1. Okulun Temelleri 2. Akademik Program. 3. Veli-Okul İletişimi 4. Okula Geliş Gidişler. 5. İletişim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Okulun Temelleri 2. Akademik Program. 3. Veli-Okul İletişimi 4. Okula Geliş Gidişler. 5. İletişim"

Transkript

1 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

2 İÇİNDEKİLER 1. Okulun Temelleri 2. Akademik Program 1-4. Sınıflar 5-8.Sınıflar Uygulamalı Dersler Programları Ölçme Değerlendirme Rehberlik 3. Veli-Okul İletişimi 4. Okula Geliş Gidişler Tören sonrası çıkışlar (PAM) 5. İletişim Telefon Zinciri Acil Durumlarda İletişim 6. Yemek 7. Okulda Para 8. Güvenlik 9. Okul Kıyafetleri 10. Kayıp Eşya 11. Kişisel Eşyalar 12. Servisler Servis İçinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 13. Okul Aile Birliği 14. Sağlık ve Güvenlik Yangında Acil Durum Depremde Acil Durum İçme Suyu Yemek Temizlik Sağlık 15. Kayıt Kabul 16. Kayıt Yenileme 17. Velilerimizin Sorumlulukları 18. Öğrencilerimizin Sorumlulukları 19. Akademik Kadro 20. İdari Personel 21. Günlük Akış Çizelgesi

3 1. OKULUN TEMELLERİ Sainte Pulchérie Öğretim Eğitim ve Sağlık Vakfı; Atatürk ilke ve devrimlerinin aydınlattığı demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti nde, evrensel ve çağdaş değerleri savunan ve küresel toplum için rol modeli oluşturan bir eğitim kurumudur. Özel Yeni Nesil 2000 İlkokulu ve Ortaokulu Misyonu Çocukların içindeki potansiyelin açığa çıkması için uygun eğitim ve öğrenme ortamı sunarak, çağın gelişim hızına uygun, teknolojiyi rahatlıkla kullanabilen, yenilikleri takip eden, yeteneklerinin farkına varıp bu yöndeki bireysel çabaları desteklenen, yaptığı tüm okul çalışmalarından zevk alan, yaşayan değerleri benimseyen ve okula mutlu gelen çocuklar yetiştirmek. Özel Yeni Nesil 2000 İlkokulu ve Ortaokulu nda Eğitim Anlayışı Genel ilkemiz, her öğrencinin bireysel farklılıklarını göz önüne alarak bütün gelişim alanlarında kendi bireysel çizgisine uygun olarak ilerlemesini sağlamaktır. Demokratik, tutarlı, disiplinli ve paylaşımcı bir anlayışla, çağdaş bir yönetim sergileyerek; Öğrencilerimizin; - Etkin ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmasında onlara rehberlik etmek, - Sosyal çevresindeki tüm varlıklara durumlara ve olaylara karşı duyarlılık geliştirici etkinlikler gerçekleştirmek, - Paylaşımcılığa ve işbirliği ile çalışmaya yönelten yöntemler kullanmak, - Estetik algılarının gelişmesi ve beslenmesi için onlara zengin ortamlar sağlamak, - Bilgiye ulaşmayı ve özümlemeyi öğrenmelerini sağlamak, - Yaratıcı, sorgulayıcı, pratik ve stratejik düşünme becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlara ulaşırken okul - aile işbirliğinin de önemi göz önünde bulundurularak kurum aile işbirliği ilkesiyle çalışılmaktadır. VAKIF YÖNETİM KURULU Faruk CENGİÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ALP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet CENGİÇ Muhasip üye Aydan VOLKAN Üye Selim CENGİÇ Üye Ekin CENGİÇ Vakıf Koordinatörü MÜTEVELLİ HEYETİ Faruk CENGİÇ Kurucu Üye Vakıf Başkanı Ahmet ALP Kurucu Üye Vakıf Başkan Yardımcısı Aydan VOLKAN Seçilmiş Üye Selim CENGİÇ Seçilmiş Üye Mehmet CENGİÇ Seçilmiş Üye H. Mina AKCEN Seçilmiş Üye M. Alexandre Abellan Doğal Üye Orhan AKŞAHİN Doğal Üye

4 2. AKADEMİK PROGRAM 1-4.Sınıflar Okulumuzdaki bütün dersler Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programları ile tam bir uyum içerisindedir. Eğitim programı, özellikle keşfetme ve öğrenme süreçlerine önem verir. Günlük bilgiler ve gerçek yaşam deneyimleri sınıflarda kullanılan araçlardır. Okuma yazma ve kavrama, Matematik ve Fen ile tamamlanmıştır. Öğretmenler, öğretim programı standartlarına uygunluğu sağlamak için çocukların yetenek düzeylerine en uygun yöntem ve malzemelerle birlikte çalışırlar. Üniteler, planlar, günlük dersler ve değerlendirmeler öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşması amacıyla tasarlanmıştır. Fransızca Programı (1-4) Fransızca programının hedefi, Fransızca da beceri ve akıcılık geliştirmeyi ikinci dile yönelik empati ve merak yaratarak çocukların bu dili kullanarak kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır. Fransızca Programında yer alan etkinlikler, çocuklarımızın gelişim düzeyi, yaşları ve bilgilerine göre düzenlenmektedir Sınıflar Özel Yeni Nesil 2000 İlkokulu ve Ortaokulu, 5-8. sınıflarında her dersin uzmanı öğretmenler ile geniş bir akademik program sunar. Türkçe Programı Türkçenin doğru ve uygun kullanımı, programın önemli hedeflerinden biridir. Yaratıcılıklarını ve bakış açılarını geliştirmek üzere öğrenciler projeler ve çalışmalar yürütür, kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmeyi öğrenirler. Matematik Programı Matematik programında öğrenciler örüntüleri ve ilişkileri açıklamayı, problemleri anlayıp çözmeyi, zihinde ve kâğıt üzerinde doğru hesap yapmayı, tahmin yürütüp ölçüm yapmayı, sayısal, geometrik, grafik, istatistikî ve cebirsel ifadeleri yorumlayıp aktarmayı öğrenirler. Sosyal Bilgiler Programı Sosyal Bilgiler programı tarih, coğrafya, ekonomi ve çevre bilimleri disiplinlerinden yararlanır. Fen ve Teknoloji Program, bilim tarihi, doğa, bilimsel uygulamalar ve bunların çevre üzerindeki etkileri üzerine odaklanır. Öğrencilere deney tasarlama ve yürütme, bilgileri ve bulguları ortaya koyma, bilimsel düşünme becerisi ve sorun çözme teknikleri geliştirme fırsatları tanır. Fransızca Programı (5-8.Sınıflar) Amacımız, öğrencilerimizin Fransızca yı daha akıcı ve doğru kullanarak yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını sağlamaktır. Program, 4 dil becerilerinin (okuma-anlama-dinleme ve yazma ) geliştirilmesi üzerine odaklanır. Öğrenciler, okuduklarını daha iyi anlamalarına ve yorumlamalarına yardımcı olacak çeşitli beceriler edinirler. Uygulamalı Dersler Programları (1 8. Sınıflar) Beden Eğitimi Programı (1 8) Beden Eğitimi dersleri, öğrencilerin çeşitli bedensel etkinliklerde ve spor dallarında temel becerileri kazanmalarını hedefler. Öğrencilerimiz ayrıca fiziksel zindeliklerini artırır, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda spor dallarına yönlendirilirler.

5 Müzik Programı (1-8) Müzik programı, öğrencileri bir müzik aleti çalmaya ve onların çeşitli müzik türlerine ilişkin bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlar. Öğrenciler solo ya da toplu halde enstrüman çalma çalışmaları yoluyla müzikal yeteneklerini geliştirirler. Görsel Sanatlar Dersi Programı (1-8) Öğrencilere yaratıcılıklarını, düşüncelerini ve çözümleme becerilerini güçlendiren sanat yapıtları üretme fırsatları tanınır. Öğrenciler, iki ve üç boyutlu tekniklerden yararlanarak belirlenen konuyla ilgili çalışmalar yaparlar. Eğitim Teknolojileri Öğrencilerimiz, Internet kullanımı, kelime işlem çalışmaları, elektronik tablo, çoklu ortam sunumları hazırlama gibi çeşitli teknoloji becerileri edinirler. Öğrencilerimiz, teknoloji sayesinde alternatif bir anlatım yolu geliştirirler. Düşüncelerini çoklu ortamlarda ortaya koyup iletebilir, başkaları tarafından kullanılabilecek kaynaklar tasarlayabilirler. Modern Yabancı Diller Programı: İngilizce İlkokul 4. sınıftan itibaren ana dillerinin ve Fransızca nın yanı sıra, öğrencilere üçüncü dil olarak, İngilizce öğrenme seçeneği sunulur. Öğrenciler, çeşitli yazılı ve sözlü materyallerin işlenmesi ve kullanılması yoluyla okuma, yazma, konuşma ve dinlemeyi kapsayan dört dil becerisine ilişkin temel düzeyde yetkinlik kazanırlar. Ölçme ve Değerlendirme Öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte, öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımı, gözlem yapma, araştırma-inceleme, bilimsel düşünme, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme ve benzeri birçok gözleme dayalı öğrenci etkinliğine de değerlendirmede yer verilir. Sınavlar Sınıf ve branş öğretmenleri, yazılı ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken, ölçme ve değerlendirme genel esaslarını, öğretim yılı başında ders programına uygun olarak hazırlanan yıllık ders planlarındaki amaç ve konularını göz önünde bulundururlar. 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda sınav yapılmaz. Sınava Katılmayanlar Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, ödev veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli çocuğunun özrünü en geç üç gün içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Performans/Proje Ödev Teslimi Performans görevi; öğretmenin işlenen konu ile ilgili uygun bulduğu ve önceden yönergesini verdiği çalışmalardan oluşur. Her dönemde her dersten en az bir performans görevi verilir, ayrıca notla değerlendirilir. Proje ve performans görevlerini yaparken, yönergeleri dikkatle okumaları ve uygulamaları gerekmektedir. Aileler gerekli durumlarda destek verebilirler ancak bu destek sadece yönlendirme şeklinde olmalıdır. Proje/performans görevini zamanında teslim etmeyen öğrenciler değerlendirme notu (Getirmedi) olarak kabul edilecektir. Yönetmeliğin ek 1, 38. maddesi uygulanır. G

6 Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) Sınıf içi etkinliklerinin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip, sunulan öğrenci ürün dosyasıdır. Bu çalışma öğrenci ve öğretmen için bir değerlendirme yöntemidir. Ders Yılı Sonunda Başarı İlk ve Ortaokul kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki yarıyıl notunun aritmetik ortalaması bütün derslerden 2'den aşağı olamaz. Ders yılı sonunda başarısız dersi veya dersleri olan öğrencilerin durumu şube öğretmenler kurulunda görüşülür. Her yarıyıl sonunda karne ile birlikte ayrıntılı gelişim raporuyla da sürece ilişkin bilgi sahibi olabilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte değerlendirebileceğiniz bu raporlar It s Learning sistemiyle sizlere iletilecektir. Rehberlik Okulumuzun Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, anaokulu, ilkokul, ortaokul son sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin gelişim dönemlerine uygun olarak kendilerini tanımalarına, sağlıklı bir öz benlik geliştirmelerine, kişiler arası ilişkilerde sorun çözme becerileri kazanmalarına, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını planlayan rehberlik servisinin okul yaşamı içersindeki önemli hizmetlerinden biri de öğrenci, veli, idare ve öğretmen arasındaki iletişimin sağlıklı yürümesi için destek vermektir. Rehberlik servisi ile yapılacak görüşmeler önceden randevu alınarak belirlenmektedir. 3. VELİ-OKUL İLETİŞİMİ Özel Yeni Nesil 2000 İlkokulu ve Ortaokulu nda okul-aile iletişimi eğitim misyonunun önemli bir parçasıdır. Tüm sınıflarımız randevu alınarak ailelerimizin ve ziyaretçilerimizin katılımına açıktır. Öğretmenlerle görüşmek isteyen velilerin önceden belirlenmiş görüşme saatlerini dikkate alarak iletişime geçmeleri gerekmektedir. Karşılama Masası: Okul girişinde bulunan karşılama masası herhangi bir bilgi veya yönlendirme için size yardımcı olur. Genel Veli Toplantıları: Her akademik yılda, iki toplantı yapılır. Genel işleyişin, paylaşımların yanında genel değerlendirmenin yapıldığı toplantı tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Birinci Bireysel Toplantı : 08 Kasım 2014 İkinci Bireysel Toplantı : 28 Mart 2015 Bireysel veli/öğretmen görüşmeleri: Her dönem en az bir kez olmak üzere düzenlenir. Bu görüşmelere ait zaman çizelgesi sınıf ve branş öğretmenleri tarafından bildirilecektir. 5-8.sınıf bireysel toplantılarına arzu eden öğrenci de katılabilecektir. Öğretmen-Öğrenci Veli Görüşmeleri (Portfolyo Sunumu): 2.yarıyıl da öğrenci-veli-öğretmen (portfolyo) toplantısı yapılacaktır. Bu görüşmelere ait zaman çizelgesi tarafınıza bildirilecektir. Belirtilen görüşme saatinde okula çocuğunuzla birlikte gelerek görüşme sonunda okuldan yine birlikte ayrılmanız planlanmıştır. Diğer görüşmelerin aksamaması açısından, verilen saatlere uyulması önemlidir. E-posta: Size ulaştırmak istediğimiz önemli ve genel duyurular için kullandığımız bir iletişim yoludur.

7 SMS: Önemli duyurular size SMS yolu ile hatırlatılır. Internet sitesi: adresinde yer alan internet sitemiz, güncellenen en son haberlerle hizmetinizdedir. It s Learning Portalı: adresinden ulaşabileceğiniz Eğitim Portalı ile öğretmen-veli-öğrenci eğitim süreçlerini yakından takip edebilirsiniz Veli El Kitabı: Gerekli durumlarda güncellenmiş haliyle internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Veli Seminerleri: Okulumuzun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından sizlerin ihtiyacını duyduğunuz konular göz önünde bulundurularak düzenlenen seminerlerimizdir. Akademik Takvim ve Çizelgeler: Akademik takvim okul etkinliklerinin, belirli gün ve haftaların, gezilerin, duyuruların, sınavların, performans ve proje görevlerinin işlendiği takvimdir. Çizelgeler gün içindeki rutin akışı gösterir. Okul çalışma takvimi, okul haftalık ders giriş ve çıkış saatleri ve öğrenci etkinlikleri konusunda okul yönetimi, öğrenciler yararına değişiklikler yapabilir. Okul bu konudaki değişiklikleri velilere bildirir. Yıllık: Okul yıllığı, her sene öğrencilerimizin ve okul kadrosunun tamamının resimleri, etkinlikleri ve çalışmalarının yer alacağı şekilde hazırlanır. Önemli Not: Güncel iletişim bilgilerinin okula bildirilmesi büyük önem taşımaktadır. Adres ve telefon değişikliklerinizin okula bildirilmesi konusunda lütfen hassasiyet gösteriniz. 4. OKULA GELİŞ GİDİŞLER Bütün İlkokul ve Ortaokul öğrencileri saat 8.30 da okulda olmak zorundadırlar. Okulumuzdan ayrılış saat dir. Çocuklarını almak için okula erken gelen velilerimizin, öğrencilerin dikkatlerini dağıttıkları için, sınıfların önlerinde ve koridorlarda beklemeleri uygun değildir. Velilerimiz, ana kapıdaki karşılama masası önünde öğrencileri almak için bekleyebilirler. Sabahları kendi araçları ile gelen öğrencilerin derse geç kalmamaları gerekmektedir. Derse geç kalan öğrenciler, ders bitimine kadar danışmada bekletilirler. Okula gelmeyen öğrencinin gelmeme nedeni o gün içinde sınıf öğretmenine ya da İdari Ofise bildirilmelidir. Geç gelen öğrenciler geç kâğıdı alarak bir sonraki derse girerler. 3 geç kâğıt alımı, yarım gün devamsızlığı olarak işlenir. Çocuğunuzun yakalandığı tüm çocuk hastalıkları ve/veya bulaşıcı hastalıklar, veli tarafından hemen okul yönetimine bildirilmelidir. Çocuğunuz, okula döndüğünde beraberinde mutlaka doktor raporu getirmelidir. Mazereti nedeniyle okuldan ayrılan öğrenci ailesinden izin kâğıdı getirmelidir. Lütfen devamsızlık durumunda sabah arasında okulu arayarak bilgi veriniz. Tel: (212) Faks: (212) e-posta:

8 Törenlerde, tören bitimine kadar öğrencilerin okuldan alınmaması; doktor randevularının da okul saatleri dışında olmasına özen gösterilmesi önemlidir. Tören Sonrası Çıkışlar (Okul Dışında) Okul dışında yapılan genel törenler sonrası öğrenciler sadece velilerine teslim edilir. Eğer sizin dışınızda, çocuğunuz sizin uygun gördüğünüz bir başkası tarafından alınacaksa veya kendi başına dönecekse gösteri öncesi mutlaka öğrenci velisi tarafından yazılıp imzalanmış, durumu bildiren bir dilekçeyi idari ofise e- mail, faks yoluyla ya da elden ulaştırınız. 5. İLETİŞİM Telefon Zinciri Acil durumlarda kullanmak, okulun velilere ulaşmasını sağlamak üzere düzenlenen telefon zincirleri her sınıfın veli iletişim bilgilerini içerir. Acil Durumlarda İletişim Okul saatleri içerisinde olacak bir deprem veya başka bir felaket durumunda eğer yakın bir konumdaysanız okula ulaşmaya çalışınız. Okula ulaşamıyorsanız, çocuklarınızın okulda güvende olmaları için her şeyi yapacağımızdan lütfen emin olunuz. En uygun zamanda telefon, web sitesine mesaj yerleştirme, SMS mesajı gibi iletişim kanalları kullanılarak sizlerle iletişim kurulmaya çalışılacak ve çocuğunuzun güvenli bir şekilde size teslim edilmesi sağlanacaktır. Tatillerde ve karlı günlerde televizyon ve radyodan okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamaları dinleyiniz. Gerekli durumlarda, okul Aile Telefon Zincirini başlatacaktır. 6. YEMEK Anaokulu, İlkokul, Ortaokul sonuna kadar yemek hizmeti eğitim ile birlikte ele alınan, Özel Yeni Nesil 2000 Okulları misyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle zorunludur ve yemek seçiminde özel tercihler ve menüler uygulanmaz. Okulumuzun yemek hizmeti ISO ve TSE standartları belgelerine sahip firmanın, deneyimli beslenme uzmanı ve öğrencilerimizin isteklerini göz önünde bulunduran görevli öğretmenlerimiz tarafından onların günlük beslenme ve kalori ihtiyaçlarına göre hazırlanmaktadır. Okulun ilk haftalarında yapılan menüler taslak listelerdir. Bu listeler gözlemlerimiz ve gelen öneriler doğrultusunda ikinci haftadan itibaren yeniden şekillenir ve gerekli değişiklikler yapılır. Öğrencilerimizin sağlıklı, dengeli beslenmeleri ve büyümeleri için okulumuzda sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere üç öğün yemek verilmektedir. 7. OKULDA PARA Normal şartlarda çocukların okula para getirmemeleri gerekmektedir. Çocuklar yalnızca Okul İdaresinin herhangi bir etkinlik için belirlediği tutarı (kitap fuarı, kermesler vs.) getirebilirler. Çocuklarla okula para gönderildiğinde kapalı zarf içinde ve tutar belirtilerek gönderilmelidir. Eğer çocuğunuzun parayı güvenli bir şekilde taşıyamayacağını düşünüyorsanız lütfen parayı İdari Ofise teslim ediniz.

9 8. GÜVENLİK Özel Yeni Nesil 2000 Okulları olarak kapımız veli ve misafirlerimize her zaman açıktır. Güvenlik nedeniyle, velilerin ve velilerce görevlendirilen kişilerin öğrencileri okuldan almak için ya da başka bir amaçla okulu ziyaretleri sırasında fotoğraflı bir kimlik göstermek zorundadırlar. 9. OKUL KIYAFETLERİ Öğrenciler Spor Etkinlikleri ve Beden Eğitimi derslerinin bulunduğu günler okul eşofmanı, Çarşamba günleri serbest kıyafet, onun dışında okul forması giyerler. Resmi törenlerde gömlek-etek ve pantolonlarıyla gelmeleri gerekmektedir. Okul Formaları Forma satışları bu yıl anlaşma yaptığımız Didi Tekstil (Hacı Mansur Sk. Aycibin Pasajı No: 5/38 Nişantaşı ) tarafından yapılmaktadır. Okul kıyafetlerini temin edebilmeniz için sipariş vermeniz gerekmektedir. Ortaokul Kıyafetleri Kız öğrenciler Lacivert etek, polo yaka beyaz t-shirt, önden fermuarlı lacivert sweatshirt, Arzu edenler için uzun kollu, polo yaka beyaz t-shirt Erkek Öğrenciler Lacivert pantolon, polo yaka beyaz t-shirt, önden fermuarlı lacivert sweatshirt, Arzu edenler için uzun kollu, polo yaka beyaz t-shirt Tüm sınıflarda okul eşofman takımı kullanılacaktır. Okulda Kıyafet Kuralları Öğrenciler kıyafetlerine uygun spor ayakkabı giyebilirler. Ancak, 5-8.sınıflarda sade ayakkabılar seçilmelidir. Öğrencilerin saçları derli toplu olmalı, uzun saçlı öğrencilerin saçları toka ile toplanmalı, ancak toka seçiminde lastik veya sade toka tercih edilmeli, mandal tokalar kullanılmamalıdır. 5-8.sınıf kız öğrencileri pudra, fondöten, göz kalemi, oje, tırnak cilası, parfüm kullanmayacaklardır. Israrı halinde durum önce veliye, daha sonra Öğrenci Davranış Değerlendirme Kuruluna iletilecektir. Öğrenciler Spor Etkinlikleri -Beden Eğitimi -Dans derslerinin bulunduğu günlerde okul eşofmanı, diğer günlerde okul forması giyerler. Resmi törenlerde gömlek-etek ve pantolonlarıyla gelirler. Çarşamba günü serbest kıyafet günüdür. Sınıfların Spor Etkinlik Günleri Sınıflar Salı günleri ; sınıflar PERŞEMBE günleri spor kıyafetleri ile okula geleceklerdir.

10 10. KAYIP EŞYA Öğrencilerimizin kişisel eşyalarını (üniforma, kırtasiye malzemesi, kitap ve defterler) kolay tanıyabilmeleri ve bulabilmeleri için üzerlerine mutlaka adlarını yazmaları gerekmektedir. Özellikle kıyafetlerin içinde bulunan etikete tükenmez kalem veya başka bir yöntemle bilgilerin yazılması önemlidir. Öğretmenlerinin ödünç verdiği ders kitapları öğrencilerimizin sorumluluğundadır. Kitabın kaybolması ya da zarar görmesi durumunda yenisini alarak bölüme teslim edilmesi gerekmektedir. 11. KİŞİSEL EŞYALAR Okula getirilen tüm eşyaların sorumluluğu öğrencilere aittir. Okula nelerin getirilip, nelerin getirilemeyeceğinin ayrımına varmak öğrencilerin sorumluluğunun bir parçasıdır. Okula getirilen cep telefonlarının kapalı tutulması ve sınıflara getirilmemesi önemlidir. Bu kurallara uyulmaması halinde cep telefonu öğretmen tarafından alınacak ve idari ofiste velisi teslim alana kadar tutulacaktır. Israrı halinde yönetim tarafından dönem sonuna kadar alıkonulacaktır. Kamera veya fotoğraf makinesi gezi duyurusunda belirtilmiş ise getirilebilir. (Kameralı cep telefonu bu kapsam içinde değildir) Değerli eşyalar arasında kabul edilen kişisel müzik çalarlar, yalnızca teneffüs süreleri içerisinde kullanılabilir. 12. SERVİSLER Servisler, özel bir şirket (GÜRSEL TURİZM) tarafından işletilmektedir. Servislerde çocuklarımızın rahat inip-binmeleri ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla hostesler bulunmaktadır. Tüm araçlarda öğrencilerimizin yolculuk sırasında güvenlikleri için kullanacakları emniyet kemeri ve telefon bulunmaktadır. Servisle gelen öğrencilerimiz zamanında okula gelebilmeleri için velilerimizin çocuklarını saatinde hazır bulundurmaları ve servisleri bekletmemeleri de önem taşımaktadır. Sabahları servis kullanmayacak öğrencilerin velileri, şoförleri mutlaka bir gece önce veya servis alım saatinden 30 dakika önce bilgilendirmelidir. Çocuğunuz okuldan sizin tarafınızdan veya sizin uygun gördüğünüz bir başkası tarafından alınacaksa ve servis aracını kullanmayacaksa/değiştirecekse, aynı gün lütfen saat e kadar öğrenci velisi tarafından yazılıp imzalanmış, durumu bildiren bir dilekçeyi idari ofise , faks yoluyla ya da elden ulaştırınız. Öğrencilerin Servis İçinde Dikkat Etmesi Gereken Kurallar Servis aracı hareket halinde iken mutlaka emniyet kemeri takılır. Takılmaması durumunda söz konusu öğrenci üç kez uyarılır ve sonra konu servis firması tarafından okula bir rapor ile bildirilir. Yaşanmış çeşitli tecrübelerden dolayı araç seyir halinde iken öğrencilerin yiyecek ve içecek tüketimine ve sakız çiğnemesine izin verilmez. Kalem ve benzeri sivri uçlu malzemeler kullandırılmaz. Servis araçlarında başkasını rahatsız edecek ve güvenliği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulmaz. (bağırmak, el şakası yapmak, yüksek sesle konuşmak, kavga etmek, kol veya başı dışarıya çıkartmak, kolçaklara oturmak, ayakta durmak, kapı ile oynamak vb.) Zorunlu bir sebep olmadıkça, öğrenci alma/bırakma noktaları dışında yollarda durulmaz. Öğrenci servis kurallarına uymadığında öğretmenini ya da hostes tarafından uyarılır. Olumsuz davranışlar devam ettiğinde Okul Davranış Değerlendirme Komitesi tarafından veli aranarak bilgilendirilir. Veliler istek ve şikâyetlerini sürücü ya da hosteslere değil, Okul İdaresine yazılı olarak iletmelidirler.

11 13. OKUL AİLE BİRLİĞİ Özel Yeni Nesil 2000 İlkokulu ve Ortaokulu Aile Birliği okul ile aileler arasında iletişimi geliştirerek, okul sorunları ile ilgili tartışmalarda, sosyal ve kültürel etkinliklerde okul ve aileyi bir araya getirmek için bir araç olarak kurulmuştur. OAB okulun tüm velilerinden ve öğretmenlerinden oluşur ve bir Yönetim Kurulu vardır. Bu gruplar Özel Yeni Nesil 2000 İlkokulu ve Ortaokulu ile ortak çalışırlar. Yönetim Kurulu her eğitim yılı başlangıcında Yeni Nesil 2000 Okulları velileri tarafından bir yıllık bir dönem için seçilir. 14. SAĞLIK VE GÜVENLİK Yangında Acil Durum Kuralları: Yangın Sırasında: 1. Sakin olunuz. 2. Yangın alarmını işitince boşaltma planına uygun olarak binayı terk ediniz. 3. Bir alanda yangını ilk fark eden kişi siz iseniz, yüksek sesle "...'de YANGIN VAR" diye bağırınız ve yangın alarm düğmesine basınız. 4. Dumanlı bir alandan geçmek zorunda iseniz, mümkünse ıslak bir bezle ağzınızı kapatınız ve hızla yere yakın bir biçimde o bölgeyi terk ediniz. 5. Yangını kendinizin söndürebileceğinize inanıyorsanız 3 numaralı önlemi uyguladıktan sonra yangın söndürücüyü kullanınız. 6. Size verilen komutlara uyunuz ve kişisel eşyalarınızı almak için binaya dönmeyiniz. 7. Asansörleri kullanmayınız. 8. İstendiğinde yangını söndürmeye yardım etmek için hazır olunuz. Yangın Sonrasında: 1. Kendinizin veya arkadaşınızın yaralanıp yaralanmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde ilk yardım talep ediniz. 2. Bina dışında bekleyiniz. 3. Okul yöneticilerinin verdiği talimatlara uyunuz. Deprem Acil Durum Kuralları Deprem Sırasında: 1. Sakin olunuz. 2. Bina içerisinde iseniz, camlardan uzak durarak bir masa veya sandalye altına girin. Başkalarına da aynı şeyi yapmalarını söyleyiniz. 3. Bina dışında iseniz, binalardan, ağaçlardan telefon ve elektrik hatlarından uzak durunuz. 4. Çevre yolunda iseniz köprü ve üst geçitlerden uzak durunuz. Araba içinde iseniz, arabanızı binalardan ve elektrik hatlarından uzak, güvenli bir yere park ediniz. Arabanın içinde kalınız. 5. Asansörde iseniz hareket etmeyiniz. Asansörün amaçlanan kata gelmesini bekleyiniz. Asansörler hidrolik enerji ile çalıştığından en kötü koşullarda bile otomatik olarak en alt kata normal bir hızla inecektir. Depremden Sonra: 1. Öğrencilerin boşaltma planına uygun olarak sakin bir şekilde binayı terk etmeleri sağlanır. 2. Öğrenciler yerlere düşmüş eşyaların üzerinde yürümemeleri için yönlendirilir. 3. Öğrencilerin yaralanıp yaralanmadığını kontrol ederek gereken durumda ilk yardım uygulanır.

12 4. Asansörleri kullandırılmaz. 5. Acil durumlar dışında telefonlar kullanılmaz. 6. Elektrikler kapatılır. 7. Gaz veya su kaçağı olmadığını kontrol edilir. İçme Suyu Binamızda öğrencilerimizin günlük içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için su sebilleri bulunmakta ve bu sebiller 2 ayda bir dezenfekte edilmektedir. Ayrıca sebillerden ve musluklardan akan şehir şebeke sularından alınan örnekler rutin aralıklarla tahlile gönderilir. Yemek Okulumuzda prosedür olarak her gün yenen yemeklerden örnek alınmakta ve herhangi bir sağlık duruma karşı en az 24 saat saklanmaktadır. Temizlik Hizmetleri Okulumuzda hijyene yönelik kontroller titizlikle yapılır. Her akşam, okul genel temizliği bittikten sonra elle tutulan tüm bölgeler (merdiven tırabzanları, kapı kolları, elektrik düğmeleri, musluklar, klozet kapakları, vb.) dezenfekte edilmektedir. Her yıl okul bahçe ve binalarına yılda 4 kez (dönem başlarında) olmak üzere, özel bir firma tarafından ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapılmaktadır. Sağlık Okulumuzda yaşanabilecek acil sağlık durumlarında öğrencilerimiz ilkyardım eğitimi almış öğretmenlerimizin kontrolünde olur. Gerekiyorsa velisi aranır ve verilen bilgiler doğrultusunda tercih edilen hastaneye götürülür. Aksi takdirde en yakın devlet hastanesine (İstinye Devlet Hastanesi veya Balta Limanı Kemik Hastanesi) ulaştırılır. 15. KAYIT KABUL Özel Yeni Nesil 2000 İlkokulu ve Ortaokulu, Anaokulu 3, 4 ve 5 yaş ile İlkokul 1. sınıflarına, tespit edilen kontenjan dâhilinde, aday tanıma yöntemi ile sınıflara ve ortaokula yazılı, sözlü sınavlar ve rehberlik görüşmeleri sonucunda öğrenci alınmaktadır. Kayıt Kabul için okulu arayarak aşağıda belirtilen kişilerle görüşünüz: Ayşın ÜRKMEZ / İdari İşler Bölümü Asistanı Tel : (212) Faks: (212) e-posta: 16. KAYIT YENİLEME Okulumuzda bir üst sınıfa geçen öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri her yıl mayıs ayı içinde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır. Kayıt yenileme Mayıs ayı içinde tamamlanır. Muhasebe Bölümü tarafından takip edilen kayıt yenileme işlemi mali ve idari kayıttan oluşur. Kayıt yenileme ile ilgili gerekli bilgiler Nisan ayı içinde velilerimize ulaştırılır. Kayıt Yenileme için okulu arayarak aşağıda belirtilen kişilerle görüşünüz: Selcan İLGÜN / Muhasebe Bölümü ve Kayıt Yenileme Tel : (212) Faks: (212) e-posta:

13 17. ÖZEL YENİ NESİL 2000 İLKOKULU VE ORTAOKULU VELİLERİNİN SORUMLULUKLARI Öğrencinin sağlık, disiplin ve devam durumu ile yakından ilgilenmek, okulu bilgilendirmek. Okula belirlenen kıyafetle gelmesini denetlemek. Okul içi ve dışı eğitim-öğretim işlerinin sağlıklı ve etkili yürütülmesi için, kurum, idareci ve öğretmen saygınlığını korumaya özen göstermek ve bunu çocuklarına aşılamak. Öğrenci velisi olarak, arzu ettiğinde, eğitim yılında çocuğunun sınıfına randevu alarak sınıf/ders öğretmeninin planladığı biçimde uymak şartıyla katılmak. Kuruma karşı her konuda dürüst davranmak. Öğrencinin okul demirbaş eşya ve araç gerecine zarar verdiği takdirde ödemek. Öğrencinin sınıfını, servisini ve eğitim ortamını paylaştığı diğer arkadaşlarının öğrenme haklarına zarar verdiği tespit edildiğinde okul ile işbirliği yaparak sorunu çözümlemek. Her yıl tespit edilen okul ücretini, okulun belirlemiş olduğu kayıt takvimine göre ödemeyi ve öğrencinin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli evrakları Kayıt Kabul Birimine teslim etmeyi, aksi halde yerine başka öğrenci alınacağını bilmek. 18. ÖZEL YENİ NESİL 2000 İLKOKULU VE ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUKLARI Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine, toplum kurallarına ve geleneklerine uymak. Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalmak, korumak ve kollamak. Dürüst ve onurlu olmak, kendine ve arkadaşlarına saygılı duymak. Okul kural ve geleneklerini anlamak ve uygulamak. Öğretmenlerine, idarecilere ve çalışanlara saygılı olmak ve onlara ait alanlara izinsiz girmemek. Davranışlarıyla çevresine örnek olmak. Derslere zamanında gelmek. Verilen ödevleri ve çalışmaları zamanında yapmak Derste, başka bir dersin hazırlığını yapmamak. Sınıf düzenini bozacak davranışlarda bulunmamak, (Derslerle ilgili malzemeyi getirmemek, sakız çiğnemek vb ) Bütün ödevleri ve projeleri zamanında sunmak. Kılık-kıyafet düzenine uymak. Okulda cep telefonu kullanmamak. Öğrenciler yanında cep telefonu getirebilir ancak okul aktiviteleri sırasında kullanılmamalıdır. El konulmuş bir cep telefonu, öğrenci velisi tarafından geri alınana kadar idari ofiste tutulacaktır. Okulda bulunması uygun görülmeyen maddeleri okula getirmemek. ( Su tabancası, koku bombası gibi.) Ders sırasında sınıftan çıkma talebinde bulunmamak. Mazereti nedeniyle okuldan ayrılan öğrenci ailesinden izin kâğıdı getirmelidir. Resmi doktor raporlarını 3 gün içinde idari ofise teslim etmek. Öğrenciler MEB Kararlarına ve Disiplin yönetmeliğine uymalıdır.

14 19. AKADEMİK KADRO EKİN CENGİÇ VAKIF KOORDİNATÖRÜ ORHAN AKŞAHİN İLKOKUL - ORTAOKUL MÜDÜRÜ ŞÜKRAN YOLAÇAN 1A SINIF ÖĞRETMENİ NURHAN SÖNMEZ 2A SINIF ÖĞRETMENİ RAHŞAN ARMAN 2B SINIF ÖĞRETMENİ NAZAN YILDIRIM 3A SINIF ÖĞRETMENİ SALİHA DİLEK KUMKAPI 3B SINIF ÖĞRETMENİ MÜNEVVER CANBULAT 4A SINIF ÖĞRETMENİ SEVİM DÜLDÜL YABANCI DİLLER BÖLÜM BŞK NATALİ NALCI KÖŞKER FRANSIZCA ÖĞRETMENİ GAYE ACAR FRANSIZCA ÖĞRETMENİ CECILE VAILLANT FRANSIZCA ÖĞRETMENİ MIASSA MEKIRECHE FRANSIZCA ÖĞRETMENİ BETÜL ÜLGEN FRANSIZCA ÖĞRETMENİ SABİNE BUCHMANN FRANSIZCA ÖĞRETMENİ ARANZAZU CANO OJEA İSPANYOLCA ÖĞRETMENİ GÜLCAN ÖZCAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ILGIN KOZAN FRANSIZCA DRAMA ÖĞRETMENİ ÇİĞDEM ÇUBUKÇU FRANSIZCA ÖĞRETMENİ HASAN CANBULAT MATEMATİK ÖĞRETMENİ İLKAY KILIÇ MATEMATİK ÖĞRETMENİ SEMRA TINAZ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ M.KADİR MİDİLLİÇ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ASLI ÇEKİÇ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ İSA PAK DİN KÜLT. VE AHL. BİLG. ÖĞRT. ORAL ÜNLÜ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ NİLGÜN ÖCALIR MÜZİK ÖĞRETMENİ ÇİĞDEM AFYÜK BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ MEHMET GÜL BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ SERENAT AZAK BALE VE MODERN DANS ÖĞRT. YAKUP ERTURAN SATRANÇ ÖĞRETMENİ AYŞEN ŞİMŞEK REHBERLİK ÖĞRETMENİ

15 20. İDARİ VE YARDIMCI PERSONELİMİZ AYŞIN ÜRKMEZ İDARİ İŞLER BÖLÜM ASİSTANI LİDYA BOHÇACIOĞLU SOSYAL ETKİNLİKLER KOORD. SELCAN İLGÜN MUHASEBE VE KAYIT BÖLÜMÜ ÖZGÜR AYDOĞAN DANIŞMA/SANTRAL HÜSEYİN ER TEKNİSYEN MUSTAFA AYDIN YARDIMCI PERSONEL TEMİZLİK İŞLERİ SİBEL TOPRAK YARDIMCI PERSONEL TEMİZLİK İŞLERİ SEVİL AĞZIAÇIK YARDIMCI PERSONEL TEMİZLİK İŞLERİ 21.GÜNLÜK AKIŞ ÇİZELGESİ İLKOKUL ORTAOKUL Hazırlık-Okuma Saati ders Kahvaltı- dinlenme ders Dinlenme ders Dinlenme ders YEMEK (İLKOKUL) ders YEMEK (ORTAOKUL) Dinlenme ders Dinlenme ders Kahvaltı-Dinlenme ders

16

İTA OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI

İTA OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI İTA OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI İçindekiler Hoş Geldiniz 1. Okulumuzun Temelleri Misyonumuz ve Amaçlarımız 2. Eğitim Felsefemiz Eğitim Yaklaşımımız Günlük Zaman Çizelgemiz Dil Eğitimimiz Psikolojik

Detaylı

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz...

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz... ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz...2 1.Okulun Temelleri...4 Vizyonumuz Misyonumuz...6 Felsefe...7 İlkeler...7 2. Okulla İlgili Genel Bilgiler...8

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

www.fatihkoleji.k12.tr

www.fatihkoleji.k12.tr www.fatihkoleji.k12.tr İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İzmir Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İzmir Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İzmir Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZGÖRÜMÜZ İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nın Vizyonu; bilgiye erişme becerisine sahip, verimli ve etkin

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI www.fatihkoleji.com İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI ÖZGÖRÜMÜZ İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nın vizyonu; bilgiye erişme becerisine sahip, verimli ve etkin çalışma alışkanlığı

Detaylı

VELİ KURUMSAL İŞLEYİŞ BİLGİ KİTAPÇIĞI

VELİ KURUMSAL İŞLEYİŞ BİLGİ KİTAPÇIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu VELİ KURUMSAL İŞLEYİŞ BİLGİ KİTAPÇIĞI ÖZGÖRÜMÜZ İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nın vizyonu; bilgiye erişme becerisine sahip, verimli ve etkin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlk ve Ortaokulları Veli-Öğrenci El Kitabı 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A - GİRİŞ. 1. Yerleşke Haritası 2. Özel Başkent Okullarının Tarihçesi 3.Okulun Adresi ve İletişim Bilgileri

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni El Kitabı IAEK ELC Revizyon : a Tarih: 10 Şubat 2014 1 Işıkkent Hakkında VİZYON, MİSYON VE EĞİTİM FELSEFESİ Vizyon Daha iyi

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

TARİHÇEMİZ EĞİTİM POLİTİKAMIZ

TARİHÇEMİZ EĞİTİM POLİTİKAMIZ 0 TARİHÇEMİZ Özel Anakent Okulları Egitim-Öğretim hayatına 1986 yılında Anadolu Lisesi statüsünde Anakent Koleji olarak başladı. Okulun kurucuları, ikisi de matematikçi ve dershaneci olan Mahmut Gökşen

Detaylı

ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI

ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI İçindekiler Sayfa No. Sunuş ve Hoşgeldiniz 2 1. Felsefemiz ve Misyonumuz 3 2. Okulumuzun Eğitim Programı 3 3. İkinci Dil Edinim Süreci 4. Branş

Detaylı

Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Eðitim: Eyüboðlu

Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Eðitim: Eyüboðlu Geri dönüþümlü kaðýt 2 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Ýçindekiler BÖLÜM I. YAPILANMA SAYFA 1. Ýletiþim Bilgileri.................................................4 2. Kurum Vizyon ve Misyonu..........................................5

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları Anaokulları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2014-2015

Anabilim Eğitim Kurumları Anaokulları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2014-2015 Anabilim Eğitim Kurumları Anaokulları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2014-2015 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI Sayfa 1 İÇİNDEKİLER KURUM PROFİLİ.... 3 İLKOKUL-ORTAOKUL-ANADOLU LİSESİ.4-7 VİZYON...5 MİSYON.. 5 ANABİLİM AKROSTİŞİ......5

Detaylı

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK 2014-2015 FİHRİST I. 2014-2015 DERS YILI TAKVİMİ II. ROBERT LİSESİNİN AMAÇLARI III. ROBERT LİSESİNİN TEMEL

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI 1 IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 EĞİTİM FELSEFEMİZ... 2 HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ... 3 GÜNLÜK-HAFTALIK PROGRAM... 4 AKADEMİK TAKVİM... 5 AKADEMİK

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI. (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER

TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI. (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER 1. Genel kurallar 2. Öğrencilerin Olumsuz Davranışlarının giderilmesi 3. Derslik kuralları 4. Sınav Kuralları 5. Kıyafet Kuralları

Detaylı