CURRICULUM VITAE. Assosc. Prof. Mesut ÇİMEN (Ph. D.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CURRICULUM VITAE. Assosc. Prof. Mesut ÇİMEN (Ph. D.)"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Assosc. Prof. Mesut ÇİMEN (Ph. D.) Birth Date : Birth place : İnebolu Work Address : Acıbadem University Faculty of Health Science, Department of Healthcare Management Marital Status : Married Academical Titles: Assoc. Prof. Health Care Management Faculty of Health Science, Acıbadem University- Istanbul (2012) Doctor of Philosophy in Health Services Management Gülhane Military Medical Academy, Ankara (2000) Master of Science in Health Care Management, Hacettepe University Institution of Health Sciences ANKARA (1994) Bachelor in Health Institutions Management, Hacettepe University, Turkey, Publications: Articles ( ) Presentations (..12..) Articles in Turkish (..21..) Presentations in Turkish (...9..) Book Chapter (...1..) Articles: 1. M. Çimen, M.Çetin. Y.Z.Türk. Determining Ethical Sensitivity A Group of Military Physicians Pakistan Journal of Medical Sciences. October - December 2010 Vol. 26 No. 4: (SCI- Expanded) 2. M.Çetin, M.Çimen. Assessing A Group Of Physicians Ethical Sensitivity In Turkey Iranian J Publ Health, 40 (3), 89-97, (2011). (SCI- Expanded) 3. B. Şahin, M.Çetin. M.Çimen, N.Yıldıran Assessment of Turkish junior male physicians exposure to mobbing behavior Croatian Medical Journal. 53; (SCI- Expanded)

2 Presentations: 1. M.Çimen,F.C Soydan, E.T Özdemir. A Study On Burnout And Job Satisfaction Of Personnel Working In Camlica Special Care Center Of Turkish Armed Forced 115th Annual Meeting of the Association of Military Surgeons of the United States (AMSUS) San Louis, Missouri,USA.14-19, November M.Çimen, B. Topçular. The Relationship Between Demographic Variables and Intent to Leave in the Military Medical Personnel in Turkish Armed Forces 114th Annual Meeting of the Association of Military Surgeons of the United States (AMSUS), San Antonio, Texas, USA 9-14, November E Dikmetaş, M. Cimen. A Study On The Ethical Sensitivity Of Young Physicians Avrupa İş Ahlakı Ağı 21. Yıllık Kongresi, Ekim Antalya M. Çimen, M Baloglu. The Determinants Of Intent To Stay Among Turkish Military Health Personnel 11 th Congress Of Balkan Military Medical Committee. Athens,Greece, June M. Baloglu, M. Çimen. Individual Diıfferences In Burnout: A Study Of Turkish Military Physicians 11 th Congress Of Balkan Military Medical Committee. Athens,Greece, June M.Cimen. Restructing Hospitals 5 th Congress of Balkan Military Medical Committee September, Ankara,Turkey M.Cimen, A.Teke, H.T.Aktan. Stress Management In Hospitals 4 th Congress Of Balkan Military Medical Committee, Bucharest,Romania, 6-10 June A.Teke, M.Cimen, H.T.Aktan. Quality of Care and The Patient 4 th Congress of Balkan Military Medical Committee. Bucharest,Romania, 6-10 June M.Çimen, C.Demir, H.T.Aktan,. Health Manpower Planning And Methods 3 rd Congress Of Balkan Military Medical Committee, Athens,Greece May M.Çimen, H.T.Aktan. The Measurement Of Health Status 3 rd Congress Of Balkan Military Medical Committee. Athens,Greece May M.Çimen, A.Teke, M.Çetin, H.T.Aktan. Effective Utilization Of Primary Health Services 3 rd Congress Of Balkan Military Medical Committee. Athens,Greece May M.Cimen, A.R.Toraman, D.Şen. Under The Condition Of War And Mass Causalities Evacuation By Air Transport 2 nd Congress Of Balkan Military Medical Committee. Sofia,Bulgaria.6-9 October Articles in Turkish 1. O. Işık, M. Akbolat, M. Çetin, M. Çimen Hemşirelerin Bakış Açısıyla Tıbbi Hataların Değerlendirilmesi TAF Prev Med Bull 2012; 11(4): M. Çimen, M. Akbolat, F. Çiftçi, O. Işık, B.Şahin Astım Hastalarının Sağlık İnanç Modeline Dayalı Algı ve Tutumları İle Tedavi Başarısına Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi TAF Prev Med Bull 2012; 11(1): 87-96

3 3. M. Çimen, B. Şahin, M. Akbolat., Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İşdoyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (1), 21-31, B.Bakir, M. Ozer, M. Cetin, N.Kocak, T. Fedai, M. Cimen Differences in perceptions of medical undergraduates of a military medical school on organizational culture Turkish Journal Of Public Health Vol 9, No 2 (2011) 5. S.Öztürk, A.Kutlu, F.Çiftci, E. Bozkanat, A.Güneş, O.Sezer, M. Çimen İnhalasyon cihazlarının kullanım şeklini hastalara anlatmayanlardan şikayetçiyim!(hasta şikayet mektubu) Asthma Allergy Immunology 9 (2), , M. Çimen, F.Soydan, M. Çetin. Bir özel bakım merkezinde kalanların verilen hizmetlerden memnuniyet durumlarının araştırılması Gülhane Tıp Dergisi, 52: (2010) 7. M. Çetin, M.Çimen, Y.Z.Türk, T. Fedai, B.Şahin. Eczacıların Sosyal Sorumluluk Algıları Üzerine Bir Araştırma Gülhane Tıp Dergisi, 52: (2010) 8. M. Çimen, E. Dikmetaş, M.Çetin. A Research On Business Ethics In Samsun City Pharmacies Akademik Dizayn Dergisi, 3(3),79-84 (2009) 9. M. Çimen. Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetim Eğitimi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,1(3), (2010) 10. M. Akbolat, O.Işık, C. Dede, M. Çimen Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), (2011) 11. M.Çetin, M.Çimen, Y.Z.Türk. Postgraduate Expectations Of The Graduates Of A Medical School In Turkey Akademik Dizayn Dergisi 3(3), (2009) 12. S.Öztürk, M.Çimen. Birinci Basamakta Atopik İnceleme Ne Zaman Yapılmalı Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği, 2(1),17-22 (2011) 13. M.Çimen. Maslach Tükenmişlik Ölçeği Sağlık Personeli Türkiye Normlarının Silahlı Kuvvetler Sağlık Personeli Tükenmişlik Puanları İle Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Toplum ve Hekim, 17(3), (2002) 14. M.Çimen, S.Öztürk Küresel Isınma, İklim Değişikliğinin Solunum Sistemi Üzerine Etkisi ve Büyükşehir Bronşiti Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 24 (2), (2010) 15. M. Çimen. Sağlık Personeli İçin Önemli Bir Sorun, Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Sağlık ve Toplum 12 (4), 87-93, M.Çimen. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yeni Türkiye Dergisi, 40, (2001) 17. M.Çimen, C. Ergin. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Personelinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Gülhane Tıp Dergisi, 43 (2), (2001) 18. M.Çimen, B. Şahin. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Personelinin Kuruma Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Kişisel ve Kurumsal Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir İnceleme Gülhane Tıp Dergisi, 43 (4), (2001) 19. M.Çimen. Yönetici ve Vizyon Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 4 (1), 2-3 (2000) 20. M. Çimen, İ.Şahin. Bir Kurumda Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyum Düzeyinin Belirlenmesi Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5 (4), (2001)

4 21. C.Demir, C. Kayhan, M. Çimen, S.Peker, Z. Kostik, D.Şen. GATA Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Tatmin Düzeylerinin Saptanması Gülhane Tıp Dergisi. 42 (1), (2000) Presentations in Turkish: 1. M.Çimen, B. Ateş, N.Ugan, F. Çiftçi, B. Şahin Astım hastalarının sağlıklarıyla ilgili algı ve tutumları ile tedavi başarısına yönelik görüşlerinin belirlenmesi TÜSAD 32. Ulusal Kongresi Ekim, Antalya, F.C Soydan, M.Çimen, E.T Özdemir, Ü.B Semiz. Huzurevinde Kalan Yaşlıların Bağımlılık Düzeyini Ölçmeye Yönelik Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması 8.Ulusal Geriatri Kongresi 29 Ekim-01 Kasım, Fethiye, M.Çimen, F.Soydan, M.Çetin Bir Huzurevinde Kalanların Verilen Hizmetlerden Memnuniyet Durumlarının Araştırılması. Bildiri Özet Kitabı IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 4-7 Şubat, Antalya E.T Özdemir, F.C Soydan, M.Çimen, V. Turhan Bir Huzurevinde Gelişen Viral Kaynaklı Gastroenterit Vakalarının İncelenmesi Akademik Geriatri Kongresi Mayıs, Kıbrıs, F.C.Soydan, E.T.Özdemir,H.Soydan,M.Çimen. Bir Huzurevinde Geriatrik Yaş Grubunda Üriner İnkontinans Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Akademik Geriatri Kongresi Mayıs, Kıbrıs, M.Çimen, A.Teke, M.Çetin, H.T.Aktan. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Etkin Kullanımı. Türk Silahlı Kuvvetleri 13. Askeri Tıp Kongresi Mart, Ankara, M.Çimen, C.Demir, H.T.Aktan. Sağlık İnsangücü Planlaması ve Yöntemleri Türk Silahlı Kuvvetleri 13. Askeri Tıp Kongresi Mart, Ankara, A.Teke, M.Çimen, H.T.Aktan. Sağlık Statüsünün Ölçülmesi Türk Silahlı Kuvvetleri 13. Askeri Tıp Kongresi Mart, Ankara, A.R.Toraman,C.Demir, A.K.Güçlü, A.K.Teke, M.Çimen, H.İ.Cankul, H.Özaltın, M.Çetin. Bir Eğitim Hastanesinde Yatan Hastaların Beslenme Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin Saptanması V.Halk Sağlığı Günleri Beslenme Sorunları ve Yasal Durum, 8-10 Eylül, Isparta, 1997 Others 1. O.Hayran, H.Sur, Hastane Yöneticiliği Kitabı içinde M.Çimen, M.Ateş. Hastanelerde Enformasyon Sistemleri Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul M.Çimen, GATA II. Baştabip Oryantasyon Kurs Kitabı içinde Değişim Yönetimi ve Hastaneler Ankara M.Çimen, GATA III.Baştabip Oryantasyon Kurs Kitabı içinde Tükenmişlik ve Motivasyon Ankara M.Çimen, GATA IV. Baştabip Oryantasyon Kurs Kitabı içinde Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ankara 1997.

5 Courses Lectured Business Administration Management in Health Care Organizations Hospital Management Organization and Management Quality Management in Health Care Health Policy

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

Doç. Dr. Menderes TARCAN

Doç. Dr. Menderes TARCAN Doç. Dr. Menderes TARCAN I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Menderes TARCAN Doğum Tarihi 18.07.1971 Doğum Yeri Ankara Yabancı Dili İngilizce (ÜDS:81,25) İş Adresi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kurumları

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Ph. D Physical Education and Sport UNIVERSITY OF NEW MEXICO. M. Sc Physical Education and Sport METU 1991

CURRICULUM VITAE. Ph. D Physical Education and Sport UNIVERSITY OF NEW MEXICO. M. Sc Physical Education and Sport METU 1991 CURRICULUM VITAE Name: M. Settar KOÇAK Date of Birth: 23.06.1959 Address: Middle East Technical University, Faculty of Education, Department of Physical Education and Sports, 06531 Tel: +90 (312) 2104015

Detaylı

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ 21.04.1951 yılında Tokat ili, Turhal ilçesinde doğan Dr.Yıldız Pekşen, 25.10.1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nden tıp doktoru olarak mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus Asst. Prof. Dr. Gönül SUNGUR 1. Education: Degree Department University Year B. Sc. Nursing Istanbul University 1993 M.Sc. Medical Nursing Erciyes University 2003 Ph.D. Medical Nursing Erciyes University

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülten Kaptan 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1960 3. Ünvanı: Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1983 Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

M: +90 (543) 302 40 80 www.absam.com.tr hhy@hacettepe.edu.tr @hhyabsam

M: +90 (543) 302 40 80 www.absam.com.tr hhy@hacettepe.edu.tr @hhyabsam 1/23 Assoc. Prof. Hasan Hüseyin YILDIRIM (June 2015) Associate Professor Department of Healthcare Management Faculty of Economics and Administrative Sciences Hacettepe University Beytepe 06800 Ankara/TURKEY

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Doktoru Uludağ Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Doktoru Uludağ Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMĠġ Prof. Dr. G. Nurhan İNCE 1967 yılı Ankara doğumlu olup, Bursa Kız Lisesi 1983 yılı mezunudur. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1989 yılında derece ile bitirdikten sonra 1989-1992 yılları arasında

Detaylı

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde Eskişehir de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Eskişehir de tamamladı. Lisans eğitimini 1979 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Assoc. Prof. Dilek TEKER

Assoc. Prof. Dilek TEKER 1 Assoc. Prof. Dilek TEKER Işık University Ph : 90.216.528.7101 School of Economics and Admin. Sciences Fax : 90.216.710.2897 Sile Campus, Istanbul, Turkey E-mail : dilek.teker@isikun.edu.tr EDUCATION

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurten KAYA Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997 Prof.Dr.Z.Bahar: 1 / 29 Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim : Prof.Dr. Zühal BAHAR : İstanbul 01/01/1954 : Profesör 17/11/1997 : Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

NAME: SULTAN KAV DATE OF BIRTH: 10th August 1973 Email: skav@baskent.edu.tr / sultan.kav@gmail.com EDUCATION: Degree Area University Year

NAME: SULTAN KAV DATE OF BIRTH: 10th August 1973 Email: skav@baskent.edu.tr / sultan.kav@gmail.com EDUCATION: Degree Area University Year CURRICULUM VITAE NAME: SULTAN KAV DATE OF BIRTH: 10th August 1973 Email: skav@baskent.edu.tr / sultan.kav@gmail.com EDUCATION: Degree Area University Year Diploma Nursing Cukurova University Nursing High

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

Mehmet Ali KOSEOGLU (Ph.D.) mehmet.koseoglu@minotstateu.edu koseoglu.mehmetali@gmail.com

Mehmet Ali KOSEOGLU (Ph.D.) mehmet.koseoglu@minotstateu.edu koseoglu.mehmetali@gmail.com Department of Business Administration College of Business Minot State University 500 University Ave West Minot, ND, 58707 ACADEMIC POSITIONS Mehmet Ali KOSEOGLU (Ph.D.) mehmet.koseoglu@minotstateu.edu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Bülent GÜRBÜZ Doğum Tarihi: 18 Haziran 1976 Yabancı Dil: 87.5 (2012 ÜDS İlkbahar Dönemi) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden

Detaylı

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Kişisel Bilgiler... 3 Öğrenim Durumu... 3 Görevler... 3 Görev Yeri... 3 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:... 4 Projelerde Yaptığı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Oğuz Özyaral Doğum Tarihi: 22 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979 İhtisas İşletme ihtisası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU Doğum Tarihi: 03.04.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans Hemşirelik /

Detaylı