İçindekiler BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 2 Madde 1- Amaç... 2 Madde 2- Kapsam... 2 Madde 3- Dayanak... 2 Madde 4- Tanımlar...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler BÖLÜM 1... 2 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 2 Madde 1- Amaç... 2 Madde 2- Kapsam... 2 Madde 3- Dayanak... 2 Madde 4- Tanımlar..."

Transkript

1

2 İçindekiler BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 2 Madde 1- Amaç... 2 Madde 2- Kapsam... 2 Madde 3- Dayanak... 2 Madde 4- Tanımlar... 3 Madde 5- Hedefler... 3 BÖLÜM Madde 6- Açık ve Uzaktan Eğitim Bileşenlerinin Adı ve Tanımı... 4 BÖLÜM Kalite ve Akreditasyon Yapılmasına Ait Tanımlar Madde 7- Kalite ve Akreditasyon İşlemlerinin Düzenlenmesi Tablo 1- Açık ve Uzaktan Eğitim Bileşenlerinin Akreditasyon Puantajı

3 BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu yönetmeliğin amacı; açık ve uzaktan eğitim hizmetlerinin tanım ve standartlarının, yönetim ve koordinasyon hizmetlerinin, içerik hazırlama, tasarım, sunum ve sistem yönetim hizmetlerinin, sınav ve diğer ölçme değerlendirme hizmetlerinin, teorik/pratik eğitim ve bilimsel faaliyetlerin, hizmet kalite standartlarına göre ölçme değerlendirme sisteminin, geliştirilen hizmetlerde kredi puantaj sisteminin tanımlanmasıdır. Hizmetlerin gerçekleşmesi, kredi puantaj sistemi ve kalite denetim kriterlerine göre yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir; eğitim ve bilimsel çalışma hizmetlerini iyileştirmek ise kaliteyi ve verimi teşvik etmektir. Madde 2- Kapsam Bu yönetmelik üniversitelerin ve ileri teknoloji enstitülerinin açık ve uzaktan eğitim hizmeti veren birimlerini, bu birimlerde görevli olan teknik, idari, akademik ve ilgili mevzuatlarına göre görevlendirilen personelleri kapsar. Madde 3- Dayanak Bu Yönerge, 6111 sayılı Kanun un değiştirdiği 2547 sayılı Kanun un 46. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 2

4 Madde 4- Tanımlar Bu yönetmelikte geçen; a) Üniversite; ilgili üniversiteyi, b) Rektör; ilgili yükseköğretim kurumu rektörünü, c) Ders materyalleri; uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik olarak kullanılan basılı veya elektronik ortamda saklanan her türlü fikrî mülkiyete konu eserleri, d) Hizmeti sunan ilgili birim; uzaktan eğitim faaliyetini sürdüren yükseköğretim kurumunu, e) Eğitimi sürdüren ilgili birim; uzaktan eğitim faaliyeti için bilimsel içeriği ve öğretim elemanını tedarik eden yükseköğretim kurumunu, f) Yönetim kurulu; hizmeti sunan ilgili birim yönetim kurulunu, g) Hizmeti sunan ilgili birim; açık ve uzaktan eğitim faaliyetini sürdüren yükseköğretim kurumunu, h) Eğitimi sürdüren ilgili birim; açık ve uzaktan eğitim faaliyeti için bilimsel içeriği ve öğretim elemanını tedarik eden yükseköğretim kurumunu, i) İlgili birim ita amiri; hizmeti sunan veya eğitimi sürdüren yükseköğretim kurumunun en üst idari amirini, j) İlgili birim yönetim kurulu; hizmeti sunan veya eğitimi sürdüren yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunu, k) Yayın komisyonu; ilgili üniversitenin açık ve uzaktan eğitim faaliyetleri yapan birimlerinin yönetim kurulunu tanımlar. Madde 5- Hedefler Yönetmeliğe göre düzenlenecek konular: a) Geliştirilen hizmetler, hizmetlerin tanımları ve puantajı. b) Kalite ve akreditasyon sistemine ilişkin esas ve tanımlar. 3

5 BÖLÜM 2 Madde 6- Açık ve Uzaktan Eğitim Bileşenlerinin Adı ve Tanımı Açık ve uzaktan eğitim hizmeti verilmesinde kullanılabilecek materyal, metot ve yöntemlerin tanımı aşağıdaki gibidir: 6.1. Asenkron Eğitim Materyalleri: Öğrencilerin canlı ders dışında kullanabilecekleri eğitim materyalleridir Player: Ders materyallerinin öğrenciye sunulmasında kullanılan etkileşimli arayüzdür. Öğrencinin ders materyali üzerinde kontrol sağlaması amacı ile tasarlanmıştır. Not al, kısa yol erişim, arama, tartışma, soru sorma ve görüş bildirme gibi özellikleri vardır. Player içinde birçok eğitim materyali tipi sunulabilir Kişisel Öğrenim Seti: Öğrenci odaklı geliştirilen ders materyalidir. Öğretim görevlisinden alınan ders notu yeniden kurgulanarak öğretici, takip edilebilir ve ilgiyi arttırıcı biçimde organize edilir. Ders notları sorularla, illüstrasyonlarla, oyunlarla, uygulamalarla, video-belgesellerle, animasyonlarla, röportajlarla zenginleştirilmiş ders materyali hâline dönüştürülür Belgesel Video: Ders materyali, konu bazlı ve tematik olarak yeniden tasarlanır. Ders materyalinin zamanı ve mekânı belgesele taşınır Yerinde Ders: Ders anlatımı, yerinde çekim yapılarak işlenir. Bilginin ait olduğu mekânın ve zamanın izlerini öğrencinin görmesi amaçlanır E-kitap: Ders materyalinin sade bir formatta, redaksiyondan geçmiş bir şekilde öğrenciye sunulmasıdır. Ders notunun ham hâline en yakın üründür Oyun Simülasyon: Pratiğe yönelik ders konuları oyun ve simülasyon ile işlenir. Örneğin deprem konusunda metin, interaktif uygulamaya dönüştürülür Ders Sunuları: Canlı dersler anında, öğretim üyelerinin kullandıkları PowerPoint sunu dosyalarıdır. Bu sunular, işlenecek konularla ilgili genel çerçeveyi belirleyen dokümanlardır. 4

6 6.2. Çağrı Merkezi: Öğrencinin sunulan hizmet ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerine cevap verir. Hizmetlerle ilgili talepleri karşılayarak problemleri çözmeyi amaçlar Çevrimdışı Çözüm Masası: Anlık olarak çözülemeyen problemlerin kayıt altına alınarak çözümlendiği sistemdir Çevrimiçi Çözüm Merkezi: İnternet üzerinden sorunların anlık olarak çözümlendiği sistemdir Her Program İçin Ayrı Sorun ve Çözüm Görevlileri: Her program için bir görevlinin olmasıdır Sosyal Ağlarda Medya Kullanımı ve Haberleşmesinin Yapılması: Sosyal medyanın bir iletişim kanalı olarak kullanılması ve bu süreci yönetecek her 3000 öğrenci için bir görevlinin olmasıdır Halkla İlişkiler Birimi: Kurumun basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlayan ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlayan birimdir. Bilişim sistem birimi; uzaktan eğitim için tüm sistemlerin kurulmasını, yönetilmesini, bakımonarım işlemleriyle teknolojik altyapının kurulmasını ve interaktif bilginin yönetilmesini sağlar. Uygulamanın sistematik bir şekilde elde edilmesini, değerlendirilmesini, analiz edilmesini ve güncel bilgi-veri aktarımını gerçekleştirir. Animasyon birimi; interaktif materyal geliştirme konusunda animasyon eğitimi almış kişilerden oluşan birimdir. İllüstrasyon birimi; interaktif materyal geliştirme konusunda illüstrasyon eğitimi almış kişilerden oluşan birimdir. 5

7 Senaryo birimi; interaktif materyal geliştirme sürecinde ham içeriği açık-uzaktan eğitime uygun olacak şekilde senaryolaştırarak öğretim materyali hâline getiren eğitim teknologlarından oluşan birimdir. Redaksiyon birimi; öğretim materyalini dil bilgisi, anlatım kuralları, imla ve şekil bakımından inceleyerek yayına hazırlayan birimdir. Sistem destek birimi; senkron işlenen derslerde öğretim üyelerine ve öğrencilere çevrimiçi ve çevrimdışı destek veren, aynı zamanda öğretim üyelerinin ve öğrencilerin donanımsal problemlerine danışmanlık hizmeti sağlayan birimdir. Ölçme ve değerlendirme birimi; tüm sınavların ve sınav süreçlerinin yönetildiği birimdir. Bilgi ve belge yönetimi birimi; eğitim materyallerinin ham içerikten öğretime hazır eğitim materyali hâline getirilmeleri sürecinin takip edildiği ve ürünlerin arşivlendiği birimdir. IP TV hizmeti ve medya merkezi; televizyon ve/veya görüntü sinyallerinin teknolojik altyapı üzerinde tesis edilen bir bant genişliğiyle kullanıcılara erişmesi sağlanır. Medya merkezi IP TV işlemlerini yönetir. Yayın öncesi hazırlık sürecinin ve yayın sonrası sürecin yürütülmesini sağlar. Canlı yayın hizmetleri; internetten canlı TV yayınını (multicasting) ve banttan yayını (vod) içeren, internet üzerinden yayın akışı sistemiyle sürdürülen hizmetlerdir. Canlı yayın hizmet birimi; canlı yayını, canlı yayın öncesi ve sonrası gerçekleştirilen yayınları organize eden ve tüm süreçleri koordine eden birimdir. Sistemin örgün eğitimi desteklemesi; altyapının kolektif yapıya uygun olmasını, istenildiğinde öğrenci gruplarının ders ve içeriklerine erişimini sağlayan sistemdir. Web servisler aracılığı ile banka ve diğer kurumlarla çift yönlü online bağlantıların olması; bankalar ile iletişim kurularak harçların ödenmesi sistemidir. Uzaktan öğrenci işleri eğitim yönetim sistemleri hizmeti; öğrenci işlerindeki tüm işlemlerin öğrenci merkeze gelmeden interaktif olarak yapılabilmesidir. 6

8 Ar-ge biriminde sistem geliştirmeleri; araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesidir. Çoklu zekâ sistemine göre içerik kavram ve sunum dizaynları; hazırlanan ders materyallerinin çoklu zekâ kuramı esaslarının dikkate alınarak hazırlanmasıdır. Görsel sunumlarda bilişsel algı çözümleri yapılması; görsel sunumlarda bilişsel algı çözümlerinin olmasıdır. Kurumun kendi radyo TV sistemleri; radyo, TV vb. iletişim kanallarının üniversite bünyesinde bulunmasıdır. Engelli hizmetlerine ait özel çözümler; öğretim materyallerinin görme engellilere seslendirilerek ulaştırılmasıdır. Görme engelliler için ekran okuyucu sistemleri; ders materyallerinin özellikle görme engelliler için ekran okuyucu tarafından okunmasını sağlayan sistemdir. İşitme engelliler için Türk işaret diline hâkim personel istihdamı; Türk işaret diline hâkim personel istihdam edilmesidir. Mahkûm öğrenciler için oluşturulmuş kurumsal çözümler; içeriklerin tamamının DVD formatında sistematik olarak gönderilmesidir. Öğrenciler için sosyal etkinlikler düzenlenmesi; kurumda yılda en az iki kere bütün öğrencilere yönelik etkinliklerin düzenlenmesidir. Öğrencilere eğitimcilerden yüz yüze danışmanlık hizmetleri; öğretim elemanlarının öğrenciye yüz yüze danışmanlık, rehberlik etme hizmetini vermesidir. Öğrenciler için eğitim yılı başı ve yıl sonu etkinlikleri; kurumda yılda en az iki kere bütün öğrencilere yönelik etkinliklerin düzenlenmesidir. Çalışanlar için ölçme değerlendirmeye tabi hizmet içi eğitim programları; öğretim elemanlarının ölçme-değerlendirme süreciyle ilgili eğitilmesi ve sertifikalandırılmasıdır. 7

9 Kurgulanmış Yerinde Ders Video içerik özelliklerinin değerlendirilmesi; video içeriklerinin bir komisyon tarafından değerlendirilmesidir. Videonun içeriğinin bölümlenmesi; videoların konu başlıklarına ve ders haftalarına göre bölümlenmesidir. Videoda içerik ağacı; öğrencinin video içeriğini bir bütün olarak görmesidir. Video içeriğinin ek görsel materyaller ile desteklenmesi; video içeriğinde konu ile doğrudan ilişkili, arşiv değeri olan fotoğraf, video ile konuya ilişkin iki boyutlu-üç boyutlu animasyon ve illüstrasyon ürünlerinin kullanılmasıdır. Videonun anlatım bütünlüğü; dersin içeriğine uygun bir biçimde videonun anlatım bütünlüğünün dır. Videonun metin yazarlığı; videoya özgü, ders içeriğiyle örtüşen ayrı bir metnin bir metin yazarı tarafından yazılmasıdır. Videolarda kullanılan seslendirmelerin özgünlüğü; videoda kullanılan seslendirmelerin özgün metinden özgün bir sesle gerçekleştirilmesidir. Videoda konu ile ilgili ana kaynaklar ve kaynak kişilerin yer alması; videoda konuya ilişkin ana kaynakların kullanılması, kaynak kişilerin yer almasıdır. Videoda konu ile ilgili gerçek mekânların kullanılması; video çekim aşamasının konuya ilişkin gerçek mekânlarda gerçekleştirilmesidir. Videoda canlandırma ve kurmaca tekniği; videoda konuyla ilgili bir olayın, anlatının kurmaca ve canlandırma tekniği kullanılarak anlatılmasıdır. Videoda kullanılan metnin özgünlüğü; videoda kullanılan metnin özgün, sadece o video için yazılmış olmasıdır. 8

10 Video Teknik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Seslendirme stüdyosu; videolarda yer alan seslendirmenin yapılacağı seslendirme stüdyosunun olmasıdır. Seslendirmenin olması; videolarda yer alan seslendirmeyi yapacak seslendirme sanatçısının olmasıdır. Videoların ses kalitesi; videolardaki ses kalitesinin profesyonel ve uluslararası standartlarda olmasıdır. Video çekim birimi; videoların senaryo, çekim, kurgu, seslendirme ve müzik gibi aşamalarını gerçekleştiren bir video çekim (film ekibi-film stüdyosu) biriminin olmasıdır. Videonun hızı; videoların izlenmesi sırasında yüklemesinin hızlı olmasıdır. Videoların çözünürlüğü ve sunulduğu ortama uygunluğu; videoların internet ortamına uygun bir çözünürlükte oluşturulmasıdır. Bilgi Belge Yönetimi Bilgi ve belge yönetimi yazılımı; eğitim materyallerinin ham içerikten öğretime hazır eğitim materyali hâline getirilmeleri sürecinin takip edildiği ve ürünlerin arşivlendiği sistemdir. Bilgi ve belge yönetimi kaynaklarının yedeklerinin alınması; ham içerikten öğretime hazır hâle getirilen eğitim materyalinin tüm aşamalarda yedeğinin alınmasıdır. Bilgi ve belge yönetimi kaynaklarının etiketlenmesi; bilgi ve belgelerin tanımlanmasına yönelik kodlama-tanımlama sisteminin olmasıdır. Bilgi ve belge yönetimi kaynaklarına dijital ortamdan erişim; ilgili kişilerin dijital ortamda belge ve bilgilere ulaşmasını sağlayan sistemin olmasıdır. 9

11 Bilgi ve belge yönetimi kaynakları içinde resim havuzu; içeriklere ait resim havuzunun olmasıdır. Bilgi ve belge yönetimi kaynakları içinde video havuzu; içeriklere ait video havuzunun olmasıdır. Bilgi ve belge yönetimi kaynakları içinde animasyon; içeriklere ait animasyon havuzunun olmasıdır. Asenkron Etkileşim İnternet üzerinden alıştırma yapılması; öğrencilerin internet üzerinden derslere ait alıştırmaları yapabilmeleridir. Alıştırma çalışmaları için farklı soru tiplerinin hazırlanması; alıştırmalar için farklı soru tiplerinin hazırlanabilmesidir. Tartışma platformları; öğrenme yönetim sistemleri üzerinden derslere, sınıflara veya gruplar arası iletişime olanak sağlayan yazılı metin alanlarıdır. Öğrencilerin tartışma platformlarını etkileşimli kullanması; öğrencilerin öğrenme amaçlı kullanacakları sanal tartışma platformunun oluşturulmasıdır. Dersi alan öğrencilere toplu e-posta gönderme; öğrencilerin tümüne, sınıf olarak, bölüm olarak toplu e-posta atılabilmesidir. Sisteme giriş ve çıkış yapan öğrencilerin istatistiki raporlarının tutulması; kullanılan sistemde giriş yapan kişilerin detaylı istatistik raporlarının tutulmasıdır. (İlk giriş tarihi, son giriş yapılan tarih, yapılan işlemler, erişilen bölümler/dersler, IP adresi vb.) Derslere eklenen ögelerin izlenme istatistiğinin alınması; öğrenme yönetim sistemine eklenen tüm içeriklerin, videoların ve diğer ögelerin izlenme sayısının raporlanmasıdır. 10

12 Derse göre takvim oluşturulup içeriklerin öğrenciye sistem tarafından zamanında sunulması; ders içeriklerinin belirli tarih aralıklarında öğrenciye sunulmasını sağlayan sistemdir. Kullanıcı grupları oluşturularak bu grupların sistem üzerindeki yetkilerinin belirlenebilmesi; öğrencilerin gruplandırılabilmesi ve yetkilendirilebilmesidir. Scorm paketleri kullanılmasına izin verilmesi; Scorm paketleri ile hazırlanmış içeriklerin sisteme alınabilme özelliğine sahip olmasıdır. Eklenen içeriklere görünmesi için veya görünür hâlden çıkması için tarih atanabilmesi; ders materyallerinin istenen tarih aralıklarında sistemde otomatik olarak açılmasıdır. Genel olarak veya dersi baz alarak duyuru yayınlanması; ders bazında veya tüm öğrencilere duyuruların yapılabilmesidir. İçeriklerin sistem içinde taşınabilmesi; içeriklerin bir sonraki yıla, bölüme vs. taşınabilmesidir. Farklı formatlardaki belgelerin sisteme yüklenebilmesidir. Farklı formatlarda içeriklerin sisteme yüklenebilmesi; farklı formatlardaki belgelerin sistem içinde öğrenci tarafından okunabilmesidir. Sistemdeki farklı formatlardaki içeriklerin öğrenciler tarafından kullanılabilmesi; farklı formatlardaki içeriklerin bulundurulması ve öğrencilerin bunları kullanmasıdır. Öğrencinin blog açabilmesi; öğrencilerin sistem içinde blog açabilmeleri, kullanmaları ve takip etmeleridir. Öğrencilerin ortak projeler için wiki kullanabilmesi; öğrencilerin sistem içinde wiki açabilmeleri, kullanmaları ve takip etmeleridir. 11

13 Senkron Etkileşim Öğrenci ile mesaj iletişimi; öğrencilere SMS ile mesaj iletilebilmesidir. Sunum paylaşımı; ders sunumlarının paylaşılabilmesidir. Öğrencilerin sesli olarak derse katılabilmesi; öğrencilerin sesli olarak canlı derse katılabilmeleridir. Derslerin kaydedilmesi; canlı derslerin kaydedilmesi ve ders kayıtlarına öğrencinin erişebilmesidir. Anket yapılabilmesi; öğrencilere ders esnasında anket yapılabilmesidir. Ekran paylaşımı; öğretim üyesinin ve öğrencinin bilgisayar ekranını paylaşabilmesidir. İçerik paylaşımı; öğretim üyesinin ve öğrencinin elindeki içeriği paylaşabilmesidir. Beyaz tahta; öğretim üyesinin canlı ders sırasında sunum yaparken yazı yazması, şekil çizmesi vs. için beyaz tahtanın bulunmasıdır. Öğrencileri engelleme; öğrencilerin derse girişinin engellenmesi veya dersteki öğrencinin dersten çıkartılmasıdır. Öğrencilerin listesi; canlı dersi izleyen öğrencilerin listesinin ekranda görülmesidir. Canlı dersler ile ilgili raporlama; canlı derse giren öğrencilerin sayısı, süresi, hangi derslerin yapıldığı ve hangi derslerde sorun yaşandığı gibi konuların raporlanmasıdır. Ölçme Değerlendirme Çevrimiçi sınav sistemi; öğrencilerin bulundukları yerden internet üzerinden sınav yapılabilmesini sağlayan sistemdir. 12

14 Merkezî sınav sistemi; öğrencilerin tüm sınavlarının kontrol edildiği, yürütüldüğü, değerlendirildiği merkezî birimdir. Alternatif ölçme ve değerlendirme sistemleri; wiki, blog, tartışma listeleri, ödev ve proje değerlendirmeleridir. Sınav Hazırlama Yazılımı Sınav hazırlama yazılımı; çoktan seçmeli soruların elektronik olarak hazırlandığı sistemdir. Sınav hazırlama yazılımının soruları seçme yöntemi; bilgisayar ortamındaki çoktan seçmeli soruların sınavda rastgele oluşturulmasıdır. Sınav hazırlama yazılımının soruların yerini değiştirilebilmesi; sistemdeki soruların editör tarafından yerlerinin elle değiştirilmesidir. Sınav programının cevap anahtarını vermesi; sınav programının oluşturulan sınav için otomatik cevap anahtarı vermesidir. Sınav programının kitapçık hazırlaması; sınav programının istenilen dersler için sınav kitapçığı hazırlamasıdır. Sınav programının farklı türde kitapçıklar oluşturması; sınav programının oluşturulan bir sınav kitapçığının farklı kitapçıklarını oluşturabilmesidir. Sınav programında yapılan değişiklikler ve bu değişiklikleri kimin yaptığı ile ilgili bilgilerin kayıt altına alınması; sınav programında çalışan kullanıcıların yaptıklarının kaydedilmesidir. Sınav programına erişimle ilgili güvenlik önlemleri; sınav programına erişen kullanıcıların güvenliklerinin dır. Sınav programına internet ağı üzerinden ulaşma; sınav programının internet üzerinden de kullanılabiliyor olmasıdır. 13

15 Soru takip sistemi; dersler için gelen soruların gelip gelmediğinin, eksikliklerinin, hatalarının takip edilebilmesidir. Çevrimiçi Sınav Yazılımı Soru havuzunun oluşturulması; çevrimiçi sınavda öğrencilerin her biri için ayrı sınav oluşturulmasının dır. Soruların cevap şıklarının oluşturulması; çevrimiçi sınavda öğrencilerin her biri için ayrı oluşturulan sınavların cevap şıklarının da farklı sıralanmasının dır. Sınava kaldığı yerden devam etme; çevrimiçi sınavlarda öğrencinin sınavına kaldığı yerden devam edebilmesinin dır. Sınav sırasında soruların güvenliği; çevrimiçi sınavlarda öğrencinin sınav sorularını kopyalamasının engellenmesidir. Sınav sırasında ekran güvenliği; çevrimiçi sınavlarda öğrencinin sınav sorularını ekran görüntüsü ile kopyalamasının engellenmesidir. Sınav sonuçlarının açıklanması; sınav sonuçlarının en fazla bir hafta içinde açıklanmasıdır. Sınav sonuçlarının iletilmesi; sınav sonuçlarının sınav bitiminde öğrenciye otomatik olarak gönderilmesidir. Sınavlar için soru havuzları; her ders için 300 sorudan oluşan bir soru havuzunun oluşturulmasıdır. Sınav hazırlama ve değerlendirme yerlerinin güvenliği; sınav yerlerinin güvenliğinin dır. Sınav evraklarının güvenliği; sınav evraklarının güvenliğinin dır. 14

16 Sınavlar konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi; sınavlar hakkında (öğrenci bilgileri, sınava giriş yerleri ve öğrencinin oturumda sorumlu olduğu ders isimleri) öğrencilerin internet üzerinden bilgilendirilmesidir. Soru Değerlendirme Sınav sorularının niteliği; sınav sorularının ölçme değerlendirme uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve dil uzmanı tarafından düzenlenmesidir. Soru madde analizi; soruların ölçme değerlendirme uzmanı tarafından madde analizinin yapılmasıdır. Soru güçlüğü; soruların ölçme değerlendirme uzmanı tarafından soru güçlüğünün belirlenmesidir. Ölçme değerlendirme uzmanı; eğitim fakültelerinin ölçme ve değerlendirme bölümlerinden veya istatistik bölümlerinden mezun uzman bulunmasıdır. Redaktör; edebiyat fakültesi bölümünden mezun dil uzmanı bulunmasıdır. Soru girişi için operatör; sınav sorularını soru bankası programına giren operatörün bulunmasıdır. Sistem destek elemanı; sınavlar sırasında olası sorunlara destek veren personelin bulunmasıdır. Altyapı Ölçme ve değerlendirme birimi; ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yönetildiği ve gerçekleştirildiği birimin bulunmasıdır. Kitapçık basımı; sınavlar için hazırlanan kitapçıkların basıldığı birimin bulunmasıdır. 15

17 Optik form basımı; optik formların basıldığı birimin bulunmasıdır. Optik formdan sınav değerlendirmeleri yapılması; merkezî sınavların optik form ile gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesidir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesi; sınav sonuçlarının internet üzerinden öğrencilere iletilmesini sağlayan sistemdir. Güvenli sınav soru ve optik form depolama yerleri; sınav sorularının ve cevaplarının depolanmasının dır. Ağ yapısı; çalışan sistemlerin bir ağ ortamında olmasıdır. Sınav destek; tüm sınav süreçleri için destek sağlayan birimin olmasıdır. Ders Notu İçindekiler sayfası; dersin tümünü kapsayan başlık ve alt başlıkların bir arada bulunduğu, konuların hiyerarşik yapısını ortaya koyan indeks sayfasıdır. Font özelliği; başlıkların 14, metnin 12 punto büyüklüğünde olması ve Times New Roman ya da Arial gibi yazı tiplerinin kullanılmasıdır. Yazım ve noktalama kuralları; yazım ve noktalama kurallarında Türk Dil Kurumu standartlarına uyulmasıdır. Tabloların standartlara uygun olarak isimlendirilmesi; ders metinlerinde kullanılan tabloların kolay takibi ve anlaşılırlığı için belirlenen kriterlere göre etiketlenmesidir. Şekillerin standartlara uygun olarak isimlendirilmesi; ders metinlerinde kullanılan şekillerin kolay takibi ve anlaşılırlığı için belirlenen kriterlere göre etiketlenmesidir. 16

18 Resimlerin standartlara uygun olarak isimlendirilmesi; ders metinlerinde kullanılan resimlerin kolay takibi ve anlaşılırlığı için belirlenen kriterlere göre etiketlenmesidir. Kaynakça; ders materyalinin hazırlanması aşamasında faydalanılan haricî kaynaklardır. Etkileşimli Arayüz Ders materyalinin kullanıcı (öğrenci) tarafından daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak, kendine has araçları (arama, not alma gibi) olan, kullanıcının materyalle olan etkileşimini (harcadığı zaman, aldığı not, sorduğu soru gibi) kayıt altına alan sistemdir. Arayüz ile etkileşim; arayüzün fonksiyonlarına erişim ve kullanımda kullanıcı rahatlığının gözetilmesidir. Arayüzün kişiselleştirilmesi; kullanıcının arayüzü kendi isteği doğrultusunda özelleştirebilmesidir. Arayüz içinde yer alan fonksiyonları (arama, sayfa numarası, not alma gibi) aktif etmesi veya etmemesidir. Arayüzü arama özelliği; kullanıcının arayüz içinde sunulan yazılı ders materyali içinde kelime bazlı arama yapabilmesi ve bu kelimenin metin içinde nerelerde geçtiğini görebilmesidir. Arayüzün not tutma özelliği; kullanıcının arayüz içinde sunulan dersle ilgili kendi yorumunu veya dikkatinden kaçmasını istemediği noktaları, araştırmak istediği konuları vb. arayüz içinde unutmamak için kaydetmesidir. Arayüzde içerik ağacı; arayüz içinde sunulan dersin içindekiler kısmıdır. Ana konu, alt başlık, alt-alt başlık vb. şeklinde kullanıcıya gösterilir. Kullanıcı konuların hiyerarşisini ve birbirine olan konumlarını görebilir. Arayüzde içerik ağacının içerik tipine göre sınıflandırılması (animasyon, video, uygulama, oyun); arayüz içerisinde sunulan ders materyallerinin video, resim, metin, animasyon, oyun, 17

19 deney, uygulama gibi etiketlenmesi ve süzme işlemi yapılarak doğrudan ilgili etikete ait içeriklere erişilmesidir. Arayüzde tartışma alanı; öğrencilerin bir soru etrafında fikirlerini birbirleriyle paylaşabilmeleridir. Arayüzde soru sor özelliği; kullanıcının (öğrenci) ders eğitmenine veya sınıfına soru sormasıdır. Arayüzde tam ekran modu; çözünürlüğü düşük bilgisayar ekranlarında daha rahat etkileşim, okuma ve kullanım için materyallerin daha geniş alanda kullanılabilecek şekilde genişletilmesidir. Arayüzde hesap makinesi; sayısal derslerde kullanılmak üzere temel basit matematiksel işlemleri yapacak bir hesap makinesinin olmasıdır. Arayüzün ses açma/kapama özelliği; materyalde kullanılan seslerin kullanıcı tarafından açılıp kapatılarak kontrol edilmesidir. Arayüzün çıktı alma özelliği; kullanıcının yazılı materyalleri çıktı olarak alabilmesidir. Arayüzde öneri özelliği; kullanıcının ders materyalinin geliştirilmesi için öneri ve görüşlerini dersi hazırlayan ekibe iletebilmesidir. Arayüzün dersi puanlama özelliği; kullanıcının ders materyalini bütün olarak 1 (en kötü) 5 (en iyi) ölçeğine göre puanlandırmasıdır. Arayüzün kaldığı yerden devam etmesi; kullanıcının ders çalışmasını yapıp sistemi kapattıktan sonra, başka bir zaman tekrar sisteme giriş yaptığında arayüzü en son nerede bıraktıysa oradan devam edebilmesidir. Arayüzde terimler sözlüğü; derse ait terimsel kelimelerden oluşan sözlüğün olmasıdır. Arayüzde görmek istediğiniz yeni özellikler nelerdir? sorusu; arayüzün geliştirilmesi ve daha etkin kullanılabilir hâle getirilmesi için kullanıcıların fikirlerini alma özelliğinin olmasıdır. 18

20 Kişisel Öğrenim Seti Ekranların tasarımının sezgiselliği; kullanıcının yardım almadan ekrandaki menü yapısını veya nasıl ilerleyeceğini kendi kendine kolayca çözebilmesidir. Ekranlarda bilgiye ulaşmanın kolaylığı; kullanıcının bilgiye doğrudan erişebilmesi, fazla tıklama olmadan birim konulara doğrudan ulaşmasıdır. Kolay Erişim Sisteme erişimin hızlılığı; arayüz içindeki dersin internet üzerinden kullanıcının bilgisayarına kısa bir sürede yüklenmesini tır. Videoların yüklenme süresi; kullanıcı tarafından hızlı yüklensin diye videoların optimize edilmesidir. İçerik Kalitesi Konu anlatımlarının animasyonla desteklenmesi; en az her üç sayfada bir hareketli çizimlerle konunun desteklenmesidir. Ekrandaki yazı yoğunluğunun standartlara uygun olması; bilgisayar ekranındaki yazı miktarının okunabilirlik ve anlaşılabilirlik indeksine uymasıdır. Ekranlarda konu başlıklarının içerikle uyumlu olması; konu başlığının anlatılan konuyla birebir örtüşmesidir. Konuların video ile desteklenmesi; konu anlatımlarının video çekim, belgesel gibi çalışmalarla desteklenmesidir. 19

21 Ekranda önemli noktaların kolayca dikkat çekecek şekilde tasarlanmasıdır. Kullanıcının okumasını ve odaklanmasını kolaylaştırmak için önemli sayılan yerlere ayrı bir vurgu yaparak bu kısımların metin içerisinde algılanmasını ve görünürlüğünü arttırmaktır. (Kalın, eğik, altı çizili, kutu içinde vs.) Redaksiyon Öğretim materyalinin dil bilgisi, anlatım kuralları, imla ve şekil bakımından incelenerek yayına hazırlanmasıdır. Öğretim materyalinin anlatım, yazım ve noktalama kuralları açısından uygunluğu; okuma ve anlamada kolaylık sağlaması için metinlerin noktalama ve yazım açısından Türk Dil Kurumunun belirlediği standartları taşımasıdır. Anlatımda anlaşılır bir dilin kullanılması; konu anlatımının sade, sarmal, örnekli bir biçimde sunulmasıdır. Anlatımın kısa cümlelerden oluşması; okumayı ve anlamayı kolaylaştıracak biçimde uzun cümlelerden kaçınılmasıdır. Font Yazıların font büyüklüklerinin okuma açısından uygunluğu; web standartları için ekrandaki yazının okumaya uygun font büyüklüğü ile yazılmasıdır. Yazı boyutunun en az 12 punto olması gerekmektedir. Yazıların font tipinin okuma açısından uygunluğu; okumayı zorlaştırıcı, yavaşlatıcı font seçiminden uzak durulmasıdır. 20

22 BÖLÜM 3 Kalite ve Akreditasyon Yapılmasına Ait Tanımlar Bu bölümde akreditasyon nasıl yapılacak, hangi sıklıkta ölçülecek, kim ölçecek gibi konulara yer verilecektir. Amerikan sisteminden de alıntılarla kalite ve akreditasyon işlemlerinin genel sistemi belirlenecektir. Madde 7- Kalite ve Akreditasyon İşlemlerinin Düzenlenmesi Açık öğretim ve uzaktan eğitim hizmetlerinin denetiminde ve akredite edilmesinde, madde 7 de verilen değerlendirme tablosu kullanılır. Yeni açılacak programların değerlendirme tablosuna göre puanını başvuru dosyası ile beraber sunması gereklidir. Yürürlükte olan programlar, her öğrenci kontenjanı talebinde mutlaka tabloya göre değerlendirmesini referans belgeleri ile birlikte sunmalıdır. Her eğitim-öğretim yılının ilk yarısı içinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilen ekipler tarafından da tüm açık ve uzaktan eğitim programlarının değerlendirmesi yapılır. Değerlendirmede her diploma programı, ayrı ayrı ve haftalık konularına göre sorgulanarak puan alır. Bir yükseköğretim kurumunun tüm açık ve uzaktan eğitim programlarının aldığı puanların ortalaması kurumun puanı olarak değerlendirilir. 21

23 Tablo 1- Açık ve Uzaktan Eğitim Bileşenlerinin Akreditasyon Puantajı Hizmet Değerlendirme Hedef Çağrı merkezi var mı? Çağrı merkezi çözüm oranı % 70 in üzerinde mi? Çevrimdışı çözüm masası var mı? Çevrimiçi çözüm merkezi var mı? Her program için ayrı sorun ve çözüm görevlileri var mı? Sosyal ağlarda medya kullanımı ve haberleşmesinin tamamı yapılıyor Bu soru neyi geliştirmek ve neyi ölçmek için soruluyor? Bu sorunun olumlu olmasıyla sağlanacak fayda nedir? Kurumun öğrencilerle çağrı merkezi aracılığı ile 7/24 etkileşiminin Öğrenci ile eş zamansız iletişimi gerçekleştirmesi Öğrenci ile eş zamanlı iletişimin gerçekleştirilmesi Problemlerin ilgili sorumlular tarafından çözümleniyor olması Öğrencilerin tepkilerinin, mesajlarının sosyal ağlarda takibinin, kurumun sosyal medyadaki görüntüsünün izlenmesi Değerlendirilecek Kriterler Bu soruyu cevaplamak için nerelere ve neye bakmalıyız? Evet Kriteri Ne olursa veya hangi oranda gerçekleşirse evet diyeceğiz? Mesela çağrı merkezi var=evet veya çağrı cevaplama oranı >%80 ise =evet Hayır Kriteri Ne olursa veya hangi oranda gerçekleşirse hayır diyeceğiz? Olumlu Örnek Resim veya grafik olarak bir evet örneği Olumsuz Örnek Resim veya grafik olarak bir hayır örneği 22

24 Halkla ilişkiler birimi var mı? Bilişim sistem birimi var mı? Animasyon birimi var mı? İllüstrasyon birimi var mı? Senaryo birimi var mı? Redaksiyon birimi var mı? Sistem destek birimi 7/24 var mı? Ölçme ve değerlendirme birimi ayrı olarak yapılandırılmış mı? Kurumsal iletişimin belirli bir birim tarafından yürütülmesinin Öğrenme sistemleri ile ilgili yapılanmayı sağlayan birimin varlığının senaryo doğrultusunda görsel olarak canlandırılmasının resimleme, simülasyon hâline getirilmesinin öğrenilebilir materyal hâline getirilme kurgusunun yapılması yazım ve imlasının doğru olmasının Canlı ders sırasında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yaşadığı sorunların çözümünün Ölçme ve değerlendirme sürecinin etkin bir şekilde yapılmasının 23

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek WEB VE ÇOKLU ORTAM GELİŞTİRİCİSİ Seviye 5 I Referans Kodu 13UMS0288-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş İstanbul Ticaret Odası Koordinasyonunda YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği ve TÜBİDER Bilişim Sektörü

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU ANKARA 2010 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Adres: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Detaylı

BÖLÜM 1. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç

BÖLÜM 1. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç BÖLÜM 1 ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç Yrd. Doç. Dr. Meltem Huri BATURAY Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale mhbaturay@hotmail. com ÖZET Yrd. Doç Dr. Yalın

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

Bu bir bilgi devrimidir

Bu bir bilgi devrimidir Anadolu Üniversitesi I-Tunes U da Açık Ders Materyali Sunmaya Başladı Bu bir bilgi devrimidir Etkileşimli e-kitap trtokul.anadolu.edu.tr itunes U Google Play Yeni e-öğrenme Portalı Açık ders malzemeleri

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle Editör Ali Güneş BİLGİSAYAR I - II (TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ) Uygulamalı Örneklerle Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Genel Olarak İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci, Elektronik

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM İçerik Yönetim Örgüt ve Örgüt Kültürü Stratejik Yönetim Yöneticilik Kütüphaneler ve Yönetim Halk Kütüphaneleri ve Yönetim (Bütçe, Derme, Bina, Personel, Kullanıcı, Eğitim)

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DENEYİMİ: KURUMSAL TEMEL DERSLERİN ÇEVRİMİÇİ OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ VE SUNUMU

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DENEYİMİ: KURUMSAL TEMEL DERSLERİN ÇEVRİMİÇİ OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ VE SUNUMU YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DENEYİMİ: KURUMSAL TEMEL DERSLERİN ÇEVRİMİÇİ OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ VE SUNUMU Yasin ÖZARSLAN 1, Emrah EMİRTEKİN 2, Sabah BALTA 3 Özet Bu çalışmada Yaşar Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yükseköğretim Genel Kurulu nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ

UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ 5 65 Uzaktan eğitim şelinde öğretim son yıllarda popülerliğini arttırdı ve giderek bu alanda yapılan çalışmalar daha da hız kazanmıştır. Günümüzde insanları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YATKINLIKLARI Sinan YALÇINKAYA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

2.1 2.1. Sitenin İsimlendirilmesi

2.1 2.1. Sitenin İsimlendirilmesi GENEL ÖZELLİKLER 2 İnternet sitesi içeriklerinin, hedef kitle tarafından etkin ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi, internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin kullanıcılar tarafından kolay ve hızlı

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Feyyaz BODUR Eskişehir-2010 Elektronik ISBN 978-605-88794-0-9

Detaylı

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi TESMER (Temel Eğitim ve Staj Merkezi 1 TESMER YÖNETİM KURULU Merkez Başkanı Merkez Başkan Yardımcısı Merkez Sekreteri Merkez Saymanı Üye Üye Üye Nail SANLI Yücel AKDEMİR Rıfat T. NALBANTOĞLU Ali Rıza AKDORA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR

BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR Sami ACAR, Funda KILIÇ Özet Bu araştırma, bürolarda e-toplantı yönetimine geçişi, e-toplantı yönetimi uygulamalarını ve büro çalışanlarının e-toplantı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

USAGE OF THE WEB SITES WITH THE PURPOSE OF CORPORATE PROMOTION IN FACULTIES: A RESEARCH ON WEB SITES THROUGH COMMUNICATION FACULTIES

USAGE OF THE WEB SITES WITH THE PURPOSE OF CORPORATE PROMOTION IN FACULTIES: A RESEARCH ON WEB SITES THROUGH COMMUNICATION FACULTIES 1951 FAKÜLTELERDE WEB SİTELERİNİN KURUMSAL TANITIM AMAÇLI KULLANIMI: Nilay BAŞOK YURDAKUL *, Gül COŞKUN ** ÖZET Çalışmada öncelikli olarak fakültelerin tanıtımında web sitelerinin önemi ve taşıması gereken

Detaylı