T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028"

Transkript

1

2 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI i

3 ii

4 MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık olarak dönüm büyüklüğünde olup, MuĢ merkeze 8 km. uzaklıktadır. Mera vasfındaki bu arazinin, gerekli tüm iģlemler yapılarak mera vasfı kaldırılmıģ ve Üniversitemize tahsisi resmi olarak gerçekleģtirilmiģtir. Mücavir alan dıģında olmasına rağmen bu yerleģke alanına, tarafımızdan imar uygulaması yapılmıģtır. Ayrıca; 18 inci madde uygulaması da gerçekleģtirilerek, yerleģkemizin ve çevresindeki tarlaların bulunduğu bütün alan, modern Ģehircilik anlamında ada bazında yapılandırılmıģtır. YerleĢke alanımızın hemen arkasında ve nispeten yamaçta bulunan yaklaģık olarak dönümlük arazinin ise, Üniversitemize tahsisi ile ilgili iģlemler devam etmektedir. Bu alanın; ağaçlandırılma yapılarak, mesire alanı olarak kullanılması hedeflenmektedir. haliyle 4 ayrı yerleģkesi bulunan ve ġehir Üniversitesi hüviyetine sahip bulunan MuĢ Alparslan Üniversitesi nin; gelecek 3-4 yıl içerisinde, tamamen yeni yerleģkesine taģınacak Ģekilde yapılandırılarak, Kampus Üniversitesi kimliğine kavuģması hedeflenmiģtir. Bölgenin özellikleri ve ülkemizin gerçekleri dikkate alınarak, Gelecek 20 yıl içinde, MuĢ Alparslan Üniversitesi bünyesinde hangi fakülteler kurulmalı? sorusuna, toplumun tüm katmanlarıyla istiģare toplantıları düzenlenerek, cevap aranmıģtır. Bu bağlamda; kamu-kurum kuruluģlarının amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sendika temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, basın-yayın kuruluģları temsilcileri, eğitim kurumları temsilcileri, tüccar ve esnaflar, merkez mahalle muhtarları, Milli Eğitim Müdürlüğü camiası, MuĢ Alparslan Üniversitesi personeli ve öğrencileri ile beģ ayrı istiģare toplantısı düzenlendi. Sonuçta, kuruluģ kanununda yer alan Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi gibi birimlere ek olarak; Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, ĠletiĢim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kurulmasının uygun olacağına kanaat getirilmiģtir. Henüz Yükseköğretim Kurulunda olgunlaģma aģamasında olan Teknoloji Fakültelerinin kurulmasının gerçekleģmesi durumunda, Teknik Eğitim Fakültesinin yerine Teknoloji Fakültesinin kurulması hedeflenmiģtir. Kurulması öngörülen fakültelerin; gerek akademik personel, gerekse laboratuar vb. alt yapı imkânları yönünden, biri diğerini destekleyecek tarzda olmasına dikkat edilmiģtir. Bölgenin tarım ve hayvancılık gerçeğinden hareketle, çevre Üniversitelerde bulunan Ziraat ve Veteriner fakültelerinin kurulması yerine, bu fakülteler ile yakından ilgili 11 programın Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmasının daha doğru olacağına karar verilmiģtir. MuĢ Alparslan Üniversitesi nin; gelecek 20 yılın sonunda, 9 fakülteye ve yaklaģık olarak öğrenciye (I. ve II. Öğretim dahil) sahip olması hedeflenmiģtir. Bölge ve ülke gerçekleri dikkate alınarak, MuĢ Alparslan Üniversitesi nin; Eğitim ve Meslek Yüksekokulu eksenli olarak yapılandırılmasının ve bu alanlarda uzmanlaģmanın daha faydalı olacağı düģünülmüģtür. Bu nedenle; Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültelerinin yanı sıra, nitelikli eleman olarak tanımladığımız öğrencilerimizin yetiģtirildiği 2 yıllık ön lisans programlarının yer aldığı Meslek Yüksekokulu nun, Üniversitemizin omurgasını oluģturmasının daha doğru olacağı öngörülmüģtür. MuĢ Alparslan Üniversitesi nin 20 Yıllık GeliĢim Planı ve Kampus YerleĢim Planı hazırlanırken, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından tavsiye edilen tüm ölçütlere dikkat edilmiģtir. Kampus yerleģkesi; yaklaģık dönümlük bir alanda, kompakt bir Ģekilde planlanmıģ ve modüler esasa dayalı bir yapılaģma öngörülmüģtür. Merkezi amfiler, merkezi derslikler, merkezi laboratuarlar ve araģtırma merkezlerinin yer aldığı akademik yerleģim planı; 5 ayrı bölgeye ayrılarak, bölge bazında yapılaģma esas alınmıģtır. Böylece, altyapı maliyetlerinden tasarruf hedeflenmiģtir. YerleĢim planında fakülteler konumlandırılırken; biri diğerini destekleyecek fakültelerin, birbirine yakınlığına dikkat edilmiģtir. Ayrıca; en uzak noktalar arasında yaklaģık olarak 900 metre mesafe olması öngörülmüģtür. Birbirine en uzak akademik birimler arasında ulaģımın, yaya olarak 8-10 dakikada gerçekleģtirilmesine dikkat edilmiģtir. Sosyal tesisler ve merkezi birimler; mümkün olduğunca, akademik kampusun ortasına yerleģtirilmiģ ve herkesin faydalanması hedeflenmiģtir. BaĢta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, insanımızın fazlasıyla hak etmiģ olduğu bu güzellikler planlanırken; Özgür Üniversiteden Medeni Bir Dünyaya hedefimizin hayat bulacağı YaĢanılabilir Bir Dünya ya katkı sağlaması arzulanmıģtır. Prof. Dr. Nihat ĠNANÇ Rektör iii

5 iv

6 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız... Aksine yükselmiş, ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. v

7 vi

8 ÖNSÖZ Yola çıktığım ekip arkadaģlarımla birlikte; Nasıl bir Üniversite kurmalıyız? sorusunu hep sorduk, doğru cevaplar aramaya çalıģtık. GeçmiĢi, bugünü ve geleceği doğru bir Ģekilde analiz etmeyi hedefledik. Tecrübelerden ders almaya çalıģtık. Nasıl örnek olabiliriz kaygısını taģımayı, bir sorumluluk olarak addettik. Örnekler almayı, ancak kopya almamayı özellikle bir görev olarak tanımladık. Sonuçta, Bütünlüklü Bir Üniversite kurmalıyız dedik. Her yönüyle Bütünlüklü Bir Üniversite. GeliĢim planıyla, yerleģim planıyla, mimari yapısıyla, alt yapısıyla, üst yapısıyla, imkânlarıyla, sistemiyle, eğitim-öğretim planıyla ve en önemlisi insanına verdiği değer ile Bütünlüklü Bir Üniversite. Bu kriterler ıģığında, ilerleyen sayfalarda ayrıntıları görülecek, 20 Yıllık GeliĢim Planı nı hazırladık. Bu planın uygulanacağı YerleĢim Planı nı, modern bir kampus üniversitesinin ihtiyaç duyabileceği tüm detayları düģünerek oluģturmaya çalıģtık. Mimari projelerimizi ise; Ģehre örnek teģkil edecek Ģekilde, az katlı ve ferah mekânlara sahip modern mimari tarzında seçtik. Bütün bu güzellikleri, elbette ki bu mekânları dolduracak insanlarımız için yaptık. BaĢta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere insanımızın genlerinde var olan bir duygunun, Özgürlük duygusunun hayata geçirilmesinin öncülüğünü yapmanın, Bütünlüklü Bir Üniversite olmanın gereklerinden olduğunu gördük. Bu nedenle; Özgürlük dedik. Özgürlüğün olmadığı bir yerde, evrensel değerlere sahip bir Üniversite den bahsetmenin mümkün olmadığını gördük. Herkesin kendisini özgürce ifade edebildiği, birinin diğerine tahammül gösterebildiği, birbirini anlamaya çalıģan ve biri diğerinin birikiminden faydalanmayı hedefleyen insanların olduğu Bütünlüklü Bir Üniversite kurmamızın, ilk görevlerimizden olduğunu öğrendik. Özgürlük hakkının, eğitimin ön Ģartı olduğunu, ancak eğitimli özgür insanlarla medeni bir dünyanın kurulabileceğini gördük. Bu nedenle; Özgür Üniversiteden, Medeni Bir Dünyaya hedefini seçtik. Bu hedefler uğrunda, arkadaģlarımla yola koyulduk, çalıģmaya baģladık. Büyük umutları besleyen ve büyük hedefleri içeren bir Üniversiteyi kurmaya çalıģan ekibin baģında ve içinde bulunmanın hazzını yaģamayı kelimelere dökmenin imkânsızlığı tahmin edilebilir. Dilin tutulduğu, kelimelerin bittiği an derler ya ĠĢte öyle bir duygu! Bu hedefler uğrunda mesai kavramına bakmadan, her türlü fedakârlığı yaparak gecesini gündüzüne katarak çalıģan; akademik, idari ve geçici personelimize en içten duygularımla teģekkürlerimi sunmak istiyorum. Prof. Dr. Nihat ĠNANÇ Rektör vii

9 viii

10 MuĢ Alparslan Üniversitesi GeliĢim Planı Hazırlama Komisyonu Adı Soyadı-Unvanı Prof. Dr. Nihat ĠNANÇ Prof. Dr. Ersan ASLAN Prof. Dr. Ekrem ATALAN Prof. Dr. Osman ÖZCAN Yrd. Doç. Dr. Aslan ÇOBAN Yrd. Doç. Dr. Serdal SEVEN Yrd. Doç. Dr. Süleyman AYDENĠZ Yrd. Doç. Dr. Adem UZUN Yrd. Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA Öğr. Gör. Zeydin PALA ArĢ. Gör. Songül GÜNDOĞDU GeliĢim Planı Hazırlamadaki Görevi Rektör Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Eğitim Fakültesi Dekanı Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Eğitim Fakültesi Koordinatörü Fen Edebiyat Fakültesi Koordinatörü Meslek Yüksekokulu Koordinatörü Sağlık Yüksek Okulu Koordinatörü Malazgirt Meslek Yüksekokulu Koordinatörü Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Koordinatörü ix

11 ĠÇĠNDEKĠLER MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 20 YILLIK GELİŞİM PLANI-TEMEL YAKLAŞIM- iii ÖNSÖZ vii I. MUŞ İLİNİN GENEL TANITIMI 1 1. Tarihi ve Coğrafi Yapısı Tarihi Coğrafi Yapısı 2 2. Eğitim ve Kültür Durumu Eğitim ve Kültürün Tarihi GeliĢimi 3 3. Ekonomik Hayatın Tarihi GeliĢimi 3 4. Nüfus Durumu, UlaĢım ve Sağlık 3 5. MuĢ Lalesi 4 II. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 5 1. Tarihçe 5 2. Durum Eğitim Öğretim Durumu Bina/Tesis Durumu Rektörlük Binası Eğitim Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Malazgirt Meslek Yüksekokulu 9 3. Amblem, Görev, Hedef ve Hizmetler Amblem Görev Hedef Sağlık, Beslenme ve Barınma Hizmetleri Sosyal-Kültürel ve Sportif Hizmetler Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Akademik Birimler Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Malazgirt Meslek Yüksekokulu Organizasyon ġeması 12 III. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 20 YILLIK GELİŞİM PLANI 13 A. Akademik Birimlerin GeliĢim Planı Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Malazgirt Meslek Yüksekokulu Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 17 B. Yeni Kurulacak Akademik Birimlerin GeliĢim Planı Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Hukuk Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ĠletiĢim Fakültesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 19 x

12 IV. 20 YILLIK GELİŞİM PLANINA AİT TABLOLAR EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI Ġlköğretim Bölümü a) Fen Bilgisi Eğitimi ABD 23 b) Fen Bilgisi Eğitimi ABD II. Öğretim a) Okul Öncesi Eğitimi ABD 24 b) Okul Öncesi Eğitimi ABD II. Öğretim a) Sınıf Öğretmenliği ABD 25 b) Sınıf Öğretmenliği ABD II. Öğretim a) Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD 26 b) Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD II. Öğretim a) Matematik Eğitimi ABD 27 b) Matematik Eğitimi ABD II. Öğretim Türkçe Eğitimi Bölümü 28 a) Türkçe Eğitimi ABD 28 b) Türkçe Eğitimi ABD II. Öğretim Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 29 a) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD 29 b) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD II. Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü 30 a) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi ABD 30 b) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi ABD II. Öğretim Eğitim Bilimleri Bölümü a) Eğitimde Psikolojik Hizmetler ABD 31 b) Eğitimde Psikolojik Hizmetler ABD II. Öğretim a) Eğitim Programları ve Öğretimi ABD 32 b) Eğitim Programları ve Öğretimi ABD II. Öğretim a) Eğitimde Ölçme Değerlendirme ABD 33 b) Eğitimde Ölçme Değerlendirme ABD II. Öğretim a) Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi ABD 34 b) Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi ABD II. Öğretim 34 6.Yabancı Diller Eğitimi Bölümü a) Arap Dili Eğitimi ABD 35 b) Arap Dili Eğitimi ABD II. Öğretim a) Ġngiliz Dili Eğitimi ABD 36 b) Ġngiliz Dili Eğitimi ABD II. Öğretim Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 37 a) Beden Eğitimi ve Spor ABD 37 b) Beden Eğitimi ve Spor ABD II. Öğretim Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü a) Müzik Eğitimi ABD 38 b) Müzik Eğitimi ABD II. Öğretim a) Resim-ĠĢ Eğitimi ABD 39 b) Resim-ĠĢ Eğitimi ABD II. Öğretim FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI a) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 41 b) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü II. Öğretim a) Biyoloji Bölümü 42 b) Biyoloji Bölümü II. Öğretim a) Matematik Bölümü 43 b) Matematik Bölümü II. Öğretim a) Kimya Bölümü 44 b) Kimya Bölümü II. Öğretim Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü a) Fars Dili ve Edebiyatı ABD 45 b) Fars Dili ve Edebiyatı ABD II. Öğretim a) Arap Dili ve Edebiyatı ABD 46 b) Arap Dili ve Edebiyatı ABD II. Öğretim a) Kürt Dili ve Edebiyatı ABD 47 b) Kürt Dili ve Edebiyatı ABD II. Öğretim a) Fizik Bölümü 48 b) Fizik Bölümü II. Öğretim a) Tarih Bölümü 49 b) Tarih Bölümü II. Öğretim a) Sosyoloji Bölümü 50 b) Sosyoloji Bölümü II. Öğretim Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 51 a) Ġngiliz Dili ve Edebiyatı ABD 51 b) Ġngiliz Dili ve Edebiyatı ABD II. Öğretim 51 xi

13 10. a) Felsefe Bölümü 52 b) Felsefe Bölümü II. Öğretim a) Coğrafya Bölümü 53 b) Coğrafya Bölümü II. Öğretim ĠKTĠSADĠ ve ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI ĠĢletme Bölümü Ġktisat Bölümü Kamu Yönetimi Bölümü Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü Maliye Bölümü SAĞLIK YÜKSEKOKULU GELĠġĠM PLANI HemĢirelik Bölümü Ebelik Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Sağlık Yönetimi Bölümü MESLEK YÜKSEKOKULU GELĠġĠM PLANI a) Süt ve Süt Ürünleri 67 b) Süt ve Süt Ürünleri II. Öğretim a) ĠnĢaat 68 b) ĠnĢaat II. Öğretim a) Gıda Teknolojisi 69 b) Gıda Teknolojisi II. Öğretim a) Elektrik 70 b) Elektrik II. Öğretim a) Endüstriyel Elektronik 71 b) Endüstriyel Elektronik II. Öğretim a) Makine 72 b) Makine II. Öğretim a) Otomotiv 73 b) Otomotiv II. Öğretim a) Mobilya ve Dekorasyon 74 b) Mobilya ve Dekorasyon II. Öğretim Otobüs ġoförlüğü (Kaptanlık) Bağcılık a) Bilgisayar Programcılığı 76 b) Bilgisayar Programcılığı II. Öğretim Organik Tarım Arıcılık a) Radyo ve TV Yayıncılığı 78 b) Radyo ve TV Yayıncılığı II. Öğretim Hayvan YetiĢtiriciliği ve Sağlığı Et Endüstrisi a) Muhasebe 80 b) Muhasebe II. Öğretim a) Büro Yönetimi ve Sekreterlik 81 b) Büro Yönetimi ve Sekreterlik II. Öğretim a) Bankacılık 82 b) Bankacılık II. Öğretim a) ĠĢletme 83 b) ĠĢletme II. Öğretim a) BiliĢim Güvenliği 84 b) BiliĢim Güvenliği II. Öğretim a) Bitkisel Ürünlerde Pazarlama ve Muhafaza 85 b) Bitkisel Ürünlerde Pazarlama ve Muhafaza II. Öğretim a) Turizm ve Otelcilik 86 b) Turizm ve Otelcilik II. Öğretim Saç ve Güzellik Hizmetleri Yerel Yönetimler a) Çocuk GeliĢimi 88 b) Çocuk GeliĢimi II. Öğretim Birey ve Toplum Güvenliği MALAZGĠRT MESLEK YÜKSEKOKULU GELĠġĠM PLANI Elektrik ĠnĢaat Tarım Alet ve Makineleri Bilgisayar Programcılığı Doğal TaĢ Dekorasyonu 93 xii

14 6. Süt ve Süt Ürünleri Besicilik Organik Tarım El Sanatları Su Ürünleri Muhasebe ĠĢletme Büro Yönetimi ve Sekreterlik Otobüs ĠĢletmeciliği Yerel Yönetimler Turizm-Otelcilik FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GELĠġĠM PLANI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ GELĠġĠM PLANI TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI a) Otomotiv Eğitimi 102 b) Otomotiv Eğitimi II. Öğretim a) Makine Eğitimi 103 b) Makine Eğitimi II. Öğretim a) Elektrik ve Elektronik Eğitimi 104 b) Elektrik ve Elektronik Eğitimi II. Öğretim a) Bilgisayar Eğitimi 105 b) Bilgisayar Eğitimi II. Öğretim a) Yapı Eğitimi 106 b) Yapı Eğitimi II. Öğretim a) Mekatronik Eğitimi 107 b) Mekatronik Eğitimi II. Öğretim TIP FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI HUKUK FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Bölümü ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Çevre Mühendisliği Bölümü Gıda Mühendisliği Bölümü Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mimarlık Bölümü ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü Gazetecilik Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GELĠġĠM PLANI 126 V. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YILLIK İNŞAAT PROGRAMI ( ) 127 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI ÖDENEK TALEP PLANI 2009 YILI FİYATIYLA 128 VI. SONUÇ 129 xiii

15

16 I. MUġ ĠLĠNĠN GENEL TANITIMI 1. Tarihi ve Coğrafi Yapısı 1.1. Tarihi MuĢ un, ilk ne zaman kurulduğu ve adının kaynağı kesin olarak bilinmemektedir. MuĢ adına dair pek çok rivayet vardır. Bir rivayete göre; MuĢ adı, Asurlulardan kaçarak MuĢ yöresine gelen Ġbrani kabilelerinden biri tarafından verilmiģtir. Nitekim 1914 Bitlis Vilayet Salnamesinde MuĢ adının, Ġbrani ce sulak, verimli ve otlak anlamına gelen MuĢa kelimesinden geldiği ileri sürülmüģtür. MuĢ un, geçmiģten günümüze yemyeģil ve sulak bir ovaya sahip olması, bu rivayetin tümüyle asılsız olmadığını, nispeten belirli bir gerçeğe dayandığını gösterir. MuĢ un ilk çağ tarihi Urartularla baģlar. Fakat Urartularla ilgili bilgiler yeterince günıģığına çıkarılamamıģtır. Bölge, daha sonra uzun süre Roma, Part, Ermeni ve Sasani mücadelesine sahne olmuģtur Malazgirt Zaferine kadar ise, Bizans hâkimiyetinde kalmıģtır. Asırlarca Selçuklu ve Akkoyunlular gibi Anadolu Beyliklerinin yönetiminde kalan MuĢ, 1514 Çaldıran savaģından sonra Osmanlı hakimiyetine girmiģtir. Birinci Dünya SavaĢı yıllarında bir süre Rus iģgali altında kalan MuĢ ve çevresi, Mayıs 1917 de kesin olarak Türklerin eline geçmiģtir. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1924 yılında il olmuģtur. 1

17 1.2. Coğrafi Yapısı MuĢ ili, Doğu Anadolu Bölgesi nin güney kısmında; 39º 27 38º 34 kuzey enlemleri ile 42º 40 41º 07 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Erzurum, Ağrı, Bitlis, Batman, Diyarbakır ve Bingöl illeri ile komģudur. Merkez ilçe ile birlikte; Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto ilçeleri vardır. Ġlin toplam yüzölçümü km² dir. Bu da Türkiye yüzölçümünün yaklaģık %1.06 sını kaplar. Ġlin toplam arazisinin %34 ü ovadır. MuĢ un en büyük ovası olan ve ilin adı ile anılan ova, km² lik bir sahayı kapsar. Ġl sınırları içinde ayrıca yüzölçümleri 160 ile 525 km² arasında değiģen üç büyük ova daha mevcuttur. Bunlar; Bulanık Ovası, Malazgirt Ovası ve Liz Ovasıdır. MuĢ ili, Fırat havzasında bulunmaktadır. Ġl topraklarını sulayan Murat Irmağı ve onun bir kolu olan Karasu Irmağı, il için çok önemli akarsulardır. Ġlçe merkezlerinin deniz seviyesinden yüksekliği ile metre arasında değiģmektedir. Ġl merkezinin rakımı metredir. Ġlin en yüksek dağı, metre yükseklikteki Bilican dağlarında bulunan Ziyaret Tepe dir. Yazların sıcak ve kurak, kıģların soğuk ve bol kar yağıģlı geçtiği ilde, tipik kara iklimi hüküm sürer. Kar yağıģının çok olması, bölgede kıģ turizminin oluģmasını sağlamıģtır. YağıĢ durumu ilçelere göre değiģiklik gösterir. En çok yağıģı merkez ilçe, en az yağıģı ise Bulanık ilçesi almaktadır. Nesilleri tükenmek üzere olan Telli Turna ve Toy KuĢu, MuĢ topraklarında yaģayan iki kuģ türüdür. Siyah Vakkas üzümü ise, bölgede yetiģtirilen önemli bir meyvedir. 2

18 2. Eğitim ve Kültür Durumu 2.1. Eğitim ve Kültürün Tarihi GeliĢimi MuĢ, eğitim göstergeleri bakımından Türkiye ortalamasının altındadır. Türkiye genelindeki okur-yazar nüfusun genel nüfusa oranı, erkeklerde %93,86 kadınlarda %80,64 iken; MuĢ genelinde bu rakam erkeklerde %83,98 kadınlarda %53,69 dur. Eğitim göstergelerindeki düģüklüğün temel sebebi; nüfusun büyük bölümünün (%64) kırsal kesimde yaģaması, il ekonomisinin tarıma dayalı olması, milli pazara tam açılamaması ve geleneksel yapının günümüzde de büyük ölçüde korunuyor olmasıdır. Ancak bütün bu olumsuz maddi Ģartlara rağmen, eğitimde son yıllarda göreli bir iyileģme izlenmektedir. MuĢ un kültür tarihi Urartular la baģlar. MuĢ kültür tarihinin ikinci önemli kırılma noktası, Müslümanlığın Anadolu da yayılıģı ve bölgenin kültüründe köklü bir değiģikliğe yol açmasıdır. 3. Ekonomik Hayatın Tarihi GeliĢimi Ġl ekonomisinin temelini, tarihinin her döneminde tarım ve tarımın alt sektörü olan hayvancılık oluģturmuģtur. Ġl ekonomisinin tarıma dayalı, kapalı ve durağan yapısı, özellikle 1970 lerden sonra büyük ölçüde kırılmıģ olmasına rağmen, bugün de bu özelliğini korumaktadır. Tarım ve hayvancılık ağırlıklı olarak geleneksel yöntemlerle yapıldığından, verim düģüktür. Bu sektörde üretim ve verim artıģının sağlanabilmesi için, modern yöntem ve tekniklerin uygulanması gerekmektedir. Ġl, sanayileģme alanında da oldukça geri durumdadır. Ancak, son yıllarda özel sektör tarafından özellikle tarımsal sanayi alanında küçük çaplı sanayi tesisleri kurulmaya baģlanmıģtır. Ġl de iktisaden faal nüfusun; %82 si tarım sektöründe, %14 ü hizmet sektöründe, %2 si sanayi sektöründe, %2 si de inģaat sektöründe istihdam edilmektedir. Ġl genelinde yaygın bir iģsizlik mevcuttur yılında DPT tarafından yapılan Ġllerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması na göre, MuĢ Ġli, Sosyo-Ekonomik geliģmiģlik açısından 81 il içerisinde en sonda yer almıģtır. Türkiye Ġstatistik Kurumu nun 2001 yılı verilerine göre; Türkiye'de kiģi baģına düģen Gayrı Safi Milli Servet dolar iken, MuĢ ta 578 dolardır. MuĢ ili kiģi baģına düģen milli gelir açısından; 81 il içerisinde, 80 inci sırada yer almaktadır. Ġl sınırları içinde yapılan Alparslan I ve Alparslan II barajlarının, ilin ekonomik hayatının geliģmesine katkı sağlaması beklenmektedir. 4. Nüfus Durumu, UlaĢım ve Sağlık MuĢ ili genç bir nüfusa sahiptir yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre nüfusu iken, aynı yılda nüfus artıģ hızı %1.9'dur. En yüksek nüfus artıģ hızı, yıllarında görülmüģtür. Bu dönemde il nüfusu , nüfus artıģ hızı ise %4.8 olmuģtur. Ortalama yıllık nüfus artıģ hızı binde 20.72'dir. 1985'te nüfus yoğunluğu km²'de 41 iken, bu rakam 1997 yılında 53, 2008 yılında ise 55 kiģiye ulaģmıģtır yılı nüfus sayımına göre il nüfusunun %64.76 sı kırsal alanda, %35.24 ü de Ģehirde yaģamaktadır. MuĢ, ulaģım yönünden birçok alternatife sahip bir ildir. Demiryolu ve karayolu ile ulaģım imkânı vardır. Bunun yanında MuĢ Havaalanından, Ankara ve Ġstanbul a haftanın 7 günü sefer bulmak mümkündür. Ġlde 6 hastane, 630 hasta yatağı, 50 sağlık ocağı, 52 sağlık evi bulunmaktadır. Bu sağlık kurumlarında halen 104 uzman doktor, 141 pratisyen doktor, 152 ebe ve 322 hemģire görev yapmaktadır. 3

19 MuĢ merkezde 300 yataklı MuĢ Devlet Hastanesi, 150 yataklı MuĢ Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi vardır. Ġlçelerde ise; 50 yataklı Malazgirt Devlet Hastanesi, 50 yataklı Bulanık Devlet Hastanesi, 50 yataklı Varto Devlet Hastanesi ve 30 yataklı Hasköy Devlet Hastanesi olmak üzere toplam altı (6) devlet hastanesi yataklı tedavi hizmeti vermektedir. 5. MuĢ Lalesi Lale zambakgillerdendir. Yaprakları uzun, mızraksıdır. Sapının üstünde tek bir çiçek bulunur. Çiçekler çok çeģitli renklerde olduğu gibi alacalı da olabilir. MuĢ lalesi ise, kırmızı mızraksı bir yapıya sahiptir. MuĢ lalesi, hemcinsleri gibi soğandan yetiģir. Ġlkbaharda Nisan sonu ile Mayıs baģlarında çiçek açar, 15 gün gibi kısa bir ömrü vardır. Bu dönem içerisinde nefesleri kesecek güzellikte bir manzara oluģur. KıĢın lale soğanları soğuktan kaçarak toprağın derinliklerine çekilirler. Her soğandan bir tek lale çıkar. Laleler katmerli ya da yalın kat olur. Çiçek, gündüz güneģin etkisi ile iyice açılır. MuĢ Lalesi özelliğini kaybetmemiģtir. Fakat lale bitkisinin soğan, yaprak ve çiçeklerinde kalbe etki eden Tulip alkoloidinin bulunması nedeni ile, soğanları ile birlikte hasat edilir. Ayrıca tarım alanlarının geniģlemesi ile, lale alanları hızla azalmıģtır. Çiçek tohumundan lale yetiģtirilmesinin 3-6 yıl gibi bir sürede çiçek verdiği göz önüne alınarak; MuĢ Lalesinin yok olmasını önlemek üzere, lale alanları koruma altına alınmalıdır. Her yıl Mayısta Geleneksel LALE FESTĠVALĠ düzenlenmektedir. 4

20 II. MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1. Tarihçe MuĢ Alparslan Üniversitesi; 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun"la kurulan ve 29 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak kurulan, 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversite bünyesinde bulunan MuĢ Eğitim Fakültesi; öncesinde Fırat Üniversitesine bağlı olarak 2809 sayılı kanunun ek 30 uncu maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu nun 06/08/1998 tarih ve 98/1462 sayılı kararı ile kurulmuģtur. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın 26/04/2006 tarih ve 1142 sayılı yazısı ile, eğitim-öğretim yılında MuĢ Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği programına 40, Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programına 30 öğrenci alınması kararlaģtırılmıģtır. Fırat Üniversitesi, Üniversite Yönetim Kurulunun 23/05/1986 tarih ve /90 sayılı kararı doğrultusunda; Yükseköğretim Kurulunun 25/03/1987 tarihli toplantısında alınan kararla, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulan MuĢ Meslek Yüksekokulu, 1987 yılında Hayvan YetiĢtiriciliği ve Sağlığı Programını, 1988 yılında da ĠnĢaat Programını açmıģtır. Alparslan Tarım ĠĢletmesi arazisi içerisinde bulunan Meslek Yüksekokulu yerleģkesine, 1996 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu nun kız ve erkek öğrenci yurtları kurulmuģtur. MuĢ Sağlık Yüksekokulu; I. Ulusal Sağlık Kongresi nde alınan karar gereğince, sağlık hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek amacıyla, Sağlık Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi kapsamında, Sağlık ġurası nın 174, 184 ve 185 numaralı kararları doğrultusunda, 10/10/1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak kurulmuģtur. 1997/1998 Eğitim-Öğretim Yılı nda lisans düzeyinde faaliyetlerine baģlamıģ ve 2000/2001 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda ilk mezunlarını vermiģtir sayılı yasa kapsamında kurulan MuĢ Alparslan Üniversitesi bünyesinde; üç fakülte, iki enstitü, bir sağlık yüksekokulu ve iki meslek yüksekokulu yer almıģtır. 5

21 2. Durum 2.1. Eğitim Öğretim Durumu MuĢ Alparslan Üniversitesi nde halen eğitim ve öğretime devam eden Eğitim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu nda, toplam öğrenci bulunmaktadır. Üniversite, teknolojinin olanaklarını kullandırarak, öğrencilerini; üstün vasıflı, çevresine duyarlı, özgür ve çözümleyici düģünebilen, ülke çıkarlarına uygun projeler geliģtirebilen birer birey olarak mezun etmeyi hedeflemektedir. Kurumun kalite anlayıģı; kalite kültürünün oluģturulması, kiģisel ve akademik geliģim, sürekli iyileģtirme gibi toplam kalite yönetimi esaslarına dayanmaktadır. Üniversite Senatosu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün, Gözlerimizi kapayıp tek baģımıza yaģadığımızı düģünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaģayamayız. Aksine yükselmiģ, ilerlemiģ medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaģayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. Ġlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. Ġlim ve fen için kayıt ve Ģart yoktur. sözünü rehber edinen bir eğitim-öğretim programını izlemeyi amaçlamaktadır. Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenci sayısı Tablo 1 de verilmiģtir: Tablo 1. Akademik ve Ġdari Personel ile Öğrenci Sayıları MuĢ Alparslan Üniversitesi Ġdari Personel Öğrenci Birim Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Öğr. Gör. Okutman ArĢ. Gör. Uzman Toplam Toplam Toplam Rektörlük Eğitim Fak Fen Edebiyat Fak Ġktisadi ve Ġ. Bilimler Fak Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Malazgirt MYO Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam

22 2.2. Bina/Tesis Durumu Rektörlük Binası Devlet Su ĠĢleri tarafından tahsis edilen m² lik arsa üzerinde, Rektörlük binası ve sosyal tesisler bulunmaktadır Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi YerleĢkesi, m² arsa üzerine kurulu, yaklaģık m² kapalı alana sahip olup; 8 derslik, 1 Bilgisayar Laboratuarı, 1 Fen Bilgisi Laboratuarı, Kütüphane, 20 idari büro, 1 konferans salonundan oluģmaktadır. Ayrıca 300 öğrenciye hizmet verebilecek kantin, kafeterya ve yemekhanesi mevcuttur. YerleĢke içinde idari ve akademik personelin yararlanabileceği 18 dairelik lojman bulunmaktadır. 7

23 Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu, m² lik alana kuruludur. YaklaĢık m² kapalı alana sahiptir. Ayrıca kantini, kafeteryası, spor salonu ve yemekhanesi mevcuttur Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu YerleĢkesinde 12 derslik, 5 laboratuar, 10 idari büro, kütüphane, kantin, kafeterya ve kapalı spor salonu bulunmaktadır. 8

24 Malazgirt Meslek Yüksekokulu Devlet Su ĠĢleri tarafından tahsis edilen m² lik alana sahiptir Eğitim-Öğretim Yılında dört programına öğrenci alınması planlanmıģtır. 3. Amblem, Görev, Hedef ve Hizmetler 3.1. Amblem Amblemde; Üniversitemize adını veren ve MuĢ un tarihini ifade eden Alparslan ismi ve sadece MuĢ Ovasına özgü olan MuĢ Lalesi yer almıģtır Görev Yüksek kalitede eğitim-öğretim ve bilimsel araģtırma olanaklarını sunma ve yaģanılan topluma açık olma ilkesiyle; teknolojiyi kullanan, bilimsel düģünen, araģtıran, sorgulayan, toplum sorunlarına duyarlı, üreten, ülkemiz değerlerine ve insana saygılı, ülke kalkınmasına hizmet edebilecek mesleki bilgi ve becerilere sahip etkin bireyler yetiģtirmektir Hedef MuĢ Alparslan Üniversitesi nin hedefi; eğitim- öğretim kalitesi, bilimsel araģtırma olanakları ve ürünleriyle; Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarına saygılı, araģtırma ruhuna sahip, mesleki olarak yeterli, üretken bireyleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmaktır. Eğitim-öğretim, araģtırma-geliģtirme ile bilimsel yayın ve uygulamada uluslararası standartlara ulaģmak, Türkiye ve dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yerini almak, öğrenciye bilgiye ulaģmanın yollarını öğretmek, toplumun tüm kesimleri ile bütünleģerek ülkenin ve yörenin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunmak ve üniversite-toplum iģbirliğini güçlendirmek, evrensel değerlere sahip, küreselleģen dünya koģullarına uygun, mevcut fiziksel mekân, teçhizat, beyin gücü ve bilgi birikimini değerlendirerek, geliģmiģ ve modern iģletme teknik ve yöntemlerini uygulayan çağdaģ bir üniversite olmaktır Sağlık, Beslenme ve Barınma Hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı; öğrencilerin, akademik ve idari personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının ilk muayene ve tedavilerinin Üniversite bünyesinde yapılabilmesi için gerekli çalıģmaları yapmaktadır. Eğitim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu yerleģkelerinde öğrencilerin ihtiyacını karģılayacak kantin, kafeterya ve yemekhane mevcuttur. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait, 576 öğrenci kapasiteli, bir yurt bulunmaktadır Sosyal-Kültürel ve Sportif Hizmetler Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokuluna ait 2 kapalı spor salonu bulunmaktadır. 9

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversitemiz 2012-2013 eğitim-öğretim faaliyetlerini, beģ fakülte, iki yüksekokul,

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ -2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ BaĢvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi BaĢlangıç BitiĢ BaĢlangıç

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

Dersin adı: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I

Dersin adı: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ AVRUPA YÜKSEKÖĞRETĠM ALANINA KATILMA (AYAK) ÇALIġMALARI ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜMÜ Dersin Kodu: ATA 151 Dersin Verildiği

Detaylı

Gazetecilik

Gazetecilik FEN SĠ ĠLETĠġĠM SĠ BÖLÜM YENĠ KAYIT HAZIRLIK 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF TOPLAM MEZUN Gazetecilik 33 39 41 47 41 50 32 52 43 72 157 221 378 29 48 15 26 1 4 9 1 1 Halk.İlişk.ve

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 2. Sınıf (Y.Dışı) 3. Sınıf (Y.Dışı) 4. Sınıf (Y.Dışı)

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II DERSİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAVI PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II DERSİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAVI PROGRAMI ÖNEMLİ NOT: Sınavların sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili bölümlerin her salonda en az bir gözetmen olacak şekilde görevlendirme yapmaları önemle arz olunur. Sınav görevlileri sınav başlamadan

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Atatürk Üniversitesi

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Tarihi Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks

Detaylı

Program Adı Puan. Türü

Program Adı Puan. Türü 2013-ÖSYS 0,12 başarı sırası ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın İktisat Fakültesi 100310688 Ekonomi ve Finans TM-1 103 103-243,50607 421,30871 100330286 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 103 103-231,87006

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM 1 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi ULUYAZI KAMPÜSÜ MİSYON Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KAYIT YERLERİ TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Kod Fakülte Adı Program Adı Kayıt Yeri Adı Ali

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 108210011 Diş Hekimliği Fakültesi 5 2 108210841 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 4 3 Eğitim Fakültesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II DERSİ ARA SINAV PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II DERSİ ARA SINAV PROGRAMI ÖNEMLİ NOT: Sınavların sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili bölümlerin her salonda en az bir gözetmen olacak şekilde görevlendirme yapmaları önemle arz olunur. Sınav görevlileri sınav başlamadan

Detaylı

--- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ----

--- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ---- --- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ---- YÖK TARAFINDAN VERİLEN KONT. Kod Yüksekokul Adı Program Adı SGK YGSK Okul Bir. TOPLAM KONT. 108350336 Teknik Bilimler

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: i Meslek okulu 11.3 11.3 04.9 04.9 04. 04. 04.9 04.9 04.0 04.0 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 09 Eylül 2014 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı 10 Eylül

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 FAKULTE-MYO BİRİM KONTENJAN AÇIKLAMA AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK 8 AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK GENEL BAŞARI SIRASI* EN BÜYÜK OKUL BİRİNCİSİ EN EN KÜÇÜK BÜYÜK KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. Eğitim Fakültesi

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM EK-YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Ek Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 1438 1026 71 Lisans Programları Tablo Örgün

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı ADRESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ,

Detaylı

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği - 2-2 5 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

KARAR Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı ekindeki 01 nolu kararı görüşüldü.

KARAR Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı ekindeki 01 nolu kararı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 05.01- Eğitim Komisyonu Başkanlığı

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Erciyes Üniversitesi 1978 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversite adını şehrin güneybatısında bulunan Erciyes Dağı ndan almıştır. Üniversitenin merkez yerleşkesi, İç

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ D43 - FARABİ- 01 Prof. Dr. Kaan ERARSLAN Farabi Kurum Koordinatörü Evliya Çelebi Yerleşkesi Rektörlük

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Öğrenci Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kamu Yönetimi 2 Uluslararası

Detaylı

Mart Üniversitesi Taban Puanları

Mart Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 06 Eylül 2016 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALI BAHÇE BĠTKĠLERĠ GaziosmanpaĢa Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Ġlanı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLĠM DALI Meyvecilik

Detaylı

Puan Türü. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) İşletme (Açıköğretim) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Sosyoloji (Açıköğretim) Alman Dili ve Edebiyatı

Puan Türü. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) İşletme (Açıköğretim) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Sosyoloji (Açıköğretim) Alman Dili ve Edebiyatı Program Adı Fakülte Bölüm Açıköğreti m Açıköğreti m Açıköğreti m Açıköğreti m Diş Hekimliği Eczacılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) İşletme (Açıköğretim) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Sosyoloji

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015 Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.09.05 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 9 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 3 3 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN KODU BÖLÜM ADI GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 60 2 YGS-1 356,547 150000 100410687 Fen Bilgisi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 55 İktisat 5 Tüm İktisat (İÖ) 3 Tüm Maliye 5 Tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları Maliye (İ.Ö) 3 Tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları

Detaylı

Dersin adı: TÜRK DĠLĠ 1

Dersin adı: TÜRK DĠLĠ 1 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ AVRUPA YÜKSEKÖĞRETĠM ALANINA KATILMA (AYAK) ÇALIġMALARI TÜRK DĠLĠ BÖLÜMÜ Dersin Kodu: TRD 151, TRD 157 Dersin Verildiği Akademik yıl/yarıyıl:

Detaylı

Ege Üniversitesi Taban Puanları

Ege Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Adı Programın Adı

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Taban Tavan Puanı Puanı TIP FAKÜLTESİ 543,699 527,246 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 412,719 351,322 Çalışma Ekonomisi

Detaylı

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 0ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Taban Puanları TABLO. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları PROGRAM KODU () 00 00 00 00

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI I.ÖĞRETİM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI I.ÖĞRETİM TIP FAKÜLTESİ I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM KIZ ERKEK G.TOP. BÖLÜMLER SINIF K E TOP K E TOP I.Ö.+II.Ö. I.Ö.+II.Ö. I 14 14 28 0 14 14 28 TIP FAKÜLTESİ II 19 8 27 0 19 8 27 III 12 13 25 0 12 13 25 TOPLAM 45 35 80

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI lı Yerleştirme Program Afyon Sağlık Yüksekokulu (Yerleşme Oranı : % 100,00 ) 100410554 Beslenme ve Diyetetik YGS-2

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin)

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin) S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER 1 4 ADIYAMAN AFYON KOCATEPE AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN AKDENİZ BÖLÜMLER Türk Dili Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) Kamu kurum-kuruluşlar kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 68 46 114 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 31 26 57 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI 2017-2018 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI Üniversitemiz, belirlemiş olduğu kontenjana göre üniversitelerden gelen başvuruları sınıf bazında genel akademik ortalamaya göre değerlendirmektedir.

Detaylı

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 68 Bankacılık ve Sigortacılık 7 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 06 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI

TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI Sınavı Yapacak Öğretim Elemanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI Sınav Yapılacak Birim/Bölüm Sınavın Yapılacağı Yer Tarih

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR Program Kodu Program Adı Puan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En

Detaylı

X Karabük Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi 2 2 X Pamukkale Üniversitesi Karabük Üniversitesi 2 2

X Karabük Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi 2 2 X Pamukkale Üniversitesi Karabük Üniversitesi 2 2 Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü, D78-FARABİ-01 Öğr. Gör. Oya ÖNALAN Farabi Kurum Koordinatörlüğü, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Demir Çelik Kampüsü,100.Yıl, KARABÜK Tel: 0 370 433 66

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ * FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kuramlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015)

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 5 2 7 Bilgisayar Programcılığı 64 44 108 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü KAFKAS ÜNİVERSİTESİ D36-FARABİ-01 Doç. Dr. Onur ATAKİŞİ Tel: 0474 5 11 57-0474 5 11 50..56 ( 1117) Faks: 0474 5 11 61 E-Posta : farabi@kafkas.edu.tr ATATÜRK

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YANDAL KONTENJAN BİLDİRME FORMU Form

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YANDAL KONTENJAN BİLDİRME FORMU Form Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Tarihi 07.08.07 Fakülte Kurulu Sayısı 5 07-08 Eğitim-Öğretim Yılı Yandal Programı Açacak Bölüm.SINIF 3.SINIF Yandal Programına Öğrenci Kabul Edilecek Bölümler Fen Bilgisi

Detaylı