İŞ HUKUKU VE YARGISI. Uygulama (saat/hafta) 3 Dersin Dili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ HUKUKU VE YARGISI. Uygulama (saat/hafta) 3 Dersin Dili"

Transkript

1 İŞ HUKUKU VE YARGISI 1- Ders Bilgileri Dersin Adı İş Hukuku ve Yargısı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS ,93 Önkoşul(lar) - 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin Verilme şekli Yüzyüze Dersin Öğrenme ve Anlatım ve Tartışma, Soru-cevap, Örnek olay incelemesi, Problem çözümü Öğretme Teknikleri Dersin Sorumlusu Öğr.Gör. Ali Ekin Dersin Amacı Kişilerin meslek hayatlarında, özelikle de iş sözleşmesine bağlı olarak çalışanların, assssseessorumluso karşılaşabilecekleri iş ile ilgili her olaya karşı haklarını öğrenmelerini sağlamaktır. Bu sayede rumlusu(ları)(f) çalışma şartlarını bilen, işçi ve işveren ilişkisi arasında olması gereken tutum ve davranışların dayanağı olan Kanun ve Yönetmeliklere vakıf kişilerin yetişmesini sağlanacaktır. Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ-*)) Dersin İçeriği 1) İş hayatında aktif yer alır, 2) İş Mahkemeleri ile sorunlar çözülür, bazı durumlarda farklı durumlar da mevcuttur 3) Tartışmaya açıktır 4)Bireysel İş Hukuku alanında bilgi verir. 5) Toplu İş İlişkileri alanında bilgi verir.6) Sosyal Güvenlik Hukuku alanında bilgi verir 7) Yargıtay kararları ile iç içedir. 8) Pratik bilgi gerektirir. 9) İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilgi verir. 10) Uygulama ve pratik bilgiyi sentezler. Bireysel İş Hukuku bu dersin içerisinde yer almaktadır. Ayrıca özel olarak Basın İş Hukuku ve Deniz İş Hukuku da İş Hukuku kapsamındadır. Dersin Verilme Şekli Kaynaklar Yüzyüze Teori ve pratiğin birlikte anlatılmaya çalışıldığı bu derste öncelikle öğrencilerde temel teorik bilgiler verilmektedir. Bunun için. SÜMER Haluk Hadi, İş Hukuku, 16. Baskı, Konya 2011; SÜZEK Sarper, İş Hukuku, 8. Baskı, İstanbul 2012; ÇELİK Nuri, İş Hukuku Dersleri, 25. Baskı, İstanbul 2012; MOLLAMAHMUTOĞLU Hamdi/ASTARLI Muhittin, İş Hukuku, 5.Baskı, Ankara 2012.

2 1- Course Information Course Name Code Semester Theory (hours/week) Application (hours/week) Laboratory (hours/week) National Credit ECTS Prequisites Course Language Course Type Mode of Delivery Learning and teaching strategies Instructor (s) Course objective Learning Outcomes (LO) Course Content ,93 Turkish Compulsory Face to face Lecture, discussion, question-answer, case study, problem solving Resarch Asist. Ali Ekin Professional lives of people, especially in the employment contract, depending on the employees face on the job is to learn their rights against each event. In this way, working conditions, knowledge, attitudes and behaviors that must exist between employer and employee relationship which is basis for the training of those who know the law and regulations will be provided. 1) takes actively business life, 2) resolved the problems with Labour Courts, in some instances different occasions are also available 3) is open to discussion Individual Labour Law, Trade Unions and Collective Bargaining Law and Social Security Law are included in this course. References SÜMER Haluk Hadi, İş Hukuku, 16. Baskı, Konya 2011; SÜZEK Sarper, İş Hukuku, 8. Baskı, İstanbul 2012; ÇELİK Nuri, İş Hukuku Dersleri, 25. Baskı, İstanbul 2012; MOLLAMAHMUTOĞLU Hamdi/ASTARLI Muhittin, İş Hukuku, 5.Baskı, Ankara Haftalık Ders İçeriği: Hafta Konular 1. Hafta İş Hukuku kavramı, tanımı, bölümleri, İş Hukukunun doğuşu ve gelişimi anlatılmaktadır. 2. Hafta İş Hukukunun temel nitelikleri, İş Hukukuna hakim olan esaslar, İş Hukukunun hukuk sistemindeki yeri anlatılmaktadır. 3. Hafta İş Hukukunun genel ve özel kaynakları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 4. Hafta İşçi, işveren, asıl işveren ve alt işveren kavramları ile işveren vekili kavramı anlatılmaktadır. 5. Hafta İşyeri tanımı, kapsamı, işyerinin açılması, devri ve kapatılması hususları ile İş Hukukunun kişi bakımından uygulama alanı anlatılmaktadır. 6. Hafta İş Hukukunun iş türü bakımından uygulama alanı, iş sözleşmesinin tanımı, unsurları ve özellikleri anlatılmaktadır. 7. Hafta İş sözleşmesinin fesih olmaksızın sona ermesi, iş sözleşmesinin geçersizliği, iş sözleşmesinin fesih ile sona ermesi anlatılmaktadır.

3 8. Hafta İş sözleşmesinin devri, İş sözleşmesini yapma ehliyeti, iş sözleşmesi yapma özgürlüğü ve sınırları, iş sözleşmesi yapma yasakları ve iş sözleşmesi yapma zorunluluğu anlatılmaktadır. 9. Hafta İşçinin Borçları, işverenin borçlarından, ücret ve unsurları, ücretin korunması, işçiyi gözetme borcu ve eşit davranma borcu anlatılmaktadır. 10. Hafta Vize Sınavı 11. Hafta Bildirimli fesih devam, bildirimsiz fesih olarak haklı nedenle fesih-haksız fesih anlatılmaktadır. 12. Hafta İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçlarından kıdem tazminatı, çalışma belgesi verme, ibraname ve rekabet yasağı verilmesi anlatılmaktadır. 13. Hafta Çalışma sürelerinden fazla mesai, gece çalışması, telafi çalışması kısa çalışma, dinlenme sürelerinden, ara dinlenmesi, hafta tatili, genel tatil ve yıllık ücretli izin anlatılmaktadır. 14. Hafta İş sağlığı ve güvenliği içerisinde, işverenin, devletin ve işçinin yükümlülükleri ile bu yükümlülüklere aykırılığın sonuçları anlatılmaktadır. 15. Hafta Final Sınavı 2- Course Outline Weekly Weeks Topics 1. Business Law concept, definition, sections, discusses emergence and development of labor law. 2. Fundamental characteristics of Labor Law, Business Law prevailing principles of labor law discusses place in law system. 3. Public and private sources Labor Law is described in detail. 4. Worker, employer, employer representative with the concepts of the concept of principal employer and the subcontractor, are described. 5. Workplace Definition and context, opening of workplace and vacation shutdown, discusses principles and application of Labor Law in terms of people. Workplace Definition and context, opening of workplace and vacation shutdown, discusses 6. principles Field of application and application of the of definition Labor Law of in the terms employment of people. contract, the elements and features 7. Without termination of employment contract termination, the invalidity of the 8. The employment transfer of the contract, employment termination contract, license of the to employment make, and the contract, limits of termination freedom of contract described. and employment contract bans and and obligation to make. 9. The transfer of the employment contract, ability to enter into a contract, and the limits or freedom of making contract of employment, making labor agreement bans and discusses an obligation to contract. 10. Exam 11. Giving notice to terminate the contract, terminations without the notice term 12. The legal consequences of termination of the employment contract severance pay to the working document, give acquittance and the prohibition of competition are described. 13. Working overtime periods, night work, make short work of work, rest periods, intermediate rest, weekly rest days, public holidays and annual leave are described. 14. In occupational health and safety, the employer, the worker and state s with the obligations and the results of non-compliance with those obligations are described 15. Final

4 3- Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %** Devam - - Laboratuar - - Uygulama 2 - Alan Çalışması - - Derse Özgü Staj (Varsa) - - Ödevler - - Sunum - - Projeler - - Seminer - - Ara Sınavlar 1 40 Genel sınav 1 60 Toplam Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı - - Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı TOPLAM Assesment methods Course activities Number Percentage%* Attendance - - Laboratory - - Application 2 - Field activities - - Specific practical training - - Assignments - - Presentation - - Project - - Seminar - - Midterms 1 40 Final exam 1 60 Total Percentage of semester activities contributing grade succes - - Percentage of final exam contributing grade succes Total 6 100

5 4- AKTS (Öğrenci Toplam İş Yükü) Tablosu Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü Haftalık Ders Saati (Kuramsal) Haftalık Ders Saati (Uygulama) Okuma İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması Sunum Materyal Tasarlama, Uygulama Rapor Hazırlama Sunu Hazırlama Ara sınav ve ara sınava hazırlanma süresi Genel sınava hazırlanma süresi Toplam İş Yükü 118 Toplam İş Yükü/ /30 Dersin AKTS Kredisi 3,93 4- Workload and ECTS Calculation Activities Number Duration (hour) Total Work Load Course Duration Per Week (Theory) Course Duration Per Week (Practice) Reading Online Research, Library Work Presentation Project Report Preparation Seminar Preparation Midterms ( Study duration ) Final Exam (Study duration) Total Workload 118 Total Workload/ /30 ECTS Credit 3,93

6 5- Program Çıktıları ile Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi Dersin Öğrenim Program Çıktıları ve İlişki Değerleri Çıktıları DÖÇ PÖÇ 1 PÖÇ 2 PÖÇ 3 PÖÇ 4 PÖÇ 5 PÖÇ 6 PÖÇ 7 PÖÇ 8 PÖÇ 9 PÖÇ 10 DÖÇ 1) DÖÇ 2) DÖÇ 3) DÖÇ 4) DÖÇ 5) DÖÇ 6) DÖÇ 7) DÖÇ 8) DÖÇ 9) DÖÇ 10) *1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek 5- Matrix of the Course Learning Outcomes versus Program Outcomes Learning Outcomes Program Outcomes LO 1) PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO 6 PO 7 PO 8 PO 9 PO 10 LO 2) LO 3) LO 4) LO 5) LO 6) LO 7) LO 8) LO 9) LO 10) *1 Lowest, 2 Low, 3Average, 4 High, 5 Very High

7 Dersin Adı Borçlar Hukuku Özel Hükümler CEZAEVİ İDARESİ VE İNFAZ HUKUKU (ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU) DERS BİLGİ PAKETİ 1- Ders Bilgileri Seviyesi Dersin Dili Dersin Türü Dersin Verilme şekli Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Dersin Sorumlusu Dersin Amacı assssseessorumluso rumlusu(ları)(f) Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS Lisans Türkçe Zorunlu Yüzyüze Anlatım ve Tartışma, Soru-cevap, Örnek olay incelemesi, Beyin fırtınası, Problem çözümü Yrd.Doç. Dr. Murat AYDIN Maddi ceza hukukuna göre suç teşkil eden fiilin yargılanmasının ardından hükmedilen cezanın yerine getirilmesine yönelik olan İnfaz Hukukunun temel kurumları ve amacının anlatılması amaçlanır. Hükümlünün hak ve yükümlülükleri öğretilir. Teorik olarak verilen bilgilerin uygulama açısından da kullanılabilir hale getirilmesi sağlanır. Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ-*)) 1) İnfaz Hukukunun İlkeleri Öğrenilir. 2) İnfaz Sistemleri Değerlendirilir. 3) Ceza Kavramı, Cezanın Türleri Ve İnfazı Anlatılır. 4) İnfazın Hükümlüye Etkisi Değerlendirilir. 5) Hükümlünün Hakları Ve Yükümlülükleri Öğrenilir. 6) İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Rejimler Değerlendirilir. 7) Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen Ve Güvenlik Sağlanır. 8) Hükümlüler Açısından İnfaz Sonrasına Hazırlık Bilgisi Verilir. 9) İnfaz Personeli, Görev Ve Yetkileri Değerlendirilir. 10) İnfaz muhakemesi öğrenilir. Dersin İçeriği İnfazın amacı, infaza hakim ilkeler, infaz sistemleri, ceza kavramı ve türleri, hükümlünün hak ve yükümlülükleri, infaz kurumu türleri, infazda disiplin. Dersin Verilme Şekli Kaynaklar Yüzyüze Özbek, Veli Özer-İnfaz Hukuku; Demirbaş, Timur-İnfaz Hukuku, Akkaya, Çetin-Cezaların İnfazı ve İnfaz Hukuku

8 1- Course Information Course Name Code Semester Theory (hours/week) Application (hours/week) Laboratory (hours/week) National Credit ECTS Level Course Language Course Type Mode of Delivery Learning and teaching strategies Instructor (s) Course objective Associate's Degree Turkish Compulsory Face to face Lecture, discussion, question-answer, case study, brain storming, problem solving Assist. Prof. Dr. Murat AYDIN Learning basic principles of execution law, learning prisoners rights and obligations, ensuring respect for human rights of execution Learning Outcomes (LO) 1) Learning basic principles of execution law 2) Execution systems are evaluated. 3) Learning Concept of penalty, variation of penalty and enforce the penalty 4) Evaluating impact of the execution from prisoner 5) Learning prisoners rights and obligations, 6) Evaluating execution regimes. 7) Layout and security are provided in jail 8) The prisoners are prepared to normal life (after jail) 9) Learning execution staff, duties and powers. 10) Learning enforcement proceedings. Course Content Purpose of execution, basic principles of execution, execution systems, the concept of penalty, types of penalty, prisoners rights and obligations, types of jails, dicipline in execution References Özbek, Veli Özer-İnfaz Hukuku; Demirbaş, Timur-İnfaz Hukuku, Akkaya, Çetin-Cezaların İnfazı ve İnfaz Hukuku

9 Haftalık Ders İçeriği: Hafta Konular 1. Hafta İnfaz hukukunun temel kavramları 2. Hafta İnfaz hukukuna ilişkin ilkeler, infazın hukuktaki yeri 3. Hafta Ceza ilamlarının infazı ve infaz sistemleri 4. Hafta Ceza kavramı, nitelikleri, türleri 5. Hafta İnfaz kurumuna kabul, infazın planlanması ve hükümlüye etkisi 6. Hafta Hükümlünün hak ve yükümlülükleri 7. Hafta İnfaz kurumlarında uygulanacak rejim Ceza infaz kurumlarında düzen ve güvenlik 8. Hafta Hükümlülerin nakli, tahliye hazırlığı ve infaz sonrası 9. Hafta İnfaz kurumları 10. Hafta Vize Sınavı 11. Hafta İnfaz kurumlarının idaresi ve infaz personeli 12. Hafta Cezanın infazına ara verilmesi ve infazı engelleyen nedenler 13. Hafta Özel infaz şekilleri 14. Hafta İnfaz muhakemesi ve infazın denetlenmesi 15. Hafta Final Sınavı 2- Course Outline Weekly Weeks 1.Week 2.Week Topics Basic concept of execution law The principles of execution 3. Week Execution of punishment and execution systems. 4. Week The concept of punishment, qualifications, variations 5. Week Accepted the jail, execution planning and the effect of convicts 6. Week Convicts rights and obligations 7. Week Regime applicable in jail, Order and security in jail 8. Week Transportation of convicts, preparation for discharge 9. Week Execution institutions 10. Week EXAM 11. Week Prison administration and execution staff 12. Week Interruption to execution 13. Week Special execution styles 14. Week Execution Proceedings and inspection 15.Week Final Exam

10 3- Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %** Devam - - Laboratuar - - Uygulama 2 - Alan Çalışması - - Derse Özgü Staj (Varsa) - - Ödevler - - Sunum - - Projeler - - Seminer - - Ara Sınavlar 1 40 Genel sınav 1 60 Toplam Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı - - Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı TOPLAM Assesment methods Course activities Number Percentage%* Attendance - - Laboratory - - Application 2 - Field activities - - Specific practical training - - Assignments - - Presentation - - Project - - Seminar - - Midterms 1 40 Final exam 1 60 Total Percentage of semester activities contributing grade succes - - Percentage of final exam contributing grade succes Total 4 100

11 4- AKTS (Öğrenci Toplam İş Yükü) Tablosu Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü Haftalık Ders Saati (Kuramsal) Haftalık Ders Saati (Uygulama) Okuma İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması Sunum Materyal Tasarlama, Uygulama Rapor Hazırlama Sunu Hazırlama Ara sınav ve ara sınava hazırlanma süresi Genel sınava hazırlanma süresi Toplam İş Yükü 150 Toplam İş Yükü/ /30 Dersin AKTS Kredisi 5 4- Workload and ECTS Calculation Activities Number Duration (hour) Total Work Load Course Duration Per Week (Theory) Course Duration Per Week (Practice) Reading Online Research, Library Work Presentation Project Report Preparation Seminar Preparation Midterms ( Study duration ) Final Exam (Study duration) Total Workload 150 Total Workload/ /30 ECTS Credit 5

12 5- Program Çıktıları ile Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi Dersin Öğrenim Program Çıktıları ve İlişki Değerleri Çıktıları DÖÇ PÖÇ 1 PÖÇ 2 PÖÇ 3 PÖÇ 4 PÖÇ 5 PÖÇ 6 PÖÇ 7 PÖÇ 8 PÖÇ 9 PÖÇ 10 DÖÇ 1) DÖÇ 2) DÖÇ 3) DÖÇ 4) DÖÇ 5) DÖÇ 6) DÖÇ 7) DÖÇ 8) DÖÇ 9) DÖÇ 10) *1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek 5- Matrix of the Course Learning Outcomes versus Program Outcomes Learning Outcomes Program Outcomes LO 1) PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO 6 PO 7 PO 8 PO 9 PO 10 LO 2) LO 3) LO 4) LO 5) LO 6) LO 7) LO 8) LO 9) LO 10) *1 Lowest, 2 Low, 3Average, 4 High, 5 Very High

13 ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP) ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU) DERS BİLGİ PAKETİ 1- Ders Bilgileri Dersin Adı ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP) Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS Seviyesi Dersin Dili Dersin Türü Dersin Verilme şekli Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Dersin Sorumlusu Dersin Amacı assssseessorumluso rumlusu(ları)(f) Önlisans Türkçe Zorunlu Yüzyüze Sözlü anlatım, uygulama, laboratuar Öğr.Gör. Barış EMLEK Mahkeme kararları ve bunların içermesi gereken unsurlarla beraber UYAP üzerinden yapılan adli yazışma usulleri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ-*)) 1- UYAP Hakkında Genel Bilgiye sahip olur. 2- UYAP İşletim Planını bilir. 3- UYAP Vatandaş Bilgi Sistemini bilir. 4- UYAP Avukat Bilgi Sistemini bilir 5- UYAP Kurumsal Bilgi Sistemini bilir. 6- UYAP Personel Bilgi Sistemini bilir 7- UYAP SMS Bilgi Sistemini bilir. 8- Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci UYAP'ın işleyişini öğrenir. 9- Sistemi kullanma becerisine sahip olur. 10- UYAP Hakkında Genel Bilgiye sahip olur. Dersin İçeriği Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin tarihçesinin, hedefinin, amacının, aşamalarının ve kapsamının incelendiği bu derste elektronik imzaya, UYAP doküman yönetim sistemine ve UYAP bilgi güvenliğine yer verilmektedir. Ayrıca bu derste UYAP bilgi sistemlerinden vatandaş bilgi sistemi, avukat bilgi sistemi, SMS bilgi sistemi ve kurumsal bilgi sistemine değinilmektedir. Dersin Verilme Şekli Kaynaklar Yüzyüze UYAP sistemi

14 1- Course Information Dersin Adı NATIONAL JUDICIAL NETWORK PROJECT (UYAP) Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS Level Course Language Course Type Mode of Delivery Learning and teaching strategies Pre-License Turkish Compulsory Face to face Oral presentation, practice, laboratory Instructor (s) Course objective Learning Outcomes (LO) Course Content Court decisions and their legal correspondence must contain the elements together via UYAP is intended to provide information about the procedures. 1 - UYAP will have general information about the. 2 - UYAP Operating Plan knows. 3 - UYAP Citizen Information System knows. 4 - UYAP lawyer knows Information System 5 - UYAP Enterprise Information System knows. 6 - UYAP knows Personnel Information System 7 - UYAP SMS Information System knows. 8 - Students who complete the course successfully will learn the operation UYAP. 9 - System will have the ability to use UYAP will have general information about the. History of the National Judiciary Informatics System, target, aim and scope of the stages of electronic signatures are examined in this course, UYAP UYAP information security management system and are included in the document. In addition, information systems course UYAP citizen information system, information system is a lawyer, SMS information system, and enterprise information system are discussed. Granting Course Type Face to Face References UYAP system

15 Haftalık Ders İçeriği: Hafta Konular 1. Hafta UYAP Hakkında Genel Bilgiler 2. Hafta UYAP Mevzuat 3. Hafta UYAP Kullanımı 4. Hafta UYAP Kullanımı 5. Hafta UYAP İşletim Planı 6. Hafta UYAP Birimleri 7. Hafta UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi 8. Hafta UYAP Avukat Bilgi Sistemi 9. Hafta UYAP Kurumsal Bilgi Sistemi 10. Hafta UYAP Personel Bilgi Sistemi 11. Hafta VİZE SINAVI 12. Hafta UYAP SMS Bilgi Sistemi 13. Hafta UYAP Yayınları 14. Hafta Genel Tekrar 15. Hafta FİNAL SINAVI 2- Course Outline Weekly Weeks 1.Week 2.Week 3. Week 4. Week 5. Week 6. Week 7. Week Topics General information about UYAP UYAP- Legislation Use of UYAP Use of UYAP UYAP schedule UYAP units UYAP- Citizen Information System 8. Week UYAP LAwyer Information System 9. Week UYAP Institutional Information System 10. Week UYAP Personnel Information System 11. Week Midterm exam 12. Week UYAP SMS Information System 13. Week UYAP Publications 14. Week General Repeat 15.Week FINAL EXAM

16 3- Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %** Devam - - Laboratuar - - Uygulama 2 - Alan Çalışması - - Derse Özgü Staj (Varsa) - - Ödevler - - Sunum - - Projeler - - Seminer - - Ara Sınavlar 1 40 Genel sınav 1 60 Toplam Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı - - Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı TOPLAM Assesment methods Course activities Number Percentage%* Attendance - - Laboratory - - Application 2 - Field activities - - Specific practical training - - Assignments - - Presentation - - Project - - Seminar - - Midterms 1 40 Final exam 1 60 Total Percentage of semester activities contributing grade succes - - Percentage of final exam contributing grade succes Total 4 100

17 4- AKTS (Öğrenci Toplam İş Yükü) Tablosu Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü Haftalık Ders Saati (Kuramsal) Haftalık Ders Saati (Uygulama) Okuma İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması Sunum Materyal Tasarlama, Uygulama Rapor Hazırlama Sunu Hazırlama Ara sınav ve ara sınava hazırlanma süresi Genel sınava hazırlanma süresi Toplam İş Yükü 60 Toplam İş Yükü/ 30 60/30 Dersin AKTS Kredisi 2 4- Workload and ECTS Calculation Activities Number Duration (hour) Total Work Load Course Duration Per Week (Theory) Course Duration Per Week (Practice) Reading Online Research, Library Work Presentation Project Report Preparation Seminar Preparation Midterms ( Study duration ) Final Exam (Study duration) Total Workload 30 Total Workload/ 30 60/30 ECTS Credit 2

18 5- Program Çıktıları ile Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi Dersin Öğrenim Program Çıktıları ve İlişki Değerleri Çıktıları DÖÇ PÖÇ 1 PÖÇ 2 PÖÇ 3 PÖÇ 4 PÖÇ 5 PÖÇ 6 PÖÇ 7 PÖÇ 8 PÖÇ 9 PÖÇ 10 DÖÇ 1) DÖÇ 2) DÖÇ 3) DÖÇ 4) DÖÇ 5) DÖÇ 6) DÖÇ 7) DÖÇ 8) DÖÇ 9) DÖÇ 10) *1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek 5- Matrix of the Course Learning Outcomes versus Program Outcomes Learning Outcomes Program Outcomes LO PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO 6 PO 7 PO 8 PO 9 PO 10 LO 1) LO 2) LO 3) LO 4) LO 5) LO 6) LO 7) LO 8) LO 9) LO 10) *1 Lowest, 2 Low, 3Average, 4 High, 5 Very High

19 KALEM MEVZUATI (ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU) DERS BİLGİ PAKETİ 1- Ders Bilgileri Dersin Adı KALEM MEVZUATI Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS Seviyesi Dersin Dili Dersin Türü Dersin Verilme şekli Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri ,10 Önlisans Türkçe Zorunlu Yüzyüze Anlatım ve Tartışma, Soru-cevap, fikir üretme, yorum, araştırma ve incelemeye teşvik, örnekler üzerinde çalışma. Dersin Sorumlusu Prof. Dr. Recep AKCAN Dersin Amacı Kalem mevzuatının konusuna giren konularda uygulamada titiz davranma, hata assssseessorumlusyapılmasının önüne geçilmesi amaçlanır.yargı organlarının işlevlerini yerine orumlusu(ları)(f) getirmelerine yardımcı olmak üzere yapılması gereken kalem (yazı işleri) işlemleri ile bu işlemleri yapacak personelin yetki, görev ve sorumlulukları konularının temel esaslarıyla kavranması amaçlanmaktadır. Kalem mevzuatını ve işlemlerini öğrenmesini adalet dairelerinde işlerin yürütülme şeklini öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ-*)) Dersin İçeriği Dersin Verilme Şekli Kaynaklar 1) İdari yargılamada kalem işlemleri konusunda bilgi sahibi olur. 2) Hukuk mahkemelerinde yürütülecek kalem işlemlerinde bilgi sahibi olur. 3) Ceza mahkemelerinde cumhuriyet savcılıklarındaki işlemleri hakkında bilgi sahibi olur. 4) Kalem personelinin görevleri hakkında bilgi sahibi olur. 5) Kalem ve hizmet kavramlarını öğrenir. 6) Kalemlerde yapılacak her türlü yazışmada bilgi sahibi olur. 7) Kalem mevzuatı ile ilgili teorik, pratik sahibi olur. 8) Adalet dairelerinde, infaz işlemleri hakkında bilgi sahibi olur. 9) Adli sicil işlemleri hakkında bilgi sahibi olur. 10) Adalet dairelerinde adli emanet ve arşiv hakkında bilgi sahibi olur. İnfaz işlemleri, Ceza hukuku, Milletlerarası istinabe, Adli yazışmalar, medeni usul hukuku, Tebligat işlemleri, Harçlar Kanunu, Adalet memurlarının görevleri anlatılmaktadır, Adli defter ve yazışmalar, kalem işlemleri, kanun yolu işlemleri, Mahkemede tutulan defterler Yüzyüze Ahmet Uğur Turan, "Kalem Mevzuatı"; Burhan Yaz, " Kalem Mevzuatı ve Adalet Dairelerinin Denetimi".

20 1- Course Information Course Name Code Semester Theory (hours/week) Application (hours/week) Laboratory National (hours/week) Credit ECTS Prequisites Course Language Course Type Mode of Delivery Learning and teaching strategies Instructor (s) Course objective Learning Outcomes (LO) Course Content References ,10 Turkish Compulsory Face to face Lecture, discussion, question-answer, case study, brain storming, problem solving Prof. Dr. Recep AKCAN In practice, rigorous, to act, error made to prevent this course., The functions of the judicial organs, This procedure describes the functions and powers of the officers do, Justice aims to teach the conduct of affairs offices. 1) Administrative proceedings will have information about the process of writing. 2) Registrar will have information about. 3) Criminal courts are knowledgeable about operations. 4) Knowledgeable about, editorial staff duties. 5) Given an overview of the editorial. 6) Have information about, correspondence. 7) Theoretical and practical knowledge about the editorial. 8) Justice apartments are knowledgeable about enforcement actions. 9) Have knowledgeable about execution actions at justice apartments. 10) Have information about the archive and judicial escrow. Executions procedures, criminal law, international rogatory, Judicial correspondence, civil procedure law, notification procedures, Funding Act describes the duties of officers of Justice, Ahmet Uğur Turan, "Kalem Mevzuatı"; Burhan Yaz, " Kalem Mevzuatı ve Adalet Dairelerinin Denetimi". Haftalık Ders İçeriği: Hafta Konular 1. Hafta Kalem mevzuatının temel kavramları anlatılmaktadır. Kalem mevzuatının farklı yargı türleri ile irtibatı ve önemi anlatılmaktadır. 2. Hafta Kalem mevzuatının özellikleri, adalet memurları anlatılmaktadır. Dosyalama ve yazışmalarda uygulanacak esaslar anlatılmaktadır.

21 3. Hafta Savcılık, defter, karton, yazışma usulleri anlatılmaktadır. Ceza mahkemeleri kalem işleri anlatılmaktadır. 4. Hafta Milletlerarası istinabe kuralları anlatılmaktadır. İlamların hazırlanması anlatılmaktadır. 5. Hafta Adli sicil işlemleri anlatılmaktadır. Adli emanet memurluğu anlatılmaktadır. 6. Hafta Mahkemelerde ayniyat işlemleri anlatılmaktadır. Kalem mevzuatına ilişkin adli yargıdaki kurallar ve uygulaması anlatılmaktadır. 7. Hafta Mahkemelerde tutulan defterler anlatılmaktadır. Mahkemelerde tutulan kartonlar anlatılmaktadır. 8. Hafta Hükmün kanun yollarına başvurusunda yapılacak işlemler anlatılmaktadır. İcra mahkemesinde tutulacak defterler anlatılmaktadır. Tebligat işlemleri anlatılmaktadır. 9. Hafta Adalet memurlarının görevleri anlatılmaktadır. İdari yargıdaki kalem mevzuatı ile ilgili mevzuat anlatılmaktadır. 10. Hafta Vize Sınavı 11. Hafta Adalet bakanlığı merkez ve merkez dışındaki kurumlarla ilgili kalem mevzuatına ilişkin kurallar anlatılmaktadır. Yargı harçları anlatılmaktadır. 12. Hafta Anlatılan konular hakkında uygulamanın değerlendirilmesi, Yüksek mahkeme kararlarının tahlili ve çözümlenmesi. Ceza infazlarına ilişkin mevzuat anlatılmaktadır. 13. Hafta Yargıtay hukuk dairelerinin iş bölümü cetveli anlatılmaktadır. Danıştay daireleri iş bölümü cetveli anlatılmaktadır. 14. Hafta Diğer yüksek mahkeme iş bölümü cetveli anlatılmaktadır. Genel olarak defter örnekleri ve yazışmaların önemi anlatılmaktadır. Anlatılan konular hakkında uygulamanın durumu, Yüksek mahkeme kararlarının tahlili ve çözümlenmesi ve tüm konularla ilgili genel değerlendirme yapılmaktadır. 15. Hafta Final 2- Course Outline Weekly Weeks Topics 1. The basic concepts are lectured. Contact with the judiciary and the importance of different types are lectured. 2. Features, justice officials explained. Filing and correspondence principles to be applied are described. 3. Prosecutor ana correspondence, procedures are lectured. Editor of the criminal courts, are lectured. 4. İnternational rogatory. Describes the preparation of court decisions. 5. Criminal record transactions are lectured. Entrusted to the judicial officer. 6. Courts office supply transactions The judiciary and the application of legal rules. 7. Registers kept in the courts are lectured. Described in the documents kept in thecourts. 8. Appeal and the appeal process to be carried out are described. Executive Court describes the books to be kept. Notification procedures are lectured. 9. Duties of officers of justice are lectured. Lectures the administrative judicial legislation. 10. MIDTERM 11. Center of the Ministry of Justice, and describes the rules for off-center institutions. Judicial fees. 12. Topics that are covered on the assessment of the application, Assay and analysis of the high court's decisions, Criminal executions, legislation.

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Temel Hukuk ve İş Hukuku BYA13202 4 4 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir.

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir. Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Fizik I Önkoşul(lar) Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 PAZARLAMA İLKELERİ PZR13251 Güz 3+0 3 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

DERS BĐLGĐ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Laboratuvar (saat/hafta) Laboratory (hour/week) 3 4 3 0 0. Ders (saat/hafta) / Lecture (hour/week)

DERS BĐLGĐ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Laboratuvar (saat/hafta) Laboratory (hour/week) 3 4 3 0 0. Ders (saat/hafta) / Lecture (hour/week) DERS BĐLGĐ FORMU Dersin Adı / Course Name Kentiçi Ulaşım Sistemleri Urban Transportation Systems Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Bahar / Spring Yerel Kredisi / Local Credit AKTS Kredisi /

Detaylı

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER SAYI ISSUE 05 HAZİRAN JUNE 2015 HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER YAYIN SAHİBİ / OWNER Egemenoğlu Hukuk Bürosu Av. Yunus Egemenoğlu SORUMLU MÜDÜR / MANAGER IN CHARGE Egemen Egemenoğlu EDİTÖR / EDITOR Egemen Egemenoğlu

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI, DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI, MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU, AVRUPA

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME

DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME Ön Koşul Dersleri - Dersin

Detaylı

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef

Detaylı

Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu

Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu PART BAŞAK ÇIBIKCI ÖNDER Legal Liability of Data Centers on Data Hosting Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu abstract Nowadays, commercial companies increasingly enter

Detaylı

Ali Kaya RÖPORTAJ. TELEKOM DÜNYASI: UYAP nedir?

Ali Kaya RÖPORTAJ. TELEKOM DÜNYASI: UYAP nedir? RÖPORTAJ Ali Kaya Avrupa birliği hukuk sistemlerinde elektronik adalet uygulamaları konusunda yapılan mukayeseli araştırmalar sonucunda, UYAP ile ülkemizin, yargıda bilişim teknolojilerinin kullanımı alanında

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4 Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008: GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ISBN 978-605-5832-21-6 TESEV YAYINLARI Editörler: Ali Bayramoğlu, Ahmet

Detaylı