Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı. Ders Kur Tanımları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı. Ders Kur Tanımları"

Transkript

1 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı Ders Kur Tanımları TYBS-101 BİLGİSAYAR KULLANIMINA GİRİŞ Bilgisayar sistemlerine giriş, Windows işletim sistemi, Windows'ta temel dosya işlemleri ve denetim masası nın kullanımı, MS Word kelime işlemci programı, MS Word de belge biçimlendirme ve stillerin kullanılması, tablolama, sayfa düzeni ve yazdırma işlemleri, elektronik tablolama programı MS Excel, MS Excel'de biçimleme işlemleri, MS Excel de veri girişleri ve formüller, MS Excel de dosya ve grafik işlemleri, MS Powerpoint sunum programı, Powerpoint te grafik ve çizim içeren slaytlar hazırlamak, internet'e giriş. TYBS BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar işletim sistemleri, bir bilgisayara işletim sistemi kurma, bilgisayar bellekleri, mikroişlemciler ve bilgisayar mimarisi, manyetik depolama ve sabit disk sürücüsü, bilgisayar ağları, internet, bilişim sistemleri ve bilişim sistemlerinin gelişim süreci, işletmelerde bilişim sistemi geliştirme, bilişim sistemlerinin sorunları ve çözüm yolları, bilişim teknolojisindeki gelişmelerin işletme yapısı üzerindeki etkileri, bilişim sistemleri ve teknolojilerindeki yönelimler. TYBS PROBLEM ÇÖZÜMÜ VE ALGORİTMALAR Yazılım mühendisliğine giriş, yazılım geliştirme safhaları, algoritmalar, algoritma yazım yöntemleri, algoritma analizi, özyineli algoritmalar, özyineleme ile faktöriyel hesabı örneği, özyineleme ile fibonacci serisi örneği, temel veri yapıları, liste, yığın, kuyruk, arama algoritmaları, doğrusal arama, ikili arama, sıralama algoritmaları, seçimli sıralama, değiştirmeli sıralama, shell sıralama, hızlı sıralama, doğrusal zamanda sıralama, ağaç veri yapıları. TYBS ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Temel kavramlar ve tanımlar, sorun ve sorun bilinci, araştırma ilkeleri, araştırma süreci, örnekleme yöntemleri, örnek büyüklüğü, veri toplama, anket yöntemi, anketin tasarımı ve soruların düzenlenmesi, anketin yönetim tasarımı ve planlanması, internet ve internette bilgiye ulaşma, bulguların işlenmesi ve değerlendirilmesi, istatistik analizler, varsayım denetimi ve sonuç çıkarma, bilimsel araştırmalarda istatistik, yazım ve yayın tekniği. TYBS NESNEYE YÖNELİK YAZILIM GELİŞTİRME I Nesneye yönelik yazılım geliştirme ve java diline giriş, java dilinin temel yapısı, sınıf ve nesne kavramları, örnek java programı, sınıf kütüphaneleri ve paketler, temel veri tipleri, denetim ifadeleri, döngüler, diziler, sınıflar ve nesneler, katarlar, komut satırı parametreleri,

2 özyineleme, kalıtım, çok biçimlilik, olay yönetimi, uygulamacıklar, fare olay yönetimi, tuş takımı olay yönetimi. TYBS NESNEYE YÖNELİK YAZILIM GELİŞTİRME II Aykırılık yönetimi, denetlenen ve denetlenmeyen aykırılıklar, iplikler, iplik hayat döngüsü, grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) tasarımına giriş, çerçeveler, yerleşim yöneticileri, barındırıcı olarak panel kullanımı, GUI bileşenleri, uygulamacıklar, üretken tipler, topluluklar, topluluk arayüzleri, topluluk soyut sınıfları, topluluk gerçekleme sınıfları, collections sınıfı ve topluluk algoritmaları, dosya işlemleri, java ağ programlama, java 2 enterprise edition, java güvenliği. TYBS BİLGİ SİSTEMLERİ ALIM YÖNTEMLERİ Bilgi teknolojileri bölümünün örgütlenmesi, olurluluk raporunun hazırlanması, ağ kavramı, yerel alan ağları, temel topolojiler, IEEE standartları, geniş alan ağları, SONET, ATM, VPN, MPLS, DWDM, çevre üniteleri, yazıcılar, çevre üniteleri, istemci / sunucu işletim sistemi, çevre üniteleri, dağıtım panelleri ve kabinetler, bağlantı aygıtları, yapısal kablolama, kablo türleri ve bağlayıcılar, yapısal kablolamanın uygulanması, modemler, teknik şartname. TYBS SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Sistem, sistem geliştirme evreleri, hedefler ve planlar, çözüm önerileri, olurluk çalışması, ana plan, gereksinimlerin belirlenmesi, çözümleme, gereksinimlerin yapısal düzenlenmesinde süreç yaklaşımı, gereksinimlerin yapısal düzenlenmesinde kavramsal veri yaklaşım modeli, varlık-ilişki modeli, en iyi tasarım çözümlerinin belirlenmesi, tasarım, kurulum ve işletme, örnek uygulamalar. TYBS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Yöneylem araştırmasının metodolojisi, çözüm teknikleri, doğrusal programlama, doğrusal programlama modellemesi, grafikle çözüm yöntemi, doğrusal programlama problemlerinin çözüm yolları, simpleks yöntemi, ulaştırma ve atama problemleri, ağ modelleri, en yüksek akış problemleri, en kısa yol problemleri, en küçük yayılmalı ağaç problemleri, proje çizelgeleme problemleri, kuyruk kavramı, kuyruk sisteminin işleyiş özellikleri, stok kontrol modelleri. TYBS İNTERNET BİLİŞİM SERVİSLERİ Web tabanlı uygulamalara giriş, Web Uygulamaları, web servislerinin ticari kullanımı, uygulanabilirlik testi, Web Servislerinin Kullanım Senaryoları, XML, XML bileşenleri, XML schema, XSL, Xpath, java ile XML programlama, SAX, DOM, XML uygulamaları geliştirme, web servislerinin tanımlanması: WSDL, WSDL tanımında kullanılan isim uzayları, web servislerine erişim (SOAP), SOAP öznitelikleri, web servislerinin bulunması (UDDI), WSDL dokümanlarının ile UDDI kayıtlarına bağlanması. TYBS BİREYLER ARASI İLETİŞİM İletişimin temel kavramları, önemi ve süreçleri, kişilerarası iletişimi etkileyen temel faktörler, iletişim kurmadaki kendi davranışsal yapınızı tanıma, ilişkilerdeki farklı davranışlar, iletişimi engelleyen faktörler, çalışma yaşamında iletişim, çalışma yaşamında işe uygun eleman seçimi mülakatında iletişim, çatışma ve negatif insanlarla başaçıkma, iş yaşamının farklı boyutlarındaki iletişim, yaşamın farklı boyutlarında iletişim, iletişim sürecindeki çeşitli duygu ve oluşumlar.

3 TYBS İŞLETMELERDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI Genel giriş, yapay zeka kavramı, yapay zeka teknolojileri, uzman sistemler, uzman sistemin yapısı, uzman sistem uygulaması, yapay sinir ağları ve öğrenme, çok katmanlı algılayıcı, yapay sinir ağı uygulamasına örnekler, genetik algoritmalar, genetik algoritmaların işleyişi, genetik algoritma ile iş planlama uygulama, bulanık önermeler mantığı, bulanık önermeler mantığı uygulaması, işletmelerde diğer yapay zekâ uygulamaları. TYBS İŞLETMELERDE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Karar alma süreci, karar türleri, karar ortamları, sistem, yönetim bilişim sistemleri ve karar destek sistemleri, karar destek sistemleri mimarisi, veri yönetim alt sistemi, Model Yönetim Alt sistemi, kullanıcı arayüzü sistemi, KDS geliştirme evreleri, KDS geliştirme araçları, KDS modelleri, regresyon modelleri, doğrusal programlama, elektronik tablolarla KDS, böyle olsa çözümlemeleri, çok boyutlu analizler, veri ambarı. TYBS PROJE YÖNETİMİ Proje, projenin ana elemanları, proje yönetimi, proje yöneticisinin özellikleri, proje yönetiminde organizasyon, organizasyon türleri, proje safhaları ve proje hayat döngüsü, proje yönetimi bilgi alanları, proje entegrasyon yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi, proje insan kaynakları yönetimi, proje iletişim yönetimi, proje risk yönetimi, proje seçim teknikleri, proje yönetim araçları, proje örnekleri. TYBS UYGULAMA Bir mühendislik sorununun ortaya konulması, tanımlama ve çözme becerisinin sağlanması, bir yazılım projesinin temel aşamalarının küçük ölçekli bir uygulama üzerinde gerçekleştirilmesi, mesleki ve etik sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması, grup halinde proje geliştirme alışkanlığının kazandırılması, hazırlanan bir projenin yazılı ve sözlü sunum deneyiminin kazandırılması. TYBS STRATEJİK YÖNETİM Stratejinin tanımı ve benzer kavramlarla ilişkisi, genel çevre analizi, yakın çevre analizi, işletme değerleme, rakiplere kıyasla güçlü ve zayıf yönlerin analizi, işletme veya stratejik iş birimlerinin izleyebilecekleri stratejik alternatif türleri, işletme ve stratejik iş birimi stratejileri ve seçim analizler, yatırımlarını çeşitlendirmiş kuruluşlarda ve strateji seçimi, küreselleşme ve küresel stratejiler, işlevsel düzey stratejilerinin veya politikalarının belirlenmesi, stratejinin değerlendirilmesi ve kontrolü. TYBS İŞLETME YÖNETİMİNDE BENZETME Sistem, sistem yapısı, sistemin çevresi, sistem hiyerarşisi, sistem yaklaşımı ve modeller, sistem bilgilerinin belgelendirilmesi, benzetime giriş, istatistiksel kavramlar ve kesikli olasılık dağılımları, sürekli olasılık dağılımları, rassal sayılar, rassal sayı üretme yöntemleri, rassallık testleri, uyum testleri, rassal sayıların dönüştürülmesi, işletme problemlerinin benzetim çözümleri, Monte Carlo benzetim örnekleri, benzetim programlama dilleri. TİŞL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

4 İşletmeler hakkında temel bilgiler, işletmecilik biliminin tarihi gelişimi, diğer bilimlerle ilişkisi ve işletme türleri, uluslararası işletmecilik, işletmelerde kuruluş yeri seçimi, işletmelerde yönetim fonksiyonu, işletmelerde üretim fonksiyonu. TİŞL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ II işletmelerde pazarlama fonksiyonu, işletmelerde finansman fonksiyonu, işletmelerde araç fonksiyonlar - insan kaynakları, işletmelerde destek fonksiyonlar - halkla ilişkiler, muhasebe, araştırma-geliştirme. TİŞL GENEL MÜHASEBE I Muhasebe hakkında genel bilgiler, bilanço kavramı, hesap kavramı, muhasebe sisteminin işleyişi, dönen varlıklar. TİŞL GENEL MÜHASEBE II dönen varlıklar (ı. dönemin devamı), duran varlıklar, yabancı kaynaklar, özkaynaklar. TİŞL İŞLETME MATEMATİĞİ I Sayılar, Fonksiyonlar, Elamanter Fonksiyonlar, Üstel Ve Logaritma Fonksiyonlar, Limit Ve Süreklilik, Türev Hesabı Ve Uygulamaları-I, Türev Hesabı Ve Uygulamaları-II, Belirsiz Durumlar Ve Asimtotlar, Maksimum ve Minimumlar, Grafik Çizimleri, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral TİŞL İŞLETME MATEMATİĞİ II Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimumlar-Minimumlar, Lineer Denklem Sistemleri Ve Matrisler, Lineer Denklem Sistemlerinin Matris Kullanılarak Çözümü, Leontief Girdi Çıktı Analizi, Determinantlar, Vektörler, Lineer Eşitsizlik Sistemleri, Doğrusal Programlamaya Giriş, Simpleks Yöntemine Giriş ( Kısıtlamalı Problemlerde Maksimum Bulunması), Kısıtlamalı Minimizasyon Problemlerinin Çözümü, Karma Kısıtlı Maksimizasyon Ve Minimizasyon Problemlerinin Çözümü TİŞL DAVRANIŞ BİLİMLERİ Davranış bilimlerine giriş, kendini tanıma, kişilik ve davranış, tutumlar, algılama ve öğrenme, kültür, uyum, etkileyici iletişim, gruplar, önyargı, sosyal sorumluluk. TİŞL YÖNETİM VE ORGANİZASYON Giriş ve kavramlar, yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi, örgüt ve çevre, yönetsel işlevler, örgütleme, yöneltme ve etkileme, kontrol, bağlantı süreçleri, örgütsel etkililik, zaman ve stres yönetimi, çatışma ve kriz yönetimi, örgütsel sosyalizasyon ve kariyerler. TİŞL PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama ile ilgili temel kavramlar ve pazarlama anlayışındaki gelişmeler, pazarlama çevresi, tüketici pazarları ve tüketici davranışları, örgütsel pazarlar ve örgütsel alıcı (tüketici) davranışları, hedef pazar seçimi: pazar bölümlemesi, pazar hedeflemesi ve konumlama, pazar ölçümü ve talep tahmini.

5 TİŞL FİNANSAL YÖNETİM Finansmanın işletme bilimindeki yeri ve işlevi, çalışma sermayesi kavramı, işletmelerde muhasebe ve finansal tablolar. TOZD ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Kavram ve süreç olarak çağdaşlaşma, süreç olarak çağdaşlaşma ve çağdaşlaşmanın aşamaları, Osmanlı yenileşmesi, Osmanlı siyasal hayatında meşrutiyet ve muhalefet, ıı. meşrutiyet dönemi fikir hareketleri, milli mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması ve çalışmaları, yılları askeri ve siyasi gelişmeler, millî mücadele nin dış politikası, Mudanya Mütarekesi nden Lozan Barış Antlaşması na. TOZD ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II Atatürk dönemi, iç politika, iktidarın sağlamlaştırılması, Atatürk dönemi Türk dış politikası, inkılâplar, eğitim ve öğretim alanında inkılâplar, kültür alanında inkılâplar, ekonomik ve toplumsal alanda inkılâplar, Atatürk ilkeleri, rejime ve işleyişine ilişkin ilkeler, cumhuriyetçilik ve halkçılık, millet inşa etmenin temel ideolojik dayanakları, milliyetçilik ve laiklik, zorunluluklardan doğan bir ekonomik politika, devletçilik, gelişen bilim ve teknolojiye açık olmak, inkılâpçılık. TOZD YESEVİLİK BİLGİSİ Ahmet Yesevi nin hayatı, Ahmet Yesevi nin yetiştiği ortam, divan-ı hikmet, Ahmet Yesevi ekolu ve ilkeleri, Yesevi nin Türk kültüründeki yeri, Türkçe ye Hizmeti, Ahmet Yesevi zincirinin halkaları, Ahmet Yesevi nin Türk dünyasındaki etkileri, Ahmet Yesevi nin çağdaş yüzü, günümüzde ortak Türkçe ye olan ihtiyaç, divan-ı hikmet ten seçmeler, bazı tasavvuf terimlerinin açıklanması. TOZD GENEL TÜRK TARİHİ Genel bilgiler, Türkistan da kurulmuş olan İslam öncesi Türk devletleri, itil Ural bölgesinde kurulmuş olan Türk devletleri, İslamiyetçin kabulü ve ilk Müslüman Türk devletleri, oğuzlar, Cengiz han'ın tarih sahnesine çıkışı, Timurlular devleti, XVII-XIX. yüzyılda Türkistan da kurulmuş olan hanlıklar, Osmanlı devleti tarihi ( ), Türkiye cumhuriyeti devleti tarihi (devletin kuruluşunu hazırlayan sebepler ve olaylar), çağdaş Türk cumhuriyetleri, federe ve özerk (muhtar) cumhuriyetler, çeşitli ülkelerin yurttaşı olarak yaşayan Türkler. TOZD İNGİLİZCE I Introduction to english one, names, greetings, nationalities, objects, numbers, alphabet, adjectives, there is/are, prepositions, how many/much, simple present tense, question form of the simple present tense, usage of can, usage of have/has got, present continious tense, going to, past of to be, simple past tense, the present perfect tense, past participle forms, letter, for and since, already, just and yet. TOZD İNGİLİZCE II Adjectives, used to, the present perfect continuous tense, the past continuous tense, relative clauses, future, conditionals, passive voice, adverbs and wish clauses, modals, reported speech, causatives, future continuous tense, the future perfect tense, gerunds, infinitives, noun clauses, adverbial clauses, purpose clauses, result clauses, clauses of manner, place

6 clauses, reason clauses, concessive clauses, conditional clauses, clauses of contingency, clauses of comparison. TOZD FELSEFE Felsefeye giriş, insan kültürünün unsurları, büyü, din, bilim ve sanat, felsefe kavramı, teknik ve bilgelik, felsefi düşünme ve hayat, epistemoloji, doğruluk fikri, akıl-dışı, anlam, islamî düşünce geleneği, islamda din bilimin doğuşu, sünniliğin teolojiyi benimsemesi ve ilk sünni ekoller, doğal kötülükler ve tanrının mutlak iyi iradesi, tanrının emirlerinde ve doğada nedensellik sorunu, tanzimat ve meşrutiyetler, islam uygarlığına karşı batı uygarlığı. TOZD KAZAKİSTAN TARİHİ Kazakistan ın coğrafi durumu, islam öncesi ve sonrası Kazakistan, Türk-Moğol hakimiyeti döneminde Kazakistan, Kazakların oluşumu ve tarih sahnesinde yer almaları, XVI. asırda Kazakistan ve Kazaklar, XVII. asırda Kazaklar ve Kalmuk istilası, Kazak hanlığının parçalanması, Kazaklarda idari ve sosyal yapı hakkında, Kazaklarda aydınlanma ve bağımsızlık mücadelesi, Kazakistan da Sovyet idaresi, bağımsızlık yolunda Kazakistan, Kazakistan da ekonomik reformlar, Kazakistan da kültürel faaliyetler ve yeni başkent. TOZD KAZAK DİLİ Karşılama, selamlaşma ve vedalaşma, tanışma, üniversitede ve Almatı caddeleri, diller, kütüphanede, restoranda, sayılar, diş hekiminde ve hastanede, eczanede, saat sorma ve cevaplama, dış görünüş, renkler dünyası, kök bazarda, Aytıs ve Toyda, soğım bası, misafirlikte, odalar ve eşyalar, Medeu de, geniş ve büyük bir ülke Kazakistan, yönler, müzede, Kazakistan ın tarihî ve kültürel merkezleri, Rayımbek Batır Toyunda ve havaalanında. TOZD TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ I Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler, konuşma sesi, Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses bilgisi ile ilgili kurallar, ses özellikleri, ses olayları, Türkçenin hece yapısı, vurgu, Türkçenin şekil yapısı, şekil bilgisinin nitelik ve özellikleri, ad kökleri, fiil kökleri ve özellikleri, ekler ve özellikleri, kelime yapımı, Türkiye Türkçesinde kelime sınıfları, anlamlı kelimeler, görevli kelimeler, anlamlı-görevli kelimeler. TOZD TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ II Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, cümle kuruluşunda yer alan kelimeler ve kelime grupları, cümlenin öğeleri, cümlenin çeşitleri, cümle çözümleme tahlilleri, kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, kompozisyon planı, anlatım türleri. TBİL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I Temel kavramlar, C programlama diline giriş, program denetimi, diziler, göstergeler, değişkenlerin adresi, gösterge aritmetiği, fonksiyonlar, fonksiyonun değer döndürmesi, fonksiyonlar arasında parametre geçirme, fonksiyon çağırma yöntemleri, yapılar ve birlikler, disk dosyaları ile çalışma, hazır fonksiyonlar, C önişlemcisi, #define ile makroların tanımlanması,#include emri, koşullu derleme. TBİL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II

7 Nesneye yönelik programlama, C++ temelleri, fonksiyonlar, C++ programlarının denetimi, karşılaştırma işlemleri, döngüler, diziler, göstergeler, fonksiyonlar, yapılar, birlikler, sınıf ve nesneler, nesne dizileri, göstergeler, başvurular ve bellek yönetimi, fonksiyonlara aşırı yükleme, işleçlere aşırı yükleme, kalıtım, C++ giriş/çıkış sistemi, C++ standart şablon kütüphanesi, algoritmalar, kablar, yineleyiciler. TBİL OLASILIK VE İSTATİSTİK İstatistiğe giriş, temel kavramlar, seriler, merkezi eğilim ölçüleri, dağılma ölçüleri, kümeler kuramı, kümelerde işlemler, permütasyon ve kombinasyon, bir olayın meydana gelme olasılığı, bazı olasılık teoremleri, koşullu olasılık, toplam olasılık, bayes teoremi, rasgele değişkenlerin dağılımı, kesikli olasılık dağılımları, sürekli olasılık dağılımları, örnekleme, regresyon ve korelasyon analizi, kontenjans katsayısı. TBİL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Yazılım mühendisliği gerçeği, temel kavramlar, yazılım geliştirme yaşam döngüsü, metodolojiler, yazılım/bilgi sistemi geliştirme aşamaları, sistem çözümleme, kullanıcı arayüz prototipleme, tasarım, gerçekleştirim, kodlama stili, yazılım doğrulama ve geçerleme, bakım, nesneye yönelik çözümleme ve tasarım, yazılım mimarileri, yazılım kalite ve konfigürasyon yönetimi, case, case araç grupları, case araçlarında bütünleştirme. TBİL İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ Temel kavramlar ve tanımlar, kullanıcı merkezli tasarım, arayüz tasarımında görev analizi, arayüz tasarımında genel ilkeler, arayüz bileşenleri, veri girişi pencereleri için tasarım ilkeleri, veri sorgulama ve veri gösterim pencereleri, web sitesi tasarım ilkelerine giriş, mobil arayüz tasarımı, arayüz değerlendirmesi, erişebilir tasarım. TBİL VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Temel kavramlar, varlık ilişki modeli, anahtarlar, varlık-ilişki modelinin tablolaştırılması, ilişkisel veri modeli, ilişkisel veri tabanı tasarımı, normalleştirme, ilişkisel cebir, sql yapısal sorgulama dili, sql fonksiyonlarının kullanımı, verileri gruplayarak analiz etmek, çoklu tablolar, tabloların birleştirilmesi, karmaşık sorgular, dml (data manipulation language), veri tabanı nesneleri, tablolar, kullanıcı erişiminin denetlenmesi. TBİL BİLİŞİM HUKUKU Bilgisayar ve bilgisayar programları teknolojisi, bilgisayar programları üzerindeki fikri haklar ve bu hakların korunması, bilgisayar programlarının patent ve haksız rekabet hukukuna göre korunması, kendine özgü koruma sağlanan bilgisayar teknolojileri, internet kavramı ve teknolojisi, elektronik sözleşmeler, internette fikri mülkiyet hakları, internette kişisel verilerin güvenliği ve korunması, internette tüketicinin korunması. TBPÖ BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET I Ağ kavramı, protokol kavramları, OSI ve yerel alan ağları, yerel alan ağlarında katmanlar, ETHERNET, IEEE standartları, kablosuz yerel alan ağları, ağ bağlantı aygıtları, anahtarlar, göbekler, yineleyiciler ve köprüler, yönlendiriciler ve ağ geçit kapıları, modemler ve çoklayıcılar, geniş alan ağları, paket anahtarlamalı ağlar, çok protokollü etiket anahtarlama, MPLS protokolleri, fonksiyonları ve aygıtları, ATM, SONET çerçevesinin biçim olarak yapısı.

8 TBPÖ BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET II Internet, TCP/IP, TCP/IP yardımcı protokolleri, WWW ve buna bağlı etkenler, internette tarama motorları ve internet ortamında önemli projeler, web sayfalarının hazırlanma aşamaları, intranet ve extranet, elektronik ticaret, portal, VPN, AAA, PAP ve CHAP ın Ortaya Çıkışı, VPN de PPTP, VPN protokolleri, elektronik ticarette güvenlik, şifreleme, güvenli elektronik iletim, internet 2, gelecek nesil internet girişimleri ve teknoloji. TBPÖ WEB PROGRAMLAMA I HTML e giriş, XML, JavaScript e giriş, program akışı, değişkenlerin tanımlanması, karar işlemleri, seçim işlemi, döngüler, programlarda hata yakalama, işlevler, yeni nesnelerin işlevler yardımıyla yaratılması, nesneler ve dizi işlemleri, JavaScript nesneleri, dizilerin kullanılması-array nesnesi, tarih işlemleri, matematik işlemleri, dizgi işlemleri, formlarla çalışmak, JavaScript te Formların Kullanılması, formların denetlenmesi. TBPÖ WEB PROGRAMLAMA II Web kavramları ve ASP.NET e giriş, Web, Microsoft un.net Çatısı, Visual BASIC.NET e giriş, kalıtım, ASP.NET sayfaları oluşturma, IIS kurulumu, ASP.NET nesneleri, bir ASP.NET sayfasının görünümü, ASP.NET dosyaları, web formları, web formlarının görünümü ve oluşturulması, yönergeler, web kontrolleri, geçerlilik kontrolleri, web programlama ve veri tabanları, SQL yapısal sorgulama dili, ADO.NET ile verilere erişim, DataSet.

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı. Ders Kur Tanımları

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı. Ders Kur Tanımları Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı Ders Kur Tanımları TYBS 109 - GENEL EKONOMİ Ekonomiye giriş, temel kavramlar, arz - talep ve piyasada fiyat oluşumu, üretici ve tüketici dengesi, piyasalar ve

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı. Ders Kur Tanımları

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı. Ders Kur Tanımları Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı Ders Kur Tanımları TBİL-101 MATEMATİK I Fonksiyonlar, sayı fonksiyon kavramı, fonksiyonlarda dört işlem, eğri çizimleri, bir fonksiyonun limiti, limit kavramı, bazı

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı. Ders Kur Tanımları

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı. Ders Kur Tanımları Endüstri Mühendisliği Lisans Programı Ders Kur Tanımları TEMÜ 101 - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Endüstri mühendisliğine genel bir bakış, verimlilik, verimlilik ağacı, verimlilik değerlendirilmesi, istatistik,

Detaylı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı. Ders Kur Tanımları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı. Ders Kur Tanımları Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı Ders Kur Tanımları TOZD 101 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Demokratik Laik Türkiye Cumhuriyeti nin kurulması sürecinde yaşanan mücadelelerin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ve İÇERİKLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ve İÇERİKLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ve İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K 2503180 İngilizce I 4 0 4 2503280 İngilizce II 4 0 4 2503170 Türk

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ YBS-1601-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir, problem

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş 3+1 5,0 Problem Çözüm İlkeleri ve Problem Çözüm Evreleri; Algoritma ve Akış Şemaları; Bir Problemi Tanımlama;

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ BIL1001 MATEMATİK (4 0 4) AKTS:7 Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler,

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Ders Planı. Birinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Ders Planı. Birinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Ders Planı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU- ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AK TS YBS 101-İşletme Bilimlerine

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı ders İçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı ders İçeriği A- BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts T.Kredi Saat Türü BGT-101 Sosyal Sorumluluk ve Etik

Detaylı

2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER I 2

2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER I 2 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. YARIYIL 0690130020

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ BGT-101 SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK (3+1) Etik ve Ahlak kavramlarının incelenmesi, Etik sistemlerinin incelenmesi, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörlerin incelenmesi,

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 613 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE 1.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 613 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE 1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 613 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE 1. YIL GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL TKD 103 Türk Dili I (2.0.2) AKTS 2 Dil

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Adı UNV13101 TÜRK DİLİ- I 2-0 2 2 2 Ders İçeriği: Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2015-2016 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AIT181 ATATÜRK

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2015-2016 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AIT181 ATATÜRK ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2015-2016 1.YARIYIL AIT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ YBS-1601-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir, problem çözümü ilke ve aşamaları, algoritma ve akış şemaları, algoritmalara

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı