Ekspertiz Değeri. AlıĢ Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Portföy Değeri %

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekspertiz Değeri. AlıĢ Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0%"

Transkript

1 GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ Ekspertiz Tarihi AlıĢ Ekspertiz Ekspertiz Tarihi Ekspertiz Portföy Arsalar ve Araziler % Ġstanbul Büyükçekmece Beylikdüzü E5 Yanı Ġstanbul Büyükçekmece Beylikdüzü'nde, arsa vasfında, 2 adet parselin hisseleri. Toplam alanı 6.371,40m2 olan 2 adet ayrı parselde, hisseye düģen arsa alanı 3.790,99m2'dir Sigorta Kira Ekspertiz Tarihi Kira Ekspertiz Kira Bedeli Kiracı Kira BaĢlangıç Dönemi % Kira Süresi Ġstanbul Büyükçekmece Yakuplu Ġstanbul Büyükçekmece Yakuplu'da, tarla vasfında, toplam alanı ,91m2 olan 5 adet ayrı parselde bulunan arsaların tamamının mülkiyeti % Ġstanbul Beylikdüzü Kavaklı Ġzmir Seferihisar Ġstanbul Beylikdüzü Kavaklı'da 344 ada 1 parsel 736,39m2 arsa Ġzmir Ġli, Seferihisar Ġlçesi, Payamlı Köyü, Galinos Mevkii 1 Pafta, 1356 parselde m2 alana sahip Arsa % % Binalar % Ankara Altındağ ĠĢ yeri Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Fehimyağcı Mah Ada 1 Parsel 134,135 nolu bağımsız bölümler, brüt 863 m2 kapalı alana sahip, iģyeri olarak kiraya verilmiģtir % TRL ,5 TL/ TL KĠLER ANKARA MĞZ.SAN.TĠC.A. ġ YIL Ankara Altındağ ĠĢ yeri Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Fehimyağcı Mah Ada 1 Parsel 1,2,3,4,5 nolu bağımsız bölümler, brüt m2 kapalı alana sahip, iģyeri olarak kiraya verilmiģtir % TRL ,00 TL/ 1 Nolu Bğm.sız bölüm aylık cironun % 2,75'i Diğer bğm.sız bölümler kira bedeli:2.049,00tl KĠLER ANKARA MĞZ.SAN.TĠC.A. ġ YIL (Kiralama bilgilerinde m2 kiraya verilmiģ alan) (Kiralama bilgilerinde m2 kiraya verilmiģ alan) (Kiralama bilgilerinde m2 kiraya verilmiģ alan) % TRL ,5 USD/m2 KĠLER ALIġVERĠġ USD+KDV HĠZ.GIDA SAN.TĠC. A.ġ. TEMPO LOJĠSTĠK ,50 USD+KDV ORG.DAĞ.NAK.L TD.ġTĠ. ġen-sel ULUS.NAK.LOJ.H USD+KDV ĠZ.KIRT.DIġ TĠC.LTD.ġTĠ YIL YIL YIL (Kiralama bilgilerinde m2 kiraya verilmiģ alan) 6,50 USD/m2 KĠLER ALIġVERĠġ USD+KDV HĠZ.GIDA SAN.TĠC. A.ġ YIL bağımsız bölüm numaralı taģınmazlar.2,5 ve 6 nolu bölümlerde kiralanmayan alan 3.524,58m2 - - Ġstanbul Sapphire AVM ve Seyir Terası Ġstanbul 4. Levent'de AlıĢveriĢ Merkezi ve 360 derece Seyir Terası % USD 51, ,90 TL/m2 USD/m2 Muhtelif Mağaza Kiracıları Ġstanbul Sapphire Konut Ġstanbul 4. Levent'de Rezidans Konut Binası % Gayrimenkul Projeleri % Ġstanbul Çınar Evleri Kalan 18 Daire % TRL Zonguldak Merkez Zonguldak ili, MithatpaĢa Mah.'de 9 Pafta, 309 Ada, 1 Parselde m2 alana sahip arsanın % 50 hissesi üzerinde geliģtirilen AVM ve Ofis projesi % GAYRĠMENKULLER TOPLAMI %

2 ĠġTĠRAKLER Faaliyet Konusu AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti Portföy Safir ÇarĢı Yönetim Hizmetleri A.ġ. AlıĢveriĢ merkezinde bulunan bağımsız bölümlerin ve ortak alanların kiraya verilmesi, sair ticari hakların alınıp satılması, iģletilmesi, yönetim esaslarının belirtilmesi % ĠġTĠRAKLER TOPLAMI % PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI Para Birimi Alış Tarihi Alış Maliyeti Miktarı Bileşik Faiz Oranı Vade Birim (TRL) Portföy ( TRL) Vadesiz Döviz Tevdiat ,13 1% Denizbank A.ġ. USD 391,09 1, ,55 0% T.Finans Katılım Bankası A.ġ. USD 4.221,53 1, ,94 0% Vakıfbank A.ġ. USD 4.187,32 1, ,17 0% ĠNG Bank USD 65,50 1, ,78 0% Akbank A.ġ. USD ,07 1, ,15 1% T.Finans Katılım Bankası A.ġ. EURO 802,47 2, ,16 0% Albaraka Türk A.ġ. EURO 166,71 2, ,64 0% Akbank A.ġ. EURO 576,70 2, ,78 0% T.Finans Katılım Bankası A.ġ. GBP 627,69 2, ,96 0% Vadesiz YTL Mevduat ,98 1% T.Finans Katılım Bankası A.ġ. TRL ,17 0% Denizbank A.ġ. TRL ,76 0% Yapı Kredi Bankası A.ġ. TRL ,10 0% Bank Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,63 0% Albaraka Türk A.ġ. TRL ,19 0% ġekerbank A.ġ. TRL ,39 0% Akbank A.ġ. TRL ,54 1% TC Ziraat bankası TRL ,00 0% Millienium BNK TRL 1 747,83 0% Ing Bank A.ġ. TRL ,47 0% Garanti Bankası A.ġ. TRL 1 754,66 0% Vakıfbank A.ġ. TRL ,25 0% Albaraka Türk A.ġ. TRL ,99 0% Akbank A.ġ. TRL ,00 0% Tahvil ve Bonolar ,00 0% Deniz Yatırım A.ġ. TRL ,71% ,00 0% Vadeli YTL Mevduat ,64 4% Akbank A.ġ. TRL ,00 9,85% ,00 1% Akbank A.ġ. TRL ,00 9,85% ,00 0% Denizbank A.ġ. TRL ,04 10,25% ,04 1% T.Finans Katılım Bankası A.ġ. TRL ,60 10,07% ,60 2% PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI TOPLAMI 0% ,75 6% 100% HAZIR DEĞERLER ALACAKLAR DĠĞER AKTĠFLER BORÇLAR NET AKTĠF DEĞER PAY SAYISI PAYBAġI NET AKTĠF DEĞERĠ (TL) 10,68 ORTAKLIK HĠSSE SENEDĠNĠN ĠMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FĠYATI 4,79

3 DĠĞER BĠLGĠLER Portföydeki Projelere Ġlişkin Olarak Yıllar Ġtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları : Ġstanbul Sapphire 0 0 1,6302 Esenyurt Lojistik Merkezi 0 0 2,3492 Beylikdüzü Çınar Evleri Konut Projesi 0 0 Alınan Kredilere Ġlişkin Açıklamalar : 1,5460 2,0491 Faiz Oranı Kredi Alınan Kuruluş Para Birimi Kredi Tutarı (Ġlgili Para Birimi Kredi Tutarı Vadesi (Yıllık) Açıklamalar Denizbank A.ġ. USD ,50 Kredi 1 yıl, 1 hafta vade ile kullanılmıģ, tek seferde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD ,10 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ. USD ,96 Anapara ve faiz her ay eģit taksitler halinde ödenecektir. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ. USD ,56 Anapara ve faiz her ay eģit taksitler halinde ödenecektir. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ. USD ,96 Anapara ve faiz her ay eģit taksitler halinde ödenecektir. Vakıfbank A.ġ. USD ,50 Ġlk 1 yıl faiz ödemeli, sonraki yıllarda 24 ay eģit taksitler halinde ödenecektir. Albaraka Türk A.ġ. TRL ,38 Anapara ve faiz her ay ödeme planındaki tutarlar üzerinden ödenecektir. Albaraka Türk A.ġ. TRL ,78 Anapara ve faiz her ay ödeme planındaki tutarlar üzerinden ödenecektir. Millienium TRL ,90 1 Yıl vadeli,vadesinde tek seferde ödenecektir. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-141 TRL ,88 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-142 TRL ,88 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-143 TRL ,04 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-144 TRL ,92 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-145 TRL ,68 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-146 TRL ,68 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-147 TRL ,80 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-148 TRL ,28 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ TRL ,84 Anapara ve faiz her ay ödeme planındaki tutarlar üzerinden ödenecektir. Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,06 4 Ay ödemesiz, 12 aylık taksitler halinde geri ödemeli Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,18 4 Ay ödemesiz, 15 eģit taksitler halinde geri ödemeli Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,72 15 Ay vadeli, 15 eģit taksitler halinde geri ödemeli Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,13 9 ay vadeli eģit taksitler halinde ödenecektir. Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,13 9 ay vadeli eģit taksitler halinde ödenecektir. Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,13 9 ay vadeli eģit taksitler halinde ödenecektir. Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,13 9 ay vadeli eģit taksitler halinde ödenecektir. Demir-Halk Bank EUR ,51 1 yıl vadeli döviz kredisi Albaraka Türk A.ġ. EUR ,80 Anapara ve faiz her ay ödeme planındaki tutarlar üzerinden ödenecektir. Albaraka Türk A.ġ. EUR ,40 3 ay geri ödemesiz 12 ay eģit taksitler halinde anapara ve faiz olarak ödenecektir. Garanti Leasing TRL Yıl vadeli 36 ay eģit taksitler halinde ödemeli Ak Leasing TRL Yıl vadeli 36 ay eģit taksitler halinde ödemeli Denizbank A.ġ.Teminat Mektubu TRL Süresiz - Kesin Teminat Mektubu T.Finans Katılım Bankası Teminat Mektubu TRL Süresiz - Kesin Teminat Mektubu Rehin, Ġpotek ve Teminatlara Ġlişkin Açıklamalar : Ġstanbul Büyükçekmece Yakuplu'da, tarla vasfında, toplam alanı ,91m2 olan 5 adet ayrı parselde bulunan arsaların tamamı üzerinde Denizbank A.ġ. Lehine 1. dereceden USD ipotek bulunmaktadır Ġstanbul Ġli;Esenyurt Ġlçesi;Esenyurt Köyü 347 Ada 10 No'lu parsel 16 bağımsız bölüm ara katlı depo üzerinde Vakıfbank lehine 1. dereceden USD ipotek bulunmaktadır. Ankara Altındağ'daki 1,2,3,4,5,133 ve 134 nolu bağımsız bölümler üzerinde Türkiye Finans A.ġ. lehine 1. dereceden TL ipotek bulunmaktadır. Ġzmir Ġli, Seferihisar Ġlçesi, Payamlı Köyü, Galinos Mevkii 1 Pafta, 1356 parselde m2 alana sahip Arsa ve üzerinde m2 kapalı alana sahip, kullanılmayan dinlenme tesisi üzerinde T.Finans A.ġ. lehine TL 1. dereceden ipotek vardır. Ġstanbul Sapphire gayrimenkul projesindeki 345 adet bağımsız bölüm için Akbank lehine verilen USD ipotek bulunmaktadır. Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler : Yeni kullanılan banka kredileri ilave edilmiģ, Kapanan krediler tablodan çıkartılmıģtır. Proje maliyetleri artmıģtır. Tamamlanan projeler tabloda binalar kısmında gösterilmiģtir. Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklere Ġlişkin Bilgiler :

4 PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERĠ 1. %50 Kontrolü A) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ VE GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR B) PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRĠMENKUL ÖDEMELERĠ ĠÇĠN TUTULAN KISMI C) GAYRĠMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRĠMENKUL ÖDEMELERĠ ĠÇĠN TUTULAN KISMI (A+B) D) ĠġTĠRAKLER E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI F) ĠġTĠRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI (D+E) 2. Mevduat Kontrolü A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat B) Vadeli /Vadesiz TL Mevduat C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat 3. Ġştirak Sınırı Kontrolü A) A.ġ. C) ĠĢtirakler Toplamı 4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü Beş Yıl Geçmiş Alış Tarihi Tablo Tarihi mi? % 0 0% % % % % % % Portföy Ġstanbul Büyükçekmece Beylikdüzü Hayır % Ġstanbul Büyükçekmece Yakuplu Hayır % Ġstanbul Beylikdüzü Kavaklı Hayır % Ġzmir Seferihisar Hayır % Üç Yılı Geçenlerin Portföy Toplamı 0 5. Kredi Sınırı Kontrolü Kredi 1 Denizbank A.ġ Kredi 2 Akbank A.ġ Kredi 3 Akbank A.ġ Kredi 4 Akbank A.ġ Kredi 5 Akbank A.ġ Kredi 6 Akbank A.ġ Kredi 7 Akbank A.ġ Kredi 8 Akbank A.ġ Kredi 9 Akbank A.ġ Kredi 10 Akbank A.ġ Kredi 11 Akbank A.ġ Kredi 12 Akbank A.ġ Kredi 13 Akbank A.ġ Kredi 14 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 15 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 16 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 17 Vakıfbank A.ġ Kredi 18 Albaraka Türk A.ġ Kredi 19 Albaraka Türk A.ġ Kredi 20 Millienium Kredi 21 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 22 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 23 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 24 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 25 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 26 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 27 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 28 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 29 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ

5 Kredi 30 Asya Katılım Bankası A.ġ Kredi 31 Asya Katılım Bankası A.ġ Kredi 32 Asya Katılım Bankası A.ġ Kredi 33 Asya Katılım Bankası A.ġ Kredi 34 Asya Katılım Bankası A.ġ Kredi 35 Asya Katılım Bankası A.ġ Kredi 36 Asya Katılım Bankası A.ġ Kredi 37 Demir-Halk Bank Kredi 38 Albaraka Türk A.ġ Kredi 39 Albaraka Türk A.ġ Kredi 40 Garanti Leasing Kredi 41 Ak Leasing Kredi 42 Denizbank A.ġ.Teminat Mektubu Kredi 43 T.Finans Katılım Bankası Teminat Mektubu Krediler Toplamı ,20 NET AKTĠF DEĞER (1) Tablodaki veriler yanında para cinsi belirtilmediği sürece TL olarak girilmiştir. (2) Tabloda bina, arsa ve arazilerin ekspertiz değerleri KDV hariç olup, KDV dahil değerler aşağıdaki gibidir. İstanbul Büyükçekmece Beylikdüzü'nde 2 adet arsada hisse : TL İstanbul Büyükçekmece Yakuplu'da 5 adet arsa : TL İzmir Seferihisar'da 1 adet arsa : TL İstanbul Beylikdüzü Kavaklı'da arsa : TL Ankara Altındağ'da işyeri (5 adet bağımsız bölüm): TL İstanbul Esenyurt Lojistik Merkez Projesi : TL (3)Ankara Altındağ İlçesinde alınan 134 ve 135 nolu bağımsız bölümlerin alım bedellerinin ekspertiz değerinden büyük olmasının nedeni, aynı yerde bulunan ve bitişik olan 1,2,3,4,5 nolu bağımsız bölümlerle beraber alınmış ve tamamı için pazarlık yapılmıştır. Bu bağımsız bölümler diğerlerinden daha önce tapudan devir yapıldığı için ayrı gözükmektedir. Bu bağımsız bölümlerin tamamı, ekspertiz değerinden düşük bir bedelle satın alınmıştır. (4) Çınarevler Projesine ait ekspertiz değeri tarihi itibariyle tamamlanmış satılmayan toplam 18 adet dairenin ekspertiz değerini göstermektedir ve KDV Hariçtir. Çınarevler projesinin tamamlanmış olup,yapı kullanma izin belgesi alma süreci devam ettiğinden taşınmaz gayrimenkul projelerinde gösterilmiştir. (5) Gayrimenkul projelerinden Sapphire Projesi Kiler GYO A.Ş. ye ait olan kısımının KDV dahil tutarı TL'dir.İstanbul Sapphire projesinin ekspertiz değerine, portföy tablosu tarihi itibariyle satılan 55 adet dairenin değeri olan USD dahildir. (6) Gayrimenkul projelerinden Zonguldak projesinin portföy değeri tarihli değerleme raporundaki arsa ekspertiz değerine, tablo tarihine kadar projeye ilişkin olarak yapılan (ödenen) arsanın satın alınması dışındaki harcamaların eklenmesi suretiyle oluşan toplam tutardır.ilgili değerleme raporunda arsa ekspertiz değeri KDV hariç ,00 TL'dir. KDV dahil ekspertiz değeri ,18 TL'dir. (7) Kartal da 2795 ada, ve 84 nolu adalar diğer aktifler içerisinde 0 bedelle yer almıştır. Yapılan sözleşme gereğince dava sonucuna göre ilgili şirkete bila bedelle devredilecekleridir. (8) İstanbul Sapphire kira ekspertiz değeri, kiralanabilir alanların ortalama m2 ekspertiz değerini göstermektedir. Kira bedeli, m2 kiralanan alanların aylık sabit kira + ciro üzerinden gerçekleşen kira bedellerinin ortalama m2 fiyatı olarak alınmıştır.

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5708 ADA 63 PARSEL ÜZERİNDEKİ İŞ KULE BİNASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ISGY-1410001 ANKARA ÇANKAYA İŞ KULE RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İSTANBUL - TUZLA ARSA VE ÜZERİNDE KÂİN PROJESİNDE 7 BLOK, MARKET VE KREŞ YAPI İNŞAATI (20 PAFTA, 1329 PARSEL) Değerlemeyi Talep Eden

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH : 12/02/1998 Kuruluşumuzun, Lüleburgaz da bulunan ilaç tesislerine 870 milyar TL tutarında modernizasyon ve darboğaz giderici makina yatırımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : FĠNANSAL KĠRALAMA, FAKTORĠNG VE FĠNANSMAN ġġrketlerġnce ALACAKLARI ĠÇĠN AYRILACAK KARġILIKLARA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ 1 (20 Temmuz 2007 Tarihli

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II 14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Yapılan İkrazlar İzleme Raporu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Yapılan İkrazlar İzleme Raporu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Yapılan İkrazlar İzleme Raporu 2003 YILI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ EKİDİR Ekim 2004 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA YAPILAN İKRAZLAR İZLEME RAPORU

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

CENGİZ GÖKMEN LEASİNG

CENGİZ GÖKMEN LEASİNG MAKALE CENGİZ GÖKMEN LEASİNG Yatırımcıların yapmak istedikleri yatırımları kendi öz kaynaklarından karşılamak veya banka kredisi ile gerçekleştirmek yerine kullanabilecekleri alternatif finans tekniklerinden

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı