1. Kozmetik Kongresi, Subat 2011, Antalya. Kalite bir hayat tarzıdır Türk Standardları Enstitüsü 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. Kalite bir hayat tarzıdır. 2011 Türk Standardları Enstitüsü 1"

Transkript

1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Ahmet ÇEKİRGE Ürün Belgelendirme Merkezi Teknik şef Kalite bir hayat tarzıdır Türk Standardları Enstitüsü 1

2 YAPISI-GÖREVLERİ-FAALİYETLERİ Türk Standardlarını hazırlamak, kabul etmek ve yayınlamak, Standardlarla ilgili her türlü muayene ve deneyler için laboratuvarlar kurmak, Standardlara uygun ve kaliteli üretimi sağlamak amacıyla belgelendirme hizmeti vermek, Metroloji ve Kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak Kalite bir hayat tarzıdır Türk Standardları Enstitüsü 2

3 Standardizasyon CE Hizmet Belgelendirme Ürün Belgelendirme Sistem Belgelendirme Personel Belgelendirme Deney LAB. Muayene Kalibrasyon Gözetim Araç Proje, Tip Onay Eğitim 2011 Türk Standardları Enstitüsü

4 a1 ULUSLAR ARASI STANDARD KURULUŞLARINA ÜYELİKLER TSE nin Üye Olduğu ve Ülkemizi Temsil Ettiği Uluslararası Kuruluşlar TSE nin Teşkilat Adı Kuruluş Tarihi Üyelik tarihi Üyelik Statüsü ISO (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (1947) 1955 Tam üye IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) (1906) 1956 Tam üye WPO (Dünya Ambalaj Teşkilatı) (1968) 1986 Tam üye EOQ (Avrupa Kalite Teşkilatı) (1957) 1976 Tam üye CEN (Avrupa Standardizasyon Teşkilatı) (1960) CENELEC (Avrupa Elektroteknik 1991 Bağlı üye Standardizasyon Teşkilatı) (1973) 1991 Bağlı üye SMIIC (İslam Ülkeleri Standardizasyon (1999) ve Metroloji Enstitüsü) 1999 Tam üye BASB (Bölgelerarası Standardizasyon (1991) 1991 Tam üye Birliği) Kalite bir hayat tarzıdır Türk Standardları Enstitüsü 4

5 Slayt 4 a1 aycekirge;

6 TSE-Standard Hazırlama Đhtisas Grupları 1-BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ VE ĐLETĐŞĐM 2-ÇEVRE 3-ELEKTRĐK 4-ELEKRONĐK 5-HĐZMET 6-ĐNŞAAT 7-GIDA 8-KĐMYA 9-MADEN 10-MAKĐNA 11-METALURJĐ 12-MĐLLĐ SAVUNMA SANAYĐ 13-MÜHENDĐSLĐK HĐZMETLERĐ 14-ORMAN VE ORMAN ÜRÜNLERĐ 15-PETROKĐMYA 16-PETROL 17-SAĞLIK 18-TEKSTĐL 19-YETKĐLĐ SERVĐSLER 20-ZĐRAAT

7 Standard Hazırlama İhtisas grupları dışında 2004 yılında 67 Ayna Komitesi kurulmuş aktif olarak çalışmasına başlamıştır. Bugüne kadar hazırlanan Türk Standardı sayısı adedi bulmuştur. ISO Standardlarından adapte edilen Türk Standardları IEC Standardlarından adapte edilen Türk Standardları CEN Standardlarından adapte edilen Türk Standardları CENELEC Standardlarından adapte edilen Türk Standardları AB Standardlarından adapte edilen Türk Standardları (Toplam) Türk Standardı olarak adapte edilen AB standardlarının oranı 99,32% Kalite bir hayat tarzıdır Türk Standardları Enstitüsü 6

8 STANDARD HAZIRLAMA SÜRECİ Önceleri uluslararası ISO ve IEC standardları ile yabancı ülke standardları kaynak alınarak hazırlanan Türk Standardları, son 12 yıldır AB ye uyum süreci çerçevesinde büyük bir çoğunlukla Avrupa standardları kaynak alınarak hazırlanmaktadır. Standard Hazırlama Aşamaları Tüm sektörel alanları kapsayan 23 adet İhtisas Grubu nca, her standard aşağıdaki aşamalardan geçtikten sonra Türk Standardı olarak kabul edilir. İş Programına Konu Teklifi (kamu, özel sektör, dernekler, birlikler vb.) İlk Taslağın Hazırlanması (İlgili kurum/firma temsilcileri, akademisyenler, kamuda çalışan uzmanlar arasından seçilen konu raportörlerince hazırlanır) Mütalaa (Uluslararası kurallar gereği ilgili tüm taraflara 2 aylık görüş süreci) Kabul (Gelen görüşlere göre olgunlaştırılan standardın Teknik Kurul da kabulü) Sistematik Gözden Geçirme (Beş yılda bir)

9 Standard Hazırlama Standard Hazırlama Süreci İş Programına Konu Teklifi Avrupa Standardları Uluslararası Standardlar Sistematik Gözden Geçirme Bakanlıklar Kamu kurum ve kuruluşları Özel sektör kuruluşları Bilimsel kuruluşlar Tüketici dernekleri Mesleki kuruluşlar Enstitü birimleri İlk Standard Taslağının Hazırlanması Raportör tespiti Mesleki tecrübe Yabancı dil Standardizasyon tecrübesi Performans Raportörün görevlendirilmesi Ayna komiteler İlgili taraflar Mütalaa/Görüş İlgili kurumlar Firmalar Internet Sektör dernekleri Ayna komiteler Tüketici dernekleri Periyodik Gözden Geçirme (5 yıl) Yayın Kabul (Teknik Kurul)

10 KOZMETĐK ÜRÜN STANDARDLARI VE BELGELĐ FĐRMA SAYISI TS 2973 Kozmetik Sanayiinde Kullanılan Talk TS 7500 Kozmetik Pamuk TS Kozmetik Fabrikaları - Genel Kurallar TS 5178 Kolonya (9 firma belgeli) TS 9676 Şampuanlar-Sentetik-saç temizliğinde kullanılan( 20 firma belgeli) TS EN ISO Diş Hekimliği Elle kullanılan diş fırçaları TS 3922 EN ISO Diş Hekimliği-Diş Macunu (belgeli firma 7)

11 -KOZMETİK SEKTÖRÜ- GİRDİ MADDELERİ STANDARDLARI TS 4162 Kalsiyum Karbonat, Çöktürülmüş- Kozmetik Sanayiinde Kullanılan TS 6224 Đlaç, Gıda ve Kozmetik Boyaları-Tartrazin TS 6225 Đlaç, Gıda ve Kozmetik Boyaları- Sunset Yellow FCF TS 6226 Đlaç Gıda ve Kozmetik Boyaları-Eritrosin TS 6671 Sodyum Karboksimetil Selüloz-Kozmetik ve Đlaç Sanayiinde Kullanılan TS 8387 Propil Gallat- Gıda, Đlaç ve Kozmetik Sanayiinde Kullanılan TS 8388 Bütil Hidroksianisol- Gıda, Đlaç ve Kozmetik Sanayiinde Kullanılan TS 8389 Polisorbat Monoesterleri- Gıda, Đlaç ve Kozmetik Sanayiinde Kullanılan TS 8390 Metilparaben- Gıda, Đlaç ve Kozmetik Sanayiinde Kullanılan TS 8978 Stearik Asit-Kozmetik Sanayiinde Kullanılan TS 9687 Đlaç, Gıda ve Kozmetik Boyaları Đndigotin TS 9688 Đlaç, Gıda ve Kozmetik Boyaları-Ponceau 4R

12 KOZMETİK SEKTÖRÜ GİRDİ MADDELERİ STANDARDLARI TS 9689 Đlaç ve Kozmetik Boyaları-Brillant Blue FCF TS 9899 Klorobutanol-Gıda, Đlaç Kozmetik Sanayiinde Kullanılan TS 9900 Agar-Gıda, Đlaç ve Kozmetik Sanayiinde Kullanılan TS 9943 Bütilparaben-Đlaç ve Kozmetik Sanayinde Kullanılan TS 9944 Timerosal-Đlaç ve Kozmetik Sanayiinde Kullanılan TS Bentonit- Đlaç ve Kozmetik Üretiminde Kullanılan TS Amonyum Klorür-Kozmetik Sanayiinde Kullanılan TS Kozmetik Fabrikaları - Genel Kurallar

13 KOZMETİK SEKTÖRÜ STANDARDLARI TEST METOTLARI TS 4765 Kozmetiklerin Mikrobiyolojik Test Metotları TS 4809 Kozmetiklerin Hassasiyet Test Metotları TS 5922 Đlaç, Gıda ve Kozmetik Boyaları-Kimyasal Teşhis Reaksiyonları TS 5923 Đlaç, Gıda ve Kozmetik Boyaları-Çözünmeyen Madde Tayini TS 5924 Đlaç, Gıda ve Kozmetik Boyaları-Miktar Tayini-Titan(III)Klorür ile Titrimetrik Metot TS 6189 Đlaç, Gıda ve Kozmetik Boyaları-Đnce Tabaka Kromatografisi ile Teşhis TS 6190 Đlaç, Gıda ve Kozmetik Boyaları Aromatik Amin Tayini TS 6191 Đlaç, Gıda ve Kozmetik Boyaları-Teşhis ve Miktar Tayini- Spektrofotometrik Metot

14 KOZMETİK SEKTÖRÜ STANDARDLARI TEST METOTLARI TS 7257 Đlaç, Gıda ve Kozmetik Boyaları-Klorür, Sülfat, Kurşun, Arsenik Miktarı ve Kurutma Kaybı Tayini TS 7258 Đlaç, Gıda ve,kozmetik Boyaları-Sentez Yan Boyaları ve Sentez Ara Maddeleri Tayini TS 8223 Gıda Katkı Maddeleri ile Đlaç ve Kozmetik Yardımcı Maddelerinde Arsenik Sınırı Tayini TS 8224 Gıda Katkı Maddeleri ile Đlaç ve Kozmetik Yardımcı Maddelerinde Asit Değeri Tayini TS 8225 Gıda Katkı Maddeleri ile Đlaç ve Kozmetik Yardımcı Maddelerinde Ağır Metal Sınırı Tayini TS 8226 Gıda Katkı Maddeleri ile Đlaç ve Kozmetik Yardımcı Maddelerinde Donma Noktası Tayini

15 KOZMETİK SEKTÖRÜ STANDARDLARI TEST METOTLARI TS 8391 Gıda Katkı Maddeleri ile Đlaç ve Kozmetik Yardımcı Maddelerinde Sabunlaşma Değeri Tayini TS 8392 Gıda Katkı Maddeleri ile Đlaç ve Kozmetik Yardımcı Maddelerinde Hidroksil Değeri Tayini TS 8393 Gıda Katkı Maddeleri ile Đlaç ve Kozmetik Yardımcı Maddelerinde Đyot Değeri Tayini TS 8394 Gıda Katkı Maddeleri Đle Đlaç ve Kozmetik Yardımcı Maddelerinde Erime Noktası Tayini TS 8395 Gıda Katkı Maddeleri Đle Đlaç ve Kozmetik Yardımcı Maddelerinde Ester Değeri Tayini TS Kozmetikler - Saç Bakım Preparatları Okzalik Asit Tayini Titrimetrik TS Kozmetikler- Saç Bakım Preparatları- Okzalik Asit Teşhisi- Kimyasal Metot

16 KOZMETİK SEKTÖRÜ STANDARDLARI TEST METOTLARI TS Kozmetikler-Saç Bakım Preparatları-Yükseltgen Madde Teşhisi-Bölüm I: Persülfatlar, Bromatlar ve Hidrojen Peroksit-Kağıt Kromatografisi Metodu TS Kozmetikler-Serbest Formaldehit Tayini- Kolorimetrik ve Titrimetrik Metot TS Kozmetikler-Nitrometan-Kimyasal Metotla Teşhis ve Gaz Kromatografisi Metodu ile Tayini TS Kozmetikler-Saç Bakım Preparatları-Kinin Tayini- Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi Metodu TS Kozmetikler-Saç Bakım Preparatları-Kinin Teşhisi- Đnce Tabaka Kromatografisi Metodu TS Kozmetikler-Saç Bakım Preparatları-Rezorsinol Teşhisi- Đnce Tabaka Kramatografisi Metodu TS Kozmetikler-Saç Bakım Preparatları-Rezorsinol Tayini- Gaz Kromatografisi Metodu

17 KOZMETİK SEKTÖRÜ STANDARDLARI TEST METOTLARI TS Kozmetikler-Klorobutanol Tayini-Gaz Kromatografisi Metodu TS Kozmetikler-Sodyum Nitrit Tayini - UV Spektrofotometrik Metodu TS Kozmetikler-Göz Preparatlarında Organik Civa Bileşikleri Tayini- Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrik Metot TS Kozmetikler- Göz Preparatlarında Organik Civa Bileşikleri Teşhisi- Đnce Tabaka Kromatografisi Metodu TS Kozmetikler-Serbest Amonyak Tayini Titrimetrik Metot TS Kozmetikler-Nitrit Teşhisi-Kimyasal Metot TS Kozmetikler-Kinolin-8-Ol Tayini-UV Spektrofotometrik Metodu TS Kozmetikler-Kinolin-8-Ol Teşhisi-Đnce Tabaka Kromatografisi Metodu TS Kozmetikler- Hekzaklorofen Teşhisi- Đnce Tabaka Kromatografisi Metodu TS Kozmetikler-Hekzaklorofen Tayini-Gaz Kromatografisi Metodu TS Kozmetikler-Merkaptoasetik Asit Teşhisi Kimyasal ve Đnce Tabaka Kromotografisi Metodu TS Kozmetikler- Saç Bakım Preparatları- Hidrojen Peroksit Tayini-Titrimetrik Metot

18 KOZMETİK SEKTÖRÜ STANDARDLARI TEST METOTLARI TS Gıda Katkı Maddeleri ile Đlaç ve Kozmetik Yardımcısı Maddeleri Kül Tayini TS Kozmetikler - Gliserol 1-(4-Aminobenzoat) Teşhisi Đnce Tabaka Kromatografisi Metodu TS kozmetikler - Saç Bakım Preparatları - Yükseltgen Madde Teşhisi Bölüm 2: Baryum Peroksit Teşhisi- Kağıt Kromatografisi Metodu TS Kozmetikler - Đnorganik Sülfürler ve Hidrojen Sülfür Tayini Titrimetrik Metot TS Kozmetikler - Đnorganik Sülfürler ve Hidrojen Sülfür Teşhisi- Kimyasal Metot TS Kozmetikler - Metilen Klorür ve Metil Kloroform Tayini- Gaz Kromatografisi Metodu TS Kozmetikler - Metanol Tayini Gaz Kromatografisi Metodu TS Kozmetikler - Merkaptoasetik Asit Tayini Đyodometrik Titrasyon ve Gaz Kromatografisi Metotları

19 KOZMETİK SEKTÖRÜ STANDARDLARI TEST METOTLARI TS Kozmetikler Hidroksibenzensulfonik Asit Đnce Tabaka Kromatografisi Metodu ile Teşhisi ve Titrimetrik Metot ile Tayini TS Kozmetikler - Gliserol 1-(4-Aminobenzoat) Tayini Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi Metodu TS EN ISO (Đngilizce Metin) Kozmetikler-Mikrobiyoloji-Mikrobiyolojik tayinler için genel kurallar) Tayini Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi Metodu TS EN ISO (Đngilizce Metin) Kozmetik-Đyi üretim uygulamaları-kılavuz TS CEN ISO/TR (Đngilizce Metin) Kozmetikler-Güneşten korunma deneyigüneşten koruma ürünlerinin fotokoruma metotlarının gözden geçirilmesi TS 9898 Kozmetikler-Merkaoptoasetik Asit Teşhisi(Bu standard iptal edilmiş, yerine TS hazırlanmıştır) TS Kozmetikler-Numune Alma Kuralları

20 KOZMETĐK YÖNETMELĐĞĐ Kozmetik Ürünlerin Kategorilerine Ait Liste Cilt için kremler, emülsiyonlar, losyonlar, jeller ve yağlar (el,yüz,ayak v.b. için) Yüz maskeleri (cilt yüzeyini aşındıranlar/ soyanlar hariç) Fondötenler (sıvı, pat, toz) Makyaj pudraları, banyo sonrası kullanılacak pudralar, hijyenik pudralar v.b. Kozmetik ürün tanımı kapsamındaki tuvalet sabunları, deodorant sabunlar v.b. Parfümler, tuvalet suları (eau de toilette), ve kolonyalar (eau de Cologne) Banyo ve duş ürünleri (tuzlar, köpükler, yağlar, jeller v.b.) Depilatuarlar (kıl dökücü ve kıl sökücüler) Deodorantlar ve ter önleyiciler

21 KOZMETĐK YÖNETMELĐĞĐ Kozmetik Ürünlerin Kategorilerine Ait Liste SAÇ BAKIM ÜRÜNLERĐ: saç boyaları ve açıcılar dalgalandırma ve düzleştirme ve sabitleştirme amacıyla kullanılanlar şekillendirme ürünleri temizleyiciler (losyonlar, pudralar, şampuanlar) bakım ve şartlandırma ürünleri (losyonlar, kremler, yağlar) taranıp şekillendirilmesi için ürünler (losyonlar, saç spreyleri, briyantinler)

22 KOZMETĐK YÖNETMELĐĞĐ Kozmetik Ürünlerin Kategorilerine Ait Liste Tıraş için kullanılan ürünler (kremler, köpükler, losyonlar v.b.) Yüz ve göz makyajında ve makyajın temizlenmesinde kullanılan ürünler Dudaklara uygulanmak üzere hazırlanmış ürünler Ağız ve diş bakım ürünleri Tırnak bakımı ve süsü için kullanılan ürünler Dış genital organlara haricen uygulanmak amacıyla üretilmiş kişisel hijyen ürünleri Güneş banyosu için ürünler Güneş olmaksızın cilde yanık ten görünümü vermek üzere kullanılan ürünler Cilt rengini açmak için kullanılan ürünler Cilt kırışıklıklarına karşı kullanılan ürünler

23 Laboratuvarlar -Ankara: Elektrik, Gıda ve Mikrobiyoloji, Yapı, Kimya, Isı Laboratuarları -Gebze Kalite Kampüsü: Elektroteknik, Yapı, Kimya, Makina, Isı ve Tahribatsız Muayene Laboratuvarları -İzmir: Ambalaj, ve Ex-Proof Laboratuarları -Denizli: Tekstil Laboratuarı -Çorum: Yapı Laboratuarı -Kayseri: Elektrik, Kimya ve Makina Laboratuarları -Manisa: Kömür Laboratuarı -Turgutlu: Yapı Laboratuarı Kalite bir hayat tarzıdır Türk Standardları Enstitüsü 22

24 Laboratuvarlar Kalite bir hayat tarzıdır Türk Standardları Enstitüsü 23

25 Kalibrasyon Elekriksel Mekanik Isıl Malzeme Ölçme Cihazlarının Alçak ve yüksel frekans Basınç Biomedikal Boyut Kalite bir hayat tarzıdır Türk Standardları Enstitüsü 24

26 Personel ve Sistem Belgelendirme Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (3.089 belgeli firma) TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi (303 belgeli firma) TS 18001Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) (232 belgeli firma) TS EN ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri (236 belgeli firma) TS EN ISO Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemleri (3 belgeli firma) TS ISO/IEC 27001Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (8 belgeli firma) Kalite bir hayat tarzıdır Türk Standardları Enstitüsü 25

27 Ürün Belgelendirme (TSE Markası), Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) TSE Kritere Uygunluk Belgesi Birim Doğrulama Belgesi TSE Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi, CB (CB Test Certificate, Elektrikli cihazların belgelendirilmesi ve uygunluk deneyleri ) TSE-HAR Markası Kullanma Belgesi(Kablo ve kordonlar), ENEC Markası ve Belgesi (Elektrikli ev aletleri), Ortak Kriterlere uygunluk Belgesi, (Yazılım Güvenliği) TSE-εx Kritere Uygunluk Belgesi, TSE Hizmet Yeri Belgelendirmesi Kalite bir hayat tarzıdır Türk Standardları Enstitüsü 26

28 Ürün Belgelendirme Markalar EMU TSE EMC Kalite bir hayat tarzıdır Türk Standardları Enstitüsü 27

29 CE ĐŞARETĐ-ONAYLANDIĞIMIZ YÖNETMELĐKLER- ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI 1783 Asansör Yönetmeliği Lifts Directive(95 /16/EC) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Construction Products Directive (89/106/EEC) Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Appliances Burning Gaseous Fuels Directive (90/396/EEC) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Pressure Equipment Directive (97/23/EC)

30 CE ĐŞARETĐ-ONAYLANDIĞIMIZ YÖNETMELĐKLER- ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI 1783 Oyuncak Yönetmeliği Safety of Toys Directive (88/378/EEC) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Personal Protective Equipment Directive ( 89/686/EEC ) Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği Hot-Water Boilers Directive ( 92/42/EC ) Đn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ( 98/79/AT ) In vitro Diagnostic Medical Devices Directive (98/79/EC) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ( 93/42/AT ) Medical Devices Directive (93/42/EEC)

31 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TE EKKÜRLER Kalite bir hayat tarzıdır Türk Standardları Enstitüsü 30

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

KALİTEYE YOLCULUK STANDARDLARLA BAŞLAR! Hangi Ürünlerde Belgelendirme Yapılır?

KALİTEYE YOLCULUK STANDARDLARLA BAŞLAR! Hangi Ürünlerde Belgelendirme Yapılır? KALİTEYE YOLCULUK STANDARDLARLA BAŞLAR! Kimya Sektöründe 14 ana ürün grubunda 66 kategoride yer alan ürünlerde kaliteyi Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası) ve TSE Kritere Uygunluk Belgesi

Detaylı

Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar. M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü

Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar. M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü Ambalaj (TS EN 14182) Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, üreticiden kullanıcı veya tüketiciye kadar, ürünün

Detaylı

Türkiye de Standart Çalışmalarının Tarihçesi ve. Türk Standartları Enstitüsü 23.3.2015. Tarihçe. Cumhuriyet Öncesi Dönem. Cumhuriyet Sonrası Dönem

Türkiye de Standart Çalışmalarının Tarihçesi ve. Türk Standartları Enstitüsü 23.3.2015. Tarihçe. Cumhuriyet Öncesi Dönem. Cumhuriyet Sonrası Dönem Tarihçe Türkiye de Standart Çalışmalarının Tarihçesi ve Türk Standartları Enstitüsü Kanunname-i İhtisab-ı Bursa (devamında Edirne ve İstanbul) «Ve hamallar na'lsuz at istihdam etmeyüb ve dağ yükünün iki

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI Mustafa K.AYDIN ÖZET Amaç: CE işaretinin uygulanması, onaylanmış kuruluşlar, CE işaretlemesinde Modüler yaklaşım ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Sayı:23/2001 KOZMETİK ÜRÜNLERİ YASASI İÇ DÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı:23/2001 KOZMETİK ÜRÜNLERİ YASASI İÇ DÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar R.G:90 17Eylül,2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 3 Eylül, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan Kozmetik Ürünleri Yasası Anayasasa nın 94(1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

FARMASÖTİK VE TIBBİ MÜSTAHZAR, MADDE, MALZEME, TERKİPLER İLE BİTKİSEL PREPARATLARIN GERİ ÇEKİLMESİ VE TOPLATILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

FARMASÖTİK VE TIBBİ MÜSTAHZAR, MADDE, MALZEME, TERKİPLER İLE BİTKİSEL PREPARATLARIN GERİ ÇEKİLMESİ VE TOPLATILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 180 FARMASÖTİK VE TIBBİ MÜSTAHZAR, MADDE, MALZEME, TERKİPLER İLE BİTKİSEL PREPARATLARIN GERİ ÇEKİLMESİ VE TOPLATILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Yayım Tarihi: 15.08.1986 Sayı: 19196 Amaç Madde 1

Detaylı

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr TKPR 202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL ve STANDARDLAR I. STANDARDİZASYON A. STANDARDİZASYON ve STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ B. TSE ve STANDARDİZASYON II. KALİTE ve KALİTE KAVRAMLARI A. KALİTE KAVRAMI ve

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI VB.) MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA TAŞRA BİRİMLERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI VB.) MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA TAŞRA BİRİMLERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR İSTENİLEN BELGELER SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI İDARE TAŞRA BİRİMLERİ

Detaylı

TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu

TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu Uzm. Ecz. Zeynep Füsun DENLİ Türk Standartları Enstitüsü, ANKARA Türk Standartları Enstitüsü (TSE); her türlü madde ve

Detaylı

Muhtemel Belgelendirilen Ürünler

Muhtemel Belgelendirilen Ürünler ÜRÜN BELGELENDİRME İLE DAHA SAĞLAM TEKSTİL ÜRÜNLERİ Tekstil Sektöründe belgelendirme hizmetlerimizle 6 alt grupta yer alan ürünlerde kaliteyi; Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası), TSE Kritere

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2010 Türk Standardları Enstitüsü 1 PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR BÖLÜM 2 STANDARDİZASYON STANDARDİZASYONUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Önsöz Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PELİT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Y. Selim ÇELEBİ Yayına Hazırlayanlar O.

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE HOMOLOGASYON

OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE HOMOLOGASYON OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE HOMOLOGASYON Motorlu araçlar ve römorklar, tarım ve orman traktörleri ile motosiklet ve mopet üreticilerinin ürünlerinin yasal mevzuata uygunluğunun tescili için yapılan işlemler homologasyon

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

CE İŞARETLEMESİ VE BİR TELEKOMÜNİKASYON EKİPMANINDA UYGULANMASI

CE İŞARETLEMESİ VE BİR TELEKOMÜNİKASYON EKİPMANINDA UYGULANMASI CE İŞARETLEMESİ VE BİR TELEKOMÜNİKASYON EKİPMANINDA UYGULANMASI Buğra ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Bahar SENNAROĞLU Marmara Üniversitesi Özet CE işareti, Avrupa Birliği nin kabul ettiği Yeni Yaklaşım Direktifleri

Detaylı

II. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ

II. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası II. LSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ MEVCT DRM ANALİZ RAPORLARI VE PANEL BİLDİRİLERİ İZMİR mmo yayın no : E/2001/278-2 KASIM 2001 tmmob makina mühendisleri odası

Detaylı

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ. Belgelendirilen Ürün Grupları ORTAK KRİTERLER BELGESİ

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ. Belgelendirilen Ürün Grupları ORTAK KRİTERLER BELGESİ BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği Belgelendirme faaliyetlerimizle 5 ana alan grubunda yer alan yüzlerce ürünün kalitesini; Ortak Kriterler Belgesi (TSE-OKBS) (TS

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli Okuyucular,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli Okuyucular, Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 598 MART 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN Aslıhan

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Akreditasyon ve Uluslararası Boyutu. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Akreditasyon ve Uluslararası Boyutu. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Akreditasyon ve Uluslararası Boyutu 1-Akreditasyonla İlgili Terimler Akreditasyon: Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu ile ilgili

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ORGANİK OYUNCAK ÜRETİM BELGESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME İLE REKABETÇİ BİR GIDA SEKTÖRÜ. Hangi Ürünlerde Belgelendirme Yapılır?

ÜRÜN BELGELENDİRME İLE REKABETÇİ BİR GIDA SEKTÖRÜ. Hangi Ürünlerde Belgelendirme Yapılır? ÜRÜN BELGELENDİRME İLE REKABETÇİ BİR GIDA SEKTÖRÜ Gıda Sektöründe 18 ana ürün grubunda yer alan ürünlerin kalitesini, Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası) ve TSE Kritere Uygunluk Belgesi

Detaylı

Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz.

Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz. Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz. 100+ Ülke 1000+ Laboratuva 30000+ r & Ofis Çalıºan İçi ndeki ler Hakkında 5 Tekstil ve Giyimde Fiziksel Testler 6-8 Tekstil ve Giyimde Kimyasal Testler

Detaylı

TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK SANAYİİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ MECLİSİ

TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK SANAYİİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ MECLİSİ TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK SANAYİİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ MECLİSİ Ankara 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/70 Sayfa Dünezi

Detaylı