BÜLENT AĞAOĞLU. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLENT AĞAOĞLU. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin"

Transkript

1 TÜRKİYE'DE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE İLGİLİ KONULARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLERE DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA ARAŞTIRMASI BÜLENT AĞAOĞLU Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin İşletme Anabilim Dalı, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı için Öngördüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak hazırlanmıştır. ANKARA Ocak, 1985

2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, İşbu çalışma, jürimiz tarafından İşletme Ana Bilim Dalı Turizm ve Otel İşletmeciliği programında Yüksek Lisans Tezi Olarak kabul edilmiştir. Başkan : Üye : Üye : ONAY onaylarım. Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğu / /1985 Enstitü Müdürü

3 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ IV BÖLÜM I: GİRİŞ Konunun Temelindeki Sorun Amaç Kapsam Bazı Gerekli Tanımlar Kısıtlar Yöntem 10 Bölüm I' in Dipnotları 12 II: BİBLİYOGRAFYA - BİBLİYOGRAFYALARDA SINIFLANDIRMA Giriş Bibliyografyanın Felsefesi ve önemi Bibliyografyanın Türleri Bibliyografyalarda Sınıflandırma 19 Bölüm II'nin Dipnotları 23 III: TURİZM, İŞLETMECİLİK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ KONULU BİBLİYOGRAFYALAR VE UYGULANAN SINIFLANDIRMA DÜZENLERİ Giriş Turizm Bibliyografyaları ve Uygulanan Sınıflandırma Düzenleri Türkiye'de Yayınlanmış Turizm Bibliyografyaları ve Uygulanan Sınıflandırma Düzenleri Ankara ve İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Turizm Bibliyografyaları ve Uygula-

4 VII nan Sınıflandırma Düzenleri Bazı Türkiye İşletmecilik Bibliyografyaları ve "Uygulanan Sınıflandırma Düzenleri Ankara ve İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Turizm İşletmeciliği Bibliyografyaları ve Uygulanan Sınıflandırma Düzenleri 43 Bolüm III'ün Dipnotları 47 IV. TÜRKİYE'DE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE İLGİLİ KONULARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLERE DAİR BİBLİYOGRAFYA'NIN SINIFLANDIRMA DÜZENİ 48 V. GENEL DEĞERLENDİRME 50 Bölüm V'in Dipnotu 51 Türkçe Özet 52 İngilizce özet 53 Yararlanılan Kaynaklar 54 EKLER: EK I: TÜRKİYE'DE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE İLGİLİ KONULARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLERE DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA ( ) EK II: BİBLİYOGRAFİK KÜNYELERİN SAPTANMASI İÇİN TARANAN KÜTÜPHANELER, MÜRACAAT ESERLERİ VE SÜRELİ YAYINLAR

5 ÖNSÖZ Bu çalışmada 1929 yılından 1984'e kadar geçen sürede Türkiye'de 'turizm işletmeciliği' hakkında yayınlanmış eserler tespit edilmiş ve bunları, konularına göre gruplandıran hiyerarşik yapıda bir sınıflandırma düzeni geliştirilmiştir. Günümüz Türkiye'sinde turizm işletmeciliğine, bu alanda faaliyette bulunmak ve öğrenim görmek isteyenler açısından artan bir ilginin varlığına rağmen, bu ilginin yazılı metinlere yönelmesi eylemine kılavuzluk edecek bir "Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası"nın bulunmaması, tez konumuzu bu sahada seçmemizin en önemli sebebidir. Tezimizde sunduğumuz bibliyografyanın ve ona bağlı, konulara göre düzenlenmiş sınıflandırma düzeninin, ihtiyaca önemli ölçüde cevap vereceği inancındayız. Bu çalışmanın hazırlanması sürecinde tez yöneticisi hocam Sayın Dr. Doğan Yaşar Ayhan'a yardımları, büyük anlayış ve sabrı için sonsuz minnet ve şükranlarımı belirtirim. Bu eser dolayısıyle, Hacettepe Üniversitesi'nde bilim uzmanlığı öğrenimine başladığım günden tez çalışmamı sonuçlandırdığım ana kadar geçen sürede, yakın ilgi, destek ve büyük yardımlarını hiç bir zaman unutamayacağım bölüm hocam Sayın Dr. Hasan Işın Dener'e sonsuz minnet ve şükranlarımı sunarım.

6 Ayrıca, manevi desteğini esirgemeyen dayım Namık Kemâl Funda'ya; Ankara'da sınıflandırma konusu ile ilgili dokümanları bana ulaştıran arkadaşım Aytaç Yıldızeli'ne; yardımlarını esirgemeyen bölüm hocalarından Sayın Doç. Dr. Halil Can ve Sayın Doç. Dr. Doğan Tuncer'e; tezin fotokopi ile çoğaltılması sırasındaki yardımları için Sayın Tayfun Artış'a ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Kitaplığı'ndaki çalışmalarım sırasında her türlü kolaylığı içtenlikle gösteren Müdire Sayın Sermin Kekiç'e ve tüm personele teşekkür ederim. Ankara, Ocak 1985 Bülent Ağaoğlu

7 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. KONUNUN TEMELİNDEKİ SORUN Bugün ülkemizde, Yüksek Öğretimde, lisans düzeyinde 4 Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksek Okulu'nda, 1 Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü'nde; Meslek Yüksek Okulları düzeyinde 9 Turizm işletmeciliği Programı'nda; Orta öğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret ve Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde, yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel Eğitim Daire Başkanlığı'na bağlı 2 Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde binlerce Öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 4 Turizm Eğitim Merkezi'nde yüzlerce kursiyer meslek için eğitilmektedir. 1/ Bütün bu öğrenim kuruluşlarında büyük sayıda öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve monitörler bulunmaktadır. Yine, Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Turizm Bankası bünyesinde 'turizm işletmeciliği' üzerine araştırmalar yapan araştırmacılar vardır. Türkiye otelcilik endüstrisinde güncel rakamlar tam olarak bilinememekle beraber, 1960 Sanayi ve İşyerleri Sayımı sonuçlarına göre, 2/ turizmle uğraşan otel bulunduğu anlaşılmaktadır. Yine, 1984 yılı itibariyle, 3/ Türkiye seyahat endüstrisinde 454 seyahat acentası faaliyette bulunmaktadır. Bu işletmelerin sahipleri, yönetici-

8 2 leri ve personelinin sayısı da, elbette ki çok daha büyük rakamlara ulaşmaktadır. Turizm işletmeciliği eğitimi ve öğretiminde ve turizm işletmeciliği faaliyetinde bu kadar kişi ve kuruluşun varlığına rağmen, ülkemizde 'turizm işletmeciliği' hakkında hazırlanmış bir bibliyografya çalışması bulunmamaktadır. Ayrıca, bünyelerinde 'turizm işletmeciliği' üzerine eserleri de barındıran 'turizm' ve 'işletmecilik' bibliyografyaları, bu konudaki yazılı metinlerin bibliyografik kontrolünün sağlanma derecesi açısından çok yetersiz kalmaktadırlar. Bu sebeplerle, araştırma yapmak ve ihtiyaç duydukları bilgileri taşıyan yazılı metinleri tespit etmek isteyen kişiler, kütüphanelerde referans tespiti çalışmasına girişmekte ve böylelikle de çok zaman yitirmektedirler. Diğer taraftan, gene bibliyografya eksikliği nedeniyle, turizm alanında daha önce yapılmış araştırmaların tekrar edilme olasılıkları yüksektir. Bu tezin konusu, hiyerarşik sınıflandırma düzenli bir "Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası"nı oluşturmaktır. Hem konu kapsamı ve hem de sınıflandırma düzeni yönlerinden, meydana getirilen bibliyografya, Türkiye'de kendi türünde ilk çalışmadır. Günümüz Türkiyesinde 'turizm' ve 'işletmecilik' ihtisas kütüphanelerinde 4/ turizm işletmeciliğine özgü hiyerarşik bir sınıflandırma düzeni geliştirilmemiştir. Genellikle 'Dewey Onlu Tasnif Sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca, geniş hacimli 'turizm' ve 'işletmecilik' bibliyografyalarında da; ya, sadece yazar soyadına göre alfabetik sınıflandırma düzeni, 5/ ya da içinden çıkılmaz niteliklere sahip konu

9 3 sınıflandırma düzenleri 6/ kullanılmıştır. Bu gerçekler gözönünde tutulduğunda, çalışmamızda geliştirilen hiyerarşik sınıflandırma düzeninin turizm literatürünün değerlendirilmesinde getirebileceği katkıların önemi ve çeşitliliği kolayca anlaşılabilir AMAÇ Türkiye'de turizm işletmeciliği ve ilgili konuları hakkında üretilmiş yazılı metinler üzerinde yapılan bu araştırmanın iki amacı vardır:. Bunlardan birincisi, belirlenmiş konu kapsamı çerçevelerinde Türkiye de turizm işletmeciliği hakkındaki kitap, makale, tez, rapor, teksir, tebliğ v.b. kaynakları tespit etmektir.. İkincisi ise, böylece tespit edilen bibliyografik künyelere düzen getirecek ve okuyucuların ilgilendikleri konuya ilişkin belgeleri topluca birarada görmelerini sağlaması bakımından birkaç konuyla ilgili olan yazılı metinleri çapraz referanslarla gösterecek ve dolayısıyla Türkiye'de üretilen eserlerle sınırlı olmak kaydıyla turizm işletmeciliğinin kavramsal çerçevesini gözler önüne serecek hiyerarşik yapıda konusal bir sınıflandırma düzeni inşa etmektir. Ülkemizde, özellikle 1970'li yılların ikinci yarısından sonra, turizme bilimsel yaklaşımın yerleşmeğe başladığı görülmektedir. Bu yerleşme sürecinde, turizm işletmeciliğinin kapsamının, yayınlanmış eserlerle sınırla dahi olsa tarafımızdan böylece belirlenmiş olması, bundan sonra yapılacak bilimsel çalışmalara ek bir katkı getirebilir. Ayrıca burada geliştirilmiş sınıflandırma düzeni,

10 4 hiyerarşik yapısındaki birtakım özellikler nedeniyle, sosyal bilimler bibliyografyacılığı alanına da bazı katkılarda bulunabilir. Öte yandan bu çalışmanın ürünü, Türkiye'de halen faaliyette bulunan 'turizm' ve 'işletmecilik' ihtisas kütüphanelerindeki hiyerarşik sınıflandırma düzenlerinin geliştirilmesi çabalarına hizmet edebilir. Çalışmamızın uygulamaya yönelik katkılarından bir diğeri de, Türkiye'de yayınlanmış 'turizm' konulu bibliyografyaların yorum ve değerlendirmelerinin sunulmasıdır. Amacımızla ilgili bulunmaları yönünden bu kapsam, bazı işletmecilik bibliyografyalarının da eklenmesiyle genişletilmiştir. Sonuçta, 10 adet turizm ve 12 adet de işletmecilik bibliyografyasının değerlendirilmesi ileride bu konularda hazırlanacak bibliyografyalar için yol gösterici olabilir. Sözü edilen katkıları yaratabilmeye dönük birtakım bilinçli düzenlemelerimiz de, aslında bu tezin üçüncü amacını oluşturmaktadır KAPSAM Araştırmamızın kapsamını yere, kronolojiye, yayın türlerine ve konulara göre şu şekilde açıklayabiliriz:. Yer kapsamı: Bibliyografyaya, sadece Türkiye'de yayımlanmış Türkçe ve yabancı dillerde yazılı metinler dahil edilmiştir.. Kronoloji kapsamı: Bibliyografyaya, yeni Türk alfabesiyle yazımların başladığı 1929 yılından 1984 yılı Ekim ayı sonuna dek yayımlanmış eserler dahildir.. Yayın türleri kapsamı: Bibliyografyaya, kitaplar, makaleler, (uzmanlık, master, doktora, doçentlik ve profesörlük takdim) tezleri, raporlar, teksirler ve tebliğler

11 5 dahildir. Ticaret ve/veya Sanayi Odaları tarafından yayınlanan gazeteler hariç olmak üzere gazetelerde yayınlanmış makaleler ve diğer yazılar, tek tek turizm işletmelerine ilişkin özel hukuk mevzuatı, turizm işletmelerinin faaliyetlerine özgü yıllık faaliyet raporları, toplu-iş sözleşmeleri, iş programları, meslek örgütlerinin genel kurul dokümanları, lisans çalışmaları, tek bir turizm işletmesini ve sunduğu hizmetleri tanıtıcı (otel broşürleri ve seyahat acentalarının tur programları gibi) broşürler ve ana konuları itibariyle turizmle ilgili olup ta turizm işletmeciliği ve alt konularına kısmen değinen kitaplar dahil edilmemiştir. Ayrıca, Resmî Gazete sayfalarında yer alan mevzuat derlenmemiş, sadece kitap ve/veya teksir biçiminde yayınlanan mevzuata yer verilmiştir.. Konu kapsamı: Bibliyografyanın konu kapsamı belirlenirken, şu mantıktan hareket edilmiştir: Turizm işletmeciliği, işletmeciler tarafından yönetilen faaliyetlerin ve (üretim, pazarlama v.b. gibi) fonksiyonların bir bütünüdür. Çekirdek kapsam, bu fonksiyonlarla sınırlıdır. 1. ünitede; bütün bu fonksiyonları toplu bir şekilde ele alan eserler toplanmıştır. 2. ünitede turizm işletmeleri tarafından yapılan üstyapı yatırımları ve bu yatırımlar sırasında başvurulan (fizibilite etüdleri hazırlanması ve yatırım projelerinin değerlendirilmesi gibi) teknik çalışmalar yer almıştır. Daha sonra ise, klâsik işletme fonksiyonları alt konularıyla yer almışlardır. Bunlar da; yönetim, pazarlama, üretim, finansman, personel, muhasebe ve halkla ilişkilerdir. Bibliyografyanın konu kapsamında klâsik işletme fonksiyonlarından sonra "Turizm İşletmelerinde Otomasyon" ve

12 6 "Turizm İşletmeleri ve Çevre Sorunları"na yer verilmiştir. Bibliyografyanın kapsamında ikinci halka; 'İlgili Konular'dan meydana gelmiştir. "Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası" kapsamının klâsik işletme fonksiyonları ile sınırlı tutulması, hele disiplinlerarası yaklaşımın bilimsel çalışmalarda yoğun bir şekilde uygulandığı günümüzde, dar kapsamlı, komşu disiplinlerle ilişkileri gözönüne almayan ve bu sebeplerle de yetersiz, eksik nitelikli sayılabilecek bir bibliyografyanın ortaya çıkması sonucunu getirebilirdi. Kaldı ki, günümüzde, bibliyografya hazırlama işinde, kapsama dahil olması gereken konular belirlenirken, 'dolaylı ilgili' konuların da içerilmesi, yaygınlaşan bir yaklaşımdır. Bu bakımdan ne derecede ileri gidildiğinin turizm işletmeciliği bibliyografyacılığından bir örneği olarak; "A Bibliography of Hotel and Restaurant Administration and Related Subjects 2/ incelenebilir. Bu düşüncelerden hareketle 'turizm işletmesinin fonksiyonları' dışında kalan konular, Türkiye turizm literatüründe zikredildiği Ölçüde tespit edilerek turizm konuları dışına taşmamaya özen gösteren bir seçim sonucunda belirlenmişlerdir. Bu saptamalar, örneğin, "The London Classification of Business Studies and Management Literature"in "Environmental Studies" 8/ başlığı altında genel ekonomiden siyasal bilimlere kadar çok geniş bir yelpazede işletmeleri ilgilendiren çevre konularını içermesine benzeyen aşırı bir genişlikte değildir. Bibliyografyanın konu kapsamında son halka, "Genel Müracaat Kaynakları" başlığı altında çalışmaya dahil edilen konulardan oluşmuştur. Bibliyografyamızın yukarda sayılmış bulunan çeşitli nitelikteki kullanıcıları, turizm işletme-

13 7 ciliğine ilişkin müracaat kaynaklarına ihtiyaç duyacaklardır. Özellikle yöneticiler, bibliyografyalardan, kataloglardan, sözlüklerden ve dizinlerden faydalanabilirler. Bunlar, aynı zamanda karar alma araçları olarak da görülebilirler. Bunun dışında, turizm işletmeleri personeline yönelik müracaat eserleri de vardır. Emek-yoğun teknolojiyle üretimde bulunan turizm işletmeleri için bu tür müracaat eserlerinin özel bir önemi vardır. Ancak turizm işletmeleri personeli dışında genelde halka yönelik düzeyde yazılmış bulunan 'Görgü Kuralları' ve 'Yiyecek-İçecek' hazırlamaya dair eserler, kapsama dahil edilmemiştir. Diğer taraftan turizm rehberlerine ve turizm yatırımcılarına yönelik müracaat kaynağı niteliğindeki yayınlar çalışmanın bu bölümüne alınmıştır BAZI GEREKLİ TANIMLAR Bibliyografyamızın önceki bölümde belirtilen kapsamının açıklanmasında, zorunlu olarak bazı turizm kavramları kullanılmıştır. Bu kavramların çalışmamız çerçevesindeki içerikleri, aşağıda verilen tanımlarla belirlenebilir;. Turizm: Türkiye'nin ilk turizm akademisyenlerinden Tunay Akoğlu'na göre turizm; "Para kazanma amacına yönelik olmamak ve sürekli kalış şekline dönüşmemek şartıyla, yabancıların bir yere seyahatleri ve orada konaklamaları sonucunda ortaya çıkan olayların ve ilişkilerin bir bütünüdür. Diğer bir deyişle turizm; sadece zevk için ve tüketici olarak yapılan seyahatlere verilen isimdir." 9/ Bir başka tanıma göre de turizm; "insanların devamlı ikâmet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına seyahatleri ve

14 8 buralarda genellikle turizm işletmelerinin, ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkilerin bütünüdür." 10/ Ziya Eralp'e göre de turizm; "Sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir sağlayıcı herhangi bir uğraşıda bulunmamak koşulu ile bireyin yolculuk ve/veya konaklamasından doğan olay ve ilişkilerin bütünüdür." 11/ Çalışmamızda turizm kavramı, birbirlerini kısmen tamamlayan bu tanımlarla belirlenebilir.. Turizm işletmeciliği: "Ekonomik amaçlarla kurulan ve insanların turizm olayı içindeki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim ve pazarlama faaliyetlerini gösteren birimlerin yönetimi, organizasyonu ve benzeri tüm fonksiyonlarını inceleyen işletmecilik biliminin bir uygulama alanıdır." 12/ Turizm işletmeleri: "Geçici bir süre için yer değiştirme olayının doğurduğu seyahat ve konaklama ve buna bağlı diğer ihtiyaçların tatminine yarayan mal ve hizmetlerin üretilmesini ve pazarlanmasını sağlayan ekonomik birimlerdir." l3/ Bu kapsamda; işletme, firma, teşebbüs, kuruluş, kurum v.b. aynı anlamda düşünülmektedir. Bu ekonomik birimler şunlardır;. Konaklama işletmeleri: Oteller, moteller, kampingler, tatil köyleri, pansiyonlar, kaplıca-içmece tesisleri, apartman oteller, oberjler, hosteller, hoteller ve tamamlayıcı konaklama tesisleri,. Yiyecek-İçecek işletmeleri: Restoranlar (Lokantalar), kafeteryalar, snack-barlar, barlar, çayhaneler ve pastahaneler.

15 9. Seyahat İşletmeleri: Tur operatörleri ve seyahat acentaları. Ulaştırma İşletmeleri: Karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu ulaşımı işletmelerinden turizme bağımlı olarak faaliyette bulunanlar, teleferik ve telesiyej işletmeleri, oto kiralama ve yat limanı işletmeleri. Eğlence İşletmeleri: Gazinolar, gece kulüpleri, diskotekler, kahvehaneler, kumarhaneler ve lunaparklar.. Diğer Turizm İşletmeleri: Bunlar da; "Seyahat ve konaklama sırasında giyilen özel elbiseleri, yolculuğa ve mevsim koşullarına uyum sağlayabilmek için gereken şapka, ayakkabı, gözlük ve benzerlerini; çeşitli bavul ve çantaları, av, spor, fotoğrafçılık ve kamping malzemelerini, çeşitli deniz ve dağcılık kıyafet ve gereçlerini, güneş yağlarını ve turistik hatıra eşyalarını, seyahat eden kişinin ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlayacak kitap, broşür, plân ve haritaları" 14/ ve turistlerin seyahatleri için kullanacakları yatları üreten işletmeler; "Çevirmenlik ve rehberlik hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, turistik eşya ticarethaneleri, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde döviz bozan kuruluşlar, turisti finanse eden kurumlar, turisti sigorta eden firmalar, turizm tanıtması ve reklâmcılığı yapan işletmeler, turizm fiziksel plânları yapan kuruluşlar, turizm pazarlaması ve işletmeciliği araştırmalarını ve yatırım fizibilite raporlarını hazırlayan firmalar" 15/ ve kongre düzenleme faaliyeti içinde bulunan kuruluşlardır.. Turizm İşletmeleri Yatırımları: "Turistlerin konaklama, yeme-içme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan tesis, arazi ve teçhizatların bütününe turizm yatırımı denir." 16/

16 KISITLAR Bütün bibliyografya çalışmalarında bir zaman yetersizliği sorunu vardır. Muhakkak ki bu kısıt, çalışmamızı da etkilemiştir. Diğer taraftan, maddî kısıt nedeniyle, çalışmamızda kullanabileceğimiz yabancı kaynakları, turizm ve turizm işletmeciliği konulu bibliyografyaları, ve özellikle sınıflandırma düzenlerini, kapsamlarında hangi konuların yer aldığını incelemek amacıyla getirtmemiz mümkün olamamıştır. Bu bakımdan, sadece Ankara ve İstanbul kütüphanelerinde bulunan yabancı turizm ve turizm işletmeciliği konulu bibliyografyalar incelenebilmiştir YÖNTEM Burada; bibliyografyanın hazırlanmasına -yani bibliyografik künyelerin ve üretilen yazılı belgelerin tespit edilmesine-; tespit edilen belgelere ilişkin hiyerarşik sınıflandırma düzeninin geliştirilmesine ilişkin yöntemlerden sözedilecektir. Bibliyografyanın hazırlanması: Türkiye'de üretilmiş yazılı belgelerin tespit edilmesinde,. Seçilen kütüphanelerde fiş kataloglarının, 17/ Türkiye'de yayınlanmış (bibliyografyalar ve yayın katalogları gibi) müracaat eserlerinden seçilenlerin, 18/. Turizm ve turizm işletmeciliği konulu eserlerden önemli bir kısmının kendi bibliyografyalarının ve dipnotlarının ve,. Konu ile ilgili seçilmiş süreli yayınların 19/ taranması işlemlerine başvurulmuştur. Ayrıca, ilgili kişi ve kuruluşların yayınlarına ilişkin mektup gönderilmiştir.

17 11 Öğretim üyelerine gönderilen mektupların büyük bir çoğunluğundan, turizm örgütlerine gönderilen mektuplara ise az sayıda cevap alınmıştır. Sınıflandırma Düzeninin Hazırlanması: Tespit edilen yazılı metinlere ilişkin hiyerarşik bir sınıflandırma düzeni geliştirilmesi için;. Turizm, işletmecilik ve turizm işletmeciliği hakkında yayımlanmış kitaplardan seçilenlerin "İçindekiler" kısımları, 20/. Türkiye'de işletmecilik ve turizm işletmeciliği üzerine eğitim ve öğretim veren okulların dere programları ve kur tanımları, 21/. Turizm, işletmecilik ve turizm işletmeciliği konulu bibliyografyalarda uygulanan sınıflandırma düzenleri, Turizm ve işletmecilik konularında hazırlanan sözlükler 22/ ve ayrıca şu eserler incelenmiştir; Vernon, K. D, C. - Valerie Lang: "The London Classification of Business Studies and Management Literature". ASLIB Proceedings, Vol. 24, No. 3, March 1972, pp. Yıldızeli, Aytaç: Turizm Kavramsal Dizini. (Basılmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işletme Yönetimi Anabilim Dalı Turizm ve Otel işletmeciliği Programı). Ankara, y. Dewey, Melvil: Dewey Onlu Tasnif ve Relatif Endeks/ Dewey Decimal Classification and Relative Index. Gözden geçirilmiş standart 15. bs. İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, LIX+543s. Günümüzde, dünyadaki turizm bilgi merkezlerinde ortak kabul görmüş turizme özgü sınıflandırma sistemleri maalesef henüz inşa edilmemiş olduğundan, asıl konumuza doğrudan değinen bir eser bulunamamıştır. Yapılan kaynak taramasından sonra, mantıksal analizle sınıflandırma düzeni meydana getirilmiştir.

18 BÖLÜM I'İN DİPNOTLARI 1/ Şimdiye dek bu okullardan mezun olanların sayısı ve diğer bilgiler için bkz.: T.G. Turizm Bankası A.Ş.: Turizm ve Otelcilik Eğitimi Araştırması. Ankara, 1984, s / Devlet İstatistik Enstitüsü: 1980 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı - Türkiye Toplamı (Birinci Aşama Sonuçları). Ankara, 1984, s / Türkiye Seyahat Acentaları Listesi. List of Travel Agencies in Turkey. Ankara; Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü Seyahat Acentaları Dairesi, 1984, s / Turizm ihtisas kütüphaneleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Turizm Bankası A.Ş.ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Araştırma Merkezi Kütüphaneleri. İşletmecilik ihtisas kütüphaneleri: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkiye Odalar Birliği ve İstanbul Ticaret Odası Kütüphaneleri. 5/ Bahsedilen çalışma: Var, Turgut: Alfabetik İşletmecilik Bibliyografyası ( ). Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, l970. XII+471s. 6/ Bahsedilen çalışmalar: Turizm Bibliyografyası (Açıklamalı). Hazl.: Şenel Özpolat (Sorumlu) -Ayla Çağatay -Halil Çaylak - Yavuz Özbek - Önder Ünal. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 1971, (313) y. Teksir; Türkiye Turizm Bibliyografyası, Haz.: Kitaplık Müdürlüğü. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1981, 138 y. Teksir. 7/ Örneğin bkz.: Oaksford, Margaret J.: "Bibliography of Hotel and Restaurant Administration and Related Subjects", The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 20. No. 2. August 1979, s / Karşılaştırınız; Vernon, K. D. C.: "The Classification of Business Studies and Management Literature". ASLIB Proceedings, Vol. 24, No. 3, March 1972, s , 9/ Akoğlu, Tunay: Küçük Turizm Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü, 1968, s / Toskay, Tunca: Turizm: Turizm Olayına Genel Yaklaşım. İstanbul: Der Yayınları, 1983, s / Eralp, Ziya: Genel Turizm. Ankara: AÜ SBF Basın Yayın Yüksek Okulu, 1983, s / Barutçugil, İsmet S.: Turizm İşletmeciliği. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, s. 37.

19 13/ Barutçugil, İsmet S. : a.g.e., s / Dener, Hasan Işın: Turizm Ekonomisi. (Ankara, 1980), s / Dener, Hasan Işın: a.g.e., s / Kahraman, Nüzhet: Türkiye'de Turizm Yatırım Projelerinde Değerlendirme Sorunları. (Basılmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi). İstanbul, 1980, s / Taranan kütüphanelerin listesi "EK 2"dedir. 18/ Taranan müracaat eserlerinin listesi "EK 2"dedir. 19/ Taranan süreli yayınların listesi "EK 2"dedir. 20/ Bu eserler, tezimizin "Yararlanılan Kaynaklar" kısmında gösterilmiştir. 21/ Bu eserler, tezimizin "Yararlanılan Kaynaklar" kısmında gösterilmiştir, 22/ Bu sözlükler, çalışmamızın "Yararlanılan Kaynaklar" kısmında gösterilmiştir.

20 BÖLÜM II BİBLİYOGRAFYA - BİBLİYOGRAFYALARDA SINIFLANDIRMA 2.1. GİRİŞ Çalışmamızın yukarda belirtilen yönteminin iki temel öğesi, bibliyografya ve sınıflandırma düzenidir. Bu konularda aşağıda özetleyeceğimiz bilgiler, tezimizin ana ürünü olan "Turizm işletmeciliği Bibliyografyası" ve buna bağlı sınıflandırma düzeninin daha iyi anlaşılmasını ve değerlendirilmesini sağlayacaktır BİBLİYOGRAFYANIN FELSEFESİ ve ÖNEMİ İnsanoğlu, dünyada hayatını sürdürürken çeşitli ihtiyaçları da hissederek yaşar. Bu ihtiyaçların hissedilmesi, nasıl giderilecekleri sorusunu da beraberinde getirir. Daha sonra bu ihtiyaçlar, ya doğrudan doğruya bireyin kendi çabalarıyla giderilir, ya da diğer bireyler ve kuruluşlar, özellikle ortak kullanımı olan nesnelerde bu ihtiyaçları giderici çözümler üretirler. İnsanlar, çalışma eylemi esnasında, karar alırken, herhangi bir faaliyette bulunurken, yapmakta oldukları ya da yapacakları bir eylem için yol gösterici, yardımcı ve sorun çözücü bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bu bilgilerin bulunduğu yazılı ürünler, 'Genel Müracaat Kaynakları', ya da 'Danışma Kitapları' başlığı altında toplanırlar.1/ Bunlar; (Örneğin; adres, telefon, otel, şehir, turizm, karayolu ile ilgili) rehberler, sözlükler, kılavuzlar, liste-

21 15 ler, kataloglar, ansiklopediler, el kitapları, dizinler ve yazılı metinlere ilişkin bilgileri bünyelerinde toplayan bibliyografyalardır. Bütün bu eserlere, baştan sona okunmak için değil, bireyin özel ihtiyacını giderici bilgilerin bulundukları bölümler için başvurulur. 'Genel Müracaat Kaynakları'nın bir türü olan bibliyografyalar, insanoğlunun, ihtiyaçların giderilmesini birtakım araçlarla kolaylaştırma düşüncesinin pratikteki sonuçlarından biridir. Kullanıcıları, en azından bu bilgilerin içlerinde toplandığı belgelerin isimlerini ve özlü bibliyografyalarını kullanmak suretiyle de, bunun ötesinde yazılı metinlerin içeriklerine ilişkin bilgileri toplu olarak bir arada görme ihtiyacı içerisindedirler. Bibliyografya hazırlama eyleminin altında; insanın, hayatını birtakım araçlarla kolaylaştırma düşüncesi yattığı gibi, yine bu amaca varmak üzere 'denetim' düşüncesi de vardır. Bibliyografyalara konu olan yazılı metinler yığını denetlenmezlerse -yani bir anlamda bibliyografik kontrol 2/ bulunmuyorsa-; bütün bu eserlerden işe yarayacak bir amaç için istifade etmek zordur. Sonuçta, bazı araştırmalar tekrar edilir,(osmanlı İmparatorluğu döneminde üretilmiş 'yazma'larda olduğu gibi) bazı yayınlar ismen yok olur. Özetle, denetimsizlik sorunları da beraberinde getirir. Bu nedenlerle insanoğlunun yazılı metinleri denetlemek eylemi büyük öncelikler kazanmış, hem binlerce bibliyografya hazırlanmış ve hem de bu iş için Devletler, ayrı ihtisas organizasyonları meydana getirmişlerdir. İlk bölümde de belirtildiği üzere bibliyografyalar; kullanıcıların kütüphane kütüphane dolaşıp vakit kaybetme-

22 16 lerini ve daha işin başlangıç aşamasında, referansların tesbitinde sorunların çıkmasını Önleyerek rahatlık ve kolaylık sağlarlar, zaman kazandırırlar, emek ve para tasarrufu meydana getirirler. Bundan başka bibliyografyalar, ilgili konuda literatürün büyük bir kısmını kapsadıkları taktirde boşlukları da göstermiş olurlar, fazla uğraşılmamış ve araştırma yapılmamış konulara işaret ederler. Ayrıca bibliyografyalar, kütüphaneye; sağlanması gereken yayınların tespit edilmesinde ve yayınların nerede, ne zaman ve kim tarafından neşredildiğini öğrenmede yol gösterirler ve kütüphanecilik çalışmalarına kolaylık getirirler. Diğer taraftan bibliyografyalar, yayın kapsamlarına ilişkin fikir ürünlerinin sayıları ve dağılımları hakkında gerekli istatistiki verilerin türetilebilmelerini sağlayacak temel verileri içerirler. Bu istatistikler sayesinde konulara göre hem ülke içi değerlendirmeler hem de ülkelerarası karşılaştırmalar yapılabilir BİBLİYOGRAFYANIN TÜRLERİ Bibliyografyalar, ortak Özelliklerine göre sınıflandırıldığında ortaya çıkan tablo şöyledir. 3/. Amaç açısından ele aldığımızda, - Kaydeden bibliyografyalar, belli bir konu alanına ya da ilgililer çerçevesine yönelmeyen, bütün yayınların tam bir kaydını yapmayı amaçlayan bibliyografyalardır. - Haber veren bibliyografyalar, yeni çıkan yayınları ilgililere duyurmak amacıyla yayınlanan bibliyografyalardır. - Yayın öneren bibliyografyalar, bütün yayınları de-

23 ğil, belli kıstaslara göre en önemlilerini duyurma amacına yönelik bibliyografyalardır.. İçerdikleri konular açısından ise bibliyografyalar, her konuda yayınlanmış eserleri içeren genel ve sadece tek bir konuda yayınlanmış eserleri bildiren özel bibliyografyalar olarak ikiye ayrılabilir. Zaman açısından bakıldığında, - Süreli bibliyografyalar, konularında belirli zaman aralıkları ile yayınlanan ve süreli yayın niteliği taşıyan bibliyografyalardır. - Geriye dönük bibliyografyalar, belli bir zaman aralığı içinde yayınlanan eserlerden tespit edilenleri bildiren bibliyografyalardır. - Günlük bibliyografyalar, yayınlandıkları günde kitabevlerinde satılmakta bulunan yayınları gösteren bibliyografyalardır. Yöneldikleri coğrafya alanı açısından bibliyografyalar, uluslararası, ulusal ve (tanımlanmış bölge sınırlarını esas alan) bölgesel bibliyografyalara ayrılabilir. Yayın türü açısından bibliyografyalar, dergi, makale, tez, resmi yayın v.b. bibliyografyalar olarak sınıflandırılabilir.. Bibliyografya hazırlama yöntemi açısından ise, - Birincil bibliyografyalar, hazırlayanların yayınları doğrudan doğruya inceleyerek meydana getirdikleri bibliyografyalardır. - İkincil bibliyografyalar, doğrudan doğruya yayınları değil, bu yayınları tanıtan başka bibliyografik kaynakları ya da başka türden yayınları tarayarak meydana getiri-

24 18 len bibliyografyalardır. 4/. Yayınları bildirme yöntemi açısından: - Çözümleyici (Analitik)bibliyografyalar, künyelerin yanında yayınlar üzerine açıklamalar da yapan bibliyografyalardır. 5/ - Eleştiren bibliyografyalar, künye ve açıklamaların ötesinde değer yargıları da veren bibliyografyalardır.. Bibliyografya basamakları açısından: - Birinci basamaktan bibliyografyalar, her türden yayınları bildiren bibliyografyalardır. - İkinci basamaktan bibliyografyalar, yalnızca bibliyografyaları tanıtan bibliyografyalardır. - Üçüncü basamaktan bibliyografyalar, bibliyografyaların bibliyografyaları niteliğindeki eserleri tanıtan bibliyografyalardır.. Sınıflandırma metoduna göre baktığımızda, - Alfabetik bibliyografyalar, tespit edilen eserlerin, yazarların soyadlarına, yazarı olmayan eserlerin de adlarına göre alfabetik olarak sınıflandırıldığı bibliyografyalardır. - Sistematik bibliyografyalar, yayınların bir sınıflandırma sistemine göre sunulduğu bibliyografyalardır. - Kronolojik bibliyografyalar, eserlerin basım tarihlerine göre sıralandığı bibliyografyalardır.. Kapsam açısından bibliyografyalar, sadece seçilen eserleri veren seçme, ya da bulunabilen bütün eserleri vermeyi amaçlayan kapsamlı bibliyografyalar olarak bölünebilir. Bütün bunların dışında, örneğin tek bir yazarın tüm

SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984. Bülent Ağaoğlu

SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984. Bülent Ağaoğlu SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984 Bülent Ağaoğlu SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984 Bülent Ağaoğlu TÜRKİYE TURING VE OTOMOBİL KURUMU ŞİŞLİ

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ...

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... 1 I. TARİHSEL GELİŞİM... 1 II. SEYAHAT ACENTALARININ GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 10 A. DENİZYOLU ULAŞTIRMASI... 10 B. DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI...

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep KARA 3. Ders 1.Literatür Taraması - Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır? - Literatür taramasında kütüphaneler 2. Süreli Yayın nedir? Süreli Yayınların

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI TANIM Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanıdır. A- GÖREVLER - Turistlerin; ulaşım,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 3 5 TUR 121 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3 5 TUR 131 Genel Muhasebe Z 3 0 3 3 5 TUR 141 Hukuk Başlangıcı

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI. ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI. ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi ÜNAK'04 "Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek" ( 23-25 Eylül 2004 ) Maltepe

Detaylı

2- Kitap, el yazması, gör-işit materyali, vb tür yayınları sistematik ya da alfabetik biçimde düzenleyerek yayınlara ilişkin

2- Kitap, el yazması, gör-işit materyali, vb tür yayınları sistematik ya da alfabetik biçimde düzenleyerek yayınlara ilişkin Bibliyografik kaynaklar, bizi doğrudan bilgiye ulaştırmayan ama: aradığımız bilgiyi sunan farklı türdeki bilgi kaynaklarının varlığından haberdar olmamızı sağlayan, ikincil kaynaklardır. Kapsadığı bilgi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUM KÜTÜPHANELERİNDE PERSONEL KARAKTERİSTİKLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUM KÜTÜPHANELERİNDE PERSONEL KARAKTERİSTİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUM KÜTÜPHANELERİNDE PERSONEL KARAKTERİSTİKLERİ Salih L. GÜRBÜZ* Belirli hizmet türlerinin verilebilmesi ve yapılan işlerin iyileştirilebilmesi için, kütüphanelerin hangi karakteristiklerden

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat ÖNSÖZ Birinci Bölüm Turizm ve Seyahat Turizm... 1 Turist... 2 Seyahat... 2 İnsanların Seyahat Amaçları... 4 Turizmin Sınıflandırılması... 6 Turizm Tipleri... 6 Seyahat Acentalarının Dünyada ve Türkiye

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları. İzmir

TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları. İzmir TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları İzmir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde ; Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL Adı TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 3 6 TUR 121 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3 6 TUR 131 Genel Muhasebe Z 3 0 3 3 6 TUR 141 Hukuk Başlangıcı

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL 2-1 - SÖZEL 6-7 - SÖZEL 3-4 - SÖZEL 1 - - - SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y.

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL 2-1 - SÖZEL 6-7 - SÖZEL 3-4 - SÖZEL 1 - - - SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Anabilim-Anasanat / Bilim-Sanat

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde Yapılan Tezler Kaynakçası : 1972-1990

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde Yapılan Tezler Kaynakçası : 1972-1990 TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ, 4,2 (1990)83-87 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde Yapılan Tezler Kaynakçası : 1972-1990 Bülent Yılmaz * GİRİŞ Kaynakçalar, dünyanın herhangi bir

Detaylı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 1.Yönetim ve Yönetim Bilimi 2.Planlama 3.Örgütleme 4.Yöneltme 5.Denetim 1 6.Klasik Yönetim 7.Neo-Klasik Yönetim 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1 Dersin Adı :

Detaylı

HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015

HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015 6. HALAL EXPO HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015 Yrd. Doç. Dr. Özgür Arpacı Kırklareli Üniversitesi, Turizm Fakültesi GIMDES Halal and Tayyib Workshops Program 25 October 2015, Istanbul, Turkey İçerik Kavramlar

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 11111 110 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Özel araştırma kütüphanesi ya da bilgi merkezi, uluslararası kaynaklarda, dar bir konu alanında belirli bir kesimin

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İşletme Fakültesi; 1992 yılında, Ege ve çevre bölgelerin alanında uluslararası tanınırlığa sahip, İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumu ihtiyacını karşılamak amacıyla

Detaylı

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER TANIM İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI HAZIRLIK 1.Yarıyıl Dersleri 2.Yarıyıl Dersleri TOPLAM Hazırlık I TOPLAM Hazırlık II 1. SINIF 1.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Eğitimi Esnasında Verilen Kataloglama Eğitimi ve Kataloglama Literatürü Değerlendirmesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Eğitimi Esnasında Verilen Kataloglama Eğitimi ve Kataloglama Literatürü Değerlendirmesi Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Eğitimi Esnasında Verilen Kataloglama Eğitimi ve Kataloglama Literatürü Değerlendirmesi İrem Ünal, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Birim Kütüphanecisi

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamamlanan Faaliyetler Kullanıcılardan

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

ÜNİBİLGİ 26. Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız.

ÜNİBİLGİ 26. Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız. ÜNİBİLGİ 26 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2003 Sayı:26 Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız. Üniversitemizin

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1 2) 86 8,00 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihini 345 30,00 II İleri Klavye Kullanımı 1 2 82 8,00 ankarauzem@gmail.com adresine e-posta olarak

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI TANIM Turizm ve otelcilik işletmelerinde turizm hizmetinin sunumu, pazarlanması ve işletmenin dış müşterilere tanıtımında görev alan kişidir. A-GÖREVLER Turizm ve otel işletmeciliği meslek elemanlarının

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No 1101 Atatürk İnkılapları

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI. Bilgi Kaynakları. 28 Haziran 2010

ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI. Bilgi Kaynakları. 28 Haziran 2010 ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI Bilgi Kaynakları Deniz Baltacı Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Duygu Paçalı Koç Üniversitesi ANAMED Kütüphanesi

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI TANIM Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir. A-GÖREVLER

Detaylı

Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM

Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM Yazarlar Dr. Murat Aksu Yrd.Doç.Dr. Evrim Çeltek Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir Koşan Doç.Dr. Emel Gönenç Güler Yrd. Doç. Dr. Nuran

Detaylı

Uzm. Küt. Özlem BAYRAK

Uzm. Küt. Özlem BAYRAK YETKE DİZİMİNDE TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNİN KONU BAŞLIKLARI Uzm. Küt. Özlem BAYRAK obayrak@istanbul.edu.tr İstanbul t b lüniversitesi it i Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İstanbul, 24 YETKE

Detaylı

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi hkapucu@isikun.edu.tr Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir eğitim

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

MÜTEFERRİKA KIŞ 1994, SAYI 4 Bülent AĞAOĞLU BÜLENT AĞAOĞLU BİBLİYOGRAFYALARININ BİBLİYOGRAFYASI 1981-1994 1994 GİRİŞ Türkiye'de bibliyografya tarihine baktığımızda bu alanda kurumlaşma çalışmalarının Milli

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL T.U. * Kredisi II. YARIYIL T.U. * Kredisi BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL Adı TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 3 6 TUR 121 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3 6 TUR 131 Genel Muhasebe Z 3 0

Detaylı

4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın

4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın Prof. Dr. Hasan Işın DENER 1942 yılında Ankara da doğdu. Babası, Mustafa Kemal Atatürk ün eğitimle ilgili konularda danışmanlarından biri, aynı zamanda

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dalları nda 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında

Detaylı

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi Madde-1 Amaç ve Kapsam Bu Yönerge Tasarısı, Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi nin örgütlenme,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Anabilim-Anasanat / Bilim-Sanat

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih:

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği A BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı kütüphanelerin

Detaylı

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır.

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır. Önsöz Günümüzde, hemen hemen her tür ve boyutta organizasyonda, görevleri proje olarak organize etmek yaygınlaşmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri çağdaş yönetim anlayışının hiyerarşik örgüt yapısından

Detaylı

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi. Erkan AYYILDIZ Koor.Rehber Öğretmen

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi. Erkan AYYILDIZ Koor.Rehber Öğretmen 2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Erkan AYYILDIZ Koor.Rehber Öğretmen ÜNİVERSİTEYİ KAZANMADA 3 KURAL *YOLUNU KARARLI BİR ŞEKİLDE DOĞRU ÇİZ *ASLA KORKMA,UMUTSUZLUĞA DÜŞME *SENİ ENGELLEYEN

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL BOYUTU İLE TURİZM

BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL BOYUTU İLE TURİZM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL BOYUTU İLE TURİZM 1.1.TURİZMİN TEMEL KAVRAMLARI... 2 1.1.1.Turizm... 2 1.1.2. Ziyaretçi... 3 1.1.3. Turist... 4 1.1.4. Günübirlikçi... 5 1.1.5. Serbest Zaman...

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim

Bilimsel Bilgiye Erişim Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. KONGRE-TOPLANTI HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU Kongre Hizmetleri Yönetimi Kongre Öncesi Faaliyetler

İÇİNDEKİLER 2. KONGRE-TOPLANTI HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU Kongre Hizmetleri Yönetimi Kongre Öncesi Faaliyetler İÇİNDEKİLER 2. KONGRE-TOPLANTI HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU 2.2. Kongre Hizmetleri Yönetimi 2.2.1. Kongre Öncesi Faaliyetler 2.2.1.1. Kongre İrtibat Bürosu ve Sekretaryasının Kurulması 2.2.1.2. Banka Hesaplarının

Detaylı

Dersin Adı:BBY133 Bilgi Literatürü / Library and Information Science Literature

Dersin Adı:BBY133 Bilgi Literatürü / Library and Information Science Literature Dersin Adı:BBY133 Bilgi Literatürü / Library and Information Science Literature Ulusal Kredisi: 2, AKTS: 4 Statüsü: Zorunlu Öğretim Üyesi: Doç.Dr.Tülay Fenerci Dersin Amacı: Bilgi literatürü dersi, Ankara

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 17 Şubat 2012, Erzurum 2 BaŞLaRKeN Bilginin yönetimi zor bir iştir. Bu zoru

Detaylı

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI 0 TURİZM YATIRIMLARI İŞLEM BASAMAKLARI Yatırım Türünü Belirlediniz Mi? Yatırım Yerini Belirlediniz Mi? Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusunu Yaptınız Mı? AHİLER

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Kapsam SCOPUS; 4000 yayın evinden 14.000 eser adı içerir, Aynı zamanda 180 milyon bilimsel web sayfasını tarar (patent bilgileri de dahil), Kütüphanemizin abone olduğu elektronik dergilerin tam metnine

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİNE LİSANS TAMAMLAMA KAPSAMINDA BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER/PROGRAMLAR

2014-2015 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİNE LİSANS TAMAMLAMA KAPSAMINDA BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER/PROGRAMLAR 2014-2015 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM,, FAKÜLTELERİNE LİSANS TAMAMLAMA KAPSAMINDA BAŞVURABİLECEK 1 2 3 4 5 6 7 ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARI AVRUPA BİRLİĞİ VE İLİŞKİLERİ AVRUPA TOPLULUĞU BANKACILIK BANKACILIK

Detaylı

Araştırmada Evren ve Örnekleme

Araştırmada Evren ve Örnekleme 6. Bölüm Araştırmada Evren ve Örnekleme 1 İçerik Örnekleme Teorisinin Temel Kavramları Örnekleme Yapmayı Gerekli Kılan Nedenler Örnekleme Süreci Örnekleme Yöntemleri 2 1 Giriş Araştırma sonuçlarının geçerli,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Staj, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi; Medya ve İletişim Sistemleri, Halkla İlişkiler, Görsel İletişim

Detaylı

4. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

4. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 07.12.2015 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri

Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri Eski Alanya İşletme Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı BAHAR Yarı Yılı Eşleşen Dersler (2010 yılı ve öncesi kayıtlı öğrenciler için) Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri TUR168 Almanca II

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 14.11.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AGE100 Temel Biligi Teknolojileri 2

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 200 20 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Yüksek Lisans Programı 200-20

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ İLANI YL 30 DR 5 YL 2 DR 2

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ İLANI YL 30 DR 5 YL 2 DR 2 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ İLANI ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI PRG Öğr. Sayısı BAŞVURU KOŞULLARI* İktisat YL 30 DR 5 İlgili

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi İçin Kaynak Türleri Bilimsel Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Alternatif Bilgi Erişim Kaynakları

Detaylı