CommercialRefrigeration/TicariSoğutmaEkipmanları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CommercialRefrigeration/TicariSoğutmaEkipmanları"

Transkript

1 ENG/TÜRKÇE REFRIGERATION/SOĞUTMA CommercialRefrigeration/TicariSoğutmaEkipmanları

2 Workingwithaninternationally prestigiousbrand Uluslararas prestijiolanbirmarka ileçal mak For50years,FagorIndustrialhasbeen focusingonmeetingtheequipmentneedsof therestaurant,hotelandlaundrysectors. Today,thecompanyhasmorethan1,600 employeesaroundtheworld.important infrastructuresinclude11company-owned manufacturingplantsand30commercial offices. FagorIndustrialistheperfectpartnerfor professionals,carryingoutcomprehensive projectsforglobalclients;aprestigious companyofferingqualityproductsand competitivepre-andpost-salesservice. FagorEndüstriyel50y ld r,restoran,otel veçama rhanelerinekipmanihtiyac n kar lamaktad r. irketindünyaçap nda1.600 denfazlaçal an mevcutolup,kendineait11fabrikave30ticari ofisilefaaliyetgöstermektedir. Kaliteliürünleri,rekabetçisat öncesivesonras hizmetleriilefagorendüstriyel,kapsaml projeler üstlenendünyaçap ndakimü terilerinve profesyonellerinmükemmelçözümorta d r. Fagor/3

3 Fagor/4

4 Completerange Geni ürünyelpazesi FagorIndustrialpresentsacompletecatalogueof appliancesforcommercialrefrigeration. Tosatisfytheneedsofeverycustomer,onemust bewillingtoofferadifferentanswertosuiteach ofthemindividually.forthatreason,wehave oneofthewidestrangesonthemarket.withthe widestvarietyofsizesandfeatures.andwiththe mostadvancedtechnology. InFagoryouwillfindthecounterthatadapts toyouravailablespace.centralormural.with opaque,stainlesssteeldoorsorwithaglass panelsothatthefoodinsideisvisible.withor withoutdrawers.forfreezingorrefrigerating. Withgrouporforremoteunit. FagorEndüstriyel,farkl mü terilerinçokçe itli ihtiyac n kar layacakçözümlersunmaktad r. Ticariso utmakonusundaileriteknolojiyesahip, farkl ebatveözelliklerdekiürünlerlegeni birürün yelpazesiolu turulmu tur. Fagor da,paslanmazçelikkap l,içerdekig day rahatçagörmenizimümkünk lancampanelli, çekmeceliveçekmecesiz,mekan n za,kullan m alan n zaveihtiyac n zaenuygunölçülerde so utucuvedondurucuyubulabilirsiniz. Themostreputablechefsand ourqualitycertificatesconfirmit. Satisfactionisguaranteed. Memnuniyetinizgarantialt ndad r. Enprestijli eflerintavsiyesivegaranti sertifikalar m zbununkan t d r. Fagor/5

5 Completerange Geni ürünyelpazesi Weofferthesamevarietyinourcabinets, displaycabinetsordisplaycases.forall tastesandrequirements.designedfor theindividualpreferencesofeachofour customers.that swhytheyaremanufactured inallpossiblesizesandshapes. Sothateachproductcanbepreservedinthe mostappropriatemannerforitsshapeand characteristics. Andforbarsandcafeterias,thereisour rangeoffrontbarchestcoolers,snack displaytrays,icecubemakersandbackbar coffeecounters. Moreover,torespondtothegrowingdemand ofcateringprofessionals,wepresentthe blastchillersandfreezers. Mü terilerimizinfarkl zevkveihtiyaçlar n kar layabilmekiçindolap,vitrinvete hir ünitelerindedegeni birürünyelpazemizmevcuttur. Buamaçla,farkl konseptvekullan malanlar na hitapedenherebatveözellikteso utucuve dondurucuüretmekteyiz. Barvekafeteryalariçindebartipiso utucular, te hirüniteleri,buzmakineleri,bararkas i e so utucularürüngam m zdayeralmaktad r. Cateringi letmeleriningiderekartantaleplerini kar lamakiçinise okso utucuvedondurucular be eninizesunuyoruz.üretimimizi,ihtiyac n za, yerinizinbüyüklü üve artlar nagöretasarl yoruz. BusayedeFagorEndüstriyelolarakherbir mü terimizinihtiyaçlar n birebirkar l yoruz. Tosatisfyeverydemand.Toadapttoevery space.toallconditions.sothatfagor Industrialcanrespondtoeverysingleoneof itscustomers. Fagor/6

6 Fagor/7 Qualityandhygiene Allourequipmentismanufacturedwith high-qualityausteniticstainlesssteel,bothon theoutsideaswellasonallthosesurfaces thatcomeintocontactwithfood. Inthiswayweguaranteemaximumlevelsof foodhygiene.theultra-finepolishwegiveto ourstainlesssteelpartsconvertstheseinto clean,easy-to-useandverysmartproducts. Forthisreason,weuseitinternallyand externally. Inordertomakecleaningeasierandto guaranteemaximumhygiene,weonlyuse roundedcornersinourequipment. Moreover,wecomplywithallEuropean standardsforsafety,handlingand refrigerationprocesses.ourrangeof commercialrefrigerationproductsexceeds therequirementssetoutineuropean DirectivesandtheircorrespondingStandards (ElectromagneticCompatibilityDirective EMC,2004/108/EC,LowVoltageSafety Directive73/23/EEC). Therefrigeratorsystemiseco-friendly(R-134 aandr-404a)andfreeofcfcs. Moreover,weensurethatasmanyofour componentsaspossiblearerecyclable. Thisisourrefrigerationequipment.Machines thatnotonlymaintainthetemperatureof drinksandfoodsbutalsotheirtasteandfine qualities.freshorprocessed. Bunlar nyan s ragüvenlik,kullan m veso utmaproseslerindetümavrupa standartlar nauymaktay z.ticariso utma serimizdeyeralanürünlerinherbiriavrupa Direktiflerivetamamlay c standartlar n n gereklerinifazlas ilekar lamaktad r. (ElektromanyetikUyumlulukDirektifiEMC, 2004/108/EC,Dü ükvoltajgüvenlikdirektifi 73/23/EEC) Kulland m zso utmasistemleriçevreye dost(r-134aver-404a)teknolojiylecfc kullan lmadanüretilmektedir. Ürünlerimizdekulland m z,bütünparçalar mümkünoldu uncageridönü ebilir malzemedenhaz rlanmaktad r. Ticariso utmaekipmanlar m z,istertaze olsunisteri lenmi,içecekleriveyiyecekleri sadeceserinbirortamdasaklamaklakalmay p ayn zamandatatlar n vekalitelerinide korumaktad r. KaliteveHijyen Tümekipmanlar m zg dailetemaseden yüzeylerde,yüksekkaliteliöstenitikpaslanmaz çeliktenüretilmektedir. Paslanmazçelikparçalardakiultraincecila vepürüzsüzyüzeylersayesindeürünlerimiz, kgörünmekte,kolaycatemizlenebilmekte, kullan labilmektevemaksimumseviyedeg da hijyeninigarantietmektedir. Yinemaksimumhijyenisa lamakvetemizli i kolayla t rmakiçinürünlerimiziherzaman yuvarlakkö eliolaraküretmekteyiz.

7 Designedforyour individualpreferences Tercihlerinizegöre tasarlanm ürünler Fagor/8

8 FagorIndustrialpresentsoneofthewidestrangesonthemarketinthe CommercialRefrigerationsegmenttomeetthespecificneedsofeachclient. Productswiththemostadvancedtechnology,inallpossiblesizesandshapes, foralltastesandrequirements... FagorEndüstriyel,TicariSo utmasegmentindeherbirmü terisininözel ihtiyaçlar n kar lamakiçinpazar nengeni ürünyelpazelerindenbirini geli tirmi tir.mümkünolabilecekhertürlü ekilveebattaüretilenenileri teknolojiyesahipürünler,tümzevkvebeklentilerekar l kvermektedir. Fagor/9

9 Fagor/10 Characteristics Wallmodelshaverearguardof6cm. Tabletopwithroundedfront. Doorswithautomaticlockingdeviceandfixed opening. Equippedwith2pairsguidesand1gridper door. Easyaccesstocompressorviaremovablegrid. Injectedpolyurethaneinsulation,density40kg. NoCFC.R-134AandR-404Acoolers. Removable,ventilatedairtightcompresor. Copperevaporatorwithaluminiumfins. Forceddraught. Automaticevaporationofwaterduring defrosting. Electronictemperatureanddefrostingcontrol anddisplay. Iluminatedgeneralswitch. Operatingvoltage:230V-1+N-50or60Hz. Operatingtemperature: (atroomtemperatureof38ºc) -Cooler: -2ºC +8ºC -Freezer: -18ºC -22ºC Özellikler Duvartipimodellerde6cms rt. Önkenarlar yuvarlat lm üsttablaönü. Otomatikkilitmekanizmal ve45derecelikaç n n alt ndakendili indenkapanankap lar. Herbirkap için1adetraf. Ç kart labilir zgarasayesindekompresörekolay eri im. 40kg/m3densite. CFCiçermeyenR-134AveR-404Agaz. Sökülebilirhavaland rmal kompresör. Alüminyumpanellibak rboruluevaporatör. Fanl so utma. Defrostesnas ndaotomatiksubuharla t rma. Elektroniks cakl kvedefrostkontrollügösterge I kl açmakapamadü mesi. Çal mavoltaj :230V-1+N-50veya60Hz. Çal ma s s :(38ºCortam s s nda) -So utucu:-2ºc +8ºC -Dondurucu:-18ºC -22ºC Refrigeratedcounters Tezgahtipbuzdolaplar

10 Refrigeratedcounters Tezgahtipbuzdolaplar SnackSeries 600mmdepth,405x460mmlevels SnackSerisi 600mmderinlik,405x460mmraf MSP-150 MSP-117R2C / (*) Group Grup Refrigeration So utma N.ofdoors Kap say s MSP-Li Built-in/So utucugrupiçeride Cooler/So utucu N.ofdrawers Çekmecesay s (x) MSP-Li/(x)C Built-in/So utucugrupiçeride Cooler/So utucu MSN-Li Built-in/So utucugrupiçeride Freezer/Dondurucu MSP-Lr/R Forremoteunit/So utucugrupd ar da Cooler/So utucu MSP-Lr/R(x)C Forremoteunit/So utucugrupd ar da Cooler/So utucu MSN-Lr/R Forremoteunit/So utucugrupd ar da Freezer/Dondurucu (*)s/ler(cm) -Li: Lr: Doors234 Kap lar GastronormSeries 700mmdepth,1/1-GNlevels GastronomSerisi 700mmderinlik,1/1-GNraf MFP-1802C / (*) Group Grup Refrigeration So utma N.ofdoors Kap say s MFP-Li Built-in/So utucugrupiçeride Cooler/So utucu N.ofdrawers Çekmecesay s (x) MFP-Li/(x)C Built-in/So utucugrupiçeride Cooler/So utucu MFN-Li Built-in/So utucugrupiçeride Freezer/Dondurucu MFP-Lr/R Forremoteunit/So utucugrupd ar da Cooler/So utucu MFP-Lr/R(x)C Forremoteunit/So utucugrupd ar da Cooler/So utucu MFN-Lr/R Forremoteunit/So utucugrupd ar da Freezer/Dondurucu MFP-Li-B Built-in/So utucugrupiçeride Cooler/So utucu (*)s/ler(cm) -Li: Lr: Doors234 5 Kap lar Fagor/11

11 Refrigeratedcounters Tezgahtipbuzdolaplar Pizzacountres,700and800mmdepth, withgraniteorstainlesssteelworktopand ingredientsunitinoption. Saladandsandwichcounterworktables,with GNhousingsonworktop. Pizzahaz rl kdolaplar,700ve800mm derinlik,granityadapaslanmazçeliküsttablal, malzemeünitesiopsiyonel. Salatavesandviçhaz rl kdolaplar,gnküvet yerle tirilebilenüsttabla. MMZ-150 MPZ-202 MEP-100G MPZ1-135 / (*) Type/Tip Depth/ Derinlikmm Top Üsttabla Doors Kap lar MMZ-150 Pizza/Pizza 800 Granite/Granit 2 MMZ-202 Pizza/Pizza 800 Granite/Granit 3 MPZ-150 Pizza/Pizza 800 Granite/Granit 2 MPZ-202 Pizza/Pizza 800 Granite/Granit 3 MPZ1-135 Pizza/Pizza 700 St.steel/Paslanmazçelik 2 MPZ1-180 Pizza/Pizza 700 St.steel/Paslanmazçelik 3 MEP-100 Sandwich/Sandviç 700 Polyamide/Poliyamid 2 MEP-100G Sandwich/Sandviç 700 St.steel/Paslanmazçelik 2 Option:ingredientsunit Opsiyonelmalzemeünitesi Option:ingredientsunit Opsiyonelmalzemeünitesi Ingredientsunitincluded Malzemeünitesidahil Ingredientsunitincluded Malzemeünitesidahil Built-iningredientsunit Gömmemalzemeünitesi Built-iningredientsunit Gömmemalzemeünitesi GNhousings GNküvetli GNhousings GNküvetli Equipment Aksesuarlar Containerunitfor7pizzatrays 7pizzatepsisikapasiteli Containerunitfor7pizzatrays 7pizzatepsisikapasiteli St.steelcover Paslanmazçelikkapak Glasscover Camkapak Fagor/12

12 Refrigeratedcounters So ukte hirünitesi Versions: Counterswithdrawers(SNACKandGNseries) Counterswithsinkonworktop (SNACKandGNseries) Options(factoryfittedonly): Tableswithoutworktop Tableswithcastors Lockkeyforthedoors Ingredientsunits: Forthepizzacountersandcounterswithgranite worktop. Housingsfor1/4GNcontainers-150mmdepth (notincluded). Built-inindependentgroupforrefrigeration. : GNcontainers: Versiyonlar: Çekmecelibuzdolaplar(SNACKveGNserileri) Eviyelibuzdolaplar (SNACKveGNserileri) Opsiyonlar:(yaln zcafabrikadaayarlanabilir): Üsttablas z Tekerlekli Kilitlikap lar Te hirüniteleri: Pizzahaz rl kdolaplar vegranittablal buzdolaplar için. GN1/4küvetiçinhazne-150mmderinlik (dahilde ildir). So utmaiçinba ms zgnküvet. : GNküvetler: Refrigerateddisplays,displaycases, chestcoolers So ukmezete hirüniteleri DisplayTrays VTP Series Madeofstainlesssteel,withanodised aluminiumprofile. Glassslidingdoors.PVCsides. swithcurvedglass(onepart)orflatglass (twoparts). VTP SerisiTe hirüniteleri Anodizealüminyumprofil. Kayarcamkap,PVCyanyüzey. Yuvarlat lm caml. kiebatseçene i:139veya175cm. Twosizes:139and175cm. Fagor/13

13 Refrigeratedcabinets Diktipbuzdolaplar Characteristics Doorswithautomaticlockingdevice. Internalshelvesofplastic-coatedsteel, adjustableinheight. 3shelvesand3guidesupportsbyfulldoor. Injectedpolyurethaneinsulation. 40kg/m3density.NoCFC.Forceddraught. R-134AandR-404Acoolers. Özellikler Otomatikkilitmekanizmal kap lar. Ayarlanabilir,plastikkaplamal çelikiçraflar. 3rafvetümkap boyunca3k zakdeste i. Poliüretanizolasyon. 40kg/m3densite.CFCiçermez.Fanl so utma, R-134AveR-404Aso utucugazlar. Removable,ventilatedairtightcompressor. Copperevaporatorwithaluminiumfins. Automaticevaporationofwaterduringdefrosting. Electronictemperatureanddefrostingcontroland display. Iluminatedgeneralswitch. Inoption:lockkeyfordoors(ExceptAFP802) Castors Sökülebilir,havaland rmal kompresör. Alüminyumpanelli,bak rboruluevaporatör. Defrostesnas ndaotomatiksubuharla t rma. Elektroniks cakl kvedefrostkontrollügösterge I kl açmakapamadü mesi. Opsiyonel:Kap lariçinanahtarl kilit(afp802hariç) Tekerlekkiti Fagor/14

14 Refrigeratedcabinets Diktipbuzdolaplar SnackSeries,700mmDepth SnackSerisi,700mmDerinlik AFP-701 AFP-1403 AFN-702 AEP-701 AEP-1402 AP-701 GastronormSeries,800mmDepth GastronomSerisi,800mmDerinlik AF-1603-C AF-1602MIX AFN-801 AFP-802-2C AEP-1602 (*) Series Seriler Refrigeration So utma Size(fulldoors) Ebat(tamboykap ) AFP-(S) Snack/Snack Cooler/So utucu AFN-(S) Snack/Snack Freezer/Dondurucu 1-2 AF-(S)-C Snack/Snack Cooler+frozencompartment/So utucu+dondurucubölme AF-(S)-MIX Snack/Snack Cooler+freezer/So utucu+dondurucu 2 AEP-(S) Snack/Snack Displaycooler/Camkap l dolap AFP-(G) Gastronorm/Gastronom Cooler/So utucu 1-2 AFN-(G) Gastronorm/Gastronom Freezer/Dondurucu 1-2 AF-(G)-C Gastronorm/Gastronom Cooler+frozencompartment/So utucu+dondurucubölme 1-2 AF-(G)-MIX Gastronorm/Gastronom Cooler+freezer/So utucu+dondurucu 2 AEP-(G) Gastronorm/Gastronom Displaycooler/Camkap l dolap 1-2 AP-701 Fish/Bal kso utucusu Fishcooler/Bal kso utucusu 1 (*)s/ -(S) : (G) : Doors/Kap lar Fulldoors/Tamboykap /2doors/Yar mkap Operatingvoltage/Çal mavoltaj :230V-1+N-50or60Hz./230V-1+N-50veya60Hz. Operatingtemperature/Çal ma s s :(atroomtemperatureof38ºc)/(38ºcortam s s nda) -Cooler/So utucu:-2ºc +8ºC -Freezer/Dondurucu:-18ºC -22ºC Fagor/15

15 Refrigerateddisplays,displaycases, chestcoolers i eso utucudolaplar,bararkas i eso utucular Verticaldisplaycabinets ERV and ERM ERV:swithexternalconstructionin galvanisedpaintedtoil. Color:Optional. ERVC:swithexternalconstructionin galvanisedpaintedtoil.versionswithilluminated logo/advertisingpanelincluded. Color:Optional. Threesizes:countertop,onedoor,twodoors. ERM:swithexternalconstructionin galvanisedpaintedtoil. Color:Optional. Countertopmodels,one,twoandthreedoors. Diktip i eso utucular ERV ve ERM ERV:D boyal galvanizemalzemeden. Renkseçene i:opsiyonel. ERVC:D boyal galvanizemalzemeden. I kl logo/reklampanelliversiyonlar. Üçebatseçene i:tezgahüstü,tekkap l, ikikap l. Renkseçene i:opsiyonel. ERM:D boyal galvanizemalzemeden. Renkseçene i:opsiyonel. Tezgahüstümodeller,bir,ikiveüçkap l. Frontbarchestcoolers, BFP series Bartipi i eso utucular, BFP Serisi Externalcaseinstainlesssteel. swithinternalsidepanelsinstainlesssteel (BFP-Iseries)oraluminium(BFP-Aseries). Sizes(cm): Doors: Paslanmazçelikd kasa. çyanpanelleripaslanmazçelik(bfp-iserisi)ve yaalüminyum(bfp-aserisi)modeller. Ebat(cm): Kap lar: Fagor/16

16 Icemakerswithstoragebin Buzmakineleri,hazneli Slidingdoors. Aluminumfinsandcopperpipeevaporator. Icetype:20gr. Kayarkap l. Alüminyumpanelli,bak rboruluevaporatör. Buztipi:20gr. ProductionCapacity-kg/day ÜretimKapasitesi-kg/gün Capacity-kg/well Kapasite-kg/hazne CoolingSystem So utmasistemi Power(W) Güç(W) Dimensions(mm) Boyutlar(mm) FB A x515x640/775 FB A x586x690/825 FB A x525x815/940 FB A x535x796/921 FB A x534x882/1,007 FB A x534x882/1,007 FB A ,045x570x900/1,035 Snow-icemakerwithstoragebin Karbuzmakineleri,hazneli Slidingdoors. Aluminumfinsandcopperpipeevaporator. Kayarkap l. Alüminyumpanelli,bak rboruluevaporatör. ProductionCapacity-kg/day ÜretimKapasitesi-kg/gün Capacity-kg/well Kapasite-kg/hazne CoolingSystem So utmasistemi Power(W) Güç(W) Dimensions(mm) Boyutlar(mm) FBF A x626x796/921 Icemakerswithoutstoragebin Buzmakineleri,haznesiz Aluminumfinsandcopperpipeevaporator. Icetype:13gr. Alüminyumpanelli,bak rboruluevaporatör. Buztipi:13gr. Capacity-kg/well Kapasite-kg/hazne CoolingSystem So utmasistemi Power(W) Güç(W) Dimensions(mm) Boyutlar(mm) FVM A x620x575 FVM A x620x575 FVM A x620x575 FVM A x620x800 Fagor/17

17 Snow-icemakerwithoutstoragebin Karbuzmakinelerihaznesiz Aluminumfinsandcopperpipeevaporator. Alüminyumpanelli,bak rboruluevaporatör. Capacity-kg/well Kapasite-kg/hazne CoolingSystem So utmasistemi Power(W) Güç(W) Dimensions(mm) Boyutlar(mm) FMF A x530x530 Storagebins Buzmakinesihazneleri ProductionCapacity-kg/day ÜretimKapasitesi-kg/gün FS FS Features Özellikler ForFVM mmadjustablefoots FVM150için-152mmayarlanabilirayaklar ForFVM-200&300&500&FMF mmadjustablefoots FVM-200&300&500&FMF120için-152mmayarlanabilirayaklar Dimensions(mm) Boyutlar(mm) 559x787x1, x800x1,118 Fagor/18

18 Fagor/19

19 Fagor/20 Usingtheblastchillers Allfreshorganicfoodproductscontainanatural bacterialloadwhich,infavourableambient conditions(temperatureandhumidity),multiplies producinghazardouseffectsonconsumerhealth. Themostdangerousthermalthresholdisbetween +65 Cand+35 C:inthistemperaturerange, bacterialmultiplicationisaccelerated. Micro-organismsbegintodevelopbetween+35 C and+10 C. Blastchillingmeansloweringthetemperature inthecentreoftheproductfrom+70 Cto+3 C asquicklyaspossible,andinanycasewithin90 minutes. Thecriticaltemperaturerangebetween+65ºCand +10ºC,wherethehighestbacterialproliferation occurs,isthuspassedthroughsoquicklythatfood safetyisnotaffected,andindeedtheproductcan bestoredfor5-8days. Blastchillingofacookedproductnotonlyprevents bacterialproliferationbutalsoprolongsproduct conservationtime. Deep-freezingorfreezing Thesetwotermsareoftenconfusedbuttheend resultisthesameinbothcases:thetemperatureof afoodproductisloweredbutthewatercontained initdoesnotfreezecompletely. Thedifferenceisthatwithfreezingthereare notimelimitsandmacrocrystalsareformed internally,whereasdeep-freezingmeansreaching atemperatureof 18 Cinthecentreofthe productwithin4hours,avoidingtheformationof macrocrystals. Asthemacrocrystalsform,theybreakthecell membraneandinthethawingphasemineralsalts andnutritionalsubstancesarelostintheformof liquids. Therearetwodeep-freezingcycles:hardandsoft, botharemanualandthereforeprogrammedbythe operatoraccordingtohisspecificrequirements. Tümtazeg daürünleribellibirseviyededo al bakterileriçerir.bubakteriler,elveri li s venem ko ullar ndaço alaraktüketeniçinciddisa l k sorunlar do urabilir. Bunayolaçabilecekentehlikeli s e i i+35 C ve+65 Caras ndayeral r:buaral ktabakterilerin üremesih zlan r. Mikroorganizmalar nüremeyeba lamas içinise uygun s e i i+10 Cve+35 Caras ndayeral r. okso utma,ürününs cakl n +70 C s dan +3 C yemümkünolanenk sasürededü ürmeyi ifadeeder.busüreçmaksimum90dakikad r. Bakterilerinh zlaüremesineelveri li+10ºcile +65ºCaras ndakikritikaral kbusayede,g da bozulmadançabucaka l rveg dalar n5ila8gün aras ndabirsüreboyuncasa l kl kalmas sa lan r. Pi mi birürününh zl so utulmas yaln zca bakterilerinüremesiniönlemeklekalmaz,ayn zamandaürünlerintüketilebilecek ekildesa l kl muhafazasüreleriniuzat r. = okdondurucuveyadondurucu Buikiterims kl klakar t r lmaklabirliktenihai sonuçasl ndaherikidurumdadaayn d r:ürünün s s dü ürülür,ancakiçerdi isutamamen donmaz. Aralar ndakifark,dondurucudazamans n r olmamas veg dan niçindemikro-kristallerin olu mas d r. okdondurmai lemindeiseg dan n ortas ndakibölümde 18 C s ya4saatiçinde ula l rvebusayedemikro-kristallerolu maz. Mikro-kristaller,kö eliformlar gere ihücre zarlar n delerekçözülmea amas nda,mineral tuzvebesleyiciözlerins v s z nt lar ylag dadan uzakla mas nayolaçar. kitürlü okdondurucuçevirimivard r.sert veyumu ak.herikisidemanuelolupözellik gereklerinegöreoperatörlertaraf ndan programlanmal d r. okso utucukullan m

20 Blastchillersandfreezers okso utucuvedondurucular Capacity Kapasite Production(Kg/cycle) Üretim(Kg/çevrim) +90ºC +3ºC +90ºC -18ºC Voltage Voltaj ATM-051 5xGN-1/1or5x(60-40) V-1+N ATM xGN-1/1or10x(60-40) V-1+N ATM xGN-1/1or10xGN-2-1or10x(60-40) V-3+N ATM-102 ATM-101 ATM-051 Programsandcycles Blastchiller/freezermodelsaredesignedto reducethetemperaturefrom+70ºcto+3ºc (chilling)orfrom+20ºcto-18ºc(freezing). Achoiceofhardorsoftchillingprogrammes: Twochillingandtwofreezingcycles: - Hardcycle: forproductsofmorethan2cmof thickness. - Softcycle: forproductsoflessthan2cmof thickness,orlowdensity. Thiscycleismadeintwoprogrammedsteps. Thesoftcycleavoidsthefrostformationinthe product. Durationofthecycles: - Chilling: 90minutes. - Freezing: 240minutes(4hours). Attheendofacyclethechillerfunctionsasa storagecabinet,maintainingtemperaturesof +2/+4ºCwhenchilling,and-18ºCwhenfreezing. Theprogrammerallowstostoreprograms.The cyclescanalsobestoredlikeprograms:5in refrigerationand5infreezing. Programlarvedevirler okso utucu/dondurucumodellerg dalar,+70ºc s dan+3ºc s ya(so utma)yeya+20ºc s dan-18ºc s ya(dondurma)dü ürmeküzeretasarlanm t r. Yüksekvedü ükso utmaprogramlar aras nda seçimyapabilirsiniz: kiso utmaveikidondurmadevribulunmaktad r: -Yüksekso utmadevri:2cm dendahakal n ürünleriçin. -Dü ükso utmadevri: 2cm dendahainceyada yo unlu udü ükürünleriçin. Budevir,programlanm ikia amaile gerçekle tirilmektedir.dü ükso utmadevriüründe buzlanmay önler. Devirlerinsüresi: - okso utma: 90dakika. - okdondurma: 240dakika(4saat). Devirsonundaso utucu,so utmada+2/+4ºc, dondurmada-18ºc s y koruyarakbirmuhafaza dolab görevigörür. Programlarhaf zadasaklanabilir.devirlerde so utmada5,dondurmada5olmaküzere, programlargibihaf zadamuhafazaedilebilir. Fagor/21

21 FagorEndüstriyel,bukatalogdabelirtilenürünleriürüngam ndanç karmayadatekniközelliklerindede i iklikyapmahakk n sakl tutar. FagorIndustrialreservestherighttoexcludeanyproductthatispresentinthiscatalogueformtherangesortomakechangesintechnicalfeaturesanytime. Fagor/22

22 F A G O R I N D U S T R I A L FagorEndüstriyelSan.veTic.A.Ş. GGOSBİnönüMah.EbulfezElçibeySok. No:13Gebze/KOCAELİ Tel.: Fax: Ocak2011/01

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Enerji kazan m Her gün ne kadar enerji israf ediliyor? Is kazan m Tekstil endüstrisinde üretkenlik

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil ayarl kur un asit akümülatörlerin önde gelen imalatç s olarak Yuasa güvenilirlik ve i letme performans n belirleyen tüm özelliklerini geli tirmektedir. Bunun neticesi

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

Yetkili Sat c : MART 2005 / VERS YON 1. BTicino bu katalogda gösterilen ürünler üzerinde de i iklik yapma hakk n sakl tutar.

Yetkili Sat c : MART 2005 / VERS YON 1. BTicino bu katalogda gösterilen ürünler üzerinde de i iklik yapma hakk n sakl tutar. BTicino Türkiye ELTA ELEKTR K MALZ. SAN. PAZ. A.. Refik Saydam Cad. No: 179 80050 i hane - stanbul/türk YE Tel : +90(212) 245 72 14/15 Fax : +90(212) 249 39 91 e-mail : info.turkey@bticino.com web : www.bticino.com

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin Ortado u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara

Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin Ortado u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara U ak K lada Alt n Madeninde Önkesme Patlatmas ndan Kaynaklanan Hava oku Bas nc Analizi Preslipt Blast Induced Air Overpressure Investigation At U ak K lada Gold Mine Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri Schneider Electric Servis çözümleri Eğitim Enerji Verimliliği Servisler Otomasyon Çözümleri Elektrik Dağıtım Sistemleri apple Dünya çapında bilgi ve deneyim Schneider Electric Servisler Departmanı ile

Detaylı

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA Mahmut TEK N V. Özlem AKGÜN Emel CELEP Gözde Seval ERGÜN Selçuk

Detaylı

HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU

HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU YO UNLA TIRICILI GÜNE ENERJ SANTRALLER VE ILISU HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES NE UYGULANAB L RL Hüseyin ERDO AN 1, Bilal GÜMÜ 1, Serhat Berat EFE 1, Cem KUTLU 1, Hasan BAYINDIR 2, Yurdagül

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Gizli Bilgi Yok Edilmeli!

Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Evrak mha Makineleri Katalo u Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem, 2000 y l ndan itibaren sektörde

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU GEN BANT STRATEJ Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1-... 3 2- GEN BANT ER M NED R?... 4 3- GEN BANT NEDEN ÖNEML R 10

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l

Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l Ürün Katalo u ELSOLD Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l ELSOLD çerik Tablosu ELSOLD Ba yaz Sayfa 01 ELSOLD SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz Sayfa 02 ELSOLD SN100 MA-S Çekirdek Lehim Teli

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar Fiber Optik Altyap Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sa l k ve bili im sektörlerinde yo unlukla kullan lmakta olup son zamanlarda h zla artan bir ivme ile CCTV uygulamalar nda da tercih

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER MALTEPE BELED YES PROJELER MALTEPE BELED YES çindekiler 1. MALTEPE SANAT SOKA I PROJES... 3 2. ÖZEL TASARIM AYDINLATMA D REKLER PROJES... 6 3. ENGELS Z ER M P LOT BÖLGE PROJES... 10 4. GÖRME ENGELL LER

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı