PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Uygar BAKŞİ Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Uğur TEKİN İZMİR

2 1. ÖNSÖZ Protez Öncesi Cerrahi Ağız Hazırlığı konulu bitirme tezimde bilgisini ve desteğini benden esirgemeyen danışman hocam Doç.Dr.Uğur TEKİN e teşekkürü bir borç bilir, saygılarımı sunarım. Ayrıca tez çalışmam sırasında bana yol gösteren Dr.Cemal AKAY a teşekkür ederim. İZMİR 2008 Stj. Dt. Uygar BAKŞİ

3 İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. GİRİŞ.. 3. GENEL BİLGİLER SERT DOKUDA YAPILAN DÜZELTMELER Alveol Kret Kenarlarının Düzeltilmesi Kortikal Alveoloplasti İnterseptal Alveoloplasti Maxiller Tüber Bölgesinin Kaldırılması Mylohyoid Çıkıntının Düzeltilmesi Genial Tüberkülün Kaldırılması Labial Mandibuler Under-cut un Düzeltilmesi Foramen Mentalenin Konumunun Değiştirilmesi Eksoztozların Kaldırılması Torus Palatinus Torus Mandibularis Buccal Eksoztozlar Lateral Palatal Eksoztozlar İmmediat Protez Cerrahisi Mandibulaya Uygulanan Augmentasyon Üst Kenar Augmentasyonu Alt Kenar Augmentasyonu İnterpozisyonel Greftler Hidroksilapatit Augmentasyonu

4 Maxillaya Uygulanan Augmentasyon Onley Kemik Grefti Hidroksilapatit Augmentasyonu İnterpozisyonel Greftler 3.2. YUMUŞAK DOKUDA YAPILAN DÜZELTMELER Vestibüloplasti Submüköz Vestibuloplasti Açık Submüköz Vestibüloplasti Kapalı Submüköz Vestibüloplasti Sekonder Epitelizasyon Vestibüloplastisi Kazanjian Tekniği Modifiye Godwin Tekniği Lipswitch Tekniği Clark Tekniği Obwegeser in Sekonder Epitelizasyon Yöntemi Periosta Pencere Açma Tekniği Greftle Uygulanan Vestibüloplasti Lingual Sulkusun Derinleştirilmesi Anterior Lingual Sulkoplasti Posterior Lingual Sulkoplasti Caldwell İşlemi Trauner İşlemi Obwegesser Tekniği Mandibuler Yumuşak Doku Fazlalığının Kaldırılması Lateral Palatinal Yumuşak Doku Fazlalığının Alınması

5 Mesnetsiz Kret Kaldırılması İltihabi Fibröz Displazinin Düzeltilmsi Palatinaldeki İltihabi Papiller Hiperplazinin Alınması Maziler Tüber Redüksiyonu Labial Frenektomi Lingual Frenektomi 3.3. DOKU TELAFİ EDİCİ MATERYALLER Deri Greftleri Mukoza Greftleri Kemik Greftleri Biyomateryaller 4. TARTIŞMA.. 5. SONUÇ.. 6. ÖZET.. 7. KAYNAKLAR.. 8. ÖZGEÇMİŞ

6 2. GİRİŞ Ağız boşluğundaki dokuları etkileyen pek çok patolojik değişiklikler sonucu bireyler parsiyel ya da total dişsiz hale gelirler ve bu hastalara ideal bir protez yapımı güçleşebilmektedir. Ülkemizdeki populasyonun büyük bir yüzdesi, mevcut protezlerinden şikayetçi olmaktadır. Çünkü bu hastaların çoğunda, alveolar kretler protez için tatmin edici bir dayanak oluşturmamaktadır. Protezin, hastaya kaybolan estetik ve fonksiyonunu en iyi şekilde iade edebilmesi oturduğu sert ve yumuşak doku alanı ile ilgilidir. Protez yapımı için uygun olmayan hasta ağzını ideal anatomik forma çevirmek için çeşitli cerrahi prosedürler gerçekleştirilmektedir. Bu prosedürler preprotetik cerrahi olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde mevcut olan iyi tecrübe edilmiş cerrahi teknikler neredeyse her hastanın rahatlıkla ve memnuniyetle protez takabilmesini mümkün kılmaktadır. Preprotetik cerrahinin temeli, hastaya minimum bir cerrahi morbidite ile yeterli fonksiyonu sağlamaktır.(1) Bu tez çalışmasında, preproetik cerrahi uygulamaları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

7 3. GENEL BİLGİLER Protez öncesi yapılan cerrahi girişimlerin bazılarının çene kemiğindeki rezorbsiyonu artırdığı gözlemlenmiş ve kaybedilen dokunun yerini doldurmak kolay olmadığından az madde kaybı yapılarak, konservatif yaklaşımlar ile cerrahi işlem uygulanması gerektiği düşünülmüştür. İlk uygulanan preprotetik cerrahi işlem, diş çekiminden sonra alveoler kretin düzeltilmesidir.(2) Diş çekimini takiben alveoler kemikte bir rezorbsiyon başlar. Dişler ve periodonsiyum artık mevcut olmadığı için alveoler kemik streslere cevap veremez ve fonksiyon eksikliğinden kaynaklanan bir rezorbsiyon gözlenir. Rezorbsiyon derecesinde bireyler arasında farklılıklar vardır; bazı bireylerde rezorbsiyon dururken bazı bireylerde bazal kemik de rezorbe olabilir.(resim.1, Resim.2) (3) Protez kullanılması rezorbsiyonu arttırır. Protezli ağızlarda rezorbsiyon mandibulada lingualden, maksillada vestibülden olur.(2) Resim.1 Resim.2 Alveoler kemik rezorbsiyonunu etkileyen faktörler lokal ve sistemik olmak üzere ikiye ayrılabilir. Beslenme bozuklukları, osteoporöz, endokrin bozukluklar gibi 2

8 sistemik kemik hastalıklar sistemik faktörlerdir. Lokal nedenler ise diş çekimi sırasında uygulanan alveoloplasti teknikleri ve iyi uyumlu olmayan, çiğneme kuvvetlerinin eşit dağılmadığı protez uygulamalarıdır. Yüz yapısındaki değişiklik de rezorbsiyonu iki yoldan etkiler: Birincisi, bazı kişilerin yapısal olarak alveoler kretlerinde çok kemik vardır, ikincisi gonial açıları dik ve mandibuler düzlem açıları dik olan kişiler daha hızlı, kuvvetli çiğnerler. Bu da çenelere daha fazla yük getirir. Rezorbsiyonun aşırı olduğu kimi vakalarda spontan fraktürler görülebilir. Atrofik kretlerde cerrahi uygulanmasının amaçları: a) Geniş bir kret oluşturmak b) Protezi taşıyacak krette yeterli miktarda sağlam doku bulunması c) Protez kenarları için yeterli uzunlukta vestibüler derinlik sağlamak d) Arklr arasında uygun ilişkiyi sağlamak e) Mandibuler fraktür riskini elimine etmek f) Palatinal derinliğin sağlanması g) Tüber bölgesinde uyumlu yuvarlaklığın korunması Ameliyata alınacak olan hasta sistemik hastalıklar yönünden değerlendirilmelidir. Genel anestezi gerektirecek vakalar detaylı olarak gözden geçirilmeli, gerekli konsültasyonlar yapılmalı, metabolik problem varlığını araştırmak için serum kalsiyum, fosfat, paratiroid hormon ve alkalen fosfataz seviyeleri incelenmelidir. Kemik doku ike yumuşak doku ayrı ayrı değerlendirilip tedavi planlaması yapılır.(4) Kemik Değerlendirmesi Klinik muayenede kretin yüksekliği, eni ve konturlar dikkatlice muayene edilmeli, palpasyon ile anatomik özellikler ve protez yapımı için uygun olmayan 3

9 oluşumlar belirlenmelidir. İdeal alveoler kretin tabanı ile geniş ve kenarları birbirine paralel olmalıdır. Kretler şekillerine göre "V" şeklinde, "U" şeklinde ve "bıçak sırtı" şeklinde olabilirler. "U" kretler idealdir. "V" kretler protezden gelen kuvveti iyi bir şekilde dağıttığı halde, çene hareketleri sırasında protezin tutuculuğu iyi olmaz. Yüksek fakat dar kretler stresi iyi dağıtamaz, kısa geniş kretler, çiğneme kuvvetlerine karşı koymakla birlikte protezin yanlara doğru hareketli olmasını önleyemez. Bıçak sırtı kretler protez altında çiğnemede sürekli ağrı sebebidir. Kemik değerlendirmesinde panoramik filmlerden yararlanılarak gizli patolojiler araştırılmalıdır. Bazı vakalarda teşhis modellerinin incelenmesi gerekebilir. Nadiren sefalometrik filmlerin mandibula ile maksilla arasındaki ilişkiyi belirlemek açısından yararı olabilmektedir.(5) Yumuşak Doku Değerlendirmesi Patolojik lezyonlar için biyopsi yapılmalı, protezi taşıyacak zeminde yeterli kalınlık ve dirençte yapışık mukoza olmasına dikkat etmelidir. Protez kullanımına engel olabilecek yumuşak doku yapışıklıkları kaldırılmalıdır. Tedavi Planlaması Kretteki bozukluğun durumu ile ilgili doğru endikasyon koyularak kemik ya da yumuşak dokuda veya hem kemik hem yumuşak dokuda düzeltme yapılmalıdır. Hastada ameliyata ve tekniğe karar verirken yaş göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşlı kişilerde sadece yumuşak doku cerrahisi yeterli olabilirken, genç bireylerdeki ileri rezorbsiyon vakalarında çeşitli greft materyalleri kullanılarak kemik yüksekliğinin artılırlası, genişletilmesi ve hacminin arttırılması uygun olur. 4

10 Hastada hem sert hem de yumuşak doku cerrahisi uygulanacağında ilk olarak kemik dokudaki düzeltmeler tamamlanmalı, yumuşak doku düzeltmeleri sonraki seansa bırakılmalıdır.(6) 5

11 3.1. SERT DOKUDA YAPILAN DÜZELTMELER Alveol Kret Kenarlarının Düzeltilmesi Alveol kreten bazı noktaların kesilip alınması alveolektomi, kret kenarlarının düzeltilmesi ise alveoloplasti olarak adlandırılır. Düzeltme işleminin her durumda gerekli olması nedeniyle bu işlemler genel olarak alveoloplasti şeklinde adlandırılır Kortikal Alveoloplasti Diş çekiminden sonra uygulanan alveoloplasti işlemi kortikal alveoloplasti olarak adlandırılır. Diş çekiminden sonra uygulanan dijital kompresyon işlemi en basit alveoloplasti yöntemidir. Kortikal alveoloplasti rutinde gerekli olan bir işlem değildir. Komşu dişlerin çekildiği ve kemik rezorpsiyonunun gözlendiği alanlarda, geriye kalan dişin çekiminden sonra kret çıkıntılı kalır, basitçe uygulanan bir alveoloplasti işlemi ile kret düzeltilir. Soketin aproksimallerinden mukoza kesilerek yara primer dikişle kapatıldığında çizgi olacak hale getirilir. (Resim.3) 6

12 Resim.3 Çoklu diş çekiminden sonra yapılacak alveoloplastide, kret üzerinden insizyon yaparak lambo kaldırılır ve kemik doku açığa çıkartılır. Rahatlatıcı insizyonlar yapılabilir. Kemik yüzeyi kemik eğesi ve frezlerle düzeltilir, yara dikilir. Primer dikişle yarayı kapatmak için fazla kemik kaldırmamak gerekir, kalan bölgeler sekonder olarak iyileşecektir. Ayrıca yumuşak dokudan fazla madde kaybı yapmamaya da dikkat edilmelidir; fibröz mukoza protez basıncına dayanıklıdır. Maksillada insizyonlar posteriorda tüberin arkasına getirilir, kaninler bölgesinde rahatlatıcı insizyonlar yapılır. Lambo çok fazla ekarte edilmemelidir. Aksi takdirde ödem, ekimoz ve rezorbsiyon gözlenir. Dişsiz hastalarda alveoloplasti gerektiğinde aynı yöntem izlenerek lambo kaldırılır ve kemikteki çıkıntılı alanlar düzeltilir ve süturlarla yara kapatılır. Radyoterapi görmesi gereken hastalarda çekim boşluğu uygun miktarda kemik kaldırıldıktan sonra dikişlerle primer olarak kapatılmalıdır. Radyoterapiye 1 hafta sonrasında başlanabilir.(resim.4)(4) 7

13 Resim.4 Mandibulada bıçak sırtı kret oluştuysa alveoloplasti işlemi ile kret düzenlenebilir.(resim.5) Lambo kaldırılırken bıçak sırtı şeklindeki alveoler kenarı açığa çıkartmak yeterlidir fakat sivri kenarı eğelemeden önce çeşitli greft materyallerinin yardımı ile kretin yuvarlaklığının sağlanabilme olasılığı da değerlendirilmelidir. Resim.5 8

14 İnterseptal Alveoloplasti İnterseptal alveoloplasti yöntemleri, bunları geliştiren araştırıcıların adları olan Dean ve Obwegeser metodu olarak anılır. Bu teknik labialde derin under-cut varlığında kullanılır. İntraseptal kemik frezler ile kaldırılıp labial kortikal kemik düzeltilir. Diş çekiminden hemen sonra uygulanır. Kretin tepesinden başlayan insizyonun ardından mukoperiostal lambo kaldırılır. Sonrasında intraseptal kemik kaldırıldıktan sonra labial korteks kırılarak istenen şekil verilir. Sivri kenarlar düzeltilir ve yara süturlar ile kapatılır.(resim.6) Resim.6 Maksiller anterior bölgenin çıkıntılı kemik şekline göre kortikal alveoloplasti, under-cut un daha fazla olduğu durumlarda Dean metodu, aşırı under-cut varlığında ise Obwegeser metodu kullanılır.(5) Dean ve Obwegeser tekniklerindeki fark ise Obwegeser de işlemin, çekim sonrasında soketin hem palatinal hem labial kortikal kemiğinde uygulanmasıdır. Daha önceden alınan ölçüde çekilecek dişler kazınarak hazırlanan protez, kretlere istenen şekil verildikten sonra fragmanları fiske etmek amacıyla cerrahi astar maddesi ile beslenerek ağza immediat olarak yerleştirilir. Bu şekilde iyileşme garanti altına alınır.(resim.7) 9

15 Resim.7 İntraseptal alveoloplastinin avantajları: a) Periost yapışık bırakıldığından rezorbsiyonun az oluşu b) Alveoler kretin yüksekliğinin korunması c) Kas bağlantıları zarar görmeden bölgenin anatomik yapısının korunması olarak sıralanabilir. Cerrahi işlem uygulanmadan yapılan çekimlerde ve interseptal alveoloplasti uygulanan vakalardaki rezorbsiyon, basit alveoloplasti uygulanan vakalardakine oranla daha az olmaktadır. Alveoler kemik ile bazal kemik uyumlu bir bütünlük içinde olduğunda protezin retansiyonu iyi olur. Alveoloplasti bazı durumlarda bu durumu garantileyemez ve alveolün konumunun değiştirilmesine ihtiyaç duyulabilir. Anterior ve posterior osteotomiler, Le Fort I osteotomisi, mandibuler subapikal osteotomi işlemleri kullanılarak antero-posterior ve lateral-vertikal değişiklikler yapılır. Mandibula ile maksillanın protez ile olan ilişkileri uygun şekilde sağlanmış olur.(4) Maksiller Tüber Bölgesinin Kaldırılması Maksiller tüber bölgenin horizontal veya vertikal boyutunda kemik ve bazen yumuşak doku kalınlığının artmasına bağlı olarak, artış gözlenebilir. Böyle bir durumda radyolojik tetkiklerle maksiller sinüsün tabanı ve genişliğini saptayarak 10

16 kemik ve yumuşak doku kalınlığının sınırları saptanmalı. Buradaki artmış kemik doku fazlalığı alınıp krete uygun form verilerek, protez yapımına izin verecek uygun interark ilişkisi sağlanmalıdır. Palatinum majus, tüber veya lokal infiltrasyon anestezileri kullanılarak blokaj sağlanır. Tüberin arka noktasına kadar uzanan kret hizasında bir insizyon yapılır. Palatinal ve bukkal yönde mukoperiostal flep kaldırılır. Sinüs perforasyonu meydana gelmemesine dikkat edilerek, pens kupon veya frezlerle kemik kaldırılır. Sinüsün perfore olması durumunda ise fazla harabiyet oluşturmadan sinüs mukozası korunmaya çalışılır. Yeterli miktarda kemik kaldırılarak kenarları yuvarlaklaştırılır ve bölge iyice irrige edilir, fazla yumuşak doku kenarları kesilip çıkartılır, mukoperiostal lambo yeni kemik kenarlarına uygun ve çok gergin olmayan bir şekilde süture edilir.(resim.8) Sinüs perforasyonu varlığında da bu şekilde kapatma yapılır. 7 gün sonra süturlar alınır, protez için gerekli ölçü ise 1 ay sonra alınabilir.(5) Resim.8 Sinüsteki perforasyon geniş ise tedaviye antibiyotikler ve dekonjestanlar ilave edilmelidir. Uygun antibiyotik türü penisilindir. Antihistaminikli veya antihistaminiksiz psödoefedrin dekonjestan olarak verilir. Bu ilaçlarla uygulanan tedavi 7 10 gün sürdürülmelidir. 11

17 Tüber bölgesindeki protez yapımını engelleyen aşırı büyümüş kemik dokunun uygun cerrahi prosedür ile düzeltilmesi işlemini gösteren vaka Fotoğraf.1 de belirtilmiştir.(6) Fotoğraf Mylohyoid Çıkıntının Düzeltilmesi Mandibulada mylohyoid kemik çıkıntısının aşırı sivri olduğu durumlarda protez kullanımı zorlaştırmaktadır. Bölgedeki kasın mylohyoid çıkıntı ile olan bağlantısı, protezin çıkıntıya olan baskısı ve aynı zamanda buradaki mukozanın çok ince bir yapıda oluşu protez kullanımına büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu ağrılı durumu ortadan kaldırmak maksadı ile mylohyoid kasın bağlantısı mylohyoid çıkıntı üzerinden mandibulanın bazal kısmına doğru itilerek buraya yerleşmesi sağlanır. Bu teknik ile ağız tabanı aşağı indirilmiş olur. Rezorbsiyonun aşırı olduğu vakalarda eksternal oblik çizgi ve mylohyoid çıkıntı mandibula arka tarafta en yüksek noktaları oluşturur. Bu durumda mandibuler augmentasyon tekniğinden yararlanmak daha uygun olur. Kret üzerinde yapılacak insizyon öncesinde bukkal ve mandibuler anestezi yapılır. Mukoperiostal lambo, mylohyoid çıkıntı ve kasın bağlantısını ortaya çıkartacak şekilde kaldırılır. Kasın lifleri keskin disseksiyon ile kemikten ayrılır. Bu aşamada sivri mylohyoid çıkıntı frez ve kemik eğesi yardımıyla düzeltilir. Kasın 12

18 aşağıdaki konumunun devamlılığı için protezin hemen uygulanması uygundur.(resim.9) Resim Genial Tüberkülün Kaldırılması Aşırı mandibuler rezorbsiyon gözlenen vakalarda genioglossus kasların yapışma yeri olan genial tüberküller belirginleşerek protezin retansiyonuna olumsuz etki oluşturabilmektedir. Mandibulanın anterior bölgesine augmentasyon uygulanacak vakalarda genial tüberküller greft materyaline lingualden destek oluştururlar; augmentasyon uygulaması düşünüldüğünde kaldırılmamaları daha uygun olur.(4) Lokal anestezi altında premolarlar arasında kret tepesinden insizyon yapılır. Mukoperiostal lambo dekole edilerek genial tüberküller ortaya çıkarılır. Mylohyoid kasa uygulanan yöntemdekine benzer olarak genioglossus kasın bağlantıları keskin disseksiyonla kemikteki yerinden uzaklaştırılır. Tüberküller kaldırılarak kemik düzleştirilir. Böylelikle lingual derinlik anteriorda artırılmış olur Labial Mandibuler Under-cut un Düzeltilmesi Labial ve bukkaldeki rezorbsiyona bağlı olarak vestibülde oluşmuş under-cut varlığında protez yapımı ve kullanımı zorlaşır. Bu durumda vestibüle çıkıntılı olan 13

19 kemiği kaldırmak ya da under-cut u uygun bir kemik greft materyali ile doldurmak uygun tedavi yöntemi olacaktır.(7) Kret tabanının dar olduğu durumlarda augmentasyon, geniş olduğu durumlarda ise kemiğin traşlanması daha uygun olacaktır. Under-cut bölgesini doldurmak için bugüne kadar farklı materyaller denenmiştir. Hidroksilapatit, vücudun çeşitli bölgelerinden elde edilmiş otojen kemik ya da tüber bölgesinden alınmış fazla kemik ile augmentasyon under-cut u doldurmada başarı sağlar. Alveoler yapının orta hattında yapılan vertikal insizyon ve subperiostal olarak hazırlanmış tünel yardımı ile elde edilen otojen kemik grefti ya da hidroksilapatit enjektör içerisinden under-cut üzerine yerleştirilir. Parmaklarla şekil verilerek işlem tamamlanır.(resim.10) Resim.10 Gerekli görüldüğünde augmentasyon materyali ile kemiğe verilen şekilin istenen durumda kalması için splint uygulanabilir. Tedaviye antibiyotik ve 14

20 analjezikler ilave edilir. 1 hafta sonra splint çıkarılır, dikişler alınır. Protez ölçüsünün alınması için 1 ay beklenmelidir.(7) Foramen Mentalenin Konumunun Değiştirilmesi Mandibulanın aşırı rezorbe olduğu durumlarda mental sinir kret tepesinde kalabilir. Protez basısında hastaya rahatsızlık verirebildiği gibi bazen alt dudakta parestezi, anestezi gibi duyu bozukluklarına da sebep olabilir. Böyle durumlarda mental sinirin uygun cerrahi prosedür ile daha aşağı bir konuma yerleştirilmesi gerekir. Anestezi uygulamasından sonra kret tepesinden daha lingualden geçen bir insizyon yapılır. Mental foramenin 2cm distal ve mezyalinde vertikal rahatlatıcı insizyonlar ile operasyon sahası ortaya çıkarılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, mental sinirin kret tepesinde olma ihtimaline karşı insizyonun kemik teması alınmadan yapılması ve lambonun kaldırılmasıdır. Açığa çıkan mental sinir, frezler yardımı ile foramenin aşağısında kalan kortikal ve spongioz kemik kaldırılarak oluşturulan yeni yuvasına indirilir.(resim.16) İrrigasyon yapılır. Bütün bu işlemler yapılmadan önce çok nadir de olsa birden fazla foramen mentale bulunması olasılığına karşın panaromik radyografi incelemesi yapılmalıdır.(10) Resim.16 15

21 Sinirin yukarı çıkmaması için boşluk, rezorbe olabilen uygun bir madde yerleştirilir. Süturlarla ameliyat sahası kapatılır Eksoztozların Kaldırılması Torus Palatinus Palatinal torus, palatinal kemikte, genellikle nodüler yapıda, içinde süngerimsi kemik ile dolu ve kortikal yüzeyi bulunan, yavaş büyüyen kemik çıkıntısıdır. Protez yapımına engel oluşturmadığı ve konuşmayı engellemediği sürece bırakılmasında sakınca yoktur.(resim.11)(8) Resim.11 İki taraflı palatinum majus ve insiziv kanal blokajı ile lokal infiltrasyon anestezisi kullanılır. Orta hat üzerinden dik ve uçlarda "Y" şeklinde rahatlatıcı insizyonlar yapılır.(resim.12) 16

22 Resim.12 Bazen de torusu açıkta bırakacak ve kaldırırken mukoza zedelenmesini kısmen engelleyecek yarım yuvarlak insizyon tercih edilir.(resim.13) Resim.13 Torus küçük ise eğelemek gerekir fakat büyük bir torus paraçalara ayrılarak çıkartılmalıdır.(resim.14) Üzerindeki dokunun ince olduğu unutulmamalı ve yırtılmamasına dikkat edilmelidir. 17

23 Resim.14 Burun tabanı zedelenmeden torus frezlenir, kalan kemik yüzeyi düzleştirilir. Mukoza fazlalıkları kesilerek uç uca gelmesi sağlanıp o şekilde sütur atılır. Mukozanın aşağı sarkmaması için önceden hazırlanan plak, bölgeye yerleştirilir. Plağın içi doku dostu bir materyalle doldurularak yara iyileşmesine katkıda bulunulur. Maksiller torus operasyonu ile ilgili olarak postoperatif hematom oluşumu, burun tabanında perforasyon oluşumu, lambonun nekrozu gibi komplikasyonlar gelişebilir.(8) Torus Mandibularis Torus palatinus benzeri yapının mandibuler kemikte oluşan benzeridir. Genellikle premolar dişler bölgesinde oluşur. Protez yapımına engel olmadıkça alınması gerekmez. Kret üzerinde yapılan insizyon öncesinde torus mandibularis operasyonu için mandibuler ve lingual anestezi uygulanır. Üzerindeki ince mukozaya dikkat edilerek lambo kaldırılır, kemik doku dikkatlice şekillendirilir.(resim.15) Bazı durumlarda yara iyileşmesi gecikir. Lokal yara bakımı ile tedavi sağlanır.(9) 18

24 Resim Bukkal Eksoztozlar Bukkal eksoztozlar mandibula ya da maksillada gözlenebilir. Kret tepesinde yapılan insizyonlar ve rahatlatıcı insizyonlar yardımı ile mukoperiostal lambo kaldırılarak yeterli görüş alanı sağlanır. Frezler ile aşırı kemik çıkıntıları düzleştirilerek alveol yüzeyine istenilen form verilir. Operasyon sonunda atılan süturların alınması için 1 hafta, protez ölçüsü alınması için 4 hafta beklenmelidir Lateral Palatal Eksoztozlar Maksiller molar bölgede orta hat ile alveoler çıkıntılar arasında kalan lateral palatal eksoztozlar sivri, ağrılı ve geniş ise parmak ile muayenede belirlenebilir ve damar dağılımı dikkate alınarak operasyon yapılır. Cerrahi prosedür diğer eksoztozlarla aynıdır. 19

25 İmmediat Protez Cerrahisi Dişlerin çekiminden önce alınan ölçü üzerinde yapılan değişiklikler ile çene kemiğinin en son alması istenen şekli oluşturulur. İstenen konumda protez yapılır ve sonrasında yapılacak çekimler ile birlikte vakaya uygun alveoloplasti işlemi uygulanır. Yapılan protez cerrahi işlemler sonrasında ağza uygulanır, basınç oluşturarak kanama kontrolüne yardımcı olması sağlanır. Atılan dikişler 1 hafta sonra alınır. Bu yöntemin hastanın estatiğine, dolayısıyla psikolojisine ayrıca çenenin fonksiyonuna katkı sağlaması gibi avantajlatı mevcuttur Mandibulaya Uygulanan Augmentasyon Bu augmentasyon yöntemi, otojen, allojenik ve alloplastik greftmateryalleri ile rezorbe olmuş madibulaya protez için gerekli konturların yeniden kazandırılması amacıyla uygulanan cerrahi işlemdir. Bu greft materyalleri yalnız olarak kullanılabildiği gibi kombine olarak da kullanılabilir. Gerekli görüldüğünde yumuşak doku düzeltmeleri yapılarak vertikal derinlik artırılabilir Üst Kenar Augmentasyonu Rezorbsiyonun fazla olduğu durumlarda mandibulanın üst kenarına yerleştirilen greft materyali ile hem kırılma ihtimali olan kemik yapıyı kuvvetlendirmeye hem de kret üstünde kalan mental sinirin konumunu değiştirmeye yönelik bir tedavi uygulanmış olur. Bu yöntem için 5. ve 9. kaburgalardan otojen kemik elde edilebilir. Elde edilen bu kemikler mandibula üst kenarına fiske edilerek kemik yüksekliği artırılır.(resim.17) 20

26 Resim.17 Yumuşak doku gerginleştirilmeden dikilir ve ağız içinden splint uygulanmaz. Bu tekniğin dezavantajları: a) Alt greftte zamanla önemli ölçüde rezorbsiyon olması. b) Kostaların çıkarılması için uygun ameliyathane şartlarının gerekli olması, c) Yumuşak dokuların sonraki bir operasyon ile düzeltilmesinin gerekliliği, d) Hastanın bu işlemi takiben 6 8 ay kadar protez kullanmaması olarak sayılabilir. Büyük sahalarda yapılan greftleme işlemlerinden sonra rezorbsiyon görülmektedir. Bu işlemler için iliak kemiklerden de faydalanıldığında yine büyük oranda rezorbsiyonlar görülmüştür. Greftin kaynağına bağlı olmadan, yara açılması ya da greft reddi gibi komplikasyonlar da gözlenebilmektedir.(11) Mandibulanın bazal tabakasına kadar rezorbsiyon gözlenen hastanın iliak kretinden alınan otojen greft ile üst kenar augmentasyonu ve sonrasında yerleştirilen implant Fotoğraf.2 de görülmektedir.(6) 21

27 Fotoğraf Alt Kenar Augmentasyonu İleri derecede rezorbe kretlerde spontan fraktürü engellemek amacıyla kullanılması düşünülmüş bir yöntemdir.(resim.18) Ancak bu yöntemin; a) Greft materyalinin mandibulanın alt kenarına, yerleştirilmesi sonucu kretin üzerinde protez kaidesinin geleceği alandaki konturların düzeltilmesi, foramen mentalenin korunması, interark ilişkisinin düzeltilmesi gibi ihtiyaçlara cevap vermez. b) Uygulama zorluğu c) Üst kenar düzeltilmesinde gözlenen sıkıntıların aynılarına sahip olmak gibi dezavantajları olduğundan geçerli bir yöntem olmadığı kabul edilmiştir. 22

28 Resim İnterpozisyonal Greftler Atrofik mandibulayı düzeltirken minimal rezorbsiyona sebeb olmak amacıyla kullanılan bu yöntemde mandibulanın lingual tarafında suprahyoid ve genioglossus kasları yükseltilerek hazırlanan fleplerin içinde nörovasküler demet de vardır ve bu demetler mandibula üst ön tarafına getirilerek kapatılır..(resim.19) Böylece mandibula yüksekliği ve kenarları düzeltilir. Greft uygulandığı bölge nöromuskuler demetler vasıtası ile daha iyi beslenir. Mandibulada bukkolingual çap 15mm olduğunda modifîye visor osteotomisi ile pedinküllü greft kullanılabilir. Bu greftlerin avantajları, daha az rezorbsiyon oluşturması ve mandibula yüksekliğini daha iyi koruması iken dezavantajları da, hastane şartlarının gerekliliğiyle birlikte 3 4 ay protez yapılamamasıdır. Resim.19 23

29 Yöntem: Mandibula ön tarafında Kazanjian tipi insizyonla flep kaldırılır ve vestibüloplasti yapılır. Kemik açığa çıktıktan sonra bir tarafta molar bölgeden diğer taraftaki molara kadar kemikte sagittal kesi yapılır. Mandibulanın lingual tarafı, mylohyoid ve genioglossus kas pedinkülleri yukarıya doğru kaldırılarak mandibula ön tarafında üst uca sabitlenir. Kenarları düzeltmek ve osteogenezisi arttırmak amacıyla iliak kemik kullanılır. Bu tekniğin, kesi hattının sadece sagittal değil de ön tarafta horizontal, arka tarafta vertikal uygulanması ve ön tarafta hareketlendirilen kemik parçası arasına interpozisyonel greft yerleştirilmesi şeklinde pek çok modifikasyonu önerilmiştir Hidroksilapatit Augmentasyonu Atrofik mandibulaların augmentasyonu kemik greftlerine alternatif olarak subperiostal yerleştirildiği zaman kemik ile fiziksel ve kimyasal bir birleşme sağlayan hidroksilapatit ile de yapılabilmektedir. Augmentasyon için granül veya partikül formları tercih edilir. Kemik ile temasta olmayan partiküllerin etrafında bir fibröz kapsül meydana gelir ancak herhangi bir yabancı cisim reaksiyonu oluşmaz. Hidroksilapatit ile otojen kemiğin karıştırılarak uygulandığı augmentasyon tekniğinde sadece hidroksilapatit kullanılarak uygulanan tekniğe göre bir avantaj sağlamadığı belirlenmiştir.(12) Hidroksilapatit augmentasyonu çift taraflı mandibuler anestezi ve kret çevresine infiltratif olmak koşulu ile lokal anestezi ile yapılabilirken bazı durumlarda sedasyonla birlikte aynı prosedürlerin uygulandığı lokal anestezi ile kolaylıkla uygulanır. Kanin premolar bölgesinde iki taraflı veya orta hat üzerinde vertikal insizyonlar yapılır. Premolar bölgesine insizyon yaparken foramen mentalenin yerini 24

30 röntgen ile tespit etmek gerekir. İnsizyonlardan sonra bir subperiostal tünel disseksiyonu yapılır ve tünel ramusa kadar devam ettirilir. Tüneli hazırlarken genişleyen tünelin içine hidroksiapatit partikülleri dağılmaması için kretten fazla uzaklaşmamaya ve böylece tüneli hem lingual hem de vestibüler tarafta genişletmemeye dikkat edilmelidir. Tünel hazırlandıktan sonra hidroksilapatit yüklü bir şırınga en arkaya yerleştirilir daha sonra içindeki materyal boşaltılarak insizyon yerine kadar getirilir.(resim.20) Resim.20 İnsizyonlar horizontal mattress süturla kapatılır. Bazı çalışmacılar splint yerleştirerek partiküllerin hareketini engellemeyi tavsiye etmektedirler. Splint fikse edilerek 7 10 gün süre ile ağızda bırakılır. Augmentasyondan 8 12 hafta sonra vestibüloplasti ve deri grefti uygulanabilir. Bu süre içinde HA partikülleri bağ dokusu ile çevrilip yerlerinde sabitlenirler. Hidroksilapatit augmentasyonunun avantajları; a) hastada verici ikinci bir cerrahi alan olmaması b) rezorbe olmadığı için yüksekliğin olduğu gibi korunması c) hidroksilapatit civarında kanlanmanın iyi olması nedeniyle ortamın zaman içinde greft uygulamaya müsait hale gelmesidir. Bunun yanında dezavantajları ise; 25

31 a) partiküllerin uygulanırken zorluk çıkartması b) augmentasyonda istenilen kret şekli ve yüksekliğinin her zaman verilememesidir. Bu dezavantajların eliminasyonu için; a) Hidroksilapatit partiküllerinin yer değiştirmesini önlemek amacıyla kollajen ya da vicryl tüpler içinde yerleştirilebilmektedir.(13) b) Hidroksilapatitin alçı şeklinde sertleşebilen türleri takdim edilerek partiküllerin hareketliliği engellenmeye çalışılabilmektedir Maksillaya Uygulanan Augmentasyon Maksillanın ileri derecede rezorbsiyonu mandibulaya göre daha az görülen bir durumdur. Maksilla da augmentasyon sebebleri; a) Arklar arası mesafeyi kapatmak b) Paledeki aşırı sığlaşmayı düzeltmek c) Protez kenarını zigomatik çıkıntıdan kurtarmak d) Tüber mesafesini yükseltmektir Onley Kemik Grefti Maksillada alveoler kemik tamamen rezorbe olduğunda ve palatinal derinliği sağlamak gerektiğinde otojen kaburga grefti ile yükseltme yapılabilir. Sistem ve dezavantajlar mandibulada anlatılandan farklı değildir. Kaburgadan başka iliak kemik ve daha avantajlı olarakta alloplastik materyal kullanılır. 26

32 Hidroksilapatit Augmentasyonu: Yöntem mandibuladaki gibidir. Üst çenede çoğu kez orta hat üzerinde uygulanan tek bir insizyon yeterli olur. Eğer arka bölgelere rahat ulaşılamayacağı düşünülürse o zaman kanin premolar bölgesinde insizyon yapılır.(resim.21) Resim İnterpozisyonal Greftler Yöntemin avantajı mandibulada olduğu gibi yeniden pozisyon verilen maksillada iyi bir kan akımı olmasını sağlamaktır. Üst çenede kullanılan yöntem aslında maksillanın ve burun yan duvarları ile pterygoid maksiler süturun osteotom ve testereler ile ayrılarak maksillanın aşağıya doğru hareketlendirildiği Le Fort I osteotomide kullanılan (down fraktür) yöntemidir. İliak kemikten alınan otojen greftler şekillendirilerek lateral kısımlara yerleştirilip tel dikişler ile tutturulur.(resim.22) 27

PREPROTETİK CERRAHİ. Öncededen gerçekleşen mukoperiosteal flep kaldırılmış cerrahi işlemler

PREPROTETİK CERRAHİ. Öncededen gerçekleşen mukoperiosteal flep kaldırılmış cerrahi işlemler PREPROTETİK CERRAHİ İnaktivasyon Atrofisi:Fonksiyonlarını kaybeden organ ve dokular atrofiye olurlar. Mandibuladaki rezorpsiyon miktarı maksilladakinden daha fazladır. Bunun nedenleri olarak, mandibulada

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ Trigeminal Sinirin Dalları N. ophthalmicus N. maxillaris N. mandibularis Maksiller Sinirin Dalları N. infraorbitalis N.zygomaticus N.alveolaris superioris anterioris N.alveolaris

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK)

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE TUTUCULUK ÇOK ÖNEMLİ AĞIZDA DURMAYAN BİR PROTEZLE PEK ÇOK FONKSİYON YAPILAMAZ TUTUCULUK Protetik terimler sözlüğü (1994) RETANSİYON:Protezin

Detaylı

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dişlerin oklüzal yüzlerindeki anatomik oluşumların, mandibula hareketleri ile fonksiyonel uyum içinde şekillendirilmeleri.

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Gülsen KİRAZ Danışman Öğretim

Detaylı

Ön Bölge Diş Dizimi. Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Ön Bölge Diş Dizimi. Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ön Bölge Diş Dizimi Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Diş Dizimi Doğal dişlere sahip bireylerde çiğneme hareketleri, santral

Detaylı

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin 2 Dental İmplantlar Dental implant eksik olan dişlerin işlevini ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve kemikle uyumlu malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Köprü ve tam protezlere

Detaylı

GÖMÜLÜ DİŞLER. Dişlerin gömülü kalma nedenleri

GÖMÜLÜ DİŞLER. Dişlerin gömülü kalma nedenleri GÖMÜLÜ DİŞLER Dişlerin gömülü kalma nedenleri 1. Evrim Teorisi: İnsanlar yüz yıllar içerisinde daha yumuşak gıdalara geçiş yaptıkları için evrimleşerek çene kemiklerinde küçülme meydana gelmesi sonucu

Detaylı

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Dr. Levent Vahdettin DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Derin örtülü kapanış, maksiller keserlerin mandibuler keserleri % 50 veya daha

Detaylı

TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ. Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU

TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ. Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU Molar dişlerin esas görevi çiğnemektir. Ancak premolar dişler gülümseme bölgesinde oldukları için estetik değerleri de vardır. Fonksiyon +

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 AŞAMALI TENDON ONARIM AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat..... Ön kolda bulunan kaslar tendon adı verilen kirişler aracılığıyla kemiklere bağlanır ve el ve parmakları

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ I- SAGİTTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 2- HORİZONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 3- FRONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER I- SAGITTAL DÜZLEMDEKİ

Detaylı

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU Prof. Dr. HASAN NECDET ALKUMRU Basamaklı diş kesiminde kendi geliştirdiğim yöntem olan dişin önce bir yarısının prepare edilerek kesim miktarının gözlenmesi ve olası hataların

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması

Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması Dr. Levent Vahdettin Gömülü Dişler Sürme yaşı tamamlandığı halde normal oklüzyonda yerini alamamış kemik ve yumuşak doku içerisinde bütünüyle veya kısmen kalmış olan dişler gömülü diş olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişler belirli bir düzene uyarak, ağızda karşılıklı iki grup meydana getirmişlerdir: Maksiller kemiğe ve böylelikle sabit olan

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6 Tablo 1-a

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6  Tablo 1-a TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Dr. Levent Vahdettin Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Ortodontik tedavilerin başlıca hedeflerinden biri de yüz estetiği ve güzelliğini sağlayıp, geliştirmektir. Yüz profilindeki değişiklikler,

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

Meme Estetiği. Meme Büyütme

Meme Estetiği. Meme Büyütme Meme Estetiği Meme Büyütme Modern meme büyütme cerrahisi 1963 yılında ABD de ilk silikon meme protezlerinin kullanılması ile başlamıştır. Bu tarihten sonra da her yıl giderek artan sayıda protez ameliyatları

Detaylı

Hareketli Protezler BR.HLİ.008

Hareketli Protezler BR.HLİ.008 Hareketli Protezler Hareketli Protez Nedir? Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen ve eksik dişlerin yerini alan apareylerdir. Total protez, parsiyel protez, immediat protez ve diş üstü protezler olmak

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Çiğneme Kasları ve Çiğneme Fizyolojisi. Prof.Dr.Nurselen TOYGAR

Çiğneme Kasları ve Çiğneme Fizyolojisi. Prof.Dr.Nurselen TOYGAR Çiğneme Kasları ve Çiğneme Fizyolojisi Prof.Dr.Nurselen TOYGAR Çiğneme Kasları Masseter İç pterigoid Dış pterigoid Temporal Suprahyoid kaslar digastrik, geniohyoid ve stylohyoid Çeneyi Kapatan Kaslar Masseter

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

Hammertoe Düzeltme Sistemi

Hammertoe Düzeltme Sistemi Hammertoe Düzeltme Sistemi MUTLU AYAKLAR YİNE BURADA! BU YENİ, KABLOSUZ PROSEDÜR HAKKINDA SEVİNİLECEK BİR ŞEY nextradesis/nex*tra*de*sis/ (-de sis) interfalanjiyel eklemin cerrahi fiksasyonudur, ve hassaslık,

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

DİŞ ÇEKİMİ. Pulpa Hastalığı: Endodontik tedavinin uygulanamadığı veya yetersiz olduğu durumlarda diş çekilir. Bu durumlar şöyle özetlenebilinir:

DİŞ ÇEKİMİ. Pulpa Hastalığı: Endodontik tedavinin uygulanamadığı veya yetersiz olduğu durumlarda diş çekilir. Bu durumlar şöyle özetlenebilinir: DİŞ ÇEKİMİ Diş Çekim Endikasyonları Diş Çürüğü, Periodontal hastalık, Pulpa hastalığı, Dişin apeksinde patoloji olması, Radyoterapi öncesi, Fokal enfeksiyon kaynağı dişler, Çene kırığı hattındaki dişler,

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 SERBEST DOKU AKTARIMI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem Mikrocerrahi ile serbest doku aktarımı, kaza, kanser cerrahisi, radyoterapi yanıkları, yanık

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir.

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız ve Diş Sağlığı Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız sağlığı: Dişler ve onları

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir.

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. REKTOVAGİNAL FİSTÜL Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. KLİNİK-TANI: Vagenden gaz ve gaita gelmesi en

Detaylı

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA İmplant Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA Zygoma İmplant İleri derecede rezorbe dişsiz maksillaya sahip olan hastalarda cerrahi ve protetik rehabilitasyon oldukça güç olabilmektedir.

Detaylı

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ?

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? Hem. Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 10 Eylül 2013 Sunum Akışı İntramüsküler Enjeksiyon

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Mayıs 2014 BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Kırık nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir 01 YÜZEY ÖZELLİKLERİ İmplant uygulaması bir cerrahi müdahale olduğu için akabinde iflamasyon tepki eşlik eder. Bu tepkinin kısa ya da uzun sürmesi kullanılan materyal, implantın konulduğu yer ve üzerine

Detaylı

Evet. Seri kullanıma girdikten sonra değişik implant tipleri üretilmiştir. Ancak günümüzde en popüler olan implant tipi 'vida' şekilli olanlardır.

Evet. Seri kullanıma girdikten sonra değişik implant tipleri üretilmiştir. Ancak günümüzde en popüler olan implant tipi 'vida' şekilli olanlardır. İmplantlar (Diş Ekimi) Günümüzde diş implantları, tartışmasız olarak doğal dişlere en iyi alternatiftir. Geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken, yüzünüzde

Detaylı

Şaşılık cerrahisi onam formu

Şaşılık cerrahisi onam formu Göz kaymasının düzeltilmesi hasta açısından isteğe bağlı yapılan bir cerrahi o lup zorunlu değildir. Şaşı doğan bebeklerde en iyi düzeltme zamanı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Erken yapılan cerrahi iki gözün

Detaylı

İdeal ölçü ne olmalıdır? Paspas neden çok önemlidir? Paspas nasıl olmalıdır? 1. Dış Mekan - Kaba Temizlik. 2. Giriş Bölgesi - Orta Kademe Temizlik

İdeal ölçü ne olmalıdır? Paspas neden çok önemlidir? Paspas nasıl olmalıdır? 1. Dış Mekan - Kaba Temizlik. 2. Giriş Bölgesi - Orta Kademe Temizlik Paspas neden çok önemlidir? Yapılan araştırmalara göre bina içindeki bütün kirin %80 i ayakkabı tabanıyla içeri sokulur. Binaya her giren kişi içeriye ayakkabı tabanında 7 gram toz taşır. Bu toz ve kir

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI KODU: KLN.TL.12 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Bu

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ

EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ Resmi Kodu EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ İşlem Adı 1.TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI MESAİ DIŞI FİYAT LİSTESİ 401010 DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ (DİŞ TABİBİ) 18,20 401030 KONSÜLTAN DİŞ HEKİM MUAYENESİ 401051

Detaylı

İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR

İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı KEMİK YOĞUNLUĞU, PROTETİK PLANLAMA VE İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu

Detaylı

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan 05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI

HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ: Hastanın mevcut anatomik pozisyonunu koruyarak günlük yaşam aktivitelerini sağlamak ve olası komplikasyonları önlemeye yönelik standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu protokol,

Detaylı

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII. Sayı 1, Sayfa 147-152, 1990 CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET Bu makalede, cerrahi rezeksiyon sonucunda

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği dalıdır. Periodontoloji,

Detaylı

Yüz Felci (Fasiyal Palsi)

Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci Ne Demektir: Yüz hareketlerini (dudak, yanak, kaş,göz çevresi) yapmamızı yüz siniri (fasial sinir) aracılığı ile sağlarız. Beyinden gelen hareket emirlerini yüz siniri,

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 REPLANTASYON AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat..... Replantasyon, cerrahi travma sonrası kopan el, ayak, kulak, penis, el parmağı veya ayak parmağı gibi vücudun

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

Ortodonti. İlk Muayene zamanı:

Ortodonti. İlk Muayene zamanı: Ortodonti Ortodonti, diş, çeneler ve yüz bölgesinde oluşmuş bozukluk veya uyum sorunlarını tedavi eden branştır. Söz konusu bozuklukların önlenmesi ve ilerlemesinin önüne geçilmesi için de tedaviler yöntemleri

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 SİNDAKTİLİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Tanı:Sindaktili, elde ve bazen ayakta iki veya daha fazla parmak arasında perde oluşması veya tamamen birbirlerine

Detaylı

ANTERİOR BÖLGEDE YAPILAN İMPLANT ÇALIŞMALARINDA YUMUŞAK DOKU ESTETİĞİ VE İNTERPROKSİMAL PAPİL REJENERASYONU

ANTERİOR BÖLGEDE YAPILAN İMPLANT ÇALIŞMALARINDA YUMUŞAK DOKU ESTETİĞİ VE İNTERPROKSİMAL PAPİL REJENERASYONU T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ANTERİOR BÖLGEDE YAPILAN İMPLANT ÇALIŞMALARINDA YUMUŞAK DOKU ESTETİĞİ VE İNTERPROKSİMAL PAPİL REJENERASYONU BİTİRME TEZi Stj. Dişhekimi

Detaylı

Nonreküren Nervus Laryngeus Inferior. Dr. Emin S. Gürleyik

Nonreküren Nervus Laryngeus Inferior. Dr. Emin S. Gürleyik 1 Nonreküren Nervus Laryngeus Inferior Dr. Emin S. Gürleyik Nervus laryngeus inferior (NLI, rekürens) tiroit cerrahisinin en önemli yapısıdır. Bunun nedeni, bu sinirin yaralanmasının tiroidektomi komplikasyonları

Detaylı

Anatomi Ders Notları

Anatomi Ders Notları REGİONES CORPORİS ( VÜCUT BÖLGELERİ) İ OLUŞTURAN OLUŞUMLAR Regiones capitis Regiones colli Regiones pectoris Regiones abdominis Regiones dorsi Regiones membri thoracici Regiones membri pelvini REGİONES

Detaylı

Yara denince genel olarak fiziksel veya kimyasal bir etkenin vücutta oluşturduğu her türlü hasar anlaşılır

Yara denince genel olarak fiziksel veya kimyasal bir etkenin vücutta oluşturduğu her türlü hasar anlaşılır YARALAR Yara denince genel olarak fiziksel veya kimyasal bir etkenin vücutta oluşturduğu her türlü hasar anlaşılır Böyle bir hasarın meydana gelmesine ise Yaralanma adı verilir. DOKULARDA OLUŞACAK OLAN

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 24.02.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ Yrd. Doç. Dr. Enhoş: Protez Yapıştırıcıları Dikkatli Kullanın Özellikle damak protezi kullanan hastalarda en sık karşılaşılan sorunlardan birisi tutuculuktur. Protezin

Detaylı

BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI

BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI BOTOX UYGULAMASI - Zamanın etkisi ile belirginleşen mimik çizgilerini hafifletmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan kolay ve güvenilir bir yöntemdir. - Botoks enjeksiyonu

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 DUDAK DAMAK YARIĞI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat..... Yöntem: GENEL BİLGİ Çocuğun doğmasından uzun bir süre önce, gelişimin ilk haftalarında, dudağın sol

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

Olgu Sunumu. Tromboze Eksternal. Hemoroidlerin Boşaltılması. 27 yaşında erkek hasta. Anal bölgede ağrı ve şişkinlik. İki gün önce aniden başlamış

Olgu Sunumu. Tromboze Eksternal. Hemoroidlerin Boşaltılması. 27 yaşında erkek hasta. Anal bölgede ağrı ve şişkinlik. İki gün önce aniden başlamış Olgu Sunumu 27 yaşında erkek hasta Anal bölgede ağrı ve şişkinlik A.B.D BERBEROĞLU AÜTF AcilTıp Dr.Murat 16.03.2010 İki gün önce aniden başlamış Kanama yok ele gelen şişlik mevcutmuş Son altı aydır vücut

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

Özofagus Mide Histolojisi

Özofagus Mide Histolojisi Özofagus Mide Histolojisi Sindirim kanalını oluşturan yapılar Gastroıntestınal kanal özafagustan başlayıp anüse değin devam eden değişik çaptaki bir borudur.. Ağız, Farinks (yutak), özafagus(yemek borusu),

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

SAMSUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ ONAM FORMU

SAMSUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ ONAM FORMU SAMSUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ ONAM FORMU Sayın hasta / vekili yasal temsilcisi; Hasta Protokol No : Adı Soyadı : Doğum Tarihi : Cinsiyeti : Hastaya Verildiği Tarih/saat

Detaylı

Alttan Çıkışlı Takım Klozet Montajı

Alttan Çıkışlı Takım Klozet Montajı Alttan Çıkışlı Takım Klozet Montajı Pis su giderinin merkezi eksantrik kada yardımı ile 225 mm ye ayarlanır. Montaj delik yerleri işaretlenir. İşaretlenen yerler matkap yardımı ile delinir ve yerlere dubel

Detaylı