Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Teletıp Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Teletıp Sistemi"

Transkript

1 Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Teletıp Sistemi Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Radyoloji Klinikleri ve Teletıp Sistemi Koordinatörü

2 Integrated Medical and Behavioral Laboratories and Measurement Systems (IMBLMS)

3 Uluslararası trend: Radyolog azlığına karşı teleradyoloji Radyolog sayısı yılda %20 global büyüme gösteren görüntüleme endüstrisi için yetersiz Gün içinde raporlandırılamayan (overflow) incelemelerin büyük kısmı teleradyolojiye gönderiliyor Küçük hastaneler teleradyolojiye %100 bağımlı olmayı tercih ediyor Teleradyoloji hizmeti alınabileceğine ve hasta bakım kalitesinin etkilenmeyeceğine olan güven yeni görüntüleme merkezlerinin açılmasını kolaylaştırıyor

4 Pazarın zorlayıcı etkileri Radyolojik incelemeler günümüzde giderek artan sayıda ve giderek incelen kesitlerden oluşuyor. Radyologlar, hasta sayısı aynı kalsa bile, artık çok daha fazla ve baş edilemez yoğunlukta çalışmak zorunda. o Günümüzde bir filmi okumak çok daha uzun zaman alıyor!!!! Radyologlar bu nedenle daha üretken olmak için iş akış verimliliğini arttırmanın yollarını arıyorlar. o Teleradyoloji bu bağlamda uzaktan film okumadan çok daha fazlası demek!!!!!

5 Pazarın daha da zorlayıcı etkisi Zor, zaman alıcı, az sayıda gerçekleştirilen incelemeler için, hastanede çalışan genel radyologların üst uzmanlık raporları yazabilecek teleradyologlarla işbiriğine gitmesi verimliliğin gerektirdiği bir olgudur. o Pareto prensibi: İncelemelerin %20 si (zor olanlar) tüm çalışma süresinin %80 inini gerektiriyor.

6 Teleradyoloji ilgili klinisyenlere ve dolayısıyla hastalara sunulan radyolojik hizmetin kalitesini yükselttiği ve kaynakların kullanımındaki verimliliği arttırdığı ölçüde faydalı bir uygulamadır. Teleradyoloji, her zaman öncelikle hasta bakımının iyileştirilmesini hedefleyecek şekilde geliştirilmelidir. Teleradyoloji asla hasta güvenliği ve hasta bakım standartlarını tehlikeye düşürecek şekilde radyolog azlığı ile başa çıkmak ya da masrafları kısmak için kullanılmamalıdır.

7 Sağlıkta Yeni Bir Çağ: from hospital-centered to patient-centered medical care Eski nesil «Hastane Merkezli» dağınık bilgi sistemleri Yeni nesil «Birey Merkezli» entegre bilgi sistemleri Bilgi kesintisi yaşamadan istenilen hastaneden hizmet alabilme özgürlüğü Tekrarlanan incelemelerin ortadan kalkması Azami kişisel veri güvenliği Bilgi paylaşımı ve konsültasyon ile doğru tanıya daha erken ulaşma Veriye dayalı erken uyarı mekanizmaları

8

9 Tarihçe - Türkiye İlk bağlantı 1997 PACS Uygulamaları 2000 Özel sektör uygulamaları 2006 Sağlık Bakanlığı Projesi 2008 İstanbul Teleradyoloji Projesi 2009 Askeri Teleradyoloji Projesi 2010 İAKB Teleradyoloji Projesi 1013 İAKB Teletıp Portali 2014

10

11 Gerekçe Başka bir sağlık kuruluşuna başvuran hastanın eski çekim ve tahlillerine erişimini sağlamak Tekrar incelemeleri azaltmak Hastalık sürecinin gelişimi hakkında son hekimi bilgilendirmek Birlik hastanelerinde radyolojik raporlama sürelerini en aza indirmek Radyolog havuzu ile inceleme havuzunu tek bir ortamda birleştirmek Çekim ve rapor kalitesini arttırmak Konsültasyon sistemi ile doğru tanıya ulaşmak Çekim ve raporların «sistematik denetimiyle» uluslararası kriterlere uygun kalite standartlarını uygulamak Nihai hedef, ülkemizdeki tüm radyoloji kuruluşlarını ağ üzerinde operasyonel olarak birleştirmektir.

12 Gerekçemiz T.C. Sağlık Bakanlığı nın temel hedefleriyle örtüşmektedir Maliyetlerin düşürülmesi: o o o Sistemin geliştirilmesi sürecinde kamu-özel birlikteliği, Birçok tesiste aynı sistemin kullanımıyla ölçek ekonomisi, Hizmet alımlara standart sistemin sunulmasıyla maliyetlerin azaltılması Erişimin arttırılması: o o Coğrafi olarak uzak bölgelere erişim, Uzman azlığı ve yokluğunun telafi edilmesi Kalitenin arttırılması: o Entegre kalite kontrol sistemlerinin kurulması

13 Neden teleradyoloji?- Klinik bakış açısı Radyolog dağılımındaki dengesizlik (İş yükü paylaşımı) Radyolog sayısındaki azlık (Gece/acil raporlama) İleri uzmanlık gerektiren hastalar (Yan dal hastaları) Kurumlararası bilgi/görüntü paylaşımı (Gereksiz tekrarların önlenmesi) Çevrimiçi konsültasyon olanağı Uzun raporlama süreleri Rapor kalite ve standardizasyonunun sağlanması Filmsiz/kağıtsız/taşınabilir ortamsız radyoloji Teleradyolojinin en önemli getirisi filmlerin radyologlara ve raporlanmış filmlerin klinisyenlere istedikleri zamanda ve istedikleri yerde sunulmasıdır.

14 Neden teleradyoloji?- İdari bakış açısı Operasyonal verime, etkinliğe, doğruluğa ve zamansal hıza duyulan ihtiyaç o o o Hastaneden raporlama verimsiz ve emek yoğun bir süreçtir. Tanısal inceleme yoğunluğundaki artış hastane ortamında yönetilemez. Film ortamında tanısal bütünlük sağlanamaz. Hekim ilişkilerini koruma ve iyileştirme (klinik bağlantı) Yerel ve bölgesel pazarlarda rekabet gücünün arttırılması Müşteri beklentilerinin karşılanması 14

15 Temel hedefler Esnek mimari Kullanıcı dostu Grafik Arabirimi Milli ihtiyaçlara özgü tasarım Yoğun son kullanıcı eğitimi ve satış sonrası destek Hızlı ve yerli teknik destek Yüksek fiyat/performans dönüşü Sürekli AR-GE Çalışmalarımızın milli teleradyoloji sistemi olarak sonuçlanması temel hedefimizdir 15

16 Yeni fiyat performans paradigması Performans Gelişmiş ülkeler Basitlik Özellikler Gelişmekte olan ülkeler Fiyat Geliştirilen sistem hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin dört temel ihtiyacına yanıt vermekte ve geniş bir pazara hitap etmektedir.

17 Teknoloji XDS+Streaming+VOI+QC Kuzey Anadolu Teleradyoloji Sistemi dünyanın en büyük ve kapsamlı XDS projelerinden birisidir. Sağlık kuruluşları arası veri paylaşımı için dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılan yeni XDS (Cross Enterprise Document Sharing) standartları kullanılmaktadır. Ek olarak radyolojik raporlama, görüntü kalite kontrolü ve rapor kalite kontrolü, videokonsültasyon, diktasyon ve yapılandırılmış raporlama gibi sistemler tek bir çatı altında toplanmıştır. Web tabanlı sistem günümüzde büyük verilerin paylaşımı için kullanılan «streaming» teknolojisini kullanmaktadır. Bu sayede en basit cihazlarla dahi 3 boyutlu analiz gibi en karmaşık işlemler mümkün hale gelmiştir. Tüm verilere akıllı telefonlar da dahil olmak üzere web tarayıcısı olan birçok cihazdan erişmek mümkündür. Farklı doktorların aynı tetkik üzerinde birlikte çalışmasına ve karşılıklı sesli/görüntülü görüşmesine imkan veren telekonsültasyon modülü aynı zamanda EKG, Videoendeoskopi, Sineanjiografi gibi harici video kaynaklarından gelen canlı görüntüleri de paylaştırabilmektedir.

18 Yeni Nesil Dağıtık Görüntü Arşivi Her hastane kendi verisini arşivler Merkeze sadece görüntü referans bilgisi kaydettirilir. Böylece hastanın görüntüleri için her hastaneyi ayrı ayrı sorgulamaya gerek kalmaz Toplam bant genişliği ve arşiv alanı tüm hastanelerin toplamı kadardır. Bu yapı ile yüzlerce hastane aynı platformda buluşturulabilir

19 Eski Nesil Merkezi Görüntü Arşivi Merkezi sistemlerde tüm veriler merkez üzerinden paylaşılır Birkaç hastane için sorun teşkil etmeyecek bu yapı çoklu yapılarda kargaşa yaratır Düşünün ki bir şehirde tüm ulaşım aynı kavşaktan geçerek sağlanıyor...

20 Neden Santralize Yapı Uygun Değil? MERKEZİ YAPI Yüksek bant genişliği Yüksek donanım konfigürasyonu Artan güvenlik ihtiyacı Veri merkezinde sorun çıkınca haberleşme kesilir DAĞITIK YAPI Düşük bant genişliği Düşük ilk yatırım maliyeti Veri merkezinde bir sorun çıksa dahi, hastaneler haberleşmeye devam ederler «and by 2010, it is estimated that the medical imaging will consume 30 percent of the world s data storage.» IBM Global Technology Outlook, 2005 Personalized Healthcare 2010

21 Veri Toplama EKG Verileri, laboratuar sonuçları, epikriz gibi tüm bilgilerin birer kopyası hasta dosyasında saklanır Görüntülerin ise referans bilgileri hasta dosyasına eklenir

22 Klinik Kullanım Tek ekrandan bütün hastanelerin verilerine erişim imkanı Sisteme dahil tüm hastanelerde bulunan hastaya ait görüntü ve belgeleri tek ekrandan takip edebilme İleri düzey araçlarla görüntü değerlendirme Klinisyenler istemlerine yönelik hazırlanan radyolojik raporların kalitesini de değerlendirebilmektedirler

23 Veri Erişimi Hastanın hekimi kendi hastanesinde çekilen görüntülere ve belgelere hastane ağı üzerinden erişir.

24 VPN Ek bir işleme gerek olmadan merkezi hasta dosyası yerel sistem tarafından sorgulanarak hasta dosyasındaki tüm belgeler hekime sunulur.

25 VPN Hastaya ait başka hastanelerde görüntüler varsa bu görüntülerin erişim bilgileri hasta dosyasından alınır. Görüntüler bulundukları hastanenin görüntü sunucusundan doğrudan çekilerek doktor ekranına getirilir. Doktorlar aynı anda birçok hastane görüntüsüne bakabilirler.

26 FSM EAH da yapılan BT incelemesi Haydarpaşa Numune EAH da yapılan röntgen incelemesi ve hasta Hastanın Genel Sekreterliğimize bağlı kurumlarda gerçekleştirilen en son incelemesi Sistemimizde Genel Sekreterliğimize bağlı tüm sağlık tesislerindeki görüntü ve hasta bilgilerine internet ağı üzerinden tek ekranda erişilebilmektedir.

27 VPN EKG, laboratuvar verileri, rapor, epikriz v.b. belgeler doktorun talebi halinde hasta dosyasından çekilerek ekrana getirilir.

28 EKG trasesi Teletıp sistemimiz radyolojik incelemelere ek olarak, EKG, videoendoskopi v.b. birçok yöntemin verilerine erişime olanak tanımaktadır. Bu teknoloji sayesinde örneğin Şile Devlet Hastanesinde elde edilen EKG incelemeleri Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konunun uzmanlarınca gerçek zamanlı olarak değerlendirilebilmektedir.

29 Hastanın Haydarpaşa Numune EAH daki başvurusunda gerçekleştirilen laboratuvar ve diğer inceleme ve kayıtları Anormal değerler otomatik olarak kırmızı ile işaretlenmektedir. HBYS VE LYS sistemleriyle entegrasyon içermeyen, radyologların hastanın klinik bilgilerine erişimine olanak tanımayan teleradyoloji sistemlerinin fonksiyonelliğinden söz edilemez.

30 Merkezi Raporlama Hastanelerdeki tüm radyoloji istemleri her türlü detay bilgiyi içerecek şekilde Merkezi RBS ye aktarılır HL7 Order HL7 Order HL7 Order HL7 Order

31 Merkezi RBS, iş listeleri oluşturur ve radyologlar kendilerine ait iş listeleri üzerinden çalışır

32 İş Listesi üzerinden görevlere hızlı erişim Sisteme dahil tüm hastanelerde bulunan hastaya ait görüntü ve belgeleri tek ekrandan takip edebilme İleri düzey araçlarla görüntü değerlendirme Sesli ya da hazır şablonlar kullanarak yazılı rapor hazırlama

33 Sağlık tesisisleri Teleradyoloji sistemimizde Genel Sekreterliğimize bağlı tüm hastanelerde ve tüm ADSM lerdeki hasta görüntülerine ve hasta dosyalarına (klinik bilgiler) tek portalden ulaşmak, incelemek ve rapor yazmak mümkündür.

34 Görüntü analiz araçları Aksiyel görüntülerden oluşturulmuş sagital reformat görüntüler Teleradyoloji sistemimizde 821 (sekizyüzyirmibir) aksiyel kesitten oluşan görüntünün radyoloji uzmanının evindeki bilgisayara ulaşması ve sagital düzlemde tekrar oluşturulması işlemi toplam 2.4 saniye(iki nokta dört saniye) sürmüştür.

35 Sistemimizde 3 boyutlu görüntü oluşturma ve analiz gibi tüm ileri işlemler bile web üzerinden gerçek-zamanlı olarak yapılabilmektedir. Toplam 570 kesitten oluşan görüntünün teleradyoloji uzmanının kişisel bilgisayarına yüklenmesi ve 3 boyutlu görüntü oluşturulması yaklaşık 5 sn (beş saniye) sürmüştür.

36 Ümraniye EAH da gerçekleştirilen meme ultrasonografisine ait görüntü Teleradyoloji sistemimizde her türlü radyolojik incelemeye on-line erişilebilir. Bu durumda örneğin FSM EAH da gerçekleştirilecek bir meme ultrasonografisi geçen yıl Ümraniye EAH da yapılmış, kağıda kaydedilmemiş, ya da çıktısı hastaca kaybedilmiş ya da zamanla solmuş inceleme ile karşılaştırılabilir.

37 Üst uzmanlık Teleradyolojinin hastaneler için en önemli avantajlarından biri, üst uzmanlık gerektiren raporlar konusunda yardımıdır. o o Bu yetkinlik özellikle küçük hastanelerdeki radyologlarda bulunmaz. Hastane radyologları artık o kadar çok çeşitli yöntemlerle uğraşmak zorundadır ki, tüm bu alanlara adapte olmaları mümkün değildir. Hastanenin genel radyoloğunu üst uzmanlıkta yetkin olmaya zorlamaktansa raporların %5-10 unu delege etmek ekonomik olarak daha uygundur. o Hem hastanede okunan genel raporların, hem de teleradyoloji servisleri tarafından okunan incelikli raporların doğruluğu artmaktadır. Bu ihtiyaç özellikle yan dal programlarının (transplant merkezi, mikrocerrahi merkezi, onkoloji merkezi, vs) kurulmaya çalışıldığı hastaneler için önemlidir.

38 1 saat önce yapılmış ilk anjiyografi Henüz tamamlanmış olan anjiyografinin hareketli görüntüleri Teleradyoloji sistemimizde hareketli (video) görüntülere on-line erişilebilir. Özel streaming teknolojisi ile görüntülerin yüklenmesini bekleme ve hareketli görüntülerde takılma olmaz. Dr. Siyami Ersek GKDC EAH da henüz tamamlanmış olan anjiyografi Beykoz ilçesinde ikamet etmekte olan radyoloji uzmanının evine 30 fps (saniyede 30 görüntü) hızında gelmektedir.

39 Problem Çözücü Teleradyoloji, günümüzde kullanışlı bir mesai dışı hizmeti olmaktan çok daha fazlası haline gelmiştir. Artık, daha çok, gerçek bir problem çözücüdür. Yardıma ihtiyacınız olduğunda artık uzaklara bakmamız gerekmektedir.. Teleradyoloji ihtiyaç duyduğumuz yardımı önümüzdeki ekrana ve parmaklarımızın ucuna getirmektedir!

40 Üst uzmanlık alanı seçimi Telekonsültasyon Uzman seçimi Ekran paylaşımı, mesajlaşma ve video görüşme

41 O sırada on-line olan konsültan hekimin görüşmeye davet edilmesi Konsültasyon istenen uzmanlık alanının seçilmesi

42 Teleradyoloji şüphesiz ki radyologların yaşam kalitesini yükseltmektedir: ama daha da önemlisi hastalara yönelik yorumların kalitesini iyileştirmektedir. Off site Teleradiology : The pros, Radiology

43 Dış merkezler / İkinci görüş Sistem dışından CD, DVD, ya da USB üzerineki bir görüntünün sistemimize raporlama/konsültasyon için yüklenmesi Türk hastalar için TC no, yabancı ülke vatandaşları için pasaport no girişi Teleradyoloji sistemimizde dış merkez ve ülkelerdeki hekimler sisteme hastalarına ait görünüleri yükleyebilir, görüntüler teleradyologlarımız tarafından rapor edildikten sonra bu görüntü ve raporlara dışarıdan erişebilirler.

44 Dış merkezden konsültasyon için yüklenen görüntü sisteme başarı ile yüklenmiş ve raporlamaya gönderilmiştir. Raporlama bittikten sonra hekim bir mesajla bilgilendirilecektir.

45 Birliğimiz dışında çalışan hekimlerce konsültasyon ya da raporlama için sistemimize yüklenmiş hasta dosyalarına erişim Başka kurumlarda, hastane/merkezlerde ve hatta başka ülkelerde çalışan hekimlerin sistemimize yükledikleri görüntülere konsültasyon ve rapor amaçlı erişilebilmektedir.

46 Dış bir merkezden yüklenmiş röntgen incelemesinin raporlama için teleradyolog tarafından kabul edilmesi Başka kurumlarda, hastane/merkezlerde ve hatta başka ülkelerde çalışan hekimlerin sistemimize yükledikleri görüntülere teknik olarak rapor yazmak (ikinci görüş vermek ) mümkündür

47 Dünyadaki temel soru: Kalite nasıl sağlanacak? Her zaman rapor okuyacak birileri bulunabilir: = Risk Teleradyoloji sistemimiz geliştirdiğimiz kalite kontrol sistemleriyle riskleri minimize etmektedir. Kalite Görüntülerin yetersiz olması durumunda klinik problemi yanıtlamak mümkün olamayacağından, sistemimiz görüntü kalitesinin uluslararası normlara göre sürekli değerlendirilmesini sağlamaktadır. Dünyadaki en ileri kuruluşları inceledik Çok daha iyisini tasarladık!

48 Çekim kalite kontrolü Anadolu Kuzey Çekim Kalite Güvence Sistemi ve Standartize Süreci İnceleme Rutin MRG (6 inceleme/6 ay) Rutin BT (4 inceleme/6 ay) Rutin Mamografi (2 inceleme/6 ay) Rutin Direkt grafi (2 inceleme/ 6 ay) İnceleme Yetersiz MRG (tümü) Yetersiz BT (tümü) Yetersiz Mamografi (tümü) Yetersiz Direkt grafi (tümü) Teleradyolog Süpervizör radyologlar Denetçi Denetçi Derecelendirme ölçeği Değerlendirme Derecelendirme ölçeği Değerlendirme Geri Bildirim Tele konferans

49 Parametre Beklentileri karşılamayan (1) Beklentileri karşılayan (2) Beklen6tileri aşan (3) Parametre Beklentileri karşılamayan (1) Beklentileri karşılayan (2) Beklen6tileri aşan (3) Parametre Beklentileri karşılamayan (1) Beklentileri karşılayan (2) Beklen6tileri aşan (3) Parametre Beklentileri karşılamayan (1) Beklentileri karşılayan (2) Beklen6tileri aşan (3) Parametre Beklentileri karşılamayan (1) Beklentileri karşılayan (2) Beklen6tileri aşan (3) Parametre Beklentileri karşılamayan (1) Beklentileri karşılayan (2) Beklen6tileri aşan (3) İAKB 8-Nokta Görüntü Kalite Derecelendirme Ölçeği Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme 1 (Baş/Boyun) İnceleme 2 (Omurga) İnceleme 3 (Kas-İskelet) Sekans protokolü Sekans protokolü Sekans protokolü Anatomik kapsama Anatomik kapsama Anatomik kapsama Görüntüleme düzlemleri Kontrast Çözünürlük Görüntüleme düzlemleri Kontrast Çözünürlük Görüntüleme düzlemleri Kontrast Çözünürlük Zorunlu modül Gürültü Gürültü Gürültü Artefaktlar Artefaktlar Artefaktlar Etiketleme Etiketleme Etiketleme İnceleme 4 (Gövde) İnceleme 5 (MR Anjiyografi) İnceleme 6 (Kardiyak) Sekans protokolü Sekans protokolü Sekans protokolü Anatomik kapsama Anatomik kapsama Anatomik kapsama Görüntüleme düzlemleri Görüntüleme düzlemleri Görüntüleme düzlemleri Kontrast Çözünürlük Kontrast Çözünürlük Kontrast Çözünürlük Opsiyo n modül Gürültü Gürültü Gürültü Artefaktlar Artefaktlar Artefaktlar Etiketleme Etiketleme Etiketleme

50 Hastanın BT incelemesi uygun olarak gerçekleştirilmediği kanaatine varan teleradyolog incelemeyi raporlamayı sakıncalı görmüş ve incelemeyi tekrar gerçekleştirilmek ve/veya sistem yöneticilerince incelenmek üzere reddetmeye karar vermiştir.

51 Bu durumda teleradyolog ekranında beliren kalite kontrol sistemini (8noktalı İAKB çekim kalite güvencesi skalası) kullanarak kalite kontrol görevi gerçekleştirir. Aynı sistem görüntüleri belli bir algoritma dahilinde denetçilere otomatik olarak da paylaştırmaktadır.

52 Rapor kalite kontrolü Anadolu Kuzey Rapor Kalite Güvence Sistemi ve Standardize Süreci Rapor Tüm raporlar x (2/100) Rapor Çelişkili raporlar x (100/100) Denetçi Süpervizör radyologlar Denetçi Değerlendirme Meslektaş radyologlar Derecelendirme ölçeği Değerlendirme Derecelendirme ölçeği Geri Bildirim Tele konferans

53 İAKB 5-Nokta Rapor Kalite Derecelendirme Ölçeği Hata Düzeyi Hata Tanımı 1 Yazım hatası. Potansiyel klinik önemi yoktur. 2 Atlanmış insidental bulgular. Anlamlı klinik önemi yoktur. 3 Acil olmayan hastada atlanmış bulgular/tanı. Anlamlı akut klinik önemi yoktur. 4 Acil hastada atlanmış bulgular/tanı. Anlamlı akut klinik önemi vardır. 5 Ciddi hata. Hayatı tehdit etmektedir. Eurad Consult IOC a 2 4 3b/4 3 vrad 4 4 4/5

54 Üst uzmanlığa sahip radyologlar ve «hastaların müdahil hekimleri» birlik genelinde çekilen raporların kalite değerlendirmelerini yapabilmektedirler. Rapor Kalite Kontrolü tarafımızdan geliştirilen İAKB 5-Nokta ölçeğine göre yapılmaktadır.

55 Kişisel Verilere Erişim Hastanın incelemesi sırasında kendisine verilen şifre

56 Hasta TC nosu ve şifresiyle sadece şifresinin geçerli olduğu incelemesine ve raporuna erişebilir. Teleradyoloji sistemimizde hastalar CD almak için hastaneye geri dönmek, CD leri saklamak, başka hekimlere muayene olduklarında bu CD leri götürme zorunda olmamak ve açılmayan CD ve programların sıkıntısını yaşamak zorunda değildir. Hastalarımız isterlerse belirtilen «tek» inceleme için şifrelerini hekimleriyle paylaşabilir.

57 Karar destek sistemi Teleradyoloji sistemimiz karar destek ekranlarımızdan çevrimiçi güncellenen verilerle takip edilmektedir. Son 7 günlük toplam çekim Son veri bağlantısı zamanı Tesislerin bağlantı durumları Kurum detayları Son 30 günlük değişim trendi Son 6 aylık çekim sayıları

58

59 Mobilite Mobilitenin her zamankinden daha önemli olduğu günümüzde teletıp alanındaki en önemli bilişim ilerlemelerinin başında gelmektedir. Artık hekimler hastalarının tüm dökümanlarına ve görüntülerine «hemen her yerden» «hemen her şeyle» erişebiliyorlar.

60 Teleradyoloji sistemi her türlü tanısal ekran yapısıyla uyum gösterecek şekilde çalışmaktadır (Bu örnekte 3.0 MP TEK DICOM ekran ortamı seçilmiştir).

61 Teleradyoloji sistemimiz çok geniş bir kitleye hizmet verebilmesi için Yazılımsal ve donanımsal olarak benzer sistemlere göre daha hızlı olacak şekilde tasarlandı Tabletler ve akıllı telefonlar için optimize edildi.

62 (=Sürdürülebilirlik) Teletıp sistemimiz hastanelerimizde devrim yaratan bir yöntem olmasının ötesinde önemli bir sosyal etki projesidir! Toplum için Hastane seçme özgürlüğü Kişisel verilere erişim Aile hekimlerinin takip güvencesi Doktorların diğer meslektaşları ile iletişim kanallarının genişlemesi Doğru bilgiye kısa sürede erişim Çevre için Daha az materyal kullanımı Daha az enerji kullanımı Daha düşük atık üretimi Karlılık için Görüntüleme cihazlarının verimliliğinin artması Personel verimliliğinin artması Sağlık turizminin güçlenmesi Sosyal Etki Ülkemizde tedavi gören yabancı hastaların sağlık kayıtlarının kontrolünün kendi ülkelerindeki doktorları tarafından da yapılabilecek böylece sağlık sektörümüze olan güven artacaktır.

63 Ekonomik ve çevresel etkiler Tekrarlanan çekimlerin ortadan kaldırılması ile radyolojik tetkik maliyetleri %3-8 azalmıştır. Raporlama hizmetlerinin maliyeti üçüncü parti teleradyoloji sistemlerine olan ihtiyacın ortadan kalkmasıyla %10-20 oranında azalmıştır. İleri konsültasyon sistemi ile eksik tanılardan kaynaklı maliyetler azalmıştır. Radyolojik film basımına, tetkik çıktılarına ve radyoloji CD/DVD lerine olan ihtiyaç sonlanmıştır.

64

65 Sağlık bilişimi AR-GE si İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğinin en önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır.

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim Dijital hastanenin kalbi teknoloji Yeşil Bilişim önsöz vizyon >> Dijital hastaneye dönüşüm süreçlerinizde yanınızda olacak önemli bir kaynak Sağlık sektöründe yaşadığımız hızlı değişim, biz sağlık kuruluşlarının

Detaylı

HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Ders Notları Bursa, 27 Şubat 2009 Bursa, 27 Şubat 2009 Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Elinizdeki

Detaylı

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi MEDOFAS HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HIZ PRESTİJ ZAMAN BAŞARI KARLILIK TEKNOLOJİ ULUSLAR ARASI SAYGINLIK AKREDİTASYON KALİTE kazandırır HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Gündem 1 2 3 4 5 Tanımlar Hasta

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

Merhaba. İkinci sayıyı çıkarmanın heyecanını SABİYAP

Merhaba. İkinci sayıyı çıkarmanın heyecanını SABİYAP Merhaba Yasin Keleş Sağlık Bilişim Yöneticileri Açılımı Platformu Başkanı İkinci sayıyı çıkarmanın heyecanını sizler ile paylaşmak istiyorum. İlk sayı belki heyecanlıydı ama ikinci sayıyı çıkarmak çok

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

Her şey sağlıklı yaşam için

Her şey sağlıklı yaşam için Temmuz 2008 Her şey sağlıklı yaşam için Bir ülkedeki sosyal refahın ve gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olan sağlık alanına yapılan yatırımlar her geçen gün biraz daha artıyor. Doktorlar,

Detaylı

www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 wifi 21x29,7.indd 1 4/30/09 4:39 PM

www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 wifi 21x29,7.indd 1 4/30/09 4:39 PM www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 editörden Sağlığa giden yol bilgiden geçer Değerli dostlar, Yasin Keleş Saðlýk Biliþim Yöneticileri Açýlýmý Platformu Baþkaný Sabiyap yazarlarımızın sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır.

Detaylı

Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları

Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Dr. Bilal Ak Ankara Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü Abstract:

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

Önce Kadın. Vodafone. Vodafone Vakfı'nın Desteğiyle. Mobil Teknolojilerin Kadınların Güçlenmesindeki Rolü

Önce Kadın. Vodafone. Vodafone Vakfı'nın Desteğiyle. Mobil Teknolojilerin Kadınların Güçlenmesindeki Rolü Önce Kadın Mobil Teknolojilerin Kadınların Güçlenmesindeki Rolü Vodafone Vodafone Vakfı'nın Desteğiyle İçindekiler Bu rapor, Vodafone Vakfı'nın desteği, Oxford Üniversitesi Saïd İşletme Fakültesi ve Accenture

Detaylı

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER Başarının Anahtarı Karar mı? Kader mi? Bilgiye Dayalı Yönetimde Son Trendler BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER BAŞARININ ANAHTARI KARAR MI? KADER Mİ? Kuruluşların başarısının anahtarı üretimden pazarlamaya,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Birlik Bilgi Yönetim Platformu (BBYP) Nedir? Genel Sekreterliğin birlik hastaneleri

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3066 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1999 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I Yazarlar Erdinç YÜKSEK (Ünite 1-4) Gökçe AKAR (Ünite 5) Haluk ŞANLI (Ünite 6) Editör Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş.... 4 2 H.E.L.P Projesi Tanıtımı.... 6 3 Hastalar ve hastane personeli gerçekten ne istiyor-gözlemsel araştırma sonuçları...9 4 H.E.L.P

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Elektronik ticaret özellikle internet

Detaylı