BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun , , 28, , 6, ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve"

Transkript

1 BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun , , 28, , 6, ve 7.12:2012 tarihinde almış olduğu Bakanlığınızı ilgilendiren: kararlar bilgi ve/veya gereği için ilişikte takdim lunur. ; Arşiv Memuru Topla. Karar

2 KARAR NUMARASI:K(f) KIBRIS TÜRK KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD MALİ YILI HESAPLARI (Önerge No:2010/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan K.T: Kooperatif Merkez Bankası Lt'd.! in 2011 Mali Yılı teftiş edilmiş hesaplarını onayladl 12: : ; DAĞİTİM ' Bilai Gereği KKTC Başbakanlığ. (RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı.. :/ Bütçe Dairesî Müdürlüğü

3 KARAR NL)MARASI: K(l 1) DERVİŞ BESİMLER'İN SÖZLESMELİ STATÜDEKİ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI -.. (Önerge No:2481/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Başbakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme: Ajansı'nda (YAĞA) sözleşmeli personel statüsünde direktör olarak görev ifa eden ve görev süresi tarihinde sona eren Derviş Besimler'in hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle, 37/2008 sayılı Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAĞA) Yasası'nın 9'uncu maddesi uyarınca değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 6(2) maddesi uyarınca önergeye ekli sözleşmesinin hitam tarihi itibarıyla 1 (bir) yıl daha uzatılmasını ve ödeneğinin ise Başbakanlık 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. ~ " ' ' Dağıtım:, i : Biici Gereâi: KKTC Başbakanlığı (RG) Maiiye Bakanlığı... Bütçe Dâiresi Müdürİüğü. Hazine.ye Muhasebe.Dairesi Müdürlüğü personel Dajresi Müdürlüğü

4 KARAR NL)MARASI: K(l 1) BOSTANCI GENÇLİK MERKEZİ HALK MÜZİĞİ KOROSUNUN TARSUS TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 DERNEĞİ'NİN DÜZENLEYECEĞİ KONSERLERE KATILIMLARIYLA İLGİLİ UÇAK BİLETLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2420/2012) (M.E.G.S.B.) ' I Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim, Gençlik ye Spor Bakanlığı'na bağlı! Gençlik Dairesi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bostancı Gençlik Merkezi Halk- Müziği Korosu'nun idareci ve müzisyenlerden oluşan ve j önergeye ekli sunulan 20 kişilik ekibinin, Aralık 2012 tarihleri arasında Türkiye'de Tarsus'ta Tarsus Türk Halk Müziği'Derneği'nin düzenleyeceği. konserlere katılımlarıyla ilgili Ercan-Adana-E'rcan gidiş-dönüş uçak biletlerinin 2012: Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Gençlere Y'öneiik Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı.. ı ' İ Dağıtım: Bilgi.Gereai: KKTC Başbakanlığı (RG) Milli Eğitim, Gençlik ve. Spor Bakanlığı. ; ; Maliye Bakanlığı '' Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe.Dairesi Müdürlüğü

5 KARAR NUMARAÖh K(İ 1) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGEYE YATİRİMCİ, MÜRACAAT! (Önerge No:2445/20l2's Bakanlar Kurulu, Aerotrans Support import & Export Co. Ltd.'e yedek 1 parça ticareti yapmak amacı ile Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesinde! posta kutusu verilmesini onayladı. " I DAĞİTİM Biiai Gereği KKTC Başbakanlığı.(RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maiiye Bakanlığı

6 KARAR NUMARASİ: K(! 1) GAZİ MAG USA vti : (Önerge No:2445/2012) : ' ' '. " 1 j 1 Bakanlar Kurulu. Petromed Shipping Free Fort Ltd.'e gıda ve genel ithalat ihracat; ;fâsfli^etinl : ::ger^kieştirmek" amaci ile Gazirnağüsa Serbest Liman ve Bölgesi'nde posta kutusu verilmesini onayladı DAĞITIM.. Bilai Gereai KKTC Başbakanlığı (RG) ;, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı

7 KARAR NL)MARASI: K(l 1) K(l1) SAYİ VE TARİHLİ KARARİN TADİLİ (Önerge No:2447/2012) ; I (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kuruiu'nun aimış olduğu K(i!) sayı ve tarihli karar ile oluşturulan Trafik Eğitim Parkı Yönetim Kuruiu'na Maliye Bakanlığından:bir üst düzey temsilcinin ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı'nın da üye olarak atanmasını, ve bahse 'konu kararın bu yönde tadil edilmesini onayiadı Daaıtım: Bilai Gereği:. KKTC Başbakanlığı (RG) İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakaniığ: v Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı' Milil.Eğitim, Geriçiik.ve- Spor.Bakanlığı Maliye Bakanlığı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü ' Personel-Dairesi Müdürlüğü

8 KARAR NUMARASİ; K(1I)2565^2Q12 MUHACERET DAİRESİ VE. NÜFUS KAYİT DAİRESİ MÜÛÜRLÜKLERİ'NİN VERİ VE YAZİLİM SİSTEMLERİ İLE İLGİLE İHTİYAÇLARIN İN KARŞILANMASI Bakanlar ; Kurulu, Muhaceret Dairesi ye f Nüfus Kayıt Dairesi Müdüriükleri'nin veri ve yazıiım : sistemleri ile ilgili ihtiyâçlarının karşılanması için aşağıdaki kararı aldı: 1- Devlet İhale Tüzüğü'nün 3'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereği, Muhaceret Dâiresi Müdürlüğü'nün veri ve yâzılim sistemleri gideri için, 'den tarihine kadar Kıbrıs Sentez Bilgisayar Ltd. ve. Analiz Systems (Özgü)' Ltd.'e ödeyeceği- 30,000 TL'nın 2012 Mali Yılı İçişleri ve Yerel Yönetimler. Bakanlığı'na; bağlı Muhâceret Dairesi j Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Bilgisayar Yazıiım Alımları ve ' Yapımlan" kaleminden karşılanması; 2- Devlet İhale Tüzüğü'nün 3'üncü maddesinin 2'nci fıkrası; gereği, Nüfus Kayıt Dâiresi Müdürlüğü'nün veri. ve yazılım sistemleri gideri için 'den târihine kadar Kıbrıs Sentez Bilgisayar Ltd. ve Analiz Systems (özgü) Ltd.'e ödeyeceği. 30,000 TL'nın 2012 Mali Yılı İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı'na bağlı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Bilgisayar. Yazılım Alımları ve Yapımları" kaleminden karşılanması.' : (Önerge No:2448/2012) (İ.Y.Y.B.) DAĞİTİM: Bilgi Gereği: KKTC Başbakanlığı (RG). içişleri ve Yerel Yönetimier Bakanlığı ;. Maliye 3akanlığ! Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi.Müdürlüğü

9 KARAR NUMARASİ: K(l 1) KAMU YOLU AYRİLMASİ (LAPTA) (Önerge No:2454/2012) ;; (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, kamu yoiu ayrılmasına ilişkin aşağıdaki kararı -aldı: 1) Lapta Bölgesi'nde gelişimin'sağlanması için Belediye Meclis Kararı, mal sahiplerinin muvafakatleri île Şehir Planlama: Dairesi'nin görüşleri doğrultusunda önergeye ekli 2 adet haritada gösterildiği şekilde Lapta Tınaztepe Mahallesi p/h Xl/14 E1 (kamu yolu 2) ve Lapta köyü Kocatepe Mahallesi p/h X!/15 E2 & X!/23 El & XI/23 E1-VV1 (kamu yolu 3)'de kain olup önergeye-ekli -haritada-renklendirilen', kısımların kamu ve yaya yolu olarak ayrılması, 2) Sözkonusu yollara ilişkin tüm yasal izinlerin Lapta Belediyesi tarafından ilgili dairelerden -alınarak alt yapı ve asfaltlama -masraflarının yine adı geçen Belediye tarafından karşılanması-, 3) Yukarıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla bahse konu kamu. yollarının tapu haritaları ve kayıtlarına işlenmesi için Tapu ve Kadastro Dairesi'nin yetkiii kılınması 'Dağıtım:-; 3iial Gersai: KKTC Başbakanlığı (RG) içişieri vs Yerel YöReiimisr Baksniığı

10 KARAR NU 1\/İARAS 1: K(l 1) KAMULAŞTIRMA İHBAR! (GÖNYELİ) (Önerge No:2471/2012) (İ.Y.Y.B.) 'Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dere yaiakiarmdaki su akışının sağlanması, idame ve geliştirilmesi için yani dere yatağı için gerekli olduğundan Lefkoşa kazasına bağlı Gönyeli köyü'nde kain olup özel mülkiyette bulunan pafta/harita XXI/21.W2 Blok "G" 271 no'iu parselin kamulaştırılması ile ilgili olarak 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 4'üncü maddesi uyarınca hazırlanan ekieki "Kamulaştırma İhban"nr onayladı. " ' Dağıtım'/; Bildi-Gereği: - KKTC Başbakanlığı (RG) İçişleri ve Yere! Yönetimler Bakanlığı

11 .19v2 : Mm.ÂVıM.,tETİSABltâ ÂSI. -'<15/62 Sayjb Yasa) ' 'MadĞe4 Gereğiace Kggaiaşferiıa ;İab»rı Bh ihbardaki- cstvside iarif eduas taşmmaz.yraaim yeni ders yatağı olüşfemşîiaaa için yani Eıiasv Sabns Türk CBsJİranyetî'BİB dere yatakkaodaka sc akışının sağlanması, idame ve gsiişiiriiraesl için ve 'aşağıda, gösterilen nedşaîerie yani dere yaıağs içârs gsrakii oiduşuadas.; İcaHSUisşnniaıas garskâfi ' ihbar.edilir. ~ * / " Söz koausti.îaşînmas.-ma']-.üzerinde bsabangi bir Kak veya yara- taişp soen vs tskiif edâlen kamaiaştırmays itiraz eden hsrfaansjj bir kişinin; bu Sıbarm fesini Gazete'ds yayımlandığı tarih âm başlayarak oııbeş gün içinde îçişleri vs Yarel Yönsümier Bakanlığına hak veya yararının tafsilatını vs bunun delillerini vetototiı-dass&leyea taas 'usdsjolerim biidfaaesi istenir. - C S T V S L Lefkoşe kaıasma bağh Gönyeli köyünde kain otap 02si mülkiyette bolnnan Pafîa/Bariia X X L 2 L W 2 Blok Ğ Parsel 2?1 sayılı parssiis üşmüaden oîaşau.ve.içişleri ve Ysrsî Yönetimler Bakanlığı Müsteşarı taraöndan imzalanan ' tarihli piân teşrindeki san boya ile -boyanmış saha içinde kaisı; ve iaîsuath. şekilde görülen taşınraasînalıa icapsadığ; sabajm a^ 2- Plân, ilgili kişiler iarafmdau Ls&oşa'aa İçişleri :,vs Yersl Yönetimier Bakmhgsıda tetkik edüebihr. (L'şa D329/09)

12 y ' 'MÖLEİYET.CETVELİ Kavsi Pasrâ/Ba His- Bîc.fe Parsel Ateş Kayüb'Mai Saitil» j No Hisse i G23S 3öO.'2].W2 G /5' Musca YalcmGüi i I.'D SU22B İİQZ13i j i,'5 : -K5çiayat-Gökvskaş l.'svşhgib I i/5 Şaz7ye YâŞrz! ;,. ı I;

13 KARÂR NUMARASİ: K(l 1) K(l 1) SAYİ VE TARİHLİ KARARİN TADİLİ (Önerge No:2492/2012) (M.B.) Bakanlar.Kurulu- ve Ulaştırma Bakanlığı ile ihaleyi kazanan! Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. & Terminal Yapı ve Ticaret Ltd. i Şirketi arasında KKTC Ercan Havaalanı'nın İsletme Haklarının Devredilmesine, İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi İmzalanmasıyla ilgili Bakanlar ı Kurulu'nun almış olduğu K(H) sayı ve tarihii kararın tâdil I edilerek, 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası'nın; 7'nci maddesinin (4)'üncü j fıkrasının (E) bendi uyarınca, ihale şartnamesi gereği yeni kurulacak şirket ile j Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında sözleşme'imzaîanmasını onayladı I DAĞİTİM: Bilai. Gereai: KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı... Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Büiçe : Dairesi Müdürlüğü

14 KARAR NUMARASI: K(i!) f ÖDENEK AKTARMA ' ' (Önerge ;No:2494/2012) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kuruiu, 2012 Maii Yıiı Çalışma ve Sosyal Güveniik Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve'öğrenim Öİderleri" j kaleminden 3, TL'nın alınarak Temsil Giderleri" ) kalemine aktarılmasını; onayladı ! DAĞITIM:.. Bilai Gereai: KKTC Başbakanlığı (RG) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Maliye. Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

15 KARAR NUMARASI: K(ll) YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:24 96/2012). (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 15 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen "Ekonomideki Gelişmeler ve Türkiye'ye Yansımaları" konulu toplantıya katılmak amacıyla Mersin'e giden Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Özel Kalem Müdürü Koralp Şerifoğlu, Basın Danışmanı Burhan Canbaz ve Bakanlık Çalışanı Bülent Çalışkan'ın Kasım 2012 tarihlerine bağlı olarak Ercan-Adana-Ercan gia'iş-dönüş uçak bilet bedelleri, mevzuat gereği harcırahları, iaşe-ibate ve diğer masraflarının Mali Yılı Ekonomi ve.enerji Bakanlığı Bütçesi, altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı Daâıtım: Bilai Gereği: KKTC Başbakanlığı (RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı -.': Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine.ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü V v. i:

16 ' KARAR NUMARASİ: K(İ!)2572-2Öi2 GAZİ M AĞ USA SERBEST LİMAN VE BÖLGESİNE YATİRİMCİ MÜRACAATI (Önerge No:2497/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, Muhareb Trading Consultancy Ltd.'e Uluslararası Ticaret (gıda, rriedikal ve petrol ürünleri) ve Uluslararası Ticari Müşavirliğini gerçekleştirmek amacı ile Gazimağusa Serbest Uman ve Bölgesi'nde posta kutusu yerilmesini onayladı 'İV DAĞITIM Bilai Gereği KKTC Başbakanlığı (RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı '.:;. Maiiye Bakanlığı- î

17 KARAR NUMARASİ: K(! 1) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE'YE YATIRIMCI MÜRACAATI : (Önerge No:2498/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu,- Cognitive Trading Ltd.'e her.türlü eğitim ekipmanı alımsatımım gerçekleştirmek amaç: iie Gszimağusa Serbest Liman ve Bölgesi'nde posta kutusu verilmesini onayladı ' ;' '. DAĞITIM i Biiai Gereâi o - KKTC Başbakanlığı (RG). Ekonomi vs Enerji Bakanlığı. ^ Maiiye Bakanlığı y. r: y

18 KARAR NUMARASI: K(! 1) KKTC BİTKİSEL ÜRETİM ÇALIŞTAYI GİDERLERİNİN KARŞILANMASI '. (önerge No:2499/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Çukurova ÜniversitesiZiraat; Fakültesi tarafından yürütülen "KKTC Bitkisel Üretim Master Plan?" çalışmaları kapsamında, Aralık 2012 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) "KKTC Bitkisel Üretim Çalıştayı" düzenleneceğinden bu çerçevede otel masrafları (ilgili salon kiraları, izaz ikram ve teknik donanım desteği), ktrtasiye ve reklam giderlerinin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan 'Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi" ' kaleminden karşılanmasını onayladı Daâ'ıtım:. ; :. Biiai Gerear: -.''.': KKTC Başbakanlığı.(RG).. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı iviaiiye Bakanlığı Bütçe'Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü::

19 KARAR NUMARASİ: K(l 1) MERSİN'DE DÜZENLENECEK EĞİTİM ÇALİŞMALARİNA KATILIM; (Önerge No.2500/2012) :,': (T.D.K.B.) Bakanlar. Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile 1 Kuzey ^Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan "Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü" uyarınca Mersin Orman Bölge: Müdürlüğü'nde eğitime tabi tutulacak olan ve ekteki listede eğitime katılacakları tarih, eğilimin içeriği ve isimleri belirtilen Orman Dairesi Müdürlüğü personeli 21 teknik elemanın belirtilen tarihler kapsamında Ercan-Adana-Erean gidiş-dönüş uçak bilet bedellerinin Tarım ve Doğai Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı 2012 Mali Yılı Orman Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi" ^ 10-0S i-3^ kaleminden karşılanmasını onayladı. ' Daaıtım:.'. - : 'v. Biiai Gereği:.. ;. KKTC Başbakanlığı (RG) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığf.. Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü : Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi. Müdürlüğü :

20 19-23 Kasım 2012;tariiiierindeMer;sin î de düzenlenen "Ağaçlandırma Eğitimi"ne katılan ve isimleri aşâğıda verilen personelin 18 Kasım gidiş ve 24 Kasım 20'12 dönüş olmak üzere uçak biletleri; AĞAÇLANDIRMA (19-23/11/2012 Adı-Sovadı Mevkii ve Hizmet Sınıfı Görev Yeri-Sefiiöi 1- Mehmet Onbaşı II. Derece Mühendis Yardımcısı Güzelyurt 2- Hüseyin Hançeriioğiu : İL Derece : Mühendis Yardımcısı Güzelyurt 3- Fırat Erkanat IV. Derece Orman. Memuru Alevkaya 4- Ferit Konti IV, Derece Orman Memuru Lefkosa 5- Arif. Gencel İV. Derece Orman Memuru Kantara Kasım 2012 tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek olan "Yangınlarla Mücadele Eğitimi"ne katılacak olan ve isimleri aşağıda verilen personelin 25 Kasım gidiş ve 1 Aralık 2012 dönüş olmak üzere uçak.biletleri; YANGINLARLA MÜCADELE (26-30/11/2012) Adı-Sovadı Mevkii ve Hizmet Sınıfı Görev Yeri-Sefliqi 1- Kamil Özkalkanlı (.Derece Kıdemli Müh. Yardımcısı Güzelyurt 2- Savaş Yurdakul l.derece Kıdemli Müh. Yardımcısı Kantara 3- Gökhan Akar ^ II.Derece Mühendis Yardımcısı Lefkoşa 4_ Mustafa Akyüz III. Derece Orman Müfettişi Girne c Mehmet Ali III. Derece Orman Müfettişi Alevkaya Dağsevenier

21 3-7 Araiık 2012 tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek olan "Orman Zararlıları iie Mücadele^ Eğitimi''ne katiiâcak olan ve isimlen aşağıda verilen Aralık gidiş ve 8 Aralık 2012 dönüş olmak üzere ucak biletleri; ORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE : (3-7/12/2012) " Adı-Sovadi Mevkii ve Hizmet Sınıfı Görev Yeri-Sefliöi 1- Osman Sungu ll.darece Mühendis Yardımcısı Gime 2- Salih Ercan III. Derece Orman Müfettişi Alevkaya 3- Ali Yel. III. Derece Orman Müfettişi Kantara 4- Mehmet Çangar III..Derece Orman Müfettişi Güzelyurt 5- Cemal Canselen IV. Derece Orman Memuru Lefkoşa Aralık 2012 tarihlerinde Mersin'de düzenlenecekolan "Orman:Haritalarını Okuma ve Yorumlama Eğitimi"ne katılacak olan ve isimieri aşağıda verilen personeiin 9 Aralık gidiş ve 15 Aralık 20İ2 dönüş olmak üzere ucak biletleri; ORMAN HARİTALARINI OKUMA VE YORUMLAMA ' ' " (9-15/12/2012). ' Adı-Soyadi; Mevkii ve Hizmet Sınıfı Görev Yeri- Sefiiai 1- Adil Çobanoğlu ; i,derece Kıdemli Mühendis Yardımcısı Alevkaya 2- Veli Balcı III. Derece Orman Müfettişi(Harita Müdürlük Teknikeri) 3- Hasan Karpuzca İli. Derece Orman. Müfettişi Güzelyurt 4- Muammer Gök III. Derece Orman Müfettişi Kantara c YusufTezer IV. Derece Orman Memuru Lefkosa 6- Hasan Yoıdağ IV. Derece Orman Memuru Gime - şs> v -

22 KARAR NUMARASİ: K(! 1) "IDME" ULUSLARARASI AFET YÖNETİMİ FUARI'NA KATILIM (Önerge No:2520/2012) (KKTCBb.) Bakanlajr Kurulu, Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen "IDME" Uluslararası Afet Yönetimi Fuart'na aşağıda adı-soyadı ve görevi belirtilen personel katıidığsndan; bu bağlamda anılan personelin Ercan- İstanbul-Ercan : gidiş-dönüş uçak biletleri ile mevzuat gereği öngörülen harcırahlarının Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 2012 Maii Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. Adı-Soyadı: : Görevi:; Ali Gürtekin Mehmet Yılmabaşar Ahmet G. Öktem Suzan TavukçL Cemal Betmezçğlu Ayten Türksoy Kd. Şube/Bölge Müdürü Şube/Bölge Müdürü İkmal Donatım Şube Müdürü III. Derece Siv. Svn. Memuru III. Derece Teknisyen IV. Derece Daktilo Sekreter DAĞITIM: Bilgi Gereği:. KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı- Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

23 KAPxAR NUMARASİ: K(!!)2580-2GT2 YURTDİŞİ ZİYARET ;. (Önerge. Nc:2505/2012) (İ.Y.Y.B.) ' Şğkanlar;;^ 2012 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi Toplantısına Türkiye Cumhuriyeti Şehircilik ve Çevre Bakanlığı' Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün davetlisi olarak katılan İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, özel Kalem Müdürü İsa Nurçin, Basın Danışmanı Nazmi Pınar, Plan Proje Müdürü Nazmiye Çelebi ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Hüdaverdi İyikalp'in İstanbul'da kaldıkları süre içerisindeki harcırahlarının 2012 Mali Yılı İçişieri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı DAĞITIM: Bilai Gereği:. KKTC Başbakanlığı (RG) içişleri-ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Maiiye Bakanlığı ; Bütçe Dairesi-Müdürlüğü: Hazine ve-muhasebe Dairesi Müdürlüğü- Personei Dairesi Müdürlüğü

24 KARAR NUMARASI: K(ll) % 2 K(H) SAYI VE TARİHLİ KARARIN İPTALİ (Önerge No:2506/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında: Gime/Zeytinlik'te Turizm YatırımıArfıaçiı Parsel KiralanrfıasVna ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(l!) sayı ve İ2 tarihli kararın iptai edilmesine karar verdi PAG İTİ IV!: '. Biiai Gereai: KKTC Başbakanlığı (RG) içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Maliye Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: K(II)2583-2Öİ2 DAVETLİ ZEVAT : (Önerge No:2508/2012) : - (KKTCBb.) Bakanlar -Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs: Türk Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 sayılı "Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri: Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği. Protokolü" çerçevesinde Kasım 2012 tarihleri arasında ülkemizde düzenlenen Beden Dili konusunda konferans vermek amacıyla belirtilen tarihlerde KKTC'ne geien Beden Dili Uzmanı Ahmet Şerif Izgören'in geiiş-dönuş uçak bileti ile ülkemizde bulunduğu süre içerisindeki konaklama ve yemek' masraflarının Polis Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama; Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı DAĞITIM:.' Bilal Gersai: KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü. Hazine ve Muhasebe Dairesi. Müdürlüğü

26 (<ARAR NUMARASI: K(İI)258^-20İ2 YURTDIŞI GÖREV (Önerge. No:2509/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, 1-8 Aralık 2012 tarihleri arasında Edirne'de; icra edilecek Kara Kuvvetleri Komutanlığı "BES 2012" güreş müsabakasına; katılmak üzere Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'güreş takımında yer alan: Polis Genel Müdürlüğü personeli Sivil Hizmet Görevlisi Yusuf Çocuk, (K.K.No:1880'90) ve Sivil Hizmet Görevlisi Murat Göztaş'ın (K.K.No:2î4891) U Aralık 2012 tarihinde İstanbul üzerinden; Edirne'ye giderek, güreşj; müsabakalarına katıldıktan sonra 8 Aralık 2012 tarihinde -adaya döneceklerinden adı.geçen -kişilerin-.ercan-istanbuf-ercari gidiş-dönüş uçak! biletlerinin karşılanmasını ayrıca İstanbul-Edime-İstanbul.arası gidiş-dönüşj otobüs biletlerinin bedeli olarak da kişi başı 100 TL'den olmak üzere iki kişi için! toplam 200 TL'nın ve yurt dışında görevli olarak kalacakları süre için yurt dışı I görev ödeneklerinin, Polis Genel Müdürlüğü Mali Yılı Bütçesi altında yer ; alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden ' karşılanmasını onayladı DAĞİTİM: \ : : > v;. :\ '/ - Bilâi'Gereği:. :. KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

27 KARAR NL)MARASI: K(l 1) TURİZM FUARI:YER -Kİ'RA'ÖpKETLERÎNİN^RŞİUVÎslMAS) (Önerge Nö:2510/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde, çeşitli ülkelerde düzenlenecek v olan iurizm fuarlarına katılım kapsamındaki alanların boş yer kira ücretlerinin karşılanmasına ilişkin aşağıdaki kararı aldı; a) Ocak 2013 tarihleri arasında Almanya'nın Düseldorf kentinde düzenlenecek olan Düsseldorf Boot Messe Turizm Fuarı'ndaki 16 m 2 alanın boş yer kira ücreti olan 5, Euro'nun; b) 1-4 Mart 2013 tarihleri' arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenecek olan Utazas Turizm Fuarr'ndaki 40m 2 'lik aianın boş yer kira ücreti olan.6, Euro'nun; c) Ocak 2013 tarihleri arasında Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenecek olan CMT Stuttgart Turizm Fuarı'ndaki 15 m 2 'lik alanın boş yer kira ücreti olan 5, Euro'nun; d) Ocak 2013 tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenecek olan Ferien Messe Wien Turizm Fuarı'ndaki 40 m 2 'lik. alanın boş yer kira ücreti olan 8, Euro'nun; e) Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek, olan Free' Münih Messe Turizm Fuarı'ndaki 40 m 2 'iık alanın: boş yer kira ücreti olan 8, Euro'nun; f) Ocak' 2013 tarihleri arasında Polonya'nın Varşova kentinde..' düzenlenecek olan ITM Turizm Fuarı'ndaki 40 rh 2 'İİk alanın boş yer kira ücreti olan 7,379. Euro'nun; g) Şubat.2013 tarihleri, arasında İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek olan BİT Milano Turizm Fuarı'ndaki 40 m 2 'lik alanın boş yer kira ücreti olan 7,340 Euro'nun; h) 30 Ocak-3 Şubat 2013 tarihleri arasında İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenecek olan FITUR Turizm Fuarı'ndaki 40 m 2 'lik alanın boş yer kira ücreti olan 6, Euro'nun; i) 6-10 M'ayis 2013 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai Emirliğinde düzenlenecek olan Arabian Travel Market Turizm: Fuarı'ndaki 40 m 2 'lik alanın boş yer kira ücreti olan 26,360.- U.SD'nin;

28 j) Ocak 2013 tarihleri arasında Slovenya'nın Liubljana keniinde düzenlenecek olan Alpe-Adria Tourism & Lisure Show Turizm Fuarı'ndaki 4.0 rrvtık alanın boş yer kira'-ücreti olan 4,800.- Euro'nun; k) Nisan 2013 tarihleri arasında Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenecek olan Spökje Travel Market Turizm Fuarı'ndaki 40 m-iik alanın boş yer kira ücreti olan 4,100.-Euro'nun; I) Mart 2013 tarihleri arasında Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek olan Le Salon Mondial Du Tourisme - MAP Turizm Fuarı'ndaki 40 m 2 'lik alanın boş yer kira ücreti olan 27,659. Euro'nun; T 2012 Mali Yılı Turizm Çevre ve Küliür Bakanlığı Bütçesi altında yer alan: Turizm "Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun 'Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,.Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanması. ' ' Dağıtım:. ;v.;. Bilgi Gereği:. KKTC Başbakanlığı (RG) : - Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı : Maiiye Bakaniığı ; Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

29 KARAR NUMARASİ: K(l!) YURTDİŞİ ZİYARET / (Önerge Na:2513/2012) - (M-B.) Bakanlar Kurulu, TC Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmek üzere 20 Kasım 2012 tarihinde Ankara'ya giden Maliye Bakanı Ersin R. Tatar, Özel Kalem Müdürü Coşkun Bundak ile Ezcan Özsoy'un, ; Ercan-Ankarâ-Erean gidişdönüş uçak biletleri ve diğer resmi harcamaların, 2012 Mali Yılı Maliye Bakanlığı. Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı DAĞİTİM: Bilai Gereği: KKTC Başbakanlığı (RG) Maiiye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

30 KARAR NUMARASİ: K(l 1) YURTDİŞİ ZİYARET (Önerge No:2514/2012) " İ'. v- (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, 23 Kasım 2012 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Active Academy 10. Uluslararası Finans Zirvesi Toplantısına katılmak amacıyla İstanbul'a giden Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Özel Kalem Müdürü Koralp Şerifoğlu, Basın Danışmanı Burhan Canbaz, Bakanlık Çalışanı Bülent Çalışkan'ın Kasım 2012 tarihlerine bağlı olarak Ercan- İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedelleri, harcırahları, konaklamaları, iaşe-ibate ve doğan diğer masrafların Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı Daâıtım: Biiai Gereği:. KKTC Başbakanlığı (RG), ' Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı ' ; Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazineye Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

31 -r ı KARAR NUMARASI:K(1Î) j(önerge;no:2515/2012) Bakaniar Kurüiuy Şirketler: Mukayyitiiği'ne: müracaatta bulunan ve önergede: detaylar! ^sunulan; :"Ümbre!la Sigorta Ltd;'-İn şirket:isminin "Kibns İktisat Sigorta Ltd." olarak değiştirilmesini Fasıl 113 sayılı Şirketler Yasası'nın 19'uncu maddesinin (İyinci fıkrası uyarınca onayladı DAĞİTİM ' v y-y : Biiai Gereai '.,./ KKTC Başbakanlığı (RG)- ;: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maiiys Bakanlığı

32 KARAR NUMARASI:K(II) (Önerge No:2516/2012) ' (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitiiği'ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan "Remon Reklam Hizmetleri Ltd."in şirket isminin "VVideline Rekiam Hizmetleri Ltd." olarak değiştirilmesini Fasıl 113 sayılı' Şirketler Yasası'nın 19'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca onayladı : t2 ' ' jt' :.' i; i. DAĞİTİM ; Biiai.Gereai. KKTC Başbakanlığı (RG5) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı

33 KARAR NL)MARASI: K(l 1) DAVETLİ ZEVAT (Önerge No:2519/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği'nin katkı ve desteğinde, İngiliz Sayışiayı (UK National Audit Office-NAO) ile proje bâzında sürmekte olan temaslar çerçevesinde, İngiltere Sayıştay uzmanlarından Mr. Robert Reeve "Performans Denetimi" eğitimi için 25 Kasım-1 Aralık 2012 tarihleri arasında, Mr. Jody Etherington ise "Mali Denetim" eğitimi için 3-14 Aralık 2012 tarihleri arasında ülkemizde bulunacaklarından; adı geçen kişilerin KKTC'nde kalacakları süre içerisinde belirecek iaşe-ibate giderlerinin Sayıştay Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi.altında-yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kalemine mahsuben, çeviri masraflarının ise Sayıştay Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri" kalemine mahsuben karşılanmasını onayladı : -. Daaıtım:. Biiai Gereği:. KKTC Başbakanlığı (RG) '' ;' Maliye Bakanlığı ;. 3ütçe Dairesi Müdürlüğü.V-. Mazine vs Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

34 KAF^R NUMARASI: K(II) İ2 ; ANKARA,; İLLER BANKASINDA YAPILACAK TEKNİK ÇALIŞMA PROGRAMINA KATILIM (Önerge No:2523/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, 18/2012 sayılı Çevre Yasası, Kentsel Atıksu Bölümü'nde: belirlenen kuralların hayata geçirilebilmesi ve Belediyelerin bu uyumu sağlamasına yardımcı olmak amacıyla, Turizm Gevre ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi ile TC İller Bankası, KKTC Yerleşim Birimleri'nin Atıksu Altyapı (Kanalizasyon Şebekesi-Arıtma Tesisleri) Projeleri'nin hazırlanması programı çerçevesinde, bu programın kesintiye'uğramadan devamı amacıyla, 3-7 Aralık 2012 tarihleri arasında yapılacak çalışma programına katılmak üzere Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi Şube Amiri Mehmet Emre Olgaçer ile personeller Sinem Saldam ve Misli Özerem'in görevlendirilmelerini; adı geçenlerin Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ve konaklama giderleri ile mevzuat gereği harcırahların verilmesini ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını bnayladı ; :J Daaıtım: ''. Bilgi Gereği: V/.-Hv^.-. KKTC Başbakanlığı (RG). Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı Maiiye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü -

35 KARAR NUMARASİ: K(! 1) ADA HAVACİLİK VE TAŞİMACİLİK A.S. İÇİN KIBRIS VAKIFLAR BAN KAST N DAN TEMİN EDİLEN KREDİNİN.KEFALET SENEDİ SÜRESİNİN UZATİLMASİ. (Önerge No:2524/2012) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Hava Yolları Şirketi'nin hisselerinin Ada Havacılık ve Taşımacılık A.Ş. tarafından devralınması nedeniyle ilgili Şirket'in Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.'den temin etmiş olduğu Bakanlar Kurulu'nun K(l 1) sayı ve tarihli kararı iie sağlanan MLB/37/76-11/2592 sayılı ve tarihli Devlet Kefalet Senedi'nin süresinin tarihinde-sona ermesi nedeniyle, Kefalet Senedininborcun tahakkuk eden faizlerini kapsayacak şekilde ulaştığı 3,197, STG.'lık tutarın Kefalet' Senedi'nin bundan sonra oluşacak faizlerini kapsayacak şekilde süresinin, 1 yıl daha uzatılmasını onayladı " : Dağıtım: Bilgi Gereği: ' - KKTG Başbakanlığı (RG) Bayındırlık ve UlaşiırmaSakaniıği Maliye Bakanlığı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü. Hazine ye Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012 HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM (Önerge No: 1106/2012. (T.Ç.K.B.) BaKaniar Kurulu, Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin özinaî'ın sergi açılışın 1 gerçekleştirmek üzere Ankara'ya

Detaylı

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ (Önerge No:943/2012; (M.B.Î Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012 İSTANBUL PENDİK'TE DÜZENLENECEK OLAN "ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ'NE GENÇLİK DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI AKDOĞAN GENÇLİK MERKEZİ HALK DANSLARI ORTA GRUBUNUN KATILMASI (Önerge No:678/2012) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞURASI NA KATILIM (Önerge No:2012/2013) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul da yeralan 11. Ulaştırma

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ (Önerge No:779/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2012 Gazimağusa Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü'nü onayladı. DAĞİTİM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 ERCAN-İSKELE ANAYOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN AKOVA DA ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:1778/2015) (U.B.) Bakanlar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN 2014 YILI ÖDEMELERİ İÇİN BORÇLU CARİ HESAP KULLANMASI (Önerge No:2773/2013) Bakanlar Kurulu, 25.12.2013 tarih ve 59/2013 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KKTC NE GELEN XXIV. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMA VE SERGİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2300/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 CUMHURİYET KUPASI OLİMPİK TRAP MÜSABAKALARINA KATILIM (Önerge No:2368/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 26-29

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1872/2014) Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 72/2014 sayılı Sosyal

Detaylı

KARAR NUMARASİ: K(II)24S2-2012 YURTDİŞİ ZİYARET

KARAR NUMARASİ: K(II)24S2-2012 YURTDİŞİ ZİYARET KARAR NUMARASİ: K(II)24S2-2012 YURTDİŞİ ZİYARET (Önerge No:2416/2012) (M.B.) Bakanlar Kurulu, 14-16 Ekim 2012 tarihleri arasında Bakü'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi Toplantısına

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NA KATILIM A İLİŞKİN Y(K-I)2230-2014 SAYI VE 11.12.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:678/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)739-2012 S(K-II)1055-2008 SAYI VE 7.5.2008 TARİHLİ KARARIN TADİLİ

KARAR NUMARASI: K(ll)739-2012 S(K-II)1055-2008 SAYI VE 7.5.2008 TARİHLİ KARARIN TADİLİ KARAR NUMARASI: K(ll)739-2012 S(K-II)1055-2008 SAYI VE 7.5.2008 TARİHLİ KARARIN TADİLİ (Önerge No:726/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İznine İlişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu S(K-II)1055-2008

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:1398/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)633-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli Bakanlar Kurulu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2509/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KKTC NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2194/2014) (KKTCBB.) Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği nin katkı ve desteğinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:782/2012) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastahanesi arasında yapılan

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE)

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) (Önerge No:1768/2015) (B.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, İskele kazasına bağlı Esenköy toprağında bulunan P/H III/60 W 445 parsel numaralı orman

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014 TEKNİK KURULLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:181/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 PINARBAŞI-ŞİRİNEVLER YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN GÖÇERİ KÖYÜ NDE ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:2121/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE UÇUŞ OKULLARI, SPORTİF UÇUŞ FAALİYETLERİ LİSANS VE SERTİFİKALANDIRMA KONULARINDA TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ANKARA YA YAPILACAK ZİYARET

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 2015 YILI İSTİHDAM ENDEKSLİ SANAYİCİLERE YÖNELİK FAİZ DESTEK PROGRAMI (Önerge No:1520/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemiz ekonomisine

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE 1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 37 EK IV 7 Mart, 2013 Sayı: 29 Bölüm I BAKANLAR KURULU KARARLARI ' KARAR NÜMARASl: K(ll)340-2013 ; YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:390/2013) ', (KKTCBb.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 CMT STUTGART-2014 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:2668/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 İLKÖĞRETİM DAİRESİ TARAFINDAN ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK VI. ULUSLARARASI ÖZEL ATLETİZM OYUNLARI GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:726/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE. 1962 ZORLA "MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE. 1962 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 19 EK III 26 Ocak, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı: 62 1962 ZORLA "MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri 16 Aralık 2008

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

BAKANLAR KURULU. 26.12.2012, 27.12.2012, 2.1.2013, 9.1.2013, ve 16.1.2013 târihinde almış

BAKANLAR KURULU. 26.12.2012, 27.12.2012, 2.1.2013, 9.1.2013, ve 16.1.2013 târihinde almış BAKANLAR KURULU 31.1.2013 Bakanlar Kurulu'nun 26.12.2012, 27.12.2012, 2.1.2013, 9.1.2013, ve 16.1.2013 târihinde almış o l d u ğ u Bakanlığınızı ilgilendiren Kararlar bilgi ve/veya gereği için ilişikte

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014 KARAR NUMARASI:Y(K-l)2327-2014 1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ. 2) 2014 FİYAT

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 TURİZM FUARLARINA KATILIMA İLİŞKİN K(II)23-2013 SAYI VE 9.1.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:443/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ NURETTİN İSKENDER İN KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ (Önerge No:2061/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1938/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 22.10.2015 tarih

Detaylı

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:2032/2013) (İ Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Aysel Kaya nın, KKTC nde bulunan ve Siber(K-I)254-2013

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME İLE TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ İÇİN ÖZGÜRLER TRAFİK İŞARETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE İZİN SAĞLANMASI (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)2408-2012

KARAR NUMARASI: K(l 1)2408-2012 KARAR NUMARASI: K(l 1)2408-2012 KANLIKÖY-GÖNYELİ TAŞKENT BÖLÜNMÜŞ ANAYOLU (KUZEY ÇEVRt YOLU) YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZ MALLARA Aİ i KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerae No:2399/2012) (B.U.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:2622/2013) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 1974, MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:721/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 1974, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin verdiği

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD. DEN HİZMET SATIN ALINMASI (Önerge No:887/2014) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Spor Dairesi Müdürlüğü nün kontrol ve yönetiminde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:1225/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU NDAN ALINAN DOZİMETRE İZLEME HİZMETİNİN ÖDENMESİ (Önerge No:1296/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı (Yurt İçi)

2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı (Yurt İçi) Hizmet İçi Eğitim Planı (Yurt İçi) HİZMET İÇERİSİNDE EĞİTİME KATILACAK PERSONELİN HİZMET SINIFI HİZMET İÇERİSİNDE EĞİTİME KATILACAK PERSONELİN KADRO ADI HİZMET İÇERİSİNDE EĞİTİMİN İSTENİLDİĞİ SAHA HİZMET

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI NIN KURUMSAL LOGO KULLANMASI (Önerge No:272/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Kurumsal kimlik açısından ihtiyaç duyulan yazışma, broşür

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ [(27.7.2015 R.G. 118 EK III A.E. 497 Tüzüğün), (4.8.2015 R.G. 120 EK III Düzeltme) ve (7.11.2015 R.G. 161 EK III A.E. 721) Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] BAKANLIKLARIN

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 27.01.2017 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA İLİŞKİN Y(K-I)1538-2014 SAYI VE 20.8.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1882/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Yurtdışından

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2166/2015) (T.D.K.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25-28 Kasım

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI (Önerge No:697/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 60 Orman Yasası nın 14. ve 18. madde altında yapılan Orman Yangınlarını Önleme

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) (Önerge No:1188/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Esentepe köyü Pafta/Harita XIII/14 E2 de Resul Erdoğan adına kayıtlı Pafta/Harita III.14 E2

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 ESKİ YAĞ DEĞİRMENİ BİNASININ KÜLTÜR AMAÇLI KULLANILMASI AMACIYLA YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ KULLANIMINA VERİLMESİ (Önerge No:1658/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yeni Erenköy,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 ELEKTRİK SANTRALLARINDA KULLANILACAK YAKITIN KÜKÜRT ORANI NA İLİŞKİN Y(K-I)2058-2014 SAYI VE 6.11.2014 TARİH İLE Y(K-I)1215-2015 SAYI VE 1.7.2015 TARİHLİ KARARLARIN TADİL

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin Hesap Dene m Raporu

Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin Hesap Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 26/2013 23 Aralık, 2013 Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin

Detaylı

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 )

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 ) TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 ) ACENTELER: 1 Nisan 2012 31 Mart 2013 itibarı ile geçerli olacak işletme belgelerinin tanzim edilmesi için Acente denetimlerimiz başlatılmış

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 YEŞİL ALAN VE ÇOCUK PARKI YAPIMI AMACIYLA ALSANCAK BELEDİYESİ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:265/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Alsancak, Pafta/Harita XII.9.W2 de

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll) 1021-2012 YURT DIŞI ZİYARET

KARAR NUMARASI: K(ll) 1021-2012 YURT DIŞI ZİYARET KARAR NUMARASI: K(ll) 1021-2012 YURT DIŞI ZİYARET (Önerge No:917/2012) (M.B.) Bakanlar Kurulu, 13 Nisan 2012 tarihinde temaslarda bulunmak üzere istanbul'a giden Maliye Bakanı Ersin R. Tatar ile Maliye

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 125 EK IV 5 Temmuz 2012 Sayı: 89 Bölüm I BAKANLAR KURULU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(ll)1483-2012 PROF. DR. ŞABAN ÇAKIR GÖKÇE'NİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük. KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013 BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK İLE KOYUN VE KEÇİ CİNSİ HAYVANLARDA BRUSELLOZUN KONTROL VE ERADİKASYON ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 41/1989 18/1991 27/1993 22/1998

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU İLE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (Önerge No:1147/2014) (B.U.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 2008 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:98/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Limanlar Dairesi (Yasal Yetki Devri) Yasası nın 5. maddesinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI (Önerge No:2233/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10-14 Ekim 2015

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 ELEKTRİK İNKİŞAF (DEĞİŞİKLİK) NİZAMNAMESİ (Önerge No:2490/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Elektrik İnkişaf Yasası nın 44 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2157/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, TC Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.11.2016 Kararın Nosu : 98 Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen sokak ismi ile ilgili 09.11.2016 tarih ve 12 sayılı İmar

Detaylı

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Eylül 203 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oyçokluğuyla (34 Oyla) kabul olunan Genel Tarım Sigortası Fonu 203 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın 92

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 LONDRA VE BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR (Önerge No:869/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 21-24 Nisan 2015 tarihleri arasında Londra ve Brüksel de çeşitli temaslarda bulunmak

Detaylı

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ [(26.11.2009 R.G. 203 EK III A.E. 805 Sayılı Tüzüğün), (26.2.2013 R.G. 32 EK III A.E. 92) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAV KOMİSYONU BAŞKANI NIN YENİDEN ATANMASI (Önerge No:2237/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I)1392-2014 sayı ve 23.7.2014

Detaylı