LUBRIMAC. centralized lubrication systems. MERKEZI YAGLAMA SiSTEMLERi. SL 101 SERiSi DC POMPALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LUBRIMAC. centralized lubrication systems. MERKEZI YAGLAMA SiSTEMLERi. SL 101 SERiSi DC POMPALAR"

Transkript

1 L MERKEZI YAGLAMA SiSTEMLERi SL 101 SERiSi DC POMPALAR

2 ws.

3 Arizasiz ali ma saatlerinizi arttirmak bizim i$imiz. i I Lubrimac Elektrik Gres pom pa Ian, SL-101 serisi Lubrimac SL-101 serisi elektrikli gres pompalan 12/24 DC Volt beslemeli gres pompalandir. Yuksek darbe dayammi ve guglendirilmi yapisi ile SL101 serisi pompalar insaat, madencilik ve endustrinin en zor sartlan ile basa gikabilecek sekilde dizayn edilmistir. Tek noktadan kontrol edilen merkezi yaglama sistemlerini kullanarak, yataklannizin kontrollu ve duzenli yaglanmasini saglarken, beklenmedik duruslarinizm onune gecmis. olursunuz. Yag Tipi ve Kullanim: Lubrimac SL-101 serisi pompalar NLGI2 numarah gres kahnhgina kadargreslerle cahsmaya uygundur. NLGI2 numaradan kalm veya yapiskan katigi bulunan (kaucuklu gres gb.) greslerin akiskanligimn dusuk olmasi sebebi ile kullanimi sakincalidir, duzensiz pompalama meydana gelebilir. Tekrar dolum, pompa uzerinde yer alan gres nipelinden yapilmalidir. Bu pompanin hava yapmasma engel olmak icin onemlidir. Rezervuar ust kapagmda havalanma borusu bulunmaktadir. Maksimum gres dolum seviyesi, rezervuar ust kapagmda yer alan nefeslenme deligini tikamayacak sekilde yapilmalidir. Nefeslenme yolunun gresle dolmasi halinde, rezervuarda azalan gres vakuma sebep verecektir, olusan vakum gresin duzenli pompalanmasmi engelleyebilir. Yaglama Sistemi bile$enleri: SL-101 serisi pompalarm 3 ana cikisi vardir, standart olarak uzerinde 1 pompalama unitesi ile satilmaktadir. Pompalama unites! eklenerek 2 veya 3 cikis ahnabilir, yatak sayismin 3 den fazla olmasi halinde dagitim bloklan ile kullanilmaktadir. Primer ve sekonder bloklar kullanarak onlarca noktanin yaglanmasi saglanabilir. st iiii II II II llll II sekonder blok tttt primer blok ( } 1 } sekonder blok sekonder blok Yaglama sisteminde alarm duzenegi istendiginde, sensor baglantismm yapilabilecegi indikator pinli dagitim bloklarmin tercih edilmesi gereklidir. Kullanilacakolan pompanin minimum donanim diizeyi SLlOl.EC/ALve ustu tipi pompalar olmahdir.

4 IV. SL101 Serisi Pompa Tipleri SL-101 serisi pompalar ozellikleri acjsmdan 4 ayri secenekte sunulmaktadir. Rezervuar hacmi standart olarak 2 It ve 4,5 It dir. Opsiyonel olarak 9 Lt de kullanima sunulmaktadir. Pompalam uniteleri max 200 bar'a ayarlidir. Dakikada 2,4 cc gres besleyen pistonlu pompadir. SLIOI.D modelleri : Direk besleme yapilan modeldir, pompanin $ah ma ve bekleme sureleri harici bir kontrol karti, zaman rolesi veya PLCtarafindan gercekle tirilir Manometre Baglantisi SL101. EC modelleri : Elektronik kontrol kartli modeldir, pompanin calima ve bekleme sureleri pompa uzerinden ayarlanir. Cah ma 1-99 dk arasi, bekleme suresi 0-24 saat ve 0-59 dk arasmda ayarlanabilir. Manometre Baglantisi

5 SL101.EC/AL modelleri : SL101.EC modelinin fonksiyonlarma ek olarak; dagitim bloguna yerle tirilen induktiv sensor vasitasi ile gresin yataklara dagilimmi kontrol eder, rezervuarda yagm bitmesi veya dagitim blogu tikanikhginda alarm verir. Alarm durumunda dijital gostergede alarm bilgisi "AL" yanar, sesli uyan devreye girer. Maksimum 1 adet sensor baglanabilir. Alarm cikis. baglantisi mevcuttur. Bu ekilde alarm bilgisini istediginiz yere tasjnabilmektedir. m LUHQIMAC Buzzer 12/24 DC Max NLGI2 Max 200 Bar Manometre Baglantisi Digital Kontrol Alarm Cikisi I Alarm»)rladet Sensor SL101.EC/AL3 modelleri : SL101.EC/AL modelinin fonksiyonlarma ek olarak; toplam 3 ayri induktiv sensorun kontrol edilebildigi modeldir. Rezervuarda yagm bitmesi veya sensor baglantisi yapilan dagitim blolarmdaki yagm akismi gozlemler, arizalar halinde alarm verir. Alarm durumunda dijital gostergede ilgili sensorun yeri belirir, "Al", "A2" veya "A3" eklinde uyan olu ur, sesli uyan devreye girer. Alarm cjkis. baglantisi mevcuttur. Bu sekilde alarm bilgisini istediginiz yere tasjnabilmektedir. Buzzer Max 200 Bar Manometre Baglantisi Digital Kontrol Alarm Cikisi - Alarm ))) I- J _J 3 adet Sensor

6 SL101.D Serisi: Direk besleme yapilan modeldir, pompanin cah ma ve bekleme sureleri harici bir kontrol karti, zaman rolesi veya PLCtarafmdan gerceklestirilebilir. 12/24 DC Volt 200 bar max cali$ma basinci 2,4" cc / dk. besleme debisi NLGI 2 gres max -30 C ila + 40 C calisma sicakligi Manometre baglantisi ELEKTRIK BAGLANTISI PIN1 :12/24 DC Volt+ve PIN2 :12/24 DC Volt-ve Gress dolum nipeli 4 pin elektrik baglanti Emniyet valfi max 200 bar

7 SL101.EC Serisi: Elektronik kontrol kartli modeldir, pompanin cah ma ve bekleme sureleri pompa uzerinde yer alan tu paneli vasitasi ile programlanabilir. Maksimum r;ali ma 1-99 dk arasi, bekleme suresi 0-24 saat ve 0-59 dk arasmda ayarlanabilir. 12/24 DC Volt 200 bar max calisma basinci 2,4 cc / dk. besleme debisi NLGI 2 gres max -30 C ila + 40 C cali$ma sicakligi Manometre baglantisi Dijital kontrol karti KONTROL KARTI AYARLARI Programlamaya giri igin "Prog." tu una 3 sn boyunca basih tutunuz. "+/START" tu u ile degerler ayarlanir. GS - 5ali ma dakikasi P2 nn uu - bekleme saati entegre digital kontrol karti P3 ELEKTRIK BAGLANTISI an. u - bekleme dakikasi RL RG - AO degeri segilmeli PC OFF on / off time gah ma - program tamamlandi PINl : 12/24 DC Volt+ve PIN2 :12/24 DC Volt -ve

8 SL101.EC/AL Serisi: SLIOI.EC modelinin fonksiyonlanna ekolarak; indikator pinli dagitim bloguna yerlestirilen induktiv sensor vasitasi ile gresin yataklara dagilimini kontrol eder, rezervuarda yagin bitmesi veya dagitim blogu tikanikhgmda alarm verir. Gercek zamanli yag dagihmlarini gozleme olanagi verir. Alarm durumunda dijital gostergede alarm bilgisi "PA" yanar, sesli uyan devreye girer. Maksimum 1 adet dagitim blogu kontrol edilebilir. Alarm gkis. baglantisi mevcuttur. Harici kullanilacak olan alarm led tipi olmahdir. BesLeme: 12/24 DC Volt Max gali$ma basinci: 200 bar Debi: 2 p 4cc/dk. NLGI 2 numarali gres ile cali$ma -30 C ila +40 C gali$ma sicakligi Diital kontrol karti Alarm qiki$i Buzzer 0 LUBRIMAC Buzzer KONTROL KARTI AYARLARI Programlamaya giris. ic;in "Prog." tu una 3 sn boyunca basih tutunuz. "+/START" tu u ile degerler ayarlanir. calisma dakikasi rf entegre digital kontrol karti PS zz P] a 0 H si 0.B - bekleme saati *- bekleme dakikasi Al = 1 adet sensor dagitim blogu gevrim sayisi on / off time cahsma program tamamlandi fi D W B i i in li A fi */o ELEKTRIK BAGLANTISI PIN 1 :12/24 DC Volt +ve PIN 1: Prox +ve (kahve) PIN 2 :12/24 DC Volt -ve PIN 2: Prox. -ve (mavi) PIN 3/ : 24 DC alarm ;iki;i J PIN 3: sinyal (slyah) *PL degeri girildiginde pompa girilen gevrim degeri dogrultusunda c;ah acaktir. Pl'de girilen c;ali ma dakikasi gegersiz olacaktir.

9 SL101.EC/AL3 Serisi: LUBRIMAC SL101.AL modelinin fonksiyonlanna ek olarak; toplam 3 ayri induktiv sensorun kontrol edilebildigi modeldir. Rezervuarda yagin bitmesi veya sensor baglantisi yapilan dagitim bloklarmdaki yagin akisini gozlemler, arizalar halinde alarm verir. Gercek zamanli yag dagihmlarini gozleme olanagi verir. Alarm durumunda dijital gostergede ilgili sensorun yeri belirir, "Al", "A2" veya "A3" seklinde uyari olu ur, sesli uyari devreye girer. Alarm cikis. baglantisi mevcuttur. Besleme: 12/24 DC Volt Max gali$ma basmci: 200 bar Debi: 2,4cc/dk. NLGI 2 numarali gres ile cali$ma -30 C ila +40 C gali$ma sicakligi DiitaL kontrol karti Alarm qiki$i Buzzer Max 3 blok kontrolu Buzzer KONTROL KARTI AYARLARI Programlamaya giri icin "Prog." tu una 3 sn boyunca basih tutunuz. "+/START" tu u ile degerler ayarlanir. PI 1 cah ma dakikasi P? nc P3 beklemesaati ELEKTRIK BAGLANTISI bekleme dakikasi an PZ OFF 2 adet prox. sensor igin A2 3 adet prox. sensor i?in A3 on/off time5ah ma PINl : 12/24 DC Volt +ve PIN 1: program tamamlandi Prox +ve (kahve) PIN 2 :12/24 DC Volt-ve I PIN 2: Prox. -ve (mavi) PIN 3/ : 24 DC alarm giki$i 13: l.prox. sinyal (siyah) Prox +ve (kahve) Prox. -ve (mavi) 2. Prox. sinyal (siyah) 3. Prox. sinyal (siyah)

10 a* LUBRIMAC V. KONTROL KARTITANIMLARI Programlamaya giris. yapmak igin "PROGRAM" tu una 3 sn boyunca basih tutunuz, meniide ilerlemek icin "PROGRAM" tu unu kullanmiz, degerleri artirmak igin "+/START" tu unu kullanmiz. PI: pompanm cah ma suresi (dk.) P2: Pompanm bekleme suresi (saat) P3: Pompanm bekleme suresi (dk.) AL: Prox. sensor sayisi EC modellerinde AL=0 ayarlanmalidir. Al, A2, A3 sensor sayismi ifade eder ( EC/AL ve iistu pompalar icjn gecerlidir.) PL: Dagitim blogu cevrim saysini belirler. Kontrol karti ayannda, Al degeri girildiginde, bir sonraki adimmda PL degerinin girilmesini ister. PL degeri sensorun bagli oldugu blogun atacagi cevrim sayismm girilmesini ister. Bu durumda PI (galisma dakikasi) degeri gecersiz kalir, pompa girilen PL degerine bagli olarak cahsjr. P2 ve P3 de girilen bekleme sureleri gecerlidir. Or: PL: 5 girilmi se, pompa sensorden gelecek 5 adet sinyali sayar ve beklemeye gecer. Bekleme suresini P2 ve P3 de girilen degerler belirler. LI, L2, L3: Prox.sensorlerden sinyal aldigmda 2 sn boyunca ekranda belirir. Gercek zamanh cahsjr. VI. ALARM TANIMLARI SL101.EC/ALSerisinde: PA: 1 adet blogun kontrol edildigi sistemde dagitim blogundan sinyal almmadigini ifade eder. Kontrol edilmesi gerekenler: Rezervuarda gres bitmi olabilir, pompalama unitesi ile dagitim blogu ana hattmda kopuklukya da rekorlarda sizmti olabilir, dagitim blogunda tikanikhk olabilir. Sensor arizasi olabilir. Sensorun indikator pinini algilayacak mesafesi acilmi olabilir. SL101.EC/AL3 Serisinde: Al: 1 numarah hattm dagitim blogundan sinyal almadigini ifade eder. A2: 2 numarah hattm dagitim blogundan sinyal almadigini ifade eder. A3: 3 numarah hattm dagitim blogundan sinyal almadigini ifade eder. * Pom pay a bagli turn hatlar ayni zamanda alarm veriyorsa rezervuarda gres bitmi ; veya pompanm motorunda anza meydana gelmis olabilir.

11 VII. POMPALAMA UNITELERI Piston tipi pompalama uniteleri 200 bara kadar yuksek basing uretebilecek performanstadir. Pompalama uniteleri gresi sevkederken olu an karsi basinci a acak duzeyde dizayn edilmistir. Yataklann/dagitim blogunun tikah olmasi halinde pompalama unitelerinde basing yava yava yukselecektir. Pompalama uniteleri standart olarak 200 bar'a ayarh emniyet valfi ile donatilmi tir. Pompalama unitesi emniyet valfinden yagin disari ciktigi gbzlendiginde bu yataklara yagin ulasmadigi ve bir hatamn varhgim gostermektedir. Boyle bir durumda tesisatin sonundan baslayarak pompalama unitesine kadar olan hatti sira ile kontrol etmek ve hatamn sebebini tespit etmek gerekir. Pompalama uniteleri itme ve gekme prensibi ile cah maktadir. SL101.PU standart modeli ve manometre baglantisi yapilabilecek olan SL101.PU.M modeli bulunmaktadir. Pompalama Unitesinin degi imi: Pompalama unitelerinin pistonu pompanm icinde yer alan eksantrik kama baghdir. Pompalama unitesini degistirirken a agida yer alan ekilde goruldugij pistonun kamm yuvasma gectiginden emin olunmahdir. Yerlestirmeden once pistonu 2,5 cm kadar di an cikartarak, 15 aci ile iceri sokmahdir, piston kafasmm kamm igine yerle tiginden emin olunmah ve vidalanmahdir. LUBRIMAC e4- SL101.PU.M SL101.PU VIM. DAGITIM BLOKLARI ProgresivTip Moduler Dagitim Bloklan: 5 farkh?iki hacminde ara dilimleri mevcuttur. 0,10cc ara dilimi disjndaki turn modellerde indikator pin secenegi mevcuttur. Maksimum 10 ara dilimle cali$tinlir, korleme yapilarak/farkh hacimli ara dilimler kullanarakgres giki$ miktarlan ayarlanabilir. Baglanti olculeri Giri;: %" di i, ciki 1/8" di i. Ara dilim hacimleri : 0,10cc, 0,15cc, 0,20cc, 0,30cc, 0,40cc Progresiv Tip Monoblok Dagitim Bloklan: 6 ila 24 cikisji secenekleri mevcuttur. indikator pin secenegi le sensor baglanarak alarm duzenegi adapte edilebilir. ^ manuel gresorluk giri 1/4 r;iki 1/8

12 IX. POMPA OLCULERi 3,5 It ve 4,5 It pompalarm olctisu 2,5 It ve 3,5 It pompalarm olcusu i I s o o LD no D "ofe T n u 245 Qqaq fe d_l 192 fi l II l l qa tt X. SiPARi YONTEMi SL101.XX.XX.X ' ' ' ' ' D 12 V DC 1:1 Lt 1 EC 24 V DC 2: 2,5 Lt EC/AL EC/AL3 3: 3,5 Lt 4: 4,5 Lt Or: SLIOI.EC/AL.24.2 : SL101 pompa, kontrol karti, max 1 alarm duzenekli pompa, 24 DC Besleme, 2,5 It rezervuar hacmi

13 EC/AL3 Pompanin Sensor Baglanti ekli LUBRIMAC H i r i i i p t ^ ^h SL101.EC/AL DC4.5LTAL3SERiSi POMPA + 3P. UNiTESi SL101.D DC 3.5 LT D SERJSi POMPA SL101.EC DC4.5 LT D SERJSi POMPA

14 XI. AKSESUARLAR 4 pin connector sesli isikli alarm boru kelepceleri manuel gresorluk MM yuksek basinc hortumu rekorseti rekor ve ek baglanti niplelleri plastik kelepceler ^ ^ ^ yedek kontrol karti kelepceler otomatik rekor cesitleri celikborular J01O 8 mm yuksek basinc hortum poliamid hortum Wu^frai uzatma - reluksiyon - dirsek - rekor cesitleri manometre yedek standart pompalama unitesi

15 LUBRIMAC entegre digital kontrol karti emniyet valfi max 200 bar

16 MawiHTEya LUBRIMAC Can Kimya Taahhut San* ve Tic Ltd* GiJngoren Sanayi Sitesi Malazgirt Caddesi Vali Sokak 28/2 GiJngoren - istanbul / TURKJYE Telefon: Fax:

merkezi yağlama sistemleri merkezi yağlama sistemleri CMV CMV N RESISTANCE MERKEZİ YAĞLAMA ÜNİTELERİ KOLLU YAĞLAMA ÜNİTELERİ PRD-13 NY-DX (Right)

merkezi yağlama sistemleri merkezi yağlama sistemleri CMV CMV N RESISTANCE MERKEZİ YAĞLAMA ÜNİTELERİ KOLLU YAĞLAMA ÜNİTELERİ PRD-13 NY-DX (Right) ACCRECNTAMENTO ORGANISMI CERTIFICAZE ACCRECNTAMENTO ORGANISMI CERTIFICAZE CMV N RESISTANCE MERKEZİ YAĞLAMA ÜNİTELERİ KOLLU YAĞLAMA ÜNİTELERİ PM C6 C18 PRD-13 NY-DX (Right) CMV CMV N ** Genel Teknik Özellikler:

Detaylı

ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU)

ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU) ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU) HP-RS 60 HP-RS 80 HP-RS 100 HP-RS 120 HP-RS 140 Montaj & Kullanma Kılavuzu DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; Yuksek kalitedeki cihazımızı seçtiğiniz icin teşekkür ederiz. Cihazınızın uzun

Detaylı

VEK 20-50 VĐDALI KOMPRESÖR

VEK 20-50 VĐDALI KOMPRESÖR VEK 20-50 VĐDALI KOMPRESÖR KULLANIM BAKIM VE YEDEK PARÇA KATALOĞU Adres ve İrtibat Bilgileri: Merkez : Marmara Sanayi Sitesi İkitelli İETT Garajı Arkası H Blok No:153 Halkalı/İstanbul Telefon :+90 212

Detaylı

NELSON EZ PRO Jr. 1911 YILINDAN BERI CIM SULAMANIN LIDERI

NELSON EZ PRO Jr. 1911 YILINDAN BERI CIM SULAMANIN LIDERI NELSON EZ PRO Jr. EZ PRO Jr. MODELLERI ICIN MONTAJ VE PROGRAMLAMA KITABCIGI 8304 8374 8306 8376 8309 8379 8312 8382 8300 serisi EZ PRO Jr. Elektronik sulama kontrol cihazini satin aldiginiz icin tesekkur

Detaylı

G250 KULLANIM KILAVUZU

G250 KULLANIM KILAVUZU NO 081(09) G250 KULLANIM KILAVUZU A Güvenlik Mesajları Tanımlar ve Semboller G250 Serisi hız kontrol cihazından sürekli verim almak için, cihazı monte etmeden ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n

Detaylı

Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi

Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi & Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi Yüksek Verimli Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Kombi Montaj ve Kullanma Kılavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ - ISITMA

2011 FİYAT LİSTESİ - ISITMA 2011 LİSTESİ - ISITMA Versiyon: 2011 - IV Güncelleme: 01/11/2011 BUDERUS KOMBİLER BACALI KOMBİ (U054) KONVENSİYONEL KOMBİLER (U042-U052-U062) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB042-GB072) YOĞUŞMALI KAZANLAR (GB112)

Detaylı

AIRGUARDIAN COMPACT MEDİKAL GAZ ALARM CİHAZI KULLANMA KLAVUZU

AIRGUARDIAN COMPACT MEDİKAL GAZ ALARM CİHAZI KULLANMA KLAVUZU MİKROSİM ELEKTRONİK OTOMASYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. AIRGUARDIAN COMPACT MEDİKAL GAZ ALARM CİHAZI KULLANMA KLAVUZU Donanım Versiyon : Yazılım Versiyon : Kullanım yeri ve amacı AirGuardian Compact Medikal

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

Genel Eğitim Notları Özetleri

Genel Eğitim Notları Özetleri Genel Eğitim Notları Özetleri http://www.demirdokum.com.tr Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 09/2007 İÇİNDEKİLER MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN :... 1 KOMBİ İLK ÇALIŞTIRMA VEYA ARIZA AMAÇLI MÜŞTERİ EVİNE

Detaylı

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu TDD-278 Rev.6 Harezmic Kullanma Kılavuzu Sayfa 1 / 32 MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu İÇİNDEKİLER No Bölüm Sayfa 1 Giriş 3 2 Uyarılar

Detaylı

2015 FİYAT LİSTESİ - ISITMA

2015 FİYAT LİSTESİ - ISITMA 2015 LİSTESİ - ISITMA Versiyon: 2015 - I Güncelleme: 01.01.2015 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB062-GB072) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U042-U072) BUDERUS DUVAR ve YER TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR YOĞUŞMALI

Detaylı

Gaz Brülörleri. Kullanım, Montaj ve Bakım Kılavuzu. Üflemeli(fanlı) gaz brülörü Progressive Çift kademeli işletme RS 33-34 MZ KOD MODEL TİP

Gaz Brülörleri. Kullanım, Montaj ve Bakım Kılavuzu. Üflemeli(fanlı) gaz brülörü Progressive Çift kademeli işletme RS 33-34 MZ KOD MODEL TİP Gaz Brülörleri Kullanım, Montaj ve Bakım Kılavuzu Üflemeli(fanlı) gaz brülörü Progressive Çift kademeli işletme RS 33-34 MZ KOD MODEL TİP 3789000-3789010 RS 34 MZ 883 T 3789001-3789011 RS 34 MZ 883 T 3789100-3789110

Detaylı

Soğuk Oda Soğutma Ünitesi Montaj İşletme Bakım

Soğuk Oda Soğutma Ünitesi Montaj İşletme Bakım Soğuk Oda Soğutma Ünitesi Montaj İşletme Bakım Bu kitap Carrier Profoid Split System Refrigerating Unit SupercoldSC- Start-Up and Operations Instructions adlı kitabından Alarko Carrier Dökümantasyon Merkezi

Detaylı

2012 FİYAT LİSTESİ - ISITMA

2012 FİYAT LİSTESİ - ISITMA 2012 LİSTESİ - ISITMA Versiyon: 2012 - III Güncelleme: 01.07.2012 BUDERUS KOMBİLER KONVENSİYONEL KOMBİLER (U042-U052-U062) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB042-GB072) BUDERUS DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR BUDERUS

Detaylı

2014 FİYAT LİSTESİ - ISITMA

2014 FİYAT LİSTESİ - ISITMA 2014 LİSTESİ - ISITMA Versiyon: 2014 - III Güncelleme: 22.09.2014 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB062-GB072) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U042-U072) BUDERUS DUVAR ve YER TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR

Detaylı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı Basınç yükseltme tesisatı Hyamat V Seri S-V/1'den itibaren İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Hyamat V Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Tüm hakları

Detaylı

IC200 SERİSİ Tüm alt modelleri için geçerlidir

IC200 SERİSİ Tüm alt modelleri için geçerlidir IC2D Serisi Kullanım Klavuzu IC2 SERİSİ Tüm alt modelleri için geçerlidir 15921577 GRU IC2D Sayfa 1 / 37 IC2D Serisi İçindekiler 1. Genel Tavsiye 2 2. Genel Özellikler 3 3. IC2 D Özellikler Tablosu 4 4.

Detaylı

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn!

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! Therm 8000S WTD27 AME Montaj ve Kullanma Kılavuzu Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! TR Montajn yaplacağ yer,

Detaylı

Ağır Hizmet Tipi HMK 220 LC EKSKAVATÖR

Ağır Hizmet Tipi HMK 220 LC EKSKAVATÖR 220 LC 220 LC LR HMK 220 LC Ağır Hizmet Tipi Hidromek mühendisleri tarafından çalıșma koșullarının ve operatör isteklerinin titizlikle dikkate alınmasıyla tasarlanan HMK 220LC, uzun çalıșmalar sonucunda

Detaylı

Online-alarm Güvenlik Sistemleri 0232-264 18 18 pbx - GSM: 0537 515 88 05 7/24 TEKNİK SERVİS www.online-alarm.com HS 102 WTKS

Online-alarm Güvenlik Sistemleri 0232-264 18 18 pbx - GSM: 0537 515 88 05 7/24 TEKNİK SERVİS www.online-alarm.com HS 102 WTKS Online-alarm Güvenlik Sistemleri 0232-264 18 18 pbx - GSM: 0537 515 88 05 7/24 TEKNİK SERVİS www.online-alarm.com KULLANMA KILAVUZU HS 102 WTKS EV ve İŞYERİ ALARM SİSTEMİ 1 HS 102 WTKS (6 ZONE) ALARM PANELİNİN

Detaylı

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı...2 - Kuruluş diyagramları...3 - Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER...38 1. Cihazın tanımı...38

Detaylı

İnteraktif Telekontrol Servis Bülteni

İnteraktif Telekontrol Servis Bülteni İnteraktif Telekontrol Servis Bülteni EĞİTİM NOTLARI http://www.demirdokum.com.tr Servis Yöneticiliği İÇİNDEKİLER Sayfa İNTERAKTİF TELEKONTROL CİHAZI NEDİR 1 TEKNİK ÖZELLİKLER 1 - İnteraktif Telekontrol

Detaylı

AKILLI VANA KONTROL ÜNİTESİ. ND9100H Rev. 2.3 Montaj, Bakım ve Kullanım Kılavuzu

AKILLI VANA KONTROL ÜNİTESİ. ND9100H Rev. 2.3 Montaj, Bakım ve Kullanım Kılavuzu AKILLI VANA KONTROL ÜNİTESİ ND9100H Rev. 2.3 Montaj, Bakım ve Kullanım Kılavuzu 7 ND91H 70 tr 9/2010 2 7 ND91H 70 tr İçindekiler 1 ND9000 ÜRÜN AİLESİ... 3 1.1 Temel özellikler... 3 2 ND9100H AKILLI VANA

Detaylı

Genel Ürün Kataloğu 2012

Genel Ürün Kataloğu 2012 Genel Ürün Kataloğu 2012 Tesisat Sektörümüzde Köklü Bir Üretici ALFEN Üretim ve yönetim merkezi İstanbul da yerleşik Alfen A.Ş. ülkemizin köklü ve yenilikçi firmalarından biridir. 30 yılı aşkın bir süredir

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI VE MONTAJI 523EO0462 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CD 350 M CD 500 MW CHOPPER MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU CD 350 M CD 500 MW CHOPPER MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU CD 350 M CD 500 MW CHOPPER MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu GRUNDFOS TALİMATLARI Multilift MD, MLD Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe (TR) Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce orijinal metnin çevirisi. İÇINDEKILER Sayfa 1. Bu dokümanda kullanılan semboller

Detaylı

FEB COMFORT Elektrikli kombi

FEB COMFORT Elektrikli kombi FEB COMFORT Elektrikli kombi Kullanım, Montaj ve Bakım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel bilgiler 1.1 Tanım ve kullanımı 3 1.2 Kazanın avantajları 3 1.3 Önemli talimatlar ve öneriler 3 1.3.1 Montaj 4 1.3.2

Detaylı