Tek Tıp-Tek Tek Sağlık-Tek Dünya Yaklaşımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tek Tıp-Tek Tek Sağlık-Tek Dünya Yaklaşımı"

Transkript

1 Tek Tıp-Tek Tek Sağlık-Tek Dünya Yaklaşımı Prof Dr Arif ALTINTAŞ 4. Ankara Tıp Biyokimya Günleri 21 Nisan 2011

2 Tek Tıp-Tek Tek Sağlık-Tek Dünya Yaklaşımı Sürekli değişen bir dünyada bulaşıcı ve salgın hastalıkları kontrol etmede bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Yaban hayatı ile evcil hayvan ve insan arasında hastalıkların potansiyel hareketleri ve vahşi hayat nüfusu insanda koruma toplumu olma düşüncesini gündeme getirmiştir. "İnsan, evcil hayvan ve vahşi yaşam sağlığı ve zoonotik hastalık ilişkisini tanımak sağlıklı bir çevre biyoçeşitlik ve ekosistem ile mümkündür. İnsan Sağlığı Evcil hayvan Sağlığı Yaban hayatı ve Ekosistem Sağlığı

3 Tarihçe 19. Yüzyılda Virchow, Osler, McFaddyean ve diğerleri; insan ve veteriner hekimliği arasında ilişki kurmuşlar ve karşılaştırmalı hekimlik ten söz etmişlerdir. Rudollff Viirchow Ben sadece şunu bilirim ki; veteriner tıbbı ile insan tıbbı arasında bir ayrım yoktur, olmamalıdır da zaten, bir alanda elde edilen deneyim diğer alanın gelişmesini destekleyecektir demiştir.

4 Tarihçe 20.Yüzyıl İnsan ve hayvan hastalıkları, büyük ölçüde ayrı varlıklar olarak tedavi edilmiş, ve Doktorlar ve veteriner hekimler bağımsız hareket etmişlerdir. Zoonotik hastalıklar ve onların insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkileri entegre bir şekilde düşünülmemiştir.

5 Tarihçe 21. Yüzyıl: Veteriner Epidemiyolojinin babası kabul edilen Calvin W. Schwabe Zoonotik hastalıklara karşı Beşeri Tıp/Veteriner Tıp ortak yaklaşımının Tek Tıp sözcüğü ile ifade edilmesini teklif etmiştir.

6 Tek Tıp Tek Sağlık Yaklaşımı Beşeri ve Veteriner Tıbbının birlikte hareket etmesini ister Yaklaşım Doktorlar, veteriner hekimler, diş hekimleri, hemşireler ve diğer sağlık personeli ve çevre ile ilgili disiplinler arasındaki işbirliği hareketidir.

7 Tek Tıp-Tek Tek Sağlık-Tek Dünya Yaklaşımı Yerel, ulusal ve evrensel anlamda insanların, hayvanların ve çevrenin optimal sağlığına ulaştırılması için ilgili disiplinlerin birlikte çalışması, İşbirliği aracılığı ile de Dünya Sağlığı nın korunmasıdır.

8 Tek Tıp Tek Sağlık Özellikle ortak alanlarda Beşeri Tıp ile Veteriner Tıbbı arasında işbirliği Fizyoloji, patoloji, epidemiyoloji vb alanlarda bilginin birikimi ve ortak kullanımı İnsanlarda, evcil ve vahşi hayvanlarda zoonotik hastalıklarla ilgili eşzamanlı yapılan faaliyetlerdir. İnsan Sağlığı Hayvan Sağlığı Yaban hayatı Ve Ekosistem Sağlığı Sağlık Bilimlerinde Disiplinlerarası Araştırma Alanı

9 Sağlık nedir? DSÖ ne göre; yalnızca hasta ya da sakat olmama durumu değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik halidir.

10 Tek Sağlık Sadece hastalıkta değil, birey, toplum ve ekosistem düzeylerinde de sağlık düşüncesinin gelişimini temsil eden küresel bir Tek Sağlık için Tek Tıp Yaklaşımıdır.

11 Tek Sağlık: Hayvanlar Sağlıklı Hayvanlar Sağlıklı Toplum demektir. Toplum Hayvan Sahipleri, Bakıcılar

12 Hayvan Sağlığı Güvenli ve yüksek kalitede gıdaya ancak sağlıklı hayvanlarla ulaşılır. Sağlıklı hayvanlar ise, Veteriner hizmetlerinin iyi uygulanması ile mümkündür.

13 Veteriner Hekimler Hayvanlar ile Halk arasında köprüdürler ve Halkın sağlığından da sorumludurlar (=Veteriner Halk Sağlığı)

14 Dünya Sağlık Örgütü ne göre Veteriner Halk Sağlığı Veteriner tıp biliminin iyi bir anlayış ve uygulama ile bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal iyiliklerine yapılan katkının bütünü dür.

15 Vet + Tıp = Halk Sağlığı Veteriner Halk Sağlığı + Beşeri Halk Sağlığı Küresel Halk Sağlığı (Tek sağlık)

16 Tek Sağlık Küresel sağlığı geliştirmek adına, Veteriner hekimliği ve İnsan hekimliği arasında bütünleyici bir yaklaşımdır.

17 Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği, Veteriner hekimleri görev ve misyonları nedeniyle baş aktör olarak tanımladıkları bir Tek Sağlık yaklaşımını benimsemişler ve 2011 i Dünya Veteriner Yılı olarak ilan etmişlerdir.

18 Ülkemizde de 2011 Dünya Veteriner Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

19 AB - Hayvan Sağlığı Stratejisinde; Tek Sağlık Yaklaşımı benimsenmiş ve Hayvan sağlığı, Hayvan refahı, Gıda güvenliği ve Halk sağlığı hedeflenmiştir.

20 Ülkemizde de TVHB ve TTB 2009 yılında ortak bir deklarasyon ile Tek Dünya-Tek Sağlık Yaklaşımı nın önemini halka duyurmuşlar ve zoonotik hastalıklar gibi ortak alanlarda ortak hareket etme anlayışını ortaya koymuşlardır.

21 Yayınlar Konferanslar - Toplantılar Zoonotik hastalıklar, özellikle kuş gribi, KKKA, bruselloz, ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu teşkil etmektedir. Sorunun muhataplarınca Türkiye de Zoonotik Hastalıklarla ilgili son 5 yılda 4 kongre, 3 sempozyum, 1 çalıştay düzenlenmiş ve konunun önemi ulusal ve uluslar arası boyutta paylaşılmıştır.

22 Tek Tıp Tek Sağlık Yaklaşımı - Çalışmalar ve Toplantılar İsviçre Tropikal Enstitüsünün Başkanı Veteriner Hekim Prof Dr Jakop Zinsstag ın hem insan sağlığı hem hayvan sağlığı hem de Çevre Sağlığı ile ilgili Çad da yürütmüş olduğu Tek Tıp Yaklaşımı na örnek olacak çalışmalardandır.

23 Sığır vebasının küresel kontrolü Tek Sağlığın uygulamadaki klasik örneğidir

24 Tek Sağlık, Tek Dünya, Tek Gelecek "Sığır vebasının eradikasyonu, Doğu Afrika için, inanılmaz bir dönüm noktası olmuştur Çünkü bu olay, Gıda Güvenliğini ve ekonomiyi güçlendirmiştir"

25 Tek Sağlık Tek Tıp Yaklaşımı Çalışma Konferans ve Toplantılar Veteriner Hekimler ile İnsan Hekimlerini bir araya getiren Pets People and Pathogens konulu konferans (4 Aralık Rode Island - ABD) Paraziter Hastalıklar ve Zoonozlar konusunda Veteriner Hekimler ile İnsan Hekimlerinin bir arada çalıştığı CAPC (Companian Animal Parasite Council) (Ekim Boston-ABD)

26 Tek Dünya-Tek Tıp-Tek Tek Sağlık Temmuz, 2008 Vancouver, British Columbia Canada. İnsanlar Zoonozlar Hayvanlar Vektörler

27 Uluslararası Tek Sağlık Kongresi Tek sağlık ile ilgili olarak Şubat 2011 tarihlerinde Avustralya da 1 inci Uluslararası Tek Sağlık Kongresi düzenlenmiştir. Tek Sağlık konularında oturumlar düzenlenmiş ve tartışılmıştır. Kongre bilgilerine linkinden, Kongre programına ise am_21nov10.pdf linkinden ulaşılabilir.

28 Yayınlar - Konferanslar - Toplantılar Tek Tıp Tek Patoloji Veteriner ve İnsan Patolojistlerce hazırlanmıştır. Cardiff ve ark, Lab Invest, 2008; 88:18 Tek Tıp Tek Sağlık Eğitimi Tek Tıp Tek Sağlık Eğitimi Kahn ve ark, Am J Med, 2008; 121:169

29 Yayınlar Konferanslar Toplantılar Tek Tıp Zoonotik hastalıklara karşı Doktorlar ile Veteriner Hekimler arasında yakın işbirliği Khan ve ark, Vet Ital 2007, 43:5 Sağlık sistemlerini güçlendirmek için İnsan ve Hayvan Sağlığı arasındaki işbirliği potansiyeli Zinsstag ve ark, Lancet 2005; 366:2142

30 Günümüzde salgın hastalıkların görülme riskini yükselten nedir? Yirminci yüzyılın hızlı küresel ticareti ve turizm (Otostop yapan patojenler) Zoonozlar (insan ve hayvan sağlığını etkileyebilir) Doğal ilişkiler içinde değişen insan davranışları İklim değişikliği Yeni patojenlere maruz kalma, Ekosistemde denge bozukluğu ve vahşi hayat (İnsan nüfus artışları; vahşi hayata maruz kalma, afetler vb) Patojen gelişimi Küresel iklim değişimi, Küresel gıda hareketi

31 Bu günün patojenleri dünyada epizootiklerin ortalama inkübasyon süresinden daha hızlı taşınabilmektedir. Egzotik hayvanlarda Yıllık küresel ticaret: 4 milyon kuş, sürüngen primat

32 İnsanları infekte eden yaklaşık 1415 patojen var (virus, prion, bakteri, riketsia, mantar, protozoa, helmint..) Bunların 868 i (%61) zoonotiktir. Bunların da %33 ü insana bulaştıktan sonra tekrar insandan insana geçebilmektedir. Son yıllarda yeniden önem kazanan 177 patojenin 130 u (%73) zoonotiktir. Biyoterörist amaçlı kullanılan etkenlerin %80 i zoonotik patojenlerdir. Toplam patojenlerin %80 i hayvansal kaynaklıdır. Bu patojenlerin ve zoonozların insan ve hayvan sağlığına etkisinde genel ekolojik faktörlerin rolü büyüktür ve önemlidir. Hayvansal patojenlerin Zoonotik gücü

33 Zoonotik Hastalıklar Omurgalı hayvanlar ve insanlar arasında doğal olarak geçiş yapabilen hastalıklar ve infeksiyonlardır (WHO, 1959). Brusellozis

34 Zoonotik Hastalıklar Dünyada; Kuduz, Şarbon, Bruselloz, Tüberküloz, SARS, Kuş gribi, Tularemi, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Delidana, Leptospiroz, Bartonella, Veba, Leişmanyoz, Kist hidatik başta olmak üzere 40 tan fazla Zoonotik Hastalık Hayvan sağlığını, Gıda sağlığını ve İnsan Sağlığını tehdit etmektedir.

35 Yaklaşımın Temel Hedefi Değişen bir Dünya da Bulaşıcı ve Pandemik Hastalıkların Tespiti, Önlenmesi, Kontrolu ve Eradikasyonu yaklaşımın temel hedefidir.

36 İşbirliği = Veteriner hekimliği + İnsan Hekimliğine Zoonozlar hayvan ve insan sağlığını etkiler, Veterinerler erken uyarı sistemidir, Bilgi alış-verişi verişi: hastalığı tanıma, kontrol yolları, risk analizleri, eğitim-öğretim. Tüm türlerde sağlık sorunlarının çözümüne ilişkin sektörler arası ortak ve aktarılabilir bilgi ilişkisinin kurulması ihtiyaç duyar

37 Yaklaşımdan Beklenenler Tıp, Veteriner Hekimliği ve Halk Sağlığı Eğitim kurumlarının eğitimdeki entegrasyonu Profesyonel yayınlar, konferanslar ve sağlık örgütleri arasında iletişimin geliştirilmesi Türler arası hastalık aktarımları üzerinde araştırmaların yapılması Türler arası hastalıkların kontrolünde ve önlenmesinde yeni teşhis yöntemlerinin, ilaçların ve aşıların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda Sektörler arasında işbirliğinin sağlanması

38 Yaklaşımdan Beklenenler İnsan hekimleri, veteriner hekimler ile diğer tüm sağlık bilimleri arasındaki işbirliğinin hayvan ve insan sağlığının gereksinimlerinin geliştirilmesi, Veteriner tıbbı, insan tıbbı ve halk sağlığı okulları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi Özellikle ortak alanlarda eğitim-öğretim ve araştırma merkezlerinin kurulması.

39 Yaklaşımdan Beklenenler Eğitim çalışmaları: Halk Sağlığı Okulları, Tıp Fakülteleri nin ve Veteriner Fakülteleri nin eğitimi ile ilgili olarak entegrasyon çalışmalarının geliştirilmesi. Örnek: ABD de Veteriner Okullarında eğitimlerinin belirli dönemlerinde hem Veteriner Hekimlik hem de Halk Sağlığı alanında master diploması (DVM/MPH) imkanı ve programlara olan ilgide artış sağlanmıştır.

40 Eğitim: Tek Sağlık Bilimi (One Health Science) Edinburgh Royal (Dick) Veteriner Yüksek Okulu 2011 yılından itibaren yeni bir MSc alanı geliştiriyor Tek Sağlık Edinburgh Üniv. Vet Okulu - İskoçya

41 İşbirliğinde Engeller Eğitim-Öğretim Zoonozların çevrebilimi (ekoloji) konusu tıbbi eğitimde birazcık ihmal ediliyor. Yasama Vet ve Tıp ortak alanında hizmet üretecek ve Tek Sağlık Yaklaşımı na uygun birimlerin kurulması veya mevcutların güçlendirilmesi, sektörler arası alanda araştırma ve akademik kariyer yapmanın, uzmanlık yapmanın önünü açan bir yasal düzenleme Günlük yaşamda ortak faaliyet eksikliği Hastaneler, araştırma enstitüleri, üniversiteler, devletin yapısında ortak alanlar güçlendirilmeli ve yetkileri genişletilmeli. İlgiden çatışma: Ekonomik güçsüzlüğe karşı halk sağlığı Kim ilgili, kim değil, gibi basit fikirlerden kurtulmak, ortak alanları tespit etmek ve genişletmek gerekiyor Başarısızlık sahiplenilmez, başkasına yüklenir. İnsan Sağlığı Evcil hayvan Sağlığı Yaban hayatı ve Ekosistem Sağlığı

42 Sonuç İnsanın ve hayvanın içiçe yaşadığı gerçeğinden hareketle ulusal ve küresel sağlığın korunabilmesi için insan ve veteriner tıbbının bir araya gelmesini ve birlikte hareket etmesini, kısacası Tek Tıp - Tek Sağlık - Tek Dünya Yaklaşımı nı kaçınılmaz kılmaktadır.

43 Sonuç Hayvan sağlığının korunması, gıda kalitesi ve güvenliği, zoonozlarla mücadele, biyolojik araştırmalar gibi birçok konuda hizmet veren Veteriner Hekimliği mesleği Beşeri Hekimliğin gelişmesinde de büyük katkılar sağlamaktadır.

44 Sonuç Bu gün hala varlık gücüne rağmen, Tek Tıp ya da karşılaştırmalı tıp Türkiye de ve Dünyada cılız bir destek görmektedir. Arzulanan düzeye ulaşmada, her şeye rağmen ümitler artarak devam edecektir.

45 Beşeri Tıp ve Veteriner Tıp ın ilerlemesi, teknolojilerin ve araştırma sonuçlarının bir araya getirilerek yoğurulmasına Tek Tıp olmasına bağlıdır. Bu yaklaşım ile amaçlanan; İnsan ve hayvan sağlığının korunmasında, insan ve hayvan refahının sağlanmasında ortak strateji belirlenmesi, ortak ve aktarılabilir bir bilgi ilişkisinin kurulması ve salgın hastalıklarla mücadelede birlikte hareket edilmesi, Sektörler arasındaki ortak alanın özelliklerden yararlanılması, Ortak araştırma alanlarında uzman yetiştirilmesi, akademik kariyer yapılması ve ortak araştırma sonuçlarının sahaya aktarılması. İnsan Sağlığı Hayvan Sağlığı Yaban hayatı ve Ekosistem Sağlığı Sağlık Bilimlerinde Disiplinlerarası Araştırma Alanı

46 O halde Yaklaşımı Kucakla Tek Dünya Tek Sağlık Tek Tıp

47 Çok Ses Tek Yürek = Biyokimya (Yeni bir Yaklaşım) Biz de Biyokimyacılar olarak Çok Ses Tek Yürek Yaklaşımından söz edebiliriz sanırım. Biyokimya Bilim alanında birden çok meslek görev almakta fakat yürekler tek yürek olarak => Biyokimya için çarpmaktadır Biyokimyanın evrensel boyuttaki başarısında şüphesiz bu mesleklerin her birinin önemli katkıları söz konusudur.

48 Bütün ( Tek Sağlık ya da Tek Yürek ) parçaların toplamından daha değerlidir Biyokimya disiplinler arası bir uzmanlık alanıdır Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Biyokimya ve Klinik Biyokimya laboratuarlarında, kimyager, biyokimyager, eczacı, biyolog, veteriner hekim gibi farklı meslek temsilcileri birlikte çalışmakta ve aldıkları eğitimle alana zenginlik kazandırmakta ve birbirlerine pozitif katkıda bulunmaktadırlar.

49 O halde Yeni Yaklaşımı Kucakla Çok Ses Tek Yürek Tek Hedef = Biyokimya

50 Kaynaklar 1. Critical needs for Research in Veterinary Science, The National Academies Press, Washington, D.C. 2. American Veterinary Association, One Health: A new Professional Imperative, One Health Initiative Task Force: Final Report July 15, CDC-Lonnie KING-Global Animal Health initiative: The Way Forward Veterinary and Public Health Collaboration 2007 USA. 4. Robert A. Cook, William B. Karesh, and Steven A. Osofsky, Wildlife Conservation Society, Bronx, New York, USA 5. United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2006 Revision. 6. Daszak et al Science. 287: TVHB Setbir ve Tarım ve Köyişleri Bak. (2008). Uluslararası Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Kongresi Bildiri Kitabı 8. FVE Erişim: Erişim:

51

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov.

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov. KURUMSAL İTİBARIN ARTIRILMASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ İLE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BULUNAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI PROGRAMININ ANALİZİ* Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Bir Đnsan Hakkı Olarak Su Hakkı

Bir Đnsan Hakkı Olarak Su Hakkı Bir Đnsan Hakkı Olarak Su Hakkı Eral Topçu * Özet :Bu çalışmanın konusu bir insan hakkı olarak su hakkıdır. Bir insan hakkı olarak su hakkı BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından 2002

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU/Sosyal Hizmet Uzmanı. SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir.

Detaylı

Kalkınma Yardımında Dünyadaki Son Trendler ve TİKA

Kalkınma Yardımında Dünyadaki Son Trendler ve TİKA Kalkınma Yardımında Dünyadaki Son Trendler ve TİKA Musa KULAKLIKAYA* Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu sorunların büyüklüğü, bunların çözümü yönünde atılacak adımlar konusunda

Detaylı

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU 23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU Seda ÖLMEZ ÇAKAR Atilla Hakan ÖZDEMİR Haziran 2006, ANKARA 1. SUNUŞ Ülkemizde biyoteknoloji, ulusal strateji çalışmalarında uzun bir süredir

Detaylı

Etiyopya da HIV/AIDS in Günümüzdeki Durumları Gashaw Mengistu* Çevirenler: Müjde ERDİNÇ Oğuzhan KÖSE

Etiyopya da HIV/AIDS in Günümüzdeki Durumları Gashaw Mengistu* Çevirenler: Müjde ERDİNÇ Oğuzhan KÖSE Etiyopya da HIV/AIDS in Günümüzdeki Durumları Gashaw Mengistu* Çevirenler: Müjde ERDİNÇ Oğuzhan KÖSE Durum Analizi: Etiyopya, Sahra altı Afrika da AIDS ten ciddi biçimde etkilenen en kalabalık ikinci ülkedir.

Detaylı

İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir?

İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir? İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir? Yayın No.57 İŞ TEFTİŞİ NEDİR? İŞ MÜFETTİŞİ KİMDİR? Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz Marc J. Roberts William Hsiao Peter Berman Michael R. Reich Telif hakkı 2004 Oxford University Press, Inc. e

Detaylı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK ÖZET Dünya da sağlık sistemlerinin performansını ölçmeye yönelik ilgi, hem kaynakların kıtlığı

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı