Bilgisayarda çalışan programlara verilen genel isim nedir? işletim Sistemi program yazılım matematiks el iş lemler CPU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgisayarda çalışan programlara verilen genel isim nedir? işletim Sistemi program yazılım matematiks el iş lemler CPU"

Transkript

1 Bilgisayarda çalışan programlara verilen genel isim nedir? işletim Sistemi program yazılım matematiks el iş lemler CPU Hangisi donanımsal bir olay değildir? Bilgisayar açıkken güç düğmesine dört saniye basmak Bilgis ayarın ekran kartını değiş tirmek Flas h belleği çıkartırken Donanımı Güvenle Kaldır komutu vermeniz Harici dis ki bilgis ayara bağlamanız Bilgis ayar kas as ının fanını temizlemek Bilgisayara verilen komutların tümünden oluşan kavrama..., bu kavramların tümüne ise... denir. Boşlukları doldurun. Program, Yazılım Yazılım, Programlama Program, İş letim Sis temi İş letim Sis temi, Program İş letim Sis temi,yazılım Masaüstü bilgisayarlarda,... hem giriş hem çıkış birimi olabilirken,... sadece çıkış birimi. İse sadece giriş birimidir. Ses kartı klavye tarayıcı Cd Yazıcı - ekran - barkot okuyucu Flash bellek Ethernet kartı yazıcı RAM cd-rom dörtü bir arada yazıcı Modem- flash bellek Mouse İşlemciye gidecek her veri hangisine mutlaka uğrar? RAM BIOS ekran kartı CMOS harddis k Ses kartı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Çoklu ortam aygıtıdır giriş aygıtıdır çıkış aygıtıdır

2 anakarta entegre edilebilir kartlardandır depolama aygıtıdır I. hızı II. kullanılabilirliği III. fiyatı IV.harcadığı enerji Yukarıdaki verilenlerden hangileri ENIAC dan bu yana bilgisayarlarda daha avantajlı hale gelmiştir? I ve III III ve IV I, II ve IV I, II, III ve IV I, II ve III Tuşunda $ işaretlerini yazabilmek için hangi tuş / tuşlar kullanılmalıdır? CTRL + 4 tuşu ALT + 4 tuşu SHIFT + 4 tuşu ALT GR + 4 Tuşu CTRL + ALT + 4 Tuşu Bilgisayarlar matematiksel işlemleri... sayı sisteminde yaparlar, en küçük veri birimi... Boşlukları doldurun. mantıks al, bittir ikilik, bittir onaltılık, bittir mantıks al, CPU dur ikilik, CPU dur Elektrik kesintilerinde ve voltaj dalgalanmalarında, donanımınıza zarar gelmesini engelleyen çevre birimi hangisidir? UPS Kasa Transistör CPU Anakart Herhangi bir dosya veya klasörü diskete kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? Sağ tuş-gönder-dis ket A:

3 Sağ tuş Kopyala - Disket A: Görünüm Sırala -Disket A: Düzen Menüs ü -Kopyala-Dis ket A: Düzen Menüs ü-gönder-dis ket A: 3. Karakteri h olan wordpad dosyalarını aramak için arama bölümüne tam olarak aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? **h.doc??h*.txt *h*.txt??h*.rtf?h*.rtf I. Oturumu Kapat II. Bilgisayarı Kapat III. Beklemede IV. Yeniden Başlat V. Kullanıcı Değiştir Yukardakilerden hangileri Başlat->Oturumu Kapat penceresinde karşınıza çıkmaz? I ve V I, III ve V II ve IV 1.II, III ve IV I, III, V Hangisini Windows Güvenlik Merkezinden yapamazsınız? Güncelleme Ayarları Güvenlik Duvarı Ayarları Kullanıcı Hes abı Ayarları Antivirus yazılımı kontrolü İnternet Seçenekleri Ayarları Windows Gezgini ile ilgili verilerden hangisi yanlıştır? Bu uygulama ile dosya ve klasör kesme -kopyalama ve yapıştırma işlemleri yapılır. Dos ya ve klas örlerin adları değiş tirilebilir. Dosya ve klasörler silinebilir. Dos ya ve klas örlerin özellikleri görüntülenemez. Klas örler için ara komutu verilebilir Klasördeki herhangi bir dosyanın masaüstüne nasıl kısayolu oluşturulur? Sağ tuş-gönder-masaüstü Kısayolu Düzen Menüsü -Kısayol oluştur Dosya Menüsü-Masa üstü Kısayolu Sağ tuş Kısayol oluştur Düzen Menüsü Kopyala

4 Yandaki simge ilgili dosyanın hangi özelliği olduğunu gösterir? Kısa yol dosyası olduğunu Z amanlanmış görev olduğunu Tarih ve Saat Ayarları simgesi olduğunu Sürücü olduğunu Paylaş ılan bir dos ya olduğunu Bilgisayarın üç temel işlevi hangisidir? Giriş, Saklama, Silme Saklama, Ayıklama, Çıkış Giriş, İşleme, Çıkış Giriş, Ayıklama, Saklama Saklama, Ayıklama, Çıkış Kullanıcının donanıma komut vermesini sağlayan en temel yazılım nedir? İşletim Sistemi Bios Messenger Internet Explorer Word Aşağıdakilerden hangisi çevre birimidir? RAM Fare CPU Anakart Bios Hangisinde veri manyetik alanda saklanmaz? Hard Disk Dis ket Harici Disk Manyetik Bant Flash Disk Girdi birimi olarak kullanılan donanım hangisidir? Yazıcı RAM Tarayıcı Monitör

5 CPU Windows aramasında bilinmeyen tek karakter için kullanılan sembol hangisidir? $? & * _ (altçizgi) Aşağıdakilerden hangisi var sayılan bir görev çubuğu üzerinde bulunur? Denetim masası simgeleri Son Kullanılan Programlar Başlat menüsü düğmesi Çalış tır Tüm Programlar Menüs ü ALT + TAB tuş kombinasyonu ne yapar? Aktif pencereyi kapatır Açık olan programlar aras ı geçiş yapar Başlat menüsünü açar Son Yapılan işlemi geri alır Arama Penceres ini açar Masaüstü zemininin istenilen şekilde görüntülenmesi için, Görüntü Özellikleri penceresinin hangi bölümünü kullanılır? Web Efektler Arka Plan Ayarlar Ekran Koruyucu Pencereyi kapatmak için hangisi kullanılabilir? Görünüm - Kapat Düzen- Kapat Denetim düğmes ini çift tıklamak Baş lık Çubuğuna çift tıklamak Ortak Görevler Dosya İşlemleri - Kapat Windows masaüstünde yer alabilen ve çift tıklandığında ilişkili olduğu uygulamayı başlatan simgelere ne denir?

6 Kıs ayol Masaüstü Görev çubuğu Kanal çubuğu Paylaş ılan Dos yalar Aşağıdakilerden hangisinin kendi işlemcisi ve RAM'i olabilir? Yazıcı UPS Ekran Kartı Ethernet Kartı Sabit Disk Hangisi analog sinyalleri dijital sinyallere dönüştürmekte görev almaz? TV kartı Uydu Kartı Ses kartı Web Kamera Ethernet Kartı Seçili metni çıkararak, panoya atmak için kullanılan kısayol tuş kombinasyonu hangisidir? CTRL + C CTRL + V CTRL + X ALT + V ALT + X Hangisi işletim sistemi değildir? DOS Unix Windows Outlook Expres s Macintos h OS Windows ta Erişilebilirlik Ayarları Güç Seçenekleri Sistem vb. gibi uygulamaların yer aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Windows Gezgini Bilgisayarım simgesi Geri Dönüşüm Kutusu Denetim Masası Sis tem Özellikleri

7 Hangisi veri yedekleme ünitesi değildir? Flash Disk Harici Disk CD DVD AGP... olarak çalışan dışarıdan aldığı verilerle... ve matematiksel işlemler yapan, makineye bilgisayar denir. Boşlukları Doldurun. Elektriksel verisel Elektriksel sayısal Sayısal mantıksal Sayısal verisel Sayısal bilimsel Aşağıdakilerden hangisi donanımsal bir olaydır? Bilgis ayara kapat komutunu vermek Bilgis ayara ekran kartı s ürücünü yüklemek Disk birleştirme işlemi yapmak Bilgisayara flash disk takmak Windows güncelleş tirmes i yapmak... hem giriş hem çıkış birimi olabilirken,.. sadece giriş birimi... İse sadece çıkış birimidir. Ses kartı klavye tarayıcı Flash bellek tarayıcı yazıcı Tarayıcı cd-rom ekran Modem klavye Ethernet kartı Modem Mouse Ethernet Kartı Girdi Birimi olarak kullanılmayan donanım hangisidir? Klavye Ses Kartı Barkot Okuyucu Mouse Ram Aşağıdaki bilgisayarlardan hangisi mobil ihtiyaçlara göre özelleşmiş değildir? Notebook

8 Tablet Pc Pda Netbook Midi Bilgis ayar Bilgisayardaki tüm birimler hangisine bağlanır? İş lemci Anakart RAM PCI USB Bilgisayarın beyni,... ; anabellek, matematiksel ünite,... ünite ve kontrol ünitesinden oluşur. Boşlukları doldurun İşlemci - mantıksal Anakart - işlemci Anakart - mantıks al İşlemci - sayısal Anakart - sayısal 256 MB ekran kartı tanımı neyi ifade eder? Bilgis ayar RAM inin 256 MB olduğunu Ekran kartının anakarta tümleş ik olduğunu Ekran kartı belleğinin 256 MB olduğunu Ekran kartının saniyede 256 MB veri işlediğini Anakart ile ekran kartı aras ındaki veri hızınının 256 MB olduğunu tuşunda + için hangi tuş kombinasyonu gerekir? SHIFT + 4 Tuşu ALT + 4 Tuşu ALT GR + 4 Tuşu CTRL + 4 Tuşu 4 Tuşu (iki saniye boyunca) Mehmet evinde kullanmak için, hem renkli, hem siyah beyaz, bazen fotoğraf, bazen yazı basabileceği uygun fiyatlı bir yazıcı türü arıyor, aşağıdaki türlerden hangisi uygun olur? Nokta Vuruş lu Yazıcılar Renks iz Lazer Yazıcılar Mürekkep Püs kürtmeli Plotter Termal Yazıcı

9 Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinde bulunamaz? Hızlı Baş lat Çubuğu Başlat menusu Düğmesi Açık olan programların is mi Denetim masası simgeleri Tarih/saat göstergesi Paint programı aşağıdaki menülerden hangisinde bulunur? Baş lat - Programlar-Donatılar Sis tem Araçları Baş lat Programlar Donatılar Baş lat-belgeler Baş lat - Belgeler-Donatılar Baş lat - Donatılar Bir pencerede sıralı olmayan birden çok dosyayı seçebilmek için hangi tuş kullanılır? Alt Ctrl Shift Caps Lock Alt Gr Yandaki simgelerden hangisinin tanımı aşağıda verilmemiştir? Bilgis ayarı Kapat İçerikli Yardım Ekranı Kapla Önceki Boyut Giriş Yasak Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Başlat > Bilgisayarı Kapat penceresinde yer almaz? Bilgis ayarı Kapat Bilgis ayarı yeniden baş lat Beklemede Oturumu kapat İptal 2. Karakteri e olan not defteri dosyalarını aramak için arama bölümüne tam olarak aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? *e.doc

10 ?e*.txt *e*.txt??e*.rtf?e*.rtf Windows işletim sistemi açıldığında bir uygulamanın otomatik olarak çalışabilmesi için o uygulamanın nerede bulunması gerekmektedir? Baş lat Programlar- Donatılar - Baş langıç Başlat Başlangıç Başlat Programlar Başlangıç Başlat Ayarlar Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir dosyayı silindiği yere geri almak için hangisi kullanılır? Dosya Seçilir-Sağ tuş - Geri yükle Dosya Seçilir Görünüm - Geri Yükle Düzen Menüsü - Kes Dosya Seçilir - Sağ tuş Gönder Dosya Menüsü Gönder Bilgisayar parçalarının genel ismi nedir? Kasa Anakart Donanım CMOS İşletim Sistemi Hangisi bilgisayarın temel işlevlerinden değildir? Veri Girişi Veri Ayıklamas ı Veri İşlemesi Veri Saklamas ı Veri Çıkışı Aşağıdakilerden hangisi çevre birimi değildir? Mouse Tarayıcı CPU Dörtü bir arada yazıcı Flas h Bellek

11 Hangisinde veriler manyetik alanda saklanır? cd-rom flash disk ram Harddis k CMOS CTRL + ESC tuş kombinasyonu ne yapar? Aktif pencereyi kapatır Açık olan programlar aras ı geçiş yapar Başlat menüsünü açar Son Yapılan işlemi geri alır Arama Penceres ini açar Bilgisayar güvenliği ve bakımı için yanlıştır? Bilgis ayar kas as ını kapalı yerlere koymayın Bilgis ayarınızı direk güneş ış ığına maruz bırakmayın Bilgis ayarınızı tozlu ortamlara koymayın Bilgis ayarınızla kes intis iz güç kaynağı kullanmayın Klavyeniz etrafında bir ş eyler yiyip içmeyin Hangi veriler bilgisayar kapanırsa silinir? RAM ROM CMOS Flash Disk Sabit Disk Fatura ve İrsaliye Basmak için hangi tür yazıcıları kullanmanız gerekir? Nokta vuruş lu Yazıcılar Lazer Yazıcı Mürekkep Püs kürtmeli plotter Dörtü bir arada yazıcı Windows ta Fare Klavye Sistem - Program Ekle / Kaldır vb. gibi uygulamaların yer aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Windows Gezgini Bilgisayarım simgesi Geri Dönüşüm Kutusu Denetim Masası Sis tem Özellikleri

12 Windows penceresi içinde bulunan bir dosyayı silmek için hangi yöntem kullanılamaz? Dos ya Seçilir-Sağ tuş-sil Dosya Seçilir Düzen Menüsü -Sil Dosya Seçilir Dosya Menüsü-Sil Dosya Seçilir Delete tuşu Dos ya Seçilir Shift ile birlikte Delete tuş u Bellek birimlerini büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir? Gbyte - Mbyte - KByte KByte - Mbyte - Gbyte Mbyte - KByte - Gbyte Kbyte - Gbyte - MByte Gbyte - Kbyte - Mbyte Aşağıdakilerden hangisi bir çıkış birimidir? Barkod Okuyucu Monitör Tarayıcı Mouse Klavye Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 0 ve 1 = 1bit 8 bit= 1 byte 1024 byte = 1 Megabyte 1024 Megabyte = 1 Gigabyte 1024 Gigabyte = 1 Terabyte Bilgisayar kaynaklarının yöneten aşağıdakilerden hangisidir? Yazıcı Fare Klavye İşletim sistemi Kasa Aşağıdakilerden hangisi bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutlar toplamını ifade eder? Bellek Donanım Program

13 İş lemci RAM Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimi değildir? Anakart Ram İş lemci Disket sürücü CPU Donanımlar arasında veri iletişimini sağlayan birim hangisidir? Ram Sabit disk Kasa Anakart Harici Disk Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal işlemleri yapan birim hangisidir? Ram Cpu - işlemci anakart sabit disk CHIPSET Bilgisayardaki verileri depolamak için kullanılmayan birim hangisidir? Flash Disk Tarayıcı Harici Disk Sabit Disk Dis ket Merkezi işlem biriminin takıldığı donanım aşağıdakilerden hangisidir? Sabit disk Ram Anakart Ekran kartı CPU Uzak mesafelerdeki bilgi iletişiminin yapılması için kullanılan donanım hangisidir? Yazıcı

14 Modem Cd-rom Tarayıcı RAM Bilgisayar açıldığında aşağıdakilerden hangisi ilk aktif olur? Ram Harddis k BIOS Disket sürücü Ekran Kartı Aşağıdakilerden hangisi bilgisayardaki en küçük ölçü birimidir? Kilobyte Byte Bit Terabyte Megabyte Ekrandaki en küçük noktayı hangisi tanımlar? Sektör Bit Piks el Byte Sektör Çözünürlük kavramı aşağıdakilerden hangisidir? Harddisk kapasitesi ekrandaki simge sayısı ekrandaki nokta yoğunluğu mikroiş lemci hızı Harddis kin en küçük birimi ALT + F4 tuş kombinasyonu ne yapar? Son Yapılan işlemi geri alır Açık olan programlar aras ı geçiş yapar Başlat menüsünü açar Aktif pencereyi kapatır Arama Penceres ini açar Klasördeki herhangi bir dosya, masaüstüne nasıl kısa yol oluşturulabilir?

15 Dosya Menüsü-Masa üstü Kısayolu Düzen Menüsü -Kısayol oluştur Sağ tuş-gönder-masaüstü Kısayolu Sağ tuş Özellikler Kısayol oluştur Sağ tuş Kısayol oluştur Yandaki simge neyi temsil eder? Z amanlanmış Görev Word Belges i Paylaşılan Dosya Klas ör Kısayol Dosyası Bir pencereyi kapatmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Windows araç çubuğundaki pencere is mine s ağ tıklayıp kapat s eçeneği Denetim menüs ünden kapat s eçeneği Baş lık Çubuğuna çift tıklamak Dosya Kapat seçeneği Denetim düğmes ini çift tıklamak GPU hangi birim üzerinde bulunur? PDA CPU Grafik Kartı Anakart CMOS... ekrandaki en küçük veri birimi olmasının yanında, yoğunluğu ile ekranın... belirler. Boşlukları Doldurun. Bit- rengini 16 Bit çözünürlüğünü Bit kalitesini Piks el çözünürlüğünü Piksel kalitesini... hem giriş hem çıkış birimi olarak kullanılabilen bir yazıcı türüdür. Boşluğu doldurun. Termal yazıcı Ses kartı Cd yazıcı Dörtü bir arada yazıcı Lazer Yazıcı

16 Windows Masaüstünde Bilgisayarım,Belgelerim gibi simgeler nereden gizlenip gösterilebilir? Baş lat Programlar Donatılar Görüntü Özellikleri Ayarlar Geliş miş Bilgisayarım Denetim Masası Kullanıcı Hesapları Bilgisayarım - Denetim Masası Masaüstü Görüntü Özellikleri Masaüstü - Masaüstünü Özelleştir. Yerel Disk Sürücüsü özellikleri penceresinden hangi işlemi yapamazsınız? Diskin dosya sistemini değiştirebilirsiniz Dis k temizleme s ihirbazını baş latabilirs iniz Dis ki hatalara karş ı denetleyebilirs iniz Dis ki birleş tirebilirs iniz Dis k bilgilerini yedekleyebilirs iniz Hangisi hem giriş hem çıkış aygıtı değildir? Flas h Bellek Ses kartı Modem Dis ket Sürücü Tarayıcı Bilgisayarı artık klasikleşmiş bir takım işler için kullanılabilmesi ve bilgisayar teknolojisi kullanan diğer sistemleri kullanmaya kolayca adapte olunması ne demektir? Bilgis ayar Okuryazarlığı İş letim Sis temi Uzmanlığı Sis tem Mühendis liği Sertifikalı Kullanıcı olmak Bilgis ayar Alış kanlığı

ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI

ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI Bilgisayarların fiziksel kısımlarına ne denir? a) Ekran c) Yazılım d) Pc Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Öğr. Gör. Serkan AKSU http://bmyo.bartin.edu.tr/aksu

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Öğr. Gör. Serkan AKSU http://bmyo.bartin.edu.tr/aksu TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Öğr. Gör. Serkan AKSU http://bmyo.bartin.edu.tr/aksu Bilgisayar Nedir? Nelerden Oluşur? Donanım Yazılım Nasıl Çalışır? İnternet Ofis Uygulamaları Bilgisayar Nedir? Sayısal olarak

Detaylı

Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır?

Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır? Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır? A) Görüntü B) Klavye C) Tarih/Saat D) Bölgesel Ayarlar 2)

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Öğrenci Kaynak Paylaşımı forumundaki Çoktan Seçmeli Sorular ve Cevapları

Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Öğrenci Kaynak Paylaşımı forumundaki Çoktan Seçmeli Sorular ve Cevapları Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Öğrenci Kaynak Paylaşımı forumundaki Çoktan Seçmeli Sorular ve Cevapları UYARI: Bu sorular ve cevaplar öğrenciler tarafından hazırlanmış olup doğruluğu kontrol edilmemiştir.

Detaylı

WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ

WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ Windows XP nasıl açılır? Bilgisayarın kasası üzerindeki açma düğmesine basılıp enerji geldiğinde bilgisayar ilk önce kendi kendini test eder. Daha sonra harddisk üzerinde yüklü

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI A. İÇİNDEKİLER TABLOSU A. İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ BÖLÜMÜ... 3 A.1 Giriş:... 3 A.2 İşlem:... 3 A.3 Bellek:... 3 A.4 Çıkış:... 3 A.5 Donanım (Hardware):... 3 A.6

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI

MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİSAYAR NEDİR? 1 Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve

Detaylı

BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR

BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR Bilgisayar Nedir? BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR Girilen bilgileri depolayabilen, bu bilgiler ile istenilen her türlü aritmetiksel ve mantıksal işlemlerin yapılmasını sağlayan elde edilen sonuçları ekran

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1 1 İşletim Sistemi Bilgisayar ile kullanıcı arasında köptü vazifesi gören yazılımlardır. MİB ( CPU ) işlemleri gerçekleştirir ve bulduğu sonuçları yine işletim sistemine gönderir. İşletim sistemi bulunan

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları Dr. Hüseyin TOROS İTÜ Bilişim Enstitüsü, Öğretim Görevlisi http://www.huseyintoros.com, huseyintoros@yahoo.com, 555

Detaylı

Bilgisayar Donanım Dersi Vize Sınavına Hazırlık Soruları

Bilgisayar Donanım Dersi Vize Sınavına Hazırlık Soruları Bilgisayar Donanım Dersi Vize Sınavına Hazırlık Soruları TEST SORULAR-1 1. Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan kısayol tuşu hangisidir? a) Shift+Delete b) Ctrl+Delete c)

Detaylı

S U N UŞ. Kitabın, bilgisayarı yakından tanımanızı sağlamanın yanı sıra, sizlere gereken bilgileri de öğrenmenize yardımcı olacağını umut ediyorum.

S U N UŞ. Kitabın, bilgisayarı yakından tanımanızı sağlamanın yanı sıra, sizlere gereken bilgileri de öğrenmenize yardımcı olacağını umut ediyorum. ANKARA 2015 S U N UŞ Bilgisayar, günümüz bilgi toplumu insanının vazgeçilmez bir parçası durumuna gelmiştir. Günlük yaşamda bilgiye kolayca ulaşabilmek, bilgiyi depolamak, internet üzerinden kimi hizmetleri

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...4 BİLGİSAYARIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ...4 1. BÖLÜM...5 BİLGİSAYARA GİRİŞ...5 BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI...5 KAPASİTE KAVRAMI...6 BELLEK ÇEŞİTLERİ...6 1) İÇ BELLEK BİRİMİ...6

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Nokta Yayılım Bilgisayar ve Muhasebe Kursu BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Nokta Yayılım Bilgisayar ve Muhasebe Kursu BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Nokta Yayılım Bilgisayar ve Muhasebe Kursu BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kasasında bulunan ünitelerden

Detaylı

BİLGİSAYAR NEDİR? BİLGİSAYAR. Veri Giriş Ünitesi Veri İşlem Ünitesi Çıkış Ünitesi. Merkezi İşlem Birimi (CPU) Anakart(mainboard) Ana Bellek(RAM)

BİLGİSAYAR NEDİR? BİLGİSAYAR. Veri Giriş Ünitesi Veri İşlem Ünitesi Çıkış Ünitesi. Merkezi İşlem Birimi (CPU) Anakart(mainboard) Ana Bellek(RAM) BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar, kullanıcıların girdiği bilgileri veri giriş ünitesine alan, işlem ünitesi ile girilen bilgileri işleyen, elde ettiği sonuçları kendi içinde saklayabilen ve işlenen verilerin

Detaylı

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software)

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software) Temel Bilgiler Bilgisayarı Tanıyalım Bilgisayar günümüzde teknolojisinde en önemli yeri olan elektronik bir makinedir. Herkesinde bildiği gibi bilgisayar sadece kendisine verilen bilgileri bize geri verebilir.

Detaylı

WINDOWS 7. Tekno-K@mp Eğitim ID 98 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223. Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi -

WINDOWS 7. Tekno-K@mp Eğitim ID 98 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223. Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi - WINDOWS 7 Tekno-K@mp Eğitim ID 98 Seviye 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223 Ana Kategori İşletim Sistemleri Alt Kategori Giriş Konu Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi - GENEL BİLGİSAYAR

Detaylı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Masaüstü Kavramı Burada anlatılan tüm bilgiler Windows XP işletim sistemi kullanılmazı baz alınarak bir araya getirilmiştir. Eğer, Windows kelimesi kullanılırsa bu Windows

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI (DENETİM MASASI)

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI (DENETİM MASASI) BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI (DENETİM MASASI) 1 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 1.1 GİRİŞ BÖLÜMÜ... 2 1.1.1 Giriş:... 2 1.1.2 İşlem:... 2 1.1.3 Bellek:... 2 1.1.4 Çıkış:... 2 1.1.5

Detaylı

BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI

BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI BĐLGĐSAYAR NEDĐR? Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan; yaptığı işlemlerin 1 sonucunu saklayabilen; sakladığı bilgilere istenildiğinde

Detaylı

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma.

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma. Bilgisayara Giriş Ders Notları I. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyılın beraberinde getirdiği çok hızlı bilimsel teknolojik ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale

Detaylı

HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU

HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU Kapak: Zafer YILMAZ Dizgi/İç Düzen: Bayrak Matbaası Baskı: Bayrak Matbaası İstanbul, Eylül 2012 Hazırlayan Halil Ünsal NAMAZCI ISBN 978-9944-0865-0-9 Herkes

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Temel Bilgisayar Kullanımı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Temel Bilgisayar Kullanımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Temel Bilgisayar Kullanımı Sürüm 3 Aralık 2009 Temel Bilgisayar Kullanımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Bölüm 2: Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi / İşletim Sistemi Hazırlayanlar: Levent Emmungil ve Orçun Madran Bu konuyu bitirdiğinizde; Bilgisayarı nasıl kullanacağınızı öğrenebilecek, Dosyaların nasıl

Detaylı

WINDOWS DERS NOTLARI

WINDOWS DERS NOTLARI WINDOWS DERS NOTLARI DOSYA BÜYÜKLÜKLERİ İkili Sistem: Bilgisayara girilen her türlü harf, rakam veya özel işarete (+, - gibi) karakter denir. Bilgisayara girilen her karakter bilgisayar tarafından 0 ve

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KAVRAMLARI. b) Genel amaçlı bilgisayarlar

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KAVRAMLARI. b) Genel amaçlı bilgisayarlar TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KAVRAMLARI 1-Genel Kavramlar a) Donanım b) Yazılım 3-Bellek çeşitleri ve giriş-çıkış birimleri 2- Bilgisayar türleri a) Özel amaçlı bilgisayarlar b) Genel amaçlı bilgisayarlar

Detaylı