Lesson : Experimental Technics In Naval Architecture Name : Erdem Üçer Number :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lesson : Experimental Technics In Naval Architecture Name : Erdem Üçer Number : 508001105"

Transkript

1 Lesson : Experimental Technics In Naval Architecture Name : Erdem Üçer Number : Topic of the experiment : To find out the attitude of the model and the roll angle when the waves come towards to the model s side with 90 angle. Arrangement of the experiment : The attitude of the model was decided to determine with a dynamometer. We could also determine with encoder. Maybe the results could be more accurate. However, we did not have encoder in our Ata Nutku Ship Labarotory so we must ordered it from Germany and it could take a long time also the connection of the encoder could take a long time so this decision was right for our case. First of all the model was brought to the ready condition. Second we must solve the connection of the model to the dynamometer problem. At the end we decide to connect the dynamometer to the model with a wooden block.then we did the calibration of the props which were used the determination of the wave height. After this proses we did the calibration of the wave machine and dynamometer. After these calibration of proseses, we were ready for the experiment. The experiment was done for five differrent cases and the results of the each cases was plotted.

2 1. Hafta Modelin Onarılması : Seçtiğimiz modelin üzerindeki çeşitli büyüklüklerde çatlak ve delikler vardı. Bunlar modelimizin havuza bırakıldığında su almasına sebep olabilirdi dolayısıyla onarılmaları gerekiyordu. Onarım aşağıdaki sırayla yapılmıştır. * Bütün çatlak ve delikler kalın macun sürülerek kapandı. * Macun kurduktan sonra. Boyanma işleminde sorun çıkmasın ve tekne hatlarında bozulma meydana gelmemesi için deliklerin ve çatlakların üzerindeki fazla macun tabakası zımparalanarak ortadan kaldırıldı. * Çok ince ve ufak tefek gözenekleri ve delikleri kapatmak için tekrardan ince bir macun çekildi. * Macun kuruduktan sonra fazlalıkların kaldırılması için tekrardan zımparalandı. Model boyama işlemine hazır hale getirildi 2. Hafta : Modelin boyanması ve merkez hattının belirlenmesi : Model ahşap boyası kullanılarak boyandı. İlk önce macunlu yerlerin üzerine boya sürüldü daha sonra bütün model boyandı.boya kuruduktan sonra üzerine bir kat daha boya sürüldü. Model kuruduktan sonra tebeşir sürülmüş ip yardımıyla merkez hattı belirlendi. 3. Hafta : Dinamometreyi modelimize bağlamak için gerekli aparatın hazırlanması : Dinamometreyi modelimize bağlamak için bir ağaç blok kullandık. Bu bloğun üst yüzeyini şekil 1 dende görüleceği gibi dinamometrenin ayağının bağlanması için ağaç çivisiyle iki tane delik açtık.şekil 2 de dinamometrenin ayağı gösterilmiştir. Şekil3 de gösterildiği gibi ilk önce çelik bir levhanın üzerine ağaç bloğun alt kısmı, modelin dışında bir yerde monte edildi daha sonra çelik levha monte edilmiş bu ağaç blok çelik levha altta kalacak şekilde modelin dibine ağaç vidaları yardımıyla monte edildi.

3 4. Hafta Dalga Proplarının Kalibrasyonu :

4 Dalga proplarının görünüşü şekil4 deki gibidir. Sahip oldukları iki tel arasındaki dirence karşılık gelen basıncı ölçerler. Dalga proplarının kalibrasyonunu yaparken Ata Nutku Laborotuvarı stabilite tankı kullanıldı. Kalibrasyon için kurulan düzenek şekil-6(a) ve (b) deki gibidir. Bağlantı çubuğu, bağlantı parçası yardımıyla köşebente bağlandı. Köşebentte havuz kenarına tutturuldu. Bağlantı çubuğunu, üzerindeki deliklere bir çiviyi sokarak sabitliyoruz.propun arkasına bilgisayardan gelen kabloları şekil 6(a) ve (b) deki gibi bağlıyoruz böylece her bir batırılıştan sonra gelen sinyaller bilgisayara kaydediliyor.

5 Kalibrasyonun yapılışı: Mavi çizgiyle işaretlenmiş delikten başlayarak ikişer cm. aralıklarla prop suya batırılıyor her bir yüksekliğe karşılık gelen basınç bilgisayar yardımıyla hesaplanıyor. En alt noktaya gelinceye kadar bu işlem sürdürülüyor. En alt noktanın işlemi bittikten sonra mavi noktaya (yukarı) doğru ikişer cm. aralıklarla prop sudan çıkartılıyor. Bu işlem bittikten sonra her bir prop için eldeki verilerin grafikleri çizdiriliyor. Sonuçlar ve grafikler : Prop 2 Prop 3 Prop 13 no ort. min. max no ort. min. max no ort. min. max mavi mavi mavi Prop 17 Prop 14 Prop 16 no ort. min. max no ort. min. max no ort. min. max mavi mavi mavi

6 Prop 15 Prop 11 Prop12 no ort. min. max no ort. min. max no ort. min. max mavi mavi mavi Prop 18 no ort. min. max mavi

7 Prop No ortalama min max Prop orta min max Prop orta min max

8 Prop orta min max Prop orta min max Prop orta min max

9 Prop orta min max Prop orta min max Prop orta min max

10 Prop orta min max Grafiklerden de görüleceği gibi proplar oldukça iyi sonuç vermiştir. 6. Hafta : Dalga Makinesinin Kalibrasyonu : 8 tane prop dalga makinesinin bulunduğu platforma 3m. uzaklıkta bulunan havuzun rayları üzerindeki tekerlekli mini platforma yerleştirildi. Proplarından çıkan kablolar iletkenlik ölçücüye bağlandı. Bilgisayarla gösterdikleri değerler kontrol edildi. Her biri 2cm. sudan yukarı çıkarıldı. Değerler ölçüldü. Sonra tekrar her biri 2cm. suya batırıldı. Değerleri ölçüldü. Bu işlemler sonrasında 7 tane propun göstergeleri aynı değerleri gösteriyorken bir tanesinin göstergesi farklı değeri gösteriyordu. Dolayısıyla bu propun gösterdiği değerler farklı bir yerde oynayacak. 7. Hafta : Dinanometrenin Kalibrasyonu : Dinanometrenin yan görünüşü şekil-7 de görüldüğü gibidir. Şekilden de görüleceği gibi 1A ve 1B kolları yardımıyla dinamometrenin model arabası üzerindeki konumu ayarlanabilir. Dinamometreyi 1A ve 1B kollarını kullanarak deney arabasının ortasına getirdik. Şekilden de görüleceği gibi 2nolu parça diz üstü bilgisayarımıza bir kablo yardımıyla bağlandı. Dinamometrenin ayağının 0 ve 15 açı yaptığı zamanki değerleri diz üstü bilgisayarımızla ölçüldü.

11 Dalga Makinesinin Çalıştırılması : Dalga makinesinin kontrol paneli şekil-8 deki gibidir. İlk Çalıştırma : 1) Kontrol voltajı anahtarını çevrildi. 2) Water Pump su pompası düğmesine basıldı. 3) Water Lowered düğmesini ışığı yanınca (bu bize dalga makinesinin flapinin arkasındaki suyun yeterli seviyeye indiğini gösterir.) Low Speed düğmesine basıldı. 4) Kontrol aleti kısmındaki sol üstteki düğmeye basıldı. * Kontrol aleti kısmının üzerinde sağ taraftaki ayarlı göstergeyle frekans, INT yazan ayarla amplitude ayarlandı. 5) Kontrol aleti kısmındaki sağ alttaki düğmeye basıldı. 6) [0] düğmesinin üzerindeki düğmeye basılmasıyla dalga makinası çalışmaya başladı. Durdurma : * Kontrol aleti kısmındaki sol alttaki düğmeye basılarak dalga makinesi durduruldu. Ara Çalıştırma : * Kontrol aleti kısmındaki sağ alttaki düğmeye basıldı. *[0] düğmesinin üzerindeki düğmeye basılmasıyla dalga makinesi çalışmaya başladı.

12 Deneyin yapılışı : Deney arabasına modelimiz taşındı. Deney arabası dalga makinesinin bulunduğu platforma 30m. kalana kadar götürüldü. Model dinamometreye bağlandı. Deneyini yaptığımız frekans ve amplitude değerleri : Frekans Amplitude Deney arabasındaki diz üstü bilgisayar modelimizin yaratılan dalgaya karşı gösterdiği response ları kaydetmek için kullanıldı. Dalga makinesinin kontrol panelinin bulunduğu masadaki bilgisayar yarattığımız dalgaları kaydetmek için kullanıldı. Dalga makinesinde frekans ve amplitude değerleri ayarlandıktan sonra dalga makinesi çalıştırıldı. Bu esnada dalga makinesinin yanındaki bilgisayarda verileri alması için çalıştırıldı. Deney arabasına dalgaların varması biraz süreceği için deney arabasındaki bilgisayar verileri alması için 5sn. sonra çalıştırıldı. Her bir veri ayrı dosyalara kaydedildi.

13 Deney Sonuçları : Dalga makinesine bağlı bilgisayardan elde edilen veri frekans : 3 Amplitude : 1

14 Dalga makinesine bağlı bilgisayardan elde edilen veri frekans : 3 Amplitude : 1 Deney arabasındaki bilgisayardan elde edilen veri frekans : 3, Amplitude : 1 Deney arabasındaki bilgisayardan elde edilen veri frekans : 3, Amplitude : 1

15 Dalga makinesine bağlı bilgisayardan elde edilen veri frekans : 3 Amplitude : 2 Dalga makinesine bağlı bilgisayardan elde edilen veri frekans : 3 Amplitude : 2

16 Deney arabasındaki bilgisayardan elde edilen veri frekans : 3, Amplitude : 2 Deney arabasındaki bilgisayardan elde edilen veri frekans : 3, Amplitude : 2

17 Dalga makinesine bağlı bilgisayardan elde edilen veri frekans : 3 Amplitude : 3 Dalga makinesine bağlı bilgisayardan elde edilen veri frekans : 3 Amplitude : 3

18 Deney arabasındaki bilgisayardan elde edilen veri frekans : 3, Amplitude : 3 Deney arabasındaki bilgisayardan elde edilen veri frekans : 3, Amplitude : 3

19 Dalga makinesine bağlı bilgisayardan elde edilen veri frekans : 2 Amplitude : 2 Dalga makinesine bağlı bilgisayardan elde edilen veri frekans : 2 Amplitude : 2

20 Deney arabasındaki bilgisayardan elde edilen veri frekans : 2, Amplitude : 2 Deney arabasındaki bilgisayardan elde edilen veri frekans : 2, Amplitude : 2

21 Dalga makinesine bağlı bilgisayardan elde edilen veri frekans : 4 Amplitude : 2 Dalga makinesine bağlı bilgisayardan elde edilen veri frekans : 4 Amplitude : 2

22 Deney arabasındaki bilgisayardan elde edilen veri frekans : 4, Amplitude : 2 Deney arabasındaki bilgisayardan elde edilen veri frekans : 4, Amplitude : 2

23 Deney Sonuçlarının Yorumu : İlk yaptığımız işlemde yani dalga makinesinin frekansını 3 e amplitude Genliği 1 e ayarladığımızda dalga makinesindeki bilgisayardan alınmış değerler grafikten görüleceği gibi volt 20 ile +20 arasında değişmektedir. Genliği artırdıkça aralık artmaktadır. Genlik 3 e çıkarıldığında -60 ile +60 arasında değişmektedir. Deney arabasından aldığımız verilerde aynı genliğe amplitude sahip birinin frekansı 3 diğerininki 4 olan iki dalgayı karşılaştırırsak frekansı 4 olan dalganın daha düşük volt değerlerinde oynadığını görürüz aynı zamanda frekansı 3 olan dalganın hem respons tepkisi frekansı 4 olana nazaran daha yüksek ve arasında üç tepki büyük tepki görülüyor oysa frekansı 4 olan dalgada 1.3 te bir büyük tepki var.frekansları 3 genlikleri amplitude farklı olan üç dalgayı karşılaştırdığımızda genliği artırdıkça tepki response sayısının artığını deney arabasından elde edilmiş grafiklerden görebiliriz.

BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ Lütfen bulaşık makinenizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir biçimde okuyunuz. İlerde gerekli olması ihtimaline karşı saklayınız. D47W(L,M,T,B,C,D)F(B,U) WM064H*

Detaylı

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim ve Bakım Talimatları Program sürümü 1.09 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokümanın orijinali İsveç dilinde yazılmıştır.

Detaylı

İç Mekân Su Dağıtımında Tasarruf Sağlayan Bir Kontrol Sisteminin Tasarımı

İç Mekân Su Dağıtımında Tasarruf Sağlayan Bir Kontrol Sisteminin Tasarımı İç Mekân Su Dağıtımında Tasarruf Sağlayan Bir Kontrol Sisteminin Tasarımı 1* Nurdoğan Ceylan, 1 Durmuş Karayel, 1 S. Serdar Özkan and 2 Ahmet Kolip 1 Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik

Detaylı

GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI

GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI Program sürümü 1.12 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokümanın orijinali İsveç dilinde yazılmıştır.

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU www.quadrocomputer.com BAŞLARKEN QUADRO güvencesini seçtiğiniz için sizi kutluyor ve kişisel bilgisayarınızı iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Detaylı

ROBOTUMUZ 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR: Mekanik aksam, elektronik devre ve yazılım.

ROBOTUMUZ 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR: Mekanik aksam, elektronik devre ve yazılım. 5 Kasım 2006 ÇĐZGĐ ĐZLEYEN ROBOT TANIM Çizgi izleyen robot, herhangi bir renkteki zemin üzerine farklı renkte çizilmiş bir çizgiyi almaçlarıyla takip ederek ilerleyen bir robottur. GĐRĐŞ Merhaba arkadaşlar,

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING Yakup TURGUT a,

Detaylı

Şekil 1.1: İnce Kenarlı (convex) Merceklerde Görüntü Çizimi

Şekil 1.1: İnce Kenarlı (convex) Merceklerde Görüntü Çizimi Deney No : DO 1 Deneyin Adı : Lens kanunu ve Mercekler Deneyin Amacı : Odak uzaklığı bilinmeyen merceklerin (convex-concave) odak uzaklığını bulmak ve merceklerde görüntü oluşumunun incelenmesi. Teorik

Detaylı

MANYETİZE EDİLMİŞ FERROMANYETİK MALZEMEDEKİ YÜZEY ÇATLAKLARININ BELİRLENMESİ DETECTION OF SURFACE CRACKS ON MAGNETIZED FERROMAGNETIC MATERIALS

MANYETİZE EDİLMİŞ FERROMANYETİK MALZEMEDEKİ YÜZEY ÇATLAKLARININ BELİRLENMESİ DETECTION OF SURFACE CRACKS ON MAGNETIZED FERROMAGNETIC MATERIALS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIX, S.1, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XIX, No:1, 2006 MANYETİZE EDİLMİŞ FERROMANYETİK MALZEMEDEKİ YÜZEY ÇATLAKLARININ

Detaylı

Hızlı, kullanımı kolay, açık kaynaklı 3B Yazıcı. Kullanım Kılavuzu. Türkçe Versiyon 1.00

Hızlı, kullanımı kolay, açık kaynaklı 3B Yazıcı. Kullanım Kılavuzu. Türkçe Versiyon 1.00 Hızlı, kullanımı kolay, açık kaynaklı 3B Yazıcı Kullanım Kılavuzu Türkçe Versiyon 1.00 Table of Contents A. Ultimaker 2 ye hoş geldiniz A1. Ultimaker Deneyimi A2. Ultimaker 2 Özellikleri B. Harekete geçin

Detaylı

Traktöre Bağlanabilen Hidrolik Toprak Penetrometresi

Traktöre Bağlanabilen Hidrolik Toprak Penetrometresi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(2):87-95 ISSN 1018-8851 Traktöre Bağlanabilen Hidrolik Toprak Penetrometresi Ercan GÜLSOYLU 1 Engin ÇAKIR 2 Summary Tractor Mountable Hydraulic Soil Cone Penetrometer

Detaylı

FARKLI ISI EŞANJÖRLERİNE SAHİP KOMBİ CİHAZLARININ PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI ISI EŞANJÖRLERİNE SAHİP KOMBİ CİHAZLARININ PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 3, No 1, 29-37, 215 Vol 3, No 1, 29-37, 215 FARKLI ISI EŞANJÖRLERİNE SAHİP KOMBİ CİHAZLARININ

Detaylı

MANYETİK AKI KAÇAKLARI YÖNTEMİYLE ELEKTRİK KAYNAKLARININ KALİTE KONTROLÜ INSPECTION OF ELECTRIC WELDING WITH MAGNETIC FLUX LEAKAGE TESTING

MANYETİK AKI KAÇAKLARI YÖNTEMİYLE ELEKTRİK KAYNAKLARININ KALİTE KONTROLÜ INSPECTION OF ELECTRIC WELDING WITH MAGNETIC FLUX LEAKAGE TESTING Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIX, S.1, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XIX, No:1, 2006 MANYETİK AKI KAÇAKLARI YÖNTEMİYLE ELEKTRİK KAYNAKLARININ KALİTE

Detaylı

BSLM-6 G BSLM-7 G BSLM-8 G BSLM-10 G

BSLM-6 G BSLM-7 G BSLM-8 G BSLM-10 G BAROQUE SLM DONDURMA REYONU BAROK SLM GELATO SHOWCASE BSLM-6 G BSLM-7 G BSLM-8 G BSLM-10 G KULLANIM KLAVUZU TECHNICAL HANDBOOK SEVEL 1G.H.69.1.1.048.(R00) Dear Customer, This handbook will help you for

Detaylı

Plazma Güç Kaynağı EPP-450

Plazma Güç Kaynağı EPP-450 Plazma Güç Kaynağı EPP-450 Kullanım Kılavuzu TR 0558008001 06/2012 BU BILGILERI MUHAKKAK OPERATÖRE ULAŞTIRINIZ. EK KOPYALARI SATICINIZDAN TEMIN EDEBILIRSINIZ. DIKKAT Bu TALİMATLAR deneyimli operatörler

Detaylı

Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045. 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu

Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045. 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu Hızlı çalıştırma kılavuzu Detaylı çalıştırma yöntemi için, kullanım kılavuzundaki ilgili içeriği okuyun. Cihazı çalıştırma

Detaylı

Robert Bosch GmbH. Mobil servis arabası

Robert Bosch GmbH. Mobil servis arabası Mobil servis arabası Mobil yardımcı Mobil servis arabası Son derece pratik: Bu tekerlekli araba ihtiyaç anında daima oradadır ve her şey için fazlasıyla yer sunar. 1 Giriş Mutfağınızda harikalar yaratmak

Detaylı

Ara bölme olarak büfe

Ara bölme olarak büfe Ara bölme olarak büfe Sadece en iyi tarafları Ara bölme olarak büfe Gerçi her şeyin iki farklı yüzü vardır. Ancak bu ara bölmede bir yüz diğerinden daha güzel. O halde İşe koyulalım! 1 Giriş Masif ahşaptan

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KİTABI TÜRKİYE GENEL TEMSİLCİSİ

TÜRKÇE KULLANIM KİTABI TÜRKİYE GENEL TEMSİLCİSİ 10_10K_30R_30RK TOTAL STATION SERİLERİ SET210/SET310/SET510/SET610 SET230R/SET330R/SET530R/SET630R SET210K/SET310K/SET510K/SET610K SET230RK/SET330RK/SET530RK/SET630RK TÜRKÇE KULLANIM KİTABI TÜRKİYE GENEL

Detaylı

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI Amaç 1. Deneylerin kurulumunda kullanılacak temel yardımcı elemanları öğrenmek 2. Ölçü aletini tanımak ve akım-gerilim ölçümlerinde

Detaylı

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07 Talimatlar kılavuzu ICC142-2TR2.pdf Çalıştırma ve Bakım Vibrasyonlu silindir CC142 Motor Deutz D2011 L03 I Seri numarası *60214252*, *60214255* - 10000309x0A000001 - Orijinal talimatların çevirisi Değişiklik

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

Konya-Altınapa Barajı Suyunun İçme Suyu Olarak Kullanılmasında Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Yönteminin Uygulanabilirliği

Konya-Altınapa Barajı Suyunun İçme Suyu Olarak Kullanılmasında Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Yönteminin Uygulanabilirliği KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 43 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Konya-Altınapa Barajı Suyunun İçme Suyu Olarak Kullanılmasında Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Yönteminin

Detaylı

Konutsal Sulama Kontrol Ünitesi YENİ. Kurulum, Programlama ve Kullanım Kılavuzu Hunter Uzaktan Kumanda ve Solar Sync İle Uyum RUN

Konutsal Sulama Kontrol Ünitesi YENİ. Kurulum, Programlama ve Kullanım Kılavuzu Hunter Uzaktan Kumanda ve Solar Sync İle Uyum RUN SYSTEM OFF CURRENT TIME/DAY MANUAL-ONE STATION START TIMES SEASONAL ADJUSTMENT WATER DAYS Konutsal Sulama Kontrol Ünitesi RUN SENSOR BYPASS ACTIVE RUN TIMES YENİ Kurulum, Programlama ve Kullanım Kılavuzu

Detaylı

A GENEL TAVSİYELER...Sayfa 4. A1 TAŞIMA...Sayfa 4. A2 AMBALAJIN ÇIKARILMASI...Sayfa 4. A3 ATMA...Sayfa 4. A4 TEKNİK BİLGİLER...

A GENEL TAVSİYELER...Sayfa 4. A1 TAŞIMA...Sayfa 4. A2 AMBALAJIN ÇIKARILMASI...Sayfa 4. A3 ATMA...Sayfa 4. A4 TEKNİK BİLGİLER... TR İÇİNDEKİLER A GENEL TAVSİYELER...Sayfa 4 TÜRKÇE A1 TAŞIMA...Sayfa 4 A2 AMBALAJIN ÇIKARILMASI...Sayfa 4 A3 ATMA...Sayfa 4 A4 TEKNİK BİLGİLER...Sayfa 5 B KURULUM/BAKIM YAPAN KİŞİ İLE İLGİLİ TALİMATLAR...Sayfa

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

Fishfinder 160C. Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu

Fishfinder 160C. Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Fishfinder 160C Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu 2007 Garmin Ltd. ya da yan şirketleri Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan YILMAZ FARKLI YAPIDAKİ TRAKTÖR KABİNLERİNİN GÜRÜLTÜ YALITIMINA ETKİSİNİN SAPTANMASI TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ORBISPHERE 29981

Kullanma Kılavuzu ORBISPHERE 29981 Kullanma Kılavuzu ORBISPHERE 29981 Revizyon D 16/09/2008 Ürün Geri Dönüşüm Bilgisi Bu sembol ile işaretlenmiş elektronik ekipmanlar 12 Ağustos 2005 itibariyle Avrupa kamusal imha sistemlerinde imha edilemeyecektir.

Detaylı

DİKKAT! UYARILAR BÖLÜMÜNÜ OKUMADAN ASLA MONTAJA VE KULLANIMA BAŞLAMAYINIZ!

DİKKAT! UYARILAR BÖLÜMÜNÜ OKUMADAN ASLA MONTAJA VE KULLANIMA BAŞLAMAYINIZ! İÇİNDEKİLER Aksesuar ve Parçaları...4 Sistem Kutusu ve Joystick...6 Montaj ve Bataryanın Şarj Edilmesi...9 Işıklı Sistem ile Kullanım...11 Zemin Ayarı Nedir Nasıl Yapılır...14 Zemin Ayarı Aşamaları...23

Detaylı