TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ VERİSİ SATIN ALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ VERİSİ SATIN ALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ VERİSİ SATIN ALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü 2013

2 1. KONU TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından verilecek olan yayınlar için Elektronik Program Rehberi (EPG) verilerinin alımı. 2. AMAÇ TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından, Kablo TV de yayını yapılan sayısal kanallara EPG bilgisinin eklenmesi. 3. KAPSAM Bu Teknik Şartname, hizmetlerin satın alınması ve mevcut sistemle entegrasyonun yapılması için gerekli asgari şartları kapsamaktadır. 4. TANIMLAR TÜRKSAT : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. yi FİRMA : Kablo şebekesi üzerinden verilen sayısal TV ler için EPG bilgisini üreten, düzenleyen tüzel yapıdaki çözüm ortağını, EPG : Elektronik Program Rehberini, İNTERAKTİF HİZMETLER : Aboneden geri dönüş bilgisi gerektiren, ileri yönde kablo şebekesini kullanan, geri yönde ise Kablolu TV, PSTN veya kablosuz iletişim kanallarını kullanarak verilen hizmeti, DVB SI : Sayısal video yayıcılığı sistemi için servis bilgisi standartlarını, TELEDÜNYA : Kablo Tv şebekesi üzerinden yapılan sayısal yayını ÜRÜN : Teledünya için Sayısal video yayıncılığı kanalları için DVB SI standartlarına, WEB TV için TV-Anytime standartlarına uygun EPG bilgisini, ABONE : TÜRKSAT ile kablo şebekesi üzerinden sayısal TV yayını ve İNTERAKTİF HİZMETLER inden yararlanmak için sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişiyi, SÖZLEŞME : Kablo şebekesi üzerinde bulunan sayısal kanallara ait EPG bilgisinin doğru ve DVB SI standartlarına uygun bir şekilde oluşturan firma ile imzalanan sözleşmeyi, GÜN : Aksi belirtilmedikçe takvim gününü, PROJE : EPG verisinin hazırlanıp hizmete sunulmasını İfade eder. 2/9

3 5. GENEL ŞARTLAR 5.1. Bu satın alma işine katılacak FİRMA lar, Teknik Şartnamenin her bir sayfasının altını kaşeleyecek ve imzalayacaktır. Bu kaşe ve imzalar sayfalardaki tüm maddelerin FİRMA tarafından okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği anlamına gelecektir Firmalar, teknik şartnamede belirtilen ve istenen koşulları karşılayamadıkları maddeleri açıklayacaklar, önerileri varsa iletecekler ve olumsuz cevap verilmeyen tüm maddeler firma tarafımdan olumlu yanıtlanmış sayılacaktır EPG bilgilerinin temini ve oluşturulması, ilgili T.C. Kanunları ve mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapılacaktır ÜRÜN ler için teklif edilen herhangi bir üstünlük veya özel şartlar varsa, bu durum FİRMA tarafından teklifte belirtilecektir Firma teklifini kanal başı aylık ücret olarak yapacaktır TÜRKSAT, Teledünya ve WEB TV de hizmete sunduğu kanallardan istediğini çıkarmakta veya yeni kanal eklemekte serbesttir Yeni eklenen kanallar için EPG hizmeti ücretlendirilmesi kanal birim fiyatı üzerinden yapılacaktır. 5.8 Bir aylık ücret skalası içinde yapılan kanal değişikliklerinde kıst hesabına göre ücretlendirme yapılır. 5.9 Teklif değerlendirme komisyonu, gerek gördüğünde yazılı veya sözlü açıklama veya ÜRÜN hakkında bilgi ve belge isteyebilir. Bu talebin, izin verilen süre içinde karşılanması firma sorumluluğundadır Bu şartnamede yer almayan konularda, Uluslararası Standartlar Kurumu (ISO), Türk Standartlar Enstitüsü (TSE/TSE-ISO) ve IEEE nin ilgili standartları ve tüketiciyi koruma yasaları geçerli olacaktır Teklif edilen ÜRÜN lerin teknik özelliklerini içeren dokümanlar, teklif ile birlikte verilecektir. Firmalar tekliflerinde yer verdikleri tüm dokümanların soft kopyalarını (CD, disket, vb. ortamlarda) teklifleri ile birlikte vereceklerdir Uygulama aşamasında TÜRKSAT tarafından önerilerek sistemin bütünlüğünü bozmamak şartıyla ve karşılıklı mutabakata varılarak sistem verimliliğini artıracak değişiklikler yapılabilir Hizmet, sözleşmenin her iki tarafta imzalanmasına müteakip 15 gün içinde verilmeye başlanacaktır Hizmet verilen ayı takip eden ayın ilk 5 gününde hakediş TÜRKSAT a teslim edilir. Ödeme TÜRKSAT muhasebe biriminin ay içerisindeki ödeme takvimine göre yapılır. 6. ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ TEKNİK ÖZELLİKLER 3/9

4 6.1 EPG içerik temel alt yapısı 6.2 EPG bilgisi toplama EPG bilgisi yazma ve düzenleme EPG bilgisinin doğru olmasını sağlamak, EPG bilgisinin mevcut sistemlerle iletilebilecek ve alınabilecek şekilde teknik açıdan hazır hale getirilmesin den oluşacaktır. 6.2 Firma Teledünya ve WEB TV için EPG bilgisi sağlayacaktır. 6.3 Teledünya EPG bilgisi EK-1 de markası, modeli ve özellikleri verilen EPG server teknik özelliklerine uygun olarak üretilecektir. 6.4 WEB TV için EPG bilgisi Tv-Anytime standartlarında XML formatında olacaktır. 6.5 EPG bilgisinin içinde her program için izleme yaşı sınırı bilgisi doğru şekilde bulunacaktır. 6.6 EPG bilgisi Türkçe kanallar için Türkçe dilinde olacaktır. 6.7 EPG bilgisi, yayın dili Türkçe olmayan kanallar için İngilizce olacaktır. Bununla birlikte TÜRKSAT ın gerekli teknik alt yapı desteği sağlaması ve talep etmesi durumunda EPG bilgisi, yayın yapılan kanalın dilinde olacaktır. 6.8 EPG bilgisi ETSI EN Digital Video Broadcasting (DVB) Specification for Service Information (SI) in DVB systems ve ETSI EN Electronic Programme Guide (EPG) Protocol for a TV Guide using electronic data transmission standardlarına uygun olacaktır. 6.9 EPG verisi her gün saat 23:00 ile 24:00 arası yerel kanallar için ileriye doğru 3 (üç) günlük, diğer kanallar için ileriye doğru 7 (yedi) günlük bilgiyi içerecektir Teledünya için EPG bilgisinin iletimi FTP protokolü ile VPN (Virtual Private Network) üzerinden yapılacaktır. VPN istemci TÜRKSAT tarafından sağlanacaktır. VPN istemciye uygun donanım ve yazılım sağlamak FİRMA nın yükümlülüğündedir WEB TV için XML formatında hazırlanan EPG bilgisi Türksat tarafından belirtilecek olan WEB ara yüzüne upload edilecektir EPG verisi TÜRKSAT tarafından belirlenecek bir web sayfasında yayımlanacaktır. Web sayfası ile ilgili donanım TÜRKSAT tarafından sağlanacaktır. Sağlanacak olan bu donanım üzerinde web sayfası ile ilgili tasarım, kodlama, bakım vb. bütün işlemler FİRMA nın sorumluluğunda olup sözleşme süresince ücretsiz olarak yapılacaktır. Web sayfasındaki bilgiler ile EPG sunucu üzerindeki veriler aynı olacaktır EPG hizmeti için sağlanan veriler Ek-2 de belirtilen tabloya uygun olacaktır. 4/9

5 6.14 TÜRKSAT, verdiği yayın hizmetine göre Ek-2 de belirtilen verilerde değişiklik yapmakta serbesttir EPG bilgisi gerçek zamanlı olarak güncellenecektir FİRMA, 7/24 esası ile yayınları takip edecek ve yayın akışı ile EPG verisi arasındaki uygunsuzlukları Türksat ın uyarısına gerek kalmadan 10 (on) dakika içinde giderecektir Yayın yapan TV kanalı tarafından yayın akışında Canlı Yayın Bağlantısı, Ulusa Sesleniş Konuşması, reklam sarkması v.b. sebeplerle ani değişiklik yapılması durumunda EPG verisinde gerekli değişiklik FİRMA tarafından 10 (on) dakika içinde yapılacaktır EPG bilgisi yedeklilik açısından TÜRKSAT tarafından belirlenecek farklı bir FTP adresine depolama amaçlı gönderilecektir FİRMA teklifle birlikte vermek üzere Teledünya ve Web TV için XML formatında örnek EPG bilgisi hazırlayacaktır Teledünya EPG hizmeti için başlangıç olarak Ek-3 de belirtilen TV kanalları için hizmet alınacaktır Hem Web Tv de hem de Teledünya da bulunan aynı Epg bilgisine sahip kanalar için tek bir kanal ücreti ödenir WEB TV deki kanal Teledünya da bulunmaması halinde yeni kanal Firmanın kanal başına teklif edeceği fiyat üzerinden ücretlendirilir Firma Yayıncıdan EPG bilgisi alamadığı kanalları TÜRKSAT a bildirecektir. Aksi takdirde 7.3 maddesindeki ceza uygulanır Türksat EPG hizmet bilgisi aldığı kanalı WebTV, Teledünya SD/HD şeklinde farklı service Id lere sahip birden fazla Kanal için kullanabilir. Aynı EPG bilgisine sahip Farklı service Id ler için tek kanal EPG ücreti ödemesi yapılacaktır TÜRKSAT tarafından talep edilmesi durumunda hazırlanan XML dosyasındaki Türkçe ğ, ş, İ, ı, ö, ü, ç harfleri g, s, I, i, o, u, c küçük/büyük harfleri ile değiştirilmelidir TÜRKSAT, kendisine sağlanan EPG verilerini istediği platformdan (mobil, web vb.) yayınlamakta serbesttir Firma, 7/24 saat her türlü arıza ve yayın akışı sorununu çözebilecek yetkin bir personelin ismi ve iletişim bilgilerini TÜRKSAT a teklifte bildirecektir. 5/9

6 7. CEZALAR 7.1 EPG bilgisinde belirtilen zaman ile gerçek yayın zamanı arasında fark olması durumunda 18:00-24:00 saatleri arasında, 5 dakikayı geçen zaman farkları için; zaman farkındaki her dakika için Dakika x 10 TL, 00:00-18:00 saatleri arasında 10 dakikayı geçen zaman farkları için zaman farkındaki her dakika için Dakika x 8 TL ceza kesilir. Söz konusu cezai durumların günde 3 den fazla oluşması durumunda zaman dilimlerine ait cezalar %20 artırılacaktır. 7.2 EPG de verilen yayın bilgisinden tamamen farklı bir programın yayında olması durumunda (EPG deki bir önceki program, mevcut program ve bir sonraki program bilgisinin yayında olan programdan farklı olması durumu) her program için 50 TL ceza kesilir. Söz konusu cezai durumun günde 3 den fazla olması durumunda cezalar %20 artırılacaktır. 7.3 EPG bilgisi istenen kanallardan herhangi birisi için EPG verisi sağlanmadığı durumlarda, EPG verisinin sağlanmadığı her saat için 25 TL ceza kesilir. 7.4 Cezaya konu durum TÜRKSAT tarafından e-posta yolu ile Firmaya iletilecek cezaya konu durum düzeltilince Firma sorunun giderildiğini mail yoluyla TÜRKSAT a bildirecektir. 8. EKLER: 1. EPG Server XML Dosya Formatı Özellikleri 2. EPG bilgisinde bulunacak veri alanları 3. Başlangıçta EPG Hizmeti Verilecek Yayın Listesi 6/9

7 EK-2 EPG BİLGİSİNDE BULUNACAK VERİ ALANLARI Kanal İsmi Program Başlama Saati Program Adı Program Kategorisi (Haber, film, müzik vb.) Sunucu İsmi Genel/Kısa Özet Fotoğraf Filmin Kategorisi (Komedi, aksiyon, dram vb.) Yapım Yeri Senarist Oyuncular Yazar Yayın Tarihi Program Bitiş Saati Programın Orjinal Adı Yayın Türü (Canlı/Tekrar) Uzun Özet Şarkı Akıllı İşaretler Yapım Yılı Yapımcı Yönetmen Eser Spor Kategorisi 7/9

8 EK -3 BAŞLANGIÇTA EPG HİZMETİ VERİLECEK YAYIN LİSTESİ 1 DISNEY CHANNEL 47 TRT 6 93 SİNEMA TV 2 2 EUROSPORT 48 KIBRIS GENÇ TV 94 EGE TV 3 EUROSPORT 2 49 TVEM 95 KON TV 4 BBC HD 50 RUSSIAN TRAVEL GUIDE 96 TMB TV 5 TRACE SPORTS 51 CCTV-9 DOCUMENTARY 97 TV KITCHEN 52 AB MOTEURS 98 KANAL T 7 TRACE URBAN 53 TRT OKUL 99 MİNİKA ÇOCUK 8 VOX HD 54 TRT PLANET TÜRK 9 UNIVERSAL CHANNEL 55 NTV SPOR 101 PLANET PEMBE 10 FOX SPORTS 56 SPORTS TV 102 PLANET SİNEMA 11 ENCYLOPEDIA 57 TRT SPOR 103 PLANET ÇOCUK 12 FX 58 CCTV NEWS 104 FOX CRIME 13 TRT 1 59 SAUDI TV FOX LIFE 14 SHOW TV 60 FENERBAHÇE TV 106 CNN INTERNATIONAL 15 ATV 61 TRT MÜZİK 107 BBC WORLD 16 KANAL D 62 KRAL POP 108 BLOOMBERG TV 17 STAR TV 63 DREAM TV 109 AL JAZEERA ARABIC 18 KANAL 7 64 POWERTURK 110 AL JAZEERA ENGLISH 19 SAMANYOLU TV 65 NUMBER ONE 111 SKY NEWS 20 FOX TV 66 NUMBER ONE TÜRK 112 FRANCE 24 (ING) 21 BLOOMBERG HT 67 TRT ÇOCUK 113 FRANCE 24 (FR) 22 FLASH TV 68 YUMURCAK TV 114 BBC ENTERTAINMENT 23 KANAL A 69 MİNİKAGO 115 DW TV 24 KANALTÜRK 70 CARTOON NETWORK 116 RTL 25 TV 8 71 KIDZ / ANIMEZ 117 TV 5 MONDE 26 BEYAZ TV 72 KIDS-CO 118 DA VİNCİ LEARNİNG 27 HİLAL TV 73 MAXI TV 119 NHK WORLD TV 28 MEHTAP TV 74 TRT BELGESEL 120 KBS WORLD 29 OLAY TV 75 DISCOVERY CHANNEL 121 ARIRANG 30 MESAJ TV 76 NATIONAL GEOGRAPHIC 122 CCTV 4 31 ULUSAL KANAL 77 SCI TECH 123 BRT 32 DOST TV 78 NATIONAL GEOGRAPHIC WILD 124 SEMERKAND TV 33 TRT ANADOLU 79 NATIONAL GEOGRAPHIC ADVENTURE 125 BEA TV 34 TRT HABER 80 ANIMAL PLANET 126 EURONEWS 35 TRT TÜRK 81 DISCOVERY ID 127 CNBC-e 36 NTV 82 DISCOVERY WORLD 128 TRT ARAPÇA TV 83 DISCOVERY SCIENCE 129 TRT AVAZ 38 S HABER 84 YABAN TV 130 KARADENİZ TV 39 CNN TÜRK 85 TNT 131 SİNEMA TV AİLE 40 TGRT HABER 86 E2 132 SİNEMA TV /9

9 Uluslararası Uydu ve Kablo Op 41 HABERTÜRK 87 CINE NEHİR 42 ÜLKE TV 88 ENGLISH CLUB TV 134 DUCK TV HD 43 SKY TÜRK KANAL ANIMAUX 44 BUGÜN TV 90 SİNEMA TV AŞK 136 ESCALES 45 TVNET 91 SİNEMA TV AKSİYON 137 NTV HAYAT 46 A HABER 92 SİNEMA TV 138 CASPIONET 9/9

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No BACKUP YAZILIMI ve STORAGE KAPASİTE ARTIRIMI, YENİ SİSTEM ALIM İŞİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ ALMANAC-PRO YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve İletişim Bilgileri İşbu sözleşme (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), aşağıda Firma ve Müşteri olarak tanımlanan ve Sözleşmenin

Detaylı

3.1. Alan adı (domain): Şâhısa/firnaya/kuruma ait web sitesinin internet üzerindeki adı ve adresidir. www.firmaismi.com gibi.

3.1. Alan adı (domain): Şâhısa/firnaya/kuruma ait web sitesinin internet üzerindeki adı ve adresidir. www.firmaismi.com gibi. MUSA ADSIZ WEB TASARIM ADRESİ WEB (İNTERNET) SİTESİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ WEB (İNTERNET) SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 TARAFLAR Bir tarafta Tahtakale Mahallesi Bayrak Sokak No:04 D:03 Avcılar İSTANBUL

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. AMAÇ: 1.1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nin kurumsal

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXIII. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2013) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2013 yılında düzenlenecek olan XXIII.

Detaylı

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve. 1. TARAFLAR İşbu Al-Sat Yöntemiyle FTTx Versiyon 2 Toptan Satış Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.),

Detaylı

Müşteri Tc No...V.No:... Müşteri V.D.:. Müşteri Tel/Gsm:. Müşteri e-posta:.

Müşteri Tc No...V.No:... Müşteri V.D.:. Müşteri Tel/Gsm:. Müşteri e-posta:. 1 S a y f a /5 CUMHUR SAYAR HOBİ YAZILIM DİZAYN WEB (İNTERNET) SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 TARAFLAR Bir tarafta ;HOBİ YAZILIM DİZAYN Tc No: 37660370440 Gsm: +90 544 603 36 47 Zümrütevler Mah.

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com 1-TEKNİK ŞARTNAME: A TEMEL PRODÜKSİYON ÇALIŞMASI: Bu şartname, İstanbul Maden İhracatçıları

Detaylı

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. 1. TARAFLAR İşbu Al-Sat Yöntemiyle FTTx Versiyon 1 Toptan Satış Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak adlandırılacaktır.),

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. NE STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. NE STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. NE STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD.. (BayMesaj) Adres:50.Yıl Mah.

Detaylı

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-9 KASIM 2014 Antalya. Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-9 KASIM 2014 Antalya. Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 5-9 KASIM 2014 Antalya Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ Bu şartname, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği nin yönetim ve sorumluluğunda

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

Digiturk e hoģ geldiniz. Digiturk ile olan birlikteliğinizde size yardımcı olacağına inandığımız bazı konuları bilgilerinize sunuyoruz.

Digiturk e hoģ geldiniz. Digiturk ile olan birlikteliğinizde size yardımcı olacağına inandığımız bazı konuları bilgilerinize sunuyoruz. Digiturk e hoģ geldiniz. Digiturk ile olan birlikteliğinizde size yardımcı olacağına inandığımız bazı konuları bilgilerinize sunuyoruz. ĠÇĠNDEKĠLER Digiturk e hoģ geldiniz. 1 Ġlk faturanız hakkında 2 Faturamı

Detaylı

T.C. POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ PTT KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETİ ENTEGRASYON VE ENTEGRASYON SONRASI DESTEĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

T.C. POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ PTT KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETİ ENTEGRASYON VE ENTEGRASYON SONRASI DESTEĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 1. TARAFLAR PTT KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETİ ENTEGRASYON VE ENTEGRASYON SONRASI DESTEĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 1.1. İşbu sözleşme; Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Altındağ ANKARA adresinde bulunan

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ Bu şartname 2 (iki) bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm, www.bakka.org.tr adresinde yayında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/23318 KONU : DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM İŞİ SON BAŞVURU TARİHİ: 07.11.2012 Çarşamba / Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda detaylı olarak

Detaylı

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1- TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2- KİTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3- OTOMATİK TEST CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 5 4- İŞİN BAŞLICA

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı