TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2014 ÖABT / SOS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG Yazılıkaya Kabartmaları; Çorum ilinde Hititlere ait Hattuşaş, Boğazköy antik yerleşiminin 2 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bu tarihî kabartma galeri adı verilen iki girişten oluşan eserlerden biridir ve bir tapınağa aittir. Girişte kanatlı ve arslan kafalı yaratık figürü yer alır. (I) Hattuşa Antik Kenti, Hititlerin başkenti olan Çorum da yer alan kenttir. Hititlerin Genç Tunç Çağı ndaki başkentidir. Çorum un Boğazkale ilçesinde bulunmaktadır. (III) Kybele Tapınağı, Hititlere ait bir kalıntı değildir. Foça da yer alan bu tapınak, Ana Tanrıça Kybele ye ait heykeller ve kabartmalardan oluşmaktadır. Anadolu da Ana Tanrıça Kybele kültürünün yaygın olduğu bilinmektedir. Bu bölge Hititlerin kontrolü altına girmemiştir. 3. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılarda, kuruldukları bölgede Türk yoğunluğunun fazla olması nedeni ile İslamiyet kabul edilmesine rağmen Türk kültür yapısı büyük oranda korunmuştur. İkili yönetim anlayışının uygulanması, boylar federasyonu şeklinde örgütlenmeye gidilmesi, sosyal devlet anlayışının devlet yöneticilerinin temel prensibi olması, hatunların devlet idaresinde söz sahibi olması bu özelliklerin bazılarıdır. Orduda İkta Sistemi ile yetişen askerlere yer verilmesi İslamiyet öncesi Türklerde yer alan uygulamalardan biri değildir. Karahanlıların bu şekilde bir uygulamaya gitmeleri İslamiyetin etkilerinin bir sonucudur. İkta Sistemi İslam toplumlarından Türk - İslam devletlerine geçen bir uygulamadır. İlk kez İran da uygulanan bu sistem Hz. Ömer tarafından da benimsenmiş, Türk - İslam devletlerinde geliştirilmiştir. 5. Bedir Savaşı 13 Mart 624 tarihinde Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılmış ilk savaş ve Müslümanların ilk zaferidir. İslamiyet açısından çok önemli bir yere sahip olan bu savaş, Müslümanların ilk savunma savaşı ve ilk askerî zaferidir. Savaşta alınan esirler ve elde edilen ganimetlerle ilgili Hz. Muhammed in uygulamaları tüm Müslümanlara örnek olmuş ve İslam savaş hukuku olarak benimsenmiştir. Kazanılan zaferle Bedir kuyuları ve çevresindeki ticaret yolları da Müslümanların eline geçmiştir. Medinelilerin Arabistan daki itibarlarının sarsıldığı söylenemez. Tam tersine Medine Müslümanlarının itibarları artmıştır. 2. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarların baş kâtibi olarak çalışan devlet görevlisi bitikçi dir. Ataman: Hükümdar çocuklarının (Tiginlerin) yetiştirilmesinden sorumlu kişinin unvanıdır. Şad: Hanedan üyesi olup devlet kademelerinde yöneticilik yapanlara kişinin unvanıdır. Tigin: Hükümdarların çocuklarına verilen addır. Aygucu: İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükûmet başkanı olarak görev yapan yüksek kademeli devlet adamıdır. 4. Türkiye Selçuklu Devleti nde yılları arasında hükümdarlık yapan I. Mesut (Rüknettin Mesut), Sultan I. Kılıçarslan ın oğludur. Döneminin en önemli gelişmesi II. Haçlı Seferi nin yaşanmasıdır. Sultan Mesut 1147 de Eskişehir önlerinde Haçlıları bozguna uğratmıştır da ölümünün ardından oğulları arasında taht kavgaları başlamıştır. Konya nın başkent olarak seçilmesi I. Kılıçarslan Dönemi nin; Kırım ın Suğdak Limanı nın fethedilmesi, Harzemşahların Yassıçemen Savaşı nda yenilgiye uğratılması I. Alâaddin Keykubat Dönemi nin; Miryakefalon Savaşı ise II. Kılıçarslan Dönemi nin gelişmeleridir. 6. Verilen antlaşmalardan Serav Antlaşması 1618 de Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile İran 1612 de imzalanan Nasuh Paşa Antlaşması ile belirlenen sınırları kabul etmiştir. Ziştovi Antlaşması 1791 de Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ile imzalanmıştır. Kerden Anlaşması 1746 da İran la, Bahçesaray Antlaşması 1681 de Rusya yla, Bucaş Antlaşması ise 1672 ve 1676 da Lehistan la imzalanan antlaşmalardır. 3

4 7. Osmanlı Devleti ile ilgili seçeneklerde verilen kavramlardan kethüda kavramının tanımı yanlıştır. Kethüda, Osmanlı Devleti nin klasik döneminde köylerin yönetimi ile ilgili görevli kişilere verilen addır. Osmanlı Devleti nde Harem in yöneticisi daima padişahların annesi olan valide sultanlardı. Haremin disiplin ve düzenini sağlayanlara ise beş kişiden oluşan Kâtibe Ustalardı te Rusya, Avusturya, İngiltere, Prusya temsilcilerinin katıldığı Viyana Kongresi nde Fransız İhtilali sonrasında değişen Avrupa yapısını yeniden eski hâline getirmek amacı ile kararlar alınmış ve 1830 a kadar bu yönde savaşlar yapılmıştır (Restorasyon Savaşları). Bu kongrede alınan kararlar kongreye başkanlık yapan Avusturya temsilcisi Metternich in adı ile anılmaktadır (Metternich Sistemi). Grek Projesi ve Dakya Projesi Avusturya ve Rusya nın Osmanlı Devleti toprakları üzerinde uygulamaya çalıştıkları gizli projedir. Megalo İdea Yunanistan ın Anadolu yu içine alan Büyük Yunanistan ı kurma planıdır. Şark Sorunu ise Viyana Kongresi nde Osmanlı Devleti ile ilgili olarak Ruslar tarafından dile getirilen bir tabirdir. 9. Seçeneklerde verilen ve Mondros tan sonra Anadolu da faaliyet yürüten cemiyetlerden Etnik-i Eterya ve Redd-i İlhak cemiyetlerinin amaçları birbiri ile doğrudan çatışmaktadır. Etnik-i Eterya İzmir i içine alan büyük bir Yunan devleti yaratmaya yönelik faaliyet yürüten zararlı bir örgütken Redd-i İlhak Cemiyeti İzmir in işgalinden sonra işgale karşı mücadeleyi örgütleyen millî cemiyetimizdir. Batı Anadolu daki direnişte önemli rolü bulunmaktadır. Mavri Mira daha çok Trakya da faaliyet yürüten bir Rum cemiyetidir. Kilikyalılar Çukurova daki Fransız işgaline ve Ermeni çete faaliyetlerine karşı mücadeleyi örgütlemiştir. Rum Pontus Cemiyeti Karadeniz de Trabzon merkezli bir devlet kurma fikri ile çalışma yapmıştır. Kardos Cemiyeti de Mavri Mira nın kollarından biridir. Hınçak Cemiyeti Ermeni örgütü olup hedefi Doğu Anadolu dur. Macabi ve Alyas İsrailit cemiyetleri Filistin de bir Yahudi devleti kurma fikri ile çalışmalar yapmıştır. Millî İslam Şûrası ise Kars merkezli faaliyet yürüten Ermeni faaliyetleri ile mücadele eden millî cemiyetimizdir. 10. Türk Kurtuluş Savaşı nın önemli şahsiyetlerinden biri olan Fevzi Çakmak tarihimizin Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte iki mareşalından biridir. Birçok savaşa katılan, birçok zafere imza atan Mareşal Fevzi Çakmak, Kütahya - Eskişehir Muharebelerinde Türk ordularının Yunan güçlerine karşı başarısız olmasının ardından İsmet İnönü nün yerine Genel Kurmay Başkanı olarak atanmıştır. Aynı dönemde kendisi Başvekil (Başbakan) ve Millî Savunma Bakanlığı da yapan Mareşal Fevzi Çakmak böylece üç görevi aynı anda yapmaya başlamıştır (3 Ağustos 1921). 11. Lozan Barış Antlaşması nda Osmanlı Devleti nden kalan borçların büyük kısmını yeni Türk devleti üstlenirken Osmanlı İmparatorluğu ndan ayrılan ya da işgale uğrayan devletler de borç ötemekle sorumlu tutulmuşlardır. Bu devletler şunlardır: Suriye - Lübnan, Yunanistan, Irak, Yugoslavya, Filistin, Bulgaristan, Arnavutluk, Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün, İtalya. İran, Osmanlı Devleti nden ayrılan ya da Osmanlı eyaletlerinden birini işgal eden bir devlet olmadığından borç ödemekle sorumlu tutulmamıştır. 12. Mustafa Kemal in eğitim yıllarında çok okuyan, araştıran, tarihe meraklı bir şahsiyetti. Türkiye Cumhuriyeti nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ü öğretim hayatı boyunca fikirsel olarak etkileyenler arasında; J.J. Rousseau, Namık Kemal (I), Ziya Gökalp (III), Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet önemli bir yer tutmaktadır. Ancak Mehmet Âkif Ersoy bu isimlerden biri değildir. Mustafa Kemal kendisini etkileyen insanların eserlerini defalarca okumuş ve yeni eserlerini de takip etmiştir yılları arasında Mısır ın krallığını yapan I. Faruk, İsrail e karşı yapılan Arap - İsrail Savaşlarında alınan ağır yenilginin ardından büyük bir prestij kaybına uğramıştır. Bu başarısızlıklardan Kral Faruk u sorumlu tutan Cemal Abdünnasır liderliğindeki Hür Subaylar Hareketi 1952 de yaptıkları baskı ile Kral Faruk u tahttan indirmişlerdir. Yerine II. Fuad getirilse de Mısır da bir yıl sonra cumhuriyet ilan edilmiş ve Cemal Abdünnasır lider olmuştur. 14. Özellikleri verilen Nabucco Projesi dir. Türkiye için önemli olan bu proje Rusya nın müdahaleleri ile değiştirilmiştir. Türk topraklarından geçmesi planlanan projenin değişmesi önemli bir projeden Türkiye nin büyük oranda diskalifiye olması ile sonuçlanmıştır. Trans - Hazar ve Şahdeniz (I / II) projeleri şu an uygulama aşamasındaki projelerdir. Bakü - Tiflis - Ceyhan ve Kerkük - Yumurtalık hatları ise hâlâ kullanılmaktadır. Kullanılan bu hatların zenginleştirilmesi için de yeni çalışmalar yapılmaktadır. 4

5 15. Muhteşem Dörtlü olarak nitelendirilen temel ortalamaları Canlılar Küresi Biyosfer Sular Küresi Hidrosfer 18. I III II V 21. Antalya I II Zonguldak Taş Küre Litosfer Hava Küre Atmosfer IV oluşturmaktadır. Haritada I numara ile gösterilen Alaska, II numara ile gösterilen Gulf-Stream, Güney Kuzey Profilde I numara ile Dedegöl, II numara ile Akçakoca Dağları gösterilmiştir. IV numara ile gösterilen Brezilya, V numara ile gösterilen Kruşivo akıntıları sıcaktır. III numara ile gösterilen Kanarya akıntısı ise soğuk karakterlidir. 22. Türkiye de şehir nüfusunun olağanüstü bir artış göstermesi kırsal kesimden aldığı yoğun göçün sonucudur. 16. Demir yolu Sınır kapısı Yerleşim birimi İskele eşleştirmeleri doğrudur. Ancak sembolü ile ören yerleri gösterilmekdedir. 19. İndirgenmiş sıcaklık, yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla deniz seviyesindeki yerlerde gerçek ve indirgenmiş sıcaklıklar aynı olur. Seçeneklerde deniz seviyesinde olan tek şehir Tekirdağ dır. 23. Türkiye de nüfus artış hızının 1975 lerde 20 nin üzerindeki artışın günümüzde %12 lere düşürülmesinde sanayileşme, göç, şehirleşme olguları etkili olmuştur. 17. Güneş battıktan sonra kızıllığın sürmesi, güneş ışınlarının dağılması ile ilgilidir. Buna difüzyon denilmektedir Yeni Domino Taşları Teorisi ne göre ABD, Rusya, Çin, Konkordon Diskordans Açılı Diskordans Şekillerde tortulanma biçimleri gösterilmiştir. Tortulaşma ya da istiflenme tortul kayalara yani sedimenterlere özgüdür. Japonya, Batı Avrupa büyük güç merkezleridir. Büyük güç bölgelerinin dışında kalan Ara Bölge ülkeler ise Mihver Devletler olarak nitelendirilmektedir. Mihver devletlerden biri de Türkiye dir. 5

6 25. Bilginin kaynağını sezgi olarak gören yaklaşıma göre bilgi araçlar yoluyla elde edilemez. Akıl ve duyular gibi araçlar devre dışı bırakılır ve onlardan daha üstün güç olan sezgi, bilginin kaynağı olarak görülür. Sezgi, aklın ve deneyin ötesinde sınırlandırılmamış olandır. Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşma imkânı daha fazladır. Hakikat, akıl ve duyularla olduğu gibi kelimelerle ifade edilemez, sezgi ile yaşanır. Bu görüşün en önemli temsilcisi ise Gazali dir. 26. Normalde bir kültürü oluşturacak maddi ve manevi ögelerin bir toplumda bir araya gelememesi kültürel çözülmedir. Kültürel diğer süreçler ise şunlardır: Kültürlenme, insanın kendi toplumunun kültürünü almasıdır. Kültürleşme, kişinin başka bir kültürle etkileşim hâlinde bulunarak o kültürden etkilenmesidir. Kültür şoku, bir kültürden başka bir kültüre geçen bireyin yeni kültür karşısında yaşadığı bunalımdır. Kültürel yozlaşma, bir kültürün eskimiş ve artık işlevsizleşmiş kısımlarının gereksiz yere korunmaya devam edilmesiyle oluşan değer boşluğudur. 27. Tutum; bireyin kendisine ya da çevresindeki herhangi bir toplumsal konu ya da olaya karşı deneyim ve bilgilerine dayanarak örgütlediği bilişsel, duygusal, davranışsal bir tepki eğilimidir. Sosyal psikologlar tutumu farklı şekillerde tanımlamışlardır: Çiğdem Kâğıtçıbaşı na göre tutum, çevremizdeki tüm varlıklardan hoşlanma veya hoşlanmama durumudur. Bem tutumu; yaşantılar ve deneyimler sonucu oluşan, insanların davranışlarını yönlendiren, belirli bir objeye ya da kimseye karşı ruhsal ve zihinsel bakımdan hazır oluş veya vaziyet alış biçimi olarak tanımlar. Tutum, belirli bir objeye ya da kimseye karşı kanılar oluşturmada ön eğilim durumudur diyen ise Allport tur. 28. İletişim sürecinin temel öğeleri şunlardır: Gönderici Gönderici ve alıcının algılama (filtre) ve değerlendirme biçimleri İşaret (mesaj) İletişim kanalı Alıcı Geri besleme Çevre koşulları Bir alıcı bir mesajı kodlarını çözdükten ve ona bir anlam verdikten sonra gönderici hâlini alır. Alıcı aldığı mesajı cevaplandırmak üzere bir mesaj hazırlayarak bunu kanal vasıtasıyla eski göndericiye iletir. Buna geri besleme adı verilir. Geri besleme, alıcının göndericinin mesajına verdiği bir çeşit cevaptır. Bu cevap sayesinde gönderici, mesajının tam olarak anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenir. Geri bilgi akışı olmayan bir iletişim, tek yönlü iletişimdir. Geriye bilgi akışı ile iletişim çift yönlü iletişim hâline gelir. Geri besleme sadece insanlar arası ilişkiler için değil, örgütler için de son derece önemlidir. Geri beslemeye kapalı örgütler entropiye (yok olma) mahkûm olurlar. 29. Sanayileşmemiş toplumlar, kentlerin ortaya çıkışı ile meydana gelirler. Oldukça belirgin servet ve güç eşitsizlikleri sergilerler ve kralların ya da imparatorların yönetimi altındadırlar. İmparatorluk hem tek bir kişinin egemenliğine (monarşi) hem de dine dayanan (teokrasi) güçlü bir merkezî otoritenin egemen olduğu toplumlardır. Yazının kullanımı ile bilim ve sanatta gelişmelerin söz konusu olması, bunların genellikle uygarlıklar olarak adlandırılmalarına yol açmaktadır. İmparatorluktaki din anlayışı tek tanrıcılıktır (monoteizm). İmparatorlukların zayıflamasıyla feodal toplum biçimi ortaya çıkmıştır. Feodal düzende ülkenin başında zayıf da olsa bir kral bulunur. Ticaretin gittikçe artması küçük endüstrinin doğmasına, kentlerin güçlenip çoğalmasına neden olmuştur. Bu durum kentlerde yeni toplumsal sınıfların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dolayısıyla I ve II numaralı öncüller doğruyken III numaralı öncülde yer alan kentlerin ortaya çıkmadığı ifadesi yanlıştır. 30. Yeni Platonculuğun kurucusu yılları arasında yaşayan Platinos tur. Platinos, Platon un ideal kuramını gizemci, tanrıcı bir düşünceye dönüştürür. Platonizmde daima dinî bir tutum ağır basar. Buna göre bilmek; Tanrı yı bilmek, doğruyu özlemek, Tanrı yı özlemektir. Tanrı fikri de yok olmak, kendini unutmak kendinden üstün olan yok olmaktır. Platinos a göre Tanrı bizim düşündüğümüz hiçbir şeydir. Çünkü o her şeydir. Platinos a göre evren ve insan Tanrı dan gelmiş ve Tanrı ya dönecektir. İnsanı Tanrı ya götürecek üç şey vardır: sanat, sevgi ve felsefe. Sanatçılar sanat yoluyla, sıradan insanlar sevgi yoluyla, filozoflar ise felsefe ile Tanrı ya ulaşabilirler. Platinos a göre cisimleri güzelleştiren ölçülülük değildir. Çünkü eğer güzellik; uygunluk ya da ölçülülük olsaydı bir yüz, insan yüzü; kimi zaman güzel kimi zaman çirkin gözükmezdi. Güzel ruhun bedende, zekânın ruhta ve birim zekâda görünmesidir. Platinos, sanat ve sanatçının rolü ve taklit konusunda Platon dan ayrılır. Platinos, taklidin insan yaşamı üzerindeki olumlu etkilerini düşünür ve sanatçının taklit yaparak idealar dünyasına uzandığını kabul eder. Bu yönüyle Aristoteles e yaklaşır. 31. Felsefe, sosyal bilgiler programında yöntemsel bir öneme sahiptir. Zira öğrencilere eleştirel ve sorgulayıcı bir tutum kazandırabilmenin temelinde felsefe yatar. En temelde felsefe sosyal bilgiler alanında şu soruların yöneltilmesine neden olur: 1. Bilgi neden önemli ve değerlidir? 2. Öğretmen sosyal bilgilere dair hangi bilgileri öğrenciye öğretmelidir? 3. Mutlak bilgi var mıdır, sosyal bilgilerde kesinlik söz konusu olabilir mi? Tüm bu sorular incelendiğinde felsefenin sosyal bilgiler öğretiminin yöntemini oluşturduğu açıkça görülmektedir. Felsefenin çizdiği yol haritası sosyal bilgilerin sistematiğini belirlemektedir. 6

7 32. Tekerleğin bulunması Paleolitik Dönem in değil, Neolitik Dönem in gelişmesidir. Dolayısıyla I numaralı öncül yanlıştır. Üzenginin keşfi Orta Çağ da yaşanmış bir gelişmedir, zira atlı şövalyelerin güçlenmesini sağlamış ve bu durum toprak sahibi soyluların gücünü artırmıştır. Dolayısıyla II numaralı öncül doğrudur. Tefeciliğin yayılması ise Rönesans Dönemi nin değil, Orta Çağ ın gelişmelerindendir. Orta Çağ da ticaretin artması ve paranın önem kazanması, tefeciliğin yayılmasına da sebep olmuştur. Dolayısıyla III numaralı öncülde yer alan ifade de yanlıştır. 33. Merkez Bankası, ticaret ve iş bankalarının banknot ihraç etme yetkilerinin alınarak bu yetkinin yalnızca bir bankaya devredilmesi düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Merkez bankasına ihtiyaç duyulmasının sebepleri şunlardır: Kâğıt para kullanımının artması, para ve kredi işlemlerinin ekonominin ihtiyacına göre ayarlanması zorunluluğu Bankacılık ve uluslararası ödeme sistemlerinde yaşanan gelişmeler Devletin ve bankaların kredi ihtiyaçlarını karşılayacak kurumlara ihtiyaç duyması Görüldüğü üzere yalnızca III numaralı öncülde yer alan ifade doğrudur. 35. Günümüz dünya sorunlarının temel tetikleyicisi belli bazı ülkeler iken karşılaşılan sorunların tüm dünyayı etkilemesi ise büyük bir çelişkidir. Dünyamızın karşı karşıya olduğu ve çözüm aradığı temel sorunlar şunlardır: Hızlı nüfus artışı Doğal kaynakların tükenmesi Birçok canlının soyunun tükenmesi Yeşil alanların hızla yok olması Temiz su sorunu Deniz kirliliği ve deniz canlılarının azalması İklim değişiklikleri Hava kirliliği Fakirlik ve işsizlik Görüldüğü üzere deniz canlıları artmamakta ve azalmaktadır. Bu durum önemli bir dünya sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır Anayasası ndaki Değişiklikleri şunlardır: TRT nin özerkliği kaldırılmıştır. Üniversitelerin özerkliği zayıflatılmıştır. Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilmiştir. Siyasi partilere hazine yardımı anayasal bir düzenleme hâline gelmiştir. Adalet bakanına HSYK de yer alma hakkı tanınmıştır. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur. 38. Çeşitli sistemlerin bir araya gelmesinden bütünün oluştuğunu ileri süren ve siyasal sistemi üç ögeye ayıran yaklaşım sistem yaklaşımıdır: siyasal topluluk, siyasal rejim ve siyasal otorite. Hukuki yaklaşım, siyasal rejimleri hukuki metinler üzerinden inceleyerek analizde bulunan yaklaşımdır. Ülkelerdeki yasalar ve anayasa üzerinde incelemeler yapar ve o ülkenin siyasal rejimi ile ilgili yorumlara ulaşır. Davranışcı istatiksel yaklaşım ise ölçülebilir siyasi olgular üzerinden siyasal rejim analizi yapan yaklaşımdır. Ölçülmesi mümkün olmayan olguları gözden kaçırdığı için eleştiriler almıştır. 39. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, insan haklarının ve bireyin haklarının uluslararası yaptırıma bağlanmasını sağlamış ve bireyi uluslararası hukukun sujesi yapmıştır. Sözleşme 4 Kasım 1950 de kabul edilmişken yürürlüğe girmesi 3 Eylül 1953 tarihinde gerçekleşmiştir. 34. Kalkolitik Çağ aynı zamanda Bakır - Taş Çağı olarak da bilinmektedir. Üretimin geliştiği, köylerin örgütlendiği dönemdir. Trakya da Kırklareli ilindeki Aşağıpınar Höyüğü bu dönemin en iyi temsil edildiği yerdir. Bakır aletler giderek taş aletlerin yerini almaya başlamıştır. Madenlerin daha karmaşık bir yapıda işlenebilmesi, iki madenin eritilerek birlikte kullanılması da Kalkolitik Çağ ın önemli gelişmelerindendir. Boyalı çanak çömlek yapımı dönemin önemli özelliklerindendir. Çömlekçilikte çarkların kullanılması ise Kalkolitik Çağ da değil, İlk Tunç Çağı nda gerçekleşmiştir Anayasası nın 2. Maddesinde devletin temel nitelikleri sayılmıştır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Halkçı devlet ise 1961 Anayasası nda anayasa tarihimizden çıkmış ve bir daha dahil edilmemiştir. 40. Sanayi İnkılabı ile güçlenen ve tarih sahnesinde önemli bir yer edinen burjuva sınıfının hâkim ideolojisi olarak karşımıza çıkan liberalizm, geniş anlamda özgürlüğü ifade etse de daha çok iktisadi alandaki ilkeleri ile sistematikleşmiş bir ideolojidir. Siyasal liberalizmin ise ekonomik liberalizmden farklı olarak inceleme nesnesi siyasal yapıdır. Buradan kasıt; siyasal yapıdaki demokratik süreçlerin hiçbir şekilde tıkanmaması ve çok partili, serbest seçimlere dayalı bir yapının oluşturulmasıdır. Liberalizm temelde devleti minimize etme, onu sadece güvenliği sağlayan bir araca dönüştürme esasına dayanır. Bu tarz bir devlete literatürde minimal devlet denir. 7

8 41. Bir öğrenci, öğrenme sürecinde ne kadar çok duyu organını kullanırsa öğrenmeler o kadar kalıcı ve etkili olur. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen uygulamalar, öğrencinin derse etkin katılımını sağlayarak öğrenmelerin etkililiğini ve kalıcılığını artıracaktır. E seçeneğindeki gibi öğretmenin bazı kavramların tanımını yapması ise öğrenciyi merkeze almadığı için daha az etkili bir uygulamadır. 44. Tarihsel zaman kavramının öğretiminde kullanılacak etkinlikler şunlardır: Kişisel zaman şeridi Ayakkabı kutusu zaman kapsülü Aile büyükleriyle görüşme Yerel tarih Misafir konuşmacılar Hikâyeler Günlük ve mektuplar 48. Öğretmenin kullandığı teknik zihin haritasıdır. Serbest çağrışıma dayalı bir anlayışın hâkim olduğu zihin haritası tekniğinde belirli bir kavramın bireyin zihninde neyi ya da neleri ifade ettiğinin somut bir şekilde görselleştirildiği öğretim uygulamasıdır. Bu tekniğin en önemli özelliği, öznel olması ve söz konusu sorun ya da kavramın bireylerin zihninde çağrıştırdığı noktaları somutlaştırmasıdır. Zihin haritası bir kavram haritası olarak kabul edilmez. Çünkü zihin haritasında öğrencilerin bilişsel şemalarının bir görseli oluşturulurken kavram haritasında farklı hedefler amaçlanır. 42. A ve E seçeneklerinde verilenler öğretim stratejisi değil, öğrenme - öğretme model ve yaklaşımlarıdır. Bu yüzden bu iki seçenek sorunun cevabı olamaz. Öğretim stratejileri ise sunuş, buluş ve araştırma - incelemedir. Soruda verilen ilk kazanım bilişsel alanın bilgi basamağında, ikinci kazanım duyuşsal alanın alma basamağındadır. Kazanım düzeyleri düşünüldüğünde en işlevsel strateji sunuş stratejisidir. Çünkü sunuş stratejisinden genel olarak bilgi basamağındaki hedeflerin gerçekleştirilmesinde faydalanılır. Buluş ve araştırma - incelme stratejisi ise kavrama ve daha üst basamaklardaki hedefler için kullanılır. 43. Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan değer öğretimi yaklaşımları şunlardır: Gözlem yoluyla değer öğretimi Değer analizi yaklaşımı Eylem öğrenme yaklaşımı Ahlaki muhakeme (ikilem tartışması) yaklaşımı Değer açıklama yaklaşımı Değerlerin doğrudan öğretimi E seçeneğinde verilen değer araştırma diye bir yaklaşım yoktur. 45. Soruda verilen ünitenin öğrenme alanı Küresel Bağlantılar dır. Bu öğrenme alanı; coğrafya, antropoloji, ekonomi gibi bilimlerin temalarıyla öğrencilerin toplumlar arasındaki ilişkiler hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. 46. Sosyal Bilgiler Programı mantığa uygun derslerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Aynı şekilde ilköğretim fen ve teknoloji dersi de fizik, kimya ve biyoloji gibi derslerin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Bu şekilde birleştirilen programlar geniş alan tasarımına örnek gösterilebilir. Bu tasarımda konuların ayrıntısına girilmez, bilgiler yüzeysel verilir. 47. Kavram haritaları ile tablo ve grafikler konuyu görselleştiren materyallerdir. Öğrencinin bu materyallerle konuyu daha iyi anlaması görsel - uzamsal zekâ alanının daha baskın olduğunu gösterir. 49. Problem çözme, problem durumunun belirlenmesi yani problemin farkına varma ve onu sınırlandırma ile başlar. Tanımlanan probleme göre problemin çözümü için denenceler kurma ile devam eder. Buna hipotez oluşturma ya da çözüm seçeneklerinin belirlenmesi aşaması da denir. Ardından uygun araçları hazırlama, verileri toplama ve organize etme aşaması uygulanır ve toplanan verilere göre denenceler test edilir. Böylece sonuç ve genellemelere ulaşılmış olur. Bu bilgiler dikkate alındığında 2. ve 3. aşamaların yer değiştirmesi gerektiği söylenebilir. 50. İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanına ait kazanımları analiz edebilmek için öncelikle bu öğrenme alanının amaçlarının bilinmesi gerekir. Bu öğrenme alanı ile insanın çevresi ile etkileşimini tanımak, bu konuda çeşitli beceri ve değerlerinden yararlanarak bu etkileşimin neden ve sonuçlarını ortaya koymak ve geleceğe yönelik bireysel ya da toplumsal bakış açısına sahip olabilmek hedeflenmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, verilen kazanımlar incelendiğinde B, C, D ve E seçeneklerindeki kazanımların İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı adı altında kodlandığı söylenebilir. A seçeneğindeki kazanım ise ekonomi ile ilgili olup Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanına aittir. 8

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III BÖLÜM I :YÖNETİM VE SINIF YÖNETİMİ... 11 Yönetim... 13 Sınıf Yönetimi Kavramı... 15 Sınıf Yönetimi... 16 Sınıf Yönetimi Gelişimi... 17 Sınıf Yönetiminin Önemi... 18 Sınıf Yönetimi

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış için www.hukukmarket.com MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101 Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR 0 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN Yapılandırmacı Yaklaşım Dr. Halise Kader Yapılandırmacılık Öğrenmenin nasıl oluştuğuna ilişkin bir kuramdır. Pozitivist geleneği reddetmektedir. Pozitivizme dayanan davranışçı ve bilgi işleme kuramını

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? 1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? A) Hastalanınca doktora gitmek. B) Evde kısık sesle müzik dinlemek. C) Kütüphanede kitap okumak. D)

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı DEĞERLER EĞİTİMİ Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı Okulların, sınıfların, okul ile ilgili tüm içerik ve düzenlemelerin niteliği, değerlere ve değerler eğitimine

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı