1- MODEL XLT KISA TANITIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- MODEL XLT - 20 1- KISA TANITIM"

Transkript

1 1- MODEL XLT KISA TANITIM Geçmişte akustik kaçak tayiní çalışmaları, işletmecinin kulağını manivelaya dayaması veya tornavida yardımı ile boruya karşı sesin dinlenmesi ile yapılırdı. Bu metod halen daha çok pratisyenler tarafından başanlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bugün ise boıulann değişik malzemelerden yapılması ve işletme şartlannın değişmesi bu eski metodlann uygulanmasını oldukça zor duruma sokmaktadır. Bugün bu metod metal boıulann çok kullanıidığı alanlarda uygulanmaktadır. Plastik veya asbest borulann kullanıldığı yerlerde ise ses geçirmesi çok zor olduğu için bu metod oldukça eski kalmaktadır. Buna ilaveten bu sesi şehirleşme veya trafığin yoğunluğunun getirdiği seste etkilemektedir. Bu dikkat çekici sesler aletin kaçak tayinini belirlenmesine engel olmaktadır. Modern elektronik kaçak tayini yapan aletler ise sadece düşük seviyedeki kaçak sesinin belirlenmesine yaramayıp aynı zamanda yarattıklan özel dikkat çekici seslerle diğer seslerden ayırt edilebilmektedirler. Fisher XI.T - 20 Kaçak dedektörü ve belirleyicisi sudaki anlaşılmazlığı en aza indirmek ve su işletmecilerine yardımcı olmak amacıyla dizayn edilmiştir. Bu alet akustik tayini en iyi şektlde yapmaya çalışır. Aletin kullanılması için boıu uzunluğunun, bağlantı noktalannın vatıalann, boru cinsinin, derinliğin ve planlamanın, basıncın her bir topograñk boru hattında bilinmesi gerekir. Kaçak tayininde uzman olmak için 6 hafta içinde haftada minimum 3 saat cihazla çalışmak gerekir.

2 FISHER M-SCOPE İŞLETME KİTAPÇIĞI MODEL XI.T - 24 KAÇAK TAYlN CİHAZI 1931'den Beri Endüstride Kullanım ÖZELLİKLERİ - Akustik koruyuculu big foot probu - Boru ile direk kontak halinde silindir probu - Yüksek - Toprak kazançlı - amplifikatör - Gece ışıklı älçüm ciha2ı - Granür ve ses beiirleme - Tüm sıvı kaçaklannı tespit eder - Kaset eğitimli - 5 yıl sınırlı garantili

3 PRATİK KAGAK TAYİNİ VE UYGULAMASI Kaçak tayini,mevcut şebekede su kaçaklarının nerede ve ne zaman olduğunu belirlemeye yarayan bir işlemdir. Genellikle bir alanda toplam hizmet debisi ile asıl debi karşılaştınldığında önemli bir fark gözüktüğünde kaçak olduğu anlaşılır. Bu alan belirlenir gerekirse müşteri tarafindan birkaç saat hizmete kapatılır ve alandaki akış izlenir. Tesisin bulunan eski hatt yeni hatta oranla kaçak oranı fazladır. Tabü ki bu duıum yüzeysuyu ve drenaj veya kanalizasyon gibi sistemlerde düşünülür. Son yıllardaki kazılarda -su hatlan zarar görnıüş ve kaçaklar başlamıştır. Yukarıdaki olayları takip ederek sınırlı bir alan belirleyip sistematik olarak işleme bu alanlarda başlayabilirsiniz. Bu aşamada işletmecinin kaçak sesleri belirlediği anlaşılır ki, bu ses ıslık sesi veya çağıltı sesi gibidir ve nonnal kaçak sesinden farklıdır. Pratikte bir kişi bu sesi, siren veya zil sesi gibi feryat eden sesler konusunda deneyim kazanmadıkça tanıyamaz. İdeali ise bilinen kaçak sesini yukan aşağı doğru gezerek dinlemektedir. Bu deneyiminiz yok ise XLT -?0 Eğitim kaseti size bu konuda yardımcı olacaktır. Bir kişinin su sistemini dinlemek için harcayacağı zamanın yerine geçmektedir. Bu yiızden de kişinin hafizasında ses olarak belirli yer etmektedir. Birkaç dinlemeden sonra akış sesine çok yakın olduğu görülmekte ve kaçak sesinin diğerlerinden farklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu ses duyulduğu zaman kısım işaretlenmekte ve tamir edilmesi için küçük bir delik açılmaktadır. Tüm kaçak sesleri birbirinin benzeri değildir ve genellikle iki ses benzersizdir. Eğer kaçak belirleme konusunu anladıysanız nerede kaçak olduğunun

4 bilinmesinin önemi kavranır ve kaçak bulunması daha kolaylaşır. Bu sebeble metodik olarak alanda birbirini takip eden kaçaklar boyunca devam edeceksinizdir. Eğer bu çalışmayı iki kişi yaparsa daha fazla boru hattında kaçak tayini yapılabilir. Bu kişilerden biri cihazın işlevini yapar diğeri ise alanın üzerinde belirli yerlerde işaretleme yaparak giriş noktası ve test noktalannı işaretler. Yukandaki şekli refere alarak başlangıç noktası belirlenir. Vanalar ve bağlantı noktalan işaretlenir. İlk işaretleyeceğimiz nokta bağlantı noktalannın üzerinde olmalıdır. Örneeğin seçilen kısmın sonuna kadar her hafta 20 ft 'de bir. Hiç bir uyarı alamıyorsanız orta noktaya gidiniz ve ters yönde?0 ft'de bir tekrar sezinlemeye çaiışınız. Gene kaçağa rastlamazsanız tekrar başlangıç noktasına gidiniz ve orjinal duyum noktasını ikiye bölerek (A) legi üzerinde çalışınız, daha sonra (B) legi üzerinde çalışınız. Birkaç dakika cihazı refere alınız. Her iki sütunun ilk araştırmasında XLT - 20 üzerinde "No Filter " 'i kullanarak, öncelikle bir kaçak sesi belirlenir. " Band Select" 'a basılır ve frekans kaçak sesini duyrrıak için yavaşça çevrilir. Bu yukanda ve aşağıdaki kaçak sesinde kalıp frekansı oluşturacaktır. Kaçak sesi genellikle E ve F okumalannda bulunacaktır. " Bandwith" düğmesi frekansı hoş bir akortla kontrol eder. Normalde akortu duyuncaya değin pozisyonunda Bandwith düğmesi sola çevirir. Frekans düğmesi en iyi pozisyonu alınca " Bandwith Knob" 'u kaçak sesini verecek şekilde ileriye çevrilir. Bu noktadan sonra, işletıneci ve yardımcısı kaçağın yerini belirlemek için gayret sarfedecektir. "Bìg Foot Probunda" hafıf bir hareketlilik olur ve her bir yerde ölçüm seviyesini kaybeder.

5 Kaçak seviyesinin en yüksek olduğu yerde "' 1" 'lik delik açılır.1/4 " lik paslanmaz çubuk ve çubuklar silindir proble beraber, kaçak sesinin olduğunu asfalttan iterek teyit edebilirsiniz. Bir darbe vuruşu yolu açmaya ve daha ileriye gitmeye yardım edecektir. Bazen açılan delikten su ñşkınr ve yandaki kaçağın kesinlikle oluştuğunu belirler. Delik açmadan önce XLT-20 işletme kitapçığında kaçağı "quartering" yapmayı öğreniniz. AKUSTİK KAGAK BELİRLEME KURALLARININ ÖZETİ 1- Cihazı tanıyınız ve tüm elektrik ve fıziksel bağlantılannı öğreniniz ve böylece şaşırtıcı sesleri ayırt etmeyi öğreniniz. 2- Kaçak belirleme personeli çok dikkalti seçilmelidir. Belirlemeyi yapan kişiyi tek kişi seçerek geliştiriniz. Bu konuda yetenekten çok su korumaya yönelik şevkli ve hararetli kimse önemlidir. Kaçak belirleme boru şebekesini bilen ve burada çalışan kimselerle iyi duyumsaması alan ve metodik olarak çalışma yapan kişilerden oluşmalıdır. 3- Su şebekesinde çeşitli alanlarda aletle çalışarak pratik yapılarak daha fazla kaçak bulunabilir. 4- Eğitim kasetini iyi kalitede bir teypte dinleyiniz. Çeşitli dinlemelerle alandaki amacınızın ne olduğıınu bíleceksiniz. 5- Kazıdan önce kesin olarak yeri belirlerken acele etmeyiniz. II. KACAK SESLERİ Gömülü boru içerisindeki bir delik arasından kaçan basınçlı sıvı üç tip ses yaratır. I.tip sesler deliğe karşı kaçan sıvının yarattığı sürtünmeden dolayı olan sestir ve

6 Hz oranındadır. II. tip sesler toprağa çarpan sıvının çıkardığı sestir. III. tip sesler ise kaçağa yakın oyuk toprağı içinde sıvının dönmesiyle oluşan türbulansın yarattığı sestir. Tip II ve tip III kaçak sesleri genellikle 400 Hz.nin altındadır. III farklı dalga sesi boru arasında gider ve sanki havuza atılan taşın yarattığı girdap gibi toprağın içinde genişler. Bu uzaklık sesin tipine, kaçağın boyutuna, boru çapına ve boru malzemesine, iç basınca ve yerin özelliğine göre değişir. Tip I sesler, tip II ve tip III sesleri basınçtan kısa bir uzaklıkta giderken, kaçaktan kısa bir uzaklıkta sesler duyulacaktır. Kuru, kumlu toprak ses dalgalannı nemli kilden daha iyi iletir. Çünkü nemli killi toprak ses vibrasyonunu absorbe eder. Su emmiş toprak kaçak sesleri için nemli toprakla aynı özelliği taşır. Örneğin veriien bir kaçak sesi bonz içerisinde sadece kunı toprağın bulunduğu yerde 100 ft.lik boru arasında bulunabilir fakat, eğer nemli çamurla dolu ise 5-20 ft arasında bulunur. III. GÜCLÜ SESLER (NQRMAL VE SASIRTICI SESLERi Ses kaçağı alandaki günlük kaçak sesten farklı olarak yayılır. Bonı arasında akan seste bazen, şebekedeki pompanın sesi, sayaç sesi, giden bir makinanın gürültüsü, trafik sesi, enerji istasyonu, yaya giden kimsenin sesi ve vibrasyondan dolayı oluşan sesle kanşık bir ses duyabilirsiniz. Hatta rüzgar bile normal şartlardaki ses seviyesini etkiler.

7 Bu diğer seslerden kaçak sesini iyice ayırt etmek için su şebekesinde gece geçvakit veya sabah çok erken çalışmak gerekmektedir. Hidrophonik silindir prob kullanarak borudaki direk kontak trafik ve yayan giden kimselerin kanştığı sesler aynlabilir. Tüm kaçak belirlemeleri içerisinde, sizin açıklayabileceğiniz normal olmayan sesler bulunabilir ve siz normal olmayan seslerle aralanndaki farkı hizlı ve doğru şekilde anlayabilirsiniz. IV XLT-20 ALETİ VE PARGALARI 1- KONTROL KUTUSU Kontrol aleti alüminyumdan dayanıklı kutu içerisinde muhafaza edilmektedir. Her bir kontrol aletinin fonksiyonu Bölüm 5'de izah edilmektedir. 2- BİG FOOT PROBU Bu prop sadece beton asfaltta kullanılır. Bu kauçuk koruyucu şekli asfaltla kontak halinde iletişimde bulunarak, yerin üstündeki sesleri tutar. Kauçuk koruyucunun üzerinde elle dönen halka aletin altında yer alan diğer seslerin tutulmasına yaramaktadır. 3- HİDROPHONİK SİLİNDiR PROP Bu prop 4'.lik ses çubuğuyla beraber sıkıştınlarak kullanılır. T.Handle ve?4'.den fazla ses çubuğuyla beraber sıkıştınlarak kullanılır. Yerinde çubuğu veya T-handlei sıkıştıracağtnız zaman fazla sıkışmadığından emin olmanız gerekmektedir. Çünkü probtaki elektrik telini fazla sıktığınız zaman içteki tel kınlarak kısa devre yapmaktadır.

8 Ses çubuğuyla beraber prob, vana, ölçüm aletlerine veya boruya geçit kazandırnıak için küçük delikten gider. 24'.lik ses çubuğu veya daha fazlasını ve T-handlela doğru bunun yanına veya yere doğru bu prop itilebilir. SİLİNDİR PROBU : Yüzeye yakın sesleri hesaplamak için 4" proba iliştirilir. Örneğin ince su şebekesi veya borı.ı yalıtımının içine girmesi veya boruyla direk iletişimde olması gibi probun kulanıldığı zaman dik tutulması önemlidir. 4- SES BUBUKLARI Ses çubuklan, derine gömülü olan borularta direk veya dolaylı olarak 24'.lik kesitten, 72' veya daha fazla kısıma kadar bağlanabilir. Aynı zamanda yukanda tarif edildiği şekilde 4'.lik çubuk döşenebilir. 5- T-HANDLE T-HANDLE, HIDROPHOMC SİLİIDİR'in altına, ses çubuklanndan önce geçrnesi için ve probtaki geçilrrıeyi önlemesi için, çubuk yeraltına bastınlırken vidalanır. fi- KULAKLIKLAR Bu kulaklıklar alışılmadık rahatlıkta uzun kullanımlara göre alışılmadık sesleri ayırt etmek ve tüm frekans boyunca mükemmel algılama sağlamak için yapılmıştır. 7- SARJ CİHAZI XLT-20 içerisindeki piller nikel-kadmiyumdan yapılmıştır ve tekrar şarj edilebilirler. Tam şarjlama yaklaşık 16 saat sünnektedír.

9 8- TASIMA BANTLARI İki siyah taşıma bandından biri boyunun arkasından geçirilmekte diğeri ise işletmecinin belinden geçirilerek elleri serbest bıraktınnakta ve kaçak araması sırasında ahenk ayan yapmaktadır. 9- TASIMA KUTUSU Kaplı tahta kutu, her parçayı nakil sırasında korumak için koıuyucu köpükle doldurulmuştur. 10- BOBİN TEL Bu kablo iki dişi girişten oluşmuştur. Bir tanesi XI.,T-20 nin tepesindeki sağ taraf üzerindeki duya girer. Diğeri ise Hydropnonic silindir proptaki veya BİG FOOT şaft üzerindeki duya girer. Giriş hazne içinde ve sıkıştınlmış kilit vida somunu içine sokulur. 11- EĞİTİM KASETİ Teyp ve adaptör kayıt cihazına ve alete yönelim sağlaması ve eğitim için bağlanır. 22 dakikalık kasette bir hikayeyi takiben asıl kaçak sesleri bulunmaktadır. 12- LITTLE FOOT Bu iletim sistemi veya prop altenıatif aksesuardır. Nornıalde kaçak sesini tahta tabana, duvara veya tavana iletmek için kulianılır. Operatör betona karşı proba basar ve kırmızı düğıne ile açar ve kapar.

10 V- KONTROL KUTUSU a) ISIK ÖLGÜSÜ TERTÏBATI : İki pozisyondaki düğme akşam çalışma yaparken ışık vermeye ve ışıkta okumaya yarar. Meterlight kısmına çevinneniz gerekir. Tertibat pozisyonunda, enerjinin ölçüm cihazına gitmesini önler ve sesi kulaklıklara iletir aynı zamanda probu bir yerden diğer yere çevirmeye yarar veya aletten geçen farklı sesleri kapatır. b) VOLUME : Bu kontrol kulaklıklardaki sesi arhnr veya azaltır. c) METER SENS : Bu çeşitli ölçüm duyumlannı kontrol eder ve giriş sinyallerine hareketlilik verir. Eğer giriş sinyali düşük yoğunlukta ise, işletrrıeci ölçüm için gereken tepkilerdeki minimum farklan belirlemek isteyebilir. Ölçüm sensörünü artıracaktır. Eğer ses seviyesi yüksekse ve gereken dalgalanmalar genişse, operatör Metersensi aynı scala üzerinde kalması için düşürmelidir. d) OFFlON TEST SARJI 1 ) OfflOn: Bu yuvarlak düğme dört pozisyondada soldaki taraf Off pozisyonudur. Saat yönündeki ilk pozisyon Oftan On'a döner. 2) BataıYa testi : XLT-20 tekrar şarj edilebilen nikel -kadmiyum pilleri ile doldurulur. Bataıyanın seviyesini kontrol etmek için düğmeyi Off pozisyonundan Batarya Testine çeviriniz. Eğer batarya seviyesi 80'den yukanda ise. Eğer yukanda değil ise aletin şarj besleme cihazıyla yeniden şarjlanması gerekmektedir. 31 BataNa.arlı : Bataryayı şarjlamak için, kontrol kutusunun sağ sonundaki tepenin

11 üzerine, şarj kablosunu prize sokarken sonuna ek olarak bir tıkaç ilave ediniz.115 Volt AC currente kadar ayarlayınız elektrik çıkışı 60 frekansta POWER düğmesini şarj pozisyonuna getiriniz. Bataryanın tam şarjlanması için yaklaşık 16 saat gerekmektedir. Aleti ilk elinize aldığınız zaman kullanmadan önce şarjlayınız. el Fittre tipi : İşletmeci alette 4 elektrik filtresinden birisini seçecektir. Bunlar; 1 ) NO FİLTER (FİTRESİZ1: Düğme bu pozisyonla beraber Tüm sesler birbirine eşit şekilde yayılır. Bu mod nornıalde kaçak araştırmasına başlamak için kullanılır. 2) BAND SELECT (Bant SeGimi) : Bu filtre, pencere dışındakiler reddederken, pencere içinde düşen frekans oranlannı genişletir. "Window" frekans düğmesni kurarak belirlenir. 3) BAND REJECT (Band reddil : Bu fıltre "window" içinde frekansı düşürürken, window dışında genişletir. 41 LO FREQ REJECT tdüşük Frekans Reddil : Bu filtre, yüksek frekans büyürken, frekans düğmesinin kurulmasından daha düşük frekanslan reddeder. 5) HI FREQ RERECT fyüksek Frekans Reddi) : Bu filtre düşük frekans büyürken kurulduğundan daha yüksek frekanslan reddeder. BANDWIDTH (Bant aeniliì)i) : Bu düğme işletmeciye "Band width" ni seçmeye yardım eder. Filtre modunda band seçimi ve band reddi frekans penceresinin genişliğini belirler. Dar genişlik frekans penceresi içerisinde düğmeyi saat yönünde çevirerek D ve E'nin aynlmasını sağlarsınız ve gerçek frekans tonunu bulursunuz buna çok sık gereksinim yoktur.

12 4) FREKANS : Filtre tipine bağlı düğmenin FREKANS düğmesi etkisi aşağıdaki şekildedir. 11 BAND SELECT (Band segimil : Frekans düğmesinin kurulması seçilen "window"un frekansını belirler. 21 BAND REJECT : FREKANS düğmesinin seçilmesi reddedilen "window"un frekansını belirler. 31 LO FREQ REJECT (Düşük Frekans Reddi) : FREKANS düğmesinin kurulması, daha düşük frekanslarının reddini belirler. 4) HI FREQ REJECT (Yüksek Frekans Reddil : FREKANS düğmesinin kuıulması, daha yüksek frekansın reddini belirler. 5) NO FILTER (Filtresiz) : FREKANS VE BANDWİDTH düğmeleri TYPE OF FILTER düğmesi NO FII.,TER pozisyonunda iken etkileşim yapmaz. Frekanslar, panoya yığılmaksızın, kolay referans sağlamak için A ile H arasında işaretlenir. Band seçimi içerisinde kaçak araması, D ve E arasında FREKANS düğmesi ile beraber en iyi şekilde başlar. Kabul edilebilen en net kaçak sesini dinlerken frekanslann tamamı arasından bunu takiben frekans düğmesini çeviriniz. h) PROB BAĞLANTISI : Bu dişi priz, kontrol kutusunu proba bağlayan ara kabloyu elektronic kutunun sağ tepesinden yerleştirilir. i1 KULAKLIK BAtLANTISl : Dişi priz, kulaklık bağlantısını kabul eden kontrol kutusunun sol tepesine yerleştirilmiştir.

13 VI YER BELİRLEME HıaıZIRLICl 1- Nezaman uygun olursa, işletmeci su sisteminin planlannı aşağıdaki şekilde çalışmalıdır. a) Tüm boıulann yerleşimi : Metalik bonıların yerleşimi Fisher boıu ve kablo algılayıcısı ile olur. Örneğin Fisher M scope TW-6 gibi. b) Bağlantıların, valflerin, sifonlann ve ölçüm kutulannın yerleşimi. c) Servis tellerinin yerleşimi. d) Boru tipleri ve çaplan. (Dökümlü demir, asbest çimento, PVC, vb.) e) Su basınç sistemi. Tüm pompalann ve ses kaynaklannın yanında yerleşimi. 2) İşletmeci, araştınnalanndan önce test noktalannı seçerken ve sistemin plan taslağını incelerken, değerlendinnede süre ve emniyeti gözönüne alacaktır. 3) Göıünen sular kontrol edilecek. Tüm sistemler ve araştınna alanındaki yangın musluklan, ölçüm kutulan ve vanalar kontrol edilecek. Su kaçağı yüzeye çıkmadan öncebaşka bir tarafa kaçacak veya yüzeyde belirleyemediğimiz bir yere gidebilecektir. 4) Toprağın çökmesini önleyen yüzey çentiklerini kontrol ediniz. En az direnç gösteren su kaçağından belirli bir uzaklık oluştuıulur. 5) Su ölçüm gösterim noktalannı kontrol ediniz. Faaliyet halindeki (ev, fabrika, vs.) tüm noktalardaki musluk ve su ile ilgili tüm faaliyetleri kapatınız ve sayaçlanıı su akışını gösterip gösteremediğine bakınız. Genel alandaki kaçak sayaç okumalanndaki karşılaştınna ile de belirlenir ve kolaylıkla kabul edìlebilir ölçüm noktalan belirlenebilir.

14 6) Hydrophonic Silindir :Prop ve ses çubuğu kullanarak işletmeci sayaç veya boru ile direk kontak kuıup ses kalitesini değerlendirebiiir. Zarar görmüş ñtting ve boru hattının kendisinde kaçak belirlemesine önderlik edebilir ve tüm sistemin branşmanını yönetir. Vli XLT-20 KACAK DEDEKTÖRÜNÜN İSETMlESİ İşletmeci yer belirleme ve araştırma planını hazırladığı zarnanı XLT-?0 hizmete gırer. 1 ) Tıkaçların tamamen yalıtılmış olduğunu belirleyerek kulaklan bağlayınız. 2) "BATARYA TEST"inin içinde bataryalan kontrol ediniz. Eğer evetse 3.işlemi uygulayınız. Değilse bataıyayı yandan tekrar şarjlayınız ve 3. işlemi uygulayınız. 3 ) Düğmeyi ÖN pozisyonuna getiriniz. 4) Frekans düğmesini kırnıızı başta veya mid-rangede kurunuz. (band select kullanarak) 5) TYPE OF FİI.TER : Filtre tipi düğmesinden NO FILTER pozisyonuna getiriniz. 6) Ölçüm sensörünü kırmızıya çeviriniz. 7) BIGFOOT veya Hydrophonic Cylınder Probu bağlayınız, probu yer üstiine yerleştiriniz. Sesini ayarlayınız. Eğer aleti doğru programladıysanız yüksek birses oluşacaktır ve alet hızlı bir yükseliş gösterecektir ve her bir foot'un tepesinde düşecektir. Alet şimdi kullanıma hazırdır.

15 VIII SURVEY DİREKT OLARAK BORUYLA iletisimde BULUNMAKSIZIN BELİRLEME 1 ) Önceden seçilmiş tüm test noktalannı test ediniz. (Tipik test noktalan için diagram A'ya bakınız. a) Tüm kapalı kısım, vana, sayaç ve muhafazasız filtreleri kontrol ediniz. İlk kontrol noktasında ölçüm duyarlılığını 20'ye kurunuz. Bu åüğme (metersens) ilk arazi ölçümünde ve aynı probda (BIGFOOT veya HYDROPNONIC CYI,INDER PROPE) ilk değerlendinnede kullanılmalıdır. Kaçak sesi işitildiğinde, işletmeci sayaç gösterimini hissedecek veya kulaklıklardan gelen sesin kalitesini işitecektir. b) Test noktalannı dinledikten sonra, işletmeci tüm sistemi değerlendinneli hatta arazide korumasız filtrelerde bile kaçak keşfedebilir. Bunun için ana merkezi hat doğıu olarak yerleştirilmeli ve tüm uzunluklarda işaretlenmelidir. Eğer asıl keşif cadde altı veya yürüme yolunda ise, işletmeci BIGFOOT probunu kullanmalıdır ve kontrol düğmelerini değiştirmeksizin ve asıl test sesinin üzerinde 5 ft aralığında bu işi yapmalıdır. Bundan sonra işletmeci XLT-20 metre üzerinde gösterilen değer ölçmelidir. Boıu ile direk kontakta bulunmaksızın Hydrophonıc Silindir ve ses çubuklannı kullandığınız zaman işitilen ses, yer sesi absorbe ettiği için hissizdir.

16 2) CEYREKLEME Belirlenen kaçak alanında şekil c'deki giiıi sızıntıyı çeyrekleyip merkezleyiniz. Yüksek sayaç okuma noktasında probu adapte ederek, ölçüm sensörünü kurarak kaçak frekansını geliştiriniz. Frekans kontrolünü maksimum sayaç sapması gözi:ıkünceye değin çeviriniz. Bu kaçak sesinin frekansını belirlemektedir. a) En yüksek sinyal duyuluncaya değin yüzey üzerinde işaretleyiniz. b) 18' uzaklıkta kaçak çevresindeki alanın dart noktasında ölçüm okumalannı karşılaştınnız. Kaçağın belirlendiği dart noktada gösterilen kuwetli ve eşit okumalan merkezleyiniz. Diğerleriyle kıyaslandığında çeyrek noktalardan birinde yüksek okuma elde ederseniz, yüzeyde bu yönde işaretleyiniz ve kaçağı çeyrekleyiniz. c) 30 inch uzaklıkta, yüzeydeki işareti tekrar çeyrekleyiniz. Ses kaynağından 30' uzakta, yiizeyaltı toplam sinyalin fazlasını inceltecek ve sinyalin kuwetliliğini sağlayacaktır. Tam yerini belirleyinceye değin kaçağı çeyreklemeye devam ediniz ve en yüksek okuma yönünde ayarlayınız. Kaçak yerini belirlemeye devam ederken, kaçak sesini daha iyi ve daha net işiteceksiniz. Kaçak sesi diğer seslerden ayırt edilinceye değin (FREQiIIENCY) FREKANSI ayarlamaya devam ediniz. Ton için BANDWİTH kullanınız. Bu sesleri ayırt etrnede kulağınıza güveniniz ve esas kaçak sesini belirleyiniz. Su boıu arasından kaçarken çakıltaşı ve kum seslerini etkiler, boru vibrasyonunun sesinin etkilerini işiteceksiniz.

17 IX YER BELİRLEME BORU İLE DİREK TEMAS HALİNDE İKEN YER BELİRLEME Kaçak şartlan veya halleri boru ile temas olmaksızın yer belirleme methodu ile cevap verilemiyor ise boru hattı üzerinde belirli kısımlarda prob kullanarak direk temas gerekir. Bu kısımlar sayaç, yükseltici, açma kapama vanalan ve korumalı kısımlardan oluşur. Bazı durumlarda kontak boru ile direk temas eden beton veya toprağın içine delik açılarak ses çubuklannın sokulması ile yapılar. Borunun bir kısmı daha önceden koruma altında ise, ses çubuklan ve Hydrophonik silindir probu direk kontak sağlar. Silindir prob dik pozisyonda tutulmalıdır. a) Hydrophonic silindir probu kaçağı destekleyecek şekilde kapalı olarak su sayacı üzerine yerleştiriniz. b) Ölçüm kutusu içerisinde koruma kısmı üzerinde ses çubuklan yerleştirildiği zaman en iyi sonuç elde edilir. Eğer çubuk ölçüm aletinin tepesinde ise tatmin edici sonuç elde edìlebilir. Prob kendi kendine elde tutulmayan {NOT BE HAND HELD) posizyonu içindedir veya başka sesler eklenebilir. T-HANDLE'i kullanınız. c) Dedektörü ve probu bitişikteki ölçüm aletine doğru hareket ettiriniz ve aletin her iki tarafindaki ölçülen miktan okuyarak kaydediniz. d) En yüksek okuma ölçümü asıl kaçakta veya su sayacının gösteriminde elde edilir. Bir yanda veya diğer yanda okumalar düşmüyor ise araştırmaya devam ediniz ve ilk ölçüm noktasından diğer noktalara ek ölçüm yapınız.

18 e) Su sayacında veya kaçağa yakın yerde en yüksek okumayı elde ettiğinizde, görünündeki kısmı veya yanını direk olmayan yöntemle kontrol ediniz. Kaçak eğer non-conbet (direk olmayan) metodla belirlenemezse, ses çubuklan kullanarak direk boruya veya yanına delik açılmalıdır. Bu delik 6 ft uzaklığında olmalıdır. Gerçek kaçağı bulmak istiyorsanız üç delik yeterlidir. (Ortadaki delik eğer sayaç üzerinde en yüksek okumayı vermezse, kaçak belirlemek için dört veya beş delik gerekecektir. Kaçağa yakın kontak sayaç üzerinde en yüksek okumayı sağlayacaktır.) g) Kaçak tamirinde caddeyi kırarken, aletteki en yüksek okumanın olduğu yerdir. Bu yerleşim çeyrekleme metodu ile merkezlerin (Konu VIII, 2) veya ek dilekler arasında direk iletişim olmaksızın çeyrekleme metodudur. NOT : Kaçak boru arasında 5'ten 6 ft'e yeterli vibrasyonu oluşturacaktır. Daha büyük kaçaklar daha büyük vibrasyon sağlayacaktır. Ses arasındaki uzaklık kaçak büyüklüğüyle orantılı olarak artacaktır. (Eğer iç basınç eşit ise) Tüm durumlarda engiiçlü vibrasyon kaçak noktasında veya daha büyüktür. X PERİYODİK KAGAK BELİRLEME Periyodik alanda kaçak sesleri belirlenirse, bu tespit ana boruda ölçüm yapılarak onaylanır. Asıl belirlenen noktada delik açmadan önce, direk olmayan metodla bağlantı noktalarmda çalışma yapılır. Eğer kaçak sesi belirli noktalarda belirlenirse, kaçak ana boru veya yanlannda belirlenir.

19 Diğer yandan, eğer kaçak sesi bir yanda işitilir ise (aletle) kaçağın ana borunun yanlannda olduğu farzedilir. Doğıu sonuç elde etmek için rutin işi takip edip metodik olarak okumaları kaydediniz. Boru sistemine aykın ve boru sistemi ile ilgili bilinen tüm faktörleri kaydediniz. Alanın vanalan, açış kapanış noktalannı servisini ve yangın musluğunu içeren planlannı çalışınız. Uygun noktalardaki sistematik test, bir yerde yerleşen kaçağın hangi bölümde olduğunu gösterecektir. Örneğin bir önceki belirlemede 101. kontrol noktası, göıüş aletinde 30 birim bolluk oiursa ve tespitte 35 veya 40 yada daha fazla gözükürse her olasılıktada alanda bir kaçak var demektir. Test noktalannın belirlenmesi sırasında turuncu rengi gibi bir renk kullanılabilir. Okumalar arasındaki uzun uzaklıklar olduğu zaman ana hatta belirli delikler açılır ve ses çubuklan kullanılır. Eğer umulan kaçak büyükse, genel yerleşim belirlenir ve?00 ft ile 100'den aralıklardaki delikler yeterli gösterim ve hızlı araştırma sağlar. Araştırma geniş çukurlarla daraltılarak yapılırsa daha yakın aralıklarla olursa başan daha fazla olur. Bu ek delikleri daraltmadan önce direk olmayan metod içinde BIG FOOT PROBE'la kaçaklan bulunuz. Kaçak eğer iki büyük delik arasındaysa direk olmayan (noncontact) metod etkileyici olarak bu delikler elimine eder ve esas kaçak sesini bulur.

20 Ses çubuklan kullanılırken BIG FOOT'u aynı yoğunluğu kaydedeceğini sanmayınız. Ses çubuklan kaçakta 90 okuma verirse, BIG FOOT kullandığınız zaman bu okuma 25 veya 30 olur. Bu normaldir çünkü vibrasyon boru arasında büyük uzaklıklarda ve yeraltında giderken daha yüksek yoğıınlukta hareket eder. Kaçak tespitine başlarken, ses seviyesi ölçüm sensörü ile ilk kontrol noktası kaydedildíğinde kontrolü veya 10.00'da yapınız. Tüm okumalar aynı yoğunlukta programlanmalıdır. Tespit yüksek ri:ızgar veya yağmurda iletilemeyebilir. Çünkü rüzgar veya yağmur ahşılmadık sesler yaratabilir. Bobin kablosu rüzgardan dolayı kaçak sesini iletemez. Proba yakın olarak otomobil veya ağır vasıta geçtiği zaman ölçüm aleti, araç geçinceye değin devre dışı bırakılmalıdır. Sabit araç sesi birkaç dakikada belirlenmeli ve alet kapatılmalıdır. Yüksek seslerde kısma tuşunu kullanarak yüksek sesi kapatınız. xı öze uırvınnaua 1- PVC veva metalik olmavan borular : Bunlar zayıf ses ileticilerdir. Boru arasındaki ses geçirimi zayıftır fakat yer geçirimi değişmez. Fakat kısa aralıklarla ölçüm arasında kaçağı yalıtarak (VIII2. "Quarteng" (Çeyrekleme) bakınız.) İşletmeci, boıudan kaçan ve civarındaki malzemede etki yaratan su sesi arasında PVC kaçağını ayırt edecektir. 2- Cimento zemin. havaz altındaki borular : Bu kaçaklann belirlenmesi yüzey üzerinde bir şebeke planlaması ile olur. Bu şebeke 1 ayak uzunluğunda ve yer belirlemede kullanılan aynı metodla ses yoğunluğu için test edilen şebeke kesişmelerinden oluşur.

21 3- Duvar kagaklan : Duvar kaçaklan BIG FOOT PROB kullanarak tespit edilir ve belirlenir. Dikkatli olunmalı ve el hareketi minimize edilmelidir. Duvar çimento altında boru olarak aynı durumda tespit edilir. Örneğin şebeke hattı oluşturularak. ISın Isı KaGakları : Yukanda 1'e bakınız, Asbestle yalıtılmış boıulardır. Isıtma sisteminde tüm döner pompalan kapatınız. Eğer sistemdeki basınç çok düşük ise, basınçlı hava kullanarak boruya çekimli drenaj yapmaya izin verin ve hava ////// doğurduğnz sesi dinleyerek vanayı açınız. Bu teknik yüzme havuzlannda kaçaklann tespitinde uygulanır. Kápalı Borular : Bu durumda, borudan kaçan su kapalı ortamı dolduıur. Bunu takiben kaçan su sadece suyu etkiler. Ses karakteri yoktur. Bu durumlarda ti,im sistem su ile temizlenir ve hava verilir. Boıudan hava kaçınca, yüksek frekanslı sinyal bazı //// kaçak dedektörleriyle belirlenir. Yeni kaçaklar yaratın basınç dalgalanmalannı önlemek için sisteme hava verirken 5P SI'yı geçmeyiniz. Fisher XLG 80 ultrasonik durumlar için kullanılabilir. XII DİKKAT Fisher XLT-20 günümüzün en iyi kaçak tayin eden aletidir ve işletme verimliliği yüksektir. Kaçak aramaya çıkmadan önce aleti şarj ediniz ve zarar görnıemesi için köpük içerisinde muhafaza ediniz. ÖZELLİKLER İşletme frekans oranı : 80 Hz den 8 khz'ye Kazanç : 82 db Filtre tipi : Band Seçimi

22 Band Çıkanlması Düşük Frekans Yüksek Frekans Ölçüm çıkışı gösterimi :1 miliamper, lincer skala 9 VDc 14 AA Nikel-Kadmiyum pilden oluşur. Pil ömrü? 5 saattır. Zahiri Direnç : 100 ohm Ağırlık : 25 Ibs 8 oz ( 11.6 kg) Boyut : 8-3 /4"x 9-1 /2"x /8" (22,2 x?4,1 x 82,3 cm) Yükleme ağırlığı : 26 Ibs ( kg} Yükleme boyutu : 10" x 12,5 x 35" (25,4 x 31,7 x 88 cm) I KAZ Aletteki şarj sıksık ve % 100 dolayında doldurmayınız. Şarjı 80'e çekiniz diğer taraftan isterseniz 1-3 saatlik kısa şarj yapıbilirsiniz. Ama sıksık şarjı yenilemeniz gerekir.

23 Fisher ekipmanlarının ömıü uzun olduğu için eski modeller tamir için fabrikalara gitmektedir. Bazı durumlarda müsteri hizmet istemeden önce tamir ücretini talep edebilir. Garanti çeşitli ülkelerde değişir. Detay için distribütöıünüzle göıüşünüz. ULTRASONİK SES VE KACAK TESBİTİ Yerinde kaçak tesbitinde bazı kurumlarda temizlenen hatta düşük hava basıncıyla hava ve su kaçağını tespit eder. İğne başıkadar kaçağı dahi tespit etmekte kullanılır. Ses frekansı ultrasonik oranla kullanabilir, FİSHER XLG-80, XI.,T-20 ile beraber elde taşınabilir. XLG-80 ULTRASONİK DEDEKTÖR XLG-80 dedektörü endüstriyel noktalardaki duyarlılıklar için dizayn edilmiştir. - Basınçlı telefon kablo kaçaklan - Krona akımı - Yatak aşınması - Buhar kaçakları - Vana Kaçaklan - Hava dalgası sebebiyle oluşmuş su kaçaklan FISHER M-SCOPE lhracat BÖLÜMÜ P.O Box 1896, 282 state St, New Haven, CT ph (203) FAX :? Telex :

24 LATIN AMERİKA İ-IRACATI (Mexika hariç) MART HALLER CO P.O Box Coral Gables, FL ph (305) FAX : , Telex Fısher Araştırma laboratuan, enedüstride elektronik belirleme aletlerinin imalatını yapar. Bu ekipmanlardan bazıları boru ve kablo belirleyicisi, vana ve kutu belirleyicisi, AC dedektörü, ses ve kaçak dedektörü ve su seviyesi indikatörünü kapsar.1931'den beri yüksek kalitede dizaynı avantajlı üretim tekniği ile endüstride gelenek halini almıştır. Uygulamalarda yardım ve XLT-20 kaçak dedektörü ile ilgili ek bilgi isterseniz. Fisher Pazarlama Bölümüne başvuıunuz. FISHER RESEARCH LABORATORY?00 W.Willmott Road Los Benos, CA (209) 826-3?92 FAKS : TELEX : HQFSO TEVAFUK ELEKTRONİK TİC SAN LTD ŞTİ Konya: Vatan cad Adalhan No 15/704 Selçuklu/KONYA Tel: Fax: İstanbul: Parpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No 1999 Okmeydanı/ŞİŞLİ/İSTANBUL Tel: Fax:

LD 8000 AKUSTİK SIZINTI DEDEKTÖRÜ KULLANIM EL KİTABI. Part Number: 030-00000-00

LD 8000 AKUSTİK SIZINTI DEDEKTÖRÜ KULLANIM EL KİTABI. Part Number: 030-00000-00 LD 8000 AKUSTİK SIZINTI DEDEKTÖRÜ KULLANIM EL KİTABI RYCOM Instruments 9351 East 59th Street Raytown, MO 64133 816.353.2100 Fx:816.353.5050 www.rycominstruments.com rycom@rycominstruments.com Part Number:

Detaylı

RYCOM Model 8845 PASİF ENERJİ HATTI BULUCU KABLO ve BORU BULUCU KULLANIM EL KİTABI

RYCOM Model 8845 PASİF ENERJİ HATTI BULUCU KABLO ve BORU BULUCU KULLANIM EL KİTABI RYCOM Model 8845 PASİF ENERJİ HATTI BULUCU KABLO ve BORU BULUCU KULLANIM EL KİTABI Yeraltý enerji kablolarýnýn yerini Transmitter(verici) kullanmadan bulma imkaný Güç kablolarýný 50/60 Hz tespit imkaný

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

FUJI SU KAÇAĞI DEDEKTÖRÜ LD-7

FUJI SU KAÇAĞI DEDEKTÖRÜ LD-7 1 FUJI SU KAÇAĞI DEDEKTÖRÜ LD-7 Yalnız 450 gram ağırlığında, tek elle çalışmak için tasarlanmış, kompakt su kaçağı dedektörü saatlerce çalışan operatörü yormaz. Karakteristik, patent başvurusu görüşülen

Detaylı

Yeraltı suyu tespit etmek için Zemzem özel cihaz Yeraltı algılamak için Zemzem suyu dedektör cihazı uzaktan algılama sistemi Ve artezyen kuyuları

Yeraltı suyu tespit etmek için Zemzem özel cihaz Yeraltı algılamak için Zemzem suyu dedektör cihazı uzaktan algılama sistemi Ve artezyen kuyuları Yeraltı suyu tespit etmek için Zemzem özel cihaz Yeraltı algılamak için Zemzem suyu dedektör cihazı uzaktan algılama sistemi Ve artezyen kuyuları :Sayın Müşteri Biz Sensör tarafından su arama için bir

Detaylı

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Bataryanın şarj edilmesi Bataryanın takılması Antenin Takılması Bel Kilisi Mikrofon kulaklık seti takılması Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler Gelişmiş

Detaylı

FISHER XLT-17 FISHER XLT-17 (KULLANIM EL KÝTABI) FISHER RESEARCH LABORATORY ÖNSÖZ :

FISHER XLT-17 FISHER XLT-17 (KULLANIM EL KÝTABI) FISHER RESEARCH LABORATORY ÖNSÖZ : FISHER XLT-17 LIQUID LEAK DETECTOR (Sıvı Sızıntı Dedektörü) FISHER XLT-17 (KULLANIM EL KÝTABI) FISHER RESEARCH LABORATORY ÖNSÖZ : Fisher Research Laboratory firması Aküstik Sızıntı Dedektörleri konusunda

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34

Kullanım Kılavuzu Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34 Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Genel Açıklama... 3 2 Teknik Özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 4 4 Ölçüm... 5 5 Ölçüm Koşulları... 5 6 Dahili Sıfırlama... 6 7 Pil

Detaylı

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER SEVİYENİN ÖLÇÜLMESİ Seviye Algılayıcılar Şamandıra Seviye Anahtarları Şamandıralar sıvı seviyesi ile yukarı ve aşağı doğru hareket

Detaylı

FISHER XLT-30 ACOUSTICAL LEAK DETECTOR (EL KULLANIM KİTABI)

FISHER XLT-30 ACOUSTICAL LEAK DETECTOR (EL KULLANIM KİTABI) FISHER XLT-30 ACOUSTICAL LEAK DETECTOR (EL KULLANIM KİTABI) ÖNSÖZ : Fisher Research Laboratory firması Aküstik Sızıntı Dedektörleri konusunda Lider bir kuruluştur. Eski LT-10 serisinden XLT-20 serisine

Detaylı

Borunun Dışından Akış Kontrolü

Borunun Dışından Akış Kontrolü Borunun Dışından Akış Kontrolü Temassız, Sensörlü Akış Switchi Doppler Akış Switchi Model DFS-II Basınç düşmesi olmadan Sensörde tortu birikmesi olmadan Bakıma gerek olmadan Akış Kontrolü Boruyu kesmeden

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Kanal Seçimi Gelişmiş Özellikler Temizlik ve Bakım

Detaylı

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü Seviye Transmitteri Temassız Ultrasonik Sensörlü Tank Envanteri, Seviye Gözlemleme ve Kontrolü için Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25 Kimyasal Depolama Tankları,

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

Türkiye nin ilk fark basınç transmitteri imalatı,

Türkiye nin ilk fark basınç transmitteri imalatı, Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii Anonim Şirketi ticari faaliyetlerinin yanı sıra geliştirdiği üretim ve sistem entegrasyonu faaliyetlerini 1976 dan beri Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki kendi

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

FİSHER M-97 niz HAKKINDA GENEL ÖZELLİKLER :

FİSHER M-97 niz HAKKINDA GENEL ÖZELLİKLER : FİSHER M-97 niz HAKKINDA GENEL ÖZELLİKLER : Fisher M-97 özellikle gömülmüş veya asfalt altında kalmış olan vanaları, sayaç kutularını ve menfez kapaklarını tespit etmek için dizayn edilmiş vana ve logar

Detaylı

BLUETOOTH ES ALICISI. Kullanım Kılavuzu DA-30500

BLUETOOTH ES ALICISI. Kullanım Kılavuzu DA-30500 BLUETOOTH ES ALICISI Kullanım Kılavuzu DA-30500 İçindekiler 1.0 Giriş... 2 2.0 Teknik Özellikler... 3 3.0 Ambalajın İçindekiler... 3 4.0 PANEL AÇIKLAMALARI... 4 5.0 Bağlantı ve Çalıştırma... 5 1 Bluetooth

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

KULAKLIKLAR KULLANIM ve TANITMA KILAVUZU

KULAKLIKLAR KULLANIM ve TANITMA KILAVUZU ÇEVRESEL ( CIRCUM AURAL) MĐKROFONLU (HEADSET) KULAKLIKLAR KULLANIM ve TANITMA KILAVUZU HMD 280 HMD 281 HMD 25 HMD 46 ĐÇĐNDEKĐLER Teşekkürler ve Đndeks 2 Çihazın tanımlaması 3 Teknik özellikler 4 Çevre

Detaylı

RPR-PIPE Tipi Pompa Tabanca Taşıt Kimlik Okuyucusu. Montaj ve Kullanım Dökümanı

RPR-PIPE Tipi Pompa Tabanca Taşıt Kimlik Okuyucusu. Montaj ve Kullanım Dökümanı RPR-PIPE Tipi Pompa Tabanca Taşıt Kimlik Okuyucusu Montaj ve Kullanım Dökümanı Üretici Firma Üretici Firma Adres İthalatçı Firma : Retail Petro Systems (RPS) B.V : Molenweg 14, 1251LT Laren Hollanda :

Detaylı

BUCK-Libra MODEL L4 KULLAN (407) 851-8910

BUCK-Libra MODEL L4 KULLAN (407) 851-8910 BUCK-Libra MODEL L4 KULLAN NIM KILAVUZUU 7101 Presidents Drivee Suite 110 Orlando, FL 328099 Tel: (407) 851-8602 Fax: (407) 851-8910 apbuck@apbuck.com www.apbuck.com Buck-Libra Plus Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Detaylı

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY

Detaylı

eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI

eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI eko10001 MANUEL HİDROLİK Manuel hidrolik kontrol vanaları, hat basıncı ile çalışan, 3 yollu bir selektör vana ile açma-kapama sağlayan hidrolik kontrol vanalarıdır.

Detaylı

FPID 2100. Manyetik Dedektör & Belirleyici. Kullanım Kılavuzu

FPID 2100. Manyetik Dedektör & Belirleyici. Kullanım Kılavuzu FPID 2100 Manyetik Dedektör & Belirleyici Kullanım Kılavuzu FISHER ARAŞTIRMA LABORATUVARI ÖZELLİKLER Fisher FB ID 2100 size özellikle sert ve donmuş zeminlerde, gereksiz oyukları kazarken zaman kazandıracak

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-80PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI XDP-II Kısmi Deşarj Cihazı XDP-II cihazı kısmi deşarjla oluşan elektriksel alandaki hızlı değişiklikleri algılayarak hassas ölçümler yapar. Aynı zamanda izole ekipmanlardaki kısmi

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu www.makrodedektor.com Kullanım Kılavuzu Cihazın Tanıtımı 360 Algılama Ucu Kontrol Ünitesi Açma / Kapama Titreşim / Ses & LED LED Aydınlatma Ses Çıkışı Hassasiyet Ayarı Pil Yuvası IP Koruma Sınıfı IP67

Detaylı

Askılar, Raflar ve Konveyörler

Askılar, Raflar ve Konveyörler Askılar, Raflar ve Konveyörler Tavsiyeler Askılar ve Raflar olabildiğince küçük olmalıdır. Askılar parçalardan toz partiküllerini uzaklaştırmamalıdır. Askılar parçalarla sürekli tekrarlanan temas halinde

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler Yankısız ve Yarı-Yankısız odalarda yapılabilecek ölçümler Yankısız ve yarı-yankısız odalarda, ses gücü düzeyi ve kaynağın

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

UYGULAMA TALİMATLARI 1/5

UYGULAMA TALİMATLARI 1/5 UYGULAMA TALİMATLARI 1/5 Sevgili Müşterimiz, Par-ky zemini seçtiğiniz için teşekkür ediyoruz. Uygulamaya başlamadan önce, bu talimatları dikkatlice okumanız gerekmektedir. UYGULAMA MALZEMELERİ (resim 1)

Detaylı

Kireç ve paslanmaya karşı

Kireç ve paslanmaya karşı Kireç ve paslanmaya karşı Çevre dostu - tuz ve kimyasallar kullanmadan Evsel Kullanım, Ticari işletmeler & Endüstriyel Tesisler için ideal bir çözüm. MADE IN GERMANY Sıkça Sorulan Sorular ın verimli bir

Detaylı

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

MEGA-CHECK 10ST KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI

MEGA-CHECK 10ST KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Bms Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 İkitelli / İSTANBUL Tel : 0 212 671

Detaylı

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için saklayınız. Parça Listesi Seri no İsim adet 1 Ana gövde 1 2 Ön gövde 1 set 3 Şarj aleti 1 4

Detaylı

Metallsuchgerät WMV Plus_ BA_Multifunktions-Detector WMV Plus :59 Se. Kullanım kılavuzu

Metallsuchgerät WMV Plus_ BA_Multifunktions-Detector WMV Plus :59 Se. Kullanım kılavuzu Numaralı gösterge Zayıf pil göstergesi Ahşap Dalgalı elektrik akımı Metal Sensör alanı metal Metal obje Sensör alanı dalgalı elektrik akımı Pil kutusu Sütun grafik-göstergesi İşaretleme noktası ahşap İşaretleme

Detaylı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Durometre PCE-3000U

KULLANIM KILAVUZU Durometre PCE-3000U KULLANIM KILAVUZU Durometre PCE-3000U İçindekiler 1 Genel Bilgi... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teknik Özellikler... 4 3.2 Teslimat İçeriği... 4 3.3 Aksesuar... 4 4 Sistem Açıklaması...

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/05/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Teknik Özellikler...

Detaylı

EMO T. Aktüatörler Yüksek performanslı termoelektrik aktüatör

EMO T. Aktüatörler Yüksek performanslı termoelektrik aktüatör EMO T Aktüatörler Yüksek performanslı termoelektrik aktüatör IMI TA / Kontrol vanaları / EMO T EMO T TBV-C terminal balans vanaları veya termostatik radyatör vanası gövdeleri ile birlikte kullanılabilen

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 Teslim tarihi:- 1. Bir şehrin 1960 yılındaki nüfusu 35600 ve 1980 deki nüfusu 54800 olarak verildiğine göre, bu şehrin 1970 ve 2010 yıllarındaki nüfusunu (a) aritmetik artışa

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE

Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Orjinal Dünya çapında onayları ile stoklarımızda derhal gönderime hazır. Sayısız pratik boyutları ve tüm ortak uygulamalar için fonksiyonel

Detaylı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

TURKÇE KULLANIM KİTABI

TURKÇE KULLANIM KİTABI TURKÇE KULLANIM KİTABI İlk Kullanım; 1.1 PAKET İÇERİĞİ 1- Taşıma Çantası 2-2 adet 2mt yüksek-gerilim dayanıklı uçlu bağlantı kablosu ( bir kırmızı ve bir mavi) 3-1 adet yüksek-gerilim dayanıklı uçlu 2mt

Detaylı

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu.

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu. Cihazın Tanıtımı 360 Algılama Ucu Kontrol Ünitesi Açma - Kapama / Hassasiyet (+) Mod / / Hassasiyet (-) LED Aydınlatma Ses Çıkışı LED Pil Yuvası IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye

Detaylı

XLT-17 Sıvı Kaçak Dedektörü

XLT-17 Sıvı Kaçak Dedektörü XLT-17 Sıvı Kaçak Dedektörü Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER Giriş... sayfa 2 Enstrüman Seti... sayfa 3-4 Kontrol Paneli... sayfa 5-6 Kullanım Talimatları... sayfa 7 Çoklu sensör kullanımı... sayfa 8 Teknik

Detaylı

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI YATAY SANTRİFÜJ POMPALARA KAİDE YAPIMI * Her pompa için ayrı bir BETON kaide düşünülmelidir. * Kaide konulacak yerin ve pompanın su terazisi ile

Detaylı

TES. Kullanma Klavuzu TES 1330A DİJİTAL AYDINLANMA ÖLÇER TES ELECTRICAL ELEKTRONIC CORP.

TES. Kullanma Klavuzu TES 1330A DİJİTAL AYDINLANMA ÖLÇER TES ELECTRICAL ELEKTRONIC CORP. TES DİJİTAL AYDINLANMA ÖLÇER TES 1330A Kullanma Klavuzu TES ELECTRICAL ELEKTRONIC CORP. I TANITIM Dijital Aydınlanma ölçer, herhangi bir alandaki aydınlanmayı kesin ölçebilen bir cihazdır. Işığın açılı

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

VLF DEFİNE DEDEKTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

VLF DEFİNE DEDEKTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU VLF DEFİNE DEDEKTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU 1.MONTAJ 1.Detektörünüzün montajını yaparken, aşağıdaki basit adımları takip edebilirsiniz; Detektöre (ayarlama düğmelerinin ve ekranın olduğu kısım) kol desteğini,

Detaylı

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Bu sistemler adından da anlaşılacağı üzere havadan örneklemeler alıp, kendi haznesine getirerek yangını algılayan sistemlerdir. Şaşırtıcıdır

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı

TEST MASASI BTB-6. BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

TEST MASASI BTB-6. BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TEST MASASI BTB-6 BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Fabrika: A.O.S.B. 10046 Sok. No:14 Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Tel: (0.232) 232 376 77 57 Fax: (0.232) 376 77 59-376 79 74 web: www.baylansayaclari.com

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

FC100 FC220 FC330. 2 Borulu Fan Coil Termostat

FC100 FC220 FC330. 2 Borulu Fan Coil Termostat 2 Borulu Fan Coil Termostat Isıtma ya da soğutma modu için manuel ve dijital anahtarlı ve fan fonksiyonlu oda termostatı 2 pozisyon kontrol Manuel 3 kademe fan düğmesi AC 230 V ON/OFF Isıtma modunda fan

Detaylı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Bilgileri; Havuz boyutları=6x9m Havuz Alanı=44m2 Derinliği=.2m Projede TS 899 standartları ele alınmıştır. (TS 899; Yüzme havuzları, suyun hazırlanması, teknik yapım,

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Gaz kaçak dedektörleri

Gaz kaçak dedektörleri Gaz kaçak dedektörleri testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gaz dedektörü testo 316-Ex CH4 C3H8 H2 Gaz kaçak testi Yıkıcı patlama ve yangınlar gaz borularında sızıntıya sebep olur. Ancak borulardaki

Detaylı

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler TORAKLAMA - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler Genel Bilgi Topraklama Nedir? Elektrik Topraklama Nedir? tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir

Detaylı

Ölçüm Temelleri Deney 1

Ölçüm Temelleri Deney 1 Ölçüm Temelleri Deney 1 Deney 1-1 Direnç Ölçümü GENEL BİLGİLER Tüm malzemeler, bir devrede elektrik akımı akışına karşı koyan, elektriksel dirence sahiptir. Elektriksel direncin ölçü birimi ohmdur (Ω).

Detaylı

SPEEDY DU Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

SPEEDY DU Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU SPEEDY DU 2000 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SPEEDY DU 2000 Kuru Tip Elektrikli El Süpürge mizi

Detaylı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Montaj...

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam Gürültü Kontrolü A) Yapı-kaynaklı gürültü (SbN): Bir yapıdaki değişken kuvvetlerin oluşturduğu ve yapı yolu ile iletilen gürültü

Detaylı

SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SKV 3400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. SKA 3200 Oransal Seviye Kontrol Vanası

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1- Alan Tarama Sistemleri... 2 2- Parça ve Aksesuarları... 3 3- Montaj ve Kullanım... 5 4- Teknik Özellikler... 8

İÇİNDEKİLER. 1- Alan Tarama Sistemleri... 2 2- Parça ve Aksesuarları... 3 3- Montaj ve Kullanım... 5 4- Teknik Özellikler... 8 İÇİNDEKİLER 1- Alan Tarama Sistemleri... 2 2- Parça ve Aksesuarları... 3 3- Montaj ve Kullanım... 5 4- Teknik Özellikler... 8 1 ALAN TARAMA SİSTEMLERİ İnsanoğlu geçmişten günümüze yeraltında bulunan kendisi

Detaylı

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil ÖZET ÜRÜN BİLGİSİ EGSAN ürünü Üniversal Tip Susturucu: olumsuz iç ve dış etkenlere ve korozif koşullara dayanıklı, tamamen alüminyum kaplı sac gövde ve borudan oluşur.

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504 İletişim Bilgileri : Zaman Gıda Çiçekçilik Hırdavat Teks.San.ve Tic.Ltd.Sti. T.Cemal Beriker Bulv.Adana Mersin Yolu Sarıhamzalı Mh.47007 Sk.No:79/A Tel : 0322 445 23 93 Fax: 0322 445 23 94 Web : www.starbaby.com.tr

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

Basınç ölçüm cihazları

Basınç ölçüm cihazları Basınç ölçüm cihazları Gaz ve su tesisatları için testo 312-2 testo 312-3 testo 312-4 HPA BAR C www.testo.com.tr testo 312-2 / testo 312-3 Gaz ve su tesisatları için basınç ölçüm cihazları testo 312-2

Detaylı

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu Laser LAX 300 G tr Kullanma kılavuzu A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m

Detaylı

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve X- ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN TİC A.Ş. / TÜRKİYE 19/09/2005 Tarihinde yangın sonrası yapılan incelemelerde elde edilen eksiklikler aşağıda yazılıdır. Yangın iki ayrı ambalaj deposunda farklı zamanlarda yaşanmıştır.

Detaylı

SD-AY mA SEVİYE PROBU

SD-AY mA SEVİYE PROBU SD-AY420 4-20mA SEVİYE PROBU Vira Isı Endüstriyel Ürünler A.Ş. Metal İş Sanayi Sitesi 11. Blok No:37-39 İkitelli/İstanbul Tel: 0.212.549.57.70 Fax: 0.212.549.58.48 info@viravalf.com www.viravalf.com SD-AY420

Detaylı

CA 704 Kullanım Kitapçığı

CA 704 Kullanım Kitapçığı CA 704 Kullanım Kitapçığı Güvenlik Multimetresi CA704 Satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu multimetre enerjili sistemlerde kullanılabilir. Cihazınızdan en üst düzeyde verim almanız için lütfen kullanım

Detaylı

EMO T. Yüksek performanslı termoelektrik aktüatör ENGINEERING ADVANTAGE

EMO T. Yüksek performanslı termoelektrik aktüatör ENGINEERING ADVANTAGE Aktüatörler EMO T Yüksek performanslı termoelektrik aktüatör Basınçlandırma & Su kalitesi Balanslama & Kontrol Termostatik kontrol ENGINEEING ADVANTAGE TBV-C terminal balans vanaları veya termostatik radyatör

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-140PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu SW 138 Beşik Salıncak Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. c Parçalar: 1- Asma

Detaylı

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER Merkezi sistem ile ısınan binalarda ısı giderlerinin tüketime göre paylaştırılması için tasarlanmıştır Çok fonksiyonlu 5 haneli ekran EEPROM mikro işlemci

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı