Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi Alfred Heilbronn Botanical Garden AHBB / AHBG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi Alfred Heilbronn Botanical Garden AHBB / AHBG"

Transkript

1 Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi Alfred Heilbronn Botanical Garden AHBB / AHBG Sakl Bahçeyi Kefedin Explore the Hidden Garden stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dal Gezi Rehberi Visitor Guide Istanbul University Faculty of Science Biology Department Botany Division

2 6

3 Explore The Hidden Garden! Sakl Bahçeyi Kefedin! AHBB AHBG stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dal Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi Istanbul University Faculty of Science Biology Department Botany Division Alfred Heilbronn Botanical Garden Sahibi : Prof. Dr. Baki AKKU (Fen Fakültesi Dekan) Owner: Prof. Dr. Baki AKKU (Dean, Faculty of Science) Tasarm ve yayna hazrlama : G. Bayçu Aratrma : G. Bayçu, M. Yazgan, E. Üzen Fotoraflar: N. Gevrek (çounlukla) ve G. Bayçu, ayrca E. Çetin, E. Üzen, O. Erol, B. Toklu Kapak fotoraf: G. Baycu Bitki isimleri: G. Baycu, E. Üzen, M. Yazgan, O. Küçüker, T. Özcan Süleymaniye, STANBUL TÜRKYE Design & edit : G. Baycu Research: G. Baycu, M. Yazgan, E. Üzen Photos : N. Gevrek (mostly) and G. Baycu, also E. Cetin, E. Üzen, O. Erol, B. Toklu Cover photo: G. Baycu Plant names: G. Baycu, E. Üzen, M. Yazgan, O. Küçüker, T. Özcan Suleymaniye, ISTANBUL TURKEY 2013

4 çindekiler Contents Önsöz...2 Misyon ve AHBB nin rolü 5 Tarihçe.7 Kefetme.18 Koruma...24 Eitme.29 Herbaryum Botanik aratrma laboratuarlar Kaynaklar..114 Bitki indeksi..115 Hangi bitki nerede ve semboller Foreword.. 2 Mission ve AHBG s role..5 History. 7 Exploring.18 Conserving..24 Educating 29 Herbarium..106 Botanical research laboratories References..114 Plantindex.115 Which plant where and symbols..117

5

6 1

7 Önsöz Foreword Bitki çeitliliinin korunmas, eitim ve aratrmaya adanm stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dal Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi ne Ho Geldiniz! ylndan bu yana bahçede, büyük bitki koleksiyonlarnn çekici bir peyzaj içerisinde sergilenmesi, nadir ve endemik bitkilerin korunmas, örencilerin eitilmesi ve bilimsel aratrma etkinliklerinin yürütülmesi üzerine odaklanlmtr. Avrupa nn en eski ve köklü üniversitelerini kapsayan Coimbra Grubu, 2011 ylnda Türkiye den sadece stanbul Üniversitesi ni kabul etmi ve Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi üniversitemizi temsil eden önemli bir bahçe olarak yerini almtr. Botanik Bahçesi ehrin çok özel bir köesinde yer almaktadr: Boaziçi, Haliç, tarih ve doa.. Keyifle gezin ve Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi nin sakl hazinelerini kefedin!... Welcome to Istanbul University Faculty of Science Biology Department Botany Division Alfred Heilbronn Botanical Garden, a garden dedicated to the conservation of plant diversity, education and research. Since 1935, the garden has focused on developing one of the largest plant collections displayed within the attractive landscape, conserving rare and endemic plants, educating students and conducting research activities. In 2011, Coimbra Group which includes the oldest and the most established universities of Europe, accepted only Istanbul University from Turkey and Alfred Heilbronn Botanical Garden has taken place as a key garden representing our university. Botanical Garden is located in a very special corner of the city: Bosphorus, Golden Horn, history and nature.. Enjoy your visit and explore the hidden treasures of Alfred Heilbronn Botanical Garden Prof. Dr. Baki AKKU Dekan.Ü. Fen Fakültesi 2 Prof. Dr. Baki AKKU Dean I.U. Faculty of Science

8 3 Iris xiphium L. spanyol Süseni Spanish Flag

9 4

10 Misyon ve AHBB nin rolü Mission and AHBG s role Prensip olarak Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi nin rolü, bilimsel amaçlar, bitki koruma, tantm ve eitim için belgelenmi canl bitki koleksiyonlarnn varln sürdürmektir. In principal, the role of Alfred Heilbronn Botanical Garden is to maintain documented collections of living plants for the scientific purposes, conservation, display and education. Ayrca ziyaretçilerin bitki koruma ve sürdürülebilirlik ile ilgili bilgi edinmelerine frsat salanmaktadr. There is also opportunity to provide visitors with information related to the plant conservation and sustainability. stanbul un üçüncü tepesinde yer alan bu Sakl Bahçe deki güzelliin keyfini herkes yaayabilir All can enjoy the beauty of this Hidden Garden which is located on the third hill of Istanbul... 5

11 6

12 Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn un Hatras Commemorative from Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn Tarihçe Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn, 1885 ylnda Fürth - Almanya da domu ve Yüksek Örenimini Münih Ludwig Maximillian Üniversitesi Tabii limler de tamamlamtr ylndaki Üniversite reformuyla stanbul Üniversitesi ne gelmi ve Fen Fakültesi nde görevine balamtr. Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn un stanbul Üniversitesine bal bir Botanik Bahçesi kurulmas fikri, stanbul'da ders vermek için görevlendirildii ilk günden beri aklnda olan bir konudur. Botanik Bahçesinin kurulu ve düzenleme çalmalar 1934 de ivme kazanmtr. History Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn was born in 1885, Fürth Germany, and completed his Higher Education in Munich Ludwig Maximillian University Natural Sciences. He has come to Istanbul University after the University reform in 1933 and started to work at Faculty of Science. The initiative to establish a Botanical Garden at Istanbul University came from Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn when he was giving lectures in Istanbul. The construction of the garden was started in

13 .Ü. Botanik Bahçesi (Hortus Botanicus Istanbulensis), Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn ile kendisine büyük destek veren Ord. Prof. Dr. Leo Brauner ve bahçe uzmanlarnn katklaryla 1935 te kurularak hizmet vermeye balamtr. Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn, Botanik Bahçesi nin Avrupa'daki gelimi benzerlerine uygun artlara sahip olmas için çok emek sarf etmitir. I.U. Botanical Garden (Hortus Botanicus Istanbulensis) was established and began operating in 1935 with contributions from Ord. Prof. Dr. Leo Brauner, who supported Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn in arranging the garden and in education along with garden curators. Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn worked hard to ensure that the botanical garden was compatible to its advanced counterparts in Europe. Bahçe, 2003 ylnda Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn onuruna yeniden adlandrlm ve Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi adn almtr. In 2003, the garden was renamed as Istanbul University Faculty of Science Alfred Heilbronn Botanical Garden in honor of Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn. 8

14 9

15 10 Acer palmatum Thunb. Japon Akçaaac Japanese Maple

16 Azalea japonica Kuntze Açelya Japonica azaleas Convallaria majalis L. Müge Lilly of thevalley 11

17 Ta Bahçe Rock Garden 6 12

18 13 Azalea japonica Kuntze Hino Crimson Açelya Japonica azaleas

19 Aubrieta deltoidea (L.) DC. Obrizya Purple Rock Cress Ta Bahçe Rock Garden 14

20 15 Aquilegia vulgaris L. Haseki Küpesi Columbine

21 Ajuga reptans L. Meryemsaç Blue Bugle 16

22 Gladiolus communis var. byzantinus (Mill.) O. Bolos & Vigs Bizans Klçotu Byzantine Sword-Lily 17

23 Kefetme Exploring Türkiye, lman zondaki en zengin ve en ilginç bitki türlerine sahip ülkedir ve 165 familyadan yaklak 9000 vasküler bitki türünü (10,765 takson) barndrmaktadr. Ortalama 3000 bitki türü (3022 tür ve 3403 takson) Türkiye için endemiktir (toplam saynn %35 i sadece Türkiye de yetiir). AHBB 15,000 m² alan kaplar ve 6 bölüme ayrlmtr: Sistematik bölüm, Ta bahçe, Tbbi bitkiler, Türkiye bitkileri, Deney alanlar ve Arboretum. Bahçede 6 sera (Aratrma, Kaktüs, Orkide, Yamur orman, Tropikal meyve, Sikas) ve 23 havuz bulunmaktadr. Açk alanlarda, aaç ve çallar içeren 400 odunsu bitki türü, 160 familyadan 3500 otsu bitki ile Türkiye floras için nadir ve endemik bitkiler bulunmaktadr. Bahçede toplam 6000 bitki türü (yerli ve yabanc) sergilenmektedir ve seralarda farkl tropikal bölgelerden gelmi 2500 egzotik tür bulunmaktadr. Turkey has the richest and interesting flora in the temperate zone with approximately 9000 vascular plant species from 165 families plant species approximately (3022 species and 3403 taxon) are endemic for Turkey (35% of the total number grow only in Turkey). AHBG covers an area of 15,000 m² and is divided into 6 sections: Systematic division, Rock garden, Medicinal plants, Turkish plants, Experimental fields and Arboretum. There are 6 greenhouses (Research, Cactus, Orchid, Rainforest, Tropical fruits, Cycas) and 23 pools in the garden. 400 woody plants including trees and shrubs, 3500 herbal plant specimens from 160 families, some endemic and rare plants for Turkish flora are located in the open fields. Totally, 6000 plant species (native and exotic) are exhibited in the garden and greenhouses contain 2500 exotic specimens from different tropical regions. AHBB de ayrca herbaryum, tohum bankas, botanik kütüphanesi ve botanik aratrma laboratuarlar yer almaktadr. In AHBG, herbarium, seed bank, botanical library and botanical research laboratories are also found. 18

24 19 Aquilegia x hybrida Sims. Haseki Küpesi Columbine

25 Alyssum saxatile L. Sar Alis Basket of Gold 20

26 Borago officinalis L. Hodan Borage 21

27 Gladiolus italicus Mill. Klçotu Sword-Lilly 22

28 Lampranthus roseus (Willd.) Schwantes Parlak Çiçek Ice Plant 23 Thymus vulgaris L. Kekik Thyme

29 Koruma Conserving Anadolu, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve Iran-Turan fitocorafik bölgelerinin buluma yeridir. Bu nedenle Türkiye, jeolojik, topografik ve ktasal karakteristiklerden kaynaklanan geni bir habitat çeitliliine ve iklim koullarna sahiptir. Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi nde Türkiye için endemik olan bitki türlerinin çounu ve dier ülkelere ait birçok egzotik bitki türünü görebilirsiniz. AHBB de stanbul florasnn nadir ve endemik taksonlarnn (44 küresel tehdit altndaki tür) korunmas, çoaltlmas ve yeniden floraya kazandrlmas salanmaktadr. Turkey has a wide diversity of habitats and climatic conditions resulting from geological, topographical and continental characteristics of Anatolia as a meeting place of three phytogeographical regions including Euro-Siberian, Mediterranean, and Irano-Turanian. In Alfred Heilbronn Botanical Garden, you can see many endemic plants species found in Turkey and also exotic species belong to the other countries. It provides conservation, reproduction and reintroduction of rare and endemic taxa of Istanbul flora (44 globally threatened species) Bahçenin özel bir bölümü Anadolu da risk altnda bulunan soanl bitkilerin exsitu korunmas ve çoaltlmas için ayrlmtr. A special section of the Garden is devoted to ex -situ conservation and multiplication of the bulbous plants of Anatolia at risk in the wild. 24

30 Crocus mathewii Kernd. & Pasche Mathew Çidemi Mathew Crocus 25

31 Sternbergia candida B. Mathew & T. Baytop Beyaz Sternbergia White Sternbergia 26

32 Amsonia orientalis Decne Mavi Yldz Blue Star 27

33 Rhaponticoides iconiensis (Hub.-Mor.) M.V. Agab. & Greuter Tülüah 28

34 Eitme Educating AHBB halka açktr ve geziler eitim faaliyetlerini de içermektedir. Her yl, örenciler, aratrmaclar ve turistler gibi geni yelpaze gösteren farkl gruplardan yaklak 10,000 ziyaretçi bahçeyi gezmeye gelmektedir. Visitor services in AHBG include garden tours, educational displays. The garden is open to the public. Approximately visitors from a broad range of groups visit the garden every year, including students, researchers and tourists. AHBB, bahçe ve seralaryla yine her yl 1000 den fazla Biyoloji Lisans ve Yüksek Lisans örencisinin Botanik eitimine katkda bulunmaktadr. Every year the AHBG contributes to the Botany education of more than 1000 undergraduate and postgraduate students of Biology in the garden and greenhouses. lk ve ortaokul örencilerine, stanbul ve çevresinde yaayanlara ve yabanc misafirlere bitki dünyasndan ilginç örnekler sunulmaktadr. Interesting samples from the world of plants are presented to primary and secondary education students and to people who live in Istanbul and surroundings and also to foreign guests Ziyaretçilerimizin bazlar botanik bilgilerini artrmak veya ku gözlemlemek için gelirlerken, bazlar gerek Türkiye den ve gerekse tüm Dünya dan seçilmi özel türleri temsil eden harika bitkileri incelemektedirler. Some of our visitors come to add to their botanical knowledge or to observe the birds and the others to marvel at the wonderful range of plant representing selected species from Turkey and all over the World. 29

35 30 Turnera ulmifolia L. Sar Kzlaaç Yellow Alder

36 Iris germanica L. Alman Süseni German Flag 31

37 32 Iberis sempervirens L. Hünkarbeendi Evergreen Candytuft

38 33

39 Tulipa x hybrida Queen of the Night Lale Tulip 34

40 Papaver dubium L. Uzun Bal Haha Long-Headed Poppy Iris pseudacorus L. Bataklk Süseni Yellow Flag 35

41 Paeonia peregrina Mill. Bocur Peony 36

42 Asphodelus fistulosus L. subsp. fistulosus Hdrellezkamçs Onionweed 37

43 Aubrieta deltoidea (L.) DC. Obrezya Purple Rock Cress 38

44 39

45 40 Muscari comosum (L.) Mill. Arap Sümbülü Tassel Hyacinth

46 41

47 Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb. Bergenya Pigsqueak 42

48 Crocus pallasii Goldb. Sonbahar Çidemi Autumn Crocus 43

49 Anthurium andreanum Linden ex Andre Red Flamingo Çiçei Flamingo Flower 44

50 Anthurium andreanum Linden ex Andre White Flamingo Çiçei Flamingo Flower 45

51 46

52 47 Anthurium scherzerianum Schott Flamingo Çiçei Pigtail Flamingo Flower

53 48 Pachystachys lutea Nees. Sar Karides Çiçei Yellow Shrimp Plant

54 Jacobinia carnea (Lindl.) G. Nicholson Pembe Püskül Plume Flower 49

55 50 Bougainvillea spectabilis Willd. Begonvil Bougenvillea

56 51 Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br. Arokarya Çam Araucaria Pine

57 52 Heliconia bihai (L.) L. Macaw Çiçei Macaw Flower

58 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Su Sümbülü Water Hyacinth 53

59 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Su Sümbülü Water Hyacinth 54

60 Cycas revoluta Thunb. Japon Sago Palmiyesi Cycad Sago Palm 55

61 56 Nepenthes sanguinea Lindl. brik Böcek Kapan Pitcher Plant

62 57 Ficus benjamina L. Star Light Benjamin Weeping Fig

63 Licuala grandis H. Wendl. Dantelal Yelpaze Palmiyesi Ruffled Fan Palm 58

64 Fittonia verschaffeltii (Lem.) Van Houtte Mosaic Plant Mozaik Bitkisi Plectranthus forsteri Benth. Swedish Ivy sveç Sarma 59

65 60

66 61 Coffea stenophylla G. Don. Sierra Leone Kahve Aac Sierra Leone Coffee Tree

67 Nymphaea rubra Roxb. ex Andrews Krmz Nilüfer Red Water Lilly Nymphaea alba L. Beyaz Nilüfer White Water Lilly 62 62

68 Coffea arabica L. Arap Kahve Aac Arabian Coffee Tree 63

69 64 Musa acumimata Colla Muz Çiçei Banana Flower

70 65 Musa acumimata Colla Muz Çiçei Banana Flower

71 Musa acumimata Colla Muz Banana 66

72 Dasylirion texanum Scheele Texas Sotol Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Kaynana Dili Indian Fig Cactus 67

73 Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Kaynana Dili Indian Fig Cactus Cereus peruvianus (L.) Mill. Çit Kaktüsü Hedge Cactus

74 69 Nolina recurvata a (Lem.) Hemsl. Fil Aya Elephant s Foot

75 Pandanus veitchii Mast. Pandanus Screw Pine Aloe vera (L.) Burm. f. Sarsabr Aloe vera 70

76 Jasminum sambac [Soland.] Arap Yasemini Arabian Jasmine 71

77 Argyreia nervosa (Burm f.) Boyer Hawaiian Baby Woodrose 72

78 73 Cedrus libani A. Rich. Lübnan Sediri Cedar of Lebanon

79 Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud Kanarya Adalar Hurmas Canary Date Palm 74

80 75 Podocarpus macrophyllus D. Don. Budist Çam Bigleaf Podocarp

81 Canl fosil aaçlar! Dinozorlardan daha yal! Living fossil trees! Older than dinosaurs! Ginkgo biloba L. Çin Yelpaze Çam Maidenhair Tree 76

82 77

83 Ginkgo biloba L. Çin Yelpaze Çam Maidenhair Tree () 78

84 79 Ginkgo biloba L. Çin Yelpaze Çam Maidenhair Tree ()

85 Liquidambar orientalis Mill. Anadolu Sla Aac Oriental Sweet Gum 80

86 Cinnamomum camphora T. Nees & Eberm. Kafur Aac Camphor Tree 81

87 82 Pinus wallichiana A. B. Jacks Himalaya Çam Himalayan Pine

88 Torreya nucifera (L.) Siebold.&Zucc. Japon Toreya Japanese Nutmeg Yew 83

89 Manihot esculenta Crantz Kassava Aac Cassava 84

90 Magnolia grandiflora L. Büyük Çiçekli Manolya Southern Magnolia 85

91 86 Magnolia grandiflora L. Büyük Çiçekli Manolya Southern Magnolia

92 Cycas revoluta Thunb. Japon Sago Palmiyesi Cycad Sago Palm 87

93 Cycas revoluta Thunb. Japon Sago Palmiyesi Cycad Sago Palm () Cycas revoluta Thunb. Japon Sago Palmiyesi Cycad Sago Palm () 88

94 Picea pungens Engelm. Mavi Ladin Colorado Blue Spruce 89

95 Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C. Cheng Dawn Redwood Çin Su Ladini 90

96 91

97 Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. Büyük Yaprakl Ortanca Bigleaf Hydrangea 92

98 93

99 94

100 Liriodendron tulipifera L. Amerikan Lale Aac American Tulip Tree 95

101 96

102 Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. Afrika Zamba African Lilly 97

103 Punica granatum L. Nar Pomegranate Cedrus atlantica Glauca Pendula (Endl.) Manetti ex Carrière Mavi Atlas Sediri Blue Atlas Cedar 98

104 Berberis thunbergii DC. Atropurpurea Krmz Hanm Tuzluu Japanese Barberry 99

105 Acanthus mollis L. Ay Pençesi Bear s Breeches 100

106 101

107

108 Cynara cardunculus L. Yaprak Enginar Cardoon 103

109 104 Picea orientalis (L.) Peterm. Dou Ladini Oriental Spruce

110 Camellia japonica L. Kamelya Camellia Nerium oleander L. Zakkum Oleander 105

111 ISTF Herbarium Facultatis Scientiarum Universitatis Istanbulensis Herbaryum Herbarium Kurutulmu bitki örnekleri saklanmaktadr. Index Herbariorum üyesidir ve dijital veri bankas bulunmaktadr. Conservation of dried plant materials. Member of Index Herbariorum and has a digital database 106

112 107

113 108

114 Botanik Aratrma Laboratuarlar Botanical Research Laboratories 109

115 110

116 Farkl konularda botanik aratrma olanaklar Botanical research facilities on different subjects 111

117 112

118 Teekkür Yazarlar, Prof. Dr. O. Küçüker, Doç. Dr. T. Özcan, Doç. Dr. O. Erol, Y. Doç. Dr. Ergül Çetin, Y. Doç. Dr. Erdal Üzen,, Y. Doç. Dr. B. Toklu, Y. Lis. Ör. Nurbir Gevrek, Prof. Dr. K. Alpinar, Dr.. Akarn,. Aydodu ve tüm Botanik Anabilim Dal Akademik Personeline bilimsel katklarndan dolay teekkür ederler. Acknowledgements Authors are grateful to Prof. Dr. O. Küçüker, Assoc. Prof. Dr. T. Özcan, Assoc. Prof. Dr. O. Erol, Assist. Prof. Dr. Ergül Çetin, Assist. Prof. Dr. Erdal Üzen, Assist. Prof. Dr. B. Toklu, MSc. Stud. Nurbir Gevrek, Prof. Dr. K. Alpinar, Dr.. Akarn,. Aydodu and to all of the Academical Staff Members of Botany Division for their kind scientific support. 113

119 Kaynaklar/References 1. Küçüker, O. (2011) stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi, Tarihçe ve Bitki Varl. stanbul. 2. Özcan, T. (2011) Istanbul University Faculty of Science Alfred Heilbronn Botanical Garden,(http://www.coimbra-group.eu/uploads/2012/IstanbulBotanical%20Garden.pdf) 3. Yaltrk, F., Efe, A., Uzun, A. (1997) Tarih Boyunca stanbul un Park Bahçe ve Korular: Egzotik Aaç ve Çallar. sfalt, stanbul. 4. Yücel, E. (2002) Çiçekler ve Yer Örtücüler. Eskiehir. 5. Tekin, E. (2005) Türkiye nin En Güzel Yaban Çiçekleri. Türkiye Bankas Kültür Yaynlar. stanbul. 6. Gemici, Y., Seçmen, Ö., Acar,., Görk, G., Özel, N. (1992) Kültürpark n(zmir) Aaç ve Çal Türleri. zfa, zmir. 7. Güner, A. (2012) Türkiye Bitkileri Listesi: Damarl Bitkiler (A Checklist of the Flora of Turkey, Vascular Plants). ANG Vakf / Nezahat Gökyiit Botanik Bahçesi, stanbul. 8. Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S. (2003) Türkiye nin Önemli Bitki Alanlar. WWF Türkiye (Doal Hayat Koruma Vakf), stanbul. 9. Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adgüzel, N. (2000) Türkiye Bitkileri Krmz Kitab Yl Üniversitesi ve Türkiye Tabiatn Koruma Dernei, Ankara. 10. Woods, C. (1992) Encyclopedia of Perennials: A Gardener s Guide, Facts on File, Inc., New York. 11. Phillips, R. (1981) Les Arbres. Solar, Paris, France. 12. Nezahat Gökyiit Botanik Bahçesi Guide Book, Istanbul, (2009). 13. Fairchild Tropical Garden Visitor Guide, Coral Gables, USA, (2008). 14. stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi: Bir Botanik Bahçesinin Anatomisi, Istanbul (2011) 15. stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi Broürleri, stanbul, ( )

120 Bitki ndeksi / Plant Index Sayfa No. / Page No. A, B Acanthus mollis L. (Ay Pençesi, Bear s Breeches ).100 Acer palmatum Thunb. (Japon Akçaaac, Japanese Maple).. 10 Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. (Afrika Zamba, African Lilly) 97 Ajuga reptans L. (Meryemsaç, Blue Bugle)...16 Aloe vera (L.) Burm. f. (Sarsabr,Aloe vera) Alyssum saxatile L. (Sar Alis, Basket of Gold). 20 Amsonia orientalis Decne (Mavi Yldz, Blue Star)...27 Anthurium andreanum Linden ex Andre Red (Flamingo Çiçei, Flamingo Flower).44 Anthurium andreanum Linden ex Andre White (Flamingo Çiçei, Flamingo Flower) 45 Anthurium scherzerianum Schott (Flamingo Çiçei, Pigtail Flamingo Flower) Aquilegia vulgaris (Haseki Küpesi, Columbine)...15 Aquilegia x hybrida Sims. (Haseki Küpesi, Columbine) Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br. (Arokarya Çam, Araucaria Pine)...51 Argyreia nervosa (Burm f.) Boyer (Hawaiian Baby Woodrose) Asphodelus fistulosus L. (Çiri Otu, Onionweed)...37 Aubrieta deltoidea (L.) DC. (Obrezya, Purple Rock Cress) 38 Azalea japonica Kuntze (Açelya, Azalea) , 13 Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb. (Bergenya, Pigsqueak)..42 Berberis thunbergii DC. Atropurpurea (Krmz Hanm Tuzluu, Japanese Barberry)...99 Borago officinalis L. (Hodan, Borage) Bougainvillea spectabilis Willd. (Begonvil, Bougenvillea).50 C Camellia japonica L. (Kamelya, Camellia) Cedrus atlantica Glauca Pendula (Endl.) Manetti ex Carrière(Mavi Atlas Sediri, Blue Atlas Cedar).98 Cedrus libani A. Rich. (Lübnan Sediri, Cedar of Lebanon)...73 Cereus peruvianus (L.) Mill. (Çit Kaktüsü, Hedge Cactus) Cinnamomum camphora T. Nees & Eberm. (Kafur Aac, Camphor Tree).81 Coffea arabica L. (Arap Kahve Aac, Arabian Coffee Tree) 63 Coffea stenophylla G. Don. (Sierra Leone Kahve Aac, Sierra Leone Coffee Tree) 61 Convallaria majalis L. (Müge,Lilly of thevalley) Crocus mathewii Kernd. & Pasche (Mathew Çidemi, Mathew Crocus) 25 Crocus pallasii Goldb. (Sonbahar Çidemi, Autumn Crocus)..43 Cycas revoluta Thunb. (Japon Sago Palmiyesi, Cycad Sago Palm)...55, 87, 88 Cynara cardunculus L. (Yaprak Enginar, Cardoon).103 D, E, F Dasylirion texanum Scheele (Texas Sotol)..67 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (Su Sümbülü, Water Hyacinth)..52, 53, 54 Ficus benjamina L. Star Light (Benjamin, Weeping Fig).57 Fittonia verschaffeltii (Lem.) Van Houtte (Mosaic Plant, Mozaik Bitkisi) G Ginkgo biloba L. (Çin Yelpaze Çam, Maidenhair Tree).76, 78,79 Gladiolus communis var. byzantinus (Mill.) O. Bolos & Vigs (stanbul Klçotu, Byzantine Sword Lily). 17 Gladiolus italicus Mill. (Klçotu, Sword-Lily).. 22 H, I Heliconia bihai (L.) L. (Macaw Çiçei, Macaw Flower) Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. (Büyük Yaprakl Ortanca, Bigleaf Hydrangea) 92 Iberis sempervirens L. (Hünkarbeendi, Evergreen Candytuft)..32 Iris germanica L. (Alman Süseni, German Flag)..31 Iris pseudacorus L. (Bataklk Süseni, Yellow Flag) Iris xiphium L. (spanyol Süseni, Spanish Flag)

121 Sayfa No. / Page No. J, L Jacobinia carnea (Lindl.) G. Nicholson (Pembe Püskül, Plume Flower) 49 Jasminum sambac [Soland.] (Arap Yasemini, Arabian Jasmine) 71 Lampranthus roseus (Willd.) Schwantes (Parlak Çiçek, Ice Plant) Licuala grandis H. Wendl. (Dantelal Yelpaze Palmiyesi, Ruffled Fan Palm)...58 Liriodendron tulipifera L. (Amerikan Lale Aac, American Tulip Tree.95 Liquidambar orientalis Mill. (Anadolu Sla Aac, Oriental Sweet Gum)...80 M Magnolia grandiflora L. (Büyük Çiçekli Manolya, Southern Magnolia)...85, 86 Manihot esculenta Crantz (Kassava Aac, Cassava)...84 Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C. Cheng (Dawn Redwood, Çin Su Ladini)...90 Musa acumimata Colla (Muz, Banana).. 64, 65, 66 Muscari comosum (L.) Mill. (Arap Sümbülü, Tassel Hyacinth). 40 N, O Nepenthes sanguinea Lindl. (brik Böcek Kapan, Pitcher Plant) Nerium oleander L. (Zakkum, Oleander) Nolina recurvata (Lem.) Hemsl. (Fil Aya, Elephant s Foot) Nymphaea alba L. (Beyaz Nilüfer, White Water Lilly). 62 Nymphaea rubra Roxb. ex Andrews (Krmz Nilüfer, Krmz Water Lilly) Opuntia ficus-indica (L.) Mill. (Kaynana Dili, Indian Fig Cactus). 67, 68 P, R Pachystachys lutea Nees. (Sar Karides Çiçei, Yellow Shrimp Plant) 48 Paeonia peregrina Mill. (Bocur, Peony)...36 Pandanus veitchii Mast. (Pandanus, Screw Pine).70 Papaver dubium L. (Uzun Bal Haha, Long-Headed Poppy) Phoenix canariensis Hort. ex Chobaud (Kanarya Adalar Hurmas, Canary Date Palm) Picea orientalis (L.) Peterm. (Dou Ladini, Oriental Spruce)..104 Picea pungens Engelm. (Mavi Ladin, Colorado Blue Spruce).89 Pinus wallichiana A.B.Jacks (Himalaya Çam, Himalayan Pine).. 82 Plectranthus forsteri Benth. (sveç Sarma, Swedish Ivy) Podocarpus macrophyllus D. Don. (Budist Çam, Bigleaf Podocarp) Punica granatum L. (Nar, Pomegranate)..98 Rhaponticoides iconiensis (Hub.-Mor.) M.V. Agab. & Greuter (Tülüah)...27 S, T Sternbergia candida B. Mathew & T. Baytop (Beyaz Sternbergia, White Sternbergia)...26 Thymus vulgaris L. (Kekik, Thyme).23 Torreya nucifera (L.) Siebold.&Zucc. (Japon Toreya, Japanese Nutmeg Yew) Tulipa x hybrida Queen of the Night (Lale, Tulip)...34 Turnera ulmifolia L. (Sar Kzlaaç, Yellow Alder)

122 Renkli sembolleri takip edin ve bitkinizi bulun! Follow the colored symbols and find your plant! 117

123 Semboller Symbols Koruma statüsü (IUCN Krmz Liste kriteri): Çok tehlikede (CR) Tehlikede (EN) Condervation status (IUCN Red List criteria): Critically endangered (CR) Endangered (EN) Zarar görebilir (VU) Vulnerable (VU) Endemik Endemic Doal alanlar 1 Natural areas 1 Doal alanlar 2 Natural areas 2 118

124 A B C D 1 Bahçe Plan Garden Plan 2 3 Greenhouse Greenhouse 4 stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dal, Süleymaniye, stanbul-türkye Istanbul University Faculty of Science Biology Department Botany Division, Suleymaniye, Istanbul-TURKEY Aratrma seras Research greenhouse Kaktüs seras Cactus greenhouse Orkide seras Orchid greenhouse Yamur orman seras Rainforest greenhouse AHBG AHBB Tropikal meyve seras Tropical fruit greenhouse Bataklk havuzlar Marsh pools Ta bahçe Rock garden Sikas seras Cycas greenhouse

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki Biyoçeşitlili itliliğinininin Belirlenmesi AY-YILDIZ YILDIZ GRUBU GRUP ÜYELERİ : MÜZEYYEN M DÖNMEZD ŞADİYE ÖZTÜRK DANIŞMANLAR : Prof. Dr. Ahmet AKSOY Prof.Dr.. Turan

Detaylı

Doç.Dr. Osman EROL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. Osman EROL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. Osman EROL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 İSTANBUL T: 212 4555700 26826 212 4555700 26820 F:

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi)

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) Çanakkale Fen Lisesi

Detaylı

Bitki Materyali-I: Gymnospermae. Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı

Bitki Materyali-I: Gymnospermae. Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı Bitki Materyali-I: Gymnospermae Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı nurgulk@istanbul.edu.tr BİTKİLER ALEMİ CORMOPHYTA (GÖVDELİ BİTKİLER) THALLOPHYTA (GÖVDESİZ BİTLİLER) Pteridophyta

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU Gezinin Yapıldığı Tarih-Saat : 17/05/2013---09:30-13:00 Geziye Katılan Öğrenci Sayısı : 20 Geziden Sorumlu Öğretmen : Duygu AYDEMİR Gezinin

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr 3-TASARIM BİTKİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI a) Ömürlerine

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY Fazıl ÖZEN Balıkesir University Faculty of Science and Art Department of Biology 10100

Detaylı

1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya)

1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya) DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ 1. YAPRAĞINI DÖKEN AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLAR 1.1. Acacia cyanophylla (Kıbrıs Akasyası) 1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya) 353 BAHÇIVANLIK EL KİTABI 1.3. Acer campestre

Detaylı

Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA

Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA FOTOĞRAF UZMANLIK ALANI UZMANLIK ALANI : Sistematik Botanik-Bitki Morfolojisi-Palinoloji ÇALIŞTIĞI KONULAR : Sistematik Botanik-Aeropalynoloji-Melissopalynoloji AKADEMİK

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilki EK1 de belirtilmiştir.

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilki EK1 de belirtilmiştir. BĠTKĠ SATIN ALINACAKTIR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bitki Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

VAN-BTLS YÖRESNN GEOFTLER (So&anl), yumrulu, rizomlu bitkileri) TEHLKELER VE KORUMA

VAN-BTLS YÖRESNN GEOFTLER (So&anl), yumrulu, rizomlu bitkileri) TEHLKELER VE KORUMA ALLIUM AKAKA / KUZUKULAI (Fotograf. 1) Haziran-temmuz aylarnda çiçeklenir. ALLIUM SCABRISCAPUM / SRM (Fotograf.2) Haziranda çiçeklenir. Özellikle erozyona kar önemli bir koruyucu nitelii bulunduundan doal

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

YABANİ KARANFİL Dianthus elegans

YABANİ KARANFİL Dianthus elegans YABANİ KARANFİL Dianthus elegans 1 1 YABANİ KARANFİL Dianthus elegans 1 Endemizm: Akdeniz Yayılış Alanı: Antalya Ticari Üretimi: Yok Çiçeklenme Zamanı: Temmuz-Ağustos Çiçekli Kalma Süresi: 1 ay Bitki Formu:

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 23.02.2015

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Üretim Saksı Production Pot

Üretim Saksı Production Pot Üretim Saksı Production Pot www.serinova.com.tr www.serinovapots.com 1986 yılında İstanbul Bayrampaşa da küçük bir atölyede imalata başlayan Firmamız Plastik Saksı alanında boşluğu görmüş ve bu alanda

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

KENTSEL YEŞİL ALANLARDA BİTKİSEL TASARIM VE BİTKİLERİN KULLANIM OLANAKLARI

KENTSEL YEŞİL ALANLARDA BİTKİSEL TASARIM VE BİTKİLERİN KULLANIM OLANAKLARI KENTSEL YEŞİL ALANLARDA BİTKİSEL TASARIM VE BİTKİLERİN KULLANIM OLANAKLARI Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ * Araş. Gör. Nilüfer KART İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1. YEŞİL ALAN

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Tarih : 11.01.2017 Sayı : 2017/0007 İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ NE İTİRAZ EDEN : Adı ya da unvanı : T.M.M.O.B ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Adresi : Mecidiyeköy Mah. Büyükdere

Detaylı

SP-01 SP-02 SP-04 SP-03 SP-07 SP 1-06 SP 1-04 SP-05 SP-06 SP 1-07 CO-EX 64.52 1.00 20.20 21.78 1.40 0.90 59 22.00 1.60 59.00 137.

SP-01 SP-02 SP-04 SP-03 SP-07 SP 1-06 SP 1-04 SP-05 SP-06 SP 1-07 CO-EX 64.52 1.00 20.20 21.78 1.40 0.90 59 22.00 1.60 59.00 137. Endüstriyel soğutucu, soğutma kulesi, iklimlendirme ve soğutma profılleri olarak çeşitlilik gösteren soğutma grubu profıllerimiz, sizin isteklerinize, en kısa zamanda en iyi kalite ile dönüş olanağı sağlamaktadır.

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

GRUP ENDEMİKUS. Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani

GRUP ENDEMİKUS. Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani GRUP ENDEMİKUS KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani ÇANAKKALE İLİ ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİNİN SAĞLANMASI Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, 2010 Proje Ekibi Abuzer BERKKAYA

Detaylı

LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU

LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU n Adı : Fen Bilimlerinde Ünite Analizleri Kodu : BYE0 Program Adı : OFMAE (Biyoloji Eğitimi) Teori Uygulama.. Proje/ 00 00 n Türü Temel n Amacı Sistem yaklaşımı ile biyoloji ünitelerini analiz adebilme

Detaylı

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid arina Osmanlı İmparatorluğu nun temellerinin atıldığı Bilecik ili Söğüt ilçesinde Söğüt Seramik A.Ş. adı altında 1973 yılında 335 dönüm arazi üzerinde 270 çalışanı ile 1.200.000 m 2 /yıl üretim kapasitesi

Detaylı

AHMET ATİLLA (1914-2008), BİTKİ YETİŞTİRİCİSİ

AHMET ATİLLA (1914-2008), BİTKİ YETİŞTİRİCİSİ Osmanlı Bilimi Araştırmaları, XIV/2 (2013): 118-124 AHMET ATİLLA (1914-2008), BİTKİ YETİŞTİRİCİSİ Asuman Baytop * Ahmet Atilla (1914-2008), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Bahçesi nde 20 yıl

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

ORMAN BOTANİĞİ. 2- Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi hızlı gelişen türlerdendir? a) Şimşir b) Karayemiş c) Kermez meşesi d) Kavak e) Gürgen

ORMAN BOTANİĞİ. 2- Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi hızlı gelişen türlerdendir? a) Şimşir b) Karayemiş c) Kermez meşesi d) Kavak e) Gürgen DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

The Situation of Flower Bulbs Industry in World and Turkey

The Situation of Flower Bulbs Industry in World and Turkey DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE ÇÝÇEK SOÐANLARI SEKTÖRÜNÜN DURUMU Özgül KARAGÜZEL 1 Köksal AYDINªAKÝR 1 Ayºe Serpil KAYA 1 1 Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü, Antalya ÖZET Çiçek soðanlarý, Dünya nýn bazý

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

10 cins; Sciadopitys Metasequoia Cunninghamia Taiwania Athrotaxis. Glyptostrobus Sequoia Sequoiadendron Cryptomeria Taxodium

10 cins; Sciadopitys Metasequoia Cunninghamia Taiwania Athrotaxis. Glyptostrobus Sequoia Sequoiadendron Cryptomeria Taxodium TAXODIACEAE TAXODIACEAE 10 cins ve bunlara bağlı 16 değişik tür ve varyeteleri vardır. Cinsler arasında akrabalık ilişkisi yoktur Bu nedenle ayırdım anahtarı yapılmamıştır 10 cins; Sciadopitys Metasequoia

Detaylı

OTURMA GRUBU SITTING GROUP

OTURMA GRUBU SITTING GROUP Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir. Şiraz Halıcılık adıyla

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Ağaç Fizyolojisi (2+0)

Ağaç Fizyolojisi (2+0) Ağaç Fizyolojisi (2+0) Prof. Dr. Ünal AKKEMİK İ.Ü.Orman Faku ltesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Ağaç Fizyolojisi neden önemlidir? Orman; geniş bir alanda, kendine özgu bir iklim yaratabilen, belirli bir

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

GLOBALLY RECOGNIZED QUEEN OF MARBLES

GLOBALLY RECOGNIZED QUEEN OF MARBLES GLOBALLY RECOGNIZED QUEEN OF MARBLES Beytiye AKYILDIZ Dünya Mermer Kraliçesi World s Queen of Marbles +90 535 712 35 44 HAKKIMIZDA Zengin mermer kaynakları ile dünya çapında hizmet veren Kraliçeler Mermer,

Detaylı

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY by Kerem Halicio lu B.S., stanbul Technical University, 2003 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Pinus halepensis te Glaf (Kın)

Pinus halepensis te Glaf (Kın) Pinus (Çam) Bu cins Gymnospermler içerisinde en fazla türe sahip olandır. 112 türle temsil edilmektedir. Herdemyeşildir. Hem uzun hem de kısa sürgünleri vardır. Pinus (Çam) Sürgünler: Uzun sürgünlerle

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları

Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 148-154, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 148-154, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.31845

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 New distribution areas of Kadıncık shrub (Flueggea anatolica Gemici) determined

Detaylı

TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF FORESTRY AND WATER AFFAIRS

TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF FORESTRY AND WATER AFFAIRS TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF FORESTRY AND WATER AFFAIRS 15th meeting of the Workshops for the implementation of the European Landscape Convention "Sustainable Landscapes and Economy" NATURE CONSERVATION

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Botanik-Zooloji İstanbul Üniversitesi 1976 Doktora Botanik İstanbul Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Botanik-Zooloji İstanbul Üniversitesi 1976 Doktora Botanik İstanbul Üniversitesi 1983 1.Adı Soyadı: Orhan KÜÇÜKER 2.Doğum Tarihi: 3 Nisan 1954 3.Ünvanı: Prof.Dr. İletişim Bilgileri : İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı, Süleymaniye kucuker istanbul.edu.tr

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 Geophytes of Sof Mountain (Gaziantep/Turkey) Ergün ÖZUSLU *1, Elman ĐSKENDER

Detaylı

ağaç arbor belli bitkilerin yetiştirildiği alan - etum

ağaç arbor belli bitkilerin yetiştirildiği alan - etum Arboretum Arboretum terimi Latince "ağaç" anlamına gelen arbor sözcüğü ile "belli bitkilerin yetiştirildiği alan" anlamındaki - etum son ekinin birleşmesinden oluşur. Bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) CEPHALOTAXACEAE Ağaç ya da çalı halinde herdem yeşil bitkilerdir. Tüm bireyleri bir cinsli iki evcikli (DİOİK)dir. Çok ender bir evciklidir. Erkek çiçekler küre biçimde bir

Detaylı

ÇANKIRI İLİ PARKLARININ BİTKİSEL PEYZAJ TASARIMINDA KULLANILAN DOĞAL AĞAÇ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇANKIRI İLİ PARKLARININ BİTKİSEL PEYZAJ TASARIMINDA KULLANILAN DOĞAL AĞAÇ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ ÇANKIRI İLİ PARKLARININ BİTKİSEL PEYZAJ TASARIMINDA KULLANILAN DOĞAL AĞAÇ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ B. Cemil BİLGİLİ 1*, Nuri ÖNER 2, İbrahim AYTAŞ 3 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı : 62 Toplantı Tarihi : 20.06.2016 Toplantı Saati : 10.00 Toplantı

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Bitkilerin Adlandırılması

Bitkilerin Adlandırılması Bitkilerin Adlandırılması Bitki isimlerinin bir yerden diğerine değişmemesi, hangi bitkinin söz konusu olduğunun kesin ve emin bir şekilde anlaşılabilmesi ve dünya üzerinde birlik sağlamak için bitkilerde

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i 1 BİTKİ TANIMA I PEP101_H03 C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i Sakarya Üniversitesi İbreliler 2 C

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.04.2016

Detaylı

ürün kataloğu product catalogue

ürün kataloğu product catalogue ürün kataloğu product catalogue profile kapak profilleri door profiles cam kapak profilleri glass door profiles lambriler wall panels taç ve ışık bandı profilleri crown & pelmet profiles köşe ve süpürgelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00. 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı. 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00. Emirgan Korusu Etkinlikleri

11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00. 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı. 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00. Emirgan Korusu Etkinlikleri Etkinlik Adı Tarih Saat 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı 11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00 Emirgan Korusu Etkinlikleri 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00 Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı Etkinlikleri

Detaylı

Ka?n?. Ses. Download: Ka?n?. Ses PDF ebook

Ka?n?. Ses. Download: Ka?n?. Ses PDF ebook Ka?n?. Ses Download: Ka?n?. Ses PDF ebook Ka?n?. Ses PDF - Are you searching for Ka?n?. Ses Books? Now, you will be happy that at this time Ka?n?. Ses PDF is available at our online library. With our complete

Detaylı

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür başkenti olarak kabul edilen İstanbul da yaklaşık 1200

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ 1 Uluslararası öğrencilerinizi yerel öğrencilerinizle nasıl entegre ediyorsunuz? Bunda ne derece başarılısınız? 2 Üniversitemizin konumu Samsun farklı uygarlıklara

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora *ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora Yasemin ÖZONUR Biyoloji Anabilim Dalı Halil ÇAKAN Biyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Get Instant Access to ebook Okuma Lu 15 PDF at Our Huge Library OKUMA LU 15 PDF. ==> Download: OKUMA LU 15 PDF

Get Instant Access to ebook Okuma Lu 15 PDF at Our Huge Library OKUMA LU 15 PDF. ==> Download: OKUMA LU 15 PDF OKUMA LU 15 PDF ==> Download: OKUMA LU 15 PDF OKUMA LU 15 PDF - Are you searching for Okuma Lu 15 Books? Now, you will be happy that at this time Okuma Lu 15 PDF is available at our online library. With

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD. Dissemination Activity in Turkey (1)

GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD. Dissemination Activity in Turkey (1) GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD Dissemination Activity in Turkey (1) The Portuguese Team engaged in three dissemination activities Country responble Turkey Country

Detaylı

1. GİRİŞ GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLU BİTKİLER) VE ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLU BİTKİLER) ARASINDAKİ FARKLAR...3

1. GİRİŞ GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLU BİTKİLER) VE ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLU BİTKİLER) ARASINDAKİ FARKLAR...3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1 2. GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLU BİTKİLER) VE ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLU BİTKİLER) ARASINDAKİ FARKLAR...3 3. PEYZAJ BİTKİLERİNİN (ODUNSU) SINIFLANDIRILMASI VE TANITIMI...5 4. BİTKİLERDE

Detaylı

Balıkesir de Yetişen Crocus L. (Iridaceae) Türlerinin Morfolojik Özellikleri ve Tehlike Kategorileri

Balıkesir de Yetişen Crocus L. (Iridaceae) Türlerinin Morfolojik Özellikleri ve Tehlike Kategorileri Balıkesir de Yetişen Crocus L. (Iridaceae) Türlerinin Morfolojik Özellikleri ve Tehlike Kategorileri Selami Selvi 1,*, Fatih Satil 2 1 Department of Medical and Aromatic Plants, Altınoluk Vocational School,

Detaylı