HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI"

Transkript

1 Vlado Grçarevski Viktoriya Milanova Radmila Kuçurovska HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ SINIFLAR İÇİN Orta meslek eğitimi Üsküp, 2014

2 Yazarlar: Vlado Grçarevski Radmila Kucurovska Viktoriya Milanova Düzenleme: Prof. Dr. Yadranka Dabovik-Anastasovska, Hukuk Fakültesi Aleksandar Kanurkov, profesör SEPUGS Vasil Antevski-Dren Violeta Yançevska, profesör SEPUGS Vasil Antevski-Dren Jasna Pilates Lekovska Lektor: Zoritsa Sotirovska Yayıncı: Makedonya Cumhuriyeti Eĝitim ve bilim bakanliĝi Basimevi: Graficki centar dooel, Üsküp Makedonya Cumhuriyeti Eĝitim ve bilim bakanlıĝı nın tarihli /1 sayılı kararıyla bu kıtabın kullanılmasına izin verilmiştir. CIP -., 34(075.3), : /,,. - :, :. ; 24 : ISBN , [ ] 2., [ ] COBISS.MK-ID

3 ÖNSÖZ Bu kitap, ekonomi, hukuk ve ticaret ortaöğretim meslek okulu birinci sınıf öğrencilerine yönelik Hukukun Temel Kavramları muhteviyatının düzenlenmesi için yapılmış olan ilk denemedir. Kitabın ortaya çıkmasıyla birlikte iki temel motivasyon ayrımına gidilmesine imkan sağlanmaktadır. Bunlar: pedagojik ve bilimsel ayrımdır. Pedagojik motivasyon, öğrencilerin hukuk bilgisini daha güzel bir şekilde kazanmalarına olumlu katkı yapacak, ayrıca ortaöğretim meslek okulu öğrencilerinin pratik hukuk öğretimi ile topluma daha aktif bir şekilde katılmalarına sebep olacaktır. Bilimsel motivasyon ise öğrencilerin teorik bilinç kazanmalarına ve ilgili dersin fonksiyonu ve önemi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalarına sebep olacaktır. Devlet ve Hukuk kavramları toplumsal durumu ifade ettikleri için sadece dün değil bugünde bilimin ilgi alanı olmaktan çıkıp herkesi ilgilendirmektedir. Kitabın giriş kısmı, hukuk ve devlet kavramlarının temel özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Bu dersin amacı HUKUK ve DEVLET olup sadece somut hukuk ve devlet kavramı değil, hukuk ve devlet kavramını oluşturan tüm ortak bilincin öğretilmesini içermektedir. Birinci bölümü oluşturan kitabın başlığı olan DEVLET kavramı, eğitim programını ilgilendiren içeriği ve devletin temel özelliklerini belirleme, yürütmenin organizasyonu, yönetim şekli, siyasal rejim ve devletin düzenlenme şeklinden oluşmaktadır. HUKUK kavramından oluşan ikinci bölüm ise, demokratik toplumlarda temel özellik olan hukuk bilincinin içeriğinden oluşmaktadır. Bu bölümde öğrenciler köklü toplumsal ve hukuksal kuralların özelliklerini ve bunlar arasındaki düzeni, hukuk kaynaklarının görevlerini, hukuki ilişkileri, hukukun kişilerini, hukuki olayları v.b. öğrenmektedirler. Kitabın yazarları öğrencilerin daha kolay öğrenmeleri ve toplumda daha rahat uygulayabilmeleri amacıyla çalışmayı daha anlaşılabilir hale getirmeye gayret göstermişlerdir. Üsküp, 2010 Yazarlar 3

4

5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. DEVLET VE HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Bilim Kavramı ve Ayrımı Hukuk Bilimi Kavramı ve Ayrımı Hukuk Temel Kavramı ve Konusu Hukuk Temel Kavramı ve Yöntem Çeşitleri DEVLETİN VE HUKUKUN OLUŞUMU 2.1. Çekirdek Birlikler Devlet Ve Hukukun Oluşumuna Dair Maddi Düşünceler Devlet ve Hukuk Kavramının Anlamı Makedonya Devletinin Kuruluşu BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET 3. DEVLETİN ÖĞELERİ 3.1. Devlet Öğelerinin Kavramı Devletin Temel Öğesi Olarak Bölge Bütünlüğü (Toprak) Devletin Temel Öğesi Olarak Toplum Devletin Temel Öğesi Olarak Kamu Otoritesi Devlet Organizasyonu ve Devlet Örgüt Çeşitleri YÖNETİM DÜZENİ 4.1. Devlet Başkanı Monarşi Cumhuriyet SİYASET SİSTEMİNİN ÇEŞİTLERİ (REJİM) 5.1. Siyaset Sistemi (Rejim) Kavramı ve Çeşitleri Demokratik Olmayan Siyasal Rejimler Demokratik Siyasal Rejim Dolaylı (Temsili) Demokrasi Doğrudan Demokrasi

6 6. DEVLET DÜZENİNİN ÇEŞİTLERİ 6.1. Devlet Düzeni Kavramı ve Çeşitleri Basit (Üniter) Devlet Karmaşık Devlet Federasyon Konfederasyon İKİNCİ BÖLÜM DEVLET 7. HUKUK KAVRAMI 7.1. Toplumsal Kural (Norm) Kavramları Örf ve Adet (Örf ve Adet Kuralları) Ahlak (Ahlak Kuralları) Hukuk (Hukuk Kuralları) Örf ve Adet, Ahlak ve Hukuk Kuralları Arasındaki İlişkiler HUKUK DÜZENİ 8.1. Hukuk Düzeninin Kavramı ve Unsurları Hukuki Kural Kavramı Hukuki Kuralların Kavramı Hipotez (Varsayım Tasarruf (Kullanım) Yaptırım HUKUK KAYNAKLARI 9.1. Hukuki Kaynakların Kavramı ve Çeşitleri HUKUKİ MEVZUATLAR Hukuki Mevzuatların Kavramları ve Çeşitleri Anayasa Kanun Kanunların Getirilme Usulü Yardımcı Genel Hukuki Mevzuatlar Özel Hukuk Mevzuatlarının Çeşitleri ve Kavramı

7 İdari (İşlemler) Mevzuat Yargılama (İçtihad) Mevzuatı Hukuka Uygunluk ve Hukuka Aykırılık Kesin Hüküm Hukukun Yürürlülüğü ve Uygulanması HUKUKİ İLİŞKİLER Hukuki İlişkinin Kavramı Hukuki İlişkinin Unsurları Yasal Vekaletname (Hak) Yasal Görev (Yükümlülük) Hukuki İlişkilerin Nesnesi Hukuki İlişkilerin Tarafaları Hukuki Durumlar HUKUKİ TARAFLAR Hukuki Tarafların Kavramı Hukuki Taraf Olarak Gerçek Kişiler Hukuki Taraf Olarak Tüzel Kişiler Yasal Temsil (Vekaletname) HUKUKİ İŞLEMLER Hukuki İşlemlerin Kavramı Hukuki İşlemin Unsurları Hukuki İşlemin Çeşitleri Hukuki Yöntemler KAVRAMLAR KULLANILAN LİTERATÜR

8

9 GİRİŞ 9

10

11 DEVLET VE HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER Amaç: Bilim kavramını öğrenmek Bilim çeşitlerini açıklamak Hukuk bilimi kavramını anlamak Hukuk bilimi çeşitlerini açıklamak Hukukun Temel Kavramlarını tanımlamak Hukukun Temel Kavramları metodunu sınıflandırmak 11

12

13 1. DEVLET VE HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. BİLİM KAVRAMI VE AYRIMI Bilgi: gerçek, objektif olaylara deneme yoluyla ulaşma yöntemidir. İnsanoğlunun temel özelliği, kendini çevreleyen nesnel gerçeği öğrenme isteğidir. Bu gerçeği öğrenmede birçok yol mevcuttur, bunlardan bazıları toplumun kendi gelişmişlik düzeyi ve insanın zihinsel kabiliyetidir. Tarih öncesi toplumlarda bilim yoktu. Tarih öncesinde insanlar kendilerini çevreleyen olayları efsaneler kurarak açıklıyorlardı. Örneğin; dünya nasıl kuruldu, insanlar ve doğal fenomenler neden ölür, zamanın ölmesi gibi. Söz konusu olayları şüphesiz ki metafiziksel-dini düşünceler üzerine açıklamışlardır. Yakın zamana kadar toplumun gelişmişlik düzeyinin yükselmesi ile insanlar var olan gerçeğin açıklamasından memnun kalmayarak daha net ve daha değişik yeni arayışlara girmişlerdir. Dünyada insan bilgisinin gelişmesiyle birlikte, bilimsel bilginin bağımsızlık süreci başlamıştır. Bilimi diğer bilgi formlarından ayıran özellikler, gerçeği açıklaması, hakikatin ne olduğunu, objektifliği, sistematikliği, denemeyi v.s. incelemektir. Bilim; doğayı ve toplumu gerçek anlamı ile tanımaya, onların varoluş gerçeğini bulmaya çalışır ve insan davranışlarının pratik etkilerini inceler. Bilimsel gerçeklik her ne kadar dünyamız olaylarını analiz etmede ve açıklamada en güçlü etkenlerden biri olsada, insanoğlunun tüm sorunlarına cevap bulamamaktadır. 13

14 Bilimlerin Ayrımı Genel anlamıyla bilim, çalışma alanlarına göre şu şekilde ayrılır: a) Sosyal bilimler, tarih, sosyoloji, hukuk bilimleri, felsefe, psikoloji, iktisat bilimlerini kapsar. b) Doğa bilimleri, kimya, biyoloji, fizik bilimlerini kapsar. (resim 1.bak) BİLİMLERİN AYRIMI SOSYAL BİLİMLER DOĞA BİLİMLERİ HUKUK BİLİMLERİ BİYOLOJİ TARİH SOSYOLOJİ FELSEFE KİMYA FİZİK MATEMATİK PSİKOLOJİ İKTİSAT BİLİMLERİ Resim 1. Bilimlerin ayrımı? SORULAR: 1. Bilim nedir? 2. Bilim ile nasıl bir gerçekliğe ulaşabiliriz? 3. Bilimler nasıl ayrılır? 14

15 1.2. HUKUK BİLİMİ KAVRAMI VE AYRIMI Hukuk bilimi; iki önemli olgudan oluşan ve birbirine bağlı toplumsal kategori olan devlet ve hukuk kavramlarının sistematik bilgisidir. Hukuk Biliminin Ayrımı Toplumsal kategori olarak devlet ve hukuk, toplumsal yaşam alanlarımızın tümünü içine alarak daha fazla bilim dallarının öğrenilmesine neden olacaktır. Hukuk bilimi, bilimsel ölçütler temel alınarak devlet ve hukuk kavramının öğrenilmesinde ayrıma gidilmiş, her bir yöntemi farklı şekilde ve farklı bakış açısı ile açıklamıştır. Devlet ve hukuk kavramlarının öğrenilmesinde hukuk bilimi aşığadaki şekilde ayrılmıştır: a) Genel hukuk bilimi devlet ve hukuk kavramını genel, soyut anlamıyla öğretmekte yani herkes için geçerli olan devlet ve hukuk anlamının temel bilgileri ve karakteristik özelliklerini öğretir (örn. Hukuka giriş). b) Somut hukuk bilimi somut devlet ve somut hukuk kavramını öğretmekte. Bu hukuk biliminin temel özelliği herkes için geçerli olan hukuk ve devlet kavramı değil daha belirli ve somut bilgileri öğretmekte (örn. Makedonya Anayasası ve ABD hukuk tarihi). c) Pozitif hukuk bilimi bugünkü var olan devlet ve hukuku yani var olanı öğretir. Var olan devlet kurumunu ve değişen hukuk sistemini açıklar (örn. Anayasa bilimi). d) Tarihsel hukuk bilimi devletin ve hukukun gelişmesini tarihsel geçmişe göre öğretir yani onların tarihteki durumlarının nasıl olduğunu gösterir (örn. Roma hukuku). Yukarıdaki yazılanları analiz ettiğimizde, bizleri yanıltacak olan somut hukuk bilimi ve pozitif hukuk biliminin aynı olduğu düşüncesidir. Fakat pozitif hukuk bilimini ayıran nokta daha somut bir disiplin olmasıdır. Bunların ilgi alanları genel anlamda ayrı olmamakla birlikte, kuralları tüm var olan devlet ve hukuk kurumlarını karşılaştırmalı olarak bizlere öğretmesidir. 15

16 ? SORULAR: 1. Hukuk bilimi nedir? 2. Hukuk bilimi nasıl ayrılır? 3. Hukuk bilimlerinin ayrımı arasında karşılaştırma yapınız? 16

17 1.3. HUKUKUN TEMEL KAVRAMI VE KONUSU Hukukun Temel Kavramlarını genel hukuk bilimi disiplini olarak inceleyebilmemiz için onun konusunu bilmemiz gerekmektedir. Genel anlamıyla bir bilim dalını anlayabilmemiz için onun konusunu bilmek zorundayız. Her bilimin kendi öğrenilmesi gereken konusu vardır ve hukuk doktrinini açıklayan onun fonksiyondur. Hukukun Temel Kavramlarının konusu devleti ve hukuku incelemektir. (resim 2. bak) HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI KONUSU DEVLET HUKUK Resim 2. Hukukun Temel Kavramları konusu Bilim disiplini olarak Hukukun Temel Kavramlarının belirgin özelliği net bir şekilde sadece bugün var olan devlet ve hukuku değil herkes için geçerli olan devlet ve hukuk kavramını incelemesidir. Bu bilim doktrini tüm devlet ve hukuk yapılarını ya da belirli bazı yapıların mevcut konusunu açıklamaktadır. Örneğin; devlet ve hukuk nasıl oluştu ve onların varoluş nedenleri neydi, devlet ve hukukun genel tanımı (örn. devlet nedir, kanun, hukuk normu v.b.) devlet ve hukuk arasındaki ilişki (bunlar arasında ilişki var mı yok mu) devlet ve hukukun sınıflar ile olan ilişkisi nedir v.s. Özetle şunları söyleyebiliriz, bilim disiplini olarak Hukukun Temel Kavramlarının amacı devlet ve hukuk kavramı hakkında genel ve temel bilgileri bizlere öğretmesidir. 17

18 ? SORULAR: 1. Hukukun Temel Kavramları nasıl bir bilim dalıdır? 2. Hukukun Temel Kavramlarının konusu nedir? 3. Hukukun Temel Kavramları Makedonya Cumhuriyeti Devletini devlet ve hukuki kişilik olarak inceliyor mu? 18

19 1.4. HUKUKUN TEMEL KAVRAMI VE YÖNTEM ÇEŞİTLERİ 1 Metod (yöntem) kelimesi latince methodus kelimesinden türemiş, kelime olgusunun öğrenilme yöntemini ya da varılan sonuca ne şekilde ulaşıldığını ve izlenilen yolun ne olduğunu bizlere öğretir. Her bilimsel disiplinin kendine has metodları vardır. Metod, kendi çıkış noktasına (maddesine) bağlı ve uygun olması gerekmektedir. Bu çok mantıklı bir sonuçtur çünkü her bilimin kendine has yöntemleri (metod) vardır böylece olaylarda en iyi sonuca ulaşabilmemizi sağlamaktadır. Örneğin, doğa bilimlerinde deneme metodu ile sonuç elde edilebilir fakat sosyal bilimlerde bu metodu uygulama şansımız yoktur. Hukukun Temel Kavramlarında metod ayrımı Hukukun Temel Kavramlarını açıklamamızda kullanılan temel metod diyalektiktir ya da diğer anlamıyla tarihsel materyalizm dir. Bu metod genel anlamıyla devletin ve hukukun içerisinde bulunduğu tüm olayların ve ilişkilerin sürekli bir şekilde gelişimini ve değişimini izlemekte yani tüm bu olgular, toplumun bulunduğu çelişkili ya da tutarsızlık durumundan ortaya çıkmaktadır. Toplumsal olgu olan devletin ve hukukun bu çelişkili durumu sürekli sınıfsal çekişmelerden ortaya çıkmaktadır. Özel mülkiyet oluşumasıyla birlikte sınıfsız toplumlar iki sınıfa ayrılarak sürekli savaş halinde oluyorlar. Sınıflar arasındaki bu çelişkileri ortadan kaldırmak için düzenleyici mekanizma olarak devletin ve hukukukun kurulması kaçınılmaz olmuştur. Devlet içindeki tüm olaylar diyalektik bağlantılıdır ve önceki koşuların meydana getirmiş olduğu nedenlerden ortaya çıkmıştır. Devletin ve hukukun bir olgu olarak ortayı çıkmasının nedeni sınıflardır. 1 Bayalciev. D, Micaykov. M, Taskovska. D, Hukuka giriş, 2004, s.26 19

20 Hukukun Temel Kavramlarında genel bilim metodları yanında özel metodlar da bulunmaktadır: a) Hukuk metodu b) Sosyolojik metod c) Tarih metodu ve d) Karşılaştırmalı metod (resim 3.bak) a) Hukuk metodu en eski, en önemli ve en temiz hukuk metodudur. Bu metod hukuk normlarını öğrenerek devleti ve hukuku incelememizi yani şu anda mevcut olan hukuk normlarını bakarak inceleyebiliriz. Hukuk normlarının ne olduğu sorusu aklımıza gelmektedir. Devlet tarafından getirilmiş ve insanların uyması gereken kurallardır. Çünkü devlet hukuk normlarının hamilidir (kurucusu) ve onları koruyarak garanti altına almıştır. Örneğin; Hırsızlık yapanın cezası hapistir, 18 yaşından küçüklere alkol satmak yasaktır. Hukuk normlarının ihlali durumunda devlet cezai müeyyide uygulamaktadır. Hukuk metodu hukuk normlarının sistematiğini bir bütünlük içerisinde incelemektedir. Onun amacı devlet ve hukukun şuanki durumunun iyi ya da kötü olduğunu incelemek değil sadece yürürlükte olan hukuk normalarında nasıl olduğunu incelemektir. b) Sosyolojik metod sosyolojinin genel metodudur. Devletin ve hukukun oluşumunu ve gelişme durumunu genel etkenleri ile incelemekte ve açıklamaktadır. Bu metod sayesinde bazı devletlerin neden daha eski olduğu bazılarınında yeni olduğunu öğreniyoruz. c) Tarih metodu bu metodun genel anlamı, toplumsal olayları bir süreklilik içerisinde izlemekte yani tüm toplumsal olayların başlangıcı, yükselişi ve yokuluş periodu vardır. Aynı zamanda devlet ve hukukunda bazı toplumsal faktörlerden etkilenerek çeşitli gelişmeler yaşamakta ve değişim geçirmektedir. d) Karşılaştırmalı metod bu metod toplumsal olayları karşılaştırmalı bir şekilde diğer olaylarla karşılaştırarak inceler. Bu yöntemi kullanarak faklı ya da aynı hukuk normlarını değişik hukuk sistemlerinin ya da iki farklı devletin hukuk sistemleri arasında karşılaştırma yapılabilir. 20

21 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARINDA YÖNTEM ÇEŞİTLERİ GENEL ÖZEL DİYALEKTİK TARİHSEL MATERYALİZM HUKUK SOSYOLOJİK TARİHSEL KARŞILAŞTIRMALI Resim 3. Hukukun Temel Kavramları yöntem çeşitleri? SORULAR: 1. Metod kavramı hakkında düşündükleriniz. 2. Diyalektik ya da tarihsel materyalizm neden oluşmaktadır? 3. Hukukun Temel Kavramları özel metodlarını sayınız. 4. Hukuk metodunu açıklayınız. 21

22

23 DEVLETİN VE HUKUKUN OLUŞUMU Amaç: Toplum (aile) konusunu öğrenmek Egemenliğin tarihsel evrimini ve çekirdek birimin toplumsal gelişimini açıklamak Hukuk bilimi kavramını anlamak Devletin ve hukukun varoluş nedenlerini açıklamak Devlet ve hukuk kavramını anlatmak Devlet ve hukuk arasındaki ilişkiyi anlamak 23

24

25 2. DEVLET VE HUKUKUN OLUŞUMU 2.1. ÇEKİRDEK BİRLİKLER Çekirdek Birliklerin Toplumsal Oluşumu Çekirdek birlik insanlık tarihinin oluşumu ile ortaya çıkmıştır, devlet ve hukukun oluşmasına neden olan etkenlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sınıfsız toplumlardan devlet ve hukukun oluşmasına gelene kadar çekirdek birlik birçok evreden geçmiştir. Bu evreler insanlık tarihinin ve çalışma gücünün gelişmesi ile oluşmaktadır. Çekirdek birliklerin temel karakteristik özelliği birlikteliktir. Bu birliktelik insanlık tarihinin ve çalışma gücünün gelişmilik seviyisinin düşük olduğu evrelerde ortaya çıkmıştır. Bu durumlarda insanlar güçlerini bir araya getirerek ayakta kalmayı başarabilmişler. Eskiden insanlar yiyecek elde etmek için çok fazla emek harcamak durumunda kalmışlar çünkü o zamanlarda modern hayvancılık ve tarımcılık yokmuş. Hayatta kalabilmek için birlikte avcılığa çıkar ve yemek toplamak zorunda kalırlarmış. Böylece birlikte yaşamak için güçlerini ve yiyeceklerini birleşitrmek zorunda kalmışlar. Yaşamları sürekli evrim geçirerek kullandıkları aletlerin gelişmesine neden olmuş ve böylece sadece avlanacakları aletlerin değil zamanla birçok şeyde kullanabilecekleri eşyalar yapmışlar. Tüm bu işlerde birlikte hareket etmiş ve yaptıkları her yeni şeyi aralarında paylaşmışlar. Avlanmak ya da silah olarak kullandıları eşyaların niteliklerine göre çekirdek birlikler taş devrine ve metal devrine ayrılırlar. Diğer aşama olan çekirdek birliklerin gelişmişlik düzeyi üretim için kullandıkları eşyaların ihtisaslaşması düzeyinin artmasıdır. Böyle bir durumda, birileri üretim yapar diğerleri ise üretilen eşyaları sahiplenirmiş, bazıları hayvancılık ya da tarımcılık yaparmış. Bu durum toplumların dağılmasına ve ırk (soy) lara ayrılmasına neden olmuştur. Soyları birbirine bağlayan temel unsur kan bağıdır. Irkı (soyu) oluşturan nesiller bir anneden (anaerkil) ya da babadan (babaerkil) oluşmaktaydı. Anaerkil toplum organizasyonla- 25

26 rında başrölde anne sön sözü söyler ya da tersine babaerkil toplumlarda başrölde baba söylermiş. Irk (soy) ın iç organizasyonunu oluşturan dinamikler şunlardır: a) Ahlaki değerlere göre egemenlik kıdemli yaşlılardan oluşmakta, b) Kıdemli yaşlılardan oluşan aile meclisinin sorunların çözümü için birlikte karar vermeleri. Irk (soy) dışında, toplumsal birlik olarak çekirdek birlikler kardeşlik (fratriya) ve kabileden oluşmaktadır. Birçok aile yapısı kardeşlik oluşturmuş ve birçok kardeşlik (3-5) ise kabileyi oluşturmuştur. Çekirdek birliklerde egemenlik Yukarıda açıkladığımız gibi, gelişmişlik düzeyi ve üretim araçlarının düşüklüğü çekirdek birliklerin birlikte hareket etmesine neden olmuştur. Birlikte hareket etme insanların düşüncelerinde de var olmuştur. Hiç kimsede tek düşünce ya da yanlız başına hareket etme isteği yoktur, herkesin temel düşüncesi birlikte yaşamak ve birlikte hareket etme isteğidir. Onların birlik içinde hareket etme isteğinin asıl nedeni, dışarıdaki hayattan korkmalarıdır. Yanlız başına yapabilecekler mi? Dışarıda tek başına yaşayabilecekler mi? Bu durum egemenliğin karakteristik özelliğini oluşturmakta ve bunu aynı zamanda çekirdek birimlerde de görebilmekteyiz. İktidarın anlamı iki nesne (subje) arasındaki ilişkiyi ifade eder yani bunlardan bir taraf emreder diğer taraf ise emirlere uyar. Emir veren taraf elinde kendi iradesini karşı tarafa kabul ettirmek için baskı oluşturabilmektedir. Bu durum çekirdek birliklerde mevcut değildi. Bu iktidar zorlayıcı bir etki ile değil, insanların kendi isteği ile olmuş çünkü birbirlerini aile içinde daha güvenli hissetmişler. Tüm aile bireyleri karar alma ve bu kararların yerine gelmesinde birlikte hareket etmişler. Çekirdek birliklerde temel çıkarlar herkesin toplu ihitiyaçlarına göre belirlenir ve kararlara herkes kendi isteği ile katılır ve karar verir. Bu kararlar ahlaki, dini ya da gelenekten geldiğine bakılmaksızın herkesin birlikte yaşama düşüncesinin bir ifadesi olarak sayılmakta. Bu şekilde alınmış olan kurallar ya da düzenlemeler herkes tarafından uygulanır böylece bu kurallara karşı gelen olmadığı gibi uymayanlara karşı herhangi bir güç kullanmaya da gerek yoktu. Bu kurallara karşı gelen olursa (ki bu çok az rastlanan birşey) tüm aile bireyleri 26

27 tepki verir yani bunun için seçilmiş herhangi bir organ ya da kişi bu tepkiyi vermezdi. Yani polis ya da asker gibi karşı konulacak bir güç yoktu. Çekirdek birliklerde en yüksek ceza aileden atılmaktı bunun bügünkü cezasına denk gelen ise idam cezasıdır. Yukarıda anlattıklarımız ışığında çekirdek birlikler hakkında şu iki sonucu çıkartabiliriz: tüm aile birliğinin açık düşüncesi (o zamanki toplumların gelişmişlik düzeylerinde böyle bir düşünce ne kadar olabilir) aile-kabile reislerinin otoritesi.? SORULAR: 1. Devlet ve hukukun oluşmasına neler öncelik etmiştir? 2. Devlet ve hukun oluşmasına neden olan temel varsayımlar nerde oluşmuştur? 3. Çekirdek birliklerin toplumsal düzenlemelerinin temel özellikleri nelerdir? 4. Çekirdek birliklerde hangi toplumsal gruplar bulunmaktadır? 5. Çekirdek birliklerde insanların birlikte hareket etmelerine neden olan temel prensipler nelerdir? 6. İktidar nedir? 7. Hangi etkenler üzerine çekirdek ailelerde egemenlik oluşmuştur? 27

28 2.2. DEVLET VE HUKUKUN OLUŞUMUNA DAİR MADDİ DÜŞÜNCELER Devlet ve hukukun oluşmasında kaçınılmaz neden olan sınıflar çekirdek birliklerin yok olmasına neden olmuş ve bu oluşumun nedenleri aşağıdaki gibidir: üretim araçlarının gelişmesi; emeğin dağılımı; özel mülkiyetin ortaya çıkması. Üretim araçlarının gelişmesi ile toplumun ırklara (soylara) dağılmasına, üretkenliğin yükselmesine neden olarak emeğin dağılmasına sebep oluyor. Çekirdek birliklerin gelişmesiyle bundan böyle hayatta kalmak için birlikte hareket etmek zorunda kalmıyorlar. Onlar sadece bir işe yönelmiş ve hayatlarını onla geçindiriyorlar. Bu durum içgüdüsel olarak onları gerekenden daha fazla biriktirmeye neden oluyor. Onların çalışarak topladıkları ürünü paylaşarak birlikte tüketmek yerine özel mülkiyetlerine alıyorlar. Fazlalık olan ürünü biriktirerek değiş tokuş yapıyor ya da ticaretle uğraşıyorlar. Irk (soy) ın eski birlikteliği artık yok olmaya başlıyor. Ailelerin birçoğu topraklarının ya da ürünlerinin büyük bölümüne el koyuyor. Geriye kalan çok az bölüm; ürün, çalışma malzemesi, toprak, hatta insan (köle) bile elinde kalmıştır. Böylece ırkın (soyun) bazı üyeleri çok zengin olmuş diğer bölümü fakir kalmıştır. Sınıflararası özel mülkiyete dayalı karşılıklı mücadele kavgası kaçınılmaz olmuştur. Sınıfların varoluş mücadelesi olan özel mülkiyet gittikçe sınıflararası ayrımı ve mücadeleyi körüklemiştir. Sonuçta ekonomik gücü olanın mücadeleyi kazanması her zaman kaçınılmaz bir gerçektir fakat diğer taraftan toplumların sürekli bu mücadelede olması imkânsızdır. Bu mücadeleyi yatıştıracak ya da en aza indirecek bir kurumun olması gerekmektedir. Böylece toplumsal kurallar (hukuk normu) olarak devlet kurumu ortaya çıkıyor, aynı zamanda hukuk sistemi beraberinde oluşmaya başlıyor ve devlet kendi ifadesini böyle oluşturuyor. 28

29 Devlet Çekirdek Birlikler arasındaki farklılık Devleti çekirdek birliklerden ayrına birkaç belirgin özellikler vardır: devlet içinde insanların ayrımı bölgesel ilişkiye göre yapılmakta kan bağına göre değil. İnsanlar kendi hak ve sorumluluklarını yaşadıkları ülkede yerine getirirler. devlet hukuki kuralları, ekonomik alanda hâkim olan sınıfların isteklerine göre oluşturmakta fakat çekirdek birliklerde herkes tarafından kabul edilen ve uygulanan geleneksel kurallardan oluşmaktadır. Devlette hukuki kurallar herkesin çıkarına göre yapılmış değil. Dolayısıyla devletin oluşturduğu bu kuralların yürülülüğünün denetlenmesi için çekirdek birliklerde olamayan fiziksel güç (askeri, polis, hapishaneler) kullanması gerekiyor. söz konusu kamu otoritesinin (askeri, polis, hapishaneler v.s.) işleyebilmesi ve muhafaza edilmesi için belli bir ihtiyaca (bütçeye) gereksinim duyulmaktadır. Devlet bu ihtiyaçları çekirdek birliklerde bulunmayan insanlardan topladığı vergilerle yerine getirir.? SORULAR: 1. Devlet ve hukukun oluşmasının nedeni nedir? 2. Devlet ve hukukun oluşmasında emeğin dağılımının rolü nedir? 3. Devlet ve çekirdek birlikler arasındaki farklar nelerdir? PROJE: 1. Makedonya Devleti oluşturmak için bir deneme (makale) oluşturunuz. 29

30 2.3. DEVLET VE HUKUK KAVRAMININ ANLAMI Devletin ne olduğuna dair teorilerde çok fazla tanım vardır. Fakat herkesin ortaklaşa anlaştıkaları tanım ise devlet fiziksel baskı kullanan sınıfsal ve toplumsal bir kategoridir. Devlet sınıflararası düzensizliği ortadan kaldıran bir kurum olarak kullandığı fiziksel baskının ona özgü olduğu bilinmektedir. Nıkola Makiyaveli 2 stato 3 kelimesini kullanmıştır, devlet bir yönetim düzenidir, onun cumhuriyet ya da monarşi olduğuna bakılmaksızın asıl amacı, bir şeyi yönetmek, düzenlemek, organize etmektir. Fakat devletin tüm bu düzenlemeleri yapabilmesi için hukuka ihtiyacı vardır. Hukuk; devlet tarafından getirilmiş kurallar bütünü olup, toplum içinde yaşayan insanların davranışlarını, birbirleri arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Devlet bu ilişkilerin düzenini ceza (yaptırım) uygulayarak yerine getirir. Devlet ve Hukuk arasındaki ilişkiler Devlet ve hukuk arasında çok ince ve ayrılmaz ilişki vardır. Bunlar aynı neden ve ihtiyaçtan doğmuş yani sınıfların ortaya çıkmasıyla ve onların çalışma biçimiyle gelişmiştir. Devletin hukuk üzerindeki etkisini en iyi bir şekilde anlayabilmemiz için hukukun oluşumu ve uygulama aşamasında görebiliriz. Hukukun oluşum aşaması Devlet organları hukuk normlarını ve kaynaklarını (anayasa, yasa, kararnameler) hazırlamakta ve yürürlüğe sokmaktadır. Bunlar yürütmenin istekleri doğrultusunda oluşur böylece kendi politikalarını uygulamaya koyarlar. Hukukun uygulanma aşaması Devlet hukuk kurallarının günlük hayatta uygulanabilmesi için gereken koşulların oluşmasını sağlamaya çalışır. Devlet bu kuralların uygulanabilmesi için gerekirse fiziki güç kullanma yetkisine sahiptir. İnsanlar tarafından çiğnen kurallara karşı cezai sorumluluklar (yaptırımlar) vardır. 2 Balayciev. D, Micaykov. M, Taskovska. D, Hukuka Giriş, 2004, s.42 3 Durum, devleti düzenleyen (statü) 30

31 Devlet hukuk kurallarının potansiyel gücünü kullanarak devlet politikasının amaçlarını belirlemektedir. Aynı zamanda hukukunda devlet üzerine etkisi söz konusudur, bu etki aşağıdaki gibidir; Devletin iç organizasyonu hukuk devletin temellerini oluşturuyor, yani devletin yönetim biçimini belirliyor (cumhuriyet mi olacak yoksa monarşi mi), nasıl bir yönetim rejimi olacak (demokratik mi yoksa anti-demokratik mi), hangi devlet organları olacak ve onlar arasındaki ilişkiler nasıl olacak. Devlet organlarının eylemleri hukuk ile devlet organlarının kuruluşu, işleyişi, yetkileri yani çalışma biçimleri (polis, ordu, mahkemeler, bakanlıklar, hükümet v.s) belirtilmekte. Hukuk, devlet organlarının çalışmasını etkili bir şekilde kontrol etmeye yaramaktadır. Tecrübelerimiz şu sonucu göstermektedir ki hukuk kurallarına saygı gösterilmediği zaman çok kötü ekonomik ve siyasi sonuçlar doğmakta bu da devletin gücünün azalmasına neden olmaktadır. Bu durumda krizler çıkmakta ve hükümetler değişmektedir. Hukuka saygı göstermeyen bir hükümetin toplumu sürekli krizlere sürüklemektedir. Devlet ve hukuk arasındaki ilişkiyi mutlak bir şekilde düşünmememiz gerekiyor. Bunlar iki ayrı toplumsal kategori olarak düşünülmesi lazım ve her birinin kendine göre özellikleri mevcuttur. Sonuç: devlet, hukuk kurallarını toplumsal eylemleri yönetmek için kullanır fakat bunu hukukun vermiş olduğu yetki çerçevesinde yerine getirir. 31

32 ? SORULAR: 1. Devleti tanımlayınız. 2. Hukuk nedir? 3. Hukuk ne zaman oluşur? 4. Devlet ve hukuk arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 32

33 2.4. MAKEDONYA DEVLETİNİN KURULUŞU 4 2 Ağustos 1944 yılında aziz Prohor Pçinski manastırında yapılan birinci ASNOM oturumunda Makedonya devletinin temelleri atıldı ve çok büyük bir tören ile Makedonya halkı Demokratik Federatif Yugoslavya Cumhuriyetine bağımsız ve eşit statü ile üye olmuştur. 2 Ağustos-İlinden 1944 yılının Makedonya devletinin temellerinin atıldığı gün olarak seçilmesi tesadüf değildir. Bu bağlamda, 2 Ağustos İlinden 1903 yılı ile o günün arasında çok önemli bağ mevcuttur. Çünkü 1903 İlinden ayaklanmasıyla Makedonya halkı balkanlarda o tarihlerde bir ilk olan Osmanlılara karşı halk ayaklanması ile Kruşevo Cumhuriyetini kurdukları tarihtir. Bundan dolayı Makedonya tarihinde bu iki önemli tarih birleştirilerek Makedonya halkının bağımsız ve toplumsal hayalinin gerçekleştirildiğinin belgesidir. Bu oturumda en eski üye olan Panko Braşnarov un sözleri şöyledir: Bu tarihi günde İlinden ASNOM un birinici oturumunun açıldığını belirtmek isterim. Bu an, atalarımızın olan bu topraklarda can vermiş ve kemikleri tüm ülke topraklarında bulunan eski kahramanlarımız için daha kolaydır ve artık onlarda bağımsızlığımızın doğuşunu, eski İlindenlilerin birliğini görecek, Goce Delçevi ve yeni İlindenlileri görecek, genç - Makedonya ordusunu ve iki kuşağın, iki çağın ideal temellerinin gerçekleştiğini görecek bağımsız Makedonya yı görecek. 5 Savaş boyunca Yugoslavya Federasyonunun federe devleti olan Makedonya cumhuriyeti ASNOM ile resmi devlet-hukuki statüsünü belirliyor ve devletin temel hukuki belgesini ve kanunları belirleyerek Makedonya halkının bağımsızlığını belgeliyor. Birinci Makedonya Halk Cumhuriyetinin Anayasasının yasal-hukuki özellikleri aşağıda belirtilmektedir: a) Yüksek meclis ve yüksek yürütme organı ve en yüksek devlet organı olan Makedonya Halk Kurtuluş Antifaşist Meclisinin belgesi (ASNOM). Makedonya, halkının hür bir irade ile bağımsızlığını belirtilmesi ve ikinci AV- NOY (29 ve 30 Kasım 1943 yılında Yayçe de yapılmıştır) oturumunda alınan kararları onaylaması sonucunda, ASNOM deklarasyonu ile Makedonya yı 4 M-r. Taşkovski.D. niz vekovi Makedoniya, 1985, s.128,129 5 Klimovski.S, Karakamişeva.T, Treneska.R, Konstituciono ureduvanye na R.Makedoniya, 2006, s

34 Demokratik Federatif Yugoslavya nın eşit federe birimi olarak onaylamıştır. Bu belge ile Makedonya devletinin yürütme organı olan halk hükümetinin kurulmasına onay verilmiştir. b) ASNOM deklerasyonu ile demokratik Makedonya da vatandaşların temel hakları. c) ASNOM deklerasyonu ile Makedonya devleti sınırları içerisinde Makedonca dilinin resmiyet kazanması. d) ASNOM deklerasyonu ile 2 Ağustos İlinden gününün resmi gün olarak kabul edilmesi. ASNOM da getirilen kararlar ve siyasi belgeler, ASNOM un birinci oturumunda Makedonya halkına beyan edilmiştir. Bu beyan aslında, Makedonya devletinin kurulduğunu ve özgür Makedonya halkının ilan edilmesidir. Yugoslavya Federasyonun dağılmasıyla birlikte Makedonya tam bağımsızlık sürecini başlatmıştır. 17 Kasım 1991 yılında Makedonya Anayasası kabul edilmiştir. Bu anayasaya 25 Ocak 1991 yılında Makedonya Meclisi tarafından alınan karar ile ön deklarasyon öncülük etmiştir. Bu deklerasyonda Makedonya bağımsız bir ülke olarak belirtilmekte ve geleceği için diğer Yugoslavya ülkeleriyle olan ilişkilerini kendisi belirleyecektir. 8 Eylül 1991 yılında yapılan referandum ile Makedonya halkı % 95,09 nun oyu ile bağımsız ve özgür bir Makedonya için karar vermiştir. Referandumda alınan sonuçlara göre, Makedonya Parlamentosu 17 Eylül 1991 yılında yapılan oturumda bağımsızlık Deklerasyonunu kabul etmiştir. Halk tarafından yapılan referandumda verilen oya saygı duyularak, Deklerasyonda, Makedonya devletinin uluslararası ilişkilerdeki tüm anlaşmalara sadık kalacağı, BM nin kararlarına ve uygulamalarına uyacağı, KEBS Paris deklerasyonunu kabul edeceği, böylece ülkenin uluslararası ilişkilerdeki düzeninin temelini oluşturacağı belirtilmiştir. 19 Aralık 1991 yılında Makedonya Parlamentosu ülkenin egemen ve bağımsız bir ülke olduğunu Deklerasyon ile kabul etmiştir. Makedonya Parlamentosu 29 Temmuz 1992 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ülkenin egemen ve bağımsız olduğunu oylamıştır. Kısa bir süre sonra Makedonya Cumhurbaşkanı ülkenin BM üyeliği için başvuruda bulunmuştur. 8 Nisan 1993 yılında Makedonya Cumhuriyeti BM üye olmuştur. 34

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1)Trabzon Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek,

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN Branş Analizi anayasa Bu yılın vatandaşlık soruları ÖSYM standardının dışına çok da çıkmayan, beklenen aralıkta sorular olmuştur. Soru dağılımları da ÖSYM nin özellikle son yıllarda belirlediği biçime

Detaylı

Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk

Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk Kavramlar 1. Toplumsal olgu 2. Norm 3. Yürürlük 4. Etkinlik 5. Geçerlilik 2 Hukuk Hukuk sosyolojisi açısından ETKİNLİK kriteri ile ele alınır. Böylece; 1. Pozitif hukuk

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtmak, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtmak, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler L\ k \\ Katip Üye KARAR: KOMİSYON İNCELEMESİ: KOMİSYON GÖRÜŞÜ: KONUSU: Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği DÖNEMİ / TOPLANTI AYI: 2014/TEMMUZ KARAR TARİHİ: 10/07/2014 T.C. oluşturmak, yangın ve afetlerle

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde ezberbozan kpss serisi 2016 VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN VATANDAŞLIK SORU BANKASI ISBN 978-605-318-362-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

GJYKATA KUSHTETUESE УСТАВНИ СУД CONSTITUTIONAL COURT. Dava No: KO 29/11. Başvurucu. Sabri Hamiti ve Kosova Meclisinin diğer milletvekilleri

GJYKATA KUSHTETUESE УСТАВНИ СУД CONSTITUTIONAL COURT. Dava No: KO 29/11. Başvurucu. Sabri Hamiti ve Kosova Meclisinin diğer milletvekilleri REPUBLIKA E KOSOVËS - РЕПУБЛИКА КОСОВO - REPUBLIC OF KOSOVO GJYKATA KUSHTETUESE УСТАВНИ СУД CONSTITUTIONAL COURT Priştine, 30 Mart 2011 Nr. ref.: OM 108/11 Dava No: KO 29/11 Başvurucu Sabri Hamiti ve Kosova

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

DEVLET BÜTÇESİ KISA ÖZET KOLAYAOF

DEVLET BÜTÇESİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DEVLET BÜTÇESİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Türk Ticaret ve Sanayi Odası Japonya. Tüzük

Türk Ticaret ve Sanayi Odası Japonya. Tüzük Türk Ticaret ve Sanayi Odası Japonya Tüzük Madde1. İsim ve Yeri (Merkezi) Bu kuruluş Türk Ticaret ve Sanayi Odası olarak anılacaktır; bundan böyle de (aşağıdaki maddelerde ise) Oda olarak geçecektir. Odanın

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

1. HAFTA KIG126. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr

1. HAFTA KIG126. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr 1. HAFTA KIG126 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 GİRİŞ Bilindiği üzere çalışanlar açısından 2 temel risk söz konusudur;

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI ANAYASA HUKUKU DOÇ. DR. KASIM KARAGÖZ ANAYASA KAVRAMI, TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI, ANAYASACILIK HAREKETLERİ ANAYASA

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Nisan 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29339 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı