BTP 205 İŞLETİM SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BTP 205 İŞLETİM SİSTEMLERİ"

Transkript

1 BTP 205 İŞLETİM SİSTEMLERİ DOSYA SİSTEMİ Dr. Önder EYECİOĞLU 2012

2 DOSYA SİSTEMİ 1. Dosya Kavramı: 1. Dosya Özellikleri 2. Dosya Türleri 3. Dosya Operasyonları 4. Dosya Yapısı 5. Dahili Dosya Yapısı 2. Dosya Erişim Yöntemleri: 1. Sıralı Erişim 2. Doğrudan Erişim 3. Dizin Yapısı 1. Tek Seviyeli Dizin 2. Çift Seviyeli Dizin 3. Hiyerarşik Dizin 4. Dosya Sistemi Bağlama 5. Koruma

3 SABİT DİSKLERLE İLGİLİ BAZI TANIMLAMALAR Kafa (Head) : Sabit disklerde okuma/yazma işlemini yapan mekanik parça. Plaka (Plate) : Bilgilerin yazıldığı parça. Bir sabit disk, birden çok diskten oluşur. Üste üste gelmiş bu diskler plaka olarak adlandırılır. İz (Track) : Sabit diskte bulunan plakaların üzerinde gözle görülmeyecek eş merkezli daireler vardır. İşte bu dairesel çizgilere track (iz) denir. Sektör (Sector) : İz yapısının bölünmesiyle oluşan ve sabit disk üzerinde alana denk gelen parçaya sektör adı verilir. Küme (Cluster) : Sektörler üzerinde tanımlanmış en küçük küme olarak tanımlanır. RPM (Rotation Speed Moment) : Disklerin dakikadaki dönme hızlarını belirtir. Veri Erişim Hızı (Data Access Time) : Sabit diskteki kafanın, bir veriye erişebilmesi için bir izden diğer bir ize geçerken kaydettiği zamandır.

4 Dosya Sistemi Görevleri Bilgilerin uzun vadeli saklanması saklanacak veriler çok fazla olabilir veriler proses sonlandıktan sonra da kaybolmamalı Bilgiye prosesler ortak olarak ulaşabilmeli Dosya isimlendirme Dosyalara erişim Dosyaların kullanımı Koruma ve paylaşım Gerçekleme

5 1. Dosya Kavramı: Dosya; ilişkili bilgilerin ikincil depolama birimlerine kaydedilmiş adlandırılmış koleksiyonudur. Mantıksal İkincil belleğin en küçük tahsisidir. Bilgiler, bir dosya içerisinde olmadıklarında ikincil belleklere yazılamazlar. Dosyalar işletim sistemleri tarafından kontrol edilir. İşletim sitemlerinin dosya kontrolü dosya sistemi ile yapılır. 1.1 Dosya Özellikleri : Bütün işletim sistemlerinde ortak dosya özellikleri; Adı: sembolik dosya adı okunabilir (human readable) biçimde tutulan tek bilgi kaynağı. Modern işletim sistemleri 255 karaktere kadar destekler. Bazı işletim sistemleri Büyük/ küçük harf duyarlıdır (UNIX, LINUX) bazıları değildir ( DOS Windows) Identifier: Genellikle, bir sayı şeklinde tutulan bu etiket, dosya sistemi içindeki dosyayı tanımlar, bu dosya için okunabilir olmayan adıdır. Türü: Konum: Bu bilgiler bir donanım ve bu donanım üzerindeki dosyasının konumunu gösterir bir göstericidir. sda1: /usr/local/bin/ornek

6 1. Dosya Kavramı: Boyut: Dosyanın, güncel ve izin verilen byte, word veya block cinsinden büyüklüğü Koruma: Kimin okuma (R), yazma (W), çalıştırma (X) ve benzeri işlemleri yapabileceğini belirleyen erişim kontrol bilgileridir. Saat, tarih ve kullanıcı tanımlama: Bu bilgi oluşturma, son değiştirme ve son kullanım için muhafaza edilebilir. Bu veri koruma, güvenlik ve kullanım izleme için yararlı olabilir. Tüm dosya bilgiler, de depolama biriminde bulunan dizin yapısı içinde tutulur. Tipik olarak, Dizin girdisi, dosya adını ve dosyanın tanımlayıcısını (identifier) içerir.

7 1. Dosya Kavramı: 1.2 Dosya Türleri : Bir dosya sistemi ( işletim sistemi ) tasarlanırken dosya türlerini tanımalı ve desteklemelidir. Bir işletim sistemi, bir dosyanın türünü tanırsa, o zaman makul şekillerde dosyası üzerinde çalışabilir. Dosya türlerinin ifade edilmesi ortak yöntem olarak; tür, dosya adının bir parçası olarak dahil edilir. Bir dosya adı nokta (.) karakteri ile ayrılan iki kısımdan oluşur ( adı ve uzantısı). <dosyaadi>.<türü> deneme.exe, calisma.xls, sonuc.dat Bazı işletim sistemleri, uzantılara bağımlı değildir (UNIX, LINUX). Fakat uygulamalar uzantılara bağlı olarak işlem yaparlar. (Magic number) İki temel standart dosya türü vardır. Birnary, ASCII. Ayrıca UNIX tabanlı İS de, I/O ilişkili Karakter (Character) Dosyaları ( /dev/tty (terminal), /dev/lp (printer)..) ve Blocak dosyaları (/dev/hda1) bulunur.

8 1. Dosya Kavramı:

9 1. Dosya Kavramı: 1.3 Dosya İşlemleri: Bir dosya bir soyut veri türüdür. dosyayı tanımlamak için, dosya üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemleri dikkate almak gerekir. Işletim sistemi, oluşturma, okuma, yazma, yeniden konumlandırmak, silmek ve dosyaları kesecek şekilde sistem çağrıları sağlayabilmelidir. Oluşturma: Dosya oluşturma iki adımda gerçekleşir. Birinci aşamada Dosya sisteminde dosya için yer bulunmalı (Allocation )!!! İkincisi dizin (directory) içerisinde dosya için dosya adını, konumunu ve gerekli diğer bilgileri içeren bir girdi oluşturulur. Yazma: Dosyaya yazmak için, dosya adını ve yazılacak bilgiyi içeren bir sistem çağrısı yapılır. İsme bağı olarak sistem, dizin içersinde dosyanın konumunu arar. Sistem dosya içersinde, bir sonraki yazma noktasını belirleyen bir yazma belirteci ( write pointer ) tutar. Yazma gerçekleştikten sonra write pointer güncellenmelidir.

10 1. Dosya Kavramı: Okuma: Okuma yapmak için, soya adını ve bellekte dosyanın konulacağu bir sonraki bloğun yerini belirleyen bir sistem çağrısı yapılır. Dizin, girdiye uygun olarak araştırılır ve okuma belirteci (Read Pointer) güncellenir. Yeniden konumlandırma: Dizin girdisine uygun olarak dizin içerisinde arama yapılır vecurrent file position, değeri verilen değeregöreayarlanır. Konum değiştirmek için gerçek I/O işlemi gerekmez. Bu operasyon dosya arama (file seek) olarak da bilinir. Silme: Dosya silme için, dizin dosya için aranır ve bulunan ilişkili dizin girdisine ait alan serbest bırakılır ve diğer dosyalariçin kullanılabilir olur. Dosya kesme (Truncating): Dosya silinmeden ve öznitelikleri değişmeden uzunluğunusıfırlayan vealanını serbest bırakan özelliktir.

11 1. Dosya Kavramı: 1.4 Dosya Yapısı: Kaynak ve obje dosyaları onları okuyacak programların beklentilerini karşılayacak yapıda olmaları gereklidir. Ayrıca, belirli dosyalar, işletim sistemlerinin anlayabileceği yapıda olmaları gereklidir. Örneğin, işletim sistemi, belirli yapıya sahip bir çalışabilir dosya (exe) ihtiyaç duyabilir. Böylece dosyanın bellekte nereye yükleneceği ve ilk talimat (instruction) nerede olduğu belirlenebilir. Fakat İS lerinin çok fazla dosya türünü ve yapısını desteklemesi dezavantajdır.

12 : 1. Dosya Kavramı:

13 2. Dosya İçi Erişim: 1.1 Sıralı Erişim : En basit erişim metodu Bütün byte lar ve kayıtlar baştan okunur. Dosyasındaki bilgiler birbiri ardına kayıt edilir, sırayla işlenir. Atlama olmaz, geri sarma ve yedekleme olur. read next write next reset no read after last write (rewrite)

14 2. Dosya İçi Erişim: 1.2 Rastgele Erişim: Bir dosya programlarının belirli bir düzen içinde hızla kayıtları okumak ve yazmak için izin sabit uzunlukta mantıksal kayıtları oluşur. Dosya, numaralandırılmış blok dizileri olarak görülür. Database ler için gereklidir. read n write n position to n read next write next rewrite n n = relative block number

15 3. Dizin Yapısı: Bilgisayarların dosya sistemleri geniş olabilir. Bazı sistemlerde disk, milyonlarca dosya depolar. Tüm bu verileri yönetmek için, onları organize etmek gerekir. Bu organizasyon genellikle iki parçada yapılır. Birincisi, diskler bir veya daha fazla bölümlere (partitions) ayrılır. Partitions sanal diskler olarak düşünülebilir. İkincisi, her bölüm içindeki dosyalar hakkında bilgi içerir. Bu bilgiler, device directory veya volume table of contents içinde girdi olarak tutulur.

16 3. Dizin Yapısı: Dizin kendi rehber girişleri içine dosya adlarını çeviren bir simge tablosu olarak görülebilir DOS, UNIX, LINUX >Dizin (Directory) MS Windows > Klasör (Folder) Dizin içersindeki operasyonlar Dosya Arama Dosya Yaratma Dosya silme Dizin listeleme Dosya yeniden adlandırma Dosya sisteminin taşınması

17 3. Dizin Yapısı: Mantıksal Dizin yapıları: 3.1. Tek Seviyeli Dizin: En basit dizin yapısı Tüm kullanıcılar için tek bir dizin. Bu Tek dizin, root olarak adlandırılır. hızlı erişim sağlar Çok kullanıcılı işletim sistemleri için aynı dosya adı olamaz. Gruplandırma problemi vardır.

18 3. Dizin Yapısı: 3.2. İki Seviyeli Dizin: Her kullanıcı kendikullanıcı dosya dizinine (UFD) sahiptir. Farklı kullanıcılar için aynı dosya ismine izin verir. Path name tanımlanır Etkili arama sunar. Guruplama yapamaz.

19 3.2. Ağaç Yapılı Dizin: 3. Dizin Yapısı:

20 3. Dizin Yapısı: 3.2. Ağaç Yapılı Dizin: Path name tanımlanır(absolute / relative path name) Etkili arama sunar. Gruplama yapar Geçerli dizinde alt dizin oluşturulabilir. mkdir <dir-name> # cd mail/ # mkdir count

21 3. Dizin Yapısı:

22 5. Dosya Sistemi Bağlama (Mountig):

23 6. Koruma : Dosyaya kimtarafından ne yapılabilir? Erişim tipleri Okuma(r) Yazma(w) Çalıştırma ( x ) ekleme silme listeleme Üç sınıf kullanıcı tanımlanır. a Sahib erişimi b Gurubun erişimi c Ortak erişim

24 6. Koruma :

25

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ TEMELLER ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Dosya, disk üzerinde depolanmış verilerin bütününe verilen isimdir. İşletim sistemi genel olarak iki çeşit dosya içerir.

Dosya, disk üzerinde depolanmış verilerin bütününe verilen isimdir. İşletim sistemi genel olarak iki çeşit dosya içerir. 2 Dosya Nedir? Dosya, disk üzerinde depolanmış verilerin bütününe verilen isimdir. İşletim sistemi genel olarak iki çeşit dosya içerir. Birincisi, bir sistem görevi yerine getirirken yada bir uygulama

Detaylı

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir.

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir. İşletim Sistemleri İşletim sistemi 1, bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi,

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com Gölhisar Meslek Yüksekokulu İşletim Sistemlerinde Temel Kavramlar Proses (Process) Dosyalar(Files) İş(Job) İstemci / Sunucu (Client/Server) Terminal (Sonda Bulunan)

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 5 481BB0069 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları CSD 2002 Bu notlar C ve Sistem Programcıları Derneği'nin düzenlediği, Kaan Aslan tarafından açılmış olan Unix/Linux Sistem Programlama kursunda derste tutulan

Detaylı

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 5. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 5. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 5 Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Sabit Diskler Verileri kalıcı olarak depolayan hafıza birimidir. En önemli donanım birimidir. Arızalandığında kendi maliyetinden çok daha fazla

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI 1

BİLGİSAYAR DONANIMI 1 BİLGİSAYAR DONANIMI 1 CPU: Central Processing Unit ( Merkezi İşlem Birimi). Ana İşlem Ünitesi, Merkezi İşlemci ya da kısaca işlemci. Bilgisayarın program komutlarını bellekten aldıktan sonra kodlarını

Detaylı

İşletim Sistemlerine Genel Bakış

İşletim Sistemlerine Genel Bakış İşletim Sistemlerine Genel Bakış 1.1 Silberschatz, Galvin and Gagne 2009 Bölüm 1: Giriş İşletim Sistemleri Ne Yapar? Bilgisayar Sistemi Organizasyonu Bilgisayar Sistemi Mimarisi İşletim Sistemi Yapısı

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com Gölhisar Meslek Yüksekokulu Windows Sunucu İşletim Sistemi Tarihi 1993: Windows NT Advanced Server 3.1 1994: Windows NT Server 3.5 1995: Windows NT Server 3.51

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

Temel giriş ve çıkış birimlerini tanımlamak. Farklı türlerdeki bilgisayar ekranlarını (monitör) listelemek ve açıklamak.

Temel giriş ve çıkış birimlerini tanımlamak. Farklı türlerdeki bilgisayar ekranlarını (monitör) listelemek ve açıklamak. Amaçlarımız 2 Temel giriş ve çıkış birimlerini tanımlamak. Farklı türlerdeki bilgisayar ekranlarını (monitör) listelemek ve açıklamak. Yazıcı türlerini ve çalışma mantıklarını açıklamak. 1 Amaçlarımız

Detaylı

BÖLÜM 9. 9. WINDOWS NT ve 2000 İŞLETİM SİSTEMİ. 9.1. Windows NT

BÖLÜM 9. 9. WINDOWS NT ve 2000 İŞLETİM SİSTEMİ. 9.1. Windows NT BÖLÜM 9 9. WINDOWS NT ve 2000 İŞLETİM SİSTEMİ 9.1. Windows NT Microsoft NT (New Technology) İşletim Sistemi, Windows NT 3.1 adıyla sunulan 1993' teki sürümünden bu yana, ağ işletim sistemleri için, standart

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ I. BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler

Detaylı

İşletim Sistemleri. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

İşletim Sistemleri. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 İşletim Sistemleri Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 İşletim Sistemi Kavramı Genel Olarak İşletim Sisteminin İç Mimarisi Linux ve Unix İşletim Sisteminin İç Yapısı Windows Tabanlı İşletim Sistemlerinin

Detaylı

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu Dosya (file) aynı yapıya sahip ve birbirleri ile ilişki içerisinde olan kayıtlar (records) topluluğudur. Bir kayıt içindeki ayrı ayrı veri parçalarına

Detaylı

DİSK BİLEŞENLERİ. 3 farklı yapıda sabit disk vardır. 1)HDD(Hard Disc Driver) 2)SSD(Solid State Driver 3)HHD(Hybrid Hard Driver

DİSK BİLEŞENLERİ. 3 farklı yapıda sabit disk vardır. 1)HDD(Hard Disc Driver) 2)SSD(Solid State Driver 3)HHD(Hybrid Hard Driver SABİT DİSKLER Verileri kalıcı olarak depolayan hafıza birimidir. Bu nedenle en önemli donanım birimidir. Arızalandığında mali kaybının yanı sıra veri kaybına da neden olur. Günümüzde sabit disk teknolojileri

Detaylı

İçeriye giriyoruz. HDD Nasıl Çalışır?

İçeriye giriyoruz. HDD Nasıl Çalışır? HDD Nasıl Çalışır? Artık bütün masaüstü sistemlerde en az bir hard disk bulunuyor. Hatta VCR cihazlarından camcorderlara ve mp3 playerlara kadar pek çok elektronik alette de hard diskleri görmeye yavaş

Detaylı

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI. Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri. Veritabanı. Dosyalar ve veri tabanları

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI. Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri. Veritabanı. Dosyalar ve veri tabanları VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI Veritabanı, birbirleriyle ilişkili verilerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasına olanak verecek biçimde saklanmasıyla oluşan kayıtlar topluluğudur. 1 Dr. Mehmet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI-4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI-4 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI-4 ANKARA,2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ

WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ Windows XP nasıl açılır? Bilgisayarın kasası üzerindeki açma düğmesine basılıp enerji geldiğinde bilgisayar ilk önce kendi kendini test eder. Daha sonra harddisk üzerinde yüklü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI A. İÇİNDEKİLER TABLOSU A. İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ BÖLÜMÜ... 3 A.1 Giriş:... 3 A.2 İşlem:... 3 A.3 Bellek:... 3 A.4 Çıkış:... 3 A.5 Donanım (Hardware):... 3 A.6

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

LINUX SİSTEM YÖNETİMİ

LINUX SİSTEM YÖNETİMİ TEMEL LINUX SİSTEM YÖNETİMİ KURS NOTLARI Linux Kullanıcıları Derneği http://www.linux.org.tr Burak DAYIOĞLU Berk DEMİR Akademik Bilişim 2001 Konferansı 30,31 Ocak

Detaylı

HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU

HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU Kapak: Zafer YILMAZ Dizgi/İç Düzen: Bayrak Matbaası Baskı: Bayrak Matbaası İstanbul, Eylül 2012 Hazırlayan Halil Ünsal NAMAZCI ISBN 978-9944-0865-0-9 Herkes

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı