T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028"

Transkript

1

2 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI i

3 ii

4 MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık olarak dönüm büyüklüğünde olup, MuĢ merkeze 8 km. uzaklıktadır. Mera vasfındaki bu arazinin, gerekli tüm iģlemler yapılarak mera vasfı kaldırılmıģ ve Üniversitemize tahsisi resmi olarak gerçekleģtirilmiģtir. Mücavir alan dıģında olmasına rağmen bu yerleģke alanına, tarafımızdan imar uygulaması yapılmıģtır. Ayrıca; 18 inci madde uygulaması da gerçekleģtirilerek, yerleģkemizin ve çevresindeki tarlaların bulunduğu bütün alan, modern Ģehircilik anlamında ada bazında yapılandırılmıģtır. YerleĢke alanımızın hemen arkasında ve nispeten yamaçta bulunan yaklaģık olarak dönümlük arazinin ise, Üniversitemize tahsisi ile ilgili iģlemler devam etmektedir. Bu alanın; ağaçlandırılma yapılarak, mesire alanı olarak kullanılması hedeflenmektedir. haliyle 4 ayrı yerleģkesi bulunan ve ġehir Üniversitesi hüviyetine sahip bulunan MuĢ Alparslan Üniversitesi nin; gelecek 3-4 yıl içerisinde, tamamen yeni yerleģkesine taģınacak Ģekilde yapılandırılarak, Kampus Üniversitesi kimliğine kavuģması hedeflenmiģtir. Bölgenin özellikleri ve ülkemizin gerçekleri dikkate alınarak, Gelecek 20 yıl içinde, MuĢ Alparslan Üniversitesi bünyesinde hangi fakülteler kurulmalı? sorusuna, toplumun tüm katmanlarıyla istiģare toplantıları düzenlenerek, cevap aranmıģtır. Bu bağlamda; kamu-kurum kuruluģlarının amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sendika temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, basın-yayın kuruluģları temsilcileri, eğitim kurumları temsilcileri, tüccar ve esnaflar, merkez mahalle muhtarları, Milli Eğitim Müdürlüğü camiası, MuĢ Alparslan Üniversitesi personeli ve öğrencileri ile beģ ayrı istiģare toplantısı düzenlendi. Sonuçta, kuruluģ kanununda yer alan Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi gibi birimlere ek olarak; Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, ĠletiĢim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kurulmasının uygun olacağına kanaat getirilmiģtir. Henüz Yükseköğretim Kurulunda olgunlaģma aģamasında olan Teknoloji Fakültelerinin kurulmasının gerçekleģmesi durumunda, Teknik Eğitim Fakültesinin yerine Teknoloji Fakültesinin kurulması hedeflenmiģtir. Kurulması öngörülen fakültelerin; gerek akademik personel, gerekse laboratuar vb. alt yapı imkânları yönünden, biri diğerini destekleyecek tarzda olmasına dikkat edilmiģtir. Bölgenin tarım ve hayvancılık gerçeğinden hareketle, çevre Üniversitelerde bulunan Ziraat ve Veteriner fakültelerinin kurulması yerine, bu fakülteler ile yakından ilgili 11 programın Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmasının daha doğru olacağına karar verilmiģtir. MuĢ Alparslan Üniversitesi nin; gelecek 20 yılın sonunda, 9 fakülteye ve yaklaģık olarak öğrenciye (I. ve II. Öğretim dahil) sahip olması hedeflenmiģtir. Bölge ve ülke gerçekleri dikkate alınarak, MuĢ Alparslan Üniversitesi nin; Eğitim ve Meslek Yüksekokulu eksenli olarak yapılandırılmasının ve bu alanlarda uzmanlaģmanın daha faydalı olacağı düģünülmüģtür. Bu nedenle; Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültelerinin yanı sıra, nitelikli eleman olarak tanımladığımız öğrencilerimizin yetiģtirildiği 2 yıllık ön lisans programlarının yer aldığı Meslek Yüksekokulu nun, Üniversitemizin omurgasını oluģturmasının daha doğru olacağı öngörülmüģtür. MuĢ Alparslan Üniversitesi nin 20 Yıllık GeliĢim Planı ve Kampus YerleĢim Planı hazırlanırken, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından tavsiye edilen tüm ölçütlere dikkat edilmiģtir. Kampus yerleģkesi; yaklaģık dönümlük bir alanda, kompakt bir Ģekilde planlanmıģ ve modüler esasa dayalı bir yapılaģma öngörülmüģtür. Merkezi amfiler, merkezi derslikler, merkezi laboratuarlar ve araģtırma merkezlerinin yer aldığı akademik yerleģim planı; 5 ayrı bölgeye ayrılarak, bölge bazında yapılaģma esas alınmıģtır. Böylece, altyapı maliyetlerinden tasarruf hedeflenmiģtir. YerleĢim planında fakülteler konumlandırılırken; biri diğerini destekleyecek fakültelerin, birbirine yakınlığına dikkat edilmiģtir. Ayrıca; en uzak noktalar arasında yaklaģık olarak 900 metre mesafe olması öngörülmüģtür. Birbirine en uzak akademik birimler arasında ulaģımın, yaya olarak 8-10 dakikada gerçekleģtirilmesine dikkat edilmiģtir. Sosyal tesisler ve merkezi birimler; mümkün olduğunca, akademik kampusun ortasına yerleģtirilmiģ ve herkesin faydalanması hedeflenmiģtir. BaĢta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, insanımızın fazlasıyla hak etmiģ olduğu bu güzellikler planlanırken; Özgür Üniversiteden Medeni Bir Dünyaya hedefimizin hayat bulacağı YaĢanılabilir Bir Dünya ya katkı sağlaması arzulanmıģtır. Prof. Dr. Nihat ĠNANÇ Rektör iii

5 iv

6 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız... Aksine yükselmiş, ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. v

7 vi

8 ÖNSÖZ Yola çıktığım ekip arkadaģlarımla birlikte; Nasıl bir Üniversite kurmalıyız? sorusunu hep sorduk, doğru cevaplar aramaya çalıģtık. GeçmiĢi, bugünü ve geleceği doğru bir Ģekilde analiz etmeyi hedefledik. Tecrübelerden ders almaya çalıģtık. Nasıl örnek olabiliriz kaygısını taģımayı, bir sorumluluk olarak addettik. Örnekler almayı, ancak kopya almamayı özellikle bir görev olarak tanımladık. Sonuçta, Bütünlüklü Bir Üniversite kurmalıyız dedik. Her yönüyle Bütünlüklü Bir Üniversite. GeliĢim planıyla, yerleģim planıyla, mimari yapısıyla, alt yapısıyla, üst yapısıyla, imkânlarıyla, sistemiyle, eğitim-öğretim planıyla ve en önemlisi insanına verdiği değer ile Bütünlüklü Bir Üniversite. Bu kriterler ıģığında, ilerleyen sayfalarda ayrıntıları görülecek, 20 Yıllık GeliĢim Planı nı hazırladık. Bu planın uygulanacağı YerleĢim Planı nı, modern bir kampus üniversitesinin ihtiyaç duyabileceği tüm detayları düģünerek oluģturmaya çalıģtık. Mimari projelerimizi ise; Ģehre örnek teģkil edecek Ģekilde, az katlı ve ferah mekânlara sahip modern mimari tarzında seçtik. Bütün bu güzellikleri, elbette ki bu mekânları dolduracak insanlarımız için yaptık. BaĢta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere insanımızın genlerinde var olan bir duygunun, Özgürlük duygusunun hayata geçirilmesinin öncülüğünü yapmanın, Bütünlüklü Bir Üniversite olmanın gereklerinden olduğunu gördük. Bu nedenle; Özgürlük dedik. Özgürlüğün olmadığı bir yerde, evrensel değerlere sahip bir Üniversite den bahsetmenin mümkün olmadığını gördük. Herkesin kendisini özgürce ifade edebildiği, birinin diğerine tahammül gösterebildiği, birbirini anlamaya çalıģan ve biri diğerinin birikiminden faydalanmayı hedefleyen insanların olduğu Bütünlüklü Bir Üniversite kurmamızın, ilk görevlerimizden olduğunu öğrendik. Özgürlük hakkının, eğitimin ön Ģartı olduğunu, ancak eğitimli özgür insanlarla medeni bir dünyanın kurulabileceğini gördük. Bu nedenle; Özgür Üniversiteden, Medeni Bir Dünyaya hedefini seçtik. Bu hedefler uğrunda, arkadaģlarımla yola koyulduk, çalıģmaya baģladık. Büyük umutları besleyen ve büyük hedefleri içeren bir Üniversiteyi kurmaya çalıģan ekibin baģında ve içinde bulunmanın hazzını yaģamayı kelimelere dökmenin imkânsızlığı tahmin edilebilir. Dilin tutulduğu, kelimelerin bittiği an derler ya ĠĢte öyle bir duygu! Bu hedefler uğrunda mesai kavramına bakmadan, her türlü fedakârlığı yaparak gecesini gündüzüne katarak çalıģan; akademik, idari ve geçici personelimize en içten duygularımla teģekkürlerimi sunmak istiyorum. Prof. Dr. Nihat ĠNANÇ Rektör vii

9 viii

10 MuĢ Alparslan Üniversitesi GeliĢim Planı Hazırlama Komisyonu Adı Soyadı-Unvanı Prof. Dr. Nihat ĠNANÇ Prof. Dr. Ersan ASLAN Prof. Dr. Ekrem ATALAN Prof. Dr. Osman ÖZCAN Yrd. Doç. Dr. Aslan ÇOBAN Yrd. Doç. Dr. Serdal SEVEN Yrd. Doç. Dr. Süleyman AYDENĠZ Yrd. Doç. Dr. Adem UZUN Yrd. Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA Öğr. Gör. Zeydin PALA ArĢ. Gör. Songül GÜNDOĞDU GeliĢim Planı Hazırlamadaki Görevi Rektör Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Eğitim Fakültesi Dekanı Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Eğitim Fakültesi Koordinatörü Fen Edebiyat Fakültesi Koordinatörü Meslek Yüksekokulu Koordinatörü Sağlık Yüksek Okulu Koordinatörü Malazgirt Meslek Yüksekokulu Koordinatörü Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Koordinatörü ix

11 ĠÇĠNDEKĠLER MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 20 YILLIK GELİŞİM PLANI-TEMEL YAKLAŞIM- iii ÖNSÖZ vii I. MUŞ İLİNİN GENEL TANITIMI 1 1. Tarihi ve Coğrafi Yapısı Tarihi Coğrafi Yapısı 2 2. Eğitim ve Kültür Durumu Eğitim ve Kültürün Tarihi GeliĢimi 3 3. Ekonomik Hayatın Tarihi GeliĢimi 3 4. Nüfus Durumu, UlaĢım ve Sağlık 3 5. MuĢ Lalesi 4 II. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 5 1. Tarihçe 5 2. Durum Eğitim Öğretim Durumu Bina/Tesis Durumu Rektörlük Binası Eğitim Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Malazgirt Meslek Yüksekokulu 9 3. Amblem, Görev, Hedef ve Hizmetler Amblem Görev Hedef Sağlık, Beslenme ve Barınma Hizmetleri Sosyal-Kültürel ve Sportif Hizmetler Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Akademik Birimler Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Malazgirt Meslek Yüksekokulu Organizasyon ġeması 12 III. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 20 YILLIK GELİŞİM PLANI 13 A. Akademik Birimlerin GeliĢim Planı Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Malazgirt Meslek Yüksekokulu Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 17 B. Yeni Kurulacak Akademik Birimlerin GeliĢim Planı Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Hukuk Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ĠletiĢim Fakültesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 19 x

12 IV. 20 YILLIK GELİŞİM PLANINA AİT TABLOLAR EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI Ġlköğretim Bölümü a) Fen Bilgisi Eğitimi ABD 23 b) Fen Bilgisi Eğitimi ABD II. Öğretim a) Okul Öncesi Eğitimi ABD 24 b) Okul Öncesi Eğitimi ABD II. Öğretim a) Sınıf Öğretmenliği ABD 25 b) Sınıf Öğretmenliği ABD II. Öğretim a) Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD 26 b) Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD II. Öğretim a) Matematik Eğitimi ABD 27 b) Matematik Eğitimi ABD II. Öğretim Türkçe Eğitimi Bölümü 28 a) Türkçe Eğitimi ABD 28 b) Türkçe Eğitimi ABD II. Öğretim Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 29 a) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD 29 b) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD II. Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü 30 a) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi ABD 30 b) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi ABD II. Öğretim Eğitim Bilimleri Bölümü a) Eğitimde Psikolojik Hizmetler ABD 31 b) Eğitimde Psikolojik Hizmetler ABD II. Öğretim a) Eğitim Programları ve Öğretimi ABD 32 b) Eğitim Programları ve Öğretimi ABD II. Öğretim a) Eğitimde Ölçme Değerlendirme ABD 33 b) Eğitimde Ölçme Değerlendirme ABD II. Öğretim a) Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi ABD 34 b) Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi ABD II. Öğretim 34 6.Yabancı Diller Eğitimi Bölümü a) Arap Dili Eğitimi ABD 35 b) Arap Dili Eğitimi ABD II. Öğretim a) Ġngiliz Dili Eğitimi ABD 36 b) Ġngiliz Dili Eğitimi ABD II. Öğretim Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 37 a) Beden Eğitimi ve Spor ABD 37 b) Beden Eğitimi ve Spor ABD II. Öğretim Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü a) Müzik Eğitimi ABD 38 b) Müzik Eğitimi ABD II. Öğretim a) Resim-ĠĢ Eğitimi ABD 39 b) Resim-ĠĢ Eğitimi ABD II. Öğretim FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI a) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 41 b) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü II. Öğretim a) Biyoloji Bölümü 42 b) Biyoloji Bölümü II. Öğretim a) Matematik Bölümü 43 b) Matematik Bölümü II. Öğretim a) Kimya Bölümü 44 b) Kimya Bölümü II. Öğretim Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü a) Fars Dili ve Edebiyatı ABD 45 b) Fars Dili ve Edebiyatı ABD II. Öğretim a) Arap Dili ve Edebiyatı ABD 46 b) Arap Dili ve Edebiyatı ABD II. Öğretim a) Kürt Dili ve Edebiyatı ABD 47 b) Kürt Dili ve Edebiyatı ABD II. Öğretim a) Fizik Bölümü 48 b) Fizik Bölümü II. Öğretim a) Tarih Bölümü 49 b) Tarih Bölümü II. Öğretim a) Sosyoloji Bölümü 50 b) Sosyoloji Bölümü II. Öğretim Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 51 a) Ġngiliz Dili ve Edebiyatı ABD 51 b) Ġngiliz Dili ve Edebiyatı ABD II. Öğretim 51 xi

13 10. a) Felsefe Bölümü 52 b) Felsefe Bölümü II. Öğretim a) Coğrafya Bölümü 53 b) Coğrafya Bölümü II. Öğretim ĠKTĠSADĠ ve ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI ĠĢletme Bölümü Ġktisat Bölümü Kamu Yönetimi Bölümü Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü Maliye Bölümü SAĞLIK YÜKSEKOKULU GELĠġĠM PLANI HemĢirelik Bölümü Ebelik Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Sağlık Yönetimi Bölümü MESLEK YÜKSEKOKULU GELĠġĠM PLANI a) Süt ve Süt Ürünleri 67 b) Süt ve Süt Ürünleri II. Öğretim a) ĠnĢaat 68 b) ĠnĢaat II. Öğretim a) Gıda Teknolojisi 69 b) Gıda Teknolojisi II. Öğretim a) Elektrik 70 b) Elektrik II. Öğretim a) Endüstriyel Elektronik 71 b) Endüstriyel Elektronik II. Öğretim a) Makine 72 b) Makine II. Öğretim a) Otomotiv 73 b) Otomotiv II. Öğretim a) Mobilya ve Dekorasyon 74 b) Mobilya ve Dekorasyon II. Öğretim Otobüs ġoförlüğü (Kaptanlık) Bağcılık a) Bilgisayar Programcılığı 76 b) Bilgisayar Programcılığı II. Öğretim Organik Tarım Arıcılık a) Radyo ve TV Yayıncılığı 78 b) Radyo ve TV Yayıncılığı II. Öğretim Hayvan YetiĢtiriciliği ve Sağlığı Et Endüstrisi a) Muhasebe 80 b) Muhasebe II. Öğretim a) Büro Yönetimi ve Sekreterlik 81 b) Büro Yönetimi ve Sekreterlik II. Öğretim a) Bankacılık 82 b) Bankacılık II. Öğretim a) ĠĢletme 83 b) ĠĢletme II. Öğretim a) BiliĢim Güvenliği 84 b) BiliĢim Güvenliği II. Öğretim a) Bitkisel Ürünlerde Pazarlama ve Muhafaza 85 b) Bitkisel Ürünlerde Pazarlama ve Muhafaza II. Öğretim a) Turizm ve Otelcilik 86 b) Turizm ve Otelcilik II. Öğretim Saç ve Güzellik Hizmetleri Yerel Yönetimler a) Çocuk GeliĢimi 88 b) Çocuk GeliĢimi II. Öğretim Birey ve Toplum Güvenliği MALAZGĠRT MESLEK YÜKSEKOKULU GELĠġĠM PLANI Elektrik ĠnĢaat Tarım Alet ve Makineleri Bilgisayar Programcılığı Doğal TaĢ Dekorasyonu 93 xii

14 6. Süt ve Süt Ürünleri Besicilik Organik Tarım El Sanatları Su Ürünleri Muhasebe ĠĢletme Büro Yönetimi ve Sekreterlik Otobüs ĠĢletmeciliği Yerel Yönetimler Turizm-Otelcilik FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GELĠġĠM PLANI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ GELĠġĠM PLANI TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI a) Otomotiv Eğitimi 102 b) Otomotiv Eğitimi II. Öğretim a) Makine Eğitimi 103 b) Makine Eğitimi II. Öğretim a) Elektrik ve Elektronik Eğitimi 104 b) Elektrik ve Elektronik Eğitimi II. Öğretim a) Bilgisayar Eğitimi 105 b) Bilgisayar Eğitimi II. Öğretim a) Yapı Eğitimi 106 b) Yapı Eğitimi II. Öğretim a) Mekatronik Eğitimi 107 b) Mekatronik Eğitimi II. Öğretim TIP FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI HUKUK FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Bölümü ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Çevre Mühendisliği Bölümü Gıda Mühendisliği Bölümü Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mimarlık Bölümü ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü Gazetecilik Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ GELĠġĠM PLANI SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GELĠġĠM PLANI 126 V. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YILLIK İNŞAAT PROGRAMI ( ) 127 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI ÖDENEK TALEP PLANI 2009 YILI FİYATIYLA 128 VI. SONUÇ 129 xiii

15

16 I. MUġ ĠLĠNĠN GENEL TANITIMI 1. Tarihi ve Coğrafi Yapısı 1.1. Tarihi MuĢ un, ilk ne zaman kurulduğu ve adının kaynağı kesin olarak bilinmemektedir. MuĢ adına dair pek çok rivayet vardır. Bir rivayete göre; MuĢ adı, Asurlulardan kaçarak MuĢ yöresine gelen Ġbrani kabilelerinden biri tarafından verilmiģtir. Nitekim 1914 Bitlis Vilayet Salnamesinde MuĢ adının, Ġbrani ce sulak, verimli ve otlak anlamına gelen MuĢa kelimesinden geldiği ileri sürülmüģtür. MuĢ un, geçmiģten günümüze yemyeģil ve sulak bir ovaya sahip olması, bu rivayetin tümüyle asılsız olmadığını, nispeten belirli bir gerçeğe dayandığını gösterir. MuĢ un ilk çağ tarihi Urartularla baģlar. Fakat Urartularla ilgili bilgiler yeterince günıģığına çıkarılamamıģtır. Bölge, daha sonra uzun süre Roma, Part, Ermeni ve Sasani mücadelesine sahne olmuģtur Malazgirt Zaferine kadar ise, Bizans hâkimiyetinde kalmıģtır. Asırlarca Selçuklu ve Akkoyunlular gibi Anadolu Beyliklerinin yönetiminde kalan MuĢ, 1514 Çaldıran savaģından sonra Osmanlı hakimiyetine girmiģtir. Birinci Dünya SavaĢı yıllarında bir süre Rus iģgali altında kalan MuĢ ve çevresi, Mayıs 1917 de kesin olarak Türklerin eline geçmiģtir. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1924 yılında il olmuģtur. 1

17 1.2. Coğrafi Yapısı MuĢ ili, Doğu Anadolu Bölgesi nin güney kısmında; 39º 27 38º 34 kuzey enlemleri ile 42º 40 41º 07 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Erzurum, Ağrı, Bitlis, Batman, Diyarbakır ve Bingöl illeri ile komģudur. Merkez ilçe ile birlikte; Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto ilçeleri vardır. Ġlin toplam yüzölçümü km² dir. Bu da Türkiye yüzölçümünün yaklaģık %1.06 sını kaplar. Ġlin toplam arazisinin %34 ü ovadır. MuĢ un en büyük ovası olan ve ilin adı ile anılan ova, km² lik bir sahayı kapsar. Ġl sınırları içinde ayrıca yüzölçümleri 160 ile 525 km² arasında değiģen üç büyük ova daha mevcuttur. Bunlar; Bulanık Ovası, Malazgirt Ovası ve Liz Ovasıdır. MuĢ ili, Fırat havzasında bulunmaktadır. Ġl topraklarını sulayan Murat Irmağı ve onun bir kolu olan Karasu Irmağı, il için çok önemli akarsulardır. Ġlçe merkezlerinin deniz seviyesinden yüksekliği ile metre arasında değiģmektedir. Ġl merkezinin rakımı metredir. Ġlin en yüksek dağı, metre yükseklikteki Bilican dağlarında bulunan Ziyaret Tepe dir. Yazların sıcak ve kurak, kıģların soğuk ve bol kar yağıģlı geçtiği ilde, tipik kara iklimi hüküm sürer. Kar yağıģının çok olması, bölgede kıģ turizminin oluģmasını sağlamıģtır. YağıĢ durumu ilçelere göre değiģiklik gösterir. En çok yağıģı merkez ilçe, en az yağıģı ise Bulanık ilçesi almaktadır. Nesilleri tükenmek üzere olan Telli Turna ve Toy KuĢu, MuĢ topraklarında yaģayan iki kuģ türüdür. Siyah Vakkas üzümü ise, bölgede yetiģtirilen önemli bir meyvedir. 2

18 2. Eğitim ve Kültür Durumu 2.1. Eğitim ve Kültürün Tarihi GeliĢimi MuĢ, eğitim göstergeleri bakımından Türkiye ortalamasının altındadır. Türkiye genelindeki okur-yazar nüfusun genel nüfusa oranı, erkeklerde %93,86 kadınlarda %80,64 iken; MuĢ genelinde bu rakam erkeklerde %83,98 kadınlarda %53,69 dur. Eğitim göstergelerindeki düģüklüğün temel sebebi; nüfusun büyük bölümünün (%64) kırsal kesimde yaģaması, il ekonomisinin tarıma dayalı olması, milli pazara tam açılamaması ve geleneksel yapının günümüzde de büyük ölçüde korunuyor olmasıdır. Ancak bütün bu olumsuz maddi Ģartlara rağmen, eğitimde son yıllarda göreli bir iyileģme izlenmektedir. MuĢ un kültür tarihi Urartular la baģlar. MuĢ kültür tarihinin ikinci önemli kırılma noktası, Müslümanlığın Anadolu da yayılıģı ve bölgenin kültüründe köklü bir değiģikliğe yol açmasıdır. 3. Ekonomik Hayatın Tarihi GeliĢimi Ġl ekonomisinin temelini, tarihinin her döneminde tarım ve tarımın alt sektörü olan hayvancılık oluģturmuģtur. Ġl ekonomisinin tarıma dayalı, kapalı ve durağan yapısı, özellikle 1970 lerden sonra büyük ölçüde kırılmıģ olmasına rağmen, bugün de bu özelliğini korumaktadır. Tarım ve hayvancılık ağırlıklı olarak geleneksel yöntemlerle yapıldığından, verim düģüktür. Bu sektörde üretim ve verim artıģının sağlanabilmesi için, modern yöntem ve tekniklerin uygulanması gerekmektedir. Ġl, sanayileģme alanında da oldukça geri durumdadır. Ancak, son yıllarda özel sektör tarafından özellikle tarımsal sanayi alanında küçük çaplı sanayi tesisleri kurulmaya baģlanmıģtır. Ġl de iktisaden faal nüfusun; %82 si tarım sektöründe, %14 ü hizmet sektöründe, %2 si sanayi sektöründe, %2 si de inģaat sektöründe istihdam edilmektedir. Ġl genelinde yaygın bir iģsizlik mevcuttur yılında DPT tarafından yapılan Ġllerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması na göre, MuĢ Ġli, Sosyo-Ekonomik geliģmiģlik açısından 81 il içerisinde en sonda yer almıģtır. Türkiye Ġstatistik Kurumu nun 2001 yılı verilerine göre; Türkiye'de kiģi baģına düģen Gayrı Safi Milli Servet dolar iken, MuĢ ta 578 dolardır. MuĢ ili kiģi baģına düģen milli gelir açısından; 81 il içerisinde, 80 inci sırada yer almaktadır. Ġl sınırları içinde yapılan Alparslan I ve Alparslan II barajlarının, ilin ekonomik hayatının geliģmesine katkı sağlaması beklenmektedir. 4. Nüfus Durumu, UlaĢım ve Sağlık MuĢ ili genç bir nüfusa sahiptir yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre nüfusu iken, aynı yılda nüfus artıģ hızı %1.9'dur. En yüksek nüfus artıģ hızı, yıllarında görülmüģtür. Bu dönemde il nüfusu , nüfus artıģ hızı ise %4.8 olmuģtur. Ortalama yıllık nüfus artıģ hızı binde 20.72'dir. 1985'te nüfus yoğunluğu km²'de 41 iken, bu rakam 1997 yılında 53, 2008 yılında ise 55 kiģiye ulaģmıģtır yılı nüfus sayımına göre il nüfusunun %64.76 sı kırsal alanda, %35.24 ü de Ģehirde yaģamaktadır. MuĢ, ulaģım yönünden birçok alternatife sahip bir ildir. Demiryolu ve karayolu ile ulaģım imkânı vardır. Bunun yanında MuĢ Havaalanından, Ankara ve Ġstanbul a haftanın 7 günü sefer bulmak mümkündür. Ġlde 6 hastane, 630 hasta yatağı, 50 sağlık ocağı, 52 sağlık evi bulunmaktadır. Bu sağlık kurumlarında halen 104 uzman doktor, 141 pratisyen doktor, 152 ebe ve 322 hemģire görev yapmaktadır. 3

19 MuĢ merkezde 300 yataklı MuĢ Devlet Hastanesi, 150 yataklı MuĢ Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi vardır. Ġlçelerde ise; 50 yataklı Malazgirt Devlet Hastanesi, 50 yataklı Bulanık Devlet Hastanesi, 50 yataklı Varto Devlet Hastanesi ve 30 yataklı Hasköy Devlet Hastanesi olmak üzere toplam altı (6) devlet hastanesi yataklı tedavi hizmeti vermektedir. 5. MuĢ Lalesi Lale zambakgillerdendir. Yaprakları uzun, mızraksıdır. Sapının üstünde tek bir çiçek bulunur. Çiçekler çok çeģitli renklerde olduğu gibi alacalı da olabilir. MuĢ lalesi ise, kırmızı mızraksı bir yapıya sahiptir. MuĢ lalesi, hemcinsleri gibi soğandan yetiģir. Ġlkbaharda Nisan sonu ile Mayıs baģlarında çiçek açar, 15 gün gibi kısa bir ömrü vardır. Bu dönem içerisinde nefesleri kesecek güzellikte bir manzara oluģur. KıĢın lale soğanları soğuktan kaçarak toprağın derinliklerine çekilirler. Her soğandan bir tek lale çıkar. Laleler katmerli ya da yalın kat olur. Çiçek, gündüz güneģin etkisi ile iyice açılır. MuĢ Lalesi özelliğini kaybetmemiģtir. Fakat lale bitkisinin soğan, yaprak ve çiçeklerinde kalbe etki eden Tulip alkoloidinin bulunması nedeni ile, soğanları ile birlikte hasat edilir. Ayrıca tarım alanlarının geniģlemesi ile, lale alanları hızla azalmıģtır. Çiçek tohumundan lale yetiģtirilmesinin 3-6 yıl gibi bir sürede çiçek verdiği göz önüne alınarak; MuĢ Lalesinin yok olmasını önlemek üzere, lale alanları koruma altına alınmalıdır. Her yıl Mayısta Geleneksel LALE FESTĠVALĠ düzenlenmektedir. 4

20 II. MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1. Tarihçe MuĢ Alparslan Üniversitesi; 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun"la kurulan ve 29 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak kurulan, 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversite bünyesinde bulunan MuĢ Eğitim Fakültesi; öncesinde Fırat Üniversitesine bağlı olarak 2809 sayılı kanunun ek 30 uncu maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu nun 06/08/1998 tarih ve 98/1462 sayılı kararı ile kurulmuģtur. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın 26/04/2006 tarih ve 1142 sayılı yazısı ile, eğitim-öğretim yılında MuĢ Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği programına 40, Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programına 30 öğrenci alınması kararlaģtırılmıģtır. Fırat Üniversitesi, Üniversite Yönetim Kurulunun 23/05/1986 tarih ve /90 sayılı kararı doğrultusunda; Yükseköğretim Kurulunun 25/03/1987 tarihli toplantısında alınan kararla, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulan MuĢ Meslek Yüksekokulu, 1987 yılında Hayvan YetiĢtiriciliği ve Sağlığı Programını, 1988 yılında da ĠnĢaat Programını açmıģtır. Alparslan Tarım ĠĢletmesi arazisi içerisinde bulunan Meslek Yüksekokulu yerleģkesine, 1996 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu nun kız ve erkek öğrenci yurtları kurulmuģtur. MuĢ Sağlık Yüksekokulu; I. Ulusal Sağlık Kongresi nde alınan karar gereğince, sağlık hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek amacıyla, Sağlık Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi kapsamında, Sağlık ġurası nın 174, 184 ve 185 numaralı kararları doğrultusunda, 10/10/1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak kurulmuģtur. 1997/1998 Eğitim-Öğretim Yılı nda lisans düzeyinde faaliyetlerine baģlamıģ ve 2000/2001 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda ilk mezunlarını vermiģtir sayılı yasa kapsamında kurulan MuĢ Alparslan Üniversitesi bünyesinde; üç fakülte, iki enstitü, bir sağlık yüksekokulu ve iki meslek yüksekokulu yer almıģtır. 5

21 2. Durum 2.1. Eğitim Öğretim Durumu MuĢ Alparslan Üniversitesi nde halen eğitim ve öğretime devam eden Eğitim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu nda, toplam öğrenci bulunmaktadır. Üniversite, teknolojinin olanaklarını kullandırarak, öğrencilerini; üstün vasıflı, çevresine duyarlı, özgür ve çözümleyici düģünebilen, ülke çıkarlarına uygun projeler geliģtirebilen birer birey olarak mezun etmeyi hedeflemektedir. Kurumun kalite anlayıģı; kalite kültürünün oluģturulması, kiģisel ve akademik geliģim, sürekli iyileģtirme gibi toplam kalite yönetimi esaslarına dayanmaktadır. Üniversite Senatosu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün, Gözlerimizi kapayıp tek baģımıza yaģadığımızı düģünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaģayamayız. Aksine yükselmiģ, ilerlemiģ medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaģayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. Ġlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. Ġlim ve fen için kayıt ve Ģart yoktur. sözünü rehber edinen bir eğitim-öğretim programını izlemeyi amaçlamaktadır. Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenci sayısı Tablo 1 de verilmiģtir: Tablo 1. Akademik ve Ġdari Personel ile Öğrenci Sayıları MuĢ Alparslan Üniversitesi Ġdari Personel Öğrenci Birim Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Öğr. Gör. Okutman ArĢ. Gör. Uzman Toplam Toplam Toplam Rektörlük Eğitim Fak Fen Edebiyat Fak Ġktisadi ve Ġ. Bilimler Fak Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Malazgirt MYO Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam

22 2.2. Bina/Tesis Durumu Rektörlük Binası Devlet Su ĠĢleri tarafından tahsis edilen m² lik arsa üzerinde, Rektörlük binası ve sosyal tesisler bulunmaktadır Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi YerleĢkesi, m² arsa üzerine kurulu, yaklaģık m² kapalı alana sahip olup; 8 derslik, 1 Bilgisayar Laboratuarı, 1 Fen Bilgisi Laboratuarı, Kütüphane, 20 idari büro, 1 konferans salonundan oluģmaktadır. Ayrıca 300 öğrenciye hizmet verebilecek kantin, kafeterya ve yemekhanesi mevcuttur. YerleĢke içinde idari ve akademik personelin yararlanabileceği 18 dairelik lojman bulunmaktadır. 7

23 Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu, m² lik alana kuruludur. YaklaĢık m² kapalı alana sahiptir. Ayrıca kantini, kafeteryası, spor salonu ve yemekhanesi mevcuttur Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu YerleĢkesinde 12 derslik, 5 laboratuar, 10 idari büro, kütüphane, kantin, kafeterya ve kapalı spor salonu bulunmaktadır. 8

24 Malazgirt Meslek Yüksekokulu Devlet Su ĠĢleri tarafından tahsis edilen m² lik alana sahiptir Eğitim-Öğretim Yılında dört programına öğrenci alınması planlanmıģtır. 3. Amblem, Görev, Hedef ve Hizmetler 3.1. Amblem Amblemde; Üniversitemize adını veren ve MuĢ un tarihini ifade eden Alparslan ismi ve sadece MuĢ Ovasına özgü olan MuĢ Lalesi yer almıģtır Görev Yüksek kalitede eğitim-öğretim ve bilimsel araģtırma olanaklarını sunma ve yaģanılan topluma açık olma ilkesiyle; teknolojiyi kullanan, bilimsel düģünen, araģtıran, sorgulayan, toplum sorunlarına duyarlı, üreten, ülkemiz değerlerine ve insana saygılı, ülke kalkınmasına hizmet edebilecek mesleki bilgi ve becerilere sahip etkin bireyler yetiģtirmektir Hedef MuĢ Alparslan Üniversitesi nin hedefi; eğitim- öğretim kalitesi, bilimsel araģtırma olanakları ve ürünleriyle; Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarına saygılı, araģtırma ruhuna sahip, mesleki olarak yeterli, üretken bireyleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmaktır. Eğitim-öğretim, araģtırma-geliģtirme ile bilimsel yayın ve uygulamada uluslararası standartlara ulaģmak, Türkiye ve dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yerini almak, öğrenciye bilgiye ulaģmanın yollarını öğretmek, toplumun tüm kesimleri ile bütünleģerek ülkenin ve yörenin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunmak ve üniversite-toplum iģbirliğini güçlendirmek, evrensel değerlere sahip, küreselleģen dünya koģullarına uygun, mevcut fiziksel mekân, teçhizat, beyin gücü ve bilgi birikimini değerlendirerek, geliģmiģ ve modern iģletme teknik ve yöntemlerini uygulayan çağdaģ bir üniversite olmaktır Sağlık, Beslenme ve Barınma Hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı; öğrencilerin, akademik ve idari personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının ilk muayene ve tedavilerinin Üniversite bünyesinde yapılabilmesi için gerekli çalıģmaları yapmaktadır. Eğitim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu yerleģkelerinde öğrencilerin ihtiyacını karģılayacak kantin, kafeterya ve yemekhane mevcuttur. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait, 576 öğrenci kapasiteli, bir yurt bulunmaktadır Sosyal-Kültürel ve Sportif Hizmetler Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokuluna ait 2 kapalı spor salonu bulunmaktadır. 9

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2013 Tasarım Serkan YALÇIN Hazırlayanlar Kırıkkale Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Uzman Rengim SİNE Uzman Öznur ERMEZ Döndü Betül ÇETİN İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı...

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

TR 83 Bölgesi El Sanatlarının Pazarlanması ve Satışı-Pazar Araştırması Raporu

TR 83 Bölgesi El Sanatlarının Pazarlanması ve Satışı-Pazar Araştırması Raporu TR 83 Bölgesi El Sanatlarının Pazarlanması ve Satışı-Pazar Araştırması Raporu www.yesilirmak.org.tr Ocak 2012 Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı TeĢkilatı MüsteĢarlığı nın genel koordinasyonunda, Orta Karadeniz

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ 2013 ĠZMĠR ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ Bu çalıģma 2014-2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

BAġKA BĠR ORGANĠK TARIM MÜMKÜN MÜ? ÇALIġTAY NOTLARI 16 Mayıs 2011

BAġKA BĠR ORGANĠK TARIM MÜMKÜN MÜ? ÇALIġTAY NOTLARI 16 Mayıs 2011 BAġKA BĠR ORGANĠK TARIM MÜMKÜN MÜ? ÇALIġTAY NOTLARI 16 Mayıs 2011 TARIM EKONOMĠSĠ DERNEĞĠ EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ TARIM EKONOMĠSĠ BÖLÜMÜ ZĠRAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI ĠZMĠR ġubesġ Editör: Tayfun

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ġubat, 2013 ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU Bu çalıģma 2014 2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından YaĢar Üniversitesi ne hazırlatılmıģtır.

Detaylı

TRB1 MALATYA ALT BÖLGESİ

TRB1 MALATYA ALT BÖLGESİ T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI K O S G E B Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı SEL KALKINMA ARAġTIRMA RAPORU TRB1 MALATYA ALT Sİ (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

Detaylı

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR GERÇEKLEġTĠRĠLMĠġ FAALĠYETLER POLĠTĠK VE YASAL DÜZENLEMELER Eylem Eylemin Adı Yapılan ÇalıĢmalar Ġlgili KuruluĢ N. 1 ÇölleĢme ile Mücadelenin

Detaylı

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 SU ÜRÜNLERĠ MERKEZ ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ CENTRAL FISHERIES RESEARCH INSTITUTE TRABZON - 2012 Bu proje 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJESİ SONUÇ RAPORU Hümeyra SADAKLIOĞLU M. Said DÖVEN Tokat-2012 Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER Komisyon Raporu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ ÖZET I. GĠRĠġ:

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı