Mikroskop Ansiklopedisi Patoloji Laboratuvarını kurduk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mikroskop Ansiklopedisi Patoloji Laboratuvarını kurduk"

Transkript

1 Patoloji laboratuvarını kurduk: (Daha) Đyi bir kesit ve yayma için i in ne yapmalıyız? 8-99 Mayıs s 2010, ĐZMĐR Bu sunumda yer alan resimler yazarın n izni olmadan kullanılamaz. lamaz.

2 Mikroskop Ansiklopedisi Patoloji Laboratuvarını kurduk (Daha) Đyi bir kesit ve yayma için ne yapmalıyız? Sait Şen 9/5/2010

3 Patoloji Laboratuvarını kurduk: (Daha) Đyi bir kesit ve yayma için ne yapmalıyız? Fiksasyon, takip, gömme Kesit, yayma, boyama Teknisyenlerimiz Uzmanlık öğrencilerimiz Patologlar Tanı koyma, araştırma, eğitim Mikroskop ve ataşmanlar

4 Mikroskop Gözle görünemeyecek kadar küçük objelerin optik lensler ve yansıtıcılar aracılığı ile istenen seviyelerde büyütülmesinde kullanılan sistemlerin geneline verilen isimdir. Đlk mikroskop Hollandalı Zacharias Janssen, 1590 dolaylarında bir teleskobu tadili ile Bugünkü mikroskobun ana prensiplerini ise 17. asırda Hollandalı Anton van Leeuwenhoek ve Đngiliz Robert Hooke bulmuşlardır.

5 Büyüteç Antonie van Leeuwenhoek

6 BÜYÜTME: Oküler X Objektif MĐKROSKOP YAPISI Oküler Objektif Numune Kondanser Iş k Kaynağ 6

7

8 MĐKROSKOP TĐPLERT PLERĐ KULLANIM ALANLARINA GÖRE : Bioloji ve medikal bilimler Endrüstri ve materyal bilimler STEREO MĐKROSKOP BĐYOLOJĐK MĐKROSKOP INVERTED MĐKROSKOP ENDÜSTRĐYEL MĐKROSKOP POLARĐZE MĐKROSKOP 8

9 GÖZLEM TÜPLERĐNE GÖRE TRĐNOKÜLER MĐKROSKOP BĐNOKÜLER MĐKROSKOP MONOKÜLER MĐKROSKOP BĐNOKÜLER MĐKROSKOP Her iki gözle bak labilir.+ Görüntü aktar m için gerekli ç k ş mevcuttur. Her iki gözle bak labilir. Sadece tek gözle bak l r. 9

10 ÇOKLU EĞĐTĐM ATAÇMANLARI Birden fazla kişi aynı anda gözlem yapabilir Gereğinde diğer yardımcı ataçmanlar, mikrofoto, video vb eklenebilir. Mikroskop tipine göre 2, 3, 5 veya 21 kişi aynı anda gözlem yapabilir. Gözlem esnasında istenen nokta hareketli ışıklı ok sistemi ile gösterilebilir. 10

11 MĐKROSKOP TĐPLERT PLERĐ AYDINLATMA KAYNAĞINA GÖRE : Görünen ışık kaynağı kullananlar Halojen ışık, Led lamba, ayna Optik mikroskop, polarizasyon, faz kontrast, karanlık saha, interferans mikroskobu, inverted Diğer ışın ve ışıkları kullananlar Flöresan ışık Colibri Elektron mikroskobi X ray 11

12 Işık kaynakları

13 Işık kaynağına göre geçirgen-yansıtmalı

14 INVERTED MĐKROSKOP Doku Hücre kültürleri, IVF (Mikroenjeksiyon) ünitelerinde kullanılır. Petri kapları, Flaskler, Kültür şişelerinin kullanılabilmesine uygun Numune mesafesine sahiptir. Toplam büyütme Max. 400x civarındadır. Genelde faz kontrast tiptedir. Okülerler Iş k kaynağ Kondanser Objektifler Iş k ayar Fokus ayarlar 14

15 MĐKROSKOP TĐPLERT PLERĐ Patolojide mikroskoplar : Stereo mikroskop Diseksiyon mikroskobu Düz mikroskop Polarize mikroskop Flöresan mikroskop 15

16 STEREO MĐKROSKOP

17

18 Mikroskop Işık kaynağı Halojen, led, ksenon, civa, kömür Kondansör Abbe Objektif 0,5, 1, 2, 4, 10, 20, 40, 100 Oküler 5, 10, 15, 20, 30 Maksimum büyütme Ojektif X oküler

19 Oküler

20 OKÜLER Büyütmeler : 5X-10X-15X-20X-30X Görüş alanlar : Görüş alanlar

21 Objektif - ler A-Plan: giriş seviyesi - rutin uygulamalara uygun Achroplan mikrofotografiye uygun Plan-Apochromat Kaliteli - pahalı Flörid

22 OBJEKTĐF TĐPLERĐ Akromat Plan Akromat Plan Apokromat Ach 40X / Plan 40X / UPLAPO 100X / 1.35 Oil 0.17 %70-80 net bölge %96-99 net bölge %100 net bölge 22

23 Objektifler

24 Objektifler

25 Objektifler Objektif tipi Numerik aralık: Kondanser ayarı bu seviyede yapılmalıdır. Büyütme renk band K rm z :4X Sar :10X Yeşil :20X Mavi :40X Beyaz :100X Max. lamel kal nl ğ

26 Objektif Işık mikroskobi Flöresan mikroskobi Yakın Uzak

27 Objektif

28 ŞARYO Numunenin sağa-sola ve ileri-geri hareketi için kullanılır. X ve Y ekseninde koordinatlar bulunur. X ve Y eksen koordinatlar 28

29 KONDANSÖR Kondansör ; ışık kaynağından gelen dağınık haldeki ışığı bir mercek vasıtası ile toplayarak objektife gönderir. Đyi bir görüntü için kondanser ayarı objektifin numerik açıklık seviyesiyle aynı değerde ayarlanmalıdır. Numerik açıklık (NA) her objektif üzerinde belirtilmektedir. Plan 40X / Numerik aç kl k değeri 29

30 Kondansör

31

32

33

34 KABA ve ĐNCE FOKUS Objektifler numuneye belirli bir mesafede iken net görüntü alabilir. Bu mesafe fokus mesafesidir ve her büyütmede farkeder. Fokuslama ile bazı mikroskoplarda şaryo, bazılarında ise objektifler hareket ettirilir. Hassas fokuslama knobunun üzerindeki her birim 1µm 3µm lik hareket sağlar. Hassas fokuslama ile numunede derinlik hesabı yapılabilir. 34

35 Şaryo makro - mikro ayar motorize

36 MĐKROSKOP AKSESUARLARI ATAÇMANLAR : Mikroskopta farklı görüntüleme teknikleri için kullanılan parçaların geneline verilen isimdir. -Çoklu eğitim ataçmanları -Flöresan ataçman -Polarize ataçman -Mikrofotografi ataçmanı -Faz Kontrast ataçman -Karanlık saha (Darkfield) ataçman -DIC Ataçman (Differantial Interference Contrast) 3D -Çizim ataçmanı -Mikrometre ataçmanı -Görüntü analiz programları 36

37 Flöresan mikroskobu

38 FLORESAN ATAÇMAN Normal ışık mikroskobu teknikleri ile görüntülenemeyen bazı objelerin, özel boyama maddeleri ile boyanarak (DAPI, FITC, Rhodamine, Texas red v.b. ) boyayı absorbe etmesi sağlanır. Boyalı preparat üzerine boyandığı maddenin yansıma yapabileceği uygun dalga boyunda ışık gönderilir. Yansıtmalı ışık (Reflected ligh)t prensibine göre çalışır. 38

39 FLORESAN ATAÇMAN Oküler Barrier filtre Exciter filtre Dichroic Objektif Lamba Numune 39

40

41 Đmmunflöresan mikroskobi Direkt flöresan işaretli antikor Đmmun globülinler (IgA, IgG, IgM) Hafif zincir (kappa, lambda) Kompleman (C3, C1q) Fibrinojen Albumin? Flöresan Boyalar Kongo red Tioflavin T

42 Led Flöresan gelişmiş

43 POLARĐZE ATAÇMAN Kristal yapıların incelenmesinde kullanılır Amiloid birikimleri Kayaç, mineral yapılar, Cam, seramik, Đlaç kristalleri, Gıda ( Nişasta, Vitaminler) Likit kristal yapılar, Polimerler. Jeoloji ve Maden mühendisliği dallarının en önemli aracıdır. Polarize kayaç görüntüsü 43

44

45 F:\2005\2005 olympus mikrofoto\wcn amyloid\p jpg

46

47 FAZ KONTRAST Oküler ATAÇMAN Kullanım alanları : -Hücre, doku kültürleri Faz kontrast Objektif -Bakteri, Plankton v.b Numune Kondanser Faz kontrast ring Iş k kaynağ 47

48 Faz kontrast

49 DIC ATAÇMAN (Differantial Interference Contrast) Yüzeydeki girinti ve çıkıntıları görünür hale getirmek için kullanılan ataçmandır. Işığın numuneye açılı gelmesi ve gölgelenme sayesinde yüzey şekillerinin belirmesi mantığı ile çalışır. Yüksek kalitede objektifler kullanılır. 49

50 KARANLIK SAHA ATAÇMANI (DARKFĐELD) Oküler Direkt ışık altında çok parlayan ve ışığı ayna gibi yansıtan özellikteki numuneler için kullanılır. Numuneye gelen ışığın merkezi kapatılır, Işığın dolaylı yoldan numuneye gelmesi ile parlamayan görüntü elde edilir. Objektif Numune Kondanser Darkfield atç. Iş k kaynağ Plan 40X/

51 Karanlık saha

52 Karanlık saha

53 Mikroskopların özellikleri Geçirgen-yansıtmalı Aydınlık-karanlık saha

54

55 MĐKROFOTOGRAFĐ Mikroskoptan elde edilen görüntülerin belgelenmesi, saklanması, için gerekli olan ekipmanlarının tümüne verilen isimdir. Yakın zamana kadar film şeritleri ile çalışılmaktaydı. Film banyo, baskı ve kalite sorunları içeriyordu. Bu gün dijital fotografi. Dijital sistemlerde mikroskoptan elde edilen görüntüler bilgisayara aktarılabilmekte ve farklı uygulamalarda kullanılabilmektedir. Mikrofotografi Dijital mikrofotografi 55

56 Digital kamera adaptasyonu

57

58

59 MĐKROMETRELER oküler mikrometre OKÜLER MĐKROMETRELERĐ : Numune üzerinde mikron olarak boyut ölçümleri için kullanılan ve okülere takılan parçalardır. Görüntü üzerine düşen mesafe çizgileri farklı büyütmelerde farklı mesafelere karşılık gelmektedir. Örneğin 10X objektifte her bir çizgi aralığı 10 mikron iken, 40X objektifte 2.5 mikrona karşılık gelmektedir. 10X objektif görüntüsü 40X objektif görüntüsü 59

60 GÖRÜNTÜ ANALĐZ PROGRAMLARI 33.5ul 22 SĐSTEM: Mikroskop, kamera, bilgisayar, görüntü analiz programı. ĐŞLEV: Kamera yardımı ile mikroskoptan alınan görüntüler bilgisayara aktarılır. Görüntüler üzerinde mesafe, alan, çevre, açı ölçümü hücre sayımı yüzde oranları gibi uygulamalar hızlı bir şekilde yapılabilir. 24.5ul

61

62 Dijital Slide - Sanal mikroskobi Mirax Pannoramic Rutin Araştırma Seri kesitler Telekonsultasyon Đn situ hibridizasyon (FISH) Đmmunhistokimya (ĐHK)

63 Elektron mikroskop Örneği görüntülemek için elektron partiküllerini kullanır. Optik ışık mikroskobuna göre görülebilir (foton) dalga boyu 100,000 kez küçük, kat büyük görüntü oluşturabilir, optik mikroskobun büyütmesi ise 2,000 kat ile sınırlıdır.

64 Geçirgen elektron mikroskobu Büyütme

65 Taramalı elektron mikroskobu

66

67

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ TRİNOKÜLER MASTER MİKROSKOP VE ÖĞRENCİ MİKROSKOPLARI TEKNİK ŞARTNAMELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ TRİNOKÜLER MASTER MİKROSKOP VE ÖĞRENCİ MİKROSKOPLARI TEKNİK ŞARTNAMELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ TRİNOKÜLER MASTER MİKROSKOP VE ÖĞRENCİ MİKROSKOPLARI TEKNİK ŞARTNAMELERİ Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci laboratuvarına 50 adet binoküler

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU

TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU Yrd. Doç. Dr. Hilal ARIKOĞLU Öğr. Gör. Dr. Dudu ERKOÇ KAYA Uzman Dr. Hale KÖKSOY Araş. Gör. Aycan AŞIK Araş. Gör. Ebru AVCI Biolog

Detaylı

MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ. Doç.Dr.Engin DEVECİ

MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ. Doç.Dr.Engin DEVECİ MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ Doç.Dr.Engin DEVECİ MİKROSKOP KULLANIMI Histoloji: Dokuların yapısını inceleyen bilim dalı olduğu için kendine özgü teknik ve araçlara gereksinim duyar. Kullanılan araçların en önemlisi

Detaylı

BÖLÜM 1. (fosforışı). Bundan yararlanılarak karanlıkta bazı mikro yapıların izlenmesi gerçekleştirilebilmektedir.

BÖLÜM 1. (fosforışı). Bundan yararlanılarak karanlıkta bazı mikro yapıların izlenmesi gerçekleştirilebilmektedir. SAĞLIK YÜKSEK OKULLARI İÇİN HİSTOLOJİ (DERS NOTLARI ) Prof. Dr. Mehmet ÇAKIR 2007 1 BÖLÜM 1 (MİKROSKOP VE TEKNİĞİ) I. Mikroskop Mikroskop, çıplak gözle izlenemeyen cisimleri tanımak ve değerlendirmek amacıyla

Detaylı

DIŞ DONANIM BİRİMLERİ

DIŞ DONANIM BİRİMLERİ DIŞ DONANIM BİRİMLERİ 1-Dış Donanım Birimleri a) Giriş Birimleri (klavye,maus) 3-Yazıcılar 2-Görüntüleme Birimleri (Monitör, projeksiyon) 4-Görüntü İşleme Cihazları (Tarayıcı, Kameralar) 5-Soru ve Cevap

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü CİHAZLAR: Analitik Terazi (DENVER).3 Analitik Terazi (AND GX600)..3 Biyogüvenlik Kabini (NUAIRE)

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME CİHAZLARI 481BB0018 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Güçlü Taşınabilir Esnek

Güçlü Taşınabilir Esnek Güçlü Taşınabilir Esnek Dino-Lite dijital mikroskop yelpazesi Dino-Lite dijital mikroskopları 500x'e kadar büyütmeye sahip ve 5 megapiksel çözünürlükte mikroskobik incelemeler için güçlü, taşınabilir ve

Detaylı

BİYOLOGLAR İÇİN FOTOĞRAF TEKNİĞİ

BİYOLOGLAR İÇİN FOTOĞRAF TEKNİĞİ BİYOLOGLAR İÇİN FOTOĞRAF TEKNİĞİ Bayram GÖÇMEN & Mehmet K. ATATÜR Biyoloji Bölümü Zooloji-Hidrobiyoloji Anabilim Dalları Bornova-İzmir 2003 1 Fotoğraf Makinesi Fotoğraf Makinesinin Çalışma Prensibi Fotoğraf

Detaylı

WWW.ALTANLAB.COM 2011 FİYAT LİSTESİ KDV DAHİL DEĞİLDİR-FİYATLAR DEĞİŞMİŞ OLABİLİR, LÜTFEN YAZILI TEKLİFİMİZİ İSTEYİNİZ. altanlab@altanlab.

WWW.ALTANLAB.COM 2011 FİYAT LİSTESİ KDV DAHİL DEĞİLDİR-FİYATLAR DEĞİŞMİŞ OLABİLİR, LÜTFEN YAZILI TEKLİFİMİZİ İSTEYİNİZ. altanlab@altanlab. WWW.ALTANLAB.COM Altan Endüstriyel ve Laboratuvar Cihazları San.Tic. A. Ş. MERKEZ-TEKNİK SERVİS-SHOW ROOM : Millet Cd. Fındıkzade Sk. 11/1 34093 İstanbul İŞBANK-Fındıkzade : TR07 0006 4000 0011 0680 6378

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RADYO-TELEVİZYON ALANI IŞIK ÖLÇÜMÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RADYO-TELEVİZYON ALANI IŞIK ÖLÇÜMÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RADYO-TELEVİZYON ALANI IŞIK ÖLÇÜMÜ ANKARA -2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF MAKİNELERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF MAKİNELERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF MAKİNELERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Analog En genel ifade ile görüntü ve ses anlamında dijital olmayan görüntü ve ses sistemlerine denir.

Analog En genel ifade ile görüntü ve ses anlamında dijital olmayan görüntü ve ses sistemlerine denir. A/D Converter Analog/Dijital Konvertör yani CCD üzerinde analog bir görüntüyü dijitale çeviren bir aleti ifade eder ki buna göre bilgisayar dijitale dönüşmüş olan bu sinyalleri algılayıp tanımlayabilir.

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİM ANABİLİM DALI X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI HAZIRLAYAN TUĞÇE ARSLAN 070557004 TEZ DANIŞMANI

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUMU Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

gelen ışın gelme açısı

gelen ışın gelme açısı 1 REFRAKTOMETRİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz gelen ışın gelme açısı normal 1 M 1, az yoğun ortam 2 kırılma açısı kırılan ışın M 2, çok yoğun ortam n 2 > n 1 varsayılıyor 1 > 2 Şeffaf bir ortamdan

Detaylı

VGA BIOS : Ekran kartının ne zaman ne iş yapacağını belirler.

VGA BIOS : Ekran kartının ne zaman ne iş yapacağını belirler. EKRAN KARTI,MONİTÖRLER, WEBCAMLER Ekran Kartı : Ekranda ki görüntünün oluşması için CPU dan gelen verileri işleyip monitöre aktaran yapıdır. 2 ye ayrılır. -Harici Ekran Kartları -Onboard Ekran Kartları

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Nisan / 2015 İÇİNDEKİLER 1. ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS)... 1 2. İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA

Detaylı

A tipi renkli filim (Type A Color Film) : 3400ºK renk ışısına sahip yapay aydınlatmaya dengelenmiş filmlerin genel adı.

A tipi renkli filim (Type A Color Film) : 3400ºK renk ışısına sahip yapay aydınlatmaya dengelenmiş filmlerin genel adı. FOTOĞRAF TERİMLERİ A A tipi renkli filim (Type A Color Film) : 3400ºK renk ışısına sahip yapay aydınlatmaya dengelenmiş filmlerin genel adı. Aberasyon (Aberration) : Bkz. Görüntü Bozulması. Agrandizman

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMİ ELEMANLARI VE MALZEMELERİ 522EE0271 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM)

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM) Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM) Proje Adı Proje Kodu Proje Yürütücüleri Toplam Bütçe Bozok Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kurulumu 2009K120530 Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ

Detaylı

H STOLOJ VE EMBR YOLOJ

H STOLOJ VE EMBR YOLOJ TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1970 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1050 H STOLOJ VE EMBR YOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Süleyman AYDIN (Ünite 5-10) Doç.Dr. Hülya S VAS (Ünite 5-7) Yard.Doç.Dr. Emel ERGENE

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ MONĠTÖRLER Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

SENSÖRLER_Opto-Elektrik Sensörleri(Fotoseller)

SENSÖRLER_Opto-Elektrik Sensörleri(Fotoseller) SENSÖRLER_Opto-Elektrik Sensörleri(Fotoseller) GirişĐndüktif ve kapasitif sensörlere ek olarak, günümüz otomasyon teknolojisinde opto-elektronik sensörler gittikçe daha önemli olmaktadır. Bunlar, dokunmasız

Detaylı

20.03.2012. İlk elektronik mikroskobu Almanya da 1931 yılında Max Knoll ve Ernst Ruska tarafından icat edilmiştir.

20.03.2012. İlk elektronik mikroskobu Almanya da 1931 yılında Max Knoll ve Ernst Ruska tarafından icat edilmiştir. SERKAN TURHAN 06102040 ABDURRAHMAN ÖZCAN 06102038 1878 Abbe Işık şiddetinin sınırını buldu. 1923 De Broglie elektronların dalga davranışına sahip olduğunu gösterdi. 1926 Busch elektronların magnetik alanda

Detaylı

Bilgisayarın Temelleri ve Programlamaya Giriş

Bilgisayarın Temelleri ve Programlamaya Giriş Bilgisayarın Temelleri ve Programlamaya Giriş ( Ders Notları ) Yrd.Doç.Dr. Mahmut YALÇIN Mühendislik Bilimleri Ders İçin Önerilen Kaynaklar C ve Sistem Programcıları Derneği C Ders Notları- Necati ERGİN

Detaylı