Kent, Altyapı ve Çevre Yönetiminde Uzman Çözümler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kent, Altyapı ve Çevre Yönetiminde Uzman Çözümler. www.odakent.com.tr"

Transkript

1 Kent, Altyapı ve Çevre Yönetiminde Uzman Çözümler

2 ODAKENT FAALİYET ALANLARIMIZ: Odakent, kent yönetiminin en önemli bileşenleri olan altyapı ve çevre sektöründe giderek artan kaliteli planlama ve nitelikli işletmecilik ihtiyacını karşılamak üzere, Türkiye nin kendi tecrübelerini de içeren coğrafi bilgi sistemi teknolojisi tabanlı çözüm ve ürünleri geliştiren, uzman personel yetiştiren bir AR- GE firmasıdır. İTÜ Arı Teknokent içinde 2010 yılında faaliyete başlamıştır. Doğalgaz, elektrik, telekom şirketleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin ihtiyaç duydukları, mevcut altyapının coğrafi envanterinin çıkarılması ve yönetimi ile ilgili harita destekli coğrafi bilgi sistemi uygulamalarını geliştirmektedir. Ayrıca altyapı planlaması ve işletmesinde uzman modelleme ve simülasyon çözümleri sunmaktadır. Odakent Ar-Ge ürünlerini TM tescilli markası adı altında geliştirmektedir. Aynı zamanda Bentley ürünleri bayisi ve yetkili satıcısıdır. Firma altyapı, çevre planlaması, yönetimi ve yazılım geliştirme konusunda uzun yıllar özel sektör, kamu ve akademik tecrübesi bulunan personeli ile hizmet vermektedir. ALTYAPI-ÇEVRE-KENT COĞRAFİ BİLGİ, İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TASARIMI VE UYGULAMALARI - Doğalgaz, Elektrik, Telekom, Su ve Kanalizasyon Altyapı Coğrafi Bilgi Sistemleri, - Çevresel İzleme ve Kontrol Bilgi Sistemleri, - Kent Bilgi Sistemleri, Analizi, tasarımı ve kurumsal uygulamaları. - Arıza Bakım-Onarım, - Kayıp ve Kaçaklar, - İçmesuyu Kalitesi, - Endüstriyel Kirlilik, - Alıcı Ortam (Deniz, Göl, Akarsu) Su Kalitesi, - İçmesuyu Havzaları, - Atıksu Toplama (Vidanjör) Araçları İzleme ve Kontrol (Monitoring&Control) Sistemleri analizi, tasarımı ve uygulamaları. ALTYAPI PLANLAMA, PROJELENDİRME, MODELLEME VE SİMÜLASYON - İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu ve Dere sistemlerinin planlanması, - Hidrolik ve inşaat projeleri ile metraj ve keşif raporlarının hazırlanması. - İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu ve diğer altyapı sistemlerinin hidrolik ve su kalitesi modellemeleri ile simülasyonlarının yapılması, MİSYONUMUZ : Bilgi teknolojileri alanında ürün ve hizmet kalitesinde norm koyan, yenilikler geliştiren ve konusunda uzman kadrosuyla araştırma, geliştirme faaliyetlerine öncülük eden firma olarak bütünleşik altyapı, çevre ve kent yönetimi çözümlerini oluşturmaktır. AR-GE-KO VE SÜREKLİ EĞİTİM HİZMETLERİ Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon alanında, - Proje üretimi ve yönetimi - Kalite kontrol ve standart geliştirme, - Koordinasyon merkezleri oluşturma çalışmaları. Uzman eğitmen ve multimedya destekli e-learning sistemi ile, - Temel CAD ve GIS Eğitimleri, - Coğrafi Analiz ve Karar Destek Sistemi Eğitimleri, - Altyapı Planlama ve Projelendirme Eğitimleri, - Altyapı Sistemlerinin Modellenmesi ve Simülasyon Eğitimlerinin yapılması. VİZYONUMUZ : Altyapı, çevre ve kent yönetimi alanında Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojisini etkin bir şekilde kullanarak üretim tekrarı ve kaynak israfının önüne geçen; kurumsal, bütünleşik ve sürdürülebilir karar destek sistemleri geliştiren bir firma olmaktır.

3 ALTYAPI, ÇEVRE VE KENTLER Kentsel altyapının insan sağlığı, canlılar ve çevre üzerindeki etkisi büyüktür. Kirliliğin oluşturduğu çevresel zarar, kentin/ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Kentlerdeki altyapının yetersiz olması veya kötü yönetilmesi öncelikle kentlerde kirliliğin artmasına, sağlık koşullarının bozulmasına, denizlerin ve diğer su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Oluşan bu kirlilik, su kaynaklarının yok olması, doğal dengenin bozulması, turizm ve ticaret gelirlerinin düşmesi, sağlık problemlerinin artması ve genellendiğinde şehirdeki toplam hayat kalitesinin düşmesi gibi önemli sonuçlar doğurmaktadır. MEVCUT KENT, ALTYAPI VE ÇEVRE YÖNETİMLERİ Altyapı ve çevre ile ilgili kurumların ve belediyelerin çoğunluğunda Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) oluşturma çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu çalışmalar, tümüyle ilgili kurumların kendi ihtiyaçları doğrultusunda yapılmakta olup, çalışmaların koordinasyonu ve diğer kurumların CBS sistemleriyle birlikte işlerliği hususları çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Resmi kurumlarca oluşturulan harita bilgileri, araziye ilişkin tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin temel altlığı olarak kullanılmaktadır. Ancak bu haritalar, araziye ilişkin diğer bilgilerle entegre edilememekte ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulamamaktadır. Çeşitli kurumlar tarafından yapılan ve birbiriyle koordinesiz yürütülen veri üretim çalışmalarındaki tekrarlar nedeniyle, çok büyük bir kaynak israfına neden olunmaktadır. Coğrafi bilgi eksikliği, yeni altyapı tesislerinin yapımı veya mevcut tesislerin bakım-onarım çalışmaları sırasında şehir yaşamını olumsuz etkilemekte, maliyetlerin artmasına sebep olmakta, can ve mal kayıplarına neden olan sorunlar yaşanmaktadır. Altyapı, Çevre ve Kent yönetiminin Entegre, Açık, Yüksek Güvenlikli ve Kullanımı Kolay ODAKENT çözümleri ile nasıl yapılabileceğini sizlere göstermek istiyoruz. ODAKENT KENT, ALTYAPI VE ÇEVRE - ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ODA-KEYS) ODAKENT Ar-Ge, kent, altyapı, çevre bilgi sistemi projelerinin aksadığı noktaları iyi analiz ederek, Bilgiyi bir kez üret; sürekli, her yerde kullan yaklaşımı ile kent yönetiminde kullanılacak bilgilerin üretim tekrarının ve oluşacak zaman/kaynak israfının önüne geçmeyi ana hedef olarak belirlemiştir. Bu hedefe uygun olarak kentsel altyapı ve çevre yönetimi alanında yıllara dayanan tecrübesini entegre bir yönetim modelinde toplamayı hedeflemiştir. Yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucunda altyapı, çevre ve kent yönetimini bütünleşik bir coğrafi veritabanı modelinde birleştirmeyi başarmış, Kent, Altyapı ve Çevre - Entegre Yönetim Sistemi ni (ODA-KEYS) geliştirmiştir. Bu model Açık yapıda bir mekansal İlişkisel Veritabanı Modeli olup, pratik ve kullanıcı dostu veri üretimi, güncelleme arayüzlerine sahiptir. Aynı zamanda ileri coğrafi analiz ve değerlendirmeleri hızlı ve görsel bir şekilde yapabilen güçlü bir karar destek sistemi özelliği taşımaktadır. Güçlü Veri Üretimi ve Güncelleme Sistemi Yaşayan ve başarı öyküsü olan tüm Coğrafi Bilgi Sistemi projelerinin ortak yönü pratik ve hızlı veri üretimi, güncelleme sistemlerine sahip olmasıdır. Bu bilinçle geliştirilen ODA-KEY sisteminin temelinde güçlü, esnek, modüler, kullanımı ve yönetimi kolay Veri Üretimi ve Güncelleme Sistemi bulunuyor.

4 Ayrıca inşaat aşamasından itibaren İşsonu(AsBuilt) projelerin hazırlanmasında getirdiği standartlar ve sunduğu ürünler, sürekli veri akışını sağlayarak, kurumsal coğrafi bilgi sisteminin gelişmesine büyük katkıda bulunuyor. Maliyet Optimizasyonu ODAKENT çözümleri ile mevcut altyapı ve üstyapı varlıklarının coğrafi envanterinin tutulması, sistemle ilgili tahminlerin yapılabilmesi ve mali performansın kontrol edilmesini olanaklı hale getiriyor. Ayrıca bütçe kontrolünde ve yatırım planlamada yeni analiz imkanları sağlıyor. Altyapı ve üstyapı bilgilerine bilgisayar ortamında hızlı bir şekilde ulaşabilmek, zaman ve işgücü tasarrufunu beraberinde getiriyor, dolayısıyla maliyet optimizasyonunu sağlıyor. Kurumsallaşma ODAKENT çözümleri ile bilgiye ulaşmanın kişilere bağımlı olduğu bir sistemden, bilginin herkese belirli yetkilerle açık olduğu sisteme geçilerek daha şeffaf ve sürekli bir yapı oluşturuluyor. Böylelikle belirli kişilerce sahip olunan bilgiler kurum / kuruluşun ortak bilgisi haline dönüştürülmüş oluyor. Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Verilere hızlı erişim imkanı ile verimlilik ve performans artışı sağlanıyor, aynı zamanda müşteri ile temas halinde olan personeli daha fazla bilgilendirmek suretiyle müşterilere daha iyi hizmet verilebiliyor. KENT, ALTYAPI VE ÇEVRE YÖNETİMİNDE UZMAN ÇÖZÜM: Şehrin içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, doğalgaz, elektrik ve telekom altyapı bilgilerine tek bir arayüzden ve doğru adres bilgileri ile ulaşabilmenizi sağlayan TM, sadece şehrin altyapı ve üstyapı haritalarını kullanıcılara sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çok amaçlı kullanılabilecek abone ve adres veritabanı bağlantılarını da temin ediyor. Bu sayede sistemin genelinde yapılacak herhangi bir tadilat ya da sistemde yaşanan herhangi bir aksamayı tüm detayları ile anında görebilme imkanı sağlanıyor. Bu yazılımla tamir edilecek arızalı boru veya donatının yeri, imalat yılı, üretici firması, döşenme yılı, çapı, malzemesi gibi bilgilere tek bir tıklama ile ulaşabiliyor. Kentin altyapı sistemlerinin yönetimi TM ile kesin ve koordinatlı bilgiye dayanarak yapılıyor. Bu da yönetimde ve hizmette yüksek kalitenin standart hale gelmesini sağlıyor. Hızlı Uygulama Geliştirme ve Kullanım Kolaylığı ODAKENT ürünleri kullanıcı dostu özellikleri sayesinde yetkilendirilen kişilerin kolaylıkla kullanabileceği yazılımlardır. Oldukça sade ve pratik kullanıcı ve yönetici arayüzleri ile farklı kurumsal uygulamaların çok hızlı bir şekilde devreye alınmasını sağlıyor. Ayrıca geliştirilen yazılımlar çoklu dil desteğini de içerdiğinden, uluslararası projelerde bir adım öne geçiyor.

5 Yüksek Güvenlik ve Performans Yüksek güvenlikli coğrafi veritabanı ve yazılım bünyesinde geliştirilen özel indeksleme sistemiyle tüm kullanıcılar yüksek performanslı harita görüntüleme, sorgulama ve standart formlarla çıktı alma işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Bu prensipleri hayata geçirerek başarılı bir kentsel altyapı ve çevre yönetim sisteminin kurulmasını sağlayan TM, Sağlıklı planlama Hızlı ve güvenli imalat Disiplinli bir işletme anlayışı Etkin bir denetimin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyacağınız karar destek sistemini sizlere sunuyor. TM, sadece GIS - Coğrafi Bilgi Sistemi hizmeti vermekle kalmıyor, bu hizmetin sağladığı analiz imkanları sayesinde oluşan büyük resmi görebilmeyi, böylelikle başarılı bir kentsel altyapı ve çevre yönetimi yapabilmeyi olanaklı kılıyor. Kurumunuzda sorumluluk almak ve projenizi geliştirmek istiyoruz. ODAKENT, TM ürünü ile bütünleşik kentsel altyapı ve çevre yönetimi sistemini (ODA-KEYS) kullanarak geliştirdiği çözümlerle; Altyapı sistemlerindeki arıza ve şikayetlerin harita tabanlı takibi ve kontrolü, Kayıp ve kaçakların izlenmesi ve kontrolü, İçmesuyu kalitesinin kontrol altında tutulmasıyla hem insan sağlığının korunması hem de abone idare arasında etkin bir şeffaflığa ulaşılması, Endüstriyel tesislerin ve bu tesislerin atıklarının izlenmesi ile endüstriyel kirliliğin önüne geçilmesi, İçmesuyu havzalarında kirletici kaynakların kontrol ve takibini sağlıyor. Tüm TM çözümleri esas itibari ile birbirine bağlı modüllerden oluşuyor. Bu modüllerle üretilen bir bilgi bir kez oluşturuluyor ve tüm sistem içerisinde sürekli kullanılıyor. Böylelikle zaman ve emek kaybı önleniyor, optimum zaman ve emek harcanması ile maksimum başarıya ulaşılıyor. Kurumunuz için hızlı, ölçülebilir bir başarıyı hedefliyoruz. KAYNAKLARINIZI DOĞRU KULLANIN Günümüzde kaynakları etkin kullanma ve maliyetleri düşürme hedefi, yöneticilerin hizmet girdilerini ve tedarik yöntemlerini gözden geçirerek maliyetleri kontrol altına almasını ve yaptıkları her türlü yatırımın analizini iyi yapmasını zorunlu kılıyor. Sahip olduğumuz varlıklar nelerdir? Nerelerdedir? Hangi şartlarda bulunmaktadır? Verimliliği nasıldır? Değeri nedir? Kaç adet abone / vatandaş ile bağlantısı vardır? Bir bölgede faturalanan miktar ile bölgeye verilen miktarlar aynı mıdır? Bölgeden bölgeye kayıp kaçak oranları nasıl değişmektedir? soruları işletmelerde tasarruf kültürünün yerleştirilmesi ve maliyetlerin kontrol altına alınması hedefine uygun çalışmayı sağlıyor. Ayrıca hizmet sunum süreçlerinin vatandaş (insan) odaklı bir anlayışla analiz edilmesini, kaynakların kullanımında analize ve bilgiye dayalı kararlar verilmesini özendiriyor. ÇÖZÜM İÇİN ODAKENT Kurumsal büyük resmi göz önüne alarak farklı departmanların ve kurum içi bilişim teknolojisi (IT) sistemlerinin entegrasyonunu sağlamak günümüzde en büyük başarı anahtarlarından biri haline gelmiştir. Kurumsal yapılardaki yaşayan başarı hikayelerinden filizlenen Odakent çözümleri kurumsal entegrasyon anlayışı üzerine bina edildiğinden arzu edilen sonuçlara en kısa ve tecrübe edilmiş yoldan ulaşmanızı sağlıyor. Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı ODAKENT çözümlerini tercih ederek, Sunulan hizmetlerin kalitesi ve miktarından ödün vermeden maliyetlerin düşürülmesini, İşlem ve süreçlerin gözden geçirilerek basitleştirilmesi ve belge sayısının azaltılmasını, Gereksiz harcamaların ve israfın önüne geçilmesini, Hizmet alanlarıyla ilgili yeni politikalar geliştirilmesi ve uygulanmasını, Bürokratik işlem ve süreçlerin azaltılarak vatandaşla ilgili işlemlerin basitleştirilmesini, Yatırım kararlarında stratejik önceliklerin göz önünde bulundurulmasını sağlayabilirsiniz.

6 REKABET İÇİN ODAKENT Kurumların/şirketlerin sektörlerinde rekabet edebilmeleri, ayakta kalabilmeleri için entegre bilişim sistemi çözümleri ni hayata geçirmeleri büyük önem taşıyor. Müşteri hizmetleri sistemleri, Yönetim bilgi sistemleri, Destek hizmetleri sistemleri, Coğrafi bilgi sistemleri, SCADA, İş Zekası ve analiz sistemleri vb.sistemlerin birbiri ile entegre çalışması kurumun işleyişini hızlandırıp, hizmet kalitesini artırarak rekabetçi olmasını sağlıyor. Bu anlayışla diğer IT sistemleri ile entegre olacak şekilde tasarlanan ODAKENT Analiz, Raporlama ve İş Zekası çözümleri size, Yenilikçi, Girdilerde tasarruf sağlayan, Yaygınlaştırılabilir, Sürdürülebilir, Süreçleri iyileştiren, İşletme ve planlama maliyetlerini düşüren, Vatandaş / Müşteri memnuniyeti odaklı ve sektörünüzde rekabet imkanınızı artıran alternatif bir yaklaşım sunuyor. MALİYETLERİNİZİ DÜŞÜRÜN, VERİMLİLİĞİ ARTIRIN Günümüzde kurumsal ölçekteki büyük projelerde Fayda/Maliyet analizleri büyük önem taşıyor. İyi bir planlama sonucunda maliyet optimizasyonu ile faydanın maksimize edildiği projelerin başarılı olma şansları oldukça artıyor. Bu noktadan hareketle, Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı açık, entegre ve modüler ODAKENT çözümleri, Maliyetlerde (Kırtasiye, Ozalit ve Fotokopi, Ulaştırma, Ulaşım) önemli oranda düşüş, İşlem hızında artış, Personel verimliliğinde artış, Belge ve bilgi sayısında azalma, Bekleme süresinde azalma, Farklı lokasyonlarda bulunan birimlerin ve ekiplerin entegrasyonu, Birimler arasındaki bilgi paylaşımı ve iletişimin hızlandırılması, İlgili mevzuatın sadeleştirilmesi ve kısaltılması, Hizmetten yararlananların sayısında artış Hizmetten yararlananlar içinde memnuniyet belirtenlerin oranında artış sağlıyor.

7 KURUMSAL AR-GE-KO YÖNETİMİ ODAKENT kurumsal Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon faaliyetlerinin yönetilmesinde tecrübelerini sizlerle paylaşıyor. Kurumlar için, kurum içi potansiyelin ortaya çıkarılması, kurum dışındaki bilgi birikimi ve tecrübelerin kuruma kazandırılması ve kurumsal standartların belirlenmesi konularında yol haritası nın birlikte oluşturulmasına yardımcı oluyor. Kurumunuzun vizyonu, misyonu ve hedeflerini hareket kaynağımız kabul ediyoruz. Günümüzde, kurumların vizyonu, misyonu gereği yapması gereken veya gelecekte karşılaşabileceği muhtemel kriz durumları karşısında uygulayacağı stratejilerin yapılacak ar-ge çalışmaları ile önceden üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla oluşturulacak stratejik proje üretimi ve yönetimi, kalite kontrol mekanizmalarının oluşturulması konularında kurumlara yön gösteriyor. Odakent, kurumsal süreçlerin iyileştirilmesi, iş akışlarının hızlandırılması amacıyla yapılacak kurumsal reorganizasyon ve koordinasyon çalışmalarının sağlayacağı katkıyı gözler önüne seriyor. Farklı birimlerin teknoloji kullanımı ile bir araya getirilerek koordinasyon merkezleri kurulmasının kurum içi işleyişi nasıl hızlandırabileceğini, müşteri memnuniyetini nasıl artırabileceğini gösteriyor. SÜREKLİ EĞİTİM, BAŞARILI YÖNETİM ODAKENT sunduğu çözümleri başarılı bir şekilde hayata geçirebilmek için eğitime büyük önem veriyor. İnsana yapılan yatırımın en kalıcı yatırım olduğu anlayışıyla, kurumun üst düzey yöneticilerinden başlayarak ilgili teknik personelin farkındalığının artırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesinde sorumluluk alıyor. Kurum çalışanlarıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin çalışanların motivasyonunu artıran, kurum içi koordinasyonu iyileştiren, kurumsal süreçleri hızlandıran, seyircileri oyuncu yapan yönünü ön plana çıkartarak, kurumda sürekli ve kaliteli eğitim kültürünün oluşmasına destek sağlıyor. Kurumsal eğitim stratejisini kendi geliştirdiği Odakent Sürekli Eğitim Sistemi (ODA-SES) üzerine bina ederek kaliteli bir eğitim hizmeti sunuyor. ODAKENT tarafından geliştirilen Sürekli Eğitim Sistemi (ODA-SES), itinalı bir şekilde önceden hazırlanmış eğitim içerikleri ve materyalleri ile, ilgili personele ve yöneticilere uzman eğitmenler tarafından bire bir uygulamalı eğitim verilmesini esas alıyor. Ayrıca tamamlayıcı olarak, kullanıcıların web tabanlı e- learning sitesinden istedikleri konuda, istedikleri zaman multimedya destekli görsel eğitim alabilmesini, eğitim dokümanlarına ulaşabilmesini sağlıyor. Yapılan eğitimlerin sonuçlarını ölçme ve değerlendirmeye tabi tutarak, kurum yöneticilerine düzenli olarak rapor ediyor. Müşteri memnuniyetinin nasıl artırılabileceğini sizlere göstermek istiyoruz. Ayrıca Odakent, uzun süreli Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği Coğrafi Bilgi Teknolojisi çözümlerini, kurumsal süreçlerde karar destek mekanizmalarının oluşturulması ile araştırma, geliştirme ve koordinasyon faaliyetlerini destekleyecek şekilde konumlandırıyor. Böylelikle kurum içerisinde yeni fikirlerin hayata geçirilmesi ve koordinasyonun artırılarak kurumsal yapının güçlendirilmesine doğrudan destek sağlıyor. Kurumunuzun daha iyi ve hızlı kararlar verebileceğini sizlere göstermek istiyoruz.

8 Neden ODAKENT Çözümleri? Biz tecrübelerimizi paylaşıyoruz. ODAKENT Ar-Ge Ltd.Şti. kentsel altyapı ve çevre yönetimi alanında yıllara dayanan tecrübesini ve bu tecrübenin üzerinde geliştirdiği sektörün en güçlü çözümlerini sizlere sunuyor. Coğrafi Bilgi Sistemi projelerinin bir sonuç değil, yolculuk olduğunu; kapsamlı, planlı ve sürekli bir çalışmanın eseri olduğunu müşterilerimizle paylaşıyoruz. Yerel yönetimleri ve Altyapı kuruluşlarını yakından tanıyoruz. ODAKENT uzman personelimiz, yerel yönetimler, altyapı kuruluşları ve akademik kuruluşlarda yıllara dayanan gerçek kurumsal tecrübeye sahip, kurum ve kuruluşların planlama, projelendirme, sistem analizi ve tasarımı, mühendislik ve bilgi teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyulan çözümleri, yaşayan projelerin içinde yer alarak görme imkanı bulmuş mühendislerden oluşuyor. ODAKENT Altyapı ve Çevre Çözümleri, Mühendislik, Müşavirlik Araştırma ve Geliştirme Ticaret Limited Şirketi İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Otomasyon Binası, No : BE Maslak Sarıyer / İSTANBUL Tel/Fax : Web : Coğrafi Sistem Analizi, Tasarım ve Uygulama yapıyoruz. ODAKENT olarak kurumunuzun ihtiyaçları, bütçesi, hedefleri ve mevcut kaynaklarının ayrıntılı bir analizini yaptıktan sonra size özel çözümler geliştiriyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz detaylı uygulama planında, maliyetler ve öncelikleri çok açık şekilde ortaya koyuyoruz. Stratejik Uygulama planı uygulama aşamasına gelindiğinde Odakent olarak kendi geliştirdiğimiz Kentsel Altyapı ve Çevre - Entegre Yönetim Sistemi ne uygun olarak donanım, yazılım, veri depolama, en hızlı uygulama, standartlar ve sorumlulukları oldukça net tarif eden Adım Adım Yol Haritası hazırlıyoruz. Sorumluluk aldığımız tüm projeleri hayata geçirirken müşterilerimizden gelen talepleri ve geri beslemeleri dikkate alarak çözümlerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımını benimsiyoruz. Başarı Öykülerine sahibiz. Coğrafi bilgi sistemi, GeoWeb/Mobil yayınları, çevresel izleme ve takip sistemi projelerinde ulusal ve uluslararası başarı öykülerine sahibiz. Türkiye de ve dünyada yıllardır başarı ile çalışan ve değer üreten projelere yenilerini eklemek için çalışıyoruz. Sizin için Ödüllü Çözümler üretiyoruz. Uluslararası 1.lik Ödülleri : 2013 Rotterdam / Hollanda 2012 Awards, Amsterdam / Hollanda 2007 Bentley Awards of Excellence, Los Angeles / ABD 2003 Bentley Success Awards, Baltimore / ABD

KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI

KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI yılların birikimi tek bir çatı altında KARPA & VENA YAPI ORTAK GİRİŞİMİ hakkımızda İnşaat sektöründe 20 yılı aşkın süredir geniş bir yelpazede hizmet veren KARPA YAPI VE VENA

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul 27.02.2011 1 Giriş Okosis San. Ve Tic. Ltd. Şirketi, otomasyon sektörü için yazılım ve donanım çözümleri üretmek, konusunda profesyonel

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici Şeffaf İnsan Kaynakları Aktif personel Etkin yönetici HR-WEB ile Fark Yaratacak uygulamalar! HR-WEB İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetimi çözümümüz, uzun yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz ve iş dünyasının

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

KAMU KESİMİNDE KAYNAKLARI ETKİN KULLANMA VE MALİYETLERİ DÜŞÜRME PROJE YARIŞMASI

KAMU KESİMİNDE KAYNAKLARI ETKİN KULLANMA VE MALİYETLERİ DÜŞÜRME PROJE YARIŞMASI T.C. BAŞBAKANLIK İdareyi Geliştirme Başkanlığı KAMU KESİMİNDE KAYNAKLARI ETKİN KULLANMA VE MALİYETLERİ DÜŞÜRME PROJE YARIŞMASI 2008 1 Projenin Amacı: Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, kamu harcamaları

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Merkezi TV sistemleri, genişbant şebekeler, triple play ve IPTV

Merkezi TV sistemleri, genişbant şebekeler, triple play ve IPTV Mobil Mobil TV TV Biz Kimiz? Vizyon Komünikasyon, iletişim teknolojileri alanında yüksek teknoloji sistem çözümleri üreten ve iş ortaklarına ürün desteği sağlayan bir mühendislik firmasıdır. Dünya çapında

Detaylı

performans programı 014 201 performans programı 02 03 performans programı 62 Ek 1 - Yılı Faaliyetleri - Maaliyetleri... 62 EK 2 - Performans Programı Süreci... 65 04 Tablo 1: Elektronik Ekipmanlar...25

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ 1 İÇERİK Proje Amaçları e-kurum Kapsamı e-imza Altyapısı Sonuçlar Değerlendirmeler 2 PROJE AMAÇLARI Kurum Verimliliği Bilgi YönetimiY Hizmetler Zamandan ve maliyetten tasarruf

Detaylı

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri...

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... HAKKIMIZDA AKAR-SU Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. 1993 yılında kurulmuş olan çeşitli alanlardaki geniş kapsamlı projelerle ilgili mühendislik,

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012 BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış Tarcan Kiper Şubat 2012 İçerik infotron Özgeçmiş Giriş BIM in Tanımı BIM Süreci BIM Kriterleri BIM in Getirileri infotron Kısa Özgeçmişi Tasarım,

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-11 Temmuz 2012 * 1 TBD Avrupa da oluşturulan Eurocities"e benzer bir yapının Türkiye de kurulması için başlangıç niteliğinde olan toplantı 26

Detaylı

Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri

Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri Scada Sistemi Şebeke GIS Altyapısı Telemetrik Sayaç Okuma Akıllı Su Kartı Abone Yönetimi Varlık Yönetim Sistemi Yönetim Bilişim Sistemi Akıllı Su Operasyon/Kontrol Merkezi

Detaylı

Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu

Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu www.emienerji.com Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu Doğru ve hızlı çözümler sunar. HAKKIMIZDA Emi Enerji A. Ş. 1974 ten beri faaliyetlerini sürdürmekte olan Emi Grup bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

TIEFENBACH. Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite. Yeni altyapımızla geleceğe hazırız

TIEFENBACH. Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite. Yeni altyapımızla geleceğe hazırız TIEFENBACH Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite Tiefenbach Control Systems firması 1950 yılında DR. H Tiefenbach adıyla kurulmuştur. Bugün 90 uzman personeli ile özellikle üstün yeraltı elektrohidrolik sistemleri

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

www.innova.com.tr İnnova dan, tamamen ölçülebilir, KPI ve SLA anlaşmaları ile garanti altına alınmış yönetilebilir SAP hizmet modeli

www.innova.com.tr İnnova dan, tamamen ölçülebilir, KPI ve SLA anlaşmaları ile garanti altına alınmış yönetilebilir SAP hizmet modeli İnnova dan, tamamen ölçülebilir, KPI ve SLA anlaşmaları ile garanti altına alınmış yönetilebilir SAP hizmet modeli Etkin Kaynak Yönetimi Kolay İş Planlaması Verim ve Karlılık ITIL v3 Standartlarında Hizmetler

Detaylı

TALİS ORGANİZASYON. ta is A Tailor Made Event Company. for tailor made events. www.talis.com.tr

TALİS ORGANİZASYON. ta is A Tailor Made Event Company. for tailor made events. www.talis.com.tr TALİS ORGANİZASYON www.talis.com.tr for tailor made events www.talis.com.tr { { { tailor made: made, adapted, or suited for a particular purpose, use or person { tailor made: belirli bir duruma, amaca

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER EĞİTİM PROGRAMLARI MATLAB İLE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ Amaç: Sistem tasarım ve analizinin MATLAB dilinde kolay programlama yoluyla tekrarlanabilir yapılara oturtulması

Detaylı

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ Geovision Group Araştırma Route To Market Geovision Group, Türkiye ve Dünyadaki lider firmalara Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı ile Satış & Dağıtım ve Pazarlama çözümleri sunan

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

E-Devlet Kapısı Uygulamaları

E-Devlet Kapısı Uygulamaları E-Devlet Kapısı Uygulamaları SUNUM İÇERİĞİ Belediyemizin Sunduğu Hizmetler E-Devlet ve E-Devlet Kapısı Nedir? Yapmış Olduğumuz E-Devlet Projeleri E-Devlet Kapısından Sağlanan Kazanımlar Yapmayı Planladığımız

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

leri RAYINA koyma vakti geldi... fmdemiryolu.com

leri RAYINA koyma vakti geldi... fmdemiryolu.com leri RAYINA koyma vakti geldi... fmdemiryolu.com Kalite Politikamız Temel ilkelerimiz; - Yapılan işi, doğru ve zamanında yapmak. - Müşterinin istekleri doğrultusunda, isteklerinin doğru analiz edilmesi

Detaylı

Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu

Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu Microsoft Lync Projesi Durum: Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu 5 ayrı lokasyon arasında kuvvetli bir iletişim altyapısına ihtiyaç

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

İnnova Bilişim Çözümleri. www.innova.com.tr

İnnova Bilişim Çözümleri. www.innova.com.tr AMAÇ Kesintisiz ATM hizmetlerini en uygun maliyetlerle sunarak, müşteri memnuniyetini ve kârlılığı artırmak ATM YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN BAŞLICA SORUNLAR Kesintilerden/arızalardan haberdar olamama Yerinde

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

1.1.1.7.3. Sürecin başlama ve bitiş koşulları,

1.1.1.7.3. Sürecin başlama ve bitiş koşulları, SÜREÇ YÖNETİMİ TEKNİK ŞARTNAME TASLAĞI Hazırlayan Erkan Karaarslan ve Çalışma Arkadaşları Teknik Şartnamenin Aşamaları 1.1. Süreçlerin İdare nin talep ettiği standartlarda analiz edilerek modellenmesi

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ.

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Sivil Havacılığın en büyük destekçisi TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Yalnızca Türkiye nin sivil havacılık alanında gururu, Avrupa nın imrenerek izlediği havayolu şirketi THY nin değil, bölgenin öncü

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

LOUPE, IP Data ağlarında çalışan katma değerli servislerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlar. www.netas.com.tr

LOUPE, IP Data ağlarında çalışan katma değerli servislerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlar. www.netas.com.tr LOUPE, IP Data ağlarında çalışan katma değerli servislerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlar. www.netas.com.tr IP Tabanlı Servis Oturumlarınızı İzlemenin Kolay Yolu Loupe, Katma Değerli Servislerinizi IP

Detaylı

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 İÇERİK 1. Ar-Ge Hedeflerimiz 2. Ar-Ge Önceliklerimiz 3. Teknoloji Yatırımlarımız 4. Ar-Ge Projelerimiz

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

Hayatı kolaylaştıran çözümler

Hayatı kolaylaştıran çözümler Yazılım Bilgiyi, insan yaşamının vazgeçilmez parçası olarak gören Akgün Yazılım, 1986 yılında Trabzon da kurulmuştur. Kurulduğundan bugüne kendini geliştiren; sahip olduğu hizmet kalitesine tecrübesini

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

Merkezi TV sistemleri, genişbant şebekeler, triple play ve IPTV

Merkezi TV sistemleri, genişbant şebekeler, triple play ve IPTV Mozaik TV Biz Kimiz? Vizyon Komünikasyon, iletişim teknolojileri alanında yüksek teknoloji sistem çözümleri üreten ve iş ortaklarına ürün desteği sağlayan bir mühendislik firmasıdır. Dünya çapında sahip

Detaylı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı PwC Bankanıza özgü süreç iyileştirmeleri ve tasarımları ile sizi diğerlerinden farklılaştırmayı öneriyor... İhtiyacınız Değişen sektörel gereklilikler, yeni hizmet

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU

EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU Yenilenen ve Değişen Mevzuatın Takibinin Tek Adresi VizyonYayınları Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Organizasyon MEVZUAT www.vizyonyayinlari.com.tr Performans Programı Hazırlanmasına

Detaylı

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Ajanda Perakende Sektöründe Planlama IBM Planlama Çözümleri Merchandise Planlama Çeşitlilik Planlama Kurumsal Karneleme Mağaza Bazında Planlama

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Sistemin yerleştirildiği kavşaklarda CHAOS ile araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirgemektedir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS)

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 1-Apr-10 TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 09.04.2010 TTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERIŞIM DIREKTÖRLÜĞÜ 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA NELER YAPILDI? 4 HEDEFLER 4 1 1-Apr-10 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA

Detaylı

ÇEDAŞ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ-DOABİS ÇORUMGAZ ÖRNEĞİ

ÇEDAŞ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ-DOABİS ÇORUMGAZ ÖRNEĞİ ÇEDAŞ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ-DOABİS ÇORUMGAZ ÖRNEĞİ Kasım KAHRAMAN Genel Müdür Halil İbrahim UZUN Harita ve CBS Şefi Doğal gaz Elektrik Su Telefon-Net Kanalizasyon Şehir ve Altyapı Yeryüzünde herhangi

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

TS 13298 belgeli, yasal mevzuatlara tam uyumlu belge, arşiv ve süreç yönetim sistemi

TS 13298 belgeli, yasal mevzuatlara tam uyumlu belge, arşiv ve süreç yönetim sistemi TS 13298 belgeli, yasal mevzuatlara tam uyumlu belge, arşiv ve süreç yönetim sistemi www..com.tr Documents İnnova Belge, Arşiv ve Süreç Yönetim Sistemi Kurumun en değerli varlığı olarak kabul edilen bilgiyi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

Panel radyatörleri için üretim tesisleri

Panel radyatörleri için üretim tesisleri Panel radyatörleri için üretim tesisleri 2 Radyatör üretimi Makine yapımında standartları biz koyuyoruz İsviçreli bir firmayız ve yaklaşık 100 yıldan beri direnç kaynağı teknolojilerinde uzmanız. Panel

Detaylı

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ SEYAHAT İŞLETMELERİNDE OTOMASYON SUNUMU Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

100 % Özel Türk Şirketi

100 % Özel Türk Şirketi Kuruluş Tarihi : 1998 Personel Sayısı : 230 (+185 Mühendis) Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) 100 % Özel Türk Şirketi ISO 9001:2000 (TSE) NATO AQAP-160 SEI CMMI Seviye-5 (24/2/2005) Sistem Mühendisliği

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

Hakkımızda. Vizyon & Misyon

Hakkımızda. Vizyon & Misyon 25 USD + KDV Hakkımızda Vizyon & Misyon Firmamız 5188 sayılı yasa kapsamındadır ve ALARM SİSTEMİ KURMA YETERLİLİK BELGESİ ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ ne sahiptir. Verdiğimiz hizmet ve firmamızın

Detaylı

Vizyon Uzmanlaştığımız alanda kusursuz ve güvenilir çözüm ortağınız olmak.

Vizyon Uzmanlaştığımız alanda kusursuz ve güvenilir çözüm ortağınız olmak. Vizyon Uzmanlaştığımız alanda kusursuz ve güvenilir çözüm ortağınız olmak. Misyon Müşteri odaklı çözümler sağlayarak güncel ve gelişen teknolojilerle uyumlu, nitelikli ve maliyet etkin ürün ve sistemler

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS, araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak kontrol sistemi olarak adlandırılan CHAOS TM,

Detaylı