T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TEMEL DÜZEY (TD), TAKAS ve OPERASYON İŞLEMLERİ (TO) 27 MART 2010 Saat: CUMARTESİ 2. OTURUM Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No: DİKKAT: 1. Bu sınavda, 5 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Takas ve Operasyon İşlemleri Genel Ekonomi Menkul Hisse Kıymetler Senedi ve Diğer Piyasaları Sermaye Hisse Piyasası Senedi Piyasaları Araçları Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar İlgili Vergi Mevzuatı Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Takas ve Operasyon İşlemleri, Genel Ekonomi, Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları, Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar, İlgili Vergi Mevzuatı testleri için beş ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: Sıra No: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığında toplam 120 soru bulunmaktadır. Bir modül için 45 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 225 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa Bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 A 1260 TAKAS VE OPERASYON İŞLEMLERİ 1. Takas ve saklama işlemleri aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından gerçekleştirilir? A) İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ B) Merkezi Kayıt Kuruluşu C) İMKB D) SPK 4. Aşağıdakilerden hangisi aracı kuruluşların takas işlemlerinin sonuçlandırılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılan hesaplar arasında yer almamaktadır? A) İştirakler B) Aracı Kurum Takas Havuz Hesabı C) Aracı Kurum Temerrüt Havuz Hesabı D) Saklamacı Kurum Netleştirme Havuz Hesabı 2. Takasbank Para Piyasası teminat esasları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Teminat olarak yatırılan bir çeşit hisse senedinin, toplam değerlenmiş teminatın içindeki payı % 15 i geçemez. B) Toplam değerlenmiş teminat içinde değerlenmiş hisse senetlerinin payı % 75 i geçmeyecektir. C) Satıcıdan satmak istediği miktarın % 125 i oranında değerlenmiş teminat istenir. D) Aracı kuruluşlar müşteri hesaplarından teminat veremezler. 3. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Para Piyasasında aracı kuruluşların Takasbanka verebilecekleri teminat çeşitlerinden biri değildir? A) Yatırım Fonu Katılma Belgesi B) Teminat Mektubu C) Hazine Bonosu D) Altın 5. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank nezdindeki hisse senedi borcunun kapatılmasında kullanılabilecek yöntemlerden birisi değildir? A) Nakden yatırma B) Avans kullanma C) Başka bir bankadan EFT yapma D) Takasbank Para Piyasasından olan alacaklardan mahsup etme 6. İMKB Hisse Senetleri Piyasasında uygulanan asgari temerrüt matrahı ve asgari temerrüt faizi tutarları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 100 TL - 5 TL B) 5 TL - 50 TL C) 50 TL - 5 TL D) 100 TL - 10 TL 7. Hisse senetleri üzerindeki hukuki işlemlerle ilgili olarak Merkezî Kayıt Kuruluşu (MKK) yürütülen uygulama kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İhraççının iflas durumunda, hisse senetlerinin menkul değer niteliği etkilenmediği için kıymet hareketi engellenmez. B) Hisse senetleri üzerinde kurulan intifa hakları MKK de izlenmez. C) Şirket devralmalarda, devralma kararı açıklandıktan sonra T+0 ve T+1 günü devir alınan ihraççı kıymetleri üzerinde piyasada işlem gerçekleşmez. D) Adli veya idari merciler tarafından, hisse senedi üzerindeki haciz ve tedbir taleplerinin doğrudan MKK ye bildirilmesi hâlinde, MKK tarafından borçlu yatırımcı hesabı hareketsizleştirilerek işlem yapılmasına izin verilmez. 2

3 A 8. Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi kapsamında kaydi dönüştürme aşamasında, hak sahiplerinin ihraççı tarafından bilinmemesi durumunda, bu nitelikteki payların toplu olarak izlenmesi amacı ile oluşturulan hesap aşağıdakilerden hangisidir? A) Havuz hesabı B) Ortak hesabı C) Yatırımcı hesabı D) Bilinmeyen ortak hesabı 12. Tahvil ve Bono Piyasası temerrüt işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Temerrüt işlemleri Takasbank tarafından yürütülmektedir. B) Tüm temerrüt cezaları tahakkuk tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ödenir. C) Temerrüt durumunu sona erdirmeyen üyeye ait işlem konusu Menkul Kıymetler Borsası tarafından resen aldırılıp sattırılır. D) Menkul kıymet ve nakit yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen üyeler herhangi bir bildirim yapılmaksızın temerrüde düşmüş sayılırlar. 9. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşunun üyesi değildir? A) İMKB B) İhraççılar C) Takasbank D) İMKB üyesi aracı kurum ve bankalar 10. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilecek kıymetler arasında sayılabilir? A) Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları B) Yatırım Fonları C) Hisse Senetleri D) Altın 11. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo - Ters Repo Pazarında gerçekleştirilen işlemlerin takas süresi aşağıdakilerden hangisidir? 13. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Elektronik Transfer Sistemine (TETS) üye olma şartlarından biri değildir? A) Üyeliğe katılım bedelinin yatırılması B) TETS Sistemi Taahhütnamesi nin imzalanması C) TETS Sistemine dâhil olmak istendiğine dair yazılı başvuru yapılması D) Takasbank Yönetim Kurulunda temsilci bulundurma 14. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Türkiye de ihraç edilen menkul kıymetlere ve diğer finansal araçlara uluslararası standartlarda tanımlama numarası olan ISIN kodu tahsis etmekle görevlendirilmiş, Türkiye nin Ulusal Numaralandırma Kuruluşudur? A) İMKB B) MKK C) Takasbank D) VOB A) T+3 B) T+2 C) T+1 D) T+0 3

4 A 15. İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasasında işlemler aşağıdaki işlem yöntemlerinden hangisi ile yapılır? A) Çoklu fiyat - Sürekli müzayede B) Tek fiyat - Sürekli müzayede C) Tek fiyat - Sesli müzayede D) Piyasa yapıcılı tek fiyat 19. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşunun görev ve yetkileri arasında yer almamaktadır? A) Kayıtların gizliliğini sağlamak B) Yatırımcıları Koruma Fonunu idare ve temsil etmek C) Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları kayden izlemek D) Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarının takasını yapmak 16. İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarında işlem gören Euro Tahvillerin takas işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Takas süresi en az üç iş günüdür. B) İşlemlerin nakit takası TL cinsinden yapılır. C) Yükümlülükler netleştirilmiş tutarlar üzerinden yerine getirilir. D) Menkul kıymet ve nakit takas işlemleri Takasbank tarafından yapılır. 20. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasasında verilebilecek teminat türlerinden değildir? A) Yatırım Fonu Katılma Belgesi B) Mevduat sertifikası C) Nakit D) Altın milyon TL ödenmiş sermayesi olan X Şirketi % 50 Bedelsiz Sermaye artırımı yapacaktır. Şirketin hisse senetlerinin eski değeri 6 TL ise sermaye artırımı sonrası yeni hisselerin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 TL B) 5 TL C) 9 TL D) 10 TL 18. Hisse senetlerinin devri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri teslim ile gerçekleşir. B) Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro ve senedin teslimi ile gerçekleşir. C) Nama yazılı hisse senetleri beyaz ciroyla devredilebileceğinden Borsada işlem görmesi mümkün değildir. D) Hamiline yazılı hisse senetlerinde, temsilci aracılığıyla, havale yoluyla, hükmen veya kısa elden teslim ile devrin gerçekleştirilmesi mümkündür. 4

5 A 1100 GENEL EKONOMİ 1. Aşağıdakilerden hangisi, üretim olanakları eğrisinin sağa kayması nedenlerinden biri değildir? A) Teknolojik gelişme B) İş gücünün artması C) Yatırım miktarının artması D) Diğer ekonomilere beyin göçü 2. Ekonomide tasarruftaki değişmenin harcanabilir kişisel gelirdeki değişmeye oranı aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklar? A) Marjinal tasarruf eğilimi B) Marjinal tüketim eğilimi C) Ortalama kişisel tasarruf düzeyi D) Kişisel gelir ortalama değişim oranı 3. Bir ülke için hesaplanan millî gelir rakamından yola çıkarak kişisel gelirin hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi kişilerin gelirine dâhil edilir? 5. Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, yurt dışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasına ne ad verilir? A) Bütçe açığı B) Sermaye açığı C) Cari açık D) Konvertibilite 6. Fiyatların ileride değişeceği ve bu fiyatlar üzerinden yapılacak alım satım işlemlerinden kâr sağlanacağı beklentisiyle risk üstlenilerek bugünden alım satım işlemi yapmaya ne ad verilir? A) Spekülasyon B) Manipülasyon C) Stagnasyon D) Penetrasyon 7. Bir tüketici için aynı toplam fayda düzeyini sağlayan farklı mal bileşimlerini ifade eden noktaların birleştirilmesi yoluyla elde edilen eğri ne olarak adlandırılmaktadır? A) Lorenz eğrisi B) Kayıtsızlık eğrisi C) Engel eğrisi D) Philips eğrisi A) Dağıtılmayan şirket kârı B) Ödenen kurumlar vergisi C) Sosyal güvenlik katkı payı D) Kâr payı (temettü) ödemesi 4. Aşağıdakilerden hangisi bir millî gelir hesaplama yöntemidir? A) Maliyet yöntemi B) Katma değer yöntemi C) Transfer harcamaları yöntemi D) Reel yatırım harcamaları yöntemi 8. Firma bazında, iş gücü, hammadde ve makine - teçhizat miktarı arasında oluşturulan hassas dengeye ne denmektedir? A) Marjinal ürün B) Artan verimler kanunu C) Azalan verimler kanunu D) Optimal faktör bileşim oranı 9. Aşağıdakilerden hangisi piyasa dengesi olarak adlandırılabilir? A) Kârın maksimize edilmesi B) Faydanın maksimize edilmesi C) Bir malın arzının talebine eşit olması D) Elde edilen kârın faydaya eşit olması 5

6 A 10. Sabit döviz kuru sisteminin geçerli olduğu bir ekonomide resmî bir kararla ülke parasının yabancı paralar karşısında değer kazanması aşağıdakilerden hangisidir? A) Revalüasyon B) Dolarizasyon C) Konvertibilite D) Devalüasyon 14. Aşağıdakilerden hangisi Gayrisafi Millî Hasıla (GSMH) ile Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) arasındaki temel farkı oluşturur? A) Sanayi üretimi verileri B) Hizmet sektörü verileri C) Net dış alem faktör gelirleri D) GSYİH, GSMH nin yeni adıdır. 11. Talep eğrisi üzerinde yer alan bir fiyat ile bundan daha düşük piyasa denge fiyatı arasındaki fark tüketici açısından aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Üretim fazlası B) Üretici rantı C) Tüketici rantı D) Tüketim fazlası 15. Gayrisafi Millî Hasıla (GSMH) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) GSMH - Dolaylı Vergiler = Milli Gelir B) GSMH - Amortismanlar = Safi Millî Hasıla C) GSMH + Transfer Ödemeleri = Kişisel Gelir D) GSMH - Direkt Vergiler = Kullanılabilir Gelir 12. Görünmeyen el mekanizması ifadesi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile en uygun şekilde benzeşir? A) Monopol teorisi B) Keynesçi yaklaşım C) Ceteris paribus ilkesi D) Serbest piyasa mekanizması 16. Aşağıdakilerden hangisi bir öncü ekonomik gösterge olarak kabul edilmez? A) İstihdam Verileri B) Tüketici Güven Endeksi C) Tarihî GSMH Verileri D) Kredi Hacmindeki Gelişmeler 13. Belirli bir miktar ihracat karşılığında ne kadar ithal ürün alınabileceğini gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Barter B) Dış ticaret haddi C) Trampa ekonomisi D) İhracatın verimliliği 17. Bir ülke için, yıl sonları itibariyle, aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Yıl Gayrisafi Millî Hasıla Endeksi Bu bilgilere göre 2008 yılı gayrisafi millî hasıla büyüme oranı kaçtır? A) 0,05 B) 0,12 C) 0,067 D) 0,07 6

7 A 18. Tam rekabet piyasası ile ilgili olarak verilen aşağıdaki varsayımlardan hangisi yanlıştır? A) Piyasa şeffaftır. B) Mallar bölünemez. C) Piyasada sonsuza yakın alıcı ve satıcı vardır. D) Alıcıların ve satıcıların piyasa fiyatını tek başlarına etkileme güçleri yoktur. 22. Aşağıdakilerden hangisi konsolide bütçe giderleri içinde yer alan transfer giderlerinden biri değildir? A) Tarım desteklemesi B) KİT lere yapılan transferler C) İç ve dış borç faiz ödemeleri D) Okul - hastane - otoyol yapımı 19. Kamu kesimi genel dengesinin bozulması sonucu, kamu açığının finansmanı için finansal sistemden ve özellikle sermaye piyasasından kullanılan kaynağın gittikçe artması ve reel kesimin finansal piyasalardan kullanabileceği kaynağın azalmasına sebep olunması durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi en iyi açıklamaktadır? 23. Devletin sahip olduğu menkul ve gayrimenkullerin satışından ve/veya kiralanmasından elde ettiği gelirler aşağıdakilerden hangisidir? A) Senyoraj gelirleri B) İşletme gelirleri C) Patrimuan gelirleri D) Bütçe dışı gelirler A) Bütçe fazlası B) Bütçe açığı C) Çarpan etkisi D) Dışlama etkisi 20. MR= marjinal hasılat, AR= ortalama hasılat, MC=marjinal maliyet, AVC= ortalama değişken maliyet olmak üzere tam rekabet piyasası kısa dönem firma dengesinde firma kapanma noktası en doğru şekilde nasıl tanımlanabilir? 24. Aşağıdakilerden hangisi Devletin maliye politikası araçlarından biridir? A) Vergi oranlarının yükseltilmesi B) Kısa vadeli tahvil alım satımı C) Karşılık oranlarının düşürülmesi D) Disponibilte oranlarının yükseltilmesi A) MR=AR=MC=AVC olduğu nokta B) MR=AR MC=AVC olduğu nokta C) MR=AR=MC AVC olduğu nokta D) MR AR=MC=AVC olduğu nokta 21. Bütçe açığının finansmanından hangi kurum sorumludur? 25. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası araçları üzerinde yasal bir temele dayandırılmış sınırlamalar olarak ifade edilen mali kural türlerinden birisi değildir? A) Denk Bütçe B) Enflasyon Sınırı C) Net Kamu Borcu Sınırı D) Toplam Kamu Borcu Sınırı A) Maliye Bakanlığı B) Merkez Bankası C) Hazine Müsteşarlığı D) Gelir İdaresi Başkanlığı 7

8 A 1140 MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Sermaye Piyasası Kurulunun, Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulundan süre uzatımı için uygun görüş alınmadığı bir durumda, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların azami halka arz süresi kaç gündür? A) 2 B) 10 C) 15 D) I- Pay, esas sermayenin belirli sayıda, eşit itibari değerlere bölünmüş parçalarını ifade etmektedir. II- Pay, şirkette payı olan kimseye pay sahipliği sıfatını kazandırır. III- Türk Ticaret Kanunu nda payın senede bağlanması zorunluğu getirilmiştir. 5. Borçlanma araçlarının tahsisli satışında bunları satın alacak gerçek ve tüzel kişilerin sayısı kaçı geçemez? A) 25 B) 50 C) 75 D) Sermaye Piyasası Kurulunun Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i çerçevesinde tahvillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Değişken faizli tahvil ihracı mümkündür. B) Tahvillere kârdan pay verilmesi mümkün değildir. C) Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışının, bunlara ilişkin anapara, faiz ödemesi ve benzeri yükümlülüklerin aracı kuruluşlar vasıtasıyla yerine getirilmesi zorunludur. D) Tahvillerin vade başlangıç tarihinin belirlenmesinde, satış süresinin son günü vade başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Pay kavramı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I - III 3. Anonim şirketlerde taahhüt edilen pay bedelinin ödenmemesi sonucu pay sahibinin ortaklıktan çıkarılmasına ne ad verilir? A) Bölünme B) Iskat C) Apel D) Vekalet 7. Tahvil sahibi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tahvil sahibi tahvili çıkaran şirketin uzun vadeli alacaklısıdır. B) Tahvil sahibi şirketin aktifi üzerinde alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. C) Şirketin brüt kârından öncelikle tahvil sahiplerinin faizleri ödenir. D) Şirketin iflası veya tasfiyesi hâlinde hisse senedi sahipleri tahvil sahiplerinden önce alacaklarını alırlar. 4. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası aracı değildir? A) Poliçe B) Hisse senedi C) Hazine bonosu D) Tahvil 8. Aşağıdakilerden hangisi Hazine Bonosunun özelliklerinden biri değildir? A) İkinci el piyasası vardır. B) İskontolu olarak satılır. C) Bir yıldan uzun vadelidir. D) Hazine Müsteşarlığı tarafından arz edilir. 8

9 A 9. Aşağıdakilerden hangisi, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine Müsteşarlığının borçlu sıfatı ile taraf olduğu ya da üstlendiği her türlü mali yükümlülükleri ifade eder? 13. Payları tek bir iç tüzük kapsamında ihraç edilen tüm alt fonları kapsayan fon aşağıdakilerden hangisidir? A) Alt fon B) Şemsiye fon C) Özel fon D) Değişken fon A) Devlet borcu B) İkraz ücreti C) Hibe D) Garanti ücreti 14. Tahsisli satılacak banka bonolarının vadesi en fazla kaç gün olabilir? 10. Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 360 B) 300 C) 240 D) 120 A) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınabilirler. B) Kamuya ait olan alt yapı tesislerinin gelirlerine ortaklık içerir. C) Gelir Ortaklığı Senedi sahipleri gelirine ortak oldukları tesislerin mülkiyetine de aynı oranda ortaktırlar. D) Köprü, baraj, elektrik santrali, kara yolu, demir yolu, telekomünikasyon sistemleri ve benzeri alt yapı tesislerinin gelirleri Gelir Ortaklığı Senedinin konusu olabilir. 15. Aşağıdakilerden hangisi banka bonolarına ilişkin yanlış bir ifadedir? A) İskonto esasına göre satılır. B) Menkul kıymet niteliği bulunmaz. C) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınır. D) Sermaye piyasasından kaynak sağlamak amacıyla çıkarılır. 11. Fon portföyünün en az % 51 ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış fonlara ne ad verilir? A) Hisse senedi fonu B) Tahvil ve bono fonu C) Karma fon D) Likit fonu 16. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil sahiplerinin, tahvillerini hisse senetlerine dönüştürmeleri hâlinde bu hisse senetlerine uygulanacak fiyat aşağıdakilerden hangisidir? A) Parite B) Nominal fiyat C) Kullanım fiyatı D) Dönüştürme fiyatı 12. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım fonu türü değildir? A) Tahvil ve bono fonu B) Hisse senedi fonu C) Risk fonu D) Altın fonu 17. I- Finansman şirketleri II- İpotek finansmanı kuruluşları III- Bankalar Yukarıdakilerden hangisi/hangileri varlık finansman fonu kurucusu olabilir? A) I - II - III B) Yalnız I C) Yalnız II D) Yalnız III 9

10 A 18. Aşağıdakilerden hangisi depo sertifikalarının çeşitlerinden değildir? A) GDR (Global Depository Receipt) B) ADR (American Depository Receipt) C) EDR (European Depository Receipt) D) MEDR (Middle-Eastern Depository Receipts) 19. Yabancı hisse senetlerinin Türkiye de halka arz yoluyla satışının aşağıdakilerden hangisi vasıtasıyla yapılması zorunludur? A) Tahviller B) Depo Sertifikaları C) Gelir Ortaklığı Senetleri D) Varlığa dayalı menkul kıymetler 20. Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem sözleşmelerinin (futures) kullanım amaçları arasında yer almaz? A) Yatırım B) Arbitraj C) Riskten korunma D) Temettü geliri elde edilmesi 21. Spot piyasada pozisyonu bulunan ve fiyat riskinden korunmak isteyen yatırımcıların gelecekteki fiyatı sabitlemek amacıyla kullandıkları finansal stratejiye ne ad verilmektedir? A) Korunma (hedging) B) Spekülasyon C) Yatırım D) Arbitraj 22. Aracı kuruluş varantları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Aracı kuruluş varantlarının borsada işlem görmesi zorunludur. B) Aracı kuruluş varantlarının vadesi 1 aydır. C) Aracı kuruluş varantlarının satış süresi, vadeyi geçmemek üzere ihraççı tarafından serbestçe belirlenir. D) Aracı kuruluş varantlarının vade başlangıç tarihinin belirlenmesinde, satışa sunuldukları ilk gün vade başlangıç tarihi olarak kabul edilir. 23. Varantların özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Varantlar finansal kuruluşlar ve ortaklıklar tarafından ihraç edilirler. B) Varantlar menkul kıymet niteliğindedir. C) Varantlar standardize edilmiş ürünlerdir. D) Varantlarda minimum işlem limiti yoktur. 24. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajları arasında değildir? A) Varant ekonomik dalgalanmaların yarattığı risklerin ortadan kaldırılması ya da azaltılmasını sağlamaktadır. B) Varantlar ile hem düşen hem de yükselen piyasalarda kazanç elde etme olanağı bulunmaktadır. C) Finansal varantlar, şirket varantlarına nazaran daha likit sermaye piyasası araçlarıdır. D) Varantlarda kaldıraç etkisi yoktur. 25. Getirisi Devlet gelirleriyle ilişkilendirilen ve ihracı ile Devlet iç borçlanma senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amaçlanan yatırım aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelire Endeksli Senetler B) Değiştirilebilir Tahviller C) Depo Sertifikaları D) Varantlar 10

11 A 1200 DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR 1. Piyasada kalıcı bir likidite sıkışıklığı varsa, Merkez Bankasının eksik olan likidite tutarınca menkul kıymet satın alarak piyasaya likidite sağlamasına ne ad verilir? 4. Açık piyasa işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Repo ve ters repo işlem vadesi 91 günü aşamaz. B) Doğrudan satın alınacak kıymetlerde vade sınırı bulunmaktadır. C) Repo ve ters repo işlemlerinde Resmî Gazete fiyatları kullanılır. D) Kamunun ihraç ettiği kıymetler birincil piyasadan alınamaz. A) Doğrudan alım B) Doğrudan satım C) Ters repo D) Repo 2. Aşağıdakilerden hangisi, ödemeler dengesi finans hesapları altında yer alan rezerv varlıklardan biri değildir? A) Parasal altın B) Döviz rezervleri C) Özel çekme hakkı D) Devlet iç borçlanma senetleri 5. Yatırımcının yerleşiği olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide yaptığı uzun vadeli sabit sermaye yatırımlarına ne ad verilmektedir? A) Finansal türevler B) Portföy yatırımları C) Rezerv hareketleri D) Doğrudan yatırımlar 3. Açık piyasa işlemlerinde Merkez Bankası tarafından kullanılan kotasyon yöntemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kotasyon yönteminde faiz ya da fiyat Merkez Bankası tarafından belirlenir. B) Merkez Bankasının İMKB Tahvil - Bono Piyasasında yaptığı işlemler kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilir. C) Kazanan her teklif kendi faizinden ya da fiyatından işlem görür. D) Merkez Bankası, piyasa yapıcısı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı sunar. 6. Aşağıdaki hususlardan hangisi Bankalararası Para Piyasasının (BPP) çalışma esasları arasında yer almamaktadır? A) BPP de işlem yapmak isteyen her banka için Merkez Bankası tarafından borç alabilme limiti belirlenir. B) Bir bankanın bildirdiği faiz oranı ile borç almak veya vermek istediği tutarların tamamının piyasada kabul görmesi zorunludur. C) BPP nin çalışma saatleri Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. D) BPP de Merkez Bankası aracılık görevi yapmaktadır. 7. Aşağıdakilerden hangisi, Bankalararası Para Piyasasında gün içerisinde ortaya çıkan acil fon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve ödeme sisteminde tıkanıklığa yol açılmaması amacıyla Merkez Bankası tarafından kullandırılmaktadır? A) Gün içi limit işlemleri B) Vadeli işlem limiti işlemleri C) Geç likidite penceresi D) Depo alım ihalesi işlemleri 11

12 A 8. Aşağıdakilerden hangisi Bankalararası Para Piyasası teminatlarından biri değildir? A) Devlet iç borçlanma senetleri B) Hisse senetleri C) Döviz depoları D) Eurobondlar 12. Aşağıda verilen piyasalardan hangisi Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasındaki piyasalardan biri değildir? A) Hisse senedi B) Döviz C) Faiz D) Repo - ters repo 9. Aşağıda verilen varlıklardan hangisi Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında işlem teminatı olarak kullanılabilecek nakit dışı teminatlar arasında yer almaz? A) ABD Doları B) Devlet Tahvili C) Vadeli İşlem Sözleşmesi D) Dövize Endeksli Devlet Tahvili 13. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında alım/satım emrini vererek işlemi gerçekleştiren üye/hesap ile teminatların ve açık pozisyonların tutulduğu üyenin/hesabın farklılaştırılabilmesine imkân tanıyan pozisyon transferi işlemlerine (Give-up) ne ad verilmektedir? A) Hesap aktarımı B) Özel şartlara tabi netleştirme C) Özel şartlarda hesap farklılaştırma D) Özel şartlara tabi pozisyon transferi 10. Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası AŞ tarafından oluşturulan Garanti Fonu katkı paylarına ilişkin yanlış bir ifadedir? A) Bulundurulması zorunlu katkı payı toplamının % 50 si nakit olmak zorundadır. B) Garanti Fonu katkı payı yükümlülükleri her gün sonu itibariyle güncellenir. C) Bir üyenin Garanti Fonundaki katkı payı, asgari katkı payı tutarından az olamaz. D) Garanti Fonu İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ tarafından yönetilir. 14. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında, girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan emir türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Şarta Bağlı B) Kalanı İptal Et C) Kalanı Pasife Yaz D) Gerçekleşmezse İptal Et 11. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında vadeli işlem sözleşmesi teminatı olarak kullanılabilecek varlıkların değerlerinin güncellenmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hisse senedi İMKB 2. seans ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden değerlenir. B) Hazine bonosu İMKB de hesaplanan fiyat üzerinden değerlenir. C) Döviz T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlenir. D) Yatırım fonu payları, ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden değerlenir. 15. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında oluşan zararlar ya da nakit-dışı teminatların değerlerinin düşmesi sonucunda başlangıç teminatının inebileceği en düşük seviyeye ne ad verilir? A) Olağanüstü Durum Teminatı B) Başlangıç Teminatı C) Sürdürme Teminatı D) Temerrüt Oranı 12

13 A 16. İstanbul Altın Borsasında standart kıymetli madenler işlemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Standart altın işlemlerinde minimum emir miktarı 100 gramdır. B) Standart gümüş işlemlerinde minimum emir miktarı 5 kilogramdır. C) Standart platin işlemlerinde minimum emir miktarı 5 kilogramdır. D) Standart altın işlemlerinde minimum emir miktarının üzerindeki emirler 1 kilogram ve katları olarak artar. 19. Kıymetli Madenler Piyasasında üyelerin işlemleri dolayısıyla diğer üyelere ve İstanbul Altın Borsasına karşı yükümlülüklerini yerine getirmemelerine karşı yatırmak zorunda oldukları teminat türü aşağıdakilerden hangisidir? A) İşlem teminatı B) Üyelik teminatı C) Netleştirme teminatı D) Başlangıç teminatı 17. İstanbul Altın Borsasında Kıymetli Madenler Piyasası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İşlemlerde fiyat ve zaman önceliği kuralları uygulanır. B) İşlemler çok fiyat yöntemine göre yürütülmektedir. C) Aynı gün valörlü işlemlerin takası saat 15:30 da başlar. D) Nakit takas işlemleri saat 17:00 den itibaren başlar. 20. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Piyasasında işlemlerin gerçekleştiği işlem birimlerinden değildir? A) ABD Doları / ons B) TL / kg C) ABD Doları / kg D) Euro / ons 21. Aşağıdakilerden hangisi tezgâh üstü piyasa değildir? A) Bankalararası Tahvil Piyasası B) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası C) Bankalararası Repo Piyasası D) Serbest Altın Piyasası 18. İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Piyasasında 500 birim para işlem teminatı olan bir üye kasasında ise 1000 birim para değerinde kıymetli maden bulundurmaktadır. Söz konusu üyenin T+5 e kadar olan vadelerdeki işlem miktarı en fazla ne kadar olabilecektir? A) birim para B) birim para C) birim para D) birim para 22. Aşağıdakilerden hangisi Bankaların TCMB Bankalararası Para Piyasasında işlem yapmak yerine piyasa dışında kendi aralarında işlem yapmalarının nedenleri arasında yer almaz? A) TCMB bünyesinde yapılan her işlem için teminat alınması B) TCMB nin bankalara tanıdığı limitlerin yetersiz gelmesi C) TCMB bünyesinde işlem yapmanın maliyetinin daha yüksek olması D) TCMB nin yeterli altyapısının olmaması 13

14 23. Aşağıdakilerden hangisi serbest döviz piyasasının başlıca özelliklerinden değildir? A) Alıcı ve satıcıların karşılaştıkları piyasalar olmayıp; işlemler, banka vb. aracı kurumlar vasıtasıyla yürütülür. B) Tam rekabet piyasasına oldukça yakın piyasalardır. C) Belirli bir borsa içinde örgütlenmiş piyasalardır. D) Evrensel nitelikte piyasalardır İLGİLİ VERGİ MEVZUATI A 1. Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işlemdir? A) Tarh B) Matrah C) Tahakkuk D) Tahsil 24. Aşağıda Kapalıçarşı Efektif Piyasası ile ilgili olarak yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sistem diğer piyasalardan izole bir yapıda çalışır. B) Genellikle yetkili müesseseler işlem gerçekleştirir. C) Türkiye deki nakit para arz ve talebinin serbest rekabet koşullarında karşılaştığı bir piyasadır. D) Piyasada işlem yapan yetkili müesseseler, piyasalarda gerçekleştirdikleri alım satım işlemleriyle arbitraj yaparak para kazanmaya çalışırlar. 2. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergi sınıfına girer? A) Veraset ve İntikal Vergisi B) Katma Değer Vergisi C) Kurumlar Vergisi D) Gelir Vergisi 25. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Altın Piyasasına ilişkin yanlış bir ifadedir? A) Serbest altın piyasasında büyük montanlı işlemler gerçekleşmektedir. B) Serbest altın piyasasında işlemler pazarlık metoduyla gerçekleşmektedir. C) Serbest altın piyasası herhangi bir düzenlemeye tabi değildir. D) Serbest altın piyasasında işlemler efektif karşılığı yapılmaktadır. 3. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu kapsamında, bilanço esasına göre tutulması gereken defterler arasında yer almamaktadır? A) Defterikebir B) Yevmiye defteri C) Envanter defteri D) Günlük kasa defteri 4. Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, hesaplanan kurum kazancının tespitinde, mükellefler tarafından hasılattan indirilebilecek giderlerden birisi değildir? A) Menkul kıymet ihraç giderleri B) Kuruluş ve örgütlenme giderleri C) Özsermaye üzerinden ödenen faiz giderleri D) Birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri 14

15 A 5. Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığında ödenen kâr payları Gelir Vergisi Kanunu nda belirtilen kazanç unsurlarından hangisi arasında sayılır? A) Ticari kazanç B) Menkul sermaye iradı C) Diğer kazanç ve iratlar D) Serbest meslek kazancı 6. Tam mükellef bir gerçek kişinin, portföyünün tamamı devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan bir menkul kıymet yatırım fonu katılma belgesini, 2 yıl elde tutulduktan sonra elden çıkarması sonucu doğan kazancın vergilendirilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Stopaj uygulanmaz, elde edilen gelir her yıla düşen kazanç payı hesaplanarak ilgili yıla ait yıllık beyannameye dâhil edilerek vergilendirilir. B) Elde tutma süresi 2 yıldan fazla olduğu için elde edilen gelir üzerinden stopaj uygulanmaz ve yıllık beyannameye de dâhil edilmez. C) Elde tutulma süresine bakılmaksızın elde edilen gelir üzerinden stopaj yapılır, ayrıca yıllık beyanname verilmez. D) Her durumda gelir stopaja tabidir, ayrıca yıllık beyannameye de dâhil edilir. 7. Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi halka açık bir şirketin tam mükellef gerçek kişi ortağının hisse senetlerinin kâr paylarının vergilendirilmesi için uygulanır? A) Tam mükellef gerçek kişi ortağın hisse senetleri nedeniyle elde ettiği kâr payı vergiye tabidir ve ödenecek kâr payı tutarının % 15 i şirket tarafından tevkif edilerek bakiyesi kâr payı almayı hak eden gerçek kişiye ödenir. B) Tam mükellef gerçek kişi ortağın hisse senetleri nedeniyle elde ettiği kâr payı vergiye tabidir ve ödenecek kâr payı tutarının % 5 i şirket tarafından tevkif edilerek bakiyesi kâr payı almayı hak eden gerçek kişiye ödenir. C) Tam mükellef gerçek kişi ortağın hisse senetleri nedeniyle elde ettiği kâr payı vergiye tabidir, ancak vergi oranı sıfırdır. D) Tam mükellef gerçek kişi ortağın hisse senetleri nedeniyle elde ettiği kâr payı vergiye tabi değildir. 8. Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu na göre Kurumlar Vergisinden istisna tutulan kazançlardan biridir? A) Sigorta şirketlerinin kazançları B) Konut finansmanı fonlarının kazançları C) Halka açık şirketlerin kazançlarının % 65 i D) Aracı kurumların portföy işletmeciliğinden doğan kazançları 9. Aşağıda yer alan işletmelerden hangisi Kurumlar Vergisi mükellefi değildir? A) Adi Komandit Şirketler B) Anonim Şirketler C) Limited Şirketler D) Kooperatifler 15

16 A 10. Halka açık şirketlere ilişkin Kurumlar Vergisi uygulaması ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? A) Halka açıklık oranı % 50 ve daha üstünde ise indirimli Kurumlar Vergisi oranı uygulanır. B) Payları borsada işlem görüyor ise indirimli Kurumlar Vergisi oranı uygulanır. C) Kurumlar Vergisi oranı diğer şirketlerden % 2 daha düşüktür. D) Kurumlar Vergisi oranı diğer şirketler ile aynıdır. 11. Emeklilik yatırım fonlarına ve bu fonlarda bireysel katılım hesabı olan müşterilerin vergilendirilmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları Kurumlar Vergisinden istisnadır. B) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlara yapılan ödemelere % 5 oranında tevkifat uygulanır. C) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelere % 15 oranında tevkifat uygulanır. D) Emeklilik şirketi tarafından bireysel katılımcılara yapılan ödemelere ilişkin tevkifatlar katılımcıya ödenen toplam tutar üzerinden değil, yatırımlar sonucunda elde edilen kâr (kazanç) üzerinden gerçekleşir. 12. Beyannamelere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Muhtasar Beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı (kesintisi) yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. B) Yıllık Beyanname, muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. C) Geçici Beyanname dar mükellef gerçek kişilerin yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan vergisi kesinti yani tevkifat yolu ile alınmamış olanların bildirilmesi için kullanılan beyannamedir. D) Özel Beyanname dar mükellef kurumların Türkiye de elde etmiş oldukları vergiye tabi kazançlarının bazı diğer kazanç ve iratlar dan ibaret olması hâlinde, dar mükellef kurum veya Türkiye de onun namına hareket eden kimseler tarafından 15 gün içinde verilen beyannamedir. 13. I- Mevduat faizleri II- Repo kazançları III- Hisse senetleri satışından elde edilen bedeller Yukarıdakilerden hangisi/hangileri tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek menkul sermaye iratlarındandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) I - II - III Ocak - 31 Aralık 2009 döneminde elde edilen beyana tabi menkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme süresi 2010 yılının hangi ayı içerisinde sona ermektedir? A) Ocak B) Mart C) Haziran D) Temmuz 16

17 A /01/2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirleri için uygulanan Gelir Vergisi tevkifat oranı tam mükellefler için yüzde kaçtır? A) 0 B) 5 C) 10 D) Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisi Kanunu uyarınca Damga Vergisine tabi kâğıt değildir? A) Kefalet, teminat ve rehin senetleri B) İpotekli borç ve irat senetleri C) Makbuzlar D) Faturalar 16. Damga vergisi hangi şekilde ödenmez? A) Makbuz karşılığı B) Pul yapıştırılması suretiyle C) Basılı damga konulması suretiyle D) İstihkaktan kesinti yapılması suretiyle nolu sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. (X) AŞ nin 2009 takvim yılına ait hesap dönemi başındaki özsermayesi TL olup, anılan hesap dönemine ilişkin olarak borçlanmalar aşağıda verilmektedir: Ortak (A) dan doğrudan alınan TL, Ortak (B) nin aktifine kayıtlı bir arsanın teminat gösterilmesi suretiyle Bay (Z) den alınan TL Ortak (C) den doğrudan alınan TL, Ortak (D) Bankasından alınan TL 17. Yukarıdaki verilere göre (X) AŞ nin örtülü sermaye tespitinde dikkate alacağı borçlanma tutarı ne kadardır? A) TL B) TL C) TL D) TL 18. Yukarıdaki verilere göre (X) AŞ için hesaplanacak örtülü sermaye tutarı ne kadardır? 20. Harçlar Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi harçtan müstesnadır? A) Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri B) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri C) Uluslararası sürücü belgeleri D) Diplomatik pasaportlar 21. Aşağıdakilerden hangisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi değildir? A) Bankalararası mevduat işlemleri B) Bankalararası kambiyo işlemleri C) Banka ve sigorta şirketlerinin Finansal Kiralama Kanunu na göre yaptıkları işlemler D) Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar 22. Aşağıdakilerden hangisi Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi oranlarını sıfıra kadar indirmeye kanunen yetkili kılınmıştır? A) Bakanlar Kurulu B) Maliye Bakanlığı C) Merkez Bankası D) Hazine Müsteşarlığı A) TL B) TL C) TL D) TL 17

18 23. Veraset yoluyla intikallerde ölümün Türkiye de gerçekleşmesi ve mükelleflerin Türkiye de bulunmaları hâlinde ölüm tarihini takip eden kaç ay içinde beyanname verilmelidir? A A) 10 B) 8 C) 6 D) Veraset yoluyla veya ivazsız suretle intikal eden mallar dolayısıyla muafiyet hükümlerinden aşağıdakilerden hangisi yararlanamaz? A) Siyasi partiler B) Fahri konsoloslar C) Sosyal sigorta kurumları D) Emekli ve yardım sandıkları 25. Vergi incelemesi sırasında A Şirketinin kazancını eksik hesaplayarak vergi ziyaına sebep olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu fiile aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir? A) Ziyaa uğratılan verginin bir katı vergi ziyaı cezası B) Ziyaa uğratılan verginin iki katı vergi ziyaı cezası C) Ziyaa uğratılan verginin yüzde 5 i oranında özel usulsüzlük cezası D) Vergi ziyaı tutarı beyan tutarının %10 unu geçmedikçe ceza uygulanmaz. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 18

19 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

20 S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ B TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TEMEL DÜZEY (TD), TAKAS ve OPERASYON İŞLEMLERİ (TO) 27 MART 2010 Saat: CUMARTESİ 2. OTURUM Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No: DİKKAT: 1. Bu sınavda, 5 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Takas ve Operasyon İşlemleri Genel Ekonomi Menkul Hisse Kıymetler Senedi ve Diğer Piyasaları Sermaye Hisse Piyasası Senedi Piyasaları Araçları Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar İlgili Vergi Mevzuatı Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Takas ve Operasyon İşlemleri, Genel Ekonomi, Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları, Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar, İlgili Vergi Mevzuatı testleri için beş ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: Sıra No: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığında toplam 120 soru bulunmaktadır. Bir modül için 45 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 225 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa Bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Merkezi Takas Kuruluşları (MTK) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) MTK nın, takas ve merkezi karşı taraf olarak yerine getirdiği işlemleri nedeniyle

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2012 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARİH VE 26/1043

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000 1 Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz sermaye artırımı için kullanılabilecek kaynaklardan biri değildir? A) Emisyon primi B) İştirakler satış kârı C) Yeniden değerleme değer artışı D) Ortaklardan sermaye

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

Ekim 2015 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Deneme Sınavı 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı