BÜLENT AĞAOĞLU. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLENT AĞAOĞLU. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin"

Transkript

1 TÜRKİYE'DE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE İLGİLİ KONULARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLERE DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA ARAŞTIRMASI BÜLENT AĞAOĞLU Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin İşletme Anabilim Dalı, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı için Öngördüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak hazırlanmıştır. ANKARA Ocak, 1985

2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, İşbu çalışma, jürimiz tarafından İşletme Ana Bilim Dalı Turizm ve Otel İşletmeciliği programında Yüksek Lisans Tezi Olarak kabul edilmiştir. Başkan : Üye : Üye : ONAY onaylarım. Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğu / /1985 Enstitü Müdürü

3 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ IV BÖLÜM I: GİRİŞ Konunun Temelindeki Sorun Amaç Kapsam Bazı Gerekli Tanımlar Kısıtlar Yöntem 10 Bölüm I' in Dipnotları 12 II: BİBLİYOGRAFYA - BİBLİYOGRAFYALARDA SINIFLANDIRMA Giriş Bibliyografyanın Felsefesi ve önemi Bibliyografyanın Türleri Bibliyografyalarda Sınıflandırma 19 Bölüm II'nin Dipnotları 23 III: TURİZM, İŞLETMECİLİK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ KONULU BİBLİYOGRAFYALAR VE UYGULANAN SINIFLANDIRMA DÜZENLERİ Giriş Turizm Bibliyografyaları ve Uygulanan Sınıflandırma Düzenleri Türkiye'de Yayınlanmış Turizm Bibliyografyaları ve Uygulanan Sınıflandırma Düzenleri Ankara ve İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Turizm Bibliyografyaları ve Uygula-

4 VII nan Sınıflandırma Düzenleri Bazı Türkiye İşletmecilik Bibliyografyaları ve "Uygulanan Sınıflandırma Düzenleri Ankara ve İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Turizm İşletmeciliği Bibliyografyaları ve Uygulanan Sınıflandırma Düzenleri 43 Bolüm III'ün Dipnotları 47 IV. TÜRKİYE'DE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE İLGİLİ KONULARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLERE DAİR BİBLİYOGRAFYA'NIN SINIFLANDIRMA DÜZENİ 48 V. GENEL DEĞERLENDİRME 50 Bölüm V'in Dipnotu 51 Türkçe Özet 52 İngilizce özet 53 Yararlanılan Kaynaklar 54 EKLER: EK I: TÜRKİYE'DE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE İLGİLİ KONULARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLERE DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA ( ) EK II: BİBLİYOGRAFİK KÜNYELERİN SAPTANMASI İÇİN TARANAN KÜTÜPHANELER, MÜRACAAT ESERLERİ VE SÜRELİ YAYINLAR

5 ÖNSÖZ Bu çalışmada 1929 yılından 1984'e kadar geçen sürede Türkiye'de 'turizm işletmeciliği' hakkında yayınlanmış eserler tespit edilmiş ve bunları, konularına göre gruplandıran hiyerarşik yapıda bir sınıflandırma düzeni geliştirilmiştir. Günümüz Türkiye'sinde turizm işletmeciliğine, bu alanda faaliyette bulunmak ve öğrenim görmek isteyenler açısından artan bir ilginin varlığına rağmen, bu ilginin yazılı metinlere yönelmesi eylemine kılavuzluk edecek bir "Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası"nın bulunmaması, tez konumuzu bu sahada seçmemizin en önemli sebebidir. Tezimizde sunduğumuz bibliyografyanın ve ona bağlı, konulara göre düzenlenmiş sınıflandırma düzeninin, ihtiyaca önemli ölçüde cevap vereceği inancındayız. Bu çalışmanın hazırlanması sürecinde tez yöneticisi hocam Sayın Dr. Doğan Yaşar Ayhan'a yardımları, büyük anlayış ve sabrı için sonsuz minnet ve şükranlarımı belirtirim. Bu eser dolayısıyle, Hacettepe Üniversitesi'nde bilim uzmanlığı öğrenimine başladığım günden tez çalışmamı sonuçlandırdığım ana kadar geçen sürede, yakın ilgi, destek ve büyük yardımlarını hiç bir zaman unutamayacağım bölüm hocam Sayın Dr. Hasan Işın Dener'e sonsuz minnet ve şükranlarımı sunarım.

6 Ayrıca, manevi desteğini esirgemeyen dayım Namık Kemâl Funda'ya; Ankara'da sınıflandırma konusu ile ilgili dokümanları bana ulaştıran arkadaşım Aytaç Yıldızeli'ne; yardımlarını esirgemeyen bölüm hocalarından Sayın Doç. Dr. Halil Can ve Sayın Doç. Dr. Doğan Tuncer'e; tezin fotokopi ile çoğaltılması sırasındaki yardımları için Sayın Tayfun Artış'a ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Kitaplığı'ndaki çalışmalarım sırasında her türlü kolaylığı içtenlikle gösteren Müdire Sayın Sermin Kekiç'e ve tüm personele teşekkür ederim. Ankara, Ocak 1985 Bülent Ağaoğlu

7 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. KONUNUN TEMELİNDEKİ SORUN Bugün ülkemizde, Yüksek Öğretimde, lisans düzeyinde 4 Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksek Okulu'nda, 1 Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü'nde; Meslek Yüksek Okulları düzeyinde 9 Turizm işletmeciliği Programı'nda; Orta öğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret ve Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde, yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel Eğitim Daire Başkanlığı'na bağlı 2 Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde binlerce Öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 4 Turizm Eğitim Merkezi'nde yüzlerce kursiyer meslek için eğitilmektedir. 1/ Bütün bu öğrenim kuruluşlarında büyük sayıda öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve monitörler bulunmaktadır. Yine, Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Turizm Bankası bünyesinde 'turizm işletmeciliği' üzerine araştırmalar yapan araştırmacılar vardır. Türkiye otelcilik endüstrisinde güncel rakamlar tam olarak bilinememekle beraber, 1960 Sanayi ve İşyerleri Sayımı sonuçlarına göre, 2/ turizmle uğraşan otel bulunduğu anlaşılmaktadır. Yine, 1984 yılı itibariyle, 3/ Türkiye seyahat endüstrisinde 454 seyahat acentası faaliyette bulunmaktadır. Bu işletmelerin sahipleri, yönetici-

8 2 leri ve personelinin sayısı da, elbette ki çok daha büyük rakamlara ulaşmaktadır. Turizm işletmeciliği eğitimi ve öğretiminde ve turizm işletmeciliği faaliyetinde bu kadar kişi ve kuruluşun varlığına rağmen, ülkemizde 'turizm işletmeciliği' hakkında hazırlanmış bir bibliyografya çalışması bulunmamaktadır. Ayrıca, bünyelerinde 'turizm işletmeciliği' üzerine eserleri de barındıran 'turizm' ve 'işletmecilik' bibliyografyaları, bu konudaki yazılı metinlerin bibliyografik kontrolünün sağlanma derecesi açısından çok yetersiz kalmaktadırlar. Bu sebeplerle, araştırma yapmak ve ihtiyaç duydukları bilgileri taşıyan yazılı metinleri tespit etmek isteyen kişiler, kütüphanelerde referans tespiti çalışmasına girişmekte ve böylelikle de çok zaman yitirmektedirler. Diğer taraftan, gene bibliyografya eksikliği nedeniyle, turizm alanında daha önce yapılmış araştırmaların tekrar edilme olasılıkları yüksektir. Bu tezin konusu, hiyerarşik sınıflandırma düzenli bir "Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası"nı oluşturmaktır. Hem konu kapsamı ve hem de sınıflandırma düzeni yönlerinden, meydana getirilen bibliyografya, Türkiye'de kendi türünde ilk çalışmadır. Günümüz Türkiyesinde 'turizm' ve 'işletmecilik' ihtisas kütüphanelerinde 4/ turizm işletmeciliğine özgü hiyerarşik bir sınıflandırma düzeni geliştirilmemiştir. Genellikle 'Dewey Onlu Tasnif Sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca, geniş hacimli 'turizm' ve 'işletmecilik' bibliyografyalarında da; ya, sadece yazar soyadına göre alfabetik sınıflandırma düzeni, 5/ ya da içinden çıkılmaz niteliklere sahip konu

9 3 sınıflandırma düzenleri 6/ kullanılmıştır. Bu gerçekler gözönünde tutulduğunda, çalışmamızda geliştirilen hiyerarşik sınıflandırma düzeninin turizm literatürünün değerlendirilmesinde getirebileceği katkıların önemi ve çeşitliliği kolayca anlaşılabilir AMAÇ Türkiye'de turizm işletmeciliği ve ilgili konuları hakkında üretilmiş yazılı metinler üzerinde yapılan bu araştırmanın iki amacı vardır:. Bunlardan birincisi, belirlenmiş konu kapsamı çerçevelerinde Türkiye de turizm işletmeciliği hakkındaki kitap, makale, tez, rapor, teksir, tebliğ v.b. kaynakları tespit etmektir.. İkincisi ise, böylece tespit edilen bibliyografik künyelere düzen getirecek ve okuyucuların ilgilendikleri konuya ilişkin belgeleri topluca birarada görmelerini sağlaması bakımından birkaç konuyla ilgili olan yazılı metinleri çapraz referanslarla gösterecek ve dolayısıyla Türkiye'de üretilen eserlerle sınırlı olmak kaydıyla turizm işletmeciliğinin kavramsal çerçevesini gözler önüne serecek hiyerarşik yapıda konusal bir sınıflandırma düzeni inşa etmektir. Ülkemizde, özellikle 1970'li yılların ikinci yarısından sonra, turizme bilimsel yaklaşımın yerleşmeğe başladığı görülmektedir. Bu yerleşme sürecinde, turizm işletmeciliğinin kapsamının, yayınlanmış eserlerle sınırla dahi olsa tarafımızdan böylece belirlenmiş olması, bundan sonra yapılacak bilimsel çalışmalara ek bir katkı getirebilir. Ayrıca burada geliştirilmiş sınıflandırma düzeni,

10 4 hiyerarşik yapısındaki birtakım özellikler nedeniyle, sosyal bilimler bibliyografyacılığı alanına da bazı katkılarda bulunabilir. Öte yandan bu çalışmanın ürünü, Türkiye'de halen faaliyette bulunan 'turizm' ve 'işletmecilik' ihtisas kütüphanelerindeki hiyerarşik sınıflandırma düzenlerinin geliştirilmesi çabalarına hizmet edebilir. Çalışmamızın uygulamaya yönelik katkılarından bir diğeri de, Türkiye'de yayınlanmış 'turizm' konulu bibliyografyaların yorum ve değerlendirmelerinin sunulmasıdır. Amacımızla ilgili bulunmaları yönünden bu kapsam, bazı işletmecilik bibliyografyalarının da eklenmesiyle genişletilmiştir. Sonuçta, 10 adet turizm ve 12 adet de işletmecilik bibliyografyasının değerlendirilmesi ileride bu konularda hazırlanacak bibliyografyalar için yol gösterici olabilir. Sözü edilen katkıları yaratabilmeye dönük birtakım bilinçli düzenlemelerimiz de, aslında bu tezin üçüncü amacını oluşturmaktadır KAPSAM Araştırmamızın kapsamını yere, kronolojiye, yayın türlerine ve konulara göre şu şekilde açıklayabiliriz:. Yer kapsamı: Bibliyografyaya, sadece Türkiye'de yayımlanmış Türkçe ve yabancı dillerde yazılı metinler dahil edilmiştir.. Kronoloji kapsamı: Bibliyografyaya, yeni Türk alfabesiyle yazımların başladığı 1929 yılından 1984 yılı Ekim ayı sonuna dek yayımlanmış eserler dahildir.. Yayın türleri kapsamı: Bibliyografyaya, kitaplar, makaleler, (uzmanlık, master, doktora, doçentlik ve profesörlük takdim) tezleri, raporlar, teksirler ve tebliğler

11 5 dahildir. Ticaret ve/veya Sanayi Odaları tarafından yayınlanan gazeteler hariç olmak üzere gazetelerde yayınlanmış makaleler ve diğer yazılar, tek tek turizm işletmelerine ilişkin özel hukuk mevzuatı, turizm işletmelerinin faaliyetlerine özgü yıllık faaliyet raporları, toplu-iş sözleşmeleri, iş programları, meslek örgütlerinin genel kurul dokümanları, lisans çalışmaları, tek bir turizm işletmesini ve sunduğu hizmetleri tanıtıcı (otel broşürleri ve seyahat acentalarının tur programları gibi) broşürler ve ana konuları itibariyle turizmle ilgili olup ta turizm işletmeciliği ve alt konularına kısmen değinen kitaplar dahil edilmemiştir. Ayrıca, Resmî Gazete sayfalarında yer alan mevzuat derlenmemiş, sadece kitap ve/veya teksir biçiminde yayınlanan mevzuata yer verilmiştir.. Konu kapsamı: Bibliyografyanın konu kapsamı belirlenirken, şu mantıktan hareket edilmiştir: Turizm işletmeciliği, işletmeciler tarafından yönetilen faaliyetlerin ve (üretim, pazarlama v.b. gibi) fonksiyonların bir bütünüdür. Çekirdek kapsam, bu fonksiyonlarla sınırlıdır. 1. ünitede; bütün bu fonksiyonları toplu bir şekilde ele alan eserler toplanmıştır. 2. ünitede turizm işletmeleri tarafından yapılan üstyapı yatırımları ve bu yatırımlar sırasında başvurulan (fizibilite etüdleri hazırlanması ve yatırım projelerinin değerlendirilmesi gibi) teknik çalışmalar yer almıştır. Daha sonra ise, klâsik işletme fonksiyonları alt konularıyla yer almışlardır. Bunlar da; yönetim, pazarlama, üretim, finansman, personel, muhasebe ve halkla ilişkilerdir. Bibliyografyanın konu kapsamında klâsik işletme fonksiyonlarından sonra "Turizm İşletmelerinde Otomasyon" ve

12 6 "Turizm İşletmeleri ve Çevre Sorunları"na yer verilmiştir. Bibliyografyanın kapsamında ikinci halka; 'İlgili Konular'dan meydana gelmiştir. "Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası" kapsamının klâsik işletme fonksiyonları ile sınırlı tutulması, hele disiplinlerarası yaklaşımın bilimsel çalışmalarda yoğun bir şekilde uygulandığı günümüzde, dar kapsamlı, komşu disiplinlerle ilişkileri gözönüne almayan ve bu sebeplerle de yetersiz, eksik nitelikli sayılabilecek bir bibliyografyanın ortaya çıkması sonucunu getirebilirdi. Kaldı ki, günümüzde, bibliyografya hazırlama işinde, kapsama dahil olması gereken konular belirlenirken, 'dolaylı ilgili' konuların da içerilmesi, yaygınlaşan bir yaklaşımdır. Bu bakımdan ne derecede ileri gidildiğinin turizm işletmeciliği bibliyografyacılığından bir örneği olarak; "A Bibliography of Hotel and Restaurant Administration and Related Subjects 2/ incelenebilir. Bu düşüncelerden hareketle 'turizm işletmesinin fonksiyonları' dışında kalan konular, Türkiye turizm literatüründe zikredildiği Ölçüde tespit edilerek turizm konuları dışına taşmamaya özen gösteren bir seçim sonucunda belirlenmişlerdir. Bu saptamalar, örneğin, "The London Classification of Business Studies and Management Literature"in "Environmental Studies" 8/ başlığı altında genel ekonomiden siyasal bilimlere kadar çok geniş bir yelpazede işletmeleri ilgilendiren çevre konularını içermesine benzeyen aşırı bir genişlikte değildir. Bibliyografyanın konu kapsamında son halka, "Genel Müracaat Kaynakları" başlığı altında çalışmaya dahil edilen konulardan oluşmuştur. Bibliyografyamızın yukarda sayılmış bulunan çeşitli nitelikteki kullanıcıları, turizm işletme-

13 7 ciliğine ilişkin müracaat kaynaklarına ihtiyaç duyacaklardır. Özellikle yöneticiler, bibliyografyalardan, kataloglardan, sözlüklerden ve dizinlerden faydalanabilirler. Bunlar, aynı zamanda karar alma araçları olarak da görülebilirler. Bunun dışında, turizm işletmeleri personeline yönelik müracaat eserleri de vardır. Emek-yoğun teknolojiyle üretimde bulunan turizm işletmeleri için bu tür müracaat eserlerinin özel bir önemi vardır. Ancak turizm işletmeleri personeli dışında genelde halka yönelik düzeyde yazılmış bulunan 'Görgü Kuralları' ve 'Yiyecek-İçecek' hazırlamaya dair eserler, kapsama dahil edilmemiştir. Diğer taraftan turizm rehberlerine ve turizm yatırımcılarına yönelik müracaat kaynağı niteliğindeki yayınlar çalışmanın bu bölümüne alınmıştır BAZI GEREKLİ TANIMLAR Bibliyografyamızın önceki bölümde belirtilen kapsamının açıklanmasında, zorunlu olarak bazı turizm kavramları kullanılmıştır. Bu kavramların çalışmamız çerçevesindeki içerikleri, aşağıda verilen tanımlarla belirlenebilir;. Turizm: Türkiye'nin ilk turizm akademisyenlerinden Tunay Akoğlu'na göre turizm; "Para kazanma amacına yönelik olmamak ve sürekli kalış şekline dönüşmemek şartıyla, yabancıların bir yere seyahatleri ve orada konaklamaları sonucunda ortaya çıkan olayların ve ilişkilerin bir bütünüdür. Diğer bir deyişle turizm; sadece zevk için ve tüketici olarak yapılan seyahatlere verilen isimdir." 9/ Bir başka tanıma göre de turizm; "insanların devamlı ikâmet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına seyahatleri ve

14 8 buralarda genellikle turizm işletmelerinin, ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkilerin bütünüdür." 10/ Ziya Eralp'e göre de turizm; "Sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir sağlayıcı herhangi bir uğraşıda bulunmamak koşulu ile bireyin yolculuk ve/veya konaklamasından doğan olay ve ilişkilerin bütünüdür." 11/ Çalışmamızda turizm kavramı, birbirlerini kısmen tamamlayan bu tanımlarla belirlenebilir.. Turizm işletmeciliği: "Ekonomik amaçlarla kurulan ve insanların turizm olayı içindeki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim ve pazarlama faaliyetlerini gösteren birimlerin yönetimi, organizasyonu ve benzeri tüm fonksiyonlarını inceleyen işletmecilik biliminin bir uygulama alanıdır." 12/ Turizm işletmeleri: "Geçici bir süre için yer değiştirme olayının doğurduğu seyahat ve konaklama ve buna bağlı diğer ihtiyaçların tatminine yarayan mal ve hizmetlerin üretilmesini ve pazarlanmasını sağlayan ekonomik birimlerdir." l3/ Bu kapsamda; işletme, firma, teşebbüs, kuruluş, kurum v.b. aynı anlamda düşünülmektedir. Bu ekonomik birimler şunlardır;. Konaklama işletmeleri: Oteller, moteller, kampingler, tatil köyleri, pansiyonlar, kaplıca-içmece tesisleri, apartman oteller, oberjler, hosteller, hoteller ve tamamlayıcı konaklama tesisleri,. Yiyecek-İçecek işletmeleri: Restoranlar (Lokantalar), kafeteryalar, snack-barlar, barlar, çayhaneler ve pastahaneler.

15 9. Seyahat İşletmeleri: Tur operatörleri ve seyahat acentaları. Ulaştırma İşletmeleri: Karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu ulaşımı işletmelerinden turizme bağımlı olarak faaliyette bulunanlar, teleferik ve telesiyej işletmeleri, oto kiralama ve yat limanı işletmeleri. Eğlence İşletmeleri: Gazinolar, gece kulüpleri, diskotekler, kahvehaneler, kumarhaneler ve lunaparklar.. Diğer Turizm İşletmeleri: Bunlar da; "Seyahat ve konaklama sırasında giyilen özel elbiseleri, yolculuğa ve mevsim koşullarına uyum sağlayabilmek için gereken şapka, ayakkabı, gözlük ve benzerlerini; çeşitli bavul ve çantaları, av, spor, fotoğrafçılık ve kamping malzemelerini, çeşitli deniz ve dağcılık kıyafet ve gereçlerini, güneş yağlarını ve turistik hatıra eşyalarını, seyahat eden kişinin ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlayacak kitap, broşür, plân ve haritaları" 14/ ve turistlerin seyahatleri için kullanacakları yatları üreten işletmeler; "Çevirmenlik ve rehberlik hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, turistik eşya ticarethaneleri, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde döviz bozan kuruluşlar, turisti finanse eden kurumlar, turisti sigorta eden firmalar, turizm tanıtması ve reklâmcılığı yapan işletmeler, turizm fiziksel plânları yapan kuruluşlar, turizm pazarlaması ve işletmeciliği araştırmalarını ve yatırım fizibilite raporlarını hazırlayan firmalar" 15/ ve kongre düzenleme faaliyeti içinde bulunan kuruluşlardır.. Turizm İşletmeleri Yatırımları: "Turistlerin konaklama, yeme-içme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan tesis, arazi ve teçhizatların bütününe turizm yatırımı denir." 16/

16 KISITLAR Bütün bibliyografya çalışmalarında bir zaman yetersizliği sorunu vardır. Muhakkak ki bu kısıt, çalışmamızı da etkilemiştir. Diğer taraftan, maddî kısıt nedeniyle, çalışmamızda kullanabileceğimiz yabancı kaynakları, turizm ve turizm işletmeciliği konulu bibliyografyaları, ve özellikle sınıflandırma düzenlerini, kapsamlarında hangi konuların yer aldığını incelemek amacıyla getirtmemiz mümkün olamamıştır. Bu bakımdan, sadece Ankara ve İstanbul kütüphanelerinde bulunan yabancı turizm ve turizm işletmeciliği konulu bibliyografyalar incelenebilmiştir YÖNTEM Burada; bibliyografyanın hazırlanmasına -yani bibliyografik künyelerin ve üretilen yazılı belgelerin tespit edilmesine-; tespit edilen belgelere ilişkin hiyerarşik sınıflandırma düzeninin geliştirilmesine ilişkin yöntemlerden sözedilecektir. Bibliyografyanın hazırlanması: Türkiye'de üretilmiş yazılı belgelerin tespit edilmesinde,. Seçilen kütüphanelerde fiş kataloglarının, 17/ Türkiye'de yayınlanmış (bibliyografyalar ve yayın katalogları gibi) müracaat eserlerinden seçilenlerin, 18/. Turizm ve turizm işletmeciliği konulu eserlerden önemli bir kısmının kendi bibliyografyalarının ve dipnotlarının ve,. Konu ile ilgili seçilmiş süreli yayınların 19/ taranması işlemlerine başvurulmuştur. Ayrıca, ilgili kişi ve kuruluşların yayınlarına ilişkin mektup gönderilmiştir.

17 11 Öğretim üyelerine gönderilen mektupların büyük bir çoğunluğundan, turizm örgütlerine gönderilen mektuplara ise az sayıda cevap alınmıştır. Sınıflandırma Düzeninin Hazırlanması: Tespit edilen yazılı metinlere ilişkin hiyerarşik bir sınıflandırma düzeni geliştirilmesi için;. Turizm, işletmecilik ve turizm işletmeciliği hakkında yayımlanmış kitaplardan seçilenlerin "İçindekiler" kısımları, 20/. Türkiye'de işletmecilik ve turizm işletmeciliği üzerine eğitim ve öğretim veren okulların dere programları ve kur tanımları, 21/. Turizm, işletmecilik ve turizm işletmeciliği konulu bibliyografyalarda uygulanan sınıflandırma düzenleri, Turizm ve işletmecilik konularında hazırlanan sözlükler 22/ ve ayrıca şu eserler incelenmiştir; Vernon, K. D, C. - Valerie Lang: "The London Classification of Business Studies and Management Literature". ASLIB Proceedings, Vol. 24, No. 3, March 1972, pp. Yıldızeli, Aytaç: Turizm Kavramsal Dizini. (Basılmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işletme Yönetimi Anabilim Dalı Turizm ve Otel işletmeciliği Programı). Ankara, y. Dewey, Melvil: Dewey Onlu Tasnif ve Relatif Endeks/ Dewey Decimal Classification and Relative Index. Gözden geçirilmiş standart 15. bs. İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, LIX+543s. Günümüzde, dünyadaki turizm bilgi merkezlerinde ortak kabul görmüş turizme özgü sınıflandırma sistemleri maalesef henüz inşa edilmemiş olduğundan, asıl konumuza doğrudan değinen bir eser bulunamamıştır. Yapılan kaynak taramasından sonra, mantıksal analizle sınıflandırma düzeni meydana getirilmiştir.

18 BÖLÜM I'İN DİPNOTLARI 1/ Şimdiye dek bu okullardan mezun olanların sayısı ve diğer bilgiler için bkz.: T.G. Turizm Bankası A.Ş.: Turizm ve Otelcilik Eğitimi Araştırması. Ankara, 1984, s / Devlet İstatistik Enstitüsü: 1980 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı - Türkiye Toplamı (Birinci Aşama Sonuçları). Ankara, 1984, s / Türkiye Seyahat Acentaları Listesi. List of Travel Agencies in Turkey. Ankara; Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü Seyahat Acentaları Dairesi, 1984, s / Turizm ihtisas kütüphaneleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Turizm Bankası A.Ş.ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Araştırma Merkezi Kütüphaneleri. İşletmecilik ihtisas kütüphaneleri: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkiye Odalar Birliği ve İstanbul Ticaret Odası Kütüphaneleri. 5/ Bahsedilen çalışma: Var, Turgut: Alfabetik İşletmecilik Bibliyografyası ( ). Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, l970. XII+471s. 6/ Bahsedilen çalışmalar: Turizm Bibliyografyası (Açıklamalı). Hazl.: Şenel Özpolat (Sorumlu) -Ayla Çağatay -Halil Çaylak - Yavuz Özbek - Önder Ünal. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 1971, (313) y. Teksir; Türkiye Turizm Bibliyografyası, Haz.: Kitaplık Müdürlüğü. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1981, 138 y. Teksir. 7/ Örneğin bkz.: Oaksford, Margaret J.: "Bibliography of Hotel and Restaurant Administration and Related Subjects", The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 20. No. 2. August 1979, s / Karşılaştırınız; Vernon, K. D. C.: "The Classification of Business Studies and Management Literature". ASLIB Proceedings, Vol. 24, No. 3, March 1972, s , 9/ Akoğlu, Tunay: Küçük Turizm Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü, 1968, s / Toskay, Tunca: Turizm: Turizm Olayına Genel Yaklaşım. İstanbul: Der Yayınları, 1983, s / Eralp, Ziya: Genel Turizm. Ankara: AÜ SBF Basın Yayın Yüksek Okulu, 1983, s / Barutçugil, İsmet S.: Turizm İşletmeciliği. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, s. 37.

19 13/ Barutçugil, İsmet S. : a.g.e., s / Dener, Hasan Işın: Turizm Ekonomisi. (Ankara, 1980), s / Dener, Hasan Işın: a.g.e., s / Kahraman, Nüzhet: Türkiye'de Turizm Yatırım Projelerinde Değerlendirme Sorunları. (Basılmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi). İstanbul, 1980, s / Taranan kütüphanelerin listesi "EK 2"dedir. 18/ Taranan müracaat eserlerinin listesi "EK 2"dedir. 19/ Taranan süreli yayınların listesi "EK 2"dedir. 20/ Bu eserler, tezimizin "Yararlanılan Kaynaklar" kısmında gösterilmiştir. 21/ Bu eserler, tezimizin "Yararlanılan Kaynaklar" kısmında gösterilmiştir, 22/ Bu sözlükler, çalışmamızın "Yararlanılan Kaynaklar" kısmında gösterilmiştir.

20 BÖLÜM II BİBLİYOGRAFYA - BİBLİYOGRAFYALARDA SINIFLANDIRMA 2.1. GİRİŞ Çalışmamızın yukarda belirtilen yönteminin iki temel öğesi, bibliyografya ve sınıflandırma düzenidir. Bu konularda aşağıda özetleyeceğimiz bilgiler, tezimizin ana ürünü olan "Turizm işletmeciliği Bibliyografyası" ve buna bağlı sınıflandırma düzeninin daha iyi anlaşılmasını ve değerlendirilmesini sağlayacaktır BİBLİYOGRAFYANIN FELSEFESİ ve ÖNEMİ İnsanoğlu, dünyada hayatını sürdürürken çeşitli ihtiyaçları da hissederek yaşar. Bu ihtiyaçların hissedilmesi, nasıl giderilecekleri sorusunu da beraberinde getirir. Daha sonra bu ihtiyaçlar, ya doğrudan doğruya bireyin kendi çabalarıyla giderilir, ya da diğer bireyler ve kuruluşlar, özellikle ortak kullanımı olan nesnelerde bu ihtiyaçları giderici çözümler üretirler. İnsanlar, çalışma eylemi esnasında, karar alırken, herhangi bir faaliyette bulunurken, yapmakta oldukları ya da yapacakları bir eylem için yol gösterici, yardımcı ve sorun çözücü bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bu bilgilerin bulunduğu yazılı ürünler, 'Genel Müracaat Kaynakları', ya da 'Danışma Kitapları' başlığı altında toplanırlar.1/ Bunlar; (Örneğin; adres, telefon, otel, şehir, turizm, karayolu ile ilgili) rehberler, sözlükler, kılavuzlar, liste-

21 15 ler, kataloglar, ansiklopediler, el kitapları, dizinler ve yazılı metinlere ilişkin bilgileri bünyelerinde toplayan bibliyografyalardır. Bütün bu eserlere, baştan sona okunmak için değil, bireyin özel ihtiyacını giderici bilgilerin bulundukları bölümler için başvurulur. 'Genel Müracaat Kaynakları'nın bir türü olan bibliyografyalar, insanoğlunun, ihtiyaçların giderilmesini birtakım araçlarla kolaylaştırma düşüncesinin pratikteki sonuçlarından biridir. Kullanıcıları, en azından bu bilgilerin içlerinde toplandığı belgelerin isimlerini ve özlü bibliyografyalarını kullanmak suretiyle de, bunun ötesinde yazılı metinlerin içeriklerine ilişkin bilgileri toplu olarak bir arada görme ihtiyacı içerisindedirler. Bibliyografya hazırlama eyleminin altında; insanın, hayatını birtakım araçlarla kolaylaştırma düşüncesi yattığı gibi, yine bu amaca varmak üzere 'denetim' düşüncesi de vardır. Bibliyografyalara konu olan yazılı metinler yığını denetlenmezlerse -yani bir anlamda bibliyografik kontrol 2/ bulunmuyorsa-; bütün bu eserlerden işe yarayacak bir amaç için istifade etmek zordur. Sonuçta, bazı araştırmalar tekrar edilir,(osmanlı İmparatorluğu döneminde üretilmiş 'yazma'larda olduğu gibi) bazı yayınlar ismen yok olur. Özetle, denetimsizlik sorunları da beraberinde getirir. Bu nedenlerle insanoğlunun yazılı metinleri denetlemek eylemi büyük öncelikler kazanmış, hem binlerce bibliyografya hazırlanmış ve hem de bu iş için Devletler, ayrı ihtisas organizasyonları meydana getirmişlerdir. İlk bölümde de belirtildiği üzere bibliyografyalar; kullanıcıların kütüphane kütüphane dolaşıp vakit kaybetme-

22 16 lerini ve daha işin başlangıç aşamasında, referansların tesbitinde sorunların çıkmasını Önleyerek rahatlık ve kolaylık sağlarlar, zaman kazandırırlar, emek ve para tasarrufu meydana getirirler. Bundan başka bibliyografyalar, ilgili konuda literatürün büyük bir kısmını kapsadıkları taktirde boşlukları da göstermiş olurlar, fazla uğraşılmamış ve araştırma yapılmamış konulara işaret ederler. Ayrıca bibliyografyalar, kütüphaneye; sağlanması gereken yayınların tespit edilmesinde ve yayınların nerede, ne zaman ve kim tarafından neşredildiğini öğrenmede yol gösterirler ve kütüphanecilik çalışmalarına kolaylık getirirler. Diğer taraftan bibliyografyalar, yayın kapsamlarına ilişkin fikir ürünlerinin sayıları ve dağılımları hakkında gerekli istatistiki verilerin türetilebilmelerini sağlayacak temel verileri içerirler. Bu istatistikler sayesinde konulara göre hem ülke içi değerlendirmeler hem de ülkelerarası karşılaştırmalar yapılabilir BİBLİYOGRAFYANIN TÜRLERİ Bibliyografyalar, ortak Özelliklerine göre sınıflandırıldığında ortaya çıkan tablo şöyledir. 3/. Amaç açısından ele aldığımızda, - Kaydeden bibliyografyalar, belli bir konu alanına ya da ilgililer çerçevesine yönelmeyen, bütün yayınların tam bir kaydını yapmayı amaçlayan bibliyografyalardır. - Haber veren bibliyografyalar, yeni çıkan yayınları ilgililere duyurmak amacıyla yayınlanan bibliyografyalardır. - Yayın öneren bibliyografyalar, bütün yayınları de-

23 ğil, belli kıstaslara göre en önemlilerini duyurma amacına yönelik bibliyografyalardır.. İçerdikleri konular açısından ise bibliyografyalar, her konuda yayınlanmış eserleri içeren genel ve sadece tek bir konuda yayınlanmış eserleri bildiren özel bibliyografyalar olarak ikiye ayrılabilir. Zaman açısından bakıldığında, - Süreli bibliyografyalar, konularında belirli zaman aralıkları ile yayınlanan ve süreli yayın niteliği taşıyan bibliyografyalardır. - Geriye dönük bibliyografyalar, belli bir zaman aralığı içinde yayınlanan eserlerden tespit edilenleri bildiren bibliyografyalardır. - Günlük bibliyografyalar, yayınlandıkları günde kitabevlerinde satılmakta bulunan yayınları gösteren bibliyografyalardır. Yöneldikleri coğrafya alanı açısından bibliyografyalar, uluslararası, ulusal ve (tanımlanmış bölge sınırlarını esas alan) bölgesel bibliyografyalara ayrılabilir. Yayın türü açısından bibliyografyalar, dergi, makale, tez, resmi yayın v.b. bibliyografyalar olarak sınıflandırılabilir.. Bibliyografya hazırlama yöntemi açısından ise, - Birincil bibliyografyalar, hazırlayanların yayınları doğrudan doğruya inceleyerek meydana getirdikleri bibliyografyalardır. - İkincil bibliyografyalar, doğrudan doğruya yayınları değil, bu yayınları tanıtan başka bibliyografik kaynakları ya da başka türden yayınları tarayarak meydana getiri-

24 18 len bibliyografyalardır. 4/. Yayınları bildirme yöntemi açısından: - Çözümleyici (Analitik)bibliyografyalar, künyelerin yanında yayınlar üzerine açıklamalar da yapan bibliyografyalardır. 5/ - Eleştiren bibliyografyalar, künye ve açıklamaların ötesinde değer yargıları da veren bibliyografyalardır.. Bibliyografya basamakları açısından: - Birinci basamaktan bibliyografyalar, her türden yayınları bildiren bibliyografyalardır. - İkinci basamaktan bibliyografyalar, yalnızca bibliyografyaları tanıtan bibliyografyalardır. - Üçüncü basamaktan bibliyografyalar, bibliyografyaların bibliyografyaları niteliğindeki eserleri tanıtan bibliyografyalardır.. Sınıflandırma metoduna göre baktığımızda, - Alfabetik bibliyografyalar, tespit edilen eserlerin, yazarların soyadlarına, yazarı olmayan eserlerin de adlarına göre alfabetik olarak sınıflandırıldığı bibliyografyalardır. - Sistematik bibliyografyalar, yayınların bir sınıflandırma sistemine göre sunulduğu bibliyografyalardır. - Kronolojik bibliyografyalar, eserlerin basım tarihlerine göre sıralandığı bibliyografyalardır.. Kapsam açısından bibliyografyalar, sadece seçilen eserleri veren seçme, ya da bulunabilen bütün eserleri vermeyi amaçlayan kapsamlı bibliyografyalar olarak bölünebilir. Bütün bunların dışında, örneğin tek bir yazarın tüm

SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984. Bülent Ağaoğlu

SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984. Bülent Ağaoğlu SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984 Bülent Ağaoğlu SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984 Bülent Ağaoğlu TÜRKİYE TURING VE OTOMOBİL KURUMU ŞİŞLİ

Detaylı

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1 Aralık 2000 s. 15-55. Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir Yrd. Doç. Dr. Nazmi KOZAK Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Türkiye de Hukuk Bilgisine Erişim* Accessing Legal Information Sources in Turkey

Türkiye de Hukuk Bilgisine Erişim* Accessing Legal Information Sources in Turkey Türkiye de Hukuk Bilgisine Erişim* Accessing Legal Information Sources in Turkey Pervin DEDELER BEZİRCİ** Öz Günümüzde toplumsal gelişmeler ve küresel etkileşimler ile bilgi kaynaklarında teknolojinin

Detaylı

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI ENDER GÖRGÜN PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM KARARL- ARI

TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM KARARL- ARI TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM KARARL- ARI S. Alpagut ŞENEL Özet Hizmet üretimi ve/veya pazarlaması ile uğraşan işletmeler hizmet işletmeleri olarak tanımlanabilir. Hizmet işletmesi olarak tanımlayabileceğimiz,

Detaylı

KİL TABLETLERDEN SANAL ORTAMA - BİLGİNİN DÜZENLENMESİ VE PAZARLANMASI

KİL TABLETLERDEN SANAL ORTAMA - BİLGİNİN DÜZENLENMESİ VE PAZARLANMASI KİL TABLETLERDEN SANAL ORTAMA - BİLGİNİN DÜZENLENMESİ VE PAZARLANMASI Meral ALAKUŞ Kütüphaneler tüm zamanların en önemli uygarlık göstergesidir. Bilgi ve belgeleri derleyen, düzenleyen ve bu bilgileri

Detaylı

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER VE KALİTEYİ YÜKSELTME

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER VE KALİTEYİ YÜKSELTME T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ ve BEŞ YILDIZLI BİR OTEL İŞLETMESİNDE ÖRNEK UYGULAMASI

FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ ve BEŞ YILDIZLI BİR OTEL İŞLETMESİNDE ÖRNEK UYGULAMASI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ ve BEŞ YILDIZLI BİR OTEL İŞLETMESİNDE ÖRNEK UYGULAMASI Ramazan BOZKURT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Otel işletmelerinde bir pazarlama aracı olarak internet in kullanımı: Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ TURİZM İŞLETMELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2860 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1817 SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN (Ünite 2,

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROL SİSTEMİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Haydar

Detaylı

Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği

Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:2 Yıl:2008 Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği Niyazi Çiçek bilgibelgeci@hotmail.com Recep Bozlağan recepbozlagan@gmail.com

Detaylı

BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Şeyda YILDIZ

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK YAYIN NO: 2009-23 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ Elyazması hukukunda Nigar Mustafazade Aydın kızının KONGRE TURİZMİ VE ÖNEMİ Konusunda YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI TÜRKİYE NİN TEKNOLOJİK GELİŞMESİNDE TEKNOPARKLAR VE AR-GE DESTEĞİ Technoparks and R&D Support For Turkey

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

Muğla Bölgesi Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi

Muğla Bölgesi Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi Muğla Bölgesi Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi T.C. MUĞLA VALİLİĞİ AĞUSTOS - 2010 İçindekiler Kısaltmalar...4 Yönetici Özeti...5 1. Giriş...6 2. Araştırmanın Yöntemi...7 2.1 Araştırmanın

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERDE YÖNETİCİLERİN KARAR VERME SÜRECİ VE BU SÜREÇTE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI : ANKARA

Detaylı

ÖZET. YAZAR ADI-SOYADI: Ceren ATAMAN

ÖZET. YAZAR ADI-SOYADI: Ceren ATAMAN i YAZAR ADI-SOYADI: Ceren ATAMAN BAŞLIK: Seyahat Acenta Yöneticisi Bakış Açısıyla İnternet Üzerinden Pazarlamanın Üstün, Zayıf Yanları ve Bunlara Yönelik Stratejiler: İzmir İli Uygulaması ÖZET Bu araştırmada

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı