CommercialRefrigeration/TicariSoğutmaEkipmanları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CommercialRefrigeration/TicariSoğutmaEkipmanları"

Transkript

1 ENG/TÜRKÇE REFRIGERATION/SOĞUTMA CommercialRefrigeration/TicariSoğutmaEkipmanları

2 Workingwithaninternationally prestigiousbrand Uluslararas prestijiolanbirmarka ileçal mak For50years,FagorIndustrialhasbeen focusingonmeetingtheequipmentneedsof therestaurant,hotelandlaundrysectors. Today,thecompanyhasmorethan1,600 employeesaroundtheworld.important infrastructuresinclude11company-owned manufacturingplantsand30commercial offices. FagorIndustrialistheperfectpartnerfor professionals,carryingoutcomprehensive projectsforglobalclients;aprestigious companyofferingqualityproductsand competitivepre-andpost-salesservice. FagorEndüstriyel50y ld r,restoran,otel veçama rhanelerinekipmanihtiyac n kar lamaktad r. irketindünyaçap nda1.600 denfazlaçal an mevcutolup,kendineait11fabrikave30ticari ofisilefaaliyetgöstermektedir. Kaliteliürünleri,rekabetçisat öncesivesonras hizmetleriilefagorendüstriyel,kapsaml projeler üstlenendünyaçap ndakimü terilerinve profesyonellerinmükemmelçözümorta d r. Fagor/3

3 Fagor/4

4 Completerange Geni ürünyelpazesi FagorIndustrialpresentsacompletecatalogueof appliancesforcommercialrefrigeration. Tosatisfytheneedsofeverycustomer,onemust bewillingtoofferadifferentanswertosuiteach ofthemindividually.forthatreason,wehave oneofthewidestrangesonthemarket.withthe widestvarietyofsizesandfeatures.andwiththe mostadvancedtechnology. InFagoryouwillfindthecounterthatadapts toyouravailablespace.centralormural.with opaque,stainlesssteeldoorsorwithaglass panelsothatthefoodinsideisvisible.withor withoutdrawers.forfreezingorrefrigerating. Withgrouporforremoteunit. FagorEndüstriyel,farkl mü terilerinçokçe itli ihtiyac n kar layacakçözümlersunmaktad r. Ticariso utmakonusundaileriteknolojiyesahip, farkl ebatveözelliklerdekiürünlerlegeni birürün yelpazesiolu turulmu tur. Fagor da,paslanmazçelikkap l,içerdekig day rahatçagörmenizimümkünk lancampanelli, çekmeceliveçekmecesiz,mekan n za,kullan m alan n zaveihtiyac n zaenuygunölçülerde so utucuvedondurucuyubulabilirsiniz. Themostreputablechefsand ourqualitycertificatesconfirmit. Satisfactionisguaranteed. Memnuniyetinizgarantialt ndad r. Enprestijli eflerintavsiyesivegaranti sertifikalar m zbununkan t d r. Fagor/5

5 Completerange Geni ürünyelpazesi Weofferthesamevarietyinourcabinets, displaycabinetsordisplaycases.forall tastesandrequirements.designedfor theindividualpreferencesofeachofour customers.that swhytheyaremanufactured inallpossiblesizesandshapes. Sothateachproductcanbepreservedinthe mostappropriatemannerforitsshapeand characteristics. Andforbarsandcafeterias,thereisour rangeoffrontbarchestcoolers,snack displaytrays,icecubemakersandbackbar coffeecounters. Moreover,torespondtothegrowingdemand ofcateringprofessionals,wepresentthe blastchillersandfreezers. Mü terilerimizinfarkl zevkveihtiyaçlar n kar layabilmekiçindolap,vitrinvete hir ünitelerindedegeni birürünyelpazemizmevcuttur. Buamaçla,farkl konseptvekullan malanlar na hitapedenherebatveözellikteso utucuve dondurucuüretmekteyiz. Barvekafeteryalariçindebartipiso utucular, te hirüniteleri,buzmakineleri,bararkas i e so utucularürüngam m zdayeralmaktad r. Cateringi letmeleriningiderekartantaleplerini kar lamakiçinise okso utucuvedondurucular be eninizesunuyoruz.üretimimizi,ihtiyac n za, yerinizinbüyüklü üve artlar nagöretasarl yoruz. BusayedeFagorEndüstriyelolarakherbir mü terimizinihtiyaçlar n birebirkar l yoruz. Tosatisfyeverydemand.Toadapttoevery space.toallconditions.sothatfagor Industrialcanrespondtoeverysingleoneof itscustomers. Fagor/6

6 Fagor/7 Qualityandhygiene Allourequipmentismanufacturedwith high-qualityausteniticstainlesssteel,bothon theoutsideaswellasonallthosesurfaces thatcomeintocontactwithfood. Inthiswayweguaranteemaximumlevelsof foodhygiene.theultra-finepolishwegiveto ourstainlesssteelpartsconvertstheseinto clean,easy-to-useandverysmartproducts. Forthisreason,weuseitinternallyand externally. Inordertomakecleaningeasierandto guaranteemaximumhygiene,weonlyuse roundedcornersinourequipment. Moreover,wecomplywithallEuropean standardsforsafety,handlingand refrigerationprocesses.ourrangeof commercialrefrigerationproductsexceeds therequirementssetoutineuropean DirectivesandtheircorrespondingStandards (ElectromagneticCompatibilityDirective EMC,2004/108/EC,LowVoltageSafety Directive73/23/EEC). Therefrigeratorsystemiseco-friendly(R-134 aandr-404a)andfreeofcfcs. Moreover,weensurethatasmanyofour componentsaspossiblearerecyclable. Thisisourrefrigerationequipment.Machines thatnotonlymaintainthetemperatureof drinksandfoodsbutalsotheirtasteandfine qualities.freshorprocessed. Bunlar nyan s ragüvenlik,kullan m veso utmaproseslerindetümavrupa standartlar nauymaktay z.ticariso utma serimizdeyeralanürünlerinherbiriavrupa Direktiflerivetamamlay c standartlar n n gereklerinifazlas ilekar lamaktad r. (ElektromanyetikUyumlulukDirektifiEMC, 2004/108/EC,Dü ükvoltajgüvenlikdirektifi 73/23/EEC) Kulland m zso utmasistemleriçevreye dost(r-134aver-404a)teknolojiylecfc kullan lmadanüretilmektedir. Ürünlerimizdekulland m z,bütünparçalar mümkünoldu uncageridönü ebilir malzemedenhaz rlanmaktad r. Ticariso utmaekipmanlar m z,istertaze olsunisteri lenmi,içecekleriveyiyecekleri sadeceserinbirortamdasaklamaklakalmay p ayn zamandatatlar n vekalitelerinide korumaktad r. KaliteveHijyen Tümekipmanlar m zg dailetemaseden yüzeylerde,yüksekkaliteliöstenitikpaslanmaz çeliktenüretilmektedir. Paslanmazçelikparçalardakiultraincecila vepürüzsüzyüzeylersayesindeürünlerimiz, kgörünmekte,kolaycatemizlenebilmekte, kullan labilmektevemaksimumseviyedeg da hijyeninigarantietmektedir. Yinemaksimumhijyenisa lamakvetemizli i kolayla t rmakiçinürünlerimiziherzaman yuvarlakkö eliolaraküretmekteyiz.

7 Designedforyour individualpreferences Tercihlerinizegöre tasarlanm ürünler Fagor/8

8 FagorIndustrialpresentsoneofthewidestrangesonthemarketinthe CommercialRefrigerationsegmenttomeetthespecificneedsofeachclient. Productswiththemostadvancedtechnology,inallpossiblesizesandshapes, foralltastesandrequirements... FagorEndüstriyel,TicariSo utmasegmentindeherbirmü terisininözel ihtiyaçlar n kar lamakiçinpazar nengeni ürünyelpazelerindenbirini geli tirmi tir.mümkünolabilecekhertürlü ekilveebattaüretilenenileri teknolojiyesahipürünler,tümzevkvebeklentilerekar l kvermektedir. Fagor/9

9 Fagor/10 Characteristics Wallmodelshaverearguardof6cm. Tabletopwithroundedfront. Doorswithautomaticlockingdeviceandfixed opening. Equippedwith2pairsguidesand1gridper door. Easyaccesstocompressorviaremovablegrid. Injectedpolyurethaneinsulation,density40kg. NoCFC.R-134AandR-404Acoolers. Removable,ventilatedairtightcompresor. Copperevaporatorwithaluminiumfins. Forceddraught. Automaticevaporationofwaterduring defrosting. Electronictemperatureanddefrostingcontrol anddisplay. Iluminatedgeneralswitch. Operatingvoltage:230V-1+N-50or60Hz. Operatingtemperature: (atroomtemperatureof38ºc) -Cooler: -2ºC +8ºC -Freezer: -18ºC -22ºC Özellikler Duvartipimodellerde6cms rt. Önkenarlar yuvarlat lm üsttablaönü. Otomatikkilitmekanizmal ve45derecelikaç n n alt ndakendili indenkapanankap lar. Herbirkap için1adetraf. Ç kart labilir zgarasayesindekompresörekolay eri im. 40kg/m3densite. CFCiçermeyenR-134AveR-404Agaz. Sökülebilirhavaland rmal kompresör. Alüminyumpanellibak rboruluevaporatör. Fanl so utma. Defrostesnas ndaotomatiksubuharla t rma. Elektroniks cakl kvedefrostkontrollügösterge I kl açmakapamadü mesi. Çal mavoltaj :230V-1+N-50veya60Hz. Çal ma s s :(38ºCortam s s nda) -So utucu:-2ºc +8ºC -Dondurucu:-18ºC -22ºC Refrigeratedcounters Tezgahtipbuzdolaplar

10 Refrigeratedcounters Tezgahtipbuzdolaplar SnackSeries 600mmdepth,405x460mmlevels SnackSerisi 600mmderinlik,405x460mmraf MSP-150 MSP-117R2C / (*) Group Grup Refrigeration So utma N.ofdoors Kap say s MSP-Li Built-in/So utucugrupiçeride Cooler/So utucu N.ofdrawers Çekmecesay s (x) MSP-Li/(x)C Built-in/So utucugrupiçeride Cooler/So utucu MSN-Li Built-in/So utucugrupiçeride Freezer/Dondurucu MSP-Lr/R Forremoteunit/So utucugrupd ar da Cooler/So utucu MSP-Lr/R(x)C Forremoteunit/So utucugrupd ar da Cooler/So utucu MSN-Lr/R Forremoteunit/So utucugrupd ar da Freezer/Dondurucu (*)s/ler(cm) -Li: Lr: Doors234 Kap lar GastronormSeries 700mmdepth,1/1-GNlevels GastronomSerisi 700mmderinlik,1/1-GNraf MFP-1802C / (*) Group Grup Refrigeration So utma N.ofdoors Kap say s MFP-Li Built-in/So utucugrupiçeride Cooler/So utucu N.ofdrawers Çekmecesay s (x) MFP-Li/(x)C Built-in/So utucugrupiçeride Cooler/So utucu MFN-Li Built-in/So utucugrupiçeride Freezer/Dondurucu MFP-Lr/R Forremoteunit/So utucugrupd ar da Cooler/So utucu MFP-Lr/R(x)C Forremoteunit/So utucugrupd ar da Cooler/So utucu MFN-Lr/R Forremoteunit/So utucugrupd ar da Freezer/Dondurucu MFP-Li-B Built-in/So utucugrupiçeride Cooler/So utucu (*)s/ler(cm) -Li: Lr: Doors234 5 Kap lar Fagor/11

11 Refrigeratedcounters Tezgahtipbuzdolaplar Pizzacountres,700and800mmdepth, withgraniteorstainlesssteelworktopand ingredientsunitinoption. Saladandsandwichcounterworktables,with GNhousingsonworktop. Pizzahaz rl kdolaplar,700ve800mm derinlik,granityadapaslanmazçeliküsttablal, malzemeünitesiopsiyonel. Salatavesandviçhaz rl kdolaplar,gnküvet yerle tirilebilenüsttabla. MMZ-150 MPZ-202 MEP-100G MPZ1-135 / (*) Type/Tip Depth/ Derinlikmm Top Üsttabla Doors Kap lar MMZ-150 Pizza/Pizza 800 Granite/Granit 2 MMZ-202 Pizza/Pizza 800 Granite/Granit 3 MPZ-150 Pizza/Pizza 800 Granite/Granit 2 MPZ-202 Pizza/Pizza 800 Granite/Granit 3 MPZ1-135 Pizza/Pizza 700 St.steel/Paslanmazçelik 2 MPZ1-180 Pizza/Pizza 700 St.steel/Paslanmazçelik 3 MEP-100 Sandwich/Sandviç 700 Polyamide/Poliyamid 2 MEP-100G Sandwich/Sandviç 700 St.steel/Paslanmazçelik 2 Option:ingredientsunit Opsiyonelmalzemeünitesi Option:ingredientsunit Opsiyonelmalzemeünitesi Ingredientsunitincluded Malzemeünitesidahil Ingredientsunitincluded Malzemeünitesidahil Built-iningredientsunit Gömmemalzemeünitesi Built-iningredientsunit Gömmemalzemeünitesi GNhousings GNküvetli GNhousings GNküvetli Equipment Aksesuarlar Containerunitfor7pizzatrays 7pizzatepsisikapasiteli Containerunitfor7pizzatrays 7pizzatepsisikapasiteli St.steelcover Paslanmazçelikkapak Glasscover Camkapak Fagor/12

12 Refrigeratedcounters So ukte hirünitesi Versions: Counterswithdrawers(SNACKandGNseries) Counterswithsinkonworktop (SNACKandGNseries) Options(factoryfittedonly): Tableswithoutworktop Tableswithcastors Lockkeyforthedoors Ingredientsunits: Forthepizzacountersandcounterswithgranite worktop. Housingsfor1/4GNcontainers-150mmdepth (notincluded). Built-inindependentgroupforrefrigeration. : GNcontainers: Versiyonlar: Çekmecelibuzdolaplar(SNACKveGNserileri) Eviyelibuzdolaplar (SNACKveGNserileri) Opsiyonlar:(yaln zcafabrikadaayarlanabilir): Üsttablas z Tekerlekli Kilitlikap lar Te hirüniteleri: Pizzahaz rl kdolaplar vegranittablal buzdolaplar için. GN1/4küvetiçinhazne-150mmderinlik (dahilde ildir). So utmaiçinba ms zgnküvet. : GNküvetler: Refrigerateddisplays,displaycases, chestcoolers So ukmezete hirüniteleri DisplayTrays VTP Series Madeofstainlesssteel,withanodised aluminiumprofile. Glassslidingdoors.PVCsides. swithcurvedglass(onepart)orflatglass (twoparts). VTP SerisiTe hirüniteleri Anodizealüminyumprofil. Kayarcamkap,PVCyanyüzey. Yuvarlat lm caml. kiebatseçene i:139veya175cm. Twosizes:139and175cm. Fagor/13

13 Refrigeratedcabinets Diktipbuzdolaplar Characteristics Doorswithautomaticlockingdevice. Internalshelvesofplastic-coatedsteel, adjustableinheight. 3shelvesand3guidesupportsbyfulldoor. Injectedpolyurethaneinsulation. 40kg/m3density.NoCFC.Forceddraught. R-134AandR-404Acoolers. Özellikler Otomatikkilitmekanizmal kap lar. Ayarlanabilir,plastikkaplamal çelikiçraflar. 3rafvetümkap boyunca3k zakdeste i. Poliüretanizolasyon. 40kg/m3densite.CFCiçermez.Fanl so utma, R-134AveR-404Aso utucugazlar. Removable,ventilatedairtightcompressor. Copperevaporatorwithaluminiumfins. Automaticevaporationofwaterduringdefrosting. Electronictemperatureanddefrostingcontroland display. Iluminatedgeneralswitch. Inoption:lockkeyfordoors(ExceptAFP802) Castors Sökülebilir,havaland rmal kompresör. Alüminyumpanelli,bak rboruluevaporatör. Defrostesnas ndaotomatiksubuharla t rma. Elektroniks cakl kvedefrostkontrollügösterge I kl açmakapamadü mesi. Opsiyonel:Kap lariçinanahtarl kilit(afp802hariç) Tekerlekkiti Fagor/14

14 Refrigeratedcabinets Diktipbuzdolaplar SnackSeries,700mmDepth SnackSerisi,700mmDerinlik AFP-701 AFP-1403 AFN-702 AEP-701 AEP-1402 AP-701 GastronormSeries,800mmDepth GastronomSerisi,800mmDerinlik AF-1603-C AF-1602MIX AFN-801 AFP-802-2C AEP-1602 (*) Series Seriler Refrigeration So utma Size(fulldoors) Ebat(tamboykap ) AFP-(S) Snack/Snack Cooler/So utucu AFN-(S) Snack/Snack Freezer/Dondurucu 1-2 AF-(S)-C Snack/Snack Cooler+frozencompartment/So utucu+dondurucubölme AF-(S)-MIX Snack/Snack Cooler+freezer/So utucu+dondurucu 2 AEP-(S) Snack/Snack Displaycooler/Camkap l dolap AFP-(G) Gastronorm/Gastronom Cooler/So utucu 1-2 AFN-(G) Gastronorm/Gastronom Freezer/Dondurucu 1-2 AF-(G)-C Gastronorm/Gastronom Cooler+frozencompartment/So utucu+dondurucubölme 1-2 AF-(G)-MIX Gastronorm/Gastronom Cooler+freezer/So utucu+dondurucu 2 AEP-(G) Gastronorm/Gastronom Displaycooler/Camkap l dolap 1-2 AP-701 Fish/Bal kso utucusu Fishcooler/Bal kso utucusu 1 (*)s/ -(S) : (G) : Doors/Kap lar Fulldoors/Tamboykap /2doors/Yar mkap Operatingvoltage/Çal mavoltaj :230V-1+N-50or60Hz./230V-1+N-50veya60Hz. Operatingtemperature/Çal ma s s :(atroomtemperatureof38ºc)/(38ºcortam s s nda) -Cooler/So utucu:-2ºc +8ºC -Freezer/Dondurucu:-18ºC -22ºC Fagor/15

15 Refrigerateddisplays,displaycases, chestcoolers i eso utucudolaplar,bararkas i eso utucular Verticaldisplaycabinets ERV and ERM ERV:swithexternalconstructionin galvanisedpaintedtoil. Color:Optional. ERVC:swithexternalconstructionin galvanisedpaintedtoil.versionswithilluminated logo/advertisingpanelincluded. Color:Optional. Threesizes:countertop,onedoor,twodoors. ERM:swithexternalconstructionin galvanisedpaintedtoil. Color:Optional. Countertopmodels,one,twoandthreedoors. Diktip i eso utucular ERV ve ERM ERV:D boyal galvanizemalzemeden. Renkseçene i:opsiyonel. ERVC:D boyal galvanizemalzemeden. I kl logo/reklampanelliversiyonlar. Üçebatseçene i:tezgahüstü,tekkap l, ikikap l. Renkseçene i:opsiyonel. ERM:D boyal galvanizemalzemeden. Renkseçene i:opsiyonel. Tezgahüstümodeller,bir,ikiveüçkap l. Frontbarchestcoolers, BFP series Bartipi i eso utucular, BFP Serisi Externalcaseinstainlesssteel. swithinternalsidepanelsinstainlesssteel (BFP-Iseries)oraluminium(BFP-Aseries). Sizes(cm): Doors: Paslanmazçelikd kasa. çyanpanelleripaslanmazçelik(bfp-iserisi)ve yaalüminyum(bfp-aserisi)modeller. Ebat(cm): Kap lar: Fagor/16

16 Icemakerswithstoragebin Buzmakineleri,hazneli Slidingdoors. Aluminumfinsandcopperpipeevaporator. Icetype:20gr. Kayarkap l. Alüminyumpanelli,bak rboruluevaporatör. Buztipi:20gr. ProductionCapacity-kg/day ÜretimKapasitesi-kg/gün Capacity-kg/well Kapasite-kg/hazne CoolingSystem So utmasistemi Power(W) Güç(W) Dimensions(mm) Boyutlar(mm) FB A x515x640/775 FB A x586x690/825 FB A x525x815/940 FB A x535x796/921 FB A x534x882/1,007 FB A x534x882/1,007 FB A ,045x570x900/1,035 Snow-icemakerwithstoragebin Karbuzmakineleri,hazneli Slidingdoors. Aluminumfinsandcopperpipeevaporator. Kayarkap l. Alüminyumpanelli,bak rboruluevaporatör. ProductionCapacity-kg/day ÜretimKapasitesi-kg/gün Capacity-kg/well Kapasite-kg/hazne CoolingSystem So utmasistemi Power(W) Güç(W) Dimensions(mm) Boyutlar(mm) FBF A x626x796/921 Icemakerswithoutstoragebin Buzmakineleri,haznesiz Aluminumfinsandcopperpipeevaporator. Icetype:13gr. Alüminyumpanelli,bak rboruluevaporatör. Buztipi:13gr. Capacity-kg/well Kapasite-kg/hazne CoolingSystem So utmasistemi Power(W) Güç(W) Dimensions(mm) Boyutlar(mm) FVM A x620x575 FVM A x620x575 FVM A x620x575 FVM A x620x800 Fagor/17

17 Snow-icemakerwithoutstoragebin Karbuzmakinelerihaznesiz Aluminumfinsandcopperpipeevaporator. Alüminyumpanelli,bak rboruluevaporatör. Capacity-kg/well Kapasite-kg/hazne CoolingSystem So utmasistemi Power(W) Güç(W) Dimensions(mm) Boyutlar(mm) FMF A x530x530 Storagebins Buzmakinesihazneleri ProductionCapacity-kg/day ÜretimKapasitesi-kg/gün FS FS Features Özellikler ForFVM mmadjustablefoots FVM150için-152mmayarlanabilirayaklar ForFVM-200&300&500&FMF mmadjustablefoots FVM-200&300&500&FMF120için-152mmayarlanabilirayaklar Dimensions(mm) Boyutlar(mm) 559x787x1, x800x1,118 Fagor/18

18 Fagor/19

19 Fagor/20 Usingtheblastchillers Allfreshorganicfoodproductscontainanatural bacterialloadwhich,infavourableambient conditions(temperatureandhumidity),multiplies producinghazardouseffectsonconsumerhealth. Themostdangerousthermalthresholdisbetween +65 Cand+35 C:inthistemperaturerange, bacterialmultiplicationisaccelerated. Micro-organismsbegintodevelopbetween+35 C and+10 C. Blastchillingmeansloweringthetemperature inthecentreoftheproductfrom+70 Cto+3 C asquicklyaspossible,andinanycasewithin90 minutes. Thecriticaltemperaturerangebetween+65ºCand +10ºC,wherethehighestbacterialproliferation occurs,isthuspassedthroughsoquicklythatfood safetyisnotaffected,andindeedtheproductcan bestoredfor5-8days. Blastchillingofacookedproductnotonlyprevents bacterialproliferationbutalsoprolongsproduct conservationtime. Deep-freezingorfreezing Thesetwotermsareoftenconfusedbuttheend resultisthesameinbothcases:thetemperatureof afoodproductisloweredbutthewatercontained initdoesnotfreezecompletely. Thedifferenceisthatwithfreezingthereare notimelimitsandmacrocrystalsareformed internally,whereasdeep-freezingmeansreaching atemperatureof 18 Cinthecentreofthe productwithin4hours,avoidingtheformationof macrocrystals. Asthemacrocrystalsform,theybreakthecell membraneandinthethawingphasemineralsalts andnutritionalsubstancesarelostintheformof liquids. Therearetwodeep-freezingcycles:hardandsoft, botharemanualandthereforeprogrammedbythe operatoraccordingtohisspecificrequirements. Tümtazeg daürünleribellibirseviyededo al bakterileriçerir.bubakteriler,elveri li s venem ko ullar ndaço alaraktüketeniçinciddisa l k sorunlar do urabilir. Bunayolaçabilecekentehlikeli s e i i+35 C ve+65 Caras ndayeral r:buaral ktabakterilerin üremesih zlan r. Mikroorganizmalar nüremeyeba lamas içinise uygun s e i i+10 Cve+35 Caras ndayeral r. okso utma,ürününs cakl n +70 C s dan +3 C yemümkünolanenk sasürededü ürmeyi ifadeeder.busüreçmaksimum90dakikad r. Bakterilerinh zlaüremesineelveri li+10ºcile +65ºCaras ndakikritikaral kbusayede,g da bozulmadançabucaka l rveg dalar n5ila8gün aras ndabirsüreboyuncasa l kl kalmas sa lan r. Pi mi birürününh zl so utulmas yaln zca bakterilerinüremesiniönlemeklekalmaz,ayn zamandaürünlerintüketilebilecek ekildesa l kl muhafazasüreleriniuzat r. = okdondurucuveyadondurucu Buikiterims kl klakar t r lmaklabirliktenihai sonuçasl ndaherikidurumdadaayn d r:ürünün s s dü ürülür,ancakiçerdi isutamamen donmaz. Aralar ndakifark,dondurucudazamans n r olmamas veg dan niçindemikro-kristallerin olu mas d r. okdondurmai lemindeiseg dan n ortas ndakibölümde 18 C s ya4saatiçinde ula l rvebusayedemikro-kristallerolu maz. Mikro-kristaller,kö eliformlar gere ihücre zarlar n delerekçözülmea amas nda,mineral tuzvebesleyiciözlerins v s z nt lar ylag dadan uzakla mas nayolaçar. kitürlü okdondurucuçevirimivard r.sert veyumu ak.herikisidemanuelolupözellik gereklerinegöreoperatörlertaraf ndan programlanmal d r. okso utucukullan m

20 Blastchillersandfreezers okso utucuvedondurucular Capacity Kapasite Production(Kg/cycle) Üretim(Kg/çevrim) +90ºC +3ºC +90ºC -18ºC Voltage Voltaj ATM-051 5xGN-1/1or5x(60-40) V-1+N ATM xGN-1/1or10x(60-40) V-1+N ATM xGN-1/1or10xGN-2-1or10x(60-40) V-3+N ATM-102 ATM-101 ATM-051 Programsandcycles Blastchiller/freezermodelsaredesignedto reducethetemperaturefrom+70ºcto+3ºc (chilling)orfrom+20ºcto-18ºc(freezing). Achoiceofhardorsoftchillingprogrammes: Twochillingandtwofreezingcycles: - Hardcycle: forproductsofmorethan2cmof thickness. - Softcycle: forproductsoflessthan2cmof thickness,orlowdensity. Thiscycleismadeintwoprogrammedsteps. Thesoftcycleavoidsthefrostformationinthe product. Durationofthecycles: - Chilling: 90minutes. - Freezing: 240minutes(4hours). Attheendofacyclethechillerfunctionsasa storagecabinet,maintainingtemperaturesof +2/+4ºCwhenchilling,and-18ºCwhenfreezing. Theprogrammerallowstostoreprograms.The cyclescanalsobestoredlikeprograms:5in refrigerationand5infreezing. Programlarvedevirler okso utucu/dondurucumodellerg dalar,+70ºc s dan+3ºc s ya(so utma)yeya+20ºc s dan-18ºc s ya(dondurma)dü ürmeküzeretasarlanm t r. Yüksekvedü ükso utmaprogramlar aras nda seçimyapabilirsiniz: kiso utmaveikidondurmadevribulunmaktad r: -Yüksekso utmadevri:2cm dendahakal n ürünleriçin. -Dü ükso utmadevri: 2cm dendahainceyada yo unlu udü ükürünleriçin. Budevir,programlanm ikia amaile gerçekle tirilmektedir.dü ükso utmadevriüründe buzlanmay önler. Devirlerinsüresi: - okso utma: 90dakika. - okdondurma: 240dakika(4saat). Devirsonundaso utucu,so utmada+2/+4ºc, dondurmada-18ºc s y koruyarakbirmuhafaza dolab görevigörür. Programlarhaf zadasaklanabilir.devirlerde so utmada5,dondurmada5olmaküzere, programlargibihaf zadamuhafazaedilebilir. Fagor/21

21 FagorEndüstriyel,bukatalogdabelirtilenürünleriürüngam ndanç karmayadatekniközelliklerindede i iklikyapmahakk n sakl tutar. FagorIndustrialreservestherighttoexcludeanyproductthatispresentinthiscatalogueformtherangesortomakechangesintechnicalfeaturesanytime. Fagor/22

22 F A G O R I N D U S T R I A L FagorEndüstriyelSan.veTic.A.Ş. GGOSBİnönüMah.EbulfezElçibeySok. No:13Gebze/KOCAELİ Tel.: Fax: Ocak2011/01

2 büyük zonlu endüksiyon ocak 7kW

2 büyük zonlu endüksiyon ocak 7kW Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Gate, köprü görevi gören ana platform ve bu platform üzerinde sistemi tamamlayan depolama birimlerinden oluşur. Giderek artan gereksinimler için pratik, yenilikçi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE GENEL GENEL 17.02.2006 Tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği yapılan düzenlemelerle, format, başlıklar

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler.

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Akıllı Çözümler Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Beko Solo Fırın Serisi estetik tasarımları ve teknolojileriyle yaşam kalitenizi yükseltiyor. Akıllı çözümleri ve fonksiyonellikleriyle

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Güven ve hakimiyet duygusunu güçlendiren Noor, şıklığı, kalitesi ve güçlü duruşu ile fark yaratır. Yöneticinin kalesi olan çalışma alanlarında tanımlı bir ortam yaratarak

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Doğal bir denge için Apexit Plus ApexCal Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Geçici dezenfektan pansuman için kremsi kalsiyum hidroksit patı Apexit Plus Kalsiyum

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun.

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun. NKÜBATÖR SICAKLI I DE KENL KLER NEDEN ZLENMEL D R? nkübatörler aras farkl l klar ve içerideki s cakl klar n izlenmesi, kuluçkahane bak m programlar n n kontrol edilmesi aç s ndan güçlü bir araçt r. Bir

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI

BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin muhasebe ve vergi ile ilgili faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapabilen kişidir. A- GÖREVLER - Muhasebe

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Bölüm 11 Soğutma Çevrimleri. Bölüm 11: Soğutma Çevrimleri

Bölüm 11 Soğutma Çevrimleri. Bölüm 11: Soğutma Çevrimleri Bölüm 11 Soğutma Çevrimleri 1 Amaçlar Soğutma makineleri ve ısı pompaları kavramlarının tanıtılması ile etkinliklerinin ölçülmesi. İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin incelenmesi. Gerçek buhar

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi

Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi Gıda güvenliği, insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılan her türlü hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin çiftlikte yetiştirilmesi, üretimi, bakımı, hasadı

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Kukla Değişkenlerle Bağlanım

Kukla Değişkenlerle Bağlanım Kukla Değişkenlerle Bağlanım Kukla Değişken Kullanım Şekilleri Ekonometri 1 Konu 29 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) UADMK Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike 3.0

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen çok düzenli akış hareketine laminer akış denir. Düşük hızlarda yağ gibi yüksek viskoziteli

Detaylı

TÜRKİYE DE YER KAYNAKLI ISI POMPASI UYGULAMA ÖRNEKLERİ

TÜRKİYE DE YER KAYNAKLI ISI POMPASI UYGULAMA ÖRNEKLERİ TÜRKİYE DE YER KAYNAKLI ISI POMPASI UYGULAMA ÖRNEKLERİ Korhan ALTINKAYA ÖZET Bu gün 100.000 lerce yer kaynaklı ısıtma ve soğutma sistemi, Kuzey Amerika kıtası nda, Avrupa da, Asya da ve Avustralya da,

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Endüstriyel Hava Temizlemede Zirve...

Endüstriyel Hava Temizlemede Zirve... United Air Specialists, Inc. Endüstriyel Hava Temizlemede Zirve... KARTUŞ FİLTRELİ TOZ VE DUMAN FİLTRELERİ TEMİZ HAVA ÖNEMLİ BİR ÜRETİM FAKTÖRÜDÜR. Endüstriyel Filtrasyonda İnnovasyon. Taşlama, kaynak,

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YERİNDE BALANS ALMA İŞLEMİ: EKONOMİK ve TEKNİK YÖNDEN BİR İNCELEME. Dr. İbrahim H. Çağlayan VibraTek Ltd Şti

YERİNDE BALANS ALMA İŞLEMİ: EKONOMİK ve TEKNİK YÖNDEN BİR İNCELEME. Dr. İbrahim H. Çağlayan VibraTek Ltd Şti Bakım Mühendisliğinde En Son Teknolojiler : İşin Uzmanından! VibraTek 02/2016 Teknik Bülten 6 1.0 Giriş YERİNDE BALANS ALMA İŞLEMİ: EKONOMİK ve TEKNİK YÖNDEN BİR İNCELEME Dr. İbrahim H. Çağlayan Uyarıcı

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

IntegratedLaundrySolutions/EntegreÇamaşırhaneÇözümleri

IntegratedLaundrySolutions/EntegreÇamaşırhaneÇözümleri ENG/TÜRKÇE LAUNDRY/ÇAMAŞIRHANE IntegratedLaundrySolutions/EntegreÇamaşırhaneÇözümleri Laundry/Çama rhane Workingwithaninternationally prestigiousbrand Uluslararas prestijiolanbirmarka ileçal mak For50years,FagorIndustrialhasbeen

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar)

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar) 4. KOMPRESÖRLER Soğutucu akışkanın çevrim boyunca dolaştırılarak soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı iletilmesi kompresörler yardımıyla meydana gelir.yani kompresörler, soğutma devrelerinde buharlaştırıcıda

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 500;501;499 1,5 500 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solvent içermeyen, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir kaplamadır. Şeffaftır. Atmosferik koşullara açık beton yüzeylerde,

Detaylı

Firma Bilgileri 4. Sistem Grupları 24

Firma Bilgileri 4. Sistem Grupları 24 2 Firma ilgileri 4 Firma 5 Garanti 6 Sertifikalar 7 Sistem Grupları 24 Tek çılım Sistem Tablosu 25 Vasistas Sistem Tablosu 26 Çift çılım Sistem Tablosu / Dikey Devirmeli Uygulama 27 Çift çılım Sistem Tablosu

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER Hizmette kalite ve güven... Morgül Pleksi Tasarım & Cnc. 2008 yılında Ankara da kurulmuş olup, reklam sektöründe faaliyet

Detaylı

ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK TEKNİKERİ

ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK TEKNİKERİ TANIM Her türlü geleneksel seramikler (vitrifiye, refrakter, cam, tuğlakiremit, emaye, çini, çimento vb) ve ileri teknoloji seramikleri (yapısal ve fonksiyonel, elektronik, optik, uçak ve otomotiv, biyoseramik

Detaylı

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model 1 Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model ASSURE modeli, öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları için değiştirilmiş bir Öğretim Sistemi Tasarımı (ISD) sürecidir.

Detaylı

Özellikler. DBS720 Siren taban

Özellikler. DBS720 Siren taban DBS720, FDS221-R, FDS221-W Siren taban, Alarm sireni Otomatik adreslenebilir dedektör bus C-NET için Cerberus PRO Siren taban DBS720 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi Siren ses

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde!

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde! Koru1000 Koru1000 beklentilerinizin ötesinde! 2016 5 10 15 bar 16 Koru1000 Ölçemezsen, Yönetemezsin! 2 Koru1000 bir ENVEST ürünüdür. envest ba k y y! Envest, enerji ve su verimliliğini ön planda tutan,

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 Konu: ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE İSRAİL MENŞELİ TEMPERLENMİŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ EMNİYET CAMLARI NIN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:...

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:... OREN435 TESİS PLNLM 014-015 GÜZ YRIYILI RSINVI CEVP NHTRI 1 08.11.014-10:30 dı-soyadı:... No:... NOT:... Sorular eşit puanlıdır. Yardımcı bellek kullanılabilir. Süre 70 fakikadır. 1. Endüstriyel üretim

Detaylı

CAM EL DEKORU DERSİ. Emaye boyalar ile el dekoru yapmak. Emaye Boya El Dekoru 40/32. Flato, yaldız ve lüsterle el dekoru yapmak

CAM EL DEKORU DERSİ. Emaye boyalar ile el dekoru yapmak. Emaye Boya El Dekoru 40/32. Flato, yaldız ve lüsterle el dekoru yapmak CAM EL DEKORU DERSİ Dersin Modülleri Emaye Boya El Dekoru 40/32 Flato, Yaldız ve Lüster 40/32 Süre Kazandırılan Yeterlikler Emaye boyalar ile el dekoru yapmak Flato, yaldız ve lüsterle el dekoru yapmak

Detaylı