TEBLİĞ. c) Genel Yorum Kuralları: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEBLİĞ. c) Genel Yorum Kuralları: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,"

Transkript

1 4 Kasım 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde muhtelif tarihlerde yayımlanan Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri nde yer alan sınıflandırma kararlarını (Ek) kapsar. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Tarife Cetveli ile bu Cetvele istatistik alt açılımları ilave edilerek hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini, b) Armonize Sistem (AS) Açıklama Notları: Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatürü Açıklama Notlarını, c) Genel Yorum Kuralları: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını, ç) Kombine Nomanklatür (KN) Kodu: Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamını ifade eden ve Avrupa Birliği tarafından yayımlanan kodları, ifade eder. Yürürlük MADDE 4 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

2 EK Eşyanın Tanımı Ürün, aromatik, ot-benzeri kokusu ve acı, otsu tadı olan; berrak, koyu kahverengi bir sıvıdan oluşur. Hakiki alkol derecesi hacim olarak, %43 tür. Sınıflandırma Gerekçeler (KN kodu) Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 30. Fasıl Ek Notu 1 (b), ve 2208, ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Ürün, 32 çeşit şifalı bitki özünün karamel özü, su ve alkol (Hacimce %96 alkol) ile karışımını içerir. Bileşime giren diğer maddeler yanında, aşağıda belirtilen maddeler de, ürünün yapımında kullanılmıştır. - - Zedoary (Radix Zedoariae) - Manna (Manna) - Melek otu kökü (Radix Angelicae) - Carline kökü (Radix Carlinae) - Mir (Myrrha) - Kafur (Camphora) - Safran (Flos Croci) Ambalajlanmasına göre, ürünün küçük miktarlarda (akşam ve sabah bir kaşık; su, çay veya meyve suyu ile karıştırılması mümkündür) alınması tavsiye edilmektedir. Ürün 30. Fasıl içinde tedavide kullanılan madde olarak addedilemez. Etiket, beraberindeki kullanım kılavuzu ve de paket, etkin maddenin(lerin) tip ve oranlarıyla ilgili bilgi içermemektedir. Sadece kullanılan bitkilerin veya bitki bölümlerinin miktar ve tür bilgilerinden söz edilmiştir. 30. Fasıl Ek Notu 1 (b) de belirtilen şartlar, bu nedenle karşılanmamaktadır. Ürün, gıda desteği olma, genel sağlığın ve sıhhatin korunması amacıyla üretilmiş olma, bitki özlerine dayanma özelliklerini taşıyan, 2208 pozisyonunda yer alan alkollü içeceklerdendir (bkz Fasıl a ilişkin armonize Sistem Açıklama Notu, üçüncü paragraf, madde 16). 500-ml lik şişelere konulan ürün, içecek olarak doğrudan tüketilebilir. Aşağıdakilerden oluşan, perakende satışa yönelik tuvalet eşyası takımı: - bardak, - sabunluk, - silindir şeklinde diş fırçalık, ve - sıvı sabunluk. Sıvı sabunluk, plastik pompalı seramik hazneden oluşmaktadır. Takımın diğer parçaları da seramikten yapılmıştır Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1, 3 (b) ve 6 ile ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Sunulduğu şekliyle tuvalet eşyası, Genel Yorum Kuralı 3(b) de bahsedilen takım tanımına uymaktadır. Eşya, takıma esas niteliğini veren malzeme olan seramiğe göre sınıflandırılmıştır. Tüm parçaların tasarımı aynı olup, tuvalet eşyası olarak kullanım içindirler. (Fotoğrafa bakınız) (1)

3 Aşağıdakilerden oluşan eşya: - kılıflı plastik klozet, - hareketli elektromekanik püskürtücü, - elektrotermik cihaz. Ürün; suyu ısıtma, suyu püskürtme ve bölgeyi kurutma gibi birkaç işlevi yerine getirmektedir Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1, 3 (c) ve 6 ile 85.16, ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Ürün, farklı parçalardan oluşan karma bir eşyadır. Her parça farklı bir pozisyonda sınıflandırılabilir (plastikten sıhhi tesisat olarak 39.22, elektromekanik püskürtücü ev aleti olarak ve elektrotermik cihaz olarak pozisyonunda). Parçaların hiçbiri ürüne esas niteliğini vermemektedir. Bu nedenle ürün, Genel Yorum Kuralı 3(c) hükmü uyarınca 8516 pozisyonunda sınıflandırılır (her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusu). Aşağıdakilerden oluşan cihaz: - AM/FM radyo yayın alıcısı, - 7 kanallı amplifikatör bölümü, - dijital ses işlemcisi, - video dönüştürücü, ve - uzaktan kumanda. Ürün evde işitsel ve görsel eğlence amacıyla kullanım için tasarlanmıştır. Cihaz farklı kaynaklardan sinyal alabilmektedir (örn. DVD oynatıcı, uydu alıcı, kasetçalar, video kaydedici). Ses sinyalleri deşifre edilip yükseltilmeden önce dijital/analog dönüştürücülere gönderilebilmektedir. Video sinyalleri ses sinyali ile senkronize edilir, ayrıca görüntü kalitesini artırma amacıyla iyileştirilebilirler Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 16. Bölümün 3 No.lu Notu ile ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Ürün, farklı parçalardan oluşan karma bir eşyadır. 16. Bölümün 3 No.lu Notu hükmü çerçevesinde; karma cihaza esas işlevini sağlayan parça radyo yayın alıcısıdır. Sesin yükseltilmesi ve işlenmesi ile videonun senkronizasyonu ve iyileştirilmesi radyo yayını alımı ile kıyaslandığında ikincil işlevdir. Sonuç olarak, bu birleşik eşya radyo yayın alıcı cihaz olarak KN kodu altında sınıflandırılır. Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu ve brüt ağırlığı 20 tonu geçen, üç tekerlekli, yeni motorlu araç. Araç bir kabin/şoför mahalli ile donatılmış şasiden oluşmaktadır. Araç, tarım makinesi veya taşıma amaçlı donanımı olmaksızın sunulur Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 87. Fasıl ın 3 no.lu Notu ile 87.04, ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Çeşitli şekillerdeki inşaat malzemesi taşıyıcısı ve tarım makinesinin monte edilebildiği (mütemmim mekanik bir ünite teşkil

4 etmeyecek şekilde) bir kabin/şoför mahalli ile donatılmış motor şasisi 84. Fasıl da sınıflandırılmaz; 87. Fasılın 3 no.lu Notu hükmü uyarınca pozisyonu altında sınıflandırılır , ve pozisyonlarına ait AS Açıklama Notlarına da bakınız Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu ve brüt ağırlığı 20 tonu geçen, üç tekerlekli, yeni motorlu araç Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 87.05, ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Araç bir kabin ile donatılmış/teçhiz edilmiş şasiden oluşmaktadır. Şasiye tarımsal kullanıma yönelik katı madde serpici (çalışır cihaz) monte edilmiştir. Motor şasisine çeşitli şekillerdeki işleyen makine monte edilebildiği için araç pozisyonunda yer alan kendinden hareketli tekerlekli makine olarak değerlendirilmez. Araç trafiğe açık yollarda da umumi yolda da kullanılabilir. Bir kabin/şoför mahalli ile donatılmış şasi ile işleyen makine, mütemmim mekanik bir ünite oluşturmadığı için, araç pozisyonunda yer alan özel amaçlı motorlu taşıt olarak değerlendirilir ve pozisyonlarına ait AS Açıklama Notlarına da bakınız. Perakende satış için bir araya getirilmiş üç madde şunlardan oluşur: Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ya dayanılarak a. Şeffaf plastik yapraktan (tabaka) yapılan tekstil maddesinden sapı olan ve velcro kilitli çanta; Bu üç madde Genel Kural 3 (b) kapsamında perakende satış için bir araya getirilmiş eşyalar olarak düşünülemez. Çünkü birlikte ele alındığında, bunlar özel bir ihtiyacı karşılamaz veya özel bir fiili yürütmeye hizmet etmez. Sınıflandırma KN 42.02, ve pozisyon ve alt pozisyonun lafzına dayanılarak Bu eşya 95. Fasıl içinde sınıflanamaz. Çünkü 95. Fasıl Not 1 (d) 42.02, 43.03

5 b. Mukavva kaplı 16 sayfalık hikayeden oluşan, her bir sayfası renkli resmedilmiş çocuk kitabı. pozisyonlarındaki spor çantalarını veya diğer taşıyıcıları açıkça hariç tutar Sınıflandırma, KN 4901 pozisyonu ve alt pozisyonunun lafzına dayanılarak c. Kitapta tasvir edilen hikayeye denk gelen kıyafet giymiş, insanı temsil eden oyuncak bebek. Oyuncak bebek tamamen kitaba bağlı değildir. Bu yüzden, kitabı kullanmadan oyuncak bebekle oynanabilir. Eşya pozisyonunun resimli çocuk kitaplarından değildir. Çünkü devam eden hikâyeler şeklinde yazılmıştır. Basılı metin tarzında kitap olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, KN pozisyon ve alt pozisyonun lafzına dayanılarak Tek oyuncu için, LCD ekranlı tuşları olan plastik mahfaza içinde, elle kullanılan, pilli, elektronik cihazlar, Ürün içinde bir milyondan fazla SUDOKU bilmece oyunu ve farklı zorluk seviyeleri vardır. Ekran, her biri 3x3 hücreli olan dokuz kare kutuyu görüntüler. Her sıra, sütün ve 3x3 kutu hücreler 1 den 9 a rakamları sadece bir kez içermek suretiyle her kutu doldurulmalıdır. Cihazın, oynanan oyun üzerinde harcanan zamanı gösteren zaman göstergesi vardır Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ya ve KN 95.04, ile pozisyon ve alt pozisyonların lafzına dayanılarak Ürün sadece tek oyuncu içindir. Kişinin zihinsel yeteneklerini harekete geçiren bir elektronik göstergesi vardır. Fiziksel özelliğinden (elektronik alet) dolayı ve yarışmacı unsuru (mesela yapay bir rakibe karşı yarışan) yüzünden, yapboz veya pozisyonundaki oyuncaklardan farklıdır. Fındık ve şeker karışımından oluşan küçük parçalar halinde fındık müstahzarı (ağırlıkça %) Fındık içi 40 Şeker ilavesi 60 Fındık içleri dakika 140 ⁰C de kavrulur. Aynı sıcaklıkta şeker ayrı olarak dakika kavrulur. Kavrulmuş şeker ve fındık içi karıştırılır ve dakika birlikte kavrulur. Bu müstahzar soğutulur ve 1 ile 4 mm boyutlarda parçacıklar halinde kıyılır. Toptan satış için en az 10 kg kutularda paketlenir. Bu yüzden, ürün pozisyon de yetenek oyunu olarak sınıflandırılacaktır Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ya göre, 2008, ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Bu ürün 17.Fasılda sınıflandırılmaz. Çünkü fındık içi ve şeker karışımından oluşan tatlandırılmış gıda müstahzarıdır. (AS İzahnamesi 17. Fasıl, Genel, paragraf (b) ) Kendi başına şekerli tatlı olarak kullanımı amaçlanmadığı ve pazarlanmadığı için pozisyonu bu şekerlendirilmiş fındık içi müstahzarı için düşünülmez. (AS İzahnamesi pozisyonu açıklama notları, 1 nci paragraf)

6 Bu müstahzar ara mamuldür, doğrudan tüketim için değildir. Fakat çikolata, dondurma, tatlı ve hamur işlerinde kullanılır. 2 Nolu Fotoğraf sadece bilgi içindir. Fındık ve şeker karışımından oluşan öğütülmüş şekilde fındık müstahzarı ( ağırlıkça % ) Fındık içi 40 Şeker ilavesi 60 Fındık içleri dakika 140 ⁰C de kavrulur. Aynı sıcaklıkta şeker ayrı olarak dakika kavrulur. Kavrulmuş şeker ve fındık içi karıştırılır ve dakika birlikte kavrulur. Bu müstahzar mikron boyutlarda öğütülmeden önce 1 ila 4 mm parçacıklar halinde soğutulur ve kıyılır. Toptan satış için en az 12,5 kg kutularda paketlenir. Bu müstahzar ara mamuldür, doğrudan tüketim için değildir. Fakat çikolata, dondurma, tatlı ve hamur işlerinde kullanılır. 3 Nolu Fotoğraf sadece bilgi içindir. Fındık ve şeker karışımından oluşan hamur şekilde fındık müstahzarı ( ağırlıkça % ) Fındık içi 40 Şeker ilavesi 60 Fındık içleri dakika 140 ⁰C de kavrulur. Aynı sıcaklıkta şeker ayrı olarak dakika kavrulur. Kavrulmuş şeker ve fındık içi karıştırılır ve dakika birlikte kavrulur. Bu müstahzar mikron boyutlarda öğütülmeden önce 1 ila 4 mm parçacıklar halinde soğutulur ve kıyılır. Bu öğütülmüş müstahzar, homojen hamur şekli alana kadar karıştırılır. Toptan satış için en az 20 kg kutularda paketlenir. Bu müstahzar ara mamuldür, doğrudan tüketim için değildir. Fakat çikolata, dondurma, tatlı ve hamur işlerinde kullanılır. 4 Nolu Fotoğraf sadece bilgi içindir. Bu ürün 8.Fasılda belirlenmemiş bir sürece göre korunup hazırlandığından 20.Fasıla dâhildir. ( Fasıl 20 nin 1 (a) notu ve KN izahnamesi ila açıklama notları) Fındık içlerinin şeker ile karışımı ve hazırlık (kavurma) işlemi görmesi sebebiyle bu ürün alt pozisyonunda sınıflandırılmıştır. (KN izahnamesi ila açıklama notları) Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ya göre, CN 20.08, ve un lafzına dayanılarak Bu ürün Fasıl 17 de sınıflandırılmaz. Çünkü fındık içi ve şeker karışımından oluşan tatlandırılmış gıda müstahzarıdır. (AS Açıklama notları Fasıl 17, Genel, paragraf (b) ) Eşya sırf muayyen tarzdaki şekerlemeye dönüştürülmeyen yarı-mamul ürün olduğundan, pozisyonu bu müstahzara uygulanmaz, (AS açıklama notları pozisyonu birinci paragraf ve ila KN açıklama notları ikinci paragraf). Bu ürün 8.Fasılda belirlenmemiş bir sürece göre korunup hazırlandığından 20.Fasıla dahildir. (Fasıl 20 nin 1 (a) notu ve KN izahnamesi ila açıklama notları) Fındık içlerinin şeker ile karışımı ve hazırlık (kavurma) işlemi görmesi sebebiyle bu ürün alt pozisyonunda sınıflandırılmıştır. (KN izahnamesi ila açıklama notları) Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ya göre, CN 20.08, ve un lafzına dayanılarak Bu ürün Fasıl 17 de sınıflandırılmaz. Çünkü fındık içi ve şeker karışımından oluşan tatlandırılmış gıda müstahzarıdır. (AS Açıklama notları Fasıl 17, Genel, paragraf (b) ) Eşya sırf muayyen tarzdaki şekerlemeye dönüştürülmeyen yarı-mamul ürün olduğundan, pozisyonu bu müstahzara uygulanmaz, (AS açıklama notları pozisyonu birinci paragraf ve ila KN açıklama notları ikinci paragraf). Bu ürün 8.Fasılda belirlenmemiş bir sürece göre korunup hazırlandığından 20.Fasıla dâhildir. ( Fasıl 20 nin 1 (a) notu ve KN izahnamesi ila açıklama notları)

7 Jelatin kapsülleri formundaki preparatlar. Her kapsül aşağıdakileri içerir: Koenzim Q10: 30 mg Fındık içlerinin şeker ile karışımı ve hazırlık (kavurma) işlemi görmesi sebebiyle bu ürün alt pozisyonunda sınıflandırılmıştır. (KN izahnamesi ila açıklama notları) Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 30. Fasıl notu 1 (a) ile 21.06, ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Soya yağı: 178 mg Soya lesitin: 6,3 mg Hindistan cevizi yağı: 15,1 mg Balmumu: 15,1 mg Hurma yağı: 45,5 mg Ürün 1517 pozisyonunda sınıflandırılmaz çünkü üründe bulunan yağ ve mum/parafinin sadece taşıyıcı veya dolgu olma işlevi vardır. Ürünün tarife sınıflandırması Koenzim Q10 tarafından belirlenmiştir; preparattaki oranı, bitkisel yağlardaki oranından çok daha yüksektir. Preparatlarda bulunan yağ ve mum/parafin, taşıyıcı ve dolgu maddesi olarak kullanılır. Ürün 30. Fasıl da sınıflandırılamamıştır çünkü Koenzime Q10 un tavsiye edilen dozu, tedavi edici veya koruyucu kullanım için yetersizdir. Ürün perakende satışa yöneliktir. Ürün, pozisyonunda gıda müstahzarı olarak sınıflandırılmıştır. Spesifikasyonlarına göre, Koenzim Q10 antioksidan özellik gösterir ve dolaşım sistemi bozukluklarında yardımcı olarak kullanılır. Perakende satış için pipetler içine yerleştirilmiş alkol çözeltileri şeklinde müstahzar. Bileşim aşağıdaki gibidir: fipronil (ISO) 10 g - bütillenmiş hidroksianisol 0.02 g (BHA, E 320) - bütillenmiş hidroksitoluen 0,01 g (BHT, E 321) -Yardımcı madde q.s.p. 100 ml Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1, 3a ve 6. Maddelerine dayanılarak ve 38.08, ve alt pozisyonlarının lafzına dayanılarak Ayrıca, ve ila için AS Açıklama Notlarına bakınız Pozisyon kapsamında, müstahzar tedavi edici ve koruyucu etkiye sahip değildir. Pire, sakırga, bit gibi parazitlere karşı böcek öldürücü özellik gösteren madde içeren bu müstahzar evcil hayvanlarda haricen kullanılır. (kedi, köpek) Perakende satış için sprey (püskürteç, pompa) içine yerleştirilmiş bir alkol çözeltisi şeklinde olan müstahzar. Bileşim aşağıdaki gibidir Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1, 3a ve 6. Maddelerine dayanılarak ve 38.08, ve alt pozisyonlarının lafzına dayanılarak

8 -fipronil (ISO) 0,25 g, -Yardımcı madde q.s.p. 100 ml Pire, sakırga, bit gibi parazitlere karşı böcek öldürücü özellik gösteren madde içeren bu müstahzar evcil hayvanlarda haricen kullanılır. (kedi, köpek) Bedeni kalçalara/kasıklara kadar kapayan; kendinden renkli, kauçuk iplik içermeyen sentetik liflerden örülmüş kumaştan (%80 poliamid ve %20 elastan) hafif bir kadın giysisi. Giysi; yaka ile kol ve bacak oyuk(luk)larına dikilerek eklenmiş vulkanize kauçuktan (4008 pozisyonu) 8 mm genişliğinde şeritler ile donatılmıştır. Giysi balenli sütyen şeklinde göğüs kısmına, astarlı ağa, ayarlanabilir askılara ve derin kesilmiş bacak oyuk(luk)larına sahiptir (yüzme kıyafetleri). (5 no.lu fotoğrafa bakınız) Dolgu malzemesi ile dikilme sureti ile birleştirilen iki kat dokuma malzemesinden (%100 pamuk) oluşan doldurulmuş tekstil eşyası. Ayrıca, ve ila için AS Açıklama Notlarına bakınız Pozisyon kapsamında, müstahzar tedavi edici ve koruyucu etkiye sahip değildir. Bu müstahzar, hayvanlar için yıkama (tuvalet) müstahzarı içermediğinden pozisyonunda sınıflandırılmaz Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 61.12, ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Kauçuk; giysinin kumaşında bulunmayıp giysiye eklenmiş olduğu için, bu giysi alt pozisyonunda sınıflandırılmaz (%5 veya daha fazla kauçuk iplik içeren sentetik liflerden yapılan kadın ve kız çocuğu yüzme kıyafetleri). Giysinin genel görünümü; kesimi, kumaşın yapısı dikkate alındığında; bu giysi sentetik liflerden yapılan kadın ve kız çocuğu yüzme kıyafetlerine ait sınıflandırma kurallarını karşılamaktadır. ( KN kodu diğerleri) Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 11. Bölümün 7 no.lu Notu, 62. Fasıl ın 8 no.lu Notu ile 62.11, ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Bu eşya dikme sureti ile birleştirilmiş olup şu özellikleri taşımaktadır: Eşya yaklaşık 90 cm uzunluğundadır ve kapalı bir yakası vardır. Ön tarafında, yaklaşık 68 cm uzunluğunda bir fermuarı bulunan açılma yeri vardır. Beli elastik bantlıdır. (Bel kısmında sıkmaya yarayan elastik bir bant/bağ bulunmaktadır) Üst kısmı kol delikli/kolsuz olup, yanları ve alt tarafı tamamen kapalıdır. Üst kısmın kesimi giysiye beden şeklini vermektedir. (Çocuk tulumu). (6 no.lu fotoğrafa bakınız) 62 Fasıl ın 4 a) Notuna göre; bu eşya, boyu 86 cm yi geçen küçük çocuklar için tasarlandığı için bebek giysisi olarak değerlendirilmez, bu nedenle 6209 pozisyonundaki sınıflandırmanın dışında tutulur. Kolsuz/kol delikli veya kollu bebek tulumlarının giysi olarak değerlendirildiği 6111 pozisyonuna ait KN Açıklama Notları dikkate alındığında; bebekler için olanı ile aynı mantıkla tasarlanan (üst kısım bir giysi gibi kesilmiş) ve sadece bunun daha büyüğü olan değerlendirme konusu eşyanın da giysi olarak düşünülmesi gerekmektedir. Eşya üst kısmının kesimi sebebiyle yatak takımı eşyası ya da benzer malzeme eşyası olarak değil, 11. Bölümde yer alan giysi

9 olarak değerlendirilir. Bu sebeple 9404 pozisyonundaki sınıflandırmanın dışında tutulur. Motorlu araçlarda kullanım için dokuma malzemeden döşeme eşyası. Motorlu taşıtların koltuklarına konulmak üzere tasarlanmış olup, çok katlı malzemeden oluşmaktadır, dış tabaka dokuma malzemeden (pamuk), orta tabaka dolgu görevi gören dokuma olmayan bir malzemeden yapılmıştır. (koltuk kılıfı) (7 no.lu fotoğrafa bakınız) Kapitoneli, dikdörtgen biçiminde, yaklaşık 260X240 cm ebatında, 3 katmandan oluşan, iki dış katmanı dokuma pamuk kumaştan, orta katmanı ise iç kısma yerleştirilmiş sentetik dolgudan oluşan eşya. Üst katmanında yaklaşık 30 cm genişliğinde zıt renklerden oluşan dikme bordür vardır. Katmanlar dekoratif dikişlerle birbirine tutturulmuştur. ( 8 nolu Fotoğrafa bakınız) Giysileri kapsayan fasıllarda bu tip eşyaya yönelik spesifik bir başlık bulunmadığından, bu eşya diğer giysi olarak sınıflandırılmalıdır Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile ve KN kodlarının lafzına dayanılarak Motorlu araçlarda kullanılan dokuma malzemeden döşeme eşyasının yer aldığı 6304 pozisyonuna ait Armonize Sistem açıklama notlarına bakınız. Bu eşya araç koltuğunun bir parçası olmayıp aksesuarıdır, bu nedenle pozisyonunda sınıflandırılmaz , Parçalar pozisyonuna ait AS açıklama notlarına da bakınız. Bu eşya motorlu araçlarda kullanılmak üzere tasarlandığı için yatak takımı eşyası veya benzer malzeme eşyası olarak değerlendirilemez. Bu nedenle pozisyonundaki sınıflandırmanın dışında tutulur Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 11.Bölüm Not 1 (s) ile 9404, ve pozisyon/alt pozisyonu lafzına dayanılarak İçi herhangi bir malzeme ile doldurulan yatak ve benzeri mobilya eşyaları 9404 pozisyonunda sınıflandırılır. Ayrıca Armonize sistem Açıklama Notları 9404 pozisyonu (B) Paragrafına ve açıkça kapitone ve yatak örtülerinden bahseden B(2) alt paragrafına bakınız pozisyonundaki sınıflandırma; 11.Bölüm, 94. Fasılda yer alan yatak ile ilgili eşyayı kapsamadığından göz ardı edilir (Bölüm 11, Not 1(s) e bakınız.). Ayrıca 6304 pozisyonu yatak örtüleri gibi 9404 pozisyonuna ait eşyaları da kapsamaz. (ayrıca Armonize sistem 6304 pozisyonu açıklama notlarının 2. Paragrafına bakınız.) Genişliği 5 mm den az olan polipropilen şeritlerden dokuma kumaştan yapılmış ve yaklaşık 54,5x74x25 cm ebatında, iki uzun kenarına dikilmiş, her biri çantanın tabanına kadar uzanan, aynı malzemeden yapılmış iki sağlam sapı bulunan çanta. Çantanın her iki yüzeyi de gözle görülür şekilde plastik bir tabaka ile kaplıdır, içerisinde bölmeler yoktur ve üstten bir Bu nedenle eşya, KN kodunda sınıflandırılır. Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 39. Fasıl - Not 2 (m), 42. Fasıl-Ek Not (1) ile 4202, ve pozisyon/alt pozisyonu lafzına dayanılarak Küboid şekli alışveriş çantaları için tipik olduğundan, sağlamlaştırılmış sapları taşıyanın elinin oturacağı şekilde yerleştirilmiş olduğundan, plastik kaplama, fermuar ve sağlamlaştırılmış kenarlar ve

10 fermuar ile kapatılır. Kenarları üstten dikilmiş bantlar ile sağlamlaştırılmıştır. (alışveriş çantasına benzer kap (container)) (9 nolu Fotoğrafa bakınız) sağlam saplar (sağlamlaştırma amacıyla çantanın yan yüzeyleri boyunca uzanan) uzun süreli kullanımı mümkün kıldığından; çanta, alışveriş çantasına benzeyen kap ın nesnel vasıflarına sahiptir. Alışveriş çantasına benzer kaplar, 4202 pozisyonunda yer alır. (Ayrıca, bu pozisyonun sadece ismen burada anılan eşyayı ve benzer kapları içerdiğinden bahseden Armonize Sistem (AS) İzahnamesi 4202 pozisyonu açıklama notları ilk paragrafına bakınız). Yukarıda bahsedilen özellikleri nedeniyle, bahse konu olan eşya, genellikle paketleme ya da her türden eşyanın taşınması amacıyla kullanılan türden bir kap değildir, bu nedenle, 39. Fasıl - Not 2 (m) anlamında 3923 pozisyonundaki sınıflandırmanın dışında tutulur. (Ayrıca AS İzahnamesi 3923 pozisyonunun açıklama notları ilk paragraf (a) bendi ve ikinci paragrafa bakınız.) Eşyanın dış yüzeyi çıplak gözle görülür plastik tabaka ile kaplanmış olduğundan, dış yüzeyi plastik kaplamadan eşya olarak sınıflandırılır. ( 42. Fasıl ek Not 1 e bakınız.) Yoğunlaştırılmış ışık atımı teknolojisi (IPL) ile çalışan, 34,5 (yükseklik) X 30,5 (genişlik) X 50,5 (derinlik) cm ebatında, 25 kg ağırlığında, epilasyon ve cilt tedavi cihazı. Cihaz, epilasyon ve kozmetik gençleştirmeden, yaşlılık lekelerini, düzgün olmayan pigmentasyonu ve genişlemiş/deforme olmuş kılcal damarları yok etmeye varan bir cilt tedavisi için tasarlanmıştır. Güzellik merkezlerinde kullanılır. Cihaz, soğutma amaçlı; epilasyonda ya da cilt bakımı sürecinde rolü olmayan bir elektrik motoru içerir. İki yüzeyi dokuma kumaş ile kaplanmış, özel bir şekil verilmiş iki adet yumuşak dokulu plastik kuptan oluşan eşya. Kupların oval şekillerini güçlendirmek için kenarlarına dokuma bantlar dikilmiş. Kuplar, mıknatıslı metal bir kopça ile birbirine tutturulmuş. Her bir kupun içi bir plastik film tarafından korunan bir yapıştırıcı madde ile kaplanmıştır. Plastik filmin çıkarılmasının Sonuç olarak eşya KN kodunda sınıflandırılır Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ve 8543, , pozisyonlarının/alt pozisyonlarının lafzına dayanılarak Bahis konusu epilasyon işlemi, IPL teknolojisi ile olup, bir elektrik motoru gerektiren ve tüyü kavrayarak kökten alan işlem gibi olmadığı için cihaz, 8510 pozisyonundaki kendinden elektrik motorlu epilasyon cihazı gibi sınıflandırılmaz. (AS İzahnamesi 8510 pozisyonuna bakınız). Cihaz, herhangi bir medikal tedavi sağlamadığından ve profesyonel olarak kullanılmadığından, 9018 pozisyonundaki medikal aletler ve aparatlara da dahil değildir (AS İzahnamesi 9018 pozisyonuna bakınız). Cihaz, 8543 pozisyonunda sınıflandırılmalıdır, çünkü özgün bir işlevi mevcuttur ve 85. Fasılda başka bir pozisyona ait olmayan elektrikli bir cihazdır Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 59. Fasılın 2(a)(5) notu, 61. Fasılın 2(a) notu, 5903, 6212, , pozisyonlarının/alt pozisyonlarının açıklama notlarına göre yapılmıştır. Gözenekli plastik kupların her iki yüzü dokuma kumaşla kaplanmış olduğundan; dokuma kumaş 59. fasıl 2(a)(5) notundaki anlamın ötesinde, kupların esas karakterini oluşturduğundan, bileşiği meydana getiren

11 ardından, yapıştırıcı madde kupların cilde endirekt teması sonucu göğüslere yapışmasını sağlar. Ürün ten üzerine giymek için tasarlanmıştır. (sütyen) (10 nolu Fotoğrafa bakınız) esas unsur olarak kabul edilir (ayrıca AS İzahnamesi 39. Fasıl, Genel, Plastik ve Tekstil Kombinasyonları, (d) ve 7. paragrafa bakınız). Bu yüzden eşya 11. bölüm tekstil eşyasıdır ve alt pozisyonundaki türden plastik bir giyim eşyası değildir. Eşya; özel olarak verilmiş oval şekli, gözenekli plastikten, kenarları sağlamlaştırılmış kupları ve mıknatıslı metal kopçaları ile sutyen karakterine sahiptir. Klasik olarak vücudun arkasından geçen bantlar yerine, bu eşya kupların içindeki yapışkan ile vücuda yapışır. Gözenekli plastikten kupların kalınlığı sayesinde, göğüslerin altına tutturulduğunda, göğüsleri destekleyerek yukarı iter. Ayrıca, eşya giyilirken kupların üst kısmı deriye mümkün olduğunca yukarıdan göğüslerin üstünden sabitlenir ve böylece göğüsler desteklenir ve yukarı kalkar. Bu nedenle eşya, AS İzahnamesi 6212 pozisyonu ilk paragrafa konu edilen vücut destekleme için tasarlanmış giyim eşyasındandır Buna ek olarak eşya diğer sutyenler gibi, ten üzerine giymek için tasarlanmıştır. Bitkisel madde (deniz çimi) iplerinden örülmüş, yaklaşık 4 m x 30 m ebadında eşya. Atkı; esasen yastık doldurmakta kullanılan türden bir bitkisel maddenin (deniz çimi) birbirine dolanıp burulmasıyla elde edilmiş iki adet ipten oluşur. Çözgü; bitkisel maddenin (deniz çimi lifi) doğal dokuma lifinin burulmasıyla elde edilmiş tek bir ipten oluşur (ip ölçüsü desiteksten fazladır). Eşya, gözenekli kauçuktan bir sırta sahiptir. (deniz çiminden zemin kaplaması) (11 nolu Fotoğrafa bakınız) Fotoğraflar eşyadan kesilip çıkarılan bir bölümü göstermektedir. Eşya 6212 pozisyonunda sutyen olarak sınıflandırılır çünkü bu pozisyon tüm sutyen çeşitlerini kapsar (ayrıca AS İzahnamesi 6212 pozisyonu ikinci paragrafa, (1) bakınız) Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6, 46. Fasıl Not (1), 57. Fasıl Not (1), 11. Bölüm Not 3 (A) (e) ile 4601, ve pozisyon/alt pozisyon açıklama lafzına dayanılarak Eşya 3 farklı maddeden oluşur: 1)1404 pozisyonunda yer alan bitkisel maddelerden olan, esasen yastık doldurmakta kullanılan türden bir bitkisel maddenin (AS İzahnamesi 1404 pozisyonu açıklama notları (D), ilk paragraf, üçüncü paragraf ve bir tür deniz çimi olan eelgrass/zostera otu na atıfta bulunan (4) e bakınız) ikişerli olarak birbirine dolanıp burulmasıyla elde edilmiş iki adet ip (atkı), Bitkisel maddelere, sıkıştırılmaksızın yalnızca basitçe burulup birleştirilerek, 4601 pozisyonunda yer alan örülmeye elverişli maddeden mamul eşyaya benzeyen (bak. AS İzahnamesi 4601 pozisyonu (A) (2) (b) ) bir sicim/kordon şekli verilmiş olup, bunlar 46. Fasıl Not 1 anlamında örgü eşyası olarak kabul edilmesine neden olacak örülmeye uygun bir duruma getirilmiştir.

12 2) Bitkisel maddenin doğal dokuma liflerinin tek başına burulmasıyla elde edilmiş ip (çözgü). Lifler burularak (döndürülerek) birleştirilmiştir (AS İzahnamesi, 11. Bölüm, Genel, (I)(B)(1)(i)(a) ya bakınız). Bu bükülmüş lif iplikleri ne, 11. Bölüm Not 3(A)(e) anlamında, 5607 pozisyonundaki sicim/kordon olarak muamele edilir, çünkü tek bir burulmuş ip ölçüsü desiteksten fazladır (ayrıca, AS İzahnamesi 11. Bölüm, Genel, (I)(B)(2) de yer alan Tablo 1 (diğer bitkisel lif tipleri) deki bükülmüş ip ve kordon arasındaki ayrıma, AS İzahnamesi 5308 pozisyonu (A) ya, ikinci paragrafa, AS İzahnamesi 5607 pozisyonu (1) e ve birinci paragrafa bakınız). 3) 40. Fasılda yer alacak olan gözenekli kauçuk sırt, Genel Yorum Kurallarından 3(b) ye göre eşyaya mümeyyiz vasfını kazandırmaz, çünkü eşyanın altına yerleştirilmiştir ve eşya yerde serili iken görülmez, eşyayı pekiştirmeye yarayan bir sırtlık konumundadır ve eşyaya kaymaz özellik kazandırır. Eşya, örülmeye elverişli maddelerden mamul eşya olarak sınıflandırılır çünkü, bitkisel maddenin birbirine dolanarak burulmuş ipleri (atkı) bunlar 4601 pozisyonundaki örmeye elverişli malzemelerdir Genel Yorum Kuralları 3(b) deki anlamıyla eşyaya mümeyyiz vasfını verir. Birbirine dolanarak burulmuş ipler tek dokuma ipine (çözgü) göre sayıca daha çoktur ve eşyaya özgü görüntüsünü onlar verir. Radyo Alıcı Modülü olarak adlandırılan, motorlu taşıtlarda kullanılan türde radyo yayınlarını alıcı cihazlarla birleştirilmek üzere tasarlanmış; güç kaynağı ünitesi, sinyal işlemcileri, ses amplifikatörleri ve kanal hafıza devreleri gibi diğer bileşenlerle mücehhez eşya. Modül, radyo frekans kesici, orta derece frekans kesici ve AM/FM çözüm devrelerinden oluşur. Modül, radyo frekanslarını izole eder ve başka bir işleme gerek duymadan ses sinyallerini çözer. Sonuç olarak, eşya, 57. Fasıl Not 1 deki anlamda, 57. Fasılda yer alan dokuma zemin kaplaması olarak sınıflandırılmaz, çünkü eşyanın görünen yüzeyi dokuma malzemesinden değil, esasen, 4601 pozisyonunda yer alan örülmeye elverişli malzemedendir Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1, 2(a) ve 6 ile 8527 ve pozisyon/alt pozisyonunun lafzına dayanılarak Modül, radyo yayınlarını almak ve işlemek için gerekli tüm bileşenlere (bir radyo frekans kesici, bir orta derece frekans kesici ve AM/FM çözüm devreleri) sahip olduğundan, Genel Kural 2(a) ışığında 8527 pozisyonundaki tamamlanmış ya da bitmiş ürünün gerekli tüm özelliklerine sahip olduğu düşünülür. Modül, bu nedenle bu pozisyonda sınıflandırılır. Yine bu nedenle tek başına veya esasen 8527 pozisyonuna ait bir cihazla kullanıma uygun parça olarak 8529 pozisyonunda sınıflandırılmaz.

13 Çeşitli kaynaklardan (örneğin, televizyon uydu alıcısı, otomatik veri işlem makineleri, video kayıt kameraları), veri alabilir yetenekte, çeşitli biçimlerdeki ses ve görüntülerin kaydı ve yeniden oluşturulması için dijital bir cihaz, bağlantı kablosu, bir CD-ROM, bir kullanım kılavuzu ve bir tornavida gibi çeşitli parçalardan oluşan set. Cihaz, mikroişlemcinin de dahil olduğu aktif ve pasif parçalı, baskılı bir devre kartını (ses ve video kaydı ve yeniden oluşturulması için gerekli) içerir. Aşağıda belirtilen ara yüzlerle donatılmıştır; -bir USB bağlantı noktası -VGA ve - Ses ve video bağlantı noktaları. Ayrıca kontrol düğmeleri (güç, oynat, duraklat, ses) ve uzaktan kumanda için bir kızıl ötesi alıcı ile donatılmıştır. Cihaz, bir hard disk ile birleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Modül böylece 8527 pozisyonunda, harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışamayan, motorlu taşıtlarda kullanılan türde bir radyo yayın alıcısı olarak sınıflandırılır Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 2(a), 3(b) ve 6, 16. Bölümün 1. Ek Notu ile 8521 ve pozisyon/alt pozisyon lafzına göre yapılmıştır. Cihaz, 8521 pozisyonundaki özellikleri sağlamak için gerekli tüm elektroniğe sahip olduğundan, ve bu bileşenler hard disk olmadığında bile ses ve görüntülerin kaydı ve kaydedilen ses ve görüntünün tekrar verilmesi özelliğini haiz olduğundan, Genel Kural 2(a) nın ışığında, cihazın 8521 pozisyonundaki tamamlanmış ya da bitmiş ürünün esas özelliklerine sahip olduğu düşünülür. Bu itibarla cihazın bir hard disk ile bütünleşik olmaması onun bir tamamlanmış ya da bitmiş ürün olarak sınıflandırılmasını engellemez. Bu nedenlerle eşya, 8521 pozisyonundaki cihazların aksamı olarak 8522 pozisyonunda sınıflandırılmaz. Buna göre cihaz 8521 pozisyonunda, video kaydetmeye ve kaydedilen görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihaz olarak sınıflandırılır. Tornavida da, 16. Bölümün 1. Ek Notu uyarınca, makinenin montajı veya bakımı için gerekli olan alet kapsamında, cihazla aynı pozisyonda sınıflandırılır. Gözlük/göz bandı şeklinde yumuşak plastikten aşağıdaki tertipte, renklendirilmiş akışkan bir solüsyon içeren eşya (% yoğunluğuna göre): - Su 40 - Propilen glikol 60 Bu ürün buzdolabında soğutulup yüze uygulandığında baş ağrısını hafifletmek için tasarlanmıştır Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 3824, , pozisyonlarının/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Plastik kılıf içinde bulunan solüsyon soğutma sıvısı olarak kullanılır ve eşyaya temel özelliğini vererek 3824 pozisyonunda sınıflandırılmasına esas teşkil eder. Ürünün 30. faslın içerdiği gibi tedavi veya koruyucu bir özelliği yoktur. Mayo veya sutyenlerin kuplarına yerleştirmek için yapılmış su ve yağ karışımı içeren, plastik yapraklardan oluşan torba. Adi buğday tohumları içeren, kuşak şeklinde, mikrodalga aracılığıyla ısıtılarak Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 3926, pozisyonlarının/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Eşya mayo veya sutyenlerin kupları içine yerleştirilmek üzere tasarlanmış olduğundan, 3926 pozisyonu anlamında alt pozisyonunda sınıflandırılacak giyim eşyası aksesuarıdır Sınıflandırma; Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallardan 1, 3(b) ve 6 ile 1001, 1001

14 bel ağrılarını hafifletmek için kullanılan dokuma kumaş eşya. 90, pozisyonlarının/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Kuşaktaki adi buğday depolanmış ısıyı iletmek için kullanılır ve eşyaya 1001 pozisyonunda sınıflandırılması için temel niteliğini verir. Aşağıdaki bileşimleri içeren ürün (% ağırlığına göre): - etil alkol 90,0 üzeri - su 7,4 den daha az - etilen glikol 1,3 - butanon 1,3 Ürün 1 ve 3 litrelik şişelerde ve yaklaşık 100 litrelik kaplarda paketlenmiştir. Paketlenme durumuna göre ürün, direkt veya antifriz ya da çözdürme sıvısı olarak su ile seyreltilerek kullanılır. Fırınlanmış tahıl ürünleri formunda gıda müstahzarı. Buğday taneleri buğulanır, ayıklanır, kıyılır ve soğutulur. Ardından ürün ince tutamlar halinde sıkıştırılır, kafes şekline getirilir, yastık şeklinde parçalar halinde kesilir. Nihai ürüne vitamin ve bazen de şekerli bir karışım eklenir. Preparat, tahıl bazlı kahvaltı yiyeceği olarak pazarlanır. Boyutları 15x15x0,6 cm olan fotorezist ve kromla kaplanmış kuvars levhadan oluşan eşya. ( fotomaske boş levhası olarak adlandırılır) Eşya, ışığa tutulmak suretiyle tab edilerek, yarı iletken aygıtların yapımında kullanılan fotomaske haline getirilir. Ürünün 30. faslın içerdiği gibi tedavi edici veya koruyucu bir özelliği yoktur Sınıflandırma; tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallardan 1 ve 6 ile 2207, , pozisyonlarının/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır Özellikle butanon ilavesi ve daha düşük oranda da etilen glikol ilavesi, ürünü, endüstriyel amaçlar için değil ama insan tüketimi için elverişsiz kılar. Düşük oranda etilen glikol ürüne, 3820 başlığındaki antifriz sıvısı veya çözdürme sıvısı özelliğini vermez. Bu nedenle ürün altpozisyon açılımında denature etil alkol olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 1904, , pozisyonlarının/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Ürün fırınlanmış tahıl ürünlerinden elde edilir. AS İzahnamesi 1904 pozisyonu ayrıca un ve kepekten elde edilen ürünleri de içerir (AS İzahnamesi 1904 pozisyonu, (A), birinci ve ikinci paragraf) Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3 (a) ve 6 ile 3701, pozisyon/alt pozisyonlarının lafzına göre Ürün, ışığa duyarlı materyal ile kaplı ham film fotografik tabakası olduğu için 3701 pozisyonunda sınıflandırılmalı. (ayrıca AS İzahnamesi 3701 pozisyonu) Boyutları 15x15x0,6 cm olan kromla kaplanmış; üzerinde ışığa tutularak tab edilen fotografik tabakalarla (fotomaske olarak adlandırılan) aynı şekilde üretilmiş dairesel diyagram kalıpları bulunan kuvars tabakadan oluşan eşya. Ürün, levhalar üzerine devre diyagramların fotografik transferi için kullanılan yarı iletken levhaların üretimi için kullanılır Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3 (a) ve 6 ya göre, 37. Faslın 2. Notu ile 3705, ve pozisyon/alt pozisyonlarının lafzına göre 8486 pozisyonu sınıflandırmada dikkate alınmaz çünkü fotomaske, yarı iletken bilyelerin veya silikon devre levhaların üretiminde kullanılan makineyi tamamlayıcı bir parça olmayıp, özgün amaçlara yönelik, bağımsız olarak kullanılabilen ve değiş tokuş edilebilen bir parçadır.

15 Odada bulunan doğal ışık miktarının arttırması için dizayn edilen alet; prizmatik kubbeli lensler, ışık yayıcı lensler ve tüpler sisteminden oluşur. Alet bünyesinde bulundurduğu yansıtıcı sistem aracılığıyla çatıdaki kubbe üzerinden ışığı yakalar ve odanın tavanına transfer eder. Tuzla karıştırılarak üç yılı aşkın süre fermente edilmiş biber tohumlarından, biber sosu olarak hazırlanmış akışkan ürün. Ürüne fermantasyondan sonra sirke ilave edilir. Ürünün başka çeşitleri mevcuttur; yeşilbiber sosu gibi. Belirli bir cep telefonunun birebir kopyası (maket). Ürün genel olarak plastikten yapılmış. Herhangi bir elektronik bileşeni yok. Ürünün boyutları, dizaynı ve ağırlığı özgün modelin özellikleriyle aynı. Ürün gerçek tuşlara basıyormuş hissi veren tuşlarla donatılmış. Ürün, ışığa tutularak tab edilmiş, hareketsiz bir görüntünün silikon devre levha üzerine yansıtılmasına yarayan bir fotografik tabaka olduğundan 3705 pozisyonunda sınıflandırılır Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9013, ve pozisyon/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır pozisyonu altında lamba veya aydınlatma ünitesi olarak sınıflandırma düşünülmez çünkü eşya ışık üreten değil optik araçlar vasıtasıyla gün ışığını yakalayıp ileten ve dağıtan özelliktedir. Bu durumda eşya, optik bir cihaz olarak 9013 pozisyonunda sınıflandırılmalıdır Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 2103, ve pozisyon/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Tuzla karıştırma, fermantasyon ve sirke ilave etme, üretim işlemi olarak 9. Bölüm Not 1 i aşan bir üretim işlemi olarak nitelendirilir. Dolayısıyla ürün 9. bölümdeki eşyanın artık esas karakterini taşımaz. Ürün oluşumu ve kullanım şekli dolayısıyla, 2103 pozisyonu altında sınıflandırılır. Ayrıca Armonize Sistem Açıklama Notları 2103 pozisyonu, (A), ikinci paragraf, son cümleye bakınız Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları1 ve 6 ile 3926, ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Ürün yapısı ve cep telefonu fonksiyonlarına sahip olmaması nedeniyle 8517 pozisyonu haricinde bırakılmıştır. Ürün belirli bir cep telefonunun birebir kopyası olmasına ve cep telefonu hissi veren tuşlarla donatılmasına rağmen söz konusu modelin başka herhangi bir özelliğini göstermemektedir. Esas işlevi özgün cep telefonunun neye benzediğini göstermek olduğundan 9023 pozisyonu haricinde bırakılmıştır. Dış kullanım için tasarlanmış 185cm x 66cm x 3.8cm boyutlarında kendiliğinden şişebilen yatak. Eşyanın dış yüzeyi sentetik iplerden dokunmuş kumaştan oluşurken iç yüzeyi plastikle kaplanmış. Eşya yaklaşık 3.5 cm kalınlığında açık hücreli bir poliüretan sünger tabakası içermektedir Ürün yapıldığı madde olan plastiğe göre sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine, 6306 ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Kaydırmazlık, kire dayanıklılık ve uzun ömürlülük gibi nesnel özellikleri ve dış kullanım için tasarlanması sebebiyle ürün bir kamp eşyasıdır. Eşyanın dış yüzeyi diğer eşyaların (örneğin uyku tulumu) kaymasını önlemeye

16 yöneliktir ve uzun ömürlüdür ve kir, nem ve delinmeye karşı dayanıklıdır. Eşyanın, açıldığında havanın içe doğru kapandığında dışa doğru gitmesini sağlayan bir valfı mevcuttur. Eşya havalı yatak olduğundan 94. fasıl haricinde bırakılmıştır. 94. fasıl 1(a) nolu nota bakınız. Ürün alt pozisyonunda, kamp eşyası olarak dokumaya elverişli malzemeden yapılmış havalı yatak olarak sınıflandırılmıştır. İnsan taşımacılığı için dizayn edilmiş katamaran tipi tekne. Yaklaşık 49 metre uzunluğunda ve azami 34 mil (saatte yaklaşık 63 km.) hıza sahiptir. 600 yolcuya kadar taşıyabilir. Nehirlerde, körfezlerde veya kıyı sularında çalışmak için dizayn edilmiş. Fakat yolcu olmadan denizde de yüzebilecek şekilde inşa edilmiş. Yolcuları kıyıdan 20 deniz milinden (yaklaşık 37 km.) açıkta taşımak için uygun değildir. Bir futbol sahasının elyaf levha üzerine ağırlıklı olarak plastikten yapılmış küçültülmüş boyutlu model kopyası. Hiçbir hareketli parçası yok Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine ve 8901, ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Katamaran nehirlerde, körfezlerde veya kıyı sularında yolcu taşımak için dizayn edilmiş bir teknedir. Kıyıdan belli bir mesafenin ötesine yolcu taşımak için inşa edilmediğinden, denizde yolcu taşıyan bir tekne olamaz. Sonuç olarak ürün açık denize uygun tekne olarak düşünülemez. (89. fasıl 1 nolu ek nota bakınız.) Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine ve ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Ürün sergileme amaçlı tasarlanmadığından 9023 pozisyonu altında sınıflandırılamaz. Ürünün içeriği (Ağırlıkça % olarak ) Lor 32,4 kaymağı alınmış süt 32,9 kaymak (33,5% yağ) 12,4 Şeker 4,5 Ayrıca meyve preparatı, kesilmiş sütün suyu, stabilizatör, yoğurt kültürü Ürün 9503 pozisyonunda eğlence amaçlı küçültülmüş boyutlu model olduğundan yapıldığı maddeye göre sınıflandırılamaz. Böyle modeller hareketli parçalar içermeyebilir ve oyun için dizayn edilmiş olmaları gerekmez. Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile KN 0406, ve pozisyon/alt pozisyonunun lafzına göre yapılmıştır. Ürün, ana karakterini lordan alır ve ağırlıkça %70 ini mandıra ürünleri oluşturur. Böylece ürün, taze peynir ve lor doğasını muhafaza eder. Bu nedenlerden, ürün, 0406 pozisyonu altında sınıflandırılmalıdır. Yağ içeriği ağırlıkça % 4,3 tür. Ürünün rengi açık kırmızıdır. Maddenin görünümü taze peynir gibidir. Maddede meyve preparatının parçaları görülebilir. Bu ürün 150g ihtiva eden kaplarda bulunur.

17 Ürünün içeriği (Ağılıkça %olarak) Lor 41,7 yağı alınmış süt yoğurdu 29,7 meyve preparatı 20 Fruktoz Şurubu 5 Protein konsantresi Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları1 ve 6 ile 0406, ve pozisyon/alt pozisyon lafzına göre yapılmıştır. Ürün, ana karakterini lordan alır ve ağırlıkça %70 ini mandıra ürünleri oluşturur. Böylece ürün, taze peynir ve lor doğasını muhafaza eder. Bu nedenlerden dolayı ürün, 0406 pozisyonu altında sınıflandırılmalıdır. bağlayıcı 0,9 kaymak 0,7 Yağ oranı ağırlığı % 0,4 tür. Ürünün, üstte lor içeren beyaz bir tabaka, altında da meyve preparatı olmak üzere iki katmanı vardır. Üstteki tabaka taze peynir görünümündedir. Ürün,125gr lık kaplarda bulunur. Monte edilmemiş köşeli duş kabini şunlardan müteşekkildir: -Plastik: 80(w)x80(d)x10 (h) cm boyutlarında duş teknesi, -tamamı alüminyumdan yapılmış kabin çerçevesi -Alüminyum çerçeveye geçirilmiş camdan oluşan 40 (w) x180 ( H ) cm. boyutlarında 4 adet panel Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 2(a), 3 (b) ve 6 ile 3922 ve pozisyon/alt pozisyon lafzına göre yapılmıştır. Ürün, birleştirilmemiş halde sunulan, değişik unsurları içeren, bileşik bir eşyadır. Duş kabinine temel karakterini veren unsur duş teknesinin plastiğidir. Çünkü duş teknesi eşyanın temel unsurudur. Böylece ürün alt pozisyonunda duşakabin olarak sınıflandırılır. çerçeve duş teknesine monte edilip duvara sabitlenir. Cam panellerin ikisi kayar kapı işlevi görür. (*)monte edilmiş ürün (12 nolu Fotoğrafa bakınız) Ürün Kırmızı Çalı olarak da bilinen rooibos bitkisinin (aspalathus linearis) kesilmiş, mayalanmış ve kurutulmuş yaprakları ve dal uçlarından oluşmaktadır. Yeşil yapraklar ve dal uçları toplandıktan sonra 2 ila 5 mm arasında uzunluktaki parçalara bölünürler. Bu parçalar ezilir, mayalanır ve kurutulur. Ürün daha çok demlenmiş içecek hazırlamak için kullanılır Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine ve 1212, ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Ürün temel olarak 1211 pozisyonu lafzında geçen (parfümeride, eczacılıkta, böcek öldürücü, mantar öldürücü veya benzer amaçlar için kullanılan bir tür ) amaçlarla kullanılmadığından bu pozisyon haricinde bırakılmıştır.

18 0 ila -5 o C arasında sıcaklıkta fakat tamamen dondurulmamış bütün sarımsak (allium sativum) parçaları. Sonuç olarak ürün 1212 pozisyonunda; temel olarak insan tüketimi için kullanılan, Tarife Cetvelinin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer bitkisel ürün olarak sınıflandırılır Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine ve 0703 ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Ürün 7. fasıldaki anlamda dondurulmuş olmadığından pozisyonu haricinde bırakılmıştır. (Armonize Sistem Açıklama Notları, Fasıl 7, Genel, 3. paragrafına bakınız.) 32 mm ye 21 mm ölçülerinde aşağıdaki içerikte düz levhalar(ağırlıkça % olarak): Bu yüzden ürün 0703 pozisyonunda soğutulmuş sarımsak olarak sınıflandırılmıştır Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine ve 2106, ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak sodyum aljinat maltodextrin tatlandırıcılar 5-15 su 5-15 carrageenan 5-15 mikrokristalin selüloz 4-10 gliserin 4-10 Ürün ağız boşluğunu temiz tutmaya katkı sağlayan özel bir içeriğe sahip olmadığından 3306 pozisyonunda ağız hijyeni için preparat olarak sınıflandırılamaz. Ürün besin değeri olan içeriğe sahip olduğundan 2106 pozisyonunun anlamı içinde insan tüketimi için hazır yiyecek olarak sınıflandırılmalıdır. (2106 pozisyonu için Armonize Sistem Açıklama Notları, 1. paragraf, A, ve 2. paragraf, B, 9). lesitin, aspartam, sodyum sakarin, asesülfam K, neohesperidine DC, E102 boyası ve E133 boyası. Ürün dilde eriyen nefes tazeleyen şeritler olarak pazarlanmaktadır. Süte lab mayası ve termofilik bakteri (örnek: streptococcus thermophilus) eklenmesiyle yapılan kalıp formunda Pasta filata tipi peynir. Peynir altı suyu kesilmeden sonra ayrılır. Kesilmiş süt 80 o C ye kadar ısıtılır. Lifli bir özellik kazandırmak için kesilmiş süt yoğurulup uzatılır. Ürün daha sonra gerekli büyüklüklerde(1-3 kg) bölünüp tuzlanır Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine ve 0406, ve pozisyonlarının lafzına dayanılarak Bileşimi, görüntüsü ve taze peynir tadı ile üretiminden sonra kısa süre içinde tüketilmesinin gerekmesi ürünün nesnel karakteristikleri ve özellikleridir. (04.06

19 Peynir olgunlaştırıcı filme sarılarak üretiminden sonra 1 veya 2 hafta düşük sıcaklıkta(2-4 o C) saklanır. Peynirin bileşimi (Ağırlıkça % olarak): pozisyonu için Armonize Sistem Açıklama Notları,1. paragraf, madde 1) Bu yüzden ürün KN alt pozisyonunda yani önceki alt pozisyonlarda bahsedilenlerin dışında kalan diğer peynirler pozisyonunda sınıflandırılmaz. Kuru madde 54,2 Toplam yağ 23,3 Kuru maddedeki yağ içeriği 43,0 Yağsız madde üzerinden ağırlık İtibariyle su içeriği 59,7 Peynirin yumuşak, yağlı ve hafif tuzlu bir tadı vardır. Diğer kullanımlarının yanı sıra pizzalarda kullanılır mm kalınlığını aşmayan metalize yüzeyli, Poli (etilen tereftalat) (PET) film Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları1 ve 6, ile 39. Fasıl 10. Notu, 3920, , pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Yüzeyin metal ile kaplanması, tabakayı güçlendirmeyen yüzeysel bir işlemdir. Eşyalar bu nedenle 3920 pozisyonunda sınıflandırılır (AS İzahnamesi 3920 pozisyonu dördüncü paragrafa bakınız). Film altpozisyonunda sınıflandırılan eşyanın özelliklerini taşımaz. Film Poli (etilen tereftalat) (PET) kelimesinden dolayı 0.35 mm kalınlığını geçmeyen PET filmleri kapsayan altpozisyonunda sınıflandırılır mm kalınlığını aşan, metalize yüzeyli, Poli (etilen tereftalat) (PET) film Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 39. Fasıl 10. Notu, 3920, , pozisyonlarının ve KN pozisyonunun lafzına göre yapılmıştır. Yüzeyin metal ile kaplanması, tabakayı güçlendirmeyen yüzeysel bir işlemdir. Eşyalar bu nedenle 3920 pozisyonunda sınıflandırılır (AS İzahnamesi 3920 pozisyonu dördüncü paragrafa bakınız). Film Poli (etilen tereftalat) (PET) kelimesinden dolayı 0.35 mm kalınlığını

20 Suni liflerden elde edilmiş farklı renklerdeki dokuma kumaştan yapılma eşya. Kumaş yüzme giysisine uygun bir kumaştır. Eşya tenin üstüne giyilir, göğüslerin ancak altına kadar ulaşır. Eşya giyildiğinde, dokuma kumaştan yapılmış iki üçgen şekilli parça göğüs kuplarını oluşturur. Üçgenlerin her biri tek renkli dokuma kumaşla astarlanır ve üç köşesinden kıvrılır. En aşağı kısımdaki köşe, elastik dokuma bir ipin geçeceği bir kanal oluşturur. Her üçgenin en üstteki sivri köşesine elastik dokuma bir ip dikilir. İki dikey elastik ip boynun arkasından bağlanır ve yatay elastik ip de giyenin arkasından bağlanır. (sütyen) Not: 13 nolu fotoğraflara bakın. geçen PET filmleri kapsayan altpozisyonunda sınıflandırılır Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 61. Fasıl 2(a) notu ile 6212, ve pozisyon/alt pozisyon lafzına göre Genel görünüşünden, kumaşın kesimi ve yapısından eşya iki parçalı bir deniz giysisinin (bikini) üst parçası gibi görünse de, 6112 pozisyonundaki (yüzme giysileri) sınıflandırma dikkate alınmaz, çünkü eşyada iki parçalı deniz kıyafeti nin alt parçası yoktur. Ayrıca AS İzahnamesi 6112 pozisyonuna (C) bakınız. Bununla birlikte eşya, GYK 2(a) anlamında 6112 (yüzme giysileri) pozisyonundaki tamamlanmamış eşya değildir, çünkü eşya bu haliyle yüzmek için kullanılamayacağından tamamlanmış eşyanın esas özelliğini taşımaz (örneğin iki parçalı bir yüzme kıyafeti). Eşya bir sutyenin karakteristiklerini taşır çünkü eşya giyildiğinde dokuma ip sayesinde iki üçgen şekilli dokuma kumaş parçası göğüs kuplarını oluşturur. Vücudun etrafından yatay ve dikey ipleri sıkıca bağlayarak göğüsler desteklenir ve dikleşir. bu itibarla eşya AS İzahnamesi 6212 pozisyonu ilk paragrafındaki anlamı içerisinde vücudu desteklemek için tasarlanmış giysilerle aynı türdendir. Ayrıca, tıpkı diğer sutyenler gibi, eşya tenin üstüne giyilmek için tasarlanmıştır. Eşya 6212 pozisyonunda sutyen olarak sınıflandırılır. Çünkü bu pozisyon her türden sutyeni içerir. (bak. AS İzahnamesi 6212 pozisyonu ikinci paragraf (1)). İki oluklu kayma mekanizması ve bilyalı rulmanları çevreleyen dikdörtgen bir kasadan oluşan doğrusal hareket sistemi. Kasa, bilyalı rulmanlardan oluşan kayma mekanizması aracılığıyla oluklar boyunca hareket eder. Doğrusal hareket sistemi, eşya taşıma aletleri, makine parçaları ya da DVD oynatıcılar gibi farklı türde makinelerle kullanılır Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları1 ve 6 ile 16. Bölümün 2(a) notu, 8482, ve pozisyon/alt pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Doğrusal hareket sistemi farklı türdeki makinelerle kullanılabileceği için 16. Bölümün 2(b) notu anlamında tek başına bir parça ya da özellikle belli bir makinenin parçası olarak kullanıma uygun olduğu düşünülemez. Sistemin 8431, 8466 ya da 8522 gibi pozisyonlarda bir makinenin parçası olarak sınıflandırılması bu nedenle söz konusu değildir. Doğrusal hareket sistemi, 8482 pozisyonunun serbest hareketli tipte, bilyalı rulmanlı, kaymalı mekanizmaları arasında değerlendirilir. (Ayrıca AS İzahnamesi 8482 pozisyonu (A), (3) açıklama notlarına bakınız.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13)

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) 4 Kasım 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28105 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü 23/3/2012 GENELGE (2012/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü 23/3/2012 GENELGE (2012/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.03.01.00-010.06.01 Konu :Sınıflandırma 23/3/2012 GENELGE (2012/7) Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü 05.12.2013 GENELGE (2013/50)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü 05.12.2013 GENELGE (2013/50) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :26484290-010.06.01 Konu : Sınıflandırma 05.12.2013 GENELGE (2013/50) Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli

Detaylı

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 10)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 10) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 10) Gümrük Müsteşarlığından:11.07.2007 tarih ve 26579 sayılı R.G. Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

Diğerleri 26 30% Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) % Diğerleri 26 40% Diğer şekillerdeki sabunlar %

Diğerleri 26 30% Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) % Diğerleri 26 40% Diğer şekillerdeki sabunlar % EK I-B 1. Bu Ek'te listelenmiş olan Türk menşeli ürünlerin İran'a ithalatında uygulanan Temel Gümrük Tarifeleri, Tarife İndirimi ve İndirim Dönemi (Yıl) sütunlarında belirtildiği çerçevede, yıllık bazda

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 )

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 ) Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 28.02.2003 25034

Detaylı

Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri

Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri Versa Plus Sistem Temizlik Gereçleri Versa Plus Mop Aparatı Versa Plus özel mop sistemi (sap dahil) Çapraz bulaşmayı engelleyen, hijyenik bir temizleme sistemi Farklı alanlar

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUAT BİLDİRİMİ. Gümrükler Genel Müdürlüğü nün 11.03.2016 tarihli ve 14476284 sayılı yazısı ile;

GÜMRÜK MEVZUAT BİLDİRİMİ. Gümrükler Genel Müdürlüğü nün 11.03.2016 tarihli ve 14476284 sayılı yazısı ile; GÜMRÜK MEVZUAT BİLDİRİMİ Tarih : 15.03.2016 Sayı : 2016/24 Sektör : Genel Konu : Kaçakçılık riski içeren eşyanın antrepoya alınması; Cilt, banyo ürünleri, dikiş makinası, küspe Sınıflandırma kararı ve

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ Teknikeller Makina tam otomatik ve yarı otomatik küp şeker makineleri, küp şeker sarım makineleri ve tüp dolum makineleri üretmektedir. Üretim ihtiyaçlarınız doğrultusunda

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LCS-1M12P-F04NNC-M12 Sensör kapasitif

İçerik. Ürün no.: LCS-1M12P-F04NNC-M12 Sensör kapasitif Ürün no.: 50135699 LCS-1M12P-F04NNC-M12 Sensör kapasitif Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

BAZI MAL TESLİMLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

BAZI MAL TESLİMLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 17.06.2009/103 BAZI MAL TESLİMLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Bazı mal teslimlerinin KDV oranlarınında 01.07.2009-30.09.2009 tarihleri arasında değişiklik yapılmıştır. Katma

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/18)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/18) Sayı :17474625-010.06.01 Konu :Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar 09.10.2017 / 28383594 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/18) Bakanlığımıza

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/18)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/18) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :17474625-010.06.01 Konu :Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar GENELGE (2017/18) Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/18)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/18) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :17474625-010.06.01 Konu :Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar GENELGE (2017/18) Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/18)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/18) Genelge No: 2017/18 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar Hk) Sayı :17474625-010.06.01 Konu :Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar T.C. GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :17474625-010.06.01 Konu :Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar GENELGE (2017/18)

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LCS-1M12T-N08PNO-K020T Sensör kapasitif

İçerik. Ürün no.: LCS-1M12T-N08PNO-K020T Sensör kapasitif Ürün no.: 50135763 LCS-1M12T-N08PNO-K020T Sensör kapasitif Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz 4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz Kullanma Kılavuzu DS-55204 Digitus 4K Çoğaltıcı Seti, 4K2K/60Hz hem yüksek çözünürlüklü grafikler hem de kesintisiz video oynatımı için en yüksek talepleri dahi karşılayan

Detaylı

Yazan: Andrew Bookholt

Yazan: Andrew Bookholt imac'inizi Intel 21,5 "CPU fanını değiştirin. Yazan: Andrew Bookholt GİRİŞ sıcaklıklarını tutmak için kırık CPU fanını değiştirin. ARAÇLAR: Ağır Emiş Kupaları (Çifti) (1) Metal Spudger (1) Phillips 1.

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

9401.90.80.00.19 - - - - Diğerleri - 100

9401.90.80.00.19 - - - - Diğerleri - 100 94.01 Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları: 9401.10 - Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya

Detaylı

KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME

KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME Ergonomik tasarlanan yüksek kaliteli işlemler: Ürün gamı oldukça büyüktür ve size evde, bahçede ya da atölyede çalışmanıza yardım olacaktır. 142 9100 MAKET BIÇAĞI

Detaylı

KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI

KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI Sirküler Rapor 30.04.2010 / 55-1 KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI ÖZET : 29.04.2010 tarihli ve 54 No lu KDV Sirkülerinde, kullanılmış araç

Detaylı

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ Yeşil çatılar için ideal sistem! DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ DELTA -FLORAXX Yeşil Çatı Sistemi, DELTA -FLORAXX TOP KEÇE filtrasyon jeotekstil tabaka, DELTA -FLORAXX drenaj levhası, DELTA -FLORAXX

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir.

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Varak Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Tekstilde, deri, suni deri, ahşap malzemelerde, matbaacılıkta ve çeşitli ürün ambalajlarının yüzeylerinde kullanılabilmektedir. Tekstil,

Detaylı

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (31.12.2015 T. 29579 R.G.)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (31.12.2015 T. 29579 R.G.) İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (31.12.2015 T. 29579 R.G.) Karar Sayısı : 2015/8320 Ekli İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli nin 1/1/2016 tarihinden

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45. Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45. Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296 TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45 Amaç Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296 1-Değişiklik :03.08.2007/26602 R.G. 2-Değişiklik:07.01.2011/27808 R.G. MADDE 1 (1)

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

Hareketli. Sistem. Sistemleri. Hareketli. Sistemi

Hareketli. Sistem. Sistemleri. Hareketli. Sistemi Sistemi tartım sistemleri birçok yapının birbirine entegre edilmesiyle oluşur. kalite kriteri sistemleri direkt olarak etkilemektedir. Bu parçaların çoğunun direkt üretimini gerçekleştirebiirnek kurulacak

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Kuvvet Test Standı PCE-MTS500

KULLANIM KILAVUZU Kuvvet Test Standı PCE-MTS500 KULLANIM KILAVUZU Kuvvet Test Standı PCE-MTS500 İçindekiler 1 Fonksiyon... 3 2 Yapı... 3 3 Kuvvet Ölçer Kurulumu... 4 4 Özellikler... 4 5 Uyarı... 4 6 İşlem... 5 7 Bakım... 5 8 Paket Listesi... 5 2 1 Fonksiyon

Detaylı

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar.

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR SECURITY Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR RBK Road Blocker Metaxdoor RBK Road Blocker

Detaylı

15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ

15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ 16.03.2009/63 15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ ÖZET : 15.06.2009 Tarihine Kadar ÖTVK na ekli (II) ve (IV) sayılı listede

Detaylı

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr İnfrared termometre testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı Yüksek sıcaklıklarda da güvenilir ve doğru ölçümler 4-nokta lazer işaretleme özelliği ile

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

JUMO tecline Lf-4P Kondüktif 4 elektrodlu iletkenlik hücreleri

JUMO tecline Lf-4P Kondüktif 4 elektrodlu iletkenlik hücreleri Postal address: www.jumo.net 3603 Fulda, Germany E-mail: info.tr@jumo.net www.jumo.net Sayfa / JUMO tecine f-4p Kondüktif 4 elektrodlu iletkenlik hücreleri Kısa açıklama JUMO tecine f-4p iki elektrodlu

Detaylı

Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması

Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması Dersimizin Amacı: Tekstil liflerinin tanımının ve sınıflandırmasının öğrenilmesi. Lif özelliklerinin öğrenilmesi Yakma testi sonucunda lifleri tanıyabilme Tekstil Liflerinin

Detaylı

EK TATLANDIRICILAR. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tahıl bazlı tatlılar. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz yağ bazlı tatlılar

EK TATLANDIRICILAR. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tahıl bazlı tatlılar. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz yağ bazlı tatlılar Ağustos 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26602 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

İstanbul, 13.10.2011 DUYURU NO:2011/52

İstanbul, 13.10.2011 DUYURU NO:2011/52 İstanbul, 13.10.2011 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim si İle İlgili 2011 / 2304 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/52 13.10.2011

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE Sayı :17474625-162.01 Konu :BTB iptali Gümrükler Genel Müdürlüğü 19.02.2016 / 13979310 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Orta Akdeniz GTB.Müd.'nün 31.12.2015 tarihli ve 12820466 sayılı yazısı b) İstanbul GTB.Müd

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 86 İST, 18.10.2011. 13.10.2011 tarihinden itibaren bazı mallarda Özel Tüketim Vergisi oranları artırılmıştır.

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 86 İST, 18.10.2011. 13.10.2011 tarihinden itibaren bazı mallarda Özel Tüketim Vergisi oranları artırılmıştır. SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 86 İST, 18.10.2011 ÖZET: 13.10.2011 tarihinden itibaren bazı mallarda Özel Tüketim si oranları artırılmıştır. YENİ KKDF ORANI 13.10.2011 tarih ve 28083 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/19)

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/19) Ekonomi Bakanlığından: Amaç TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/19) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta eklerdeki listelerde

Detaylı

ÇAĞRI İNŞAAT. Bir ÇAĞRI Yeter

ÇAĞRI İNŞAAT. Bir ÇAĞRI Yeter ÇAĞRI İNŞAAT ÇAĞRI İNŞAAT Bir ÇAĞRI Yeter 2 3 TAM CAM BÖLME DUVAR ÇAĞRI İNŞAAT Bir ÇAĞRI Yeter 4 5 TAM CAM BÖLME DUVAR ÇAĞRI İNŞAAT Bir ÇAĞRI Yeter 6 7 CAM CAMA BÖLME DUVAR ÇAĞRI İNŞAAT Bir ÇAĞRI Yeter

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ - 54

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ - 54 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 30.04.2010 Sirküler No : 2010 / 29 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ - 54 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 54 no.lu KDV Sirkülerinde, kullanılmış araç satışında

Detaylı

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması 1 Konu : Polimerler Süre : 45 dakika Açıklama : Öğrenciler polimerleri tanımak için yoğunluğu bilinen çözeltilerin içine plastik örnekler koyarlar. Araç ve gereçler (bir grup için) Tüplük Baget 7 farklı

Detaylı

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50 ECOFILM Isıtma Folyoları En yeni teknolojilerden yararlanılarak üretilen Ecofilm ısıtma folyoları, özellikle büyük yüzeylerin ısıtılmasında kullanılıyor. Bu ısıtma sistemleri; grafit kaplamalı polyester

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 7001.00 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam: 7001.00.10.00.00 - Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları - 10

Detaylı

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2016 HAZİRAN (YAZ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2016 HAZİRAN (YAZ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ Sayfa 1 / 7 AŞÇILIK Temel Yiyecek Üretimi 07.06.2016 10:00 KÖRFEZ MEM Mutfak Uygulamaları 06.06.2016 13:00 KÖRFEZ MEM Türk Mutfağı 06.06.2016 11:00 KÖRFEZ MEM DEKORATİF EL SANATLARI DEKORATİF EV TEKSTİLİ

Detaylı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, kablo döşeme malzemelerini

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Konu : Genelge 13.10.2015 GENELGE (2015/22)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Konu : Genelge 13.10.2015 GENELGE (2015/22) Sayı : 17474625/010.06 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Konu : Genelge 13.10.2015 GENELGE (2015/22) İLGİ: a) 20.11.2013 tarih ve 2013/47 sayılı Genelge b) 20.10.2009 tarihli 2009/107

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009. Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009. Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009 KONU Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2009/15081 sayılı Bazı Mallara

Detaylı

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ 1 BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi ithal çelik taşıyıcı dikme profillerine, özel alüminyum klips profilleri ile giydirilen

Detaylı

Çıktı ve Çıkış Aygıtları

Çıktı ve Çıkış Aygıtları Çıktı ve Çıkış Aygıtları 1 Çıktı nedir? Çıktı, kullanıma uygun hale getirilecek şekilde işlenmiş veridir. 2 Çıktı nedir? Çıkış aygıtı, bilgiyi bir veya daha fazla insana aktaran donanım bileşeni tipidir.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2015/.)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2015/.) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 17474625/010.06 Konu : Genelge GENELGE (2015/.) İlgi: a) 20.11.2013 tarih ve 2013/47 sayılı Genelge b) 20.10.2009 tarihli 2009/107 sayılı

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım www.litho-flex.com Binlerce yıldır doğal taş bir yapı malzemesi olarak birçok farklı alanlarda kullanılmıştır. Lithoflex Doğal Taş Kaplaması klasik

Detaylı

Yazan: Walter Galan GİRİŞ ARAÇLAR: PARÇALAR: LCD Panel Değiştirme. Bu kılavuz ile kırık bir LCD değiştirin.

Yazan: Walter Galan GİRİŞ ARAÇLAR: PARÇALAR: LCD Panel Değiştirme. Bu kılavuz ile kırık bir LCD değiştirin. HTC Evo 4G LCD Panel Değişimi LCD Panel Değiştirme. Yazan: Walter Galan GİRİŞ Bu kılavuz ile kırık bir LCD değiştirin. ARAÇLAR: Isı tabancası (1) Phillips 00 Tornavida (1) ifixit Açılış Araçları (1) Spudger

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.)

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.) 2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.) Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete:03.09.2008-26986 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, koyulaştırılmış süt

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

UV Mürekkep, 5 Renk + Lak UV Yazıcı için mükemmel

UV Mürekkep, 5 Renk + Lak UV Yazıcı için mükemmel UV Mürekkep, 5 Renk + Lak UV Yazıcı için mükemmel * Zararsız, düşük içerikli arom-hidrokarbon zararlı metal elementlerden arınmış; * Yüksek hızda kuruma, yüksek baskı hızına uygun; * Yapışmayı önleyici

Detaylı

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ( T R.G.)

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ( T R.G.) TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (20.04.2012 T. 28270 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün

Detaylı

Balya Makineleri. w w w. a t e s. c o m. t r

Balya Makineleri. w w w. a t e s. c o m. t r Balya Makineleri w w w. a t e s. c o m. t r Balya Makineleri Haşbaysız Kare Balya Makinesi PK 4010 KOSTKA Agromaster Balya Makinesi buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi tahıl bitkilerinin hasattan sonra

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 4 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

( T R.G.)

( T R.G.) 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine

Detaylı

ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI

ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI Genel olarak eğimi % 5

Detaylı

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 15.02.2002 24672 1. Değişiklik 15.10.2003 25260 Madde 5 3b

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

Yellowtec Headquarters Heinrich-Hertz-Str. 1-3, 40789 Monheim Germany www.yellowtec.com

Yellowtec Headquarters Heinrich-Hertz-Str. 1-3, 40789 Monheim Germany www.yellowtec.com 2015 Ürün Kataloğu Yellowtec Headquarters Heinrich-Hertz-Str. 1-3, 40789 Monheim Germany www.yellowtec.com Yellowtec USA 1551 Vaquero Glen Escondido, CA 92026 www.yellowtecusa.com www.facebook.com/yellowtec

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 5 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

Batibox TM. Kapaklar. Çoklu buatlar Batibox ikili buatlar için kapak. Çoklu buatlar için bölümleyiciler

Batibox TM. Kapaklar. Çoklu buatlar Batibox ikili buatlar için kapak. Çoklu buatlar için bölümleyiciler alçıpan sıva altı buatları Batibox TM alçıpan için özel sıva altı buatları 800 51 800 42 893 78 893 46 Amb. Ref. Tekli buatlar NF EN 60670-1 standardına uygundur Sistem Armada ve Celest 1 modül için 20

Detaylı

SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ

SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ Sedna Aire, sizlere SolarCool İklimlendirme Sistemini sunmaktan gurur duymaktadır. İki aşamalı bir split ya da paket iklimlendirme sistemine entegre edilmiş, tescilli

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır.

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi Bölüm 2 Problemler Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. 1 2-26 800 kg kütlesi olan bir arabanın yatay yolda 0 dan 100 km/h hıza

Detaylı

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

Sanal Gerçeklik Gözlüğü Pro

Sanal Gerçeklik Gözlüğü Pro Sanal Gerçeklik Gözlüğü Pro Hızlı Kurulum Kılavuzu 87004 ednet Sanal Gerçeklik Gözlüğü Pro normal kullanıcılar için tasarlanmıştır. Yumuşak hafızalı köpük ve aynı zamanda poliüretan kaplı derisi sayesinde

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56)

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56) Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 11.10.2002-24903 Resmi Gazete: 25. 8. 2002-24857 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık

Detaylı

TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 26.10.2011/ 126-1 TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı BKK ile Özel Tüketim si Kanununa ekli (III) sayılı listenin

Detaylı

ipod Touch 4. Nesil Ön Panel Değişimi Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 9

ipod Touch 4. Nesil Ön Panel Değişimi Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 9 ipod Touch 4. Nesil Ön Panel Değişimi Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 9 GİRİŞ Bu kılavuz, bir ön koşul olduğunu. ARAÇLAR: ifixit Açılış Araçları (1) Phillips # 0 Tornavida

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ MOLDOVA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 HAZİRAN 2005 Ülke No: 74, M.D. I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Moldova Cumhuriyeti

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER Merkezi sistem ile ısınan binalarda ısı giderlerinin tüketime göre paylaştırılması için tasarlanmıştır Çok fonksiyonlu 5 haneli ekran EEPROM mikro işlemci

Detaylı

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? SORULAR (-36) SORU - Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

RELAYrack. Açık sistem çatı D=600 - D=800 - D=1000. RELAYrack tekli çatı, D= 600 mm. RELAYrack çiftli çatılar, D= 800 mm

RELAYrack. Açık sistem çatı D=600 - D=800 - D=1000. RELAYrack tekli çatı, D= 600 mm. RELAYrack çiftli çatılar, D= 800 mm RELAYrack / Açık sistemler, network teknolojisi ve elektronik alanında sayısız uygulama için, uygun maliyetli ve montaj dostu çözümler sunar 19 standart cihazların montajı için tasarlanmıştır. Ekipmanlara

Detaylı

Viega Genel Kataloğu 2015

Viega Genel Kataloğu 2015 Viega Genel Kataloğu 2015 Viega Gömme Rezervuar Sistemleri - Gömme Rezervuarlar - Kumanda Kapakları - Aksesuarlar s.3 Viega Pisuvar Yıkama Sistemleri - Pisuvar Yıkama Sistemi Montaj Elemanları - Fotoselli

Detaylı

S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 30.04.2010 Sayı: 2010/24 Konu: Kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında KDV sirküleri yayınlandı. Özet: 29.04.2010 tarihinde yayımlanan

Detaylı

MALTECH. İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir.

MALTECH. İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir. M5 EVOLUTION - GÜÇLÜ SUPERMIX - İDEAL İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir. Turbomix özellikli sıva makinesi Kolay müdahale edilebilen su armatürü D ve R tipi

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

T 10/1. Kolay kullanım için ayak pedalı. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner

T 10/1. Kolay kullanım için ayak pedalı. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner Fonksiyonelliği, güçlü emiş gücü ve dayanıklılığı ile öne çıkan T 10/1 kuru elektrikli süpürge, ergonomik tasarımı ile oteller ve temizlik firmaları için ideal bir seçenektir. 1 2 1 Kolay kullanım için

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı