TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK"

Transkript

1 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

2 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf

3 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların, daha çok tercih edilenin (ayrıcalıklı olan) en üstte daha az ayrıcalıklı olanında en alta yakın olduğu bir hiyerarşi içinde tabakalardan oluşmuş bir yapı olduğu düşünülebilir. Tarihsel olarak toplumlarda dört tabakalaşma sistemi gözlenebilir: 1. Kölelik 2. Kast 3. Toplumsal konum 4. Sınıf

4 1. Kölelik Yasa ve geleneğin insanların bir mal olarak başkasının mülkü sayan bir sistemdir

5 2. Kast Toplumdaki yerin doğumla belirlendiği ve değiştirilemediği kalıtıma dayanan bir sitemdir. Hindistan da yeniden doğuma ilişkin Hindu inancıyla eşleştirilen bu sistemde doğduğu kast ın toplumsal konumuna ve özelliklerine sahip olan birey kastını değiştiremez.

6 3. Toplumsal Konumlar Avrupa feodalizminin bir parçasıydı. Feodal toplumsal konumlar birbirlerine karşı farklı hak ve yükümlülükleri olan tabaklardan oluşmuştu. Aristokratlar ve soylu toprak beyleri, din adamlar ilk iki ayrıcalıklı toplumsal konumu temsil ederken üçüncü toplumsal konum serfler tüccar ve zanaatkârlardı.

7 4. Sınıf Üst Sınıf Orta Sınıf Alt Sınıf Sınıf sistemleri kölelik, kast ve toplumsal konumlardan pek çok bakımdan farklıdır. Sınıf bireylerin sürdürebildikleri yaşam tarzını çok güçlü biçimde etkileyebilen ve ortak ekonomik kaynakları paylaşan büyük ölçekli insan grubu olarak tanımlanabilir (Giddens, 2005, s.284)

8 Tabakalaşma Kuramları Üst Sınıf Orta Sınıf Karl Marks Max Weber Alt Sınıf

9 Tabakalaşma Kuramları Üst Sınıf Orta Sınıf Alt Sınıf Karl Marks Marks yaşadığı dönemde sanayi toplumlarında iki temel toplumsal sınıf tanımlar. Bunlar üretim araç ve gereçlerin sahipleri olan kapitalistler ve onlara emek güçlerini satan işçi sınıfı (proletarya). Marks artık değer olarak tanımlanan kaynaklanan kaynakla zenginleşen kapitalistler ile işçi sınıfı arasında bir çatışma öngörmüştür. Ancak Sanayileşmenin ve vahşi kapitalizmin en şiddetli dönemlerinde yaşayan K. Marks ın temelde iki sınıftan oluşan tabakalaşma kavramsallaştırması, sanayi sonrası toplumlarda artan işbölümü ve sosyal ve mesleki farklılaşama karşısında kendisinden sonra gelen sosyologlarca eleştirilmiştir.

10 Tabakalaşma Kuramları Üst Sınıf Orta Sınıf Alt Sınıf Max Weber Weber de toplumu güç ve kaynaklar üzerinde yaşanan çatışmalarla tanımlamaya çalışır. Weber e göre sınıf ayrılıkları sadece üretim araç gereçlerinin sahipliğinden ya da denetiminden değil, mülkiyetle doğrudan ilişkili olmayan ekonomik etkenlerden kaynaklanmaktadır. Bu tür kaynaklar arasında insanların elde edebildikleri işlerin türünü belirleyen becerileri ve nitelikleri bulunmaktadır. Örneğin bir fabrikada çalışan yönetici ya da memurlar (beyaz yakalılar) işçilerden (mavi yakalılar) daha fazla kazanırlar. Bunun nedeni diplomalar dereceler ve onları iş piyasasında daha değerli kılan becerileridir. Weber in kuramında statü başkaları tarafından yüklenen toplumsal onur ya da saygınlık bakımından toplumsal yapıda farklılık yaratır.

11 Toplumsal Hareketlilik Toplumsal hareketlilik kavramı toplumda birey ya da grupların fiziksel ya da toplumsal çevrede herhangi bir hareketini ifade eder. Fiziksel hareketlilik: Genellikle göç biçimindedir. Toplumsal hareketlilik: Bireylerin toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin değişmesini içerir. Yatay ve dikey biçimde gerçekleşir.

12 Toplumsal Hareketlilik A. Yatay Toplumsal Hareketlilik: Bireyin toplumdaki var olan sosyo-ekonomik statüsünden benzer bir sosyo-ekonomik statüye geçişidir.. Örneğin bir başkasının oto tamir atölyesinde çalışan bir elektrikçinin, bir firmada benzer ekonomik koşullarda elektrikçi olarak işe başlaması.

13 Toplumsal Hareketlilik B. Dikey Toplumsal Hareketlilik: Bireyin içinde bulunduğu toplumsal sınıftan aşağı ya da yukarı bir sınıfa geçişi söz konusudur.

14 Toplumsal Hareketlilik B1. Yukarı Dikey Toplumsal Hareketlilik: Farklı kuşaklar arasında olabileceği gibi aynı kuşakta da gerçekleşebilir. Farklı kuşaklar arasında gerçekleşen yukarı dikey toplumsal hareketlilikte, babası işçi olan bir çocuğun yetişkin olmasıyla beraber aldığı eğitimin etkisiyle öğretmen olması daha üst bir toplumsal sınıfa geçmesi bir örnek oluşturabilir. Aynı kuşakta gerçekleşen yukarı dikey toplumsal hareketlilikte bir iş yerinde memur olarak çalışan bir bireyin aldığı eğitim ve / veya deneyim (başarıları) sonucunda yönetici olması daha yüksek bir ekonomik güce ve sosyal statüye sahip olarak daha üst bir sosyo-ekonomik sınıfa geçmesi bir örnek oluşturabilir.

15 Toplumsal Hareketlilik B2. Aşağı Dikey Toplumsal Hareketlilik: Birey içinde bulunduğu sosyal sınıftan daha alt bir sosyal sınıfa düşer. Örneğin; büyük bir işyeri sahibi olan bireyin iflas etmesiyle bir işyerinde işçi olarak başlaması, babası ve annesi yüksek sosyo ekonomik bir sınıfta yer alan bireyin çeşitli nedenlerle bir işyerinde ücretli işçi olarak çalışması bu duruma ilişkin örnekler olabilir.

16 Aynı Irmağa İki Kez Giremezsiniz Herakleitos Toplumsal Değişim

17 Toplumsal Değişim 1. Hiçbir toplum durağan değildir. 2. Değişme hem bireyler hem de toplumlar için kaçınılmazdır. 3. Her değişme bir gelişmeyi ifade etmez. Değişme kavramının yönü belirsizdir. İleri doğru olabileceği gibi geriye doğru da olabilir. 4. Toplumsal değişmede toplumsal ilişkiler ağı ve bu ilişkiler ağını belirleyen kurumların değişmesinden söz edilebilir. 5. August Comte, Karl Marks, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Talcot Pason toplumsal değişmeye ilişkin çalışmalarıyla bilinir.

18 Toplumsal Değişim Neler Değişir? Toplumsal rol ve statüler Ekonomik ilişkiler Üretim biçimleri İşbölümü Nüfusun yapısı Nüfusun artış hızı Aile biçimleri Aile ve akrabalık ilişkileri Gelenek görenekler Teknoloji Eğitimin amacı, süreçleri ve yapısı Çocuk yetiştirme yöntemleri Cinsel davranış, tutum ve değerler Kitle iletişim sistemleri Dil

19 Toplumsal Değişim Toplumsal Değişmeye Neden Olan Etmenler 1. Coğrafi etmenler (yer altı ve üstü zenginlikler) 2. Nüfussal etmenler 3. Din 4. Düşünceler (paradigmalar) 5. Liderler 6. Askerler 7. Savaşlar 8. Buluşlar ve keşifler 9. Teknoloji

20 Toplumsal Değişim Toplumsal Değişme Tipleri Serbest Değişmeler: Toplumda gerçekleşen nüfus artışı, fikir akımları, buluş ve keşifler, kültür birikimi gibi iç etmenlerin ya da yabancı bir kültürle temas gibi dış çevreden gelen etmenler ortaya çıkan değişmelerdir. Zorlayıcı Etmenler: Değişmenin ve değişmeye ilişkin etmenlerin zorla topluma kabul ettirilme süreci içinde yer alan etmenleri kapsar. Örneğin zorunlu ödemeler, hapis sürgün yada ölüm cezası gibi yaptırımları olan değişme etmenleri bu grupta yer alır.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Avrupa, etnik bakımdan, eskiden hiç olmadığı kadar heterojen bir hale gelmektedir.

Avrupa, etnik bakımdan, eskiden hiç olmadığı kadar heterojen bir hale gelmektedir. Etnik Durum ve Irk Anthony Giddens Bugün dünyanın pek çok bölgesinde, farklı kültür ve ırk grupları arasında gerçekleşen, bunlardan bir bölümünün yoğun kin duyguları ile kanlı çatışmalara kadar gittiği

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı Eğitim Yönetimi Hazırlayan Doç. Dr. Adnan Boyacı İçindekiler Sistem kavramı Sistem kuramı ve sistemlerin sınıflandırılması Sosyal Sistem Modelinin Varsayımları Sosyal sistemin temel özellikleri Sosyal

Detaylı

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) Kültür-Folk Kültürü-Popüler Kültür ve Kitle Kültürü... 11 2) Geleneksel ve Modern Üretim ve Tüketim Biçimleri... 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME

Detaylı

Türkiye de Enformel İstihdam ve Yabancı Kaçak İşgücü..

Türkiye de Enformel İstihdam ve Yabancı Kaçak İşgücü.. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Türkiye de Enformel İstihdam ve Yabancı Kaçak İşgücü.. UGİNAR PROJE RAPORU Kuvvet Lordoğlu M.Meryem Kıroğlu Kurtar Tanyılmaz İstanbul-

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ KADIN VE ERKEKLERĠN BAġARI ALGISINDAKĠ FARKLILIKLAR: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERDE BURSA

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

Az Gelişmiş Ülkelerde Fason Üretim Ve Örgütsel Vatandaşlık Olgusu 1

Az Gelişmiş Ülkelerde Fason Üretim Ve Örgütsel Vatandaşlık Olgusu 1 Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Az Gelişmiş Ülkelerde Fason Üretim Ve Örgütsel Vatandaşlık Olgusu 1 Ayşe İrmiş 2 airmis@pamukkale.edu.tr ayseirmis@hotmail.com Elif Elvan Gök 3 elvan_gok@yahoo.com

Detaylı

: : KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ DERS NOTLARI : :

: : KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ DERS NOTLARI : : : : KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ DERS NOTLARI : : Arş.Gör. Deniz AYDIN SOSYAL PSİKOLOJİ VE GRUP ÇALIŞMALARININ ORTAYA ÇIKIŞI Sosyal Psikolojinin ortaya çıkışı Psikolojinin kuruluşuyla aynı yıllara rastlar.

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

Rapor No: 2013/01 Kasım 2013. Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya. Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç. Dr. Sevgi KINGIR Şehnaz YAŞAR

Rapor No: 2013/01 Kasım 2013. Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya. Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç. Dr. Sevgi KINGIR Şehnaz YAŞAR Rapor No: 2013/01 Kasım 2013 Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç. Dr. Sevgi KINGIR Şehnaz YAŞAR KADININ GÖRÜNMEYEN EMEĞİ: İKİNCİ VARDİYA Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç.

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

ÜNİTE SOSYOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM

ÜNİTE SOSYOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM HEDEFLER İÇİNDEKİLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM Eğitimin Genel Karakteri Eğitim Nedir? Eğitimin Amacı Eğitimin Açık ve Gizli İşlevleri Eğitimi Etkileyen Faktörler Dünyadaki Eğitim Sistemlerinde

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 ÖNSÖZ Müşteri İlişkileri Yönetimi Önsöz Metin Arslan 1 Müşteri ilişkileri eğitimi günümüzde sürekli

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA KENT OLUŞTURMA AÇISINDAN STRATEJİK KENT YÖNETİMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA KENT OLUŞTURMA AÇISINDAN STRATEJİK KENT YÖNETİMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA KENT OLUŞTURMA AÇISINDAN STRATEJİK KENT YÖNETİMİ Hazırlayan Abdurrahman İÇYER Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1_ Sosyal Politika Nedir? Devletin ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünü

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

Esnek Kapitalizm ve Altın Yakalı Çalışanlar *

Esnek Kapitalizm ve Altın Yakalı Çalışanlar * Esnek Kapitalizm ve Altın Yakalı Çalışanlar * Flexible Capitalism and Gold Collar Workers Yusuf Yüksel** Özet: Son 30-40 yılda yeni ekonomide meydana gelen dönüşümler arasında üretimdeki değişimlere paralel

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İŞYERİNDE İNFORMEL ÖĞRENME VE İNFORMEL ÖĞRENMENİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ROLÜ

KONYA TİCARET ODASI İŞYERİNDE İNFORMEL ÖĞRENME VE İNFORMEL ÖĞRENMENİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ROLÜ KONYA TİCARET ODASI İŞYERİNDE İNFORMEL ÖĞRENME VE İNFORMEL ÖĞRENMENİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ROLÜ Nazlı MAÇ - Ayşegül DEDE 5 Ağustos 2008 İÇİNDEKİLER 1. YAŞAM BOYU ÖĞRENME...1 2. YAŞAMBOYU ÖĞRENME KAVRAMININ

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

Sınıfları haritalamak: Sınıflar birbirinden nasıl ayrılır? Sungur Savran

Sınıfları haritalamak: Sınıflar birbirinden nasıl ayrılır? Sungur Savran Sınıfları haritalamak: Sınıflar birbirinden nasıl ayrılır? Sungur Savran Devrimci teorinin en önemli sorunlarından biri sınıfları birbirinden ayrıştırmak, aralarındaki sınır çizgilerini belirleyebilmek,

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN GÜNÜMÜZE SİYASAL İKTİDAR-BÜROKRASİ İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Fahrettin

Detaylı