Yapay Yuvalarda Kuluçkaya Yatan Ötücü Kuşların Yuva Seçiminde Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapay Yuvalarda Kuluçkaya Yatan Ötücü Kuşların Yuva Seçiminde Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi 1"

Transkript

1 Araştırma Makalesi Yapay Yuvalarda Kuluçkaya Yatan Ötücü Kuşların Yuva Seçiminde Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi 1 Burak ÖZVARDAR 2, Orhan GÜL 2, Ortaç ONMUŞ 2, Mehmet SIKI 2** 2. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 35100, İzmir, Türkiye. ** Özet: Bu çalışma, yapay yuvalarda üreyen kuş türlerini ve bazı çevresel faktörlerin bu kuşların yuva seçimine etkilerini belirlemek amacıyla 2011 yılında İzmir in üç farklı bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Yapay yuvaları işgal eden kuş türlerinin yuva seçimine etki eden faktörler olarak yuvaların giriş delik çapı, giriş deliğinin baktığı yön, yuvaların yerden ve deniz seviyesinden yükseklikleri araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan 191 yapay yuvadan 91 i Ege Üniversitesi Kampüsü ne, 50 si İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı na ve 50 si Karabel Mesire Alanı na asılmıştır. İşgal edilen yapay yuvaların yerden yüksekliklerinin ortalamaları varyans (Anova) analizi, deniz seviyesinden yükseklikleri ve giriş delik çapları ise Kruskal-Wallis varyans analizi ile karşılaştırılmıştır. Yapay yuvalardan 107 si (% 56) işgal edilmiş olup, bu yuvaların altı kuş türü; Parus major (59), Parus ater (1), Parus caeruleus (10), Sitta krueperi (11), Passer montanus (23) ve Passer domesticus (3) tarafından işgal edildiği belirlenmiştir. Buna göre, yapay yuvaları işgal eden kuş türlerinin tercih ettiği yuvaların giriş delik çapları (p < 0.002) ve deniz seviyesinden yükseklikleri arasında (p < 0.001) anlamlı düzeyde fark olduğu; ancak yerden yüksekliğin kuşların yapay yuva seçimine önemli bir etkisinin olmadığı (p = 0.494) sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Anadolu Sıvacısı, baştankaralar, Parus sp., Passer sp., serçeler, Sitta krueperi, yapay yuvalar, yuva seçimi Effects of Some Environmental Factors on Nest-box Occupation of Passerine Species Abstract: We determined the bird species occupying artificial nest-boxes and investigated the effects of various environmental factors on nest-box occupations by these species. Nest-box entrance hole size and its orientation, height of the nest-boxes with respect to ground and altitude with respect to sea level were considered as environmental factors for investigation of nest-box occupancies. The study was carried out in three different locations in Izmir during the breeding season in 2011 and a total of 191 artificial nest-boxes were used: 91 in Ege University Campus, 50 in Izmir (Çiçekli) Forest and 50 in Karabel Recreation Area. The mean height of the occupied nest-boxes with different species were compared with Anova, and the mean altitude and nest-box entrance hole sizes were compared with Kruskal-Wallis variance analyses. Among 191 nest-boxes, 107 (%56) were occupied by six different bird species; Parus major (59), Parus ater (1), Parus caeruleus (10), Sitta krueperi (11), Passer montanus (23) and Passer domesticus (3). The occupation of nest-boxes by different species were significantly influenced with respect to entrance hole diameter (p < 0.002) and altitude above sea level (p < 0.001), while no significant difference was found for height above ground (p = 0.494). Keywords: Krüper's nuthatch, nest box, nest box occupation, Parus sp., Passer sp., sparrows, Sitta krueperi, tits Giriş Orman kuşlarının gittikçe azaldığı günümüzde sanayileşme, şehirleşme, tarımsal uygulamalar ve doğal alanlarının tahrip edilmesi gibi nedenlerden dolayı bazı kuşlar doğal yuva yapacak alanlar bulmakta zorlanmaktadırlar (Fuller ve ark., 2005; Amar ve ark., 2006). Bu nedenle yapay kuş yuvaları, yuva alanı bulmakta zorluk çeken kuşlara üreyebilmeleri için büyük bir fırsat sağlamaktadır (Du Feu, 2005). Bu yuvaların farklı kuş türleri tarafından tercih edilme nedenleri ve kuluçka başarısına etkileri son yıllarda sıklıkla çalışılmaktadır (Oppliger ve ark., 1994; Albayrak, 2002; Albayrak ve Erdoğan 2005; Browne, 2006). Yuva tipinin kuşlara olan etkisi incelendiğinde; suntadan yapılmış yuvaların tahtadan yapılanlara göre, yeşil renkli yuvaların da kahverengi olanlara göre üçte iki oranında daha çok tercih edildiği saptanmıştır (Browne, 2006; Navas ve ark., 2008). Ancak bu durum her zaman geçerli olmayıp, boyalı (sarı, turuncu, mavi ve yeşil) ve boyasız (tahta) yuvaların karşılaştırıldığı bir çalışmada, en çok işgal edilen yuvaların boyasız yuvalar olduğu ve yeşil renkli 1 Bu çalışma, Burak Özvardar tarafından 2011 yılında sunulan Ege Üniversitesi Kampüsü, Çiçekli Köyü (Bornova) ve Karabel Ormanı na (Kemalpaşa) Asılan Yuvalarda Kuluçkaya Yatan Kuş Türlerinin Tespiti ve Üreme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar isimli Yüksek Lisans tezi temel alınarak hazırlanmıştır

2 yuvaların hiçbir kuş türü tarafından işgal edilmediği saptanmıştır (Albayrak, 2002). Bunlara ek olarak, yuva tipinin kuşların kuluçkadaki yumurta sayısına, yumurtadan çıkan ve/veya uçma olgunluğuna erişen yavru sayısına olumsuz bir etkisi olmadığı da tespit edilmiştir (Browne, 2006). Çevresel etkenlerin yapay yuvalara olan etkisinin incelendiği bir araştırmada, Parus major un yapay yuvaları tercih etme durumu yuvanın parazitli ya da parazitten arındırılmış olması ve içinin boş ya da yuva materyali ile dolu olmasına bağlı olarak değerlendirilmiş; içerisinde yuva materyali bulunan ancak parazitsiz yuvalar ile içi boş ve parazitsiz yuvaların yaklaşık olarak aynı oranda tercih edildiği, parazitsiz yuvaların ise parazitli yuvalara göre çok yüksek oranda tercih edildiği belirlenmiştir (Christe ve ark., 1994). Benzer konuda yapılan bir başka çalışmada, parazitli yuvaların Parus major un üreme durumuna etkisi incelenmiş ve parazitli yuvalarda kuluçkaya yatma zamanının onbir gün geciktiği, yuva terkinin daha sık olduğu ve üreme başarısının düştüğü bildirilmiştir (Oppliger ve ark., 1994). Yapay yuva giriş deliğinin baktığı yön, bu yuvaları işgal eden kuş türlerinin yuva seçiminde doğrudan etkili olup; Sitta carolinensis ve Sitta pygmaea nın tercih ettikleri yuvaların büyük oranda güneydoğu yönüne baktıkları (McEllin, 1979), buna karşılık Sitta krueperi nin çoğunlukla doğuya bakan yuvaları işgal ettiği (Albayrak, 2005), güney ve güneybatı yönüne bakan yapay yuvalarda kuluçkaya yatan Parus major un yuva işgal oranının ve Ficedula hypoleuca nın da üreme başarısının anlamlı düzeyde düşük olduğu, Parus caeruleus un ise bu durumdan etkilenmediği ve giriş deliğinin baktığı yönün hem yapay yuvalarda (Goodenough ve ark., 2008) hem de doğal yuva seçiminde önemli olmadığı saptanmıştır (von Balen ve ark., 1982). Buna ek olarak, Tyto alba nın doğu ve kuzeye bakan yuvaları daha çok tercih ettiği, (Charter ve ark., 2010), Sturnus vulgaris in ise batı ve kuzeybatı yönüne bakan yuvaları tercih etmediği bilinmektedir (von Balen ve ark., 1982). Ayrıca ormanlık alanlarda Sitta krueperi varlığının, ağaç yüksekliği ile kuzey ve güneydoğuya bakan eğimli yamaçlarla pozitif, eğimin güneybatıya baktığı yamaçlar ile negatif korele olduğu tespit edilmiştir (Albayrak ve ark., 2011). Yuva seçiminin kuşların üreme başarısını arttırmaya yönelik bir adaptasyon olduğu (Misenhelter ve Rotenberry, 2000) ve birbirinden bağımsız çevresel faktörlerin ya da habitata bağlı değişkenlerin kuşların yuva seçimini etkileyebileceği (Stauffer ve Best, 1982) göz önüne alındığında, bu yönde elde edilecek bulgular sayesinde kuşların yuva seçimine etki eden etmenler belirlenerek, üreme başarısının arttırılması mümkün olabilir. Bu kapsamda, kullanılan yapay yuvaların yapıldığı malzeme, yuva tipi, rengi ve ebatları gibi şekilsel özellikleri de önem kazanmaktadır. Yapılan çalışmalarda, yapay yuvaların giriş delik çapı ile yerden ve deniz seviyesinden yüksekliğinin farklı kuş türlerinin yuva seçimine etkileri incelenmemiştir. Bu nedenle araştırmamızda, yapay yuvaların giriş delik çapı, giriş deliğinin baktığı yön, yerden yüksekliği ve deniz seviyesinden yüksekliği gibi çevresel etkenlerin, bu yuvaları tercih eden kuşların yuva seçimine etkilerinin olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem Çalışma Alanı Bu araştırma, 2011 yılı üreme döneminde İzmir in Bornova İlçesi nde bulunan Ege Üniversitesi Kampüsü ve İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı ile Kemalpaşa İlçesi nde bulunan Karabel Mesire Alanı nda gerçekleştirilmiştir. Ege Üniversitesi Kampüsü, 290 ha büyüklüğünde, deniz seviyesinden metre yüksekte yer alan yarı doğal bir alandır. Kampüs içinde Botanik Bahçesi, Rektörlük bahçesi ve Fen Fakültesi yerleşkesi farklı türlerden ağaçların bulunduğu ancak Kızılçam ağaçlarının sayıca baskın olduğu bölgelerdir. İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı, Bornova nın doğusunda, Manisa kara yolu üzerinde ve Çiçekli Köyü yakınında bulunan 117 ha büyüklüğünde, deniz seviyesinden metre yüksekte yer alan ormanlık bir piknik alanıdır. Alanda kızılçam toplulukları ve makilik alanlar baskın olup, orman içi açıklıklar ve mevsimlik akan küçük dereler yer alır (Gül, 2011). Karabel Mesire Alanı, Bornova nın doğusunda, Kemalpaşa İlçesi nde yer alan 23 ha büyüklüğünde, deniz seviyesinden metre yüksekte yer alan kızılçam ağaçlarının baskın olduğu bir piknik alanıdır. İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı ile benzer bir yapıya sahiptir

3 Yöntem Araştırma kapsamında, Ege Üniversitesi Kampüsü ne 91, İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı na 50 ve Karabel Mesire Alanı na 50 olmak üzere, toplam 191 adet yapay yuva yerleştirilmiş ve uzaktan okunabilecek şekilde numaralandırılmıştır. Araştırma kapsamında asılan 191 yuvanın giriş delik çapları mm arasında değişmekte olup; delik çaplarının ortalaması 32 ± 4 mm dir. Asılan 191 yuva arasında 30, 32 ve 35 mm delik çapına sahip yuvalar çoğunlukta olup, yüzdeleri sırasıyla %35, %18 ve %14 tür. Ege Üniversitesi Kampüsü ne yerleştirilen 91 adet yuvanın giriş delik çapları mm arasında değişmekte olup, delik çaplarının ortalaması 34 ± 5 mm dir. İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı na yerleştirilen 50 adet yuvanın giriş delik çapları mm arasında değişmekte olup, delik çaplarının ortalaması 32 ± 4 mm dir. Karabel Mesire Alanı na yerleştirilen 50 adet yuvanın giriş delik çapları mm arasında değişmekte olup, delik çaplarının ortalaması 31 ± 2 mm dir. Ege Üniversitesi Kampüsü ve Çiçekli Kent Ormanına asılan yuvaların yuva giriş deliklerininin bakı yönleri yaklaşık olarak her yöne eşit sayıda asılmış olup Karabel Mesire alanında asılan yuvaların tamamı literatürde belirtilen yuva güneydoğu yönüne asılmıştır (McEllin, 1979; von Balen ve ark., 1982; Albayrak, 2002; Albayrak ve Erdoğan, 2005; Goodenough ve ark., 2008; Charter ve ark., 2010; Albayrak ve ark., 2011). Ege Üniversitesi Kampüsü ve Çiçekli Kent Ormanına asılan yuvaların yuva giriş deliklerininin bakı yönleri sırasıyla kuzey %17,7, doğu %27,7, güneydoğu, 18,4, güney %21,3 ve batı %14,9 dur. Her bir yuvanın ağaçta asılı iken yerden yüksekliği şerit metre ve yuva giriş delik çapı mikrometre ile ölçülmüş, yuva giriş deliğinin hangi yöne baktığı ise pusula yardımıyla belirlenerek kaydedilmiştir. Yuvalara ulaşmak için 7 metre uzunluğunda A tipi merdiven kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, her bir yuvanın koordinatları ve deniz seviyesinden yükseklikleri GPS aleti yardımıyla ölçülerek kaydedilmiştir. Her bir bölge, üreme döneminde (mart, nisan ve mayıs ayları) en az üçer kez ziyaret edilmiş ve yuvaları işgal eden kuşlar, yuva tipleri, yumurtaları ve yavruları fotoğraf makinesi ile belgelenmiştir. Yuva kontrolleri sırasında yuvalarda bulunan yuva materyalleri, kuşların soğuk havalarda yuvaların içinde barınması için bozulmamıştır (Du Feu, 2005). Yapılan arazi gözlemleri sırasında yapay yuvaların işgal edilip edilmediği yuvaya konan malzemelere göre değerlendirilmiştir. Eğer yuva boş kalmış veya sadece birkaç parça yuva materyali konulmuş ise yuva işgal edilmemiş olarak değerlendirilmiştir. Eğer yapay yuvada, yuva malzemesinin olduğu ancak yuvanın tamamlanmamış olduğu yani yumurta bırakılacak halde olmadığı gözlenmişse; yuva işgal edilmiş ama üreme gerçekleşmemiş olarak değerlendirilmiştir. Eğer yapay yuvada yumurta, yavru gözlenmişse ya da yuvaya besin taşıyan ebeveynler gözlenmişse, yuvada üreme gerçekleşmiş olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada yuvaları işgal ettiği belirlenen altı kuş türünün yuva şekli ve yapımında kullandıkları malzemeler de karşılaştırılmıştır. İşgal edilen yapay yuvaların yerden yüksekliklerinin ortalamaları varyans analizi, deniz seviyesinden yükseklikleri ve giriş delik çapları ise Kruskal-Wallis varyans analizi ile karşılaştırılmıştır. Parus ater in sadece bir yuvada üremesi nedeniyle, bu tür analizlere dahil edilmemiştir. Bulgular Numaralandırılan 191 adet yuvadan 107 si (%56) altı farklı kuş türü; Parus major, Parus caeruleus, Parus ater, Sitta krueperi, Passer montanus ve Passer domesticus tarafından işgal edilmiştir. Bunlara ek olarak, Karabel Mesire Alanı ndaki bir yuvanın, bir yarasa türü olan Pipistrellus pipistrellus tarafından işgal edildiği gözlenmiştir. İşgal edildiği saptanan yuvaların Ege Üniversitesi Kampüsü, İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı ve Karabel Mesire Alanı ndaki sayıları ve her bir çalışma alanındaki yuva sayısına oranları sırasıyla 36 (%40), 24 (%48) ve 47 (%94) dir. Çalışma boyunca her bir bölgede işgal edilen yuva sayısı ile bu yuvaları işgal eden kuş türlerine ilişkin detaylı bilgiler Tablo 1 de verilmektedir. Araştırmada, işgal edilen yapay yuvaların her bir kuş türü tarafından işgal sayısı ile birlikte giriş delik çapları, baktığı yön ve yerden yüksekliklerine ilişkin değerler Tablo 2 de özetlenmektedir

4 Ege Üniversitesi Kampüsü nde yer alan 91 yuvadan 36 sının (%40) kuşlar tarafından işgal edildiği tespit edilmiştir. E.Ü. Kampüsü ne asılan yuvalar üç lokasyonda bulunmakta olup; Botanik Bahçesi nde 21 yuvadan 15 inin (%71), Fen Fakültesi yerleşkesinde 42 yuvadan 17 sinin (%40) ve Rektörlük bahçesinde 28 yuvadan 6 sının (%21) işgal edildiği belirlenmiştir. İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı ndaki 50 yuvadan 24 ü (%48), Karabel Mesire Alanı nda ise 50 yuvadan 47 si (%94) kuşlar tarafından işgal edilmiştir. Tablo 1. Her bir çalışma alanında asılı toplam yuva sayısı, işgal edilen yuva sayısı ve her bir kuş türünün işgal ettiği yuva sayıları ile yüzdeleri Ege Üniversitesi Kampüsü İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı Karabel Mesire Alanı Toplam yuva sayısı ve yüzdesi Parus major % Parus caeruleus % Parus ater % Sitta krueperi % Passer montanus % Passer domesticus % İşgal edilen yuva sayısı % Toplam yuva sayısı % Analiz edilen kuş türlerinin (Parus ater hariç) işgal ettikleri yuvaların yerden yükseklikleri arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır (p = 0.494). Ancak işgal edilen yuvaların deniz seviyesinden yükseklikleri (p < 0.001) ve giriş delik çapları (p = 0.002) açısından türler arasında anlamlı farklar belirlenmiştir. Tablo 2. Kuş türlerinin işgal ettiği yuvaların giriş delik çapı, baktığı yön ve yerden yüksekliği ile ilgili bilgiler Tür adı Yuva sayısı (n) Giriş delik çapı (mm) Baktığı yön Yerden yükseklik (m) Ort. ± SS Min. - Maks. Yön Yüzde Ort. ± SS Min. - Maks. Parus major ± Güneydoğu 64% 3.66 ± Parus caeruleus ± Güneydoğu 80% 3.63 ± Parus ater Batı Sitta krueperi ± Güneydoğu 82% 3.83 ± Passer montanus ± Güney 35% 3.78 ± Passer domesticus 3 42 ± Doğu 67% 4.17 ± yuva arasından işgal edilen 107 yuvanın (%56) giriş delik çaplarının ortalaması 31 ± 4 iken, işgal edilmeyen 84 yuvanın giriş delik çaplarının ortalaması 33 ± 5 mm olarak belirlenmiştir. Yapay yuva seçiminde giriş delik çapının etkileri incelendiğinde, Parus caeruleus ve Passer domesticus un birbirlerinden ayrıldıkları görülmektedir (Şekil 1)

5 Şekil 1. İşgal edilen yapay yuvaların giriş delik çaplarının, her bir kuş türü için karşılaştırmalı gösterimleri. Yapay yuvalarda kuluçkaya yatan kuş türleri arasında Parus major, Parus caeruleus ve Sitta krueperi nin yuva seçiminde, giriş deliği güneydoğuya bakan yuvaların büyük önem taşıdığı; işgal edilen yuvalardan güneydoğuya bakanların oranının bu üç tür için sırasıyla %65, %80 ve %82 olduğu belirlenmiştir. Yapay yuvaların yerden yüksekliğinin, yuva seçiminde önemli olduğuna dair bir bulguya rastlanamamıştır. İşgal edilen yuvalarda yerden yüksekliğin genel olarak benzer olduğu, anlamlı bir fark olmasa da Passer domesticus un tercih ettiği yuvaların diğerlerine kıyasla daha yüksekte bulunduğu görülmektedir (Şekil 2). Şekil 2. İşgal edilen yapay yuvaların yerden yüksekliğinin, her bir kuş türü için karşılaştırmalı gösterimleri. Parus major, Parus caeruleus ve Parus ater in yaptığı yuvaların benzer materyallerden oluştuğu belirlenmiştir. Her üç türün de temel yuva materyalini karayosunlarının oluşturduğu ancak, küçük kuru dalların da kullanıldığı gözlenmiştir. Yumurtanın bırakıldığı yumuşak kısmın, köpek ve koyun kılları ya da yün gibi yumuşak malzemelerden oluştuğu tespit edilmiştir. Parus ater in yumuşak kısımda kıl, yün gibi malzemelerin yanı sıra taze bitkisel materyaller de kullandığı gözlenmiştir. Parus major un yumurtalarını zemine yaydığı yuvasının tam ortasına bıraktığı, Parus caeruleus ve Parus ater in ise yumurtalarını yuvanın köşesine bıraktıkları

6 görülmüştür. Sitta krueperi nin yuva malzemesi olarak çoğunlukla ağaç kabuklarını ve kızılçam tohumlarının pervanelerini kullandığı gözlenmiştir. Bunun yanında kıl, yün, tüy, naylon parçaları, karayosunu ve kuru dal parçalarını da yuva malzemesi olarak kullandığı görülmüştür. Passer montanus ve Passer domesticus un yuva tipleri ve kullandıkları materyallerin benzer olduğu belirlenmiştir. Kuru dallar yuvanın kaba kısmını meydana getirirken, yumurta bırakılacak olan kısma ise tüy, naylon, ip, kıl gibi yumuşak malzemeler konulduğu görülmüştür. Tartışma ve Sonuç Kiziroğlu (1981) nun yapay yuvalar kullanarak Baştankaralar üzerine yapmış olduğu araştırmada, yuvaları Parus major, Parus caeruleus, Parus ater ve Parus lugubris olmak üzere dört farklı türün işgal ettiği; Albayrak (2002) ın Sitta krueperi üzerine yaptığı araştırmada, yapay yuvaları Sitta krueperi, Parus major, Parus caeruleus, Parus ater, Parus lugubris, Certhia brachydactyla, Phoenicurus phoenicurus ve Otus scops olmak üzere sekiz farklı kuş türünün işgal ettiği belirlenmiştir. Erdoğan ve Öz (2004) yapay yuvalar kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmada ise, yuvaları Parus major, Parus ater, Phoenicurus phoenicurus, Sitta krueperi, Otus scops ve Certhia brachydactyla olmak üzere altı farklı kuş türünün işgal ettiğini tespit etmişlerdir. Albayrak (2002), araştırmasında yapay yuvaları en fazla işgal eden türün Phoenicurus phoenicurus olduğunu; Erdoğan ve Öz (2004) ise, Parus major ve Phoenicurus phoenicurus olduğunu bildirmiştir. Ancak bizim araştırmamızda yuvalar en çok Parus major (%31) tarafından işgal edilmiş ve Phoenicurus phoenicurus un yapay yuvaları işgal ettiğine dair bir veriye rastlanmamıştır. Diğer iki çalışmanın Antalya civarında gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, bu durumun bölgesel farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ege Üniversitesi Kampüsü ndeki yuvaların işgal durumları bölgesel olarak karşılaştırıldığında; Botanik Bahçesi ndeki yuvaların işgal oranının (%71), Fen Fakültesi yerleşkesi (%40) ve Rektörlük bahçesindeki yuvaların işgal oranına (%21) kıyasla daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu durumun, Botanik Bahçesi ndeki bitki ve yabani ortam çeşitliliği, dolayısıyla olası besin bolluğu ve sığ su havuzlarının varlığından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Deniz seviyesinden yükseklikleri benzer olan ve yuvaların tümünün Kızılçam ağaçlarına asıldığı Karabel Mesire Alanı ile İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı karşılaştırıldığında, Karabel Mesire Alanı ndaki yuvaların daha çok işgal edildiği tespit edilmiştir. Bu duruma, İzmir (Çiçekli) Kent Ormanı nda 2010 yılında asılan deneme yuvalarının ikinci yıl daha az tercih edilmesi neden olmuş olabileceği gibi (Erdoğan ve Öz, 2004), deneme yuvalarının 2010 yılında insanlar tarafından bozulması ve yumurtalarının kırılması da neden olmuş olabilir. Yuva giriş delik çapının, yuvaları işgal eden türler arasında farklılıklar gösterdiği ve hedef türlere özgü yuvalar yapılması gerektiği bilinmektedir (RSPB, 2012). Araştırmamızda bu farklılıkların bölgesel olarak değişip değişmediği irdelenmiş ve yuva seçiminde giriş delik çapının türler arasında anlamlı düzeyde farklı olduğu belirlenmiştir (p < 0.002). Elde edilen sonuçlar, literatür bilgileriyle benzerlikler gösterse de, bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. Araştırmamızda, işgal edilen yapay yuvaların, ortalama giriş delik çaplarının Parus major, Parus caeruleus, Sitta krueperi, Passer montanus ve Passer domesticus için sırasıyla 31 ± 3, 29 ± 1, 31 ± 2, 32 ± 3 ve 42 ± 9 mm olduğu belirlenmiştir. Oysa literatüre bakıldığında, bu beş tür için önerilen yuva giriş delik çapları aynı sıra ile 28, 25, 32, 28 ve 32 mm dir (LPO, 2008; RSPB, 2012). Araştırmamızda elde edilen bulgular, LPO (2008) ve RSPB (2012) ninkiler ile karşılaştırıldığında, Parus caeruleus ve Passer domesticus un işgal ettiği yuvaların giriş delik çaplarının farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bu durum, araştırmamızda farklı çaplarda yuvalar asılmasından kaynaklanmış olabileceği gibi, türler arası rekabetten de kaynaklanmış olabilir. Ege Üniversitesi Kampüsü nde işgal edilen yuvalara bakıldığında, %64 lük işgal oranıyla Passer montanus hakimiyeti açıkça göze çarparken, Passer domesticus yuvaların yalnız %8 ini işgal etmiştir. Passer montanus un işgal ettiği yuvaların giriş delik çapı ortalamasının 32 ± 3 mm olduğu göz önüne alınırsa, Passer domesticus ile ilgili olarak görülen bu farklılığın türler arası rekabete dayandığı düşünülmektedir

7 Araştırmamızda yalnızca bir yuvada ürediği saptanan Parus ater için uygun yuva giriş deliği RSPB (2012) tarafından 25 mm olarak önerilmesine rağmen, araştırmamızda 45 mm delik çapına sahip bir yuvada kuluçkaya yattığı saptanmıştır. Bir tür için ideal bir yuva tipi ya da boyutu tam olarak söylenememekte olup, bu durum bölgenin iklimi, türün avcıları, türler arası rekabet, yuva malzemesi bulabilme gibi farklı ekolojik şartlara bağlıdır (Du Feu, 2005). Araştırmamızda saptadığımız bulgular, bu düşünceyi destekler niteliktedir. Yapay yuva seçiminde, giriş deliğinin baktığı yönün kuş türleri arasında farklılıklar gösterdiği bilinmekte olup (McEllin, 1979; von Balen ve ark., 1982; Albayrak, 2002; Albayrak ve Erdoğan, 2005; Goodenough ve ark., 2008; Charter ve ark., 2010; Albayrak ve ark., 2011); çalışmamızda da bazı farklılıklar saptanmıştır. Araştırmamızda, Parus major, Parus caeruleus ve Sitta krueperi nin yuva seçiminde, giriş deliği güneydoğuya bakan yuvaların büyük önem taşıdığı; işgal edilen yuvalardan güneydoğuya bakanların oranının bu üç tür için sırasıyla %65, %80 ve %82 olduğu belirlenmiştir. Ancak bulgularımız, diğer araştırıcıların bulgularıyla tam olarak örtüşmemektedir. Parus caeruleus un yuva seçiminde, yuva giriş deliğinin baktığı yönün hem yapay yuvalarda (Goodenough ve ark., 2008) hem de doğal yuva seçiminde önemli olmadığı (von Balen ve ark., 1982), güney ve güneybatı yönüne bakan yapay yuvalarda kuluçkaya yatan Parus major un ise üreme başarısının anlamlı düzeyde düşük olduğu belirtilmektedir (Goodenough ve ark., 2008). Parus caeruleus un bizim çalışmamızda literatürden farklı olarak yuva giriş deliği seçtiği bulgusu, çalışmamızda bu tür tarafından işgal edilen yuva sayısının (n=10) literatürdeki diğer çalışmalara kıyasla daha az olmasından kaynaklanmış olabilir. Çalışmamızda Parus major hakkında elde edilen bulgular literatür ile tam olarak örtüşmese de, bizim çalışmamızda türlerin üreme başarısına bakılmadığından net bir farklılıktan söz etmek mümkün görünmemektedir. Ancak bu farklılıkların varlığı, her iki tür için de, daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir. Sitta krueperi varlığının kuzey ve güneydoğuya bakan eğimli yamaçlar ile pozitif, eğimin güneybatıya baktığı yamaçlar ile negatif korele olduğu tespit edilmiştir (Albayrak ve ark., 2011) Ayrıca, Sitta krueperi nin işgal ettiği yapay yuvaların değişiklik gösterdiği ve aynı araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalardan birinde güney-güneydoğuya bakan yuvaları (Albayrak, 2002), bir diğer çalışmada ise çoğunlukla doğuya bakan yuvaları tercih ettiği (Albayrak ve Erdoğan, 2005) belirlenmiştir. Çalışmamızda ise, Sitta krueperi nin işgal ettiği yuvaların (n=11) %82 oranında güneydoğuya baktığı belirlenmiş olup, bulgularımız Albayrak (2002) ın bulgularıyla örtüşmektedir. Ancak incelenen yuva sayısının az olması nedeniyle ileride yapılacak daha detaylı çalışmalar ile yuva giriş deliğinin baktığı yönün bu türün yuva seçimine etkileri yeniden incelenecektir. Passer montanus un yuva tercihinde giriş deliğinin baktığı yönün önemli olmadığı, buna karşılık en çok güneye (%35) ve batıya (%30) bakan yuvaları tercih ettiği görülmüştür. Passer domesticus ve Parus ater in işgal ettikleri yuva sayısının az olması nedeniyle, giriş deliğinin baktığı yönün bu iki türün yuva seçimine etkisi incelenememiştir. Yerden yüksekliğin, kuşların yapay yuva seçimine etkisi ile ilgili önemli bir sonuca ulaşılamamıştır (p = 0.494). Genellikle, farklı yüksekliklerdeki yapay yuvaların bütün kuş türleri tarafından işgal edildiği belirlenmiş; yalnız Passer domesticus un diğer türlere kıyasla ortalama dört metrenin üstündeki yuvaları tercih ettiği görülmüştür. Bu durum, türler arası rekabetten kaynaklamış olabilir..daha detaylı çalışmalar ve örneklem sayısının artması ile birlikte bu türün yuva tercihinde yerden yüksekliğin etkileri hakkında daha net bilgiler elde edilebilecektir. Parus major ve Parus ater, deniz seviyesinden ağaç sınırına kadar her türlü yükseklikte gözlenebilen ancak düşük rakımları tercih eden türler olup; Parus major karışık ağaç dokusuna sahip ormanlarda, Parus ater ise genellikle kozalaklı ağaçların olduğu ormanlarda daha sık gözlenir (Snow ve Perrins, 1998). Parus caerulaeus, genellikle düşük ve orta yükseklikteki orman, park ve bahçelerde bulunur; ancak nadiren de olsa, Kafkaslarda 1250 metrenin üstünde gözlendiği bilinmektedir (Snow ve Perrins, 1998). Sitta krueperi, genellikle dağlık kesimlerdeki kozalaklı ağaçların hakim olduğu ormanları tercih eden bir tür olup, deniz seviyesinden ağaç sınırı olan 2500 metreye kadar çıkabildiği bilinmektedir (Harrap ve Quinn, 1996; Snow ve Perrins, 1998; Albayrak, 2007; Albayrak ve ark., 2010). Türün Türkiye nin güneyinde, Toroslarda yükseklik ve mevsime göre yoğunluğu incelendiğinde, yazın daha çok 1000 ile 1250 m ler arasını, kışın ise 500 ile 750 m ler arasını daha fazla tercih ettiği ve mevsime bağlı olarak yükseklik göçü yaptığı belirlenmiştir (Albayrak, 2002; Albayrak ve Erdoğan, 2005; Albayrak ve ark., 2006). Passer montanus, daha çok orta yüksekliklerde bulunan bir kuş türü olup, Türkiye nin orta ve doğu kesimlerinde daha sık gözlenir (Heinzel ve ark., 1995). Kafkaslar ın kuzeyinde 1700 metreye kadar

8 ulaştığı bilinmektedir (Snow ve Perrins, 1998). Passer domesticus ise, Batı Palearktik teki birkaç ada dışında neredeyse her yere yayılmış ve insanla iç içe olan bir kuş türüdür. Genellikle düşük rakımlarda gözlenir ve dağılımlarının kesiştiği bölgelerde Passer montanus ile rekabet içindedir (Snow ve Perrins, 1998). Araştırmamızda deniz seviyesinden yüksekliğin, yuvaları işgal eden kuş türlerinin yuva seçimini anlamlı düzeyde etkilediği belirlenmiştir (p < 0.001). Ancak çalışmanın gerçekleştirildiği üç alanın deniz seviyesinden farklı yüksekliklerde olması nedeniyle, bu konuda daha detaylı çalışmalar yapılması gerekmektedir. İleride yapılacak detaylı çalışmalar ile birlikte bu konuda daha güvenilir sonuçlar elde etmek mümkün olabilecektir. Bu çalışma ile elde edilen bulgular, normal dağılımı İç Anadolu olan ve yüksek rakımlı yerleri tercih eden Passer montanus un (Heinzel et al., 1995; Snow and Perrins, 1998), Türkiye nin batısında da ürediğini ve deniz seviyesine rahatlıkla inebildiğini göstermektedir. Araştırmamızda, kuş türleri tarafından işgal edilen yapay yuvaların sayıca az olması ve çevresel faktörlerin incelenmesinde izlenen yöntemin yeterince detaylı olmaması nedeniyle, çevresel faktörlerin yapay yuvaları işgal eden kuş türlerinin yuva seçimine etkilerinin anlaşılabilmesi için daha geniş bölgelerde ve daha detaylı çalışılmalar yapılması gerekmektedir. Teşekkür Bu çalışma, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şubesi nin desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya verdikleri özel destekleri nedeniyle önceki dönem İzmir Orman Bölge Müdürü görevi yapan ve yeni Orman Genel Müdürü olan İbrahim Çiftçi ye ve ayrıca İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Zararlıları ile Mücadele Şubesi teknik pesonelinden Ziraat Mühendisi Bayram Ünlü ye teşekkürlerimizi sunarız. Kaynaklar Albayrak, T Antalya Bölgesinde Yaşayan Anadolu Sıvacısı (Sitta krueperi) nin Biyolojisi ile İlgili Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. Antalya. 105s. Albayrak, T Türkiye ve Midilli Adası ndaki Anadolu sıvacısı (Sitta krueperi) Populasyonunun Çeşitliliği, Yayılışı ve Habitat Seçiminin Belirlenmesi. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. Antalya, 164 s. Albayrak, T., Bairlein, F., Erdoğan, A Habitat Parameters and Breeding Density of Krüper s Nuthatch Sitta krueperi (Pelzeln,1963) in South Eastern Turkey. Polish Journal of Ecology. 58(3): Albayrak, T., Erdogan, A Breeding Ecology of Krueper s Nuthatch (Sitta krueperi) near Antalya, Turkey. Israel Journal of Zoology. 51: Albayrak, T., Erdogan, A., Bairlein, F The Density and Habitat of Krueper s Nuthatch in Mediterranean Turkey. Journal of Ornithology. 147: 125. Albayrak, T., Erdoğan, A., Fırat, M.Z A Model of Habitat Suitability for Krueper's Nuthatch Sitta krueperi. Bird Study. 58(1): Amar, A., Hewson, C.M., Thewlis, R.M., Smith, K.W., Fuller, R.J., Lindsell, J.A., Conway, G., Butler, S., MacDonald, M.A What s Happening to our Woodland Birds? Joint report by the Royal Society for the Protection of Birds and the British Trust for Ornithology. Browne, S.J Effect of Nestbox Construction and Colour on the Occupancy and Breeding Success of Nesting Tits Parus spp. Bird Study. 53(2): Charter, M., Meyrom, K., Leshem, Y., Aviel, S., Izhaki, I., Motro, Y Does Nest Box Location and Orientation Affect Occupation Rate and Breeding Success of Barn Owls Tyto alba in a Semi-arid Environment? Acta Ornithologica. 45(1): Christe, P., Oppliger, A., Richner, H Ectoparasite Affect Choice and Use of Roost Sites in the Great Tit, Parus major. Animal Behaviour. 47: Du Feu, C Nestboxes (Extracts from British Trust for Ornithology Field Guide (1993 edition), Number 23. With some additions and amendments). 38 pp. Erdoğan A., Öz M Araştırma Ormanlarındaki Böcekçil Kuşların Belirlenmesi, Beslenme Biyolojilerini ve Çoğalmalarının Desteklenmesi. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü. Teknik Bülten. No: 19. Fuller, R.J., Noble, D.G., Smith, K.W., Vanhinsbergh, D Recent Declines in Populations of Woodland Birds in Britain: a Review of Possible Causes. British Birds. 98: Goodenough, E.A., Maitland, P.D., Hart, G.A., Elliot, L.S Nestbox Orientation: A Species-Specific Influence on Occupation and Breeding Success in Woodland Passerines. Bird Study. 55:

9 Gül, O İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi. 2(1): Harrap, S., Quinn, D Tits, Nuthatches and Treecreepers, Christopher Helm, London. Heinzel, H., Fitter, R., Parslow, J Türkiye ve Avrupa nın Kuşları, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Dahil (Çev. Boyla, K.A.). Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul. Kiziroğlu, İ Ankara Beynam Ormanı ndaki Baştankara, Parus L., Cinsi (AVES) Türlerinin Biyoloji, Ekoloji ve Davranışları ile İlgili Araştırmalar, TÜBİTAK, (TBAG - 371), 216 s. LPO Catalogue edite par la ligue pour la protection des Oiseaux. Vincent 37 Tours, France. McEllin, S.M Nest Sites and Population Demographies of White-breasted and Pigmy Nuthatches in Colorado. Condor. 81: Misenhelter, M.D., Rotenberry, J.T Choices and Consequences of Habitat Occupancy and Nest Site Selection in Sage Sparrows. Ecology. 81: Navas, G.V., Arroyo, L., Sanzi, J.J., Diaz, M Effect of Nestbox Type on Occupancy and Breeding Biology of Tree Sparrows Passer montanus in Central Spain. IBIS. 150: RSPB (Royal Society for Protection of Birds) Nestboxes. Oppliger, A., Richner, H., Christe, P Effect of an Ectoparasite on Lay Date, Nest-site Choice, Desertion, and Hutching Success in the Great Tit (Parus major). Behavioral Ecology. 5: Snow, W.D., Perrins, C The Birds of the Western Palearctic: Concise Edition. Volume 2: Passerines. New York. Stauffer, D.F., Best, L.B Nest-site Selection by Cavity-nesting Birds of Riparian Habitats in Iowa. Wilson Bulletin. 94: van Balen, J.H., Booy, C.J.H., van Franeker, J.A., Osieck E.R Studies on Hole-nesting Birds in Natural Nest sites: 1. Availability and Occupation of Natural Nest Sites. Ardea. 70:

Gözeli yöresindeki (Elazığ) meşe (Quercus sp.) ormanlarına asılan yapay yuvalardaki böcekçil kuşların kuluçka faaliyetleri

Gözeli yöresindeki (Elazığ) meşe (Quercus sp.) ormanlarına asılan yapay yuvalardaki böcekçil kuşların kuluçka faaliyetleri Ormancılık Araştırma Dergisi Journal of Forestry Research 2015/1, A, 1:2, 57-71 DOI: http://dx.doi.org/10.17568/oad.49194 Koruma/Conservation Araştırma makalesi/research article Gözeli yöresindeki (Elazığ)

Detaylı

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR 1. Giriş Türkiye Ormancılar Derneği genel merkezinin talebi ve görevlendirmesi üzerine TOD KTÜ Orman Fakültesi temsilcisi

Detaylı

YENIÇAĞA GÖLÜNDE (BOLU) TURNA NIN (GRUS GRUS) ÜREME VE ALAN KULLANIMI AKGÖL DE (YUNAK-KONYA) ÜREYEN KUŞ ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Riyat GÜL

YENIÇAĞA GÖLÜNDE (BOLU) TURNA NIN (GRUS GRUS) ÜREME VE ALAN KULLANIMI AKGÖL DE (YUNAK-KONYA) ÜREYEN KUŞ ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Riyat GÜL YENIÇAĞA GÖLÜNDE (BOLU) TURNA NIN (GRUS GRUS) ÜREME VE ALAN KULLANIMI VE AKGÖL DE (YUNAK-KONYA) ÜREYEN KUŞ ÇALIŞMASI KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞI 2011 Hazırlayan: Riyat GÜL YENIÇAĞA Amaç: Bu çalışmanın amacı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Mahmuzlu Kızkuşu (Vanellus spinosus) nun Yuvalama Alanı Tercihleri ve Üreme Başarısı

Mahmuzlu Kızkuşu (Vanellus spinosus) nun Yuvalama Alanı Tercihleri ve Üreme Başarısı TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Mahmuzlu Kızkuşu (Vanellus spinosus) nun Yuvalama Alanı Tercihleri ve Üreme Başarısı a Leyla ÖZKAN*,

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 29 EKOLOJİ POPÜLASYON EKOLOJİSİ

12. SINIF KONU ANLATIMI 29 EKOLOJİ POPÜLASYON EKOLOJİSİ 12. SINIF KONU ANLATIMI 29 EKOLOJİ POPÜLASYON EKOLOJİSİ POPÜLASYON EKOLOJİSİ Belirli bir alanda yaşayan aynı tür canlılar topluluğuna popülasyon denir. Ekosistemin en küçük birimi popülasyondur. Belirli

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 5-6 Kasım 2014 İstanbul Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı

Detaylı

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Araştırma Makalesi İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Orhan GÜL Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE orhan_gul@yahoo.com

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

AZAMETLER. SARI AZAMET (Colias crocea) GÜZEL AZAMET (Colias alfacariensis)

AZAMETLER. SARI AZAMET (Colias crocea) GÜZEL AZAMET (Colias alfacariensis) AZAMETLER Azamet kelebekleri, tanımı oldukça zor gruplardandır. Bu grubun dişileri beyaz, açık sarı veya sarı renkli olup tanımları oldukça zordur ve karıştırılması kolaydır. Tanımlar en sağlıklı şekli

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

LEYLEK HALKALAMA ÇALIŞMALARI Amaç, Yöntem, Uygulama, Önemli Hususlar ve Sonuçlar

LEYLEK HALKALAMA ÇALIŞMALARI Amaç, Yöntem, Uygulama, Önemli Hususlar ve Sonuçlar LEYLEK HALKALAMA ÇALIŞMALARI Amaç, Yöntem, Uygulama, Önemli Hususlar ve Sonuçlar Orhan GÜL Ege Üni., Fen Fak., Biyoloji Bölümü Tabiat Tarihi Uyg. ve Arş. Merkezi Bornova - İZMİR Leylek Halkalamanın Amacı

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:1, 2015,50-55/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:1,2015,51-55

Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:1, 2015,50-55/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:1,2015,51-55 Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:1, 2015,50-55/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:1,2015,51-55 TÜRKİYE DE CORDULEGASTER (INSECTA: ODONATA) CİNSİNİN DURUMU VE CORDULEGASTER PİCTA DA GÖRÜLEN VARYASYONLAR

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Kurtgirmez Ormanı. Ballıdağ Mevkii

Kurtgirmez Ormanı. Ballıdağ Mevkii Giriş Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması Korunması ve Yönetimi Projesi kapsamında büyük memeli türlerine yönelik yürütülen

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:115-120 TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı BÖLÜM 3 Artvin de Orman Varlığı Özgür EMİNAĞAOĞLU Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun,

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SAYISI Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz 04.06.2015 yılında kurulmuş olup; 1 Şube Müdürü 1 Ziraat Yüksek Mühendisi 3 Ziraat Mühendisi 1 Topograf 4HizmetAlımPersoneli, personelinden oluşan kadro

Detaylı

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi:

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi: HR.Ü.Z.F.Dergisi, 29, 3(2): 43-47 J.Agric.Fac.HR.U., 29, 3(2): 43-47 DİYARBAKIR, ELAZIĞ ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI Polydrosus roseiceps Pes. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) NİN POPULASYON DEĞİŞİMİNİN

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Çelikle Çay Üretimi Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Nitelikleri, kalitesi ve diğer özellikleri belirlenen çay klonlarının hızlı, yoğun ve ucuz bir şekilde üretilmesi için en uygun yöntemdir. Çelik alınacak

Detaylı

Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Grubu KARINCA. Emrah AVCI Abdullah Bayram GÜRDAL

Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Grubu KARINCA. Emrah AVCI Abdullah Bayram GÜRDAL Y.İ.B.O. ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Proje Grubu KARINCA Grubu Üyeleri Asıl alt

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49(4): 183-187 Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 Selin KALAFAT 2 Aziz KARAKAYA 2 Mehmet Demir KAYA 3 Suay BAYRAMİN 3 SUMMARY

Detaylı

990k Bozulmamış Çakıl Sırtı. 990k Bozulmamış Çakıl Sırtı

990k Bozulmamış Çakıl Sırtı. 990k Bozulmamış Çakıl Sırtı Eğim (m/m) Datum üstü yükseklik (m) 990k Bozulmamış Çakıl Sırtı Uzaklık (m) 990k Bozulmamış Çakıl Sırtı Tüm veri Dönme noktaları Lineer (dönme nokt.) Lineer (tüm veri) Uzaklık (m) KENNETH L. PIERCE STEVEN

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA

SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA Hunjae Ryu, In Kwon Park, Bum Seok Chun, Seo Il Chang Güney Kore de Bir Kentin

Detaylı

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 17-22, 2007 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde

Detaylı

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ Türkiye çok geniş flora ve faunaya sahiptir. Ülkemiz bu zenginliğin kıymetini bilmemekle beraber istilacı türlere bilerek veya bilmeyerek kapı açmaktadır. 12.01.2011 tarihinde Kuş

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM ARILI KOVANLARININ KONULDUĞU VE ARICININ ÇALIŞTIĞI YERE ARILIK DENİR GEZGİNCİ? SABİT? Arıcılık büyük ölçüde doğa koşullarına bağlıdır! DOĞA KOŞULLARI? İKLİM BİTKİ ÖRTÜSÜ

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

RAPOR KAZ DAĞLARI KOÇERO DERESİ ALABALIK ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ALAN ÇALIŞMASI. Prof. Dr. Mustafa SARI.

RAPOR KAZ DAĞLARI KOÇERO DERESİ ALABALIK ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ALAN ÇALIŞMASI. Prof. Dr. Mustafa SARI. RAPOR KAZ DAĞLARI KOÇERO DERESİ ALABALIK ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ALAN ÇALIŞMASI Prof. Dr. Mustafa SARI msari@bandirma.edu.tr Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi KOÇERO DERESİ Koçero Deresi,

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ TABLOLAR Tablo 1. Düzey 1 Bölgeleri Göç Verileri... 2 Tablo 2. Göç Hareketlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 3 Tablo 3. İllere Göre Göç Verileri... 3

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ Ç. Özer 1, B. Kaypak 2, E. Gök 3, U. Çeken 4, O. Polat 5 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 Doçent Doktor,

Detaylı

Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye

Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye Tansel AK(1,2), Tuncay ÖZIŞIK(1) (1) TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (2) İstanbul Üniv. Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Gözlemevi Yer Seçiminde

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

Chelonia mydas (L. 1758) ve Caretta caretta (L. 1758)'nýn Kazanlý Kumsalý'ndaki Üreme Baþarýsý

Chelonia mydas (L. 1758) ve Caretta caretta (L. 1758)'nýn Kazanlý Kumsalý'ndaki Üreme Baþarýsý Chelonia mydas (L. 1758) ve Caretta caretta (L. 1758)'nýn Kazanlý Kumsalý'ndaki Üreme Baþarýsý 15, 58, 28-32 2006 Çaðlayan ELMAZ, Mustafa KALAY Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yeniþehir Kampusu,

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI Hydrau-Tech Inc. 33 W. Drake Road, Suite 40 Fort Collins, CO, 80526 tarafından hazırlanmıştır

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

DEN Z KAPLUMBA ALARI SEMPOZYUMU

DEN Z KAPLUMBA ALARI SEMPOZYUMU B R NC ULUSAL DEN Z KAPLUMBA ALARI SEMPOZYUMU B LD R LER K TABI 4-5 Aral k 2003, stanbul MAVA Fonu ve Garanti Bankas n destekleriyle bas lm t r. Dalaman Kumsal as (Caretta caretta) Yavrular n Ç k cakl

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

AYI (Ursus arctos) SAYIMI

AYI (Ursus arctos) SAYIMI AYI (Ursus arctos) SAYIMI Artvin, Şavşat, Meydancık 22-24 Mayıs 2013 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Artvin Şube Müdürlüğü Telefon :

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar. Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği

Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar. Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği Türkiye deki yaban hayatının doğal yaşam ortamlarında soyları tehdit ve tehlike altında olmaksızın varlıklarını sürdürebilmeleri için çalışan

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU 1/23 HEDEFLER Mühendislerimiz ve akademisyenlerimiz ile birlikte gelişmiş yöntem ve teknikleri kullanarak; su kaynaklarımızın planlama, inşaat ve işletme aşamalarındaki problemlere çözüm bulmak ve bu alanda

Detaylı

Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden

Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden biridir. Yangınlar, dünya genelinde her yıl milyonlarca hektar

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Sümeyye MEMKEZE 1, Murat ÇİMEN 1*, Rahime Kamer ÖNOĞLU 1, Neslihan ÇİÇEK

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Dünya da genelde hayvansal üretim ticari işletmeler tarafından yapılmaktadır. Dünyadaki hayvansal gıda eksikliliğini gidermek, daha ekonomik ürün elde etmek

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

Vektörler Bölüm Soruları 1. İki vektör eşit olmayan büyüklüklere sahiptir. Toplamları sıfır olabilir mi? Açıklayınız.

Vektörler Bölüm Soruları 1. İki vektör eşit olmayan büyüklüklere sahiptir. Toplamları sıfır olabilir mi? Açıklayınız. Vektörler Bölüm Soruları 1. İki vektör eşit olmayan büyüklüklere sahiptir. Toplamları sıfır olabilir mi? Açıklayınız. 2. Bir parçacığın yerdeğiştirmesinin büyüklüğü, alınan yolun uzunluğundan daha büyük

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51 KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Mehmet SÜTYEMEZ K.S.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş Fuat

Detaylı

Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri

Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri Uygulama 1. İşlerler Yumurta Üretim Tesisi, Burdur-Antalya karayolu 5.km Burdur. İşletmenin Özelliği: Yarı

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ İçindekiler I. GİRİŞ II. III. ÜNİVERSİTE KONUMU İNŞAAT ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜLER a. 1998-İnşaat öncesi b. 2013-Kampusun bugünü Sabancı Üniversitesinin

Detaylı

Arıcılığın Tanımı. Arı Yetiştirme Ürünler. Ürünler. Ürünler. Ürünler. Hayvan Yetiştirme ve Besleme Dersi

Arıcılığın Tanımı. Arı Yetiştirme Ürünler. Ürünler. Ürünler. Ürünler. Hayvan Yetiştirme ve Besleme Dersi Hayvan Yetiştirme ve Besleme Dersi Arıcılığın Tanımı Arı Yetiştirme Arıcılık; bitkisel kaynakları, arıyı ve emeği bir arada kullanarak, bal, polen, arısütü, balmumu, propolis, arı zehiri gibi ürünler ile

Detaylı