JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW"

Transkript

1 ISSN: BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 3 / Sayı: 11 Volume: 3 / Issue: 11 Yıl / Year: 2014

2 Banka ve Finans Hukuku Dergisi Journal of Bank and Finance Law Hakemli Dergidir / Peer reviewed Journal Yayın Sahibi / Publisher: Cilt: 3 / Sayı: 11 Volume: 3 / Issue: 11 Yıl / Year: 2014 Legal Yayıncılık A.ġ. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık INC. Publisher and Executive Editor Av./Aal. Lütfürrahman BAġÖZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Responsible Manager: Yayın Yönetmeni/Editor: Av./Aal. Ramazan ÇAKMAKCI Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK Yayımcının Adı / Name of Publishing Company: Legal Yayıncılık A.ġ (Sertifika No./Certificate No ) Tel.: Basımcının Adı / Printed by: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. ġti (Net Copy Center) (Sertifika No./Certificate No ) Tel.: (212) Basıldığı Yer / Place of Publication: Ġnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A GümüĢsuyu/Beyoğlu-Ġstanbul Basım Tarihi / Publication Date: Ekim/October 2014 Yönetim Yeri / Place of Management: Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/Ġstanbul Tel.: (216) Faks/Fax: (216) E-posta / URL: Yayın Türü / Type of Publication: Bu dergi yılda dört sayı olarak yayımlanan yerel, süreli, hakemli bir hukuk dergisidir. This journal is a peer reviewed national law journal published four times a year. ISSN:

3 Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: BFHD For citations please use the abbreviation: BFHD Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri/ All correspondence concerning articles and other submissions should be addressed to: Telefon / Phone: Faks / Fax: Posta Adresi / Postal Address: Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy Ġstanbul Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2014 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK A.ġ nin yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz. All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK A.S. BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy Ġstanbul Tel: (216) Faks: (216) Ġnternet adresi: / E-posta:

4

5 Yayın ve Danışma Kurulu / Editorial and Advisory Board Av. Nilay Acar İhsan Akar-Ernst&Young Yavuz Akbulak-SPK BaĢkanlık DanıĢmanı Mustafa Akın-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Soner Altaş-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BaĢmüfettiĢi Doç. Dr. Sıtkı Anlam Altay-Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Erişah Arıcan-Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu İlkay Arıkan-TSPAKB Genel Sekreteri Av. Cemil Aygün-Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. Hukuk MüĢavirliği Prof. Dr. Ahmet Battal-Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Bayındır-Ġstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Köksal Bayraktar-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Av. Gizem Bilgiç-Finansbank A.ġ. Hukuk MüĢavirliği Av. Nihat Boz-Albaraka Türk Katılım Bankası A.ġ. BaĢ Hukuk MüĢaviri Doç. Dr. Ebru Ceylan-Ġstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Av. Murat Duman-HSBC Bank A.ġ. Hukuk MüĢavir Yardımcısı Av. Bora Durmaz-Finansbank A.ġ. Hukuk MüĢavirliği Prof. Dr. Nuray Ekşi-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sedat Eratalar-Deloitte Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş-Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu-Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Av. İbrahim Murat Haznedar-Türkiye ĠĢ Bankası Bölge Hukuk MüĢaviri Av. Serkan İçtem-Hukuk DanıĢmanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Kalpsüz

6 Av. Mehmet Emin Karaağaç-Vakıfbank BaĢ Hukuk MüĢaviri Doç. Dr. Ali İhsan Karacan-Emekli-Ġstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, SPK Eski BaĢkanı Prof. Dr. Sami Karahan-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Mahmut Koca-Ġstanbul ġehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Av. Hasan Köroğlu-TMSF BaĢkanlık Hukuk MüĢaviri Prof. Dr. Bilsay Kuruç-Emekli T.C. Merkez Bankası Meclis Üyesi Cihat Madanoğlu-TEB Holding Mali ĠĢler Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu-Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Çağlar Manavgat-Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tekin Memiş-Ġstanbul ġehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Okay Av. Gürhan Okay-TAIB YatırımBank A.ġ. Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özalp-DıĢ Ticaret DanıĢmanı ve ICC Türkiye Milli Komite Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan-Ġstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Veysi Seviğ-ĠTO MüĢaviri Prof. Dr. Güzin Üçışık-DoğuĢ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hakan Üzeltürk-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adnan Yayla-CFO, Finansbank Prof. Dr. A. Caner Yenidünya-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Av. Serap Yılmaz-BilirkiĢi-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Yetkilisi Prof. Dr. Aynur Yongalık-Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Bülent Yurdalan-Finansbank Yönetim Kurulu BaĢkan DanıĢmanı Dr. Sinan Yüksel-Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Av. Tülin Zırhlıoğlu-Garanti Bankası A.ġ. Hukuk Müdürlüğü-DanıĢman

7 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW 1. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez) yayımlanan hakemli bir dergidir. The Journal of Bank and Finance Law is a peer reviewed journal published four times a year. 2. Dergi de yayımlanabilecek yazılar, banka ve finans hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning bank and finance law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 3. Dergi de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar baģka bir yerde yayımlanmamıģ ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiģ olmalıdır. Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmıģ olmalıdır. Ayrıca yazılar, aģağıdaki Ģekil Ģartlarına uygun olarak kaleme alınmıģ olmalıdır: Kağıt boyutu: A4 Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

8 8 Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıģtığı kuruma, açık adresine, kolay ulaģım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine iliģkin bilgiler de editöre ulaģtırılmalıdır. The name(s), formal position(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially (s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editor. 7. Dergi ye gönderilen makaleler Türkçe ve Ġngilizce başlık ile hem Ġngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English. 8. Dergi ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve Ġngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article. 9. Dergi ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiģ olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

9 10. Dergi ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmıģ olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself. 11. Yayım Kurulu nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. TamamlanmıĢ veya düzeltilmiģ yazı, Yayım Kurulu nca, tekrar hakeme gönderilebilir. Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine iliģkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmıģ olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s). 9 BFHD - Volume: 3 / Issue: 11 / Year: 2014

10

11 Dergimiz Hakkında / About Our Journal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir yılında yayın hayatına baģlayan dergide hakem denetiminden geçmiģ makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, banka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır. Okuyucularımızın göndereceği banka ve finans hukuku alanına iliģkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleģeceğine inanıyoruz. Journal of Bank and Finance Law (BFHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of bank and finance law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It s publication life begins at Each issue contains scholarly works concerning bank and finance law, authored by scholars and practitioners around the globe. We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on bank and finance law; with your contributions and support our journal will progress.

12

13 GÜNDEM/AGENDA Yorumsuz S&P ve Fitch'ten Bankacılık Değerlendirmesi, , Uluslararası kredi derecelendirme kuruluģları Standard&Poor's ve Fitch'in analistleri, Türk bankacılık sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Standard&Poor's (S&P) Bankacılık Analisti Göksenin Karagöz, "Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederse faiz marjlarındaki daralmanın ve dolayısıyla kârlılık oranlarındaki azalmanın biraz hız kaybetmesini bekliyoruz" dedi. Karagöz, bankaların açıkladığı ilk yarı rakamlarından da görüldüğü üzere karlılıkta 2010 yılından bu yana gözlemledikleri negatif seyrin devam ettiğini söyledi. S&P'den reytingi olan 4 büyük Türk bankasının ortalama aktif karlılıklarının ilk 6 aylık verilere göre yüzde 1 ve yüzde 1,7 arasında değiģtiğini belirten Karagöz, Ģunları kaydetti: "Halbuki 2010'da aynı rasyo yüzde 1,8 ve yüzde 2,7 arasında idi. Bu çok ĢaĢırtıcı değil zira burada 3 etken rol oynuyor. Birincisi kredilerdeki büyümenin hem iç dinamikler, hem de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı tedbirler nedeniyle yavaģlamıģ olması. Ġkincisi faiz marjlarının biraz yüksek rekabete biraz da konjonktüre bağlı olarak azalmaya devam etmesi. Son olarak da özellikle 2014 için geçerli, bankaların tüketicilerden alabildikleri masraf ve komisyonları sınırlayan yeni kurallar." Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederse... Yılın geri kalanında Türk bankacılık sektörünün performansına iliģkin beklentilerini paylaģan Karagöz, "Eğer Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederse faiz marjlarındaki daralmanın ve dolayısıyla karlılık oranlarındaki azalmanın biraz hız kaybetmesini bekliyoruz" dedi. BDDK'nın kredilere ve kredi kartlarına getirdiği düzenlemenin sektöre etkilerini değerlendiren Karagöz, ücretlerle ilgili son taslak düzenlemenin bir öncesine göre gelirlerinin daha fazla kısmını bireysel bankacılıktan elde eden bankalar açısından daha iyi göründüğünü dile getirdi. Düzenlemelerin kârlara yansıması negatif olacak Karagöz, taksitlendirme sınırlandırmasının da kredi kartlarındaki aģırı büyümeyi yavaģlattığı için olumlu bulduklarını vurgulayarak, "Tabii ki iki düzenlemenin de kârlara yansıması negatif olacak" ifadesini kullandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken faiz indirimine gitmesinin bankacılık sistemine ve

14 özelde Türk bankacılık sektörüne etkilerini anlatan Karagöz, Fed'in tahvil alımlarını azaltması ve olası faiz artırımının geliģmekte olan piyasalara etkisinin uzun zamandır konuģulduğunu ancak bunun gerek fiyatlara gerekse likiditeye yansımasının henüz beklendiği kadar olmadığını ve bu durumun Türk bankaları için de geçerli olduğunun altını çizdi. Karagöz, Ģöyle devam etti: "Dolayısıyla global piyasaların tansiyonunu belirleyen en önemli iki kurumun kararları birbirini nötrlüyor. Diğer yandan likidite halen Türkiye dahil birçok geliģmekte olan ülkeye akmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylar birçok Afrika ülkesinin oldukça makul oranlarda borçlandığını gördük. Ġspanya, Portekiz gibi halen ekonomik sıkıntılarını atlatmaya çalıģan ülkelerin borçlanma faizlerindeki düģüģler de diğer örnekler. Yani rüzgar halen birçok bankacılık sistemi için arkadan esmeye devam ediyor. Bu rüzgarın yavaģlaması halinde fiyatlarda marjinal bir artıģ bekliyoruz. Ancak bu büyük Türk bankalarının vadesi gelen kredilerini yenilemelerinde bir soruna yol açmaz. Fakat bizim uzun zamandır altını çizdiğimiz bir husus artık birçok piyasa katılımcısı tarafından dile getiriliyor. Türk bankalarının kısa vadeli borca olan bağımlılığındaki artıģ. Bu seyir devam ederse ki beklentimiz değil zira kredilerdeki artıģ hızı oldukça düģtü. Olası bir likidite daralmasının hem fiyat hem de kredilerin yenilenme oranlarındaki negatif etkisi daha fazla olabilir." Bu yıl kredi hacmi büyümesinin yüzde 15'in altında kalmasını bekliyoruz "Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceğini düģünüyor musunuz?" sorusuna Karagöz, "Bu soru için cevap veremiyorum" dedi. Bankacılık sektörüne getirilen düzenlemelerden sonra bu yıl kredi hacmi büyümesinin yüzde 15'in altında kalmasını beklediklerini söyleyen Karagöz, tüketici kredilerinde bu oranın daha az olabileceğini öngördüklerini ifade etti. Türk bankacılık sektörünün benzer kategorideki ülkeler ile kıyasladığında güçlü ve zayıf yanlarını değerlendiren Karagöz, Ģöyle konuģtu: "En son yayınladığımız sistem analizi (BICRA) raporunda belirttiğimiz hususlar halen geçerli. Bankacılık sisteminin güçlü yanları arasında hanehalkı ve Ģirket borçluluğunun benzer ülkelere kıyasla daha düģük seviyelerde olması. Bankaların düzenleme ve denetlemelerinin birçok geliģmekte olan ülkenin önünde olması ve sistemin karlılığının alınan risklere göre halen oldukça yeterli seviyede olması var. Zayıf yanları ise kısa vadeli dıģ borçtaki artıģa bağlı olarak fonlama profilindeki zayıflama ve negatif seyir, kiģi baģı milli gelirin aynı peer (eģdenk) grubundaki ülkelerin altında olması ve özel sektörün yüksek döviz borcundan kaynaklanan kredi riskleri."

15 Portekiz'in Bank of Espirito'ya sağladığı yardımın ülke reytinglerimize bir etkisi yok "Portekiz'de Bank of Espirito'da (BES) yaģanan sorunun Avrupa'da baģka bankalarda da görülmesini bekliyor musunuz?" soruna Karagöz, "Konuyla ilgili 13 Ağustos ta yayımladığımız basın bülteni tahtında cevap verebilirim. Orada belirttiğimiz husus Ģu ki Portekiz'in BES'e sağladığı 4,4 milyar avro tutarındaki yardımın Portekiz ülke reytinglerimize bir etkisi olmadığı. Bunun bir sebebi BES'e sağlanan yardımın Portekiz ülke reytinglerini değerlendirirken yaptığımız varsayımlar doğrultusunda olması" Ģeklinde cevap verdi. Fitch Ratings in Kıdemli Direktörü Janine Dow: Döviz likidite riski yönetilebilir seviyede Uluslararası kredi derecelendirme kuruluģu Fitch Ratings in Kıdemli Direktörü Janine Dow ise "Fitch için Ģu anda Türk bankalarının sermaye yeterliliği rasyosu endiģe kaynağı değil. Potansiyel döviz likidite riski Türkiye bankaları için yönetilebilir seviyededir" açıklamasında bulundu. Ġstanbul da 11 Eylül de Türkiye ekonomisini konu alan toplantı düzenleyeceğini açıklayan Fitch Ratings in Kıdemli Direktörü Dow, toplantı öncesinde soruları yanıtladı. Türk bankalarının sermaye yeterlilik seviyelerine iliģkin olarak Dow, "Fitch için Ģu anda Türk bankalarının sermaye yeterliliği rasyosu endiģe kaynağı değil. Bankacılık sektörü son beģ yılda büyük ölçüde büyüdüğü için sermaye yeterliliği rasyoları bankaların kazançları üzerindeki sermaye arttırabilme becerilerinde risk ağırlıklı varlıkların artıģını yansıtacak Ģekilde azaldı" değerlendirmesini yaptı. Türk bankalarının geçmiģte sermaye rasyolarının oldukça yüksek seviyede bulunduğunu anımsatan Dow, "Fitch halen sermaye rasyolarının bankacılık sektöründe oluģabilecek beklenmedik kayıpları karģılayabilecek bir tampon oluģturduğuna inanmaktadır" ifadesini kullandı. Döviz likidite riski yönetilebilir seviyede Türk bankalarının dıģ borç pozisyonuna iliģkin değerlendirmelerde bulunan Dow, Ģunları kaydetti: "DıĢ borcun artıģı çok hızlı oldu yılından beri bankaların dıģ borcu yüzde 300 oranında artıģ kaydetti. Bankaların borç pozisyonu kısa vadeye eğimli. YaklaĢık dıģ borcun yüzde 50 lik kısmının vadesi 12 ayın altında. DıĢ borcun neredeyse tamamı döviz cinsinden. Türkiye de bankalar halihazırda en büyük dıģ borç kreditörü durumunda. Toplam dıģ borcun yüze 38 i bankalar tarafından alınıyor. Bu durum bir takım potansiyel riskler yaratıyor." Buna rağmen Türk bankaların gelecek dönemde döviz likidite ya- Ģama riskini de değerlendiren Dow, "Sonuç olarak potansiyel döviz likidite riski Türkiye bankaları için yönetilebilir seviyededir. Fitch bankacılık sektöründe sağlıklı bir dıģ varlık yapısının oluģmasını öngörmektedir" Ģeklinde konuģtu. 15 BFHD - Volume: 3 / Issue: 11 / Year: 2014

16 Fitch in Türk bankaları için baz senaryosu... Dow, Türkiye deki bankalar için Fitch Ratings in baz senaryosuna iliģkin olarak, Fitch in Türk bankaları için baz senaryosu, dıģ döviz borcu pozisyonu konusunda, bankaların uluslararası sermayeye ve borçlanma piyasalarına eriģiminin devam edeceği yönündedir" dedi. Dow, Ģu değerlendirmelerde bulundu: "Türk bankaları, sendikasyon kredilerine, bankalar arası kredilere ve yakın zamanda yabancı yatırımcıların orta vadeli tahvil piyasasına eriģimi olan sağlam borçlanma kurumları. Türk bankalarının uluslararası bankalarla olan güçlü iliģkisi sendikasyon kredilerinde yüksek borç çevirme oranına ulaģmasını sağlıyor. Türk bankalarının orta vadeli sermaye piyasalarına olan iģtahı henüz zayıflama iģareti göstermiyor. Baz senaryomuz Türkiye de ekonomik büyümenin devam etmesi, biraz daha düģük hızda ve devam eden volatilite ortamında büyümesini sürdürmesi ve faiz oranı ya da kur Ģoklarının olmaması yönünde." Fitch in büyük oranda yönetilebilir bir döviz likidite senaryosu öngördüğünü vurgulayan Dow, "Olumsuz piyasa geliģmeleri bu senaryoda yer almıyor. Buna rağmen, Türkiye bankalarının dıģ borcu dikkate alındığında, uzun bir süre uluslararası finansman piyasalarına ulaģımın kesilmesi piyasa açısından en olumsuz geliģmeye neden olur. Bu Ģekilde bir duruma neden olabilecek birçok faktör olmasına rağmen, böyle bir geliģmenin olmasını muhtemel görmediğimiz için son bankacılık raporumuzda bunu derinlemesine analiz etmedik" diye konuģtu. Likidite baskısı artacak Türk bankacılık sektörünün gelecek dönemde karģılaģabileceği risklere de değinen Dow, "DıĢ borç pozisyonuna bakıldığında, diğer bir piyasa için olumsuz geliģme, ileride bankaların dikkat çekici Ģekilde ani büyümesi, kısa vadeli döviz borcunun yüksek oranda artmaya devam etmesi olacaktır. Fitch, döviz likidite baskısının artacağına inanmaktadır. Bu durum bankaların reytingleri üzerinde baskı oluģturabilir" Ģeklinde uyarılarda bulundu. Dow, Türk bankacılık sistemindeki potansiyel riskleri Ģöyle sıraladı: "Hızlı bir Ģekilde kredilerin artması, kredi portföyünün büyük oranda mevsimsellik dıģı olduğunu gösteriyor. Büyük bütün bankaların kredi defterinde yer alan büyük oranda perakende ve kredi kartları portfolyosunun teminatsız olması, döviz cinsinde borçların yüzde 30 a ulaģması, döviz cinsiden borçların hızla artması, kamu bankalarına politik müdahil olunması riski, finansmanda yapısal değiģimler, tahvil ve borçlanma piyasasına artan bağımlılık, marjlardaki devam eden baskı ve bankaların karlılıklarının azalması potansiyeli." Öte yandan Türkiye de ekonomik büyümenin devam etmesinin fırsatlar içerisinde görülebileceğini kaydeden Dow, "Büyük oranda bankalara eriģimi olmayan KOBĠ'ler ve orta sınıf Ģirketler (potansiyel katılımcılar) yeni perakende ürünleri geliģtirme potansiyeli, özellikle Türkiye nin demografik özellikleri dikkat alındığında fırsatlar içerisinde yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

17 Fitch en güncel tahminlerini açıkladı Fitch Ratings, 11 Eylül den yapılacak Türkiye toplantısı öncesinde Türkiye ekonomisine iliģkin en güncel öngörülerini de paylaģtı.fitch Ratings in tahminlerine göre Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 2,7, 2015 te yüzde 3,0, 2016 yılında ise yüzde 3,5 oranında büyüyecek. Fitch Ratings, Türkiye de enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 8,7 olmasını, gelecek yıl yüzde 7,3'e, 2016 yılında ise yüzde 6,8 e gerilemesini öngörüyor. KuruluĢ, Türkiye nin cari açığının GSYH'ye oranının bu yıl sonunda yüzde 6,2, gelecek yıl yüzde 5,7, 2016 yılında ise yüzde 5,8 olmasını bekliyor. Fitch Ratings in tahminlerine göre, Türkiye nin kamu borcunun GSYH ya oranla bu yılın sonunda yüzde 35,5, gelecek yıl yüzde 34,5, 2016 yılında ise 33,1 seviyesinde gerçekleģmesi öngörülüyor. Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yayın Yönetmeni 17 BFHD - Volume: 3 / Issue: 11 / Year: 2014

18

19 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ Cilt: 3 / Sayı: 11 Yıl: 2014 İÇİNDEKİLER Makaleler Sermaye Piyasası Kanunu ve Etkin PiĢmanlık Üzerine Bir Not Doç. Dr. Ali Ġhsan KARACAN Çek Hesabı Açma ve Ödemeye ĠliĢkin Muhatap Bankanın Yükümlülükleri AraĢ. Gör. Sevda BORA Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Durumunda Tazminat Davası Av. Zeynep Özge ÜNAL Sermaye Piyasasında Pay Sahiplerinin Ayrılma Hakkı ve Önemli Nitelikteki ĠĢlemler Av. Derin ALTAN Uzman Görüşleri Genel ĠĢlem KoĢulları ve Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerde Genel ĠĢlem KoĢullarının Uygulanması Av. ġaziye Emel ARPACI Türk Hukukundaki Ġlk Düzenleme: Gayrimenkul Yatırım Fonları Yavuz AKBULAK (SPK BaĢuzmanı) Rapor Türkiye de Bankacılık Sektörü Haziran Haberler Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Yargıtay Hukuk Daire Kararları Yargıtay Ceza Daire Kararları DanıĢtay Kararı DanıĢtay Daire Kararı İdari Görüşler Sirküler Listesi Sirkülerler Önemli Bilgiler LEGAL HUKUK DERGĠLERĠ SĠPARĠġ FORMU LEGALBANK ABONELĠK FORMU

20 JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Volume: 3 / Issue: 10 Year: 2014 CONTENTS Articles A Note on Capital Markets Law and Effective Repentance Assoc. Prof. Dr. Ali Ġhsan KARACAN The Drewee Bank s Liabilities on Opening Check Account and Payment Res. Asst. Sevda BORA Action for Damages Incase Abuse of Domination Power Atty. Zeynep Özge ÜNAL Appraisal Right of Shareholders and Material Transactions in Capital Markets Atty. Derin ALTAN Expert Opinions Rules About General Terms and Conditions And Implementation of General Terms and Conditions in the Commercial Credits Resourced by Banks Atty. ġaziye Emel ARPACI The First Edit in the Turkish Law: Real Estate Investment Funds Yavuz AKBULAK (Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey) Report The Banking Sector In Turkey June The News Court of Cassation Decisions Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decision Court of Cassation Civil Chambers Decisions Court of Appeal Criminal Chamber Decisions Council of State Decision Council of State Chamber Decision Administrative Opinions Circular List Circulars Important Information ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE

21 MAKALELER ARTICLES * Sermaye Piyasası Kanunu ve Etkin PiĢmanlık Üzerine Bir Not A Note on Capital Markets Law and Effective Repentance Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN * Çek Hesabı Açma ve Ödemeye ĠliĢkin Muhatap Bankanın Yükümlülükleri The Drewee Bank s Liabilities on Opening Check Account and Payment Araş. Gör./Res. Asst. Sevda BORA * Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Durumunda Tazminat Davası Action for Damages Incase Abuse of Domination Power Av./Atty. Zeynep Özge ÜNAL * Sermaye Piyasasında Pay Sahiplerinin Ayrılma Hakkı ve Önemli Nitelikteki ĠĢlemler Appraisal Right of Shareholders and Material Transactions in Capital Markets Av./Atty. Derin ALTAN

22

23 H SERMAYE PİYASASI KANUNU VE ETKİN PİŞMANLIK ÜZERİNE BİR NOT (A NOTE ON CAPITAL MARKETS LAW AND EFFECTIVE REPENTANCE) Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN * ÖZET 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu etkin piģmanlık kurumunu yeni bir uygulama olarak kanunda iki hale özgü suç için özel olarak düzenlemiģtir. Bu suçlardan birisi Piyasa dolandırıcılığı yada iģleme dayalı manipülasyon (m.107/1) diğeri ise güveni kötüye kullanma (m.110/1/ b ve c) suçudur. Etkin piģmanlıktan yararlanabilmek için suçu iģleyen kiģi yasada belirlenen parayı (m.107/3 ve 110/3) Hazineye; (a) Henüz soruģturma baģlamadan önce ödediği takdirde hakkında cezaya hükmolunmaz, (b) SoruĢturma evresinde ödediği takdirde verilecek ceza yarısı oranında indirilir, (c) KovuĢturma evresinde ödediği takdirde verilecek ceza üçte biri oranında indirilir. Bu çalıģmada yasanın bu hükmü ele alınmıģ ve sermaye piyasası suçlarında yeni bir uzlaģma sistemi kurulması önerilmiģtir. Anahtar Kelimeler: etkin piģmanlık, güveni kötüye kullanma, kovuģturma ön koģulu, piyasa dolandırıcılığı, sermaye piyasası kanunu ABSTRACT The New Law has brought effective repentance into Capital Markets for two crimes, market manipulation and misappropriation. H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Ġ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi, Sermaye Piyasası Kurulu Eski BaĢkanı, Eski Bankalar Yeminli BaĢmurakıbı.

24 24 Sermaye Piyasası Kanunu ve Etkin Pişmanlık Üzerine Bir Not According to law in cases that the person who has committed the crimes defined in the law as market manipulation (art. 107/1) and misappropriarion (art. 110/1 b and c) displays effective repentance and pays to the Treasury an amount which is determined in law, a) No penalty shall be imposed if the payment has been made before the investigation starts. b) The penalty to be imposed shall be reduced by half, if the payment is made during the phase of investigation. c) The penalty to be imposed shall be reduced by one third, if the payment is made during the phase of prosecution until the judgement has been rendered (art 107/3 and 110/3. In practice penalties as punishment of prison and monetary fines have not been effective in capital markets to prevent infringement and violation of the regulations. That s why a new conciliation system has been proposed. Keywords: Capital markets law, effective repentance, market manipulation, misappropriation, preliminary condition for investigation. ***... Sermaye piyasası suçlarının bir çoğunun niteliği ve iģleniģ biçimi, iģlenme saikleri, suçun sonuçları, mağdurlar ve mağduriyet bakımından ayrık özellikleri vardır. Bu suçların mağdurları bazan doğrudan kiģiler olabilmektedir. Ancak bazan kimlerin mağdur olduğunu ve mağduriyetlerinin ne olduğunu belirlemek ya güç olmakta yada bazan olanaksız olmaktadır. Örneğin bilgi suistimali (içerden öğrenenler ticareti) ile piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçlarında hem piyasaya duyulan güven sarsılmakta hem de bu fiilerin iģlendiği zaman dilimi içinde piyasada iģlem yapan çok sayıda insan kayıba uğrayabilmektedir. Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt 11. sayısından ulaģabilirsiniz BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 11 / Yıl: 2014

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 3 Volume: 1 /

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 2 / Sayı: 5 Volume: 2 /

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 1 Volume: 1 /

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 39 Volume: 10 / Issue: 39 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ

MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ ISSN: 1306-1224 MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. This journal is a peer

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 38 Volume: 10 / Issue: 38 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI, DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI, MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU, AVRUPA

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 35 Volume: 9 / Issue: 35 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ ISSN: 1306-1224 MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. This journal is a peer

Detaylı

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL ISSN: 1304-5962 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year.

Detaylı

REGESTA. Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law

REGESTA. Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law REGESTA Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law Dört Aylık Hakemli, Bilimsel ve Mesleki Yerel Süreli Yayın This journal is a peer reviewed academical and occupational journal published three times

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 34 Volume: 9 / Issue: 34 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2014 Cilt 3 Sayı 1 Year 2014 Volume 3 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2014 Cilt 3 Sayı 2 Year 2014 Volume 3 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 33 Volume: 9 / Issue: 33 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. KREDĠ KARTI SÖZLEġMESĠ

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. KREDĠ KARTI SÖZLEġMESĠ ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ KREDĠ KARTI SÖZLEġMESĠ TEZ DANIġMANI YRD. DOÇ. DR. EMEL BADUR HAZIRLAYAN ALĠ ONUR YALÇIN ANKARA 2010 Ali Onur

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN Ortaklığımızın 2.250.000.000.- TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka bono ve/veya tahvillerin halka arzının,

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI TÜRK KATILIM BANKACILIĞINDA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERĠ DÖNEM PROJESĠ Hakan ARABACI

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 5.000.000.000 TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 2013 YILI FAALĠYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEġME TADĠLĠNĠN GÖRÜġÜLECEĞĠ 01 TEMMUZ 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı