İçindekiler BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 2 Madde 1- Amaç... 2 Madde 2- Kapsam... 2 Madde 3- Dayanak... 2 Madde 4- Tanımlar...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler BÖLÜM 1... 2 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 2 Madde 1- Amaç... 2 Madde 2- Kapsam... 2 Madde 3- Dayanak... 2 Madde 4- Tanımlar..."

Transkript

1

2 İçindekiler BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 2 Madde 1- Amaç... 2 Madde 2- Kapsam... 2 Madde 3- Dayanak... 2 Madde 4- Tanımlar... 3 Madde 5- Hedefler... 3 BÖLÜM Madde 6- Açık ve Uzaktan Eğitim Bileşenlerinin Adı ve Tanımı... 4 BÖLÜM Kalite ve Akreditasyon Yapılmasına Ait Tanımlar Madde 7- Kalite ve Akreditasyon İşlemlerinin Düzenlenmesi Tablo 1- Açık ve Uzaktan Eğitim Bileşenlerinin Akreditasyon Puantajı

3 BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu yönetmeliğin amacı; açık ve uzaktan eğitim hizmetlerinin tanım ve standartlarının, yönetim ve koordinasyon hizmetlerinin, içerik hazırlama, tasarım, sunum ve sistem yönetim hizmetlerinin, sınav ve diğer ölçme değerlendirme hizmetlerinin, teorik/pratik eğitim ve bilimsel faaliyetlerin, hizmet kalite standartlarına göre ölçme değerlendirme sisteminin, geliştirilen hizmetlerde kredi puantaj sisteminin tanımlanmasıdır. Hizmetlerin gerçekleşmesi, kredi puantaj sistemi ve kalite denetim kriterlerine göre yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir; eğitim ve bilimsel çalışma hizmetlerini iyileştirmek ise kaliteyi ve verimi teşvik etmektir. Madde 2- Kapsam Bu yönetmelik üniversitelerin ve ileri teknoloji enstitülerinin açık ve uzaktan eğitim hizmeti veren birimlerini, bu birimlerde görevli olan teknik, idari, akademik ve ilgili mevzuatlarına göre görevlendirilen personelleri kapsar. Madde 3- Dayanak Bu Yönerge, 6111 sayılı Kanun un değiştirdiği 2547 sayılı Kanun un 46. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 2

4 Madde 4- Tanımlar Bu yönetmelikte geçen; a) Üniversite; ilgili üniversiteyi, b) Rektör; ilgili yükseköğretim kurumu rektörünü, c) Ders materyalleri; uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik olarak kullanılan basılı veya elektronik ortamda saklanan her türlü fikrî mülkiyete konu eserleri, d) Hizmeti sunan ilgili birim; uzaktan eğitim faaliyetini sürdüren yükseköğretim kurumunu, e) Eğitimi sürdüren ilgili birim; uzaktan eğitim faaliyeti için bilimsel içeriği ve öğretim elemanını tedarik eden yükseköğretim kurumunu, f) Yönetim kurulu; hizmeti sunan ilgili birim yönetim kurulunu, g) Hizmeti sunan ilgili birim; açık ve uzaktan eğitim faaliyetini sürdüren yükseköğretim kurumunu, h) Eğitimi sürdüren ilgili birim; açık ve uzaktan eğitim faaliyeti için bilimsel içeriği ve öğretim elemanını tedarik eden yükseköğretim kurumunu, i) İlgili birim ita amiri; hizmeti sunan veya eğitimi sürdüren yükseköğretim kurumunun en üst idari amirini, j) İlgili birim yönetim kurulu; hizmeti sunan veya eğitimi sürdüren yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunu, k) Yayın komisyonu; ilgili üniversitenin açık ve uzaktan eğitim faaliyetleri yapan birimlerinin yönetim kurulunu tanımlar. Madde 5- Hedefler Yönetmeliğe göre düzenlenecek konular: a) Geliştirilen hizmetler, hizmetlerin tanımları ve puantajı. b) Kalite ve akreditasyon sistemine ilişkin esas ve tanımlar. 3

5 BÖLÜM 2 Madde 6- Açık ve Uzaktan Eğitim Bileşenlerinin Adı ve Tanımı Açık ve uzaktan eğitim hizmeti verilmesinde kullanılabilecek materyal, metot ve yöntemlerin tanımı aşağıdaki gibidir: 6.1. Asenkron Eğitim Materyalleri: Öğrencilerin canlı ders dışında kullanabilecekleri eğitim materyalleridir Player: Ders materyallerinin öğrenciye sunulmasında kullanılan etkileşimli arayüzdür. Öğrencinin ders materyali üzerinde kontrol sağlaması amacı ile tasarlanmıştır. Not al, kısa yol erişim, arama, tartışma, soru sorma ve görüş bildirme gibi özellikleri vardır. Player içinde birçok eğitim materyali tipi sunulabilir Kişisel Öğrenim Seti: Öğrenci odaklı geliştirilen ders materyalidir. Öğretim görevlisinden alınan ders notu yeniden kurgulanarak öğretici, takip edilebilir ve ilgiyi arttırıcı biçimde organize edilir. Ders notları sorularla, illüstrasyonlarla, oyunlarla, uygulamalarla, video-belgesellerle, animasyonlarla, röportajlarla zenginleştirilmiş ders materyali hâline dönüştürülür Belgesel Video: Ders materyali, konu bazlı ve tematik olarak yeniden tasarlanır. Ders materyalinin zamanı ve mekânı belgesele taşınır Yerinde Ders: Ders anlatımı, yerinde çekim yapılarak işlenir. Bilginin ait olduğu mekânın ve zamanın izlerini öğrencinin görmesi amaçlanır E-kitap: Ders materyalinin sade bir formatta, redaksiyondan geçmiş bir şekilde öğrenciye sunulmasıdır. Ders notunun ham hâline en yakın üründür Oyun Simülasyon: Pratiğe yönelik ders konuları oyun ve simülasyon ile işlenir. Örneğin deprem konusunda metin, interaktif uygulamaya dönüştürülür Ders Sunuları: Canlı dersler anında, öğretim üyelerinin kullandıkları PowerPoint sunu dosyalarıdır. Bu sunular, işlenecek konularla ilgili genel çerçeveyi belirleyen dokümanlardır. 4

6 6.2. Çağrı Merkezi: Öğrencinin sunulan hizmet ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerine cevap verir. Hizmetlerle ilgili talepleri karşılayarak problemleri çözmeyi amaçlar Çevrimdışı Çözüm Masası: Anlık olarak çözülemeyen problemlerin kayıt altına alınarak çözümlendiği sistemdir Çevrimiçi Çözüm Merkezi: İnternet üzerinden sorunların anlık olarak çözümlendiği sistemdir Her Program İçin Ayrı Sorun ve Çözüm Görevlileri: Her program için bir görevlinin olmasıdır Sosyal Ağlarda Medya Kullanımı ve Haberleşmesinin Yapılması: Sosyal medyanın bir iletişim kanalı olarak kullanılması ve bu süreci yönetecek her 3000 öğrenci için bir görevlinin olmasıdır Halkla İlişkiler Birimi: Kurumun basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlayan ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlayan birimdir. Bilişim sistem birimi; uzaktan eğitim için tüm sistemlerin kurulmasını, yönetilmesini, bakımonarım işlemleriyle teknolojik altyapının kurulmasını ve interaktif bilginin yönetilmesini sağlar. Uygulamanın sistematik bir şekilde elde edilmesini, değerlendirilmesini, analiz edilmesini ve güncel bilgi-veri aktarımını gerçekleştirir. Animasyon birimi; interaktif materyal geliştirme konusunda animasyon eğitimi almış kişilerden oluşan birimdir. İllüstrasyon birimi; interaktif materyal geliştirme konusunda illüstrasyon eğitimi almış kişilerden oluşan birimdir. 5

7 Senaryo birimi; interaktif materyal geliştirme sürecinde ham içeriği açık-uzaktan eğitime uygun olacak şekilde senaryolaştırarak öğretim materyali hâline getiren eğitim teknologlarından oluşan birimdir. Redaksiyon birimi; öğretim materyalini dil bilgisi, anlatım kuralları, imla ve şekil bakımından inceleyerek yayına hazırlayan birimdir. Sistem destek birimi; senkron işlenen derslerde öğretim üyelerine ve öğrencilere çevrimiçi ve çevrimdışı destek veren, aynı zamanda öğretim üyelerinin ve öğrencilerin donanımsal problemlerine danışmanlık hizmeti sağlayan birimdir. Ölçme ve değerlendirme birimi; tüm sınavların ve sınav süreçlerinin yönetildiği birimdir. Bilgi ve belge yönetimi birimi; eğitim materyallerinin ham içerikten öğretime hazır eğitim materyali hâline getirilmeleri sürecinin takip edildiği ve ürünlerin arşivlendiği birimdir. IP TV hizmeti ve medya merkezi; televizyon ve/veya görüntü sinyallerinin teknolojik altyapı üzerinde tesis edilen bir bant genişliğiyle kullanıcılara erişmesi sağlanır. Medya merkezi IP TV işlemlerini yönetir. Yayın öncesi hazırlık sürecinin ve yayın sonrası sürecin yürütülmesini sağlar. Canlı yayın hizmetleri; internetten canlı TV yayınını (multicasting) ve banttan yayını (vod) içeren, internet üzerinden yayın akışı sistemiyle sürdürülen hizmetlerdir. Canlı yayın hizmet birimi; canlı yayını, canlı yayın öncesi ve sonrası gerçekleştirilen yayınları organize eden ve tüm süreçleri koordine eden birimdir. Sistemin örgün eğitimi desteklemesi; altyapının kolektif yapıya uygun olmasını, istenildiğinde öğrenci gruplarının ders ve içeriklerine erişimini sağlayan sistemdir. Web servisler aracılığı ile banka ve diğer kurumlarla çift yönlü online bağlantıların olması; bankalar ile iletişim kurularak harçların ödenmesi sistemidir. Uzaktan öğrenci işleri eğitim yönetim sistemleri hizmeti; öğrenci işlerindeki tüm işlemlerin öğrenci merkeze gelmeden interaktif olarak yapılabilmesidir. 6

8 Ar-ge biriminde sistem geliştirmeleri; araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesidir. Çoklu zekâ sistemine göre içerik kavram ve sunum dizaynları; hazırlanan ders materyallerinin çoklu zekâ kuramı esaslarının dikkate alınarak hazırlanmasıdır. Görsel sunumlarda bilişsel algı çözümleri yapılması; görsel sunumlarda bilişsel algı çözümlerinin olmasıdır. Kurumun kendi radyo TV sistemleri; radyo, TV vb. iletişim kanallarının üniversite bünyesinde bulunmasıdır. Engelli hizmetlerine ait özel çözümler; öğretim materyallerinin görme engellilere seslendirilerek ulaştırılmasıdır. Görme engelliler için ekran okuyucu sistemleri; ders materyallerinin özellikle görme engelliler için ekran okuyucu tarafından okunmasını sağlayan sistemdir. İşitme engelliler için Türk işaret diline hâkim personel istihdamı; Türk işaret diline hâkim personel istihdam edilmesidir. Mahkûm öğrenciler için oluşturulmuş kurumsal çözümler; içeriklerin tamamının DVD formatında sistematik olarak gönderilmesidir. Öğrenciler için sosyal etkinlikler düzenlenmesi; kurumda yılda en az iki kere bütün öğrencilere yönelik etkinliklerin düzenlenmesidir. Öğrencilere eğitimcilerden yüz yüze danışmanlık hizmetleri; öğretim elemanlarının öğrenciye yüz yüze danışmanlık, rehberlik etme hizmetini vermesidir. Öğrenciler için eğitim yılı başı ve yıl sonu etkinlikleri; kurumda yılda en az iki kere bütün öğrencilere yönelik etkinliklerin düzenlenmesidir. Çalışanlar için ölçme değerlendirmeye tabi hizmet içi eğitim programları; öğretim elemanlarının ölçme-değerlendirme süreciyle ilgili eğitilmesi ve sertifikalandırılmasıdır. 7

9 Kurgulanmış Yerinde Ders Video içerik özelliklerinin değerlendirilmesi; video içeriklerinin bir komisyon tarafından değerlendirilmesidir. Videonun içeriğinin bölümlenmesi; videoların konu başlıklarına ve ders haftalarına göre bölümlenmesidir. Videoda içerik ağacı; öğrencinin video içeriğini bir bütün olarak görmesidir. Video içeriğinin ek görsel materyaller ile desteklenmesi; video içeriğinde konu ile doğrudan ilişkili, arşiv değeri olan fotoğraf, video ile konuya ilişkin iki boyutlu-üç boyutlu animasyon ve illüstrasyon ürünlerinin kullanılmasıdır. Videonun anlatım bütünlüğü; dersin içeriğine uygun bir biçimde videonun anlatım bütünlüğünün dır. Videonun metin yazarlığı; videoya özgü, ders içeriğiyle örtüşen ayrı bir metnin bir metin yazarı tarafından yazılmasıdır. Videolarda kullanılan seslendirmelerin özgünlüğü; videoda kullanılan seslendirmelerin özgün metinden özgün bir sesle gerçekleştirilmesidir. Videoda konu ile ilgili ana kaynaklar ve kaynak kişilerin yer alması; videoda konuya ilişkin ana kaynakların kullanılması, kaynak kişilerin yer almasıdır. Videoda konu ile ilgili gerçek mekânların kullanılması; video çekim aşamasının konuya ilişkin gerçek mekânlarda gerçekleştirilmesidir. Videoda canlandırma ve kurmaca tekniği; videoda konuyla ilgili bir olayın, anlatının kurmaca ve canlandırma tekniği kullanılarak anlatılmasıdır. Videoda kullanılan metnin özgünlüğü; videoda kullanılan metnin özgün, sadece o video için yazılmış olmasıdır. 8

10 Video Teknik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Seslendirme stüdyosu; videolarda yer alan seslendirmenin yapılacağı seslendirme stüdyosunun olmasıdır. Seslendirmenin olması; videolarda yer alan seslendirmeyi yapacak seslendirme sanatçısının olmasıdır. Videoların ses kalitesi; videolardaki ses kalitesinin profesyonel ve uluslararası standartlarda olmasıdır. Video çekim birimi; videoların senaryo, çekim, kurgu, seslendirme ve müzik gibi aşamalarını gerçekleştiren bir video çekim (film ekibi-film stüdyosu) biriminin olmasıdır. Videonun hızı; videoların izlenmesi sırasında yüklemesinin hızlı olmasıdır. Videoların çözünürlüğü ve sunulduğu ortama uygunluğu; videoların internet ortamına uygun bir çözünürlükte oluşturulmasıdır. Bilgi Belge Yönetimi Bilgi ve belge yönetimi yazılımı; eğitim materyallerinin ham içerikten öğretime hazır eğitim materyali hâline getirilmeleri sürecinin takip edildiği ve ürünlerin arşivlendiği sistemdir. Bilgi ve belge yönetimi kaynaklarının yedeklerinin alınması; ham içerikten öğretime hazır hâle getirilen eğitim materyalinin tüm aşamalarda yedeğinin alınmasıdır. Bilgi ve belge yönetimi kaynaklarının etiketlenmesi; bilgi ve belgelerin tanımlanmasına yönelik kodlama-tanımlama sisteminin olmasıdır. Bilgi ve belge yönetimi kaynaklarına dijital ortamdan erişim; ilgili kişilerin dijital ortamda belge ve bilgilere ulaşmasını sağlayan sistemin olmasıdır. 9

11 Bilgi ve belge yönetimi kaynakları içinde resim havuzu; içeriklere ait resim havuzunun olmasıdır. Bilgi ve belge yönetimi kaynakları içinde video havuzu; içeriklere ait video havuzunun olmasıdır. Bilgi ve belge yönetimi kaynakları içinde animasyon; içeriklere ait animasyon havuzunun olmasıdır. Asenkron Etkileşim İnternet üzerinden alıştırma yapılması; öğrencilerin internet üzerinden derslere ait alıştırmaları yapabilmeleridir. Alıştırma çalışmaları için farklı soru tiplerinin hazırlanması; alıştırmalar için farklı soru tiplerinin hazırlanabilmesidir. Tartışma platformları; öğrenme yönetim sistemleri üzerinden derslere, sınıflara veya gruplar arası iletişime olanak sağlayan yazılı metin alanlarıdır. Öğrencilerin tartışma platformlarını etkileşimli kullanması; öğrencilerin öğrenme amaçlı kullanacakları sanal tartışma platformunun oluşturulmasıdır. Dersi alan öğrencilere toplu e-posta gönderme; öğrencilerin tümüne, sınıf olarak, bölüm olarak toplu e-posta atılabilmesidir. Sisteme giriş ve çıkış yapan öğrencilerin istatistiki raporlarının tutulması; kullanılan sistemde giriş yapan kişilerin detaylı istatistik raporlarının tutulmasıdır. (İlk giriş tarihi, son giriş yapılan tarih, yapılan işlemler, erişilen bölümler/dersler, IP adresi vb.) Derslere eklenen ögelerin izlenme istatistiğinin alınması; öğrenme yönetim sistemine eklenen tüm içeriklerin, videoların ve diğer ögelerin izlenme sayısının raporlanmasıdır. 10

12 Derse göre takvim oluşturulup içeriklerin öğrenciye sistem tarafından zamanında sunulması; ders içeriklerinin belirli tarih aralıklarında öğrenciye sunulmasını sağlayan sistemdir. Kullanıcı grupları oluşturularak bu grupların sistem üzerindeki yetkilerinin belirlenebilmesi; öğrencilerin gruplandırılabilmesi ve yetkilendirilebilmesidir. Scorm paketleri kullanılmasına izin verilmesi; Scorm paketleri ile hazırlanmış içeriklerin sisteme alınabilme özelliğine sahip olmasıdır. Eklenen içeriklere görünmesi için veya görünür hâlden çıkması için tarih atanabilmesi; ders materyallerinin istenen tarih aralıklarında sistemde otomatik olarak açılmasıdır. Genel olarak veya dersi baz alarak duyuru yayınlanması; ders bazında veya tüm öğrencilere duyuruların yapılabilmesidir. İçeriklerin sistem içinde taşınabilmesi; içeriklerin bir sonraki yıla, bölüme vs. taşınabilmesidir. Farklı formatlardaki belgelerin sisteme yüklenebilmesidir. Farklı formatlarda içeriklerin sisteme yüklenebilmesi; farklı formatlardaki belgelerin sistem içinde öğrenci tarafından okunabilmesidir. Sistemdeki farklı formatlardaki içeriklerin öğrenciler tarafından kullanılabilmesi; farklı formatlardaki içeriklerin bulundurulması ve öğrencilerin bunları kullanmasıdır. Öğrencinin blog açabilmesi; öğrencilerin sistem içinde blog açabilmeleri, kullanmaları ve takip etmeleridir. Öğrencilerin ortak projeler için wiki kullanabilmesi; öğrencilerin sistem içinde wiki açabilmeleri, kullanmaları ve takip etmeleridir. 11

13 Senkron Etkileşim Öğrenci ile mesaj iletişimi; öğrencilere SMS ile mesaj iletilebilmesidir. Sunum paylaşımı; ders sunumlarının paylaşılabilmesidir. Öğrencilerin sesli olarak derse katılabilmesi; öğrencilerin sesli olarak canlı derse katılabilmeleridir. Derslerin kaydedilmesi; canlı derslerin kaydedilmesi ve ders kayıtlarına öğrencinin erişebilmesidir. Anket yapılabilmesi; öğrencilere ders esnasında anket yapılabilmesidir. Ekran paylaşımı; öğretim üyesinin ve öğrencinin bilgisayar ekranını paylaşabilmesidir. İçerik paylaşımı; öğretim üyesinin ve öğrencinin elindeki içeriği paylaşabilmesidir. Beyaz tahta; öğretim üyesinin canlı ders sırasında sunum yaparken yazı yazması, şekil çizmesi vs. için beyaz tahtanın bulunmasıdır. Öğrencileri engelleme; öğrencilerin derse girişinin engellenmesi veya dersteki öğrencinin dersten çıkartılmasıdır. Öğrencilerin listesi; canlı dersi izleyen öğrencilerin listesinin ekranda görülmesidir. Canlı dersler ile ilgili raporlama; canlı derse giren öğrencilerin sayısı, süresi, hangi derslerin yapıldığı ve hangi derslerde sorun yaşandığı gibi konuların raporlanmasıdır. Ölçme Değerlendirme Çevrimiçi sınav sistemi; öğrencilerin bulundukları yerden internet üzerinden sınav yapılabilmesini sağlayan sistemdir. 12

14 Merkezî sınav sistemi; öğrencilerin tüm sınavlarının kontrol edildiği, yürütüldüğü, değerlendirildiği merkezî birimdir. Alternatif ölçme ve değerlendirme sistemleri; wiki, blog, tartışma listeleri, ödev ve proje değerlendirmeleridir. Sınav Hazırlama Yazılımı Sınav hazırlama yazılımı; çoktan seçmeli soruların elektronik olarak hazırlandığı sistemdir. Sınav hazırlama yazılımının soruları seçme yöntemi; bilgisayar ortamındaki çoktan seçmeli soruların sınavda rastgele oluşturulmasıdır. Sınav hazırlama yazılımının soruların yerini değiştirilebilmesi; sistemdeki soruların editör tarafından yerlerinin elle değiştirilmesidir. Sınav programının cevap anahtarını vermesi; sınav programının oluşturulan sınav için otomatik cevap anahtarı vermesidir. Sınav programının kitapçık hazırlaması; sınav programının istenilen dersler için sınav kitapçığı hazırlamasıdır. Sınav programının farklı türde kitapçıklar oluşturması; sınav programının oluşturulan bir sınav kitapçığının farklı kitapçıklarını oluşturabilmesidir. Sınav programında yapılan değişiklikler ve bu değişiklikleri kimin yaptığı ile ilgili bilgilerin kayıt altına alınması; sınav programında çalışan kullanıcıların yaptıklarının kaydedilmesidir. Sınav programına erişimle ilgili güvenlik önlemleri; sınav programına erişen kullanıcıların güvenliklerinin dır. Sınav programına internet ağı üzerinden ulaşma; sınav programının internet üzerinden de kullanılabiliyor olmasıdır. 13

15 Soru takip sistemi; dersler için gelen soruların gelip gelmediğinin, eksikliklerinin, hatalarının takip edilebilmesidir. Çevrimiçi Sınav Yazılımı Soru havuzunun oluşturulması; çevrimiçi sınavda öğrencilerin her biri için ayrı sınav oluşturulmasının dır. Soruların cevap şıklarının oluşturulması; çevrimiçi sınavda öğrencilerin her biri için ayrı oluşturulan sınavların cevap şıklarının da farklı sıralanmasının dır. Sınava kaldığı yerden devam etme; çevrimiçi sınavlarda öğrencinin sınavına kaldığı yerden devam edebilmesinin dır. Sınav sırasında soruların güvenliği; çevrimiçi sınavlarda öğrencinin sınav sorularını kopyalamasının engellenmesidir. Sınav sırasında ekran güvenliği; çevrimiçi sınavlarda öğrencinin sınav sorularını ekran görüntüsü ile kopyalamasının engellenmesidir. Sınav sonuçlarının açıklanması; sınav sonuçlarının en fazla bir hafta içinde açıklanmasıdır. Sınav sonuçlarının iletilmesi; sınav sonuçlarının sınav bitiminde öğrenciye otomatik olarak gönderilmesidir. Sınavlar için soru havuzları; her ders için 300 sorudan oluşan bir soru havuzunun oluşturulmasıdır. Sınav hazırlama ve değerlendirme yerlerinin güvenliği; sınav yerlerinin güvenliğinin dır. Sınav evraklarının güvenliği; sınav evraklarının güvenliğinin dır. 14

16 Sınavlar konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi; sınavlar hakkında (öğrenci bilgileri, sınava giriş yerleri ve öğrencinin oturumda sorumlu olduğu ders isimleri) öğrencilerin internet üzerinden bilgilendirilmesidir. Soru Değerlendirme Sınav sorularının niteliği; sınav sorularının ölçme değerlendirme uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve dil uzmanı tarafından düzenlenmesidir. Soru madde analizi; soruların ölçme değerlendirme uzmanı tarafından madde analizinin yapılmasıdır. Soru güçlüğü; soruların ölçme değerlendirme uzmanı tarafından soru güçlüğünün belirlenmesidir. Ölçme değerlendirme uzmanı; eğitim fakültelerinin ölçme ve değerlendirme bölümlerinden veya istatistik bölümlerinden mezun uzman bulunmasıdır. Redaktör; edebiyat fakültesi bölümünden mezun dil uzmanı bulunmasıdır. Soru girişi için operatör; sınav sorularını soru bankası programına giren operatörün bulunmasıdır. Sistem destek elemanı; sınavlar sırasında olası sorunlara destek veren personelin bulunmasıdır. Altyapı Ölçme ve değerlendirme birimi; ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yönetildiği ve gerçekleştirildiği birimin bulunmasıdır. Kitapçık basımı; sınavlar için hazırlanan kitapçıkların basıldığı birimin bulunmasıdır. 15

17 Optik form basımı; optik formların basıldığı birimin bulunmasıdır. Optik formdan sınav değerlendirmeleri yapılması; merkezî sınavların optik form ile gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesidir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesi; sınav sonuçlarının internet üzerinden öğrencilere iletilmesini sağlayan sistemdir. Güvenli sınav soru ve optik form depolama yerleri; sınav sorularının ve cevaplarının depolanmasının dır. Ağ yapısı; çalışan sistemlerin bir ağ ortamında olmasıdır. Sınav destek; tüm sınav süreçleri için destek sağlayan birimin olmasıdır. Ders Notu İçindekiler sayfası; dersin tümünü kapsayan başlık ve alt başlıkların bir arada bulunduğu, konuların hiyerarşik yapısını ortaya koyan indeks sayfasıdır. Font özelliği; başlıkların 14, metnin 12 punto büyüklüğünde olması ve Times New Roman ya da Arial gibi yazı tiplerinin kullanılmasıdır. Yazım ve noktalama kuralları; yazım ve noktalama kurallarında Türk Dil Kurumu standartlarına uyulmasıdır. Tabloların standartlara uygun olarak isimlendirilmesi; ders metinlerinde kullanılan tabloların kolay takibi ve anlaşılırlığı için belirlenen kriterlere göre etiketlenmesidir. Şekillerin standartlara uygun olarak isimlendirilmesi; ders metinlerinde kullanılan şekillerin kolay takibi ve anlaşılırlığı için belirlenen kriterlere göre etiketlenmesidir. 16

18 Resimlerin standartlara uygun olarak isimlendirilmesi; ders metinlerinde kullanılan resimlerin kolay takibi ve anlaşılırlığı için belirlenen kriterlere göre etiketlenmesidir. Kaynakça; ders materyalinin hazırlanması aşamasında faydalanılan haricî kaynaklardır. Etkileşimli Arayüz Ders materyalinin kullanıcı (öğrenci) tarafından daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak, kendine has araçları (arama, not alma gibi) olan, kullanıcının materyalle olan etkileşimini (harcadığı zaman, aldığı not, sorduğu soru gibi) kayıt altına alan sistemdir. Arayüz ile etkileşim; arayüzün fonksiyonlarına erişim ve kullanımda kullanıcı rahatlığının gözetilmesidir. Arayüzün kişiselleştirilmesi; kullanıcının arayüzü kendi isteği doğrultusunda özelleştirebilmesidir. Arayüz içinde yer alan fonksiyonları (arama, sayfa numarası, not alma gibi) aktif etmesi veya etmemesidir. Arayüzü arama özelliği; kullanıcının arayüz içinde sunulan yazılı ders materyali içinde kelime bazlı arama yapabilmesi ve bu kelimenin metin içinde nerelerde geçtiğini görebilmesidir. Arayüzün not tutma özelliği; kullanıcının arayüz içinde sunulan dersle ilgili kendi yorumunu veya dikkatinden kaçmasını istemediği noktaları, araştırmak istediği konuları vb. arayüz içinde unutmamak için kaydetmesidir. Arayüzde içerik ağacı; arayüz içinde sunulan dersin içindekiler kısmıdır. Ana konu, alt başlık, alt-alt başlık vb. şeklinde kullanıcıya gösterilir. Kullanıcı konuların hiyerarşisini ve birbirine olan konumlarını görebilir. Arayüzde içerik ağacının içerik tipine göre sınıflandırılması (animasyon, video, uygulama, oyun); arayüz içerisinde sunulan ders materyallerinin video, resim, metin, animasyon, oyun, 17

19 deney, uygulama gibi etiketlenmesi ve süzme işlemi yapılarak doğrudan ilgili etikete ait içeriklere erişilmesidir. Arayüzde tartışma alanı; öğrencilerin bir soru etrafında fikirlerini birbirleriyle paylaşabilmeleridir. Arayüzde soru sor özelliği; kullanıcının (öğrenci) ders eğitmenine veya sınıfına soru sormasıdır. Arayüzde tam ekran modu; çözünürlüğü düşük bilgisayar ekranlarında daha rahat etkileşim, okuma ve kullanım için materyallerin daha geniş alanda kullanılabilecek şekilde genişletilmesidir. Arayüzde hesap makinesi; sayısal derslerde kullanılmak üzere temel basit matematiksel işlemleri yapacak bir hesap makinesinin olmasıdır. Arayüzün ses açma/kapama özelliği; materyalde kullanılan seslerin kullanıcı tarafından açılıp kapatılarak kontrol edilmesidir. Arayüzün çıktı alma özelliği; kullanıcının yazılı materyalleri çıktı olarak alabilmesidir. Arayüzde öneri özelliği; kullanıcının ders materyalinin geliştirilmesi için öneri ve görüşlerini dersi hazırlayan ekibe iletebilmesidir. Arayüzün dersi puanlama özelliği; kullanıcının ders materyalini bütün olarak 1 (en kötü) 5 (en iyi) ölçeğine göre puanlandırmasıdır. Arayüzün kaldığı yerden devam etmesi; kullanıcının ders çalışmasını yapıp sistemi kapattıktan sonra, başka bir zaman tekrar sisteme giriş yaptığında arayüzü en son nerede bıraktıysa oradan devam edebilmesidir. Arayüzde terimler sözlüğü; derse ait terimsel kelimelerden oluşan sözlüğün olmasıdır. Arayüzde görmek istediğiniz yeni özellikler nelerdir? sorusu; arayüzün geliştirilmesi ve daha etkin kullanılabilir hâle getirilmesi için kullanıcıların fikirlerini alma özelliğinin olmasıdır. 18

20 Kişisel Öğrenim Seti Ekranların tasarımının sezgiselliği; kullanıcının yardım almadan ekrandaki menü yapısını veya nasıl ilerleyeceğini kendi kendine kolayca çözebilmesidir. Ekranlarda bilgiye ulaşmanın kolaylığı; kullanıcının bilgiye doğrudan erişebilmesi, fazla tıklama olmadan birim konulara doğrudan ulaşmasıdır. Kolay Erişim Sisteme erişimin hızlılığı; arayüz içindeki dersin internet üzerinden kullanıcının bilgisayarına kısa bir sürede yüklenmesini tır. Videoların yüklenme süresi; kullanıcı tarafından hızlı yüklensin diye videoların optimize edilmesidir. İçerik Kalitesi Konu anlatımlarının animasyonla desteklenmesi; en az her üç sayfada bir hareketli çizimlerle konunun desteklenmesidir. Ekrandaki yazı yoğunluğunun standartlara uygun olması; bilgisayar ekranındaki yazı miktarının okunabilirlik ve anlaşılabilirlik indeksine uymasıdır. Ekranlarda konu başlıklarının içerikle uyumlu olması; konu başlığının anlatılan konuyla birebir örtüşmesidir. Konuların video ile desteklenmesi; konu anlatımlarının video çekim, belgesel gibi çalışmalarla desteklenmesidir. 19

21 Ekranda önemli noktaların kolayca dikkat çekecek şekilde tasarlanmasıdır. Kullanıcının okumasını ve odaklanmasını kolaylaştırmak için önemli sayılan yerlere ayrı bir vurgu yaparak bu kısımların metin içerisinde algılanmasını ve görünürlüğünü arttırmaktır. (Kalın, eğik, altı çizili, kutu içinde vs.) Redaksiyon Öğretim materyalinin dil bilgisi, anlatım kuralları, imla ve şekil bakımından incelenerek yayına hazırlanmasıdır. Öğretim materyalinin anlatım, yazım ve noktalama kuralları açısından uygunluğu; okuma ve anlamada kolaylık sağlaması için metinlerin noktalama ve yazım açısından Türk Dil Kurumunun belirlediği standartları taşımasıdır. Anlatımda anlaşılır bir dilin kullanılması; konu anlatımının sade, sarmal, örnekli bir biçimde sunulmasıdır. Anlatımın kısa cümlelerden oluşması; okumayı ve anlamayı kolaylaştıracak biçimde uzun cümlelerden kaçınılmasıdır. Font Yazıların font büyüklüklerinin okuma açısından uygunluğu; web standartları için ekrandaki yazının okumaya uygun font büyüklüğü ile yazılmasıdır. Yazı boyutunun en az 12 punto olması gerekmektedir. Yazıların font tipinin okuma açısından uygunluğu; okumayı zorlaştırıcı, yavaşlatıcı font seçiminden uzak durulmasıdır. 20

22 BÖLÜM 3 Kalite ve Akreditasyon Yapılmasına Ait Tanımlar Bu bölümde akreditasyon nasıl yapılacak, hangi sıklıkta ölçülecek, kim ölçecek gibi konulara yer verilecektir. Amerikan sisteminden de alıntılarla kalite ve akreditasyon işlemlerinin genel sistemi belirlenecektir. Madde 7- Kalite ve Akreditasyon İşlemlerinin Düzenlenmesi Açık öğretim ve uzaktan eğitim hizmetlerinin denetiminde ve akredite edilmesinde, madde 7 de verilen değerlendirme tablosu kullanılır. Yeni açılacak programların değerlendirme tablosuna göre puanını başvuru dosyası ile beraber sunması gereklidir. Yürürlükte olan programlar, her öğrenci kontenjanı talebinde mutlaka tabloya göre değerlendirmesini referans belgeleri ile birlikte sunmalıdır. Her eğitim-öğretim yılının ilk yarısı içinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilen ekipler tarafından da tüm açık ve uzaktan eğitim programlarının değerlendirmesi yapılır. Değerlendirmede her diploma programı, ayrı ayrı ve haftalık konularına göre sorgulanarak puan alır. Bir yükseköğretim kurumunun tüm açık ve uzaktan eğitim programlarının aldığı puanların ortalaması kurumun puanı olarak değerlendirilir. 21

23 Tablo 1- Açık ve Uzaktan Eğitim Bileşenlerinin Akreditasyon Puantajı Hizmet Değerlendirme Hedef Çağrı merkezi var mı? Çağrı merkezi çözüm oranı % 70 in üzerinde mi? Çevrimdışı çözüm masası var mı? Çevrimiçi çözüm merkezi var mı? Her program için ayrı sorun ve çözüm görevlileri var mı? Sosyal ağlarda medya kullanımı ve haberleşmesinin tamamı yapılıyor Bu soru neyi geliştirmek ve neyi ölçmek için soruluyor? Bu sorunun olumlu olmasıyla sağlanacak fayda nedir? Kurumun öğrencilerle çağrı merkezi aracılığı ile 7/24 etkileşiminin Öğrenci ile eş zamansız iletişimi gerçekleştirmesi Öğrenci ile eş zamanlı iletişimin gerçekleştirilmesi Problemlerin ilgili sorumlular tarafından çözümleniyor olması Öğrencilerin tepkilerinin, mesajlarının sosyal ağlarda takibinin, kurumun sosyal medyadaki görüntüsünün izlenmesi Değerlendirilecek Kriterler Bu soruyu cevaplamak için nerelere ve neye bakmalıyız? Evet Kriteri Ne olursa veya hangi oranda gerçekleşirse evet diyeceğiz? Mesela çağrı merkezi var=evet veya çağrı cevaplama oranı >%80 ise =evet Hayır Kriteri Ne olursa veya hangi oranda gerçekleşirse hayır diyeceğiz? Olumlu Örnek Resim veya grafik olarak bir evet örneği Olumsuz Örnek Resim veya grafik olarak bir hayır örneği 22

24 Halkla ilişkiler birimi var mı? Bilişim sistem birimi var mı? Animasyon birimi var mı? İllüstrasyon birimi var mı? Senaryo birimi var mı? Redaksiyon birimi var mı? Sistem destek birimi 7/24 var mı? Ölçme ve değerlendirme birimi ayrı olarak yapılandırılmış mı? Kurumsal iletişimin belirli bir birim tarafından yürütülmesinin Öğrenme sistemleri ile ilgili yapılanmayı sağlayan birimin varlığının senaryo doğrultusunda görsel olarak canlandırılmasının resimleme, simülasyon hâline getirilmesinin öğrenilebilir materyal hâline getirilme kurgusunun yapılması yazım ve imlasının doğru olmasının Canlı ders sırasında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yaşadığı sorunların çözümünün Ölçme ve değerlendirme sürecinin etkin bir şekilde yapılmasının 23

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Müfredat Yönetim Süreci Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Müfredat Yönetim Süreci Standardı İçindekiler Tablosu 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDART DETAYI... 2 5.1. Müfredat Geliştirme Süreci... 2 5.1.1. Program Açma Şubesi... 2 5.1.2. Müfredat geliştirme

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN MALİ USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN MALİ USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN MALİ USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE - () Bu usul ve esaslar Yükseköğretim

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İzmir, Aralık 2012 İÇİNDEKİLER 1. Uzaktan Eğitim Programlarının

Detaylı

Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci

Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci e-öğrenme malzemeleri geliştirme, yayınlama, kontrol ve güncelleme süreçlerini tasarlar, yönetir. Hazırlanacak olan

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde birinci

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ PROGRAMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ PROGRAMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ PROGRAMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı; Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr PROJE HAKKINDA Bilgimi Koruyorum e Öğrenme Projesi DPT tarafından desteklenmiş olan Ulusal Bilgi Sistemleri Programı kapsamında gerçekleştirilmiş

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. E-Learning Zirvesi 18 Mart 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesinde, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları Dök. No: AUZEF-SF-2.2-06 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 24 1. Amaç... 2 2. Kapsam... 2 3. Sorumlular... 3 4. Tanımlar... 3 5. Öğretim Elemanlarının Görev Alabileceği Pozisyonlar

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı

ALMS SUNUMU KARİYER TEKNOPARK

ALMS SUNUMU KARİYER TEKNOPARK ALMS SUNUMU KARİYER TEKNOPARK www.globaxsoft.com 28.10.2016 1 www.advancity.com.tr HAKKIMIZDA 1999 dan bu yana faaliyet gösteren Advancity uzaktan eğitim ve yazılım çözümleri sunmaktadır. Ofislerimiz:

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU

BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU Şubat 2017 Türkiyede örnekler BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ e-eğitim Modülü; Öğretim üyeleri ile öğrenciler

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar HİTİT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı; Hitit Üniversitesi nde önlisans,

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

perculus Sanal Sınıf Sistemi

perculus Sanal Sınıf Sistemi www.globax.com.tr perculus Sanal Sınıf Sistemi 2012 Perculus Hakkında www.globax.com.tr Perculus farklı yerlerdeki insanların ses, görüntü ve sunum olanaklarını kullanarak bilgi alışverişi yapmalarını

Detaylı

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir?

Detaylı

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ EBA TANITIMI ŞUBAT 2017

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ EBA TANITIMI ŞUBAT 2017 ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ EBA TANITIMI ŞUBAT 2017 EBA Eğitim Bilişim Ağı 2 EBA Yenilikler Yeni EBA, 1 Aralık 2016 itibarıyla yayına başladı. Yeni EBA öğretmen ve öğrencilerin hizmetine yeni

Detaylı

Görme ve İşitme Engellilerin Üniversite İnternet Sayfalarına Erişebilirliği İshak Keskin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ishakkeskin@hotmail.com Esra G. Kaygısız

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ SAYFA 1 / 5 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı dil derslerinin yürütülmesini sağlayacak

Detaylı

SUNU İÇERİĞİ.

SUNU İÇERİĞİ. SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir? EBA(Eğitim Bilişim Ağı) Eğitimin geleceğe

Detaylı

EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ

EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ YUNUS AYDIN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ HAZİRAN 2017 EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ YEĞİTEK (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) Millî Eğitim Bakanlığının, eğitimde teknoloji

Detaylı

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Teknik Alt Yapı Microsoft Visual Studio Asp.Net C# Oracle Veritabanı Framework 2 Genel Özellikler Tamamen Web Tabanlı Modüler yapıya sahip Detaylı yetkilendirme yapılabiliyor

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri

e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri Dünyayı Değiştiren Yenilikçi Teknolojiler ve Çözümler e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri Ürünler Çözümler Hizmetler e-öğrenme Uzaktan Eğitim Çözümleri Temel e-öğrenme, Ders Yönetim,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Bütçelemenin En Kolay Hali!

Bütçelemenin En Kolay Hali! Bütçelemenin En Kolay Hali! LOGO MIND BUDGET, GELİŞMİŞ YAZILIM MİMARİSİ İLE BÜTÇE HAZIRLAYAN KULLANICILARA ESNEK VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA PLATFORMU SUNUYOR. GÜÇLÜ KONTROL MEKANİZMALARI VE HATAYA YER BIRAKMAYAN

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Sosyal

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesinin uzaktan öğretim yapan

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR Yrd.Doç.Dr. M. Emin MUTLU mdevlet 2009 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı 28-29 Mayıs 2009 Hilton Oteli,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI -ETKİNLİĞİN ADI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI. Görevlendirme

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Bilgi Yönetimi Programı İnternete dayalı 2 yıllık bir

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK : AĞ İŞLETMENİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

e-öğrenme/uzaktan Eğitim Sistemi ve Kurumsal İletişim Sistemi Projesi -Özet-

e-öğrenme/uzaktan Eğitim Sistemi ve Kurumsal İletişim Sistemi Projesi -Özet- e-öğrenme/uzaktan Eğitim Sistemi ve Kurumsal İletişim Sistemi Projesi -Özet- 1 e-öğrenme Platformu Kurum içi ve kurumlar arası sunulan hizmet içi ve vatandaşa yönelik eğitimlerinin e-öğrenme teknolojileri

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

BĠR E-ÖĞRENME UYGULAMASI: BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ BĠLĠNÇLENDĠRME Asım Gençer GÖKCE Uzman Araştırmacı

BĠR E-ÖĞRENME UYGULAMASI: BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ BĠLĠNÇLENDĠRME  Asım Gençer GÖKCE Uzman Araştırmacı BĠR E-ÖĞRENME UYGULAMASI: BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ BĠLĠNÇLENDĠRME www.bilgimikoruyorum.org.tr Asım Gençer GÖKCE Uzman Araştırmacı 08 Haziran 2011 Gündem Proje Hakkında Projenin Amacı Projenin Genel Yaklaşımı Kapsam

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu. Hazırlayan Caner YACAN

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu. Hazırlayan Caner YACAN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu Hazırlayan Caner YACAN Değineceklerimiz: EBA Nedir? EBA nın Amacı Nedir? EBA yı Önemli Kılan Özellikleri Nelerdir? Niçin EBA yı Kullanmalıyız? EBA da Neler

Detaylı

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım A.Ş. merve.yalcin@ozguryazilim.com.tr, adil.akbas@ozguryazilim.com.tr Özet: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte öğrenme ortamlarının

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM ORTAMLARI Bireylerin zamandan ve mekandan bağımsız öğretim sürecine

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitimle ilgili gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında,

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI OSGB ler için oluşturulmuş bu yazılım sadece iş sağlığı güvenliği uygulamalarını değil Bir OSGB de gerekli olan bütün faaliyetleri kapsamaktadır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II Konu Kodu Konu/Alt Konu Adı VİZE FİNAL 01 MS PUBLISHER 0101 Programın genel yapısıyla ilgili temel elemanları tanır. 0102 Programın genel yapısıyla

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve Görüntülü İletişim Çözümleri

Uzaktan Eğitim ve Görüntülü İletişim Çözümleri Dünyayı Değiştiren Yenilikçi Teknolojiler ve Çözümler Pratik, Ekonomik, Yenilikçi Uzaktan Eğitim ve Görüntülü İletişim Çözümleri Biz size en iyi hizmeti sunabiliriz Kolay Basit Pratik Yenilikçi Ekonomik

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

Prof. Dr. İrfan Kaymaz

Prof. Dr. İrfan Kaymaz Prof. Dr. İrfan Kaymaz Özet... Bu notlar, Erzurum Teknik Üniversitesindeki derslerde Google tools for Education araçlarından Google Classroom (GCL) kullanımı ile ilgili bilgiler içermektedir. Erzurum Teknik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 30/07/2013 Toplantı Sayısı : 369 Karar Sayısı : 3153 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3153- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönergesi

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00Rev Tarihi:Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDARIN DETAYLARI... 2 Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi ve iletişim

Detaylı

B i l g i l e n d i r m e

B i l g i l e n d i r m e B i l g i l e n d i r m e Kime : Banka Genel Müdürlükleri Kimden : T. Bankalar Birliği Genel Sekreterliği Konu : Engellilere yönelik bankacılık hizmetleri çalışma grubu Tarih : 20 Haziran 2012 Engelli

Detaylı