Fiyat isqkrarı sağlanamazsa; 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat isqkrarı sağlanamazsa; 3"

Transkript

1 Enflasyon 2 Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir arişını ifade eder. Bu nedenle ulusal para değer kaybeder, tükeqcilerin sain alma gücü azalır. Birinci olarak tek bir fiyat ya da fiyat grubu değil, fiyatlar genel seviyesi gösterge alınmaktadır. İKT442 Türkiye Ekonomisi Ünite 10: Sermaye Piyasaları; Finansal Serbestleşme ve Büyüme Özgür TONUS Fiyatlardaki ariş bir kereye ya da birkaç defaya mahsus değil, süreklidir. (Fiyat isqkrarı) Fiyat isqkrarı: Fiyat isqkrarı sağlanamazsa; 3 4 Bir ekonomide ekonomik birimlerin yairım, tükeqm ve tasarruf kararlarını değişqrmeyecek orandaki enflasyon oranıdır. Amaç düşük enflasyon ve sürdürülebilirlik. Karar almak için belirsiz bir ortam oluşur. Piyasaların sağlıklı işlemesi için gerekli bilgiye ulaşılamaz. Mali piyasaların işleyişini olumsuz etkiler. Faiz + risk pirimi nedeniyle reel faizler yükselir. Ekonomi poliqkalarına olan güveni sarsar, Rekabet gücünü azalir, Maaş- ücretli kesim aleyhine gelir eşitsizliği artar. 1

2 Enflasyonu neler belirler? Enflasyonla mücadelede; 5 Döviz kurları İç talep, BeklenQler, Dış piyasalarda mal fiyatları (petrol, vb.) Kamu fiyatları ÇıkI açığı (ekonominin sahip olduğu üreqci kapasite ve teknoloji düzeyi ile üretebileceği potansiyel üreqm ile fiilen yapiğı üreqm arasındaki fark) 6 Arz- talep Ücret, isqhdam, birim işgücü maliyetleri, Kamu fiyatları, Kamu mali göstergeleri, Para arzı, krediler, Döviz kuru, dış denge, Dünya mal fiyatları, Bekleyişler ŞiddeQne göre enflasyon; Etkileri; 7 Hiper (aşırı): Parasal karakterli, tükeqmi arirır. Ilımlı : fiyat yükselişlerinin yavaş bir tempo izlemesidir. Bu çeşit enflasyonda, para kıymeqnin bir yıldan diğerine kaydeeği düşüklüğü çok defa faiz haddi telafi edebilir. Sürünen enflasyon, %3 - %8 gibi tek haneli enflasyon haddine denir. 8 Gelir dağılımı enflasyondan olumsuz etkilenir. Halkın bir kısmının geliri enflasyon hızından fazla, bir kısmının yavaş artar. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir durum hasıl olur. SaInalma gücünden zayıflamalar sosyal huzursuzluklara yol açar. SpekülaQf kazanç artar. Enflasyondan genellikle dar ve sabit gelirliler çok zarar görür. Çünkü gelirlerinin yükselen fiyat düzeyine inqbak etmesi zordur. Enflasyon ulusal para cinsinden tasarruf yapanlarla, alacaklıların aleyhine; borçluların lehinedir. Çünkü paranın değeri düştüğü için borçlarını daha kolaylıkla ödeyebilirler. Enflasyon devam eeği sürece herkes değeri günden güne düşmekte olan parayı elden çıkarıp mala veya gayrimenkule yairır. Bu yüzden her çeşit mala karşı talep artar. Böylece paranın dolaşım hızı artarak para değerinin düşmesine sebep olur. Enflasyon, dış ödemeler dengesini de sarsar. Enflasyon hızı diğer ülkelerden az ise ihracain Ikandığı ve ithal mallarına rağbeqn arlğı görülür. Turizm gelirlerinin gelişme temposu yavaşlar ve vatandaşların dış seyahatlerdeki harcamaları çoğalır. Ülke dışına sermaye transferi olur. Ulusal paradan kaçış başlar (dolarizasyon). 2

3 Nasıl ölçülür? TÜFE 9 Bir ekonomide bazı malların fiyatları artarken bazıları da düşmektedir. Önemli olan ortalama fiyatların seyridir. Ortalama fiyatların seyri, fiyat endeksleri ile ölçülmektedir. 10 TükeQci fiyatları endeksinin amacı, hane halkları taramndan belirli bir ihqyacı karşılamak amacıyla sain alınan mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyindeki değişimi ölçmekqr. Endeks sepeqnde yer alan mal ve hizmetlerin miktar ve kalite değişmeleri göz önüne alınarak her yılın Aralık ayında güncellenmekte, endeksin sadece fiyat hareketlerini yansıtması sağlanmaktadır. TÜFE talep enflasyonunun bir göstergesidir Yİ ÜFE TÜFE _ ÜFE Yurt İçi ÜreQci Fiyat Endeksi (Yİ ÜFE), belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üreqmi yapılan ve yurt içine saişa konu olan ürünlerin üreqci fiyatlarını zaman içinde karşılaşirarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir. Sektörel Kapsam: Madencilik ve Taşocakçılığı, İmalat, Elektrik ve Gaz, Su Temini. Hizmetler ÜFE kapsamında yer almaz. Fiyat kapsamı: ÜreQci fiyai, yurt içinde üreqmi yapılan ürünlerin, KDV ve benzeri vergiler hariç, peşin saiş fiyaidır. Maliyet ve yapısal enflasyon göstergesi olarak kullanılır. Aylık, Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık değişim oranı) endeks yorumlanır May.04 Eyl.04 Oca.05 May.05 Eyl.05 Oca.06 May.06 Eyl.06 Oca.07 May.07 Eyl.07 Oca.08 May.08 Eyl.08 Oca.09 May.09 TÜFE Eyl.09 Oca.10 May.10 ÜFE Eyl.10 Oca.11 May.11 Eyl.11 Oca.12 May.12 Eyl.12 Oca.13 May.13 Eyl.13 Oca.14 3

4 Çekirdek enflasyon* TÜFE I ve H Endeksleri (Yıllık % değişim) 13 Enflasyonun geleceğine ilişkin tahmin edici gücü yüksek olan, enflasyonun eğilimini belirleyen ve para poli2kasının oluşturulmasına yardımcı olan bir göstergedir. Çekirdek enflasyon, fiyatlarda gözlenen tüm geçici etkilerin arındırılması sonucunda fiyatlar genel düzeyindeki ariş anlamına gelmektedir. Bu geçici etkilerin arındırılması için özel kapsamlı fiyat endeksleri ile hesaplanmaktadır. TÜİK taramndan 2005 yılı Ocak ayından iqbaren hesaplanıp yayımlanan Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri Türkiye için çekirdek enflasyon göstergeleridir May.04 Eyl.04 Oca.05 May.05 Eyl.05 Oca.06 May.06 Eyl.06 Oca.07 May.07 Eyl.07 Oca.08 May.08 Eyl.08 Oca.09 May.09 Eyl.09 Oca.10 May.10 Eyl.10 Oca.11 May.11 Eyl.11 Oca.12 May.12 Eyl.12 (D) ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile alin hariç (C), gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve alin hariç TÜFE Oca.13 May.13 Eyl.13 Oca.14 May.14 Eyl.14 Oca.15 Türkiye de enflasyon Enflasyonla mücadele; yılındaki yasal düzenleme ile TCMB nın temel görevi fiyat isrkrarını sağlamak olmuştur. MB para poliqkası, faiz oranları veya döviz kurlarını kullanarak enflasyonla mücadelede aracı seçme özgürlüğüne sahipqr. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ekonomide ya para poliqkası (faiz) ya da kur araç olarak seçilebilir: imkansız üçleme. 4

5 Enflasyon hedeflemesi* Hedeflenen- Gerçekleşen Enflasyon Fiyat isqkrarına ulaşılabilmesi amacıyla uygulanan bir para poliqkası stratejisidir. Enflasyon hedeflemesi rejimi uygulayan merkez bankaları, enflasyon hedeflerini rakamsal olarak açıklamakta, bu hedeflere ulaşmayı taahhüt etmekte ve açıklanan hedeflere ulaşılamaması durumunda kamuoyuna hesap vermekle yükümlü olmaktadırlar. Para poliqkası kararlarının ekonomiyi etkilemesi belli bir süre gerekqrdiğinden, merkez bankaları bugünkü enflasyonu değil gelecekteki enflasyonu kontrol edebilmekte, bu amaçla belirli zaman aralıklarıyla enflasyon tahminleri oluşturmakta ve bu tahminleri kamuoyu ile paylaşmaktadırlar TCMB 2006 yılından iqbaren açık enflasyon hedeflemesi poliqkasını uygulamaktadır. Bu rejimde temel poliqka enstrümanı kısa vadeli faiz oranlarıdır Hedef Gerçekleşme Faiz 19 Merkez Bankasının fiyat isqkrarı amacına yönelik olarak kullandığı temel poliqka aracı bir ha{a vadeli repo ihale faiz oranıdır. Merkez Bankası faiz oranında yapılan değişiklik enflasyon üzerindeki etkisini dört kanaldan göstermektedir: Diğer banka ve finans kurumlarının uyguladıkları faizler üzerinde, Bankalardan alınan kredi miktarının ve hisse senedi, döviz gibi varlıkların fiyatları üzerinde, Ülkeye gelen yabancı sermaye üzerinde, BeklenQler üzerinde etkili olur. 20 MB, enflasyonun artacağı endişesini taşıyorsa, poliqka faizini arirır. Ekonomide durgunluk tehlikesi görüyorsa, poliqka faizini düşürerek toplam talebi canlandırmaya çalışır. polirka faizi yaxrımlar toplam harcamalar toplam talep enflasyon 5

6 ÇıkI Açığı Döviz kuru - enflasyon ÇıkI açığının poziqf olduğu alanlarda, talep fazlalığı nedeniyle ekonominin kapasitenin üzerinde çalışiğı ve bunun talep yönlü enflasyonist baskıya neden olabileceği tahmin edilmektedir. Buna karşılık, çıki açığının negaqf olduğu alanlarda, ekonomideki zayıf talepten kaynaklanan arz fazlalığı veya ail kapasite olduğu ve bunun da enflasyonda düşüşe neden olabileceği tahmin edilmektedir. Döviz alım ihalesi Kısa vadeli sermaye girişleri Faiz koridorunun daralilması Zorunlu karşılık oranlarının arirılması Döviz saim ihalesi Sıcak para çıkışları Faiz koridorunun genişleqlmesi Zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi Döviz kurları ile faiz oranları ve enflasyon arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Faiz oranları yurqçi varlık fiyatları ulusal para yabancı paralar karşısında değer kazanacakir. Nominal döviz kurunun fiyatlar üzerine yansıması geçiş etkisi (pass- through) kavramı ile ifade edilmektedir. Döviz kurundaki arişın nispi fiyatları etkileyerek, ithal malları ucuz hale geqrmesi doğrudan geçiş etkisidir. İthalaIn cazip hale gelmesi ise dış Qcaret dengesini olumsuz etkileyecekqr. İthal ürünlerin fiyaindaki ucuzlama enflasyon üzerinde azalicı etki yaratacakir. Kriz Reel sektör krizi Reel sektör krizi Ekonomik kriz Finansal kriz Mal ve hizmet piyasalarında çıkar. Enflasyon veya durgunluk şeklinde görülür. Faktör piyasasında ise işsizlik oranlarının yükselmesi ile kendini gösterir. Mal ve hizmet piyasasında Faktör piyasası krizleri Borç krizi Borsa krizi Para krizi Bankacılık krizi İkiz krizler 6

7 Finansal krizler Finans piyasasında ani spekülaqf ataklarla oluşur. Para, banka, borsa ve diğer finansal piyasalarda büyük çaplı dalgalanmalar oluşur. Borç, borsa, para piyasası, bankacılık ve ikiz krizler olarak kategorize edilebilir. Borç krizi: Kamu ve özel sektörün borçlarını çevirememe durumudur. İzlenen mali poliqkalar, faizler veya dış piyasalardaki gelişmeler teqkleyici olabilir. Borsa krizleri: Borsaya kote firmalardan kaynaklanabileceği gibi siyasi faktörler veya dünya mal piyasalarındaki dalgalanmalar neden olabilir. İsQkrar poliqkaları: 27 Para krizi: Ulusal paranın değerinde ani dalgalanmalar: Uygulanan kur rejimi, spekülaqf ataklar, siyasi dalgalanmalar, kısa vadeli ani sermaye çıkışları, dış Qcaret fiyatlarındaki değişim. Bankacılık krizi: Sisteme olan güvenin sarsılması. Ulusal- dış piyasalardaki makroekonomik dalgalanmalar, sektörün yapısından (deneqm, bankaların varlık- yükümlülük dengesinin bozulması, krediler, vb.) İkiz krizler: Para krizi ile bankacılık krizinin birlikte görülmesi. 28 Ortodoks: Sıkı para ve maliye poliqkaları + sabit kur rejimi Heteredoks poliqkalar: Ortodoks poliqkalara ilave olarak gelirler poliqkası izlenir. Ücret ve fiyat kontrolleri uygulanır. Yüksek enflasyonla mücadelede şok poliqkalar uygulanır. 7

8 IMF tercihi poliqkalar Kriz ve isqkrar poliqkaları Sıkı para poliqkası Faizlerin yükselqlmesi Devalüasyon Sıkı maliye poliqkası Sıkı gelirler poliqkası (ücretlerin baskılanması) Dış QcareQn serbestleşqrilmesi Fiyat kontrollerinin kaldırılması 4 Ağustos Ağustos Ocak Nisan GEGP Krizi Bankacılık sistemi; larda başlayan sıcak para girişlerine dayalı büyüme modeli sürdürülemez bir nitelik kazanmış ve kriz - 9,5 oranında bir büyümeyle sonlanmış. Bankacılık sisteminin işleyişi krizin temel nedeni olmuştur. 32 Döviz pozisyon açığı, DİBS lere yairım yapılması, AkQf- pasif arasındaki vade uyumsuzluğu Yasal düzenleme- deneqm yetersizliği Banka sermaye yeterliliğinin düşük olması Kamu bankalarının görev zararları Bankaların içinin boşalilması Kısa vadeli döviz kredilerinin miktar olarak artması 8

9 Yeniden yapılanma; Mali kesim Kasım 2005 tarihinde kabul edilen 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile yeniden yapılanma sağlanmışir. BDDK ve TMSF kurulmuştur. Sistemde bankaların sermaye yeterlilik oranları, kredi koşulları, ortaklık ilişkileri tanımlanmış mevduat sigortası oluşturulmuştur. 34 Fon arzı ile fon talebi arasında akışı sağlayan kuruluşlar ile bunları düzenleyen- denetleyen yasal ve idari sistemin tamamıdır. Etkin işleyen bir finansal kesim, tasarrufların yairımla buluşmasını sağlayacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlayacakir. Mali Kesim TCMB 35 TCMB Mevduat Bankaları (Kamu, Özel, Yab. Ser., KaIlım Bank.) Mali Aracı Kuruluşlar (Menkul kıymet borsaları, bankerler) Para yaratma gücü olmayan diğer kuruluşlar (Sigorta Şirketleri, YaIrım Fonları, YaIrım Ortaklıkları) Sosyal Güvenlik Kuruluşları (SGK, İşKur) 36 Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmişqr. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında para poliqkasını belirler ve uygular, bankalara kredi verir, para poliqkası araçlarını oluşturur, döviz kurlarının oluşumunu etkiler. DevleQn bankacısıdır. Bu niteliği ile devleqn hesabını tutar. Parasal ikqdar MB'dadır. 9

10 TCMB nın temel görevleri; TCMB nin yetkileri; Açık piyasa işlemleri yapmak, Hükümetle birlikte ulusal paranın iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak, Bankaların ve diğer mali kurumlara yönelik zorunlu karşılık oranları ve disponibilite oranları ile ilgili uygulamaları belirlemek, Reeskont ve avans işlemleri yapmak, Ülke alin ve döviz rezervlerini yönetmek, TL miktarı ve ödeme sistemini düzenlemek, Finansal sistemin isqkrarını sağlamak, Finansal piyasaları izlemek, Bankaların mevduat vade ve türlerini belirlemek. Banknot ihracı Para poliqkasının uygulanması TMSF ye kaynak aktarabilir Nihai kredi merciidir Bankalardan uygulayacağı faiz oranlarını isteyebilir Finansal piyasalardan bilgi ve veri toplayabilir. Hükümete danışmanlık yapar, YöneQmi; MB analiqk bilançosu: Genel kurul: Pay sahiplerinden oluşur. Banka Meclisi: Genel Kurul un seçqği 6 üyeden oluşur. TL nin değeri, reeskont ve faiz oranlarının belirlenmesinde yetki sahibidir. Başkan: Banka Meclisi nin önerisiyle 5 yıl için atanır. Para PoliQkası Kurulu: Başkan, 3 başkan yardımcısı, banka meclisinin 1 temsilcisi ve bir üyeden oluşur. MB'nın faaliyetleri ile ekonomiyi doğrudan etkiler. Buradaki gücünü anlayabilmek için Banka faaliyetlerinin gösterildiği bilançoya bakmak gerekmektedir. Bilançonun akqfi; varlıklar ve alacaklardan; Pasifi ise yükümlülüklerden oluşmaktadır. MB nın akqfi ne kadar güçlü ise parasal ikqdarı o ölçüde etkili olacakir. 10

11 TCMB analiqk bilançosu incelenirken; Kavramlar: 41 Toplam varlıklar/ Toplam döviz yükümlülükleri Dış varlıklar/ İç varlıklar Emisyon / Toplam bilanço MB Parası / Toplam bilanço Rezerv para / Toplam bilanço Döviz yükümlülükleri / Toplam bilanço olarak sıralanabilir. 42 Emisyon: (Dolaşımdaki Para: Emisyonun banka kasaları dışında kalan kısmıdır.) Açık Piyasa İşlemleri: MB nın dolaşımdaki para miktarını etkilemek için hazine bonosu, tahvil alıp satması, özel sektöre ait senetleri alıp satması, geri alım- saim anlaşmaları (repo) gibi işlemler yapar. MB, piyasaya hazine bonosu, devlet tahvili satarsa parasal taban daralır. Bunun yanında zorunlu karşılık ve disponibilite oranları ile para arzını etkiler. Doğrudan Alım- SaIm İşlemleri Repo ve Ters Repo İşlemleri Merkez bankaları piyasalarda likidite fazlası (yetersizliği) olması durumunda poröyündeki likiditeyi bankalara ve aracı kurumlara satmaktadır (sain almaktadır). Bir başka ifadeyle MB doğrudan saim yapiğında bankaların ve aracı kurumların rezervleri azalmaktadır. Repo işlemi, diğer adıyla geri saim vaadiyle alım işlemleri geçici likidite sıkışıklığının olduğu dönemlerde bankacılık sisteminin likiditesini arirmak amacıyla yapılır. MB repo sözleşmesiyle ileri bir tarihte geri satmak koşuluyla kıymet sain almaktadır. Geri saişın gerçekleşeceği fiyat alış işleminin valör tarihinde belirlenmektedir. Dolayısıyla vade biqminde piyasaya verilen likidite piyasadan çekilmektedir. 11

12 Depo Alım- SaIm İşlemleri Zorunlu karşılık ve Disponibilite Oranları: TCMB döviz alım- saim ihaleleri sonucunda piyasadaki likiditeyi etkilemektedir. Bilindiği gibi eğer likidite düzeyini değişqrmek istemezse açık piyasa işlemleri yoluyla ortaya çıkan fazla likiditeyi veya açığı sterilize eder. Bu nedenle TCMB ortaya çıkan fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlemektedir. Türkiye'de mevduat kabul eden bir banka bu paranın bir kısmını MB'da tutmak zorundadır. İhQyat olarak ayırması gereken bu parayı MB, zorunlu karşılık oranlarıyla belirler. Mevduat kabul eden bankanın elinde tutması gereken likit değeri yüksek değerler de disponibilite oranı ile belirlenir. Zorunlu karşılık oranları arirılırsa; Enflasyonla mücadele; Bankaların mevduat olarak topladıkları Türk Lirası ile dövizden daha azı kasalarında kalır. Bu durumda Bankaların topladıkları mevduain maliyeq yükselir. Bankaların kredi olarak kullandırabilecekleri paranın miktarı azalır. Böylece Merkez Bankası piyasadan Türk Lirası ve döviz çekmiş olur yılındaki yasal düzenleme ile TCMB nın temel görevi fiyat isrkrarını sağlamak olmuştur. MB para poliqkası, faiz oranları veya döviz kurlarını kullanarak enflasyonla mücadelede aracı seçme özgürlüğüne sahipqr. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ekonomide ya para poliqkası (faiz) ya da kur araç olarak seçilebilir: imkansız üçleme. 12

13 Enflasyon hedeflemesi Türkiye'de bankacılık sektörü, Fiyat isqkrarına ulaşılabilmesi amacıyla uygulanan bir para poliqkası stratejisidir. Enflasyon hedeflemesi rejimi uygulayan merkez bankaları, enflasyon hedeflerini rakamsal olarak açıklamakta, bu hedeflere ulaşmayı taahhüt etmekte ve açıklanan hedeflere ulaşılamaması durumunda kamuoyuna hesap vermekle yükümlü olmaktadırlar. Para poliqkası kararlarının ekonomiyi etkilemesi belli bir süre gerekqrdiğinden, merkez bankaları bugünkü enflasyonu değil gelecekteki enflasyonu kontrol edebilmekte, bu amaçla belirli zaman aralıklarıyla enflasyon tahminleri oluşturmakta ve bu tahminleri kamuoyu ile paylaşmaktadırlar TCMB 2006 yılından iqbaren açık enflasyon hedeflemesi poliqkasını uygulamaktadır. Bu rejimde temel poliqka enstrümanı kısa vadeli faiz oranlarıdır. Ziraat Bankası Osmanlı dan Cumhuriyet dönemine geçen bir kurumdur İş Bankası kurulmuştur TCMB faaliyete başlamışir. 50 li yıllarda özel banka sayısı artmışir. 70 li yıllarda ise holding bankacılığı yaygınlaşmışir. Ancak sektörde kamunun ağırlığı hep fazla olmuştur. 24 Ocak 1980 kararlarına kadar, yerli ve yabancı bankaların piyasaya girişine kapalı, faiz oranlarının idari kararlarla belirlendiği bir yapı göstermişqr sonrası yeni dönemde ise yerli ve yabancı bankaların giriş ve çıkışlarının kolaylaşirılması ve faizlerin serbestleşqrilmesi gibi liberal poliqkaların uygulamaya konulması bankacılık sektörüne canlılık geqrerek hızla büyümesine sebep olmuştur. Uygulanan liberal poliqkalar sayesinde sisteme yeni giren bankalar ile birlikte kamu sektörünün sistem içindeki ağırlığı da azalmışir. Şube ve personel sayısı giderek artmışir. Türkiye'de Bankacılık: İtibariyle Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması yılında kurulan İş Bankası ile özel bankacılık başlamış yılına gelindiğinde 43 olan banka sayısı 1990 yılında Günümüzde (Mart 2014) ise toplam 47 banka faaliyet göstermektedir. Bankaların 34 ü mevduat, 3 ü kamu, 11 i özel sermayelidir. Sistemde 19 yabancı sermayeli banka vardır. 52 Banka Kurulu ş Yılı Toplam AkRfler (Milyon TL) Toplam Krediler ve Toplam Toplam Ödenmiş Sermaye Net Dönem Bilanço Dışı Alacaklar* Mevduat Özkaynaklar (Milyon Kar/Zararı Hesaplar Şube (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) TL) (Milyon TL) (Milyon TL) Sayısı Persone l Sayısı 1 Türkiye İş Bankası A.Ş TC Ziraat Bankası A.Ş Türkiye Garanti Bankası A.Ş Akbank T.A.Ş Yapı ve Kredi Bankası A.Ş Türkiye Halk Bankası A.Ş Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Finans Bank A.Ş Türk Ekonomi Bankası A.Ş Denizbank A.Ş

14 Grup ve Sektör Bilgileri Banka Sayısı Şube Sayısı Personel Sayısı Sektör Toplamı Mevduat Bankaları Kamu Sermayeli Bankalar Özel Sermayeli Bankalar TMSF na Devredilen Bankalar Yabancı Sermayeli Bankalar Kalkınma ve YaIrım Bankaları Türkiye'de en kârlı, teknolojiyi ve çağdaş yöneqm biçimlerini yakından takip eden sektör bankacılıkir. Ancak, son 20 yılda yaşanan malî krizlerde en önemli rol de bankacılık sektörüne aier. Türkiye'de bankacılık sektörü ekonomik kalkınmayı finanse etmek yerine devlete borç vermeyi kendine görev edinmişqr. BDDK KaIlım Bankacılığı: Bu nedenle Türkiye'de bankacılık sektörü bir yapısal arayış içindedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (!) kurulmuştur. Son beş yılda önemli yapısal sorunu bulunan 22 banka TMSF'na devredilmişqr. Türkiye'de de 1980'den sonra serbest bırakılan İslami bankacılığa göre mevduat sahiplerine faiz ödemesi yapılmaz. KaIlım bankaları, özel cari hesaplar veya kailım hesapları yoluyla fon toplama ve kredi verme faaliyetleri gösterir. 14

15 Sigortacılık TOPLAM ŞİRKET SAYISI 57 Türkiye'de 1990 yılından sonra o zamana kadar dondurulmuş olan yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin piyasaya girişine izin verilmiş; hayat sigortaları, süresi bir yılı aşan sağlık sigortaları ve zorunlu sigortalar hariç tarife serbesqsi uygulanmaya başlanmışir. Bu da sektöre geçmiş yıllara oranla daha fazla canlılık geqrmiş ve hızlı bir büyüme sağlanmışir. KGMG arişı sigorta bilincinin de gelişmesini sağlamışir. Genelde bankacılık sisteminin bir uzanisı olmuştur. Ülkede sigorta teminai zorunlu ve ihqyarî olmak üzere iki türlü uygulanmaktadır. Zorunlu trafik sigortasından ayrı olarak, DASK, patlayıcı maddeler ihqva eden işyerleri ve çalışanları, otobüs yolcuları, kaynak atölyeleri, oto tamirhaneleri vb. işyerleri zorunlu sigorta uygulamasına tabidirler. Türkiye, KB prim üreqminde 105 $ ile 67. sıradadır. Son gözde bireysel emeklilik 58 - SİGORTA - HAYAT DIŞI - HAYAT - HAYAT/EMEKLİLİK - REASÜRANS Sermaye Piyasaları: Sermaye Piyasası; Mali piyasalar para ve sermaye piyasalarından oluşmaktadır. (Türkiye'de piyasa denilince de akla bu gelmektedir). Piyasalar, ekonomide sermaye birikiminin gerçekleşmesini, kaynakların rasyonel değerlendirilmesini ve fon akışında isqkrarı sağlamaktadır. Teorik olarak para piyasasında kısa vadeli fon arzı ve talebi karşılaşır, sermaye piyasasında ise uzun vadeli. Sermaye piyasası; yairımcılar, tasarruf sahipleri, aracı kurumlar, bankalar, yairım ortaklıklarından oluşan finansman sistemidir. Sistemin temel amacı tasarrufları teşvik ederek bunların yairıma dönüşmesini sağlamakir. Türkiye'de 1982 yılında SPK kurularak piyasanın deneqmi sağlanmış ardından 1986 yılında İMKB faaliyete geçmişqr. Bununla birlikte döviz, alin ve vadeli işlemlerle ilgili piyasalar oluşmuştur. 15

16 BİST Sermaye Piyasası Kurumları: Aralık 2012 tarihli 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun un 138. maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ), borsacılık faaliyetleri yapmak üzere kurulmuş ve 3 Nisan 2013 tarihinde faaliyete geçmişqr. Aracı kurumlar: İkinci el piyasa (türev) ve halka arz faaliyetleri, yairım danışmanlığı, poröy yöneqmi YaXrım Ortaklıkları: Borsada veya dışında alin ve kıymetli maden poröylerini işleqrler. YaIrım ortaklıklarının temel fonksiyonu, küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak, değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir poröye yairmak ve bu yolla elde eekleri kazancı, kar payı olarak, ortaklarına payları oranında dağıtmakir. YaIrım ortaklıklarının diğer ortaklıklardan farkı, faaliyet alanlarının sadece sermaye piyasası araçları i l e a l t ı n ve diğer kıymetli madenlerden oluşan bir poröyün işleqlmesi şeklinde sınırlandırılmış bulunmasıdır. YaXrım Fonları: Çeşitli varlıklardan oluşan poröyleri tasarruf sahiplerinden topladıkları (hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili, repo) plase ederek işleqrler. A veya B Qpi fonlar. Sermaye Piyasası Araçları: 32 SAYILI KARAR VE FİNANSAL DERİNLEŞME 63 Menkul kıymetler: Ortaklık ve alacak hakkı sağlayan kıymetli evrak, Hisse senedi: Anonim ortaklıklar taramndan çıkarilan ve ortaklık sermayesine kailma payını temsil eden kıymetli evrak, Tahvil: Özel sektör ve kamu kurumları taramndan sermaye piyasasına sunulan borçlanma senetleridir. Gelir ortaklığı Senedi: Köprü, baraj, demiryolu gibi kamu varlıklarının gelirlerine ortaklık sağlayan senetlerdir. 64 Türkiye ekonomisinin dünya pazarlarına açılması dönüşümü ile başlamış, da da tamamlanmışir. Bu süreçte, döviz kuru, yüksek bir devalüasyonu takiben esnekleşqrilmiş ve dolaylı teşviklerle birleşqrilerek sanayi sektörlerinin ihracata yönlendirilmesinde temel bir araç görevi görmüştür. Ulusal mali piyasaların serbestleşqrilmesiyle birlikte Türkiye ekonomisi 1990 lı yıllara tamamıyla dışa açık bir ekonomi konumunda girmişqr. 16

17 Yeni model; Finansal serbestliğin tamamlanması: 65 YurQçi talebe dönük ve dış Qcare e koruma rantları ile beslenen ulusal sanayinin öngördüğü ikqsadi arik biçimlerinin nitelik değişqrmesine yol açmış ve giderek, devleqn düzenleyici olarak rol aldığı, daha dolaylı bir transfer ve kaynak aktarımı mekanizmasının devreye sokulduğu yeni bir büyüme ve birikim modelini gelişqrmişqr. Devlet aygıi da gerek ikqsadi işlevleri, gerekse idari etkinliği ve yükümlülükleri açısından yeniden düzenlenmişqr. 66 Bu dönemde ücretli emek gelirlerinin daralilmasına dayalı klasik birikim sürecinin gerek ikqsadi, gerekse poliqk olarak sınırlarına gelinmiş, bunun yerine yeni tür kaynak aktarımı ve rant transferi mekanizmaları devreye sokulmuştur. Finansal serbestleşqrmenin geqrdiği yeni tür mali araçlar bu mekanizmaların yürütülmesinde en önemli unsurları oluşturmuş, devlet bir yanda toplumsal gelir dağılımının düzenlenmesi işlevini yerine geqrirken, bir yandan da kamu sektörü mali dengeleri bu sürecin tüm maliyeqni üstlenmişqr lerin sonunda oluşmaya başlayan kamu finansman krizi, ulusal ekonomide gelirlerin yeniden dağıilmasına yönelik tarihsel bir işlev görmüştür. Yüksek oranlı teşvikler, sermaye vergilerinin tahakkuk bazında düşürülmesi, KİT ürünleri fiyatlarının baskı alinda tutularak özel sermayeye ucuz girdi sağlanması gibi unsurlar Devlet, vergi sistemi ve KİT açıklarını bu dönüşümün araçları olarak kullanmış ve büyüyen kamu açığı ancak yüksek enflasyon ve yurt dışından gelen sermaye girişlerine dayalı borçlanma sayesinde finanse edilebilmişqr. 32 Sayılı Karar: 32 Sayılı Karar: tarihli Türk Parasının KıymeQni Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Liberal bir döviz rejimi izlenmeye başlanmışir KonverQbiliteye geçişin hukukî zeminini oluşturmaktadır. 68 Türkiye de yerleşik kişiler, bankalar ve özel finans kurumlarından hiçbir sınırlama olmaksızın döviz alabilirler ve döviz bulundurmak için herhangi bir kısıtlamaya tâbi değildirler. Türkiye de yerleşik kişiler, Türkiye de yerleşik olmayan kişilere verdikleri her türlü hizmet karşılığında aldıkları dövizi ülkeye geqrebilirler. Yurtdışında yerleşik kişilerin İMKB de kota edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu izniyle çıkarılmış her türlü menkul kıymeq alma ve satmaları serbeser. 17

18 32 Sayılı Karar: Türkiye de yerleşik kişilerin; bu tedbirler, 69 bankalar ve özel finans kurumları vasıtasıyla yabancı borsalarda kote edilmiş menkul kıymetleri, Merkez Bankası taramndan alım- saimı yapılan yabancı para birimleri cinsinden hazine bonosu ve devlet tahvili sain alıp satmaları ve bu kıymetlerin bedellerini yurt dışına transfer etmeleri serbeser. yurtdışında menkul kıymet çıkarmaları, piyasaya sürmeleri ve satmaları serbeser. yurtdışından menkul kıymet geqrmeleri ve yanlarında yurtdışına çıkarmaları serbeser. Yurtdışından döviz kredisi almak serbeser. Türkiye de yerleşik olmayan kişilerin Türk lirası hesap açirmaları ve bu hesaplara ilişkin ana para ve faizleri Türk lirası veya döviz olarak transfer etmeleri serbeser. Türkiye de yerleşik olmayan kişilerin döviz almaları ve transfer eermeleri ve yurtdışına Türk lirası göndermeleri serbeser. 70 Dönemin koşularında gelişmiş ekonomilerde dahi aşırı serbestlik anlamına gelen bir finansal sistem yaratmaya yönelikq. Türkiye gibi finansal sistemi yeterince olgunlaşmamış ve yasal mevzuai tamamlanmamış bir ülkede bu tür poliqkaların birden bire devreye girmesi, ekonomisinin yapısal dengelerini sarsacak ve reel ekonomi ile finansal ekonomiyi birbirinden kopartarak, Türkiye yi bir spekülasyon cenneqne çevirecekqr. Türkiye Ekonomisi nde Finansal Derinlik Bu dönemde Türkiye finansal sisteminin gelişimini belirleyen üç ana süreç vardır: 71 Finans piyasalarında uygulanan bu reformlar sonucu Türk mali piyasaları 1990 larda derinlik sürecinde görece ilerleme kaydetmiş gözükmektedir. McKinnon- Shaw tezi: Bu yaklaşıma göre, finansal serbestlik tasarruf ve yairım davranışlarını uyaracak, dolayısıyla kalkınma temposunu hızlandıracakir. Ancak, finansal serbestlik deneyimi ulusal ekonominin dışa bağımlılığı artmış, reel üreqm yapısı dalgalanmaya iqlmiş ve ranqyer Qpi davranışlar beslenerek gelir dağılımının bozulması sonucunu doğurmuştur. 72 Finansal serbestleşme çerçevesinde gelişqrilen araçların çoğunluğunu, kamu kesimi açığının finanse edilmesi için yarailan menkul değerlerin oluşturması; TL nin yabancı para birimleri ile ikamesinin doğurduğu tehdit (dolarizasyon); SpekülaQf kısa vadeli sermaye hareketlerinin ulusal finans piyasalarında ve giderek reel ekonomide neden olduğu isqkrarsızlıkir. 18

19 DİBS ne dayalı finansal serbestleşqrmenin finansal piyasalarda etkisi Finansal SerbestleşQrme Sürecinden BeklenQler ve 1990 lar Türkiye si 73 Kamunun maliye poliqkası, merkez bankasının para poliqkalarını ikame ederek, kamuya sınırsız bir kredi hacmi sunmuştur, Bu süreç Hazine ye finansal piyasalarda bir tekel konumu yaratmışir, Kamu DİBS lerinin düzensiz aralıklarla ve büyük boyutlarda piyasaya giriyor olması sonucu, para çarpanı dalgalanmaya ve belirsizliğe iqlmişqr. 74 Yurt içi ve yurt dışı tasarruflar mali sisteme aktarılacak, dolayısıyla kredi hacmi genişleyecekqr. Ulusal mali piyasalarda belirlenen yurt içi faiz haddi düşecek (sermayenin maliyeq azalacak) ve uluslararası faiz oranına yaklaşacakir. Ucuzlayan sermaye maliyeq ve genişleyen kredi hacmi sayesinde sabit sermaye yairım harcamaları artacak ve ekonominin büyüme hızı yükselecekqr (McKinnon- Shaw tezi) Oysa, Türk ekonomisinin seyri yukarıda özetlenen neoliberal beklenqlerin tam tersi sonuçlar doğurduğunu belgelemektedir lar boyunca mali piyasalarda derinleşme sağlanmasına - mali tasarrufların artmasına- karşın, toplanan tasarrufların kredi hacminin genişlemesine hizmet etmediği ve üretken sektörlere yönelik sabit sermaye yairımlarını arlrmak yerine, finansal spekülaqf faaliyetler arasında çarçur edildiği görülmektedir. BeklenQlerin tersine reel faiz oranlarında herhangi bir düşme yaşanmamış, reel faiz yükünün giderek arlğı gözlenmişqr. İç borç tuzağına sıkışan kamu sektörü de her yıl net yeni iç borçlanmasının üstünde bir iç borç faiz harcama yükü ile karşı karşıya kalmışir. Ulusal ekonominin uluslararası spekülaqf sermaye hareketlerine açılmasının Merkez Bankası açısından da yeni bir dönüşüm içerdiği bilinmektedir. Nitekim, dışa açık bir sermaye rejimi alinda Merkez Bankaları hızla edilgen bir konuma sürüklenerek, bağımsız para ve isqkrar poliqkası izleme olanaklarını yiqrmektedir. 19

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

Fiyat isrkrarı sağlanamazsa; 546

Fiyat isrkrarı sağlanamazsa; 546 Enflasyon 545 Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir armşını ifade eder. Bu nedenle ulusal para değer kaybeder, tükercilerin samn alma gücü azalır. Birinci olarak tek bir fiyat ya da

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER: 1) REEL KESİM 1-a) Büyüme 1-b) Sanayi 1-c) İstihdam 2) FİNANSAL KESİM 2-a) Fiyatlar 2-b) Parasal Göstergeler 2-c) Finansal Yatırım Araçları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Birinci Katılım Fonu Performans Sunum Raporu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 10.02.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tarih 31.12.2016

Detaylı

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 8. Finansal Piyasalar 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 016 yılında para politikasındaki en önemli gelişme, 011 yılından beri kullanılmakta olan geniş bantlı faiz koridorunda sadeleşmeye gidilmesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013 Bülten 06 Ağustos 013 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,915 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, beklentiler seviyesinde açıklanan enflasyon verisinden etkilenmezken günü %0, yükselişle 1,9 seviyesinden sonlandırdı.

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

PARA VE BANKA I.BÖLÜM. PARANIN TEMEL KAVRAMLARI ve TARİHSEL GELİŞİMİ

PARA VE BANKA I.BÖLÜM. PARANIN TEMEL KAVRAMLARI ve TARİHSEL GELİŞİMİ PARA VE BANKA I.BÖLÜM PARANIN TEMEL KAVRAMLARI ve TARİHSEL GELİŞİMİ Paranın Tanımı:Parayı en basit anlamıyla tanımlayacak olursak Bir toplumun ödeme aracı olarak kabul ettiği, herkes tarafından kullanılan

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 16.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVB)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVB) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVB) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

Bülten. Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar. Açık Piyasa İşlemleri. Bunları Biliyor musunuz? TCMB Birimleri

Bülten. Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar. Açık Piyasa İşlemleri. Bunları Biliyor musunuz? TCMB Birimleri Bülten 2 Açık Piyasa İşlemleri Sayı: 26 /Haziran 2012 5 Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar Merkez bankaları tarafından uygulanan likidite yönetimi, bankacılık sisteminin ihtiyaç duyduğu likiditenin

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG) Bu rapor AvivaSA Emeklilik e Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVY)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVY) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVY) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER ve YORUMLANMASI

EKONOMİK GÖSTERGELER ve YORUMLANMASI EKONOMİK GÖSTERGELER ve YORUMLANMASI IMF Türkiye de Finansal Sistem Merkez Bankası; Ticaret Bankaları; Sermaye Piyasasında yer alan Finansal Kurumlar (Menkul Kıymet Borsaları ve Bankerler); Diğer Mali

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER ve YORUMLANMASI

EKONOMİK GÖSTERGELER ve YORUMLANMASI EKONOMİK GÖSTERGELER ve YORUMLANMASI IMF Türkiye de Finansal Sistem Merkez Bankası; Ticaret Bankaları; Sermaye Piyasasında yer alan Finansal Kurumlar (Menkul Kıymet Borsaları ve Bankerler); Diğer Mali

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVE)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVE) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVE) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri ÜNİTE:1 Finansal Piyasaların Organizasyonu/Yapısı ÜNİTE:2 Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ÜNİTE:3 Menkul Kıymet Yatırımları ÜNİTE:4 Yatırım İçin Bilgi Kaynakları ÜNİTE:5 Temel Analiz 1 ÜNİTE:6 Teknik Analiz

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

OVP nin dış ticaret hedefleri anlamını şimdiden yitirdi Tahmin Gerçek. Hedef Tahmin Hedef Hedef Hedef

OVP nin dış ticaret hedefleri anlamını şimdiden yitirdi Tahmin Gerçek. Hedef Tahmin Hedef Hedef Hedef TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON OVP nin dış ticaret hedefleri anlamını şimdiden yitirdi 2010 2011 2012 2013 2014 Tahmin Gerçek. Hedef Tahmin Hedef

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı