Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE'DE TUR OPERATÖRLERİ ve SEYAHAT ACENTALARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mart 1983

2 1. ARKUN, Servet: "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu", İstanbul Ticaret, 15 (743), , sf.2/7 2. ASLANYÜREK, Şükrü: Seyahat İşletmelerinde Planlama ve Geliştirme. İstanbul. Mart l980. Yayınlayan : "Boğaziçi Üniversitesi, Ön-Lisans Yüksek Okulu, Turizm ve Otel Yöneticiliği Şubesi" 3. BAMBERGER, Ph. : Memleket Seçiminde Seyahat Acentelerinin Rolü (Geleneksel Müşavirlik Rolü - Acentanın Fiat Tespiti). 18y. Teksir. 4. "BAŞARILI Seyahat Acentalarımız. Akdeniz Turistik Tesisleri, Kemer Seyahat" Necmettin ERSOY'un Behice GÖKAKIN ile yaptığı röportaj.. İşte Turizm, Sayı: 6/1982, ss "BAŞARILI Seyahat Acentalarımız. Duru Turizm" Necmeddin ERSOY'un Selim DURU ile yaptığı röportaj. İşte Turizm, Sayı: 6/1982, ss "BAŞARILI Seyahat Acentalarımız. Tantur Turizm". Necmettin ERSOY'un Cengiz ÇAĞLAYAN ile yaptığı röportaj. İşte Turizm, Sayı: 6/1982, ss BURKART, A. J. - S. MEDLIK: "Turizm Endüstrisinde Tur İşletmeciliği", (Çev. : Selim BEKÇİOĞLU), Türkiye İktisat Gazetesi, 26 (1274), , sf.5; 26 (1276), , sf.5 8. COTICELLI, Cesare: "Otellerin Seyahat Acentaları İle işbirliği" İstanbul Otel Müdürleri Semineri (1968). Tebliğ. 13 y. Teksir. 9. ÇAKICI, Üner - Nüzhet KAHRAMAN: Tur-Bank Seyahat Acentası Ön Fizibilite Etüdü. Ankara y. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Proje Değerlendirme Grubu. Teksir 10. ÇAKICI, Üner - Nüzhet KAHRAMAN: Tur-Bank Seyahat Acentesi Ön-Fizibilite Etüdüne ilişkin Ek Rapor. Ankara y. Teksir. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Proje Değerlendirme Grubu. 11. ÇALTIL, Gülsen: 1979 Yılında Türkiye'yi Programına Alan Yabancı Seyahat Acentalarının Düzenledikleri Turlara ilişkin Çalışma. Ankara. Eylül y. 1 harita. Teksir. Yayınlayan : "Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Araştırma Dairesi Başkanlığı, Sosyo-Ekonomik Değerler Şubesi" 12. ÇORUH, Selâhattin: "Seyahat Acenteleri". Türkiye İktisat Gazetesi, 18 (873), , sf. 4/7 13. ÇORUH, Selâhattin: "Turizm Tüccarları Seyahat Acentaları". İller ve Belediyeler Dergisi, 34 (387), , ss DURUKAL, Hüsnü Sadık: "Seyahat Acentalarına Dair Yeni Talimatname". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, No: 168, Ocak 1956, ss Durukal, Hüsnü Sadık: "Turist Rekabet Mücadelesinde Seyahat Acentalarının Rolü". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, No: 111, Nisan 1951, 15-16ss. 16. EREKLİ, Reha: "İNTAÇ Uluslararası Seyahat işletmeciliği A.Ş.'de Bilgi İşlem Merkezi Kuruldu". IBM Dergisi, 1980 (2), 9-15ss. 17. GÖKSAN, Doç. Dr. Ergun: "Halka Dönük Turizmin Gelişmesinde Seyahat Acentalarının Katkısı" IX. Turizm Danışma Kurulu ( ) 974), ss Tebliğ 18. GÜLERSOY, Çelik: Seyahat Acenteliği. İstanbul, s. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını. 19. GÜNTÜRKÜN, Günnur: "Turizmin Tüccarları. Seyahat Acenteleri" Türkiye İktisat Gazetesi, 25 (1264), , ss. 5/7 20. HONHON, Jean: "Turizmin Gelişmesinde Seyahat Acentelarına Nisbetle Milli Turizm Bürolarının Rolü". 19 y. Teksir 2

3 21. HORST, Wulf D.: "Alman Tur Tertipleyicilerinin Türkiye'deki Grup-Tur Tecrübeleri". İstanbul Çeltüt Matbaacılık Kollektif Şti. 'Türkiye'de Turizmin Geliştirilmesi' içinde ss , Tebliğ. 22. İÇELLİ, Gülgün - Bülent BİRHEKİMOĞLU: UFTAA V. Dünya Kongresi Raporu. Ankara. Mayıs y. Yayınlayan : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı. Teksir 23. "KAMERA Reklâm ve Turizm Acentası". İşte Turizm, Sayı: 7/1982, ss. 2l KARAY, Refik Halid: "Gezinti Acenteleri", Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, No: 65, Haziran 1947, sf KESER, Kazım: Seyahat Acentaları. İzmir Teksir 26. KUTLUATA, Dr. Münir: Turizm Pazarlaması ı ve Türk Turizminde Aracı Kuruluşlar. İstanbul y. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Basılmamış Doktora Tezi. 27. KUTLUATA, Doç. Dr. Münir: "Türk Turizminde Aracı Kuruluşlar". İstanbul. 1981, İstanbul Matbaası. 'İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü Turizm Konferansları ( ) 1980)' içinde ss "İstanbul üniversitesi Yayınlarından No: 2785"; "İktisat Fakültesi No: 5" 28.ORAL, Saime: Seyahat Acentaları ve Ege Bölgesi Seyahat Acentalarının Turizme Katkıları İzmir III+67Y. Ege üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 29. ÖZGÜN, Kamuran - Ceylan EŞİT: Seyahat Acentaları Araştırması. Ankara. Kasım y. 1 harita, Teksir. Yayınlayan : "T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Araştırma Dairesi Başkanlığı, Sosyo-Ekonomik Değerler Şubesi" 30. ÖZGÜN, Kâmuran - T. YONAÇ: Kitle Turizmi ve Seyahat Acentaları. Ankara, Nisan Yayınlayan : "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Sosyo-Ekonomik Araştırma Şubesi Müdürlüğü". 31. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Turizm ve Tanıtma özel ihtisas Komisyonu Raporu, Cilt: II (Ankara. 1977) içinde ss PERRY, Michael: "Comparison of Tourist Destinations Image as Perceived By Travelers and Travel Agents". Ankara, Kalite Matbaası. 'International Tourism Congress, "New Perspectives and Policies", Marmaris, Turkey, October 2-7, 1978' içinde ss Tebliğ 32. RIZA, Turgut: Uluslararası Seyahat Acentalarının Çalışma Şekilleri. Ankara y. Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu. Mezuniyet Tezi 33. ROZENTAL, Eli: "Türk Turizminin Gelişmesinde Seyahat Acentalarının Rolü". İstanbul Güler Matbaası. 'İktisadî Coğrafya ve Turizm Enstitüsü Konferansları 1972' içinde ss "İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No: 1858", "İktisat Fakültesi No: 320" 34. "SEYAHAT Acenta ve Bürolarının Kanunî Vazife ve Mesuliyetleri" Turizm Mecmuası, Sayı: , 1970, sf SEYAHAT Acentaları Listesi. Ankara s. Yayınlayan : "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizm Genel Müdürlüğü, Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı" 36. SEYAHAT Acentaları Listesi. Ankara s. Yayınlayan : "T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizm Genel Müdürlüğü, Seyahat Acentaları Dairesi Başkanlığı" 37. SEYAHAT Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Yönetmelikleri. İstanbul Toker Matbaası. 62 s. "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yayınları: 1" 38. SEYAHAT Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve ilgili Mevzuat. İstanbul s. "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yayını No: 2" 3

4 39. SEYAHAT Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve ilgili Mevzuat. Ankara, t.y. "T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü". VIII+75 s. 40. TANER, Dr. Tayfun: "Yabancı Büyük Tur Düzenleyiciler Ve Turizmimiz" " Turizm İşletmeciliği Dergisi, 2(7-8), , ss TARAKÇIOĞLU, Enis: Seyahat Acentası ve Seyahat Organizasyonu Ders Notları. Ankara TARAKÇIOĞLU, Dr. Enis: "Türkiye'de Seyahat Acentalarının Geliştirilmesi ve Aktif Dış Turizm Üzerinde Etkinliklerinin Arttırılması Amacıyla Bazı Öneriler". Turizm İşletmeciliği Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10-11, Aralık 1981-Mart 1982, ss TİMUR, Dr. Alp: Seyahat Acentaları Yönetimi. İzmir y. Teksir. Yayınlayan : "T.C. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü". 44. TURİZM Büro ve Seyahat Acentaları Hakkında Talimatname. Karar Sayısı: 4/5705 y.y.d.t s. 45. "TURİZM Büro ve Seyahat Acentaları Kanun Tasarısı". Ankara Ayyıldız Matbaası.. '1964 VI. Turizm Danışma Kurulu Toplantı Zabıt ve Kararları' içinde ss Yayınlayan : "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü". "Yayın No: 7" 46. "TURİZM Büro ve Seyahat Acentaları Kanun Tasarısı Gerekçe". Ankara Ayyıldız Matbaası.. '1964 VI. Turizm Danışma Kurulu Toplantı Zabıt ve Kararları' içinde ss Yayınlayan :"Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü" - "Yayın No: 7" 47. TURİZM Müesseselerinin ve Seyahat Acentaları İle Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin Denetimi Hakkında Yönetmelik. T.C. Resmi Gazete, (15549), , ss TURİZM Pazar Araştırması (Yabancı Tur Operatörleri). Ankara. Mayıs y. 'Yayın No: 8/76". Yayınlayan : "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Sosyo-Ekonomik Araştırma Şubesi" 49. "TURİZM ve Casusluk Acentesi". Bütün Dünya, Sayı: 10, Kasım "TURİZM Ticareti ve Turizmin Tüccarları". Turizm Mecmuası, Sayı: , 1970, ss ; Sayı: 108, 1970, ss / " TÜRK Turizmine Omuz Verenler...Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özcan Yuvalı". Röportajı yapan Necmettin ERSOY. İşte Turizm, Sayı: 6/1982, ss TÜRKÇE Seyahat Acentaları Listesi. Ankara, 1980, 54s. Yayınlayan: "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizm Genel Müdürlüğü, Seyahat Acentaları Dairesi Başkanlığı" 53. TÜRKİYE Seyahat Acentaları Listesi. Ankara y. Yayınlayan : "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Genel Müdürlüğü, Seyahat Acentaları Dairesi Başkanlığı" 54. TÜRKİYE Seyahat Acentaları Listesi. Ankara, y. Teksir. Yayınlayan : "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü, Seyahat Acentaları Şubesi" 55. TÜRKİYE E Seyahat Acentaları Listesi. Ankara Yayınlayan : "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Seyahat Acentaları Şubesi" 56. "TÜRKİYE Seyahat ve Turizm Acentaları Cemiyeti T.Ü.S.T.A.C. Balosu İle ilgili Genel Muhasibin Raporu". Turizm Mecmuası, Cilt: 15, 1972, Sayı: 131, sf "TÜRKİYE'DE 400'den Fazla Turizm ve Seyahat Acentası Var". Hürriyet 8. Gün, 25 Mayıs 1980, sf. 9 4

5 58. ÜSDİKEN, Behlül - Şükrü ASLANYÜREK: "Türkiye'de Seyahat işletmeleri: Bugün ve Yarın". İstanbul İstanbul Matbaası. 'İktisadî Coğrafya ve Turizm Enstitüsü Turizm Konferansları ( )' 1980)' içinde ss "İstanbul üniversitesi Yayınlarından No: 2785"; "İktisat Fakültesi No: 471" 60. YABANCI Tur Operatörlerinin ülkemize Yönelik Tur Programlarının Değerlendirilmesi Ankara. Ekim y. Teksir. Hazırlayan: Pazarlama ve Araştırma Şubesi Müdürlüğü. Yayınlayan: "T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Reklâm ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı" 61. YABANCI Tur Operatörlerinin Ülkemize Dönük Seyahat Programlarının ramlarının Değerlendirilmesi. Ankara. Eylül y.Teksir. Hazırlayan : "T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü" 62. YACOMOMİS, John: Uçakla Yapılan Paket Gezilerinin Pazarlanması. Ankara y. Yayınlayan : "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Reklâm ve Pazarlama Şube Müdürlüğü" 63. YARCAN, Şükrü: Seyahat İşletmeleri. İstanbul s. Yayınlayan : "Boğaziçi Üniversitesi, Ön-Lisans Yüksek Okulu, Turizm ve Otel Yöneticiliği Şubesi" 64. YARCAN, Şükrü: "Türkiye'de Seyahat örgütleme Sektörü". Türk Turizminin Pazarlama Sorunları Semineri, Bodrum, Kasım 1980, Tebliğ. 65. Akça Turizm. Akça Turizm ve Seyahat Koll. Şti. Ortaklarından Tahsin Aken ile Yaptığımız Söyleşi. TÜRSAB Dergisi, yıl: 1, sayı: 4, 10 Ekim 1982, s Yılında Y Ülkemize Tur Düzenleyen Seyahat Acentalarının Listesi. Hazırlayan: Pazarlama Şubesi Müdürlüğü. Ankara. Ekim y. "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğü, Reklâm ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ". Metin teksirdir Tur Değerlendirmesi. Hazırlayan: Pazarlama Şubesi Müdürlüğü. Ankara. Ekim y. "T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Reklam ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı". Metin teksirdir Yılında Ülkemize Tur Düzenleyen Seyahat Acentalarının Programlarının Değerlendirilmesi. Ankara. Şubat y. "T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Reklâm ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Pazarlama Şubesi Müdürlüğü". Metin teksirdir. 69. "BİR Acenta: ABEN. Aben Turizm ve Seyahat Acentası Sahibi Abdülkadir ENŞARİ ile Yaptığımız söyleşi". TÜRSAB Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3, 10 Eylül 1982, ss "BİR Acenta; Air Tour" TÜRSAB Dergisi, yıl: 1, sayı: 4, 1O Ekim 1982, ss ÇALTIL, Turgay: Türkiye'de Seyahat Acentacılığı İşletmeciliği ve Pazar Bulma Sorunları. Ankara. Bahar III+62+3Y. "Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü". İYB. 509 Uygulamalı Araştırma Projesi Raporu Olarak Sunulmuştur. Metin daktilodur. 72. GÖKSAN, Doç. Dr. Ergun: Turizmoloji. İzmir. l978. Uğur Ofset Matbaası. İlgili sayfalar: 79-82; 109; ; 156; ; O; ; GÜRDAL, Dr. Mehmet: "Paket Turların "Package Tours" Dünya Turizmindeki Rolü ve Türk Turizminin geliştirilmesi açısından önemi". Turizm İşletmeciliği Dergisi, yıl: 4, sayı: 12-13, Temmuz-Kasım 1982 ss ~ :"Uluslararası Turizmde Entegrasyon Hareketleri ve Türkiye'nin Turizm imkanları". Turizm İşletmeciliği Dergisi, yıl: 3, sayı: 10-11, Aralık 1981-Mart [KARASU, Tanju]: Son Beş Yıl içinde Ülkemizde Kongre, Seminer, Sempozyum Gibi Uluslararası Toplantılar Düzenleyen (A) ve (Geçici A) Gurubu Seyahat Acentaları Ankara y. Metin teksirdir. 76. KAYRA, Çetin: "Acentelerin Turizm Hareketlerindeki Sorunları", Tebliğ. İstanbul Turizm Tedbirleri ve Koordinasyon Semineri, Nisan l970, 5y. Metin teksirdir. 5

6 77. " NE Teşvik Var Ne Kredi Turizm Acentaları, Mevzuat Boşluğundan Yakınıyor" Nokta Dergisinin Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Bahattin YÜCEL ile röportaj. Nokta, Nisan 1983, sayı: "OTELCİLERLE Seyahat Acentaları Arasında Yapılacak Sözleşmeler Konusunda I.H.A. (Uluslararası Otelcilik Birliği ve U.F.T.A.A. Seyahat Acentaları Birlikleri Dünya Federasyonu) Arasında Varılan Otelcilik Anlaşması". Ankara, t.y. Eroğlu Mat. 'Konaklama İşletmelerinin çalışmaları ile İlgili Türkiye ve Dünyada uygulanan Mevzuat' içinde ss "Ankara Turistik Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşverenleri Sendikası Yayın No: 5" 79. "SEYAHAT Acentaları Dairesi Başkanlığı". Ankara 'Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşları Görev ve Sorumlulukları Kılavuzu' içinde ss "T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarlık". Metin teksirdir. 80. "SEYAHAT Acentaları Yönetmeliği" tarih ve 6/9957 sayılı karar 81. ŞİPİT, İbrahim: İngiltere'de Inklusif Tur Endüstrisi. Ankara. Mayıs II+81y. "Turizm ve tanıtma Bakanlığı Teftiş Kurulu". Metin teksirdir. 82. TEZOL, Sinan: "Turizm Endüstrisinde Pazarlama ve Satış Yöntemleri". İstanbul, 1978, 'İktisadî Coğrafya ve Turizm Enstitüsü Konferansları 1977" içinde ss TURİZMİN ALFABESİ (Turizm Endüstrisinde kullanılan terim ve kısaltmaların Anlamları) (Çeviren: Hande SÜRMELİOĞLU). Ankara. Mart y. "T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Reklâm ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı"; "Yayın No: 9". Metin teksirdir. 84. TOSKAY, Doç. Dr. Tunca: "Turistik Arz İle Turizmin Öznesi Arasında İlişki Kuran Kurumlar. ss İstanbul Kalem Mat. 'Turizm Turizm T Olayına Genel Yaklaşım' içinde ss "İstanbul Üniversitesi Yayın No: 2534"; "İktisat Fakültesi Yayın NO: 431" 85. "UÇAK Kiralama ve Götürü Turlar". İstanbul, Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti. 'TURİZM Araştırması Raporu' içinde ss ULUSOY, Başaran:"Seyahat Acentaları Ülkemizin Denizini Balığını Tarihini Satan Kuruluşlardır" TÜRSAB Dergisi, yıl: 1, sayı: 3, 10 Eylül 1982, s YABANCI Tur Operatörlerinin Ülkemize Yönelik Tur Programlarının Değerlendirilmesi-l978 l978. Rapor. Hazırlayan: Pazarlama Şubesi Müdürlüğü. Ankara. Eylül y. "T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü, Reklâm ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı". Metin teksirdir. 6

TÜRKİYE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1947-1987 1987 Bülent Ağaoğlu 24 NİSAN 1988 İSTANBUL İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 AV TURİZMİ... 5 ÇİFTE REZERVASTON-TÜRKİYE... 5 KONGRE DÜZENLEME... 5 KREDİ

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

TÜRKİYE BOŞ ZAMAN, REKREASYON VE TURİZM TEZLERİ (UZMANLIK, MASTER, DOKTORA, DOÇENTLİK VE PROFESÖRLÜK TAKDİM) BİBLİYOGRAFYASI 1963 1984 Bülent Ağaoğlu İstanbul, 15 Ekim 1984 İÇİNDEKİLER BOŞ ZAMAN... 3 REKREASYON...

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI 1963-1985 1985 (Uzmanlık, Master, Yeterlik, Doktora, Doçentlik ve Profesörlük Takdim Tezleri) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 14 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER Kıısaltmalar... 4

Detaylı

TÜRKİYE'DE TURİZM ADRESLERİNE İLİŞKİN OLARAK YAYINLANMIŞ DOKÜMANLARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, 24 Eylül İÇİNDEKİLER I- GENEL... 3 II- KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLATI... 3 III- BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

TÜRKİYE OTEL BİBLİYOGRAFYASI 1929-1981 1981 (Kitaplar) Bülent AĞAOĞLU İstanbul, 1981 I- ABAY, Dr. Ramazan: Turizm İşletmeleri Muhasebesi. (Ders Kotları). Aydın. 1960. (4)4+120y.4 Ege Üniversitesi İşletme

Detaylı

1963-1985 1985 TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 17 Aralık 1985 İÇİNDEKİLER Genel... 5 Türkiye Turizmi... 5 İstanbul Turizmi... 5 Ege Bölgesi Turizmi... 5 Başka Ülkeler Turizmi...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1 Aralık 2000 s. 15-55. Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir Yrd. Doç. Dr. Nazmi KOZAK Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI

PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI (TASLAK) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Haziran 2010 1 İÇİNDEKİLER PROJELER...3 TEZ...4 MAKALELERİ...4 TEBLİĞLER...5 RAPORLAR...6 TEKSİRLER - ÇOĞALTMALAR...6 ÖNSÖZLERİ...6

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ANADOLU TURİZM İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

ANADOLU TURİZM İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ ANADOLU TURİZM İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ 13. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU 2008-2010 1 FAALİYETLER (2008 2010) 1. Ankara Ticaret Odası, TOSYÖV, OSİAD tarafından 20 Şubat 2008 tarihinde ortaklaşa düzenlenen

Detaylı

SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984. Bülent Ağaoğlu

SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984. Bülent Ağaoğlu SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984 Bülent Ağaoğlu SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984 Bülent Ağaoğlu TÜRKİYE TURING VE OTOMOBİL KURUMU ŞİŞLİ

Detaylı

Turizm Reklamcılığı Bibliyografyası Bülent Ağaoğlu [1982] 1.Güngör, Şener: Türkiye turizminin reklam ve pazarlaması. Ankara, 1976. Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Mezuniyet tezi. 2. Necati,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

İBRAHİM BİRKAN. ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr

İBRAHİM BİRKAN. ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr İBRAHİM BİRKAN ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr EĞİTİM Profesör T.C. Üniversitelerarası Kurul Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 1 Nisan 2013.

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Faaliyetlerimiz 2003 Yılı

Faaliyetlerimiz 2003 Yılı Faaliyetlerimiz 2003 Yılı 1. 24.Eylül.2002 tarihinde TRT Yönetim Kurulu ile yapılan Türkiye nin yurt dışında tanıtımı ile ilgili proje kapsamında TRT INT kanalında yayınlanan Gündem Turizm programında

Detaylı

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ, 09.10.1987 tarihinde Bursa nın Orhangazi ilçesinde doğdu. İlköğrenimini, Orhangazi Ali Tekin İlköğretim Okulu nda(2001), ortaöğrenimini ise, Orhangazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Meral Korzay Portresi: Türkiye ve Ötesinde Turizmin Gelişmesine Öncülük Etmek

Meral Korzay Portresi: Türkiye ve Ötesinde Turizmin Gelişmesine Öncülük Etmek Olalı, H. (1977). Toplantın Turizmi, Türkiye İktisat Gazetesi, 25 (1246): 1. ve 8. S. Olalı, H. (1982). Bunalımdan Büyümeye Turizm, İzmir Ticaret Odası Dergisi, 55 (11), Kasım. Olalı, H. Rasyoların Finansal

Detaylı

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ, 09.10.1987 tarihinde Bursa nın Orhangazi ilçesinde doğdu. İlköğrenimini, Orhangazi Ali Tekin İlköğretim Okulu nda(2001), ortaöğrenimini ise, Orhangazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : -

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : - 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı, Soyadı : Münir ŞAKRAK 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 08.03.1960 1.3. Eğitimi : 1.3.1. Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1981

Detaylı

REFERANS SAPTAMA ÇALIŞMASI (1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 28 Mayıs 1984 (İÇİNDEKİLER TABLOSU 49. SAYYADA YER ALMAKTADIR) İSTANBUL TRAMVAYLARI 1. "İSTANBUL Tramvayları," Pirelli, Y:19, S: 193, Ekim 1980,

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı