Kent, Altyapı ve Çevre Yönetiminde Uzman Çözümler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kent, Altyapı ve Çevre Yönetiminde Uzman Çözümler. www.odakent.com.tr"

Transkript

1 Kent, Altyapı ve Çevre Yönetiminde Uzman Çözümler

2 ODAKENT FAALİYET ALANLARIMIZ: Odakent, kent yönetiminin en önemli bileşenleri olan altyapı ve çevre sektöründe giderek artan kaliteli planlama ve nitelikli işletmecilik ihtiyacını karşılamak üzere, Türkiye nin kendi tecrübelerini de içeren coğrafi bilgi sistemi teknolojisi tabanlı çözüm ve ürünleri geliştiren, uzman personel yetiştiren bir AR- GE firmasıdır. İTÜ Arı Teknokent içinde 2010 yılında faaliyete başlamıştır. Doğalgaz, elektrik, telekom şirketleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin ihtiyaç duydukları, mevcut altyapının coğrafi envanterinin çıkarılması ve yönetimi ile ilgili harita destekli coğrafi bilgi sistemi uygulamalarını geliştirmektedir. Ayrıca altyapı planlaması ve işletmesinde uzman modelleme ve simülasyon çözümleri sunmaktadır. Odakent Ar-Ge ürünlerini TM tescilli markası adı altında geliştirmektedir. Aynı zamanda Bentley ürünleri bayisi ve yetkili satıcısıdır. Firma altyapı, çevre planlaması, yönetimi ve yazılım geliştirme konusunda uzun yıllar özel sektör, kamu ve akademik tecrübesi bulunan personeli ile hizmet vermektedir. ALTYAPI-ÇEVRE-KENT COĞRAFİ BİLGİ, İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TASARIMI VE UYGULAMALARI - Doğalgaz, Elektrik, Telekom, Su ve Kanalizasyon Altyapı Coğrafi Bilgi Sistemleri, - Çevresel İzleme ve Kontrol Bilgi Sistemleri, - Kent Bilgi Sistemleri, Analizi, tasarımı ve kurumsal uygulamaları. - Arıza Bakım-Onarım, - Kayıp ve Kaçaklar, - İçmesuyu Kalitesi, - Endüstriyel Kirlilik, - Alıcı Ortam (Deniz, Göl, Akarsu) Su Kalitesi, - İçmesuyu Havzaları, - Atıksu Toplama (Vidanjör) Araçları İzleme ve Kontrol (Monitoring&Control) Sistemleri analizi, tasarımı ve uygulamaları. ALTYAPI PLANLAMA, PROJELENDİRME, MODELLEME VE SİMÜLASYON - İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu ve Dere sistemlerinin planlanması, - Hidrolik ve inşaat projeleri ile metraj ve keşif raporlarının hazırlanması. - İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu ve diğer altyapı sistemlerinin hidrolik ve su kalitesi modellemeleri ile simülasyonlarının yapılması, MİSYONUMUZ : Bilgi teknolojileri alanında ürün ve hizmet kalitesinde norm koyan, yenilikler geliştiren ve konusunda uzman kadrosuyla araştırma, geliştirme faaliyetlerine öncülük eden firma olarak bütünleşik altyapı, çevre ve kent yönetimi çözümlerini oluşturmaktır. AR-GE-KO VE SÜREKLİ EĞİTİM HİZMETLERİ Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon alanında, - Proje üretimi ve yönetimi - Kalite kontrol ve standart geliştirme, - Koordinasyon merkezleri oluşturma çalışmaları. Uzman eğitmen ve multimedya destekli e-learning sistemi ile, - Temel CAD ve GIS Eğitimleri, - Coğrafi Analiz ve Karar Destek Sistemi Eğitimleri, - Altyapı Planlama ve Projelendirme Eğitimleri, - Altyapı Sistemlerinin Modellenmesi ve Simülasyon Eğitimlerinin yapılması. VİZYONUMUZ : Altyapı, çevre ve kent yönetimi alanında Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojisini etkin bir şekilde kullanarak üretim tekrarı ve kaynak israfının önüne geçen; kurumsal, bütünleşik ve sürdürülebilir karar destek sistemleri geliştiren bir firma olmaktır.

3 ALTYAPI, ÇEVRE VE KENTLER Kentsel altyapının insan sağlığı, canlılar ve çevre üzerindeki etkisi büyüktür. Kirliliğin oluşturduğu çevresel zarar, kentin/ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Kentlerdeki altyapının yetersiz olması veya kötü yönetilmesi öncelikle kentlerde kirliliğin artmasına, sağlık koşullarının bozulmasına, denizlerin ve diğer su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Oluşan bu kirlilik, su kaynaklarının yok olması, doğal dengenin bozulması, turizm ve ticaret gelirlerinin düşmesi, sağlık problemlerinin artması ve genellendiğinde şehirdeki toplam hayat kalitesinin düşmesi gibi önemli sonuçlar doğurmaktadır. MEVCUT KENT, ALTYAPI VE ÇEVRE YÖNETİMLERİ Altyapı ve çevre ile ilgili kurumların ve belediyelerin çoğunluğunda Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) oluşturma çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu çalışmalar, tümüyle ilgili kurumların kendi ihtiyaçları doğrultusunda yapılmakta olup, çalışmaların koordinasyonu ve diğer kurumların CBS sistemleriyle birlikte işlerliği hususları çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Resmi kurumlarca oluşturulan harita bilgileri, araziye ilişkin tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin temel altlığı olarak kullanılmaktadır. Ancak bu haritalar, araziye ilişkin diğer bilgilerle entegre edilememekte ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulamamaktadır. Çeşitli kurumlar tarafından yapılan ve birbiriyle koordinesiz yürütülen veri üretim çalışmalarındaki tekrarlar nedeniyle, çok büyük bir kaynak israfına neden olunmaktadır. Coğrafi bilgi eksikliği, yeni altyapı tesislerinin yapımı veya mevcut tesislerin bakım-onarım çalışmaları sırasında şehir yaşamını olumsuz etkilemekte, maliyetlerin artmasına sebep olmakta, can ve mal kayıplarına neden olan sorunlar yaşanmaktadır. Altyapı, Çevre ve Kent yönetiminin Entegre, Açık, Yüksek Güvenlikli ve Kullanımı Kolay ODAKENT çözümleri ile nasıl yapılabileceğini sizlere göstermek istiyoruz. ODAKENT KENT, ALTYAPI VE ÇEVRE - ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ODA-KEYS) ODAKENT Ar-Ge, kent, altyapı, çevre bilgi sistemi projelerinin aksadığı noktaları iyi analiz ederek, Bilgiyi bir kez üret; sürekli, her yerde kullan yaklaşımı ile kent yönetiminde kullanılacak bilgilerin üretim tekrarının ve oluşacak zaman/kaynak israfının önüne geçmeyi ana hedef olarak belirlemiştir. Bu hedefe uygun olarak kentsel altyapı ve çevre yönetimi alanında yıllara dayanan tecrübesini entegre bir yönetim modelinde toplamayı hedeflemiştir. Yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucunda altyapı, çevre ve kent yönetimini bütünleşik bir coğrafi veritabanı modelinde birleştirmeyi başarmış, Kent, Altyapı ve Çevre - Entegre Yönetim Sistemi ni (ODA-KEYS) geliştirmiştir. Bu model Açık yapıda bir mekansal İlişkisel Veritabanı Modeli olup, pratik ve kullanıcı dostu veri üretimi, güncelleme arayüzlerine sahiptir. Aynı zamanda ileri coğrafi analiz ve değerlendirmeleri hızlı ve görsel bir şekilde yapabilen güçlü bir karar destek sistemi özelliği taşımaktadır. Güçlü Veri Üretimi ve Güncelleme Sistemi Yaşayan ve başarı öyküsü olan tüm Coğrafi Bilgi Sistemi projelerinin ortak yönü pratik ve hızlı veri üretimi, güncelleme sistemlerine sahip olmasıdır. Bu bilinçle geliştirilen ODA-KEY sisteminin temelinde güçlü, esnek, modüler, kullanımı ve yönetimi kolay Veri Üretimi ve Güncelleme Sistemi bulunuyor.

4 Ayrıca inşaat aşamasından itibaren İşsonu(AsBuilt) projelerin hazırlanmasında getirdiği standartlar ve sunduğu ürünler, sürekli veri akışını sağlayarak, kurumsal coğrafi bilgi sisteminin gelişmesine büyük katkıda bulunuyor. Maliyet Optimizasyonu ODAKENT çözümleri ile mevcut altyapı ve üstyapı varlıklarının coğrafi envanterinin tutulması, sistemle ilgili tahminlerin yapılabilmesi ve mali performansın kontrol edilmesini olanaklı hale getiriyor. Ayrıca bütçe kontrolünde ve yatırım planlamada yeni analiz imkanları sağlıyor. Altyapı ve üstyapı bilgilerine bilgisayar ortamında hızlı bir şekilde ulaşabilmek, zaman ve işgücü tasarrufunu beraberinde getiriyor, dolayısıyla maliyet optimizasyonunu sağlıyor. Kurumsallaşma ODAKENT çözümleri ile bilgiye ulaşmanın kişilere bağımlı olduğu bir sistemden, bilginin herkese belirli yetkilerle açık olduğu sisteme geçilerek daha şeffaf ve sürekli bir yapı oluşturuluyor. Böylelikle belirli kişilerce sahip olunan bilgiler kurum / kuruluşun ortak bilgisi haline dönüştürülmüş oluyor. Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Verilere hızlı erişim imkanı ile verimlilik ve performans artışı sağlanıyor, aynı zamanda müşteri ile temas halinde olan personeli daha fazla bilgilendirmek suretiyle müşterilere daha iyi hizmet verilebiliyor. KENT, ALTYAPI VE ÇEVRE YÖNETİMİNDE UZMAN ÇÖZÜM: Şehrin içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, doğalgaz, elektrik ve telekom altyapı bilgilerine tek bir arayüzden ve doğru adres bilgileri ile ulaşabilmenizi sağlayan TM, sadece şehrin altyapı ve üstyapı haritalarını kullanıcılara sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çok amaçlı kullanılabilecek abone ve adres veritabanı bağlantılarını da temin ediyor. Bu sayede sistemin genelinde yapılacak herhangi bir tadilat ya da sistemde yaşanan herhangi bir aksamayı tüm detayları ile anında görebilme imkanı sağlanıyor. Bu yazılımla tamir edilecek arızalı boru veya donatının yeri, imalat yılı, üretici firması, döşenme yılı, çapı, malzemesi gibi bilgilere tek bir tıklama ile ulaşabiliyor. Kentin altyapı sistemlerinin yönetimi TM ile kesin ve koordinatlı bilgiye dayanarak yapılıyor. Bu da yönetimde ve hizmette yüksek kalitenin standart hale gelmesini sağlıyor. Hızlı Uygulama Geliştirme ve Kullanım Kolaylığı ODAKENT ürünleri kullanıcı dostu özellikleri sayesinde yetkilendirilen kişilerin kolaylıkla kullanabileceği yazılımlardır. Oldukça sade ve pratik kullanıcı ve yönetici arayüzleri ile farklı kurumsal uygulamaların çok hızlı bir şekilde devreye alınmasını sağlıyor. Ayrıca geliştirilen yazılımlar çoklu dil desteğini de içerdiğinden, uluslararası projelerde bir adım öne geçiyor.

5 Yüksek Güvenlik ve Performans Yüksek güvenlikli coğrafi veritabanı ve yazılım bünyesinde geliştirilen özel indeksleme sistemiyle tüm kullanıcılar yüksek performanslı harita görüntüleme, sorgulama ve standart formlarla çıktı alma işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Bu prensipleri hayata geçirerek başarılı bir kentsel altyapı ve çevre yönetim sisteminin kurulmasını sağlayan TM, Sağlıklı planlama Hızlı ve güvenli imalat Disiplinli bir işletme anlayışı Etkin bir denetimin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyacağınız karar destek sistemini sizlere sunuyor. TM, sadece GIS - Coğrafi Bilgi Sistemi hizmeti vermekle kalmıyor, bu hizmetin sağladığı analiz imkanları sayesinde oluşan büyük resmi görebilmeyi, böylelikle başarılı bir kentsel altyapı ve çevre yönetimi yapabilmeyi olanaklı kılıyor. Kurumunuzda sorumluluk almak ve projenizi geliştirmek istiyoruz. ODAKENT, TM ürünü ile bütünleşik kentsel altyapı ve çevre yönetimi sistemini (ODA-KEYS) kullanarak geliştirdiği çözümlerle; Altyapı sistemlerindeki arıza ve şikayetlerin harita tabanlı takibi ve kontrolü, Kayıp ve kaçakların izlenmesi ve kontrolü, İçmesuyu kalitesinin kontrol altında tutulmasıyla hem insan sağlığının korunması hem de abone idare arasında etkin bir şeffaflığa ulaşılması, Endüstriyel tesislerin ve bu tesislerin atıklarının izlenmesi ile endüstriyel kirliliğin önüne geçilmesi, İçmesuyu havzalarında kirletici kaynakların kontrol ve takibini sağlıyor. Tüm TM çözümleri esas itibari ile birbirine bağlı modüllerden oluşuyor. Bu modüllerle üretilen bir bilgi bir kez oluşturuluyor ve tüm sistem içerisinde sürekli kullanılıyor. Böylelikle zaman ve emek kaybı önleniyor, optimum zaman ve emek harcanması ile maksimum başarıya ulaşılıyor. Kurumunuz için hızlı, ölçülebilir bir başarıyı hedefliyoruz. KAYNAKLARINIZI DOĞRU KULLANIN Günümüzde kaynakları etkin kullanma ve maliyetleri düşürme hedefi, yöneticilerin hizmet girdilerini ve tedarik yöntemlerini gözden geçirerek maliyetleri kontrol altına almasını ve yaptıkları her türlü yatırımın analizini iyi yapmasını zorunlu kılıyor. Sahip olduğumuz varlıklar nelerdir? Nerelerdedir? Hangi şartlarda bulunmaktadır? Verimliliği nasıldır? Değeri nedir? Kaç adet abone / vatandaş ile bağlantısı vardır? Bir bölgede faturalanan miktar ile bölgeye verilen miktarlar aynı mıdır? Bölgeden bölgeye kayıp kaçak oranları nasıl değişmektedir? soruları işletmelerde tasarruf kültürünün yerleştirilmesi ve maliyetlerin kontrol altına alınması hedefine uygun çalışmayı sağlıyor. Ayrıca hizmet sunum süreçlerinin vatandaş (insan) odaklı bir anlayışla analiz edilmesini, kaynakların kullanımında analize ve bilgiye dayalı kararlar verilmesini özendiriyor. ÇÖZÜM İÇİN ODAKENT Kurumsal büyük resmi göz önüne alarak farklı departmanların ve kurum içi bilişim teknolojisi (IT) sistemlerinin entegrasyonunu sağlamak günümüzde en büyük başarı anahtarlarından biri haline gelmiştir. Kurumsal yapılardaki yaşayan başarı hikayelerinden filizlenen Odakent çözümleri kurumsal entegrasyon anlayışı üzerine bina edildiğinden arzu edilen sonuçlara en kısa ve tecrübe edilmiş yoldan ulaşmanızı sağlıyor. Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı ODAKENT çözümlerini tercih ederek, Sunulan hizmetlerin kalitesi ve miktarından ödün vermeden maliyetlerin düşürülmesini, İşlem ve süreçlerin gözden geçirilerek basitleştirilmesi ve belge sayısının azaltılmasını, Gereksiz harcamaların ve israfın önüne geçilmesini, Hizmet alanlarıyla ilgili yeni politikalar geliştirilmesi ve uygulanmasını, Bürokratik işlem ve süreçlerin azaltılarak vatandaşla ilgili işlemlerin basitleştirilmesini, Yatırım kararlarında stratejik önceliklerin göz önünde bulundurulmasını sağlayabilirsiniz.

6 REKABET İÇİN ODAKENT Kurumların/şirketlerin sektörlerinde rekabet edebilmeleri, ayakta kalabilmeleri için entegre bilişim sistemi çözümleri ni hayata geçirmeleri büyük önem taşıyor. Müşteri hizmetleri sistemleri, Yönetim bilgi sistemleri, Destek hizmetleri sistemleri, Coğrafi bilgi sistemleri, SCADA, İş Zekası ve analiz sistemleri vb.sistemlerin birbiri ile entegre çalışması kurumun işleyişini hızlandırıp, hizmet kalitesini artırarak rekabetçi olmasını sağlıyor. Bu anlayışla diğer IT sistemleri ile entegre olacak şekilde tasarlanan ODAKENT Analiz, Raporlama ve İş Zekası çözümleri size, Yenilikçi, Girdilerde tasarruf sağlayan, Yaygınlaştırılabilir, Sürdürülebilir, Süreçleri iyileştiren, İşletme ve planlama maliyetlerini düşüren, Vatandaş / Müşteri memnuniyeti odaklı ve sektörünüzde rekabet imkanınızı artıran alternatif bir yaklaşım sunuyor. MALİYETLERİNİZİ DÜŞÜRÜN, VERİMLİLİĞİ ARTIRIN Günümüzde kurumsal ölçekteki büyük projelerde Fayda/Maliyet analizleri büyük önem taşıyor. İyi bir planlama sonucunda maliyet optimizasyonu ile faydanın maksimize edildiği projelerin başarılı olma şansları oldukça artıyor. Bu noktadan hareketle, Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı açık, entegre ve modüler ODAKENT çözümleri, Maliyetlerde (Kırtasiye, Ozalit ve Fotokopi, Ulaştırma, Ulaşım) önemli oranda düşüş, İşlem hızında artış, Personel verimliliğinde artış, Belge ve bilgi sayısında azalma, Bekleme süresinde azalma, Farklı lokasyonlarda bulunan birimlerin ve ekiplerin entegrasyonu, Birimler arasındaki bilgi paylaşımı ve iletişimin hızlandırılması, İlgili mevzuatın sadeleştirilmesi ve kısaltılması, Hizmetten yararlananların sayısında artış Hizmetten yararlananlar içinde memnuniyet belirtenlerin oranında artış sağlıyor.

7 KURUMSAL AR-GE-KO YÖNETİMİ ODAKENT kurumsal Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon faaliyetlerinin yönetilmesinde tecrübelerini sizlerle paylaşıyor. Kurumlar için, kurum içi potansiyelin ortaya çıkarılması, kurum dışındaki bilgi birikimi ve tecrübelerin kuruma kazandırılması ve kurumsal standartların belirlenmesi konularında yol haritası nın birlikte oluşturulmasına yardımcı oluyor. Kurumunuzun vizyonu, misyonu ve hedeflerini hareket kaynağımız kabul ediyoruz. Günümüzde, kurumların vizyonu, misyonu gereği yapması gereken veya gelecekte karşılaşabileceği muhtemel kriz durumları karşısında uygulayacağı stratejilerin yapılacak ar-ge çalışmaları ile önceden üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla oluşturulacak stratejik proje üretimi ve yönetimi, kalite kontrol mekanizmalarının oluşturulması konularında kurumlara yön gösteriyor. Odakent, kurumsal süreçlerin iyileştirilmesi, iş akışlarının hızlandırılması amacıyla yapılacak kurumsal reorganizasyon ve koordinasyon çalışmalarının sağlayacağı katkıyı gözler önüne seriyor. Farklı birimlerin teknoloji kullanımı ile bir araya getirilerek koordinasyon merkezleri kurulmasının kurum içi işleyişi nasıl hızlandırabileceğini, müşteri memnuniyetini nasıl artırabileceğini gösteriyor. SÜREKLİ EĞİTİM, BAŞARILI YÖNETİM ODAKENT sunduğu çözümleri başarılı bir şekilde hayata geçirebilmek için eğitime büyük önem veriyor. İnsana yapılan yatırımın en kalıcı yatırım olduğu anlayışıyla, kurumun üst düzey yöneticilerinden başlayarak ilgili teknik personelin farkındalığının artırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesinde sorumluluk alıyor. Kurum çalışanlarıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin çalışanların motivasyonunu artıran, kurum içi koordinasyonu iyileştiren, kurumsal süreçleri hızlandıran, seyircileri oyuncu yapan yönünü ön plana çıkartarak, kurumda sürekli ve kaliteli eğitim kültürünün oluşmasına destek sağlıyor. Kurumsal eğitim stratejisini kendi geliştirdiği Odakent Sürekli Eğitim Sistemi (ODA-SES) üzerine bina ederek kaliteli bir eğitim hizmeti sunuyor. ODAKENT tarafından geliştirilen Sürekli Eğitim Sistemi (ODA-SES), itinalı bir şekilde önceden hazırlanmış eğitim içerikleri ve materyalleri ile, ilgili personele ve yöneticilere uzman eğitmenler tarafından bire bir uygulamalı eğitim verilmesini esas alıyor. Ayrıca tamamlayıcı olarak, kullanıcıların web tabanlı e- learning sitesinden istedikleri konuda, istedikleri zaman multimedya destekli görsel eğitim alabilmesini, eğitim dokümanlarına ulaşabilmesini sağlıyor. Yapılan eğitimlerin sonuçlarını ölçme ve değerlendirmeye tabi tutarak, kurum yöneticilerine düzenli olarak rapor ediyor. Müşteri memnuniyetinin nasıl artırılabileceğini sizlere göstermek istiyoruz. Ayrıca Odakent, uzun süreli Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği Coğrafi Bilgi Teknolojisi çözümlerini, kurumsal süreçlerde karar destek mekanizmalarının oluşturulması ile araştırma, geliştirme ve koordinasyon faaliyetlerini destekleyecek şekilde konumlandırıyor. Böylelikle kurum içerisinde yeni fikirlerin hayata geçirilmesi ve koordinasyonun artırılarak kurumsal yapının güçlendirilmesine doğrudan destek sağlıyor. Kurumunuzun daha iyi ve hızlı kararlar verebileceğini sizlere göstermek istiyoruz.

8 Neden ODAKENT Çözümleri? Biz tecrübelerimizi paylaşıyoruz. ODAKENT Ar-Ge Ltd.Şti. kentsel altyapı ve çevre yönetimi alanında yıllara dayanan tecrübesini ve bu tecrübenin üzerinde geliştirdiği sektörün en güçlü çözümlerini sizlere sunuyor. Coğrafi Bilgi Sistemi projelerinin bir sonuç değil, yolculuk olduğunu; kapsamlı, planlı ve sürekli bir çalışmanın eseri olduğunu müşterilerimizle paylaşıyoruz. Yerel yönetimleri ve Altyapı kuruluşlarını yakından tanıyoruz. ODAKENT uzman personelimiz, yerel yönetimler, altyapı kuruluşları ve akademik kuruluşlarda yıllara dayanan gerçek kurumsal tecrübeye sahip, kurum ve kuruluşların planlama, projelendirme, sistem analizi ve tasarımı, mühendislik ve bilgi teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyulan çözümleri, yaşayan projelerin içinde yer alarak görme imkanı bulmuş mühendislerden oluşuyor. ODAKENT Altyapı ve Çevre Çözümleri, Mühendislik, Müşavirlik Araştırma ve Geliştirme Ticaret Limited Şirketi İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Otomasyon Binası, No : BE Maslak Sarıyer / İSTANBUL Tel/Fax : Web : Coğrafi Sistem Analizi, Tasarım ve Uygulama yapıyoruz. ODAKENT olarak kurumunuzun ihtiyaçları, bütçesi, hedefleri ve mevcut kaynaklarının ayrıntılı bir analizini yaptıktan sonra size özel çözümler geliştiriyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz detaylı uygulama planında, maliyetler ve öncelikleri çok açık şekilde ortaya koyuyoruz. Stratejik Uygulama planı uygulama aşamasına gelindiğinde Odakent olarak kendi geliştirdiğimiz Kentsel Altyapı ve Çevre - Entegre Yönetim Sistemi ne uygun olarak donanım, yazılım, veri depolama, en hızlı uygulama, standartlar ve sorumlulukları oldukça net tarif eden Adım Adım Yol Haritası hazırlıyoruz. Sorumluluk aldığımız tüm projeleri hayata geçirirken müşterilerimizden gelen talepleri ve geri beslemeleri dikkate alarak çözümlerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımını benimsiyoruz. Başarı Öykülerine sahibiz. Coğrafi bilgi sistemi, GeoWeb/Mobil yayınları, çevresel izleme ve takip sistemi projelerinde ulusal ve uluslararası başarı öykülerine sahibiz. Türkiye de ve dünyada yıllardır başarı ile çalışan ve değer üreten projelere yenilerini eklemek için çalışıyoruz. Sizin için Ödüllü Çözümler üretiyoruz. Uluslararası 1.lik Ödülleri : 2013 Rotterdam / Hollanda 2012 Awards, Amsterdam / Hollanda 2007 Bentley Awards of Excellence, Los Angeles / ABD 2003 Bentley Success Awards, Baltimore / ABD

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

KAMU Sektörü / ÇÖZÜMLER / İŞ UYGULAMALARI

KAMU Sektörü / ÇÖZÜMLER / İŞ UYGULAMALARI KAMU Sektörü / ÇÖZÜMLER / SİSTEM ENTEGRASYONU E-KURUM UYGULAMALARI TAHSİLAT ÇÖZÜMLERİ İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ SİSTEM YÖNETİMİ İŞ UYGULAMALARI KİOSK ÇÖZÜMLERİ Amaç daha fazla hizmetse...

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Rahmi PEKAR Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sayın Meclis Üyeleri

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK 1 2 KAPAK KONULACAK 3 4 TAKDİM DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM; Hayatın özü olan su, en önemli yaşam kaynaklarının başında gelmektedir. Tüm canlıların

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon

Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon Kesİn başarı Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon Organİzasyon yapınız yeterince hafif mi? Bulutların üzerinde yaşam Her şeyin daha küçüldüğü ve daha basit hale geldiği bir dünyada büyük ve karmaşık

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

SUYA DEĞER... SU İÇİN DEĞER...

SUYA DEĞER... SU İÇİN DEĞER... 1 SUYA DEĞER... SU İÇİN DEĞER... İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE METODOLOJİ STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN MEVZUAT ÖZETİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 1.DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 1.1 Tarihçe 1.2 Demografik Bilgiler

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

Tarihçemiz. Kalite Politikası. Misyonumuz. Vizyon

Tarihçemiz. Kalite Politikası. Misyonumuz. Vizyon Tarihçemiz SALDEMSOFT YAZILIM pazarın ihtiyaçlarını isabetli öngörülerle tespit eden, doğru zamanda doğru yatırım kararlarını alarak istikrarlı büyüyen bir kurumun başarı hikayesini ifade etmektedir. 2006

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr 2 0 1 1 İDARE PERFORMANS PROGRAMI www.ubak.gov.tr Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır. Ulaştırma altyapısı, enerji

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız.

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Siemens Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Siemens Sanayi

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

T.C DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ 2008 PERFORMANS PROGRAMI

T.C DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ 2008 PERFORMANS PROGRAMI T.C DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ PERFORMANS PROGRAMI 1 ĐÇĐNDEKĐLER I-BAŞKANIN SUNUMU 2 II- PERFORMANS BĐLGĐSĐ 3 A. TEMEL KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 3 B. YASAL DAYANAK 5 C. BELEDĐYELERDE PERFORMANS YÖNETĐMĐNĐN ÖNEMĐ 7

Detaylı