TEBLİĞ. c) Genel Yorum Kuralları: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEBLİĞ. c) Genel Yorum Kuralları: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,"

Transkript

1 4 Kasım 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde muhtelif tarihlerde yayımlanan Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri nde yer alan sınıflandırma kararlarını (Ek) kapsar. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Tarife Cetveli ile bu Cetvele istatistik alt açılımları ilave edilerek hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini, b) Armonize Sistem (AS) Açıklama Notları: Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatürü Açıklama Notlarını, c) Genel Yorum Kuralları: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını, ç) Kombine Nomanklatür (KN) Kodu: Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamını ifade eden ve Avrupa Birliği tarafından yayımlanan kodları, ifade eder. Yürürlük MADDE 4 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

2 EK Eşyanın Tanımı Ürün, aromatik, ot-benzeri kokusu ve acı, otsu tadı olan; berrak, koyu kahverengi bir sıvıdan oluşur. Hakiki alkol derecesi hacim olarak, %43 tür. Sınıflandırma Gerekçeler (KN kodu) Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 30. Fasıl Ek Notu 1 (b), ve 2208, ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Ürün, 32 çeşit şifalı bitki özünün karamel özü, su ve alkol (Hacimce %96 alkol) ile karışımını içerir. Bileşime giren diğer maddeler yanında, aşağıda belirtilen maddeler de, ürünün yapımında kullanılmıştır. - - Zedoary (Radix Zedoariae) - Manna (Manna) - Melek otu kökü (Radix Angelicae) - Carline kökü (Radix Carlinae) - Mir (Myrrha) - Kafur (Camphora) - Safran (Flos Croci) Ambalajlanmasına göre, ürünün küçük miktarlarda (akşam ve sabah bir kaşık; su, çay veya meyve suyu ile karıştırılması mümkündür) alınması tavsiye edilmektedir. Ürün 30. Fasıl içinde tedavide kullanılan madde olarak addedilemez. Etiket, beraberindeki kullanım kılavuzu ve de paket, etkin maddenin(lerin) tip ve oranlarıyla ilgili bilgi içermemektedir. Sadece kullanılan bitkilerin veya bitki bölümlerinin miktar ve tür bilgilerinden söz edilmiştir. 30. Fasıl Ek Notu 1 (b) de belirtilen şartlar, bu nedenle karşılanmamaktadır. Ürün, gıda desteği olma, genel sağlığın ve sıhhatin korunması amacıyla üretilmiş olma, bitki özlerine dayanma özelliklerini taşıyan, 2208 pozisyonunda yer alan alkollü içeceklerdendir (bkz Fasıl a ilişkin armonize Sistem Açıklama Notu, üçüncü paragraf, madde 16). 500-ml lik şişelere konulan ürün, içecek olarak doğrudan tüketilebilir. Aşağıdakilerden oluşan, perakende satışa yönelik tuvalet eşyası takımı: - bardak, - sabunluk, - silindir şeklinde diş fırçalık, ve - sıvı sabunluk. Sıvı sabunluk, plastik pompalı seramik hazneden oluşmaktadır. Takımın diğer parçaları da seramikten yapılmıştır Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1, 3 (b) ve 6 ile ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Sunulduğu şekliyle tuvalet eşyası, Genel Yorum Kuralı 3(b) de bahsedilen takım tanımına uymaktadır. Eşya, takıma esas niteliğini veren malzeme olan seramiğe göre sınıflandırılmıştır. Tüm parçaların tasarımı aynı olup, tuvalet eşyası olarak kullanım içindirler. (Fotoğrafa bakınız) (1)

3 Aşağıdakilerden oluşan eşya: - kılıflı plastik klozet, - hareketli elektromekanik püskürtücü, - elektrotermik cihaz. Ürün; suyu ısıtma, suyu püskürtme ve bölgeyi kurutma gibi birkaç işlevi yerine getirmektedir Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1, 3 (c) ve 6 ile 85.16, ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Ürün, farklı parçalardan oluşan karma bir eşyadır. Her parça farklı bir pozisyonda sınıflandırılabilir (plastikten sıhhi tesisat olarak 39.22, elektromekanik püskürtücü ev aleti olarak ve elektrotermik cihaz olarak pozisyonunda). Parçaların hiçbiri ürüne esas niteliğini vermemektedir. Bu nedenle ürün, Genel Yorum Kuralı 3(c) hükmü uyarınca 8516 pozisyonunda sınıflandırılır (her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusu). Aşağıdakilerden oluşan cihaz: - AM/FM radyo yayın alıcısı, - 7 kanallı amplifikatör bölümü, - dijital ses işlemcisi, - video dönüştürücü, ve - uzaktan kumanda. Ürün evde işitsel ve görsel eğlence amacıyla kullanım için tasarlanmıştır. Cihaz farklı kaynaklardan sinyal alabilmektedir (örn. DVD oynatıcı, uydu alıcı, kasetçalar, video kaydedici). Ses sinyalleri deşifre edilip yükseltilmeden önce dijital/analog dönüştürücülere gönderilebilmektedir. Video sinyalleri ses sinyali ile senkronize edilir, ayrıca görüntü kalitesini artırma amacıyla iyileştirilebilirler Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 16. Bölümün 3 No.lu Notu ile ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Ürün, farklı parçalardan oluşan karma bir eşyadır. 16. Bölümün 3 No.lu Notu hükmü çerçevesinde; karma cihaza esas işlevini sağlayan parça radyo yayın alıcısıdır. Sesin yükseltilmesi ve işlenmesi ile videonun senkronizasyonu ve iyileştirilmesi radyo yayını alımı ile kıyaslandığında ikincil işlevdir. Sonuç olarak, bu birleşik eşya radyo yayın alıcı cihaz olarak KN kodu altında sınıflandırılır. Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu ve brüt ağırlığı 20 tonu geçen, üç tekerlekli, yeni motorlu araç. Araç bir kabin/şoför mahalli ile donatılmış şasiden oluşmaktadır. Araç, tarım makinesi veya taşıma amaçlı donanımı olmaksızın sunulur Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 87. Fasıl ın 3 no.lu Notu ile 87.04, ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Çeşitli şekillerdeki inşaat malzemesi taşıyıcısı ve tarım makinesinin monte edilebildiği (mütemmim mekanik bir ünite teşkil

4 etmeyecek şekilde) bir kabin/şoför mahalli ile donatılmış motor şasisi 84. Fasıl da sınıflandırılmaz; 87. Fasılın 3 no.lu Notu hükmü uyarınca pozisyonu altında sınıflandırılır , ve pozisyonlarına ait AS Açıklama Notlarına da bakınız Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu ve brüt ağırlığı 20 tonu geçen, üç tekerlekli, yeni motorlu araç Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 87.05, ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Araç bir kabin ile donatılmış/teçhiz edilmiş şasiden oluşmaktadır. Şasiye tarımsal kullanıma yönelik katı madde serpici (çalışır cihaz) monte edilmiştir. Motor şasisine çeşitli şekillerdeki işleyen makine monte edilebildiği için araç pozisyonunda yer alan kendinden hareketli tekerlekli makine olarak değerlendirilmez. Araç trafiğe açık yollarda da umumi yolda da kullanılabilir. Bir kabin/şoför mahalli ile donatılmış şasi ile işleyen makine, mütemmim mekanik bir ünite oluşturmadığı için, araç pozisyonunda yer alan özel amaçlı motorlu taşıt olarak değerlendirilir ve pozisyonlarına ait AS Açıklama Notlarına da bakınız. Perakende satış için bir araya getirilmiş üç madde şunlardan oluşur: Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ya dayanılarak a. Şeffaf plastik yapraktan (tabaka) yapılan tekstil maddesinden sapı olan ve velcro kilitli çanta; Bu üç madde Genel Kural 3 (b) kapsamında perakende satış için bir araya getirilmiş eşyalar olarak düşünülemez. Çünkü birlikte ele alındığında, bunlar özel bir ihtiyacı karşılamaz veya özel bir fiili yürütmeye hizmet etmez. Sınıflandırma KN 42.02, ve pozisyon ve alt pozisyonun lafzına dayanılarak Bu eşya 95. Fasıl içinde sınıflanamaz. Çünkü 95. Fasıl Not 1 (d) 42.02, 43.03

5 b. Mukavva kaplı 16 sayfalık hikayeden oluşan, her bir sayfası renkli resmedilmiş çocuk kitabı. pozisyonlarındaki spor çantalarını veya diğer taşıyıcıları açıkça hariç tutar Sınıflandırma, KN 4901 pozisyonu ve alt pozisyonunun lafzına dayanılarak c. Kitapta tasvir edilen hikayeye denk gelen kıyafet giymiş, insanı temsil eden oyuncak bebek. Oyuncak bebek tamamen kitaba bağlı değildir. Bu yüzden, kitabı kullanmadan oyuncak bebekle oynanabilir. Eşya pozisyonunun resimli çocuk kitaplarından değildir. Çünkü devam eden hikâyeler şeklinde yazılmıştır. Basılı metin tarzında kitap olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, KN pozisyon ve alt pozisyonun lafzına dayanılarak Tek oyuncu için, LCD ekranlı tuşları olan plastik mahfaza içinde, elle kullanılan, pilli, elektronik cihazlar, Ürün içinde bir milyondan fazla SUDOKU bilmece oyunu ve farklı zorluk seviyeleri vardır. Ekran, her biri 3x3 hücreli olan dokuz kare kutuyu görüntüler. Her sıra, sütün ve 3x3 kutu hücreler 1 den 9 a rakamları sadece bir kez içermek suretiyle her kutu doldurulmalıdır. Cihazın, oynanan oyun üzerinde harcanan zamanı gösteren zaman göstergesi vardır Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ya ve KN 95.04, ile pozisyon ve alt pozisyonların lafzına dayanılarak Ürün sadece tek oyuncu içindir. Kişinin zihinsel yeteneklerini harekete geçiren bir elektronik göstergesi vardır. Fiziksel özelliğinden (elektronik alet) dolayı ve yarışmacı unsuru (mesela yapay bir rakibe karşı yarışan) yüzünden, yapboz veya pozisyonundaki oyuncaklardan farklıdır. Fındık ve şeker karışımından oluşan küçük parçalar halinde fındık müstahzarı (ağırlıkça %) Fındık içi 40 Şeker ilavesi 60 Fındık içleri dakika 140 ⁰C de kavrulur. Aynı sıcaklıkta şeker ayrı olarak dakika kavrulur. Kavrulmuş şeker ve fındık içi karıştırılır ve dakika birlikte kavrulur. Bu müstahzar soğutulur ve 1 ile 4 mm boyutlarda parçacıklar halinde kıyılır. Toptan satış için en az 10 kg kutularda paketlenir. Bu yüzden, ürün pozisyon de yetenek oyunu olarak sınıflandırılacaktır Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ya göre, 2008, ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Bu ürün 17.Fasılda sınıflandırılmaz. Çünkü fındık içi ve şeker karışımından oluşan tatlandırılmış gıda müstahzarıdır. (AS İzahnamesi 17. Fasıl, Genel, paragraf (b) ) Kendi başına şekerli tatlı olarak kullanımı amaçlanmadığı ve pazarlanmadığı için pozisyonu bu şekerlendirilmiş fındık içi müstahzarı için düşünülmez. (AS İzahnamesi pozisyonu açıklama notları, 1 nci paragraf)

6 Bu müstahzar ara mamuldür, doğrudan tüketim için değildir. Fakat çikolata, dondurma, tatlı ve hamur işlerinde kullanılır. 2 Nolu Fotoğraf sadece bilgi içindir. Fındık ve şeker karışımından oluşan öğütülmüş şekilde fındık müstahzarı ( ağırlıkça % ) Fındık içi 40 Şeker ilavesi 60 Fındık içleri dakika 140 ⁰C de kavrulur. Aynı sıcaklıkta şeker ayrı olarak dakika kavrulur. Kavrulmuş şeker ve fındık içi karıştırılır ve dakika birlikte kavrulur. Bu müstahzar mikron boyutlarda öğütülmeden önce 1 ila 4 mm parçacıklar halinde soğutulur ve kıyılır. Toptan satış için en az 12,5 kg kutularda paketlenir. Bu müstahzar ara mamuldür, doğrudan tüketim için değildir. Fakat çikolata, dondurma, tatlı ve hamur işlerinde kullanılır. 3 Nolu Fotoğraf sadece bilgi içindir. Fındık ve şeker karışımından oluşan hamur şekilde fındık müstahzarı ( ağırlıkça % ) Fındık içi 40 Şeker ilavesi 60 Fındık içleri dakika 140 ⁰C de kavrulur. Aynı sıcaklıkta şeker ayrı olarak dakika kavrulur. Kavrulmuş şeker ve fındık içi karıştırılır ve dakika birlikte kavrulur. Bu müstahzar mikron boyutlarda öğütülmeden önce 1 ila 4 mm parçacıklar halinde soğutulur ve kıyılır. Bu öğütülmüş müstahzar, homojen hamur şekli alana kadar karıştırılır. Toptan satış için en az 20 kg kutularda paketlenir. Bu müstahzar ara mamuldür, doğrudan tüketim için değildir. Fakat çikolata, dondurma, tatlı ve hamur işlerinde kullanılır. 4 Nolu Fotoğraf sadece bilgi içindir. Bu ürün 8.Fasılda belirlenmemiş bir sürece göre korunup hazırlandığından 20.Fasıla dâhildir. ( Fasıl 20 nin 1 (a) notu ve KN izahnamesi ila açıklama notları) Fındık içlerinin şeker ile karışımı ve hazırlık (kavurma) işlemi görmesi sebebiyle bu ürün alt pozisyonunda sınıflandırılmıştır. (KN izahnamesi ila açıklama notları) Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ya göre, CN 20.08, ve un lafzına dayanılarak Bu ürün Fasıl 17 de sınıflandırılmaz. Çünkü fındık içi ve şeker karışımından oluşan tatlandırılmış gıda müstahzarıdır. (AS Açıklama notları Fasıl 17, Genel, paragraf (b) ) Eşya sırf muayyen tarzdaki şekerlemeye dönüştürülmeyen yarı-mamul ürün olduğundan, pozisyonu bu müstahzara uygulanmaz, (AS açıklama notları pozisyonu birinci paragraf ve ila KN açıklama notları ikinci paragraf). Bu ürün 8.Fasılda belirlenmemiş bir sürece göre korunup hazırlandığından 20.Fasıla dahildir. (Fasıl 20 nin 1 (a) notu ve KN izahnamesi ila açıklama notları) Fındık içlerinin şeker ile karışımı ve hazırlık (kavurma) işlemi görmesi sebebiyle bu ürün alt pozisyonunda sınıflandırılmıştır. (KN izahnamesi ila açıklama notları) Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ya göre, CN 20.08, ve un lafzına dayanılarak Bu ürün Fasıl 17 de sınıflandırılmaz. Çünkü fındık içi ve şeker karışımından oluşan tatlandırılmış gıda müstahzarıdır. (AS Açıklama notları Fasıl 17, Genel, paragraf (b) ) Eşya sırf muayyen tarzdaki şekerlemeye dönüştürülmeyen yarı-mamul ürün olduğundan, pozisyonu bu müstahzara uygulanmaz, (AS açıklama notları pozisyonu birinci paragraf ve ila KN açıklama notları ikinci paragraf). Bu ürün 8.Fasılda belirlenmemiş bir sürece göre korunup hazırlandığından 20.Fasıla dâhildir. ( Fasıl 20 nin 1 (a) notu ve KN izahnamesi ila açıklama notları)

7 Jelatin kapsülleri formundaki preparatlar. Her kapsül aşağıdakileri içerir: Koenzim Q10: 30 mg Fındık içlerinin şeker ile karışımı ve hazırlık (kavurma) işlemi görmesi sebebiyle bu ürün alt pozisyonunda sınıflandırılmıştır. (KN izahnamesi ila açıklama notları) Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 30. Fasıl notu 1 (a) ile 21.06, ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Soya yağı: 178 mg Soya lesitin: 6,3 mg Hindistan cevizi yağı: 15,1 mg Balmumu: 15,1 mg Hurma yağı: 45,5 mg Ürün 1517 pozisyonunda sınıflandırılmaz çünkü üründe bulunan yağ ve mum/parafinin sadece taşıyıcı veya dolgu olma işlevi vardır. Ürünün tarife sınıflandırması Koenzim Q10 tarafından belirlenmiştir; preparattaki oranı, bitkisel yağlardaki oranından çok daha yüksektir. Preparatlarda bulunan yağ ve mum/parafin, taşıyıcı ve dolgu maddesi olarak kullanılır. Ürün 30. Fasıl da sınıflandırılamamıştır çünkü Koenzime Q10 un tavsiye edilen dozu, tedavi edici veya koruyucu kullanım için yetersizdir. Ürün perakende satışa yöneliktir. Ürün, pozisyonunda gıda müstahzarı olarak sınıflandırılmıştır. Spesifikasyonlarına göre, Koenzim Q10 antioksidan özellik gösterir ve dolaşım sistemi bozukluklarında yardımcı olarak kullanılır. Perakende satış için pipetler içine yerleştirilmiş alkol çözeltileri şeklinde müstahzar. Bileşim aşağıdaki gibidir: fipronil (ISO) 10 g - bütillenmiş hidroksianisol 0.02 g (BHA, E 320) - bütillenmiş hidroksitoluen 0,01 g (BHT, E 321) -Yardımcı madde q.s.p. 100 ml Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1, 3a ve 6. Maddelerine dayanılarak ve 38.08, ve alt pozisyonlarının lafzına dayanılarak Ayrıca, ve ila için AS Açıklama Notlarına bakınız Pozisyon kapsamında, müstahzar tedavi edici ve koruyucu etkiye sahip değildir. Pire, sakırga, bit gibi parazitlere karşı böcek öldürücü özellik gösteren madde içeren bu müstahzar evcil hayvanlarda haricen kullanılır. (kedi, köpek) Perakende satış için sprey (püskürteç, pompa) içine yerleştirilmiş bir alkol çözeltisi şeklinde olan müstahzar. Bileşim aşağıdaki gibidir Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1, 3a ve 6. Maddelerine dayanılarak ve 38.08, ve alt pozisyonlarının lafzına dayanılarak

8 -fipronil (ISO) 0,25 g, -Yardımcı madde q.s.p. 100 ml Pire, sakırga, bit gibi parazitlere karşı böcek öldürücü özellik gösteren madde içeren bu müstahzar evcil hayvanlarda haricen kullanılır. (kedi, köpek) Bedeni kalçalara/kasıklara kadar kapayan; kendinden renkli, kauçuk iplik içermeyen sentetik liflerden örülmüş kumaştan (%80 poliamid ve %20 elastan) hafif bir kadın giysisi. Giysi; yaka ile kol ve bacak oyuk(luk)larına dikilerek eklenmiş vulkanize kauçuktan (4008 pozisyonu) 8 mm genişliğinde şeritler ile donatılmıştır. Giysi balenli sütyen şeklinde göğüs kısmına, astarlı ağa, ayarlanabilir askılara ve derin kesilmiş bacak oyuk(luk)larına sahiptir (yüzme kıyafetleri). (5 no.lu fotoğrafa bakınız) Dolgu malzemesi ile dikilme sureti ile birleştirilen iki kat dokuma malzemesinden (%100 pamuk) oluşan doldurulmuş tekstil eşyası. Ayrıca, ve ila için AS Açıklama Notlarına bakınız Pozisyon kapsamında, müstahzar tedavi edici ve koruyucu etkiye sahip değildir. Bu müstahzar, hayvanlar için yıkama (tuvalet) müstahzarı içermediğinden pozisyonunda sınıflandırılmaz Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 61.12, ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Kauçuk; giysinin kumaşında bulunmayıp giysiye eklenmiş olduğu için, bu giysi alt pozisyonunda sınıflandırılmaz (%5 veya daha fazla kauçuk iplik içeren sentetik liflerden yapılan kadın ve kız çocuğu yüzme kıyafetleri). Giysinin genel görünümü; kesimi, kumaşın yapısı dikkate alındığında; bu giysi sentetik liflerden yapılan kadın ve kız çocuğu yüzme kıyafetlerine ait sınıflandırma kurallarını karşılamaktadır. ( KN kodu diğerleri) Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 11. Bölümün 7 no.lu Notu, 62. Fasıl ın 8 no.lu Notu ile 62.11, ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Bu eşya dikme sureti ile birleştirilmiş olup şu özellikleri taşımaktadır: Eşya yaklaşık 90 cm uzunluğundadır ve kapalı bir yakası vardır. Ön tarafında, yaklaşık 68 cm uzunluğunda bir fermuarı bulunan açılma yeri vardır. Beli elastik bantlıdır. (Bel kısmında sıkmaya yarayan elastik bir bant/bağ bulunmaktadır) Üst kısmı kol delikli/kolsuz olup, yanları ve alt tarafı tamamen kapalıdır. Üst kısmın kesimi giysiye beden şeklini vermektedir. (Çocuk tulumu). (6 no.lu fotoğrafa bakınız) 62 Fasıl ın 4 a) Notuna göre; bu eşya, boyu 86 cm yi geçen küçük çocuklar için tasarlandığı için bebek giysisi olarak değerlendirilmez, bu nedenle 6209 pozisyonundaki sınıflandırmanın dışında tutulur. Kolsuz/kol delikli veya kollu bebek tulumlarının giysi olarak değerlendirildiği 6111 pozisyonuna ait KN Açıklama Notları dikkate alındığında; bebekler için olanı ile aynı mantıkla tasarlanan (üst kısım bir giysi gibi kesilmiş) ve sadece bunun daha büyüğü olan değerlendirme konusu eşyanın da giysi olarak düşünülmesi gerekmektedir. Eşya üst kısmının kesimi sebebiyle yatak takımı eşyası ya da benzer malzeme eşyası olarak değil, 11. Bölümde yer alan giysi

9 olarak değerlendirilir. Bu sebeple 9404 pozisyonundaki sınıflandırmanın dışında tutulur. Motorlu araçlarda kullanım için dokuma malzemeden döşeme eşyası. Motorlu taşıtların koltuklarına konulmak üzere tasarlanmış olup, çok katlı malzemeden oluşmaktadır, dış tabaka dokuma malzemeden (pamuk), orta tabaka dolgu görevi gören dokuma olmayan bir malzemeden yapılmıştır. (koltuk kılıfı) (7 no.lu fotoğrafa bakınız) Kapitoneli, dikdörtgen biçiminde, yaklaşık 260X240 cm ebatında, 3 katmandan oluşan, iki dış katmanı dokuma pamuk kumaştan, orta katmanı ise iç kısma yerleştirilmiş sentetik dolgudan oluşan eşya. Üst katmanında yaklaşık 30 cm genişliğinde zıt renklerden oluşan dikme bordür vardır. Katmanlar dekoratif dikişlerle birbirine tutturulmuştur. ( 8 nolu Fotoğrafa bakınız) Giysileri kapsayan fasıllarda bu tip eşyaya yönelik spesifik bir başlık bulunmadığından, bu eşya diğer giysi olarak sınıflandırılmalıdır Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Motorlu araçlarda kullanılan dokuma malzemeden döşeme eşyasının yer aldığı 6304 pozisyonuna ait Armonize Sistem açıklama notlarına bakınız. Bu eşya araç koltuğunun bir parçası olmayıp aksesuarıdır, bu nedenle pozisyonunda sınıflandırılmaz , Parçalar pozisyonuna ait AS açıklama notlarına da bakınız. Bu eşya motorlu araçlarda kullanılmak üzere tasarlandığı için yatak takımı eşyası veya benzer malzeme eşyası olarak değerlendirilemez. Bu nedenle pozisyonundaki sınıflandırmanın dışında tutulur Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 11.Bölüm Not 1 (s) ile 9404, ve pozisyon/alt pozisyonu lafzına dayanılarak İçi herhangi bir malzeme ile doldurulan yatak ve benzeri mobilya eşyaları 9404 pozisyonunda sınıflandırılır. Ayrıca Armonize sistem Açıklama Notları 9404 pozisyonu (B) Paragrafına ve açıkça kapitone ve yatak örtülerinden bahseden B(2) alt paragrafına bakınız pozisyonundaki sınıflandırma; 11.Bölüm, 94. Fasılda yer alan yatak ile ilgili eşyayı kapsamadığından göz ardı edilir (Bölüm 11, Not 1(s) e bakınız.). Ayrıca 6304 pozisyonu yatak örtüleri gibi 9404 pozisyonuna ait eşyaları da kapsamaz. (ayrıca Armonize sistem 6304 pozisyonu açıklama notlarının 2. Paragrafına bakınız.) Genişliği 5 mm den az olan polipropilen şeritlerden dokuma kumaştan yapılmış ve yaklaşık 54,5x74x25 cm ebatında, iki uzun kenarına dikilmiş, her biri çantanın tabanına kadar uzanan, aynı malzemeden yapılmış iki sağlam sapı bulunan çanta. Çantanın her iki yüzeyi de gözle görülür şekilde plastik bir tabaka ile kaplıdır, içerisinde bölmeler yoktur ve üstten bir Bu nedenle eşya, KN kodunda sınıflandırılır. Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 39. Fasıl - Not 2 (m), 42. Fasıl-Ek Not (1) ile 4202, ve pozisyon/alt pozisyonu lafzına dayanılarak Küboid şekli alışveriş çantaları için tipik olduğundan, sağlamlaştırılmış sapları taşıyanın elinin oturacağı şekilde yerleştirilmiş olduğundan, plastik kaplama, fermuar ve sağlamlaştırılmış kenarlar ve

10 fermuar ile kapatılır. Kenarları üstten dikilmiş bantlar ile sağlamlaştırılmıştır. (alışveriş çantasına benzer kap (container)) (9 nolu Fotoğrafa bakınız) sağlam saplar (sağlamlaştırma amacıyla çantanın yan yüzeyleri boyunca uzanan) uzun süreli kullanımı mümkün kıldığından; çanta, alışveriş çantasına benzeyen kap ın nesnel vasıflarına sahiptir. Alışveriş çantasına benzer kaplar, 4202 pozisyonunda yer alır. (Ayrıca, bu pozisyonun sadece ismen burada anılan eşyayı ve benzer kapları içerdiğinden bahseden Armonize Sistem (AS) İzahnamesi 4202 pozisyonu açıklama notları ilk paragrafına bakınız). Yukarıda bahsedilen özellikleri nedeniyle, bahse konu olan eşya, genellikle paketleme ya da her türden eşyanın taşınması amacıyla kullanılan türden bir kap değildir, bu nedenle, 39. Fasıl - Not 2 (m) anlamında 3923 pozisyonundaki sınıflandırmanın dışında tutulur. (Ayrıca AS İzahnamesi 3923 pozisyonunun açıklama notları ilk paragraf (a) bendi ve ikinci paragrafa bakınız.) Eşyanın dış yüzeyi çıplak gözle görülür plastik tabaka ile kaplanmış olduğundan, dış yüzeyi plastik kaplamadan eşya olarak sınıflandırılır. ( 42. Fasıl ek Not 1 e bakınız.) Yoğunlaştırılmış ışık atımı teknolojisi (IPL) ile çalışan, 34,5 (yükseklik) X 30,5 (genişlik) X 50,5 (derinlik) cm ebatında, 25 kg ağırlığında, epilasyon ve cilt tedavi cihazı. Cihaz, epilasyon ve kozmetik gençleştirmeden, yaşlılık lekelerini, düzgün olmayan pigmentasyonu ve genişlemiş/deforme olmuş kılcal damarları yok etmeye varan bir cilt tedavisi için tasarlanmıştır. Güzellik merkezlerinde kullanılır. Cihaz, soğutma amaçlı; epilasyonda ya da cilt bakımı sürecinde rolü olmayan bir elektrik motoru içerir. İki yüzeyi dokuma kumaş ile kaplanmış, özel bir şekil verilmiş iki adet yumuşak dokulu plastik kuptan oluşan eşya. Kupların oval şekillerini güçlendirmek için kenarlarına dokuma bantlar dikilmiş. Kuplar, mıknatıslı metal bir kopça ile birbirine tutturulmuş. Her bir kupun içi bir plastik film tarafından korunan bir yapıştırıcı madde ile kaplanmıştır. Plastik filmin çıkarılmasının Sonuç olarak eşya KN kodunda sınıflandırılır Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ve 8543, , pozisyonlarının/alt pozisyonlarının lafzına dayanılarak Bahis konusu epilasyon işlemi, IPL teknolojisi ile olup, bir elektrik motoru gerektiren ve tüyü kavrayarak kökten alan işlem gibi olmadığı için cihaz, 8510 pozisyonundaki kendinden elektrik motorlu epilasyon cihazı gibi sınıflandırılmaz. (AS İzahnamesi 8510 pozisyonuna bakınız). Cihaz, herhangi bir medikal tedavi sağlamadığından ve profesyonel olarak kullanılmadığından, 9018 pozisyonundaki medikal aletler ve aparatlara da dahil değildir (AS İzahnamesi 9018 pozisyonuna bakınız). Cihaz, 8543 pozisyonunda sınıflandırılmalıdır, çünkü özgün bir işlevi mevcuttur ve 85. Fasılda başka bir pozisyona ait olmayan elektrikli bir cihazdır Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 59. Fasılın 2(a)(5) notu, 61. Fasılın 2(a) notu, 5903, 6212, , pozisyonlarının/alt pozisyonlarının açıklama notlarına göre yapılmıştır. Gözenekli plastik kupların her iki yüzü dokuma kumaşla kaplanmış olduğundan; dokuma kumaş 59. fasıl 2(a)(5) notundaki anlamın ötesinde, kupların esas karakterini oluşturduğundan, bileşiği meydana getiren

11 ardından, yapıştırıcı madde kupların cilde endirekt teması sonucu göğüslere yapışmasını sağlar. Ürün ten üzerine giymek için tasarlanmıştır. (sütyen) (10 nolu Fotoğrafa bakınız) esas unsur olarak kabul edilir (ayrıca AS İzahnamesi 39. Fasıl, Genel, Plastik ve Tekstil Kombinasyonları, (d) ve 7. paragrafa bakınız). Bu yüzden eşya 11. bölüm tekstil eşyasıdır ve alt pozisyonundaki türden plastik bir giyim eşyası değildir. Eşya; özel olarak verilmiş oval şekli, gözenekli plastikten, kenarları sağlamlaştırılmış kupları ve mıknatıslı metal kopçaları ile sutyen karakterine sahiptir. Klasik olarak vücudun arkasından geçen bantlar yerine, bu eşya kupların içindeki yapışkan ile vücuda yapışır. Gözenekli plastikten kupların kalınlığı sayesinde, göğüslerin altına tutturulduğunda, göğüsleri destekleyerek yukarı iter. Ayrıca, eşya giyilirken kupların üst kısmı deriye mümkün olduğunca yukarıdan göğüslerin üstünden sabitlenir ve böylece göğüsler desteklenir ve yukarı kalkar. Bu nedenle eşya, AS İzahnamesi 6212 pozisyonu ilk paragrafa konu edilen vücut destekleme için tasarlanmış giyim eşyasındandır Buna ek olarak eşya diğer sutyenler gibi, ten üzerine giymek için tasarlanmıştır. Bitkisel madde (deniz çimi) iplerinden örülmüş, yaklaşık 4 m x 30 m ebadında eşya. Atkı; esasen yastık doldurmakta kullanılan türden bir bitkisel maddenin (deniz çimi) birbirine dolanıp burulmasıyla elde edilmiş iki adet ipten oluşur. Çözgü; bitkisel maddenin (deniz çimi lifi) doğal dokuma lifinin burulmasıyla elde edilmiş tek bir ipten oluşur (ip ölçüsü desiteksten fazladır). Eşya, gözenekli kauçuktan bir sırta sahiptir. (deniz çiminden zemin kaplaması) (11 nolu Fotoğrafa bakınız) Fotoğraflar eşyadan kesilip çıkarılan bir bölümü göstermektedir. Eşya 6212 pozisyonunda sutyen olarak sınıflandırılır çünkü bu pozisyon tüm sutyen çeşitlerini kapsar (ayrıca AS İzahnamesi 6212 pozisyonu ikinci paragrafa, (1) bakınız) Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6, 46. Fasıl Not (1), 57. Fasıl Not (1), 11. Bölüm Not 3 (A) (e) ile 4601, ve pozisyon/alt pozisyon açıklama lafzına dayanılarak Eşya 3 farklı maddeden oluşur: 1)1404 pozisyonunda yer alan bitkisel maddelerden olan, esasen yastık doldurmakta kullanılan türden bir bitkisel maddenin (AS İzahnamesi 1404 pozisyonu açıklama notları (D), ilk paragraf, üçüncü paragraf ve bir tür deniz çimi olan eelgrass/zostera otu na atıfta bulunan (4) e bakınız) ikişerli olarak birbirine dolanıp burulmasıyla elde edilmiş iki adet ip (atkı), Bitkisel maddelere, sıkıştırılmaksızın yalnızca basitçe burulup birleştirilerek, 4601 pozisyonunda yer alan örülmeye elverişli maddeden mamul eşyaya benzeyen (bak. AS İzahnamesi 4601 pozisyonu (A) (2) (b) ) bir sicim/kordon şekli verilmiş olup, bunlar 46. Fasıl Not 1 anlamında örgü eşyası olarak kabul edilmesine neden olacak örülmeye uygun bir duruma getirilmiştir.

12 2) Bitkisel maddenin doğal dokuma liflerinin tek başına burulmasıyla elde edilmiş ip (çözgü). Lifler burularak (döndürülerek) birleştirilmiştir (AS İzahnamesi, 11. Bölüm, Genel, (I)(B)(1)(i)(a) ya bakınız). Bu bükülmüş lif iplikleri ne, 11. Bölüm Not 3(A)(e) anlamında, 5607 pozisyonundaki sicim/kordon olarak muamele edilir, çünkü tek bir burulmuş ip ölçüsü desiteksten fazladır (ayrıca, AS İzahnamesi 11. Bölüm, Genel, (I)(B)(2) de yer alan Tablo 1 (diğer bitkisel lif tipleri) deki bükülmüş ip ve kordon arasındaki ayrıma, AS İzahnamesi 5308 pozisyonu (A) ya, ikinci paragrafa, AS İzahnamesi 5607 pozisyonu (1) e ve birinci paragrafa bakınız). 3) 40. Fasılda yer alacak olan gözenekli kauçuk sırt, Genel Yorum Kurallarından 3(b) ye göre eşyaya mümeyyiz vasfını kazandırmaz, çünkü eşyanın altına yerleştirilmiştir ve eşya yerde serili iken görülmez, eşyayı pekiştirmeye yarayan bir sırtlık konumundadır ve eşyaya kaymaz özellik kazandırır. Eşya, örülmeye elverişli maddelerden mamul eşya olarak sınıflandırılır çünkü, bitkisel maddenin birbirine dolanarak burulmuş ipleri (atkı) bunlar 4601 pozisyonundaki örmeye elverişli malzemelerdir Genel Yorum Kuralları 3(b) deki anlamıyla eşyaya mümeyyiz vasfını verir. Birbirine dolanarak burulmuş ipler tek dokuma ipine (çözgü) göre sayıca daha çoktur ve eşyaya özgü görüntüsünü onlar verir. Radyo Alıcı Modülü olarak adlandırılan, motorlu taşıtlarda kullanılan türde radyo yayınlarını alıcı cihazlarla birleştirilmek üzere tasarlanmış; güç kaynağı ünitesi, sinyal işlemcileri, ses amplifikatörleri ve kanal hafıza devreleri gibi diğer bileşenlerle mücehhez eşya. Modül, radyo frekans kesici, orta derece frekans kesici ve AM/FM çözüm devrelerinden oluşur. Modül, radyo frekanslarını izole eder ve başka bir işleme gerek duymadan ses sinyallerini çözer. Sonuç olarak, eşya, 57. Fasıl Not 1 deki anlamda, 57. Fasılda yer alan dokuma zemin kaplaması olarak sınıflandırılmaz, çünkü eşyanın görünen yüzeyi dokuma malzemesinden değil, esasen, 4601 pozisyonunda yer alan örülmeye elverişli malzemedendir Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1, 2(a) ve 6 ile 8527 ve pozisyon/alt pozisyonunun lafzına dayanılarak Modül, radyo yayınlarını almak ve işlemek için gerekli tüm bileşenlere (bir radyo frekans kesici, bir orta derece frekans kesici ve AM/FM çözüm devreleri) sahip olduğundan, Genel Kural 2(a) ışığında 8527 pozisyonundaki tamamlanmış ya da bitmiş ürünün gerekli tüm özelliklerine sahip olduğu düşünülür. Modül, bu nedenle bu pozisyonda sınıflandırılır. Yine bu nedenle tek başına veya esasen 8527 pozisyonuna ait bir cihazla kullanıma uygun parça olarak 8529 pozisyonunda sınıflandırılmaz.

13 Çeşitli kaynaklardan (örneğin, televizyon uydu alıcısı, otomatik veri işlem makineleri, video kayıt kameraları), veri alabilir yetenekte, çeşitli biçimlerdeki ses ve görüntülerin kaydı ve yeniden oluşturulması için dijital bir cihaz, bağlantı kablosu, bir CD-ROM, bir kullanım kılavuzu ve bir tornavida gibi çeşitli parçalardan oluşan set. Cihaz, mikroişlemcinin de dahil olduğu aktif ve pasif parçalı, baskılı bir devre kartını (ses ve video kaydı ve yeniden oluşturulması için gerekli) içerir. Aşağıda belirtilen ara yüzlerle donatılmıştır; -bir USB bağlantı noktası -VGA ve - Ses ve video bağlantı noktaları. Ayrıca kontrol düğmeleri (güç, oynat, duraklat, ses) ve uzaktan kumanda için bir kızıl ötesi alıcı ile donatılmıştır. Cihaz, bir hard disk ile birleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Modül böylece 8527 pozisyonunda, harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışamayan, motorlu taşıtlarda kullanılan türde bir radyo yayın alıcısı olarak sınıflandırılır Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 2(a), 3(b) ve 6, 16. Bölümün 1. Ek Notu ile 8521 ve pozisyon/alt pozisyon lafzına göre yapılmıştır. Cihaz, 8521 pozisyonundaki özellikleri sağlamak için gerekli tüm elektroniğe sahip olduğundan, ve bu bileşenler hard disk olmadığında bile ses ve görüntülerin kaydı ve kaydedilen ses ve görüntünün tekrar verilmesi özelliğini haiz olduğundan, Genel Kural 2(a) nın ışığında, cihazın 8521 pozisyonundaki tamamlanmış ya da bitmiş ürünün esas özelliklerine sahip olduğu düşünülür. Bu itibarla cihazın bir hard disk ile bütünleşik olmaması onun bir tamamlanmış ya da bitmiş ürün olarak sınıflandırılmasını engellemez. Bu nedenlerle eşya, 8521 pozisyonundaki cihazların aksamı olarak 8522 pozisyonunda sınıflandırılmaz. Buna göre cihaz 8521 pozisyonunda, video kaydetmeye ve kaydedilen görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihaz olarak sınıflandırılır. Tornavida da, 16. Bölümün 1. Ek Notu uyarınca, makinenin montajı veya bakımı için gerekli olan alet kapsamında, cihazla aynı pozisyonda sınıflandırılır. Gözlük/göz bandı şeklinde yumuşak plastikten aşağıdaki tertipte, renklendirilmiş akışkan bir solüsyon içeren eşya (% yoğunluğuna göre): - Su 40 - Propilen glikol 60 Bu ürün buzdolabında soğutulup yüze uygulandığında baş ağrısını hafifletmek için tasarlanmıştır Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 3824, , pozisyonlarının/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Plastik kılıf içinde bulunan solüsyon soğutma sıvısı olarak kullanılır ve eşyaya temel özelliğini vererek 3824 pozisyonunda sınıflandırılmasına esas teşkil eder. Ürünün 30. faslın içerdiği gibi tedavi veya koruyucu bir özelliği yoktur. Mayo veya sutyenlerin kuplarına yerleştirmek için yapılmış su ve yağ karışımı içeren, plastik yapraklardan oluşan torba. Adi buğday tohumları içeren, kuşak şeklinde, mikrodalga aracılığıyla ısıtılarak Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 3926, pozisyonlarının/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Eşya mayo veya sutyenlerin kupları içine yerleştirilmek üzere tasarlanmış olduğundan, 3926 pozisyonu anlamında alt pozisyonunda sınıflandırılacak giyim eşyası aksesuarıdır Sınıflandırma; Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallardan 1, 3(b) ve 6 ile 1001, 1001

14 bel ağrılarını hafifletmek için kullanılan dokuma kumaş eşya. 90, pozisyonlarının/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Kuşaktaki adi buğday depolanmış ısıyı iletmek için kullanılır ve eşyaya 1001 pozisyonunda sınıflandırılması için temel niteliğini verir. Aşağıdaki bileşimleri içeren ürün (% ağırlığına göre): - etil alkol 90,0 üzeri - su 7,4 den daha az - etilen glikol 1,3 - butanon 1,3 Ürün 1 ve 3 litrelik şişelerde ve yaklaşık 100 litrelik kaplarda paketlenmiştir. Paketlenme durumuna göre ürün, direkt veya antifriz ya da çözdürme sıvısı olarak su ile seyreltilerek kullanılır. Fırınlanmış tahıl ürünleri formunda gıda müstahzarı. Buğday taneleri buğulanır, ayıklanır, kıyılır ve soğutulur. Ardından ürün ince tutamlar halinde sıkıştırılır, kafes şekline getirilir, yastık şeklinde parçalar halinde kesilir. Nihai ürüne vitamin ve bazen de şekerli bir karışım eklenir. Preparat, tahıl bazlı kahvaltı yiyeceği olarak pazarlanır. Boyutları 15x15x0,6 cm olan fotorezist ve kromla kaplanmış kuvars levhadan oluşan eşya. ( fotomaske boş levhası olarak adlandırılır) Eşya, ışığa tutulmak suretiyle tab edilerek, yarı iletken aygıtların yapımında kullanılan fotomaske haline getirilir. Ürünün 30. faslın içerdiği gibi tedavi edici veya koruyucu bir özelliği yoktur Sınıflandırma; tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallardan 1 ve 6 ile 2207, , pozisyonlarının/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır Özellikle butanon ilavesi ve daha düşük oranda da etilen glikol ilavesi, ürünü, endüstriyel amaçlar için değil ama insan tüketimi için elverişsiz kılar. Düşük oranda etilen glikol ürüne, 3820 başlığındaki antifriz sıvısı veya çözdürme sıvısı özelliğini vermez. Bu nedenle ürün altpozisyon açılımında denature etil alkol olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 1904, , pozisyonlarının/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Ürün fırınlanmış tahıl ürünlerinden elde edilir. AS İzahnamesi 1904 pozisyonu ayrıca un ve kepekten elde edilen ürünleri de içerir (AS İzahnamesi 1904 pozisyonu, (A), birinci ve ikinci paragraf) Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3 (a) ve 6 ile 3701, pozisyon/alt pozisyonlarının lafzına göre Ürün, ışığa duyarlı materyal ile kaplı ham film fotografik tabakası olduğu için 3701 pozisyonunda sınıflandırılmalı. (ayrıca AS İzahnamesi 3701 pozisyonu) Boyutları 15x15x0,6 cm olan kromla kaplanmış; üzerinde ışığa tutularak tab edilen fotografik tabakalarla (fotomaske olarak adlandırılan) aynı şekilde üretilmiş dairesel diyagram kalıpları bulunan kuvars tabakadan oluşan eşya. Ürün, levhalar üzerine devre diyagramların fotografik transferi için kullanılan yarı iletken levhaların üretimi için kullanılır Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3 (a) ve 6 ya göre, 37. Faslın 2. Notu ile 3705, ve pozisyon/alt pozisyonlarının lafzına göre 8486 pozisyonu sınıflandırmada dikkate alınmaz çünkü fotomaske, yarı iletken bilyelerin veya silikon devre levhaların üretiminde kullanılan makineyi tamamlayıcı bir parça olmayıp, özgün amaçlara yönelik, bağımsız olarak kullanılabilen ve değiş tokuş edilebilen bir parçadır.

15 Odada bulunan doğal ışık miktarının arttırması için dizayn edilen alet; prizmatik kubbeli lensler, ışık yayıcı lensler ve tüpler sisteminden oluşur. Alet bünyesinde bulundurduğu yansıtıcı sistem aracılığıyla çatıdaki kubbe üzerinden ışığı yakalar ve odanın tavanına transfer eder. Tuzla karıştırılarak üç yılı aşkın süre fermente edilmiş biber tohumlarından, biber sosu olarak hazırlanmış akışkan ürün. Ürüne fermantasyondan sonra sirke ilave edilir. Ürünün başka çeşitleri mevcuttur; yeşilbiber sosu gibi. Belirli bir cep telefonunun birebir kopyası (maket). Ürün genel olarak plastikten yapılmış. Herhangi bir elektronik bileşeni yok. Ürünün boyutları, dizaynı ve ağırlığı özgün modelin özellikleriyle aynı. Ürün gerçek tuşlara basıyormuş hissi veren tuşlarla donatılmış. Ürün, ışığa tutularak tab edilmiş, hareketsiz bir görüntünün silikon devre levha üzerine yansıtılmasına yarayan bir fotografik tabaka olduğundan 3705 pozisyonunda sınıflandırılır Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9013, ve pozisyon/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır pozisyonu altında lamba veya aydınlatma ünitesi olarak sınıflandırma düşünülmez çünkü eşya ışık üreten değil optik araçlar vasıtasıyla gün ışığını yakalayıp ileten ve dağıtan özelliktedir. Bu durumda eşya, optik bir cihaz olarak 9013 pozisyonunda sınıflandırılmalıdır Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 2103, ve pozisyon/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Tuzla karıştırma, fermantasyon ve sirke ilave etme, üretim işlemi olarak 9. Bölüm Not 1 i aşan bir üretim işlemi olarak nitelendirilir. Dolayısıyla ürün 9. bölümdeki eşyanın artık esas karakterini taşımaz. Ürün oluşumu ve kullanım şekli dolayısıyla, 2103 pozisyonu altında sınıflandırılır. Ayrıca Armonize Sistem Açıklama Notları 2103 pozisyonu, (A), ikinci paragraf, son cümleye bakınız Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları1 ve 6 ile 3926, ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Ürün yapısı ve cep telefonu fonksiyonlarına sahip olmaması nedeniyle 8517 pozisyonu haricinde bırakılmıştır. Ürün belirli bir cep telefonunun birebir kopyası olmasına ve cep telefonu hissi veren tuşlarla donatılmasına rağmen söz konusu modelin başka herhangi bir özelliğini göstermemektedir. Esas işlevi özgün cep telefonunun neye benzediğini göstermek olduğundan 9023 pozisyonu haricinde bırakılmıştır. Dış kullanım için tasarlanmış 185cm x 66cm x 3.8cm boyutlarında kendiliğinden şişebilen yatak. Eşyanın dış yüzeyi sentetik iplerden dokunmuş kumaştan oluşurken iç yüzeyi plastikle kaplanmış. Eşya yaklaşık 3.5 cm kalınlığında açık hücreli bir poliüretan sünger tabakası içermektedir Ürün yapıldığı madde olan plastiğe göre sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine, 6306 ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Kaydırmazlık, kire dayanıklılık ve uzun ömürlülük gibi nesnel özellikleri ve dış kullanım için tasarlanması sebebiyle ürün bir kamp eşyasıdır. Eşyanın dış yüzeyi diğer eşyaların (örneğin uyku tulumu) kaymasını önlemeye

16 yöneliktir ve uzun ömürlüdür ve kir, nem ve delinmeye karşı dayanıklıdır. Eşyanın, açıldığında havanın içe doğru kapandığında dışa doğru gitmesini sağlayan bir valfı mevcuttur. Eşya havalı yatak olduğundan 94. fasıl haricinde bırakılmıştır. 94. fasıl 1(a) nolu nota bakınız. Ürün alt pozisyonunda, kamp eşyası olarak dokumaya elverişli malzemeden yapılmış havalı yatak olarak sınıflandırılmıştır. İnsan taşımacılığı için dizayn edilmiş katamaran tipi tekne. Yaklaşık 49 metre uzunluğunda ve azami 34 mil (saatte yaklaşık 63 km.) hıza sahiptir. 600 yolcuya kadar taşıyabilir. Nehirlerde, körfezlerde veya kıyı sularında çalışmak için dizayn edilmiş. Fakat yolcu olmadan denizde de yüzebilecek şekilde inşa edilmiş. Yolcuları kıyıdan 20 deniz milinden (yaklaşık 37 km.) açıkta taşımak için uygun değildir. Bir futbol sahasının elyaf levha üzerine ağırlıklı olarak plastikten yapılmış küçültülmüş boyutlu model kopyası. Hiçbir hareketli parçası yok Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine ve 8901, ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Katamaran nehirlerde, körfezlerde veya kıyı sularında yolcu taşımak için dizayn edilmiş bir teknedir. Kıyıdan belli bir mesafenin ötesine yolcu taşımak için inşa edilmediğinden, denizde yolcu taşıyan bir tekne olamaz. Sonuç olarak ürün açık denize uygun tekne olarak düşünülemez. (89. fasıl 1 nolu ek nota bakınız.) Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine ve ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Ürün sergileme amaçlı tasarlanmadığından 9023 pozisyonu altında sınıflandırılamaz. Ürünün içeriği (Ağırlıkça % olarak ) Lor 32,4 kaymağı alınmış süt 32,9 kaymak (33,5% yağ) 12,4 Şeker 4,5 Ayrıca meyve preparatı, kesilmiş sütün suyu, stabilizatör, yoğurt kültürü Ürün 9503 pozisyonunda eğlence amaçlı küçültülmüş boyutlu model olduğundan yapıldığı maddeye göre sınıflandırılamaz. Böyle modeller hareketli parçalar içermeyebilir ve oyun için dizayn edilmiş olmaları gerekmez. Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile KN 0406, ve pozisyon/alt pozisyonunun lafzına göre yapılmıştır. Ürün, ana karakterini lordan alır ve ağırlıkça %70 ini mandıra ürünleri oluşturur. Böylece ürün, taze peynir ve lor doğasını muhafaza eder. Bu nedenlerden, ürün, 0406 pozisyonu altında sınıflandırılmalıdır. Yağ içeriği ağırlıkça % 4,3 tür. Ürünün rengi açık kırmızıdır. Maddenin görünümü taze peynir gibidir. Maddede meyve preparatının parçaları görülebilir. Bu ürün 150g ihtiva eden kaplarda bulunur.

17 Ürünün içeriği (Ağılıkça %olarak) Lor 41,7 yağı alınmış süt yoğurdu 29,7 meyve preparatı 20 Fruktoz Şurubu 5 Protein konsantresi Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları1 ve 6 ile 0406, ve pozisyon/alt pozisyon lafzına göre yapılmıştır. Ürün, ana karakterini lordan alır ve ağırlıkça %70 ini mandıra ürünleri oluşturur. Böylece ürün, taze peynir ve lor doğasını muhafaza eder. Bu nedenlerden dolayı ürün, 0406 pozisyonu altında sınıflandırılmalıdır. bağlayıcı 0,9 kaymak 0,7 Yağ oranı ağırlığı % 0,4 tür. Ürünün, üstte lor içeren beyaz bir tabaka, altında da meyve preparatı olmak üzere iki katmanı vardır. Üstteki tabaka taze peynir görünümündedir. Ürün,125gr lık kaplarda bulunur. Monte edilmemiş köşeli duş kabini şunlardan müteşekkildir: -Plastik: 80(w)x80(d)x10 (h) cm boyutlarında duş teknesi, -tamamı alüminyumdan yapılmış kabin çerçevesi -Alüminyum çerçeveye geçirilmiş camdan oluşan 40 (w) x180 ( H ) cm. boyutlarında 4 adet panel Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 2(a), 3 (b) ve 6 ile 3922 ve pozisyon/alt pozisyon lafzına göre yapılmıştır. Ürün, birleştirilmemiş halde sunulan, değişik unsurları içeren, bileşik bir eşyadır. Duş kabinine temel karakterini veren unsur duş teknesinin plastiğidir. Çünkü duş teknesi eşyanın temel unsurudur. Böylece ürün alt pozisyonunda duşakabin olarak sınıflandırılır. çerçeve duş teknesine monte edilip duvara sabitlenir. Cam panellerin ikisi kayar kapı işlevi görür. (*)monte edilmiş ürün (12 nolu Fotoğrafa bakınız) Ürün Kırmızı Çalı olarak da bilinen rooibos bitkisinin (aspalathus linearis) kesilmiş, mayalanmış ve kurutulmuş yaprakları ve dal uçlarından oluşmaktadır. Yeşil yapraklar ve dal uçları toplandıktan sonra 2 ila 5 mm arasında uzunluktaki parçalara bölünürler. Bu parçalar ezilir, mayalanır ve kurutulur. Ürün daha çok demlenmiş içecek hazırlamak için kullanılır Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine ve 1212, ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Ürün temel olarak 1211 pozisyonu lafzında geçen (parfümeride, eczacılıkta, böcek öldürücü, mantar öldürücü veya benzer amaçlar için kullanılan bir tür ) amaçlarla kullanılmadığından bu pozisyon haricinde bırakılmıştır.

18 0 ila -5 o C arasında sıcaklıkta fakat tamamen dondurulmamış bütün sarımsak (allium sativum) parçaları. Sonuç olarak ürün 1212 pozisyonunda; temel olarak insan tüketimi için kullanılan, Tarife Cetvelinin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer bitkisel ürün olarak sınıflandırılır Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine ve 0703 ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Ürün 7. fasıldaki anlamda dondurulmuş olmadığından pozisyonu haricinde bırakılmıştır. (Armonize Sistem Açıklama Notları, Fasıl 7, Genel, 3. paragrafına bakınız.) 32 mm ye 21 mm ölçülerinde aşağıdaki içerikte düz levhalar(ağırlıkça % olarak): Bu yüzden ürün 0703 pozisyonunda soğutulmuş sarımsak olarak sınıflandırılmıştır Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine ve 2106, ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak sodyum aljinat maltodextrin tatlandırıcılar 5-15 su 5-15 carrageenan 5-15 mikrokristalin selüloz 4-10 gliserin 4-10 Ürün ağız boşluğunu temiz tutmaya katkı sağlayan özel bir içeriğe sahip olmadığından 3306 pozisyonunda ağız hijyeni için preparat olarak sınıflandırılamaz. Ürün besin değeri olan içeriğe sahip olduğundan 2106 pozisyonunun anlamı içinde insan tüketimi için hazır yiyecek olarak sınıflandırılmalıdır. (2106 pozisyonu için Armonize Sistem Açıklama Notları, 1. paragraf, A, ve 2. paragraf, B, 9). lesitin, aspartam, sodyum sakarin, asesülfam K, neohesperidine DC, E102 boyası ve E133 boyası. Ürün dilde eriyen nefes tazeleyen şeritler olarak pazarlanmaktadır. Süte lab mayası ve termofilik bakteri (örnek: streptococcus thermophilus) eklenmesiyle yapılan kalıp formunda Pasta filata tipi peynir. Peynir altı suyu kesilmeden sonra ayrılır. Kesilmiş süt 80 o C ye kadar ısıtılır. Lifli bir özellik kazandırmak için kesilmiş süt yoğurulup uzatılır. Ürün daha sonra gerekli büyüklüklerde(1-3 kg) bölünüp tuzlanır Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine ve 0406, ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Bileşimi, görüntüsü ve taze peynir tadı ile üretiminden sonra kısa süre içinde tüketilmesinin gerekmesi ürünün nesnel karakteristikleri ve özellikleridir. (04.06

19 Peynir olgunlaştırıcı filme sarılarak üretiminden sonra 1 veya 2 hafta düşük sıcaklıkta(2-4 o C) saklanır. Peynirin bileşimi (Ağırlıkça % olarak): pozisyonu için Armonize Sistem Açıklama Notları,1. paragraf, madde 1) Bu yüzden ürün KN alt pozisyonunda yani önceki alt pozisyonlarda bahsedilenlerin dışında kalan diğer peynirler pozisyonunda sınıflandırılmaz. Kuru madde 54,2 Toplam yağ 23,3 Kuru maddedeki yağ içeriği 43,0 Yağsız madde üzerinden ağırlık İtibariyle su içeriği 59,7 Peynirin yumuşak, yağlı ve hafif tuzlu bir tadı vardır. Diğer kullanımlarının yanı sıra pizzalarda kullanılır mm kalınlığını aşmayan metalize yüzeyli, Poli (etilen tereftalat) (PET) film Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları1 ve 6, ile 39. Fasıl 10. Notu, 3920, , pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Yüzeyin metal ile kaplanması, tabakayı güçlendirmeyen yüzeysel bir işlemdir. Eşyalar bu nedenle 3920 pozisyonunda sınıflandırılır (AS İzahnamesi 3920 pozisyonu dördüncü paragrafa bakınız). Film altpozisyonunda sınıflandırılan eşyanın özelliklerini taşımaz. Film Poli (etilen tereftalat) (PET) kelimesinden dolayı 0.35 mm kalınlığını geçmeyen PET filmleri kapsayan altpozisyonunda sınıflandırılır mm kalınlığını aşan, metalize yüzeyli, Poli (etilen tereftalat) (PET) film Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 39. Fasıl 10. Notu, 3920, , pozisyonlarının ve KN pozisyonunun lafzına göre yapılmıştır. Yüzeyin metal ile kaplanması, tabakayı güçlendirmeyen yüzeysel bir işlemdir. Eşyalar bu nedenle 3920 pozisyonunda sınıflandırılır (AS İzahnamesi 3920 pozisyonu dördüncü paragrafa bakınız). Film Poli (etilen tereftalat) (PET) kelimesinden dolayı 0.35 mm kalınlığını

20 Suni liflerden elde edilmiş farklı renklerdeki dokuma kumaştan yapılma eşya. Kumaş yüzme giysisine uygun bir kumaştır. Eşya tenin üstüne giyilir, göğüslerin ancak altına kadar ulaşır. Eşya giyildiğinde, dokuma kumaştan yapılmış iki üçgen şekilli parça göğüs kuplarını oluşturur. Üçgenlerin her biri tek renkli dokuma kumaşla astarlanır ve üç köşesinden kıvrılır. En aşağı kısımdaki köşe, elastik dokuma bir ipin geçeceği bir kanal oluşturur. Her üçgenin en üstteki sivri köşesine elastik dokuma bir ip dikilir. İki dikey elastik ip boynun arkasından bağlanır ve yatay elastik ip de giyenin arkasından bağlanır. (sütyen) Not: 13 nolu fotoğraflara bakın. geçen PET filmleri kapsayan altpozisyonunda sınıflandırılır Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 61. Fasıl 2(a) notu ile 6212, ve pozisyon/alt pozisyon lafzına göre Genel görünüşünden, kumaşın kesimi ve yapısından eşya iki parçalı bir deniz giysisinin (bikini) üst parçası gibi görünse de, 6112 pozisyonundaki (yüzme giysileri) sınıflandırma dikkate alınmaz, çünkü eşyada iki parçalı deniz kıyafeti nin alt parçası yoktur. Ayrıca AS İzahnamesi 6112 pozisyonuna (C) bakınız. Bununla birlikte eşya, GYK 2(a) anlamında 6112 (yüzme giysileri) pozisyonundaki tamamlanmamış eşya değildir, çünkü eşya bu haliyle yüzmek için kullanılamayacağından tamamlanmış eşyanın esas özelliğini taşımaz (örneğin iki parçalı bir yüzme kıyafeti). Eşya bir sutyenin karakteristiklerini taşır çünkü eşya giyildiğinde dokuma ip sayesinde iki üçgen şekilli dokuma kumaş parçası göğüs kuplarını oluşturur. Vücudun etrafından yatay ve dikey ipleri sıkıca bağlayarak göğüsler desteklenir ve dikleşir. bu itibarla eşya AS İzahnamesi 6212 pozisyonu ilk paragrafındaki anlamı içerisinde vücudu desteklemek için tasarlanmış giysilerle aynı türdendir. Ayrıca, tıpkı diğer sutyenler gibi, eşya tenin üstüne giyilmek için tasarlanmıştır. Eşya 6212 pozisyonunda sutyen olarak sınıflandırılır. Çünkü bu pozisyon her türden sutyeni içerir. (bak. AS İzahnamesi 6212 pozisyonu ikinci paragraf (1)). İki oluklu kayma mekanizması ve bilyalı rulmanları çevreleyen dikdörtgen bir kasadan oluşan doğrusal hareket sistemi. Kasa, bilyalı rulmanlardan oluşan kayma mekanizması aracılığıyla oluklar boyunca hareket eder. Doğrusal hareket sistemi, eşya taşıma aletleri, makine parçaları ya da DVD oynatıcılar gibi farklı türde makinelerle kullanılır Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları1 ve 6 ile 16. Bölümün 2(a) notu, 8482, ve pozisyon/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Doğrusal hareket sistemi farklı türdeki makinelerle kullanılabileceği için 16. Bölümün 2(b) notu anlamında tek başına bir parça ya da özellikle belli bir makinenin parçası olarak kullanıma uygun olduğu düşünülemez. Sistemin 8431, 8466 ya da 8522 gibi pozisyonlarda bir makinenin parçası olarak sınıflandırılması bu nedenle söz konusu değildir. Doğrusal hareket sistemi, 8482 pozisyonunun serbest hareketli tipte, bilyalı rulmanlı, kaymalı mekanizmaları arasında değerlendirilir. (Ayrıca AS İzahnamesi 8482 pozisyonu (A), (3) açıklama notlarına bakınız.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 15) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük

Detaylı

(14.06.2013 T. 28677 R.G.)

(14.06.2013 T. 28677 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 15) (14.06.2013 T. 28677 R.G.) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında

Detaylı

1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kuralları uygulanmaktadır.

1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kuralları uygulanmaktadır. Not: 1. Resimler, çizimler veya fotoğraflar yalnızca yol göstericidir. 2. Bu metinde yer alan tarife pozisyonları ilgili sınıflandırma kararının alındığı tarihte geçerli olan nomankaltüre göre belirtilmiştir.

Detaylı

TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 14)

TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 14) 5 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28106 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 14) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük

Detaylı

Temel Markalaşma Rehberi

Temel Markalaşma Rehberi KOBİ LER İÇİN, Temel Markalaşma Rehberi Hazırlayanlar Marka Uzm. Huriye KAYABAŞI Yrd. Doç. Alparslan ÖZMEN OCAK 2014 Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından, Finanse Edilmiştir. Bu KOBİ lerin Rekabet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PASTACILIK EKMEK ÇEŞİTLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PASTACILIK EKMEK ÇEŞİTLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PASTACILIK EKMEK ÇEŞİTLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Kasım 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29182 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDE VE KARIŞIMLARIN KISITLANMASI VE YASAKLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (ESKİ ADI İLE: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Temmuz 2013 69471265-305-6367

Detaylı

Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Fizibilite Raporu

Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Fizibilite Raporu 2014 Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Fizibilite Raporu Bu rapor DİTAM tarafından yürütülen Diyarbakır İli Hammadde Potansiyelinin Açığa Çıkarılması Projesi kapsamında Diyarbakır ilinde yan sanayi yatırımı

Detaylı

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 HAZIRLAYAN SABAHATİN ŞİMŞEK 1 2012 ANKARA İÇİNDEKİLER SAYFA 1.GİRİŞ 4 2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE KAZA RİSKLERİ 4 2.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 ŞİRKETİ

Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 ŞİRKETİ BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T GÜMÜŞSU A N O N İ M ARITMA ŞİRKETİ ARITMA - ÇEVRE LABORATUVARI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LABORATUVARI - SATIŞ HİZMETLERİ - AR-GE DENİZLİ

Detaylı

TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2012 ISBN :978-605-137-299-0 TOBB Yayın Sıra No: 2013/203 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Mu du rlu ğu nden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARIN AİT OLDUĞU PARTİYİ TANIMLAYAN İŞARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARIN AİT OLDUĞU PARTİYİ TANIMLAYAN İŞARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARIN AİT OLDUĞU PARTİYİ TANIMLAYAN İŞARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ Yayın No:

Detaylı

KĠMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, ĠZNĠ VE KISITLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELĠK

KĠMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, ĠZNĠ VE KISITLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELĠK KĠMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, ĠZNĠ VE KISITLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELĠK EK-17 Belirli Zararlı Maddelerin, KarıĢımların Ve EĢyaların Ġmalatı, Piyasaya Arzı Ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar

Detaylı

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 54 BÖLÜM3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 3.1 HAVANIN ÖZELLİKLERİ Hava, %21 i Oksijen, %78 i Azot, %1 i Argon ve çok az miktarda diğer gazlardan oluşan bir gaz karışımıdır. Şekilde görüldüğü üzere, soluduğumuz

Detaylı

27 Eylül 2011 tarihli 1007/2011 NO LU AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ (AB) YÖNETMELİĞİ

27 Eylül 2011 tarihli 1007/2011 NO LU AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ (AB) YÖNETMELİĞİ Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarıyla ilgili etiketleme ve işaretleme hakkındaki, 73/44/EEC, 96/73/EC ve 2008/121/EC no lu Avrupa Parlamentosu ve Konseyi direktiflerinin

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 Genel hükümler 1.1.1

Detaylı

Teknik Spreyler. Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma

Teknik Spreyler. Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma Teknik Spreyler Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma Teknik Spreyler Aşağıdakiler için problem çözümleri Üretim Onarım Koruma Bakım WEICON Bu isim

Detaylı

YÖNETMELİK ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ ÜRÜNLERİ Hazırlayan M. Oğuzhan ÖNEN SA-02-2-5 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ GİRİŞ 1 1. AMBALAJ 3 1.1 AMBALAJ NEDİR

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ esmi Gazete Tarihi: 22.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28300 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0/ 55 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç KAPSAMINA GİREN EŞYA KALEMLERİNİ BELİRTEN NÜKLEER

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ EL KİTABI

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ EL KİTABI TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ EL KİTABI Yaşar ÇİFTÇİ İSTANBUL GÜMRÜK LABORATUVAR MÜDÜRÜ TEKSTİL LABORATUVARININ SORUMLU OLDUĞU FASILLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR Fasıl No 41 Fasıl Başlığı 42 Deri Eşya; Saraciye Eşyası

Detaylı