İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 2007 1"

Transkript

1 Tek Foton Işımasının Bilgisayarlı Tomografisi Single Photon Emission Computerized Tomography SPECT Prof. Dr. M. Tunaya KALKAN İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

2 Bilgisayarlı Tomografi - BT Computerized Tomography - CT Bilgisayarlı Tomografi 1967 yılında İngiliz g mühendis Godfrey Hounsfield tarafından geliştirildi. X-ray CT deki bu gelişmelerden dolayı Hounsfield ve Cormack 1979 da Nobel ödülünü aldılar BT ile elde edilmiş transvers kesit beyin görüntülemesi öü ül 2

3 foton ışımasış Radyoaktif çekirdeğin bozunması sonucu gama ışıması oluşur Çekirdekten salınan (emisyon) foton gama kamaralar tarafından yakalanarak sayılabilir, Ft Foton ışıması γ 3

4 Foton Çoğaltıcı ğ Tüp (Photon Multiplier Tube-PMT) 4

5 X Pozisyonu Sintilasyon Fotonlarının X ve Y Pozisyonları ve Z Parlaklık Ayarı İçin Elektronik Devre Y Pozisyonu Z Parlaklık Gama Kameranın kafası PM PM PM PM PM Organın Resmi 30 x 1,25 cm NaI (Tl) Kristal Kurşun Kolimatörler 99m Tc-140 KeV 5

6 Uygun bir radyoaktif element yine uygun bir moleküle bağlanarak radyofarmasötik hazırlanır. Bu maddenin damar yolundan enjekte edilmesi ile vücuda dağılması beklenir. Kritik organda yoğun şekilde toplanan maddeye bağlı radyoaktif element buradan gama ışıma yapar. 6

7 Gama ışımaları bir çok (örneğin 64 adet) gama kamara tarafından yakalanır. Her gama kamaradan çıkan sinyaller bilgisayara aktarılarak k değerlendirilir. di ili Bilgisayar bu sinyalleri görüntüye çevirir. Böylece kritik organın fizyolojik, patolojik, biyokimyasal yapısı ekranda görüntü haline çevrilmiş olur. 7

8 8

9 9

10 Olumlu l Yönü Belirli bir organın, azda olsa anatomik yapısının yanı sıra en önemli yönü biyokimyasal, fizyolojik ve patolojik özelliklerinin görüntülenmesi. 10

11 Olumsuz Yönleri Radyoaktif maddenin zararları İzlenecek radyoaktif maddenin hazırlanması ve atılmasının zahmetli ve pahalı olması Sistemin kuruluşunun pahalı olması Uzman ekipman gerekli 11

12 Pozitron Emisyon i Tomografisi i (PET PET) 12

13 İlk Model PET Günümüzde bildiğimiz PET prensiplerinin temeli Phelps, Hoffman ve arkadaşlarının 1974 lerin sonlarında insan çalışmaları için 48 NaI(Tl) detektörden oluşan altıgen (hekzagonal) PET III ü geliştirmeleri ile başlar. PET III Sistem aynı zamanda detektör, gantry, yatak hareketini kontrol ettiği gibi görüntü rekonstrüksiyonu ve görüntüleme öü de yapan bir bilgisayara sahipti. 13

14 PET Detektör Yapısının Evrimi 14

15 Pozitron fırlatılması ve çift foton ışıması elektron/pozitron birleşmesi β β + Foton ışıması γ Momentum korunumu: başlangıç: sistem durgun; momentum ~ 0 sonra: iki foton; aynı enerji ve hız ile zıt yönlü fırlatılmalı. Foton ışıması γ β + Enerji korunumu başlangıç: 1 elektron + 1 pozitron kütlesi, her biri 511keV sonra: 2 foton, her biri 511keV. Çkidk Çekirdek reaksiyonu ki sonucu pozitron ışıması 15

16 YANITIN DOĞRULTUSU (Line of Responce) LOR Bozunma sonucu açığa çıkan çift fotonu bir doğru boyunca yakalamak YANITIN DOĞRULTUSU Ğ Line of Response veya kısaca LOR olarak adlandırılır. Bu, PET görüntülemenin ön şartıdır 3 aşaması ş vardır: a) Işımanın yakalanması b) Işımanın kaynağını belirleme c) Rastlantısal saptama 16

17 Ddkö Dedektör Tasarımı Açığa çıkan fotonu yakalamak için sintilasyon dedektörleri kullanılır. Bunlarda Sodyum iyodür (NaI), Bizmut Germanat (BGO) gibi kristaller kullanılır. Kristalin arkasındaki fotomultiplikatör tüpler kristale çarpan fotonun koparttığı ğ elektronları çoğaltarak elektrik sinyaline çevirir. Elde edilen karşılıklı sinyal çifti fotonun kesin doğrultusunu tanımlar. 17

18 Blok tasarımı dedektörler (8x8) optik kuplaj Fotomultiplikatör tüpler (4) 18

19 Foton yakalama 1.4kV + γ Akım darbesi Akım darbesi Bozunma sonucu açığa çıkan birincil foton BGO kristale çarparak daha düşük enerjili ikincil fotonu açığa çıkarır. Bu foton optik kuplajdan geçerek fotomultiplikatör tüpün ilk fotokatoduna çarparak elektron kopartır.. Diğer fotokatotlarda yüksek gerilim farkına bağlı olarak hızlandırılan elektronlar fotoelektrik etki ile çoğaltılır. Son fotokatottan çıkan çok sayıda elektron ölçülebilir bir elektrik akımı darbesi oluşturur. 19

20 Dedektör Bloku, ECAT 951/31-R 20

21 Sintilasyon kristali ve kristale bağlanmış 4 adet PMT 21

22 Tam Halka PET in Yapısı PET, halka şeklinde dizilmiş bir seri sintilasyon kristali ve bu kristallere birleştirilmiş Foton Çoğaltıcı Tüplerden (PMT) oluşmuştur. Ayrıca görüntünün 3 boyutlu olarak elde edilebilmesinin sağlamak için kullanılan bir bilgisayar sistemi bulunmaktadır. 22

23 LOR Belirleme l 23

24 Siemens Biograph- 6 model PET-CT Siemens Biograph- 6 model HI-RES, PET-CT 144 adet blok kristalin 13x13 parçaya bölünmesi ile elde edilen adet LSO kristalden oluşmaktadır. 24

25 LOR Saptama a) Işımanın yakalanması. * çift foton her iki dedektöre çarpınca belirlenir a) Işımanınyerleşimini (kaynağını) belirleme * foton hangi dedektörlere çarptı? a) Rastlantısal saptamaların değerlendirilmesi. *D Dedektörlere ktöl gelen fotonlar gerçek kkaynaktan kt mı? * Oluşan LOR gerçek mi? 25

26 a) )Işımanın yakalanması kl Dedektör bloku (8x8 dedektör) * Yanıtın Doğrultusu (LOR) * * dedektör 26

27 Çakışmanın ş a Deteksiyonu İki yok olma fotonun iki farklı detektörde aynı zaman penceresinde dedekte edilmesidir. 27

28 Yok olma (annihilation) olayı sonucunda oluşan 511 kev iki foton detektör tarafında dedekte edilir. Sinyal Amplifier de (A) yükseltilir ( kat) ve tek kanal analizörüne (Single Channel Analyzer-SCA) gönderilir. Gelen darbeler, 511 kev e göre +/- % 25 ( kev) lik pencere ile Compton saçılmasından arındırılır. Sinyaller çakışma devresine belli bir zaman penceresinde (8-12ns) gelmiş ve belirlenen enerji penceresinde iseler, sistem bu iki sinyali çakışmış (coincidence) olarak algılar ve bilgisayara kaydeder. +HV PMT Kristal Foton A Yok Olma olayı Foton B Kristal PMT A A 640 kev 380 kev SCA 8-12 ns SCA Çakışma devresi Sinyal A Koinsidens Histogram Hafıza Sinyal B ULD LLD 512x512 Matris 28

29 PET de görüntünün oluşturulması ve yanıt doğrultuları [Line of Response (LOR)] İdeal lbir dedeksiyon ddki zincirinde her yok olma olayı sonunda ortaya çıkan 511 kev fotonları PET halkası içinde karşılıklı iki dtktö detektör tarafından eş zamanlı olarak algılanır. l 29

30 Sistem ilgi alanı (Field of View- FOV) içinde hangi iki detektör arasında eş zamanlı algılama olursa, o detektörler arasında sanal bir cevap hattı (Line of Response-LOR) çizer. PET de görüntünün oluşturulması ve yanıt doğrultuları [Line of Response (LOR)] LOR LOR LOR 30

31 b) LOR Saptama, Kaynağı Belirleme. Foton hangi ikristale çarptı? y A C Işımanın kaynağı dört fotomultiplikatörün genlik şiddetine göre belirlenir. B D x x y A+ B = A + B + C + D A+ C = A+ B+ C+ D 31

32 LOR/rastlantısal lbelirleme lil x y Yer belirleme LOR x y 12 ns Çarpma süresi? MCA Enerji Spektrumu Sabit kesir ayırıcı Sabit kesir ayırıcı 32

33 PET te Detekte Edilen Olaylar İstenen Olay Gerçek Çakışma ş (True Coincidence) İstenmeyen Olaylar-Görüntü Kalitesini Bozan Olaylar Tekli Çakışma (Single Coincidence) Rastlantısal Çakışma (Random Coincidence) Çoklu Çakışma (Multiple coincidence) Saçılmış Çakışma (Scatter Coincidence) id 33

34 Gerçek Çakışmalar (True Coincidence) Tek bir yok olma (annihilation) olayında ortaya çıkan fotonların her ikisinin de çevre atomlarla önemsenecek bir etkileşme yapmadan, aynı zaman penceresi içinde karşılıklı iki detektör tarafından detekte edilmesi ile ortaya çıkan çakışmadır. 34

35 Tekli Çakışmalar (Single Coincidence) İki yok olma olayında ortaya çıkan fotonlardan birer tanesinin detektörler tarafından aynı zaman penceresi içinde ayrılmasıdır. Bir PET tarayıcısı %1-%10 arasında tek olayları, çift çakışmalı olaylara dönüştürür. 35

36 Rastlantısal Çakışmalar (Random Coincidence) Gerçek Olmayan LOR İki çekirdeğin ğ yaklaşık ş olarak aynı zamanda bozunması sonucu ortaya çıkar. İki pozitronun yok olması (anhilation) sonucu dört foton yayımlanır. İki farklı yok olma (anhilation) olayından gelen bu fotonların iki tanesi zaman penceresi içinde sayılırlar ve sanki aynı pozitrondan geliyormuş gibi algılanırlar. 36

37 Çoklu Çakışmalar (Multiple Coincidence) Gerçek Olmayan LOR Random olayların benzeridir. Farklılığı, koinsidens zaman penceresinde iki yok olma olayından 3 tane fotonun dedekte edilmesidir. Hangi iki fotonun aynı yok olma olayından kaynaklandığı ayırt edilemediğiğ için bu olaylar ret edilir. 37

38 Saçılmadan Kaynaklanan Çakışmalar (Scatter Coincidence) Gerçek Olmayan LOR Aynı yok olma olayında oluşan 511 kev fotonlarından birinin hasta içinde Compton saçılmasına uğramasığ sonucu iki fotondan birinin gitmesi gereken detektör yerine başkaş bir detektöre yönelmesi ile sistem yanlış bir cevap hattı (LOR) oluşturmaktadır. Saçılmış olayın sayılması sonucu, olayın yerini belirleyen LOR ile yok olma olayının orijini arasında doğru bir bağlantı kurulamaz. Bu da imajda kontrast düşüklüğüne ve yanlış sayımlara neden olur. 38

39 Yaygın Kullanılan Bazı PET Sintilatörlerinin Özellikleri Amaç Nal(Tl) BGO Bi 4 Ge 3 O 12 GSO Gd 2 SiO 5 LSO Lu 2 SiO 5 (Ce) Yoğunluk (g/cm 3 ) Yüksek γ-ışın 367 3, , , ,40 deteksiyon verimi Efektif atom no. Decay zamanı (nsn) Kırılma indisi Emisyon dalga boyu (nm) Yüksek γ-ışın deteksiyon verimi İyi koinsidens zamanlaması Işığın kristalden PMT e iyi i geçişi i PMT cevabı için iyi bir eşleşme ,85 2,15 1,85 1, Rölatif ışık verimi Yüksek sayım [%NaI(Tl)] verimi Sağlamlık Daha küçük boyutlu kristal üretimi Hayır Evet Hayır Evet Hidroskobiklik Basit paketleme Evet Hayır Hayır Hayır 39

40 PET Radyoizotopları PET de Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Radyoizotoplar ve Özellikleri Radyoizotop Yarı Ömür Maksimum Dokudaki Nükleer Pozitron Erişim Reaksiyon Enerjisi MeV Mesafesi Oksijen saniye mm N(d,n) 15 O Nitrojen dakika mm 16 O(p, α ) 13 N Karbon dakika mm 14 N(p, α ) 11 C Flor dakika mm 18 O(p,n) 18 F 40

41 PET Radyoizotoplarının Üretimi PET de kullanılan pozitron ışıması yapan dört elementte ( 15 O, 13 N, 11 Cve 18 F), siklotrondan elde edilen MeV enerjili protonlar ve 5-10 MeV enerjili döteronlar kullanılarak elde edilebilir. 15 O, 13 N, 11 C radyoizotoplarının kısa yarı ömürleri sebebiyle bbil nükleer tıp merkezlerine taşınmaları mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bu radyoizotopları ile çalışılan merkezler üretim için kullanılan siklotronların yakınında kurulmak kzorundadır. dd Oysa 18 F (110 dakika) radyoizotopu diğerlerine göre daha uzun bir yarı ömre sahiptir ve bunların belirli mesafelerdeki merkezlere taşınması mümkün olmaktadır. 41

42 PET/CT PET/CT tarama işlemi ve görüntünün elde edilme süreci 42

43 PET/CT de CT nin Rolü Anatomik Yapıların ve Tümörlerin Lokalizasyonun Doğru Olarak Tespiti Zayıflamaların Düzeltmesi (Attenuation Correction) 43

44 Anatomik Yapıların ve Tümörlerin Lokalizasyonun Doğru Tespiti CT PET CT+PET 44

45 Zayıflamaların (Attenuation) Düzeltmesi için CT nin kullanımı 45

46 Zayıflamaların Düzeltilmesi (Attenuation Correction) Düzeltilmemiş Düzeltilmiş 46

47 Radyofarmasötik [ 18 F]-fluoro-deoxy-glucose -FDG- Bazı PET Uygulamaları ve Kullanılan Radyofarmasötikler Uygulaması Cerebral Glikoz Metabolizma, Miyokardial Glikoz Metabolizma, Tümör Lokalizasyonu ( Toplam PET uygulamalarının yaklaşık % 90 ını içermektedir. [ 15 O]-O 2 Cerebral Oksijen Ekstraksiyonu ve Metabolizma [ 15 O]-CO Cerabral Kan Hacmi, Miyokardial Kan Hacmi [ 15 O]-H 2 O Cerebral Kan Akımı, Miyokardial Kan Akımı [ 13 N]-NH 3 Miyokardial Kan Akımı [ 11 C]-n-butanol Cerebral Kan Akımı [ 11 C]-palmitate Miyokardial Metabolizma [ 11 C]-acetate Miyokardial Metabolizma [ 11 C]-glucose Cerebral Glikoz Metabolizma [ 11 C]-N-methylspiperone Dopamin Reseptör Bağlama [ 18 F]-spiperone Dopamin Reseptör Bağlama 47

48 PET Kardiyak Görüntüleme 48

49 Tüm Vücut PET-CT Çalışması 49

50 Tüm Vücut PET-CT Çalışması 50

51 PET Çalışması 51

52 PET/CT Tarama-Kolon Kanseri CT PET PET+CT 52

53 Radyoterapi Planlamada PET/CT 53

54 PET in Avantajları Elektronik kolimasyondan dolayı gama kameradaki gibi kolimatör gerekmez. Yüksek hassasiyet. Rezolüsyon blok detektörün her bir elemanı tarafından belirlendiği için; sensitivite ve rezolüsyon SPECT teki gibi birbirini fazla etkilemez. 54

55 PET/BT tekniğinin yaygın kullanım alanları: Akciğer kanseri (non small cell) özofajiel kanserler, kolorektal k lkanser, lenfoma, malign melanom ve baş boyun kanserlerinin tanısı (diagnosis), evrelemesi (staging), radyoterapi veya kemoterapi sonrası tedaviye cevabının araştırılmasına ve tedavi sonrası yeniden evreleme (restaging) olarak verilebilir. Miyokard enfarktüsü sonrası tıkanan koroner arterlerin besleyemediği kalp kası bölgelerinin belirlenmesi, ve ya henüz tıkanmamış ama çok daralmış koroner damarların yetersiz beslediği kalp kası bölgelerinin görüntülenmesinde PET/BT tekniği oldukça yararlı bilgiler sağlamaktadır. Beyin hastalıklarında a a özellikle e epilepsiye eps neden olan odağın bulunmasında, Alzheimer hastalığı 55 tanısında PET/BT yararlı bir tanı yöntemidir.

56 PET in Avantajları Vücudun doğal kimyasal yapısında bulunan elementlerin izotopları olan 11 C, 13 N, 15 O ve 18 F gibi pozitron yayıcıların biyomoleküler işaretlemede kullanılabilmesi Bu tracerların metabolizması iyii bilindiği ii için, örneğinğ FDG ile glikozun metabolizması basit aktivite dağılımından kolaylıkla hesaplanabilir. 56

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ Editör Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN Yazarlar Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ Zerrin KARTAL Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kayıhan PALA Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN 1 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

LLAZERİİN YAPPIISII VE İİŞLLEVLLERİİ Tek renkli, oldukça düz, yoğun ve aynı fazlı paralel dalgalar halinde genliği yüksek güçlü bir ışık demeti üreten alet. Laser İngilizce; Light Amplification by Stimulated

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri TAHRIBATSIZ MUAYENE Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden muayene

Detaylı

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir.

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir. 1. Tarihsel Bakış 2. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Önemi 4. Malzemelerin Sınıflandırılması 5. Malzemenin Önemi Gazlı İçecek Kapları 6. İleri Malzemeler 7. Modem Malzeme

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler Bayram Tekin ODTÜ Fizik Bölümü Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler İki soru ile başlayalım: Evrende var olabilen şeyler nelerdir, var olması gereken şeyler nelerdir? Hayli zor, biraz da kapalı

Detaylı

ROTSE III-c: TUG da Kurulacak GIP Optik Araştırma Teleskobu

ROTSE III-c: TUG da Kurulacak GIP Optik Araştırma Teleskobu XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı, 2-6 Eylül 2002, Antalya ROTSE III-c: TUG da Kurulacak GIP Optik Araştırma Teleskobu M.E.Özel 1, A.T.Saygaç 2, T.Güver 2, H.H.Esenoğlu 2, Ü. Kızıloğlu 3, Z. Aslan 4 1

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Hazırlayan: Levent Emmüngil & Orçün Madran Güncelleme: Halil Ersoy (Eylül 2013) Bü könü bittiğinde; Bilgisayarın mimarisi hakkında bilgi edinebilecek Bilgisayarın

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Isıl enerji kullanarak şekil verme İş parçasından malzeme kaldırmak için yoğunlaştırılmış ısıl enerji kullanan yöntemlerdir. Isı enerjisi kaynağı

Detaylı

Kuarkların kendiliğinden macerasında Simetri ve simetri kırınımı. Giriş

Kuarkların kendiliğinden macerasında Simetri ve simetri kırınımı. Giriş Kuarkların kendiliğinden macerasında Simetri ve simetri kırınımı Giriş Bilim her zaman doğru olmayabilir, ancak nadiren yanlıştır, ve kural olarak doğru olma şansı bilimsel olmayan kuramlara göre çok daha

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Günümüzde karaciğer görüntüleme. Felcin nörolojik olarak görüntülenmesi

Günümüzde karaciğer görüntüleme. Felcin nörolojik olarak görüntülenmesi Nisan 2014 www.siemens.com.tr/inovasyon Günümüzde karaciğer görüntüleme Sayfa 4 Felcin nörolojik olarak görüntülenmesi Sayfa 12 PETRA sekansı kullanılarak merkezi sinir sisteminin sessiz bir şekilde T1-

Detaylı

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN 2001 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 1. MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI...2 1. Elektromanyetik radyasyonun canlılar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri

Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri 6 Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri Dt. Yeliz Güven, Prof. Dr. Oya Aktören, Prof. Dr. Koray Gençay Özet Görüntüleme sistemleri dentomaksillofasiyal

Detaylı