Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi Alfred Heilbronn Botanical Garden AHBB / AHBG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi Alfred Heilbronn Botanical Garden AHBB / AHBG"

Transkript

1 Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi Alfred Heilbronn Botanical Garden AHBB / AHBG Sakl Bahçeyi Kefedin Explore the Hidden Garden stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dal Gezi Rehberi Visitor Guide Istanbul University Faculty of Science Biology Department Botany Division

2 6

3 Explore The Hidden Garden! Sakl Bahçeyi Kefedin! AHBB AHBG stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dal Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi Istanbul University Faculty of Science Biology Department Botany Division Alfred Heilbronn Botanical Garden Sahibi : Prof. Dr. Baki AKKU (Fen Fakültesi Dekan) Owner: Prof. Dr. Baki AKKU (Dean, Faculty of Science) Tasarm ve yayna hazrlama : G. Bayçu Aratrma : G. Bayçu, M. Yazgan, E. Üzen Fotoraflar: N. Gevrek (çounlukla) ve G. Bayçu, ayrca E. Çetin, E. Üzen, O. Erol, B. Toklu Kapak fotoraf: G. Baycu Bitki isimleri: G. Baycu, E. Üzen, M. Yazgan, O. Küçüker, T. Özcan Süleymaniye, STANBUL TÜRKYE Design & edit : G. Baycu Research: G. Baycu, M. Yazgan, E. Üzen Photos : N. Gevrek (mostly) and G. Baycu, also E. Cetin, E. Üzen, O. Erol, B. Toklu Cover photo: G. Baycu Plant names: G. Baycu, E. Üzen, M. Yazgan, O. Küçüker, T. Özcan Suleymaniye, ISTANBUL TURKEY 2013

4 çindekiler Contents Önsöz...2 Misyon ve AHBB nin rolü 5 Tarihçe.7 Kefetme.18 Koruma...24 Eitme.29 Herbaryum Botanik aratrma laboratuarlar Kaynaklar..114 Bitki indeksi..115 Hangi bitki nerede ve semboller Foreword.. 2 Mission ve AHBG s role..5 History. 7 Exploring.18 Conserving..24 Educating 29 Herbarium..106 Botanical research laboratories References..114 Plantindex.115 Which plant where and symbols..117

5

6 1

7 Önsöz Foreword Bitki çeitliliinin korunmas, eitim ve aratrmaya adanm stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dal Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi ne Ho Geldiniz! ylndan bu yana bahçede, büyük bitki koleksiyonlarnn çekici bir peyzaj içerisinde sergilenmesi, nadir ve endemik bitkilerin korunmas, örencilerin eitilmesi ve bilimsel aratrma etkinliklerinin yürütülmesi üzerine odaklanlmtr. Avrupa nn en eski ve köklü üniversitelerini kapsayan Coimbra Grubu, 2011 ylnda Türkiye den sadece stanbul Üniversitesi ni kabul etmi ve Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi üniversitemizi temsil eden önemli bir bahçe olarak yerini almtr. Botanik Bahçesi ehrin çok özel bir köesinde yer almaktadr: Boaziçi, Haliç, tarih ve doa.. Keyifle gezin ve Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi nin sakl hazinelerini kefedin!... Welcome to Istanbul University Faculty of Science Biology Department Botany Division Alfred Heilbronn Botanical Garden, a garden dedicated to the conservation of plant diversity, education and research. Since 1935, the garden has focused on developing one of the largest plant collections displayed within the attractive landscape, conserving rare and endemic plants, educating students and conducting research activities. In 2011, Coimbra Group which includes the oldest and the most established universities of Europe, accepted only Istanbul University from Turkey and Alfred Heilbronn Botanical Garden has taken place as a key garden representing our university. Botanical Garden is located in a very special corner of the city: Bosphorus, Golden Horn, history and nature.. Enjoy your visit and explore the hidden treasures of Alfred Heilbronn Botanical Garden Prof. Dr. Baki AKKU Dekan.Ü. Fen Fakültesi 2 Prof. Dr. Baki AKKU Dean I.U. Faculty of Science

8 3 Iris xiphium L. spanyol Süseni Spanish Flag

9 4

10 Misyon ve AHBB nin rolü Mission and AHBG s role Prensip olarak Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi nin rolü, bilimsel amaçlar, bitki koruma, tantm ve eitim için belgelenmi canl bitki koleksiyonlarnn varln sürdürmektir. In principal, the role of Alfred Heilbronn Botanical Garden is to maintain documented collections of living plants for the scientific purposes, conservation, display and education. Ayrca ziyaretçilerin bitki koruma ve sürdürülebilirlik ile ilgili bilgi edinmelerine frsat salanmaktadr. There is also opportunity to provide visitors with information related to the plant conservation and sustainability. stanbul un üçüncü tepesinde yer alan bu Sakl Bahçe deki güzelliin keyfini herkes yaayabilir All can enjoy the beauty of this Hidden Garden which is located on the third hill of Istanbul... 5

11 6

12 Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn un Hatras Commemorative from Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn Tarihçe Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn, 1885 ylnda Fürth - Almanya da domu ve Yüksek Örenimini Münih Ludwig Maximillian Üniversitesi Tabii limler de tamamlamtr ylndaki Üniversite reformuyla stanbul Üniversitesi ne gelmi ve Fen Fakültesi nde görevine balamtr. Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn un stanbul Üniversitesine bal bir Botanik Bahçesi kurulmas fikri, stanbul'da ders vermek için görevlendirildii ilk günden beri aklnda olan bir konudur. Botanik Bahçesinin kurulu ve düzenleme çalmalar 1934 de ivme kazanmtr. History Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn was born in 1885, Fürth Germany, and completed his Higher Education in Munich Ludwig Maximillian University Natural Sciences. He has come to Istanbul University after the University reform in 1933 and started to work at Faculty of Science. The initiative to establish a Botanical Garden at Istanbul University came from Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn when he was giving lectures in Istanbul. The construction of the garden was started in

13 .Ü. Botanik Bahçesi (Hortus Botanicus Istanbulensis), Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn ile kendisine büyük destek veren Ord. Prof. Dr. Leo Brauner ve bahçe uzmanlarnn katklaryla 1935 te kurularak hizmet vermeye balamtr. Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn, Botanik Bahçesi nin Avrupa'daki gelimi benzerlerine uygun artlara sahip olmas için çok emek sarf etmitir. I.U. Botanical Garden (Hortus Botanicus Istanbulensis) was established and began operating in 1935 with contributions from Ord. Prof. Dr. Leo Brauner, who supported Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn in arranging the garden and in education along with garden curators. Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn worked hard to ensure that the botanical garden was compatible to its advanced counterparts in Europe. Bahçe, 2003 ylnda Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn onuruna yeniden adlandrlm ve Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi adn almtr. In 2003, the garden was renamed as Istanbul University Faculty of Science Alfred Heilbronn Botanical Garden in honor of Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn. 8

14 9

15 10 Acer palmatum Thunb. Japon Akçaaac Japanese Maple

16 Azalea japonica Kuntze Açelya Japonica azaleas Convallaria majalis L. Müge Lilly of thevalley 11

17 Ta Bahçe Rock Garden 6 12

18 13 Azalea japonica Kuntze Hino Crimson Açelya Japonica azaleas

19 Aubrieta deltoidea (L.) DC. Obrizya Purple Rock Cress Ta Bahçe Rock Garden 14

20 15 Aquilegia vulgaris L. Haseki Küpesi Columbine

21 Ajuga reptans L. Meryemsaç Blue Bugle 16

22 Gladiolus communis var. byzantinus (Mill.) O. Bolos & Vigs Bizans Klçotu Byzantine Sword-Lily 17

23 Kefetme Exploring Türkiye, lman zondaki en zengin ve en ilginç bitki türlerine sahip ülkedir ve 165 familyadan yaklak 9000 vasküler bitki türünü (10,765 takson) barndrmaktadr. Ortalama 3000 bitki türü (3022 tür ve 3403 takson) Türkiye için endemiktir (toplam saynn %35 i sadece Türkiye de yetiir). AHBB 15,000 m² alan kaplar ve 6 bölüme ayrlmtr: Sistematik bölüm, Ta bahçe, Tbbi bitkiler, Türkiye bitkileri, Deney alanlar ve Arboretum. Bahçede 6 sera (Aratrma, Kaktüs, Orkide, Yamur orman, Tropikal meyve, Sikas) ve 23 havuz bulunmaktadr. Açk alanlarda, aaç ve çallar içeren 400 odunsu bitki türü, 160 familyadan 3500 otsu bitki ile Türkiye floras için nadir ve endemik bitkiler bulunmaktadr. Bahçede toplam 6000 bitki türü (yerli ve yabanc) sergilenmektedir ve seralarda farkl tropikal bölgelerden gelmi 2500 egzotik tür bulunmaktadr. Turkey has the richest and interesting flora in the temperate zone with approximately 9000 vascular plant species from 165 families plant species approximately (3022 species and 3403 taxon) are endemic for Turkey (35% of the total number grow only in Turkey). AHBG covers an area of 15,000 m² and is divided into 6 sections: Systematic division, Rock garden, Medicinal plants, Turkish plants, Experimental fields and Arboretum. There are 6 greenhouses (Research, Cactus, Orchid, Rainforest, Tropical fruits, Cycas) and 23 pools in the garden. 400 woody plants including trees and shrubs, 3500 herbal plant specimens from 160 families, some endemic and rare plants for Turkish flora are located in the open fields. Totally, 6000 plant species (native and exotic) are exhibited in the garden and greenhouses contain 2500 exotic specimens from different tropical regions. AHBB de ayrca herbaryum, tohum bankas, botanik kütüphanesi ve botanik aratrma laboratuarlar yer almaktadr. In AHBG, herbarium, seed bank, botanical library and botanical research laboratories are also found. 18

24 19 Aquilegia x hybrida Sims. Haseki Küpesi Columbine

25 Alyssum saxatile L. Sar Alis Basket of Gold 20

26 Borago officinalis L. Hodan Borage 21

27 Gladiolus italicus Mill. Klçotu Sword-Lilly 22

28 Lampranthus roseus (Willd.) Schwantes Parlak Çiçek Ice Plant 23 Thymus vulgaris L. Kekik Thyme

29 Koruma Conserving Anadolu, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve Iran-Turan fitocorafik bölgelerinin buluma yeridir. Bu nedenle Türkiye, jeolojik, topografik ve ktasal karakteristiklerden kaynaklanan geni bir habitat çeitliliine ve iklim koullarna sahiptir. Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi nde Türkiye için endemik olan bitki türlerinin çounu ve dier ülkelere ait birçok egzotik bitki türünü görebilirsiniz. AHBB de stanbul florasnn nadir ve endemik taksonlarnn (44 küresel tehdit altndaki tür) korunmas, çoaltlmas ve yeniden floraya kazandrlmas salanmaktadr. Turkey has a wide diversity of habitats and climatic conditions resulting from geological, topographical and continental characteristics of Anatolia as a meeting place of three phytogeographical regions including Euro-Siberian, Mediterranean, and Irano-Turanian. In Alfred Heilbronn Botanical Garden, you can see many endemic plants species found in Turkey and also exotic species belong to the other countries. It provides conservation, reproduction and reintroduction of rare and endemic taxa of Istanbul flora (44 globally threatened species) Bahçenin özel bir bölümü Anadolu da risk altnda bulunan soanl bitkilerin exsitu korunmas ve çoaltlmas için ayrlmtr. A special section of the Garden is devoted to ex -situ conservation and multiplication of the bulbous plants of Anatolia at risk in the wild. 24

30 Crocus mathewii Kernd. & Pasche Mathew Çidemi Mathew Crocus 25

31 Sternbergia candida B. Mathew & T. Baytop Beyaz Sternbergia White Sternbergia 26

32 Amsonia orientalis Decne Mavi Yldz Blue Star 27

33 Rhaponticoides iconiensis (Hub.-Mor.) M.V. Agab. & Greuter Tülüah 28

34 Eitme Educating AHBB halka açktr ve geziler eitim faaliyetlerini de içermektedir. Her yl, örenciler, aratrmaclar ve turistler gibi geni yelpaze gösteren farkl gruplardan yaklak 10,000 ziyaretçi bahçeyi gezmeye gelmektedir. Visitor services in AHBG include garden tours, educational displays. The garden is open to the public. Approximately visitors from a broad range of groups visit the garden every year, including students, researchers and tourists. AHBB, bahçe ve seralaryla yine her yl 1000 den fazla Biyoloji Lisans ve Yüksek Lisans örencisinin Botanik eitimine katkda bulunmaktadr. Every year the AHBG contributes to the Botany education of more than 1000 undergraduate and postgraduate students of Biology in the garden and greenhouses. lk ve ortaokul örencilerine, stanbul ve çevresinde yaayanlara ve yabanc misafirlere bitki dünyasndan ilginç örnekler sunulmaktadr. Interesting samples from the world of plants are presented to primary and secondary education students and to people who live in Istanbul and surroundings and also to foreign guests Ziyaretçilerimizin bazlar botanik bilgilerini artrmak veya ku gözlemlemek için gelirlerken, bazlar gerek Türkiye den ve gerekse tüm Dünya dan seçilmi özel türleri temsil eden harika bitkileri incelemektedirler. Some of our visitors come to add to their botanical knowledge or to observe the birds and the others to marvel at the wonderful range of plant representing selected species from Turkey and all over the World. 29

35 30 Turnera ulmifolia L. Sar Kzlaaç Yellow Alder

36 Iris germanica L. Alman Süseni German Flag 31

37 32 Iberis sempervirens L. Hünkarbeendi Evergreen Candytuft

38 33

39 Tulipa x hybrida Queen of the Night Lale Tulip 34

40 Papaver dubium L. Uzun Bal Haha Long-Headed Poppy Iris pseudacorus L. Bataklk Süseni Yellow Flag 35

41 Paeonia peregrina Mill. Bocur Peony 36

42 Asphodelus fistulosus L. subsp. fistulosus Hdrellezkamçs Onionweed 37

43 Aubrieta deltoidea (L.) DC. Obrezya Purple Rock Cress 38

44 39

45 40 Muscari comosum (L.) Mill. Arap Sümbülü Tassel Hyacinth

46 41

47 Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb. Bergenya Pigsqueak 42

48 Crocus pallasii Goldb. Sonbahar Çidemi Autumn Crocus 43

49 Anthurium andreanum Linden ex Andre Red Flamingo Çiçei Flamingo Flower 44

50 Anthurium andreanum Linden ex Andre White Flamingo Çiçei Flamingo Flower 45

51 46

52 47 Anthurium scherzerianum Schott Flamingo Çiçei Pigtail Flamingo Flower

53 48 Pachystachys lutea Nees. Sar Karides Çiçei Yellow Shrimp Plant

54 Jacobinia carnea (Lindl.) G. Nicholson Pembe Püskül Plume Flower 49

55 50 Bougainvillea spectabilis Willd. Begonvil Bougenvillea

56 51 Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br. Arokarya Çam Araucaria Pine

57 52 Heliconia bihai (L.) L. Macaw Çiçei Macaw Flower

58 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Su Sümbülü Water Hyacinth 53

59 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Su Sümbülü Water Hyacinth 54

60 Cycas revoluta Thunb. Japon Sago Palmiyesi Cycad Sago Palm 55

61 56 Nepenthes sanguinea Lindl. brik Böcek Kapan Pitcher Plant

62 57 Ficus benjamina L. Star Light Benjamin Weeping Fig

63 Licuala grandis H. Wendl. Dantelal Yelpaze Palmiyesi Ruffled Fan Palm 58

64 Fittonia verschaffeltii (Lem.) Van Houtte Mosaic Plant Mozaik Bitkisi Plectranthus forsteri Benth. Swedish Ivy sveç Sarma 59

65 60

66 61 Coffea stenophylla G. Don. Sierra Leone Kahve Aac Sierra Leone Coffee Tree

67 Nymphaea rubra Roxb. ex Andrews Krmz Nilüfer Red Water Lilly Nymphaea alba L. Beyaz Nilüfer White Water Lilly 62 62

68 Coffea arabica L. Arap Kahve Aac Arabian Coffee Tree 63

69 64 Musa acumimata Colla Muz Çiçei Banana Flower

70 65 Musa acumimata Colla Muz Çiçei Banana Flower

71 Musa acumimata Colla Muz Banana 66

72 Dasylirion texanum Scheele Texas Sotol Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Kaynana Dili Indian Fig Cactus 67

73 Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Kaynana Dili Indian Fig Cactus Cereus peruvianus (L.) Mill. Çit Kaktüsü Hedge Cactus

74 69 Nolina recurvata a (Lem.) Hemsl. Fil Aya Elephant s Foot

75 Pandanus veitchii Mast. Pandanus Screw Pine Aloe vera (L.) Burm. f. Sarsabr Aloe vera 70

76 Jasminum sambac [Soland.] Arap Yasemini Arabian Jasmine 71

77 Argyreia nervosa (Burm f.) Boyer Hawaiian Baby Woodrose 72

78 73 Cedrus libani A. Rich. Lübnan Sediri Cedar of Lebanon

79 Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud Kanarya Adalar Hurmas Canary Date Palm 74

80 75 Podocarpus macrophyllus D. Don. Budist Çam Bigleaf Podocarp

81 Canl fosil aaçlar! Dinozorlardan daha yal! Living fossil trees! Older than dinosaurs! Ginkgo biloba L. Çin Yelpaze Çam Maidenhair Tree 76

82 77

83 Ginkgo biloba L. Çin Yelpaze Çam Maidenhair Tree () 78

84 79 Ginkgo biloba L. Çin Yelpaze Çam Maidenhair Tree ()

85 Liquidambar orientalis Mill. Anadolu Sla Aac Oriental Sweet Gum 80

86 Cinnamomum camphora T. Nees & Eberm. Kafur Aac Camphor Tree 81

87 82 Pinus wallichiana A. B. Jacks Himalaya Çam Himalayan Pine

88 Torreya nucifera (L.) Siebold.&Zucc. Japon Toreya Japanese Nutmeg Yew 83

89 Manihot esculenta Crantz Kassava Aac Cassava 84

90 Magnolia grandiflora L. Büyük Çiçekli Manolya Southern Magnolia 85

91 86 Magnolia grandiflora L. Büyük Çiçekli Manolya Southern Magnolia

92 Cycas revoluta Thunb. Japon Sago Palmiyesi Cycad Sago Palm 87

93 Cycas revoluta Thunb. Japon Sago Palmiyesi Cycad Sago Palm () Cycas revoluta Thunb. Japon Sago Palmiyesi Cycad Sago Palm () 88

94 Picea pungens Engelm. Mavi Ladin Colorado Blue Spruce 89

95 Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C. Cheng Dawn Redwood Çin Su Ladini 90

96 91

97 Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. Büyük Yaprakl Ortanca Bigleaf Hydrangea 92

98 93

99 94

100 Liriodendron tulipifera L. Amerikan Lale Aac American Tulip Tree 95

101 96

102 Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. Afrika Zamba African Lilly 97

103 Punica granatum L. Nar Pomegranate Cedrus atlantica Glauca Pendula (Endl.) Manetti ex Carrière Mavi Atlas Sediri Blue Atlas Cedar 98

104 Berberis thunbergii DC. Atropurpurea Krmz Hanm Tuzluu Japanese Barberry 99

105 Acanthus mollis L. Ay Pençesi Bear s Breeches 100

106 101

107

108 Cynara cardunculus L. Yaprak Enginar Cardoon 103

109 104 Picea orientalis (L.) Peterm. Dou Ladini Oriental Spruce

110 Camellia japonica L. Kamelya Camellia Nerium oleander L. Zakkum Oleander 105

111 ISTF Herbarium Facultatis Scientiarum Universitatis Istanbulensis Herbaryum Herbarium Kurutulmu bitki örnekleri saklanmaktadr. Index Herbariorum üyesidir ve dijital veri bankas bulunmaktadr. Conservation of dried plant materials. Member of Index Herbariorum and has a digital database 106

112 107

113 108

114 Botanik Aratrma Laboratuarlar Botanical Research Laboratories 109

115 110

116 Farkl konularda botanik aratrma olanaklar Botanical research facilities on different subjects 111

117 112

118 Teekkür Yazarlar, Prof. Dr. O. Küçüker, Doç. Dr. T. Özcan, Doç. Dr. O. Erol, Y. Doç. Dr. Ergül Çetin, Y. Doç. Dr. Erdal Üzen,, Y. Doç. Dr. B. Toklu, Y. Lis. Ör. Nurbir Gevrek, Prof. Dr. K. Alpinar, Dr.. Akarn,. Aydodu ve tüm Botanik Anabilim Dal Akademik Personeline bilimsel katklarndan dolay teekkür ederler. Acknowledgements Authors are grateful to Prof. Dr. O. Küçüker, Assoc. Prof. Dr. T. Özcan, Assoc. Prof. Dr. O. Erol, Assist. Prof. Dr. Ergül Çetin, Assist. Prof. Dr. Erdal Üzen, Assist. Prof. Dr. B. Toklu, MSc. Stud. Nurbir Gevrek, Prof. Dr. K. Alpinar, Dr.. Akarn,. Aydodu and to all of the Academical Staff Members of Botany Division for their kind scientific support. 113

119 Kaynaklar/References 1. Küçüker, O. (2011) stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi, Tarihçe ve Bitki Varl. stanbul. 2. Özcan, T. (2011) Istanbul University Faculty of Science Alfred Heilbronn Botanical Garden,(http://www.coimbra-group.eu/uploads/2012/IstanbulBotanical%20Garden.pdf) 3. Yaltrk, F., Efe, A., Uzun, A. (1997) Tarih Boyunca stanbul un Park Bahçe ve Korular: Egzotik Aaç ve Çallar. sfalt, stanbul. 4. Yücel, E. (2002) Çiçekler ve Yer Örtücüler. Eskiehir. 5. Tekin, E. (2005) Türkiye nin En Güzel Yaban Çiçekleri. Türkiye Bankas Kültür Yaynlar. stanbul. 6. Gemici, Y., Seçmen, Ö., Acar,., Görk, G., Özel, N. (1992) Kültürpark n(zmir) Aaç ve Çal Türleri. zfa, zmir. 7. Güner, A. (2012) Türkiye Bitkileri Listesi: Damarl Bitkiler (A Checklist of the Flora of Turkey, Vascular Plants). ANG Vakf / Nezahat Gökyiit Botanik Bahçesi, stanbul. 8. Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S. (2003) Türkiye nin Önemli Bitki Alanlar. WWF Türkiye (Doal Hayat Koruma Vakf), stanbul. 9. Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adgüzel, N. (2000) Türkiye Bitkileri Krmz Kitab Yl Üniversitesi ve Türkiye Tabiatn Koruma Dernei, Ankara. 10. Woods, C. (1992) Encyclopedia of Perennials: A Gardener s Guide, Facts on File, Inc., New York. 11. Phillips, R. (1981) Les Arbres. Solar, Paris, France. 12. Nezahat Gökyiit Botanik Bahçesi Guide Book, Istanbul, (2009). 13. Fairchild Tropical Garden Visitor Guide, Coral Gables, USA, (2008). 14. stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi: Bir Botanik Bahçesinin Anatomisi, Istanbul (2011) 15. stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi Broürleri, stanbul, ( )

120 Bitki ndeksi / Plant Index Sayfa No. / Page No. A, B Acanthus mollis L. (Ay Pençesi, Bear s Breeches ).100 Acer palmatum Thunb. (Japon Akçaaac, Japanese Maple).. 10 Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. (Afrika Zamba, African Lilly) 97 Ajuga reptans L. (Meryemsaç, Blue Bugle)...16 Aloe vera (L.) Burm. f. (Sarsabr,Aloe vera) Alyssum saxatile L. (Sar Alis, Basket of Gold). 20 Amsonia orientalis Decne (Mavi Yldz, Blue Star)...27 Anthurium andreanum Linden ex Andre Red (Flamingo Çiçei, Flamingo Flower).44 Anthurium andreanum Linden ex Andre White (Flamingo Çiçei, Flamingo Flower) 45 Anthurium scherzerianum Schott (Flamingo Çiçei, Pigtail Flamingo Flower) Aquilegia vulgaris (Haseki Küpesi, Columbine)...15 Aquilegia x hybrida Sims. (Haseki Küpesi, Columbine) Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br. (Arokarya Çam, Araucaria Pine)...51 Argyreia nervosa (Burm f.) Boyer (Hawaiian Baby Woodrose) Asphodelus fistulosus L. (Çiri Otu, Onionweed)...37 Aubrieta deltoidea (L.) DC. (Obrezya, Purple Rock Cress) 38 Azalea japonica Kuntze (Açelya, Azalea) , 13 Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb. (Bergenya, Pigsqueak)..42 Berberis thunbergii DC. Atropurpurea (Krmz Hanm Tuzluu, Japanese Barberry)...99 Borago officinalis L. (Hodan, Borage) Bougainvillea spectabilis Willd. (Begonvil, Bougenvillea).50 C Camellia japonica L. (Kamelya, Camellia) Cedrus atlantica Glauca Pendula (Endl.) Manetti ex Carrière(Mavi Atlas Sediri, Blue Atlas Cedar).98 Cedrus libani A. Rich. (Lübnan Sediri, Cedar of Lebanon)...73 Cereus peruvianus (L.) Mill. (Çit Kaktüsü, Hedge Cactus) Cinnamomum camphora T. Nees & Eberm. (Kafur Aac, Camphor Tree).81 Coffea arabica L. (Arap Kahve Aac, Arabian Coffee Tree) 63 Coffea stenophylla G. Don. (Sierra Leone Kahve Aac, Sierra Leone Coffee Tree) 61 Convallaria majalis L. (Müge,Lilly of thevalley) Crocus mathewii Kernd. & Pasche (Mathew Çidemi, Mathew Crocus) 25 Crocus pallasii Goldb. (Sonbahar Çidemi, Autumn Crocus)..43 Cycas revoluta Thunb. (Japon Sago Palmiyesi, Cycad Sago Palm)...55, 87, 88 Cynara cardunculus L. (Yaprak Enginar, Cardoon).103 D, E, F Dasylirion texanum Scheele (Texas Sotol)..67 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (Su Sümbülü, Water Hyacinth)..52, 53, 54 Ficus benjamina L. Star Light (Benjamin, Weeping Fig).57 Fittonia verschaffeltii (Lem.) Van Houtte (Mosaic Plant, Mozaik Bitkisi) G Ginkgo biloba L. (Çin Yelpaze Çam, Maidenhair Tree).76, 78,79 Gladiolus communis var. byzantinus (Mill.) O. Bolos & Vigs (stanbul Klçotu, Byzantine Sword Lily). 17 Gladiolus italicus Mill. (Klçotu, Sword-Lily).. 22 H, I Heliconia bihai (L.) L. (Macaw Çiçei, Macaw Flower) Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. (Büyük Yaprakl Ortanca, Bigleaf Hydrangea) 92 Iberis sempervirens L. (Hünkarbeendi, Evergreen Candytuft)..32 Iris germanica L. (Alman Süseni, German Flag)..31 Iris pseudacorus L. (Bataklk Süseni, Yellow Flag) Iris xiphium L. (spanyol Süseni, Spanish Flag)

121 Sayfa No. / Page No. J, L Jacobinia carnea (Lindl.) G. Nicholson (Pembe Püskül, Plume Flower) 49 Jasminum sambac [Soland.] (Arap Yasemini, Arabian Jasmine) 71 Lampranthus roseus (Willd.) Schwantes (Parlak Çiçek, Ice Plant) Licuala grandis H. Wendl. (Dantelal Yelpaze Palmiyesi, Ruffled Fan Palm)...58 Liriodendron tulipifera L. (Amerikan Lale Aac, American Tulip Tree.95 Liquidambar orientalis Mill. (Anadolu Sla Aac, Oriental Sweet Gum)...80 M Magnolia grandiflora L. (Büyük Çiçekli Manolya, Southern Magnolia)...85, 86 Manihot esculenta Crantz (Kassava Aac, Cassava)...84 Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C. Cheng (Dawn Redwood, Çin Su Ladini)...90 Musa acumimata Colla (Muz, Banana).. 64, 65, 66 Muscari comosum (L.) Mill. (Arap Sümbülü, Tassel Hyacinth). 40 N, O Nepenthes sanguinea Lindl. (brik Böcek Kapan, Pitcher Plant) Nerium oleander L. (Zakkum, Oleander) Nolina recurvata (Lem.) Hemsl. (Fil Aya, Elephant s Foot) Nymphaea alba L. (Beyaz Nilüfer, White Water Lilly). 62 Nymphaea rubra Roxb. ex Andrews (Krmz Nilüfer, Krmz Water Lilly) Opuntia ficus-indica (L.) Mill. (Kaynana Dili, Indian Fig Cactus). 67, 68 P, R Pachystachys lutea Nees. (Sar Karides Çiçei, Yellow Shrimp Plant) 48 Paeonia peregrina Mill. (Bocur, Peony)...36 Pandanus veitchii Mast. (Pandanus, Screw Pine).70 Papaver dubium L. (Uzun Bal Haha, Long-Headed Poppy) Phoenix canariensis Hort. ex Chobaud (Kanarya Adalar Hurmas, Canary Date Palm) Picea orientalis (L.) Peterm. (Dou Ladini, Oriental Spruce)..104 Picea pungens Engelm. (Mavi Ladin, Colorado Blue Spruce).89 Pinus wallichiana A.B.Jacks (Himalaya Çam, Himalayan Pine).. 82 Plectranthus forsteri Benth. (sveç Sarma, Swedish Ivy) Podocarpus macrophyllus D. Don. (Budist Çam, Bigleaf Podocarp) Punica granatum L. (Nar, Pomegranate)..98 Rhaponticoides iconiensis (Hub.-Mor.) M.V. Agab. & Greuter (Tülüah)...27 S, T Sternbergia candida B. Mathew & T. Baytop (Beyaz Sternbergia, White Sternbergia)...26 Thymus vulgaris L. (Kekik, Thyme).23 Torreya nucifera (L.) Siebold.&Zucc. (Japon Toreya, Japanese Nutmeg Yew) Tulipa x hybrida Queen of the Night (Lale, Tulip)...34 Turnera ulmifolia L. (Sar Kzlaaç, Yellow Alder)

122 Renkli sembolleri takip edin ve bitkinizi bulun! Follow the colored symbols and find your plant! 117

123 Semboller Symbols Koruma statüsü (IUCN Krmz Liste kriteri): Çok tehlikede (CR) Tehlikede (EN) Condervation status (IUCN Red List criteria): Critically endangered (CR) Endangered (EN) Zarar görebilir (VU) Vulnerable (VU) Endemik Endemic Doal alanlar 1 Natural areas 1 Doal alanlar 2 Natural areas 2 118

124 A B C D 1 Bahçe Plan Garden Plan 2 3 Greenhouse Greenhouse 4 stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dal, Süleymaniye, stanbul-türkye Istanbul University Faculty of Science Biology Department Botany Division, Suleymaniye, Istanbul-TURKEY Aratrma seras Research greenhouse Kaktüs seras Cactus greenhouse Orkide seras Orchid greenhouse Yamur orman seras Rainforest greenhouse AHBG AHBB Tropikal meyve seras Tropical fruit greenhouse Bataklk havuzlar Marsh pools Ta bahçe Rock garden Sikas seras Cycas greenhouse

ERZURUM VE YAKIN ÇEVRESİ ALPİN VEJETASYONUNDA YER ALAN BAZI BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ERZURUM VE YAKIN ÇEVRESİ ALPİN VEJETASYONUNDA YER ALAN BAZI BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERZURUM VE YAKIN ÇEVRESİ ALPİN VEJETASYONUNDA YER ALAN BAZI BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Süreli Yayını / 2011 / Sayı 5 TARIM ÖZEL SAYISI

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Süreli Yayını / 2011 / Sayı 5 TARIM ÖZEL SAYISI ISSN 1308-4054 Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Süreli Yayını / 2011 / Sayı 5 TARIM ÖZEL SAYISI ISSN 1308-4054 2011 / Sayı 5 İÇİNDEKİLER Biri Yer, Biri Bakar.. 3 Gıda Güvenliği 4 Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler

Detaylı

GAZİPAŞA Sessiz cennet A silent heaven. Caretta carettalar Akdenizin gerçek sahipleri The real owners of the Mediterranean

GAZİPAŞA Sessiz cennet A silent heaven. Caretta carettalar Akdenizin gerçek sahipleri The real owners of the Mediterranean KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ / CULTURE & TOURISM MAGAZINE Yıl / Year: 3 Sayı / Issue:18 Temmuz - Ağustos / July - August 2013 www.antalya.gov.tr - antalyakulturturizm.gov.tr GAZİPAŞA Sessiz cennet A silent

Detaylı

TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır

TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır Published by Institute of Science of Bingol University Döküm Yöntemiyle Üretilen Co-28Cr-6Mo Alaşımının

Detaylı

AREL KOLEJİ 25.YILINDA

AREL KOLEJİ 25.YILINDA SAYI 32 NEWS BULLETIN OF AREL COLLEGE ŞUBAT / FEBRUARY AREL KOLEJİ 25.YILINDA THE 25th YEAR OF AREL COLLEGE AREL ÖĞRENCİLERİ YÜZMEDETÜRKİYE ŞAMPİYONU AREL STUDENTS ARE CHAMPION SWIMMERS IN TURKEY AZMİ

Detaylı

1. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE SEYAHAT ACENTASININ KURULUŞ AMAÇ VE GEREKSİNİMLERİ (LANDISH)

1. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE SEYAHAT ACENTASININ KURULUŞ AMAÇ VE GEREKSİNİMLERİ (LANDISH) GİRİŞ Küreselleşen günümüz dünyasında rekabette üstünlük sağlamada kullanılan en etkin ticaret alanlarından birisi turizmdir. Turizm faaliyetleri, dünya ticaret hacminin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Detaylı

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Kasım - Şubat 2013 November - February 2014 Sector / Sektör : 44 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik

Detaylı

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ KOLEKSİYONUNDAN. İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ KOLEKSİYONUNDAN. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Ş e h i r g i b i b i r ç a r ş ı A b a z a a r l i k e a c i t y R e n k l i ç ö l l e r ü l k e s i : Ü r d ü n T h e l a n d o f c o l o u r f u l d e s e r t s : J o r d a n D a d a ş l a r y ü k s

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 13-29, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128

COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 13-29, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 13-29, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 ORMANGÜLLERİ (Rhododendron

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/1 (2014) 94-109

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/1 (2014) 94-109 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/1 (2014) 94-109 Research article/araştırma makalesi The significance of the Betulaceae family in Quaternary:

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 TÜRSAB HİLTON ANTAKYA MÜZE OTEL HİLTON ANTAKYA MUSEUM HOTEL DİLEK YARIMADASI DİLEK PENINSULA TRAVEL TURKEY

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

Kelkit (Gümüşhane) Aktarlarında Satılan Tıbbi Bitkiler. Medicinal Plants Sold in the Herbal Markets in Kelkit (Gümüşhane)

Kelkit (Gümüşhane) Aktarlarında Satılan Tıbbi Bitkiler. Medicinal Plants Sold in the Herbal Markets in Kelkit (Gümüşhane) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(3), 60-80, 2014 Kelkit (Gümüşhane) Aktarlarında Satılan Tıbbi Bitkiler

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi

Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Haberler / News Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi Fire of Anatolia Charms at the Cersaie Trade Fair Türk seramiklerinin dünyada markalaşma faaliyetlerini

Detaylı

ÖNSÖZ. Genel Sekreter Faruk TEZEL. Madencioğlu Şelalesi BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

ÖNSÖZ. Genel Sekreter Faruk TEZEL. Madencioğlu Şelalesi BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Safranbolu Amasra ÖNSÖZ Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) kar amacı gütmeyen, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler 2014 / 01 üaa yıla hızlı başladı ÜAA HAD a Successful start at Internatıonal unıversıtıes söyleşiler INTERVIEWS ahmed akgiray aylin sezgin ALISON STENDHAL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN KURUMSAL YAYINIDIR.

Detaylı

Welcome Hoş Geldiniz. Orientation Booklet Oryantasyon Kitapçığı 2013-2014

Welcome Hoş Geldiniz. Orientation Booklet Oryantasyon Kitapçığı 2013-2014 Welcome Hoş Geldiniz Orientation Booklet Oryantasyon Kitapçığı 2013-2014 Index 2013-2014 Academic Year International Student Orientation Program (ISOP) 2 ISOP Phase 1: Welcome Program September 12-13,

Detaylı

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Kış - 2014 Sayı: 02 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Winter 2014 Issue: 02 KAYAK CENNETİ: İSVİÇRE SKI HEAVEN SWITZERLAND Bizden

Detaylı

SETUR İLE YENİ MACERALAR, YENİ KEŞİFLER NEW ADvENTURES, NEW DISCOvERIES WITH SETUR

SETUR İLE YENİ MACERALAR, YENİ KEŞİFLER NEW ADvENTURES, NEW DISCOvERIES WITH SETUR SONBAHAR/AUTUMN 2013/05 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY SONBAHAR/AUTUMN 2013/05 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY AFRİKA HEP HAZIR, PEKİ YA SİZ? AFRICA IS ALWAYS READY FOR YOU, WHAT ABOUT YOU? HOŞGELDİN YENİ YIL! WELCOME

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

YERYÜZÜ CENNETİ KHAO LAK A HEAVEN ON EARTH KHAO LAK. Portre. Alışveriş Sezon Trendlerinden Haberler. Röportaj TUYED Başkanı Kerem Köfteoğlu

YERYÜZÜ CENNETİ KHAO LAK A HEAVEN ON EARTH KHAO LAK. Portre. Alışveriş Sezon Trendlerinden Haberler. Röportaj TUYED Başkanı Kerem Köfteoğlu look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz İlkbahar 2015 Sayı: 03 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Spring 2015 Issue: 03 YERYÜZÜ CENNETİ KHAO LAK A HEAVEN ON EARTH KHAO

Detaylı

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler Sempozyum Hacettepe Üniversitesinin kurulu unun 40., Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün kurulu unun 35. yılı nedeniyle düzenlenmi

Detaylı

5. DÜNYA LALE ZİRVESİ PROGRAMI / 5 th WORLD TULIP SUMMIT PROGRAMME 14-15 Kasım / November 2013

5. DÜNYA LALE ZİRVESİ PROGRAMI / 5 th WORLD TULIP SUMMIT PROGRAMME 14-15 Kasım / November 2013 5. DÜNYA LALE ZİRVESİ PROGRAMI / 5 th WORLD TULIP SUMMIT PROGRAMME 14-15 Kasım / November 2013 Lale; doğada, tarihte ve sanatta Tulip in nature, history and art Haliç Kongre Merkezi Eyüp Salonu Halic Congress

Detaylı

SUPPLEMENT ABSTRACTS EK ÖZETLER

SUPPLEMENT ABSTRACTS EK ÖZETLER KATKILARIYLA The 2 nd International Symposium on Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit Human - Environment Interactions and Ecology of Mountain Ecosystems SUPPLEMENT ABSTRACTS 2. Uluslararası Kazdağları

Detaylı

II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran 2011, K r ehir / TÜRK YE http://sulakalanlarkongresi.org

II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran 2011, K r ehir / TÜRK YE http://sulakalanlarkongresi.org II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 2224 Haziran 2011, K r ehir / TÜRK YE i II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 2224 Haziran 2011, K r ehir / TÜRK YE II. TÜRK YE SULAK ALANLAR KONGRES 2224 Haziran 2011

Detaylı

TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI. Kuşadası Kuşadası. RAMAZAN Ramadan

TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI. Kuşadası Kuşadası. RAMAZAN Ramadan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies TEMMUZ 2013 JULY 337 TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI Efes Congress Center Kuşadası Kültürel zenginliğimiz onlara emanet:

Detaylı

Sevgili Okurlar, Dear Readers,

Sevgili Okurlar, Dear Readers, Sevgili Okurlar, Dear Readers, Merhaba, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı na, yeni okulumuza kavuşmanın heyecanı ile başlayışımız daha dün gibi. Büyük bir enerji ve mutlulukla eğitim yolculuğumuzu yarıladık

Detaylı

1 2 3 Değerli Atraxion Okuyucuları, Dear valuable Atraxion Readers, İlk sayımıza verdiğiniz olumlu tepkilerle yolumuza daha güçlü adımlarla devam edebileceğimizi fark e rdiğiniz için teşekkür ederiz. We

Detaylı