TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ"

Transkript

1 TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER ( ) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT

2 İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN TANIMI -SEKİZ TEMEL YETERLİK -EĞİTİM VE TEMEL YETERLİKLER -TEMEL YETERLİKLERİN ÖZELLİKLERİ -YÖNTEM VE DEĞERLENDİRME, TEMEL BECERİLERİN GELİŞMESİ İÇİN TEMEL ÖGELER -YETERLİKLER VE ERKEN YAŞTA YETENEKLERİN ÜZERİNE DÜŞME -TEMEL YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -SINIFTA TEMEL BECERİLERİN EDİNİMİ STRATEJİLERİ -YÖNTEM/METODOLOJİ -MERKEZİ TEMEL BECERİLERİN EDİNİMİ STRATEJİLERİ - KAYNAKÇA - WEB SİTELERİ

3 TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ İnsanlar, rekabeti bütün kişisel kaynaklarımızı nasıl harekete geçirdiğimiz (bilişsel, etkisel, sosyal vb.) ya da verilen bağlamda bir görevi çözmede başarılı olmamız şeklinde anlamaktadırlar. Yeterlikler, davranışlar ve kabiliyetler arasındaki bir öğrenme türüdür. Yetenekler açısından temel öğrenimin tanımının çok önemli bir avantajı vardır. Bu avantaj, bizleri hem meseleyi (içerik) hem de nasılı (faaliyetleri) birlikte tüm ulaşılabilir kaynakları (bilgi, tutumlar, yetenekler v s.) kullanan bir rekabet formu olarak düşünmemize öncülük etmektedir. Belirli koşullarda ve tanımlanmış görevlerde, rekabet açısından öğrenmenin tanımı, bilginin edinilmesini ve böylece bu bilginin taşınıp görevi uygun şekilde çözülebilmesinin altını çizer. Bu tanımla uyumlu olarak, temel yeterlikler minimum kültürel bilgilerdir ve bu bilgilerin her vatandaş tarafından elde edilmelidir, bu nedenle de her Avrupalı Devlet bunu garanti altına almalıdır. Temel yeterlikler çeşitli birimler, organizasyonlar için çok önemlidirler ve anlamı ve amacı hakkındaki bir çok fikir ve tartışmalara dayanan bir sektördür. Bu durum da bu projenin ana odak noktasıdır. Anlaşmazlıklar, temel yeterlikler fikrinin kaynağından dolayı ortaya çıkmıştır. Ekonomi ve iş dünyasının bu meseleye verdiği önem, onun amacı hakkında ve değeri ve temel özelliklerin iletiminin eğitim dünyasında yapabileceği etki hakkında bazı şüphelere neden oldu. Bu proje sırasında geliştirdiğimiz çalışma ve teklif ettiğimiz farklı Avrupalı etmenler üzerinde derin bir araştırma fırsatı bulduğumuz temel yeteneklerin genel bakışı bağlamında ortaya çıktı. Ancak bu görüş, okulların geliştirebileceği diğer vizyonlara da mükemmel bir şekilde uygundur. Bu durumda, kaynakları incelikle işlemek bir teklif sunar, ama bu her eğitim yada iş merkezinin bekleyebileceği bir cevap değildir. Temel yeteneklerin birleşmesinin öğrencilerine sundukları eğitim deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlamasını garanti altına almak için okullar kendi yaklaşımlarını bulmalı ve kendi eylem stratejilerini belirlemelidirler

4 Son olarak da, çalışmamızın geriye bir sürü cevaplanmamış soru bıraktığının farkındayız ve temel yeteneklerin, okulların gelişimine katkı sağlaması için gereken fırsatları garanti altına almak adına, daha geliştirlmesi gereken bir çok iş vardır. Biz sadece kendimizi tekrar etmeden, Avrupalı deneyimini paylaşmak ve bunun yanında konu hakkında birkısım fikirler vermek istedik. Diğer meselelerin yanında, başka konuların da üzerinde durulmasının gerekli olacağının farkındayız. Bu kunular; ev ödevlerinin fark edilmesi ve seçilimi, görevler ve yetenekler arasındaki ilişki, eğitim müfredatının önemi ya da temel yetenek eğitimi ve okul aile birlikteliği arasındaki ilişkidir. Tüm bu yönler belirli durumlara dayanır. Bunları ve diğer soruları yanıtlayabilmek için hem öğretmenlerin, hem devletin hem de diğer eğitim kurumların işbirliğini gönülden diliyoruz

5 TEMEL YETERLİLİK TANIMI Yeterlik teriminin üç ayrı tanımı vardır. Bir yandan, yarışma çekişme ve rekabetçilik fikri ile ilişkilendirilebilirke, diğer yandan da, bizi etkilediği için sorumlu olduğumuz zaman mesele bizim yarışmamızdır ve bu da belirli bir pozisyon ya da rolün özünde olan ilişkili fonksiyonlardan kaynaklandığı içindir. Ancak yetkinliğin üçüncü tanımı ise bizim bu rehberde ve bu proje kapsamında başvuracağımız en yakın yarışma türüdür. Yarışmacı bir kişi, verilen bir görevi en doğru şekilde yapmak için gereken yeteneklere, bilgiye ve tutuma sahip olduğunu kanıtlayan kişidir. Temel yeterlikler öğrencilerimizin mecburi eğitim süreci ve ötesi boyunca geliştirdikleri öğrenimin beklenen sonuçlarını yansıtmalıdır. Bu kişiler nedeniyle, bütün pedagojik ve didaktik koşullar gerekçelendirilmiştirler (haklı çıkmışlardır). "Yeterliğin" bazı tanımları şunlardır: Tanım 1: Bağlamsallaşmış öğrenme görevlerin çözümüne bağlıdır ve uzmanlık gerektirir. Tanım 2: Yasalar yetkinliği/yeterliği şu şekilde tanımlar: Üretim ve istihdamın gereksinimlerine göre profesyönel bir eylemi gerçekleştirmeye izin veren bilgi ve kabiliyetler bütünü. Tanım 3: Bir görevi veya aktiviteyi gerçekleştirmek ya da karmaşık taleplere tatmin edici bir şekilde karşılık verme kabiliyetidir. Yarışma terimi küresel bir kavramdır. Tanım 4: Bir yeterlik, bireysel veya sosyal taleplere yanıt verebilme ya da bir aktivite veya görevi yerine getirebilme kabiliyetidir. Tanım 5: Bir kişinin tanımlanan bağlamda bir göreve uygun şekilde, elindeki tüm kişisel kaynaklarını (yetenekler, tutumlar, bilgi, tecrübe) kullanarak çözüm sunmasıdır. Her yeterlik, birlikte kullanıldığında etkin bir hal alan bilişsel ve kullanışlı yetenekler, bilgi, motivasyon, değer uyumu, tutumlar, duygular ve diğer sosyal ve davranışsal elementlerin bir kombinasyonunu içerir

6 Bütün yarışmalar, belirli bir bağlamda verilen bir görevin performansına bağlıdır. Dolayısıyla, bu yetenekler ancak belirli bir görevin çözümü sürecinde edinilebilir. oynamaktadır. "Temel yeterlikler" terimi tanımının içindeki bilişsel yetenekler, prosedürler ve tutumlar bütünü öğrencilerin çoğu tarafından mecburi eğitimleri süresinde ulaşılabilir ve ulaşılmalıdır da. Bu da hayati bağlamın gereksinimlerine, kişisel ve sosyal uyumun garanti altına alınması ve vatandaşların hak ve vazifelerinin etkin gelişiminde çok önemli bir rol Yarışmanın bir kısım özellikleri şunlardır: Bütün mecburi eğitimde yaygındırlar ve öğrenmeye birlik ve işlevsellik vermesi gereken ince bağlardır. Onlar, davranışlar ve yetenekleri, davranışlar ve tutmları üstlenirler ve görevleri belirli bağlamlarda çözme anlayışına bir adım daha yakındırlar. Onlar, verilen bağlamda bir görevi çözmede bilgiyi, davranışları ve tavırları organize etme yoludurlar ve farklı bağlamlarda farklı şekilde uygulanabilirler. Yeterlikler şunları içerir: Teorik bilgi: bilgi Kullanışlı bilgi: yetenekler ve kabiliyetler Nasıl davranacağını bilme: tutumlar ve davranışlar

7 Temel yeterlikler nelerdir: Temel yeterlikleri diğer kavramlarla karıştırmamak gerekmektedir. Temel yeterlikler şunlardır: Bölgeler ya da konular değildirler. Temel yeterlikler, onların yerine geçmez ama bireylerin onları anlamasına yardım ederler. Yeterlikler farklı çalışma alanlarından ve yetenek gelişiminden, müfredata dayalı ve gayrı resmi öğrenmeye doğru giderler. Temel kabiliyetler ya da minimum öğrenme değildirler. Temel yeterlikler genel öğrenmeyi geçemeyen kişiler için bir müfredattır. Herkesin kişisel ve sosyal tam gelişimi için herkese ulaşılabilir olmalıdırlar. Kapasite ve Yeterlik Her ne kadar çok benzer terimler olsa da, hatta yarışma teriminin tanımının bizatihi içeriğinde kullanılsalar bile de, çok açık bir farkı tespit edebiliriz. Yetenekler becerilerin bileşenleridirler. Becerilerin edinimi bir etkinliği gerçekleştirmede yetkin hale gelmenin ilk gereğidir. Bu nedenle yetenekler imkanlardır, ve yine bu nedenle imkanlar doğru bir şekilde hareket edecekler anlamına gelmez. Ancak, beceriler yüksek bir olasılık dereceli performans idealini içerir. Örneğin, Bireysel ve bağımsız şekilde hareket etme yarışması kapsamında bir kişi şu yetenekleri edinecektir: Haklarını, ilgi alanlarını, sorumluluklarını ve ihtiyaçlarını savunma ve koruma kabiliyeti. Yaşam planları ve kişisel projeler planlama ve uygulama kabiliyeti. Bütün durumu hesaba katarak hareket etme kabiliyeti. Ancak, bahsi geçen özne (kişi kobay) bu yarışma ile bağlı olmayan başka bir yetenekler takımına sahip olabilir, bu yetenekler takımını sıfırdan geliştirebilir ve hatta olumsuz yetenekler de geliştirebilir

8 SEKİZ TEMEL YETERLİLİK Geride bıraktığımız on yıllar boyunca, gelecekteki vatandaşlarımızın şekillendirilmesindeki talepler konusunda toplumumuz çok önemli değişiklikler yaşamıştır. Avrupalı, taslağında eğitim sistemimizin hedefleri konusunda bir fikir birliğine ulaştı: öğrencilerimiz mecburi eğitimlerinin sonunda değişen bir toplumda hayatlarını devam ettirebilecekleri ve katılımcı ve demokratik bir gelecek inşa edebilecekleri bazı temel yeteneklere ulaşmalıdırlar. Bu, Avrupa daki temel amaçlardan biridir. Avrupa Birliği tarafından tüm ülkeler için belirlenen temel yeterlikler şunlardır: 1. İletişim kabiliyetleri. 2. Matematiksel yeterlik. 3. Fiziksel dünya hakkında bilgi ve onunla etkileşim bilgisi. 4. Veri işleme ve dijital yeterlik. 5. Sosyal ve yurttaşlık bilgisi yetkinliği. 6. Kültürel ve sanatsal yeterlik. 7. Öğrenmeyi öğrenme. 8. Özerklik ve kişisel girişim (inisiyatif). Bu sekiz güç çeşidi rastgele seçilmiş olmayıp, toplumdaki insanı ve dünyayı anlayışımızın sonuçlarıdır. Ek olarak, bu özelliklerin hepsi eğitim aşaması boyunca sonuna kadar geliştirilmelidirler ki, böylece kişi etrafındaki dünya ile olumlu bir etkileşimde bulunabilsin. Tabiatı anlama ve yorumlama ihtiyacı, bilgilerini organize etme, ve bir gelişim yönünde ilerleyebilmek için sonuçlarını alma, ikinci ve üçüncü yeteneklerin gerekliliğini haklı çıkarır. İnsanı yalnız bir varlık olarak değil de, her zaman toplum içerisinde görme ve böylece hayatın gelişiminin esaslı ve bağlı olduğu gerçeği, insanları, etraflarındaki diğer insanlarla iletişim kurmaya zorlar. Bu bağlamda, tüm bu özelliklerde, özellikle de hayati derecede önemli olan yeterliklerde uzmanlaşmak, zorunlu bir ihtiyaçtır. Diğer bir ifade ile

9 aslında insan doğadan, dünyadan ömrü boyunca izole olamaz. Gelişme, kalkınma onun doğasında vardır. Her zaman toplum ile içiçe yaşar ve toplumla iletişim içindedir. Bunun için de temel beceri ustalığı gerekmektedir. Bu rehberde, özellikle dijital yeterliklere odaklanacağız. Birey, şu anda ve gelecekte bazı objelere ihtiyaç duyacaktır: bilgisayarlar, ATM ler, dijital cihazlar, kredi kartları, elektronik kimlikler, ve etki alanı (domain) bilgisi, gibi. Bu objeler, insanların yaşadığı toplumun gelişimi ve aynı zamanda diğer insanlarla bağ kurmak (örneğin internet yoluyla sosyal ağ kurmak) gibi temel ihtiyaçlar için hayati derecede önem taşımaktadır. Tüm bu araçlar geçmiş yüz yıllarda kitaplar ve mektupların yaptığı hayati derecede önemli bilgi ve kültürü yayma görevini yerine getirmede rol oynamak üzere seferber edilirler ve böylece, dijital bilgiyi işleme ve yönetme yetkinliği ortaya çıkar. Diğer taraftan da, bireylerin uyumlu bir şekilde etkileşimi, barışçıl, ilerlemeye yönelik, daha güzel ve daha zengin bir dünya ihtiyacının bu yeterliklerin yedi karakterinin beşini haklı çıkardığını söyleyebiliriz. Bu, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde ilişkisel kabiliyetler olarak adlandırılır. Son olarak da, bireylerin kendi başlarına hareket edebilmesi ve bir öz güven hissine sahip olmaları ihtiyacı, sekiz yeterlikten altısının temelini oluşturur. Muhtemelen siz de bu listeye başka yeterlikler ekleyebilirsiniz, ya da bunları alt yeterlikler olarak tanımlayabiliriz ama bu diğerlerinin olabileceğinden daha güvenilir olduğundan dolayı yeni bir şey sunmamaktadır. Zaten bu ek yeterlikler bunlardan türemiştir ve bireyin ve toplumun gelişiminin bunların etrafında organize edildiği çok açıktır. Bu Avrupalı araştırmamız sürecinde bazı değişik türler bulduk, elimizdeki en iyi bilgileri birleştirip, bu yeterlikleri elde etmek ve değerlendirmek için bazı sonuçlara ulaşmayı denedik. Zaten bu yeterliklerde hiç şüphesiz günlük yaşamlarımız ve kişisel ve toplumsal gelişimimzin temelini oluşturur. İletişimsel yeterlik İletişimsel yeterlik, hem İspanyolca dilinde hem de diğer yabancı dillerde dilin ağızla ve yazılı iletişimde bir araç olarak kullanımına dayanmaktadır In

10 in the adquisition of Basic Competences Leo n Bu yarışmanın tipik tutumları, bilgisi ve kabiliyetleri düşünceleri, duyguları, tecrübeleri ve fikirleri, tartışmaları ifade edebilir, kritik ve etik bir yargı oluşturabilir, fikir üretebilir, bilgiyi inşa edebilir, kişinin tezine, kendi eylemlerine ve görevlerine tutarlılık ve uyum verebilir, karar verdirebilir ve hem sözlü hem de yazılı olarak dinlemekten, konuşmaktan veya okumaktan keyif aldırabilir ki, tüm bunlar kendine saygının ve öz güvenin daha da gelişmesine katkıda bulunurlar. iletişim yetkinliği etkin kapasitede sunulur. İletişim ve karşılıklı konuşma, ağ kurma ve başkalarıyla ve çevreyle ilişkiler inşa etme ve yeni kültürlere yaklaşma kabiliyetlerini içeren eylemlerdir. Onlar bilinen genişlikte saygı ve itibar kazanırlar. Böylece de, yaşamak ve sorunları çözmede dilsel Dinleme, gösterme ve diyalog, sözel iletişimin ana türlerinin farkında olmayı, çeşitli iletişim durumlarında karşılıklı sarf edilen sözlü mesajların ifadesi ve anlayışında ileri derecede yetkin olmayı ve bağlam ile iletişimde uyum sağlamayı içerir. Ayrıca, her türlü iletişim durumunda uygun sözlü metinler üretebilmek için, dilsel ve dilsel olmayan kabiliyetlerin kurallarının etkin ve tesirli kullanımını ve farklı durumlarda iletişimsel karşılıkların belirli kurallarını da içerir. Okuma ve yazma, bilgiyi arama, toplama ve işleme özelliklerini temsil eden ve destekleyen, ve anlamada yetkin olup, çeşitli iletişimsel amaçlarla metnin farklı türlerinin yazılımı ve kullanımı eylemleridir. Okumak, yazılı dilin kullanımına izin veren kuralların anlaşılması ve yorumlanmasına olanak sağlar ve ayrıca başka yerlerin, dillerin ve kültürlerin keşfedilmesine yönelik bilgi ve fantazi menşei olarak bir zevk kaynağıdır. Bunların hepsi iletişimsel yetkinliğin muhafaza edilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunur. Dilsel iletişimin (diyalog, okuma, yazma, vs.) hazinesinin belirli amaçlar ve hedefler için seçimi ve uygulaması kabiliyeti, gerçekliği anlama, yorumlama ve zihinsel

11 olarak sunma ve bilgiyi organize edip paylaşma ve bunları tutarlı bir şekilde donatma kabiliyeti olarak bu yarışmanın bazı temel karakteristiklerine bağlıdır. Nasıl iletişim kurulucağını anlamak ve bilmek kullanışlı kabiliyetlerdir. Bu kabiliyetler dilin işlevi hakkında yansıtıcı bilgiye ve onun kullanım kurallarına dayanır ve dili bir gözlem ve analiz objesi yapma kabiliyetini içerir. Farklı sosyal ve kültürel bağlamlarda iletişimsel durum ile uyumlu olarak farklı konuşma derecelerinin ifade edilmesi ve yorumu, uygun bir şekilde dilsel etkileşim kurmak için gerkli olan dil sistemleri ve stratejilerin çalışma kurallarının etkin uygulaması ve bilgisi anlamına gelmektedir. Bu yetkinliğe sahip olmak, sosyal geleneklerin, değerlerin, kültürel yönlerin ve bağlam ve iletişim amacında dilin çok yönlülüğünün farkında olmayı içerir. Ayrıca başkalarının yerine geçme empatik kabiliyetini de içerir: kişinin kendi duyarlı ve kritik fikirlerinden farklı olan fikirleri okuma, dinleme analiz etme ve dikkate alması, bunları uygun şekilde ve birinin kendi duygu ve düşünceleri olarak ifade etmesi ve kritik yapıcı bir ruhla kabul etmesi ve gerçekleştirmesidir. Özellikle yazılı dilde olmak üzere farklı seviyelerde uzmanlaşma ve biçim verme ile, yabancı diller durumunda bu yarışma bu dillerin bazıları ile iletişim kurma ve böylece sosyal ilişkileri zenginleştirip, kendisininki haricinde diğerleri bağlamlarında gelişmek demektir. Bu ayrıca daha fazla ve farklı bilgi, iletişim ve öğrenme kaynaklarına ulaşmaya olanak sağlar. Kısaca, mecburi eğitimin sonunda dilsel yetyerliğin/yetkinliğin gelişimi çoklu bağlamlarda sözel ve yazılı dilde uzmanlaşmayı ve en azından bir yabancı dilde işlevsel olarak kullanılmasını içerir

12 ition of Basic Competenceso da Vinci Partnership Projec Matematiksel Mantık Yarışması Matematiksel mantık sayıları ve temel işlevlerini, sembolleri ve matematiksel mantığın ifade biçimlerini, bilgi üretme ve yorumlama için kullanma ve günlük hayata ve iş yerine bağlı problemleri çözmek olarak anlaşılabilir. Matematiksel yetkinliğin bir parçası da bilgiyi, veriyi ve argümanları açıklık ve kesinlikle yorumlama ve ifade etme kabiliyeti olup, hem okulda hem de okul dışında hayat boyu öğrenmeyi devam ettirme ihtimalini arttırmak ve sosyal hayata olumlu katılıma imkan sağlamaktır. Bu yeterlik günlük hayatın gerçek veya temsili durumlarında temel matematiksel unsurların (farklı sayı türleri, ölçüler, semboller, geometrik elementler, vs.) bilinmesine ve kullanılmasına ve problemlerin çözülmesine veya bilginin edinilmesine izin veren mantıksal süreçlerin uygulanmasını içerir. Bu süreçler, bilgiyi daha geniş bir yelpazedeki durumlara ve bağlamlara uygular, anahtar fikirleri tanımlayan tartışma zincirini takip eder ve argümanların ve bilginin geçerliliği ve mantığını değerlendirip hüküm verirler. Sonuç olarak da, matematiksel yeterlik, belirli düşünce süreçlerini (örneğin tümevarım ve tümden gelim, vs. gibi) takip etme ve bazı hesaplama algoritmalarını veya mantık elementlerini uygulamayı içerir. Bu durum da, mantığın geçerliliğini ve geçerli mantıktan türetilen ilgili sonuçların kesinliğinin değer derecelerinin tanımlanmasına izin verir. Matematiksel yeterlik ilerlemeci bir hazır olma durumu, güvenlik, bilgi itimadı, durumlar (problemler, bilinmezler, vs.) veya araç içeren matemetiksel unsurlar ve durum gerektirdiğinde kesinliği için saygısı ve beğenisine dayalı mantık boyunca arayışlarında bunların kullanımını içerir. Bu yarışma, elementler ve matematiksel mantığın günlük durumlarla uğraşmakta kullanılmasına göre gerçek ve anlamlı bir hale dönüşür. Bu nedenle de, böyle durumların tanımlanması, problem çözme stratejilerinin uygulanması ve hesaplamalar için uygun tekniklerin seçilmesi, ulaşılabilir bilgiden gerçekliği sunma ve yorumlama buna dâhildir. Kısaca, matematiksel aktiviteyi mümkün olduğunca çeşitli bağlamlarda gerçekten kullanabilme imkânıdır. Böylece de, günlük hayattan, bilginin diğer alanlarına kadar matematiksel bilginin çok geniş bir çeşitlilikteki durumlara eş zamanlı olarak uygulanmasına göre bu imkânın gelişimine mecburi eğitimde ulaşılacaktır

13 Dolayısıyla bunun zorunlu eğitimde geliştirilmesi, matematik bilgisinin diğer bilgi alanları ve günlük hayattan çok çeşitli durumlara kendiliğinden uygulanabilme seviyesine ulaştığında başarılabilecektir. Zorunlu eğitimin sonunda matematik yeteneğinin gelişmesi bu yeterliklerin kişisel ve sosyal öğelerde kendiliğinden bilgiyi yorumlama ve üretme için matematik mantığını kullanmayı ve günlük durumlarda sorunları çözmeyi ve kararlar vermeyi içermektedir. Sonuç olarak, matematik mantığına sahip olmamızı, matematik argümanlarını anlamamızı, kendi kendimizi ifade etmemizi ve matematik diliyle iletişim kurmamızı, doğru destek araçlarını kullanmamızı ve farklı zorluk düzeylerine sahip yaşam durumlarına daha iyi tepki vermemiz için matematik kavramlarının diğer tür bilgilerle bütünleşmesini sağlayan bu yeteneklerin ve davranışların kullanılmasını kapsar. Fiziksel ve Doğal Ortamın Değerlendirilmesi Olayları anlama, sonuçları tahmin etme insan sağlığı etkinlikleri ve cevresel sürdürülebilirlik yeteneğini kapsayan fiziksel ve doğal dünya konusunda bilgili olma ve bunlarla etkileşim yeterliğidir. Bu, hem doğal hem de insan eliyle yaratılmış olan taraflarıyla fiziksel dünyayla etkileşim yeteneğidir. Bu sayede bu yetenek olayları anlamaya, sonuçları tahmin etmeye ve yaşam, diğer insanlar ve canlılar için iyileştirme ve korumaya yönelik faaliyetlere olanak tanır. Kısacası, yaşam alanlarında otonomi ve kişisel girişimle doğru bir biçimde ilgilenme ve bilgiyi çeşitlendirme ( sağlık, üretim faaliyeti, tüketim, bilim, teknolojik süreçler, vb.) ve farklı bilim alanlarının bilgisinin analizini yapmayı sağlayan kavramların ve ilkelerin uygulanmasını gerektiren dünyayı anlamlandırma işi için becerileri birleştirmeyi içerir

14 Bu yeterliğin bir kısmı hem makro düzeyde hem de o anki çevrede yaşam ve insan eylemlerini iyileştiren fiziksel alanın yeterli algısı ve bizi kuşatan çevre ile etkileşime geçme becerisidir: cisimleri ve yerlerini içeren sorunlara erişme ve çözümlemektir. Dolayısıyla, fiziksel alanla etkileşime geçme yarışı bu alanda insanların varlığını, yerleşme faaliyetlerini, getirilen değişimleri ve sonuç olarak ortaya çıkan manzaranın farkında olmak ve geliştirmeden yaralanan, kaynakları ve doğal çeşitliliği korunmanın ve küresel ve nesiller arası dayanışmanın yollarını arayan insanların önemini ifade eder. Aynı zamanda gerçeği gözlemlerken eleştirel olmayı, bilginin ve reklam mesajlarının analizini de kapsar. Bu yeterlik, insan vücudundan, doğadan, kadın ve erkeğin etkileşiminden gelen bilginin ve hayatın bu ya da diğer yollarının sonuçlarını mantıklandırmanın tartışmaya ve doğal ve sosyal çevrede sağlıklı bir zihinsel ve fiziksel hayatı benimsemeye yönlendirir. Sonuçta bu yeterlik, bireysel ve toplu sağlık ikilisini ve hem başkalarına hem de kendimize karşı saygı gösterme ve sorumlu davranma konularını düşünmeyi kapsar. Bu yarışma fiziksel dünyayı ve insan faaliyetlerinin çevre, sağlık ve insanların yaşamı üstünde yarattığı değişiklikleri anlamak ve bu konuda kararlar vermek için sorunları tespit etme kanıta dayalı çıkarımlarda bulunmayı mümkün kılar. Bu yeterlik bireylerin, kurumların ve çevrenin algılanan talepleri ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bu bilginin ve süreçlerin uygulanmasını içerir

15 Aynı zamanda daha önce anlaşılmış olan bilimsel ve teknik kavramların, temel bilimsel kuramların uygulanmasını içine alır. Bu ilerlemeci süreçlerin uygulanması ve sistematik analiz ve bilimsel sorgulama davranışları becerisini ifade eder: - İlgili konuları tespit etme ve ortaya çıkarma, teorik bilinçle doğrudan ya da dolaylı gözlemler. - Soru sorma. - Nicel ve nitel bilgiyi bulma, toplama, analiz etme ve ifade etme. - Değişebilen çözüm ve hipotezleri sorgulama ve karşılaştırma. - Farklı zorluk düzeylerine sahip tahminlerde bulunma. - Bilimsel soruları cevaplamak ve farklı durumlarda çıkarımda bulunma, anlamlandırma ve değerlendirme için gerekli olan teorik ya da gözleme dayalı mevcut bilgiyi tespit etme. Bu, tarih boyunca araştırma faaliyetinin ve bilginin sosyal yapılanmasının doğasının, gücünün ve sınırlarının farkına varma anlamına gelir. Bu yarışma günlük hayat ve iş yeri ihtiyaçlarının giderilmesi için ekonomiklik ve verimlilik ilkelerini kullanarak teknik çözümlerin planlanması ve yönetilmesi ile ilgili becerileri sunar. Son olarak, bu yarışma alınan bilginin yorumlanması için bilimsel ve teknik düşünmeyi geliştirme ve uygulamayı ve bilim ve teknolojideki ilerlemenin kişisel hayatta, toplumda ve doğal dünyada net etkileri olduğu dünyada girişimci ve kişisel otonomiyle karar almayı kapsar. Diğer bilgilerin yanı sıra bilimsel bilginin ayrışması ve değerlendirilmesi ve de bilim ve teknolojiyle bağdaştırılan etik değerlerin kullanılması anlamına gelir. Dijital Yeterlik Dijital yeterlik ve bilgi işleme öğrenmek ve iletişim kurmak için gerekli olan bilgi teknolojilerini ve iletişimi kullanmak da dâhil bilgiyi araştırma, elde etme, işleme ve iletme ve bilgiye dönüştürme becerisi olarak anlaşılmaktadır

16 Bu yeterlik, kullanılan kaynak olarak (sözlü, yazılı, görsel, dijital ya da mültimedya) bilgiye ulaşmak için araştırma, seçme, kayıt ve süreç ya da çeşitli teknikler ve stratejiler kullanarak bilginin analiziyle ilgilidir. Genellikle ifade edilen en yaygın diller ve iletişim araçları yanı sıra, belli dillerin (metin, sayısal, şekil, görsel, grafik ve işitsel) alanını ve anlamak için temel kuralları ve farklı durumlarda ve ortamlarda farklı türde bilgiyi, kaynaklarını, ihtimalleri ve konumunu transfer etmeyi ve uygulamayı gerektirir. Bilgiye (information) sahip olma otomatik olarak bir kanıya (knowledge) sahip olmayı sağlamaz. Bilgiyi kanıya/kanaate dönüştürmek organize etme, ilişkilendirme, sentez etme ve farklı zorluk derecelerine sahip çıkarımlara ve sonuçlara ulaşma kısacası anlama ve daha önce sahip olduğumuz kanılara entegre etme becerilerini gerektirir. Dolayısıyla bu sadece farklı dilleri ve belli teknikleri değil bilgi teknolojisi ve iletişim potansiyelini birleştiren ifade kaynaklarını kullanarak bilgiyi ve kanıyı iletmek anlamına gelmektedir. Bilgiyi ve kanıyı ileten ve üreten rolleri dâhil olmak üzere entelektüel bir iş olarak bilgi teknolojisini kullanma ve iletişim konusunda yeterli olmaktır. Örneğin, matematik süreci modellerinin kullanılmak amacıyla üretilen biçimde kullanılmasıdır. Buna ek olarak, bu yarışma zengin ve karmaşık bilginin doğru işlenmesi ve yönetilmesini, gerçek sorunları çözmeyi, kararlar almayı, resmi ve resmi olmayan öğrenmelere katılan insanların iletişim ortamlarını genişleten işbirlikçi ortamlarda çalışmasını ve sorumlu ve yaratıcı çözümler üretmesini mümkün kılar. Dijital yeterlik doğanın ve teknolojik sistemlerin kullanımı ve sosyo-kişisel dünyada bu değişikliklerin yarattığı etkinin anlaşılmasında en üst düzeyde yararlanan bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayı kapsar. Bu, sıklıkla ortaya çıkan yazılım ve donanım sorunlarını tespit etme ve çözme sistemlerini yönetmeyi içerir. Aynı zamanda insanların sundukları bilgiyi kontrol etme ve sürekli büyüyen fiziksel ve sosyal ortamları bilerek ve bunlarla etkileşime geçerek kişisel olarak ve işbirlikçi bir biçimde bilgiyi eleştirel gözle analiz etmelerini sağlar

17 Dijital yeterlik gerçek problemleri etkili bir biçimde çözmek için gerekli olan teknolojik kaynaklardan düzenli bir biçimde yararlanmayı kapsar. Aynı zamanda, kişilerin belli görevleri ve amaçları üstlenmek için kullanışlı olup olmadıkları konusunda yeni bilgi kaynaklarını ve teknolojik yenilikleri değerlendirmelerini ve seçmelerini sağlar. Özet olarak, bilgi işleme ve dijital yeterlik bilgiyi ve bilgi kaynaklarını ve çok çeşitli teknolojik araçlarını seçerken, işlerken ve kullanırken otonom, verimli, sorumlu, eleştirel ve yansıtıcı olmayı kapsamaktadır. Ayrıca eldeki bilginin değerlendirilmesinde eleştirel ve yansıtıcı bir tavra sahip olmayı ve farklı iletişim araçlarında bilginin ve kaynaklarının kullanımını düzenleyen sosyal kabul görmüş kurallara saygı duymayı da içermektedir. Yaşadığımız mevcut toplum ( internet odaklı toplum) ele alındığında bu yarışmanın özellikle önemli olduğu düşünülmektedir. Sosyal yeterlik ve Vatandaşlık Yeterliği Sosyal yeterlik ve vatandaşlık yeterliği insanların bir toplumda yaşaması, yaşadığımız dünyadaki sosyal gerçekliği anlaması ve demokratik bir vatandaş olması olarak anlaşılmaktadır. Bu yarışma, yaşadığımız sosyal gerçekliği anlamamızı, işbirliği içinde yaşamamızı, çoğul bir toplumda demokratik bir vatandaş olmamızı ve demokrasinin gelişmesi için elimizden geleni yapmamızı sağlar. Bu yarışmaya katılım, karar alma, belli durumlarda davranış ve yapılan seçimler ve alınan kararlar için sorumluluk almayı mümkün kılan karmaşık ve çeşitlilik arz eden bilgi ve becerileri bütünleştirmeyi sağlar. Sosyal becerilerin, evrim bilgisini ve toplumların yapısını, demokratik sistemin özelliklerini ve değerlerini geliştirmek için ve seçim yaparken ve karar alırken ahlaki yargıları kullanmayı ve vatandaşlığın hakları ve görevlerini uygulamak için küresel olarak kullanıldığı düşünülmektedir

18 Bu yeterlik, dünyanın tarihi ve sosyal gerçekliğini, evrimini, başarılarını ve sorunlarını anlamayı geliştirir. Gerçeğin eleştirel bir açıdan anlaşılması bu gerçeği analiz edebilmek için deneyim, bilgi ve farklı bakış açılarının farkında olmayı gerektirir. Gerçekler için farklı kaynakları kullanan analizi ve sosyal ve tarihi sorunları sorgulamayı ve bunları kapsamlı ve eleştirel bir yolla düşünmeyi ve de gerçek durumlar hakkında mantıklı ve geçerli argümanlar öne sürmeyi ve gerçekliğin bütünüyle anlaşılmasını geliştirmek için diyaloğu içerir. Modern toplumların özelliklerini ve büyüyen çeşitliliğini ve değişen doğasını anlamak ve insanlığın evrimi ve ilerlemesi için farklı kültürlerin katkısını anladığını göstermek demektir ve yaşadığımız topluma ait olma duygusuna sahip olmaktır. Kısacası, yerel kimlikle uyumlu olan küresel bir vatandaşlık algısı göstermektir. Değer ve çıkar çatışmalarının, birlikte yaşamanın bir parçası olduğunu ve bunları toplumun hem eleştirel düşünme hem de her bir bölgenin, ülkenin ve topluluğun temel kültürel yapıları çerçevesinde oluşan diyalog ile kurulan değerler bütünü olarak karar almak için yapıcı bir tavırla çözmenin gerekli olduğunu bilmenizi sağlayacak sosyal yeterliğin bir parçasıdır. Sosyal ve vatandaşlık yeterliğinin, etik boyutu, çevresel zaman ve ortamın farkında olmayı, kendi değer sistemini yaratmak için duygusal ve mantıklı değerlendirme ve yeniden kurmayı ve bir kararla ya da çatışmayla karşılaştığında bunlarla uyumlu davranmayı içerir. Bu, bütün kişisel konumların, sadece İnsan Hakları Beyannamesi ndeki gibi evrensel ilkeler ve değerlere saygıya dayandığında etik olmayabileceği anlayışıdır

19 Sonuç olarak, bu yeterliğin becerileri arasında farklı ortamlarda nasıl iletişim kurulacağı, kendi fikirlerini ifade etme ve diğerlerininkini dinleme, başkasının yerine kendini koyma ve kendilerinden daha çok onların bakış açısını anlayabilme ve toplumsal hayatın farklı seviyelerinde karar alabilme becerileri bulumaktadır. Aynı zamanda farklı grupların, özellikle kadın ve erkek arasındaki, eşit haklarını tanırken farklılıkları değerli görmektir. Hem kişisel hem de sosyal alanda çatışmaları çözmenin bir aracı olarak anlaşmaya varmak için diyalog ve görüşmeyi kullanmak da önemlidir. Son olarak, bu yarışma, demokratik devletler ve toplumları, bunların organizasyon ve operasyon metotlarını besleyen değerleri bilmeyi ve anlamayı gerektiren aktif ve kapsayıcı bir vatandaşlık uygulamasının bir parçasıdır. Bu yarışma uluslararası beyannamelerce ve birçok kurum tarafından tanınan haklara ve görevlere özellikle dikkat çekerek demokrasi, özgürlük, dayanışma, sorumluluk, katılım ve vatandaşlık kavramları üzerinde eleştirel bir biçimde düşünmemizi sağlamaktadır. Kısacası vatandaşlık, şehirli hayata aktif ve tam bir biçimde katılmak için temel yeterliklere sahip olmaktır. Haklar, özgürlükler, sorumluluklar ve vatandaşlık görevlerini uygulamada demokratik değerle uyumlu davranış kurallarını inşa etmek, kabul etmek ve uygulamak ve başkalarının haklarını korumaktır. Bu yeterlik, demokratik değerler ve uygulamalara dayanan etik değerlendirmeyi kullanarak, muhakeme ederek, barış ve demokrasiye katkıda bulunarak yaşadığımız sosyal gerçekliği anlamayı, birlikte var olma ve çatışmayla yüzleşmeyi ve hakları ve vatandaşlık yükümlülüklerini geliştiren yapıcı, destekleyici ve sorumlu bir davranış sürdürmeyi kapsar. Kültürel ve Sanatsal Yeterlik Bu yeterlik, çeşitli kültürel ve sanatsal kullanımı zenginleşme ve zevk kaynağı olarak görme, anlama, değer verme ve değerlendirmeyi ve bunlara insanlığın mirası olarak bakmayı kapsar. Özellikle kültüre ve sanata değer vermek, anlamak ve zevk almak için çeşitli düşünme becerisi, iletişim, duyarlılık ve estetik anlayışa erişmemizi sağlayan beceri ve tavırlara sahip olma anlamına gelir

20 Bu beceri, riskli becerileri ve çakışan düşünmeyi içerir, çünkü fikir ve duygu üretmeyi, kaynak, anlama ve ifade etmenin yollarını ve araçlarını bulmayı; kişisel ya da akademik alanda sonuçlara ulaşmayı sağlayacak süreçleri planlama, değerlendirme ve uyarlamayı kapsar. Dolayısıyla bu, sanat ve kültür dünyasında farklı gerçeklikleri ve üretimleri algılamak ve anlamak için ifade etmeyi ve iletişim kurmayı cesaretlendiren bir yarışmadır. Bu yeterlik, kolektif çalışmayı içeren kültürel ve sanatsal faaliyetler boyutunda sanatsal kurallar aracılığıyla kendini ifade etmek için girişimi, hayal gücünü ve yaratıcılığı harekete geçirmeyi kapsar. Nihai sonuç başarısı için işbirlikçi yeterliklere sahip olmak ve başkalarının çabalarını ve katkılarını desteklemenin ve bunlara değer vermenin öneminin farkında olmak zorundayız. Sanatsal yeterlik, farklı sanatsal dillerin temel tekniklerini, kaynaklarını, kaidelerini ve eserlerini kültürel mirasın seçkin ifadesi olarak kabul ederek temel bilgiye sahip olmayı kapsar. Bu ifadeler ve toplum arasındaki ilişkileri, yaratıldıkları dönemdeki, ya da onları yaratan kişi ya da grubun düşünme biçimi ve teknik imkânlarını tanımlayabilmeyi de içerir. Bu, aynı zamanda bireylerin ve toplumların günlük hayatlarında rol oynamış olan ve oynayan temsili, ifadesel ve iletişimsel estetik etmenlerin yanı sıra düşünmenin, estetik akımların, moda ve zevklerin evriminin farkında olmaktır. Müzik, edebiyat, görsel ve performans sanatları gibi farklı sanatsal araçlar aracılığıyla ya da popüler sanat denen farklı şekillerle düşünce, deneyim ya da duyguların ifadesindeki yaratıcılığın takdir edilmesini de gerektirir. İfade özgürlüğü,

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Ders No : 0020120008 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar 30.10.2012 21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar GENEL DEĞERLER Okuma dünyaya açılan penceredir. Okuma öğrenme, kişisel gelişim ve zevk için temel beceridir. Öğrencilerin bütün içeriklerde ve formatlarda

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

Temel Alan Yeterlilikleri (Doğa Bilimleri, 8. Düzey, Doktora)

Temel Alan Yeterlilikleri (Doğa Bilimleri, 8. Düzey, Doktora) Temel Alan Yeterlilikleri (Doğa Bilimleri, 8. Düzey, Doktora) 1 2 Bilgi 1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları

Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendislik Ekonomisi Analizi IE 305 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

TYYÇ- SİY. BİL. & ULUSLARARASI İLİŞ. (İNG.) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ- SİY. BİL. & ULUSLARARASI İLİŞ. (İNG.) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ -LİSANS EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ YÖK Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2

Detaylı

TYYÇ-ENDODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-ENDODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ- 8 DOKTORA EQF-LLL: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI Vizyon: Farklı disiplinlerden gelen katılımcılara yönetim sanatının temel ilkeleri ve çağdaş bilgi birikiminin esaslarını vererek ulusal ve uluslararası işletmelerde

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makina Teorisi MECE 303 Güz 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 204 Dinamik Dersin

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Tablo 2. TYYÇ Düzeyleri Yeterlilik Profilleri

Tablo 2. TYYÇ Düzeyleri Yeterlilik Profilleri Tablo 2. Düzeyleri Yeterlilik Profilleri 1 Lisans programları içerisinde veya lisans programları ile ilişkilendirilmiş bilgi ağırlıklı önlisans eğitim ve öğretim programları 2 Lisans programları içerisinde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI MÜHENDİSLİK İÇİN ULUSAL YETERLİLİKLER ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Ahmet ARAN Prof. Dr. Rıdvan BERBER Mustafa ÇOBANOĞLU Prof. Dr. Ali Rıza KAYLAN Prof. Dr. Bülent ÖZGÜLER

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği AÇIKLAMALAR: İktisat Bölümü için belirlenen program yeterlilikleri 2 tane olup Tablo 1 de verilmiştir. İktisat bölümü için belirlenen 2 tane program yeterliliği, Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı

Detaylı

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 2 Öğretmenlere Öneriler Giriş Okul yaşantısı içinde öğrenci için en önemli unsur öğretmendir. Üstün yetenekli öğrencilere uygun eğitimin sağlanmasında öğretmenlere

Detaylı

YENİ MÜFREDATIN EL KİTABI

YENİ MÜFREDATIN EL KİTABI YENİ MÜFREDATIN EL KİTABI Dezavantajlı hedef gruplar ve Yetişkin eğitimi ve nitelik alanında çalışan öğretmenler / eğitimciler için Sağlık Önlem Yeterlilikleri Geliştirme Bu belge, H-Code müfredatını uygulayacak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi KTS ULUSLRRSI PROJE YÖNETİMİ MN 313 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü lmanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER A. Sosyal Değişim...2 B. Öğretmenlerin İşleri ve Kimlikleri...6 C. Akademisyen-Öğretmen Ayrımı...9 D. Geleceğe Bakış...10 E. Yapılandırıcılık

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Ortam Teknoloji Araç - gereç Öğretim materyali Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi İletişim EĞİTİM: Davranışçı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

Evet evet yanlış duymadınız, Haydi matematik oynayalım... Bugünlerde. birçok çocuğun ağzından dökülen cümle bu, diğer birçok çocuğun aksine bu

Evet evet yanlış duymadınız, Haydi matematik oynayalım... Bugünlerde. birçok çocuğun ağzından dökülen cümle bu, diğer birçok çocuğun aksine bu 'HAYDİ MATEMATİK OYNAYALIM' Evet evet yanlış duymadınız, Haydi matematik oynayalım... Bugünlerde birçok çocuğun ağzından dökülen cümle bu, diğer birçok çocuğun aksine bu çocuklar için matematik, problem

Detaylı