Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Teletıp Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Teletıp Sistemi"

Transkript

1 Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Teletıp Sistemi Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Radyoloji Klinikleri ve Teletıp Sistemi Koordinatörü

2 Integrated Medical and Behavioral Laboratories and Measurement Systems (IMBLMS)

3 Uluslararası trend: Radyolog azlığına karşı teleradyoloji Radyolog sayısı yılda %20 global büyüme gösteren görüntüleme endüstrisi için yetersiz Gün içinde raporlandırılamayan (overflow) incelemelerin büyük kısmı teleradyolojiye gönderiliyor Küçük hastaneler teleradyolojiye %100 bağımlı olmayı tercih ediyor Teleradyoloji hizmeti alınabileceğine ve hasta bakım kalitesinin etkilenmeyeceğine olan güven yeni görüntüleme merkezlerinin açılmasını kolaylaştırıyor

4 Pazarın zorlayıcı etkileri Radyolojik incelemeler günümüzde giderek artan sayıda ve giderek incelen kesitlerden oluşuyor. Radyologlar, hasta sayısı aynı kalsa bile, artık çok daha fazla ve baş edilemez yoğunlukta çalışmak zorunda. o Günümüzde bir filmi okumak çok daha uzun zaman alıyor!!!! Radyologlar bu nedenle daha üretken olmak için iş akış verimliliğini arttırmanın yollarını arıyorlar. o Teleradyoloji bu bağlamda uzaktan film okumadan çok daha fazlası demek!!!!!

5 Pazarın daha da zorlayıcı etkisi Zor, zaman alıcı, az sayıda gerçekleştirilen incelemeler için, hastanede çalışan genel radyologların üst uzmanlık raporları yazabilecek teleradyologlarla işbiriğine gitmesi verimliliğin gerektirdiği bir olgudur. o Pareto prensibi: İncelemelerin %20 si (zor olanlar) tüm çalışma süresinin %80 inini gerektiriyor.

6 Teleradyoloji ilgili klinisyenlere ve dolayısıyla hastalara sunulan radyolojik hizmetin kalitesini yükselttiği ve kaynakların kullanımındaki verimliliği arttırdığı ölçüde faydalı bir uygulamadır. Teleradyoloji, her zaman öncelikle hasta bakımının iyileştirilmesini hedefleyecek şekilde geliştirilmelidir. Teleradyoloji asla hasta güvenliği ve hasta bakım standartlarını tehlikeye düşürecek şekilde radyolog azlığı ile başa çıkmak ya da masrafları kısmak için kullanılmamalıdır.

7 Sağlıkta Yeni Bir Çağ: from hospital-centered to patient-centered medical care Eski nesil «Hastane Merkezli» dağınık bilgi sistemleri Yeni nesil «Birey Merkezli» entegre bilgi sistemleri Bilgi kesintisi yaşamadan istenilen hastaneden hizmet alabilme özgürlüğü Tekrarlanan incelemelerin ortadan kalkması Azami kişisel veri güvenliği Bilgi paylaşımı ve konsültasyon ile doğru tanıya daha erken ulaşma Veriye dayalı erken uyarı mekanizmaları

8

9 Tarihçe - Türkiye İlk bağlantı 1997 PACS Uygulamaları 2000 Özel sektör uygulamaları 2006 Sağlık Bakanlığı Projesi 2008 İstanbul Teleradyoloji Projesi 2009 Askeri Teleradyoloji Projesi 2010 İAKB Teleradyoloji Projesi 1013 İAKB Teletıp Portali 2014

10

11 Gerekçe Başka bir sağlık kuruluşuna başvuran hastanın eski çekim ve tahlillerine erişimini sağlamak Tekrar incelemeleri azaltmak Hastalık sürecinin gelişimi hakkında son hekimi bilgilendirmek Birlik hastanelerinde radyolojik raporlama sürelerini en aza indirmek Radyolog havuzu ile inceleme havuzunu tek bir ortamda birleştirmek Çekim ve rapor kalitesini arttırmak Konsültasyon sistemi ile doğru tanıya ulaşmak Çekim ve raporların «sistematik denetimiyle» uluslararası kriterlere uygun kalite standartlarını uygulamak Nihai hedef, ülkemizdeki tüm radyoloji kuruluşlarını ağ üzerinde operasyonel olarak birleştirmektir.

12 Gerekçemiz T.C. Sağlık Bakanlığı nın temel hedefleriyle örtüşmektedir Maliyetlerin düşürülmesi: o o o Sistemin geliştirilmesi sürecinde kamu-özel birlikteliği, Birçok tesiste aynı sistemin kullanımıyla ölçek ekonomisi, Hizmet alımlara standart sistemin sunulmasıyla maliyetlerin azaltılması Erişimin arttırılması: o o Coğrafi olarak uzak bölgelere erişim, Uzman azlığı ve yokluğunun telafi edilmesi Kalitenin arttırılması: o Entegre kalite kontrol sistemlerinin kurulması

13 Neden teleradyoloji?- Klinik bakış açısı Radyolog dağılımındaki dengesizlik (İş yükü paylaşımı) Radyolog sayısındaki azlık (Gece/acil raporlama) İleri uzmanlık gerektiren hastalar (Yan dal hastaları) Kurumlararası bilgi/görüntü paylaşımı (Gereksiz tekrarların önlenmesi) Çevrimiçi konsültasyon olanağı Uzun raporlama süreleri Rapor kalite ve standardizasyonunun sağlanması Filmsiz/kağıtsız/taşınabilir ortamsız radyoloji Teleradyolojinin en önemli getirisi filmlerin radyologlara ve raporlanmış filmlerin klinisyenlere istedikleri zamanda ve istedikleri yerde sunulmasıdır.

14 Neden teleradyoloji?- İdari bakış açısı Operasyonal verime, etkinliğe, doğruluğa ve zamansal hıza duyulan ihtiyaç o o o Hastaneden raporlama verimsiz ve emek yoğun bir süreçtir. Tanısal inceleme yoğunluğundaki artış hastane ortamında yönetilemez. Film ortamında tanısal bütünlük sağlanamaz. Hekim ilişkilerini koruma ve iyileştirme (klinik bağlantı) Yerel ve bölgesel pazarlarda rekabet gücünün arttırılması Müşteri beklentilerinin karşılanması 14

15 Temel hedefler Esnek mimari Kullanıcı dostu Grafik Arabirimi Milli ihtiyaçlara özgü tasarım Yoğun son kullanıcı eğitimi ve satış sonrası destek Hızlı ve yerli teknik destek Yüksek fiyat/performans dönüşü Sürekli AR-GE Çalışmalarımızın milli teleradyoloji sistemi olarak sonuçlanması temel hedefimizdir 15

16 Yeni fiyat performans paradigması Performans Gelişmiş ülkeler Basitlik Özellikler Gelişmekte olan ülkeler Fiyat Geliştirilen sistem hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin dört temel ihtiyacına yanıt vermekte ve geniş bir pazara hitap etmektedir.

17 Teknoloji XDS+Streaming+VOI+QC Kuzey Anadolu Teleradyoloji Sistemi dünyanın en büyük ve kapsamlı XDS projelerinden birisidir. Sağlık kuruluşları arası veri paylaşımı için dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılan yeni XDS (Cross Enterprise Document Sharing) standartları kullanılmaktadır. Ek olarak radyolojik raporlama, görüntü kalite kontrolü ve rapor kalite kontrolü, videokonsültasyon, diktasyon ve yapılandırılmış raporlama gibi sistemler tek bir çatı altında toplanmıştır. Web tabanlı sistem günümüzde büyük verilerin paylaşımı için kullanılan «streaming» teknolojisini kullanmaktadır. Bu sayede en basit cihazlarla dahi 3 boyutlu analiz gibi en karmaşık işlemler mümkün hale gelmiştir. Tüm verilere akıllı telefonlar da dahil olmak üzere web tarayıcısı olan birçok cihazdan erişmek mümkündür. Farklı doktorların aynı tetkik üzerinde birlikte çalışmasına ve karşılıklı sesli/görüntülü görüşmesine imkan veren telekonsültasyon modülü aynı zamanda EKG, Videoendeoskopi, Sineanjiografi gibi harici video kaynaklarından gelen canlı görüntüleri de paylaştırabilmektedir.

18 Yeni Nesil Dağıtık Görüntü Arşivi Her hastane kendi verisini arşivler Merkeze sadece görüntü referans bilgisi kaydettirilir. Böylece hastanın görüntüleri için her hastaneyi ayrı ayrı sorgulamaya gerek kalmaz Toplam bant genişliği ve arşiv alanı tüm hastanelerin toplamı kadardır. Bu yapı ile yüzlerce hastane aynı platformda buluşturulabilir

19 Eski Nesil Merkezi Görüntü Arşivi Merkezi sistemlerde tüm veriler merkez üzerinden paylaşılır Birkaç hastane için sorun teşkil etmeyecek bu yapı çoklu yapılarda kargaşa yaratır Düşünün ki bir şehirde tüm ulaşım aynı kavşaktan geçerek sağlanıyor...

20 Neden Santralize Yapı Uygun Değil? MERKEZİ YAPI Yüksek bant genişliği Yüksek donanım konfigürasyonu Artan güvenlik ihtiyacı Veri merkezinde sorun çıkınca haberleşme kesilir DAĞITIK YAPI Düşük bant genişliği Düşük ilk yatırım maliyeti Veri merkezinde bir sorun çıksa dahi, hastaneler haberleşmeye devam ederler «and by 2010, it is estimated that the medical imaging will consume 30 percent of the world s data storage.» IBM Global Technology Outlook, 2005 Personalized Healthcare 2010

21 Veri Toplama EKG Verileri, laboratuar sonuçları, epikriz gibi tüm bilgilerin birer kopyası hasta dosyasında saklanır Görüntülerin ise referans bilgileri hasta dosyasına eklenir

22 Klinik Kullanım Tek ekrandan bütün hastanelerin verilerine erişim imkanı Sisteme dahil tüm hastanelerde bulunan hastaya ait görüntü ve belgeleri tek ekrandan takip edebilme İleri düzey araçlarla görüntü değerlendirme Klinisyenler istemlerine yönelik hazırlanan radyolojik raporların kalitesini de değerlendirebilmektedirler

23 Veri Erişimi Hastanın hekimi kendi hastanesinde çekilen görüntülere ve belgelere hastane ağı üzerinden erişir.

24 VPN Ek bir işleme gerek olmadan merkezi hasta dosyası yerel sistem tarafından sorgulanarak hasta dosyasındaki tüm belgeler hekime sunulur.

25 VPN Hastaya ait başka hastanelerde görüntüler varsa bu görüntülerin erişim bilgileri hasta dosyasından alınır. Görüntüler bulundukları hastanenin görüntü sunucusundan doğrudan çekilerek doktor ekranına getirilir. Doktorlar aynı anda birçok hastane görüntüsüne bakabilirler.

26 FSM EAH da yapılan BT incelemesi Haydarpaşa Numune EAH da yapılan röntgen incelemesi ve hasta Hastanın Genel Sekreterliğimize bağlı kurumlarda gerçekleştirilen en son incelemesi Sistemimizde Genel Sekreterliğimize bağlı tüm sağlık tesislerindeki görüntü ve hasta bilgilerine internet ağı üzerinden tek ekranda erişilebilmektedir.

27 VPN EKG, laboratuvar verileri, rapor, epikriz v.b. belgeler doktorun talebi halinde hasta dosyasından çekilerek ekrana getirilir.

28 EKG trasesi Teletıp sistemimiz radyolojik incelemelere ek olarak, EKG, videoendoskopi v.b. birçok yöntemin verilerine erişime olanak tanımaktadır. Bu teknoloji sayesinde örneğin Şile Devlet Hastanesinde elde edilen EKG incelemeleri Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konunun uzmanlarınca gerçek zamanlı olarak değerlendirilebilmektedir.

29 Hastanın Haydarpaşa Numune EAH daki başvurusunda gerçekleştirilen laboratuvar ve diğer inceleme ve kayıtları Anormal değerler otomatik olarak kırmızı ile işaretlenmektedir. HBYS VE LYS sistemleriyle entegrasyon içermeyen, radyologların hastanın klinik bilgilerine erişimine olanak tanımayan teleradyoloji sistemlerinin fonksiyonelliğinden söz edilemez.

30 Merkezi Raporlama Hastanelerdeki tüm radyoloji istemleri her türlü detay bilgiyi içerecek şekilde Merkezi RBS ye aktarılır HL7 Order HL7 Order HL7 Order HL7 Order

31 Merkezi RBS, iş listeleri oluşturur ve radyologlar kendilerine ait iş listeleri üzerinden çalışır

32 İş Listesi üzerinden görevlere hızlı erişim Sisteme dahil tüm hastanelerde bulunan hastaya ait görüntü ve belgeleri tek ekrandan takip edebilme İleri düzey araçlarla görüntü değerlendirme Sesli ya da hazır şablonlar kullanarak yazılı rapor hazırlama

33 Sağlık tesisisleri Teleradyoloji sistemimizde Genel Sekreterliğimize bağlı tüm hastanelerde ve tüm ADSM lerdeki hasta görüntülerine ve hasta dosyalarına (klinik bilgiler) tek portalden ulaşmak, incelemek ve rapor yazmak mümkündür.

34 Görüntü analiz araçları Aksiyel görüntülerden oluşturulmuş sagital reformat görüntüler Teleradyoloji sistemimizde 821 (sekizyüzyirmibir) aksiyel kesitten oluşan görüntünün radyoloji uzmanının evindeki bilgisayara ulaşması ve sagital düzlemde tekrar oluşturulması işlemi toplam 2.4 saniye(iki nokta dört saniye) sürmüştür.

35 Sistemimizde 3 boyutlu görüntü oluşturma ve analiz gibi tüm ileri işlemler bile web üzerinden gerçek-zamanlı olarak yapılabilmektedir. Toplam 570 kesitten oluşan görüntünün teleradyoloji uzmanının kişisel bilgisayarına yüklenmesi ve 3 boyutlu görüntü oluşturulması yaklaşık 5 sn (beş saniye) sürmüştür.

36 Ümraniye EAH da gerçekleştirilen meme ultrasonografisine ait görüntü Teleradyoloji sistemimizde her türlü radyolojik incelemeye on-line erişilebilir. Bu durumda örneğin FSM EAH da gerçekleştirilecek bir meme ultrasonografisi geçen yıl Ümraniye EAH da yapılmış, kağıda kaydedilmemiş, ya da çıktısı hastaca kaybedilmiş ya da zamanla solmuş inceleme ile karşılaştırılabilir.

37 Üst uzmanlık Teleradyolojinin hastaneler için en önemli avantajlarından biri, üst uzmanlık gerektiren raporlar konusunda yardımıdır. o o Bu yetkinlik özellikle küçük hastanelerdeki radyologlarda bulunmaz. Hastane radyologları artık o kadar çok çeşitli yöntemlerle uğraşmak zorundadır ki, tüm bu alanlara adapte olmaları mümkün değildir. Hastanenin genel radyoloğunu üst uzmanlıkta yetkin olmaya zorlamaktansa raporların %5-10 unu delege etmek ekonomik olarak daha uygundur. o Hem hastanede okunan genel raporların, hem de teleradyoloji servisleri tarafından okunan incelikli raporların doğruluğu artmaktadır. Bu ihtiyaç özellikle yan dal programlarının (transplant merkezi, mikrocerrahi merkezi, onkoloji merkezi, vs) kurulmaya çalışıldığı hastaneler için önemlidir.

38 1 saat önce yapılmış ilk anjiyografi Henüz tamamlanmış olan anjiyografinin hareketli görüntüleri Teleradyoloji sistemimizde hareketli (video) görüntülere on-line erişilebilir. Özel streaming teknolojisi ile görüntülerin yüklenmesini bekleme ve hareketli görüntülerde takılma olmaz. Dr. Siyami Ersek GKDC EAH da henüz tamamlanmış olan anjiyografi Beykoz ilçesinde ikamet etmekte olan radyoloji uzmanının evine 30 fps (saniyede 30 görüntü) hızında gelmektedir.

39 Problem Çözücü Teleradyoloji, günümüzde kullanışlı bir mesai dışı hizmeti olmaktan çok daha fazlası haline gelmiştir. Artık, daha çok, gerçek bir problem çözücüdür. Yardıma ihtiyacınız olduğunda artık uzaklara bakmamız gerekmektedir.. Teleradyoloji ihtiyaç duyduğumuz yardımı önümüzdeki ekrana ve parmaklarımızın ucuna getirmektedir!

40 Üst uzmanlık alanı seçimi Telekonsültasyon Uzman seçimi Ekran paylaşımı, mesajlaşma ve video görüşme

41 O sırada on-line olan konsültan hekimin görüşmeye davet edilmesi Konsültasyon istenen uzmanlık alanının seçilmesi

42 Teleradyoloji şüphesiz ki radyologların yaşam kalitesini yükseltmektedir: ama daha da önemlisi hastalara yönelik yorumların kalitesini iyileştirmektedir. Off site Teleradiology : The pros, Radiology

43 Dış merkezler / İkinci görüş Sistem dışından CD, DVD, ya da USB üzerineki bir görüntünün sistemimize raporlama/konsültasyon için yüklenmesi Türk hastalar için TC no, yabancı ülke vatandaşları için pasaport no girişi Teleradyoloji sistemimizde dış merkez ve ülkelerdeki hekimler sisteme hastalarına ait görünüleri yükleyebilir, görüntüler teleradyologlarımız tarafından rapor edildikten sonra bu görüntü ve raporlara dışarıdan erişebilirler.

44 Dış merkezden konsültasyon için yüklenen görüntü sisteme başarı ile yüklenmiş ve raporlamaya gönderilmiştir. Raporlama bittikten sonra hekim bir mesajla bilgilendirilecektir.

45 Birliğimiz dışında çalışan hekimlerce konsültasyon ya da raporlama için sistemimize yüklenmiş hasta dosyalarına erişim Başka kurumlarda, hastane/merkezlerde ve hatta başka ülkelerde çalışan hekimlerin sistemimize yükledikleri görüntülere konsültasyon ve rapor amaçlı erişilebilmektedir.

46 Dış bir merkezden yüklenmiş röntgen incelemesinin raporlama için teleradyolog tarafından kabul edilmesi Başka kurumlarda, hastane/merkezlerde ve hatta başka ülkelerde çalışan hekimlerin sistemimize yükledikleri görüntülere teknik olarak rapor yazmak (ikinci görüş vermek ) mümkündür

47 Dünyadaki temel soru: Kalite nasıl sağlanacak? Her zaman rapor okuyacak birileri bulunabilir: = Risk Teleradyoloji sistemimiz geliştirdiğimiz kalite kontrol sistemleriyle riskleri minimize etmektedir. Kalite Görüntülerin yetersiz olması durumunda klinik problemi yanıtlamak mümkün olamayacağından, sistemimiz görüntü kalitesinin uluslararası normlara göre sürekli değerlendirilmesini sağlamaktadır. Dünyadaki en ileri kuruluşları inceledik Çok daha iyisini tasarladık!

48 Çekim kalite kontrolü Anadolu Kuzey Çekim Kalite Güvence Sistemi ve Standartize Süreci İnceleme Rutin MRG (6 inceleme/6 ay) Rutin BT (4 inceleme/6 ay) Rutin Mamografi (2 inceleme/6 ay) Rutin Direkt grafi (2 inceleme/ 6 ay) İnceleme Yetersiz MRG (tümü) Yetersiz BT (tümü) Yetersiz Mamografi (tümü) Yetersiz Direkt grafi (tümü) Teleradyolog Süpervizör radyologlar Denetçi Denetçi Derecelendirme ölçeği Değerlendirme Derecelendirme ölçeği Değerlendirme Geri Bildirim Tele konferans

49 Parametre Beklentileri karşılamayan (1) Beklentileri karşılayan (2) Beklen6tileri aşan (3) Parametre Beklentileri karşılamayan (1) Beklentileri karşılayan (2) Beklen6tileri aşan (3) Parametre Beklentileri karşılamayan (1) Beklentileri karşılayan (2) Beklen6tileri aşan (3) Parametre Beklentileri karşılamayan (1) Beklentileri karşılayan (2) Beklen6tileri aşan (3) Parametre Beklentileri karşılamayan (1) Beklentileri karşılayan (2) Beklen6tileri aşan (3) Parametre Beklentileri karşılamayan (1) Beklentileri karşılayan (2) Beklen6tileri aşan (3) İAKB 8-Nokta Görüntü Kalite Derecelendirme Ölçeği Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme 1 (Baş/Boyun) İnceleme 2 (Omurga) İnceleme 3 (Kas-İskelet) Sekans protokolü Sekans protokolü Sekans protokolü Anatomik kapsama Anatomik kapsama Anatomik kapsama Görüntüleme düzlemleri Kontrast Çözünürlük Görüntüleme düzlemleri Kontrast Çözünürlük Görüntüleme düzlemleri Kontrast Çözünürlük Zorunlu modül Gürültü Gürültü Gürültü Artefaktlar Artefaktlar Artefaktlar Etiketleme Etiketleme Etiketleme İnceleme 4 (Gövde) İnceleme 5 (MR Anjiyografi) İnceleme 6 (Kardiyak) Sekans protokolü Sekans protokolü Sekans protokolü Anatomik kapsama Anatomik kapsama Anatomik kapsama Görüntüleme düzlemleri Görüntüleme düzlemleri Görüntüleme düzlemleri Kontrast Çözünürlük Kontrast Çözünürlük Kontrast Çözünürlük Opsiyo n modül Gürültü Gürültü Gürültü Artefaktlar Artefaktlar Artefaktlar Etiketleme Etiketleme Etiketleme

50 Hastanın BT incelemesi uygun olarak gerçekleştirilmediği kanaatine varan teleradyolog incelemeyi raporlamayı sakıncalı görmüş ve incelemeyi tekrar gerçekleştirilmek ve/veya sistem yöneticilerince incelenmek üzere reddetmeye karar vermiştir.

51 Bu durumda teleradyolog ekranında beliren kalite kontrol sistemini (8noktalı İAKB çekim kalite güvencesi skalası) kullanarak kalite kontrol görevi gerçekleştirir. Aynı sistem görüntüleri belli bir algoritma dahilinde denetçilere otomatik olarak da paylaştırmaktadır.

52 Rapor kalite kontrolü Anadolu Kuzey Rapor Kalite Güvence Sistemi ve Standardize Süreci Rapor Tüm raporlar x (2/100) Rapor Çelişkili raporlar x (100/100) Denetçi Süpervizör radyologlar Denetçi Değerlendirme Meslektaş radyologlar Derecelendirme ölçeği Değerlendirme Derecelendirme ölçeği Geri Bildirim Tele konferans

53 İAKB 5-Nokta Rapor Kalite Derecelendirme Ölçeği Hata Düzeyi Hata Tanımı 1 Yazım hatası. Potansiyel klinik önemi yoktur. 2 Atlanmış insidental bulgular. Anlamlı klinik önemi yoktur. 3 Acil olmayan hastada atlanmış bulgular/tanı. Anlamlı akut klinik önemi yoktur. 4 Acil hastada atlanmış bulgular/tanı. Anlamlı akut klinik önemi vardır. 5 Ciddi hata. Hayatı tehdit etmektedir. Eurad Consult IOC a 2 4 3b/4 3 vrad 4 4 4/5

54 Üst uzmanlığa sahip radyologlar ve «hastaların müdahil hekimleri» birlik genelinde çekilen raporların kalite değerlendirmelerini yapabilmektedirler. Rapor Kalite Kontrolü tarafımızdan geliştirilen İAKB 5-Nokta ölçeğine göre yapılmaktadır.

55 Kişisel Verilere Erişim Hastanın incelemesi sırasında kendisine verilen şifre

56 Hasta TC nosu ve şifresiyle sadece şifresinin geçerli olduğu incelemesine ve raporuna erişebilir. Teleradyoloji sistemimizde hastalar CD almak için hastaneye geri dönmek, CD leri saklamak, başka hekimlere muayene olduklarında bu CD leri götürme zorunda olmamak ve açılmayan CD ve programların sıkıntısını yaşamak zorunda değildir. Hastalarımız isterlerse belirtilen «tek» inceleme için şifrelerini hekimleriyle paylaşabilir.

57 Karar destek sistemi Teleradyoloji sistemimiz karar destek ekranlarımızdan çevrimiçi güncellenen verilerle takip edilmektedir. Son 7 günlük toplam çekim Son veri bağlantısı zamanı Tesislerin bağlantı durumları Kurum detayları Son 30 günlük değişim trendi Son 6 aylık çekim sayıları

58

59 Mobilite Mobilitenin her zamankinden daha önemli olduğu günümüzde teletıp alanındaki en önemli bilişim ilerlemelerinin başında gelmektedir. Artık hekimler hastalarının tüm dökümanlarına ve görüntülerine «hemen her yerden» «hemen her şeyle» erişebiliyorlar.

60 Teleradyoloji sistemi her türlü tanısal ekran yapısıyla uyum gösterecek şekilde çalışmaktadır (Bu örnekte 3.0 MP TEK DICOM ekran ortamı seçilmiştir).

61 Teleradyoloji sistemimiz çok geniş bir kitleye hizmet verebilmesi için Yazılımsal ve donanımsal olarak benzer sistemlere göre daha hızlı olacak şekilde tasarlandı Tabletler ve akıllı telefonlar için optimize edildi.

62 (=Sürdürülebilirlik) Teletıp sistemimiz hastanelerimizde devrim yaratan bir yöntem olmasının ötesinde önemli bir sosyal etki projesidir! Toplum için Hastane seçme özgürlüğü Kişisel verilere erişim Aile hekimlerinin takip güvencesi Doktorların diğer meslektaşları ile iletişim kanallarının genişlemesi Doğru bilgiye kısa sürede erişim Çevre için Daha az materyal kullanımı Daha az enerji kullanımı Daha düşük atık üretimi Karlılık için Görüntüleme cihazlarının verimliliğinin artması Personel verimliliğinin artması Sağlık turizminin güçlenmesi Sosyal Etki Ülkemizde tedavi gören yabancı hastaların sağlık kayıtlarının kontrolünün kendi ülkelerindeki doktorları tarafından da yapılabilecek böylece sağlık sektörümüze olan güven artacaktır.

63 Ekonomik ve çevresel etkiler Tekrarlanan çekimlerin ortadan kaldırılması ile radyolojik tetkik maliyetleri %3-8 azalmıştır. Raporlama hizmetlerinin maliyeti üçüncü parti teleradyoloji sistemlerine olan ihtiyacın ortadan kalkmasıyla %10-20 oranında azalmıştır. İleri konsültasyon sistemi ile eksik tanılardan kaynaklı maliyetler azalmıştır. Radyolojik film basımına, tetkik çıktılarına ve radyoloji CD/DVD lerine olan ihtiyaç sonlanmıştır.

64

65 Sağlık bilişimi AR-GE si İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğinin en önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır.

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU size özel çözümlerle daha yalın ve hızlı süreçler Bilgiyi, insan yaşamının vazgeçilmez parçası olarak gören Akgün Yazılım, 1986 yılında Trabzon da kurulmuştur.

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı kullanılarak

Detaylı

ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI

ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI TANITIM DOKÜMANI EXECUSELECT - ONLİNE İŞE ALIM VE ADAY VERİTABANI SİSTEMİ Hızlı ve doğru kararlar almanın giderek önem kazandığı günümüz piyasa şartlarında, iş akışının

Detaylı

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Dünden Bugüne Teknolojide İvme Dünden Bugüne Sisoft ta İvme Dünden Bugüne Sağlıkta İvme Hakkımızda SISOFT Ankara/Turkey

Detaylı

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz.

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. İletişiminiz ne kadar iyi? Bu, günümüzün mobil ve sanal iş alanı ortamında çalışanları iş ortakları ve müşterileri arasında kesintisiz iletişim

Detaylı

Mehmet BOZ ULAKBİM mehmet@ulakbim.gov.tr AB 06 Pamukkale Üniversitesi 9 Şubat 2006, Denizli Neden Toplu Katalog?

Mehmet BOZ ULAKBİM mehmet@ulakbim.gov.tr AB 06 Pamukkale Üniversitesi 9 Şubat 2006, Denizli Neden Toplu Katalog? Toplu Katalog Çalışmaları; Gelişmeler Işığında Bir Değerlendirme Mehmet BOZ ULAKBİM mehmet@ulakbim.gov.tr AB 06 Pamukkale Üniversitesi 9 Şubat 2006, Denizli Kapsam Neden Toplu Katalog? Nasıl bir Sistem?

Detaylı

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız 2016 Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız Digital Signage Nedir? Hedef kitlenizi bilgilendirme ya da davranışlarında teşvik edici değişiklik yaratmak amacıyla ses, video, grafik veya

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

RADYOLOG GÖRÜŞÜ OLARAK, TÜRKİYE NİN İLK ONLINE RADYOLOJİ SERVİSİYİZ.

RADYOLOG GÖRÜŞÜ OLARAK, TÜRKİYE NİN İLK ONLINE RADYOLOJİ SERVİSİYİZ. RADYOLOG GÖRÜŞÜ OLARAK, TÜRKİYE NİN İLK ONLINE RADYOLOJİ SERVİSİYİZ. Uzun yıllara dayanan ve çok fazla emek harcanarak kazanılabilen mesleki deneyimlerimizi, insanlıkla paylașmak ve onların hizmetine adamak

Detaylı

Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH. Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi

Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH. Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi HIMSS EMRAM AŞAMALARI Stage 7: Tümüyle elektronik Medikal kayıt, HCO (sağlık kuruluşu) EMR nin yan

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

Altasoft kolay anlaşılan, kolay uygulana ve yalın bir yazılımdır.

Altasoft kolay anlaşılan, kolay uygulana ve yalın bir yazılımdır. Yönetim Sistemlerinin uygulanmasında ve sürdürülmesinde çok önemli sıkıntılar ve kayıplar yaşanmaktadır. Altasoft bu sıkıntıları ve kayıpları en aza indiren çözümleri içeren bir yazılımdır. Çok sayıda

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri VISISYS Akıllı Görüntüleme Sistemleri 2008 Gözlem Teknolojileri: İhtiyaçlarınıza uygun Yürürlükteki Güvenlik yatırımlarını geliştirme Güvenlik İşletim Sistemi Açık Dağıtım Mimarisi Olay güdümlü Sistem

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

RADYOTERAPİ BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (RTIS) DR. FADİME AKMAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI- 2005 GEREKSİNİM Güncel Radyoterapi: Üç boyutlu (3B) konformal tedaviler Hedef hacmi

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

Mobil Teknolojilerle Bankacılıkta Satış

Mobil Teknolojilerle Bankacılıkta Satış Mobil Teknolojilerle Bankacılıkta Satış Ali İnal Atos Türkiye / Çözüm Yöneticisi Şubat 2013 1 Gündem 1 Atos Türkiye HTTS 2 Satış Organizasyonlarında Mobil Teknolojiler 3 Örnek Vaka: Dijital Başvuru Toplama

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER

SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER Dr. Oğuz Tanzer Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Danışmanı oguz.tanzer@gmail.com Sunum Planı Sağlık Bilişimi Dijital Hastaneler HBS (Hastane Bilişim

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı

Detaylı

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1)

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Akıllı Trafik Ağı ve Adaptif Trafik Yönetim Sistemi, hızlı ve güvenli trafik akışını sağlar. /o95 doğruluk oranı ile ölçümler gerçekleştirerek uygun kavşak

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : 72108019/710.01 Konu : e-nabız Kullanımının Teşvik Edilmesi Hk. DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımız, sağlık hizmetlerinden faydalanan hastaların kişisel sağlık

Detaylı

HiMSSTurkey 4-5 Haziran 2014 İstanbul Doç. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği

HiMSSTurkey 4-5 Haziran 2014 İstanbul Doç. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği HiMSSTurkey 4-5 Haziran 2014 İstanbul Doç. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği 11 Hastane (7 Eğitim Araştırma) 4000 Yatak Kapasitesi Günlük 35-40 bin Poliklinik 2.5 milyon

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Op.Dr. A.Güven Akıncı. Avrasya Hospital Başhekim Yrd.

Op.Dr. A.Güven Akıncı. Avrasya Hospital Başhekim Yrd. Op.Dr. A.Güven Akıncı Avrasya Hospital Başhekim Yrd. İnnovation: yenileşim karlılık getiren farklılaşma anlamına gelmektedir. Yani yaratıcılığın ticari ustalıkla birleştirilmesidir. SAĞLIK TURİZMİNDE İNOVASYON

Detaylı

E-Belediye Uygulaması Nedir?

E-Belediye Uygulaması Nedir? E-Belediye Uygulaması Nedir? E-Belediye uygulaması, teknoloji tabanlı kentsel yönetim sürecinin en önemli uygulamalarından bir tanesidir. Cep telefonlarına veya tabletlere yüklenen uygulama sayesinde kullanılan

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

Kişisel Sağlık Kayıtları ve Kişisel Verilerin Güvenliği. Dr. M. Mahir ÜLGÜ Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü

Kişisel Sağlık Kayıtları ve Kişisel Verilerin Güvenliği. Dr. M. Mahir ÜLGÜ Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Kişisel Sağlık Kayıtları ve Kişisel Verilerin Güvenliği Dr. M. Mahir ÜLGÜ Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Kısaca; Ülkemizin Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi e-nabız Döküntü HealthKit

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

Odak noktamız karanlığı tamamen görünür kılmaktır. starlight teknolojisi

Odak noktamız karanlığı tamamen görünür kılmaktır. starlight teknolojisi Odak noktamız karanlığı tamamen görünür kılmaktır starlight teknolojisi 2 starlight teknolojisi Benzersiz 7/24 kameraları Aydınlatma koşullarından bağımsız olarak net ve işe yarar görüntülere güvenebilseniz

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

Primal Pictures:Yeni Özellikler. Primal Pictures PowerPoint Sunumu

Primal Pictures:Yeni Özellikler. Primal Pictures PowerPoint Sunumu Primal Pictures:Yeni Özellikler Primal Pictures PowerPoint Sunumu Primal Pictures: Yeni Özelliklere Bakış Yeni ürün arayüzünün gösterimi Yeni ürünlerin gösterimi Sistematik Anatomi Dişçilik Anatomisi Bölgesel

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD MEDICAL TECHNOLOGIES LTD Flat Panel Detektörl rlü Dijital Radyografi Sistemi Dijital Radyografi Sistemi Flat Panel Dedektör (FPD) Teknolojisine Dayanır. Yeni veya upgrade edilmiş genel radyografi odaları

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

Çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı ulaştıran araç. www.innova.com.tr

Çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı ulaştıran araç. www.innova.com.tr Çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı ulaştıran araç - Önceki müşteri tekliflerine nasıl ulaşabilirim? - Servisim kaçta nereden kalkıyor? - Bilgisayarım bozuldu kim onarabilir? - Bu dosyanın çıktısını

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

Çağrı Merkezi Nedir?

Çağrı Merkezi Nedir? Çağrı Merkezi Nedir? Call Center (Çağrı Merkezi), kurumların temasta oldukları kişi veya kurumlarla olan iletişimlerini yürüttükleri, yazılım, donanım, insan kaynakları ve iş akışlarından oluşan etkileşim

Detaylı

E-MEB. Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi

E-MEB. Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi E-MEB Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi E-MEB FAYDALARI Kağıt İsrafını Önler Yazışma Sürecini Hızlandırır Diğer Yazılımlar = 5-20 Dk. E-MEB = 1-7 Dk. Çevreyi Korur Bilgisayarınız Formatlandığında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

e- - ÇED- 1 DOĞAKA Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Eğitim Semineri Yrd. Doç. Dr. Ergün PEHLİVAN 28-29- Mayıs 2014 5/27/14

e- - ÇED- 1 DOĞAKA Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Eğitim Semineri Yrd. Doç. Dr. Ergün PEHLİVAN 28-29- Mayıs 2014 5/27/14 DOĞAKA Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Eğitim Semineri Yrd. Doç. Dr. Ergün PEHLİVAN 28-29- Mayıs 2014 1 Çevrimiçi ÇED Süreci Yöne8mi Projesi 1.Aşama (e- ÇED - 1) 2012 yılı YaGrım Programında yer alan

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ELEKTRONİK HABERLEŞME, HAVACILIK VE UZAY AR-GE HİBE DESTEKLERİ

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Dr. İlker ÜNAL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI

Detaylı

ÇÖZÜM HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET. Yahya ARIKAN*

ÇÖZÜM HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET. Yahya ARIKAN* HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET Yahya ARIKAN* Dünyadaki baş döndürücü gelişim ve değişim içinde, teknoloji, hayatımıza ve mesleğimize birebir etkisi anlamında ise e-devlet uygulamaları

Detaylı

OverDrive Formatları. İçerik Genç erişkin ve çocuklar için heyecan verici yeni içerik

OverDrive Formatları. İçerik Genç erişkin ve çocuklar için heyecan verici yeni içerik OverDrive Nedir? OverDrive, 1.000.000 + fazla E-kitap,sesli kitap ve videoları sağlayan, milyonlarca son kullanıcıya hizmet eden 2.000+ fazla yayınevi (Penguen, Blackstone, Wiley,Taylor&Francis vb. önemli

Detaylı

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO İçerik 01 02 03 04 05 06 07 08 Giriş Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi Sağlık Sektörü için RFID Çözümleri RFID nin Faydaları Uygulamanın Sorunları ve Engelleri Önerilen

Detaylı

Medical Park ta Kurumsal Kaynak Yönetimi. Ahmet Usta

Medical Park ta Kurumsal Kaynak Yönetimi. Ahmet Usta Medical Park ta Kurumsal Kaynak Yönetimi Ahmet Usta Medical Park Medical Park Medical Park Medical Park Neden ERP? Etkin Finansal ve Maliyet Analizi Malzeme ve Tedarik Yönetimi Verimliliği Operasyonel

Detaylı

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek 2 Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi ile endişelerinizden kurtulun Sistemi ihtiyaçlarınız belirler sadece size gereken için ödeme yaparsınız Uzak

Detaylı

Kapı Tipi Metal Arama Dedektörleri

Kapı Tipi Metal Arama Dedektörleri Kapı Tipi Metal Arama Dedektörleri Ürün Teknik Özellikleri Teknoloji : DSP (Dijital Sinyal İşleme Teknolojisi) Zone Sayısı : 8 Bölge (Multizone), Her Bölge için Farklı Hassasiyet Atama özelliği 0-999 arası

Detaylı

İÇERİK OTO-MOBILE. Standart Süreç OTO-MOBILE. Avantajlar. Sistem Görünümü. Sistem Bilgisi. Yazılım / Donanım Gereksinimi

İÇERİK OTO-MOBILE. Standart Süreç OTO-MOBILE. Avantajlar. Sistem Görünümü. Sistem Bilgisi. Yazılım / Donanım Gereksinimi 03.05.2011 1 İÇERİK OTO-MOBILE Standart Süreç OTO-MOBILE Avantajlar Sistem Görünümü Sistem Bilgisi Yazılım / Donanım Gereksinimi 2 3 Tamir/Bakım Talebi Müşteri Araç Kontrolü Servis İş Emri Servis Parça

Detaylı

Merkezi TV sistemleri, genişbant şebekeler, triple play ve IPTV

Merkezi TV sistemleri, genişbant şebekeler, triple play ve IPTV Mobil Mobil TV TV Biz Kimiz? Vizyon Komünikasyon, iletişim teknolojileri alanında yüksek teknoloji sistem çözümleri üreten ve iş ortaklarına ürün desteği sağlayan bir mühendislik firmasıdır. Dünya çapında

Detaylı

1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ. Ön büro - Yeni randevu - Randevu arama işlemleri takip edilerek kayıt ekranına ulaşılır.

1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ. Ön büro - Yeni randevu - Randevu arama işlemleri takip edilerek kayıt ekranına ulaşılır. 1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ ÖN BÜRO HASTA KAYIT HASTA ARAMA PROTOKOL ARAMA YENİ HASTA LİSTESİ 1.1. ÖN BÜRO Hasta kayıt işlemi randevulu hasta kayıt ve randevusuz hasta kayıt olmak üzere iki ayrı şekilde

Detaylı

Kanser Taramalarında Güncel Durum Dr. S. Hatice TURAN Kanser Daire Başkanlığı 312 565 60 33 hturan2005@yahoo.com.tr

Kanser Taramalarında Güncel Durum Dr. S. Hatice TURAN Kanser Daire Başkanlığı 312 565 60 33 hturan2005@yahoo.com.tr w w w. k a n s e r. g o v. t r Kanser Taramalarında Güncel Durum Dr. S. Hatice TURAN Kanser Daire Başkanlığı 312 565 60 33 hturan2005@yahoo.com.tr 2015 Yılı Kanser Taramaları 2015 yılında Halk Sağlığı

Detaylı

Elsevier ClinicalKey TM. Sık Sorulan Sorular. İçindekiler. ClinicalKey nedir? ClinicalKey e nereden erişebilirim?

Elsevier ClinicalKey TM. Sık Sorulan Sorular. İçindekiler. ClinicalKey nedir? ClinicalKey e nereden erişebilirim? Elsevier ClinicalKey TM Sık Sorulan Sorular İçindekiler ClinicalKey nedir? ClinicalKey e nereden erişebilirim? ClinicalKey içeriğindeki uzmanlık alanları nelerdir? ClinicalKey ile ne tür bilgilere erişilmektedir?

Detaylı

GATSO T-SERİSİ. Trafik denetlemenin geleceği

GATSO T-SERİSİ. Trafik denetlemenin geleceği GATSO T-SERİSİ Trafik denetlemenin geleceği GATSO T-Serisi: maksimum esneklik minimum maliyet Yol güvenliği Bugünün etkin çözümleri için ihtiyacı: Çok yönlü kullanım T-Serisi rakipsiz kullanılabilirliği

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM NETWORKER GÖZLEMLEME SİSTEMİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM Her tür makinene de kullanılabilir Kullanıcının bilgisayarına ilave bir yazılım yüklenmesi gerekmiyor Bağımsız

Detaylı

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici Şeffaf İnsan Kaynakları Aktif personel Etkin yönetici HR-WEB ile Fark Yaratacak uygulamalar! HR-WEB İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetimi çözümümüz, uzun yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz ve iş dünyasının

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu LOGOBI LOGOBI İş Zekası Platformu İnternet veya intranet ortamlarda

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 4.5 Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

PROFESYONELİNE BIRAKIN! ISIL İŞLEM TESİSİNİZİN YÖNETİMİNİ. Eagleye Heat Treatment Quality & Management System

PROFESYONELİNE BIRAKIN! ISIL İŞLEM TESİSİNİZİN YÖNETİMİNİ. Eagleye Heat Treatment Quality & Management System Eagleye Heat Treatment Quality & Management System ISIL İŞLEM TESİSİNİZİN YÖNETİMİNİ PROFESYONELİNE BIRAKIN! HQM; ısıl işlem tesisinizdeki üretim süreçlerini izler ve hızlandırır Esnek ekran geçişleri

Detaylı

İnnovative Technology For Humans

İnnovative Technology For Humans İnnovative Technology For Humans Lineer Tarama İle Gerçek Boyutta 1 Metreye Kadar Tek Parça Hızlı Dijital Çekim Tüm Vücut için Dijital radyografi sistemi Yüksek Görüntü Kalitesi ve Düşük radyasyon - Mükemmel

Detaylı

İşletmenin en çok ve an az ziyaret aldığı zamanları belirleme

İşletmenin en çok ve an az ziyaret aldığı zamanları belirleme TEKNOLOJIMIZ En son görüntü işleme teknolojilerini kullanarak, istenilen her noktada, geçen insanları sayar,detaylı sayma raporlarını ofisinize kadar getirir.mağazalarda, alışveriş merkezlerinde,her türlü

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

PA Textile&Apparel. Yenilik ve gelişme vaadiyle Tekstil & Konfeksiyon sektörüne sektörün en iyi uygulamalarını götürmek. www.pa-textileapparel.

PA Textile&Apparel. Yenilik ve gelişme vaadiyle Tekstil & Konfeksiyon sektörüne sektörün en iyi uygulamalarını götürmek. www.pa-textileapparel. PA Textile&Apparel Yenilik ve gelişme vaadiyle Tekstil & Konfeksiyon sektörüne sektörün en iyi uygulamalarını götürmek. www.pa-textileapparel.com PA T&A Tekstil & Konfeksiyon Özel Yazılımlar PA Tekstil

Detaylı

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 İÇERİK 1. Ar-Ge Hedeflerimiz 2. Ar-Ge Önceliklerimiz 3. Teknoloji Yatırımlarımız 4. Ar-Ge Projelerimiz

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve E-Dönüşüm E-Devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Değerlendirme Türk Hava Kurumu Üniversitesi 03.01.2014

ECE-581 E-Devlet ve E-Dönüşüm E-Devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Değerlendirme Türk Hava Kurumu Üniversitesi 03.01.2014 ECE-581 E-Devlet ve E-Dönüşüm E-Devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Türk Hava Kurumu Üniversitesi 03.01.2014 Onat YAMAK onatyamak@yandex.com ECE 581 1 ECE 581 2 Bulut Bilişim Nedir? Olumlu yanları nelerdir?

Detaylı

Tesisat Mühendisliğinde Dijital Uygulamalar. Dr. Ahmet Selami ÇALIŞKAN TEKHNELOGOS Genel Müdürü

Tesisat Mühendisliğinde Dijital Uygulamalar. Dr. Ahmet Selami ÇALIŞKAN TEKHNELOGOS Genel Müdürü Tesisat Mühendisliğinde Dijital Uygulamalar Dr. Ahmet Selami ÇALIŞKAN TEKHNELOGOS Genel Müdürü E-Proje Bilgisayar katkısını maksimize etmeyi amaçlayan bir meta formattır. Mantıksal ve teknik bütünlüğü,

Detaylı

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş YTÜ TEKNOPARK BİLGİ FORMU Bu formu, YTÜ- TEKNOPARK bünyesinde oluşturmayı düşündüğünüz birim için doldurunuz.

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI Online teknik sayfa A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

1) Radyoloji Modülü İstem Kabul formunda cihaz seçimi yapılmamışsa kabulün engellenmesi (280)

1) Radyoloji Modülü İstem Kabul formunda cihaz seçimi yapılmamışsa kabulün engellenmesi (280) yo Sayfa 1 1) Radyoloji Modülü İstem Kabul formunda cihaz seçimi yapılmamışsa kabulün engellenmesi (280) Radyoloji / İstem Kabul ekranında, işlemler sorgulandıktan sonra İsteme Bağlı Hizmetler alanında

Detaylı

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Kurumsal unsurlar ve BT üzerindeki etkileri ÇEVİKLİK Hızlı hareket edin, çevik ve esnek olun İşletme sahiplerinin %66'sı kurumsal çevikliğin öncelik olduğunu

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. Viero Araç Sayım Sistemi Viero Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı

Detaylı

Microsoft Dynamics AX Hastane Çözümü: MedAX

Microsoft Dynamics AX Hastane Çözümü: MedAX Microsoft Dynamics AX Hastane Çözümü: MedAX Microsoft Dynamics AX - HBYS Hastane Yönetim Bilgi Sistemi Hastaneler için özel geliştirilmiş Microsoft Dynamics AX dikey çözümü olan MedAX Hastane Bilgi Yönetim

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

SosyoKopter SosyoKopter

SosyoKopter SosyoKopter SosyoKopter olarak kullandığımız uzaktan kumandalı yüksek teknolojili insansız hava araçları ile istenilen fotoğraf ve videoyu yüksek çözünürlük ile tamamen SosyoKopter ekibi tarafından geliştirilen yazılımlar

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER EĞİTİM PROGRAMLARI MATLAB İLE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ Amaç: Sistem tasarım ve analizinin MATLAB dilinde kolay programlama yoluyla tekrarlanabilir yapılara oturtulması

Detaylı

Sağlık Geçmişim E Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır(şekil3a).

Sağlık Geçmişim E Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır(şekil3a). E NABIZ SAĞLIK GEÇMİŞİM Sağlık Geçmişim E Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır(şekil3a). Şekil3a. Sağlık Geçmişim Ekranı Size ait gerçekleşmiş

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS, araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak kontrol sistemi olarak adlandırılan CHAOS TM,

Detaylı

Genel Bakış. Microsoft Dynamics CRM. Verimliliğinizi artırın.

Genel Bakış. Microsoft Dynamics CRM. Verimliliğinizi artırın. Genel Bakış Microsoft Dynamics CRM Verimliliğinizi artırın. Dinamik İşletme Haline Gelin Pazarlama: Pazarlama Etkinliğinizi Maksimuma Çıkarın Microsoft Dynamics CRM ile kuruluşunuzun pazarlama verimliliğini

Detaylı

201 ı yılından itibaren bu sistemler otomatik olarak çalışmaktadır. Bu sistemler ücretli. geçiş tarifelerini, çalışma bilgilerini, hat

201 ı yılından itibaren bu sistemler otomatik olarak çalışmaktadır. Bu sistemler ücretli. geçiş tarifelerini, çalışma bilgilerini, hat Trafik yönetimi geliştirilmesi ve yolcu bilgilendirmelerinin zamanında teslim edilmesini sağlayan ; birincil olarak trafiği verimli kontrol etmekte, yönlendirmekte, tıkanıklık yönetimi sağlamakta, sıradışı

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi PlaceCam Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi 2014 Telif Hakkı: Bu doküman kısmın veya tamamen kopyalanamaz. İçindeki fikirler ve iş modeli paylaşılamaz. İletişim: Bilgin Yazar, bilginyazar@etgigrup.com,

Detaylı

Türkiye nin lider Şerit ve Tel üreten işletmesi için özel olarak 2014 yılında projelendirilmiş ve geliştirilmiştir.

Türkiye nin lider Şerit ve Tel üreten işletmesi için özel olarak 2014 yılında projelendirilmiş ve geliştirilmiştir. ENTEGRE ŞERİT ÜRETİM YAZILIMI Octopus BS Entegre Şerit Üretim Yazılımı Türkiye nin lider Şerit ve Tel üreten işletmesi için özel olarak 2014 yılında projelendirilmiş ve geliştirilmiştir. Ham döküm girişi

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı