İnovasyon & Hedef Kitle. Mayıs 2014, İzmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnovasyon & Hedef Kitle. Mayıs 2014, İzmir"

Transkript

1 İnovasyon & Hedef Kitle Mayıs 2014, İzmir

2 4.55 milyar yıl Bizler sadece 6 milyon yıldır dünya üzerindeyiz

3 2014 bugünün dünyası... Dünya&nüfusu:&7.2milyar Ortalama&yaş:&28.4(nüfusun'%60 ı'40'yaş'al2nda)' Yaşam&beklen5si:&66 Şehirli&Nüfus:&%50.5 Okuma&yazma&oranı:&%82 GDP:&70trilyon(Servis:'%64'Sanayi:'%30'Tarım:'%6) İşsizlik&oranı:&%8.7 İthalat:&12.46trilyon US%12.7Almanya%7.2Çin%6.4, Fransa%4.5Japonya%4.3UK%4.2 Ihracat:&12.30trilyon Çin%10.3Almanya%8.7US%8Japonya%5 G8+5:&Fransa,Almanya,İtalya,Japonya,UK,US,Kanada,Rusya+Brezilya,Çin,Hindistan,Meksika,GüneyAfrika Internet&Kullanıcısı:&1.6milyar(%24'connected)' Mobil&Telefon&Kullanıcısı:&4milyar(%6'mobile)' Hris5yan:&%34' Müslüman:&%21& Hindu:&%14& HIV/AIDS&Taşıyıcı:&33milyon' Kanser:&12.7million'

4 Hedef Kitle Dünya Nüfusu Es5ma5on! 2010 da&6.8&milyar&olan&dünya&nüfusunun& 2020 de&7&milyar&olması&bekleniyor.& Growth&Rate! (1)&Çin%19.5' (2)&Hindistan%17.3'' (3)&USA%4.5' (4)&Endonezya&%3.4' (5)&Brezilya%2.8&& ' (6)&Pakistan%2.5 (7)&Bangladesh2.4% (8)&Nijerya%2.3'' (9)&Rusya%2.1 (10)&Japonya%1.9

5 Hedef Kitle Dünya Nüfusu Nüfus&Yoğunluğu&En&Yüksek&Olan&Ülkeler& (1)&Hindistan' (2)&Bangladesh' (3)&Japonya' (4)&Philippines' (5)&Vietnam& ' (6)&İngiltere (7)&GüneyKore (8)&Çin' (9)&SriLanka (10)&Hollanda 1800 lerdedünyanüfusunun%3 ü& şehirlerdeyaşarken,buoran 20.yüzyılınsonunda%50.5 e&yükseldi.

6 Peki kiminle konuşuyoruz? Peki kiminle konuşuyoruz? generations

7 Günümüz pazarlarının karar vericileri ve tüketicileri kimler? Generation Y and Millenials! Milenyum yüzyılının ilk çeyreğinde, markalar kimlerle konuşuyor?

8 Hedef Kitle Generations Silent Gen War Babies Baby Boomers Gen X Gen Y Millennials Z-Gen Dünya Nüfusu: 2 Milyar 2.5 Milyar 3 Milyar 4 Milyar 5 Milyar 6 Milyar 7 Milyar Oran: 4.5% 9.0% 12.0% 14.5% 14.0% 18.0% 28.0% Yaş (2010 yılında): Giderek&çoğalan&genç&tüke5ci:& Dünyanüfusunun%60 ıgeny,millennialvez`gen lerdenoluşuyor.

9 Hedef Kitle Generation X Dünya&Nüfusuna&Oranı:&%14.5' Yaş&Aralığı:&40`50' Laptop Mac/PC Ekonomiközgürlük SmartPhone/PDA LuxuryKitchen Accessories Kariyerdebelirlibirdoyumnoktası Kendinedahaçokzamanayırmatercihi Espresso Machine ipad/playbook ProDigital Cameras SportsCars Cabriole/Jeep HomeEntertainment HDLCD/DVD/DVB/7.1SRS Dahapahallızevkler Sosyalstatününönemi

10 Hedef Kitle Generation Y Laptop Mac/PC DigitalCamera Dünya&Nüfusuna&Oranı:&%14' Yaş&Aralığı:&30`40' ipod Ekonomiközgürlük Kariyerodaklı,agresif Sporvesosyalakiviteodaklı Eğlencevearkadaşortamları Varlığınıispatetme,statüendişesi Printer Scanner Copier ipad/playbook BlackBerry HomeEntertainment HDLCD/DVD/DVB/7.1SRS USB FlashDrive GameConsoles Xbox/PS3/Wii

11 Hedef Kitle Millenials PSP Printer Scanner Copier Laptop Mac/PC Externa lhd ipod Dünya&Nüfusuna&Oranı:&%18' Yaş&Aralığı:&20`30' Ekonomikkısıtlar Kendibaşınaayaklarıüstündedurma çabası Eğlencevearkadaşortamları İşhayalndavarlığınıgösterme mücadelesi Kendinezamanayırmavekendi öncelikleriüzerineodaklanma Kendinikeşfetme USB FlashDrive iphone GameConsoles Xbox/PS3/Wii LCDTV Digital Cameras

12 Hedef Kitle Z-Gen USB FlashDrive PSP Dünya&Nüfusuna&Oranı:&%28' Yaş&Aralığı:&5`20' SmartPhones iphone/windowsmobile İleişimodaklı Çokyönlüdüşünebilen Teknolojiyietkinkullanan Kendinehedeflerkoyan Kişiolarakvarlığınıispatetmeodaklı Printer Scanner Copier DigitalCameras ipod GameConsoles Xbox/PS3/Wii DesktopPC LCDTV

13 Hedef Kitle Kadın Erkek Erkekler&önceliklendirir&ve&analiz&eder& Avcının'odaklanmış'var'oluş'şekli'modern'erkeğe' tek'bir'hedefe'konsantre'olma'yeteneğini'verdi.' Bir'şey'sa2n'alırken'erkekler'seçeneklerini' önceliklendirir,'sonra'da'özelliklerini'analiz' ederler.'görmedikleri'ayrın2ları've'diğer' uyaranları'kolaylıkla'gözardı'ederler.' ' Erkekler'sa2n'alma'kararlarını'ürünle'ilgili' seçenekleri'önceliklendirdikten'sonra'problemin' çözümünü'bulmak'için'analiz'ederek'verirler.' Kadınlar&maksimize&eder&ve&sentezler& Yüzyıllar'boyunca'kadının'görev'tanımı'aynı' anda'birden'fazla'işi'yapmasını'gerekwrdi've' modern'kadın'sadece'çoklu'işlem'yapmak'için' tasarlanmış'bir'beyin'miras'almakla'kalmadı,' bunu'tercih'de'ediyor.'' ' Kadınlar'sa2n'alma'kararlarını'ürünün' hayatlarını'hangi'şekillerde'etkileyeceğini' değerlendirerek've'bu'bilgiyi'mükemmel'çözümü' bulmak'için'sentezleyerek'verirler.'

14 Hedef Kitle Kadın Erkek ERKEK& KADIN& Peşinde'olduğu'şey' Bağımsızlığa'değer'verir,'hiyerarşik'yapıları,' tanımlanmış'rol've'kuralları'tercih'eder.' Mükemmel'performans'aracı.' Zorlukların'üstesinden'gelerek'kazanılan'özsaygı.' Hormonları'harekete'geçirir.' Ürününüzü'ya'da'hizmeWnizi'onun'etra^nı'fethetmesi' için'gereken'araç'olarak'konumlandırın.' İWrazlarını'kendinizi'kanıtlamak'için'bir'^rsat'olarak' görün;'daha'iyi'bir'ekip'performansı'üzerinde'durun.' Yuvası' Karşılıklı'bağlılığa'önem'verir,'kendi'kendini' yönlendiren'takımları'yeğler.' İşleyen'bir'araç.' Kendine'değer'verme'ile'gelen'özsaygı.' Dikkatli'hesap'yapmak'gerekWğini'işaret'eder.' Ürününüzü'haya2nı'kolaylaş2racak've'yaşadığı' ortamı'daha'huzurlu'yapacak'şekilde'konumlandırın.' Onun'rakibini'ya'da'kendi'rakibinizi'eleşWrmeyin;' daha'iyi'ekip'ilişkileri'üzerinde'durun.' NEHAREKETEGEÇİRİR? İŞORTAMINDA NEİSTER? NEYEDEĞERVERİR? RİSK REKLAMYAPARKEN SATIŞYAPARKEN & Harekete&geçirmek&için&farklı&dürtüleri&kullanın!& & Birkadıniçinürününüzükonumlandırırkenona&sağlayacağı&yararların&yanı&sıra&iş&arkadaşları,& dostları&ya&da&ailesi&için&yapacağı&olumlu&etkiler&üzerindedurun.birerkeğeyaklaşırken kullanmanızgerekenenönemlistratejiyüksek&performans&ve&etragndaki&engellerin& üstesinden&gelmek&için&tercih&edeceği&bir&araç&olarakürününüzüortayakoymakolmalı.

15 Mission:GotoGap,Buyapairofpants Hedef Kitle Kadın Erkek

16 Goingoutona Fridaynight Concepting Consumer Behaviour Decisionmakingprocessismuchmoreharderfor womenthanmen,aswomenaremore'focused'on' op5onsthanthefinal&benefit&oftakinganacion. Womenliketobe presentedmoreopions. Menprefersimplicityovercomplexprocesses.

17 Hedef Kitle Tüketici Trendleri Mobil&yaşam&tarzı&Heryerden ulaşabilir/ulaşılabilirolmak Kendi&tarzını&yaratma&&&&& Giyim,saç,aksesuar Kendine&zaman&ayırma&&&&& Fitness,pilates,bakım Convergence&&&&&& Interneuesörfyaparken müzikdinleyipaynı zamandatvizleyebilme

18 Dijital&Kimlik&&&&& Blogs,MSN, Tüketerek&varolma&Tükewği sürecevarolduğunuhissetme Mekandan&ve&zamandan&bağımsız&kendini& yaşayabilmestarbucks dakahvesiniiçerken lerine bakabilmerahatlığı;alışverişyaparkenaynızamandaoturup dergiokuyabileceğimekantercihleri Hedef Kitle Tüketici Trendleri Kişiselleş5rilmiş&&& Taşınabilir&Medya&&&&&&&&&&& ipod,palm,ipad

19 Hedef Kitle Tüketici Trendleri Yaş&Grubu& GenXYMZ SES&Grubu& A+ABCD Cinsiyet& Kadın/Erkek/Gay&Les

20 Değişen Dünya Değişen Dünya

21 Değişen Dünya Değişim Eğrisi 6 KENDİNEGÜVEN Hayalmızdaki&her&önemli& değişimaynızamandaduygusal biretkideyaralr.genelolarak değişimleilkkarşılaşıldığıanda hissedilenolumsuzduygular diğeraşamalardayerini kabullenme,adaptasyonve oluşanyeniortamveolanakların farkınavarmayabırakır. 1. Şok 2. İnkaretme 3. Kendindenşüpheduyma 4. Dibevurma 5. Kabullenmeveyansıtma 6. Öğrenmevegelişim 4 ZAMAN Proak5f&stratejiler&geliş5rmek&için&değişiminetkisini öncedentahminetmekönemli!

22 &&&&Nüfus& &&&İklim& Teknoloji &&&Ekonomi&

23 Değişen Dünya Yeni Dönem Nüfus& DEĞİŞİM İklim& POPULATION CLIMATE UrbanLiving Artannüfus Daralanyaşamalanları Teknoloji TECHNOLOGY GreenLiving Küreselısınma Kirlilik ECONOMICS SmartLiving Mobilteknolojiler Akıllıevler YAŞAMTARZI Toplum İş Dünyası Ekonomi& EfficientLiving Krizler&Yoksulluk İşsizlik Devlet& Poliika

24 Müşteri Deneyimi Yönetimi

25 Müşteri Deneyimi Yönetimi Marka Algısı Tecrübe bir tüketici/müşteri markamızla temas ettiğinde gerçekleşen herşey iyi & kötü! Algı / Perception Tüketicinin markayla temas etmeden neler olabileceğine dair beklentisi/hissiyatı Etkileşim / Interaction Tüketicinin markayla buluşması sırasında Gerçekleşen ve o sırada hissedilen Akılda kalanlar / Recollection Tüketici markayla buluştuktan sonra aklında kalanlar / hissetikleri Örnek: Reklam Word of mouth Vitrin-showroom Gazetede çıkan bir haber Direct mail Örnek: Satış noktası Self-care Customer care Araştırmalar markaların kaynaklarının 80% ni algıyı (Perception) etkilemek, yönetmek için kullandıkları halde, aslında akılda kalanların (Recollection) gerçekte tüketici sadakatine çok daha büyük etkisi olduğunu gösteriyor Examples: Satış sonrası - self care Satış sonrası customer care Satış Sonrası İletişim

26 Müşteri Deneyimi Yönetimi Müşteri Yaşam Döngüsü Pazarı markanızdan haberdar etmek Markanız (ürününüz) hakkında Pazarı haberdar edin. Strateji: Reklam/PR/Promosyonlar Kaybettiğiniz karlı müşterileri geri kazanın Çeşitli nedenlerden dolayı kaybettiğiniz karlı müşterilerinizi geri kazanın. Strateji: ChurnProgramları/PR ÜrünGelişirme Servisİyileşirme Ürünİyileşirme/ Modifikasyon Yeni müşteri kazanomı Potansiyel müşterileri yakalayarak kendi müşteriniz yapın. Strateji: Reklam/PR/Kampanyalar Cüzdan payını arttırın Mevcut müşterilerinize daha çok (ve farklı ürünler) satarak gelirinizi arttırın. Strateji: LoyaltyProgramları ÜrünGelişirme ÇaprazSalşlar

27 Müşteri Deneyimi Yönetimi Müşteri Yaşam Döngüsü Awareness (Bilinirlik) Acquisiion (Eldeetme) Sales (Salş) Retenion (GeriKazanma) Adverising MÜŞTERİYAŞAMDÖNGÜSÜ PR LoyaltyPrograms ProductDevelopment ChurnPrograms ProductEnhancement ServiceImprovement ÜRÜNYAŞAMDÖNGÜSÜ BreakevenNoktası KriikNokta KAZANÇ SalşlarX2 (Mevcutmüşterilerieldetutma odaklıstratejisi) MarComGiderleri SalşlarX1 (Yenimüşterieldeetmeye odaklıstrateji) Introducion Growth Maturity Decline

28 Müşteri Deneyimi Yönetimi Müşteri Yaşam Döngüsü Potansiyel ToplamKar Gerçekleşen ToplamKar Cri5cal&Point&totakeacionin keepingprofitablecustomers andabandonunprofitableones. Bazımüşteriler kar&ge5rirken, bazılarızarara& neden&olurlar. EnKarlı Müşteriler EnDüşükKarlı Müşteriler

29 Geleceğin& yıldızları&için& strateji:& Eğitve davranışını değişir Yavaş&hareket& edenler&için& strateji:& Maliyetleridüşür yadavazgeç Şampiyonlar&için& strateji:& Ödüllendirve karlıbiçimde büyü Sönen&yıldızlar& için&strateji:& Koru,ancak dahaverimli biçimde KarlıOlmayan Karlı Gelecekteki&Davranış& Mevcut&Davranış& Müşteri Deneyim Yönetimi Müşteri Yönetimi Karlı KarlıOlmayan Gereksinim&ve&potansiyellerine&bağlı& olarak&her&müşteriye&farklı&yaklaşın. 1.&Birmüşteristratejisigelişirin;kimi hedefleyeceksiniz,neisiyorlar,onlarınasıl kazanacaksınız. 2.&Spesifikhedefleresahipherfarklısegmentiçin farklıaltstratejilergelişirin. 3.&Hersegmeniuygunbiçimdenasıletkileyip kendinizeçekeceğinizi,onlaranasılhizmet vereceğiniziveonlarınasılelinizdetutacağınızı belirleyin. 4.&Herstratejiyidestekleyecekuygunönerme, çözümvedeneyimlergelişirin. 5.&Kısadönemliveuzundönemliperformansı dengelemekiçinbufarklıstratejileri yöneinvekoordineedin.

30 Consumer Needs Consumer Needs Tüketici İhtiyaçları Tüketici İhtiyaçları

31 Tüketici İhtiyaçları Tüketiciler ne ister? Müşteri&Amacı& Yaplğınızişeilişkindaha kenetleyicivetopluma değerkatanbirgerekçe tanımlamak. Müşteri&Markası& Markayımüşterilerin özlemlerinivebizim onlarınneleryapmasına olanaktanıdığımızıtemel alarakifadeetmek. İnsanlarınne yapmasınaolanak tanıyoruz? Bağlanl Kurulmuş Hissedarlar Büyükfikir nedir? Nedenbuşeyi dahaiyi yapmalarına olanaktanıyoruz? Müşteri&Uyumu& Bütüntaraflarıbiraraya geirmek,amacıherkese uygunveenerjivericikılmak. Bağlanl Kurulmuş Çalışanlar Bukonuda duygusalolarak kendilerininasıl hissediyorlar? Bağlanl Kurulmuş Müşteriler

32 Tüketici İhtiyaçları Tüketiciler ne ister? Kendini İfadeEtme İhiyacı Kendini Gerçekleşirme SaygıGörme Duygusalİhiyaçlar Sevilme&Aidiyet Güvenlik Fonksiyonelİhiyaçlar Fizyolojikİhiyaçlar

33 Tüketici İhtiyaçları Tüketiciler ne ister? Müşterilerinzorluklarıve potansiyelçözümügördükleridaha genişçerçeveyitanımlayın. İnsanlarınnelerielde etmesineolanaktanıyor? Kendini&İfade&etme&İh5yacı:& Güç&ve&Statü&(kendimi&özel&bir&gruba&ait& hissediyorum) İnsanlaronuneden kullanıyor? Duygusal&İh5yaç:& Şık&Görünmek&(kendimi&güzel&ve&şık& hissediyorum) Buşeynedir? PhysiologicalNeeds Fonksiyonel&ih5yaç:& Çanta&(eşyalarımı&güvenle&içinde& taşıyacağım&bir&aksesuar)

34 Hedef&kitlenizle&bağlanlya&geçin:& Hayrankitlenizi(kullanıcılarınızı)yaşaÄğınızdeneyimiçine entegreetmekveonlaradokunmakdahadaönemkazanıyor. Bubağıkuranmarkalargeleceğinpazarlarınahükmedecekler.

BÖLÜM 3 Pazarlama Çevresi

BÖLÜM 3 Pazarlama Çevresi BÖLÜM 3 Pazarlama Çevresi Pazarlama Çevresi Bir işletmenin pazarlama çevresi, pazarlamanın hedef müşteri ile başarılı ilişkiler kurma ve sürdürme yönetimi becerisini etkileyen pazarlama dışındaki oyuncu

Detaylı

Millennial Innovation survey. January 2013 Summary of global findings. Y Kuşağı İnovasyon Araştırması

Millennial Innovation survey. January 2013 Summary of global findings. Y Kuşağı İnovasyon Araştırması Millennial Innovation survey January 2013 Summary of global findings Y Kuşağı İnovasyon Araştırması İçindekiler Önsöz 1 Yeni Hayat Ritminin Yeni İnsanları 2 Araştırma yaklaşımı 9 Bulgular 11 Küresel sonuçlar

Detaylı

Telekomünikasyon Sektöründe Sosyal Dünyanın Etkisi

Telekomünikasyon Sektöründe Sosyal Dünyanın Etkisi IBM Global Business Services Öne Çıkanlar Raporu Telekomünikasyon Sektörü IBM İş Değerleri Enstitüsü Telekomünikasyon Sektöründe Sosyal Dünyanın Etkisi 2014 IBM Küresel Telekomünikasyon Tüketici Anketinden

Detaylı

Dijital Pazarlama Planı

Dijital Pazarlama Planı 2015 için güncellendi 2015 Dijital Pazarlama Planı Değişen pazarlama kurallarını yakından takip eden markalar, internet pazarlama çabalarını kalıcı kılmak ve elde ettikleri sonuçları takip etmek için uğraşmaktadır.

Detaylı

LEGO Kötü Arkadaşlar Ediniyor

LEGO Kötü Arkadaşlar Ediniyor LEGO Kötü Arkadaşlar Ediniyor Artık Shell le oynamak yok! 2 LEGO, 50 yıldan fazladır çocukların oyunlarını ve yaratıcılığını süslüyor. 1932 yılında kurulan şirket, yalnızca kaliteli oyuncaklar ürettiği

Detaylı

Murat Erdör 7 Mayıs 2015. Müşteri Bağlılığı Konusunda Yapılması Gerekenler

Murat Erdör 7 Mayıs 2015. Müşteri Bağlılığı Konusunda Yapılması Gerekenler Murat Erdör 7 Mayıs 2015 Müşteri Bağlılığı Konusunda Yapılması Gerekenler Biz kimiz? a global marketing-cloud company 1000 + CUSTOMERS 400 + EMPLOYEES 6 BILLION E-MAILS SENT EACH MONTH Müşteri bağlılığına

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE PAZARLAMA

ELEKTRONİK TİCARET VE PAZARLAMA T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRONİK TİCARET VE PAZARLAMA İHRACATTA İNTERNET ZAMANI: 1 Hazırlayan: Zeynep İYİLER Marmara Bölge Müdür Yardımcısı Aralık 2009ANKARA

Detaylı

Perakendede mobil etkinin yükselişi. Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi

Perakendede mobil etkinin yükselişi. Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi Perakendede mobil etkinin yükselişi Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi 2 İçindekiler Yönetici özeti 1 Mobil etki 2 Gelecek öngörüleri 7 Akıllı telefonların perakendede kullanımı 9 Mobil yolculuğa

Detaylı

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Küresel Üst Düzey Yönetici Araştırmasından CSCO öngörüleri IBM İş Değerleri Enstitüsü IBM Üst Düzey Yönetici Araştırmasından Üst Düzey Tedarik

Detaylı

Bülent Ekuklu İş Geliştirme Yöneticisi. Akıllı Perakende. Akıllı Alışveriş için Akıllı Çözümler. 2012 IBM Global Services

Bülent Ekuklu İş Geliştirme Yöneticisi. Akıllı Perakende. Akıllı Alışveriş için Akıllı Çözümler. 2012 IBM Global Services Bülent Ekuklu İş Geliştirme Yöneticisi Akıllı Perakende Akıllı Alışveriş için Akıllı Çözümler Gündem Perakende Sektöründe Mevcut Durum Perakende Eğilimleri IBM Perakende Portfolyosu IBM Akıllı Perakende

Detaylı

Toplam perakende 2015: Perakendeciler ve Değişim Çağı

Toplam perakende 2015: Perakendeciler ve Değişim Çağı www.pwc.com.tr/totalretail #toplamperakende2015 Toplam perakende 2015: Perakendeciler ve Değişim Çağı PwC Yıllık Küresel Toplam Perakende Tüketici Araştırması Nisan 2015 Mağaza ve online alışveriş arasındaki

Detaylı

22 Nisan 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni

22 Nisan 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni 22 Nisan 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni PayU dan E-Ticaret Sektörü İçin İki Yeni Ödeme Hizmeti PayU Türkiye e-ticaret sektörüne yönelik iki yeni ödeme hizmetini devreye soktu. Yeni hizmetleri Tekrarlayan

Detaylı

HALKA AÇILDIKTAN SONRA BÜYÜYEN AİLEMİZ

HALKA AÇILDIKTAN SONRA BÜYÜYEN AİLEMİZ AVIVASA 2014 FAALİYET RAPORU HALKA AÇILDIKTAN SONRA BÜYÜYEN AİLEMİZ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMI 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet

Detaylı

Pazarlamanın Değişen Yüzü. Pınar Çağlar, IBM Endüstri Çözümleri Takım Lideri Engin Oytaç, Tanı Pazarlama Genel Müdürü

Pazarlamanın Değişen Yüzü. Pınar Çağlar, IBM Endüstri Çözümleri Takım Lideri Engin Oytaç, Tanı Pazarlama Genel Müdürü Pazarlamanın Değişen Yüzü Pınar Çağlar, IBM Endüstri Çözümleri Takım Lideri Engin Oytaç, Tanı Pazarlama Genel Müdürü Değişen müşteri profili iş yapış şeklimizi yeniden şekillendiriyor... Müşterilerin 86%

Detaylı

Küresel Eğlence ve Medyaya Bakış 2014-2018

Küresel Eğlence ve Medyaya Bakış 2014-2018 Küresel Eğlence ve Medyaya Bakış 2014-2018 Dijital stratejiden, dijital çağa uygun iş stratejisine Türkiye sonuçlarını da içeren bu özet çalışma sektördeki mevcut durumu analiz ederken önümüzdeki 5 yıla

Detaylı

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ 2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ Teknolojinin ilerlemesiyle beraber değişen dünyada her sektörün değişmesiyle beraber sağlık sektörü de değişmektedir. Fakat sağlık sektörü diğer sektörlere göre biraz daha yavaş

Detaylı

The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KADIN TÜKETİCİLERİN

Detaylı

Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı Araştırması. Türkiye Raporu Eylül 2010. EPSG_CBC_TURK_28479_BRO.indd 1 16/09/2010 18:52

Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı Araştırması. Türkiye Raporu Eylül 2010. EPSG_CBC_TURK_28479_BRO.indd 1 16/09/2010 18:52 Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı Araştırması Türkiye Raporu Eylül 2010 EPSG_CBC_TURK_28479_BRO.indd 1 16/09/2010 18:52 AvivaSA Hakkında Türkiye nin lider bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketlerinden

Detaylı

YENİ EKONOMİ VE BİLGİNİN EVRİMİ. Yrd. Doç. Dr. Emin EMİRZA İşletme Bölümü

YENİ EKONOMİ VE BİLGİNİN EVRİMİ. Yrd. Doç. Dr. Emin EMİRZA İşletme Bölümü YENİ EKONOMİ VE BİLGİNİN EVRİMİ Yrd. Doç. Dr. Emin EMİRZA İşletme Bölümü Kayseri 2015 Ders Kitabı E- Ticaret Dersi Konuları İnternet ve internetin gelişimi Bilginin evrimi ve yeni ekonomi E- dönüşüm merdiveni

Detaylı

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit PwC Küresel Çok Kanallı Perakendecilik Anketi ve Türkiye Sonuçları 2013 www.pwc.com.tr II İçindekiler I. Yönetici Özeti 2 Günümüzde

Detaylı

Vehbi Bayhan 10 1. GİRİŞ K uşak veya nesil, yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin

Detaylı

Satış Stratejileri Satışta Kanal Yönetimi. 1 Nisan 2012

Satış Stratejileri Satışta Kanal Yönetimi. 1 Nisan 2012 Satış Stratejileri Satışta Kanal Yönetimi 1 Nisan 2012 Neler Konuşacağız? Satış stratejileri nasıl belirlenir? Kanal yönetimi nedir? Kanal geliştirme nedir? Satış kanalları nasıl geliştirilir? Satis için

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu. İnsana dair bir hikaye

2013 Faaliyet Raporu. İnsana dair bir hikaye 2013 Faaliyet Raporu İnsana dair bir hikaye İnsana dair bir hikaye BNP Paribas Cardif in hikayesini anlamak için insan a odaklanmak yeterli. 40 yıl önce bir grup insan, yine insana dair en eski içgüdülerden

Detaylı

BENZERSİZ ÇÖZÜMLER. Farklı Endüstriler için PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SİGORTADA DAHA YÜKSEK KÂRLILIK SAPPHIRE NOW GÜNDEMİ

BENZERSİZ ÇÖZÜMLER. Farklı Endüstriler için PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SİGORTADA DAHA YÜKSEK KÂRLILIK SAPPHIRE NOW GÜNDEMİ SAYI 13 / 2015 Farklı Endüstriler için BENZERSİZ ÇÖZÜMLER PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SİGORTADA DAHA YÜKSEK KÂRLILIK SAPPHIRE NOW GÜNDEMİ FIT Solutions, e-fatura, e-defter, e-irsaliye, e-arşiv,

Detaylı

TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mehmet MARANGOZ

TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mehmet MARANGOZ D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, ss:107-128 TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Mehmet MARANGOZ ÖZET Tüketicilerin satın alma

Detaylı

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış Mayıs 2012 Yönetici özeti Türkiye nin ekonomik görünümü 2041 yılında oldukça farklı bir konuma gelecek. Uzun vadeli ekonomik büyümeyi sağlamak için sayısı

Detaylı

SATIŞ EĞİTİMLERİNDE ODAĞI DEĞİŞTİRMEK. SalesCon. Sürdürülebilir Satış Çözümleri

SATIŞ EĞİTİMLERİNDE ODAĞI DEĞİŞTİRMEK. SalesCon. Sürdürülebilir Satış Çözümleri SATIŞ EĞİTİMLERİNDE ODAĞI DEĞİŞTİRMEK SalesCon Sürdürülebilir Satış Çözümleri HER 10 SATIŞ EĞİTİMİNDEN 9 U, 120 GÜN SONRA KALICI ETKİSİNİ YİTİRİR. Outsourced Sales Training Worldwide, ES Research Group,

Detaylı

Kordsa Global Faaliyet Raporu 2010. İçindekiler

Kordsa Global Faaliyet Raporu 2010. İçindekiler 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Misyon-Vizyon-Değerlerimiz Kordsa Global, Kilometre Taşları Kordsa Global Ne Üretiyor? Kordsa Global in Dünya Operasyonu Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu

Detaylı

Market arabasını rafların arasında iterken Merve nin tek düşünebildiği o an onu mutsuz eden ağrı ve ağrıya eşlik eden o garip şişkinlik hissiydi.

Market arabasını rafların arasında iterken Merve nin tek düşünebildiği o an onu mutsuz eden ağrı ve ağrıya eşlik eden o garip şişkinlik hissiydi. Market arabasını rafların arasında iterken Merve nin tek düşünebildiği o an onu mutsuz eden ağrı ve ağrıya eşlik eden o garip şişkinlik hissiydi. İş, ev, aşk Hayat oldukça zordu ama Merve zorluklarla baş

Detaylı