6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER"

Transkript

1 6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER Ömer KESIKLI Kurucu Ortak T: Bağdat Caddesi, No.149/5 Selamicesme, Kadıkoy/Istanbul Phone: Fax: Web: 1

2 KULLANIM ŞARTLARI VE SORUMSUZLUK KAYDI Bu doküman, konuyla ilgili olarak yalnızca genel bilgi ve görüş içermekte olup, hukuki tavsiye veya profesyonel hukuk hizmeti yerine geçmez ve bu amaçla kullanılamaz. Her bir olayın vakıalarına ve kendine özgü şartlarına göre profesyonel hukuki tavsiye ve görüş almanız önemle ve şiddetle önerilir. Kesikli Hukuk Bürosu avukatları ve bu dokümanın yazarları burada yer alan bilgilerin doğruluğundan ve tamlığından kesinlikle sorumlu değildir. Bilginin, mevzuatın ve içtihatların hızla değişebilmesi nedeniyle bu dokümanın güncelliğine ilişkin herhangi bir taahhüt veya garanti verilemez. Bu dokümanda yer alanlara ilişkin olarak ticari bir karar vermemenizi, somut olayınızın özelliklerine göre hukuki danışmanlık hizmeti almanızı önemle tavsiye ederiz. 2

3 Hukukun Küreselleşmesi Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Teknolojinin Değişmesi ve Gelişmesi 1957 den beri değişen ve gelişen modern hukuk Referans Noktası: Kurumsal Yönetim İlkeleri 3

4 Menfaat Sahiplerinin haklarının korunması İstikrar ve Rekabet Finansal Krizlere karşı dayanıklılık Finansman-kredi temini, Daha değerli şirketler Ulusal pazarlar yetersiz - uluslararası pazarlarlara açılma ihtiyacı Ulusal sermaye yetersiz - uluslararası sermayeden pay almak 4

5 Şeffaflık (Açıklık); Güven için bilgi gerekir. Zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolayca erişilebilir olmalıdır. Adalet; Menfaat Sahiplerine ve ortaklara adil ve eşit davranıldığına inanılmıyorsa işletmeye olan güven sarsılacak ve kamuoyu destek ve ilgisi kalmayacaktır. Hesap Verilebilirlik; İşletme, her faaliyet ve uygulamasının sebebini açıklayabilmelidir. (YK nın Hesap Vermesi) Sorumluluk; Şirket yönetiminin şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerin mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini içerir. 5

6 Tüm ticari defterler (Pay defteri, YK karar defteri de ticari defter tanımına girdi), evanterler, açılış bilançoları ara bilançolarını, finansal tablolarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını, tüm ticari yazışmaları ve dayanak belgeleri 1o sene süreyle saklamak zorunda. Sayılan belgeler elektronik ortamda da saklanabilir Türk Muhasebe Standartlarına göre tutulan defterler, yalnızca vergi matrahının belirlenmesi için değil, şirketin mali ve finansal durumu hakkında bilgi verecek şekilde hazırlanacak 6

7 Şirketin belge ve yazışmalarında: - Ticaret unvanı - Sicil Numarası - Şirket merkezi - Taahhüt edilen ve ödenen sermaye - Web Sitesi adresi yer almalıdır. 7

8 Ölçeklerine göre şirketler Konu Dışı İşlem Yasağı - Ultra Vires - Kuralı Kaldırıldı. Konu dışı işlemler batıl olmayacak Yöneticinin sorumluluğu açısından şirket konusu önem arz etmeye devam ediyor Sermaye olarak getirilebilecek değerler sınırlı olmaksızın sayılmıştır: nakden değerlendirilebilen, devrolunabilen fikri mülkiyet hakları, sanal ortamlar vs. 8

9 Eskiden 5 kişi şartı aranıyorken artık tek kişiyle kurulabilir ortak sayısı tek kişiye düşebilir Asgari Sermeye: TL (%25 kuruluştan önce, geri kalan en geç 24 ay içinde) Kapalı Anonim Şirketler için Kayıtlı Sermaye Sistemi imkanı (Asgari TL başlangıç sermayesi) 9

10 En az üç kişilik YK gerekli iken, Yönetim Organı artık TEK kişiden oluşabilecek Pay Sahibi Olma Koşulu Kaldırıldı Yönetim Kurulu Üyesi TÜZEL KİŞİ olabilecek, gerçek kişiler tescil edilecek Yönetim Kurulu Üye Sayısının en az ¼ ü yüksek öğrenim görmüş olmalı (sadece bir yönetim kurulu üyesi olanlar hariç) Toplantı yeter sayısı net olarak belirlendi (ekseriyet) 10

11 Yönetim Kurulu Üyeleri Elektronik Ortamda Toplanarak, güvenli elektronik imzalarıyla oy kullanabilecekler Yönetim Kurulu teşkilat yönergesini hazırlayarak görev tanımlarını yapmak zorunda; bu iç yönerge ile kimin kime bağlı olduğu ve kime bilgi vermekle yükümlü olduğu belirlenir Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğuna ilişkin değişiklikler var (Tedbirli yönetici ve ortaklık menfaatinin gözetilmesi ölçütü, farklılaştırılmış teselsül) Yönetim Kurulu üyesinin kusuruyla vereceği zarar sorumluluğunun sigortalanması 11

12 İÇ DENETİM Finans Denetimi. Her şirket finansa ihtiyaç duyar ve finans da özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyar. Şirkette karşılıklı kontrolü sağlar. Şirketin ihtiyaç duymasına rağmen bu iç kontrol düzeneği kurulmazsa YK sorumludur. Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Riskin erken saptanması ve yönetimi (Borsa şirketlerinde zorunlu) Diğer şirketlerde denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhal YK tarafından kurulur. HUKUKİ, FİNANSAL, ÇEVRESEL RİSKLER! 12

13 Yönetim Kurulunun Devredilemez (Bazı) Yetkileri Şirketi üst düzeyde temsil etmek Şirket yönetim teşkilatını belirlemek Şirket yönetimi ve finans denetimi için gerekli düzen ve planı yapmak YK Karar defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defterlerini tutmak Yıllık faaliyet raporu düzenleyip Genel Kurula sunmak 13

14 Tek kişi kurabilir TL sermaye kuruluşta nakden ödenecektir Ortaklık sözleşmesinde yan yükümlülükler ve ek ödeme yükümlülükleri getirilebilecek Şirketten çıkma imkanı geldi, çıkarılma yeniden düzenlendi 14

15 Denetimde Uzmanlık Şartı: - Bağımsız Denetleme Kuruluşu, - Yeminli Mali Müşavir, - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1 Mart 2013 e kadar seçilmeli, aksi takdirde Mahkemece denetçi atanır Denetim Konusu: Finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporu Büyük Ölçekli Şirketlerde Finansal Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporu Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından denetlenmeli Ticari Defterler tutulurken Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyma zorunluluğu 15

16 Denetçi Türkiye Denetim Standartlarına göre denetim yapacak Bağımsız denetçiyi ancak mahkeme görevden alabilir Bağımsız denetçi her durumda istifa edemez (görevden alma davası veya haklı sebeple sınırlı) Denetçiyle şirket arasındaki görüş ayrılıkları mahkemece giderilir 16

17 Bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş (YOK) sayılır. Denetçi tarafından verilebilecek görüşler: 1. Olumlu görüş 2. Sınırlı Olumlu Görüş 3. Olumsuz Görüş Olumsuz görüş halinde genel kurul, denetlenen finansal tablolara dayanarak karar alamaz. yönetim kurulu istifa etmelidir ve yerine yeni bir yönetim kurulu seçilmelidir. (Denetimi yapmaya engel teşkil eden eksiklikler varsa veya denetim engelleniyorsa görüş vermekten kaçınma söz konusu olabilir. Bu, olumsuz görüşle aynı etkiyi doğurur ) 17

18 Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi en fazla 7 yıl aralıksız olarak o şirketi denetleyebilir. Daha sonra en az 2 yıl için değiştirilmelidir. Denetçi, denetim yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık hizmeti veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz. Kimlerin denetçi olamayacağı kanunda belirlenmiştir 18

19 İŞLEM DENETİMİ (AŞ ve Ltd.lerin tamamına uygulanır) Amaç: Özellikli işlemlerin hukuka uygun yapılmasını güvence altına almak, ilgililerin haklarını korumak İşlem denetimine tabi bazı, özellikli işlemler: - Kuruluş - Birleşme, bölünme, tür değiştirme - Sermaye artırımı, azaltılması - Ayrılma akçesinin belirlenmesi (Ltd.lerde) 19

20 Genel Kurul çağrısı modernleşti Toplantılar elektronik ortamda yapılabilecek Toplantıda murahhaslar, 1 YK üyesi, bağımsız denetçi ve işlem denetiçisi hazır bulunacak Oyda imtiyaz: pay başına en çok 15 oy Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Birikimli Oy Sistemi ni getirme yetkisi Temettü Avansı imkanı geldi İnceleme ve Bilgi Alma Hakkı pekişti, Azınlık Hakları güvenceye alındı, eşit işlem ilkesi yasalaştı, azınlığa şirketin haklı sebeple feshi davası açma hakkı tanındı 20

21 Web Sitesi açma ve sitenin belirli bir bölümünü zorunlu unsurlara tahsis etme zorunluluğu geldi. Buna göre asgari içerik: Kanunen yapılması gereken ilanlar, Rüçhan, değişim oranı, ayrılma karşılığı vs. ilişkin kararlar Denetçi, işlem denetçisi raporları Finansal tablolar ve raporlamalar Değerleme raporları, iflas ertelemeye ilişkin bilgiler, garantiler Pay sahibinin aydınlatılması için gerekli bilgiler Yıllık faaliyet raporu, kurumsal faaliyet açıklaması 21

22 Türk Hukukunda İlk Düzenlenmiştir Hakim (Ana) Şirket ve Bağlı (Yavru) şirket tanımlamaları yapılmıştır Her iki Şirket Yönetim Kurulu nca her yıl bir rapora bağlanması zorunluluğu Raporla Yönetim Kurulları şirket temelinde kayıpları ve kazançları açıkça belirleyebilecek ve kararlarını bilinçle alacaklardır Hakimiyetin kötüye kullanılmasının engellenmesine ilişkin hükümler Pay Sahibine denkleştirme talep hakkı Topluluk dışındaki pay sahibine, bağlı şirketteki hisseleri hakim şirkete satma hakkı Şirket alacaklılarına ilişkin talep hakları 22

23 Ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir Devralma yolu ile Yeni Kuruluş yolu ile birleşme Kolaylaştırılmış birleşme Kısmi bölünme Tam bölünme düzenlenmiştir Birleşme ve bölünmede azınlık hakları teminat altına alınmıştır. Tür değiştirmede alacaklılar korunmuştur İşlem denetimine tabi kılınmıştır 23

24 Şirket ana sözleşmesi kanuna uyumlu hale getirilmeli Şirket yönetimi yapılandırılmalı ve iç denetim sistemi oluşturulmalı Yönetim Kurulu nun ve müdürlerin farkındalığı arttırılmalı Muhasebeye ilişkin teknik altyapı kanuna uyumla hale getirilmeli Muhasebe kadroları TMS eğitiminden geçmeli İnternet sitesi altyapısı oluşturulmalı, zorunlu içeriklere yer verilmeli Ticari evrak sistemi elektronik ortamda tutulmaya hazır hale gelmeli Mevcut sözleşmeler gözden geçirilmeli 24

25 Şirket Düzeni Genel Kurul ve Pay Sahipliği Yönetim Kurulu Bağımsız Denetçi İç Denetim Komiteleri -Azınlık Hakları - Ortak Sayısı -Sermaye -Esas Sözleşme -Payların Devri -İmtiyazlar -Ortakların borçlanma yasağı -Şirketler Topluluğu -Sorumluluk -Profesyonellik -Tüzel Kişi imkanı -Alt Komiteler -Bilgi toplumu -Ticari Defterler - Muhasebe ve Finansal Rapor -Faaliyet Raporu - Atama - Defterlerin ve Finansal Tabloların TMS ye uyum - Faaliyet raporu denetimi -Riskin Erken Teşhisi -Komitesi -Finans Denetimi -İç Kontrol Mekanizması -Süreç bazlı kontroller 25

26 Hazırlayan ve Sunan Av. Ömer KESİKLİ 26

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Genel Bakış I. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GİRİŞ II. III. IV. KURULUŞ YÖNETİM KURULU DENETİM V. GENEL KURUL VI. VII. VIII. PAY VE SERMAYE PAY SAHİPLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 2 Yeni

Detaylı

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap 1- Anonim şirketlerin kuruluşu konusunda getirilen yenilikler nelerdir? 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012 Önsöz 1535 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu, geçtiğimiz Şubat ayında Resmi Gazete deyayımlanarak yasalaşmıştır. Kanunun yürürlük tarihi Temmuz 2012 olup bazı maddelerinin

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 İÇERİK-Yönetim YÖNETİM 1. Ortaklar Hukukunda Yenilikler 2. Yeni Kanunun Sistematiğindeki

Detaylı

Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır:

Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır: İÇİNDEKİLER 1.Giriş... 1 2.Kurumsal Yönetim... 1 3. İnternet Sitesi Ve Bilgi Toplumu... 3 4.Tek Pay Sahipli Ve Tek Ortaklı Şirket... 4 5. Şirketler Topluluğu Kavramı... 5 6. Şirketlerde Yapısal Değişiklikler...

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 1 Türkiye özellikle 2005 yılından bu yana dünya standartlarında

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı. 6 Haziran 2011 Mersin

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı. 6 Haziran 2011 Mersin Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı 6 Haziran 2011 Mersin Timuçin Cengiz Deloitte Türkiye Aile Şirketleri Hizmetleri Direktörü 1 Gündem 14:00 14:20 14:20 16:00 Açılış konuşmaları

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL.

6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL. 6102 SAYILI TÜRK TĐCARET T KANUNU MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. SUN Bağı ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL MERVE UYSAL Eğitim Berlin Humboldt

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK www.pwc.com.tr/ttkrehberi İkincil Düzenlemeler Işığında Yeni TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 6102 sayılı Kanun ve 6103 sayılı uygulama Kanun u ile 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı) Ankara-18.03.

Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı) Ankara-18.03. Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı) Ankara-18.03.2013 1 Kabul Tarihi: 06 Aralık 2012 Resmi Gazete: 30 Aralık 2012 Sayı:28513

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47 İçindekiler A B C Genel Olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari İşletme Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler 04 10 30 C.1 Yönetim Kurulu 41 C.2 Genel Kurul

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER

67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER Hayati Şahin, Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş 17 Aralık 2012 67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER Yeni Ticaret Kanunu

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU Değerli müvekkillerimiz; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 26.06.2012 tarihinde önemli değişikliklere uğramıştır. (değişiklikler

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN : 978-9944-737-10-4 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Özel Durum Açıklaması:

Özel Durum Açıklaması: Özel Durum Açıklaması: Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumun sağlanması maksadıyla Şirketimiz Esas sözleşmesinin 3.,7.,8.,9.,14.,15.,16.,18.,19.,21., 22.,23.,24.,26.,27.,28.,31.,33.,35.,36.

Detaylı