T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TEMEL DÜZEY (TD), TAKAS ve OPERASYON İŞLEMLERİ (TO) 27 MART 2010 Saat: CUMARTESİ 2. OTURUM Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No: DİKKAT: 1. Bu sınavda, 5 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Takas ve Operasyon İşlemleri Genel Ekonomi Menkul Hisse Kıymetler Senedi ve Diğer Piyasaları Sermaye Hisse Piyasası Senedi Piyasaları Araçları Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar İlgili Vergi Mevzuatı Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Takas ve Operasyon İşlemleri, Genel Ekonomi, Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları, Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar, İlgili Vergi Mevzuatı testleri için beş ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: Sıra No: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığında toplam 120 soru bulunmaktadır. Bir modül için 45 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 225 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa Bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 A 1260 TAKAS VE OPERASYON İŞLEMLERİ 1. Takas ve saklama işlemleri aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından gerçekleştirilir? A) İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ B) Merkezi Kayıt Kuruluşu C) İMKB D) SPK 4. Aşağıdakilerden hangisi aracı kuruluşların takas işlemlerinin sonuçlandırılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılan hesaplar arasında yer almamaktadır? A) İştirakler B) Aracı Kurum Takas Havuz Hesabı C) Aracı Kurum Temerrüt Havuz Hesabı D) Saklamacı Kurum Netleştirme Havuz Hesabı 2. Takasbank Para Piyasası teminat esasları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Teminat olarak yatırılan bir çeşit hisse senedinin, toplam değerlenmiş teminatın içindeki payı % 15 i geçemez. B) Toplam değerlenmiş teminat içinde değerlenmiş hisse senetlerinin payı % 75 i geçmeyecektir. C) Satıcıdan satmak istediği miktarın % 125 i oranında değerlenmiş teminat istenir. D) Aracı kuruluşlar müşteri hesaplarından teminat veremezler. 3. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Para Piyasasında aracı kuruluşların Takasbanka verebilecekleri teminat çeşitlerinden biri değildir? A) Yatırım Fonu Katılma Belgesi B) Teminat Mektubu C) Hazine Bonosu D) Altın 5. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank nezdindeki hisse senedi borcunun kapatılmasında kullanılabilecek yöntemlerden birisi değildir? A) Nakden yatırma B) Avans kullanma C) Başka bir bankadan EFT yapma D) Takasbank Para Piyasasından olan alacaklardan mahsup etme 6. İMKB Hisse Senetleri Piyasasında uygulanan asgari temerrüt matrahı ve asgari temerrüt faizi tutarları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 100 TL - 5 TL B) 5 TL - 50 TL C) 50 TL - 5 TL D) 100 TL - 10 TL 7. Hisse senetleri üzerindeki hukuki işlemlerle ilgili olarak Merkezî Kayıt Kuruluşu (MKK) yürütülen uygulama kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İhraççının iflas durumunda, hisse senetlerinin menkul değer niteliği etkilenmediği için kıymet hareketi engellenmez. B) Hisse senetleri üzerinde kurulan intifa hakları MKK de izlenmez. C) Şirket devralmalarda, devralma kararı açıklandıktan sonra T+0 ve T+1 günü devir alınan ihraççı kıymetleri üzerinde piyasada işlem gerçekleşmez. D) Adli veya idari merciler tarafından, hisse senedi üzerindeki haciz ve tedbir taleplerinin doğrudan MKK ye bildirilmesi hâlinde, MKK tarafından borçlu yatırımcı hesabı hareketsizleştirilerek işlem yapılmasına izin verilmez. 2

3 A 8. Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi kapsamında kaydi dönüştürme aşamasında, hak sahiplerinin ihraççı tarafından bilinmemesi durumunda, bu nitelikteki payların toplu olarak izlenmesi amacı ile oluşturulan hesap aşağıdakilerden hangisidir? A) Havuz hesabı B) Ortak hesabı C) Yatırımcı hesabı D) Bilinmeyen ortak hesabı 12. Tahvil ve Bono Piyasası temerrüt işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Temerrüt işlemleri Takasbank tarafından yürütülmektedir. B) Tüm temerrüt cezaları tahakkuk tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ödenir. C) Temerrüt durumunu sona erdirmeyen üyeye ait işlem konusu Menkul Kıymetler Borsası tarafından resen aldırılıp sattırılır. D) Menkul kıymet ve nakit yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen üyeler herhangi bir bildirim yapılmaksızın temerrüde düşmüş sayılırlar. 9. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşunun üyesi değildir? A) İMKB B) İhraççılar C) Takasbank D) İMKB üyesi aracı kurum ve bankalar 10. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilecek kıymetler arasında sayılabilir? A) Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları B) Yatırım Fonları C) Hisse Senetleri D) Altın 11. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo - Ters Repo Pazarında gerçekleştirilen işlemlerin takas süresi aşağıdakilerden hangisidir? 13. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Elektronik Transfer Sistemine (TETS) üye olma şartlarından biri değildir? A) Üyeliğe katılım bedelinin yatırılması B) TETS Sistemi Taahhütnamesi nin imzalanması C) TETS Sistemine dâhil olmak istendiğine dair yazılı başvuru yapılması D) Takasbank Yönetim Kurulunda temsilci bulundurma 14. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Türkiye de ihraç edilen menkul kıymetlere ve diğer finansal araçlara uluslararası standartlarda tanımlama numarası olan ISIN kodu tahsis etmekle görevlendirilmiş, Türkiye nin Ulusal Numaralandırma Kuruluşudur? A) İMKB B) MKK C) Takasbank D) VOB A) T+3 B) T+2 C) T+1 D) T+0 3

4 A 15. İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasasında işlemler aşağıdaki işlem yöntemlerinden hangisi ile yapılır? A) Çoklu fiyat - Sürekli müzayede B) Tek fiyat - Sürekli müzayede C) Tek fiyat - Sesli müzayede D) Piyasa yapıcılı tek fiyat 19. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşunun görev ve yetkileri arasında yer almamaktadır? A) Kayıtların gizliliğini sağlamak B) Yatırımcıları Koruma Fonunu idare ve temsil etmek C) Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları kayden izlemek D) Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarının takasını yapmak 16. İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarında işlem gören Euro Tahvillerin takas işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Takas süresi en az üç iş günüdür. B) İşlemlerin nakit takası TL cinsinden yapılır. C) Yükümlülükler netleştirilmiş tutarlar üzerinden yerine getirilir. D) Menkul kıymet ve nakit takas işlemleri Takasbank tarafından yapılır. 20. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasasında verilebilecek teminat türlerinden değildir? A) Yatırım Fonu Katılma Belgesi B) Mevduat sertifikası C) Nakit D) Altın milyon TL ödenmiş sermayesi olan X Şirketi % 50 Bedelsiz Sermaye artırımı yapacaktır. Şirketin hisse senetlerinin eski değeri 6 TL ise sermaye artırımı sonrası yeni hisselerin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 TL B) 5 TL C) 9 TL D) 10 TL 18. Hisse senetlerinin devri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri teslim ile gerçekleşir. B) Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro ve senedin teslimi ile gerçekleşir. C) Nama yazılı hisse senetleri beyaz ciroyla devredilebileceğinden Borsada işlem görmesi mümkün değildir. D) Hamiline yazılı hisse senetlerinde, temsilci aracılığıyla, havale yoluyla, hükmen veya kısa elden teslim ile devrin gerçekleştirilmesi mümkündür. 4

5 A 1100 GENEL EKONOMİ 1. Aşağıdakilerden hangisi, üretim olanakları eğrisinin sağa kayması nedenlerinden biri değildir? A) Teknolojik gelişme B) İş gücünün artması C) Yatırım miktarının artması D) Diğer ekonomilere beyin göçü 2. Ekonomide tasarruftaki değişmenin harcanabilir kişisel gelirdeki değişmeye oranı aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklar? A) Marjinal tasarruf eğilimi B) Marjinal tüketim eğilimi C) Ortalama kişisel tasarruf düzeyi D) Kişisel gelir ortalama değişim oranı 3. Bir ülke için hesaplanan millî gelir rakamından yola çıkarak kişisel gelirin hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi kişilerin gelirine dâhil edilir? 5. Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, yurt dışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasına ne ad verilir? A) Bütçe açığı B) Sermaye açığı C) Cari açık D) Konvertibilite 6. Fiyatların ileride değişeceği ve bu fiyatlar üzerinden yapılacak alım satım işlemlerinden kâr sağlanacağı beklentisiyle risk üstlenilerek bugünden alım satım işlemi yapmaya ne ad verilir? A) Spekülasyon B) Manipülasyon C) Stagnasyon D) Penetrasyon 7. Bir tüketici için aynı toplam fayda düzeyini sağlayan farklı mal bileşimlerini ifade eden noktaların birleştirilmesi yoluyla elde edilen eğri ne olarak adlandırılmaktadır? A) Lorenz eğrisi B) Kayıtsızlık eğrisi C) Engel eğrisi D) Philips eğrisi A) Dağıtılmayan şirket kârı B) Ödenen kurumlar vergisi C) Sosyal güvenlik katkı payı D) Kâr payı (temettü) ödemesi 4. Aşağıdakilerden hangisi bir millî gelir hesaplama yöntemidir? A) Maliyet yöntemi B) Katma değer yöntemi C) Transfer harcamaları yöntemi D) Reel yatırım harcamaları yöntemi 8. Firma bazında, iş gücü, hammadde ve makine - teçhizat miktarı arasında oluşturulan hassas dengeye ne denmektedir? A) Marjinal ürün B) Artan verimler kanunu C) Azalan verimler kanunu D) Optimal faktör bileşim oranı 9. Aşağıdakilerden hangisi piyasa dengesi olarak adlandırılabilir? A) Kârın maksimize edilmesi B) Faydanın maksimize edilmesi C) Bir malın arzının talebine eşit olması D) Elde edilen kârın faydaya eşit olması 5

6 A 10. Sabit döviz kuru sisteminin geçerli olduğu bir ekonomide resmî bir kararla ülke parasının yabancı paralar karşısında değer kazanması aşağıdakilerden hangisidir? A) Revalüasyon B) Dolarizasyon C) Konvertibilite D) Devalüasyon 14. Aşağıdakilerden hangisi Gayrisafi Millî Hasıla (GSMH) ile Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) arasındaki temel farkı oluşturur? A) Sanayi üretimi verileri B) Hizmet sektörü verileri C) Net dış alem faktör gelirleri D) GSYİH, GSMH nin yeni adıdır. 11. Talep eğrisi üzerinde yer alan bir fiyat ile bundan daha düşük piyasa denge fiyatı arasındaki fark tüketici açısından aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Üretim fazlası B) Üretici rantı C) Tüketici rantı D) Tüketim fazlası 15. Gayrisafi Millî Hasıla (GSMH) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) GSMH - Dolaylı Vergiler = Milli Gelir B) GSMH - Amortismanlar = Safi Millî Hasıla C) GSMH + Transfer Ödemeleri = Kişisel Gelir D) GSMH - Direkt Vergiler = Kullanılabilir Gelir 12. Görünmeyen el mekanizması ifadesi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile en uygun şekilde benzeşir? A) Monopol teorisi B) Keynesçi yaklaşım C) Ceteris paribus ilkesi D) Serbest piyasa mekanizması 16. Aşağıdakilerden hangisi bir öncü ekonomik gösterge olarak kabul edilmez? A) İstihdam Verileri B) Tüketici Güven Endeksi C) Tarihî GSMH Verileri D) Kredi Hacmindeki Gelişmeler 13. Belirli bir miktar ihracat karşılığında ne kadar ithal ürün alınabileceğini gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Barter B) Dış ticaret haddi C) Trampa ekonomisi D) İhracatın verimliliği 17. Bir ülke için, yıl sonları itibariyle, aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Yıl Gayrisafi Millî Hasıla Endeksi Bu bilgilere göre 2008 yılı gayrisafi millî hasıla büyüme oranı kaçtır? A) 0,05 B) 0,12 C) 0,067 D) 0,07 6

7 A 18. Tam rekabet piyasası ile ilgili olarak verilen aşağıdaki varsayımlardan hangisi yanlıştır? A) Piyasa şeffaftır. B) Mallar bölünemez. C) Piyasada sonsuza yakın alıcı ve satıcı vardır. D) Alıcıların ve satıcıların piyasa fiyatını tek başlarına etkileme güçleri yoktur. 22. Aşağıdakilerden hangisi konsolide bütçe giderleri içinde yer alan transfer giderlerinden biri değildir? A) Tarım desteklemesi B) KİT lere yapılan transferler C) İç ve dış borç faiz ödemeleri D) Okul - hastane - otoyol yapımı 19. Kamu kesimi genel dengesinin bozulması sonucu, kamu açığının finansmanı için finansal sistemden ve özellikle sermaye piyasasından kullanılan kaynağın gittikçe artması ve reel kesimin finansal piyasalardan kullanabileceği kaynağın azalmasına sebep olunması durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi en iyi açıklamaktadır? 23. Devletin sahip olduğu menkul ve gayrimenkullerin satışından ve/veya kiralanmasından elde ettiği gelirler aşağıdakilerden hangisidir? A) Senyoraj gelirleri B) İşletme gelirleri C) Patrimuan gelirleri D) Bütçe dışı gelirler A) Bütçe fazlası B) Bütçe açığı C) Çarpan etkisi D) Dışlama etkisi 20. MR= marjinal hasılat, AR= ortalama hasılat, MC=marjinal maliyet, AVC= ortalama değişken maliyet olmak üzere tam rekabet piyasası kısa dönem firma dengesinde firma kapanma noktası en doğru şekilde nasıl tanımlanabilir? 24. Aşağıdakilerden hangisi Devletin maliye politikası araçlarından biridir? A) Vergi oranlarının yükseltilmesi B) Kısa vadeli tahvil alım satımı C) Karşılık oranlarının düşürülmesi D) Disponibilte oranlarının yükseltilmesi A) MR=AR=MC=AVC olduğu nokta B) MR=AR MC=AVC olduğu nokta C) MR=AR=MC AVC olduğu nokta D) MR AR=MC=AVC olduğu nokta 21. Bütçe açığının finansmanından hangi kurum sorumludur? 25. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası araçları üzerinde yasal bir temele dayandırılmış sınırlamalar olarak ifade edilen mali kural türlerinden birisi değildir? A) Denk Bütçe B) Enflasyon Sınırı C) Net Kamu Borcu Sınırı D) Toplam Kamu Borcu Sınırı A) Maliye Bakanlığı B) Merkez Bankası C) Hazine Müsteşarlığı D) Gelir İdaresi Başkanlığı 7

8 A 1140 MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Sermaye Piyasası Kurulunun, Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulundan süre uzatımı için uygun görüş alınmadığı bir durumda, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların azami halka arz süresi kaç gündür? A) 2 B) 10 C) 15 D) I- Pay, esas sermayenin belirli sayıda, eşit itibari değerlere bölünmüş parçalarını ifade etmektedir. II- Pay, şirkette payı olan kimseye pay sahipliği sıfatını kazandırır. III- Türk Ticaret Kanunu nda payın senede bağlanması zorunluğu getirilmiştir. 5. Borçlanma araçlarının tahsisli satışında bunları satın alacak gerçek ve tüzel kişilerin sayısı kaçı geçemez? A) 25 B) 50 C) 75 D) Sermaye Piyasası Kurulunun Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i çerçevesinde tahvillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Değişken faizli tahvil ihracı mümkündür. B) Tahvillere kârdan pay verilmesi mümkün değildir. C) Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışının, bunlara ilişkin anapara, faiz ödemesi ve benzeri yükümlülüklerin aracı kuruluşlar vasıtasıyla yerine getirilmesi zorunludur. D) Tahvillerin vade başlangıç tarihinin belirlenmesinde, satış süresinin son günü vade başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Pay kavramı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I - III 3. Anonim şirketlerde taahhüt edilen pay bedelinin ödenmemesi sonucu pay sahibinin ortaklıktan çıkarılmasına ne ad verilir? A) Bölünme B) Iskat C) Apel D) Vekalet 7. Tahvil sahibi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tahvil sahibi tahvili çıkaran şirketin uzun vadeli alacaklısıdır. B) Tahvil sahibi şirketin aktifi üzerinde alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. C) Şirketin brüt kârından öncelikle tahvil sahiplerinin faizleri ödenir. D) Şirketin iflası veya tasfiyesi hâlinde hisse senedi sahipleri tahvil sahiplerinden önce alacaklarını alırlar. 4. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası aracı değildir? A) Poliçe B) Hisse senedi C) Hazine bonosu D) Tahvil 8. Aşağıdakilerden hangisi Hazine Bonosunun özelliklerinden biri değildir? A) İkinci el piyasası vardır. B) İskontolu olarak satılır. C) Bir yıldan uzun vadelidir. D) Hazine Müsteşarlığı tarafından arz edilir. 8

9 A 9. Aşağıdakilerden hangisi, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine Müsteşarlığının borçlu sıfatı ile taraf olduğu ya da üstlendiği her türlü mali yükümlülükleri ifade eder? 13. Payları tek bir iç tüzük kapsamında ihraç edilen tüm alt fonları kapsayan fon aşağıdakilerden hangisidir? A) Alt fon B) Şemsiye fon C) Özel fon D) Değişken fon A) Devlet borcu B) İkraz ücreti C) Hibe D) Garanti ücreti 14. Tahsisli satılacak banka bonolarının vadesi en fazla kaç gün olabilir? 10. Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 360 B) 300 C) 240 D) 120 A) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınabilirler. B) Kamuya ait olan alt yapı tesislerinin gelirlerine ortaklık içerir. C) Gelir Ortaklığı Senedi sahipleri gelirine ortak oldukları tesislerin mülkiyetine de aynı oranda ortaktırlar. D) Köprü, baraj, elektrik santrali, kara yolu, demir yolu, telekomünikasyon sistemleri ve benzeri alt yapı tesislerinin gelirleri Gelir Ortaklığı Senedinin konusu olabilir. 15. Aşağıdakilerden hangisi banka bonolarına ilişkin yanlış bir ifadedir? A) İskonto esasına göre satılır. B) Menkul kıymet niteliği bulunmaz. C) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınır. D) Sermaye piyasasından kaynak sağlamak amacıyla çıkarılır. 11. Fon portföyünün en az % 51 ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış fonlara ne ad verilir? A) Hisse senedi fonu B) Tahvil ve bono fonu C) Karma fon D) Likit fonu 16. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil sahiplerinin, tahvillerini hisse senetlerine dönüştürmeleri hâlinde bu hisse senetlerine uygulanacak fiyat aşağıdakilerden hangisidir? A) Parite B) Nominal fiyat C) Kullanım fiyatı D) Dönüştürme fiyatı 12. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım fonu türü değildir? A) Tahvil ve bono fonu B) Hisse senedi fonu C) Risk fonu D) Altın fonu 17. I- Finansman şirketleri II- İpotek finansmanı kuruluşları III- Bankalar Yukarıdakilerden hangisi/hangileri varlık finansman fonu kurucusu olabilir? A) I - II - III B) Yalnız I C) Yalnız II D) Yalnız III 9

10 A 18. Aşağıdakilerden hangisi depo sertifikalarının çeşitlerinden değildir? A) GDR (Global Depository Receipt) B) ADR (American Depository Receipt) C) EDR (European Depository Receipt) D) MEDR (Middle-Eastern Depository Receipts) 19. Yabancı hisse senetlerinin Türkiye de halka arz yoluyla satışının aşağıdakilerden hangisi vasıtasıyla yapılması zorunludur? A) Tahviller B) Depo Sertifikaları C) Gelir Ortaklığı Senetleri D) Varlığa dayalı menkul kıymetler 20. Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem sözleşmelerinin (futures) kullanım amaçları arasında yer almaz? A) Yatırım B) Arbitraj C) Riskten korunma D) Temettü geliri elde edilmesi 21. Spot piyasada pozisyonu bulunan ve fiyat riskinden korunmak isteyen yatırımcıların gelecekteki fiyatı sabitlemek amacıyla kullandıkları finansal stratejiye ne ad verilmektedir? A) Korunma (hedging) B) Spekülasyon C) Yatırım D) Arbitraj 22. Aracı kuruluş varantları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Aracı kuruluş varantlarının borsada işlem görmesi zorunludur. B) Aracı kuruluş varantlarının vadesi 1 aydır. C) Aracı kuruluş varantlarının satış süresi, vadeyi geçmemek üzere ihraççı tarafından serbestçe belirlenir. D) Aracı kuruluş varantlarının vade başlangıç tarihinin belirlenmesinde, satışa sunuldukları ilk gün vade başlangıç tarihi olarak kabul edilir. 23. Varantların özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Varantlar finansal kuruluşlar ve ortaklıklar tarafından ihraç edilirler. B) Varantlar menkul kıymet niteliğindedir. C) Varantlar standardize edilmiş ürünlerdir. D) Varantlarda minimum işlem limiti yoktur. 24. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajları arasında değildir? A) Varant ekonomik dalgalanmaların yarattığı risklerin ortadan kaldırılması ya da azaltılmasını sağlamaktadır. B) Varantlar ile hem düşen hem de yükselen piyasalarda kazanç elde etme olanağı bulunmaktadır. C) Finansal varantlar, şirket varantlarına nazaran daha likit sermaye piyasası araçlarıdır. D) Varantlarda kaldıraç etkisi yoktur. 25. Getirisi Devlet gelirleriyle ilişkilendirilen ve ihracı ile Devlet iç borçlanma senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amaçlanan yatırım aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelire Endeksli Senetler B) Değiştirilebilir Tahviller C) Depo Sertifikaları D) Varantlar 10

11 A 1200 DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR 1. Piyasada kalıcı bir likidite sıkışıklığı varsa, Merkez Bankasının eksik olan likidite tutarınca menkul kıymet satın alarak piyasaya likidite sağlamasına ne ad verilir? 4. Açık piyasa işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Repo ve ters repo işlem vadesi 91 günü aşamaz. B) Doğrudan satın alınacak kıymetlerde vade sınırı bulunmaktadır. C) Repo ve ters repo işlemlerinde Resmî Gazete fiyatları kullanılır. D) Kamunun ihraç ettiği kıymetler birincil piyasadan alınamaz. A) Doğrudan alım B) Doğrudan satım C) Ters repo D) Repo 2. Aşağıdakilerden hangisi, ödemeler dengesi finans hesapları altında yer alan rezerv varlıklardan biri değildir? A) Parasal altın B) Döviz rezervleri C) Özel çekme hakkı D) Devlet iç borçlanma senetleri 5. Yatırımcının yerleşiği olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide yaptığı uzun vadeli sabit sermaye yatırımlarına ne ad verilmektedir? A) Finansal türevler B) Portföy yatırımları C) Rezerv hareketleri D) Doğrudan yatırımlar 3. Açık piyasa işlemlerinde Merkez Bankası tarafından kullanılan kotasyon yöntemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kotasyon yönteminde faiz ya da fiyat Merkez Bankası tarafından belirlenir. B) Merkez Bankasının İMKB Tahvil - Bono Piyasasında yaptığı işlemler kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilir. C) Kazanan her teklif kendi faizinden ya da fiyatından işlem görür. D) Merkez Bankası, piyasa yapıcısı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı sunar. 6. Aşağıdaki hususlardan hangisi Bankalararası Para Piyasasının (BPP) çalışma esasları arasında yer almamaktadır? A) BPP de işlem yapmak isteyen her banka için Merkez Bankası tarafından borç alabilme limiti belirlenir. B) Bir bankanın bildirdiği faiz oranı ile borç almak veya vermek istediği tutarların tamamının piyasada kabul görmesi zorunludur. C) BPP nin çalışma saatleri Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. D) BPP de Merkez Bankası aracılık görevi yapmaktadır. 7. Aşağıdakilerden hangisi, Bankalararası Para Piyasasında gün içerisinde ortaya çıkan acil fon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve ödeme sisteminde tıkanıklığa yol açılmaması amacıyla Merkez Bankası tarafından kullandırılmaktadır? A) Gün içi limit işlemleri B) Vadeli işlem limiti işlemleri C) Geç likidite penceresi D) Depo alım ihalesi işlemleri 11

12 A 8. Aşağıdakilerden hangisi Bankalararası Para Piyasası teminatlarından biri değildir? A) Devlet iç borçlanma senetleri B) Hisse senetleri C) Döviz depoları D) Eurobondlar 12. Aşağıda verilen piyasalardan hangisi Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasındaki piyasalardan biri değildir? A) Hisse senedi B) Döviz C) Faiz D) Repo - ters repo 9. Aşağıda verilen varlıklardan hangisi Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında işlem teminatı olarak kullanılabilecek nakit dışı teminatlar arasında yer almaz? A) ABD Doları B) Devlet Tahvili C) Vadeli İşlem Sözleşmesi D) Dövize Endeksli Devlet Tahvili 13. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında alım/satım emrini vererek işlemi gerçekleştiren üye/hesap ile teminatların ve açık pozisyonların tutulduğu üyenin/hesabın farklılaştırılabilmesine imkân tanıyan pozisyon transferi işlemlerine (Give-up) ne ad verilmektedir? A) Hesap aktarımı B) Özel şartlara tabi netleştirme C) Özel şartlarda hesap farklılaştırma D) Özel şartlara tabi pozisyon transferi 10. Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası AŞ tarafından oluşturulan Garanti Fonu katkı paylarına ilişkin yanlış bir ifadedir? A) Bulundurulması zorunlu katkı payı toplamının % 50 si nakit olmak zorundadır. B) Garanti Fonu katkı payı yükümlülükleri her gün sonu itibariyle güncellenir. C) Bir üyenin Garanti Fonundaki katkı payı, asgari katkı payı tutarından az olamaz. D) Garanti Fonu İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ tarafından yönetilir. 14. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında, girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan emir türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Şarta Bağlı B) Kalanı İptal Et C) Kalanı Pasife Yaz D) Gerçekleşmezse İptal Et 11. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında vadeli işlem sözleşmesi teminatı olarak kullanılabilecek varlıkların değerlerinin güncellenmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hisse senedi İMKB 2. seans ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden değerlenir. B) Hazine bonosu İMKB de hesaplanan fiyat üzerinden değerlenir. C) Döviz T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlenir. D) Yatırım fonu payları, ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden değerlenir. 15. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında oluşan zararlar ya da nakit-dışı teminatların değerlerinin düşmesi sonucunda başlangıç teminatının inebileceği en düşük seviyeye ne ad verilir? A) Olağanüstü Durum Teminatı B) Başlangıç Teminatı C) Sürdürme Teminatı D) Temerrüt Oranı 12

13 A 16. İstanbul Altın Borsasında standart kıymetli madenler işlemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Standart altın işlemlerinde minimum emir miktarı 100 gramdır. B) Standart gümüş işlemlerinde minimum emir miktarı 5 kilogramdır. C) Standart platin işlemlerinde minimum emir miktarı 5 kilogramdır. D) Standart altın işlemlerinde minimum emir miktarının üzerindeki emirler 1 kilogram ve katları olarak artar. 19. Kıymetli Madenler Piyasasında üyelerin işlemleri dolayısıyla diğer üyelere ve İstanbul Altın Borsasına karşı yükümlülüklerini yerine getirmemelerine karşı yatırmak zorunda oldukları teminat türü aşağıdakilerden hangisidir? A) İşlem teminatı B) Üyelik teminatı C) Netleştirme teminatı D) Başlangıç teminatı 17. İstanbul Altın Borsasında Kıymetli Madenler Piyasası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İşlemlerde fiyat ve zaman önceliği kuralları uygulanır. B) İşlemler çok fiyat yöntemine göre yürütülmektedir. C) Aynı gün valörlü işlemlerin takası saat 15:30 da başlar. D) Nakit takas işlemleri saat 17:00 den itibaren başlar. 20. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Piyasasında işlemlerin gerçekleştiği işlem birimlerinden değildir? A) ABD Doları / ons B) TL / kg C) ABD Doları / kg D) Euro / ons 21. Aşağıdakilerden hangisi tezgâh üstü piyasa değildir? A) Bankalararası Tahvil Piyasası B) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası C) Bankalararası Repo Piyasası D) Serbest Altın Piyasası 18. İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Piyasasında 500 birim para işlem teminatı olan bir üye kasasında ise 1000 birim para değerinde kıymetli maden bulundurmaktadır. Söz konusu üyenin T+5 e kadar olan vadelerdeki işlem miktarı en fazla ne kadar olabilecektir? A) birim para B) birim para C) birim para D) birim para 22. Aşağıdakilerden hangisi Bankaların TCMB Bankalararası Para Piyasasında işlem yapmak yerine piyasa dışında kendi aralarında işlem yapmalarının nedenleri arasında yer almaz? A) TCMB bünyesinde yapılan her işlem için teminat alınması B) TCMB nin bankalara tanıdığı limitlerin yetersiz gelmesi C) TCMB bünyesinde işlem yapmanın maliyetinin daha yüksek olması D) TCMB nin yeterli altyapısının olmaması 13

14 23. Aşağıdakilerden hangisi serbest döviz piyasasının başlıca özelliklerinden değildir? A) Alıcı ve satıcıların karşılaştıkları piyasalar olmayıp; işlemler, banka vb. aracı kurumlar vasıtasıyla yürütülür. B) Tam rekabet piyasasına oldukça yakın piyasalardır. C) Belirli bir borsa içinde örgütlenmiş piyasalardır. D) Evrensel nitelikte piyasalardır İLGİLİ VERGİ MEVZUATI A 1. Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işlemdir? A) Tarh B) Matrah C) Tahakkuk D) Tahsil 24. Aşağıda Kapalıçarşı Efektif Piyasası ile ilgili olarak yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sistem diğer piyasalardan izole bir yapıda çalışır. B) Genellikle yetkili müesseseler işlem gerçekleştirir. C) Türkiye deki nakit para arz ve talebinin serbest rekabet koşullarında karşılaştığı bir piyasadır. D) Piyasada işlem yapan yetkili müesseseler, piyasalarda gerçekleştirdikleri alım satım işlemleriyle arbitraj yaparak para kazanmaya çalışırlar. 2. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergi sınıfına girer? A) Veraset ve İntikal Vergisi B) Katma Değer Vergisi C) Kurumlar Vergisi D) Gelir Vergisi 25. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Altın Piyasasına ilişkin yanlış bir ifadedir? A) Serbest altın piyasasında büyük montanlı işlemler gerçekleşmektedir. B) Serbest altın piyasasında işlemler pazarlık metoduyla gerçekleşmektedir. C) Serbest altın piyasası herhangi bir düzenlemeye tabi değildir. D) Serbest altın piyasasında işlemler efektif karşılığı yapılmaktadır. 3. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu kapsamında, bilanço esasına göre tutulması gereken defterler arasında yer almamaktadır? A) Defterikebir B) Yevmiye defteri C) Envanter defteri D) Günlük kasa defteri 4. Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, hesaplanan kurum kazancının tespitinde, mükellefler tarafından hasılattan indirilebilecek giderlerden birisi değildir? A) Menkul kıymet ihraç giderleri B) Kuruluş ve örgütlenme giderleri C) Özsermaye üzerinden ödenen faiz giderleri D) Birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri 14

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S105 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI (KU) 6 KASIM 2010 Saat: 09.30

Detaylı

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Sabit Getirili Menkul Kıymetler www.imkb.gov.tr İçindekiler SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 1 Devlet İç Borçlanma Senetleri 1 Devlet Tahvilleri 2 Hazine Bonoları 3 Gelir Ortaklığı Senetleri 4 Gelire Endeksli

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK

Detaylı

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası www.imkb.gov.tr İçİndekİler İMKB Piyasalarında Yatırım 2 Hisse Senetleri Piyasası 5 HSP İşlem Yöntemleri 6 Gelişen İşletmeler Piyasası 13 Tahvil ve Bono

Detaylı