Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Deneyimleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Deneyimleri"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Deneyimleri Abdurrahman ŞAHİN*, Hülya ÇERMİK**, Birsen DOĞAN** Öz İnternet kaynaklarının baş döndürücü bir hızla çoğalması, öğretmen adayları için bilgiye erişim becerilerini önemli bir hâle getirmiştir. Bu araştırma, öğretmen adaylarının arama motoru kullanma deneyimlerini metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak; bu deneyimlerin sınıf düzeyi ve bilgisayar deneyim yılına göre farklılık gösterip göstermediğini saptamak amaçlarıyla yürütülmüştür. Çalışmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programına kayıtlı 335 öğretmen adayı katılmıştır. Bu betimsel çalışmada veriler, katılımcıların arama motoru kullanım deneyimlerini gerekçesiyle birlikte ifade eden birer metafor üretmeleriyle toplanmıştır. Elde edilen nitel veriler içerik analizi, frekans analizi ve yüzde teknikleri kullanılarak temalaştırılmış; bu deneyim temalarının, bilgisayar deneyim yılı ve sınıf düzeylerine göre değişip değişmediğini belirlemede, iki değişken için Kay-Kare Testi kullanılmıştır. Bulgular, bilgiye erişimde koşullar, fırsatlar ve sorunlar boyutlarına dikkatleri çekerken sorunlu deneyimlerin daha baskın olduğunu göstermektedir. Katılımcıların deneyimlerinin bilgisayar kullanım yılına göre değişmediği görülürken, sınıf düzeylerine göre farklılaştığı bulunmuştur. Bulgular, sınıf öğretmeni yetiştirme sürecinde, bilgiye erişim becerilerini öğreten ve geliştiren deneyimlere daha sıklıkla yer verilmesi gerektiğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler Bilgiye Erişim, Öğretmen Yetiştirme, Arama Motorları, Metafor. * Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi. ** Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (1) Kış / Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 516 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ŞAHİN Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kampus, Denizli. Tel: Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler Şahin, A., & Çokadar, H. (2009). Change, stability and context: Prospective teachers perceptions. H. U. Journal of Education, 36, Şahin, A., Çermik, H., & Doğan, B. (2009). Crawling in the virtual environment: Prospective teachers usage of Google search engine. Eurasian Journal of Educational Research, 35, Şahin, A., Çokadar, H., & Uşak, M. (2008). Context, process and change: The status of prospective teachers perception of teaching process. Essays in Education, 23, Şahin, A. (2007). Eğitim programlarının demokratikleşmesine vurulan bir kelepçe olarak sistem yaklaşımı: Ne için ve kim için sistem yaklaşımı? Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), Işıkoğlu, N., İvrendi, A. ve Şahin, A. (2007). Öğretmenlik uygulaması sürecine öğretmen adaylarının gözüyle derinlemesine bir bakış. Eğitim Araştırmaları, 26, Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇERMİK Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kampus, Denizli. Tel: Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler Şahin, A., Çermik, H., & Doğan, B. (2009). Crawling in the virtual environment: Prospective teachers usage of Google search engine. Eurasian Journal of Educational Research, 35, Şahin, A., Doğan, B. ve Çermik, H. (2009). Öğretmen adaylarının arama motoru kullanırken karşılaştıkları temel sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, Yrd. Doç. Dr. Birsen DOĞAN Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kampus, Denizli. Tel: Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler Şahin, A., Çermik, H., & Doğan, B. (2009). Crawling in the virtual environment: Prospective teachers usage of Google search engine. Eurasian Journal of Educational Research, 35, Doğan, B. (2006). Strateji öğretiminin, işbirlikli ve geleneksel sınıflarda okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkileri. Eğitim Araştırmaları, 23, Doğan, B. (2003). Strateji öğretiminin, işbirlikli ve geleneksel sınıflarda, başarı güdüsü üzerindeki etkileri. Eğitim Araştırmaları, 11,

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Deneyimleri Abdurrahman ŞAHİN, Hülya ÇERMİK, Birsen DOĞAN İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hemen her düzeydeki öğrenciler, bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla sıklıkla internete başvurmaktadırlar (Akdağ ve Karahan, 2004; Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005; Bakay, 2005; Ersoy ve Türkkan, 2009; Kennedy, Judd, Churchward, Gray ve Krause, 2008; Kurbanoğlu, 2002; Oliver ve Goerke, 2007). Daha da önemlisi, öğrenciler interneti basılı dokümanlara ve diğer alternatif bilgi kaynaklarına tercih etmektedirler (Graham ve Metaxas, 2003; Şahin, Çermik ve Doğan, 2009a; Yalçınalp ve Aşkar, 2003). Arama motorları internet ortamında başvurulan en temel unsurlardan biridir ve yapılan araştırmalar genel olarak internet kullanıcılarının bilgi okuryazarlığı öz yeterlik algılarının yüksek olduğunu göstermektedir (Albion, 2007; Usluel, 2006). Diğer bir deyişle internet kullanıcıları, kendilerinin bu konuda donanımlı olduklarını düşünmektedirler. Ancak araştırmalar öğretmen adayları da dâhil olmak üzere internet kullanıcılarının önemli bir kısmının arama motorlarını etkin kullanma konusunda önemli sorunlar yaşadıklarını da ortaya koymaktadır (Albion, 2007; Colaric, Fine ve Hofmann, 2004; Graham ve Metaxas, 2003; Huerta ve Sandoval-Almazán, 2007; Şahin et al., 2009a). Yapılan bir çalışmaya göre öğretmen adayları, arama motorlarını kullanırken üç temel kategorideki sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar: (i) birey temelli sorunlar, (ii) ortam temelli sorunlar ve (iii) içerik temelli

4 518 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ sorunlar. Birey temelli sorunlar kendi içerisinde üç alt kategoriyi ortaya çıkarmıştır. Bunlar, arama motoru kullanımına yönelik bilgilerin olmamasına dayalı sorunlar, arama motoru kullanımına yönelik yetersiz bilgi nedeniyle oluşan sorunlar ve hazırcılığa kaçmaya dayalı oluşan sorunlardır. Ortam temelli sorunlar iki alt kategoride toplanmıştır; internetin yapısından kaynaklanan sorunlar ve internet bağlantısı kaynaklı sorunlardır. İçerik temelli sorunlar ise ulaşılan kaynakların niteliği ile ilgili sorunlardır (Şahin, Doğan ve Çermik, 2009b). Bir başka çalışmada ise (Colaric et al., 2004) öğretmen adaylarının % 36 sının arama motoru kullanımına yönelik bilgilerden yoksun oldukları ve yine katılımcıların çoğunun, sonuçları sınırlandırmak için başvurulan arama motoru komutlarından habersiz oldukları tespit edilmiştir. Ülkemizde yapılan diğer çalışmalar ise öğretmen adaylarının internet teknolojilerini kullanma ile ilgili aldıkları dersleri yetersiz veya kısmen yeterli bulduklarını (Karahan ve İzci, 2001) ve arama motorlarını daha etkin kullanmak amacıyla eğitim almak istediklerini (Aldemir, 2004) ortaya koymuştur. Ayrıca öğrencilerin ödev ve projeler için interneti, kütüphane ve diğer kaynaklara tercih ettikleri de düşünülürse (Akdağ ve Karahan, 2004; Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005; Kurbanoğlu, 2002; Oliver ve Goerke, 2007; Şahin, et al., 2009a), öğretmen adaylarının bilgiye erişim becerilerinin incelenmesi ve geleceğin öğretmenlerinin bilgiye erişim becerileri açısından donanımlı yetiştirilmeleri kaçınılmaz bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple kullanıcı deneyimlerine dayalı olarak elde edilen metaforların incelenmesi, arama motorları aracılığıyla bilgiye erişimde karşılaşılan olumlu veya sorunlu alanların tespitine yönelik önemli katkılar sağlayabileceği gibi; öğretmen yetiştirme sürecinin yapılandırılması açısından da bir yol haritası sunabilir. Kavram olarak metafor, bireyin soyut veya kuramsal bir olguyu anlama ve açıklamada kullanabileceği güçlü bir zihinsel araç olarak görülmektedir (Saban, Koçbeker ve Saban, 2006). Dil, düşünce ve eylem de dâhil olmak üzere hayatın her alanında yer alan metaforlar, herhangi bir konuyu başka bir konu yoluyla anlamayı veya deneyim hâline dönüştürmeyi ifade eder (Lakoff ve Johnson, 1980). Metafor herhangi bir X kavram, nesne veya olgusunun Y kavram, nesne veya olgusuna eş değer olduğunun ifade edilmesiyle oluşturulur. Burada metafor, üreticisine iki şey arasında karşılaştırma yapma, iki şey arasındaki benzerliklere dikkat çekme ve bir şeyi başka bir şeyin yerine koyarak açıklama fırsatı tanır (Saban et al., 2006). Örneğin, birisi İnternette bilgiye erişim, saman-

5 ŞAHİN, ÇERMİK, DOĞAN / Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? lıkta iğne aramaktır. dediğinde, internette bilgiye ulaşmanın zorluğunu samanlıkta iğne aramak deyimiyle ifade etmiş olur. Üretilen bu metafor, atfedilen konuyu tüm boyutlarıyla açıklamasa da konuya belli bir açıdan bakarak o kişinin bilgiye erişimde sorunlar yaşadığını gösterir. O hâlde, insanların deneyimlerini ve inançlarını ifade ettikleri metaforları incelemek yoluyla doğrudan ve bilinçli olarak ileri sürülen ifadelerin altına yerleştirdikleri anlamı yakalayabiliriz (Parsons, Brown ve Worley, 2004). Bu açıdan bakınca metaforlar, son zamanlarda eğitimcilerin öğretime (Ivie, 2001) ve araştırmacıların veri toplamaya yönelik amaçları gerçekleştirmek için (Silman ve Şimşek, 2006) başvurdukları önemli araçlardan biri hâline gelmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2005) metaforlar aracılığıyla toplanan verilerin, çalışılan konu, olgu, olay ve durum hakkında zengin ve görsel bir imge sağladığını dile getirmişlerdir. Bu sebeple metaforlara dayalı olarak yürütülmüş araştırmalara (Saban, 2004; Saban et al., 2006; Silman ve Şimşek, 2006; Thomas ve McRobbie, 1999) son zamanlarda sıklıkla rastlanmaktadır. Herhangi bir metafor ilişkisinde en az üç temel ögeye dikkat etmek gerekir (Forceville, 2002 den aktaran Saban et al., 2006): (i) Metaforun konusu (örneğin, İnternette bilgiye erişim, samanlıkta iğne aramaktır. ifadesindeki internette bilgiye erişim ), (ii) metaforun kaynağı ( İnternette bilgiye erişim, samanlıkta iğne aramaktır. ifadesindeki samanlıkta iğne aramak ) ve (iii) metaforun kaynağından metaforun konusuna atfedilmesi düşünülen özellikler (örneğin, İnternette arama yapmak çok zaman alıyor. ). O hâlde metafor, mevcut zihinsel şemaları ortaya çıkarmanın kestirme yollarından birisi olmakla birlikte, dile getirildiğinde herhangi bir kavramın belli bir yönünü aydınlatır (Lakoff ve Johnson, 1980). Kullandığımız metaforlar sadece gerçekliği ve dünyayı nasıl algıladığımızı göstermez; aynı zamanda düşünce, tutum ve eylemlerimizi de şekillendirir (Saban, 2004). Bu açıdan bakıldığında, öğretmen adaylarının arama motorlarıyla edindikleri deneyimlerin niteliğini ortaya çıkarmak ve bu deneyimlerin doğurduğu temaları yakalamak, hem öğretmen adaylarının bilgiye erişim becerileri hakkında bir fikir vermesi ve hem de okuryazarlık eğitiminin geleceğine ışık tutması açısından önemlidir. Bu araştırma, öğretmen adaylarının arama motorlarını kullanırken edindikleri deneyimlerinin niteliğini metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarma amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu genel amaç çerçevesinde, aşağıdaki şu sorulara cevap aranmıştır: (i) Öğretmen adaylarının arama motorlarını kullanırken edindikleri deneyimle-

6 520 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ rine ilişkin ürettikleri metaforlar, metaforun konusuna ait ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal temalar altında toplanabilir? (ii) Öğretmen adaylarının deneyimlerinden çıkan temalar, bilgisayar kullanım yılı ve sınıf düzeylerine göre farklılık göstermekte midir? (iii) Elde edilen kavramsal temalar ve diğer bulgular, öğretmen adaylarının deneyimlerinin niteliği ve öğretmen yetiştirme sürecinin yeniden yapılandırılmasına yönelik ne tür çıkarımlar sunmaktadır? Yöntem Bu araştırma, nitel temele dayalı olarak yürütülen betimsel bir çalışmadır. Adından da anlaşılacağı üzere betimsel çalışmalar, çalışılan olguya ilişkin nitelikleri betimlemek amacıyla yürütülür (Borg, Gall ve Gall, 1993). Açık uçlu bir soruya verilen cevaplardan elde edilen veriler, nitel veri çözümleme yolları kullanılarak temalara ayrıştırılmıştır. Daha sonra elde edilen kategorik veriler üzerinde istatistiki çözümlemeler yapılarak ilişkilere bakılmıştır. Çalışma Grubu Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünün Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarından 335 inin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dâhil olan katılımcıların 129 (% 39) u erkek ve 206 (% 61) sı da kız öğrencilerden oluşmaktadır. Her sınıf düzeyinden seçilen katılımcılar arasında bir denge oluşturmaya çalışılmıştır. Birinci sınıflardan 72 (% 22), ikinci sınıflardan 89 (% 26), üçüncü sınıflardan 91 (% 27) ve dördüncü sınıflardan 83 (% 25) öğretmen adayı çalışmaya katılmıştır. Aynı denge birinci ve ikinci öğretim programlarına kayıtlı adaylar arasında da gözetilmiştir. Katılımcıların 171 (% 51) i birinci öğretim öğrencilerinden oluşurken, 164 (% 49) ü de ikinci öğretim öğrencilerinden oluşturulmuştur. Bu tür örneklem, nitel araştırma literatüründe maksatlı örneklem olarak dile getirilmektedir (Berg, 1998; Patton, 1990). Maksatlı örneklemde kişilerin nitelikleri bir ölçüt olarak alınır; grup içindeki farklılıkları yansıtacak ve belli nitelikteki kişilerin dâhil olmasını sağlayacak şekilde bir seçim yapılır (Berg, 1998). Üzerinde çalışılan grubun tüm ilgili niteliklerinin yansıtılma olasılığını yükseltmeyi amaçlayan maksimum çeşitlilik örneklemine başvurulmuştur (Patton, 1990).

7 ŞAHİN, ÇERMİK, DOĞAN / Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? Veri Toplama Aracı Bu çalışmada veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket formuyla toplanmıştır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümü, katılımcıların kişisel bilgilerini (sınıfı, cinsiyeti, program türü vs.) kayıt altına almayı amaçlayan sorulardan oluşturulmuştur. İkinci bölüm ise katılımcıların arama motoru kullanırken edindikleri deneyimlerin niteliğini saptamayı amaçlayan açık uçlu bir metafor sorusunu içermektedir. Katılımcının sınırlı bir alan içinde farklı noktalara yönelmesine izin veren (Seidman, 1998) bu tarz açık uçlu sorular, onların deneyimlerini yakalamayı amaçlamaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının arama motorlarını kullanırken edindikleri deneyimlerin niteliklerini ortaya çıkarabilmek için, onlardan Arama motoru kullanarak bilgi aramak gibidir, çünkü. cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Katılımcılara sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşmaları ve düşüncelerini gerekçelendirerek dile getirmeleri söylenmiştir. Metaforlarda gibi kelimesi kullanılmaz. Ancak metafor çalışmalarında gibi kavramı genellikle metafor konusu ile metafor kaynağı arasındaki benzerliği daha net bir şekilde çağrıştırdığı; çünkü kavramı ise katılımcıların kendi ürettikleri benzetmelere sebep veya mantıksal dayanak üretmeleri amacıyla kullanıldığı (Saban et al., 2006) için, bu sözcüklerin veri toplama sürecinde kullanılması bu çalışmada da tercih edilmiştir. Bu izlenen yol farklı araştırmalarda (örneğin, Saban et al., 2006) kullanılmış olmasına rağmen, anket formu hazırlandıktan sonra; eğitim programları (2), eğitim teknolojileri (1) ve dil (1) alanlarında uzman dört kişi tarafından gözden geçirilmiştir. Daha sonra 57 kişilik bir grupla pilot uygulama yapılmış; uygulama sonucunda anket formunun açıklama kısmı genişletilmiştir. Verilerin Toplanması Veriler, öğretim yılı Güz dönemi içerisinde toplanmıştır. Veri toplama sürecinde katılımcı öğretmen adaylarıyla güvene dayalı bir iletişim kurulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla katılımcılara, araştırmaya gönüllü olarak katılabilecekleri bildirilmiş ve anket formuna isim yazmamaları gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca katılımcılara metafor sorusunu cevaplarken gerçek deneyimlerinden çıkan metaforları yazmalarının, araştırma sonuçlarının güvenirliği açısından önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu araştırmaya katılmalarının herhangi bir şekilde notlarını ve mezuniyetlerini etkilemeyeceği ve toplanan verilerin herhangi bir kişi veya kuruma verilmeyeceği konularında da katılımcılara bilgi verilmiştir.

8 522 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Anket formu bizzat araştırmacıların kendileri tarafından sınıflarda katılımcılara dağıtılmış ve uygulanmıştır. Öğretmen adaylarına, kendi metaforlarını geliştirmeleri ve gerekçelendirebilmeleri için yeterli süre verilmiştir. Öğretmen adaylarının metafor ifadeleri, bu araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmaktadır. Verilerin Analizi Veri toplama sürecinde, 335 öğretmen adayından birer metafor yazmaları istenmiştir. Bunlardan altısı herhangi bir metafor üretemezken; diğer 329 öğretmen adayı birer adet metafor üretmişlerdir. Katılımcılardan 27 sinin ürettikleri metaforlar, aşağıda yer alan eleme ve ayıklama aşamasında bahsedilen gerekçelerden dolayı araştırmanın kapsamı dışında bırakılmış ve geriye kalan 302 katılımcının metaforları araştırma için değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 302 katılımcı toplam 201 farklı metafor üretmişlerdir. Ancak bu çalışmada üretilen metaforları derlemek değil, üretilen metaforlardan katılımcıların deneyimlerinin niteliği anlamak amaçlanmıştır. Her ne kadar metaforlardan bazıları birden fazla katılımcı tarafından dile getirilmiş olsa da (örneğin, Samanlıkta iğne aramaya benzer. ), metaforla kastedilen anlamlarda farklılıklar gözlenmiştir. Örneğin, Samanlıkta iğne aramaya benzer. ifadesini yazanlardan bir kısmı gerekçe olarak fazla zaman kaybını dile getirirken, diğer bir kısmı arama sonuçlarının karmaşıklığını ifade etmişlerdir. Bu sebeple, üretilen metaforlar gerekçeleriyle birlikte değerlendirilmiş, çözümleme sürecinde metaforun kaynağından konusuna atfedilen özellikler de dikkate alınarak kategoriler oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforların çözümlenme ve yorumlanma süreci, aşağıdaki aşamalarda gerçekleştirilmiştir: (i) kayıt altına alma aşaması, (ii) eleme ve ayıklama aşaması, (iii) tema oluşturma aşaması, (iv) güvenirlik çalışması ve (v) verilerin sunulması aşaması. Kayıt Altına Alma Aşaması: Öncelikle tüm katılımcıların doldurarak teslim ettikleri anket formları, 1 den başlayarak 335 e kadar numaralandırılmıştır. Sonra her anket formunda dile getirilen metafor, gerekçeleriyle birlikte yeni bir dosyaya aktarılarak kayıt altına alınmıştır. Bu aşamada eksik ve problemli olan tüm ifadeler de kaydedilmiştir. Herhangi bir metaforun yazılmadığı anket formları ise metafor yok şeklinde (daha sonra elenmek üzere) kayıt altına alınmıştır. Eleme ve Ayıklama Aşaması: Bu aşamada, öğretmen adaylarının ifade ettikleri metaforlar tek tek okunup gözden geçirilerek, her metafor (i) metaforun konusu, (ii) metaforun kaynağı, (iii) metaforun konusu ile meta-

9 ŞAHİN, ÇERMİK, DOĞAN / Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? forun kaynağı arasındaki ilişki (Saban et al., 2006) ve ek olarak (iv) metaforun öğretmen adaylarının deneyimlerini ortaya koyabilme gücü bakımlarından analiz edilmiştir. Metafor üretemeyen altı katılımcının verilerini çıkardıktan sonra elde kalan toplam 329 metafor ifadesinden 27 sorunlu metaforun ayıklanması süreci, başlıca üç ölçüte dayalı olarak gerçekleştirilmiştir: (i) Sadece tanımlamaların yapıldığı veya herhangi bir metafor kaynağını içermeyen ifadeler (toplam 3 katılımcı) (örneğin, Kitap karıştırmadan bilgiye ulaşırız, bu bize kolaylık sağlar. ), (ii) belli bir metafordan söz edilmesine rağmen metafor için herhangi bir gerekçenin (mantıksal dayanağın) sunulmadığı ifadeler (toplam 11 katılımcı) (örneğin, Tüm bilgilerin önümde diz çökmesine benzer çünkü ) ve (iii) mantıksız veya öğretmen adaylarının arama motorlarıyla edindikleri deneyimlerinin anlaşılmasına herhangi bir katkı yapmayan metaforlar (toplam 13 katılımcı) (Örneğin, Şimşek çaktıktan sonra gök gürültüsünün duyulmasına benzer çünkü ışık sesten daha hızlıdır. ). Bu aşamalardan sonra, değerlendirmeye alınacak 302 adet metafor ifadesi elde edilmiştir. Tema Oluşturma Aşaması: Eleme sürecinde seçilen metaforlar içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. İçerik analizi, elde edilen nitel veriler içinde tekrarlayan konu, sorun ve kavramların belirlenmesi, sayılması ve yorumlanması olarak ifade edilmektedir (Denzin ve Lincoln, 1998; Miles ve Huberman, 1994; Silverman, 2000). Bu aşamada ikinci ve üçüncü araştırmacılar, her bir metafor ifadesini metafora kaynaklık eden kavram açısından incelemiş ve belli bir kodla kodlamışlardır (örneğin, şans eseri erişim, kolay ve hızlı erişim, yollar/stratejiler, keyif almak, içinden çıkılmaz bir hal almak). Bu aşamada metaforun kaynağını yanlış yorumlamamak için, katılımcının yazmış olduğu gerekçeli açıklama dikkate alınmıştır. Kodlama sürecinde deyimlerden veya mecazi ifadelerden de yararlanılmıştır, çünkü böyle bir yaklaşım, nitel verilerin kodlanmasında ve sunulmasında kullanılabilecek ilginç yollardan biri olarak ifade edilmektedir (Bogdan ve Biklen, 1998). Ortaya çıkan her bir kodu daha ilginç bir şekilde ifade etmek için, Türkçede yer alan bir deyim ifadesi tespit edilmiştir (örneğin, şans eseri erişim = başına talih kuşu konmak, kolay ve hızlı erişim = tereyağından kıl çekmek, yollar/stratejiler = bal alacak çiçeği bilmek, keyif almak = tadını almak veya içinden çıkılmaz bir hal almak = Arap saçına dönmek ). Belli deyimsel kodlar altında toplanan metafor ifadeleri, öğretmen adaylarının arama motoru kullanırken edindikleri deneyimlerin nitelikleri bakımından daha sonra üç temel kavramsal tema hâlinde ifade edilmiştir. Örneğin, koşullar teması altında yer alan metaforların hepsi arama motoru kullanımındaki bir gerekliliği (Ör-

10 524 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ neğin, Yapbozun eksik parçalarını aramaya benzer, çünkü ulaştığımız bölük pörçük bilgileri sentezlemek gerekir. ), fırsatlar teması altında yer alan metaforların hepsi temelde arama motoru kullanmanın kullanıcıya sunduğu olanakları dile getirirken (örneğin, Süt dolu bir ineği sağmaya benzer, çünkü çok fazla bilgi vardır. ), sorunlar teması altında yer alan metaforların hepsi de arama motoru kullanılırken sorunlarla karşılaşıldığını (örneğin, Samanlıkta iğne aramaya benzer, çünkü aradığımı bulana kadar çok fazla zaman kaybediyorum. ) vurgulamaktadır. Güvenirlik Çalışması Aşaması: Bu aşamada birinci araştırmacı elde edilen metafor ifadelerinin tamamını diğer araştırmacılardan bağımsız olarak belirlenen temalar içine atamıştır. Araştırmanın güvenirliği Güvenirlik = Görüş birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) formülü kullanılarak hesaplanmış; % 87 seviyesindeki uyumun güvenirliği sağladığı kabul edilmiştir. Genellikle % 70 ve üzerindeki değerler yeterli ve % 90 ın üzerindeki değerler iyi görülmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Atama farklarını gidermek amacıyla yapılan gözden geçirme süreci sonrasında, güvenirlik kat sayısı % 95 olarak hesaplanmıştır. Verilerin Sunulması Aşaması: Elde edilen temalara göre ayrıştırılan veriler, üretilen metaforlarla örneklendirilerek sunulmuştur. Sunulan metaforlar, italik yazıyla yazılmış ve metaforun alındığı anket numarası parantez içinde verilmiştir. Bu tarz doğrudan alıntılar, katılımcı görüşlerini ve deneyimlerini çarpıcı bir biçimde yansıtırlar (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Verilerin çözümlenmesinde nitel ve nicel yollar birlikte kullanılarak bir çeşitlemeye gidilmiştir. Temaların saptanmasından sonra, bütün veriler SPSS istatistik programına aktarılmıştır. Katılımcıların deneyimlerini niteleyen temel temaların, bilgisayar deneyim yılı ve bulundukları sınıf düzeylerine göre değişip değişmediğini belirlemede, iki değişken için Kay-Kare Testi (Chi-Square Test) kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, tablolar hâlinde sunularak açıklanmıştır. Bulgular Katılımcıların Deneyimleri Katılımcıların arama motorlarıyla olan deneyimlerine dayalı olarak ürettikleri metafor verilerinden elde edilen bulgular, üç ana temadan oluşmaktadır. Belirlenen ana temalar; (i) koşullar, (ii) fırsatlar ve (iii) sorunlardır. Bu üç ana temanın her birinin genel toplam içindeki ağırlıkları, frekans ve yüzde değerleri olarak görselleştirilerek Şekil 1 de sunulmuştur.

11 ŞAHİN, ÇERMİK, DOĞAN / Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? Şekil 1. Elde Edilen Temaların Frekans ve Yüzde Değerleri Elde edilen temalar; (i) katılımcıların arama yapabilmek için gerekli koşullara, (ii) arama sürecinde veya sonrasında ortaya çıkan fırsatlara ve (iii) arama yaparken karşılaştıkları sorunlara dikkatleri çekmektedir. İnternet, bilgiye erişimde kullanıcılara önemli fırsatlar sunmaktadır; ancak katılımcıların deneyimlerinde fırsatlar temasının en az tekrar eden tema olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Katılımcıların bir kısmının ürettiği metaforlar ise bilgiye erişimde önemli olan koşullara veya gerekliliklere göndermede bulunmaktadır. Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi de ürettikleri metaforlarla yaşadıkları sorunlara dikkatleri çekmektedir. Bulgulara göre, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun arama motorlarına dayalı olarak yaptıkları araştırmaların sorunlu deneyimlere dönüştüğü söylenebilir. Bu temaları daha iyi anlayabilmek için, temaları oluşturan alt temalara ilişkin örnek metafor ifadelerinin sunulmasına gereksinim vardır. Temaları oluşturan alt temalar, frekans ve yüzde değerleriyle birlikte Tablo 1 de sunulmuştur. Birinci tema olan koşullar (% 20,54), arama motoru kullanımı esnasındaki temel gerekliliklerden bazılarını ifade etmektedir. Bu tema altında iki farklı alt tema ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki olan bal alacak çiçeği bilmek, istenilen sonuca ulaşmak amacıyla nasıl hareket edileceğini ve hangi stratejilerin izleneceğini bilmeyi ifade eder. Bu alt temaya kaynaklık eden örnek metaforlar şunlardır: Kum içindeki metalleri mıknatıs ile çekmeye benzer çünkü birçok bilgi içinden bize gerekli olanı seçmemiz gerekir (15).

12 526 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 1. Katılımcıların Arama Motorlarıyla Olan Deneyimlerinden Çıkan Temalara İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % I. KOŞULLAR a. Bal alacak çiçeği bilmek 57 18,88 b. Derleyip toplamak 5 1,66 Ara Toplam 62 20,54 II. FIRSATLAR a. Başına talih kuşu konmak 11 3,64 b. Tereyağından kıl çekmek 27 8,94 c. Tadını almak 12 3,97 Ara Toplam 50 16,55 III. SORUNLAR a. Geceyi gündüze katmak 80 26,49 b. Arap saçına dönmek 15 4,97 c. Dallanıp budaklanmak 20 6,62 d. Dikili ağaca dönmek 10 3,31 e. Havanda su dövmek 10 3,31 f. Armut piş ağzıma düş 38 12,58 g. Avare avare dolanmak 17 5,63 Ara Toplam ,91 Toplam Bir sürü anahtar içinden kapıyı açacak anahtarı bulmaya benzer çünkü birçok bilgi içinden aradığımızı çekip çıkaracak anahtar kelimeyi bulmamız gerekir (151). Süper markette alışveriş yapmaya benzer çünkü aradığın her şeyi ancak uygun reyonda bulursun (266). Alt temalardan ikincisi olan derleyip toplamak, ulaşılan ve toplanan parça bilgileri bütünleştirmek veya sentezlemek olarak ifade edilebilir. Bu alt temayı oluşturan metaforlardan bazıları şunlardır: Özel bir yemek yapmaya benzer çünkü parçaları bir araya getirerek bütünleştiririz (240). Yapbozun eksik parçalarını arayıp bulmaya benzer çünkü ulaştığımız bölük pörçük bilgileri sentezlemek gerekir (228).

13 ŞAHİN, ÇERMİK, DOĞAN / Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? İkinci tema olan fırsatlar (% 16,55), arama motorlarının kullanıcılara sunduğu olanak ve kolaylıklarla ilgilidir. Fırsatlar, üç farklı alt tema olarak ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki olan başına talih kuşu konmak, istenilen bilgiye kolay ama aynı zamanda şans eseri olarak erişmeyi ifade eder. Bu alt temayı oluşturan örnek metaforlar şunlardır: Sihirli bir değneğe benzer çünkü istediğimi anında verir (85). Okyanusun dalgalı sularında aradığımın elime düşüvermesine benzer çünkü bilgiye kolay ve zahmetsiz bir şekilde ulaşıyorum (254). İkinci alt tema olan tereyağından kıl çekmek ise sonuca çok kolay ve hızlı bir şekilde ulaşanları ifade eder. Bu alt temaya kaynaklık eden örnek metaforlar şunlardır: Balık dolu okyanusta balık tutmaya benzer çünkü her aradığımı orada bulurum (10). Kar üstündeki kömürü görmeye benzer çünkü bilgiye çok kolay ulaşırım (231). Üçüncü alt tema olan tadını almak ise erişilmek istenilen bilgiye keyif alarak ulaşmayı ifade etmektedir. Bu alt tema altında yer alan metaforlara örnek olarak şunlar verilebilir: Ayaklarımı yerden keserek uzayda uçmaya benzer çünkü istediğin yere ulaşmak eğlencelidir (172). Bir ülkede gezinti yaparak öğrenmeye benzer çünkü değişik şeylerle karşılaşırsınız (106). Üçüncü tema ise katılımcıların edindiği olumsuz deneyimleri, yani sorunları içermektedir (% 62,91). Adayların karşılaştıkları temel sorunlardan birincisi olan alt tema geceyi gündüze katmak, istenilen bilgiye büyük bir çaba ve zaman harcayarak ulaşmayı ifade eder. Bu alt tema altında yer alan metaforlara şunlar örnek olarak verilebilir: Deveye hendek atlatmaya benzer çünkü aradığım çoğu bilgiyi kolaylıkla bulamıyorum (136). Bir çuval bulgur içindeki küçük bir taşı bulmaya benzer çünkü çok fazla bilgi içinden aradığımı bulmak zor (311). İkinci alt tema olan Arap saçına dönmek, yapılan aramanın içinden çıkılmaz ve karmaşık bir duruma bürünmesini ifade etmektedir. Bu alt temayı oluşturan metaforlardan bazıları şunlardır:

14 528 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ İpe dolanmış bir kediye benzer çünkü uğraştıkça daha da dolanıyorum (190). Bilgi ararken bilgi çöplüğüne düşmeye benzer çünkü gelen sonuçlar sistemli değil ve içinde kayboluyorum (325). Üçüncü alt tema olan dallanıp budaklanmak, yapılan aramanın gittikçe genişlemesini dile getirmektedir. Bu alt temaya ilişkin örnek metaforlar şunlardır: Binlerce dallara ayrılan yola benzer çünkü her arama binlerce kapı açıyor (317). Nar meyvesine benzer çünkü bir kelime binlerce sonuç veriyor (73). Dördüncü alt tema olan dikili ağaca dönmek, yapılan aramanın umutsuz bir bekleyişe dönmesini ve buna dayalı olarak ortaya çıkan zaman kaybını ifade etmektedir. Örnek metaforlar şunlardır: Kuyruklu yıldızı beklemeye benzer çünkü çok fazla zaman alıyor (132). İğneyle kuyu kazmaya benzer çünkü istenen bilgiye ulaşmak çok zaman alıyor (188). Beşinci alt tema olan havanda su dövmek, harcanan emeğe rağmen istenilen sonuca bir türlü ulaşılamadığını dile getirmektedir. Örnek metaforlar şunlardır: Delik kovayla kuyudan su çekmeye benzer çünkü sürekli yarım yamalak bilgiler karşımıza çıkıyor (71). Su üzerine yazı yazmaya benzer çünkü aradığım bilgiye bir türlü ulaşamıyorum (207). Altıncı alt tema olan armut piş ağzıma düş, hiçbir emek harcamadan her şeyin kişinin kendisine sunulmasını beklemek şeklinde nitelenebilir. Bu alt temaya örnek olan metaforlar şunlardır: Pişmiş yemeğin önümüze konmasına benzer çünkü bilgiyi enerji harcamadan kolayca elde ediyoruz (192). Sınavda kitaptan kopya çekmeye benzer çünkü her şey hazır ve biz aynen alıyoruz (303). Evde hazır bulunan bir profesöre benzer çünkü her şeye cevabı hazırdır (33). Yedinci ve son olan avare avare dolanmak, ne yaptığını bilmeden ve anlamadan bir şeyler yapmayı ifade etmektedir. Bu alt temaya örnek olan metaforlar ise şunlardır:

15 ŞAHİN, ÇERMİK, DOĞAN / Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? Okula gitmek için yola çıkıp bir kafede oturmaya benzer çünkü çoğu araştırma lüzumsuz sayfalarla insanı meşgul ediyor (249). Bir yerin adresini bilmeden sokak sokak aramaya benzer çünkü neyin nerede olduğu belli değil (218). Verilerden elde edilen koşul, fırsat ve sorun boyutlarındaki temalar, arama motoru kullanım deneyimlerindeki önemli noktalara dikkatleri çekmektedir. Koşul teması, arama sürecindeki temel gerekliliklere ince göndermeler yapmaktadır. Örneğin, Süper markette alışveriş yapmaya benzer çünkü aradığın her şeyi ancak uygun reyonda bulursun. (266) metaforu, internetin doğasına dikkatleri çekmekte ve ticari (com), eğitim (edu), askerî (mil), resmî (gov) gibi internet alanlarını (domain) bilmenin önemine, hatta bu reyonlarda aramak gerektiğine dikkatleri çekmektedir. Fırsat teması, arama motorunun getirdiği avantajlara dikkat çekse de bir grup katılımcının şans eseri olarak bilgiye erişim sağladığını göstermektedir. Sorunlar boyutu ise yaşanan sorunların ayrıntılarını göstermektedir. Bilgisayar Deneyimi ve Sınıf Düzeyine Dayalı Farklılıklar Tablo 2 de arama motoru kullanım deneyimlerinden çıkan üç temel temanın, katılımcıların bilgisayar deneyim sürelerine göre karşılaştırmasına ilişkin bulgular yer almaktadır. Altı katılımcı, bilgisayar deneyim yılını yazmadığı için değerlendirmeye alınmamış; 296 katılımcının verileri değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular; bilgisayar kullanma açısından farklı deneyim yılına sahip öğretmen adaylarının ifadelerinden çıkan temaların, birbirlerinden anlamlı derecede farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır (Pearson chi-square (df=4)=5.390; p=0.250). Bu sonuçlar; katılımcıların arama motoru kullanım deneyimlerinin niteliklerinin, ortaya çıkan üç tema açısından bilgisayar kullanım yılına göre bir değişim göstermediğini ifade etmektedir. Tablo 2. Bilgisayar Deneyim Yılı ile Ortaya Çıkan Temalar Arasındaki İlişki Koşul (n=62) Fırsat (n=48) Sorun (n=186) Toplam (n=296) f (%) f (%) f (%) f (%) 1-3 yıl 23 (16,5) 27 (19,4) 89 (64,0) 139 (100) 4-6 yıl 28 (26,7) 12 (11,4) 65 (61,9) 105 (100) 7 yıl ve üstü 11 (21,2) 9 (17,3) 32 (61,5) 52 (100) Pearson chi-square (df=4)=5.390; p=0.250

16 530 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 2 incelendiğinde arama motoruyla bilgi edinmede koşullara atıf yapanlar 1-3 yıllık bilgisayar deneyimine sahip olanlarda % 16,5, 4-6 yıllık deneyime sahip olanlarda % 26,7 ve 7 yıl ve üstü deneyime sahip olanlarda % 21,2 olarak bulunmuştur. Fırsat temasına atıf yapanlar 1-3 yıllık deneyime sahip olanlarda % 19,4, 4-6 yıllık deneyime sahip olanlarda % 11,4 ve 7 yıl ve üstü deneyime sahip olanlarda % 17,3 olarak bulunmuştur. Sorun temasına atıf yapanlar 1-3 yıllık deneyime sahip olanlarda % 64, 4-6 yıllık deneyime sahip olanlarda % 61,9 ve 7 yıl ve üstü deneyime sahip olanlarda % 61,5 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgular istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemiştir. Tablo 3 te arama motoru kullanım deneyimlerinden çıkan üç temel temanın katılımcıların sınıf düzeylerine göre karşılaştırmasına ilişkin bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgular, farklı sınıf düzeylerinde bulunan öğretmen adaylarının ifadelerinden çıkan temaların birbirlerinden anlamlı derecede farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır (Pearson chi-square (df=6)=14.379; p=0.026). Tablo 3. Sınıf Düzeyi ile Ortaya Çıkan Temalar Arasındaki İlişki Koşul (n=62) Fırsat (n=50) Sorun (n=190) Toplam (302) f (%) f (%) f (%) f (%) 1. sınıf 10 (16,7) 15 (25,0) 35 (58,3) 60 (100) 2. sınıf 24 (28,6) 16 (19,0) 44 (52,4) 84 (100) 3. sınıf 11 (12,9) 10 (11,8) 64 (75,3) 85 (100) 4. sınıf 17 (23,3) 9 (12,3) 47 (64,4) 73 (100) Pearson chi-square (df=6)=14.379; p=0.026 Tablo 3 incelendiğinde arama motoruyla bilgi edinmede koşullara atıf yapanlar birinci sınıflarda % 16,7 iken, ikinci sınıflarda % 28,6 ya çıkmakta; üçüncü sınıflarda %12,9 a düşerken, dördüncü sınıflarda % 23,3 e çıkmaktadır. Fırsat temasında atıf yapanlar birinci sınıflarda % 25 iken, ikinci sınıflarda % 19 a düşmekte; üçüncü sınıflarda % 11,8 e gerilerken, dördüncü sınıflarda % 12,3 te kalmaktadır. Sorun boyutuna işaret edenler birinci sınıflarda % 58,3 iken, ikinci sınıflarda % 52,4 e düşmekte; üçüncü sınıflarda % 75,3 e çıkarken, dördüncü sınıflarda % 64,4 e gerilemektedir. Bu sonuçlar; katılımcıların arama motoru kullanım deneyimlerinin niteliklerinin, sınıf düzeyine göre değiştiğini göstermektedir.

17 ŞAHİN, ÇERMİK, DOĞAN / Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? Tartışma Bu araştırma, öğretmen adaylarının arama motorları aracılığıyla yaptıkları aramalara ilişkin edindikleri deneyimlerin niteliğini metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak ve elde edilen verilerden öğretmen yetiştirme sürecinin geliştirilmesine ilişkin öneriler oluşturma amaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Koşul, fırsat ve sorun boyutlarını ayrıntılarıyla gösteren bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular aşağıdaki noktalara dikkatleri çekmektedir: İlk olarak öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlar, metaforun konusuna ait ortak özellikler bakımından temalara ayrıştırıldığında, sorunlu deneyimlerin baskın olduğu göze çarpmaktadır. Diğer bir deyişle bilgiye erişim deneyimlerinin, fırsat ve koşul boyutlarından daha çok sorun boyutuna işaret ettiği görülmektedir. İlköğretimden üniversiteye kadar birçok öğrencinin internet ve arama motorlarını bilgiye erişim amaçlı kullandıkları bilinse de (Akdağ ve Karahan, 2004; Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005; Ersoy ve Türkkan, 2009; Kennedy et al., 2008; Kurbanoğlu, 2002; Oliver ve Goerke, 2007), hem bilgiye erişim açısından hem de okuryazarlık öğretimi açılarından arama motorlarının hafife alınamayacak bir olgu olduğu göze çarpmaktadır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin bilgiye erişimde sorunlar yaşadıklarını gösteren diğer araştırmaların (Albion, 2007; Colaric et al., 2004; Graham ve Metaxas, 2003; Huerta ve Sandoval-Almazán, 2007) bulgularıyla tutarlılık göstermekle beraber, dikkatleri sorunların kaynağına çekmektedir. Öyle ki arama esnasında, kişilerin arama motoru komutları veya gelişmiş arama seçenekleri gibi, arama sonuçlarını sınırlandırıcı birtakım teknik bilgilere ve bu bilgileri kullanabilme becerisine gereksinim duydukları bilinmektedir (Şahin et al., 2009b). Ancak öğretmen adaylarının çoğunun arama motoru kullanımına yönelik bilgilerden ve sonuçları sınırlandırmak için başvurulan arama motoru komutlarından habersiz olduklarını da önceki çalışmalar göstermektedir (Colaric et al., 2004; Şahin et al., 2009a). Bu temel bilgi ve becerilerden yoksun bireyler için sanal ortam, kolayca içinden çıkılamayacak bir karmaşaya dönüşebilmektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının çoğunluğunun Google arama motorlarını kullanabilmek için gerekli olan arama komutları veya gelişmiş arama seçeneklerini bilmemeleri ve yaptıkları aramalarda da gelişigüzel yollara başvuruyor olmaları (Şahin et al., 2009a), sorunlu deneyimlerin ön plana çıkmasında önemli derecede rol oynayabilir. Çünkü yeterince sınırlandırılmayan konular hakkında yapılan aramalar, binlerce veya milyonlarca sonuç ve-

18 532 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ rebilmektedir. Yine de bunlara rağmen fırsat ve koşul boyutlarının da ortaya çıkmış olması, arama deneyimleri içinde olumlu yönlerin olduğunu göstermekte; dikkatleri bu deneyimlerin ayrıntılarına çekmektedir. Bu olumlu deneyimler, sanal etkinliklere yönelmek için haklı gerekçelerin de mevcut olduğunu düşündürmektedir. İkinci olarak öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlar, elde edilen her tema hakkında daha ayrıntılı bir bilgi de vermektedir. Üretilen bir metafor açıklamaya çalıştığı gerçekliğin genellikle bir boyutu hakkında bilgi verse de (Lakoff ve Johnson, 1980; Saban et al., 2006), geniş bir örneklem kitlesinden elde edilen metaforlardan çıkan kod ve temalar gerçekliğin farklı boyutlarını ortaya koymaktadır. Zaten soyut ve karmaşık olguların aydınlatılabilmesi için alternatif metaforlara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir (Saban et al., 2006). Örneğin, bal alacak çiçeği bilmek ve derleyip toparlamak, arama yapan kişi için önemli koşullar olarak dile getirilmektedir. Bu koşullardan anlaşıldığı kadarıyla, bilginin yerini veya ulaşma yollarını bilmek her zaman yeterli olmamakta; erişilen parça bilgileri sentezlemeye de gereksinim duyulmaktadır. Bu yapılmadığı takdirde, yapılan bir çalışmada da (Şahin et al., 2009b) ifade edildiği gibi, kullanıcılar bilinçli veya bilinçsizce hazırcılık tuzağına düşmektedirler. Fırsat boyutu incelendiğinde ise istenilen bilgiye şans eseri bir şekilde ulaşıldığı (başına talih kuşu konmak), bilgiye erişimin bazı katılımcılar için kolay ve hızlı olduğu (tereyağından kıl çekmek) ve bazı katılımcılar için arama sürecinin keyif verici olduğu (tadını almak) dikkatleri çekmektedir. Bu olumlu deneyimler araştırmaların (Albion, 2007; Usluel, 2006) göstermiş olduğu öz yeterlik algılarının yüksek olması durumuyla ilişkili olabilir. Çünkü kişilerin mevcut arama bilgileri sınırlı olsa bile (Albion, 2007), makinelerin sağladığı kolaylıklar sayesinde yeterli bazı bilgilere erişebilmektedirler. Öyle olsa da sınırlı bilgi ve beceriye sahip olan kullanıcılar için sorunlu deneyimler kaçınılmazdır. Üretilen metaforlar arama motoru kullanıcılarının karşılaştıkları sorunların ayrıntıları hakkında da bilgi vermektedir. Arap saçına dönmek, yapılan araştırmanın içinden çıkılmaz bir sürece dönmesini; dallanıp budaklanmak, aramanın gittikçe genişlemesini; armut piş ağzıma düş, hazırcı bir tutumu desteklemesini; dikili ağaca dönmek ise aramanın umutsuz bir bekleyişe dönmesine işaret etmektedir. Bu yönüyle metaforun kaynağı, metaforun konusunu farklı bir bakış açısıyla anlamada bir filtre işlevi görmektedir (Saban et al., 2006).

19 ŞAHİN, ÇERMİK, DOĞAN / Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? Üçüncü olarak elde edilen metaforlar öğretmen yetiştirme sürecinde yeni okuryazarlıklara (örneğin; bilgi okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı) ilişkin becerileri destekleyecek öğrenmelere olan ihtiyaca ışık tutmaktadır. Daha da önemlisi, önceki araştırmaların (Aldemir, 2004) böyle bir eğitimi öğretmen adaylarının talep ettiklerini göstermesi, bu ihtiyacın önceden de mevcut olduğunu düşündürmektedir. Bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmasının bir sonucu olan bilgiye kolay ve hızlı erişimin sağlanmasıyla birlikte, eğitim programları da öğrenmeyi öğrenme becerilerine ağırlık vermektedir (Cornford, 2002; Güven, 2008). Çünkü mevcut teknolojiler, hızlı değişimi de beraberinde getirmektedir. O zaman, bu değişime cevap verebilmenin temel yolu öğrenmeyi öğrenmek; bunun bir şartı ise bilgiye erişim yollarını bilmektir (Güven, 2008). Ancak geleneksel ve konu merkezli anlayışların yaygın olduğu ortamlarda, konuları yetiştirme kaygısı ön plana çıkmaktadır. Aslında Hector (2005) un ifadesinde yer bulduğu gibi, konuları yetiştirme veya amaçları gerçekleştirme uğruna yirmi birinci yüzyılda ihtiyaç duyulacak beceriler feda edilmemelidir. Hector a göre uygulanan eğitim programları öğrencileri kendi geleceklerine hazırlamak yerine daha çok bizim geçmişimize hazırlamaktadır. Öyleyse bilgiye erişimdeki önemli yolların, öğretmen adaylarına kazandırılması bir gerekliliktir. Öğretmenlerin de bilgiye erişim becerilerini öğrencilerine öğretecekleri düşünülürse kendilerinin bu konuda yeterli olmaları gereklidir (Güven, 2008). Ayrıca unutulmamalıdır ki sınıf öğretmenliği programına katılan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu, tek eşin çalıştığı ve anne/baba eğitimlerinin genel olarak düşük olduğu ailelerden gelmektedirler (Saban, 2003; Şahin, Çokadar ve Uşak, 2008). Bu demografik eğilim, sınıf öğretmenliği programlarında bilgiye erişim becerileri anlamında eğitim ihtiyacı duyanların bazı alanlara göre fazla olabileceği izlenimi vermekte; bu eğitimin önemsenmesi gerektiğini düşündürmektedir. Dördüncü olarak öğretmen adaylarının arama motorlarıyla olan deneyimlerinin niteliği, onların bilgisayar deneyim yılına göre bir farklılık göstermemektedir. Bu bulgu, bilgisayar deneyiminin kişilerin bilgiye erişim becerilerini anlamlı derecede etkilemediğine işaret etmiş; daha çok bilgisayar deneyimine sahip olanların bilgiye erişimde daha az problem yaşadıklarını veya daha çok fırsat deneyimine sahip olduklarını göstermemiştir. Ancak katılımcıların sınıf düzeyine göre deneyimleri incelendiğinde, deneyimlerini fırsat temasına koyanların, belki de internet ortamına daha sıklıkla başvurulan son sınıflara doğru azalma eği-

20 534 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ limine girdiği görülmektedir. Araştırmaya dayalı ödevlerin belki de en sıklıkla yapan grup olan üçüncü sınıfların, koşul ve fırsat boyutlarını diğer sınıflara göre en düşük ancak sorun boyutunu en yüksek oranda ifade etmeleri, arama deneyimlerinin artmasıyla birlikte sorunlu deneyimlerin daha çok hissedildiğini düşündürmektedir. İkinci sınıfların diğer sınıflara göre koşul boyutunu en sık ancak sorun boyutunu en seyrek ifade eden grup olmaları da, Bilgisayar I ve II derslerini henüz yeni almış olmaları gerekçesiyle eğitimin deneyimleri etkilemede önemli bir faktör olabileceğini düşündürmektedir. Sonuç olarak bulgulardan ortaya çıkan temalar, dikkatleri sınıf öğretmenliği adaylarının deneyimlerinden çıkan sorun boyutunun, fırsat ve koşul boyutları karşısındaki ağırlığına çekmektedir. Üniversiteye gelen öğrencilerin yaygın teknolojileri kullandıkları ancak bunların ötesindeki teknolojileri kullanmada heterojen bir yapı sergiledikleri bilinse de (Kennedy et al., 2008) bu çalışmadan elde edilen bulgular, yaygın kullanılan teknolojilerle de önemli sorunlar yaşandığını göstermektedir. Açıkçası arama motorları, herkes tarafından kullandığı için hafife alınmamalıdır. Bilgiye erişim sorunlu bir alandır. Öğretmen adaylarını dijital yerliler (Prensky, 2001) veya internet nesli (Tapscott, 1998) olarak tanımlayarak buna göre davranmak, sorunlu boyutu kolayca geleceğe taşıyabilir. Öğretmen yetiştirme programları, öğretmen adaylarının deneyimlerinde bir sorun olarak duran bu alanı yine onların deneyimlerinde yer alacak olan bir fırsata dönüştürebilirse o zaman bilgiye erişim deneyimleri daha çok süt dolu bir ineği sağmaya ya da tereyağından kıl çekmeye benzeyecektir. Araştırmacılar da arama motorlarının etkin kullanımını öğrettikleri gruplarda, deneyimlerin niteliklerinin nasıl değiştiğini veya geliştiğini araştırmak suretiyle mevcut sorunlu deneyimleri gidermenin yollarını sunabilirler.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ULUSLARARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI ve SORUNLARI SEMPOZYUMU 12 14 MAYIS 2007 BAKÜ BİLDİRİLER Yayına Hazırlayanlar Ayhan Yılmaz Fatih

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Kullanırken Karşılaştıkları Temel Sorunlar

Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Kullanırken Karşılaştıkları Temel Sorunlar Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 166 Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Kullanırken Karşılaştıkları Temel Sorunlar Abdurrahman ŞAHİN 1, Birsen DOĞAN 2, Hülya ÇERMİK

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR Çiğdem ALDAN KARADEMİR 1 Esra UÇAK 2 Hüseyin BAĞ 3 1 Arş. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1 İÇİNDEKİLER Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii K I S I M I... 1 Ortamı hazırlamak... 1 B Ö L Ü M 1... 3 Giriş... 3 Gerçek dünya araştırması nedir?... 3

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞ AÇILARI

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞ AÇILARI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013 SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞ AÇILARI

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 The Opinions of Sixth Grade Students on Causes of Problems They Experience in Italic Ahmet AKKAYA *, Ömer Tuğrul KARA ** Abstract

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi EJER CONGRESS 2014 BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS 24-26 NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi 24-26 APRIL 2014 Istanbul University Congress Center EJER COGRESS 2014

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

VERİ TOPLMA ARAÇLARI

VERİ TOPLMA ARAÇLARI VERİ TOPLMA ARAÇLARI GÖZLEM GÖRÜŞME ANKET ANKET Anket, insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir.

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 431-440 FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet Ahmet ÇOBAN Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas. A.Hakan

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ 1 2 ÖZET Betimsel nitelikteki bu çalışmanın

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURAN Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Barış Yılmaz Celal Bayar Üniversitesi, Manisa baris.yilmaz@bayar.edu.tr Tamer Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

Nitel Araştırma. Süreci

Nitel Araştırma. Süreci EBE AE 602 Nitel Araştırma Süreci Nitel Araştırma Süreci Örneklem Seçimi Nitel Araştırma Süreci ve Örneklem Seçimi Nitel araştırma esnek bir araştırma deseni yaklaşımını gerektirir. Başta ortaya çıkan

Detaylı

Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi

Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Bahar ÇETİN, Özel Lüleburgaz Diyaliz Merkezi Seher ÜNVER, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Tevfik ECDER, İstanbul Bilim Üniversitesi,

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı