SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

2 VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İzahnamedir UYARI: Bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup, Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben onaylanmış izahname ilgili düzenlemeler çerçevesinde ayrıca ilan edilecektir. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeniyle artırılacak TL ve mevcut ortakların sahip olduğu TL olmak üzere toplam TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir. İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu izahname, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. nin ve adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnamede ve izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 2

3 İÇİNDEKİLER Bölüm No Bölüm Adı 1 İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 2 ÖZET 3 BAĞIMSIZ DENETÇİLER 4 SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER 5 RİSK FAKTÖRLERİ 6 İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 7 FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 8 GRUP HAKKINDA BİLGİLER 9 MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER 10 FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 11 İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI 12 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR 13 EĞİLİM BİLGİLERİ 14 KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ 15 İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 16 ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER 17 YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI 18 PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER 19 ANA PAY SAHİPLERİ 20 İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER 21 DİĞER BİLGİLER 22 ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER 23 İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER 24 İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 25 HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR 26 BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 27 MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER 28 HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ 29 SULANMA ETKİSİ 30 UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER 31 İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER 32 İNCELEMEYE AÇIK BELGELER 33 PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI 34 EKLER Sayfa No 3

4 KISALTMA VE TANIMLAR AB A.Ş. ABD ACISELSAN, Acıselsan, ACSEL Anel Telekomünikasyon, Anelt AR-GE Avro Bölgesi BDT BİST, Borsa CMC ÇED DTÖ Euro, Avro GEREL, Gerel GİP GmbH GSYH GSYO GVK IMF INVESTCO HOLDİNG Kafein KAP KDV KKO KG KVK KV Kaynaklar LTD. ŞTİ. MKK OECD ÖDA ÖİB Avrupa Birliği Anonim Şirket Amerika Birleşik Devletleri Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Araştırma-Geliştirme Avrupa Birliği Üyeleri Para Birimi Bölgesi Bağımsız Devletler Topluluğu Borsa İstanbul Anonim Şirketi Karboksimetil Selüloz Çevresel Etki Değerlendirmesi Dünya Ticaret Örgütü Avrupa Birliği Para Birimi Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Gelişen İşletmeler Piyasası Gesellschaft mit beschankter Haftung Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Gelir Vergisi Kanunu International Monetary Fund Investco Holding Anonim Şirketi Kafein Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu Katma Değer Vergisi Kapasite Kullanım Oranı Kilogram Kurumlar Vergisi Kanunu Kısa Vadeli Kaynaklar Limited Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Özel Durum Açıklaması Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 4

5 ÖTV Pamukova PhillipCapital, Aracı Kurum Profreight SEKUR, Sekur SPK, Kurul SPKn SGK Takasbank TCK TL TOBB TMS TSPAKB TFRS TTK TTSG TÜİK UFRS UMS USD, ABD $, ABD Doları Verusa, Verusa Holding Verusaturk, Şirket, Ortaklık, İhraççı Voe Elektrik YAYLA, Yayla YİD Özel Tüketim Vergisi Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. Profreight Taşımacılık Hizmetleri Anonim Şirketi Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Türkiye Cumhuriyeti Kanunları Türk Lirası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşları Birliği Türkiye Finansal Raporlama Standartları Türk Ticaret Kanunu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Uluslararası Muhasebe Standartları Amerika Birleşik Devletleri Doları Verusa Holding Anonim Şirketi Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Voe Elektrik Üretim Limited Şirketi Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Yap İşlet Devret I. BORSA GÖRÜŞÜ 5

6 II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Mustafa ÜNAL Yönetim Kurulu Başkanı Reha ÇIRAK Yönetim Kurulu Başkan Yrd.../06/2015 Sorumlu Olduğu Kısım: İZAHNAMENİN TAMAMI Mustafa ÜNAL Yönetim Kurulu Başkanı Halka Arz Eden Verusa Holding A.Ş. Reha ÇIRAK Yönetim Kurulu Başkan Yrd.../06/2015 Sorumlu Olduğu Kısım: İZAHNAMENİN TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. Ekrem Kerem Korur Saruhan Doğan Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür../06/2015 Sorumlu Olduğu Kısım: İZAHNAMENİN TAMAMI 6

7 2. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir İhraççıya İlişkin Bilgiler İhraççının ticaret ünvanı Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri Ticaret Ünvanı İhraççının Hukuki Statüsü Tabi Olduğu Mevzuat İhraççının Kurulduğu Ülke Merkez Adresi Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Anonim Şirket T.C. Kanunları ve bunlara ilişkin Mevzuat Türkiye Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat: 14 Maslak Sarıyer / İstanbul Telefon ve Fax Numaraları ve İnternet Adresi Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin no lu maddesinde yer almaktadır İzahnamede finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında bilgi İhraççı, Sermaye Piyasası Kurulu nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri (Tebliğ III-48.3) uyarınca bu Tebliğ de tanımlanan nitelikteki girişim şirketlerine yatırım yapmaktadır. İhraççının dönemler itibariyle bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarındaki kısa vadeli finansal yatırımları ve girişim sermayesi yatırımları aşağıda yer almaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kar/(zarar) yansıtılan finansal varlıklar BİST te işlem gören şirketlerin paylarından ve girişim sermayesi yatırımlarından oluşmaktadır. 7

8 Finansal Yatırımlar Gerçeğe uygun değer farkı kar/(zarar) yansıtılan -Mevduat Hisse Senetleri Toplam: Girişim Sermayesi Yatırımları Gerçeğe uygun değer farkı kar/(zarar) yansıtılan Acıselsan Acıpayam Selüloz San. Ve Tic. A.Ş Kafein Yazılım Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş Pamukova Elektrik Üretim A.Ş Anel Telekomünikasyon Elekt.Sis.San. Ve Tic. A.Ş Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnş. Tic. A.Ş Toplam: Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 7. bölümünde yer almaktadır İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler İzahnamenin 5. bölümünde belirtilen riskler dışında cari hesap yılı içinde beklentileri önemli derecede etkileyecek eğilimlere, belirsizlikler, talepler, yükümlülükler veya olaylar yoktur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 13. bölümünde yer almaktadır İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi tarihi itibari ile İhraççının dahil olduğu gruba ilişkin şema aşağıdaki gibidir. 8

9 (*) tarihi itibari ile Verusa Holding in Standard Enerji Üretim A.Ş. deki pay oranı %50 den %100 e yükselmiştir. (**)Acıselsan tarihi itibariyle ödenmiş sermayesini TL ye yükseltme işlemlerini tamamlamıştır. Artırım sonrası sermaye tarihi itibariyle tescil edilmiştir. Investco Holding, ihraççının ana ortağı konumundaki Verusa Holding in de en büyük hissedarı olduğundan dolaylı olarak ihraççının hakim ortağı konumundadır. Ayrıca konumu itibariyle ihraççının da dahil olduğu gruptaki tüm şirketleri kapsayan bir çatı şirketidir tarihi itibari ile Investco Holding in ortaklı yapısı aşağıdaki gibidir. Investco Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı Ortaklar Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı (% ) Mustafa Ünal ,69 Reha Çırak ,06 Diğer ,25 Toplam ,00 Verusa Holding bağlı bulunduğu grup içinde aktif olarak yatırım yapan şirket konumunda olup fiilen holding yapılanması içinde çalışmaktadır tarihi itibari ile Verusa Holding in ortaklı yapısı aşağıdaki gibidir. Verusa Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı Ortaklar Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı (% ) Investco Holding A.Ş ,56 Halka Açık Kısım ,29 Diğer ,15 Toplam ,00 9

10 İhraççının doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklıklarının dökümü aşağıdaki gibidir. Ticaret Ünvanı / Kurulduğu Ülke Faliyet Konusu Etkin Pay / Oy Hakkı Oranı(% ) Etkin Pay / Oy Hakkı Tutarı (TL) Sermaye Sermaye (TL) Taahhüdü (TL) Yedekler (TL) Olağan Faaliyetlerden Elde Edilen Kar/Zararları Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. / Türkiye Elektrik Üretim Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Selüloz Üretim 49, (**) ( ) A.Ş. / Türkiye (*) (*) İhraççının Acıselsan daki ortaklık payı % 49,83 olması nedeniyle hakim ortak konumundadır. Bu yüzden tabloya dahil edilmiştir. (**) Acıselsan 4 Mayıs 2015 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesini TL ye yükseltme işlemlerini tamamlamıştır. Artırım sonrası sermaye tarihi itibariyle tescil edilmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 8. bölümünde yer almaktadır İhraççının ortaklık yapısı Ortaklığımızın yönetim kontrolü Verusa Holding A.Ş. ye ait olup, söz konusu kontrol paylara tanınan imtiyaz ve payların çoğunluğuna sahip olma suretiyle sağlanmaktadır. Ortaklığımızın TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki doğrudan ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan nihai ortakların pay oranı ve tutarı Verusa Holding A.Ş. için TL ve %100 dür. Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı TL dir. İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine Yönetim Kurulu seçiminde aday gösterme konusunda imtiyaz vermektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin 3 adedi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. İmtiyazlı A grubu payların %100 oranındaki kısmı Verusa Holding A.Ş. ye aittir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 19. bölümünde yer almaktadır Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları BİLANÇO (TL) Konsolide Yeniden Düzenlenmiş 10 Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş (*) (*) Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Kısa Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR (*) Ortaklık 9 Ocak 2012 tarihinde kurulmuş olup, tam dönemli değildir. GELİR TABLOSU (TL) Konsolide Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş (*) (*) Hasılat Esas Faaliyet Karı / (Zararı) ( ) DÖNEM KARI / (ZARARI) (*) Ortaklık 9 Ocak 2012 tarihinde kurulmuş olup, tam dönemli değildir. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 10. bölümünde yer almaktadır Seçilmiş proforma finansal bilgiler Kar tahmin ve beklentileri

11 İzahnamede yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama İşletme sermayesi beyanı İhraççının 2015/03 dönemi itibariyle cari yükümlülüklerini karşılamak üzere yeterli işletme sermayesi vardır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 11.4 no lu maddesinde yer almaktadır Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler Adı Soyadı Görevi Mustafa Ünal Reha Çırak Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Necip Uludağ Yönetim Kurulu Üyesi M. Ülkü Kabadayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Ege Yazgan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin no lu maddesinde yer almaktadır Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler Dönemi Ticaret Unvanı DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş İhraç Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler İhraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler 11 Sorumlu Ortak Baş Denetçi Ali Çiçekli Ali Çiçekli Ali Çiçekli Atilla Zaimoğlu Adresi Deloitte Values House Maslak No1/ İstanbul Deloitte Values House Maslak No1/ İstanbul Deloitte Values House Maslak No1/ İstanbul Mecidiyeköy, Ortaklar Cad. No:26/3 Şişli / İstanbul Ortaklığımızın TL tutarındaki mevcut sermayesi; TL tutarındaki kısmı nakit karşılığı olmak üzere TL ye artırılacaktır. Nakit karşılığı artırılan sermayenin TL tutarındaki kısmını temsil eden paylar ile mevcut ortakların (Verusa Holding A.Ş.) sahibi bulunduğu TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylar halka arz edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. Ortaklarımıza nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı B grubu, mevcut ortakların sahibi bulunduğu payların satışı karşılığında ise B grubu pay verilecektir.

12 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 24.1 no lu maddesinde yer almaktadır Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır Sermaye hakkında bilgiler Ortaklığımızın mevcut ödenmiş sermayesi TL olup, beher payının nominal değeri 1 TL dir Paylara ilişkin haklar Kar payı hakları, Oy hakları, Yeni pay alma hakları, Tasfiye halinde tasfiye bakiyesine katılım hakkı, Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 24.5 no lu maddesinde yer almaktadır Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Payların borsada işlem görme tarihleri ile ihraççının sermaye piyasası araçlarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Halka arz, bu payların borsada işlem göreceği anlamına gelmemektedir. Halka arz edilen payların satış tamamlandıktan sonra borsada işlem görebilmesi borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde borsanın vereceği olumlu karara bağlıdır. Şirket paylarının borsada işlem görmesi amacıyla 12/06/2015 tarihinde BİST e başvuruda bulunulmuştur Kar dağıtım politikası hakkında bilgi Şirket tarafından belirlenmiş ve karara bağlanmış bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır. Kar payı oranı, hesaplama yöntemi ve ödemelere ilişkin prosedürlerde Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımlamış olduğu ilke kararları, Tebliğleri ile T.C. Kanunları ile Şirket esas sözleşmesine uyulacaktır. Şirket Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tebliği (III-48.3) ne göre pay senetlerinin halka arzından once nakit kar payı dağıtımı yapmamıştır. Şirket in tarihinde yapılan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin şirket kârının TL lik bölümünün ödenmiş sermayesine ilave edilmesine karar verilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler başlıklı 33. Maddesinde, karın tespiti ve dağıtımı ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 23. bölümünde yer almaktadır Risk Faktörleri İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler İhraççının karlılığının girişim sermayesi yatırım ortaklığı kriterlerine ve yasal sınırlamalarına uygun yaptığı yatırımların performanslarına bağlı olması, 12

13 Şirketin yatırım yaptığı şirketlerin sayısının artmasının getirdiği idari ve mali zorluklar, şirketin yönetimsel başarısını azaltma ihtimali, Yeni kurulan şirketlere yapılan yatırımların geri dönüş sürelerinin daha uzun olması, Mevzuat ve vergi değişikliklerinin şirketin girişim sermayesi oluşturabileceği olumsuz etki. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 5. bölümünde yer almaktadır. 13 yatırımlarında İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler İhraççının uyması gereken yasal sınırlamaların elde edebileceği karı olumsuz etkileme ihtimali, İhraççının tabi olduğu mevzuatın şirket aleyhine değişebilme ihtimali, İhraççının ekonomik istikrarsızlıklardan olumsuz etkilenebilme olasılığı, Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 5. bölümünde yer almaktadır İhraç edilecek paylara ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler İlk kez halka arz edilecek payların fiyat ve hacim dalgalanması olasılığı, İhraççının ana pay sahibi ortağının yönetim kurulu çoğunluğunu belirleme imtiyazı, İhraççının gelecekte pay sahiplerine kar dağıtacağına ilişkin bir garanti olmaması, Ana pay sahiplerinin ileriki yıllarda pay satışı yapma olasılığı. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 5. bölümünde yer almaktadır Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler İhraççı faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalabilmektedir. Bu riskler; kredi riski, likidite riski, faiz oranı riski ve fiyat riskidir. Kredi Riski: Finansal araçlar karşı tarafın anlaşma gereklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememe riski taşımaktadırlar. İhraççının tarihi itibariyle kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları (kesinti yolu ile ödenen vergi alacağı) TL dir. Likidite Riski: Likidite Riski, İhraççının net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar ve / veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. İhraççının mevcut durumda cari yükümlülüklerini karşılama konusunda bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Kur Riski: İhraççının tarihi itibariyle yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır. Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, İhraççının faiz oranı riskiyle karşılaşması anlamına gelmekte olup, İhraççının faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki uyumsuzluğuyla ilgilidir. Fiyat Riski: İhraççının bilançosunda makul değer değişikliği gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlık olarak sınıflandırdığı Borsa da işlem gören sermaye piyasası araçları bulunmaktadır tarihi itibariyle Finansal varlıklar içerisinde yer alan ve TL si Borsa da işlem gören payların fiyatında % 5 oranında

14 azalış yaşanması durumunda İhraççının vergi öncesi karında TL azalış yaşanacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 5. bölümünde yer almaktadır Halka Arza İlişkin Bilgiler Halka arzdan sağlanan net nakit girişlerinin toplam tutarı ile halka arza ilişkin olarak ihraççının ödemesi gereken toplam tahmini maliyet İhraççının TL olan çıkarılmış sermayesinin yeni pay alma haklarının kısıtlanarak TL na artırılmasından yaklaşık olarak TL tutarında net gelir elde edilmesi beklenmektedir. Yine Verusa Holding A.Ş. nin mevcut payların satışından elde edeceği gelir..tl tutarındadır. Halka arz esnasında ihraççı ve halka arz eden Verusa Holding kendileri ile ilgili direkt giderler dışında, halka arz edilen toplam pay tutarı içindeki ağırlığı oranında maliyetlere katılacaktır. Buna göre İhraççının ortak maliyetlere katılma oranı %64, Verusa Holding in %36 dır. Katlanılacak maliyetlerin tahmini tutarların aşağıdaki gibi olması beklenmektedir. Tahmin Edilen Maliyetler(*) 14 TL SPK Kurul Ücreti - Şirket SPK Kurul Ücreti - Ortak BIST Kotasyon Ücreti - Şirket BIST Kotasyon Ücreti - Ortak MKK Üyelik Ücreti Aracılık Komisyonu - Şirket Aracılık Komisyonu - Ortak Reklam, İlan, PR Şirket Reklam, İlan, PR Ortak Ticaret Sicil Bağımsız Denetim Noter Hukukçu Raporu Toplam Maliyet Satışa Sunulan Pay Adedi Adet Payın Maliyeti 0,07640 (*)Tahmini toplam fon girişi TL olarak alınmıştır.

15 Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri Verusaturk GSYO nun halka açılma kararını iki temel nokta açısından değerlendirmek gerekmektedir. İlki tabi olunan mevzuat açısından ortaya çıkan zorunluluk diğeri ise halka açılmanın şirkete sağlayacağı ekonomik ve yapısal sinerjiden yararlanmadır. GSYO ların işleyişine ilişkin ayrıntılı düzenleme SPK III-48.3 Sayılı Girişim Sermayesi yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliği nde yer almaktadır. Sözkonusu Tebliğin 11. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca GSYO nın kuruluş tarihinden itibaren 3 yıl içinde çıkarılmış sermayelerinin en %25 ine tekabül edecek payların halka arz edilmesi gerekmektedir. Verusaturk GSYO halka açılmak suretiyle yatırımlarının finansmanında sermaye piyasalarından yararlanma imkanına kavuşmuş olmaktadır. Girişim Sermayesi yatırımları yapısı gereği daha uzun vadeli yatırım niteliği taşıdıklarından bu yatırımların borçlanma yerine özkaynaklar ile finansmanı önem arz etmektedir. Halka açılma sonucunda özkaynaklarını arttırma olanağına kavuşması Verusaturk un daha esnek hareket edebilme ve daha büyük montanlı yatırımlara ulaşmasına imkan sağlamış olacaktır. Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımı konusunda ağırlıklı olarak faaliyet konusunda girişim sermayesi yatırımlarına yatırım yapılması, bir kısmı ile faiz ödenen borçların kapatılması ve de ihtiyaç duyulması durumunda işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 28.2 no lu maddesinde yer almaktadır Halka arza ilişkin temel bilgiler İhraççının nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek pay miktarı TL nominal olup, halka arz sonrası sermayeye oranı %27,02 olacaktır. Verusa Holding A.Ş. nin sahip olduğu mevcut paylardan halka arz edilecek tutar TL nominal değerde olup, halka arz sonrası sermayeye oranı %15,29 olacaktır. İhraççı payları 3 iş günü boyunca halka arz edilecektir. Satışın 2015 yılı Ekim döneminde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, kesin satış başlangıç ve bitiş tarihleri Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu nda ilan edilecektir. Satış Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından Borsada Satış yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa da Talep Toplamaksızın Sabit Fiyatla Borsa da Satış Yöntemi ne göre gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 25.1 no lu maddesinde yer almaktadır Menfaatler hakkında bilgi İhraççının paylarının halka arzında sermaye artırımı yolu ile artırılan tutarın tamamının satılması durumunda elde edilecek tüm tutar Şirket bünyesine girecektir. Bu işlem sonucunda ihraççı hem sermaye, hem de pay senedi ihraç pirimi geliri elde etmiş olacaktır. Mevcut ortakların pay senetlerinin satışında ise ihraççının herhangi bir menfaat ve/veya geliri olmayıp, bu yolla elde edilen gelirler Verusa Holding A.Ş. ye geçecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 25.5 no lu maddesinde yer almaktadır. 15

16 Ortak satışına ilişkin bilgi ile halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler İhraççı, paylarının halka arz edilmesi kapsamında, halka arz edilen payların Borsa İstanbul da işlem görmesinden itibaren 1 yıl süre ile sermaye artırımı yapılmayacağının veya dolaşımdaki pay miktarının artırılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmayı planlamaktadır. Verusa Holding sahip olduğu Verusaturk paylarının, halka arzını takiben bu payların borsada işlem görmesinden itibaren 1 yıl süre ile halka arz edilen paylar dışında kalan payların dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine ilişkin taahhütte bulunmayı planlamaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 27.3 no lu maddesinde yer almaktadır Sulanma etkisi Mevcut ekonomik konjunktur nedeniyle halka arz fiyatı tespit edilmediğinden ötürü Sulanma etkisi hesaplanmamıştır. Fiyat tespitinden sonra sulanma etkisi hesaplanacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 29. bölümünde yer almaktadır Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi Halka arzdan pay alacak yatırımcılardan, işlem yaptıkları aracı kurumlardaki hesaplarında tanımlı pay senedi alım satım komisyonu üzerinden alınacak olan pay alım komisyonu dışında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Daha önce herhangi bir aracı kurumda hesabı bulunmayan yatırımcılar için hesap açma ücreti vb. maliyetler doğabilir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin bölümünde yer almaktadır. 3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 3.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı: Dönemi Ticaret Unvanı DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak Baş Denetçi Ali Çiçekli Ali Çiçekli Ali Çiçekli Atilla Zaimoğlu Adresi Deloitte Values House Maslak No1/ İstanbul Deloitte Values House Maslak No1/ İstanbul Deloitte Values House Maslak No1/ İstanbul Mecidiyeköy, Ortaklar Cad. No:26/3 Şişli / İstanbul 3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: İhraççı nın 2012 yılında bağımsız denetim raporlarını AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. düzenlemiştir. Bağımsız denetim sürecinin daha hızlı ve verimli ilerlemesi amacıyla, Verusaturk GSYO ve Verusaturk GSYO nun hakim ortağı Verusa Holding in tüm grup şirketlerinin aynı bağımsız denetim şirketi ile 16

17 çalışması uygun görülmüş ve bu nedenle 2013 ve 2014 yıllarında ise DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.ile çalışılmıştır. 4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR (*) (*) Dönen Varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar (**) İlişkili taraflardan olmayan ticari borçlar Duran Varlıklar Finansal yatırımlar Maddi duran varlıklar Diğer duran varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa vadeli borçlanmalar (***) Finansal borçlar Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili taraflara olmayan ticari borçlar Diğer borçlar İlişkili taraflara diğer borçlar (****) İlişkili taraflara olmayan diğer borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklığa ait özkaynaklar Ödenmiş sermaye Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıl karları / (zararları) - ( ) Net dönem karı / (zararı) Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR (*) Ortaklık 9 Ocak 2012 tarihinde kurulmuş olup, tam dönemli değildir. (**) Söz konusu alacak Investco Holding A.Ş.'ye yapılan pay senedi satışından kaynaklanmaktadır. (***) 19 Aralık 2013 tarihinde kredili mevduat hesabından TL tutarında pay senedi kredisi kullanmıştır. Yatırım yapılan pay senetleri kredinin teminatını oluşturmaktadır. Kredinin ortalama etkin faiz oranı %13.19'tür. Bu kredi 15 Ocak 2014 itibariyle Türkiye Halk Bankası A.Ş. pay satışından sonra kapatılmıştır. 31 Mart 2015 tarihinde kredili mevduat hesabından TL tutarında pay senedi kredisi kullanmıştır. Yatırım yapılan pay senetleri kredinin teminatını oluşturmaktadır. Kredinin ortalama etkin faiz oranı %12.60'tür. Şirket krediyi 24 Nisan 2015 itibarıyla kapatmıştır. (****) Kısa vadede finansman sağlamak amacı ile Verusa Holding A.Ş.'den alınan borçtur. 31 Mart 2015 itibari ile faiz oranı %10,45'dur. (31 Aralık 2014 %9.90) 17

18 GELİR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Yeniden Düzenlenmiş (*) (*) Hasılat Satışların maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Brüt Kar / (Zarar) ( ) Esas Faaliyet Karı / (Zararı) Finansman giderleri ( ) (50.580) ( ) ( ) (65.432) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı) DÖNEM KARI / (ZARARI) Kontrol gücü olmayan paylar ( ) Ana ortaklık payları Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 1,83 0,92 0,27 0,11 0,16 0,15 * Ortaklık 9 Ocak 2012 tarihinde kurulmuş olup, tam dönemli değildir. PORTFÖY SINIRLAMALARI, FİNANSAL BORÇ ve TOPLAM GİDER TUTARLARI TABLOSU Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri Tebliğdeki İlgili Cari Dönem (TL) Önceki Dönem Düzenleme (TL) A Para ve Sermaye Piyasası Araçları Md.20/1 (b) B Girişim Sermayesi Yatırımları Md.20/1 (a) C Portföy Yönetim Şirketi ve Danışmanlık Şirketindeki İştirakler Md.20/1 (d) ve (e) - - D Diğer Varlıklar E Ortaklık Aktif Toplamı Md.3/1-(a) F Finansal Borçlar Md G Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Rehin, Teminat ve İpotekler) Md.20/2 (a) - - H Özsermaye I Diğer Kaynaklar E Ortaklık Toplam Kaynakları Md.3/1-(a) Bireysel Diğer Finansal Bilgiler Tebliğdeki İlgili Önceki Dönem Cari Dönem (TL) Düzenleme (TL) Sermaye Piyasası Araçlarına ve İşlemlerine Yapılan Yatırım Md.20/1 (b) A1 1.Anel Telekomünikasyon Elektrik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.Acıselsan Acıpayam Selülöz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. A2 TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı Md.20/1 (b) B1 Yurtdışında Kurulu Kolektif Yatırım Kuruluşu Md.21/3 (c) - - B2 Borç ve Sermaye Karması Finansman Md.21/3 (f) - - B3 Halka Açık Girişim Şirketlerinin Borsa Dışı Payları Md.21/3 (e) B4 Özel Amaçlı Şirket Md.21/3 (g) - - C1 Portföy Yönetim Şirketine İştirak Md.20/1 (e) - - C2 Danışmanlık Şirketine İştirak Md.20/1 (d) - - F1 Kısa Vadeli Krediler Md.29/1 - - F2 Uzun Vadeli Krediler Md.29/1 - - F3 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Md.29/1 - - F4 Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Md.29/1 - - F5 Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar Md.29/1 - - F6 Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar Md.29/1 - - G1 Rehin Md.20/2 (a) - - G2 Teminat Md.20/2 (a) - - G3 İpotekler Md.20/2 (a) - - I Dışardan sağlanan hizmet giderleri Md.26/

19 PORTFÖY SINIRLAMALARI, FİNANSAL BORÇ ve TOPLAM GİDER SINIRI KONTROL TABLOSU: PAYLARINI HALKA ARZ EDEN ORTAKLIKLAR İÇİN Tebliğdeki İlgili Cari Dönem Önceki Dönem Asgari/Azami Portföy Sınırlamaları Düzenleme Oran 1 Para ve sermaye piyasası araçları Md.22/1 (b) 26,22% 61,11% %49 Sermaye piyasası araçları Md.22/1 (c) 2 1.Anel Telekomünikasyon Elektrik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5,28% 33,55% %10 2.Acıselsan Acıpayam Selülöz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 8,67% 21,71% %10 3.Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 7,52% 5,46% %10 3 GİRİŞİM sermayesi yatırımları Md.22/1 (b) 59,14% 37,79% %51 4 Portföy yönetim şirketi ve danışmanlık şirketindeki iştirakler Md.22/1 (ç) 0,00% 0,00% %10 5 Yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşu Md.22/1-(e) 0,00% 0,00% %49 6 Borç ve sermaye karması finansman Md.22/1-(h) 0,00% 0,00% %25 7 Halka açık GİRİŞİM şirketi borsa dışı payları Md.22/1-(f) 22,28% 26,09% %25 8 TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı Md.22/1-(ı) 4,75% 0,38% %20 9 Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri Md.29 0,00% 0,00% %50 10 Uzun Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri Md.29 0,00% 0,00% % Rehin, Teminat ve İpotekler Md.22/1 (d) 0,00% 0,00% %10 12 Dışardan sağlanan hizmet giderleri Md.26/1 0,08% 0,02% %2,5 Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu izahnamenin 10 ve 23 no lu bölümlerini de dikkate almalıdır. 5. RİSK FAKTÖRLERİ 5.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: İhraççının nakit akışı iştirak ve bağlı ortaklarından kaynaklanan durumlar nedeniyle olumsuz etkilenebilir: İhraççı girişim sermayesi yatırım ortaklığı olması dolayısıyla bu kriterlere ve yasal sınırlara uygun yatırımlar yapmış, yapmaya da devam edecektir. Faaliyetin özelliği nedeniyle ihraççının iştirak ve bağlı ortaklıklarında çeşitli sebeplerden dolayı ek sermaye ihtiyacı görülme olasılığı yüksektir. Bunun sonucunda İhraççının nakit akışında olumsuz bir gelişme izlenebilir. İhraççı Gelişen İşletmeler Piyasası nda (GİP) işlem gören şirketlere yatırım yapabilir: GİP te yer alan şirketler finansal yapıları itibariyle olumsuz ekonomik şartların varlığından daha fazla etkilenebilirler. Bunun sonucun olarak da finansal durumlarındaki bozulmalar mevzuatın öngördüğü sınırlara ulaşması durumunda işlem sıralarının kapanması söz konusu olabilir. Bu durum İhraççının finansal yatırımlardan çıkış süresini uzatabilir ve / veya engelleyebilir. İhraççının iştirak veya bağlı ortaklarının karlılığının azalması, karlılığını olumsuz yönde etkileyebilir: İhraççının faaliyet gösterdiği sektörün özelliği nedeniyle herhangi bir ticari ve / veya sanayi faaliyeti bulunmamaktadır. Tek faaliyeti portföy yatırımları olduğundan yaptığı ve yapacağı girişim sermayesi yatırımlarındaki karlılıkların düşmesi İhraççının karlılığını da olumsuz etkileyebilir. İhraççının yeni kurulmuş şirketlere yaptığı yatırımlar ekonomik konjonktürden etkilenebilir: İhraççının faaliyet alanı gereği bazen yeni kurulmuş (start-up) şirketlere yatıım yapabilir. Olumsuz ekonomik durumlar, yeni kurulmuş şirketlerin finansal durumlarını ve faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Bu durum İhraççının finansal tablolarına olumsuz yansıyabileceği gibi ihraççınn söz konusu yatırımlardan çıkışını engelleyebilir ve/veya geciktirebilir veya herhangi bir şekilde likidite edilmesine engel olabilir. 19

20 İhraççının doğru yatırımlar yapmaması büyümesini olumsuz engelleyebilir: İhraççı yatırım yaparken bütün dünyada kullanılan yöntem ve kriterlere uygulasa bile beklentileri gerçekleşmeyebilir. Yaptığı yatırımlarda iflaslar söz konusu olabilir, yatırım geri dönmeyebilir, beklentilere uygun sonuçlar alınamayabilir. Bu da yatırımlardan zararla çıkış yapılmasını veya hiç bir şekilde çıkış yapılamaması sonucunu doğurabilir. Bu tür olumsuz durumlar meydana çıktığı dönem için İhraççının büyümesi ve finansal yapısı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. İhraççının yatırım yaptığı şirketlerin öngörülemeyen yatırım maliyetleri, İhraççının finansal durumunu olumsuz etkileyebilir: İhraççının iştirak ettiği veya etmeği düşündüğü sektörlerdeki şirketlerin üretim teknolojilerinde modernizasyon yapması gerekebilir. Yatırım maliyetleri planlanan miktarın üzerinde gerçekleşebilir. İhraççının ek sermaye koyması gerekebilir. İhraççının bu ek sermayeyi dış kaynak yoluyla temin etmesi durumlarında finansal maliyetlerin yükselmesi sözkonusu olabilecek ve İhraççının finansal durumunun olumsuz etkilenebilir. İhraççının yatırım yaptığı şirketlerin artması ile yönetim faaliyetlerinde zorluklar yaşanabilir: Yatırım yapılan şirketlerin artması ile birlikte İhraççının yönetimsel sorumlulukları da artabilir. Değişik şirketlerin faaliyetlerinin farklılığından dolayı ortaya çıkacak operasyonel karmaşıklıklar, İhraççının yönetiminde baskı oluşturabilir. İhraççının yatırımlarının verimli yönetilememesine neden olabilir. Yönetimde yaşanacak sıkıntılar veya bu yöndeki beklentiler, İhraççının mali durumu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilecektir. Yatırım yapılan veya planlanan sektörlerde iklim ve coğrafi konumdan kaynaklanan riskler oluşabilir: Halihazırda ihraççının girişim sermayesi yatırımı yaptığı veya yapacağı şirketlerin faaliyetleri iklimsel değişikliklere veya coğrafi konumundan kaynaklanan risklere duyarlı olabilir. Ancak ileride yapılacak girişim sermayesi yatırımları bulunduğu bölgede veya iklimde yaşanacak değişikliklerden olumsuz etkilenebilir. Bu olumsuzlukların İhraççının mali tablolarına yansıması da yatırımın portföydeki ağırlığına bağlı olarak değişecektir. Yatırım yapılan şirketlerin ÇED, ruhsat vb. yasal prosedürlerle ilgili riskleri olabilir: İhraççının girişim sermayesi yatırımı yaptığı veya gelecekte yapacağı şirketlerde faaliyetleri için ÇED, çalışma ruhsatı ve yapı ruhsatı gibi yasal başvuruların yapılması gerekebilir. Yasal prosedürlerin olumlu sonuçlanmaması halinde faaliyetlerin yürütülmesinde engeller çıkabilir. İhraççının finansal performansını olumsuz etkileyebilecek bu gibi durumlarda ihraççı girişim sermayesi yatırımından geç çıkabilir, çıkışı engellenebilir veya zararla çıkmak zorunda kalabilir. İhraççının yaptığı yatırımların deprem riski bulunmaktadır: İhraççının sahip olduğu varlıkların tamamına yakını Türkiye de ekonomik kaynakların ve üretimin yaklaşık % 45 ı sismologların yaptıkları araştırmaların gösterdiği gibi birinci deprem bölgesi içinde yer almaktadır. Nüfusun yaklaşık % 25 lik kısmı da ikinci derece deprem bölgesinde yaşamaktadır. Şiddetli bir depremin gerçekleştiği konuma bağlı olarak ihraççının bizzat kendisi veya yatırım yaptığı iştirak ve ortaklıkların yıkım ve faaliyetlerine ara vermesi durumları ortaya 20

21 çıkabilir veya yatırımların faaliyet sonuçlarının olumsuz etkilenmesine sebep olabilir. Bu koşulların gerçekleşmesi durumunda İhraççının da finansal yapısı olumsuz etkilenebilir. İhraççı risklere karşı sigorta yaptırmayabilir veya sigorta kapsam dışı kayıplar gerçekleşebilir: İhraççının yatırım yaptığı veya gelecekte yatırım yapacağı girişim şirketleri bütün risklerini kapsayacak sigorta yaptırmayabilir. Sigorta yaptırılması durumunda dahi kapsam dışı hasarlara maruz kalınabilir. İhraççının finansal durumu bu yüzden olumsuz etkilenebilir. İhraççı karlılığın sürekliliği konusunda herhangi bir garanti verememektedir: İhraççının sürdürebileceği karlılık hedeflerine ulaşabilmesi bir çok kritere bağlıdır. Yatırım yaptığı ve gelecekte yatırım yapacağı şirketlerin faaliyet kar veya zararlarının büyüklüğü ve sürdürülebilirliği, bu şirketlerden çıkışta elde edilecek kar veya zarar gibi bir çok değişik etkene bağlıdır. İhraççının karlılığını bu gibi faktörler sebebiyle sürdürememesi beklentilerini, mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve paylarının piyasa performansını olumsuz etkileyebilir. İhraççının yatırımları ile yatırımcıların yatırım tercihleri uyuşmayabilir: İhraççı portföyünü çeşitlendirmek adına girişim sermayesi yatırımları haricinde Borsa da işlem gören ve / veya görmek üzere olan sermaye piyasası araçlarına, Takas Para Piyasası işlemlerine, yatırım fonu katılma paylarına, TL ve döviz cinsinden vadeli-vadesiz mevduata ve katılma hesabına, ters repo işlemlerine mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde yatırım yapabilir. Ancak İhraççının sermaye piyasası araçlarıyla yapacağı bu çeşitlendirmenin yatırımcıların tercihleri ile uyumlu olması beklenmemelidir. İhraççının menkul kıymetler portföyünde piyasa koşullarına bağlı olarak değer azalışı meydana gelebilir: Her nekadar ihraççı girişim sermayesi şirketi olarak sahip olduğu menkul kıymet portföyü veya ileride sahip olacağı menkul kıymet portföyünde piyasa koşullarına bakarak değer artışı yaşayacağını öngörse de olumsuz piyasa koşulları bu portföyde değer azalışlarına sebep olabilir. İhraççı faaliyetleriyle ve yatırımlarıyla ilgili olarak çeşitli hukuki davalara muhatap olabilir: İhraççı faaliyetleriyle veya yatırım yaptığı ve yapacağı girişim sermayesi yatırımlar ile ilgili olarak dava veya sair yasal işlemlere muhatap olabilir. Davaların bazıları yönetimin dikkat ve kaynaklarını kendisine çekebilir. İhraççının veya yatırım yaptığı şirketlerin taraf olacağı bu gibi yasal işlemlerden herhangi birinin aleyhine sonuçlanması durumunda yükümlülükler doğabileceği gibi ihraççının da itibarı zedelenebilir. Profesyonel kadronun devamlılığı belirsizdir: İhraççının başarısı yapılan faaliyetin niteliği dolayısıyla ağırlıklı olarak profesyonel yönetim kadrosunun becerilerine ve bilgi düzeyine bağlıdır. Üst düzey yöneticilerin ayrılması ve/veya yönetim kadrosunda oluşabilecek bir anlaşmazlık faaliyet hedeflerinin gerçekleşmesine engel teşkil edebilir. Bu durum İhraççının finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Dış kaynak maliyetleri Şirket finansal durumunu olumsuz olarak etkileyebilir: İhraççı faaliyet gösterdiği sektörün özelliği nedeniyle ağırlıklı olarak özkaynak kullanarak yatırım yapmak durumunda olmakla beraber, yatırım yaptığı girişim sermayesi şirketlerinin ve ihraççının kısa vadeli 21

22 ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevzuatla sınırlanmış oranlara kadar dış kaynak kullanabilir. Dış kaynak maliyetlerindeki artışlar bu kaynağın temini ve / veya önceden kullanılan kaynağın maliyetini artırarak, ihraççının finansal durumu üzerinde olumsuz etki yaratabilir İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: İhraççının uyması gereken yasal mevzuat ve bu çerçevede uyması gereken sınırlamalar bulunmaktadır: İhraççı, 9/10/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nde (III-48.3 sayılı Tebliğ) yeralan faaliyet kapsamı, faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar, portföy sınırlamaları gibi esaslara uymak zorundadır. İhraççı söz konusu Tebliğ e uyulmaması ve/veya aykırı faaliyetlerde bulunması durumunda çeşitli yaptırımlara maruz kalabilir. Bu yaptırımlar parasal cezalar olabileceği gibi mevzuatta öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda girişim sermayesi yatırım ortaklığı (GSYO) faaliyet konusunu değiştirebilir. İhraççının tabi olduğu yasal mevzuatta oluşabilecek değişiklikler İhraççınınn faaliyet sonuçlarını etkileyebilir: İhraççının Kurum Kazancı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1 no'lu fıkrasının (d) bendi uyarınca kurumlar vergisinden istisnadır. KVK'nun 15'inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında girişim sermayesi yatırım ortaklığı kazançlarından, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum bünyesinde % 15 oranında vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte, 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kazançlar üzerinden yapılacak olan (bu kazançlar dağıtılsın dağıtılmasın ) stopajın oranı da % 0 olarak belirlenmiştir. Yasal muvzuatlarda yapılabilecek değişiklikler ile İhraççının sahip olduğu vergi istisnaları / muafiyetleri ortadan kalkabilir. Bunun sonucunda İhraççının operasyonel sonuçları olumsuz yönde etkilenebilir ve İhraççının karlılığı düşebilir. İhraççı ve/veya yatırım yaptığı veya yapacağı girişim sermayesi şirketleri ve sermaye piyasası araçları döviz kurlarındaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenebilir: İhraççı ve/veya yatırım yaptığı ve yapacağı girişim sermayesi şirketlerinin, sermaye piyasası araçları portföy yatırımlarının döviz kuru dalgalanmalarından korunma işlemleri olmayabilir, sınırlı olabilir veya risklerin tamamını başarılı bir şekilde kapsamayabilir. İhraççı ve/veya girişim sermayesi şirkelerinin finansal durumları bu durumdan olumsuz etkilenebilir. İhraççı faaliyetleri ekonomik istikrarsızlıklardan olumsuz etkilenebilir: Dünyada ve ülkemizde siyasi ve/veya ekonomik istikrarsızlıklar yaşanabilir. İhraççı ve içinde yer aldığı sektör bu durumdan olumsuz etkilenebilir ve faaliyetleri yavaşlayabilir. İhraççı sektördeki yüksek getiri beklentisi nedeniyle yatırımlarını yüksek riskli alanlara yönlendirebilir: Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) izni ile kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak sermaye kazancı elde etmek amacıyla çeşitli yatırımlara yönlendiren Sermaye Piyasası Kurumları dır. GSYO lar kaynaklarını tabi olduğu Tebliğ kapsamı ve yatırım süresi içinde ortaklıktan ayrılarak getirisini maksimize edeceğini düşündüğü şirketlere yatırır. İhraççı faaliyetinin doğası gereği yüksek getiriler elde etmek için yüksek riskli alanlara yatırım yapabilir. İhraççı yaptığı veya yapacağı yatırımlarının riskine bağlı olarak finansal olarak olumsuz etkilenebilir. 22

23 5.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler: İhraççının payları ilk kez halka açık bir piyasada işlem göreceğinden fiyat ve hacim dalgalanması yaşanabilir: İhraççının payları daha önce bir piyasada işlem görmediği için halka arz sonrasında Borsa ikincil piyasasında fiyat ve işlem hacmi olarak dalgalı bir seyir izleyebilir. BİST te işlem görmeye başladıktan sonra likiditasyonda oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle pay sahipleri istedikleri miktar, fiyat ve zamanda paylarını satamayabilirler. BİST te konjonktürel koşullar nedeniyle yaşanabilecek genel düşüş trendi de payın işlem piyasasını ve likiditesini olumsuz yönde etkileyebilir. Halka arz sonuçlandıktan sonra, İhraççının ana pay sahibi ortaklık yönetimini belirleme imtiyazına sahip olmaya devam ettiğinden menfaatleri ile diğer pay sahiplerinin menfaatleri çakışabilir: Halka arz, A grubu paylara sahip mevcut ortak sayısında herhangi bir değişikliğe neden olmayacaktır. Ancak, A grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu nu belirleme imtiyazın sahiptirler. Yönetim Kurulu üyelerinin üç adedi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Ana ortağın çıkarlarının azınlık pay sahiplerinin çıkarları ile çelişmesi durumunda, ana ortağın vereceği kararlar azınlık pay sahiplerini olumsuz etkileyebilir. İhraççı, esas sözleşmesi ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gelecekte pay sahiplerine temettü ödemeyebilir veya pay sahiplerinin temettü beklentilerini karşılamayabilir: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre halka açık anonim ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtımı politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun dağıtırlar. İhraççının gelecekte yatırımcılara kar dağıtacağına ilişkin bir garanti bulunmamaktadır. Ortaklığın kar payı dağıtımı gerçekleştirebilmesi için öncelikle ilgili yılı kar ile tamamlaması gerekirken, Yönetim Kurulu nun karın ne şekilde kullanılacağı yönünde karar alarak Genel Kurul a teklif etmesi gerekmektedir. İhraççı ve ana pay sahipleri tarafından yapılacak pay satışları pay fiyatı üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir: : İhraççı ve İhraççının ana pay sahipleri payların işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına, bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılmamasına ilişkin taahhüt vermişlerdir. Bu süreç sona erince İhraççı bedelli sermaye artırımına gidebilecek ve mevcut ortakların da pay satışları gündeme gelebilecektir Finansal Riskler: İhraççı faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (nakit akımı faiz oranı riski, kur riski ve fiyat riski), kredi riski, sermaye riski ve likidite riskine maruz kalabilmektedir. Söz konusu risklere ilişkin detaylı bilgi İhraççının , , ve tarihli finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporları dipnotlarında yer almaktadır Sermaye Riski: Sermaye Riski, Toplam Net Borç / Toplam Özkaynak oranı olarak izlenir. Bu oran net borcun toplam özkaynağa bölünmesiyle bulunmaktadır. Net borç; nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal borçlar ve yükümlülükler, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle elde edilmektedir. İhraççının , , ve tarihleri itibarıyla Net Borç / Özkaynak oranı aşağıdaki gibi olup, İhraççının özkaynaklarının 23

24 toplam yükümlülüklerinden fazla olması sebebiyle yükümlülüklerini karşılamama riski bulunmamaktadır. Ancak takip eden yıllarda söz konusu kompozisyonun değişmesi risk yaratabilecektir. Net Borç / Özkaynak Tablosu Konsolide Yeniden Düzenlenmiş (TL) (*) (*) Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler Nakit ve nakit benzerleri Net Borç Özkaynaklar Net Borç / Özkaynak Oranı (% ) -47,98-48,69 19,90 21,59 18,53 * Ortaklık 9 Ocak 2012 tarihinde kurulmuş olup, tam dönemli değildir Kredi Riski: Finansal araçlar karşı tarafın anlaşma gereklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememe riski taşımaktadırlar. Finansal varlıklar, vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış alacaklar, banka mevduatları ve finansal yatırımlardan oluşmaktadır. İhraççının tarihi itibariyle kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları TL, uzun vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları TL dir. İhraççının bankalarda mevduat, takas alacakları ve kasadaki nakit olmak üzere toplamda TL si mevcuttur. İhraççının tarihi itibariyle kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları (kesinti yolu ile ödenen vergi alacağı) TL dir. İhraççının bankalarda mevduat ve kasadaki nakit olmak üzere toplamda TL nakdi ile TL tutarında finansal yatırımları bulunmaktadır Likidite Riski: Likidite Riski, İhraççının net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar ve / veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. İhraççının likidite riski dönemler itibariyle aşağıda gösterilmekte olup, İhraççının mevcut durumda cari yükümlülüklerini karşılama konusunda bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler Tablosu Konsolide Yeniden Düzenlenmiş (TL) (*) (*) Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler (% ) 6.268, ,27 600,27 549,01 502,64 * Ortaklık 9 Ocak 2012 tarihinde kurulmuş olup, tam dönemli değildir Kur Riski: Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler, kur riski olarak adlandırılmaktadır. İhraççının tarihi itibariyle yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlık ve yükümlülüğü yoktur Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, İhraççının faiz oranı riskiyle karşılaşması anlamına gelmekte olup, İhraççının faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki uyumsuzluğuyla ilgilidir Fiyat Riski: İhraççının bilançosunda makul değer değişikliği gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlık olarak sınıflandırdığı tamamı ya da bir kısmı Borsa da 24

25 işlem gören sermaye piyasası araçları bulunmaktadır tarihi itibariyle Finansal varlıklar içerisinde yer alan ve TL si Borsa da işlem gören payların fiyatında % 5 oranında azalış yaşanması durumunda İhraççının vergi öncesi karında TL azalış yaşanacaktır Genel Riskler: ABD Merkez Bankası nın 2015 yılında politika faizini artırma yönündeki beklentiler, Avrupa Merkez Bankası nın parasal genişlemeye ilişkin politika kararları ve geleceğe yönelik beklentileri başta olmak üzere çeşitli ekonomik kuruluşların kararları, İhraççının girişim sermayesi portföyünde bulunan şirketlerin faaliyetleri ile bunlara paralel ihraççının faaliyetlerini ve finansal performansını olumsuz etkileyebilir. Rekabet ve yatırım koşullarındaki değişiklikler de diğer riskler arasında sayılabilir. 6. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 6.1. İhraççı hakkında genel bilgi: İhraççının ticaret unvanı: Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: Ticaret Siciline Tescil Edilen Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul Ticaret Sicil Numarası Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat: 14 Maslak - Şişli / İstanbul İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: İhraççının ticaret siciline tescil tarihi olup, süresiz olarak kurulmuştur İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ticaret Ünvanı Ortaklığı Anonim Şirketi Ortaklığın Hukuki Statüsü Anonim Şirket Tabi Olduğu Mevzuat T.C. Kanunları ve bunlara ilişkin Mevzuat Kurulduğu Ülke Türkiye Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Merkez Adresi Plaza Giz No:9 Kat: 14 Maslak - Şişli / İstanbul Telefon ve Fax Numaraları ve İnternet Adresi İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar: Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., SPK nın Seri: VI, No:15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında TL kayıtlı sermaye tavanı içinde tarihinde, TL 25

26 çıkarılmış sermaye ile kurulmuştur. İhraççı, Sermaye Piyasası Kurulu nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Verusaturk GSYO ya ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmiş tarih ve GSYO.P.İ.9/682 sayılı Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi bulunmakta olup, söz konusu belge tarihinde Ticaret Sicili ne tescil edilmiştir. İhraççının TL olan çıkarılmış sermayesi tarihinde TL ye, tarihinde ise geçmiş yıl karı olarak bilançoda bırakılan dağıtılabilir kar tutarının TL lik bölümünün şirket sermayesine eklenmesi suretiyle TL na artırılmıştır. Verusaturk un önemli olayların tarih bazında sıralaması aşağıdadır: 2012 Ocak - Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ve TL sermaye ile kurulmuştur Ocak - Acıselsan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ndan ihale yoluyla satın alınmıştır Mart - Anel Telekomünikasyon a iştirak edilmiştir Haziran - SPK dan tarih ve GSYO. P.İ.9/682 sayılı Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi alındı Ağustos - Sermayesi TL den TL ye yükseltildi Mayıs - Sermayesi TL den TL ye yükseltildi Ağustos - Profreight e %44 oranında girişim sermayesi niteliğinde iştirak edildi Mart - Kafein e %25 oranında girişim sermayesi niteliğinde iştirak edildi Mart - Pamukova ya kuruluşta %100 oranında girişim sermayesi niteliğinde iştirak edildi Mart - Kafein deki iştirak oranı %25 ten %39 a yükseltildi Mart - Pamukova, faaliyet konusu güneş enerjisinden elektrik üretimi olan Voe Elektrik e %50 oranında ortak olundu Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler 6.2. Yatırımlar: İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: Tarihli Önemli Yatırımların Finansmanı Tablosu 26

27 Şirket Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Yeri Faaliyet Konusu Sermayesi (TL) İlk Yatırım Tarihi Toplam Yatırım Tutarı (TL) Pay Adedi Pay Oranı (% ) Kafein Yazılım Hizmetleri Türkiye Yazılım Hizmetleri ,00 A.Ş. Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Türkiye Selüloz Üretimi ,83 Türkiye Taşımacılık ve Depolama Hizmetleri ,00 Türkiye Enerji Üretim ,00 Finansman Şekli Özkaynak/KV Kaynaklar Özkaynak/KV Kaynaklar Özkaynak/KV Kaynaklar Özkaynak/KV Kaynaklar Çıkış Tarihi Devam Ediyor Devam Ediyor Devam Ediyor Devam Ediyor Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye Elektronik ve Telekomünikasyon ,07 Özkaynak/KV Kaynaklar Devam Ediyor Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Türkiye Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret Türkiye A.Ş. Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Türkiye Kablo Taşıma, Kanal ve Bağlantı Sistemleri, Araç Şarj İstasyonları Enerji, Turizm ve İnşaat Taahhüt Faaliyetleri Her Türlü Koruyucu Ambalaj Üretimi , , ,00 Özkaynak/KV Kaynaklar Özkaynak/KV Kaynaklar Özkaynak/KV Kaynaklar Devam Ediyor Devam Ediyor Devam Ediyor İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: İhraççının ana faaliyet konusu girişim sermayesi şirketlerine yatırım olduğundan, maddi duran varlık (makina, fabrika vb.) yatırımı bulunmamaktadır. Şirket in sadece finansal nitelikte portföy yatırımları söz konusudur. Buna ilişkin bilgilere de yer verilmiştir İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi: İhraççının girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi statüsü taşıması nedeniyle, Kurumlar Vergisi istisnası bulunmaktadır. Sözkonusu istinaya ilişkin ayrıntılı bilgilere izahnamenin 33. Nolu vergilendirmeye ilişkin esaslar bölümünde yer verilmektedir. 7. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 7.1. Ana faaliyet alanları: İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: İhraççı, Sermaye Piyasası Kurulu nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri (Tebliğ III-48.3) uyarınca bu Tebliğ de tanımlanan nitelikteki girişim şirketlerine yatırım yapmaktadır. İhraççının girişim sermayesi yatırımları dışında ayrıca kısa vadeli finansal yatırımları da bulunmaktadır. Mevduat, BİST de işlem gören şirketlere ait pay senetleri, kullanılan başlıca kısa vadeli finansal araçlar arasında yer almaktadır. İhraççının dönemler itibariyle bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarındaki kısa vadeli finansal yatırımları ve girişim sermayesi yatırımları aşağıda yer almaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kar/(zarar) yansıtılan finansal varlıklar BİST te işlem gören şirketlerin paylarından ve girişim sermayesi yatırımlarından oluşmaktadır. 27

28 Şirketin Yatırımlar Tablosu Finansal Yatırımlar Gerçeğe uygun değer farkı kar/(zarar) yansıtılan -Mevduat Hisse Senetleri Toplam: Girişim Sermayesi Yatırımları Gerçeğe uygun değer farkı kar/(zarar) yansıtılan Acıselsan Acıpayam Selüloz San. Ve Tic. A.Ş Kafein Yazılım Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş Pamukova Elektrik Üretim A.Ş Anel Telekomünikasyon Elekt.Sis.San. Ve Tic. A.Ş Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnş. Tic. A.Ş Toplam: Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: 7.2. Başlıca sektörler/pazarlar: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: İhraççı, 6362 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu nun 48. ve 49. maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nde belirtilen sınırlamalar içerisinde faaliyet göstermektedir. İhraççının Tebliğ kapsamında temel faaliyeti, Türkiye de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeline sahip kaynak ihtiyacı olan Girişim Şirketlerine yatırım yapmaktır. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin fikirlerini geliştirmeye olanak sağlarlar. Bu kapsamda çeşitli Kaynaklardan elde ettikleri fonları girişim şirketlerine aktarırlar. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları yatırım yaptıkları girişim şirketlerinde hedefledikleri getirilere ulaştıktan sonra veya belli bir süre sonunda Tebliğ de yer alan stratejilerinden birini kullanarak yatırımdan çıkış yaparlar. Bu stratejiler; ortağa satış, başka bir yatırımcıya satış veya halka arz şeklinde olabilir. Çıkış stratejisi yatırım yapılan girişim şirketinin mali durumuna, yer aldığı sektöre göre değişiklik gösterebilir. Türkiye Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Hakkında Bilgi 1996 yılında kurulan Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Türkiye de faaliyete başlayan ilk GSYO dur. İhraççı bilgi dokümanı tarihi itibariyle faaliyetine devam eden 28

29 GSYO sayısı Türkiye de 12 dir. BİST te işlem gören GSYO sayısı ise 7 olup bu şirketlerin tarihi itibariyle piyasa değerleri milyon TL dir. BİST'de işlem gören Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları'nın yıllar itibariyle piyasa değeri, net aktif değeri ve sayısı Yıl Piyasa Değeri -Milyon TL Net Aktif Değer -Milyon TL (*) (*) BİST'de işlem gören GSYO Sayısı (*) Tebliğ değişikliği nedeniyle tarihinden itibaren girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının portföy tablosu hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kaynak: Sermaye Piyasası Kurulu Aylık Bülten Kaynak: Türkiye de yıllarında toplam 32 işlemde 1,6 milyar USD, yıllarında toplam 103 işlem sonucunda 2,8 milyar USD finansal yatırım gerçekleştirilmiştir. Finansal yatırım olarak yıllarında 71 işlem gerçekleşerek, 4,2 milyar USD finansal yatırım büyüklüğüne ulaşılmıştır yılında gerçekleştirilen 36 işlemde finansal yatırımcılar işlem sayısı olarak daha çok internet-mobil servis, enerji, finansal servis ve e-ticaret alanına yatırım yaparken, işlemlerin parasal büyüklük açısından olarak enerji ve finansal servislere yapılan yatırımlar ağırlıktadır. Kaynak:http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/mergers-acqisitions/2-web-annualturkish-ma-review-2014.pdf Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraççı, tarihi itibariyle TL özkaynak toplamı ile sektörde 3.sırada yer almaktadır. Aynı tarih itibariyle sektörün toplam özkaynak büyüklüğü milyon TL (halka açık olmayan GSYO lar ilave edilmiştir) olup, İhraççının sektördeki payı özkaynak büyüklüğü açısından % 4,97 dir. İhraççının paylarının BİST te işlem görmesi halinde BİST te işlem gören GSYO ların özkaynak sıralamasına göre 3.sıradaki yerinin değişmeyeceği beklenmektedir. BİST'de işlem gören GSYO'ların toplam özkaynaklar içindeki payları, piyasa değerleri ve PD/Özkaynak oranları Özkaynaklar Özkaynak Payı Ünvanı TL % Piyasa Değeri TL PD/Özkaynaklar EGCYO Egeli&Co. Tarım GSYO , ,66 EGLYO Egeli&Co. GSYO , ,14 GDKGS Gedik GSYO , ,01 GOZDE Gözde GSYO , ,44 HDFGS Hedef GSYO , ,07 ISGSY İş GSYO , ,56 RHEAG Rhea GSYO , ,78 Toplam Kaynak: Matriks Piyasa değerleri tarihi itibariyledir. Kaynak: https://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/tum-sirketler.aspx İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖRLER VE İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER Karboksimetil Selüloz (CMC) Sektörü 29

30 (Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Literatürde selüloz glukolat olarak adı geçen Sodium Carboxy Methyl Cellulose günümüzde genellikle CMC olarak tanınmakta ve bu terim, ticari değeri çok az olan serbest asit Carboxy Methyl Cellulose yerine onun Sodium tuzu anlamında kullanılmaktadır. Kokusuz, toksik olmayan ve biyolojik olarak indirgenebilen bir yapıya sahip olan CMC; çikolatalı içecekler, meyveli yoğurtlar gibi süt ürünlerinde, donmuş balıklar, parmak patates ve patates cipsi gibi donmuş ve kızartılmış ürünlerde, tüm çorba türleri, baharatlı sos, soya sosu, ketçapta, kek ve kek miskleri, tortilla, pasta veya kek üzerine sürülen kremalarda, mayonez gibi emülsifiye soslarda, yumuşak içecek, instant içecek, diyet ve spor içeceklerinde formulasyonlara katılmaktadır. Acıselsan, selüloz ve selüloz türevleri üretimi ile iştigal etmektedir. Şirketin ürettiği ana ürün CMC dir. Türkiye de CMC üretimi yapan 5 şirket bulunmaktadır. Bu şirketler Uğur Kimya, Denkim, Patisan, Selkim ve Acıselsan dır. Sektördeki ilk üretici şirket 1973 yılında kurulan Acıselsan dır. Üretim kapasitesi açısından sektör lideri Uğur Kimya olmakla birlikte Acıselsan 4. sırada gelmektedir. Acıselsan 2012 yılında başladığı kapasite artırım çalışmaları ile ilk etapta kapasitesini yıllık ton dan tona çıkartmıştır. Acıselsan ın hedefi 5 yıllık bir süreçte kapasite ve ciro açısından sektör lideri olmaktır. CMC deterjan, boya, tekstil, gıda, kozmetik, ilaç, tutkal ve sondaj sektörlerinde ara madde olarak kullanılmakta olup talep bu sektörlerin performansına dayalı olarak değişmektedir. Türkiye de CMC arzı talepten daha yüksek olduğu için sektör ihracat ağırlıklı çalışmaktadır. Rekabet yoğun bir sektör olmasından ötürü kalite-fiyat dengesi satışlarda önemli rol oynamaktadır. Acıselsan ın sahip olduğu en önemli avantaj ilk kurulan CMC üreticisi olarak sektördeki markalaşan ismi ve kalite algısıdır. Şirket in en önemli dezavantajı ise kurulduğu yıldan Verusaturk GSYO tarafından ortak olunan döneme kadar önemli bir kapasite yatırımı almamış olması ve bu nedenle maliyetlerinin sektör ortalamalarının üstünde olmasıdır. BİST de Acıselsan dışında işlem gören CMC üreticisi bulunmamaktadır. Acıselsan SWOT Analizi: S - Güçlü Yönler: - Türkiye de ilk kurulan CMC üreticisi olarak sektördeki şirket ve marka bilinirliği, - 40 yılı aşkın sürede oluşan üretim tecrübesi ve know-how, - Yüksek kalitede CMC üretebilme sistemine sahip makine parkı, - Özelleştirme sonrasında yenilenen dinamik yönetim kadrosu, W - Zayıf Yönler: - Özelleştirme öncesine kadar önemli ölçüde makine ve teçhizat yatırımı yapılmamış olmasından ötürü üretim maliyetlerinin rakiplere göre daha yüksek olması, - Ana hammadde olarak kullanılan Selüloz da sektörün yurtdışına bağımlı olması, - Yurtdışı satışlara bağlı olarak ihracattan kaynaklanan kur risklerin bulunması, - Yurtdışına göre daha karlı olan iç piyasada arz fazlasının ve rakiplerinin bulunmasının yarattığı rekabetin şirketin karlılığını azaltıcı etki yaratma ihtimali, O - Fırsatlar: - Mısır, İran, Libya ve Ortadoğu daki diğer ülkelerdeki pazar potansiyeli, - Türkiye nin komşu ülkelerinde CMC üreten şirket bulunmaması, - CMC nin birçok sektörde ara madde olarak kullanılması, T - Tehditler: 30

31 - Çin de üretilen düşük maliyetli CMC, - Avrupa da yaşanan ekonomik durgunluğun bu bölgeye olan ihracatı yavaşlatması, - Birçok sektörde ara madde olarak kullanılan CMC ye alternatif ürünlerin geliştirilmesi. Yazılım Sektörü (Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş.) Türkiye de toplam yazılım şirketi bulunmakta olup bunlardan adedi 37 Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde faaliyet göstermektedir. Türkiye de yazılım yapan firmaların % 46 sı İstanbul da, % 20 si ise Ankara dadır. Ankara da güvenlik ve savunma yazılımları ile kamu sektörüne yönelik yazılım geliştirme hizmetleri sunan firmalar çoğunlukta iken, İstanbul da sistem yazılımları, mobil yazılımlar ve uygulama yazılımları üreten firmalar, İzmir de ise daha çok uygulama yazılımları yapan firmalar ağırlıktadır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Departmanı Girişimci Bilgi Sistemi verilerine göre 2011 yılında yazılım pazarının büyüklüğü 800 milyon USD, 2012 yılında 1.2 milyar USD, 2013 yılında ise 6.8 milyar USD dir. Yazılım ve hizmet ihracatı 2011 yılında 265 milyon USD, 2012 yılında 479 milyon USD ve 2013 yılında 690 milyon USD dir. Türkiye de 100 civarında şirket 50 ülkeye ve 12 serbest bölgeye yazılım ihracatı gerçekleştirmektedir. Almanya ve ABD, ihracat liderliği taşıyan ülkelerdir. Devlet ve vakıf fonları ile üretim ve otomasyon firmaları yazılım sektörünün yarısını oluşturmaktadır. Telekomünikasyon, elektrik-elektronik üretimi, finans, sigortacılık ve 31

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2014 1 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş İzahname (Bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL lik kısmını temsil eden,

Detaylı

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL'den 90.000.000 TL ye çıkarılması

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 1.100.000 TL den 2.000.000

Detaylı

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin 18.000.000 TL den 36.000.000

Detaylı

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname. Bu İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname. Bu İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ġzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıģtır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ġzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş Sermaye Piyasası Aracı Notu (TASLAK)

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş Sermaye Piyasası Aracı Notu (TASLAK) BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş Sermaye Piyasası Aracı Notu (TASLAK) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 50.000.000 TL den 60.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 10.000.000 TL ve mevcut

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 30/10/2014 tarih ve 31/1035 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden

Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun incelenmekte

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, ihraççı bilgi dokümanının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben

Detaylı