HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI"

Transkript

1 Vlado Grçarevski Viktoriya Milanova Radmila Kuçurovska HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ SINIFLAR İÇİN Orta meslek eğitimi Üsküp, 2014

2 Yazarlar: Vlado Grçarevski Radmila Kucurovska Viktoriya Milanova Düzenleme: Prof. Dr. Yadranka Dabovik-Anastasovska, Hukuk Fakültesi Aleksandar Kanurkov, profesör SEPUGS Vasil Antevski-Dren Violeta Yançevska, profesör SEPUGS Vasil Antevski-Dren Jasna Pilates Lekovska Lektor: Zoritsa Sotirovska Yayıncı: Makedonya Cumhuriyeti Eĝitim ve bilim bakanliĝi Basimevi: Graficki centar dooel, Üsküp Makedonya Cumhuriyeti Eĝitim ve bilim bakanlıĝı nın tarihli /1 sayılı kararıyla bu kıtabın kullanılmasına izin verilmiştir. CIP -., 34(075.3), : /,,. - :, :. ; 24 : ISBN , [ ] 2., [ ] COBISS.MK-ID

3 ÖNSÖZ Bu kitap, ekonomi, hukuk ve ticaret ortaöğretim meslek okulu birinci sınıf öğrencilerine yönelik Hukukun Temel Kavramları muhteviyatının düzenlenmesi için yapılmış olan ilk denemedir. Kitabın ortaya çıkmasıyla birlikte iki temel motivasyon ayrımına gidilmesine imkan sağlanmaktadır. Bunlar: pedagojik ve bilimsel ayrımdır. Pedagojik motivasyon, öğrencilerin hukuk bilgisini daha güzel bir şekilde kazanmalarına olumlu katkı yapacak, ayrıca ortaöğretim meslek okulu öğrencilerinin pratik hukuk öğretimi ile topluma daha aktif bir şekilde katılmalarına sebep olacaktır. Bilimsel motivasyon ise öğrencilerin teorik bilinç kazanmalarına ve ilgili dersin fonksiyonu ve önemi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalarına sebep olacaktır. Devlet ve Hukuk kavramları toplumsal durumu ifade ettikleri için sadece dün değil bugünde bilimin ilgi alanı olmaktan çıkıp herkesi ilgilendirmektedir. Kitabın giriş kısmı, hukuk ve devlet kavramlarının temel özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Bu dersin amacı HUKUK ve DEVLET olup sadece somut hukuk ve devlet kavramı değil, hukuk ve devlet kavramını oluşturan tüm ortak bilincin öğretilmesini içermektedir. Birinci bölümü oluşturan kitabın başlığı olan DEVLET kavramı, eğitim programını ilgilendiren içeriği ve devletin temel özelliklerini belirleme, yürütmenin organizasyonu, yönetim şekli, siyasal rejim ve devletin düzenlenme şeklinden oluşmaktadır. HUKUK kavramından oluşan ikinci bölüm ise, demokratik toplumlarda temel özellik olan hukuk bilincinin içeriğinden oluşmaktadır. Bu bölümde öğrenciler köklü toplumsal ve hukuksal kuralların özelliklerini ve bunlar arasındaki düzeni, hukuk kaynaklarının görevlerini, hukuki ilişkileri, hukukun kişilerini, hukuki olayları v.b. öğrenmektedirler. Kitabın yazarları öğrencilerin daha kolay öğrenmeleri ve toplumda daha rahat uygulayabilmeleri amacıyla çalışmayı daha anlaşılabilir hale getirmeye gayret göstermişlerdir. Üsküp, 2010 Yazarlar 3

4

5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. DEVLET VE HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Bilim Kavramı ve Ayrımı Hukuk Bilimi Kavramı ve Ayrımı Hukuk Temel Kavramı ve Konusu Hukuk Temel Kavramı ve Yöntem Çeşitleri DEVLETİN VE HUKUKUN OLUŞUMU 2.1. Çekirdek Birlikler Devlet Ve Hukukun Oluşumuna Dair Maddi Düşünceler Devlet ve Hukuk Kavramının Anlamı Makedonya Devletinin Kuruluşu BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET 3. DEVLETİN ÖĞELERİ 3.1. Devlet Öğelerinin Kavramı Devletin Temel Öğesi Olarak Bölge Bütünlüğü (Toprak) Devletin Temel Öğesi Olarak Toplum Devletin Temel Öğesi Olarak Kamu Otoritesi Devlet Organizasyonu ve Devlet Örgüt Çeşitleri YÖNETİM DÜZENİ 4.1. Devlet Başkanı Monarşi Cumhuriyet SİYASET SİSTEMİNİN ÇEŞİTLERİ (REJİM) 5.1. Siyaset Sistemi (Rejim) Kavramı ve Çeşitleri Demokratik Olmayan Siyasal Rejimler Demokratik Siyasal Rejim Dolaylı (Temsili) Demokrasi Doğrudan Demokrasi

6 6. DEVLET DÜZENİNİN ÇEŞİTLERİ 6.1. Devlet Düzeni Kavramı ve Çeşitleri Basit (Üniter) Devlet Karmaşık Devlet Federasyon Konfederasyon İKİNCİ BÖLÜM DEVLET 7. HUKUK KAVRAMI 7.1. Toplumsal Kural (Norm) Kavramları Örf ve Adet (Örf ve Adet Kuralları) Ahlak (Ahlak Kuralları) Hukuk (Hukuk Kuralları) Örf ve Adet, Ahlak ve Hukuk Kuralları Arasındaki İlişkiler HUKUK DÜZENİ 8.1. Hukuk Düzeninin Kavramı ve Unsurları Hukuki Kural Kavramı Hukuki Kuralların Kavramı Hipotez (Varsayım Tasarruf (Kullanım) Yaptırım HUKUK KAYNAKLARI 9.1. Hukuki Kaynakların Kavramı ve Çeşitleri HUKUKİ MEVZUATLAR Hukuki Mevzuatların Kavramları ve Çeşitleri Anayasa Kanun Kanunların Getirilme Usulü Yardımcı Genel Hukuki Mevzuatlar Özel Hukuk Mevzuatlarının Çeşitleri ve Kavramı

7 İdari (İşlemler) Mevzuat Yargılama (İçtihad) Mevzuatı Hukuka Uygunluk ve Hukuka Aykırılık Kesin Hüküm Hukukun Yürürlülüğü ve Uygulanması HUKUKİ İLİŞKİLER Hukuki İlişkinin Kavramı Hukuki İlişkinin Unsurları Yasal Vekaletname (Hak) Yasal Görev (Yükümlülük) Hukuki İlişkilerin Nesnesi Hukuki İlişkilerin Tarafaları Hukuki Durumlar HUKUKİ TARAFLAR Hukuki Tarafların Kavramı Hukuki Taraf Olarak Gerçek Kişiler Hukuki Taraf Olarak Tüzel Kişiler Yasal Temsil (Vekaletname) HUKUKİ İŞLEMLER Hukuki İşlemlerin Kavramı Hukuki İşlemin Unsurları Hukuki İşlemin Çeşitleri Hukuki Yöntemler KAVRAMLAR KULLANILAN LİTERATÜR

8

9 GİRİŞ 9

10

11 DEVLET VE HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER Amaç: Bilim kavramını öğrenmek Bilim çeşitlerini açıklamak Hukuk bilimi kavramını anlamak Hukuk bilimi çeşitlerini açıklamak Hukukun Temel Kavramlarını tanımlamak Hukukun Temel Kavramları metodunu sınıflandırmak 11

12

13 1. DEVLET VE HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. BİLİM KAVRAMI VE AYRIMI Bilgi: gerçek, objektif olaylara deneme yoluyla ulaşma yöntemidir. İnsanoğlunun temel özelliği, kendini çevreleyen nesnel gerçeği öğrenme isteğidir. Bu gerçeği öğrenmede birçok yol mevcuttur, bunlardan bazıları toplumun kendi gelişmişlik düzeyi ve insanın zihinsel kabiliyetidir. Tarih öncesi toplumlarda bilim yoktu. Tarih öncesinde insanlar kendilerini çevreleyen olayları efsaneler kurarak açıklıyorlardı. Örneğin; dünya nasıl kuruldu, insanlar ve doğal fenomenler neden ölür, zamanın ölmesi gibi. Söz konusu olayları şüphesiz ki metafiziksel-dini düşünceler üzerine açıklamışlardır. Yakın zamana kadar toplumun gelişmişlik düzeyinin yükselmesi ile insanlar var olan gerçeğin açıklamasından memnun kalmayarak daha net ve daha değişik yeni arayışlara girmişlerdir. Dünyada insan bilgisinin gelişmesiyle birlikte, bilimsel bilginin bağımsızlık süreci başlamıştır. Bilimi diğer bilgi formlarından ayıran özellikler, gerçeği açıklaması, hakikatin ne olduğunu, objektifliği, sistematikliği, denemeyi v.s. incelemektir. Bilim; doğayı ve toplumu gerçek anlamı ile tanımaya, onların varoluş gerçeğini bulmaya çalışır ve insan davranışlarının pratik etkilerini inceler. Bilimsel gerçeklik her ne kadar dünyamız olaylarını analiz etmede ve açıklamada en güçlü etkenlerden biri olsada, insanoğlunun tüm sorunlarına cevap bulamamaktadır. 13

14 Bilimlerin Ayrımı Genel anlamıyla bilim, çalışma alanlarına göre şu şekilde ayrılır: a) Sosyal bilimler, tarih, sosyoloji, hukuk bilimleri, felsefe, psikoloji, iktisat bilimlerini kapsar. b) Doğa bilimleri, kimya, biyoloji, fizik bilimlerini kapsar. (resim 1.bak) BİLİMLERİN AYRIMI SOSYAL BİLİMLER DOĞA BİLİMLERİ HUKUK BİLİMLERİ BİYOLOJİ TARİH SOSYOLOJİ FELSEFE KİMYA FİZİK MATEMATİK PSİKOLOJİ İKTİSAT BİLİMLERİ Resim 1. Bilimlerin ayrımı? SORULAR: 1. Bilim nedir? 2. Bilim ile nasıl bir gerçekliğe ulaşabiliriz? 3. Bilimler nasıl ayrılır? 14

15 1.2. HUKUK BİLİMİ KAVRAMI VE AYRIMI Hukuk bilimi; iki önemli olgudan oluşan ve birbirine bağlı toplumsal kategori olan devlet ve hukuk kavramlarının sistematik bilgisidir. Hukuk Biliminin Ayrımı Toplumsal kategori olarak devlet ve hukuk, toplumsal yaşam alanlarımızın tümünü içine alarak daha fazla bilim dallarının öğrenilmesine neden olacaktır. Hukuk bilimi, bilimsel ölçütler temel alınarak devlet ve hukuk kavramının öğrenilmesinde ayrıma gidilmiş, her bir yöntemi farklı şekilde ve farklı bakış açısı ile açıklamıştır. Devlet ve hukuk kavramlarının öğrenilmesinde hukuk bilimi aşığadaki şekilde ayrılmıştır: a) Genel hukuk bilimi devlet ve hukuk kavramını genel, soyut anlamıyla öğretmekte yani herkes için geçerli olan devlet ve hukuk anlamının temel bilgileri ve karakteristik özelliklerini öğretir (örn. Hukuka giriş). b) Somut hukuk bilimi somut devlet ve somut hukuk kavramını öğretmekte. Bu hukuk biliminin temel özelliği herkes için geçerli olan hukuk ve devlet kavramı değil daha belirli ve somut bilgileri öğretmekte (örn. Makedonya Anayasası ve ABD hukuk tarihi). c) Pozitif hukuk bilimi bugünkü var olan devlet ve hukuku yani var olanı öğretir. Var olan devlet kurumunu ve değişen hukuk sistemini açıklar (örn. Anayasa bilimi). d) Tarihsel hukuk bilimi devletin ve hukukun gelişmesini tarihsel geçmişe göre öğretir yani onların tarihteki durumlarının nasıl olduğunu gösterir (örn. Roma hukuku). Yukarıdaki yazılanları analiz ettiğimizde, bizleri yanıltacak olan somut hukuk bilimi ve pozitif hukuk biliminin aynı olduğu düşüncesidir. Fakat pozitif hukuk bilimini ayıran nokta daha somut bir disiplin olmasıdır. Bunların ilgi alanları genel anlamda ayrı olmamakla birlikte, kuralları tüm var olan devlet ve hukuk kurumlarını karşılaştırmalı olarak bizlere öğretmesidir. 15

16 ? SORULAR: 1. Hukuk bilimi nedir? 2. Hukuk bilimi nasıl ayrılır? 3. Hukuk bilimlerinin ayrımı arasında karşılaştırma yapınız? 16

17 1.3. HUKUKUN TEMEL KAVRAMI VE KONUSU Hukukun Temel Kavramlarını genel hukuk bilimi disiplini olarak inceleyebilmemiz için onun konusunu bilmemiz gerekmektedir. Genel anlamıyla bir bilim dalını anlayabilmemiz için onun konusunu bilmek zorundayız. Her bilimin kendi öğrenilmesi gereken konusu vardır ve hukuk doktrinini açıklayan onun fonksiyondur. Hukukun Temel Kavramlarının konusu devleti ve hukuku incelemektir. (resim 2. bak) HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI KONUSU DEVLET HUKUK Resim 2. Hukukun Temel Kavramları konusu Bilim disiplini olarak Hukukun Temel Kavramlarının belirgin özelliği net bir şekilde sadece bugün var olan devlet ve hukuku değil herkes için geçerli olan devlet ve hukuk kavramını incelemesidir. Bu bilim doktrini tüm devlet ve hukuk yapılarını ya da belirli bazı yapıların mevcut konusunu açıklamaktadır. Örneğin; devlet ve hukuk nasıl oluştu ve onların varoluş nedenleri neydi, devlet ve hukukun genel tanımı (örn. devlet nedir, kanun, hukuk normu v.b.) devlet ve hukuk arasındaki ilişki (bunlar arasında ilişki var mı yok mu) devlet ve hukukun sınıflar ile olan ilişkisi nedir v.s. Özetle şunları söyleyebiliriz, bilim disiplini olarak Hukukun Temel Kavramlarının amacı devlet ve hukuk kavramı hakkında genel ve temel bilgileri bizlere öğretmesidir. 17

18 ? SORULAR: 1. Hukukun Temel Kavramları nasıl bir bilim dalıdır? 2. Hukukun Temel Kavramlarının konusu nedir? 3. Hukukun Temel Kavramları Makedonya Cumhuriyeti Devletini devlet ve hukuki kişilik olarak inceliyor mu? 18

19 1.4. HUKUKUN TEMEL KAVRAMI VE YÖNTEM ÇEŞİTLERİ 1 Metod (yöntem) kelimesi latince methodus kelimesinden türemiş, kelime olgusunun öğrenilme yöntemini ya da varılan sonuca ne şekilde ulaşıldığını ve izlenilen yolun ne olduğunu bizlere öğretir. Her bilimsel disiplinin kendine has metodları vardır. Metod, kendi çıkış noktasına (maddesine) bağlı ve uygun olması gerekmektedir. Bu çok mantıklı bir sonuçtur çünkü her bilimin kendine has yöntemleri (metod) vardır böylece olaylarda en iyi sonuca ulaşabilmemizi sağlamaktadır. Örneğin, doğa bilimlerinde deneme metodu ile sonuç elde edilebilir fakat sosyal bilimlerde bu metodu uygulama şansımız yoktur. Hukukun Temel Kavramlarında metod ayrımı Hukukun Temel Kavramlarını açıklamamızda kullanılan temel metod diyalektiktir ya da diğer anlamıyla tarihsel materyalizm dir. Bu metod genel anlamıyla devletin ve hukukun içerisinde bulunduğu tüm olayların ve ilişkilerin sürekli bir şekilde gelişimini ve değişimini izlemekte yani tüm bu olgular, toplumun bulunduğu çelişkili ya da tutarsızlık durumundan ortaya çıkmaktadır. Toplumsal olgu olan devletin ve hukukun bu çelişkili durumu sürekli sınıfsal çekişmelerden ortaya çıkmaktadır. Özel mülkiyet oluşumasıyla birlikte sınıfsız toplumlar iki sınıfa ayrılarak sürekli savaş halinde oluyorlar. Sınıflar arasındaki bu çelişkileri ortadan kaldırmak için düzenleyici mekanizma olarak devletin ve hukukukun kurulması kaçınılmaz olmuştur. Devlet içindeki tüm olaylar diyalektik bağlantılıdır ve önceki koşuların meydana getirmiş olduğu nedenlerden ortaya çıkmıştır. Devletin ve hukukun bir olgu olarak ortayı çıkmasının nedeni sınıflardır. 1 Bayalciev. D, Micaykov. M, Taskovska. D, Hukuka giriş, 2004, s.26 19

20 Hukukun Temel Kavramlarında genel bilim metodları yanında özel metodlar da bulunmaktadır: a) Hukuk metodu b) Sosyolojik metod c) Tarih metodu ve d) Karşılaştırmalı metod (resim 3.bak) a) Hukuk metodu en eski, en önemli ve en temiz hukuk metodudur. Bu metod hukuk normlarını öğrenerek devleti ve hukuku incelememizi yani şu anda mevcut olan hukuk normlarını bakarak inceleyebiliriz. Hukuk normlarının ne olduğu sorusu aklımıza gelmektedir. Devlet tarafından getirilmiş ve insanların uyması gereken kurallardır. Çünkü devlet hukuk normlarının hamilidir (kurucusu) ve onları koruyarak garanti altına almıştır. Örneğin; Hırsızlık yapanın cezası hapistir, 18 yaşından küçüklere alkol satmak yasaktır. Hukuk normlarının ihlali durumunda devlet cezai müeyyide uygulamaktadır. Hukuk metodu hukuk normlarının sistematiğini bir bütünlük içerisinde incelemektedir. Onun amacı devlet ve hukukun şuanki durumunun iyi ya da kötü olduğunu incelemek değil sadece yürürlükte olan hukuk normalarında nasıl olduğunu incelemektir. b) Sosyolojik metod sosyolojinin genel metodudur. Devletin ve hukukun oluşumunu ve gelişme durumunu genel etkenleri ile incelemekte ve açıklamaktadır. Bu metod sayesinde bazı devletlerin neden daha eski olduğu bazılarınında yeni olduğunu öğreniyoruz. c) Tarih metodu bu metodun genel anlamı, toplumsal olayları bir süreklilik içerisinde izlemekte yani tüm toplumsal olayların başlangıcı, yükselişi ve yokuluş periodu vardır. Aynı zamanda devlet ve hukukunda bazı toplumsal faktörlerden etkilenerek çeşitli gelişmeler yaşamakta ve değişim geçirmektedir. d) Karşılaştırmalı metod bu metod toplumsal olayları karşılaştırmalı bir şekilde diğer olaylarla karşılaştırarak inceler. Bu yöntemi kullanarak faklı ya da aynı hukuk normlarını değişik hukuk sistemlerinin ya da iki farklı devletin hukuk sistemleri arasında karşılaştırma yapılabilir. 20

21 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARINDA YÖNTEM ÇEŞİTLERİ GENEL ÖZEL DİYALEKTİK TARİHSEL MATERYALİZM HUKUK SOSYOLOJİK TARİHSEL KARŞILAŞTIRMALI Resim 3. Hukukun Temel Kavramları yöntem çeşitleri? SORULAR: 1. Metod kavramı hakkında düşündükleriniz. 2. Diyalektik ya da tarihsel materyalizm neden oluşmaktadır? 3. Hukukun Temel Kavramları özel metodlarını sayınız. 4. Hukuk metodunu açıklayınız. 21

22

23 DEVLETİN VE HUKUKUN OLUŞUMU Amaç: Toplum (aile) konusunu öğrenmek Egemenliğin tarihsel evrimini ve çekirdek birimin toplumsal gelişimini açıklamak Hukuk bilimi kavramını anlamak Devletin ve hukukun varoluş nedenlerini açıklamak Devlet ve hukuk kavramını anlatmak Devlet ve hukuk arasındaki ilişkiyi anlamak 23

24

25 2. DEVLET VE HUKUKUN OLUŞUMU 2.1. ÇEKİRDEK BİRLİKLER Çekirdek Birliklerin Toplumsal Oluşumu Çekirdek birlik insanlık tarihinin oluşumu ile ortaya çıkmıştır, devlet ve hukukun oluşmasına neden olan etkenlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sınıfsız toplumlardan devlet ve hukukun oluşmasına gelene kadar çekirdek birlik birçok evreden geçmiştir. Bu evreler insanlık tarihinin ve çalışma gücünün gelişmesi ile oluşmaktadır. Çekirdek birliklerin temel karakteristik özelliği birlikteliktir. Bu birliktelik insanlık tarihinin ve çalışma gücünün gelişmilik seviyisinin düşük olduğu evrelerde ortaya çıkmıştır. Bu durumlarda insanlar güçlerini bir araya getirerek ayakta kalmayı başarabilmişler. Eskiden insanlar yiyecek elde etmek için çok fazla emek harcamak durumunda kalmışlar çünkü o zamanlarda modern hayvancılık ve tarımcılık yokmuş. Hayatta kalabilmek için birlikte avcılığa çıkar ve yemek toplamak zorunda kalırlarmış. Böylece birlikte yaşamak için güçlerini ve yiyeceklerini birleşitrmek zorunda kalmışlar. Yaşamları sürekli evrim geçirerek kullandıkları aletlerin gelişmesine neden olmuş ve böylece sadece avlanacakları aletlerin değil zamanla birçok şeyde kullanabilecekleri eşyalar yapmışlar. Tüm bu işlerde birlikte hareket etmiş ve yaptıkları her yeni şeyi aralarında paylaşmışlar. Avlanmak ya da silah olarak kullandıları eşyaların niteliklerine göre çekirdek birlikler taş devrine ve metal devrine ayrılırlar. Diğer aşama olan çekirdek birliklerin gelişmişlik düzeyi üretim için kullandıkları eşyaların ihtisaslaşması düzeyinin artmasıdır. Böyle bir durumda, birileri üretim yapar diğerleri ise üretilen eşyaları sahiplenirmiş, bazıları hayvancılık ya da tarımcılık yaparmış. Bu durum toplumların dağılmasına ve ırk (soy) lara ayrılmasına neden olmuştur. Soyları birbirine bağlayan temel unsur kan bağıdır. Irkı (soyu) oluşturan nesiller bir anneden (anaerkil) ya da babadan (babaerkil) oluşmaktaydı. Anaerkil toplum organizasyonla- 25

26 rında başrölde anne sön sözü söyler ya da tersine babaerkil toplumlarda başrölde baba söylermiş. Irk (soy) ın iç organizasyonunu oluşturan dinamikler şunlardır: a) Ahlaki değerlere göre egemenlik kıdemli yaşlılardan oluşmakta, b) Kıdemli yaşlılardan oluşan aile meclisinin sorunların çözümü için birlikte karar vermeleri. Irk (soy) dışında, toplumsal birlik olarak çekirdek birlikler kardeşlik (fratriya) ve kabileden oluşmaktadır. Birçok aile yapısı kardeşlik oluşturmuş ve birçok kardeşlik (3-5) ise kabileyi oluşturmuştur. Çekirdek birliklerde egemenlik Yukarıda açıkladığımız gibi, gelişmişlik düzeyi ve üretim araçlarının düşüklüğü çekirdek birliklerin birlikte hareket etmesine neden olmuştur. Birlikte hareket etme insanların düşüncelerinde de var olmuştur. Hiç kimsede tek düşünce ya da yanlız başına hareket etme isteği yoktur, herkesin temel düşüncesi birlikte yaşamak ve birlikte hareket etme isteğidir. Onların birlik içinde hareket etme isteğinin asıl nedeni, dışarıdaki hayattan korkmalarıdır. Yanlız başına yapabilecekler mi? Dışarıda tek başına yaşayabilecekler mi? Bu durum egemenliğin karakteristik özelliğini oluşturmakta ve bunu aynı zamanda çekirdek birimlerde de görebilmekteyiz. İktidarın anlamı iki nesne (subje) arasındaki ilişkiyi ifade eder yani bunlardan bir taraf emreder diğer taraf ise emirlere uyar. Emir veren taraf elinde kendi iradesini karşı tarafa kabul ettirmek için baskı oluşturabilmektedir. Bu durum çekirdek birliklerde mevcut değildi. Bu iktidar zorlayıcı bir etki ile değil, insanların kendi isteği ile olmuş çünkü birbirlerini aile içinde daha güvenli hissetmişler. Tüm aile bireyleri karar alma ve bu kararların yerine gelmesinde birlikte hareket etmişler. Çekirdek birliklerde temel çıkarlar herkesin toplu ihitiyaçlarına göre belirlenir ve kararlara herkes kendi isteği ile katılır ve karar verir. Bu kararlar ahlaki, dini ya da gelenekten geldiğine bakılmaksızın herkesin birlikte yaşama düşüncesinin bir ifadesi olarak sayılmakta. Bu şekilde alınmış olan kurallar ya da düzenlemeler herkes tarafından uygulanır böylece bu kurallara karşı gelen olmadığı gibi uymayanlara karşı herhangi bir güç kullanmaya da gerek yoktu. Bu kurallara karşı gelen olursa (ki bu çok az rastlanan birşey) tüm aile bireyleri 26

27 tepki verir yani bunun için seçilmiş herhangi bir organ ya da kişi bu tepkiyi vermezdi. Yani polis ya da asker gibi karşı konulacak bir güç yoktu. Çekirdek birliklerde en yüksek ceza aileden atılmaktı bunun bügünkü cezasına denk gelen ise idam cezasıdır. Yukarıda anlattıklarımız ışığında çekirdek birlikler hakkında şu iki sonucu çıkartabiliriz: tüm aile birliğinin açık düşüncesi (o zamanki toplumların gelişmişlik düzeylerinde böyle bir düşünce ne kadar olabilir) aile-kabile reislerinin otoritesi.? SORULAR: 1. Devlet ve hukukun oluşmasına neler öncelik etmiştir? 2. Devlet ve hukun oluşmasına neden olan temel varsayımlar nerde oluşmuştur? 3. Çekirdek birliklerin toplumsal düzenlemelerinin temel özellikleri nelerdir? 4. Çekirdek birliklerde hangi toplumsal gruplar bulunmaktadır? 5. Çekirdek birliklerde insanların birlikte hareket etmelerine neden olan temel prensipler nelerdir? 6. İktidar nedir? 7. Hangi etkenler üzerine çekirdek ailelerde egemenlik oluşmuştur? 27

28 2.2. DEVLET VE HUKUKUN OLUŞUMUNA DAİR MADDİ DÜŞÜNCELER Devlet ve hukukun oluşmasında kaçınılmaz neden olan sınıflar çekirdek birliklerin yok olmasına neden olmuş ve bu oluşumun nedenleri aşağıdaki gibidir: üretim araçlarının gelişmesi; emeğin dağılımı; özel mülkiyetin ortaya çıkması. Üretim araçlarının gelişmesi ile toplumun ırklara (soylara) dağılmasına, üretkenliğin yükselmesine neden olarak emeğin dağılmasına sebep oluyor. Çekirdek birliklerin gelişmesiyle bundan böyle hayatta kalmak için birlikte hareket etmek zorunda kalmıyorlar. Onlar sadece bir işe yönelmiş ve hayatlarını onla geçindiriyorlar. Bu durum içgüdüsel olarak onları gerekenden daha fazla biriktirmeye neden oluyor. Onların çalışarak topladıkları ürünü paylaşarak birlikte tüketmek yerine özel mülkiyetlerine alıyorlar. Fazlalık olan ürünü biriktirerek değiş tokuş yapıyor ya da ticaretle uğraşıyorlar. Irk (soy) ın eski birlikteliği artık yok olmaya başlıyor. Ailelerin birçoğu topraklarının ya da ürünlerinin büyük bölümüne el koyuyor. Geriye kalan çok az bölüm; ürün, çalışma malzemesi, toprak, hatta insan (köle) bile elinde kalmıştır. Böylece ırkın (soyun) bazı üyeleri çok zengin olmuş diğer bölümü fakir kalmıştır. Sınıflararası özel mülkiyete dayalı karşılıklı mücadele kavgası kaçınılmaz olmuştur. Sınıfların varoluş mücadelesi olan özel mülkiyet gittikçe sınıflararası ayrımı ve mücadeleyi körüklemiştir. Sonuçta ekonomik gücü olanın mücadeleyi kazanması her zaman kaçınılmaz bir gerçektir fakat diğer taraftan toplumların sürekli bu mücadelede olması imkânsızdır. Bu mücadeleyi yatıştıracak ya da en aza indirecek bir kurumun olması gerekmektedir. Böylece toplumsal kurallar (hukuk normu) olarak devlet kurumu ortaya çıkıyor, aynı zamanda hukuk sistemi beraberinde oluşmaya başlıyor ve devlet kendi ifadesini böyle oluşturuyor. 28

29 Devlet Çekirdek Birlikler arasındaki farklılık Devleti çekirdek birliklerden ayrına birkaç belirgin özellikler vardır: devlet içinde insanların ayrımı bölgesel ilişkiye göre yapılmakta kan bağına göre değil. İnsanlar kendi hak ve sorumluluklarını yaşadıkları ülkede yerine getirirler. devlet hukuki kuralları, ekonomik alanda hâkim olan sınıfların isteklerine göre oluşturmakta fakat çekirdek birliklerde herkes tarafından kabul edilen ve uygulanan geleneksel kurallardan oluşmaktadır. Devlette hukuki kurallar herkesin çıkarına göre yapılmış değil. Dolayısıyla devletin oluşturduğu bu kuralların yürülülüğünün denetlenmesi için çekirdek birliklerde olamayan fiziksel güç (askeri, polis, hapishaneler) kullanması gerekiyor. söz konusu kamu otoritesinin (askeri, polis, hapishaneler v.s.) işleyebilmesi ve muhafaza edilmesi için belli bir ihtiyaca (bütçeye) gereksinim duyulmaktadır. Devlet bu ihtiyaçları çekirdek birliklerde bulunmayan insanlardan topladığı vergilerle yerine getirir.? SORULAR: 1. Devlet ve hukukun oluşmasının nedeni nedir? 2. Devlet ve hukukun oluşmasında emeğin dağılımının rolü nedir? 3. Devlet ve çekirdek birlikler arasındaki farklar nelerdir? PROJE: 1. Makedonya Devleti oluşturmak için bir deneme (makale) oluşturunuz. 29

30 2.3. DEVLET VE HUKUK KAVRAMININ ANLAMI Devletin ne olduğuna dair teorilerde çok fazla tanım vardır. Fakat herkesin ortaklaşa anlaştıkaları tanım ise devlet fiziksel baskı kullanan sınıfsal ve toplumsal bir kategoridir. Devlet sınıflararası düzensizliği ortadan kaldıran bir kurum olarak kullandığı fiziksel baskının ona özgü olduğu bilinmektedir. Nıkola Makiyaveli 2 stato 3 kelimesini kullanmıştır, devlet bir yönetim düzenidir, onun cumhuriyet ya da monarşi olduğuna bakılmaksızın asıl amacı, bir şeyi yönetmek, düzenlemek, organize etmektir. Fakat devletin tüm bu düzenlemeleri yapabilmesi için hukuka ihtiyacı vardır. Hukuk; devlet tarafından getirilmiş kurallar bütünü olup, toplum içinde yaşayan insanların davranışlarını, birbirleri arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Devlet bu ilişkilerin düzenini ceza (yaptırım) uygulayarak yerine getirir. Devlet ve Hukuk arasındaki ilişkiler Devlet ve hukuk arasında çok ince ve ayrılmaz ilişki vardır. Bunlar aynı neden ve ihtiyaçtan doğmuş yani sınıfların ortaya çıkmasıyla ve onların çalışma biçimiyle gelişmiştir. Devletin hukuk üzerindeki etkisini en iyi bir şekilde anlayabilmemiz için hukukun oluşumu ve uygulama aşamasında görebiliriz. Hukukun oluşum aşaması Devlet organları hukuk normlarını ve kaynaklarını (anayasa, yasa, kararnameler) hazırlamakta ve yürürlüğe sokmaktadır. Bunlar yürütmenin istekleri doğrultusunda oluşur böylece kendi politikalarını uygulamaya koyarlar. Hukukun uygulanma aşaması Devlet hukuk kurallarının günlük hayatta uygulanabilmesi için gereken koşulların oluşmasını sağlamaya çalışır. Devlet bu kuralların uygulanabilmesi için gerekirse fiziki güç kullanma yetkisine sahiptir. İnsanlar tarafından çiğnen kurallara karşı cezai sorumluluklar (yaptırımlar) vardır. 2 Balayciev. D, Micaykov. M, Taskovska. D, Hukuka Giriş, 2004, s.42 3 Durum, devleti düzenleyen (statü) 30

31 Devlet hukuk kurallarının potansiyel gücünü kullanarak devlet politikasının amaçlarını belirlemektedir. Aynı zamanda hukukunda devlet üzerine etkisi söz konusudur, bu etki aşağıdaki gibidir; Devletin iç organizasyonu hukuk devletin temellerini oluşturuyor, yani devletin yönetim biçimini belirliyor (cumhuriyet mi olacak yoksa monarşi mi), nasıl bir yönetim rejimi olacak (demokratik mi yoksa anti-demokratik mi), hangi devlet organları olacak ve onlar arasındaki ilişkiler nasıl olacak. Devlet organlarının eylemleri hukuk ile devlet organlarının kuruluşu, işleyişi, yetkileri yani çalışma biçimleri (polis, ordu, mahkemeler, bakanlıklar, hükümet v.s) belirtilmekte. Hukuk, devlet organlarının çalışmasını etkili bir şekilde kontrol etmeye yaramaktadır. Tecrübelerimiz şu sonucu göstermektedir ki hukuk kurallarına saygı gösterilmediği zaman çok kötü ekonomik ve siyasi sonuçlar doğmakta bu da devletin gücünün azalmasına neden olmaktadır. Bu durumda krizler çıkmakta ve hükümetler değişmektedir. Hukuka saygı göstermeyen bir hükümetin toplumu sürekli krizlere sürüklemektedir. Devlet ve hukuk arasındaki ilişkiyi mutlak bir şekilde düşünmememiz gerekiyor. Bunlar iki ayrı toplumsal kategori olarak düşünülmesi lazım ve her birinin kendine göre özellikleri mevcuttur. Sonuç: devlet, hukuk kurallarını toplumsal eylemleri yönetmek için kullanır fakat bunu hukukun vermiş olduğu yetki çerçevesinde yerine getirir. 31

32 ? SORULAR: 1. Devleti tanımlayınız. 2. Hukuk nedir? 3. Hukuk ne zaman oluşur? 4. Devlet ve hukuk arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 32

33 2.4. MAKEDONYA DEVLETİNİN KURULUŞU 4 2 Ağustos 1944 yılında aziz Prohor Pçinski manastırında yapılan birinci ASNOM oturumunda Makedonya devletinin temelleri atıldı ve çok büyük bir tören ile Makedonya halkı Demokratik Federatif Yugoslavya Cumhuriyetine bağımsız ve eşit statü ile üye olmuştur. 2 Ağustos-İlinden 1944 yılının Makedonya devletinin temellerinin atıldığı gün olarak seçilmesi tesadüf değildir. Bu bağlamda, 2 Ağustos İlinden 1903 yılı ile o günün arasında çok önemli bağ mevcuttur. Çünkü 1903 İlinden ayaklanmasıyla Makedonya halkı balkanlarda o tarihlerde bir ilk olan Osmanlılara karşı halk ayaklanması ile Kruşevo Cumhuriyetini kurdukları tarihtir. Bundan dolayı Makedonya tarihinde bu iki önemli tarih birleştirilerek Makedonya halkının bağımsız ve toplumsal hayalinin gerçekleştirildiğinin belgesidir. Bu oturumda en eski üye olan Panko Braşnarov un sözleri şöyledir: Bu tarihi günde İlinden ASNOM un birinici oturumunun açıldığını belirtmek isterim. Bu an, atalarımızın olan bu topraklarda can vermiş ve kemikleri tüm ülke topraklarında bulunan eski kahramanlarımız için daha kolaydır ve artık onlarda bağımsızlığımızın doğuşunu, eski İlindenlilerin birliğini görecek, Goce Delçevi ve yeni İlindenlileri görecek, genç - Makedonya ordusunu ve iki kuşağın, iki çağın ideal temellerinin gerçekleştiğini görecek bağımsız Makedonya yı görecek. 5 Savaş boyunca Yugoslavya Federasyonunun federe devleti olan Makedonya cumhuriyeti ASNOM ile resmi devlet-hukuki statüsünü belirliyor ve devletin temel hukuki belgesini ve kanunları belirleyerek Makedonya halkının bağımsızlığını belgeliyor. Birinci Makedonya Halk Cumhuriyetinin Anayasasının yasal-hukuki özellikleri aşağıda belirtilmektedir: a) Yüksek meclis ve yüksek yürütme organı ve en yüksek devlet organı olan Makedonya Halk Kurtuluş Antifaşist Meclisinin belgesi (ASNOM). Makedonya, halkının hür bir irade ile bağımsızlığını belirtilmesi ve ikinci AV- NOY (29 ve 30 Kasım 1943 yılında Yayçe de yapılmıştır) oturumunda alınan kararları onaylaması sonucunda, ASNOM deklarasyonu ile Makedonya yı 4 M-r. Taşkovski.D. niz vekovi Makedoniya, 1985, s.128,129 5 Klimovski.S, Karakamişeva.T, Treneska.R, Konstituciono ureduvanye na R.Makedoniya, 2006, s

34 Demokratik Federatif Yugoslavya nın eşit federe birimi olarak onaylamıştır. Bu belge ile Makedonya devletinin yürütme organı olan halk hükümetinin kurulmasına onay verilmiştir. b) ASNOM deklerasyonu ile demokratik Makedonya da vatandaşların temel hakları. c) ASNOM deklerasyonu ile Makedonya devleti sınırları içerisinde Makedonca dilinin resmiyet kazanması. d) ASNOM deklerasyonu ile 2 Ağustos İlinden gününün resmi gün olarak kabul edilmesi. ASNOM da getirilen kararlar ve siyasi belgeler, ASNOM un birinci oturumunda Makedonya halkına beyan edilmiştir. Bu beyan aslında, Makedonya devletinin kurulduğunu ve özgür Makedonya halkının ilan edilmesidir. Yugoslavya Federasyonun dağılmasıyla birlikte Makedonya tam bağımsızlık sürecini başlatmıştır. 17 Kasım 1991 yılında Makedonya Anayasası kabul edilmiştir. Bu anayasaya 25 Ocak 1991 yılında Makedonya Meclisi tarafından alınan karar ile ön deklarasyon öncülük etmiştir. Bu deklerasyonda Makedonya bağımsız bir ülke olarak belirtilmekte ve geleceği için diğer Yugoslavya ülkeleriyle olan ilişkilerini kendisi belirleyecektir. 8 Eylül 1991 yılında yapılan referandum ile Makedonya halkı % 95,09 nun oyu ile bağımsız ve özgür bir Makedonya için karar vermiştir. Referandumda alınan sonuçlara göre, Makedonya Parlamentosu 17 Eylül 1991 yılında yapılan oturumda bağımsızlık Deklerasyonunu kabul etmiştir. Halk tarafından yapılan referandumda verilen oya saygı duyularak, Deklerasyonda, Makedonya devletinin uluslararası ilişkilerdeki tüm anlaşmalara sadık kalacağı, BM nin kararlarına ve uygulamalarına uyacağı, KEBS Paris deklerasyonunu kabul edeceği, böylece ülkenin uluslararası ilişkilerdeki düzeninin temelini oluşturacağı belirtilmiştir. 19 Aralık 1991 yılında Makedonya Parlamentosu ülkenin egemen ve bağımsız bir ülke olduğunu Deklerasyon ile kabul etmiştir. Makedonya Parlamentosu 29 Temmuz 1992 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ülkenin egemen ve bağımsız olduğunu oylamıştır. Kısa bir süre sonra Makedonya Cumhurbaşkanı ülkenin BM üyeliği için başvuruda bulunmuştur. 8 Nisan 1993 yılında Makedonya Cumhuriyeti BM üye olmuştur. 34

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2860 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1817 SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN (Ünite 2,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Doğan BAYAR * I GİRİŞ Halkımızın artan ve çeşitlenen talepleri, etkinliğin arttırılması ve katılımcılık ekseninde kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacı, uzunca bir süredir

Detaylı

Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi. Aydın ĐPEK

Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi. Aydın ĐPEK Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi Aydın ĐPEK

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER

MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER Ahmet Emrah AKYAZAN 1. GİRİŞ Kuvvetler ayrımı ilkesi uyarınca, yasama organı yasama faaliyetlerini, yargı organı yargı faaliyetlerini, idare organı da idari faaliyetleri ifa

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

ZORAN MATEVSKİ KSENOFON UGRİNOVSKİ SOSYOLOJİ MESLEKİ LİSE EĞİTİMİ I. SINIFLAR İÇİN (TÜM BÖLÜMLER)

ZORAN MATEVSKİ KSENOFON UGRİNOVSKİ SOSYOLOJİ MESLEKİ LİSE EĞİTİMİ I. SINIFLAR İÇİN (TÜM BÖLÜMLER) ZORAN MATEVSKİ KSENOFON UGRİNOVSKİ SOSYOLOJİ MESLEKİ LİSE EĞİTİMİ I. SINIFLAR İÇİN (TÜM BÖLÜMLER) DEĞERLENDİRİCİLER: Prof. Dr. İliya Atseski, Üsküp Felsefe Fakültesi, Sosyoloji Enstitüsü Profesörü Mr.

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

SAĞLIKTA YENİ MODEL ARAYIŞI: SAĞLIK KOOPERATİFÇİLİĞİ

SAĞLIKTA YENİ MODEL ARAYIŞI: SAĞLIK KOOPERATİFÇİLİĞİ Başyazı Değerli Karınca Dostları, Kooperatifçilik Sevdalıları Karınca dergimizin 927. sayısı ile karşınızdayız. Mart ayında çıkan bu sayımızla, koopretatifçilik alanına mütevazi katkımızı sürdürmeye devam

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI

TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI Yüksek Lisans Tezi Emel ÜNAL Ankara-2012

Detaylı

KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM

KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

Konfederalizmin inşa sürecini başlatmak, tarihsel bakımdan oldukça ileri, özgürleştirici ve heyecan verici yeni bir adım olmaktadır.

Konfederalizmin inşa sürecini başlatmak, tarihsel bakımdan oldukça ileri, özgürleştirici ve heyecan verici yeni bir adım olmaktadır. Önsöz Tarihin insanlık için büyük gelişme imkanları ile ciddi tehlikeleri iç içe barındırdığı, Ortadoğu da Üçüncü Dünya Savaşı olarak adlandırılan ciddi bir kaos ve çatışma durumunun yaşandığı, Kürdistanın

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır.

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 84 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL SEMPOZYUMU 10 MAYIS 2013 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Enver KAYA Danıştay

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN GÜNÜMÜZE SİYASAL İKTİDAR-BÜROKRASİ İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Fahrettin

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı