İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800"

Transkript

1

2

3 Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN: Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü Recep Peker TANITKAN Editör Zeynep TANITKAN Aysun DO AN Foto raflar Recep Peker TANITKAN Reklam Sorumlusu Lütfü HAT PO LU Sayfa Tasar m Özlem TÜRKMEN Renk Ayr m Harun EFE Kapak Tasar m Berrin NACAR Adres: Uluda Kebapç s Denizciler Caddesi No: Ulus - ANKARA Tel: (0312) (4 hat) Fax: (0312) Tasar m-bask İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER Sizlere bu ikinci sayımızda tekrar merhaba demekten çok mutluyuz. İlk sayımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederiz. Sizlerden gelen olumlu tepkiler bizi çok mutlu etti. Bizde her yeni çıkan sayımızın bir öncekinden daha iyi olacağı inancıyla bu ikinci sayımızla tekrar karşınızdayız. Her konuda olduğu gibi bu konudada sizlerin görüş ve önerilerinizin bizim için ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Bu sebepten dolayı ikinci sayımızı sizlerden gelen öneriler doğrultusunda hazırlamaya çalıştık. Bu nedenle geçen sayımızın en beğenilen bölümü olan Uludağ için sizlerin görüşlerinizin yer aldığı bölüm çok ilgi çekti. Bizde bundan yola çıkarak bu bölümümüzü genişletmeye karar verdik. 50. Yılımızı doldurduğumuz 2006 yılına kadar arşivimizde 80 den fazla görüş defteri birikmiş bu defterlerde Türkiye nin dört bir yerinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizin görüşleri yer alıyor. Bu sayımızda ise Türkiye nin en önde gelen her biri birbirinden değerli siyasetçilerimizin bizim için yazdığı görüşlere yer verdik. Ve ikinci sayımızdan itibaren bizi yıllardır yalnız bırakmayan eski uludağ dostlarının bizleri ziyaretleri sırasında görüşlerini alıp onları sizlerle paylaşacağız. Bu sayımızda bizlerle samimi ve güzel duygularını paylaşan sayın Dr. Ayşe Sezer GÖKHAN, Sabri TANDOĞAN, Ayşe ÖZKIN ve Osman Zeki ÖZYAR a çok teşekkür ederiz. Son olarak herkesin yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar 2007 yılının hepinize sağlık mutluluk ve barış getirmesini dileriz. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi Dergideki reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu yay n n bir bölümü ya da tamam yay nc s n n izni olmaks z n ço alt lamaz ve yay nlanamaz.

4 Ç NDEK LER Lezzet Duraklar ULUDA Uluda n ARMADA fiubes Armada fiubesinin ULUDA EK B Hiçbir Yerde Bulamayaca n z Tat ULUDA KÖFTE Bir Renk fiöleni ULUDA SALATA Nar Gibi K zarm fl KÜNEFE K fl Aylar n n Vazgeçilmezi AYVA TATLISI Yurdun Dört Bir Yan ndan Gelen ÖZEL ETLER Beypazar n n Tarih Kokan KONAKLARI ve SOKAKLARI Lezzetli Tatlar BEYPAZARI YEMEKLER Kaz Da lar ndan Gelen Lezzet EZ NE PEYN R Tüm Yollar ROMA YA ÇIKAR Sonsuzluktan Bir Parça PIRLANTA lham Perisi Ada TAH T Denizcilerin Sad k Dostu PAPA AN Bir Tabiat Harikas MEKE GÖLÜ ve KRATER Çengelhan RAHM M. KOÇ MÜZES Kuzeyin Efendileri KUTUP AYILARI Beyaz Rüya KAYAK Meflhur Antik Kent S DE Hangi Hastal a Hangi Bitki? SA LIK Bolluk ve Bereket Sembolü NAR Zay flamaya Do al Yaklafl m P LATES Sa l k çin AfiILAR Türk Siyasetçileri ULUDA Ç N NELER YAZDILAR Onlar Uluda Yaln z B rakmad lar GÖRÜfiLER

5 ULUDA n Lezzet Duraklar Uluda Kebapç s -Ulus 1956 y l nda Denizciler Caddesi nde dört masal küçük bir lokanta olarak hizmet vermeye bafllayan ULUDA KEBAPÇISI kaliteye ve lezzete ad n vererek müflterilerinin be enisi ile geliflimini sürdürmüfltür. Bu geliflim 2 katl 250 kiflilik lokantas na geçifline sebep olmufltur. 40. hizmet y l na girerken de müflterilerinden ald güvenle Denizciler Caddesi ndeki yeni ve modern binas na tafl nm flt r. Uluda Et Lokantas Çayyolu Yeni asr n ilk senesinde 2001 y - l nda Çayyolu Bangabandhu Caddesi nde hizmete girmifltir. 400 kiflilik salonu ve 450 kiflilik bahçesi aç k ve kapal çocuk oyun alanlar yla baflkentimizin flehir merkezi d fl nda yaflayan de erli müflterilerine de Uluda kalitesini sunmaktad r. Çayyolu Uluda Et Lokantas Uluda Kebab n yan s ra ifltah - n z kabartacak di er et çeflitleri, birbirinden lezzetli meze, zeytinya l, ara s cak ve tatl çeflitlerini de bulabilece iniz menüsü ile hizmetinizdedir. Bangabandhu Bulvar No: 99 Çayyolu / ANKARA Tel: (312) Fax: (312) Uluda Et Lokantas Florya 800 kiflilik yemek salonu, 1200 kiflilik yeflillikler aras nda deniz manzaral bahçesi, kapal ve aç k oyun parklar, 400 kiflilik kafeteryas ve genifl otopark ile hizmet vermektedir. Ayr ca özel toplant ve yemekleriniz için tüm teknik ekipmanlarla donat lm fl projeksiyon ve slayt gösterilerinizi sunabilece iniz salonu ve buna ba l teras ile mavinin ve yeflilin kucaklaflt do al güzelliklerin lezzetle birleflti i ULUDA ET LOKANTASI kaliteyi ve hizmeti FLORYA' da sunuyor. stanbul Cad. No: 12 Florya / STANBUL Tel: (212) Fax: (212) Denizciler Cad. No: 54 Ulus / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312) Uluda Et Lokantas Küçükyal 2003 y l nda hizmet vermeye bafllayan 300 kiflilik iki ayr salonu, adalar manzaral 130 kiflilik teras ve 120 kiflilik bahçesi ile kapal çocuk oyun odas yla aran lan lezzeti ve kaliteyi KÜ- ÇÜKYALI ULUDA ET LO- KANTASI Anadolu yakas nda da sunuyor. Sahil Yolu No: 90 Küçükyal / STANBUL Tel: (216) (216) Fax: (216) Uluda Kebapç s -Armada Gün boyu al fl-verifl öncesi ve sonras rahat ve kaliteli bir restoranda yemek arzu eden müflterilerine hizmet vermek amac yla 2002 y l nda 350 kiflilik salonuyla sektöründe lezzete ve kaliteye ad n veren Uluda hizmetini Armada Al flverifl ve fl Merkeziyle tan flt rm flt r. Armada fl Merkezi 6/166 Sö ütözü / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312)

6 ULUDA Armada fiubesi Uluda Kebapç s 2007 y l na girerken yar m as r geride b rakt.1956 y l nda Ankara Ulus'ta 4-5 masa ile kurulan Uluda bugün, Denizciler Merkez fiubesi, Çayyolu fiubesi, Armada fiubesi, stanbul'daki Florya ve Küçükyal flubeleriyle müflterilerine kendine has Uluda Kebab ve özel tatlar n sunmaya devam ediyor. Uluda Kebapç s y llar içinde geliflerek Uluda markas ile Türkiye'de ilk tescilli restoran olma özelli ini kazand. Lezzet Beldesi Uluda Dergisi'nin ikinci say - s nda siz Uluda müflterilerine Armada Al flverifl ve fl Merkezi'nde 2002 y l nda aç lan Uluda Kebapç s 'n n Armada fiubesi'ni tan taca z. lk dükkan koskoca yar m as r geride b rak rken Uluda ' n Armada flubesi de 2007 y l nda 5 inci y l n geride b rak yor. Uluda Armada fiubesi, 350 kiflilik salonu ve Panaromik Ankara manzaras ile Armada Al flverifl merkezinde tek ve en büyük restoran d r. D flar dan kendine ait girifl kap s ve asansörü bulunan Uluda Kebapç s al flverifl merkezinin 2. kat ndad r. Gün boyu al flverifl öncesi ve sonras dinlenip rahat ve kaliteli bir ortamda yemek yemek isteyen müflterilerine hizmet veren Uluda Kebapç s, meflhur Uluda Kebab, kaymakl ekmek kaday f, künefesi, tel kaday f, sütlü tatl - lar ile lezzetli ve dayan lmaz tatlar sunuyor. K fl aylar nda ise, özel kabab n yan nda kabak ve ayva tatl lar bulabilirsiniz. Atefl üzerinde kum oca nda kaynayan Türk kahvesi de büyük bir zevkle yedi iniz yeme inizin son noktas oluyor. Ankara'n n en büyük al flverifl merkezi olan Armada'n n düzenledi i 2004 y l n n ma azas yar flmas nda yiyecek ve e lence kategorisinde y l n ma azas seçilen Uluda Kebapç - s malzeme kalitesine gösterdi i ilginin bir benzerini de salonunda uyguluyor. 350 kiflilik salonunda modern dekarasyonu ile al flverifl günlerinizde panaromik Ankara manzaral Uluda lezzetli mola olana sunuyor. Uluda kebapç s n n tüm salonlar nda her gün sabah saat 11'de flefin toplant s yap l - yor saat 11:30 dan itibaren kap lar müflterilere aç l yor. 11

7 Armada fiubesinin ULUDA EK B

8 Hiçbir Yerde Bulamayaca n z Tat ULUDA KÖFTE Uluda ' n ad n verdi i kendine özgü formülüyle haz rlanan baflka hiçbir yerde tadamayaca n z meflhur köftesi. A zda eriyen yumuflac k köfteler, sinirlerinden tamamen ar nd r lan süt kuzu ve dana etlerinin belirli bir oranda kar flt r lmas yla özel olarak haz rlan yor. 15

9 Bir Renk fiöleni ULUDA SALATA Y llar önce Uluda n müflterilerine aysberkten yapt salatay sundu. Havuç, k rm z lahana, ç t r ç t r aysberkler, roka, m s r, turflu, domates ve salatal ktan oluflan Uluda Salata adeta göz zevkinize de hitap eden bir renk flöleni. 16

10 Nar Gibi K zarm fl KÜNEFE Uluda 'da künefe yemek bir ayr cal kt r. Birer porsiyonluk özel kaplara haz rlanan peynirli künefe sipariflle birlikte piflirilmeye bafllan r. Nar gibi k zard ktan sonra üzerine flerbeti dökülür ve s cak s cak servis edilir. ste e göre, üstüne f st k ve süt kayma ilave edilir.

11 K fl Aylar n n Vazgeçilmezi AYVA TATLISI K fl mevsiminin en çok sevilen ve vazgeçilmez tatl lar ndan biri flüphesiz ayva tatl s d r. Uluda ' n ayva tatl s hafif ve lezzetli olup özel Afyon kayma ile servis edilmektedir

12 Yurdun Dört Bir Yan ndan Gelen ÖZEL ETLER 1956 y l nda kuruldu undan beri et konusunda taviz vermeyen Uluda Kebapç s, etlerini mevsimine göre Türkiye'nin çeflitli bölgelerinden özel tesislerden getirtmektedir. A rl kl olarak Trakya bölgesinden, Bal kesir'den özel olarak seçilen etler frigo araçlar ile getirilmektedir. Uluda Kebapç s 'n n Ankara Denizciler Caddesi'ndeki merkez flubemizin imalathanesine yurdun dört bir yan ndan getirilen özel etler kendi kasap ve ustalar taraf ndan ifllenmektedir. Merkezde ifllenen bu etler her sabah özel so uk hava depolu araçlarla di er flubelere da t lmaktad r.

13 Beypazar n n Tarih Kokan KONAKLARI VE SOKAKLARI Tarihi pek Yolu üzerinde, binlerce y ll k geçmifle sahip olan Beypazar Türkiye'nin kültürel zenginlikler ve do al güzelliklerle dolu yerleflim merkezlerindendir. Beypazar 'n dünyada efli benzeri görülmedik bir aç k hava müzesi haline getirmek amac yla bafllat lan BEYAP Projesi kapsam nda Beypazar de iflim yolunda epey yol kat etti konaktan 500'ünün restorasyonunu tamamlad. Projenin hayata geçirilmesinde çeflitli kurum ve kurulufllar n büyük deste ini ald. Böylelikle restorasyon çal flmalar için gerekli bütçenin tamam na yak n sponsorlar taraf ndan sa land. fiu an Beypazar 'nda asl na uygun olarak restore edilip tamamlanm fl 30'un üstünde soka bulunmaktad r. Bu sokaklar aras nda bulunan apartmanlara da ahflap görünüm verilerek bütünlük sa lanm flt r. Amac m z, bu çal flman n kalan 3000'e yak n konak için de uygulanmas d r. Konaklar m z, eski dokusuna kavuflturulurken gelenekler bozulmam flt r. Bunun en güzel örne i, Beypazar 'nda halen ekmeklerin evlerin alt nda bulunan f r nlarda piflirilmesidir. Evlerin yenilenmesi, Beypazar 'ndaki turizm potansiyelinin artmas n sa larken, Beypazar halk n n da ekonomik olarak yüzünü güldürmüfltür.

14 BEYPAZARI GÜVEC Yöresel mutfa n en özel yemeklerinden olan Beypazar Güveci; özenle haz rland ktan sonra toprak kaplar içinde Tafl f r nlarda piflirilerek yine toprak kaplarda servis edilir. Etli pilavl güveç; saray mutfa tarz ndaki Beypazar sofralar n n incisidir. Bu göveçin sebzelisi de yap l r. Parça Kuzu Etli ve Pilavl Güveç, Kuflbafl Dana Etli ve Pilavl Güveç, Tavuk Etli ve Pilavl Güveç son olarak Sebzeli Güveç olmak üzere farkl lezzetlerde Beypazar Güveç çeflitleri de bulunmaktad r. Beypazar Yemekleri KAPAMA Kapama ülkemizin her yerinde oldu u gibi Beypazar n n da çok özel say lan yemeklerinden biridir Geçmiflte kemikli parça etten yap lan yemek günümüzde ekonomik ve sa l k nedeniyle kuflbafl etle pifliriliyor. Küçük delikli bir testi içinde piflen kapaman n lezzetine doyum olmaz. BEYPAZARI DOLMASI Beypazar tak m yemeklerinin orta dire i olan Beypazar Dolmas n n eflsiz lezzetinin s rr, Beypazar n n taze asma yapraklar yla sar lan özel dolma içi ve Beypazar l han mlar n hünerli ellerinde gizlidir KATLI BEYPAZARI BAKLAVASI Yöre sofras n n bafl tac Beypazar Baklavas n n en önemli özelli i 80 kat ince yufkadan yap lmas na ra men kal nl n n yaln zca 5-6 cm. olmas d r. Her befl yufkadan sonra araya konan ceviz içiyle birlikte 4 saat piflirilen ev baklavalar, damaklarda b rakt unutulmaz tad yla meflhurdur. 27

15 Kaz Da lar ndan Gelen Lezzet EZ NE PEYN R Çanakkale nin Ezine, Bayramiç ve Ayvac k ilçelerinde yetiflen koyun, keçi ve inek sütlerinin mevsimine göre belirli oranlarda kar flt r lmas yla elde edilen Ezine Peyniri, lezzetini Kaz Da lar ndan gelen temiz su kaynaklar na ve bölgenin s ra d fl bitki örtüsüne borçlu. Bol ya fl alan Kaz Da lar, zengin bir bitki örtüsü ve bol oksijene sahip oldu u için, burada yetiflen koyun, inek ve keçilerin sütleri, çok sa l kl ve farkl bir aromaya sahip oluyor. Ezine Peyniri yap m nda kullan lan süt, bölgede yetifltirilen Tahirova, Sak z, Da l ç - Sak z rk koyunlardan Holstein türü kültür ineklerinden ve karakeçi adl keçi rk ndan sa lan yor. Görüntüsü, tad, kokusu fark yarat yor Ezine Peyniri, beyaza dönük, aç k sar renkte, orta sertlikte ve k r lgan olmayan yap s yla görünüflte di er peynirlere benzese de, Az say da ve küçük çapl gözenekleri, onu di er peynirlerden ay r yor. Ezine Peyniri nin as l ay rt edici özelli i ise tad ve aromas nda gizli. Sütün bilefliminden kaynaklanan kremams tat ve aromaya uygulanan s l ifllemlerden kaynaklanan piflmifl süt tat ve aromas na sahip. Üretimde kullan lan üç farkl süt türünün tat ve aroma özellikleri de ürüne tafl narak, tat ve aromay etkiliyor. Ayr ca sütün bilefliminde bulunan protein ya ve süt flekerinin direkt etkisiyle temel tat özellikleri olan tatl ms tuzlu ve ekfli tatlar olufluyor. Ezine Peynir Festivali Ezine Peyniri nin tan t lmas ve ilçe ekonomisinde pay - n n artt r lmas amac yla her y l ilçede temmuz ay içinde Ezine Peynir Festivali düzenleniyor. Festivale, yöresel ve ulusal sanatç lar n yan s ra, resmi ve sivil kurulufllar da kat larak destek veriyor

16 Tüm Yollar ROMA'ya ç kar Julius Cesar' n bafl flehri baflka bir deyiflle tüm zamanlar n en büyük imparatorluklar ndan birinin baflkenti, dondurma cenneti, afl klar flehri gibi bir sürü unvan var Roma'n n. Ancak flehri gidip görmeden neden bu kadar çok unvana sahip oldu unu anlam yorsunuz. Roma'ya gidipte görmeden dönmemeniz gereken 6 yer vard r. Bunlardan en önemlisi belki de Roma'n n simgesi haline gelmifl olan Colosseum'dur. M.S.100 y llar nda Flavium krallar taraf ndan Roma halk na hediye olarak yap lan Colosseum en tepede oturan n bile görmesi için 37.5 derece aç ile e imlendirilmifl ve tribünleri farkl sosyal s n flar n ayr oturaca flekilde düzenlenmifltir. Farkl bir e lence anlay fl na sahip Romal lar o dönemlerde bulabildikleri hayvan ve insanlar farkl sekilerde dövüfltürmüfller ve baz hayvan türlerinin yok olmas na sebep olmufllard r. Peki bu vahfli dövüfller sadece e lence için mi yap l yordu? Bir görüfle göre, getirilen çeflitli hayvanlar ve dövüfl s ras nda ölen insanlar Roma mparatorlu u'nun gücünün ve büyüklü ünün göstergesi olarak kabul ediliyormufl. YAZI: Ali Necmi TANITKAN

17 Tanr lar Tap na PANTHEON Roma'da görmeniz gereken bir di er yer ise tanr lar n tap na Pantheon. Zaman n n en karmafl k mimarisine sahip yap binan n ön plan ndaki yaz daki bahsi geçen kifli Augustus'un yak n arkadafl mimar Marcus Agrippa'd r. Bütün anlam na gelen Pan ile tanr lar anlam na gelen Theoi kelimelerinin birleflmesinden oluflan Pantheon'un o zamanlar bilinen befl gezegene adand söyleniyor. 32 Romulus ve Remus Romay kuran kardefller; Romulus ve Remus ölümlü olan Rhea ve savafl tanr s Mars' n ikiz çocuklar d r. Kardefller amcalar taraf ndan ormana terk edilirler. Ama büyüdüklerinde amcalar n öldürmek için geri dönerler, öldürdüklerinde ise hangisinin daha güçlü oldu una karar veremedikleri için tanr lardan bir iflaret vard r umuduyla baz hayvanlar n ba rsaklar na bakarlar çünkü eskiden tanr lardan gelen gelen mesajlar n orda yaz ld - na inan l rd. Bu sonuç vermeyince kufllar saymaya karar verirler. Romulus 12 Remus ise 6 tane sayar bunun üzerine Romulus Remus'u öldürür ve ad n verdi i Roma'y kurar. Ve Romulus yar tanr gibi kabul edilir Roma'da..

18 Piazza Navona (Navona Meydan ) Roma'n n en görkemli barok meydanlar ndan birisi. Bir zamanlar spor müsabakalar n n düzenlendi i bir alan n devam na kurulmufl. Meydan bugünkü görünümünü 17. yüzy lda alm fl. Quattro Fiumi çeflmesi, dünyan n en büyük 4 nehrini temsil eden tanr figürleri ve büyük bir dikilitafltan oluflan görkemli, bir o kadar da gürültülü bir an t. Aflk Çeflmesi (Fontana di Trevi) Ad n üç yolun birleflmesinden alan çeflme, Roma'n n en ünlü Barok yap s. Nicola Salvi taraf ndan 1762 y l nda tamamlanm fl, 26m. yüksekli inde ve 20m. geniflli indeki çeflme, Roma'n n en genifl ve ünlü çeflmesi. Çeflmenin ana figürü deniz tanr s Neptün iki Triton heykeli ile çevrelenmifl. Dilek tutmaya ne kadar inan rs n z ya da inanmazs n z bilinmez ama, Roma' ya gelen herkesin mutlaka görmesi gereken bir yer Aflk Çeflmesi Eh bofluna dememifller Çeflmeye iki para at l r, iki ayr dilek tutulur, biri Roma'ya yeniden gidebilmek için, di eri sevdi inize kavuflabilmek için. Bir çok filme dekor olmufl önünde afl klar n öpüfltü ü, turistlerin para atmak için kuyruk oluflturdu u Aflk Çeflmesi önceleri sadece süs olsun diye yap lm flt ama Frederico Fellini'nin La Dolce Vita filminden sonra turist çekmeye bafllam fl ve büyük ilgi görmüfltür. Çeflmenin bir sokak yak n nda ise Piazza di Spagna nam di er spanyol Merdiveni yer al yor aras Alessandro Specchi taraf ndan tasarlanan ve ismini burada yer alan Vatikan spanyol Büyükelçili inden alan merdivenler genelde Japonlar olmak üzere tüm dünyadan gelen turistlerin ilgisini çeker. Merdivenlerin karfl s ndaki caddeye do ru ilerledi inizde kendinizi birçok ünlü modac n n ma azalar n n bulundu u Via Condotti'de buluyorsunuz. Burada ve yak n ndaki caddelerde Armani, Bvlgari, Louis Vuitton, Fendi, Chanel, Versace, Dolce & Gabbana gibi birçok ma aza, al flverifl tutkunlar için tam bir cennet. 35

19 lginçtir ki, e er talya için vize alam yorsan z ve Vatikan' ziyaret etmek istiyorsan z kardinal'den onay ald ysan z havaalan ndan bir araba sizi al yor ve direk Vatikan topraklar na getiriyor. fliniz bitti i zamanda direk havaalan na götürülüyorsunuz. Buradan anlafl laca gibi ne Romal lar Vatikan' ne de Vatikanl lar Roma'y sever. Vatikan Herkes Vatikan' talya n n bir flehri gibi görse de Vatikan asl nda ba- ms z bir devlet ve dünyada Latince konuflulan tek yerdir. Vatikan'da görmeniz gereken belki en önemli yer büyük usta Michalengelo'nun tasarlay p yaratt St. Pietro Bazilikas. Vatikan' n giriflinde bulunan St. Angelo Kalesi (Castel St. Angelo) eskiden Papal k merkeziydi. Vatikan kurulduktan sonra ünlü kiflilerin hapis yatt mekan haline geldi. fiehzade Cem'de bu kalenin konuklar aras ndad r. Herhangi bir ola anüstü bir durumda Papan n kaçmas için Vatikan'a gizli koridorlar ile ba lant l oldu u söylenir. 36

20 Sonsuzluktan Bir Parça P rlanta Parma n za takt n z p rlanta'n n gökyüzündeki y ld zlardan bile yafll olabilece i akl n za geldi mi hic? Ya da hiç düflündünüz mü neden p rlanta ölümsüz aflk simgeler? Peki elmasla p rlanta aras ndaki fark biliyor musunuz? Dünyan n en çok arzu edilen tafl yla ufak bir yolculu- a ç kmaya ne dersiniz? Önce en temel bilgilerden bafllayal m. P rlantan n ifllenmeden önceki saf haline elmas deniyor. P rlanta ise 1919'da Marcel Tolkowsky taraf ndan yarat lan "Brillant" kesime verilen isim. Bu kesimde fl k tafl n içinde k r l p ola anüstü bir atefl ve parlakl k vererek geri yans yor. Yani birçoklar n n iddia ettigi gibi p rlanta ve elmas farkl tafllar de il. Yunanl lar elmasa tanr lar n gözyafllar demifl. Romal lara göre bu de erli tafl y ld zlardan kopan parçalarm fl. Hintliler elmasa hastal k, h rs zl k ve kötülükleri uzakta tutan flans t ls mlar olarak bakm fl as rlarca. flte elmas n etraf nda dönen bu tarz efsaneler onu çok istenen bir tafl haline getirmifl. Eski krallar savafllarda elmas takm fllar; kraliçeler ve cariyeler güç ve ihtiras n simgesi olarak elmasa sahip olmak istemifller her daim. Daha da önemlisi y ld zlardan eski yok edilemez elmas, yüzy llarca aflk simgelemek için kullan lm fl. Gözleri aflkla ba lanm fl erkekler as rlarca aflk ve ba ml l n simgesi olarak p rlanta yüzük arma an etmifl sevdikleri kad nlara. Peki ama neden bu kadar pahal kad nlar n vazgeçilmezi p rlanta? ste bu noktada biraz istatistiksel bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. Bir karat p rlanta için 250 ton kaya, kum ve çak l n ç kar lmas gerekiyor. Dünyadaki y ll k üretim 100 milyon karata eflit ki bunun sadece yüzde 50'si mücevher kalitesinde. Bir karatl k p rlantan n ilk anda pahal gelmesinin nedenini flimdi daha iyi anlafl l yordur herhalde. P rlantan n de eri 4 C kural ile belirleniyor yani carat, color, cut and clarity. Bunlar ifllenmifl elmaslar n de erinin hesaplanmas nda kullan lan parametrelerin uluslararas ifadesi. Cut kesim, clarity temizlik, carat krat a rl ve color renk demek bu arada en beyaz renk "d" ile ifade ediliyor. Hayal gücü, sab r ve beceri lk elmas madencili i Hindistan'da 2800 y ldan daha uzun bir süre önce bafllam fl. Günümüzde birçok modern yöntem kullan lsa da elmas bulmak hala çok zorlu bir ifl. Jeologlar do an n en k ymetli tafllar n Sibirya'n n ve Kanada'n n donmufl tundralar ndan, Afrika'n n s caktan yanan çöllerine ve okyanus diplerine kadar her yerde ar yor. Tek bir elmas bulmak için bir evi dolduracak kadar topra n elenmesi gerekiyor ki bulunanlar n da sadece çok küçük bir oran kesilip cilalanarak mücevhere monte edilecek boyut ve nitelikte oluyor. Elmas kesimi hayal gücü, sab r ve beceri gerektiren çok hassas bir ifl. Eski zamanlarda elmaslar kesilmeden b rak l rlard. Montürlerinin derinliklerine yerlefltirilip sadece üst yüzeylerinin yumuflak parlakl d flar da kal r, karanl k ve gizemli gözükürlerdi. 14. yüzy la gelindi inde sanatkarlar tafllar n fl k saçmas için gerekli olan karmafl k kesme ve cilalama tekniklerini araflt rmaya bafllad lar. Bugün kesim ustalar n n geleneksel yöntemleri yerini geliflmifl bilgisayar teknolojisine b rakm fl olsa da el eme i, göz nuru her zaman en makbul olan. Elmasla ilgili baz gerçekler Her elmas eflsizdir; hiçbir elmas bir di erinin ayn s de ildir Her elmas çok ama çok yafll d r. Dinozorlar gibi tarih öncesi canl - lar dahi var olmadan önceki dönemlerde oluflmufltur. En genç elmas 900 milyon yafl nda, en yafll - s da 3.2 milyar yafl ndad r. Elmas insano lunun tan d en sert do al maddedir.yeryüzündeki en sert madenden 58 misli daha serttir. Bir elmas sadece baflka bir elmas kesebilir. Kesme ve cilalama s ras nda her tafl ortalama olarak orijinal a rl - n n yar s ndan fazlas n kaybetmektedir. Dünyan n mücevher kalitesinde en büyük elmas olan Cullinan 1905 y l nda Güney Afrika'da bulundu. Kesilmeden önce karat a rl ndayd (yaklafl k bir devekuflu yumurtas büyüklü ünde). Zaman n bafllang c ndan beri t - rafllanm fl olan tüm p rlantalar toplanm fl olsayd, sadece bir tane çift katl otobüs doldurulabilirdi. Elmas' n ngilizcesi olan diamond kelimesi Yunanca'da fethedilemez anlam na gelen adamas tan türetilmifltir. Karat kelimesi, eski ça larda k ymetli tafllar tartmak için a rl k ölçüsü olarak kullan lan carob (keçiboynuzu) tohumundan gelmektedir. Aflk ve ba l l n simgesi olarak p rlanta yüzük hediye etme gelene i, 15. yüzy lda Avusturya Arflidükü Maximillian' n, niflan s ras nda Burgonya düflesi Mary'e elmas bir yüzük hediye etmesiyle bafllam flt r. Sol elin dördüncü parma na yüzük takma gelene i ise, Eski M s rl lar n Vena amoris in (aflk damar ) bu parmaktan do rudan kalbe ulaflt na olan inançlar ndan gelmektedir.

21 lham Perisi Ada Tahiti tür fantastik s nak görevi görüyor ve geçmiflte de bu görevi baflar la yerine getirmifl. Türkiye'nin yak ndan tan d Frans z yazar Pierre Loti'nin ona flöhret yolunu açan aflk roman hayran kald Tahiti'de geçer. 1800'lerin sonuna do ru, ilerde ünü s n r tan mayacak baflka bir Frans z, Tahiti'de boy gösterir, Paul Gauguin. Oniki y l Paris Borsas 'nda emlakç l k yapan Gauguin, bunald - uygar dünyadan kaçmay kafas na koymufl, çolu unu çocu unu arkada b rakarak Tahiti'nin yolunu tutmufltur. Ünlü ressam kiflisel baflyap t say lan günlü ü Noa Noa ve ona efllik eden a aç bask lar da burada oluflturur. Adan n idari Baflkenti Papeete, onu ilk görüflte Gauguin'i hayal k r kl na u rat r. Zira memuru, subay, polisiyle bir Frans z kasabas ndan pek fark yoktur bu flehrin. Gauguin istedi ini adan n güneyinde, Mataiea isimli küçük köyde bulur. Pasifik Okyanusu'nun l k rüzgarlar n n okflad bu bal kç köyü ve insanlar, Gauguin'in içinde kopan ruhsal f rt nan n dinmesine yard mc olur. Ak- >>> Ada basit bir toprak parças olmaktan çok daha öte anlamlar bar nd - r r içinde. Kaç fl, yaln zl k, keflif bazen aray fl, umut ve ütopya. Ütopyalar için en uygun co rafyan n adalar oldu u anlat l r. Belki de bu yüzden düflünürler ve yazarlar toplumsal ütopyalar için hep adalar hayal etmifllerdir. Anakarayla karfl laflt r ld nda adalar sakin, karmafladan uzak, henüz bozulmam fl cennet parçalar gibidir. Frans z Polinezyas 'ndaki en büyük ada Tahiti de l man iklimi, dev palmiyelerin gölgeledi i safran rengi kumluk k y lar ve bar fl içinde yaflayan güzel insanlar ile bir tür ütopya gibi geliyor insana ilk bak flta. Son y llarda her ne kadar balay çiftlerinin ve masaj merakl s yeni zenginlerin istilas - na u ram fl olsa da Tahiti birçoklar için sömürülecek bir turizm cennetinden ziyade ilkel zenginli i ile kendisine kucak açan bir

22 E er yolunuz Tahiti'e düflerse adaya Gauguin'in gözünden bakmaya çal fl n ki adan n gerçek güzelliklerine vak f olabilesiniz. Rüya gibi lagünleri ve bir kartpostala benzeyen manzaray içinize sindirerek bu uzak tropik cennetin tad n ç kar n. Papeete de Gün Bat m Ya mur ormanlar ve yumuflak e reltiotlar ile kapl yemyeflil vadileri, serin nehire dökülen ça layanlar ile Tahiti Frans z Polinezyas 'ndaki en büyük ada. Güney Pasifik Okyanusu'ndaki Society Adalar aras nda, Baflkenti kuzeybat sahilindeki Papeete'dir. Tahiti'nin eski isimlerinden biri Otaheite. Frans z Polinezyas nda yer alan 118 adan n en büyü ü Tahiti'nin en uzak noktalar aras 45. km'dir. Ada 1.048km2 alana sahiptir. En yüksek noktas metrelik Orohena Da 'd r. flamlar, deniz k y s nda toplanan köy halk flark lar söyleyip dans eder. Uygar dünyada yitirmekte oldu u yarat c gücüne, k sa bir süre içinde tekrar kavuflan Gauguin yal n flekiller, yayg n renkler, gölgesiz çizgiler, rengin ve formun ahenkli soyutlu u ile primitif bir renk cümbüflü yans t r tuvallerine. Bafllarda yad rgansa da tablolar bakan n içini tropik s cakl kla doldurur, adeta gözlerini kamaflt r r. Tahiti'nin masals atmosferine gönlünü kapt ran bir di er ünlü ise sineman n h rç n dâhisi Marlon Brando'dur. Brando daha 50'li y llarda, Gemide syan adl filmin çekimleri s ras nda Tahiti'deki Tetiaroa Adas 'na afl k olur ve modern insan n vazgeçilmezi bencilli i ile aday sat n al r. Bir tür mercan adas olan Tetaroa'n n önceki sahibiyse adalar toplulu u kral n dayan lmaz difl a r lar ndan kurtaran bir ngiliz diflçidir ve bu diflçi aday kraldan hizmetlerine karfl hediye olarak alm flt r zaman nda.

23 Ortalama ömürleri 70 y l kadar olan papa anlar n 315'ten fazla çeflidi vard r. Esaret hayat na rahat al flt klar ndan kafeste kolayca beslenebilirler. Yeni bir kelimeyi ö rendikleri zaman memeliler gibi mükafat beklemezler. Verilecek cezadan da anlamazlar. E itimleri sab r ister. Kafeslerine çi nemeleri için a aç parçalar koymak faydal d r. Gülünç davran fllar, sevimlili i, flakac l ve konuflma taklit kabiliyeti papa an yüzy llarca aranan kafes kuflu yapm flt r. Yaln zl k çeken uzun yol denizcilerine ideal arkadafl olmufltur.. En tan nm fl konuflan türü jako'dur. Erke i diflisinden daha iyi konuflur. Çok kuvvetli haf zalar sayesinde ö rendikleri kelimeleri manas n bilmeden tekrar ederler. Denizcilerin Sad k Dostu Papağan Afrika, Amerika, Asya ve Okyanusya'n n tropikal orman bölgelerinde yaflarlar. Hepsi canl parlak tüylü ve k vr k gagal d r. Kafalar büyük, boyunlar k sa, taklit kabiliyetli zeki kufllard r. Ayaklar n bir el gibi rahatça kullan r. Genellikle meyve ve tanelerden meydana gelen besinlerini ayaklar yla kavrayarak gagalar na götürürler. Gaga o kadar kuvvetlidir ki, en çetin cevizi bile bir darbede k rabilir. Denizcilerin sad k dostu papa anlar t rmanma an nda gagalar n üçüncü bir ayak gibi kullanma özelliklerinden dolay en iyi t rman c kufllar olarak da kabul edilirler. Papa anlar insan sesini ve melodileri ezberleyerek tekrarlama kabiliyetlerinden dolay, birçok evde kafeslerde beslenirler. Do al hayatta yuvalar n a aç kovuklar na, kaya yar klar na yaparlar. Efller birbirlerine ba l d r. ri yap da olanlar n diflileri y lda 2-3, küçükleri ise daha çok yumurta yaparlar. Çeflitlerine göre tomurcuk, çiçek, meyve ve tohumlarla beslenirler. Bu arada hayvansal besin alan birkaç tür de mevcuttur. Genelde çift veya grup halinde ç l k ç l a uçarlar. Avustralya'da yaflayan kakadular, binlerce fertten meydana gelen sürüler halinde seyahat ederler. Beslenirken veya dinlenirken çok sakindirler. Yeflil renklileri o kadar iyi kamufle olur ki, ço u zaman farkedilmezler. Tüyleri yeflil hakim olmak üzere k rm z, mavi, sar, beyaz ve siyah olabilir.

24 Bir Tabiat Harikas MEKE GÖLÜ ve KRATER YAZI VE FOTO RAFLAR: Recep Peker TANITKAN Bugüne kadar tan t m yap lamayan Konya Adana yolu üzerindeki Meke Gölü dünyada efli benzeri olmayan ola anüstü bir do a harikas. Meke Gölü tam ortas nda bulunan krater ile ilginç bir görüntü sergiliyor. Meke krateri 25 metre derinlikte gölün yüzeyinde bir koni gibi yükseliyor. Meke'nin üzeri k z l kahverengi, mor, k rm z ve siyah renkli volkanik tafl parçalar ile kapl. Bu renkler Meke'nin bir volkanik da oldu unu hemen belli ediyor. Volkanik tafllardan oluflan krater, fliddetli ya mur sular n emecek güce sahip. Meke gölü içinde büyük kraterin d - fl nda küçük adac klar da bulunuyor. Meke Gölü Konya'ya 100 km. Karap nar ilçesine ise 8 km. mesafede. Karap nar ilçesinde konaklamaya müsait tesislerin olmamas nedeniyle Konya'dan günübirlik turlar düzenleniyor. Meke Gölü civar nda Sadece bu bölgeye özel ve dünyan n hiçbir yerinde bulunmayan obruklar bulunuyor. Çaplar 100 ila 200 metreyi bulan bu çukurlar görülmeye de er bir baflka tabiat harikalar. 47

25 Beyin Ameliyat Seti Ford Model T Otomobil tarihinin en önemli kifllerinden biri olan Henry Ford, Model T yi 1908 de piyasaya sürmüfltür. Modelin üretimine 1927 ye kadar 19 y l boyunca hemen hemen hiç de ifliklik yap lmadan devam edilmifltir. Yeni üretim bant prensibi kullan larak 15 milyonun üzerinde imal edilmifltir. Model T zaman n n en iyi Amerikan arabas olmasa da, en ucuz, en güvenli ve önemlisiydi. Bu örnek 1918 üretimi 4 kiflilik "Touring" modelidir. Model T "siyah oldu u sürece her renk" üretilmesiyle de meflhurdu lerde Grangeret taraf ndan Paris te, nadir Frans z abanoz a ac ve cilalanm fl çelik kullan larak yap lm fl beyin ameliyat seti. Napoleon Bonapart n b çakç s Grandet nin flahsen imzalad tek settir. Orijinal kutusunda sergilenmektedir. Crossley Model 'P' Gaz Motoru lk baflta Otto & Langen motorlar n lisansl olarak üreten Crossley Brothers Ltd., 1866'da Manchester, ngiltere'de kuruldu. Daha sonra 1905'ten kalma bu örnekte oldu u gibi kendi tasar mlar olan fevkalade kaliteli sanayi ve tar mda kullan lan benzinli ve dizel motorlar yla ünlendiler. Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, Ankara n n ilk sanayi müzesidir. Müzenin yer almakta oldu u han, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Mihrimah Sultan n efli Damat Rüstem Pafla taraf ndan y llar nda yapt r lm flt r. Befl yüz y la yak n bir süre önce infla edilmesine ra men günümüze kadar ayakta kalabilen Çengelhan, Ankara n n hanlar bölgesinde özgünlü ünü bugüne kadar koruyabilen ender yap lardand r. Han, Ankara Kalesi nin ana girifl kap s n n karfl s nda, eskiden At Pazar olarak an lan mevkide, bedestenlerin yak n nda konumlanm flt r. Dönemin en büyük dört han ndan biri olan Çengel Han, çok say da oda ve develik k sm ile hizmet vermifltir. Han, 20. yüzy l n sonlar nda terk edilmeden önce, tiftik, yapa ve ham deri toptan sat fllar n n yap ld bir tabakhane ve yün deposu olarak kullan lm flt r. Kareye yak n dikdörtgen planl mimari yap s yla klasik Osmanl kent içi hanlar n n güzel bir örne ini oluflturan Çengelhan n ortas nda üstü aç k bir avlu vard r. Etraf tonoz örtülü revakla çevrili avlunun ortas ndaki tek katl dikdörtgen yap, Koç Holding in kurucusu Vehbi Koç un ifl yaflant s na bafllad y llarda kulland bir dükkâna da ev sahipli i yapm flt r y llar aras nda gerçeklefltirilen yenileme çal flmas nda han, asl na uygun olarak yeniden yap land r lm flt r. Müze toplam 32 odada, denizcilikten karayolu tafl mac l na, havac l ktan, t bba kadar pek çok sanayi kolunun geçmiflini gözler önüne seren 1200 den fazla obje ile ziyaretçilerini karfl lamaktad r. Müzede yer alan sergi objeleri konular na göre grupland r lm flt r. Büyüklükleri aç s ndan ise küçük oyuncaklardan, buhar motorlar na kadar uzanan zengin bir çeflitlilik içerisindedir. Birinci kat n bafllang c nda yer alan havac l k ile ilgili objelerin bulundu u odalar alüminyumdan yap lm fl. Dewoitine ve stanbul Rahmi M. Koç önemli parçalar da bar nd rmaktad r. 48 Sutepe Mah. Depo Sok. No: 1 Alt nda / Ankara Tel: (312) Faks: (312) Sal - Çarfl. - Perfl. - Cu Cmt. - Pz aras nda aç kt r. Blickensderfer No. 7 Daktilo Amerikal George Blickensderfer ilk tafl nabilir daktiloyu 1893 y l nda üretmifltir. No. 7 modeli ilk olarak 1897 y l nda piyasaya sürülmüfltür. Yüz farkl bask kafas - na sahip olup müzik notalar dahil olmak üzere pek çok karakteri basabilmektedir. Tarihi Bayrak Edison Fonograf n n Replikas Bu örnek 1878 y l nda Hardy taraf ndan Edison markas alt nda Paris te yap lm flt r. Edison Fonograf sesin kaydedildi i ve dinlenebildi i ilk alettir. Günümüze ulaflan on befl örnekten birisidir Bu bayrak Mustafa Kemal Atatürk taraf ndan Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923'te ilan için siparifl edilen bayraklardan birisidir. Müzeye Nilüfer ve Kemal Çavuflo lu taraf ndan ba fllanm flt r. lk Dükkan Vehbi Koç un ifl hayat na ev sahipli i yapm fl olan dükkân ise, ziyaretçilere o y llar n mütevaz güzelli ini tatt rmaktad r. 49

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ôte St. Fransa n n rüya sahilleri:

ôte St. Fransa n n rüya sahilleri: Fransa n n rüya sahilleri: Yazan: EBRU COfiKUN FRANCOUR CTropez den St. bafllay p Menton a kadar uzanan Frans z Rivieras (Côte d Azur), l man Akdeniz ikliminin hüküm sürdü ü k y lar, günefli, denizi, muhteflem

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi.

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. Antik Kentlerimiz Süheyla Dinç P ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. ent arkaik devirden itibaren Frigya,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME Diyetiniz günlük enerji

Detaylı

GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI

GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI Soğukta muhafazanın dayandığı genel ilke, düşük sıcaklıklarda mikroorganizma faaliyetinin, kimyasal ve biyokimyasal reaksiyon hızlarının yavaşlamasıdır. Soğuk uygulaması

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Pisagorion. Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki

Pisagorion. Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki Pisagorion Baz günler gökyüzünde sanki gerçekten de gö ün yüzü görünür. ncecik beyaz bulutlardan çizgi gibi gözler, afla do ru uzanan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya

Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya keselileri) Takım:Dasyuromorphia(Yırtıcı keseliler) Familyalar:

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Kan ya lar ve kolesterol

Kan ya lar ve kolesterol Kan ya lar ve kolesterol Kolesterol, beslenmeyle ald n z ya lar n, karaci erde ifllendikten sonra damarlarda dolaflan bir fleklidir. Kötü kolesterol (LDL-Kolesterol), damar sertli i (aterosklerozis) ve

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı