FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ"

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI BAHÇE BĠTKĠLERĠ GaziosmanpaĢa Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Ġlanı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLĠM DALI Meyvecilik Sebzecilik Bağcılık Ales Türü PRG Öğr. Sayıs ı BAġVURU KOġULLARI 6 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü veya Orman Fakültesi Mezunu Olmak Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Meyvecilik Alanında Yüksek Lisans YapmıĢ Olmak 5 Ziraat Fakültesi Mezunu Olmak 2 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Mezunu Olmak 2 Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümünden Mezun Olmak BĠTKĠ KORUMA BĠYOSĠSTEM BĠYOMÜHENDĠSLĠK BĠYOLOJĠ FĠZĠK GIDA KĠMYA Entomoloji Fitopatoloji Herboloji Arazi ve Su Kaynakları Tarımsal Yapılar Tarımda Makine Sistemleri Tarımda Enerji Sistemleri Botanik Genel Biyoloji Zooloji Moleküler Biyoloji Atom ve Molekül Fiziği Katıhal Fiziği Meyve Sebze Teknolojisi Organik Kimya Anorganik Kimya Analitik Kimya Biyokimya Fizikokimya Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Anabilim Dalı Entomoloji Bilim Dalında 1 Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümünden Mezun Olmak 1 Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümünden Mezun Olmak Tarımsal Yapılar ve Sulama, Biyosistem Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği, Çevre 5 Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak Tarımsal Yapılar ve Sulama, Biyosistem Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği veya 2 Tarım Teknolojisi Bölümü Mezunu Olmak Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında 4 Tarım Makinaları veya Biyosistem Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak Tarım Makineleri, Biyosistem Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 3 Bölümü Mezunu Olmak Tarım Makinaları Anabilim Dalında Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve/veya 1 Genetik Bölümlerinden Mezun Olmak Biyomühendislik veya Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans YapmıĢ Olmak Fen, Fen Edebiyat Biyoloji Bölümü veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 3 Orman Fakültesi Mezunu Olmak Biyoloji Anabilim Dalı veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında Fen, Fen Edebiyat Biyoloji Bölümü veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 4 Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyomühendislik Mezunu Olmak - Biyoloji Anabilim Dalı veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında Eğitim, Fen, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve 5 Genetik Bölümü, Biyomühendislik veya Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Mezunu Olmak 1 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Mezunu Olmak 2 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Mezunu Olmak 1 Gıda Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak 6 Fakültelerin Kimya Bölümü veya Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak DR 4 Organik Kimya Alanında 2 Fakültelerin Kimya Bölümünden Mezun Olmak Anorganik Kimya Alanında Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği, Fakültelerin Kimya Bölümü veya Kimya 7 Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak Kimya Eğitiminde 2 Fakültelerin Kimya Bölümü veya Biyokimya Bölümü Mezunu Olmak Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında 1 Fakültelerin Kimya Bölümü Mezunu Olmak Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında

2 MATEMATĠK MEKATRONĠK SU ÜRÜNLERĠ TARLA BĠTKĠLERĠ TARIM EKONOMĠSĠ TOPRAK BĠLĠMĠ VE BĠTKĠ BESLEME Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Uygulamalı Matematik Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi Mekatronik Bilgisayar Elektrik Elektronik Kontrol Endüstri Su Ürünleri Temel Bilimler Su Ürünleri YetiĢtiriciliğ i Endüstri Bitkileri Çayır Mera ve Yem Bitkileri Tarım Politikası Toprak Bitki Besleme 3 Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi veya Uygulamalı Matematik Bilim Dalında 2 Uygulamalı Matematik Bilim Dalında 3 Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik veya Geometri Bilim Dalında Yüksek Lisans YapmıĢ Olmak Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi Matematik, Eğitim Fakültesi Matematik 3 Öğretmenliği veya Matematik Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak - Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında 1 Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak Fakültelerin Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu 3 Olmak 1 Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak 1 Fakültelerin Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Mezunu Olmak 1 Fakültelerin Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak Fakültelerin Su Ürünleri, Su Ürünleri Mühendisliği veya Balıkçılık Teknolojileri 5 Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak 3 Fakültelerin Su Ürünleri, Su Ürünleri Mühendisliği veya Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak 2 Tarla Bitkileri Bölümü Mezunu Olmak Endüstri Bitkileri Alanında 3 Tarla Bitkileri Bölümü Mezunu Olmak 2 Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Mezunu Olmak DR 3 Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında Ziraat Fakültesi Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme veya Çevre Mühendisliği 5 Bölümü Mezunu Olmak Ziraat Fakültesi Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme veya Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak 1 Ziraat Fakültesi Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Mezunu Olmak Ziraat Fakültesi Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Mezunu Olmak

3 SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALI BĠLĠM PROGRAMI ÖĞRENCĠ BAġVURU KOġULLARI DALI SAYISI Halk Sağlığı A.D Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, HemĢirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Ġdaresi Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu. Tıbbi Biyoloji A.D Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Biyoloji-Tıbbi Biyoloji-Genetik-Gen Mühendisliği-Biyoloji Öğretmenliği, Biyomühendislik bölümünden mezun olmak Tıbbi Biyokimya A.D Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve/veya Genetik Bölümleri, Biyoloji ve/veya Moleküler Biyoloji (Fen Fakültesi ya da Eğitim Fakültesi), Kimya(Fen Fakültesi ya da Eğitim Fakültesi), 4 yıllık Sağlık Yüksekokulları mezunları, Biyomühendislik Bölümlerinden birinden mezun olmak Tıbbi Biyokimya --- DR 3 Tıp Fakültesi Mezunu olmak 2 Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya alanında yüksek lisans yapmıģ 2 Sağlık Bilimleri Biyokimya alanında yüksek lisans yapmıģ olmak, Veteriner Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi mezunu Anatomi A.D Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Fen Fakültelerinin Biyoloji bölümü, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji bölümü, Yüksekokul ve Fakültelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu (HemĢirelik ve Ebelik) bölümlerinin birinden mezun

4 Anabilim Dalları SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Puan Türü (ALES) Konten jan BaĢvuru KoĢulları Tarih (Yüksek Lisans) Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı: Üniversitelerin Fen- Edebiyat ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği. Doğu Dilleri (Farsça ve Arapça) Bölümü ve Ġlahiyat Fakültesi mezunu Tarih(Yüksek Lisans) UNIP Kamu Yönetimi (Yüksek Lisans) Maliye (Yüksek Lisans) Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı: Üniversitelerin Fen- Edebiyat ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği. Doğu Dilleri (Farsça ve Arapça) Bölümü ve Ġlahiyat Fakültesi mezunu (UNIP Kapsamindaki Üniversitelerin Akademik kadrolarında görev yapıyor ) Türkiye Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı: Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği. Askeri Harp Akademisi ve Polis Akademisi mezunu (UNIP Kapsamindaki Üniversitelerin Akademik kadrolarında görev yapıyor ) Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Polis Akademisi, Harp Okullarının Sosyal Programlarından mezun Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ĠĢletme/ iktisat, Siyasal Bilgiler/Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Harp Okullarının Sistem Mühendisliği/ ĠĢletme Bölümü ve Polis Akademisi mezunu Maliye (Yüksek Lisans) (UNIP) ĠĢletme (Yüksek Lisans) Felsefe ve Din Bilimleri (Yüksek Lisans) 5 6 Temel Ġslam Bilimleri (Yüksek Lisans) Sözel 6 Sözel 6 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ĠĢletme/ iktisat, Siyasal Bilgiler/Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Harp Okullarının Sistem Mühendisliği/ ĠĢletme Bölümü ve Polis Akademisi mezunu (UNIP Kapsamindaki Üniversitelerin Akademik kadrolarında görev yapıyor ) Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı: Fakültelerin ĠĢletme bölümü mezunu Din Felsefesi Bilim Dalı: Adayların (4) yıllık Fakülte Ġslam Felsefesi Bilim Dalı: Adayların (4) yıllık Fakülte Dinler Tarihi Bilim Dalı: Adayların (4) yıllık Fakülte Din Eğitimi Bilim Dalı: Adayların (4) yıllık Fakülte Tefsir Bilim Dalı: Ġlahiyat Fakültelerinin; Ġlahiyat veya Din Kültürü Bölümlerinden mezun Hadis Bilim Dalı: Ġlahiyat Fakültelerinin; Ġlahiyat veya Din Kültürü Bölümlerinden mezun Ġslam Hukuku Bilim Dalı: Ġlahiyat Fakültelerinin; Ġlahiyat veya Din Kültürü Bölümlerinden mezun Kelam Bilim Dalı: Ġlahiyat Fakültelerinin; Ġlahiyat veya Din Kültürü Bölümlerinden mezun Tasavvuf Bilim Dalı: Ġlahiyat Fakültelerinin; Ġlahiyat veya Din Kültürü Bölümlerinden mezun Arap Dili ve Belagati Bilim Dalı: Ġlahiyat Fakültelerinin; Ġlahiyat veya Din Kültürü Bölümlerinden mezun

5 Doktora Programı Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları Alanlar Ġktisat (Doktora) (UNIP) Puan Türü (ALES) Kontenjan Başvuru Koşulları 2 Lisansını Ġktisat bölümünde yapmıģ yada yüksek lisansını iktisat anabilim dalında tamamlamıģ (UNIP Kapsamindaki Üniversitelerin Akademik kadrolarında görev yapıyor ) Tarih (Doktora) Tarih (Doktora) (UNIP) Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı: Ortaçağ Tarihi Alanında Yüksek lisans yapmıģ Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı: Ortaçağ Tarihi Alanında Yüksek lisans yapmıģ olmak, (UNIP Kapsamindaki Üniversitelerin Akademik kadrolarında görev yapıyor ) Türkiye Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalında. Siyaset Bilimleri Bilim Dalında veya Uluslararası ĠliĢkiler Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmıģ (UNIP Kapsamindaki Üniversitelerin Akademik kadrolarında görev yapıyor ) EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALI BĠLĠM DALI PRG ALES Öğr. Sayısı BAġVURU KOġULLARI* Türkçe Eğitimi (Öğretmenliği) Bölümü mezunu SÖZEL 3 TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ Türkçe Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı mezunu - ĠLKÖĞRETĠM Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği EġĠT AĞIRLIK 5 Sınıf Öğretmenliği mezunu - SÖZEL 3 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu SÖZEL 1 1 Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü SÖZEL mezunu SAYISAL 4 Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği mezunu SAYISAL 1

6 BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER VE KOġULLARI Yüksek Lisans Programı: 1- Enstitülerin web sayfasından duyurulacak linkten online olarak doldurulacak formun çıktısı, 2- Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti, 3- Lisans programlarından alınan derslerin baģarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı sureti, 4- En az 55 standart puan aldığını gösteren ALES veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti, 5- Varsa Yabancı Dil BaĢarı belgesinin aslı veya onaylı sureti, Doktora Programı: 1- Enstitülerin web sayfasından duyurulacak olan linkten online olarak doldurulacak formun çıktısı, 2- Lisans derecesi ile baģvuranlar için lisans, Yüksek Lisans derecesi ile baģvuranlar için Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti, 3- Lisans derecesi ile baģvuranlar için lisans, Yüksek Lisans derecesi ile baģvuranlar için Yüksek Lisans programlarından alınan derslerin baģarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı sureti, 4- En az 55 puan alındığını gösteren ALES veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti, 5- En az 55 puan alındığını gösteren YDS veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Yüksek Lisans ve Doktora BaĢvuruları değerlendirilirken; ALES puanının %60 ı, Yabancı Dil Puanın %15 i ve lisans derecesi ile baģvuranlar için lisans, Yüksek Lisans derecesi ile baģvuranların ise Yüksek Lisans diploma notunun %25 i alınarak baģarı puanı hesaplanır. BaĢarı puanı esas alınarak belirtilen kontenjanlara göre sıralama yapılarak asıl ve yedek liste oluģturulacaktır. Asıl listede yer alıp, kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listede bulunan adaylara kayıt hakkı tanınacaktır. Değerlendirmede Yüzlük Puan Sistem Kullanılacaktır, Yüzlük Sistem dıģında düzenlenmiģ not döküm belgelerinin dönüģümü, Yükseköğretim Kurumu tarafından 09/10/2008 tarihinde yayınlanan not dönüģüm tablosu kullanılarak gerçekleģtirilecektir. BAġVURU TAKVĠMĠ BaĢvuru Tarihleri Ocak 2014 Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 17 Ocak 2014 Programlara Kesin Kayıtların Yapılması Ocak 2014 Programlarda BoĢ Kalan Kontenjanlara Yedek Listeden Kayıtların Ocak 2014 Yapılması BaĢvuru Adresi: GaziosmanpaĢa Üniversitesi Ġlgili Enstitüler TaĢlıçiftlik YerleĢkesi -TOKAT Ayrıntılı Bilgi Ġçin WEB: NOT: Müracaatlar Ģahsen olup, mektup veya elektronik baģvurular kabul edilmeyecektir. BaĢvuru Ġçin Bağlantılar: Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü için: Fen Bilimleri Enstitüsü için:

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 2014 YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM DĠPLOMALARI DENKLĠK YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 20.03.2014 tarihinde güncellenerek kurulumuz

Detaylı

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre)

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) 2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN 19118 78,61 78,61 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 78,61 78,61 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 78,61

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar Seçme Sonuçlarına İlişkin ve lar Öğrenim Grubu Öğrenim Grubu Adı Türü Yerl. 101 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EA/SAY 6 6 0 72,52671 81,98998 102 AĞ, YAZILIM STRATEJİ VE EKONOMİSİ EA/SAY 6 6 0 83,78498 88,87421

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

2 10 2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22464

2 10 2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22464 2 10 2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22464 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 22364 İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ EŞDEĞER PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE KABUL ŞARTLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ EŞDEĞER PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE KABUL ŞARTLARI Teknoloji AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 014-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ EŞDEĞER PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE KABUL ŞARTLARI Birim Adı Bölüm Adı Konte njan Açıklama Konaklama

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI 1 ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI Murat EMİR Araştırma Görevlisi Tarım Ekonomisi Bölümü iletisim@muratemir.com 0362 312 1919/1480 ALES 2 Akademik Personel ve Lisansüstü

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

22 ŞUBAT 2015 ANKARA BÖLGESİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ

22 ŞUBAT 2015 ANKARA BÖLGESİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ 22 ŞUBAT 2015 ANKARA BÖLGESİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ Memur alım sınavı 22 Şubat 2015 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Ankara Bölgesine bağlı iller Ankara, Çankırı ve Kırıkkale dir. Görev teklifleri

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

Taraf. Kurum Koordinatörü. Taraf. Kurum Koordinatörü. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Değişim Süresi (Ay) Öğrenci Sayısı.

Taraf. Kurum Koordinatörü. Taraf. Kurum Koordinatörü. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Değişim Süresi (Ay) Öğrenci Sayısı. Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, D4-FARABİ-0 Doç. Dr. Ayhan CEYLAN Tel : 0 446 5 7 4-43 E-mail: farabi@erzincan.edu.tr Adres: Hukuk Fakültesi Dekanlığı Giriş Kat,

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik) SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11

Detaylı

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İLK KAYIT - Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde İlk Kayıt ÖSYM Yerleştirmesi İle İlk Kayıt Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşenler İçin İlk Kayıt Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıtları Devlet Türk Musikisi

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Puan, Notla Değerlendirme MADDE 16 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede beşli

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı