TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2014 ÖABT / SOS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG Yazılıkaya Kabartmaları; Çorum ilinde Hititlere ait Hattuşaş, Boğazköy antik yerleşiminin 2 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bu tarihî kabartma galeri adı verilen iki girişten oluşan eserlerden biridir ve bir tapınağa aittir. Girişte kanatlı ve arslan kafalı yaratık figürü yer alır. (I) Hattuşa Antik Kenti, Hititlerin başkenti olan Çorum da yer alan kenttir. Hititlerin Genç Tunç Çağı ndaki başkentidir. Çorum un Boğazkale ilçesinde bulunmaktadır. (III) Kybele Tapınağı, Hititlere ait bir kalıntı değildir. Foça da yer alan bu tapınak, Ana Tanrıça Kybele ye ait heykeller ve kabartmalardan oluşmaktadır. Anadolu da Ana Tanrıça Kybele kültürünün yaygın olduğu bilinmektedir. Bu bölge Hititlerin kontrolü altına girmemiştir. 3. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılarda, kuruldukları bölgede Türk yoğunluğunun fazla olması nedeni ile İslamiyet kabul edilmesine rağmen Türk kültür yapısı büyük oranda korunmuştur. İkili yönetim anlayışının uygulanması, boylar federasyonu şeklinde örgütlenmeye gidilmesi, sosyal devlet anlayışının devlet yöneticilerinin temel prensibi olması, hatunların devlet idaresinde söz sahibi olması bu özelliklerin bazılarıdır. Orduda İkta Sistemi ile yetişen askerlere yer verilmesi İslamiyet öncesi Türklerde yer alan uygulamalardan biri değildir. Karahanlıların bu şekilde bir uygulamaya gitmeleri İslamiyetin etkilerinin bir sonucudur. İkta Sistemi İslam toplumlarından Türk - İslam devletlerine geçen bir uygulamadır. İlk kez İran da uygulanan bu sistem Hz. Ömer tarafından da benimsenmiş, Türk - İslam devletlerinde geliştirilmiştir. 5. Bedir Savaşı 13 Mart 624 tarihinde Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılmış ilk savaş ve Müslümanların ilk zaferidir. İslamiyet açısından çok önemli bir yere sahip olan bu savaş, Müslümanların ilk savunma savaşı ve ilk askerî zaferidir. Savaşta alınan esirler ve elde edilen ganimetlerle ilgili Hz. Muhammed in uygulamaları tüm Müslümanlara örnek olmuş ve İslam savaş hukuku olarak benimsenmiştir. Kazanılan zaferle Bedir kuyuları ve çevresindeki ticaret yolları da Müslümanların eline geçmiştir. Medinelilerin Arabistan daki itibarlarının sarsıldığı söylenemez. Tam tersine Medine Müslümanlarının itibarları artmıştır. 2. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarların baş kâtibi olarak çalışan devlet görevlisi bitikçi dir. Ataman: Hükümdar çocuklarının (Tiginlerin) yetiştirilmesinden sorumlu kişinin unvanıdır. Şad: Hanedan üyesi olup devlet kademelerinde yöneticilik yapanlara kişinin unvanıdır. Tigin: Hükümdarların çocuklarına verilen addır. Aygucu: İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükûmet başkanı olarak görev yapan yüksek kademeli devlet adamıdır. 4. Türkiye Selçuklu Devleti nde yılları arasında hükümdarlık yapan I. Mesut (Rüknettin Mesut), Sultan I. Kılıçarslan ın oğludur. Döneminin en önemli gelişmesi II. Haçlı Seferi nin yaşanmasıdır. Sultan Mesut 1147 de Eskişehir önlerinde Haçlıları bozguna uğratmıştır da ölümünün ardından oğulları arasında taht kavgaları başlamıştır. Konya nın başkent olarak seçilmesi I. Kılıçarslan Dönemi nin; Kırım ın Suğdak Limanı nın fethedilmesi, Harzemşahların Yassıçemen Savaşı nda yenilgiye uğratılması I. Alâaddin Keykubat Dönemi nin; Miryakefalon Savaşı ise II. Kılıçarslan Dönemi nin gelişmeleridir. 6. Verilen antlaşmalardan Serav Antlaşması 1618 de Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile İran 1612 de imzalanan Nasuh Paşa Antlaşması ile belirlenen sınırları kabul etmiştir. Ziştovi Antlaşması 1791 de Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ile imzalanmıştır. Kerden Anlaşması 1746 da İran la, Bahçesaray Antlaşması 1681 de Rusya yla, Bucaş Antlaşması ise 1672 ve 1676 da Lehistan la imzalanan antlaşmalardır. 3

4 7. Osmanlı Devleti ile ilgili seçeneklerde verilen kavramlardan kethüda kavramının tanımı yanlıştır. Kethüda, Osmanlı Devleti nin klasik döneminde köylerin yönetimi ile ilgili görevli kişilere verilen addır. Osmanlı Devleti nde Harem in yöneticisi daima padişahların annesi olan valide sultanlardı. Haremin disiplin ve düzenini sağlayanlara ise beş kişiden oluşan Kâtibe Ustalardı te Rusya, Avusturya, İngiltere, Prusya temsilcilerinin katıldığı Viyana Kongresi nde Fransız İhtilali sonrasında değişen Avrupa yapısını yeniden eski hâline getirmek amacı ile kararlar alınmış ve 1830 a kadar bu yönde savaşlar yapılmıştır (Restorasyon Savaşları). Bu kongrede alınan kararlar kongreye başkanlık yapan Avusturya temsilcisi Metternich in adı ile anılmaktadır (Metternich Sistemi). Grek Projesi ve Dakya Projesi Avusturya ve Rusya nın Osmanlı Devleti toprakları üzerinde uygulamaya çalıştıkları gizli projedir. Megalo İdea Yunanistan ın Anadolu yu içine alan Büyük Yunanistan ı kurma planıdır. Şark Sorunu ise Viyana Kongresi nde Osmanlı Devleti ile ilgili olarak Ruslar tarafından dile getirilen bir tabirdir. 9. Seçeneklerde verilen ve Mondros tan sonra Anadolu da faaliyet yürüten cemiyetlerden Etnik-i Eterya ve Redd-i İlhak cemiyetlerinin amaçları birbiri ile doğrudan çatışmaktadır. Etnik-i Eterya İzmir i içine alan büyük bir Yunan devleti yaratmaya yönelik faaliyet yürüten zararlı bir örgütken Redd-i İlhak Cemiyeti İzmir in işgalinden sonra işgale karşı mücadeleyi örgütleyen millî cemiyetimizdir. Batı Anadolu daki direnişte önemli rolü bulunmaktadır. Mavri Mira daha çok Trakya da faaliyet yürüten bir Rum cemiyetidir. Kilikyalılar Çukurova daki Fransız işgaline ve Ermeni çete faaliyetlerine karşı mücadeleyi örgütlemiştir. Rum Pontus Cemiyeti Karadeniz de Trabzon merkezli bir devlet kurma fikri ile çalışma yapmıştır. Kardos Cemiyeti de Mavri Mira nın kollarından biridir. Hınçak Cemiyeti Ermeni örgütü olup hedefi Doğu Anadolu dur. Macabi ve Alyas İsrailit cemiyetleri Filistin de bir Yahudi devleti kurma fikri ile çalışmalar yapmıştır. Millî İslam Şûrası ise Kars merkezli faaliyet yürüten Ermeni faaliyetleri ile mücadele eden millî cemiyetimizdir. 10. Türk Kurtuluş Savaşı nın önemli şahsiyetlerinden biri olan Fevzi Çakmak tarihimizin Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte iki mareşalından biridir. Birçok savaşa katılan, birçok zafere imza atan Mareşal Fevzi Çakmak, Kütahya - Eskişehir Muharebelerinde Türk ordularının Yunan güçlerine karşı başarısız olmasının ardından İsmet İnönü nün yerine Genel Kurmay Başkanı olarak atanmıştır. Aynı dönemde kendisi Başvekil (Başbakan) ve Millî Savunma Bakanlığı da yapan Mareşal Fevzi Çakmak böylece üç görevi aynı anda yapmaya başlamıştır (3 Ağustos 1921). 11. Lozan Barış Antlaşması nda Osmanlı Devleti nden kalan borçların büyük kısmını yeni Türk devleti üstlenirken Osmanlı İmparatorluğu ndan ayrılan ya da işgale uğrayan devletler de borç ötemekle sorumlu tutulmuşlardır. Bu devletler şunlardır: Suriye - Lübnan, Yunanistan, Irak, Yugoslavya, Filistin, Bulgaristan, Arnavutluk, Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün, İtalya. İran, Osmanlı Devleti nden ayrılan ya da Osmanlı eyaletlerinden birini işgal eden bir devlet olmadığından borç ödemekle sorumlu tutulmamıştır. 12. Mustafa Kemal in eğitim yıllarında çok okuyan, araştıran, tarihe meraklı bir şahsiyetti. Türkiye Cumhuriyeti nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ü öğretim hayatı boyunca fikirsel olarak etkileyenler arasında; J.J. Rousseau, Namık Kemal (I), Ziya Gökalp (III), Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet önemli bir yer tutmaktadır. Ancak Mehmet Âkif Ersoy bu isimlerden biri değildir. Mustafa Kemal kendisini etkileyen insanların eserlerini defalarca okumuş ve yeni eserlerini de takip etmiştir yılları arasında Mısır ın krallığını yapan I. Faruk, İsrail e karşı yapılan Arap - İsrail Savaşlarında alınan ağır yenilginin ardından büyük bir prestij kaybına uğramıştır. Bu başarısızlıklardan Kral Faruk u sorumlu tutan Cemal Abdünnasır liderliğindeki Hür Subaylar Hareketi 1952 de yaptıkları baskı ile Kral Faruk u tahttan indirmişlerdir. Yerine II. Fuad getirilse de Mısır da bir yıl sonra cumhuriyet ilan edilmiş ve Cemal Abdünnasır lider olmuştur. 14. Özellikleri verilen Nabucco Projesi dir. Türkiye için önemli olan bu proje Rusya nın müdahaleleri ile değiştirilmiştir. Türk topraklarından geçmesi planlanan projenin değişmesi önemli bir projeden Türkiye nin büyük oranda diskalifiye olması ile sonuçlanmıştır. Trans - Hazar ve Şahdeniz (I / II) projeleri şu an uygulama aşamasındaki projelerdir. Bakü - Tiflis - Ceyhan ve Kerkük - Yumurtalık hatları ise hâlâ kullanılmaktadır. Kullanılan bu hatların zenginleştirilmesi için de yeni çalışmalar yapılmaktadır. 4

5 15. Muhteşem Dörtlü olarak nitelendirilen temel ortalamaları Canlılar Küresi Biyosfer Sular Küresi Hidrosfer 18. I III II V 21. Antalya I II Zonguldak Taş Küre Litosfer Hava Küre Atmosfer IV oluşturmaktadır. Haritada I numara ile gösterilen Alaska, II numara ile gösterilen Gulf-Stream, Güney Kuzey Profilde I numara ile Dedegöl, II numara ile Akçakoca Dağları gösterilmiştir. IV numara ile gösterilen Brezilya, V numara ile gösterilen Kruşivo akıntıları sıcaktır. III numara ile gösterilen Kanarya akıntısı ise soğuk karakterlidir. 22. Türkiye de şehir nüfusunun olağanüstü bir artış göstermesi kırsal kesimden aldığı yoğun göçün sonucudur. 16. Demir yolu Sınır kapısı Yerleşim birimi İskele eşleştirmeleri doğrudur. Ancak sembolü ile ören yerleri gösterilmekdedir. 19. İndirgenmiş sıcaklık, yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla deniz seviyesindeki yerlerde gerçek ve indirgenmiş sıcaklıklar aynı olur. Seçeneklerde deniz seviyesinde olan tek şehir Tekirdağ dır. 23. Türkiye de nüfus artış hızının 1975 lerde 20 nin üzerindeki artışın günümüzde %12 lere düşürülmesinde sanayileşme, göç, şehirleşme olguları etkili olmuştur. 17. Güneş battıktan sonra kızıllığın sürmesi, güneş ışınlarının dağılması ile ilgilidir. Buna difüzyon denilmektedir Yeni Domino Taşları Teorisi ne göre ABD, Rusya, Çin, Konkordon Diskordans Açılı Diskordans Şekillerde tortulanma biçimleri gösterilmiştir. Tortulaşma ya da istiflenme tortul kayalara yani sedimenterlere özgüdür. Japonya, Batı Avrupa büyük güç merkezleridir. Büyük güç bölgelerinin dışında kalan Ara Bölge ülkeler ise Mihver Devletler olarak nitelendirilmektedir. Mihver devletlerden biri de Türkiye dir. 5

6 25. Bilginin kaynağını sezgi olarak gören yaklaşıma göre bilgi araçlar yoluyla elde edilemez. Akıl ve duyular gibi araçlar devre dışı bırakılır ve onlardan daha üstün güç olan sezgi, bilginin kaynağı olarak görülür. Sezgi, aklın ve deneyin ötesinde sınırlandırılmamış olandır. Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşma imkânı daha fazladır. Hakikat, akıl ve duyularla olduğu gibi kelimelerle ifade edilemez, sezgi ile yaşanır. Bu görüşün en önemli temsilcisi ise Gazali dir. 26. Normalde bir kültürü oluşturacak maddi ve manevi ögelerin bir toplumda bir araya gelememesi kültürel çözülmedir. Kültürel diğer süreçler ise şunlardır: Kültürlenme, insanın kendi toplumunun kültürünü almasıdır. Kültürleşme, kişinin başka bir kültürle etkileşim hâlinde bulunarak o kültürden etkilenmesidir. Kültür şoku, bir kültürden başka bir kültüre geçen bireyin yeni kültür karşısında yaşadığı bunalımdır. Kültürel yozlaşma, bir kültürün eskimiş ve artık işlevsizleşmiş kısımlarının gereksiz yere korunmaya devam edilmesiyle oluşan değer boşluğudur. 27. Tutum; bireyin kendisine ya da çevresindeki herhangi bir toplumsal konu ya da olaya karşı deneyim ve bilgilerine dayanarak örgütlediği bilişsel, duygusal, davranışsal bir tepki eğilimidir. Sosyal psikologlar tutumu farklı şekillerde tanımlamışlardır: Çiğdem Kâğıtçıbaşı na göre tutum, çevremizdeki tüm varlıklardan hoşlanma veya hoşlanmama durumudur. Bem tutumu; yaşantılar ve deneyimler sonucu oluşan, insanların davranışlarını yönlendiren, belirli bir objeye ya da kimseye karşı ruhsal ve zihinsel bakımdan hazır oluş veya vaziyet alış biçimi olarak tanımlar. Tutum, belirli bir objeye ya da kimseye karşı kanılar oluşturmada ön eğilim durumudur diyen ise Allport tur. 28. İletişim sürecinin temel öğeleri şunlardır: Gönderici Gönderici ve alıcının algılama (filtre) ve değerlendirme biçimleri İşaret (mesaj) İletişim kanalı Alıcı Geri besleme Çevre koşulları Bir alıcı bir mesajı kodlarını çözdükten ve ona bir anlam verdikten sonra gönderici hâlini alır. Alıcı aldığı mesajı cevaplandırmak üzere bir mesaj hazırlayarak bunu kanal vasıtasıyla eski göndericiye iletir. Buna geri besleme adı verilir. Geri besleme, alıcının göndericinin mesajına verdiği bir çeşit cevaptır. Bu cevap sayesinde gönderici, mesajının tam olarak anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenir. Geri bilgi akışı olmayan bir iletişim, tek yönlü iletişimdir. Geriye bilgi akışı ile iletişim çift yönlü iletişim hâline gelir. Geri besleme sadece insanlar arası ilişkiler için değil, örgütler için de son derece önemlidir. Geri beslemeye kapalı örgütler entropiye (yok olma) mahkûm olurlar. 29. Sanayileşmemiş toplumlar, kentlerin ortaya çıkışı ile meydana gelirler. Oldukça belirgin servet ve güç eşitsizlikleri sergilerler ve kralların ya da imparatorların yönetimi altındadırlar. İmparatorluk hem tek bir kişinin egemenliğine (monarşi) hem de dine dayanan (teokrasi) güçlü bir merkezî otoritenin egemen olduğu toplumlardır. Yazının kullanımı ile bilim ve sanatta gelişmelerin söz konusu olması, bunların genellikle uygarlıklar olarak adlandırılmalarına yol açmaktadır. İmparatorluktaki din anlayışı tek tanrıcılıktır (monoteizm). İmparatorlukların zayıflamasıyla feodal toplum biçimi ortaya çıkmıştır. Feodal düzende ülkenin başında zayıf da olsa bir kral bulunur. Ticaretin gittikçe artması küçük endüstrinin doğmasına, kentlerin güçlenip çoğalmasına neden olmuştur. Bu durum kentlerde yeni toplumsal sınıfların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dolayısıyla I ve II numaralı öncüller doğruyken III numaralı öncülde yer alan kentlerin ortaya çıkmadığı ifadesi yanlıştır. 30. Yeni Platonculuğun kurucusu yılları arasında yaşayan Platinos tur. Platinos, Platon un ideal kuramını gizemci, tanrıcı bir düşünceye dönüştürür. Platonizmde daima dinî bir tutum ağır basar. Buna göre bilmek; Tanrı yı bilmek, doğruyu özlemek, Tanrı yı özlemektir. Tanrı fikri de yok olmak, kendini unutmak kendinden üstün olan yok olmaktır. Platinos a göre Tanrı bizim düşündüğümüz hiçbir şeydir. Çünkü o her şeydir. Platinos a göre evren ve insan Tanrı dan gelmiş ve Tanrı ya dönecektir. İnsanı Tanrı ya götürecek üç şey vardır: sanat, sevgi ve felsefe. Sanatçılar sanat yoluyla, sıradan insanlar sevgi yoluyla, filozoflar ise felsefe ile Tanrı ya ulaşabilirler. Platinos a göre cisimleri güzelleştiren ölçülülük değildir. Çünkü eğer güzellik; uygunluk ya da ölçülülük olsaydı bir yüz, insan yüzü; kimi zaman güzel kimi zaman çirkin gözükmezdi. Güzel ruhun bedende, zekânın ruhta ve birim zekâda görünmesidir. Platinos, sanat ve sanatçının rolü ve taklit konusunda Platon dan ayrılır. Platinos, taklidin insan yaşamı üzerindeki olumlu etkilerini düşünür ve sanatçının taklit yaparak idealar dünyasına uzandığını kabul eder. Bu yönüyle Aristoteles e yaklaşır. 31. Felsefe, sosyal bilgiler programında yöntemsel bir öneme sahiptir. Zira öğrencilere eleştirel ve sorgulayıcı bir tutum kazandırabilmenin temelinde felsefe yatar. En temelde felsefe sosyal bilgiler alanında şu soruların yöneltilmesine neden olur: 1. Bilgi neden önemli ve değerlidir? 2. Öğretmen sosyal bilgilere dair hangi bilgileri öğrenciye öğretmelidir? 3. Mutlak bilgi var mıdır, sosyal bilgilerde kesinlik söz konusu olabilir mi? Tüm bu sorular incelendiğinde felsefenin sosyal bilgiler öğretiminin yöntemini oluşturduğu açıkça görülmektedir. Felsefenin çizdiği yol haritası sosyal bilgilerin sistematiğini belirlemektedir. 6

7 32. Tekerleğin bulunması Paleolitik Dönem in değil, Neolitik Dönem in gelişmesidir. Dolayısıyla I numaralı öncül yanlıştır. Üzenginin keşfi Orta Çağ da yaşanmış bir gelişmedir, zira atlı şövalyelerin güçlenmesini sağlamış ve bu durum toprak sahibi soyluların gücünü artırmıştır. Dolayısıyla II numaralı öncül doğrudur. Tefeciliğin yayılması ise Rönesans Dönemi nin değil, Orta Çağ ın gelişmelerindendir. Orta Çağ da ticaretin artması ve paranın önem kazanması, tefeciliğin yayılmasına da sebep olmuştur. Dolayısıyla III numaralı öncülde yer alan ifade de yanlıştır. 33. Merkez Bankası, ticaret ve iş bankalarının banknot ihraç etme yetkilerinin alınarak bu yetkinin yalnızca bir bankaya devredilmesi düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Merkez bankasına ihtiyaç duyulmasının sebepleri şunlardır: Kâğıt para kullanımının artması, para ve kredi işlemlerinin ekonominin ihtiyacına göre ayarlanması zorunluluğu Bankacılık ve uluslararası ödeme sistemlerinde yaşanan gelişmeler Devletin ve bankaların kredi ihtiyaçlarını karşılayacak kurumlara ihtiyaç duyması Görüldüğü üzere yalnızca III numaralı öncülde yer alan ifade doğrudur. 35. Günümüz dünya sorunlarının temel tetikleyicisi belli bazı ülkeler iken karşılaşılan sorunların tüm dünyayı etkilemesi ise büyük bir çelişkidir. Dünyamızın karşı karşıya olduğu ve çözüm aradığı temel sorunlar şunlardır: Hızlı nüfus artışı Doğal kaynakların tükenmesi Birçok canlının soyunun tükenmesi Yeşil alanların hızla yok olması Temiz su sorunu Deniz kirliliği ve deniz canlılarının azalması İklim değişiklikleri Hava kirliliği Fakirlik ve işsizlik Görüldüğü üzere deniz canlıları artmamakta ve azalmaktadır. Bu durum önemli bir dünya sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır Anayasası ndaki Değişiklikleri şunlardır: TRT nin özerkliği kaldırılmıştır. Üniversitelerin özerkliği zayıflatılmıştır. Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilmiştir. Siyasi partilere hazine yardımı anayasal bir düzenleme hâline gelmiştir. Adalet bakanına HSYK de yer alma hakkı tanınmıştır. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur. 38. Çeşitli sistemlerin bir araya gelmesinden bütünün oluştuğunu ileri süren ve siyasal sistemi üç ögeye ayıran yaklaşım sistem yaklaşımıdır: siyasal topluluk, siyasal rejim ve siyasal otorite. Hukuki yaklaşım, siyasal rejimleri hukuki metinler üzerinden inceleyerek analizde bulunan yaklaşımdır. Ülkelerdeki yasalar ve anayasa üzerinde incelemeler yapar ve o ülkenin siyasal rejimi ile ilgili yorumlara ulaşır. Davranışcı istatiksel yaklaşım ise ölçülebilir siyasi olgular üzerinden siyasal rejim analizi yapan yaklaşımdır. Ölçülmesi mümkün olmayan olguları gözden kaçırdığı için eleştiriler almıştır. 39. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, insan haklarının ve bireyin haklarının uluslararası yaptırıma bağlanmasını sağlamış ve bireyi uluslararası hukukun sujesi yapmıştır. Sözleşme 4 Kasım 1950 de kabul edilmişken yürürlüğe girmesi 3 Eylül 1953 tarihinde gerçekleşmiştir. 34. Kalkolitik Çağ aynı zamanda Bakır - Taş Çağı olarak da bilinmektedir. Üretimin geliştiği, köylerin örgütlendiği dönemdir. Trakya da Kırklareli ilindeki Aşağıpınar Höyüğü bu dönemin en iyi temsil edildiği yerdir. Bakır aletler giderek taş aletlerin yerini almaya başlamıştır. Madenlerin daha karmaşık bir yapıda işlenebilmesi, iki madenin eritilerek birlikte kullanılması da Kalkolitik Çağ ın önemli gelişmelerindendir. Boyalı çanak çömlek yapımı dönemin önemli özelliklerindendir. Çömlekçilikte çarkların kullanılması ise Kalkolitik Çağ da değil, İlk Tunç Çağı nda gerçekleşmiştir Anayasası nın 2. Maddesinde devletin temel nitelikleri sayılmıştır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Halkçı devlet ise 1961 Anayasası nda anayasa tarihimizden çıkmış ve bir daha dahil edilmemiştir. 40. Sanayi İnkılabı ile güçlenen ve tarih sahnesinde önemli bir yer edinen burjuva sınıfının hâkim ideolojisi olarak karşımıza çıkan liberalizm, geniş anlamda özgürlüğü ifade etse de daha çok iktisadi alandaki ilkeleri ile sistematikleşmiş bir ideolojidir. Siyasal liberalizmin ise ekonomik liberalizmden farklı olarak inceleme nesnesi siyasal yapıdır. Buradan kasıt; siyasal yapıdaki demokratik süreçlerin hiçbir şekilde tıkanmaması ve çok partili, serbest seçimlere dayalı bir yapının oluşturulmasıdır. Liberalizm temelde devleti minimize etme, onu sadece güvenliği sağlayan bir araca dönüştürme esasına dayanır. Bu tarz bir devlete literatürde minimal devlet denir. 7

8 41. Bir öğrenci, öğrenme sürecinde ne kadar çok duyu organını kullanırsa öğrenmeler o kadar kalıcı ve etkili olur. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen uygulamalar, öğrencinin derse etkin katılımını sağlayarak öğrenmelerin etkililiğini ve kalıcılığını artıracaktır. E seçeneğindeki gibi öğretmenin bazı kavramların tanımını yapması ise öğrenciyi merkeze almadığı için daha az etkili bir uygulamadır. 44. Tarihsel zaman kavramının öğretiminde kullanılacak etkinlikler şunlardır: Kişisel zaman şeridi Ayakkabı kutusu zaman kapsülü Aile büyükleriyle görüşme Yerel tarih Misafir konuşmacılar Hikâyeler Günlük ve mektuplar 48. Öğretmenin kullandığı teknik zihin haritasıdır. Serbest çağrışıma dayalı bir anlayışın hâkim olduğu zihin haritası tekniğinde belirli bir kavramın bireyin zihninde neyi ya da neleri ifade ettiğinin somut bir şekilde görselleştirildiği öğretim uygulamasıdır. Bu tekniğin en önemli özelliği, öznel olması ve söz konusu sorun ya da kavramın bireylerin zihninde çağrıştırdığı noktaları somutlaştırmasıdır. Zihin haritası bir kavram haritası olarak kabul edilmez. Çünkü zihin haritasında öğrencilerin bilişsel şemalarının bir görseli oluşturulurken kavram haritasında farklı hedefler amaçlanır. 42. A ve E seçeneklerinde verilenler öğretim stratejisi değil, öğrenme - öğretme model ve yaklaşımlarıdır. Bu yüzden bu iki seçenek sorunun cevabı olamaz. Öğretim stratejileri ise sunuş, buluş ve araştırma - incelemedir. Soruda verilen ilk kazanım bilişsel alanın bilgi basamağında, ikinci kazanım duyuşsal alanın alma basamağındadır. Kazanım düzeyleri düşünüldüğünde en işlevsel strateji sunuş stratejisidir. Çünkü sunuş stratejisinden genel olarak bilgi basamağındaki hedeflerin gerçekleştirilmesinde faydalanılır. Buluş ve araştırma - incelme stratejisi ise kavrama ve daha üst basamaklardaki hedefler için kullanılır. 43. Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan değer öğretimi yaklaşımları şunlardır: Gözlem yoluyla değer öğretimi Değer analizi yaklaşımı Eylem öğrenme yaklaşımı Ahlaki muhakeme (ikilem tartışması) yaklaşımı Değer açıklama yaklaşımı Değerlerin doğrudan öğretimi E seçeneğinde verilen değer araştırma diye bir yaklaşım yoktur. 45. Soruda verilen ünitenin öğrenme alanı Küresel Bağlantılar dır. Bu öğrenme alanı; coğrafya, antropoloji, ekonomi gibi bilimlerin temalarıyla öğrencilerin toplumlar arasındaki ilişkiler hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. 46. Sosyal Bilgiler Programı mantığa uygun derslerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Aynı şekilde ilköğretim fen ve teknoloji dersi de fizik, kimya ve biyoloji gibi derslerin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Bu şekilde birleştirilen programlar geniş alan tasarımına örnek gösterilebilir. Bu tasarımda konuların ayrıntısına girilmez, bilgiler yüzeysel verilir. 47. Kavram haritaları ile tablo ve grafikler konuyu görselleştiren materyallerdir. Öğrencinin bu materyallerle konuyu daha iyi anlaması görsel - uzamsal zekâ alanının daha baskın olduğunu gösterir. 49. Problem çözme, problem durumunun belirlenmesi yani problemin farkına varma ve onu sınırlandırma ile başlar. Tanımlanan probleme göre problemin çözümü için denenceler kurma ile devam eder. Buna hipotez oluşturma ya da çözüm seçeneklerinin belirlenmesi aşaması da denir. Ardından uygun araçları hazırlama, verileri toplama ve organize etme aşaması uygulanır ve toplanan verilere göre denenceler test edilir. Böylece sonuç ve genellemelere ulaşılmış olur. Bu bilgiler dikkate alındığında 2. ve 3. aşamaların yer değiştirmesi gerektiği söylenebilir. 50. İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanına ait kazanımları analiz edebilmek için öncelikle bu öğrenme alanının amaçlarının bilinmesi gerekir. Bu öğrenme alanı ile insanın çevresi ile etkileşimini tanımak, bu konuda çeşitli beceri ve değerlerinden yararlanarak bu etkileşimin neden ve sonuçlarını ortaya koymak ve geleceğe yönelik bireysel ya da toplumsal bakış açısına sahip olabilmek hedeflenmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, verilen kazanımlar incelendiğinde B, C, D ve E seçeneklerindeki kazanımların İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı adı altında kodlandığı söylenebilir. A seçeneğindeki kazanım ise ekonomi ile ilgili olup Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanına aittir. 8

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS108 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AİT114 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ. Burcu Aslı ÖZKAN

ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ. Burcu Aslı ÖZKAN ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ Burcu Aslı ÖZKAN İlk Çağda Anadolu da kurulan bazı uygarlıklar Hitit, Frig,Urartu, Lidya. HİTİTLER MÖ(1700) Başkenti Hattuşa (Boğazköy) Malatya Orta Anadolu

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. 2 Diş çeşitlerini model üzerinde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TG Haziran 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TG Haziran 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 9 Haziran DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖBT İLKÖĞRETİM MTEMTİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:4 Bilişsel Psikoloji 1 ÜNİTE:5 Çocuklukta Sosyal Gelişim ÜNİTE:6 Sosyal

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Anayasa Hukuku HUK

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Anayasa Hukuku HUK DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Anayasa Hukuku HUK120 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ SANAT Ders No : 0310380125 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I HTR 301 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İLKÇAĞ TARİHİ Ders No : 0020100003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

Ders Adı : ARKEOLOJİYE GİRİŞ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : ARKEOLOJİYE GİRİŞ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ARKEOLOJİYE GİRİŞ Ders No : 0050030024 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400204 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SANAT TARİHİNE GİRİŞ Ders No : 0310380032 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı UYGARLIK

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II (KLASİK ÇAĞ) Ders No : 0020100029 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı GENEL KAMU

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı