Yapay Yuvalarda Kuluçkaya Yatan Ötücü Kuşların Yuva Seçiminde Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapay Yuvalarda Kuluçkaya Yatan Ötücü Kuşların Yuva Seçiminde Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi 1"

Transkript

1 Araştırma Makalesi Yapay Yuvalarda Kuluçkaya Yatan Ötücü Kuşların Yuva Seçiminde Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi 1 Burak ÖZVARDAR 2, Orhan GÜL 2, Ortaç ONMUŞ 2, Mehmet SIKI 2** 2. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 35100, İzmir, Türkiye. ** Özet: Bu çalışma, yapay yuvalarda üreyen kuş türlerini ve bazı çevresel faktörlerin bu kuşların yuva seçimine etkilerini belirlemek amacıyla 2011 yılında İzmir in üç farklı bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Yapay yuvaları işgal eden kuş türlerinin yuva seçimine etki eden faktörler olarak yuvaların giriş delik çapı, giriş deliğinin baktığı yön, yuvaların yerden ve deniz seviyesinden yükseklikleri araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan 191 yapay yuvadan 91 i Ege Üniversitesi Kampüsü ne, 50 si İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı na ve 50 si Karabel Mesire Alanı na asılmıştır. İşgal edilen yapay yuvaların yerden yüksekliklerinin ortalamaları varyans (Anova) analizi, deniz seviyesinden yükseklikleri ve giriş delik çapları ise Kruskal-Wallis varyans analizi ile karşılaştırılmıştır. Yapay yuvalardan 107 si (% 56) işgal edilmiş olup, bu yuvaların altı kuş türü; Parus major (59), Parus ater (1), Parus caeruleus (10), Sitta krueperi (11), Passer montanus (23) ve Passer domesticus (3) tarafından işgal edildiği belirlenmiştir. Buna göre, yapay yuvaları işgal eden kuş türlerinin tercih ettiği yuvaların giriş delik çapları (p < 0.002) ve deniz seviyesinden yükseklikleri arasında (p < 0.001) anlamlı düzeyde fark olduğu; ancak yerden yüksekliğin kuşların yapay yuva seçimine önemli bir etkisinin olmadığı (p = 0.494) sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Anadolu Sıvacısı, baştankaralar, Parus sp., Passer sp., serçeler, Sitta krueperi, yapay yuvalar, yuva seçimi Effects of Some Environmental Factors on Nest-box Occupation of Passerine Species Abstract: We determined the bird species occupying artificial nest-boxes and investigated the effects of various environmental factors on nest-box occupations by these species. Nest-box entrance hole size and its orientation, height of the nest-boxes with respect to ground and altitude with respect to sea level were considered as environmental factors for investigation of nest-box occupancies. The study was carried out in three different locations in Izmir during the breeding season in 2011 and a total of 191 artificial nest-boxes were used: 91 in Ege University Campus, 50 in Izmir (Çiçekli) Forest and 50 in Karabel Recreation Area. The mean height of the occupied nest-boxes with different species were compared with Anova, and the mean altitude and nest-box entrance hole sizes were compared with Kruskal-Wallis variance analyses. Among 191 nest-boxes, 107 (%56) were occupied by six different bird species; Parus major (59), Parus ater (1), Parus caeruleus (10), Sitta krueperi (11), Passer montanus (23) and Passer domesticus (3). The occupation of nest-boxes by different species were significantly influenced with respect to entrance hole diameter (p < 0.002) and altitude above sea level (p < 0.001), while no significant difference was found for height above ground (p = 0.494). Keywords: Krüper's nuthatch, nest box, nest box occupation, Parus sp., Passer sp., sparrows, Sitta krueperi, tits Giriş Orman kuşlarının gittikçe azaldığı günümüzde sanayileşme, şehirleşme, tarımsal uygulamalar ve doğal alanlarının tahrip edilmesi gibi nedenlerden dolayı bazı kuşlar doğal yuva yapacak alanlar bulmakta zorlanmaktadırlar (Fuller ve ark., 2005; Amar ve ark., 2006). Bu nedenle yapay kuş yuvaları, yuva alanı bulmakta zorluk çeken kuşlara üreyebilmeleri için büyük bir fırsat sağlamaktadır (Du Feu, 2005). Bu yuvaların farklı kuş türleri tarafından tercih edilme nedenleri ve kuluçka başarısına etkileri son yıllarda sıklıkla çalışılmaktadır (Oppliger ve ark., 1994; Albayrak, 2002; Albayrak ve Erdoğan 2005; Browne, 2006). Yuva tipinin kuşlara olan etkisi incelendiğinde; suntadan yapılmış yuvaların tahtadan yapılanlara göre, yeşil renkli yuvaların da kahverengi olanlara göre üçte iki oranında daha çok tercih edildiği saptanmıştır (Browne, 2006; Navas ve ark., 2008). Ancak bu durum her zaman geçerli olmayıp, boyalı (sarı, turuncu, mavi ve yeşil) ve boyasız (tahta) yuvaların karşılaştırıldığı bir çalışmada, en çok işgal edilen yuvaların boyasız yuvalar olduğu ve yeşil renkli 1 Bu çalışma, Burak Özvardar tarafından 2011 yılında sunulan Ege Üniversitesi Kampüsü, Çiçekli Köyü (Bornova) ve Karabel Ormanı na (Kemalpaşa) Asılan Yuvalarda Kuluçkaya Yatan Kuş Türlerinin Tespiti ve Üreme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar isimli Yüksek Lisans tezi temel alınarak hazırlanmıştır

2 yuvaların hiçbir kuş türü tarafından işgal edilmediği saptanmıştır (Albayrak, 2002). Bunlara ek olarak, yuva tipinin kuşların kuluçkadaki yumurta sayısına, yumurtadan çıkan ve/veya uçma olgunluğuna erişen yavru sayısına olumsuz bir etkisi olmadığı da tespit edilmiştir (Browne, 2006). Çevresel etkenlerin yapay yuvalara olan etkisinin incelendiği bir araştırmada, Parus major un yapay yuvaları tercih etme durumu yuvanın parazitli ya da parazitten arındırılmış olması ve içinin boş ya da yuva materyali ile dolu olmasına bağlı olarak değerlendirilmiş; içerisinde yuva materyali bulunan ancak parazitsiz yuvalar ile içi boş ve parazitsiz yuvaların yaklaşık olarak aynı oranda tercih edildiği, parazitsiz yuvaların ise parazitli yuvalara göre çok yüksek oranda tercih edildiği belirlenmiştir (Christe ve ark., 1994). Benzer konuda yapılan bir başka çalışmada, parazitli yuvaların Parus major un üreme durumuna etkisi incelenmiş ve parazitli yuvalarda kuluçkaya yatma zamanının onbir gün geciktiği, yuva terkinin daha sık olduğu ve üreme başarısının düştüğü bildirilmiştir (Oppliger ve ark., 1994). Yapay yuva giriş deliğinin baktığı yön, bu yuvaları işgal eden kuş türlerinin yuva seçiminde doğrudan etkili olup; Sitta carolinensis ve Sitta pygmaea nın tercih ettikleri yuvaların büyük oranda güneydoğu yönüne baktıkları (McEllin, 1979), buna karşılık Sitta krueperi nin çoğunlukla doğuya bakan yuvaları işgal ettiği (Albayrak, 2005), güney ve güneybatı yönüne bakan yapay yuvalarda kuluçkaya yatan Parus major un yuva işgal oranının ve Ficedula hypoleuca nın da üreme başarısının anlamlı düzeyde düşük olduğu, Parus caeruleus un ise bu durumdan etkilenmediği ve giriş deliğinin baktığı yönün hem yapay yuvalarda (Goodenough ve ark., 2008) hem de doğal yuva seçiminde önemli olmadığı saptanmıştır (von Balen ve ark., 1982). Buna ek olarak, Tyto alba nın doğu ve kuzeye bakan yuvaları daha çok tercih ettiği, (Charter ve ark., 2010), Sturnus vulgaris in ise batı ve kuzeybatı yönüne bakan yuvaları tercih etmediği bilinmektedir (von Balen ve ark., 1982). Ayrıca ormanlık alanlarda Sitta krueperi varlığının, ağaç yüksekliği ile kuzey ve güneydoğuya bakan eğimli yamaçlarla pozitif, eğimin güneybatıya baktığı yamaçlar ile negatif korele olduğu tespit edilmiştir (Albayrak ve ark., 2011). Yuva seçiminin kuşların üreme başarısını arttırmaya yönelik bir adaptasyon olduğu (Misenhelter ve Rotenberry, 2000) ve birbirinden bağımsız çevresel faktörlerin ya da habitata bağlı değişkenlerin kuşların yuva seçimini etkileyebileceği (Stauffer ve Best, 1982) göz önüne alındığında, bu yönde elde edilecek bulgular sayesinde kuşların yuva seçimine etki eden etmenler belirlenerek, üreme başarısının arttırılması mümkün olabilir. Bu kapsamda, kullanılan yapay yuvaların yapıldığı malzeme, yuva tipi, rengi ve ebatları gibi şekilsel özellikleri de önem kazanmaktadır. Yapılan çalışmalarda, yapay yuvaların giriş delik çapı ile yerden ve deniz seviyesinden yüksekliğinin farklı kuş türlerinin yuva seçimine etkileri incelenmemiştir. Bu nedenle araştırmamızda, yapay yuvaların giriş delik çapı, giriş deliğinin baktığı yön, yerden yüksekliği ve deniz seviyesinden yüksekliği gibi çevresel etkenlerin, bu yuvaları tercih eden kuşların yuva seçimine etkilerinin olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem Çalışma Alanı Bu araştırma, 2011 yılı üreme döneminde İzmir in Bornova İlçesi nde bulunan Ege Üniversitesi Kampüsü ve İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı ile Kemalpaşa İlçesi nde bulunan Karabel Mesire Alanı nda gerçekleştirilmiştir. Ege Üniversitesi Kampüsü, 290 ha büyüklüğünde, deniz seviyesinden metre yüksekte yer alan yarı doğal bir alandır. Kampüs içinde Botanik Bahçesi, Rektörlük bahçesi ve Fen Fakültesi yerleşkesi farklı türlerden ağaçların bulunduğu ancak Kızılçam ağaçlarının sayıca baskın olduğu bölgelerdir. İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı, Bornova nın doğusunda, Manisa kara yolu üzerinde ve Çiçekli Köyü yakınında bulunan 117 ha büyüklüğünde, deniz seviyesinden metre yüksekte yer alan ormanlık bir piknik alanıdır. Alanda kızılçam toplulukları ve makilik alanlar baskın olup, orman içi açıklıklar ve mevsimlik akan küçük dereler yer alır (Gül, 2011). Karabel Mesire Alanı, Bornova nın doğusunda, Kemalpaşa İlçesi nde yer alan 23 ha büyüklüğünde, deniz seviyesinden metre yüksekte yer alan kızılçam ağaçlarının baskın olduğu bir piknik alanıdır. İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı ile benzer bir yapıya sahiptir

3 Yöntem Araştırma kapsamında, Ege Üniversitesi Kampüsü ne 91, İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı na 50 ve Karabel Mesire Alanı na 50 olmak üzere, toplam 191 adet yapay yuva yerleştirilmiş ve uzaktan okunabilecek şekilde numaralandırılmıştır. Araştırma kapsamında asılan 191 yuvanın giriş delik çapları mm arasında değişmekte olup; delik çaplarının ortalaması 32 ± 4 mm dir. Asılan 191 yuva arasında 30, 32 ve 35 mm delik çapına sahip yuvalar çoğunlukta olup, yüzdeleri sırasıyla %35, %18 ve %14 tür. Ege Üniversitesi Kampüsü ne yerleştirilen 91 adet yuvanın giriş delik çapları mm arasında değişmekte olup, delik çaplarının ortalaması 34 ± 5 mm dir. İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı na yerleştirilen 50 adet yuvanın giriş delik çapları mm arasında değişmekte olup, delik çaplarının ortalaması 32 ± 4 mm dir. Karabel Mesire Alanı na yerleştirilen 50 adet yuvanın giriş delik çapları mm arasında değişmekte olup, delik çaplarının ortalaması 31 ± 2 mm dir. Ege Üniversitesi Kampüsü ve Çiçekli Kent Ormanına asılan yuvaların yuva giriş deliklerininin bakı yönleri yaklaşık olarak her yöne eşit sayıda asılmış olup Karabel Mesire alanında asılan yuvaların tamamı literatürde belirtilen yuva güneydoğu yönüne asılmıştır (McEllin, 1979; von Balen ve ark., 1982; Albayrak, 2002; Albayrak ve Erdoğan, 2005; Goodenough ve ark., 2008; Charter ve ark., 2010; Albayrak ve ark., 2011). Ege Üniversitesi Kampüsü ve Çiçekli Kent Ormanına asılan yuvaların yuva giriş deliklerininin bakı yönleri sırasıyla kuzey %17,7, doğu %27,7, güneydoğu, 18,4, güney %21,3 ve batı %14,9 dur. Her bir yuvanın ağaçta asılı iken yerden yüksekliği şerit metre ve yuva giriş delik çapı mikrometre ile ölçülmüş, yuva giriş deliğinin hangi yöne baktığı ise pusula yardımıyla belirlenerek kaydedilmiştir. Yuvalara ulaşmak için 7 metre uzunluğunda A tipi merdiven kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, her bir yuvanın koordinatları ve deniz seviyesinden yükseklikleri GPS aleti yardımıyla ölçülerek kaydedilmiştir. Her bir bölge, üreme döneminde (mart, nisan ve mayıs ayları) en az üçer kez ziyaret edilmiş ve yuvaları işgal eden kuşlar, yuva tipleri, yumurtaları ve yavruları fotoğraf makinesi ile belgelenmiştir. Yuva kontrolleri sırasında yuvalarda bulunan yuva materyalleri, kuşların soğuk havalarda yuvaların içinde barınması için bozulmamıştır (Du Feu, 2005). Yapılan arazi gözlemleri sırasında yapay yuvaların işgal edilip edilmediği yuvaya konan malzemelere göre değerlendirilmiştir. Eğer yuva boş kalmış veya sadece birkaç parça yuva materyali konulmuş ise yuva işgal edilmemiş olarak değerlendirilmiştir. Eğer yapay yuvada, yuva malzemesinin olduğu ancak yuvanın tamamlanmamış olduğu yani yumurta bırakılacak halde olmadığı gözlenmişse; yuva işgal edilmiş ama üreme gerçekleşmemiş olarak değerlendirilmiştir. Eğer yapay yuvada yumurta, yavru gözlenmişse ya da yuvaya besin taşıyan ebeveynler gözlenmişse, yuvada üreme gerçekleşmiş olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada yuvaları işgal ettiği belirlenen altı kuş türünün yuva şekli ve yapımında kullandıkları malzemeler de karşılaştırılmıştır. İşgal edilen yapay yuvaların yerden yüksekliklerinin ortalamaları varyans analizi, deniz seviyesinden yükseklikleri ve giriş delik çapları ise Kruskal-Wallis varyans analizi ile karşılaştırılmıştır. Parus ater in sadece bir yuvada üremesi nedeniyle, bu tür analizlere dahil edilmemiştir. Bulgular Numaralandırılan 191 adet yuvadan 107 si (%56) altı farklı kuş türü; Parus major, Parus caeruleus, Parus ater, Sitta krueperi, Passer montanus ve Passer domesticus tarafından işgal edilmiştir. Bunlara ek olarak, Karabel Mesire Alanı ndaki bir yuvanın, bir yarasa türü olan Pipistrellus pipistrellus tarafından işgal edildiği gözlenmiştir. İşgal edildiği saptanan yuvaların Ege Üniversitesi Kampüsü, İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı ve Karabel Mesire Alanı ndaki sayıları ve her bir çalışma alanındaki yuva sayısına oranları sırasıyla 36 (%40), 24 (%48) ve 47 (%94) dir. Çalışma boyunca her bir bölgede işgal edilen yuva sayısı ile bu yuvaları işgal eden kuş türlerine ilişkin detaylı bilgiler Tablo 1 de verilmektedir. Araştırmada, işgal edilen yapay yuvaların her bir kuş türü tarafından işgal sayısı ile birlikte giriş delik çapları, baktığı yön ve yerden yüksekliklerine ilişkin değerler Tablo 2 de özetlenmektedir

4 Ege Üniversitesi Kampüsü nde yer alan 91 yuvadan 36 sının (%40) kuşlar tarafından işgal edildiği tespit edilmiştir. E.Ü. Kampüsü ne asılan yuvalar üç lokasyonda bulunmakta olup; Botanik Bahçesi nde 21 yuvadan 15 inin (%71), Fen Fakültesi yerleşkesinde 42 yuvadan 17 sinin (%40) ve Rektörlük bahçesinde 28 yuvadan 6 sının (%21) işgal edildiği belirlenmiştir. İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı ndaki 50 yuvadan 24 ü (%48), Karabel Mesire Alanı nda ise 50 yuvadan 47 si (%94) kuşlar tarafından işgal edilmiştir. Tablo 1. Her bir çalışma alanında asılı toplam yuva sayısı, işgal edilen yuva sayısı ve her bir kuş türünün işgal ettiği yuva sayıları ile yüzdeleri Ege Üniversitesi Kampüsü İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı Karabel Mesire Alanı Toplam yuva sayısı ve yüzdesi Parus major % Parus caeruleus % Parus ater % Sitta krueperi % Passer montanus % Passer domesticus % İşgal edilen yuva sayısı % Toplam yuva sayısı % Analiz edilen kuş türlerinin (Parus ater hariç) işgal ettikleri yuvaların yerden yükseklikleri arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır (p = 0.494). Ancak işgal edilen yuvaların deniz seviyesinden yükseklikleri (p < 0.001) ve giriş delik çapları (p = 0.002) açısından türler arasında anlamlı farklar belirlenmiştir. Tablo 2. Kuş türlerinin işgal ettiği yuvaların giriş delik çapı, baktığı yön ve yerden yüksekliği ile ilgili bilgiler Tür adı Yuva sayısı (n) Giriş delik çapı (mm) Baktığı yön Yerden yükseklik (m) Ort. ± SS Min. - Maks. Yön Yüzde Ort. ± SS Min. - Maks. Parus major ± Güneydoğu 64% 3.66 ± Parus caeruleus ± Güneydoğu 80% 3.63 ± Parus ater Batı Sitta krueperi ± Güneydoğu 82% 3.83 ± Passer montanus ± Güney 35% 3.78 ± Passer domesticus 3 42 ± Doğu 67% 4.17 ± yuva arasından işgal edilen 107 yuvanın (%56) giriş delik çaplarının ortalaması 31 ± 4 iken, işgal edilmeyen 84 yuvanın giriş delik çaplarının ortalaması 33 ± 5 mm olarak belirlenmiştir. Yapay yuva seçiminde giriş delik çapının etkileri incelendiğinde, Parus caeruleus ve Passer domesticus un birbirlerinden ayrıldıkları görülmektedir (Şekil 1)

5 Şekil 1. İşgal edilen yapay yuvaların giriş delik çaplarının, her bir kuş türü için karşılaştırmalı gösterimleri. Yapay yuvalarda kuluçkaya yatan kuş türleri arasında Parus major, Parus caeruleus ve Sitta krueperi nin yuva seçiminde, giriş deliği güneydoğuya bakan yuvaların büyük önem taşıdığı; işgal edilen yuvalardan güneydoğuya bakanların oranının bu üç tür için sırasıyla %65, %80 ve %82 olduğu belirlenmiştir. Yapay yuvaların yerden yüksekliğinin, yuva seçiminde önemli olduğuna dair bir bulguya rastlanamamıştır. İşgal edilen yuvalarda yerden yüksekliğin genel olarak benzer olduğu, anlamlı bir fark olmasa da Passer domesticus un tercih ettiği yuvaların diğerlerine kıyasla daha yüksekte bulunduğu görülmektedir (Şekil 2). Şekil 2. İşgal edilen yapay yuvaların yerden yüksekliğinin, her bir kuş türü için karşılaştırmalı gösterimleri. Parus major, Parus caeruleus ve Parus ater in yaptığı yuvaların benzer materyallerden oluştuğu belirlenmiştir. Her üç türün de temel yuva materyalini karayosunlarının oluşturduğu ancak, küçük kuru dalların da kullanıldığı gözlenmiştir. Yumurtanın bırakıldığı yumuşak kısmın, köpek ve koyun kılları ya da yün gibi yumuşak malzemelerden oluştuğu tespit edilmiştir. Parus ater in yumuşak kısımda kıl, yün gibi malzemelerin yanı sıra taze bitkisel materyaller de kullandığı gözlenmiştir. Parus major un yumurtalarını zemine yaydığı yuvasının tam ortasına bıraktığı, Parus caeruleus ve Parus ater in ise yumurtalarını yuvanın köşesine bıraktıkları

6 görülmüştür. Sitta krueperi nin yuva malzemesi olarak çoğunlukla ağaç kabuklarını ve kızılçam tohumlarının pervanelerini kullandığı gözlenmiştir. Bunun yanında kıl, yün, tüy, naylon parçaları, karayosunu ve kuru dal parçalarını da yuva malzemesi olarak kullandığı görülmüştür. Passer montanus ve Passer domesticus un yuva tipleri ve kullandıkları materyallerin benzer olduğu belirlenmiştir. Kuru dallar yuvanın kaba kısmını meydana getirirken, yumurta bırakılacak olan kısma ise tüy, naylon, ip, kıl gibi yumuşak malzemeler konulduğu görülmüştür. Tartışma ve Sonuç Kiziroğlu (1981) nun yapay yuvalar kullanarak Baştankaralar üzerine yapmış olduğu araştırmada, yuvaları Parus major, Parus caeruleus, Parus ater ve Parus lugubris olmak üzere dört farklı türün işgal ettiği; Albayrak (2002) ın Sitta krueperi üzerine yaptığı araştırmada, yapay yuvaları Sitta krueperi, Parus major, Parus caeruleus, Parus ater, Parus lugubris, Certhia brachydactyla, Phoenicurus phoenicurus ve Otus scops olmak üzere sekiz farklı kuş türünün işgal ettiği belirlenmiştir. Erdoğan ve Öz (2004) yapay yuvalar kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmada ise, yuvaları Parus major, Parus ater, Phoenicurus phoenicurus, Sitta krueperi, Otus scops ve Certhia brachydactyla olmak üzere altı farklı kuş türünün işgal ettiğini tespit etmişlerdir. Albayrak (2002), araştırmasında yapay yuvaları en fazla işgal eden türün Phoenicurus phoenicurus olduğunu; Erdoğan ve Öz (2004) ise, Parus major ve Phoenicurus phoenicurus olduğunu bildirmiştir. Ancak bizim araştırmamızda yuvalar en çok Parus major (%31) tarafından işgal edilmiş ve Phoenicurus phoenicurus un yapay yuvaları işgal ettiğine dair bir veriye rastlanmamıştır. Diğer iki çalışmanın Antalya civarında gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, bu durumun bölgesel farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ege Üniversitesi Kampüsü ndeki yuvaların işgal durumları bölgesel olarak karşılaştırıldığında; Botanik Bahçesi ndeki yuvaların işgal oranının (%71), Fen Fakültesi yerleşkesi (%40) ve Rektörlük bahçesindeki yuvaların işgal oranına (%21) kıyasla daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu durumun, Botanik Bahçesi ndeki bitki ve yabani ortam çeşitliliği, dolayısıyla olası besin bolluğu ve sığ su havuzlarının varlığından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Deniz seviyesinden yükseklikleri benzer olan ve yuvaların tümünün Kızılçam ağaçlarına asıldığı Karabel Mesire Alanı ile İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı karşılaştırıldığında, Karabel Mesire Alanı ndaki yuvaların daha çok işgal edildiği tespit edilmiştir. Bu duruma, İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı nda 2010 yılında asılan deneme yuvalarının ikinci yıl daha az tercih edilmesi neden olmuş olabileceği gibi (Erdoğan ve Öz, 2004), deneme yuvalarının 2010 yılında insanlar tarafından bozulması ve yumurtalarının kırılması da neden olmuş olabilir. Yuva giriş delik çapının, yuvaları işgal eden türler arasında farklılıklar gösterdiği ve hedef türlere özgü yuvalar yapılması gerektiği bilinmektedir (RSPB, 2012). Araştırmamızda bu farklılıkların bölgesel olarak değişip değişmediği irdelenmiş ve yuva seçiminde giriş delik çapının türler arasında anlamlı düzeyde farklı olduğu belirlenmiştir (p < 0.002). Elde edilen sonuçlar, literatür bilgileriyle benzerlikler gösterse de, bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. Araştırmamızda, işgal edilen yapay yuvaların, ortalama giriş delik çaplarının Parus major, Parus caeruleus, Sitta krueperi, Passer montanus ve Passer domesticus için sırasıyla 31 ± 3, 29 ± 1, 31 ± 2, 32 ± 3 ve 42 ± 9 mm olduğu belirlenmiştir. Oysa literatüre bakıldığında, bu beş tür için önerilen yuva giriş delik çapları aynı sıra ile 28, 25, 32, 28 ve 32 mm dir (LPO, 2008; RSPB, 2012). Araştırmamızda elde edilen bulgular, LPO (2008) ve RSPB (2012) ninkiler ile karşılaştırıldığında, Parus caeruleus ve Passer domesticus un işgal ettiği yuvaların giriş delik çaplarının farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bu durum, araştırmamızda farklı çaplarda yuvalar asılmasından kaynaklanmış olabileceği gibi, türler arası rekabetten de kaynaklanmış olabilir. Ege Üniversitesi Kampüsü nde işgal edilen yuvalara bakıldığında, %64 lük işgal oranıyla Passer montanus hakimiyeti açıkça göze çarparken, Passer domesticus yuvaların yalnız %8 ini işgal etmiştir. Passer montanus un işgal ettiği yuvaların giriş delik çapı ortalamasının 32 ± 3 mm olduğu göz önüne alınırsa, Passer domesticus ile ilgili olarak görülen bu farklılığın türler arası rekabete dayandığı düşünülmektedir

7 Araştırmamızda yalnızca bir yuvada ürediği saptanan Parus ater için uygun yuva giriş deliği RSPB (2012) tarafından 25 mm olarak önerilmesine rağmen, araştırmamızda 45 mm delik çapına sahip bir yuvada kuluçkaya yattığı saptanmıştır. Bir tür için ideal bir yuva tipi ya da boyutu tam olarak söylenememekte olup, bu durum bölgenin iklimi, türün avcıları, türler arası rekabet, yuva malzemesi bulabilme gibi farklı ekolojik şartlara bağlıdır (Du Feu, 2005). Araştırmamızda saptadığımız bulgular, bu düşünceyi destekler niteliktedir. Yapay yuva seçiminde, giriş deliğinin baktığı yönün kuş türleri arasında farklılıklar gösterdiği bilinmekte olup (McEllin, 1979; von Balen ve ark., 1982; Albayrak, 2002; Albayrak ve Erdoğan, 2005; Goodenough ve ark., 2008; Charter ve ark., 2010; Albayrak ve ark., 2011); çalışmamızda da bazı farklılıklar saptanmıştır. Araştırmamızda, Parus major, Parus caeruleus ve Sitta krueperi nin yuva seçiminde, giriş deliği güneydoğuya bakan yuvaların büyük önem taşıdığı; işgal edilen yuvalardan güneydoğuya bakanların oranının bu üç tür için sırasıyla %65, %80 ve %82 olduğu belirlenmiştir. Ancak bulgularımız, diğer araştırıcıların bulgularıyla tam olarak örtüşmemektedir. Parus caeruleus un yuva seçiminde, yuva giriş deliğinin baktığı yönün hem yapay yuvalarda (Goodenough ve ark., 2008) hem de doğal yuva seçiminde önemli olmadığı (von Balen ve ark., 1982), güney ve güneybatı yönüne bakan yapay yuvalarda kuluçkaya yatan Parus major un ise üreme başarısının anlamlı düzeyde düşük olduğu belirtilmektedir (Goodenough ve ark., 2008). Parus caeruleus un bizim çalışmamızda literatürden farklı olarak yuva giriş deliği seçtiği bulgusu, çalışmamızda bu tür tarafından işgal edilen yuva sayısının (n=10) literatürdeki diğer çalışmalara kıyasla daha az olmasından kaynaklanmış olabilir. Çalışmamızda Parus major hakkında elde edilen bulgular literatür ile tam olarak örtüşmese de, bizim çalışmamızda türlerin üreme başarısına bakılmadığından net bir farklılıktan söz etmek mümkün görünmemektedir. Ancak bu farklılıkların varlığı, her iki tür için de, daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir. Sitta krueperi varlığının kuzey ve güneydoğuya bakan eğimli yamaçlar ile pozitif, eğimin güneybatıya baktığı yamaçlar ile negatif korele olduğu tespit edilmiştir (Albayrak ve ark., 2011) Ayrıca, Sitta krueperi nin işgal ettiği yapay yuvaların değişiklik gösterdiği ve aynı araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalardan birinde güney-güneydoğuya bakan yuvaları (Albayrak, 2002), bir diğer çalışmada ise çoğunlukla doğuya bakan yuvaları tercih ettiği (Albayrak ve Erdoğan, 2005) belirlenmiştir. Çalışmamızda ise, Sitta krueperi nin işgal ettiği yuvaların (n=11) %82 oranında güneydoğuya baktığı belirlenmiş olup, bulgularımız Albayrak (2002) ın bulgularıyla örtüşmektedir. Ancak incelenen yuva sayısının az olması nedeniyle ileride yapılacak daha detaylı çalışmalar ile yuva giriş deliğinin baktığı yönün bu türün yuva seçimine etkileri yeniden incelenecektir. Passer montanus un yuva tercihinde giriş deliğinin baktığı yönün önemli olmadığı, buna karşılık en çok güneye (%35) ve batıya (%30) bakan yuvaları tercih ettiği görülmüştür. Passer domesticus ve Parus ater in işgal ettikleri yuva sayısının az olması nedeniyle, giriş deliğinin baktığı yönün bu iki türün yuva seçimine etkisi incelenememiştir. Yerden yüksekliğin, kuşların yapay yuva seçimine etkisi ile ilgili önemli bir sonuca ulaşılamamıştır (p = 0.494). Genellikle, farklı yüksekliklerdeki yapay yuvaların bütün kuş türleri tarafından işgal edildiği belirlenmiş; yalnız Passer domesticus un diğer türlere kıyasla ortalama dört metrenin üstündeki yuvaları tercih ettiği görülmüştür. Bu durum, türler arası rekabetten kaynaklamış olabilir..daha detaylı çalışmalar ve örneklem sayısının artması ile birlikte bu türün yuva tercihinde yerden yüksekliğin etkileri hakkında daha net bilgiler elde edilebilecektir. Parus major ve Parus ater, deniz seviyesinden ağaç sınırına kadar her türlü yükseklikte gözlenebilen ancak düşük rakımları tercih eden türler olup; Parus major karışık ağaç dokusuna sahip ormanlarda, Parus ater ise genellikle kozalaklı ağaçların olduğu ormanlarda daha sık gözlenir (Snow ve Perrins, 1998). Parus caerulaeus, genellikle düşük ve orta yükseklikteki orman, park ve bahçelerde bulunur; ancak nadiren de olsa, Kafkaslarda 1250 metrenin üstünde gözlendiği bilinmektedir (Snow ve Perrins, 1998). Sitta krueperi, genellikle dağlık kesimlerdeki kozalaklı ağaçların hakim olduğu ormanları tercih eden bir tür olup, deniz seviyesinden ağaç sınırı olan 2500 metreye kadar çıkabildiği bilinmektedir (Harrap ve Quinn, 1996; Snow ve Perrins, 1998; Albayrak, 2007; Albayrak ve ark., 2010). Türün Türkiye nin güneyinde, Toroslarda yükseklik ve mevsime göre yoğunluğu incelendiğinde, yazın daha çok 1000 ile 1250 m ler arasını, kışın ise 500 ile 750 m ler arasını daha fazla tercih ettiği ve mevsime bağlı olarak yükseklik göçü yaptığı belirlenmiştir (Albayrak, 2002; Albayrak ve Erdoğan, 2005; Albayrak ve ark., 2006). Passer montanus, daha çok orta yüksekliklerde bulunan bir kuş türü olup, Türkiye nin orta ve doğu kesimlerinde daha sık gözlenir (Heinzel ve ark., 1995). Kafkaslar ın kuzeyinde 1700 metreye kadar

8 ulaştığı bilinmektedir (Snow ve Perrins, 1998). Passer domesticus ise, Batı Palearktik teki birkaç ada dışında neredeyse her yere yayılmış ve insanla iç içe olan bir kuş türüdür. Genellikle düşük rakımlarda gözlenir ve dağılımlarının kesiştiği bölgelerde Passer montanus ile rekabet içindedir (Snow ve Perrins, 1998). Araştırmamızda deniz seviyesinden yüksekliğin, yuvaları işgal eden kuş türlerinin yuva seçimini anlamlı düzeyde etkilediği belirlenmiştir (p < 0.001). Ancak çalışmanın gerçekleştirildiği üç alanın deniz seviyesinden farklı yüksekliklerde olması nedeniyle, bu konuda daha detaylı çalışmalar yapılması gerekmektedir. İleride yapılacak detaylı çalışmalar ile birlikte bu konuda daha güvenilir sonuçlar elde etmek mümkün olabilecektir. Bu çalışma ile elde edilen bulgular, normal dağılımı İç Anadolu olan ve yüksek rakımlı yerleri tercih eden Passer montanus un (Heinzel et al., 1995; Snow and Perrins, 1998), Türkiye nin batısında da ürediğini ve deniz seviyesine rahatlıkla inebildiğini göstermektedir. Araştırmamızda, kuş türleri tarafından işgal edilen yapay yuvaların sayıca az olması ve çevresel faktörlerin incelenmesinde izlenen yöntemin yeterince detaylı olmaması nedeniyle, çevresel faktörlerin yapay yuvaları işgal eden kuş türlerinin yuva seçimine etkilerinin anlaşılabilmesi için daha geniş bölgelerde ve daha detaylı çalışılmalar yapılması gerekmektedir. Teşekkür Bu çalışma, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şubesi nin desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya verdikleri özel destekleri nedeniyle önceki dönem İzmir Orman Bölge Müdürü görevi yapan ve yeni Orman Genel Müdürü olan İbrahim Çiftçi ye ve ayrıca İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Zararlıları ile Mücadele Şubesi teknik pesonelinden Ziraat Mühendisi Bayram Ünlü ye teşekkürlerimizi sunarız. Kaynaklar Albayrak, T Antalya Bölgesinde Yaşayan Anadolu Sıvacısı (Sitta krueperi) nin Biyolojisi ile İlgili Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. Antalya. 105s. Albayrak, T Türkiye ve Midilli Adası ndaki Anadolu sıvacısı (Sitta krueperi) Populasyonunun Çeşitliliği, Yayılışı ve Habitat Seçiminin Belirlenmesi. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. Antalya, 164 s. Albayrak, T., Bairlein, F., Erdoğan, A Habitat Parameters and Breeding Density of Krüper s Nuthatch Sitta krueperi (Pelzeln,1963) in South Eastern Turkey. Polish Journal of Ecology. 58(3): Albayrak, T., Erdogan, A Breeding Ecology of Krueper s Nuthatch (Sitta krueperi) near Antalya, Turkey. Israel Journal of Zoology. 51: Albayrak, T., Erdogan, A., Bairlein, F The Density and Habitat of Krueper s Nuthatch in Mediterranean Turkey. Journal of Ornithology. 147: 125. Albayrak, T., Erdoğan, A., Fırat, M.Z A Model of Habitat Suitability for Krueper's Nuthatch Sitta krueperi. Bird Study. 58(1): Amar, A., Hewson, C.M., Thewlis, R.M., Smith, K.W., Fuller, R.J., Lindsell, J.A., Conway, G., Butler, S., MacDonald, M.A What s Happening to our Woodland Birds? Joint report by the Royal Society for the Protection of Birds and the British Trust for Ornithology. Browne, S.J Effect of Nestbox Construction and Colour on the Occupancy and Breeding Success of Nesting Tits Parus spp. Bird Study. 53(2): Charter, M., Meyrom, K., Leshem, Y., Aviel, S., Izhaki, I., Motro, Y Does Nest Box Location and Orientation Affect Occupation Rate and Breeding Success of Barn Owls Tyto alba in a Semi-arid Environment? Acta Ornithologica. 45(1): Christe, P., Oppliger, A., Richner, H Ectoparasite Affect Choice and Use of Roost Sites in the Great Tit, Parus major. Animal Behaviour. 47: Du Feu, C Nestboxes (Extracts from British Trust for Ornithology Field Guide (1993 edition), Number 23. With some additions and amendments). 38 pp. Erdoğan A., Öz M Araştırma Ormanlarındaki Böcekçil Kuşların Belirlenmesi, Beslenme Biyolojilerini ve Çoğalmalarının Desteklenmesi. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü. Teknik Bülten. No: 19. Fuller, R.J., Noble, D.G., Smith, K.W., Vanhinsbergh, D Recent Declines in Populations of Woodland Birds in Britain: a Review of Possible Causes. British Birds. 98: Goodenough, E.A., Maitland, P.D., Hart, G.A., Elliot, L.S Nestbox Orientation: A Species-Specific Influence on Occupation and Breeding Success in Woodland Passerines. Bird Study. 55:

9 Gül, O İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi. 2(1): Harrap, S., Quinn, D Tits, Nuthatches and Treecreepers, Christopher Helm, London. Heinzel, H., Fitter, R., Parslow, J Türkiye ve Avrupa nın Kuşları, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Dahil (Çev. Boyla, K.A.). Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul. Kiziroğlu, İ Ankara Beynam Ormanı ndaki Baştankara, Parus L., Cinsi (AVES) Türlerinin Biyoloji, Ekoloji ve Davranışları ile İlgili Araştırmalar, TÜBİTAK, (TBAG - 371), 216 s. LPO Catalogue edite par la ligue pour la protection des Oiseaux. Vincent 37 Tours, France. McEllin, S.M Nest Sites and Population Demographies of White-breasted and Pigmy Nuthatches in Colorado. Condor. 81: Misenhelter, M.D., Rotenberry, J.T Choices and Consequences of Habitat Occupancy and Nest Site Selection in Sage Sparrows. Ecology. 81: Navas, G.V., Arroyo, L., Sanzi, J.J., Diaz, M Effect of Nestbox Type on Occupancy and Breeding Biology of Tree Sparrows Passer montanus in Central Spain. IBIS. 150: RSPB (Royal Society for Protection of Birds) Nestboxes. Oppliger, A., Richner, H., Christe, P Effect of an Ectoparasite on Lay Date, Nest-site Choice, Desertion, and Hutching Success in the Great Tit (Parus major). Behavioral Ecology. 5: Snow, W.D., Perrins, C The Birds of the Western Palearctic: Concise Edition. Volume 2: Passerines. New York. Stauffer, D.F., Best, L.B Nest-site Selection by Cavity-nesting Birds of Riparian Habitats in Iowa. Wilson Bulletin. 94: van Balen, J.H., Booy, C.J.H., van Franeker, J.A., Osieck E.R Studies on Hole-nesting Birds in Natural Nest sites: 1. Availability and Occupation of Natural Nest Sites. Ardea. 70:

Gözeli yöresindeki (Elazığ) meşe (Quercus sp.) ormanlarına asılan yapay yuvalardaki böcekçil kuşların kuluçka faaliyetleri

Gözeli yöresindeki (Elazığ) meşe (Quercus sp.) ormanlarına asılan yapay yuvalardaki böcekçil kuşların kuluçka faaliyetleri Ormancılık Araştırma Dergisi Journal of Forestry Research 2015/1, A, 1:2, 57-71 DOI: http://dx.doi.org/10.17568/oad.49194 Koruma/Conservation Araştırma makalesi/research article Gözeli yöresindeki (Elazığ)

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Mahmuzlu Kızkuşu (Vanellus spinosus) nun Yuvalama Alanı Tercihleri ve Üreme Başarısı

Mahmuzlu Kızkuşu (Vanellus spinosus) nun Yuvalama Alanı Tercihleri ve Üreme Başarısı TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Mahmuzlu Kızkuşu (Vanellus spinosus) nun Yuvalama Alanı Tercihleri ve Üreme Başarısı a Leyla ÖZKAN*,

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

LEYLEK HALKALAMA ÇALIŞMALARI Amaç, Yöntem, Uygulama, Önemli Hususlar ve Sonuçlar

LEYLEK HALKALAMA ÇALIŞMALARI Amaç, Yöntem, Uygulama, Önemli Hususlar ve Sonuçlar LEYLEK HALKALAMA ÇALIŞMALARI Amaç, Yöntem, Uygulama, Önemli Hususlar ve Sonuçlar Orhan GÜL Ege Üni., Fen Fak., Biyoloji Bölümü Tabiat Tarihi Uyg. ve Arş. Merkezi Bornova - İZMİR Leylek Halkalamanın Amacı

Detaylı

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 5-6 Kasım 2014 İstanbul Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı

Detaylı

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Araştırma Makalesi İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Orhan GÜL Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE orhan_gul@yahoo.com

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

Kurtgirmez Ormanı. Ballıdağ Mevkii

Kurtgirmez Ormanı. Ballıdağ Mevkii Giriş Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması Korunması ve Yönetimi Projesi kapsamında büyük memeli türlerine yönelik yürütülen

Detaylı

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM ARILI KOVANLARININ KONULDUĞU VE ARICININ ÇALIŞTIĞI YERE ARILIK DENİR GEZGİNCİ? SABİT? Arıcılık büyük ölçüde doğa koşullarına bağlıdır! DOĞA KOŞULLARI? İKLİM BİTKİ ÖRTÜSÜ

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ

UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ KSUY 5119 KAMUSAL

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 874-875 ADA 1 PARSELLER 1/5000 18-19 M 2015 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51 KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Mehmet SÜTYEMEZ K.S.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş Fuat

Detaylı

Chelonia mydas (L. 1758) ve Caretta caretta (L. 1758)'nýn Kazanlý Kumsalý'ndaki Üreme Baþarýsý

Chelonia mydas (L. 1758) ve Caretta caretta (L. 1758)'nýn Kazanlý Kumsalý'ndaki Üreme Baþarýsý Chelonia mydas (L. 1758) ve Caretta caretta (L. 1758)'nýn Kazanlý Kumsalý'ndaki Üreme Baþarýsý 15, 58, 28-32 2006 Çaðlayan ELMAZ, Mustafa KALAY Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yeniþehir Kampusu,

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ TABLOLAR Tablo 1. Düzey 1 Bölgeleri Göç Verileri... 2 Tablo 2. Göç Hareketlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 3 Tablo 3. İllere Göre Göç Verileri... 3

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Dünya da genelde hayvansal üretim ticari işletmeler tarafından yapılmaktadır. Dünyadaki hayvansal gıda eksikliliğini gidermek, daha ekonomik ürün elde etmek

Detaylı

Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye

Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye Tansel AK(1,2), Tuncay ÖZIŞIK(1) (1) TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (2) İstanbul Üniv. Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Gözlemevi Yer Seçiminde

Detaylı

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Çelikle Çay Üretimi Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Nitelikleri, kalitesi ve diğer özellikleri belirlenen çay klonlarının hızlı, yoğun ve ucuz bir şekilde üretilmesi için en uygun yöntemdir. Çelik alınacak

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar. Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği

Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar. Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği Türkiye deki yaban hayatının doğal yaşam ortamlarında soyları tehdit ve tehlike altında olmaksızın varlıklarını sürdürebilmeleri için çalışan

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Ülkemizde Tarımsal Ormancılık Çalışmaları Ülkemizde tarımsal ormancılık çalışmalarını anlayabilmek için ülkemiz topraklarının yetişme ortamı özellikleri

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU 1/23 HEDEFLER Mühendislerimiz ve akademisyenlerimiz ile birlikte gelişmiş yöntem ve teknikleri kullanarak; su kaynaklarımızın planlama, inşaat ve işletme aşamalarındaki problemlere çözüm bulmak ve bu alanda

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden

Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden biridir. Yangınlar, dünya genelinde her yıl milyonlarca hektar

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Sümeyye MEMKEZE 1, Murat ÇİMEN 1*, Rahime Kamer ÖNOĞLU 1, Neslihan ÇİÇEK

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ Ç. Özer 1, B. Kaypak 2, E. Gök 3, U. Çeken 4, O. Polat 5 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 Doçent Doktor,

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri çuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 10-16, 2007 ISSN:1302-3209, www.turkishpoultryscience.com Ankara çuluk Araştırma İstasyonu Ankara çuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi cı Ebeveyn ve Hibritlerin

Detaylı

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Ünal KARIK Mühendis Dahili 451 E-mail Doğum Tarihi - Yeri unalkarik@gmail.com 16.07.1973-ERZİNCAN EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Tarla

Detaylı

SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU

SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2004-2005 SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2004 2005 sezonu zeytin ve zeytinyağı rekoltesini tespit etmekle görevlendirilen heyetimiz, çalışmalarına 06.09.2004 tarihinde

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ İçindekiler I. GİRİŞ II. III. ÜNİVERSİTE KONUMU İNŞAAT ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜLER a. 1998-İnşaat öncesi b. 2013-Kampusun bugünü Sabancı Üniversitesinin

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi

Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi Taş Ocakları Değerlendirmesi GEBZEORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU 1 Güneyköyü Taş Ocağı (Bölüm 1) Ocak Hakkında Genel Bilgiler Taş Ocağı ve Nakliye Yolunun Harita

Detaylı

ÇIRALI DENİZ KAPLUMBAĞASI YUVALAMA KUMSALI, TEKİROVA, BEYCİK, MADEN VE BONCUK KOYLARI ALAN ÇALIŞMASI RAPORU 2005

ÇIRALI DENİZ KAPLUMBAĞASI YUVALAMA KUMSALI, TEKİROVA, BEYCİK, MADEN VE BONCUK KOYLARI ALAN ÇALIŞMASI RAPORU 2005 ÇIRALI DENİZ KAPLUMBAĞASI YUVALAMA KUMSALI, TEKİROVA, BEYCİK, MADEN VE BONCUK KOYLARI ALAN ÇALIŞMASI RAPORU 2005 Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Antalya 2005 ÇIRALI DENİZ KAPLUMBAĞASI

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Orman Biyokütlesi

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI Hydrau-Tech Inc. 33 W. Drake Road, Suite 40 Fort Collins, CO, 80526 tarafından hazırlanmıştır

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4

Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4 Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4 Pakistan Meteoroloji Bülteni. Sayı:2, Yayın:4, Kasım, 2005 Özet 2003 yılı

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace)

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace) Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 227-232 TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR Özet Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kastamonu

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY 13 Eylül 2012 Sayı: SAD-12/26 Konu: İzmir İli Karaburun İlçesinde kıyı tahribatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel

Detaylı

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL ÖZET Tekirdağ İlinde bulunan iğde bitkisinin farklı kullanım alanlarını bulmak ve bu sayede ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır.sanayide İğde bitkisinin meyvesi,çiçeği,çekirdeğinin

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

45 mm sığırcıklar için ve kutu yuvaları boyutları % 25-30 daha büyük olmalıdır.

45 mm sığırcıklar için ve kutu yuvaları boyutları % 25-30 daha büyük olmalıdır. Küçük bahçe kuşları için kutu yuvalar. Bahçenize yuvalar yapıp bunları izlemek çok keyifli bir uğraş olabilir. Ancak bunlar kuşlar için uygun yapılmış yuvalar olursa. Özellikle baştankaralar bu yuvaları

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Türkiye nin Akbabaları

Türkiye nin Akbabaları Türkiye nin Akbabaları Doğa Derneği, İstanbul, Eylül 2015 Türkiye de halen daha dört farklı tür akbaba yaşamaktadır. Tüm türlerin sayısı dünyadaki diğer akbaba türleri gibi ya çok azdır ya da hızla azalmaktadır.

Detaylı

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 08-09-10 MAYIS 2015 AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI H. Ülgen Yenil, Osman Uzun ve Şükran Şahin Sav Doğaya

Detaylı

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 103-110 Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Eşref IŞIK * Halil ÜNAL ** ÖZET Bu çalışmada, ülkemizin zeytin üretim

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri

Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (5): 755-760, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2013.8740 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE 1 2 3 Bazı Ötücü

Detaylı

Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri

Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 77 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR 1, Özgür

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı

Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı TÜRKİYE'DE HENK TERCİHLERİ COLOUR PREFERENCES IN TURKEY AZİZ KIRAN Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı ÖZET Renk tercihleri üzerine yapılan araştırmalar değişik ülkelerde

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı