu bölgesinde ve Bulgaristan ın kuzeydoğusunda yer alan iki köyü kapsıyor. Bu köylerin bazı ortak kültür tarihi olsa da, günümüzde topluluklar birbirinden uzak. Bu yüzden Ruse şehri Open Society Club ın (Açık Toplum Kulübü) ve ODTÜ Mezunlar Derneği nin desteğiyle Bulgaristan Ivanova Köyü Rusenski Lom Dunay Derneği Anadolu halk biliminin brought prosperity has since disappeared and left the city in decline. In the last two decades, such cities in Turkey and the EU have been the focus of re-generation attempts. In Sinop a major tool for the urban renewal has been the use of culture and cultural entrepreneurship, and this innovative approach is being shared through the activities of the Art & Culture As A Catalyst For Urban Renewal project. Of particular interest to EU partners in this project, being implemented by the European Culture Association, are the mechanisms being used to support complex multi-stakeholder cooperation. Rarita Zbraca of the project s Romanian partner organisation, The Altart Foundation, has mentioned that their organisation has had experience of mobilising culture for regional development under EU Structural Funds, but that the pilot project in Sinop is providing significant insights into both Turkish culture and interesting methods for promoting public-private partnership in cultural entrepreneurship. These lessons are also being shared with project partners in the Netherlands, Austria and Italy. Often the civil society dialogue seems to be dominated by CSOs based in large cities, however there are CSD grantfunded projects under the Culture & Arts component which demonstrate that small, grassroots organisations in the EU Member States are also playing a role in strengthening their community s understanding of the enlargement process and how Turkish society fits to it. For example, the Folklore as a Means for Dialogue project of METU s Alumeni Association is being implemented in both urban and rural locations. The project is enabling grassroots organisations which have similar missions and backgrounds, but which are far away from each other, to build-up sustainable relationships through the sharing of folklore traditions. The two communities involved in the project are villages in central Turkey and in north-eastern Bulgaria. They have some common cultural history, but in modern times the communities are remote from each other. Thus, with the support of the Open Society Club of the city of Ruse and the METU Alumeni Association, the Rusenski Lom Dunay association of Ivanova village in Bulgaria is embracing the richness of Anatolian folklore and finding connections to it through their own Balkan songs and dance. 8

9 Diyalog Bülteni Mart 2012 BALIK TATMA GÜNÜ FISH TASTING DAY Seferihisarlılar, Sivil Toplum Diyaloğu Projesi ile yeni tatlarla buluşuyor Locals in Seferihisar a district of İzmir, are learning new fish dishes. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu-II programı çerçevesinde, Balıkçılık: Türkiye ve İtalya Arasında Sürdürülebilir Ağlar Kurma projesi İzmir Seferihisar da Ricerca e Cooperazione, İtalyan STK Su Ürünleri Derneği tarafından başlatıldı. İki İtalyan balıkçılık kooperatifi temsilcisi Seferihisar üreticileri ve kuruluşları ile bilgi ve en iyi uygulamaları paylaşmak üzere Türkiye ye geldiler. İtalyan Maestrale ve Bio e Mare Kooperatifleri, gelirlerini sürdürme ve küçük balıkçılıkla ilgili AB politikalarından faydalanma konularında çok başarılı uygulamalar geliştirmiş olmaları sebebiyle Proje ekibi, Seferihisarlılara ıskartaya çıkan balığın lezzetlendirdiği İtalyan makarnası ikram ederken Within the framework of the programme Civil Society Dialogue II promoted by the Ministry for EU Affairs and funded by the European Union, the project Fisheries: Implementing Sustainable Networks between Turkey and Italy, implemented in Seferihisar (Izmir) by the italian NGO Ricerca e Cooperazione, the representatives of two Italian fisheries cooperatives has come to Turkey to exchange informations and best practices with the Seferihisar producers organizations. The Italian cooperatives Maestrale and Bio e Mare, are very well regarded by consumers associations and relevant authorities in Italy because they 9

10 tüketici dernekleri ve ilgili makamlar tarafından çok saygı görürler. Ayrıca, sürdürülebilir balıkçılık onayı (Proje ortağı ICEA- Etik ve Çevresel Sertifikasyon Enstitüsü tarafından geliştirilen ve yeni kabul edilen protokole göre) ve işlenmiş ürünlerine biyolojik onayı alan ilk Avrupa kooperatifidir. İtalyan balıkçılar, diğer etkinliklerin yanısıra, genellikle pazar değeri düşük olduğu veya tüketiciye hitap etmediği için atılan balıkların nasıl değerlendirilebileceğine yönelik kısa bir eğitim de verdiler. Sığacık limanının yanındaki restoranlarda çalışmakta olan yerel kadınlarla birlikte, ıskarta balık kullanarak kolayca hazırlanabilen, muadili balıklara göre raf ömrü daha uzun olan ve Sığacık a gittikçe daha yoğun ilgi göstermekte olan pazar ziyaretçileri ve turistlere hitap edebilecek soslar, konserveler, mezeler ve farklı ürün çeşitleri hazırladılar. Ürünleri tanıtmak ve tüketicinin ilgisini belirlemek amacıyla, proje tarafından Aralık 2011 Pazar günü Sığacık balık pazarında bir balık tatma günü düzenlendi. Organizasyon sırasında hazırlanmış olan soslar ve konserveler ziyaretçilere küçük kanepeler, ıskarta balık soslu İtalyan makarnası şeklinde sunuldu ve göz önünde hazırlanarak gelip geçenlere ilk elden deneme fırsatı vermiş oldu. Son derece başarılı sonuçlanan organizasyonda, 400 den fazla kişi İtalyan-Türk takımı tarafından hazırlanan lezzetleri tadarak beğenilerini sundular. Bu organizasyon yerel halka balıkçılığın turizme ve bölgesel pazarlamaya dair keşfedilmemiş bir potansiyeli olduğunu ve proaktiflik ve yaratıcılığın konu balıkçılık olduğunda da hakkını verebileceğini kanıtladı. developed very successful practices to sustain their income, and to take advantage of the EU policies on small fisheries. Moreover they are the first European cooperative certified for sustainable fisheries (according to the recently approved protocol developed by the Project associate ICEA Instıtute for Ethical and Environmental Certification) and whose processed product are certified as biological. The Italian fishermen, among other activities, have given a short training on how to transform those products that are normally discarded, either because they have little market value or because they are not appealing to the consumers. Toghether with the local women working in the fish restaurants next to the Sığacık harbor, they have used poor fish to produce sauces, conserves, starters and different range of products that can be easily prepared, that have a longer shelf life than fish as such, and that might well appeal to the market of tourists and Sunday visitors that Sığacık is increasingly attracting. In order to promote the products and to test their appeal to the consumers, the Project has organized a tasting event at the Sığacık fish market, on Sunday the 2nd of December During the event the sauces and conserves were offered to the visitors in the form of small snacks, and typical Italian pasta dressed in poor fish sauce, was cooked in front of the passbyers, that hade the chance to try it first hand. The event was greatly successful; more than 400 people have tasted the delicacies produced by the italian-turkish cooking team, and have given a very good feedback in terms of appreciation. The event has proven to the local community that fisheries has an unexplored potential related to tourism and to territorial marketing; and that proactiveness and creativity can, also when it come to fisheries, pay off. 10

11 Diyalog Bülteni Mart 2012 KÜÇÜKÇEKMECE BALIK PAZARI, AB STANDARTLARINDA YENİLENDİ Küçükçekmece Belediyesi nin Litvanya dan sivil toplum kuruluşu Environmental Club Zvejona ile ortak yürüttüğü, AB Standartlarının Küçükçekmece Balık Pazarında Uygulanması Projesi kapsamında bir ilke imza atıldı. Türkiye nin AB standartlarında ilk balık pazarı olma özelliği kazanan Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı nın açılışı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakerecei Sayın Egemen Bağış ın da katılımıyla, 22 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Aziz Yeniay ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, çok sayıda basın mensubu, sivil toplum örgütü ve Küçükçekmeceli vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Proje kapsamında tahta kasalardan, daha hijyenik plastik kasalara geçilmesinden, balık pazarındaki dükkanların soğutma, yıkama ve işleme için ihtiyacı olan tüm malzemelerin tesisine dek bir çok fiziksel çalışma gerçekleştirildi. Proje Koordinatörü Semra Aydın, bu fiziksel dönüşümün yanı sıra, Pazar esnafına yönelik hijyen ve Avrupa Birliği standartları konusunda bilgilendirme eğitimleri yapıldığını ve yine balıkçı dükkanlarından 6 sının, gıda güvenliği alanında tüm dünyada geçerliliği olan HACCP sertifikası almaya hak kazandığını ifade etti. Açılış gününde, Sivil Toplum Diyaloğu projesi kapsamında yürütülen tüm balıkçılık projelerinin hibe faydalanıcıları ve Avrupalı ortaklarının da katıldığı, Balıkçılık Politikaları toplantısı düzenlendi. Açılışını Sayın Egemen Bağış ın gerçekleştirdiği toplantıda, sivil toplum diyaloğu ortakları, bir yıla yakın süredir gerçekleştirdikleri çalışmalardan elde edilen sonuçları izleyicilerle paylaştı. Geniş katılımın dikkat çektiği toplantının ikinci bölümünde, sektörde söz sahibi aktörlerin katılımıyla, sivil toplum diyaloğunun gücüne örnek teşkil edecek bir tartışma ortamı yakalandı. Balıkçılık kooperatiflerinden, gıda aktivistlerine, zabıta temsilcilerinden hal işletmecilerine bir çok kişinin söz aldığı oturumda, hem Avrupa hem de Türkiye deki uygulamalar konusunda karşılıklı bilgi paylaşımı sağlandı. KÜÇÜKÇEKMECE FISH MARKET RENOVATED IN EU STANDARDS Practising EU Standards in Küçükçekmece Fish Market is a project implemented jointly by the Environmental Club Zvejona, a CSO from Litvania, and Küçükçekmece Municipality. As part of the project, Küçükçekmece Municipality has renovated its fish market as the first such fish market in Turkey that meets all EU standards. The opening of the new market on 22 February was hosted by Küçükçekmece Mayor Aziz Yeniay, with EU Affairs Minister and Chief Negotiator Egemen Bağış as the main guest of honour, along with many press members, CSOs and local people. Under the project there have been lots of improvements and activities, such as the replacement of wooden crates by hygienic plastic crates, providing supplies required by the shops in the fish market for cooling, washing and processing. Project Coordinator Semra Aydın, noted that along with this physical transformation, trainings on hygiene and EU standards were given to fishermen of the market and 6 of the fish stores were awarded with HACCP certificate, a worldwide accreditation in food safety. On the same day as the market inauguration, a Fishery Policies meeting also took place, with the participation of all the Turkish and European representatives of the fishery projects being run under Civil Society Dialogue programme. At the meeting, opened by Mr. Egemen Bağış, civil society dialogue stakeholders shared their experiences on implementing their CSD projects over the last 12 months. During the second half of this meeting, a plenary discussion on various aspects of implementing EU fisheries policies in Turkey demonstrated the high value of civil society dialogue in such technical areas.. Representatives of Fishery Cooperatives, food activists, city police representatives and marketplace traders took the floor and shared their knowledge and experiences on practices both in Turkey and in Europe. Leyla Alma, from the EU Delegation to Turkey contributed to discussions by giving examples of applications across Europe. 11

12 Re-ACT PROJESİ İKİZ PANELLERİNDEN İLKİ BERLİN DE DÜZENLENDİ THE FIRST OF THE TWIN PANELS PLANNED UNDER Re-ACT PROJECT IS ORGANIZED IN BERLIN Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) tarafından yürütülmekte olan Re-ACT (Re-reading Architecture as a Cultural Transformation Kültürün izlerini mimarlık üzerinden (yeniden) okumak) projesi kapsamında doğu ve batı arasındaki farklılıkların dönüşümünü tartışmaya ve anlamaya yönelik, Berlin ve Ankara da birbiriyle bağlantılı iki panel düzenlenmesi planlandı. Re-ACT projesi kapsamındaki bu panellerden ilki, Berlin de "Batıdaki Doğu : Avrupa kentlerini çok kültürlü değişim kapsamında anlama ve yeniden okuma başlığı ile düzenlendi. Panelde, mimarlar ve diğer disiplinlerden gelen konuşmacılar Avrupa da yaşayan azınlıkların kent mekanını tüketme biçimleri ve içinde yer aldıkları fiziksel ortamla girdikleri dönüştürücü ilişki üzerine düşüncelerini izleyicilerle paylaştı. 12 Mart Pazartesi günü, Berlin deki Deutsches Architektur Zentrum (DAZ) Taut Hall de gerçekleştirilen etkinlikte, Kale den Kule ye isimli Fotoğraf Sergisi açılışı gerçekleştirildi. Re-ACT projesi çerçevesinde oluşturulması planlanan Ankara kenti maket yapım sürecini anlatan ve Mutlu Ata Can tarafından hazırlanan belgesel film izleyicilerden büyük beğeni aldı. Küratörlüğünü Prof.Dr. Ayşen Savaş ve Doç.Dr. Güven İncirlioğlu nun üstlendiği sergide kullanılan fotoğraflar proje paydaşı AFSAD (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği) tarafından yürütülen Benim Ankara m Fotoğraf Atölyesi çalışması ile elde edildi. Mimar Ercan Ağırbaş, gazeteci Tanıl Bora, mimar Paul Böhm, kültürlerarası pazarlama ve iletişim uzmanı Dr. Bilgen Coşkun ve mimar Birsen Coşkun Öztürk ün konuşmacı olarak katıldığı "Batıdaki Doğu : Avrupa kentlerini çok kültürlü değişim kapsamında anlama ve yeniden okuma başlıklı panel Doç.Dr. C. Abdi Güzer tarafından yönetildi. Two interconnected panels to discuss and understand the differences between East and West have taken place in Ankara and in Berlin, as part of the Re-ACT (Re-reading Architecture as a Cultural Transformation) Project administered by Turkish Freelance Architects Association. The first of these panels, East in West: understanding and rereading the European cities in relation to diversity was organized in Berlin in March. In the panel, architects and speakers from other disciplines have shared their views on how minorities living across Europe are consuming cities and on the transforming relations that they have with the cities that they live in. The panel, which took place on 12 March 2012, at Taut Hall, Deutsches Architektur Zentrum (DAZ) in Berlin, began with the opening of a photography exhibition from Castle to Tower and the display of the documentary film by Mutlu Ata Can on the development of the Ankara city model. The photographs displayed in the exhibition curated by Prof.Dr. Ayşen Savaş and Doç.Dr. Güven İncirlioğlu, are the photgraphs developed through the My Ankara photography workshops organized under the Re_ACT project, with the support of AFSAD (Ankara Photographers Association) Architect Ercan Ağırbaş, journalist Tanıl Bora, architect Paul Böhm, intercultural marketing and communications expert Dr. Bilgen Coşkun and architect Birsen Coşkun Öztürk participated as speakers at the panels which was chaired by Doç.Dr. C. Abdi Güzer. TSMD Fotoğraf sergisinden örnekler 12

13 Diyalog Bülteni Mart 2012 Geleceğin süt çiftlikleri nasıl olmalı, nasıl yönetilmeli? How should Diary Farms look like in future and how might they be better managed? Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bu sorunun yanıtını arıyor. Geleceğin Süt Çiftliklerinin Yönetiminde Bilgi Köprülerinin Kurulması adlı projeyi yürüten Birlik, Aydın Süt Üreticileri Birliği, Almanya dan Deutscher Holstein Verband tarımsal danışmanlık kurumu ve İtalya dan Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (International Committee for Animal Recording International) ile bir araya geldi ve geleceğin süt çiftliklerini ülkemizde oluşturmak üzere önemli adımlara öncülük eden projeleriyle Avrupa ile Türkiye arasında sürdürülebilir bilgi köprüleri kurulması konusunda çalışmaları başlattı. Proje, Mart 2012 tarihinde, süt sektöründe önemli bir role sahip ulusal ve uluslararası STK lar, karar mercileri ve siyasi otoritelerin de yer aldığı 400 ün üzerinde davetlinin katıldığı, Uluslararası Tarımsal Danışmanlık Sistemleri ve Süt Sığırcılığı Yönetimi Kongresi ne ev sahipliği yaptı. Çok sayıda Avrupalı akademisyen ve uzmanın konuşmacı olarak katılım sağladığı Kongre de, tüm dünyada ve Avrupa Birliği nde süt çiftlikleri ve sığır yetiştiriciliğinde büyük öneme sahip olan tarımsal danışmanlık sistemi konusu masaya yatırıldı. Aralarında bir çok süt üretici ve tüketici derneği, kooperatifler, süt sığırcılığı yapan Aydınlı çiftçilerin de bulunduğu katılımcılar, süt çiftliklerinin daha bilinçli üretim yoluyla rekabetedebilirliği ve buna bağlı olarak kar marjinini artırmasında kilit öneme sahip danışmanlık sistemi konusunda AB uygulamaları ve örnekleri konusunda bilgi sahibi oldular. Yetiştiricilerin çoğunun, kendi sorunlarının farkına varamadığı ve ancak dışardan destek aldıkları tarımsal danışmanların dikkat çekmesiyle üretimdeki aksaklıklarını giderme yoluna gidildiğinin dile getirildiği Aydin Cattle Breeders & Producers Union is looking for the answers to these questions. The Union, which runs the Building Knowledge Bridges on Diary Farm Management for Future Project, joined up with agricultural consultancy institution Deutscher Holstein Verband, from Germany, and the International Committee for Animal Recording from Italy. Their project, which pioneers initiatives to establish dairy farms of the future in Turkey, started its activities to establish sustainable knowledge bridges between Turkey and Europe. The Project hosted an International Farm Advisory Systems and Dairy Farm Management Congress on 15 and 16 March 2012, with over 400 participants representinga range of national and international NGOs which play a key role in dairy production, as well as other decision makers and authorities. Through the Congress, which hosted international experts and academics as speakers from EU, a ffrm Advisory system as international key success criteria in dairy farms was discussed. Dairy Producer and Consumer Associations, co-operatives and dairy farmers from Aydın attending the congress had the chance to get an insight advisory system can support breeding, and feeding systems were also discussed amongst participants. Mr Mustafa Kayhan, Head of Husbandry department at the 13

14 toplantıda, hayvan yetiştiricilerine barınak, yemleme ve hayvancılık alanında danışmanların nasıl destek verebileceği üzerinde görüşler sunuldu. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Mustafa KAYHAN ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Bakanlığın tarımsal danışmanlık sistemini ülkemizde yerleştirmek üzere ön çalışmaları başlattığı, bu konuda taslak bir kitap hazırlandığı ve Bakanlığa bağlı TAR-GEL (Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi) personelinin bu danışmanlık hizmetini verebilecek şekilde eğitildiği dile getirildi. Aralarında Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Halil TOKOĞLU, Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Uffe LAURITSEN, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Genel Müdürlüğünden üst düzey politika uzmanı Dr. Sergio PAVON, Aydın Vali Yardımcısı B.Bestami ALKAN ve AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Fatih HASDEMİR in de bulunduğu konuşmacılar Avrupa Birliği nde sığırcılık, Sığır yetiştiriciliği ve İşletme yönetimi, Çiftçi Örgütlerinin rolü gibi bir çok konuya değindi. Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu Projesi kapsamında hayata geçirilen Geleceğin Süt Çiftliklerinin Yönetiminde Bilgi Köprülerinin Kurulması Projesi kapsamında Aydın ili ve bölgede hizmet vermek üzere tarımsal danışmanlar eğitildi. Tarımsal danışmanlığın yetiştirici ve üreticilere neler kazandıracağı konusunda bilgilendirme kampanyaları düzenlendi. Önümüzdeki günlerde, danışmanlık sisteminin bölgede oturtulmasına yönelik çalışmalarına devam edecek olan proje ekibi, İtalyan ve Alman ortaklarının bu alandaki deneyimlerinden de faydalanıyor. Ministry for Food, Agriculture and Husbandry, in his speech, presented that the Ministry has started the preliminary work to establish the Advisory system in Turkey and that have produced a draft book for this and that they have trained personnel from TAR-GEL (Promoting Agriculture Project) as advisors in this area. The key note speakers at the Congress included Mehmet Sedat Güngör, Head of Aydin Breeding Cattle Producers Union, Halil Tokoğlu, Head of Turkish Union of Breeding Cattle Producers, Uffe LAURITSEN, Head of Executive Committee of International Committee for Animal Recording, Dr. Sergio PAVON, Senior Policy Expert, General Directorate of Health and Consumers Department of European Commission, B.Bestami ALKAN, Deputy Governor Aydın and Fatih HASDEMİR, Deputy Undersecretary, Ministry for European Union Affairs. As part of the Building Knowledge Bridges on Diary Farm Management for Future Project, administered under EU-Turkey Civil Society Dialogue programme, farm advisors are being trained to serve to dairy farms in Aydın and in surrounding region. Campaigns on how advisory systems can add value to dairy production and farm management have been organised. The Project team, which will continue to work on how to settle the system in the region, are also taking best practice examples from their EU partners experiences. 14

15 Diyalog Bülteni Mart 2012 AB Balıkçılık Pazarlama Standartlarının Uygulanması Yönünde Yerel Adımlar Projesi Çalıştay Toplantısı Sarıyer Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen ve açılışını Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Prof Dr Hasan Nuri Yaşar ın gerçekleştirdiği toplantıya çok sayıda sivil toplum örgütü, Avrupa Birliği üye ülkelerinden sivil toplum temsilcileri, Bakanlık yetklileri ve sivil halk katıldı. İlk olarak ev sahibi Sarıyer Belediyesi adına Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç kürsüye çıktı ve yaptığı konuşmada bu çalıştaya nasıl gelindiğini, proje kapsamında neler yapıldığını, neden İtalya nın ortak olarak seçildiğini izleyicilerle paylaştı. Sarıyer in Türkiye nin balıkçılık alanında en önemli bölgelerinden biri olduğunu ve gerek avlanma gerekse satış bakımından adeta bir depo özelliği taşıdığını ifade eden Başkan Genç, bölgede 10 bin civarında kişinin geçimini balıkçılıktan sağladığını söyledi. Genç konuşmasında, yerel yönetim anlayışı içinde, bölge sorunlarının tesbit edildiğini ve düzenlenen toplantılar ve çalıştaylar aracılığıyla uzmanlarla tartışılarak bölge sorunlarının tesbit edildiği, bunların daha sonra projede yer alan sivil toplum kuruluşları, Marmara Belediyeler Birliği ve ilgili Bakanlık temsilcileriyle görüşüldüğü ve belirlenen sorunlara çözüm yaratmak amacıyla da bu projenin geiştirildiğini belirtti. Başkan Genç konuşmasını, Avrupa Birliği standartlarının bölgeye taşınması hedefiyle yola çıkan proje sadece bir başlangıç, bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için de Belediye olarak çalışmalarımız sürecek, şeklinde tamamladı. The project of Sarıyer Municipality convened a workshop in February which was opened by Deputy Minister for EU Affairs Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, with participation of many CSOs, representatives of CSOs of EU Member States, and officials from various public institutions. Mayor of Sarıyer Mr. Şükrü Genç, addressed the workshop and the Italian project partners by noting that Sarıyer is one of the most important locations for fishery in Turkey and has a warehouse feature in terms of both fishing and sales. Mr. Genç stated that about ten thousand people in the region make their living from the fishing industry. The Mayor noted that the CSDsupported project had played an important role in bringing together all the various stakeholders in and around the region, such as different local administrations, the Union of Marmara Municipalities, various CSOs, and experts from the industry, to debate and explore solutions to specific problems in fisheries in the region. Mr. Genç ended his speech by saying that This project having started out to carry EU standards to the region is just a beginning. Our efforts for the sustainability shall go on. 15

16 Daha sonra kürsüye Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Karaman davet edildi. Karaman yaptığı konuşmada, İstanbul'un balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu ve özellikle Rumeli Feneri ve Garipçe köyü civarında balıkçılıkla geçimini sağlayan çok sayıda insan bulunduğunu ve bunun yerel kültürün vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getirdi. Karaman konuşmasında, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış'ın tüm illerde AB masaları kurulması yönündeki kararıyla 39 ilçede AB proje masaları oluşturulduğunu söyledi. Sarıyer Kaymakamlığı Projeler Masasının da AB projeleriyle ilgili danışmanlık yapan bir kuruluş olduğunu ifade eden Karaman, bu projeyle de standartlara odaklanmayı ve Sarıyer bölgesinde AB standartlarını geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Avrupa Birliği Bakan yardımcısı Prof Dr Hasan Nuri Yaşar yaptığı konuşmada ülkemizin 3 yanı denizlerle, üçü de birbirinden farklı özelliklere sahip denizlerle çevrili olduğunu hatırlatan Yaşar, Sarıyer ilçesinin balıkçılık denince akla gelen ilk bölgelerden biri olduğunu ifade etti. Ülkemizde su ürünleri üretiminin 653 bin ton ve bunun 486 bin tonunun balıkçılar tarafından ve 167 bin tonunun yetiştiriciler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Sü ürünlerinde, Türkiye'nin dünyada 38, Avrupa'da 5inci sırada yer aldığını dile getiren Yaşar, Avrupa'ya canlı hayvan ihracatımızın neredeyse tamamına yakın bölümünü su ürünlerinin oluşturduğuna dikkat çekti. Yaşar konuşmasında, Bakanlık olarak bu konulara büyük önem verdiklerini ve neredeyse her belediye kapsamında bir AB projesi yürütüldüğünü ve bu projelerle üretici ve balıkçılara yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti. Toplantının diğer bölümlerinde, Projenin yürütücüsü Sarıyeri Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden sorumlu olan Belediye Başkan Yardımcısı Seçkin Özdemir'in yanısıra, İspanya, İtalya, Brüksel, Malta ve Bulgaristan'dan sivil toplum temsilcileri sunumlarını katılımcılarla paylaştı. CSO representatives from Spain, Italy, Belgium, Malta and Bulgaria participated in the workshop and brought with them a wealth of experiences, which were shared, through their presentations. Mr. Ömer Karaman,District Governor of Sarıyer, in his address stated that as İstanbul is one of the fishery centres, particularly with many people who make their living from fishery around Rumeli Lighthouse and village of Garipçe,a fundamental element of the local culture is drawn from fishing activities. He also added that grantfunded projects, such as those under CSD administered by the Ministry for EU Affairs, were vital to stimulating debate and interest amongst the local CSOs. He said Sarıyer District Governorship Projects Desk is a consulting establishment for EU projects and with this project we are aiming to focus on standards and develop this in our region. Deputy Minister for EU Affairs Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, emphasised the fact that Turkey is surrounded by sea on three sides and each sea has unique characteristics. He stated that Sarıyer is one of the leading regions in fishery, and that fisheries production in Turkey stands at tons, of which tons is caught by Turkish fishermen.. The Turkish fishing industry is the 38 th largest in the world and 5 th in Europe, and almost all of Turkish livestock export to Europe is composed of fish. He ended his speech noting that they as Ministry have particular attention on these issues; an EU project is being implemented in almost every municipality and within the scope of these projects practices are directed to producers and fishermen. Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar Çalıştay Açılış Konuşmasını gerçekleştirdi. 16

TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROJESİ II. EUROPEAN UNION and TURKEY CIVIL SOCIETY DIALOGUE PROJECT II

TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROJESİ II. EUROPEAN UNION and TURKEY CIVIL SOCIETY DIALOGUE PROJECT II TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROJESİ II EUROPEAN UNION and TURKEY CIVIL SOCIETY DIALOGUE PROJECT II EYLÜL BÜLTENİ 2012 SEPTEMBER BULLETIN DİYALOG DIALOGUE DİYALOG BÜLTENİ DIALOGUE NEWSLETTER

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Annual Bulletin Yıllık Bülten

Annual Bulletin Yıllık Bülten Year / Yıl: 2 Issue / Sayı: 2 www.edchreturkey-eu.coe.int DEMOCRATIC CITIZENSHIP and HUMAN RIGHTS PROJECT Annual Bulletin Yıllık Bülten DEMOKRATİK VATANDAŞLIK ve İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ Year / Yıl:

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

Annual Bulletin Yıllık Bülten GENERATION DEMOCRACY. http://www.edchreturkey-eu.coe.int. Year Yıl: 1 Issue Sayı:1

Annual Bulletin Yıllık Bülten GENERATION DEMOCRACY. http://www.edchreturkey-eu.coe.int. Year Yıl: 1 Issue Sayı:1 DEMOCRACY GENERATION 01 Annual Bulletin Yıllık Bülten DEMOCRATIC CITIZENSHIP and HUMAN RIGHTS PROJECT DEMOKRATİK VATANDAŞLIK ve İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ http://www.edchreturkey-eu.coe.int Year Yıl:

Detaylı

Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı Antalya da yapıldı National Teacher Strategy Workshop organized in Antalya

Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı Antalya da yapıldı National Teacher Strategy Workshop organized in Antalya B İ Z D E N H A B E R L E R F R O M P C C Eğitimde Değişim ve Gelişim İçin 2011/3 Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı Antalya da yapıldı National Teacher Strategy Workshop organized in Antalya Projelerde

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

Türkiye de Okul Öncesi Eğitimin Gelecek 10 Yılı Tartışmaya Açıldı Next 10 years of Preschool Education in Turkey Opened for Discussion

Türkiye de Okul Öncesi Eğitimin Gelecek 10 Yılı Tartışmaya Açıldı Next 10 years of Preschool Education in Turkey Opened for Discussion B İ Z D E N H A B E R L E R F R O M P C C Eğitimde Değişim ve Gelişim İçin 2010/4 F@tih Projesi Başbakan R. Tayyip Erdoğan ın Katıldığı İmza Töreniyle Başladı F@tih Project Initiated through Ceremony of

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Teknik Yardım Projesi

Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Teknik Yardım Projesi Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Increasing Enrolment Rates Especially for Girls Council/EDUSER Danışmanlık Hizmetleri Konsorsiyumu

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Kararlı; Türkiye de Okullaşma Oranı %100 e Çıkarılacak

Millî Eğitim Bakanlığı Kararlı; Türkiye de Okullaşma Oranı %100 e Çıkarılacak B İ Z D E N H A B E R L E R F R O M P C C Eğitimde Değişim ve Gelişim İçin 2011/2 Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Görevi Selefi Nimet Çubukçu dan Törenle Devraldı. Mr. Ömer Dinçer, New Minister of National

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

Çocuklar Gülsün Diye Kampanyası Taking for Children Smile Fund Drive. 21. Yüzyıl Öğrenci Profili Belirlendi 21st Century Student Profile Identified

Çocuklar Gülsün Diye Kampanyası Taking for Children Smile Fund Drive. 21. Yüzyıl Öğrenci Profili Belirlendi 21st Century Student Profile Identified B İ Z D E N H A B E R L E R F R O M P C C Eğitimde Değişim ve Gelişim İçin 2010/2 Çocuklar Gülsün Diye Kampanyası Taking for Children Smile Fund Drive 21. Yüzyıl Öğrenci Profili Belirlendi 21st Century

Detaylı

MIRRORING EU AND TURKISH RDAs Samsun, 25/26 October 2010 Ondokuz Mayıs University Atatürk Congress and Culture Center CONFERENCE PROGRAMME MONDAY 25 OCTOBER 2010 9.00 10.00 Registration of the Participants

Detaylı

UCLG-MEWA. Sunuş - Editorial. Mehmet DUMAN UCLG-MEWA Genel Sekreteri / Secretary General

UCLG-MEWA. Sunuş - Editorial. Mehmet DUMAN UCLG-MEWA Genel Sekreteri / Secretary General Sunuş - Editorial UCLG-MEWA Değerli yerel yönetim dostları Kültür Endüstrisi kavramı dünyada giderek yaygınlık kazanıyor. Kültürün endüstriye, ürünlerinin de meta ya dönüşmesi hakkında karamsar öngörüler

Detaylı

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS Üç aylık dergi / Quarterly magazine Haziran 2013 / June 2013 Sayı / Issue 07 ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS BU SAYIDA / THIS ISSUE ICAO Sempozyumu, Akademi nin ev

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

5. ULUSLARARASI DÜNYA MİRAS ŞEHİRLERİ AVRASYA KONFERANSI

5. ULUSLARARASI DÜNYA MİRAS ŞEHİRLERİ AVRASYA KONFERANSI 5. ULUSLARARASI DÜNYA MİRAS ŞEHİRLERİ AVRASYA KONFERANSI 27-28 Ekim, 2011 İstanbul THE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE OF EURO-ASIA WORLD HERITAGE CITIES 27-28 October, 2011 Istanbul 5. Uluslararası Dünya

Detaylı

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS ÖNSÖZ PROLOGUE Türk diasporası yeniden İstanbul da buluşuyor İlk defa Türk diasporası kavramını Türkiye nin bir küresel güç unsuru olarak değerlendiren ve Türk diasporasının seçkin temsilcilerini 2009

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

KÜLTÜR FIRTINASI SÜRÜYOR. SANATve. www.ito.org.tr WIND IS CONTINUING TO ART AND CULTURE BLOW IN ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:90 TEMMUZ/JULY 2010

KÜLTÜR FIRTINASI SÜRÜYOR. SANATve. www.ito.org.tr WIND IS CONTINUING TO ART AND CULTURE BLOW IN ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:90 TEMMUZ/JULY 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:90 TEMMUZ/JULY 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE SANATve KÜLTÜR FIRTINASI SÜRÜYOR

Detaylı

A rising trend in Congress Tourism:

A rising trend in Congress Tourism: YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:101 HAZİRAN/JUNE 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Kongre Turİzmİ nde yükselen değer

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

SORUMLULUKTA LUKTA DA

SORUMLULUKTA LUKTA DA YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:88 MAYIS/MAY 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İTO, SOSYAL SORUMLULUKTA LUKTA DA

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

Balkan States Medıa Forum

Balkan States Medıa Forum Balkan States Medıa Forum BALKANLARDA KALICI BİR BARIŞIN TESİSİ İÇİN ETKİLİ BİR ENSTRÜMAN OLARAK MEDYA THE MEDIA AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PROMOTING LASTING PEACE IN THE BALKANS 02-03 Mayıs 2011 / Atatürk

Detaylı