SARIIBRAHIMOGLU LAW OFFICE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SARIIBRAHIMOGLU LAW OFFICE"

Transkript

1 TEK SATICININ MÜŞTERİ TAZMİNATI TALEBİ VE MÜŞTERİ TAZMİNATI MİKTARININ HESAPLANMASI Giriş Müşteri tazminatı, kanunlarda henüz düzenlenmemiştir.ancak Yargıtay kararında ve doktrinde, gerekli şartların oluşması halinde, tek satıcıya müşteri tazminatının ödenebileceği kabul edilmiştir. Tek satıcının müşteri tazminatı talebi ile ilgili tespit edilen tek Yargıtay kararı, 19. Hukuk Dairesi nin tarihli, 99/7725E. 2000/3470 K. Sayılı kararıdır.bu kararda konu ile ilgili kısım şu şekildedir: Davacı kar kaybı haricinde DMın müşteri tazminatı olarak davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Tek satıcılık sözleşmesinin haklı nedenle feshi haricinde sözleşmede öngörülen veya makul bir sürede feshi halinde müşteri çevresini kaybeden ve ekonomik bakımdan güç durumda kalan tek satıcının bu nedenle tazminat isteyebileceğine dair yasal bir düzenleme mevcut değildir. Ancak, öğreti ( Tandoğan, Haluk; Borçlar Hukuku, Özel Borç ilişkileri C.I/1 İstanbul 1988, S.59,60;İşgüzar, Hasan; Tek satıcılık sözleşmesi Ankara 1989, S.177; Yavuz, Cevdet: Türk Borçlar Hukuku 1.Cilt İstanbul 1989 S.29; Tekinalp Ünal; Türk Hukukunda Acentanın Portföy Akçası Talebi, Prof. Dr.Ali Bozere Armagan, Ankara 1998, S:17 ) ve uygulamada ( 11.H.D, , 6699/9192 ) bu konuda boşluk bulunduğu portföy tazminatıı istenebileceği kabul edilmektedir. Davacı ilk sözleşmenin yapıldığı tarihinden sözleşmenin feshedildiği tarihine kadar davalı firmanın ürettiği Drager marka tıp ürünlerini Türkiye pazarına tanıtarak bu markanın yayılmasına katkıda bulunmuştur. Bu şekilde müşteri çevresini tamamen veya önemli ölçüde genişleten tek satıcının sözleşmenin haklı bir neden haricinde sona erdirilmesi durumunda tek satıcıya münasip bir tazminat ödenmesi hakkaniyet gereğidir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, tek satıcı tarafından sağlanan müşteri çevresi göz önüne alınarak davacının talep edebileceği müşteri tazminatının miktarı yönünden konusunda uzman bilirkişi kurulundan rapor alınarak varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar vermekten ibarettir. Emsal karar incelendiğinde müşteri tazminatının kabulü için bazı şartların gerçekleşmesi gerektiği görülmektedir.bu şartların bazıları kararın içeriğinden açıkça anlaşılmaktadır.ancak, kararın içeriğinde açıkça yazılı olmamakla birlikte, Yargıtay ın zımni kabulünde olduğu görülen başka şartlar da vardır.açıkça ve zımnen öngörülen şartlar: 1) Taraflar arasında tek satıcılık sözleşmesi olması gerekir.(açık) 2) Tek satıcılık sözleşmesinin, üreticinin haklı bir nedenle sözleşmeyi feshi haricindeki başka bir nedenle sona erdirilmesi gerekir.(açık) 3) Tek satıcının, sözleşmenin ifası sırasında, sözleşmeye konu ürünün markanın yayılmasına katkıda bulunarak, müşteri çevresini oluşturması ve önemli ölçüde geliştirmesi gerekir.(açık)

2 4) Sözleşmenin sona ermesinden sonra, tek satıcı tarafından oluşturulan veya önemli ölçüde geliştirilen müşteri çevresinden üreticinin yararlanmaya devam etmesi gerekir.(zımni) 5) Tek satıcının sözleşme sonrasında, kendisinin oluşturduğu veya önemli ölçüde geliştirdiği müşteri çevresinden artık yararlanamaması gerekir.(açık) Yargıtay ın bu emsal kararında tek satıcıya, münasip bir tazminat ödenmesi kabul edilmiş;ancak, müşteri tazminatı miktarının hangi kriterler esas alınarak hesaplanması gerektiği yönünde bir açıklama yapılmamıştır.nasıl hesaplanması gerektiği yönünde, bu emsal Yargıtay kararının dışında, doktrinde de bazı görüşler savunulmaktadır. 1) Taraflar Arasında Tek Satıcılık Sözleşmesi Olması Gerekir 1.1 Tek satıcılık sözleşmesinin süresinin müşteri tazminatı talebine bir etkisi var mıdır? Yargıtay kararına konu olan olayda sözleşme, 41 yıl devam etmiştir.ancak kararda, sözleşme süresine açık bir atıf yapılarak süreye bağlı bir ilke oluşturulmamıştır.bununla birlikte, müşteri tazminatı talep edebilmek için, tek satıcının müşteri çevresini tamamen veya önemli ölçüde geliştirmesine imkan olmayan sürenin, müşteri tazminatı talebinin reddi için yeterli bir sebep teşkil edeceği iddia edilebilir. Nicholas Koulakis in olayında, ticari ilişki 2005 yılında başlamış olup, 2012ye kadar devam etmiştir ve Koulakis patlayıcı ürünlerin ülkeye tanıtımında ve müşteri çevresinin kazanılmasına tamamen katkıda bulunmuştur. Zımni de olsa süre göz önüne alındığından, ülkede ki satış tutarları da göz önünde bulundurulursa, bu durumla ilgili herhangi bir sıkıntı oluşmayacaktır. Kaldı ki, sözleşmenin süresi kısa olmasına rağmen, tek satıcı öyle bir pazarlama yöntemi uygular ki, kısa bir sürede ürünün ciddi bir müşteri çevresi oluşturulabilir.bu sebeple, bu konuda genel bir ilke oluşturulması doğru değildir. 1.2 Tek satıcılık sözleşmesinde belirli bir bölgede satış tekeli tanındığının mutlaka açıkça belirtilmiş olması gerekir mi? Belirli bir bölgede satış tekelinin tek satıcıya verildiğinin bazı sözleşmelerde açıkça yazılmadığı, bazı sözleşmelerde ise, tek satıcının belirli bir bölgede satış tekeli olmadığına ilişkin düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Sözleşme bu şekilde düzenlenmesine rağmen, uygulamada, tek satıcının belirli bir bölgede yoğun olarak tek başına faaliyette bulunduğu görülebilmektedir.

3 Bu gibi durumlarda sözleşme lafsının mı, yoksa fiili durumun mu dikkate alınacağı konusunda Yargıtay kararında bir açıklık yoktur. Ancak anılan karardaki gerekçe ile, Türkiye pazarına tanıtarak bu markanın yayılmasına katkıda bulunmuştur. Bu şekilde müşteri çevresini tamamen veya önemli ölçüde genişleten tek satıcının sözleşmenin haklı bir neden haricinde sona erdirilmesi durumunda tek satıcıya münasip bir tazminat ödenmesi hakkaniyet gereğidir denilerek, bölgede satış tekeli verildiği yazılı olmasa veya aksine hükümler bulunsa dahi, müşteri tazminatına hükmedilebileceği, kabul edilmiştir. Bu konuda da bir sıkıntı yaşanmayacaktır çünkü yazılı olarak kararlaştırılmasa da, Orıca- Nıtro şirketinin ürünlerini sadece Nıcholas Koulakis, Yunan ve Balkan pazarına tanıtarak büyük bir müşteri çevresi oluşturmuştur. 1.3 Tek satıcılık sözleşmesinin diğer tarafı mutlaka üretici mi olmalıdır? Yargıtay ın kararındaki ilkeler göz önüne alındığında, esas olan hususun, tek satıcının yarattığı müşteri çevresinden yararlanılmaya devam edilmesi olduğu görülecektir.bu anlamda dolaylı olsa bile, müşteri çevresinde her halükarda yararlanacağı açıktır. Çünkü, tek satıcının oluşturduğu veya geliştirdiği müşteri çevresine üreticinin ürettiği ürünler satılmaya devam edilecektir.bu sebeple, tek satıcının müşteri tazminatı talebinin öncelikle üreticiye yöneltilmesi daha uygun olacaktır. Olayımızda, tek satıcılık sözleşmesinin diğer tarafı üretici Orica-Nıtrodur ve sebep gösterilmeksizin feshedilen sözleşme sonrası Nıcholas Koulakis in oluşturduğu Pazar dan üretici firma halen yararlanmaktadır. 1.4 Tek satıcılık sözleşmesinin süreç içinde süresinin uzatılmış olması veya ayrı sözleşme maddeleri ile yedine sözleşme yapılmak suretiyle yenilenmiş olması müşteri tazminatı talebini olumsuz etkiler mi? Yargıtay ın kararında bu soru ile ilgili açık bir cevap bulunmamaktadır. Ancak, Yargıtay ın kararında, davacının (tek satıcının) ilk sözleşmesinin yapıldığı tarihinden sözleşmenin feshedildiği tarihine kadar davalı firmanın ürettiği ürünlerin Türkiye pazarına tanıtarak bu markaların yayılmasına katkıda bulunduğu belirtilmektedir. Eğer bu anlayışımız doğru ise, Yargıtay a göre, tek satıcılık sözleşmesinin süreç içinde uzatılmasının veya sözleşme hükümleri ile yenilenmesinin müşteri tazminatı talebine etkisi yoktur.

4 Tek satıcılık sözleşmesine konu olan bölgenin değiştirilmiş veya daraltılmış olması müşteri tazminatı talebine olumsuz hiçbir etkisi olmamalıdır.tek satıcının önemli ölçüde geliştirdiği bütün müşteri çevresi için (diğer şartlarda mevcutsa) müşteri tazminatı talep edebilmelidir. Olayımızda, ticari ilişki , , yılları arasında sözleşme içeriği aynı kalmak kaydıyla uzatılmıştır. Anılan nedenlerle müşteri tazminatı talebine sözleşmenin uzatılması herhangi bir etki etmeyecektir.ayrıca tek satıcılık bölgesi daraltılmamış aksine, müşteri çevresinin gün geçtikçe genişlemesi ile Balkan ülkelerine de distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.bu durumda da bir sıkıntı gözükmemektedir 1.5 Müşteri tazminatı talep edilmesi için ürünün mü yoksa ürünün markasının mı Türkiye pazarında tanıtılması gerekir? Yargıtay ın kararı dikkatle incelendiğinde, bu kararda hangi unsurun soruya cevap verebileceği görülmektedir.ürünün markasının tanıtılması, müşteri tazminatı talebi bakımından öne çıkan unsurdur. Genellikle, ürün ile markanın zaten özdeşleşmiş olacağı, ürünün markadan bağımsız düşünmenin pek mümkün olamayacağı, dolayısı ile bu yöndeki bir tartışmanın gereksiz olacağı ileri sürülebilecekse de, Yargıtay ın markanın tanıtılması ile ilgili bu kararının başka sonuçları kendiliğinden doğuracağı kanaatindeyim. Zira, müşteri tazminatı talebi için, ürüne kıyasen markanın tanıtılmış olmasına ağırlık verilirse, bu hususun iki sonucu olacaktır. Bunlardan birincisi, tek satıcılık sözleşmesi sona erdiğinde tek satıcılık sözleşmesine konu olan ürünün müşteri çevresinden sözleşmeye konu olan ürünü artık üretmediği için yararlanamayacaksa, tek satıcının da üreticiden herhangi bir müşteri tazminatı talep etmemesi gerekir. Örneğin, Bosh marka çamaşır makinesi için tek satıcılık sözleşmesi yapılmış olsun, sözleşme sona erdikten sonra üretici, Bosh marka buzdolabı üretimine geçerse, Bosh markasının müşteri çevresi oluştuğundan, bu çevreden yararlanmaya devam edecektir. Bu bağlamda, Bosh markasına bağlı müşteri çevresini geliştiren tek satıcının, müşteri tazminatı talep etme hakkı diğer şartlarda mevcutsa olmalıdır. Olayımızda,Orica-Nıtro sadece patlayıcı madde üreten bir şirkettir.sözleşmenin sona ermesinden sonra yine aynı ürün için müşteri çevresinde yararlanmaktadır.(sözleşmenin feshedilme sebebi de zaten artık tek satıcya ihtiyacı olmadığı içindir.) Eğer Orica-Nıtro başka bir ürünü için yine aynı müşteri çevresinden yararlanırsa, bu durumda da müşteri tazminatından yararlanılabilir. Şirketin Yunanistan daki faaliyetleri takip edilmelidir.

5 Yargıtay kararına uygun olarak, Nıcholas Koulakis Patlayıcı maddeyi değil, patlayıcı madde üreten Orica-Nıtroyu yunan ve balkan pazarına tanıtmıştır. 1.6 Tek satıcılık sözleşmesinde ürün satışı ile ilgili reklam ve satışı arttırıcı promosyon faaliyetlerinin masraflarının kimin tarafından ödeneceği, ürünün satışı ile ilgili risklerin kimin üzerinde olduğu ve ürünün pazarlama yönteminin kime ait olduğuna dair sözleşmede hükümlerin bulunması, tazminat talebini etkiler mi? Yargıtay ın kararında bu konularla ilgili herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.buna karşılık, müşteri tazminatına hak kazanabilmek için tek satıcılık Sözleşmesi nin içeriği veya sözleşmenin uygulanma şekli son derece önemlidir.çünkü, ürünün satış ile ilgili reklam ve promosyon faaliyetleri ve satış stratejileri gibi unsurlar, müşteri çevresini kimin oluşturduğu veya geliştirdiği sorusunu da cevaplayacaktır. Tek satıcılık sözleşmesine konu edilen ürünün satışı ile ilgili ticari riskin kimin üzerinde olduğu hususu, tek başına müşteri tazminatı talebini olumsuz etkilememektedir.çünkü, müşteri tazminatına talep hakkını doğuran en önemli hususlardan birisi, tek satıcının sözleşmesini ifası sırasında müşteri çevresi oluşturması veya geliştirmesidir.ürünün satış maliyeti, pazarlama masrafları gibi ticari riskleri üretici üzerinde olabilir, ancak tek satıcı ürünün pazarlanmasına, fikri veya stratejik olarak öyle katkılarda bulunabilir ki, tek satıcının faaliyetleri müşteri çevresinin oluşmasının en önemli sebepleri olabilir. Ayrıca, sözleşmede tek satıcının oluşturacağı tüm pazarlama stratejilerinin üreticinin onayına tabi olsa bile, pazarlama stratejisinin tek satıcı tarafından oluşturulduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini de unutmamak gerekir. Sonuç olarak; tek satıcının sözleşmenin ifası sırasında müşteri çevresi oluşturduğu veya geliştirdiğinin kabul edilmesi için, tek satıcının; - ya ürünün pazarlama stratejisini oluşturmuş veya oluşumuna katkıda bulunmuş olması; - ya da pazarlama masraflarını veya ürünün satışı ile ilgili ticari riskleri tamamen veya oransal olarak üstlenmiş olması gerekmektedir. Tek satıcı statüsündeki Nicholas Koulakis, hem pazarlama masraflarına üstlenmiş hemde Yunan ve Balkan pazarındaki müşteri çevresini Orica-Nıtro için kullanarak, tamamiyle pazarlama stratejisini oluşturmuştur. 2) Tek Satıcılık Sözleşmesinin, Üreticinin Haklı Bir Nedenle Sözleşmeyi Feshi Haricindeki Başka Bir Nedenle Sona Erdirilmesi Gerekir.(Açık) Nicholas Koulakis in distribütörlük sözleşmesi haklı bir sebep gösterilmeksizin feshedilmiştir.yazılı bir beyan ile sözleşme şartları yerine getirilerek 3 ay sonra sözleşmenin feshedilmiş sayılacağı belirtilmiş olup, son yılları arası geçerli sayılan sözleşme 14 Şubatta feshedilmiş sayılmıştır.burada da bi sıkıntı yaşanmayacaktır.

6 3) Tek Satıcının, Sözleşmenin İfası Sırasında, Sözleşmeye Konu Ürünün Markanın Yayılmasına Katkıda Bulunarak, Müşteri Çevresini Oluşturması Ve Önemli Ölçüde Geliştirmesi Gerekir.(Açık) 3.1 Her ürünün markası ile ilgili müşteri çevresi oluşturulabilir mi? Müşteri çevresinin oluştuğunun kabulü için ürünün ne tür bir özelliği olması gerekir? Sürekli tüketilen temizlik malzemeleri, gıda vs gibi ürünler ile ilgili satın alma tekrarının bulunduğu tartışmalı değildir.bu gibi ürünlerde satın alma tekrarının kısa sürelerde gerçekleştiği de tartışmasızdır. Ancak otomobil,mobilya,beyaz eşya vs gibi ürünlerde de satın alma tekrarının olduğu, ancak alma tekrarının uzun sürelerde gerçekleştiği de bilinmektedir. Şu halde, markaya bağlı müşteri çevresinin oluşturulduğu veya geliştirildiğinin kabul edilebilmesi için, markasının kullanıldığı ürünün tekrar satın alınma özelliğine sahip olmasının zorunlu olmadığı, tek sefer satın alınma özelliği taşıyan ürünler bakımından da müşteri çevresinin oluşturulabileceği görülmektedir. Bu durumda olayımızda, patlayıcı madde ürünler için geniş hatta sıfırdan müşteri çevresi oluşturulmuştur. Patlayıcı madde, hem satın alma tekrarı bakımından, hem de satın alma tekrarının kısa sürelerde gerçekleşmesi bakımdan tanıtımı, izni ve satımı zor olan bir üründür.bu zorluklara rağmen Nicholas Koulakis, ürünü aynı kişiler satmamış olsa bile kısa aralıklarla satarak hem büyük bir gelir elde etmiş hem de müşteri çevresini sıfırdan geniş bir pazara dönüştürmüştür. 4) Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonra, Tek Satıcı Tarafından Oluşturulan Veya Önemli Ölçüde Geliştirilen Müşteri Çevresinden Üreticinin Yararlanmaya Devam Etmesi Gerekir.(Zımni) Olayımızda zaten, üreticinin sözleşmeyi feshetme amacı distribütörü yani Nicholas Koulakis i aradan çıkartarak, oluşmuş pazardan aracı olmadan yararlanmak istemesidir. 5) Tek Satıcının Sözleşme Sonrasında, Kendisinin Oluşturduğu Veya Önemli Ölçüde Geliştirdiği Müşteri Çevresinden Artık Yararlanamaması Gerekir.(Açık) Yargıtay kararında da, müşteri tazminatı talep edilebilmesi için, tek satıcının oluşturduğu veya geliştirdiği müşteri çevresini kaybetmesi gerektiği anlamına gelen ifadeler kullanılmıştır. Olayımızda, müşteri çevresi kazanılmasında araç olarak kullanılan madde patlayıcı maddelerdir.sözleşmenin feshinden sonra Nıcholas Koulakis satımı zaten zor şartlara bağlanmış bu maddeyi, hem sözleşme geçersiz olduğundan, hem de müşteri çevresini

7 kaybettiğinden distribütörlüğünü yapamayacaktır. Bu durumda artık oluşan müşteri çevresinden yararlanması söz konusu olamaz. 6) Tek Satıcıya Müşteri Tazminatı Ödenmesinin Hakkaniyete Uygun Olması, Ayrı Bir Şart Olarak Kabul Edilmeli Midir? Yargıtay ın anılan emsal kararında; Tek satıcılık sözleşmesinin haklı nedenle feshi haricinde sözleşmede öngörülen veya makul bir sürede feshi halinde müşteri çevresini kaybeden ve ekonomik bakımdan güç durumda kalan tek satıcının bu nedenle tazminat isteyebileceğine dair yasal bir düzenleme mevcut değildir. Ancak, öğreti de ve uygulamada ( 11.H.D, , 6699/9192 ) bu konuda boşluk bulunduğu portföy tazminatıı istenebileceği kabul edilmektedir. Davacı ilk sözleşmenin yapıldığı tarihinden sözleşmenin feshedildiği tarihine kadar davalı firmanın ürettiği Drager marka tıp ürünlerini Türkiye pazarına tanıtarak bu markanın yayılmasına katkıda bulunmuştur. Bu şekilde müşteri çevresini tamamen veya önemli ölçüde genişleten tek satıcının sözleşmenin haklı bir neden haricinde sona erdirilmesi durumunda tek satıcıya münasip bir tazminat ödenmesi hakkaniyet gereğidir. Zira, tek satıcıya müşteri tazminatı ödenmesindeki ana ilke, sözleşme sonrasında üreticinin tek satıcının oluşturduğu veya önemli ölçüde geliştirdiği müşteri çevresinden yararlanmaya devam etmesidir. Tek satıcı güçlü bir mali yapıya sahip olabilir, sözleşmenin sona ermesi sonucu ekonomik bakımdan güç durumda kalmaz ise, kendisine müşteri tazminatı ödenmeyeceğinin kabul edilmesi, hem Yargıtay kararında bahsi geçen hakkaniyete, hem de hukuk kurarları ile bağdaşmayacaktır. Kaldı ki, olayımızda Nicholas Koulakis in mali durumdan bir güçlük yaşamayacağı ortadadır. Ancak bu tazminatın veriliş amacı hukukun yerine getirilmesidir, sırf tazminat talep eden varlıklı diye aksi halde bir karar Anayasaya da aykırı olacaktır. 7) Müşteri Çevresinin Oluşumuna Ve Gelişimine, Satılan Ürünler İçin Satış Sonrasında Verilen Hizmetlerin Katkısı Var Mıdır? Müşteri çevresinin oluşumuna veya gelişimine katkı eden unsurlar - Ürünün satışı ile ilgili faaliyetler( satış organizasyonunun kurulması ve genişletilmesi, yeterli stoklama, satış stratejileri, reklam ve tanıtım faaliyetleri vs.) - Ürünün fiyatı - Ürünün kalitesi - Ürünün marka gücü

8 - Ürünün satış sonrası hizmetleri Ürünün satışı ile ilgili olan faaliyetler genellikle tek satıcı tarafından yapılan faaliyetlerdir. Üreticinin bu faaliyetlere katkısı olması da doğaldır. Böyle bir durumda, müşteri tazminatı hesabı yapılırken, müşteri çevresinin oluşumuna veya gelişimine üreticinin katkısı dikkate alınmalıdır. Ürünün fiyatı ve kalitesinin katkısı olduğunu kabul etmek gerekirse de, bunların müşteri tazminatı hesabında dikkate alınacak kadar önemli unsurlar olmadığı ileri sürülebilir.zira, ürünün satışı ile ilgili faaliyetler olmasa bu özelliklerin tek başına müşteri çevresi oluşturması veya geliştirmesi mümkün olmayacaktır. Ürünün marka gücü ise, ancak ürünün satış faaliyetleri ve özellikle ürünün tanıtımı ile gündeme gelen bir unsurdur ve tek başına müşteri çevresi oluşturması pek muhtemel değildir. 8) Müşteri Tazminatı Talebi Hangi Aşamada Talep Edilebilir Ve Müşteri Tazminatı Talebinde Uygulanacak Zamanaşımının Süresi Ne Olmalıdır? Üreticinin sözleşme sonrasında tek satıcı tarafından oluşturulan veya geliştirilen müşteri çevresinden yararlanmaya devam ettiği tespit edilmediği sürece, diğer şartlar gerçekleşmiş olsa bile, talep edilebilir bir müşteri tazminatından bahsedilemeyecektir. BK 125. maddesi uyarınca, Kanunda ayrıca düzenleme bulunmadığı sürece her dava 10 yıl zamanaşımı süresine tabi olduğundan, müşteri tazminatı bakımından da bu genel prensipten ayrılmaya olanak olmadığı kanaatindeyim Olayımızda sözleşme 14 Şubat 2012 de feshedilmiş sayılmıştır bu sebeple de zamanaşımı sıkıntısı bulunmamaktadır.

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

Arş. Gör. Sevil DOĞAN *

Arş. Gör. Sevil DOĞAN * Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi 781 H TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ARD ETKİSİ Arş. Gör. Sevil DOĞAN * I. GİRİŞ Hukuk düzeninde sona erme ya da sürenin dolması sonucu bir hukuk işlemin ortadan kalkması, belirtilen

Detaylı

BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL

BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL A- GĐRĐŞ VE KAVRAM Đş sözleşmesinin belirli süreli yada belirsiz süreli olmasının uygulanacak bazı hükümlerin tespiti bakımından büyük önemi vardır. Hemen belirtmek

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

İKALE VE ALTERNATİF BİR ÖNERİ OLARAK SULH SÖZLEŞMESİ

İKALE VE ALTERNATİF BİR ÖNERİ OLARAK SULH SÖZLEŞMESİ ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI cilt: 27 sayı: 3 MAYIS 2013 İKALE VE ALTERNATİF BİR ÖNERİ OLARAK SULH SÖZLEŞMESİ Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul Galatasaray

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI A. Eda MANAV GİRİŞ İş hukukunda rekabet yasağı, iş sözleşmesi devam ederken ve iş sözleşmesi sona erdikten sonra rekabet etmeme borcu olarak

Detaylı

I. İŞ GÜVENCESİ BAĞLAMINDA İŞLETME İŞYERİ VEYA İŞİN GEREKLERİ NEDENİYLE FESİH KAVRAMI

I. İŞ GÜVENCESİ BAĞLAMINDA İŞLETME İŞYERİ VEYA İŞİN GEREKLERİ NEDENİYLE FESİH KAVRAMI İŞ GÜVENCESİ BAĞLAMINDA İŞLETME İŞYERİ VEYA İŞİN GEREKLERİ NEDENİYLE FESİH KAVRAMI Öcal Kemal EVREN ** Öz 4857 sayılı İş Yasası nın 18-21 inci maddelerinde düzenlenen iş güvencesi düzenekleriyle işçinin

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

Yetki Belgesinin T S Yürürlük Başlang ç Tarihinden Daha Sonra Alınması

Yetki Belgesinin T S Yürürlük Başlang ç Tarihinden Daha Sonra Alınması Av. Mesut ULUSOY MESS Hukuk Müşaviri Yetki Belgesinin T S Yürürlük Başlang ç Tarihinden Daha Sonra Alınması GİRİŞ Toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilmek için, öncelikle toplu iş sözleşmesi tarafı olacakların

Detaylı

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU Fatih BİLGİLİ* Türkiye de markalarla ilgili

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA CAN ŞAFAK Kısmi süreli çalışma, tarihsel kökleri bakımından genel olarak iş sürelerinin sınırlandırılması ve kadının çalışma hayatına atılması

Detaylı

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları CAN ŞAFAK Birleşik Metal-İş Sendikası Toplu Sözleşme Uzmanı DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK GİRİ Ticarette mal veya hizmet sunan kişiler bu edimlerinin karşılığını peşin olarak alabilecekleri gibi belirli bir vadeye de bağlayabilirler. Böyle durumlarda alacaklı borçlunun ödeme gücü konusunda

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.100 (ebk m.84) ün Mahsup Kuralına 1253 TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME A Research Related to the Rule of Deduction according

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI

MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞI... 3 III. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞININ KANUNA GÖRE BELİRLENMESİ... 6 A. Ölen Eşin Mirasçılarının

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi

Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi Ercüment ÖZKARACA Özet: İş sözleşmesinin yaşlılık aylığına

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMESĐNDEN YARARLANAMAYACAK ĐŞÇĐLER Yrd.Doç.Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. GĐRĐŞ Sendikaların doğup güç kazanmasıyla, işçiler, toplu iş sözleşmesi yapma hakkını

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI

6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI 6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI Muhittin ASTARLI * ÖZET 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

İŞYERİ DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

İŞYERİ DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı İş Hukuku ve Sosyal Güvelik Hukuku Bilim Dalı İŞYERİ DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Detaylı

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. GENEL AÇIKLAMA Yukarıdaki III no.lu kısımda ölen kişiye ait vergisel yükümlülüklerin neler olduğu ve mirasçılar tarafından bu yükümlülüklerin

Detaylı

Ş. Esra BASKAN * Dr., Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Ş. Esra BASKAN * Dr., Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖLÜMÜN HİZMET SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ VE YENİ BİR TAZMİNAT: ÖLÜM TAZMİNATI THE EFFECT OF DEATH TO LABOUR CONTRACT ACCORDING TO TURKISH CODE OF OBLIGATIONS

Detaylı