TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ"

Transkript

1 TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER ( ) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT

2 İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN TANIMI -SEKİZ TEMEL YETERLİK -EĞİTİM VE TEMEL YETERLİKLER -TEMEL YETERLİKLERİN ÖZELLİKLERİ -YÖNTEM VE DEĞERLENDİRME, TEMEL BECERİLERİN GELİŞMESİ İÇİN TEMEL ÖGELER -YETERLİKLER VE ERKEN YAŞTA YETENEKLERİN ÜZERİNE DÜŞME -TEMEL YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -SINIFTA TEMEL BECERİLERİN EDİNİMİ STRATEJİLERİ -YÖNTEM/METODOLOJİ -MERKEZİ TEMEL BECERİLERİN EDİNİMİ STRATEJİLERİ - KAYNAKÇA - WEB SİTELERİ

3 TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ İnsanlar, rekabeti bütün kişisel kaynaklarımızı nasıl harekete geçirdiğimiz (bilişsel, etkisel, sosyal vb.) ya da verilen bağlamda bir görevi çözmede başarılı olmamız şeklinde anlamaktadırlar. Yeterlikler, davranışlar ve kabiliyetler arasındaki bir öğrenme türüdür. Yetenekler açısından temel öğrenimin tanımının çok önemli bir avantajı vardır. Bu avantaj, bizleri hem meseleyi (içerik) hem de nasılı (faaliyetleri) birlikte tüm ulaşılabilir kaynakları (bilgi, tutumlar, yetenekler v s.) kullanan bir rekabet formu olarak düşünmemize öncülük etmektedir. Belirli koşullarda ve tanımlanmış görevlerde, rekabet açısından öğrenmenin tanımı, bilginin edinilmesini ve böylece bu bilginin taşınıp görevi uygun şekilde çözülebilmesinin altını çizer. Bu tanımla uyumlu olarak, temel yeterlikler minimum kültürel bilgilerdir ve bu bilgilerin her vatandaş tarafından elde edilmelidir, bu nedenle de her Avrupalı Devlet bunu garanti altına almalıdır. Temel yeterlikler çeşitli birimler, organizasyonlar için çok önemlidirler ve anlamı ve amacı hakkındaki bir çok fikir ve tartışmalara dayanan bir sektördür. Bu durum da bu projenin ana odak noktasıdır. Anlaşmazlıklar, temel yeterlikler fikrinin kaynağından dolayı ortaya çıkmıştır. Ekonomi ve iş dünyasının bu meseleye verdiği önem, onun amacı hakkında ve değeri ve temel özelliklerin iletiminin eğitim dünyasında yapabileceği etki hakkında bazı şüphelere neden oldu. Bu proje sırasında geliştirdiğimiz çalışma ve teklif ettiğimiz farklı Avrupalı etmenler üzerinde derin bir araştırma fırsatı bulduğumuz temel yeteneklerin genel bakışı bağlamında ortaya çıktı. Ancak bu görüş, okulların geliştirebileceği diğer vizyonlara da mükemmel bir şekilde uygundur. Bu durumda, kaynakları incelikle işlemek bir teklif sunar, ama bu her eğitim yada iş merkezinin bekleyebileceği bir cevap değildir. Temel yeteneklerin birleşmesinin öğrencilerine sundukları eğitim deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlamasını garanti altına almak için okullar kendi yaklaşımlarını bulmalı ve kendi eylem stratejilerini belirlemelidirler

4 Son olarak da, çalışmamızın geriye bir sürü cevaplanmamış soru bıraktığının farkındayız ve temel yeteneklerin, okulların gelişimine katkı sağlaması için gereken fırsatları garanti altına almak adına, daha geliştirlmesi gereken bir çok iş vardır. Biz sadece kendimizi tekrar etmeden, Avrupalı deneyimini paylaşmak ve bunun yanında konu hakkında birkısım fikirler vermek istedik. Diğer meselelerin yanında, başka konuların da üzerinde durulmasının gerekli olacağının farkındayız. Bu kunular; ev ödevlerinin fark edilmesi ve seçilimi, görevler ve yetenekler arasındaki ilişki, eğitim müfredatının önemi ya da temel yetenek eğitimi ve okul aile birlikteliği arasındaki ilişkidir. Tüm bu yönler belirli durumlara dayanır. Bunları ve diğer soruları yanıtlayabilmek için hem öğretmenlerin, hem devletin hem de diğer eğitim kurumların işbirliğini gönülden diliyoruz

5 TEMEL YETERLİLİK TANIMI Yeterlik teriminin üç ayrı tanımı vardır. Bir yandan, yarışma çekişme ve rekabetçilik fikri ile ilişkilendirilebilirke, diğer yandan da, bizi etkilediği için sorumlu olduğumuz zaman mesele bizim yarışmamızdır ve bu da belirli bir pozisyon ya da rolün özünde olan ilişkili fonksiyonlardan kaynaklandığı içindir. Ancak yetkinliğin üçüncü tanımı ise bizim bu rehberde ve bu proje kapsamında başvuracağımız en yakın yarışma türüdür. Yarışmacı bir kişi, verilen bir görevi en doğru şekilde yapmak için gereken yeteneklere, bilgiye ve tutuma sahip olduğunu kanıtlayan kişidir. Temel yeterlikler öğrencilerimizin mecburi eğitim süreci ve ötesi boyunca geliştirdikleri öğrenimin beklenen sonuçlarını yansıtmalıdır. Bu kişiler nedeniyle, bütün pedagojik ve didaktik koşullar gerekçelendirilmiştirler (haklı çıkmışlardır). "Yeterliğin" bazı tanımları şunlardır: Tanım 1: Bağlamsallaşmış öğrenme görevlerin çözümüne bağlıdır ve uzmanlık gerektirir. Tanım 2: Yasalar yetkinliği/yeterliği şu şekilde tanımlar: Üretim ve istihdamın gereksinimlerine göre profesyönel bir eylemi gerçekleştirmeye izin veren bilgi ve kabiliyetler bütünü. Tanım 3: Bir görevi veya aktiviteyi gerçekleştirmek ya da karmaşık taleplere tatmin edici bir şekilde karşılık verme kabiliyetidir. Yarışma terimi küresel bir kavramdır. Tanım 4: Bir yeterlik, bireysel veya sosyal taleplere yanıt verebilme ya da bir aktivite veya görevi yerine getirebilme kabiliyetidir. Tanım 5: Bir kişinin tanımlanan bağlamda bir göreve uygun şekilde, elindeki tüm kişisel kaynaklarını (yetenekler, tutumlar, bilgi, tecrübe) kullanarak çözüm sunmasıdır. Her yeterlik, birlikte kullanıldığında etkin bir hal alan bilişsel ve kullanışlı yetenekler, bilgi, motivasyon, değer uyumu, tutumlar, duygular ve diğer sosyal ve davranışsal elementlerin bir kombinasyonunu içerir

6 Bütün yarışmalar, belirli bir bağlamda verilen bir görevin performansına bağlıdır. Dolayısıyla, bu yetenekler ancak belirli bir görevin çözümü sürecinde edinilebilir. oynamaktadır. "Temel yeterlikler" terimi tanımının içindeki bilişsel yetenekler, prosedürler ve tutumlar bütünü öğrencilerin çoğu tarafından mecburi eğitimleri süresinde ulaşılabilir ve ulaşılmalıdır da. Bu da hayati bağlamın gereksinimlerine, kişisel ve sosyal uyumun garanti altına alınması ve vatandaşların hak ve vazifelerinin etkin gelişiminde çok önemli bir rol Yarışmanın bir kısım özellikleri şunlardır: Bütün mecburi eğitimde yaygındırlar ve öğrenmeye birlik ve işlevsellik vermesi gereken ince bağlardır. Onlar, davranışlar ve yetenekleri, davranışlar ve tutmları üstlenirler ve görevleri belirli bağlamlarda çözme anlayışına bir adım daha yakındırlar. Onlar, verilen bağlamda bir görevi çözmede bilgiyi, davranışları ve tavırları organize etme yoludurlar ve farklı bağlamlarda farklı şekilde uygulanabilirler. Yeterlikler şunları içerir: Teorik bilgi: bilgi Kullanışlı bilgi: yetenekler ve kabiliyetler Nasıl davranacağını bilme: tutumlar ve davranışlar

7 Temel yeterlikler nelerdir: Temel yeterlikleri diğer kavramlarla karıştırmamak gerekmektedir. Temel yeterlikler şunlardır: Bölgeler ya da konular değildirler. Temel yeterlikler, onların yerine geçmez ama bireylerin onları anlamasına yardım ederler. Yeterlikler farklı çalışma alanlarından ve yetenek gelişiminden, müfredata dayalı ve gayrı resmi öğrenmeye doğru giderler. Temel kabiliyetler ya da minimum öğrenme değildirler. Temel yeterlikler genel öğrenmeyi geçemeyen kişiler için bir müfredattır. Herkesin kişisel ve sosyal tam gelişimi için herkese ulaşılabilir olmalıdırlar. Kapasite ve Yeterlik Her ne kadar çok benzer terimler olsa da, hatta yarışma teriminin tanımının bizatihi içeriğinde kullanılsalar bile de, çok açık bir farkı tespit edebiliriz. Yetenekler becerilerin bileşenleridirler. Becerilerin edinimi bir etkinliği gerçekleştirmede yetkin hale gelmenin ilk gereğidir. Bu nedenle yetenekler imkanlardır, ve yine bu nedenle imkanlar doğru bir şekilde hareket edecekler anlamına gelmez. Ancak, beceriler yüksek bir olasılık dereceli performans idealini içerir. Örneğin, Bireysel ve bağımsız şekilde hareket etme yarışması kapsamında bir kişi şu yetenekleri edinecektir: Haklarını, ilgi alanlarını, sorumluluklarını ve ihtiyaçlarını savunma ve koruma kabiliyeti. Yaşam planları ve kişisel projeler planlama ve uygulama kabiliyeti. Bütün durumu hesaba katarak hareket etme kabiliyeti. Ancak, bahsi geçen özne (kişi kobay) bu yarışma ile bağlı olmayan başka bir yetenekler takımına sahip olabilir, bu yetenekler takımını sıfırdan geliştirebilir ve hatta olumsuz yetenekler de geliştirebilir

8 SEKİZ TEMEL YETERLİLİK Geride bıraktığımız on yıllar boyunca, gelecekteki vatandaşlarımızın şekillendirilmesindeki talepler konusunda toplumumuz çok önemli değişiklikler yaşamıştır. Avrupalı, taslağında eğitim sistemimizin hedefleri konusunda bir fikir birliğine ulaştı: öğrencilerimiz mecburi eğitimlerinin sonunda değişen bir toplumda hayatlarını devam ettirebilecekleri ve katılımcı ve demokratik bir gelecek inşa edebilecekleri bazı temel yeteneklere ulaşmalıdırlar. Bu, Avrupa daki temel amaçlardan biridir. Avrupa Birliği tarafından tüm ülkeler için belirlenen temel yeterlikler şunlardır: 1. İletişim kabiliyetleri. 2. Matematiksel yeterlik. 3. Fiziksel dünya hakkında bilgi ve onunla etkileşim bilgisi. 4. Veri işleme ve dijital yeterlik. 5. Sosyal ve yurttaşlık bilgisi yetkinliği. 6. Kültürel ve sanatsal yeterlik. 7. Öğrenmeyi öğrenme. 8. Özerklik ve kişisel girişim (inisiyatif). Bu sekiz güç çeşidi rastgele seçilmiş olmayıp, toplumdaki insanı ve dünyayı anlayışımızın sonuçlarıdır. Ek olarak, bu özelliklerin hepsi eğitim aşaması boyunca sonuna kadar geliştirilmelidirler ki, böylece kişi etrafındaki dünya ile olumlu bir etkileşimde bulunabilsin. Tabiatı anlama ve yorumlama ihtiyacı, bilgilerini organize etme, ve bir gelişim yönünde ilerleyebilmek için sonuçlarını alma, ikinci ve üçüncü yeteneklerin gerekliliğini haklı çıkarır. İnsanı yalnız bir varlık olarak değil de, her zaman toplum içerisinde görme ve böylece hayatın gelişiminin esaslı ve bağlı olduğu gerçeği, insanları, etraflarındaki diğer insanlarla iletişim kurmaya zorlar. Bu bağlamda, tüm bu özelliklerde, özellikle de hayati derecede önemli olan yeterliklerde uzmanlaşmak, zorunlu bir ihtiyaçtır. Diğer bir ifade ile

9 aslında insan doğadan, dünyadan ömrü boyunca izole olamaz. Gelişme, kalkınma onun doğasında vardır. Her zaman toplum ile içiçe yaşar ve toplumla iletişim içindedir. Bunun için de temel beceri ustalığı gerekmektedir. Bu rehberde, özellikle dijital yeterliklere odaklanacağız. Birey, şu anda ve gelecekte bazı objelere ihtiyaç duyacaktır: bilgisayarlar, ATM ler, dijital cihazlar, kredi kartları, elektronik kimlikler, ve etki alanı (domain) bilgisi, gibi. Bu objeler, insanların yaşadığı toplumun gelişimi ve aynı zamanda diğer insanlarla bağ kurmak (örneğin internet yoluyla sosyal ağ kurmak) gibi temel ihtiyaçlar için hayati derecede önem taşımaktadır. Tüm bu araçlar geçmiş yüz yıllarda kitaplar ve mektupların yaptığı hayati derecede önemli bilgi ve kültürü yayma görevini yerine getirmede rol oynamak üzere seferber edilirler ve böylece, dijital bilgiyi işleme ve yönetme yetkinliği ortaya çıkar. Diğer taraftan da, bireylerin uyumlu bir şekilde etkileşimi, barışçıl, ilerlemeye yönelik, daha güzel ve daha zengin bir dünya ihtiyacının bu yeterliklerin yedi karakterinin beşini haklı çıkardığını söyleyebiliriz. Bu, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde ilişkisel kabiliyetler olarak adlandırılır. Son olarak da, bireylerin kendi başlarına hareket edebilmesi ve bir öz güven hissine sahip olmaları ihtiyacı, sekiz yeterlikten altısının temelini oluşturur. Muhtemelen siz de bu listeye başka yeterlikler ekleyebilirsiniz, ya da bunları alt yeterlikler olarak tanımlayabiliriz ama bu diğerlerinin olabileceğinden daha güvenilir olduğundan dolayı yeni bir şey sunmamaktadır. Zaten bu ek yeterlikler bunlardan türemiştir ve bireyin ve toplumun gelişiminin bunların etrafında organize edildiği çok açıktır. Bu Avrupalı araştırmamız sürecinde bazı değişik türler bulduk, elimizdeki en iyi bilgileri birleştirip, bu yeterlikleri elde etmek ve değerlendirmek için bazı sonuçlara ulaşmayı denedik. Zaten bu yeterliklerde hiç şüphesiz günlük yaşamlarımız ve kişisel ve toplumsal gelişimimzin temelini oluşturur. İletişimsel yeterlik İletişimsel yeterlik, hem İspanyolca dilinde hem de diğer yabancı dillerde dilin ağızla ve yazılı iletişimde bir araç olarak kullanımına dayanmaktadır In

10 in the adquisition of Basic Competences Leo n Bu yarışmanın tipik tutumları, bilgisi ve kabiliyetleri düşünceleri, duyguları, tecrübeleri ve fikirleri, tartışmaları ifade edebilir, kritik ve etik bir yargı oluşturabilir, fikir üretebilir, bilgiyi inşa edebilir, kişinin tezine, kendi eylemlerine ve görevlerine tutarlılık ve uyum verebilir, karar verdirebilir ve hem sözlü hem de yazılı olarak dinlemekten, konuşmaktan veya okumaktan keyif aldırabilir ki, tüm bunlar kendine saygının ve öz güvenin daha da gelişmesine katkıda bulunurlar. iletişim yetkinliği etkin kapasitede sunulur. İletişim ve karşılıklı konuşma, ağ kurma ve başkalarıyla ve çevreyle ilişkiler inşa etme ve yeni kültürlere yaklaşma kabiliyetlerini içeren eylemlerdir. Onlar bilinen genişlikte saygı ve itibar kazanırlar. Böylece de, yaşamak ve sorunları çözmede dilsel Dinleme, gösterme ve diyalog, sözel iletişimin ana türlerinin farkında olmayı, çeşitli iletişim durumlarında karşılıklı sarf edilen sözlü mesajların ifadesi ve anlayışında ileri derecede yetkin olmayı ve bağlam ile iletişimde uyum sağlamayı içerir. Ayrıca, her türlü iletişim durumunda uygun sözlü metinler üretebilmek için, dilsel ve dilsel olmayan kabiliyetlerin kurallarının etkin ve tesirli kullanımını ve farklı durumlarda iletişimsel karşılıkların belirli kurallarını da içerir. Okuma ve yazma, bilgiyi arama, toplama ve işleme özelliklerini temsil eden ve destekleyen, ve anlamada yetkin olup, çeşitli iletişimsel amaçlarla metnin farklı türlerinin yazılımı ve kullanımı eylemleridir. Okumak, yazılı dilin kullanımına izin veren kuralların anlaşılması ve yorumlanmasına olanak sağlar ve ayrıca başka yerlerin, dillerin ve kültürlerin keşfedilmesine yönelik bilgi ve fantazi menşei olarak bir zevk kaynağıdır. Bunların hepsi iletişimsel yetkinliğin muhafaza edilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunur. Dilsel iletişimin (diyalog, okuma, yazma, vs.) hazinesinin belirli amaçlar ve hedefler için seçimi ve uygulaması kabiliyeti, gerçekliği anlama, yorumlama ve zihinsel

11 olarak sunma ve bilgiyi organize edip paylaşma ve bunları tutarlı bir şekilde donatma kabiliyeti olarak bu yarışmanın bazı temel karakteristiklerine bağlıdır. Nasıl iletişim kurulucağını anlamak ve bilmek kullanışlı kabiliyetlerdir. Bu kabiliyetler dilin işlevi hakkında yansıtıcı bilgiye ve onun kullanım kurallarına dayanır ve dili bir gözlem ve analiz objesi yapma kabiliyetini içerir. Farklı sosyal ve kültürel bağlamlarda iletişimsel durum ile uyumlu olarak farklı konuşma derecelerinin ifade edilmesi ve yorumu, uygun bir şekilde dilsel etkileşim kurmak için gerkli olan dil sistemleri ve stratejilerin çalışma kurallarının etkin uygulaması ve bilgisi anlamına gelmektedir. Bu yetkinliğe sahip olmak, sosyal geleneklerin, değerlerin, kültürel yönlerin ve bağlam ve iletişim amacında dilin çok yönlülüğünün farkında olmayı içerir. Ayrıca başkalarının yerine geçme empatik kabiliyetini de içerir: kişinin kendi duyarlı ve kritik fikirlerinden farklı olan fikirleri okuma, dinleme analiz etme ve dikkate alması, bunları uygun şekilde ve birinin kendi duygu ve düşünceleri olarak ifade etmesi ve kritik yapıcı bir ruhla kabul etmesi ve gerçekleştirmesidir. Özellikle yazılı dilde olmak üzere farklı seviyelerde uzmanlaşma ve biçim verme ile, yabancı diller durumunda bu yarışma bu dillerin bazıları ile iletişim kurma ve böylece sosyal ilişkileri zenginleştirip, kendisininki haricinde diğerleri bağlamlarında gelişmek demektir. Bu ayrıca daha fazla ve farklı bilgi, iletişim ve öğrenme kaynaklarına ulaşmaya olanak sağlar. Kısaca, mecburi eğitimin sonunda dilsel yetyerliğin/yetkinliğin gelişimi çoklu bağlamlarda sözel ve yazılı dilde uzmanlaşmayı ve en azından bir yabancı dilde işlevsel olarak kullanılmasını içerir

12 ition of Basic Competenceso da Vinci Partnership Projec Matematiksel Mantık Yarışması Matematiksel mantık sayıları ve temel işlevlerini, sembolleri ve matematiksel mantığın ifade biçimlerini, bilgi üretme ve yorumlama için kullanma ve günlük hayata ve iş yerine bağlı problemleri çözmek olarak anlaşılabilir. Matematiksel yetkinliğin bir parçası da bilgiyi, veriyi ve argümanları açıklık ve kesinlikle yorumlama ve ifade etme kabiliyeti olup, hem okulda hem de okul dışında hayat boyu öğrenmeyi devam ettirme ihtimalini arttırmak ve sosyal hayata olumlu katılıma imkan sağlamaktır. Bu yeterlik günlük hayatın gerçek veya temsili durumlarında temel matematiksel unsurların (farklı sayı türleri, ölçüler, semboller, geometrik elementler, vs.) bilinmesine ve kullanılmasına ve problemlerin çözülmesine veya bilginin edinilmesine izin veren mantıksal süreçlerin uygulanmasını içerir. Bu süreçler, bilgiyi daha geniş bir yelpazedeki durumlara ve bağlamlara uygular, anahtar fikirleri tanımlayan tartışma zincirini takip eder ve argümanların ve bilginin geçerliliği ve mantığını değerlendirip hüküm verirler. Sonuç olarak da, matematiksel yeterlik, belirli düşünce süreçlerini (örneğin tümevarım ve tümden gelim, vs. gibi) takip etme ve bazı hesaplama algoritmalarını veya mantık elementlerini uygulamayı içerir. Bu durum da, mantığın geçerliliğini ve geçerli mantıktan türetilen ilgili sonuçların kesinliğinin değer derecelerinin tanımlanmasına izin verir. Matematiksel yeterlik ilerlemeci bir hazır olma durumu, güvenlik, bilgi itimadı, durumlar (problemler, bilinmezler, vs.) veya araç içeren matemetiksel unsurlar ve durum gerektirdiğinde kesinliği için saygısı ve beğenisine dayalı mantık boyunca arayışlarında bunların kullanımını içerir. Bu yarışma, elementler ve matematiksel mantığın günlük durumlarla uğraşmakta kullanılmasına göre gerçek ve anlamlı bir hale dönüşür. Bu nedenle de, böyle durumların tanımlanması, problem çözme stratejilerinin uygulanması ve hesaplamalar için uygun tekniklerin seçilmesi, ulaşılabilir bilgiden gerçekliği sunma ve yorumlama buna dâhildir. Kısaca, matematiksel aktiviteyi mümkün olduğunca çeşitli bağlamlarda gerçekten kullanabilme imkânıdır. Böylece de, günlük hayattan, bilginin diğer alanlarına kadar matematiksel bilginin çok geniş bir çeşitlilikteki durumlara eş zamanlı olarak uygulanmasına göre bu imkânın gelişimine mecburi eğitimde ulaşılacaktır

13 Dolayısıyla bunun zorunlu eğitimde geliştirilmesi, matematik bilgisinin diğer bilgi alanları ve günlük hayattan çok çeşitli durumlara kendiliğinden uygulanabilme seviyesine ulaştığında başarılabilecektir. Zorunlu eğitimin sonunda matematik yeteneğinin gelişmesi bu yeterliklerin kişisel ve sosyal öğelerde kendiliğinden bilgiyi yorumlama ve üretme için matematik mantığını kullanmayı ve günlük durumlarda sorunları çözmeyi ve kararlar vermeyi içermektedir. Sonuç olarak, matematik mantığına sahip olmamızı, matematik argümanlarını anlamamızı, kendi kendimizi ifade etmemizi ve matematik diliyle iletişim kurmamızı, doğru destek araçlarını kullanmamızı ve farklı zorluk düzeylerine sahip yaşam durumlarına daha iyi tepki vermemiz için matematik kavramlarının diğer tür bilgilerle bütünleşmesini sağlayan bu yeteneklerin ve davranışların kullanılmasını kapsar. Fiziksel ve Doğal Ortamın Değerlendirilmesi Olayları anlama, sonuçları tahmin etme insan sağlığı etkinlikleri ve cevresel sürdürülebilirlik yeteneğini kapsayan fiziksel ve doğal dünya konusunda bilgili olma ve bunlarla etkileşim yeterliğidir. Bu, hem doğal hem de insan eliyle yaratılmış olan taraflarıyla fiziksel dünyayla etkileşim yeteneğidir. Bu sayede bu yetenek olayları anlamaya, sonuçları tahmin etmeye ve yaşam, diğer insanlar ve canlılar için iyileştirme ve korumaya yönelik faaliyetlere olanak tanır. Kısacası, yaşam alanlarında otonomi ve kişisel girişimle doğru bir biçimde ilgilenme ve bilgiyi çeşitlendirme ( sağlık, üretim faaliyeti, tüketim, bilim, teknolojik süreçler, vb.) ve farklı bilim alanlarının bilgisinin analizini yapmayı sağlayan kavramların ve ilkelerin uygulanmasını gerektiren dünyayı anlamlandırma işi için becerileri birleştirmeyi içerir

14 Bu yeterliğin bir kısmı hem makro düzeyde hem de o anki çevrede yaşam ve insan eylemlerini iyileştiren fiziksel alanın yeterli algısı ve bizi kuşatan çevre ile etkileşime geçme becerisidir: cisimleri ve yerlerini içeren sorunlara erişme ve çözümlemektir. Dolayısıyla, fiziksel alanla etkileşime geçme yarışı bu alanda insanların varlığını, yerleşme faaliyetlerini, getirilen değişimleri ve sonuç olarak ortaya çıkan manzaranın farkında olmak ve geliştirmeden yaralanan, kaynakları ve doğal çeşitliliği korunmanın ve küresel ve nesiller arası dayanışmanın yollarını arayan insanların önemini ifade eder. Aynı zamanda gerçeği gözlemlerken eleştirel olmayı, bilginin ve reklam mesajlarının analizini de kapsar. Bu yeterlik, insan vücudundan, doğadan, kadın ve erkeğin etkileşiminden gelen bilginin ve hayatın bu ya da diğer yollarının sonuçlarını mantıklandırmanın tartışmaya ve doğal ve sosyal çevrede sağlıklı bir zihinsel ve fiziksel hayatı benimsemeye yönlendirir. Sonuçta bu yeterlik, bireysel ve toplu sağlık ikilisini ve hem başkalarına hem de kendimize karşı saygı gösterme ve sorumlu davranma konularını düşünmeyi kapsar. Bu yarışma fiziksel dünyayı ve insan faaliyetlerinin çevre, sağlık ve insanların yaşamı üstünde yarattığı değişiklikleri anlamak ve bu konuda kararlar vermek için sorunları tespit etme kanıta dayalı çıkarımlarda bulunmayı mümkün kılar. Bu yeterlik bireylerin, kurumların ve çevrenin algılanan talepleri ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bu bilginin ve süreçlerin uygulanmasını içerir

15 Aynı zamanda daha önce anlaşılmış olan bilimsel ve teknik kavramların, temel bilimsel kuramların uygulanmasını içine alır. Bu ilerlemeci süreçlerin uygulanması ve sistematik analiz ve bilimsel sorgulama davranışları becerisini ifade eder: - İlgili konuları tespit etme ve ortaya çıkarma, teorik bilinçle doğrudan ya da dolaylı gözlemler. - Soru sorma. - Nicel ve nitel bilgiyi bulma, toplama, analiz etme ve ifade etme. - Değişebilen çözüm ve hipotezleri sorgulama ve karşılaştırma. - Farklı zorluk düzeylerine sahip tahminlerde bulunma. - Bilimsel soruları cevaplamak ve farklı durumlarda çıkarımda bulunma, anlamlandırma ve değerlendirme için gerekli olan teorik ya da gözleme dayalı mevcut bilgiyi tespit etme. Bu, tarih boyunca araştırma faaliyetinin ve bilginin sosyal yapılanmasının doğasının, gücünün ve sınırlarının farkına varma anlamına gelir. Bu yarışma günlük hayat ve iş yeri ihtiyaçlarının giderilmesi için ekonomiklik ve verimlilik ilkelerini kullanarak teknik çözümlerin planlanması ve yönetilmesi ile ilgili becerileri sunar. Son olarak, bu yarışma alınan bilginin yorumlanması için bilimsel ve teknik düşünmeyi geliştirme ve uygulamayı ve bilim ve teknolojideki ilerlemenin kişisel hayatta, toplumda ve doğal dünyada net etkileri olduğu dünyada girişimci ve kişisel otonomiyle karar almayı kapsar. Diğer bilgilerin yanı sıra bilimsel bilginin ayrışması ve değerlendirilmesi ve de bilim ve teknolojiyle bağdaştırılan etik değerlerin kullanılması anlamına gelir. Dijital Yeterlik Dijital yeterlik ve bilgi işleme öğrenmek ve iletişim kurmak için gerekli olan bilgi teknolojilerini ve iletişimi kullanmak da dâhil bilgiyi araştırma, elde etme, işleme ve iletme ve bilgiye dönüştürme becerisi olarak anlaşılmaktadır

16 Bu yeterlik, kullanılan kaynak olarak (sözlü, yazılı, görsel, dijital ya da mültimedya) bilgiye ulaşmak için araştırma, seçme, kayıt ve süreç ya da çeşitli teknikler ve stratejiler kullanarak bilginin analiziyle ilgilidir. Genellikle ifade edilen en yaygın diller ve iletişim araçları yanı sıra, belli dillerin (metin, sayısal, şekil, görsel, grafik ve işitsel) alanını ve anlamak için temel kuralları ve farklı durumlarda ve ortamlarda farklı türde bilgiyi, kaynaklarını, ihtimalleri ve konumunu transfer etmeyi ve uygulamayı gerektirir. Bilgiye (information) sahip olma otomatik olarak bir kanıya (knowledge) sahip olmayı sağlamaz. Bilgiyi kanıya/kanaate dönüştürmek organize etme, ilişkilendirme, sentez etme ve farklı zorluk derecelerine sahip çıkarımlara ve sonuçlara ulaşma kısacası anlama ve daha önce sahip olduğumuz kanılara entegre etme becerilerini gerektirir. Dolayısıyla bu sadece farklı dilleri ve belli teknikleri değil bilgi teknolojisi ve iletişim potansiyelini birleştiren ifade kaynaklarını kullanarak bilgiyi ve kanıyı iletmek anlamına gelmektedir. Bilgiyi ve kanıyı ileten ve üreten rolleri dâhil olmak üzere entelektüel bir iş olarak bilgi teknolojisini kullanma ve iletişim konusunda yeterli olmaktır. Örneğin, matematik süreci modellerinin kullanılmak amacıyla üretilen biçimde kullanılmasıdır. Buna ek olarak, bu yarışma zengin ve karmaşık bilginin doğru işlenmesi ve yönetilmesini, gerçek sorunları çözmeyi, kararlar almayı, resmi ve resmi olmayan öğrenmelere katılan insanların iletişim ortamlarını genişleten işbirlikçi ortamlarda çalışmasını ve sorumlu ve yaratıcı çözümler üretmesini mümkün kılar. Dijital yeterlik doğanın ve teknolojik sistemlerin kullanımı ve sosyo-kişisel dünyada bu değişikliklerin yarattığı etkinin anlaşılmasında en üst düzeyde yararlanan bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayı kapsar. Bu, sıklıkla ortaya çıkan yazılım ve donanım sorunlarını tespit etme ve çözme sistemlerini yönetmeyi içerir. Aynı zamanda insanların sundukları bilgiyi kontrol etme ve sürekli büyüyen fiziksel ve sosyal ortamları bilerek ve bunlarla etkileşime geçerek kişisel olarak ve işbirlikçi bir biçimde bilgiyi eleştirel gözle analiz etmelerini sağlar

17 Dijital yeterlik gerçek problemleri etkili bir biçimde çözmek için gerekli olan teknolojik kaynaklardan düzenli bir biçimde yararlanmayı kapsar. Aynı zamanda, kişilerin belli görevleri ve amaçları üstlenmek için kullanışlı olup olmadıkları konusunda yeni bilgi kaynaklarını ve teknolojik yenilikleri değerlendirmelerini ve seçmelerini sağlar. Özet olarak, bilgi işleme ve dijital yeterlik bilgiyi ve bilgi kaynaklarını ve çok çeşitli teknolojik araçlarını seçerken, işlerken ve kullanırken otonom, verimli, sorumlu, eleştirel ve yansıtıcı olmayı kapsamaktadır. Ayrıca eldeki bilginin değerlendirilmesinde eleştirel ve yansıtıcı bir tavra sahip olmayı ve farklı iletişim araçlarında bilginin ve kaynaklarının kullanımını düzenleyen sosyal kabul görmüş kurallara saygı duymayı da içermektedir. Yaşadığımız mevcut toplum ( internet odaklı toplum) ele alındığında bu yarışmanın özellikle önemli olduğu düşünülmektedir. Sosyal yeterlik ve Vatandaşlık Yeterliği Sosyal yeterlik ve vatandaşlık yeterliği insanların bir toplumda yaşaması, yaşadığımız dünyadaki sosyal gerçekliği anlaması ve demokratik bir vatandaş olması olarak anlaşılmaktadır. Bu yarışma, yaşadığımız sosyal gerçekliği anlamamızı, işbirliği içinde yaşamamızı, çoğul bir toplumda demokratik bir vatandaş olmamızı ve demokrasinin gelişmesi için elimizden geleni yapmamızı sağlar. Bu yarışmaya katılım, karar alma, belli durumlarda davranış ve yapılan seçimler ve alınan kararlar için sorumluluk almayı mümkün kılan karmaşık ve çeşitlilik arz eden bilgi ve becerileri bütünleştirmeyi sağlar. Sosyal becerilerin, evrim bilgisini ve toplumların yapısını, demokratik sistemin özelliklerini ve değerlerini geliştirmek için ve seçim yaparken ve karar alırken ahlaki yargıları kullanmayı ve vatandaşlığın hakları ve görevlerini uygulamak için küresel olarak kullanıldığı düşünülmektedir

18 Bu yeterlik, dünyanın tarihi ve sosyal gerçekliğini, evrimini, başarılarını ve sorunlarını anlamayı geliştirir. Gerçeğin eleştirel bir açıdan anlaşılması bu gerçeği analiz edebilmek için deneyim, bilgi ve farklı bakış açılarının farkında olmayı gerektirir. Gerçekler için farklı kaynakları kullanan analizi ve sosyal ve tarihi sorunları sorgulamayı ve bunları kapsamlı ve eleştirel bir yolla düşünmeyi ve de gerçek durumlar hakkında mantıklı ve geçerli argümanlar öne sürmeyi ve gerçekliğin bütünüyle anlaşılmasını geliştirmek için diyaloğu içerir. Modern toplumların özelliklerini ve büyüyen çeşitliliğini ve değişen doğasını anlamak ve insanlığın evrimi ve ilerlemesi için farklı kültürlerin katkısını anladığını göstermek demektir ve yaşadığımız topluma ait olma duygusuna sahip olmaktır. Kısacası, yerel kimlikle uyumlu olan küresel bir vatandaşlık algısı göstermektir. Değer ve çıkar çatışmalarının, birlikte yaşamanın bir parçası olduğunu ve bunları toplumun hem eleştirel düşünme hem de her bir bölgenin, ülkenin ve topluluğun temel kültürel yapıları çerçevesinde oluşan diyalog ile kurulan değerler bütünü olarak karar almak için yapıcı bir tavırla çözmenin gerekli olduğunu bilmenizi sağlayacak sosyal yeterliğin bir parçasıdır. Sosyal ve vatandaşlık yeterliğinin, etik boyutu, çevresel zaman ve ortamın farkında olmayı, kendi değer sistemini yaratmak için duygusal ve mantıklı değerlendirme ve yeniden kurmayı ve bir kararla ya da çatışmayla karşılaştığında bunlarla uyumlu davranmayı içerir. Bu, bütün kişisel konumların, sadece İnsan Hakları Beyannamesi ndeki gibi evrensel ilkeler ve değerlere saygıya dayandığında etik olmayabileceği anlayışıdır

19 Sonuç olarak, bu yeterliğin becerileri arasında farklı ortamlarda nasıl iletişim kurulacağı, kendi fikirlerini ifade etme ve diğerlerininkini dinleme, başkasının yerine kendini koyma ve kendilerinden daha çok onların bakış açısını anlayabilme ve toplumsal hayatın farklı seviyelerinde karar alabilme becerileri bulumaktadır. Aynı zamanda farklı grupların, özellikle kadın ve erkek arasındaki, eşit haklarını tanırken farklılıkları değerli görmektir. Hem kişisel hem de sosyal alanda çatışmaları çözmenin bir aracı olarak anlaşmaya varmak için diyalog ve görüşmeyi kullanmak da önemlidir. Son olarak, bu yarışma, demokratik devletler ve toplumları, bunların organizasyon ve operasyon metotlarını besleyen değerleri bilmeyi ve anlamayı gerektiren aktif ve kapsayıcı bir vatandaşlık uygulamasının bir parçasıdır. Bu yarışma uluslararası beyannamelerce ve birçok kurum tarafından tanınan haklara ve görevlere özellikle dikkat çekerek demokrasi, özgürlük, dayanışma, sorumluluk, katılım ve vatandaşlık kavramları üzerinde eleştirel bir biçimde düşünmemizi sağlamaktadır. Kısacası vatandaşlık, şehirli hayata aktif ve tam bir biçimde katılmak için temel yeterliklere sahip olmaktır. Haklar, özgürlükler, sorumluluklar ve vatandaşlık görevlerini uygulamada demokratik değerle uyumlu davranış kurallarını inşa etmek, kabul etmek ve uygulamak ve başkalarının haklarını korumaktır. Bu yeterlik, demokratik değerler ve uygulamalara dayanan etik değerlendirmeyi kullanarak, muhakeme ederek, barış ve demokrasiye katkıda bulunarak yaşadığımız sosyal gerçekliği anlamayı, birlikte var olma ve çatışmayla yüzleşmeyi ve hakları ve vatandaşlık yükümlülüklerini geliştiren yapıcı, destekleyici ve sorumlu bir davranış sürdürmeyi kapsar. Kültürel ve Sanatsal Yeterlik Bu yeterlik, çeşitli kültürel ve sanatsal kullanımı zenginleşme ve zevk kaynağı olarak görme, anlama, değer verme ve değerlendirmeyi ve bunlara insanlığın mirası olarak bakmayı kapsar. Özellikle kültüre ve sanata değer vermek, anlamak ve zevk almak için çeşitli düşünme becerisi, iletişim, duyarlılık ve estetik anlayışa erişmemizi sağlayan beceri ve tavırlara sahip olma anlamına gelir

20 Bu beceri, riskli becerileri ve çakışan düşünmeyi içerir, çünkü fikir ve duygu üretmeyi, kaynak, anlama ve ifade etmenin yollarını ve araçlarını bulmayı; kişisel ya da akademik alanda sonuçlara ulaşmayı sağlayacak süreçleri planlama, değerlendirme ve uyarlamayı kapsar. Dolayısıyla bu, sanat ve kültür dünyasında farklı gerçeklikleri ve üretimleri algılamak ve anlamak için ifade etmeyi ve iletişim kurmayı cesaretlendiren bir yarışmadır. Bu yeterlik, kolektif çalışmayı içeren kültürel ve sanatsal faaliyetler boyutunda sanatsal kurallar aracılığıyla kendini ifade etmek için girişimi, hayal gücünü ve yaratıcılığı harekete geçirmeyi kapsar. Nihai sonuç başarısı için işbirlikçi yeterliklere sahip olmak ve başkalarının çabalarını ve katkılarını desteklemenin ve bunlara değer vermenin öneminin farkında olmak zorundayız. Sanatsal yeterlik, farklı sanatsal dillerin temel tekniklerini, kaynaklarını, kaidelerini ve eserlerini kültürel mirasın seçkin ifadesi olarak kabul ederek temel bilgiye sahip olmayı kapsar. Bu ifadeler ve toplum arasındaki ilişkileri, yaratıldıkları dönemdeki, ya da onları yaratan kişi ya da grubun düşünme biçimi ve teknik imkânlarını tanımlayabilmeyi de içerir. Bu, aynı zamanda bireylerin ve toplumların günlük hayatlarında rol oynamış olan ve oynayan temsili, ifadesel ve iletişimsel estetik etmenlerin yanı sıra düşünmenin, estetik akımların, moda ve zevklerin evriminin farkında olmaktır. Müzik, edebiyat, görsel ve performans sanatları gibi farklı sanatsal araçlar aracılığıyla ya da popüler sanat denen farklı şekillerle düşünce, deneyim ya da duyguların ifadesindeki yaratıcılığın takdir edilmesini de gerektirir. İfade özgürlüğü,