1- MODEL XLT KISA TANITIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- MODEL XLT - 20 1- KISA TANITIM"

Transkript

1 1- MODEL XLT KISA TANITIM Geçmişte akustik kaçak tayiní çalışmaları, işletmecinin kulağını manivelaya dayaması veya tornavida yardımı ile boruya karşı sesin dinlenmesi ile yapılırdı. Bu metod halen daha çok pratisyenler tarafından başanlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bugün ise boıulann değişik malzemelerden yapılması ve işletme şartlannın değişmesi bu eski metodlann uygulanmasını oldukça zor duruma sokmaktadır. Bugün bu metod metal boıulann çok kullanıidığı alanlarda uygulanmaktadır. Plastik veya asbest borulann kullanıldığı yerlerde ise ses geçirmesi çok zor olduğu için bu metod oldukça eski kalmaktadır. Buna ilaveten bu sesi şehirleşme veya trafığin yoğunluğunun getirdiği seste etkilemektedir. Bu dikkat çekici sesler aletin kaçak tayinini belirlenmesine engel olmaktadır. Modern elektronik kaçak tayini yapan aletler ise sadece düşük seviyedeki kaçak sesinin belirlenmesine yaramayıp aynı zamanda yarattıklan özel dikkat çekici seslerle diğer seslerden ayırt edilebilmektedirler. Fisher XI.T - 20 Kaçak dedektörü ve belirleyicisi sudaki anlaşılmazlığı en aza indirmek ve su işletmecilerine yardımcı olmak amacıyla dizayn edilmiştir. Bu alet akustik tayini en iyi şektlde yapmaya çalışır. Aletin kullanılması için boıu uzunluğunun, bağlantı noktalannın vatıalann, boru cinsinin, derinliğin ve planlamanın, basıncın her bir topograñk boru hattında bilinmesi gerekir. Kaçak tayininde uzman olmak için 6 hafta içinde haftada minimum 3 saat cihazla çalışmak gerekir.

2 FISHER M-SCOPE İŞLETME KİTAPÇIĞI MODEL XI.T - 24 KAÇAK TAYlN CİHAZI 1931'den Beri Endüstride Kullanım ÖZELLİKLERİ - Akustik koruyuculu big foot probu - Boru ile direk kontak halinde silindir probu - Yüksek - Toprak kazançlı - amplifikatör - Gece ışıklı älçüm ciha2ı - Granür ve ses beiirleme - Tüm sıvı kaçaklannı tespit eder - Kaset eğitimli - 5 yıl sınırlı garantili

3 PRATİK KAGAK TAYİNİ VE UYGULAMASI Kaçak tayini,mevcut şebekede su kaçaklarının nerede ve ne zaman olduğunu belirlemeye yarayan bir işlemdir. Genellikle bir alanda toplam hizmet debisi ile asıl debi karşılaştınldığında önemli bir fark gözüktüğünde kaçak olduğu anlaşılır. Bu alan belirlenir gerekirse müşteri tarafindan birkaç saat hizmete kapatılır ve alandaki akış izlenir. Tesisin bulunan eski hatt yeni hatta oranla kaçak oranı fazladır. Tabü ki bu duıum yüzeysuyu ve drenaj veya kanalizasyon gibi sistemlerde düşünülür. Son yıllardaki kazılarda -su hatlan zarar görnıüş ve kaçaklar başlamıştır. Yukarıdaki olayları takip ederek sınırlı bir alan belirleyip sistematik olarak işleme bu alanlarda başlayabilirsiniz. Bu aşamada işletmecinin kaçak sesleri belirlediği anlaşılır ki, bu ses ıslık sesi veya çağıltı sesi gibidir ve nonnal kaçak sesinden farklıdır. Pratikte bir kişi bu sesi, siren veya zil sesi gibi feryat eden sesler konusunda deneyim kazanmadıkça tanıyamaz. İdeali ise bilinen kaçak sesini yukan aşağı doğru gezerek dinlemektedir. Bu deneyiminiz yok ise XLT -?0 Eğitim kaseti size bu konuda yardımcı olacaktır. Bir kişinin su sistemini dinlemek için harcayacağı zamanın yerine geçmektedir. Bu yiızden de kişinin hafizasında ses olarak belirli yer etmektedir. Birkaç dinlemeden sonra akış sesine çok yakın olduğu görülmekte ve kaçak sesinin diğerlerinden farklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu ses duyulduğu zaman kısım işaretlenmekte ve tamir edilmesi için küçük bir delik açılmaktadır. Tüm kaçak sesleri birbirinin benzeri değildir ve genellikle iki ses benzersizdir. Eğer kaçak belirleme konusunu anladıysanız nerede kaçak olduğunun

4 bilinmesinin önemi kavranır ve kaçak bulunması daha kolaylaşır. Bu sebeble metodik olarak alanda birbirini takip eden kaçaklar boyunca devam edeceksinizdir. Eğer bu çalışmayı iki kişi yaparsa daha fazla boru hattında kaçak tayini yapılabilir. Bu kişilerden biri cihazın işlevini yapar diğeri ise alanın üzerinde belirli yerlerde işaretleme yaparak giriş noktası ve test noktalannı işaretler. Yukandaki şekli refere alarak başlangıç noktası belirlenir. Vanalar ve bağlantı noktalan işaretlenir. İlk işaretleyeceğimiz nokta bağlantı noktalannın üzerinde olmalıdır. Örneeğin seçilen kısmın sonuna kadar her hafta 20 ft 'de bir. Hiç bir uyarı alamıyorsanız orta noktaya gidiniz ve ters yönde?0 ft'de bir tekrar sezinlemeye çaiışınız. Gene kaçağa rastlamazsanız tekrar başlangıç noktasına gidiniz ve orjinal duyum noktasını ikiye bölerek (A) legi üzerinde çalışınız, daha sonra (B) legi üzerinde çalışınız. Birkaç dakika cihazı refere alınız. Her iki sütunun ilk araştırmasında XLT - 20 üzerinde "No Filter " 'i kullanarak, öncelikle bir kaçak sesi belirlenir. " Band Select" 'a basılır ve frekans kaçak sesini duyrrıak için yavaşça çevrilir. Bu yukanda ve aşağıdaki kaçak sesinde kalıp frekansı oluşturacaktır. Kaçak sesi genellikle E ve F okumalannda bulunacaktır. " Bandwith" düğmesi frekansı hoş bir akortla kontrol eder. Normalde akortu duyuncaya değin pozisyonunda Bandwith düğmesi sola çevirir. Frekans düğmesi en iyi pozisyonu alınca " Bandwith Knob" 'u kaçak sesini verecek şekilde ileriye çevrilir. Bu noktadan sonra, işletıneci ve yardımcısı kaçağın yerini belirlemek için gayret sarfedecektir. "Bìg Foot Probunda" hafıf bir hareketlilik olur ve her bir yerde ölçüm seviyesini kaybeder.

5 Kaçak seviyesinin en yüksek olduğu yerde "' 1" 'lik delik açılır.1/4 " lik paslanmaz çubuk ve çubuklar silindir proble beraber, kaçak sesinin olduğunu asfalttan iterek teyit edebilirsiniz. Bir darbe vuruşu yolu açmaya ve daha ileriye gitmeye yardım edecektir. Bazen açılan delikten su ñşkınr ve yandaki kaçağın kesinlikle oluştuğunu belirler. Delik açmadan önce XLT-20 işletme kitapçığında kaçağı "quartering" yapmayı öğreniniz. AKUSTİK KAGAK BELİRLEME KURALLARININ ÖZETİ 1- Cihazı tanıyınız ve tüm elektrik ve fıziksel bağlantılannı öğreniniz ve böylece şaşırtıcı sesleri ayırt etmeyi öğreniniz. 2- Kaçak belirleme personeli çok dikkalti seçilmelidir. Belirlemeyi yapan kişiyi tek kişi seçerek geliştiriniz. Bu konuda yetenekten çok su korumaya yönelik şevkli ve hararetli kimse önemlidir. Kaçak belirleme boru şebekesini bilen ve burada çalışan kimselerle iyi duyumsaması alan ve metodik olarak çalışma yapan kişilerden oluşmalıdır. 3- Su şebekesinde çeşitli alanlarda aletle çalışarak pratik yapılarak daha fazla kaçak bulunabilir. 4- Eğitim kasetini iyi kalitede bir teypte dinleyiniz. Çeşitli dinlemelerle alandaki amacınızın ne olduğıınu bíleceksiniz. 5- Kazıdan önce kesin olarak yeri belirlerken acele etmeyiniz. II. KACAK SESLERİ Gömülü boru içerisindeki bir delik arasından kaçan basınçlı sıvı üç tip ses yaratır. I.tip sesler deliğe karşı kaçan sıvının yarattığı sürtünmeden dolayı olan sestir ve

6 Hz oranındadır. II. tip sesler toprağa çarpan sıvının çıkardığı sestir. III. tip sesler ise kaçağa yakın oyuk toprağı içinde sıvının dönmesiyle oluşan türbulansın yarattığı sestir. Tip II ve tip III kaçak sesleri genellikle 400 Hz.nin altındadır. III farklı dalga sesi boru arasında gider ve sanki havuza atılan taşın yarattığı girdap gibi toprağın içinde genişler. Bu uzaklık sesin tipine, kaçağın boyutuna, boru çapına ve boru malzemesine, iç basınca ve yerin özelliğine göre değişir. Tip I sesler, tip II ve tip III sesleri basınçtan kısa bir uzaklıkta giderken, kaçaktan kısa bir uzaklıkta sesler duyulacaktır. Kuru, kumlu toprak ses dalgalannı nemli kilden daha iyi iletir. Çünkü nemli killi toprak ses vibrasyonunu absorbe eder. Su emmiş toprak kaçak sesleri için nemli toprakla aynı özelliği taşır. Örneğin veriien bir kaçak sesi bonz içerisinde sadece kunı toprağın bulunduğu yerde 100 ft.lik boru arasında bulunabilir fakat, eğer nemli çamurla dolu ise 5-20 ft arasında bulunur. III. GÜCLÜ SESLER (NQRMAL VE SASIRTICI SESLERi Ses kaçağı alandaki günlük kaçak sesten farklı olarak yayılır. Bonı arasında akan seste bazen, şebekedeki pompanın sesi, sayaç sesi, giden bir makinanın gürültüsü, trafik sesi, enerji istasyonu, yaya giden kimsenin sesi ve vibrasyondan dolayı oluşan sesle kanşık bir ses duyabilirsiniz. Hatta rüzgar bile normal şartlardaki ses seviyesini etkiler.

7 Bu diğer seslerden kaçak sesini iyice ayırt etmek için su şebekesinde gece geçvakit veya sabah çok erken çalışmak gerekmektedir. Hidrophonik silindir prob kullanarak borudaki direk kontak trafik ve yayan giden kimselerin kanştığı sesler aynlabilir. Tüm kaçak belirlemeleri içerisinde, sizin açıklayabileceğiniz normal olmayan sesler bulunabilir ve siz normal olmayan seslerle aralanndaki farkı hizlı ve doğru şekilde anlayabilirsiniz. IV XLT-20 ALETİ VE PARGALARI 1- KONTROL KUTUSU Kontrol aleti alüminyumdan dayanıklı kutu içerisinde muhafaza edilmektedir. Her bir kontrol aletinin fonksiyonu Bölüm 5'de izah edilmektedir. 2- BİG FOOT PROBU Bu prop sadece beton asfaltta kullanılır. Bu kauçuk koruyucu şekli asfaltla kontak halinde iletişimde bulunarak, yerin üstündeki sesleri tutar. Kauçuk koruyucunun üzerinde elle dönen halka aletin altında yer alan diğer seslerin tutulmasına yaramaktadır. 3- HİDROPHONİK SİLİNDiR PROP Bu prop 4'.lik ses çubuğuyla beraber sıkıştınlarak kullanılır. T.Handle ve?4'.den fazla ses çubuğuyla beraber sıkıştınlarak kullanılır. Yerinde çubuğu veya T-handlei sıkıştıracağtnız zaman fazla sıkışmadığından emin olmanız gerekmektedir. Çünkü probtaki elektrik telini fazla sıktığınız zaman içteki tel kınlarak kısa devre yapmaktadır.

8 Ses çubuğuyla beraber prob, vana, ölçüm aletlerine veya boruya geçit kazandırnıak için küçük delikten gider. 24'.lik ses çubuğu veya daha fazlasını ve T-handlela doğru bunun yanına veya yere doğru bu prop itilebilir. SİLİNDİR PROBU : Yüzeye yakın sesleri hesaplamak için 4" proba iliştirilir. Örneğin ince su şebekesi veya borı.ı yalıtımının içine girmesi veya boruyla direk iletişimde olması gibi probun kulanıldığı zaman dik tutulması önemlidir. 4- SES BUBUKLARI Ses çubuklan, derine gömülü olan borularta direk veya dolaylı olarak 24'.lik kesitten, 72' veya daha fazla kısıma kadar bağlanabilir. Aynı zamanda yukanda tarif edildiği şekilde 4'.lik çubuk döşenebilir. 5- T-HANDLE T-HANDLE, HIDROPHOMC SİLİIDİR'in altına, ses çubuklanndan önce geçrnesi için ve probtaki geçilrrıeyi önlemesi için, çubuk yeraltına bastınlırken vidalanır. fi- KULAKLIKLAR Bu kulaklıklar alışılmadık rahatlıkta uzun kullanımlara göre alışılmadık sesleri ayırt etmek ve tüm frekans boyunca mükemmel algılama sağlamak için yapılmıştır. 7- SARJ CİHAZI XLT-20 içerisindeki piller nikel-kadmiyumdan yapılmıştır ve tekrar şarj edilebilirler. Tam şarjlama yaklaşık 16 saat sünnektedír.

9 8- TASIMA BANTLARI İki siyah taşıma bandından biri boyunun arkasından geçirilmekte diğeri ise işletmecinin belinden geçirilerek elleri serbest bıraktınnakta ve kaçak araması sırasında ahenk ayan yapmaktadır. 9- TASIMA KUTUSU Kaplı tahta kutu, her parçayı nakil sırasında korumak için koıuyucu köpükle doldurulmuştur. 10- BOBİN TEL Bu kablo iki dişi girişten oluşmuştur. Bir tanesi XI.,T-20 nin tepesindeki sağ taraf üzerindeki duya girer. Diğeri ise Hydropnonic silindir proptaki veya BİG FOOT şaft üzerindeki duya girer. Giriş hazne içinde ve sıkıştınlmış kilit vida somunu içine sokulur. 11- EĞİTİM KASETİ Teyp ve adaptör kayıt cihazına ve alete yönelim sağlaması ve eğitim için bağlanır. 22 dakikalık kasette bir hikayeyi takiben asıl kaçak sesleri bulunmaktadır. 12- LITTLE FOOT Bu iletim sistemi veya prop altenıatif aksesuardır. Nornıalde kaçak sesini tahta tabana, duvara veya tavana iletmek için kulianılır. Operatör betona karşı proba basar ve kırmızı düğıne ile açar ve kapar.

10 V- KONTROL KUTUSU a) ISIK ÖLGÜSÜ TERTÏBATI : İki pozisyondaki düğme akşam çalışma yaparken ışık vermeye ve ışıkta okumaya yarar. Meterlight kısmına çevinneniz gerekir. Tertibat pozisyonunda, enerjinin ölçüm cihazına gitmesini önler ve sesi kulaklıklara iletir aynı zamanda probu bir yerden diğer yere çevirmeye yarar veya aletten geçen farklı sesleri kapatır. b) VOLUME : Bu kontrol kulaklıklardaki sesi arhnr veya azaltır. c) METER SENS : Bu çeşitli ölçüm duyumlannı kontrol eder ve giriş sinyallerine hareketlilik verir. Eğer giriş sinyali düşük yoğunlukta ise, işletrrıeci ölçüm için gereken tepkilerdeki minimum farklan belirlemek isteyebilir. Ölçüm sensörünü artıracaktır. Eğer ses seviyesi yüksekse ve gereken dalgalanmalar genişse, operatör Metersensi aynı scala üzerinde kalması için düşürmelidir. d) OFFlON TEST SARJI 1 ) OfflOn: Bu yuvarlak düğme dört pozisyondada soldaki taraf Off pozisyonudur. Saat yönündeki ilk pozisyon Oftan On'a döner. 2) BataıYa testi : XLT-20 tekrar şarj edilebilen nikel -kadmiyum pilleri ile doldurulur. Bataıyanın seviyesini kontrol etmek için düğmeyi Off pozisyonundan Batarya Testine çeviriniz. Eğer batarya seviyesi 80'den yukanda ise. Eğer yukanda değil ise aletin şarj besleme cihazıyla yeniden şarjlanması gerekmektedir. 31 BataNa.arlı : Bataryayı şarjlamak için, kontrol kutusunun sağ sonundaki tepenin

11 üzerine, şarj kablosunu prize sokarken sonuna ek olarak bir tıkaç ilave ediniz.115 Volt AC currente kadar ayarlayınız elektrik çıkışı 60 frekansta POWER düğmesini şarj pozisyonuna getiriniz. Bataryanın tam şarjlanması için yaklaşık 16 saat gerekmektedir. Aleti ilk elinize aldığınız zaman kullanmadan önce şarjlayınız. el Fittre tipi : İşletmeci alette 4 elektrik filtresinden birisini seçecektir. Bunlar; 1 ) NO FİLTER (FİTRESİZ1: Düğme bu pozisyonla beraber Tüm sesler birbirine eşit şekilde yayılır. Bu mod nornıalde kaçak araştırmasına başlamak için kullanılır. 2) BAND SELECT (Bant SeGimi) : Bu filtre, pencere dışındakiler reddederken, pencere içinde düşen frekans oranlannı genişletir. "Window" frekans düğmesni kurarak belirlenir. 3) BAND REJECT (Band reddil : Bu fıltre "window" içinde frekansı düşürürken, window dışında genişletir. 41 LO FREQ REJECT tdüşük Frekans Reddil : Bu filtre, yüksek frekans büyürken, frekans düğmesinin kurulmasından daha düşük frekanslan reddeder. 5) HI FREQ RERECT fyüksek Frekans Reddi) : Bu filtre düşük frekans büyürken kurulduğundan daha yüksek frekanslan reddeder. BANDWIDTH (Bant aeniliì)i) : Bu düğme işletmeciye "Band width" ni seçmeye yardım eder. Filtre modunda band seçimi ve band reddi frekans penceresinin genişliğini belirler. Dar genişlik frekans penceresi içerisinde düğmeyi saat yönünde çevirerek D ve E'nin aynlmasını sağlarsınız ve gerçek frekans tonunu bulursunuz buna çok sık gereksinim yoktur.

12 4) FREKANS : Filtre tipine bağlı düğmenin FREKANS düğmesi etkisi aşağıdaki şekildedir. 11 BAND SELECT (Band segimil : Frekans düğmesinin kurulması seçilen "window"un frekansını belirler. 21 BAND REJECT : FREKANS düğmesinin seçilmesi reddedilen "window"un frekansını belirler. 31 LO FREQ REJECT (Düşük Frekans Reddi) : FREKANS düğmesinin kurulması, daha düşük frekanslarının reddini belirler. 4) HI FREQ REJECT (Yüksek Frekans Reddil : FREKANS düğmesinin kuıulması, daha yüksek frekansın reddini belirler. 5) NO FILTER (Filtresiz) : FREKANS VE BANDWİDTH düğmeleri TYPE OF FILTER düğmesi NO FII.,TER pozisyonunda iken etkileşim yapmaz. Frekanslar, panoya yığılmaksızın, kolay referans sağlamak için A ile H arasında işaretlenir. Band seçimi içerisinde kaçak araması, D ve E arasında FREKANS düğmesi ile beraber en iyi şekilde başlar. Kabul edilebilen en net kaçak sesini dinlerken frekanslann tamamı arasından bunu takiben frekans düğmesini çeviriniz. h) PROB BAĞLANTISI : Bu dişi priz, kontrol kutusunu proba bağlayan ara kabloyu elektronic kutunun sağ tepesinden yerleştirilir. i1 KULAKLIK BAtLANTISl : Dişi priz, kulaklık bağlantısını kabul eden kontrol kutusunun sol tepesine yerleştirilmiştir.

13 VI YER BELİRLEME HıaıZIRLICl 1- Nezaman uygun olursa, işletmeci su sisteminin planlannı aşağıdaki şekilde çalışmalıdır. a) Tüm boıulann yerleşimi : Metalik bonıların yerleşimi Fisher boıu ve kablo algılayıcısı ile olur. Örneğin Fisher M scope TW-6 gibi. b) Bağlantıların, valflerin, sifonlann ve ölçüm kutulannın yerleşimi. c) Servis tellerinin yerleşimi. d) Boru tipleri ve çaplan. (Dökümlü demir, asbest çimento, PVC, vb.) e) Su basınç sistemi. Tüm pompalann ve ses kaynaklannın yanında yerleşimi. 2) İşletmeci, araştınnalanndan önce test noktalannı seçerken ve sistemin plan taslağını incelerken, değerlendinnede süre ve emniyeti gözönüne alacaktır. 3) Göıünen sular kontrol edilecek. Tüm sistemler ve araştınna alanındaki yangın musluklan, ölçüm kutulan ve vanalar kontrol edilecek. Su kaçağı yüzeye çıkmadan öncebaşka bir tarafa kaçacak veya yüzeyde belirleyemediğimiz bir yere gidebilecektir. 4) Toprağın çökmesini önleyen yüzey çentiklerini kontrol ediniz. En az direnç gösteren su kaçağından belirli bir uzaklık oluştuıulur. 5) Su ölçüm gösterim noktalannı kontrol ediniz. Faaliyet halindeki (ev, fabrika, vs.) tüm noktalardaki musluk ve su ile ilgili tüm faaliyetleri kapatınız ve sayaçlanıı su akışını gösterip gösteremediğine bakınız. Genel alandaki kaçak sayaç okumalanndaki karşılaştınna ile de belirlenir ve kolaylıkla kabul edìlebilir ölçüm noktalan belirlenebilir.

14 6) Hydrophonic Silindir :Prop ve ses çubuğu kullanarak işletmeci sayaç veya boru ile direk kontak kuıup ses kalitesini değerlendirebiiir. Zarar görmüş ñtting ve boru hattının kendisinde kaçak belirlemesine önderlik edebilir ve tüm sistemin branşmanını yönetir. Vli XLT-20 KACAK DEDEKTÖRÜNÜN İSETMlESİ İşletmeci yer belirleme ve araştırma planını hazırladığı zarnanı XLT-?0 hizmete gırer. 1 ) Tıkaçların tamamen yalıtılmış olduğunu belirleyerek kulaklan bağlayınız. 2) "BATARYA TEST"inin içinde bataryalan kontrol ediniz. Eğer evetse 3.işlemi uygulayınız. Değilse bataıyayı yandan tekrar şarjlayınız ve 3. işlemi uygulayınız. 3 ) Düğmeyi ÖN pozisyonuna getiriniz. 4) Frekans düğmesini kırnıızı başta veya mid-rangede kurunuz. (band select kullanarak) 5) TYPE OF FİI.TER : Filtre tipi düğmesinden NO FILTER pozisyonuna getiriniz. 6) Ölçüm sensörünü kırmızıya çeviriniz. 7) BIGFOOT veya Hydrophonic Cylınder Probu bağlayınız, probu yer üstiine yerleştiriniz. Sesini ayarlayınız. Eğer aleti doğru programladıysanız yüksek birses oluşacaktır ve alet hızlı bir yükseliş gösterecektir ve her bir foot'un tepesinde düşecektir. Alet şimdi kullanıma hazırdır.

15 VIII SURVEY DİREKT OLARAK BORUYLA iletisimde BULUNMAKSIZIN BELİRLEME 1 ) Önceden seçilmiş tüm test noktalannı test ediniz. (Tipik test noktalan için diagram A'ya bakınız. a) Tüm kapalı kısım, vana, sayaç ve muhafazasız filtreleri kontrol ediniz. İlk kontrol noktasında ölçüm duyarlılığını 20'ye kurunuz. Bu åüğme (metersens) ilk arazi ölçümünde ve aynı probda (BIGFOOT veya HYDROPNONIC CYI,INDER PROPE) ilk değerlendinnede kullanılmalıdır. Kaçak sesi işitildiğinde, işletmeci sayaç gösterimini hissedecek veya kulaklıklardan gelen sesin kalitesini işitecektir. b) Test noktalannı dinledikten sonra, işletmeci tüm sistemi değerlendinneli hatta arazide korumasız filtrelerde bile kaçak keşfedebilir. Bunun için ana merkezi hat doğıu olarak yerleştirilmeli ve tüm uzunluklarda işaretlenmelidir. Eğer asıl keşif cadde altı veya yürüme yolunda ise, işletmeci BIGFOOT probunu kullanmalıdır ve kontrol düğmelerini değiştirmeksizin ve asıl test sesinin üzerinde 5 ft aralığında bu işi yapmalıdır. Bundan sonra işletmeci XLT-20 metre üzerinde gösterilen değer ölçmelidir. Boıu ile direk kontakta bulunmaksızın Hydrophonıc Silindir ve ses çubuklannı kullandığınız zaman işitilen ses, yer sesi absorbe ettiği için hissizdir.

16 2) CEYREKLEME Belirlenen kaçak alanında şekil c'deki giiıi sızıntıyı çeyrekleyip merkezleyiniz. Yüksek sayaç okuma noktasında probu adapte ederek, ölçüm sensörünü kurarak kaçak frekansını geliştiriniz. Frekans kontrolünü maksimum sayaç sapması gözi:ıkünceye değin çeviriniz. Bu kaçak sesinin frekansını belirlemektedir. a) En yüksek sinyal duyuluncaya değin yüzey üzerinde işaretleyiniz. b) 18' uzaklıkta kaçak çevresindeki alanın dart noktasında ölçüm okumalannı karşılaştınnız. Kaçağın belirlendiği dart noktada gösterilen kuwetli ve eşit okumalan merkezleyiniz. Diğerleriyle kıyaslandığında çeyrek noktalardan birinde yüksek okuma elde ederseniz, yüzeyde bu yönde işaretleyiniz ve kaçağı çeyrekleyiniz. c) 30 inch uzaklıkta, yüzeydeki işareti tekrar çeyrekleyiniz. Ses kaynağından 30' uzakta, yiizeyaltı toplam sinyalin fazlasını inceltecek ve sinyalin kuwetliliğini sağlayacaktır. Tam yerini belirleyinceye değin kaçağı çeyreklemeye devam ediniz ve en yüksek okuma yönünde ayarlayınız. Kaçak yerini belirlemeye devam ederken, kaçak sesini daha iyi ve daha net işiteceksiniz. Kaçak sesi diğer seslerden ayırt edilinceye değin (FREQiIIENCY) FREKANSI ayarlamaya devam ediniz. Ton için BANDWİTH kullanınız. Bu sesleri ayırt etrnede kulağınıza güveniniz ve esas kaçak sesini belirleyiniz. Su boıu arasından kaçarken çakıltaşı ve kum seslerini etkiler, boru vibrasyonunun sesinin etkilerini işiteceksiniz.

17 IX YER BELİRLEME BORU İLE DİREK TEMAS HALİNDE İKEN YER BELİRLEME Kaçak şartlan veya halleri boru ile temas olmaksızın yer belirleme methodu ile cevap verilemiyor ise boru hattı üzerinde belirli kısımlarda prob kullanarak direk temas gerekir. Bu kısımlar sayaç, yükseltici, açma kapama vanalan ve korumalı kısımlardan oluşur. Bazı durumlarda kontak boru ile direk temas eden beton veya toprağın içine delik açılarak ses çubuklannın sokulması ile yapılar. Borunun bir kısmı daha önceden koruma altında ise, ses çubuklan ve Hydrophonik silindir probu direk kontak sağlar. Silindir prob dik pozisyonda tutulmalıdır. a) Hydrophonic silindir probu kaçağı destekleyecek şekilde kapalı olarak su sayacı üzerine yerleştiriniz. b) Ölçüm kutusu içerisinde koruma kısmı üzerinde ses çubuklan yerleştirildiği zaman en iyi sonuç elde edilir. Eğer çubuk ölçüm aletinin tepesinde ise tatmin edici sonuç elde edìlebilir. Prob kendi kendine elde tutulmayan {NOT BE HAND HELD) posizyonu içindedir veya başka sesler eklenebilir. T-HANDLE'i kullanınız. c) Dedektörü ve probu bitişikteki ölçüm aletine doğru hareket ettiriniz ve aletin her iki tarafindaki ölçülen miktan okuyarak kaydediniz. d) En yüksek okuma ölçümü asıl kaçakta veya su sayacının gösteriminde elde edilir. Bir yanda veya diğer yanda okumalar düşmüyor ise araştırmaya devam ediniz ve ilk ölçüm noktasından diğer noktalara ek ölçüm yapınız.

18 e) Su sayacında veya kaçağa yakın yerde en yüksek okumayı elde ettiğinizde, görünündeki kısmı veya yanını direk olmayan yöntemle kontrol ediniz. Kaçak eğer non-conbet (direk olmayan) metodla belirlenemezse, ses çubuklan kullanarak direk boruya veya yanına delik açılmalıdır. Bu delik 6 ft uzaklığında olmalıdır. Gerçek kaçağı bulmak istiyorsanız üç delik yeterlidir. (Ortadaki delik eğer sayaç üzerinde en yüksek okumayı vermezse, kaçak belirlemek için dört veya beş delik gerekecektir. Kaçağa yakın kontak sayaç üzerinde en yüksek okumayı sağlayacaktır.) g) Kaçak tamirinde caddeyi kırarken, aletteki en yüksek okumanın olduğu yerdir. Bu yerleşim çeyrekleme metodu ile merkezlerin (Konu VIII, 2) veya ek dilekler arasında direk iletişim olmaksızın çeyrekleme metodudur. NOT : Kaçak boru arasında 5'ten 6 ft'e yeterli vibrasyonu oluşturacaktır. Daha büyük kaçaklar daha büyük vibrasyon sağlayacaktır. Ses arasındaki uzaklık kaçak büyüklüğüyle orantılı olarak artacaktır. (Eğer iç basınç eşit ise) Tüm durumlarda engiiçlü vibrasyon kaçak noktasında veya daha büyüktür. X PERİYODİK KAGAK BELİRLEME Periyodik alanda kaçak sesleri belirlenirse, bu tespit ana boruda ölçüm yapılarak onaylanır. Asıl belirlenen noktada delik açmadan önce, direk olmayan metodla bağlantı noktalarmda çalışma yapılır. Eğer kaçak sesi belirli noktalarda belirlenirse, kaçak ana boru veya yanlannda belirlenir.

19 Diğer yandan, eğer kaçak sesi bir yanda işitilir ise (aletle) kaçağın ana borunun yanlannda olduğu farzedilir. Doğıu sonuç elde etmek için rutin işi takip edip metodik olarak okumaları kaydediniz. Boru sistemine aykın ve boru sistemi ile ilgili bilinen tüm faktörleri kaydediniz. Alanın vanalan, açış kapanış noktalannı servisini ve yangın musluğunu içeren planlannı çalışınız. Uygun noktalardaki sistematik test, bir yerde yerleşen kaçağın hangi bölümde olduğunu gösterecektir. Örneğin bir önceki belirlemede 101. kontrol noktası, göıüş aletinde 30 birim bolluk oiursa ve tespitte 35 veya 40 yada daha fazla gözükürse her olasılıktada alanda bir kaçak var demektir. Test noktalannın belirlenmesi sırasında turuncu rengi gibi bir renk kullanılabilir. Okumalar arasındaki uzun uzaklıklar olduğu zaman ana hatta belirli delikler açılır ve ses çubuklan kullanılır. Eğer umulan kaçak büyükse, genel yerleşim belirlenir ve?00 ft ile 100'den aralıklardaki delikler yeterli gösterim ve hızlı araştırma sağlar. Araştırma geniş çukurlarla daraltılarak yapılırsa daha yakın aralıklarla olursa başan daha fazla olur. Bu ek delikleri daraltmadan önce direk olmayan metod içinde BIG FOOT PROBE'la kaçaklan bulunuz. Kaçak eğer iki büyük delik arasındaysa direk olmayan (noncontact) metod etkileyici olarak bu delikler elimine eder ve esas kaçak sesini bulur.

20 Ses çubuklan kullanılırken BIG FOOT'u aynı yoğunluğu kaydedeceğini sanmayınız. Ses çubuklan kaçakta 90 okuma verirse, BIG FOOT kullandığınız zaman bu okuma 25 veya 30 olur. Bu normaldir çünkü vibrasyon boru arasında büyük uzaklıklarda ve yeraltında giderken daha yüksek yoğıınlukta hareket eder. Kaçak tespitine başlarken, ses seviyesi ölçüm sensörü ile ilk kontrol noktası kaydedildíğinde kontrolü veya 10.00'da yapınız. Tüm okumalar aynı yoğunlukta programlanmalıdır. Tespit yüksek ri:ızgar veya yağmurda iletilemeyebilir. Çünkü rüzgar veya yağmur ahşılmadık sesler yaratabilir. Bobin kablosu rüzgardan dolayı kaçak sesini iletemez. Proba yakın olarak otomobil veya ağır vasıta geçtiği zaman ölçüm aleti, araç geçinceye değin devre dışı bırakılmalıdır. Sabit araç sesi birkaç dakikada belirlenmeli ve alet kapatılmalıdır. Yüksek seslerde kısma tuşunu kullanarak yüksek sesi kapatınız. xı öze uırvınnaua 1- PVC veva metalik olmavan borular : Bunlar zayıf ses ileticilerdir. Boru arasındaki ses geçirimi zayıftır fakat yer geçirimi değişmez. Fakat kısa aralıklarla ölçüm arasında kaçağı yalıtarak (VIII2. "Quarteng" (Çeyrekleme) bakınız.) İşletmeci, boıudan kaçan ve civarındaki malzemede etki yaratan su sesi arasında PVC kaçağını ayırt edecektir. 2- Cimento zemin. havaz altındaki borular : Bu kaçaklann belirlenmesi yüzey üzerinde bir şebeke planlaması ile olur. Bu şebeke 1 ayak uzunluğunda ve yer belirlemede kullanılan aynı metodla ses yoğunluğu için test edilen şebeke kesişmelerinden oluşur.

21 3- Duvar kagaklan : Duvar kaçaklan BIG FOOT PROB kullanarak tespit edilir ve belirlenir. Dikkatli olunmalı ve el hareketi minimize edilmelidir. Duvar çimento altında boru olarak aynı durumda tespit edilir. Örneğin şebeke hattı oluşturularak. ISın Isı KaGakları : Yukanda 1'e bakınız, Asbestle yalıtılmış boıulardır. Isıtma sisteminde tüm döner pompalan kapatınız. Eğer sistemdeki basınç çok düşük ise, basınçlı hava kullanarak boruya çekimli drenaj yapmaya izin verin ve hava ////// doğurduğnz sesi dinleyerek vanayı açınız. Bu teknik yüzme havuzlannda kaçaklann tespitinde uygulanır. Kápalı Borular : Bu durumda, borudan kaçan su kapalı ortamı dolduıur. Bunu takiben kaçan su sadece suyu etkiler. Ses karakteri yoktur. Bu durumlarda ti,im sistem su ile temizlenir ve hava verilir. Boıudan hava kaçınca, yüksek frekanslı sinyal bazı //// kaçak dedektörleriyle belirlenir. Yeni kaçaklar yaratın basınç dalgalanmalannı önlemek için sisteme hava verirken 5P SI'yı geçmeyiniz. Fisher XLG 80 ultrasonik durumlar için kullanılabilir. XII DİKKAT Fisher XLT-20 günümüzün en iyi kaçak tayin eden aletidir ve işletme verimliliği yüksektir. Kaçak aramaya çıkmadan önce aleti şarj ediniz ve zarar görnıemesi için köpük içerisinde muhafaza ediniz. ÖZELLİKLER İşletme frekans oranı : 80 Hz den 8 khz'ye Kazanç : 82 db Filtre tipi : Band Seçimi

22 Band Çıkanlması Düşük Frekans Yüksek Frekans Ölçüm çıkışı gösterimi :1 miliamper, lincer skala 9 VDc 14 AA Nikel-Kadmiyum pilden oluşur. Pil ömrü? 5 saattır. Zahiri Direnç : 100 ohm Ağırlık : 25 Ibs 8 oz ( 11.6 kg) Boyut : 8-3 /4"x 9-1 /2"x /8" (22,2 x?4,1 x 82,3 cm) Yükleme ağırlığı : 26 Ibs ( kg} Yükleme boyutu : 10" x 12,5 x 35" (25,4 x 31,7 x 88 cm) I KAZ Aletteki şarj sıksık ve % 100 dolayında doldurmayınız. Şarjı 80'e çekiniz diğer taraftan isterseniz 1-3 saatlik kısa şarj yapıbilirsiniz. Ama sıksık şarjı yenilemeniz gerekir.

23 Fisher ekipmanlarının ömıü uzun olduğu için eski modeller tamir için fabrikalara gitmektedir. Bazı durumlarda müsteri hizmet istemeden önce tamir ücretini talep edebilir. Garanti çeşitli ülkelerde değişir. Detay için distribütöıünüzle göıüşünüz. ULTRASONİK SES VE KACAK TESBİTİ Yerinde kaçak tesbitinde bazı kurumlarda temizlenen hatta düşük hava basıncıyla hava ve su kaçağını tespit eder. İğne başıkadar kaçağı dahi tespit etmekte kullanılır. Ses frekansı ultrasonik oranla kullanabilir, FİSHER XLG-80, XI.,T-20 ile beraber elde taşınabilir. XLG-80 ULTRASONİK DEDEKTÖR XLG-80 dedektörü endüstriyel noktalardaki duyarlılıklar için dizayn edilmiştir. - Basınçlı telefon kablo kaçaklan - Krona akımı - Yatak aşınması - Buhar kaçakları - Vana Kaçaklan - Hava dalgası sebebiyle oluşmuş su kaçaklan FISHER M-SCOPE lhracat BÖLÜMÜ P.O Box 1896, 282 state St, New Haven, CT ph (203) FAX :? Telex :

24 LATIN AMERİKA İ-IRACATI (Mexika hariç) MART HALLER CO P.O Box Coral Gables, FL ph (305) FAX : , Telex Fısher Araştırma laboratuan, enedüstride elektronik belirleme aletlerinin imalatını yapar. Bu ekipmanlardan bazıları boru ve kablo belirleyicisi, vana ve kutu belirleyicisi, AC dedektörü, ses ve kaçak dedektörü ve su seviyesi indikatörünü kapsar.1931'den beri yüksek kalitede dizaynı avantajlı üretim tekniği ile endüstride gelenek halini almıştır. Uygulamalarda yardım ve XLT-20 kaçak dedektörü ile ilgili ek bilgi isterseniz. Fisher Pazarlama Bölümüne başvuıunuz. FISHER RESEARCH LABORATORY?00 W.Willmott Road Los Benos, CA (209) 826-3?92 FAKS : TELEX : HQFSO TEVAFUK ELEKTRONİK TİC SAN LTD ŞTİ Konya: Vatan cad Adalhan No 15/704 Selçuklu/KONYA Tel: Fax: İstanbul: Parpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No 1999 Okmeydanı/ŞİŞLİ/İSTANBUL Tel: Fax:

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

Değerli Müşterimiz. Adrenalin VLF ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Sahip olduğunuz yüksek performanslı profesyonel metal dedektörü uzun

Değerli Müşterimiz. Adrenalin VLF ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Sahip olduğunuz yüksek performanslı profesyonel metal dedektörü uzun Değerli Müşterimiz. Adrenalin VLF ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Sahip olduğunuz yüksek performanslı profesyonel metal dedektörü uzun süre sorunsuz kullanabilmek için, kullanım talimatlarını

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BAZ İSTASYONU MONTAJI 522EE0264 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

3M Speedglas Kaynak Güvenliği. 2010 Ürün Kataloğu. Güvenilir Kaynak için. Konforlu Koruma

3M Speedglas Kaynak Güvenliği. 2010 Ürün Kataloğu. Güvenilir Kaynak için. Konforlu Koruma 3M Speedglas Kaynak Güvenliği 2010 Ürün Kataloğu Güvenilir Kaynak için Konforlu Koruma Sürekli Kaynakçılardan ilham aldık Neredeyse otuz yıldır ürünlerimizin performansını ve sağladıkları rahatlığı sürekli

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Motorlar Enerji Otomasyon Boyalar Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Belge no: 11381817 Model:

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

Yola devam. Moving on up. Kendi evinizde yaşama kılavuzu

Yola devam. Moving on up. Kendi evinizde yaşama kılavuzu Yola devam Moving on up Kendi evinizde yaşama kılavuzu Yola devam Kendi evinizde yaşama kılavuzu Moving on up Íçindekiler Eaves Başkanından Mesaj 5 1. Noktalı bölümün imzalanması 6 2. En baştan doğrusunu

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

Su ve Enerji Verimliliği

Su ve Enerji Verimliliği HAYATIN HER NOKTASINDA Su ve Enerji Verimliliği T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhtiyacın kadar kullanmak Bu bir dengedir. Aslında tasarruf denge demektir. Bizim

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı