TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2014 ÖABT / SOS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG Yazılıkaya Kabartmaları; Çorum ilinde Hititlere ait Hattuşaş, Boğazköy antik yerleşiminin 2 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bu tarihî kabartma galeri adı verilen iki girişten oluşan eserlerden biridir ve bir tapınağa aittir. Girişte kanatlı ve arslan kafalı yaratık figürü yer alır. (I) Hattuşa Antik Kenti, Hititlerin başkenti olan Çorum da yer alan kenttir. Hititlerin Genç Tunç Çağı ndaki başkentidir. Çorum un Boğazkale ilçesinde bulunmaktadır. (III) Kybele Tapınağı, Hititlere ait bir kalıntı değildir. Foça da yer alan bu tapınak, Ana Tanrıça Kybele ye ait heykeller ve kabartmalardan oluşmaktadır. Anadolu da Ana Tanrıça Kybele kültürünün yaygın olduğu bilinmektedir. Bu bölge Hititlerin kontrolü altına girmemiştir. 3. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılarda, kuruldukları bölgede Türk yoğunluğunun fazla olması nedeni ile İslamiyet kabul edilmesine rağmen Türk kültür yapısı büyük oranda korunmuştur. İkili yönetim anlayışının uygulanması, boylar federasyonu şeklinde örgütlenmeye gidilmesi, sosyal devlet anlayışının devlet yöneticilerinin temel prensibi olması, hatunların devlet idaresinde söz sahibi olması bu özelliklerin bazılarıdır. Orduda İkta Sistemi ile yetişen askerlere yer verilmesi İslamiyet öncesi Türklerde yer alan uygulamalardan biri değildir. Karahanlıların bu şekilde bir uygulamaya gitmeleri İslamiyetin etkilerinin bir sonucudur. İkta Sistemi İslam toplumlarından Türk - İslam devletlerine geçen bir uygulamadır. İlk kez İran da uygulanan bu sistem Hz. Ömer tarafından da benimsenmiş, Türk - İslam devletlerinde geliştirilmiştir. 5. Bedir Savaşı 13 Mart 624 tarihinde Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılmış ilk savaş ve Müslümanların ilk zaferidir. İslamiyet açısından çok önemli bir yere sahip olan bu savaş, Müslümanların ilk savunma savaşı ve ilk askerî zaferidir. Savaşta alınan esirler ve elde edilen ganimetlerle ilgili Hz. Muhammed in uygulamaları tüm Müslümanlara örnek olmuş ve İslam savaş hukuku olarak benimsenmiştir. Kazanılan zaferle Bedir kuyuları ve çevresindeki ticaret yolları da Müslümanların eline geçmiştir. Medinelilerin Arabistan daki itibarlarının sarsıldığı söylenemez. Tam tersine Medine Müslümanlarının itibarları artmıştır. 2. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarların baş kâtibi olarak çalışan devlet görevlisi bitikçi dir. Ataman: Hükümdar çocuklarının (Tiginlerin) yetiştirilmesinden sorumlu kişinin unvanıdır. Şad: Hanedan üyesi olup devlet kademelerinde yöneticilik yapanlara kişinin unvanıdır. Tigin: Hükümdarların çocuklarına verilen addır. Aygucu: İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükûmet başkanı olarak görev yapan yüksek kademeli devlet adamıdır. 4. Türkiye Selçuklu Devleti nde yılları arasında hükümdarlık yapan I. Mesut (Rüknettin Mesut), Sultan I. Kılıçarslan ın oğludur. Döneminin en önemli gelişmesi II. Haçlı Seferi nin yaşanmasıdır. Sultan Mesut 1147 de Eskişehir önlerinde Haçlıları bozguna uğratmıştır da ölümünün ardından oğulları arasında taht kavgaları başlamıştır. Konya nın başkent olarak seçilmesi I. Kılıçarslan Dönemi nin; Kırım ın Suğdak Limanı nın fethedilmesi, Harzemşahların Yassıçemen Savaşı nda yenilgiye uğratılması I. Alâaddin Keykubat Dönemi nin; Miryakefalon Savaşı ise II. Kılıçarslan Dönemi nin gelişmeleridir. 6. Verilen antlaşmalardan Serav Antlaşması 1618 de Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile İran 1612 de imzalanan Nasuh Paşa Antlaşması ile belirlenen sınırları kabul etmiştir. Ziştovi Antlaşması 1791 de Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ile imzalanmıştır. Kerden Anlaşması 1746 da İran la, Bahçesaray Antlaşması 1681 de Rusya yla, Bucaş Antlaşması ise 1672 ve 1676 da Lehistan la imzalanan antlaşmalardır. 3

4 7. Osmanlı Devleti ile ilgili seçeneklerde verilen kavramlardan kethüda kavramının tanımı yanlıştır. Kethüda, Osmanlı Devleti nin klasik döneminde köylerin yönetimi ile ilgili görevli kişilere verilen addır. Osmanlı Devleti nde Harem in yöneticisi daima padişahların annesi olan valide sultanlardı. Haremin disiplin ve düzenini sağlayanlara ise beş kişiden oluşan Kâtibe Ustalardı te Rusya, Avusturya, İngiltere, Prusya temsilcilerinin katıldığı Viyana Kongresi nde Fransız İhtilali sonrasında değişen Avrupa yapısını yeniden eski hâline getirmek amacı ile kararlar alınmış ve 1830 a kadar bu yönde savaşlar yapılmıştır (Restorasyon Savaşları). Bu kongrede alınan kararlar kongreye başkanlık yapan Avusturya temsilcisi Metternich in adı ile anılmaktadır (Metternich Sistemi). Grek Projesi ve Dakya Projesi Avusturya ve Rusya nın Osmanlı Devleti toprakları üzerinde uygulamaya çalıştıkları gizli projedir. Megalo İdea Yunanistan ın Anadolu yu içine alan Büyük Yunanistan ı kurma planıdır. Şark Sorunu ise Viyana Kongresi nde Osmanlı Devleti ile ilgili olarak Ruslar tarafından dile getirilen bir tabirdir. 9. Seçeneklerde verilen ve Mondros tan sonra Anadolu da faaliyet yürüten cemiyetlerden Etnik-i Eterya ve Redd-i İlhak cemiyetlerinin amaçları birbiri ile doğrudan çatışmaktadır. Etnik-i Eterya İzmir i içine alan büyük bir Yunan devleti yaratmaya yönelik faaliyet yürüten zararlı bir örgütken Redd-i İlhak Cemiyeti İzmir in işgalinden sonra işgale karşı mücadeleyi örgütleyen millî cemiyetimizdir. Batı Anadolu daki direnişte önemli rolü bulunmaktadır. Mavri Mira daha çok Trakya da faaliyet yürüten bir Rum cemiyetidir. Kilikyalılar Çukurova daki Fransız işgaline ve Ermeni çete faaliyetlerine karşı mücadeleyi örgütlemiştir. Rum Pontus Cemiyeti Karadeniz de Trabzon merkezli bir devlet kurma fikri ile çalışma yapmıştır. Kardos Cemiyeti de Mavri Mira nın kollarından biridir. Hınçak Cemiyeti Ermeni örgütü olup hedefi Doğu Anadolu dur. Macabi ve Alyas İsrailit cemiyetleri Filistin de bir Yahudi devleti kurma fikri ile çalışmalar yapmıştır. Millî İslam Şûrası ise Kars merkezli faaliyet yürüten Ermeni faaliyetleri ile mücadele eden millî cemiyetimizdir. 10. Türk Kurtuluş Savaşı nın önemli şahsiyetlerinden biri olan Fevzi Çakmak tarihimizin Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte iki mareşalından biridir. Birçok savaşa katılan, birçok zafere imza atan Mareşal Fevzi Çakmak, Kütahya - Eskişehir Muharebelerinde Türk ordularının Yunan güçlerine karşı başarısız olmasının ardından İsmet İnönü nün yerine Genel Kurmay Başkanı olarak atanmıştır. Aynı dönemde kendisi Başvekil (Başbakan) ve Millî Savunma Bakanlığı da yapan Mareşal Fevzi Çakmak böylece üç görevi aynı anda yapmaya başlamıştır (3 Ağustos 1921). 11. Lozan Barış Antlaşması nda Osmanlı Devleti nden kalan borçların büyük kısmını yeni Türk devleti üstlenirken Osmanlı İmparatorluğu ndan ayrılan ya da işgale uğrayan devletler de borç ötemekle sorumlu tutulmuşlardır. Bu devletler şunlardır: Suriye - Lübnan, Yunanistan, Irak, Yugoslavya, Filistin, Bulgaristan, Arnavutluk, Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün, İtalya. İran, Osmanlı Devleti nden ayrılan ya da Osmanlı eyaletlerinden birini işgal eden bir devlet olmadığından borç ödemekle sorumlu tutulmamıştır. 12. Mustafa Kemal in eğitim yıllarında çok okuyan, araştıran, tarihe meraklı bir şahsiyetti. Türkiye Cumhuriyeti nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ü öğretim hayatı boyunca fikirsel olarak etkileyenler arasında; J.J. Rousseau, Namık Kemal (I), Ziya Gökalp (III), Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet önemli bir yer tutmaktadır. Ancak Mehmet Âkif Ersoy bu isimlerden biri değildir. Mustafa Kemal kendisini etkileyen insanların eserlerini defalarca okumuş ve yeni eserlerini de takip etmiştir yılları arasında Mısır ın krallığını yapan I. Faruk, İsrail e karşı yapılan Arap - İsrail Savaşlarında alınan ağır yenilginin ardından büyük bir prestij kaybına uğramıştır. Bu başarısızlıklardan Kral Faruk u sorumlu tutan Cemal Abdünnasır liderliğindeki Hür Subaylar Hareketi 1952 de yaptıkları baskı ile Kral Faruk u tahttan indirmişlerdir. Yerine II. Fuad getirilse de Mısır da bir yıl sonra cumhuriyet ilan edilmiş ve Cemal Abdünnasır lider olmuştur. 14. Özellikleri verilen Nabucco Projesi dir. Türkiye için önemli olan bu proje Rusya nın müdahaleleri ile değiştirilmiştir. Türk topraklarından geçmesi planlanan projenin değişmesi önemli bir projeden Türkiye nin büyük oranda diskalifiye olması ile sonuçlanmıştır. Trans - Hazar ve Şahdeniz (I / II) projeleri şu an uygulama aşamasındaki projelerdir. Bakü - Tiflis - Ceyhan ve Kerkük - Yumurtalık hatları ise hâlâ kullanılmaktadır. Kullanılan bu hatların zenginleştirilmesi için de yeni çalışmalar yapılmaktadır. 4

5 15. Muhteşem Dörtlü olarak nitelendirilen temel ortalamaları Canlılar Küresi Biyosfer Sular Küresi Hidrosfer 18. I III II V 21. Antalya I II Zonguldak Taş Küre Litosfer Hava Küre Atmosfer IV oluşturmaktadır. Haritada I numara ile gösterilen Alaska, II numara ile gösterilen Gulf-Stream, Güney Kuzey Profilde I numara ile Dedegöl, II numara ile Akçakoca Dağları gösterilmiştir. IV numara ile gösterilen Brezilya, V numara ile gösterilen Kruşivo akıntıları sıcaktır. III numara ile gösterilen Kanarya akıntısı ise soğuk karakterlidir. 22. Türkiye de şehir nüfusunun olağanüstü bir artış göstermesi kırsal kesimden aldığı yoğun göçün sonucudur. 16. Demir yolu Sınır kapısı Yerleşim birimi İskele eşleştirmeleri doğrudur. Ancak sembolü ile ören yerleri gösterilmekdedir. 19. İndirgenmiş sıcaklık, yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla deniz seviyesindeki yerlerde gerçek ve indirgenmiş sıcaklıklar aynı olur. Seçeneklerde deniz seviyesinde olan tek şehir Tekirdağ dır. 23. Türkiye de nüfus artış hızının 1975 lerde 20 nin üzerindeki artışın günümüzde %12 lere düşürülmesinde sanayileşme, göç, şehirleşme olguları etkili olmuştur. 17. Güneş battıktan sonra kızıllığın sürmesi, güneş ışınlarının dağılması ile ilgilidir. Buna difüzyon denilmektedir Yeni Domino Taşları Teorisi ne göre ABD, Rusya, Çin, Konkordon Diskordans Açılı Diskordans Şekillerde tortulanma biçimleri gösterilmiştir. Tortulaşma ya da istiflenme tortul kayalara yani sedimenterlere özgüdür. Japonya, Batı Avrupa büyük güç merkezleridir. Büyük güç bölgelerinin dışında kalan Ara Bölge ülkeler ise Mihver Devletler olarak nitelendirilmektedir. Mihver devletlerden biri de Türkiye dir. 5

6 25. Bilginin kaynağını sezgi olarak gören yaklaşıma göre bilgi araçlar yoluyla elde edilemez. Akıl ve duyular gibi araçlar devre dışı bırakılır ve onlardan daha üstün güç olan sezgi, bilginin kaynağı olarak görülür. Sezgi, aklın ve deneyin ötesinde sınırlandırılmamış olandır. Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşma imkânı daha fazladır. Hakikat, akıl ve duyularla olduğu gibi kelimelerle ifade edilemez, sezgi ile yaşanır. Bu görüşün en önemli temsilcisi ise Gazali dir. 26. Normalde bir kültürü oluşturacak maddi ve manevi ögelerin bir toplumda bir araya gelememesi kültürel çözülmedir. Kültürel diğer süreçler ise şunlardır: Kültürlenme, insanın kendi toplumunun kültürünü almasıdır. Kültürleşme, kişinin başka bir kültürle etkileşim hâlinde bulunarak o kültürden etkilenmesidir. Kültür şoku, bir kültürden başka bir kültüre geçen bireyin yeni kültür karşısında yaşadığı bunalımdır. Kültürel yozlaşma, bir kültürün eskimiş ve artık işlevsizleşmiş kısımlarının gereksiz yere korunmaya devam edilmesiyle oluşan değer boşluğudur. 27. Tutum; bireyin kendisine ya da çevresindeki herhangi bir toplumsal konu ya da olaya karşı deneyim ve bilgilerine dayanarak örgütlediği bilişsel, duygusal, davranışsal bir tepki eğilimidir. Sosyal psikologlar tutumu farklı şekillerde tanımlamışlardır: Çiğdem Kâğıtçıbaşı na göre tutum, çevremizdeki tüm varlıklardan hoşlanma veya hoşlanmama durumudur. Bem tutumu; yaşantılar ve deneyimler sonucu oluşan, insanların davranışlarını yönlendiren, belirli bir objeye ya da kimseye karşı ruhsal ve zihinsel bakımdan hazır oluş veya vaziyet alış biçimi olarak tanımlar. Tutum, belirli bir objeye ya da kimseye karşı kanılar oluşturmada ön eğilim durumudur diyen ise Allport tur. 28. İletişim sürecinin temel öğeleri şunlardır: Gönderici Gönderici ve alıcının algılama (filtre) ve değerlendirme biçimleri İşaret (mesaj) İletişim kanalı Alıcı Geri besleme Çevre koşulları Bir alıcı bir mesajı kodlarını çözdükten ve ona bir anlam verdikten sonra gönderici hâlini alır. Alıcı aldığı mesajı cevaplandırmak üzere bir mesaj hazırlayarak bunu kanal vasıtasıyla eski göndericiye iletir. Buna geri besleme adı verilir. Geri besleme, alıcının göndericinin mesajına verdiği bir çeşit cevaptır. Bu cevap sayesinde gönderici, mesajının tam olarak anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenir. Geri bilgi akışı olmayan bir iletişim, tek yönlü iletişimdir. Geriye bilgi akışı ile iletişim çift yönlü iletişim hâline gelir. Geri besleme sadece insanlar arası ilişkiler için değil, örgütler için de son derece önemlidir. Geri beslemeye kapalı örgütler entropiye (yok olma) mahkûm olurlar. 29. Sanayileşmemiş toplumlar, kentlerin ortaya çıkışı ile meydana gelirler. Oldukça belirgin servet ve güç eşitsizlikleri sergilerler ve kralların ya da imparatorların yönetimi altındadırlar. İmparatorluk hem tek bir kişinin egemenliğine (monarşi) hem de dine dayanan (teokrasi) güçlü bir merkezî otoritenin egemen olduğu toplumlardır. Yazının kullanımı ile bilim ve sanatta gelişmelerin söz konusu olması, bunların genellikle uygarlıklar olarak adlandırılmalarına yol açmaktadır. İmparatorluktaki din anlayışı tek tanrıcılıktır (monoteizm). İmparatorlukların zayıflamasıyla feodal toplum biçimi ortaya çıkmıştır. Feodal düzende ülkenin başında zayıf da olsa bir kral bulunur. Ticaretin gittikçe artması küçük endüstrinin doğmasına, kentlerin güçlenip çoğalmasına neden olmuştur. Bu durum kentlerde yeni toplumsal sınıfların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dolayısıyla I ve II numaralı öncüller doğruyken III numaralı öncülde yer alan kentlerin ortaya çıkmadığı ifadesi yanlıştır. 30. Yeni Platonculuğun kurucusu yılları arasında yaşayan Platinos tur. Platinos, Platon un ideal kuramını gizemci, tanrıcı bir düşünceye dönüştürür. Platonizmde daima dinî bir tutum ağır basar. Buna göre bilmek; Tanrı yı bilmek, doğruyu özlemek, Tanrı yı özlemektir. Tanrı fikri de yok olmak, kendini unutmak kendinden üstün olan yok olmaktır. Platinos a göre Tanrı bizim düşündüğümüz hiçbir şeydir. Çünkü o her şeydir. Platinos a göre evren ve insan Tanrı dan gelmiş ve Tanrı ya dönecektir. İnsanı Tanrı ya götürecek üç şey vardır: sanat, sevgi ve felsefe. Sanatçılar sanat yoluyla, sıradan insanlar sevgi yoluyla, filozoflar ise felsefe ile Tanrı ya ulaşabilirler. Platinos a göre cisimleri güzelleştiren ölçülülük değildir. Çünkü eğer güzellik; uygunluk ya da ölçülülük olsaydı bir yüz, insan yüzü; kimi zaman güzel kimi zaman çirkin gözükmezdi. Güzel ruhun bedende, zekânın ruhta ve birim zekâda görünmesidir. Platinos, sanat ve sanatçının rolü ve taklit konusunda Platon dan ayrılır. Platinos, taklidin insan yaşamı üzerindeki olumlu etkilerini düşünür ve sanatçının taklit yaparak idealar dünyasına uzandığını kabul eder. Bu yönüyle Aristoteles e yaklaşır. 31. Felsefe, sosyal bilgiler programında yöntemsel bir öneme sahiptir. Zira öğrencilere eleştirel ve sorgulayıcı bir tutum kazandırabilmenin temelinde felsefe yatar. En temelde felsefe sosyal bilgiler alanında şu soruların yöneltilmesine neden olur: 1. Bilgi neden önemli ve değerlidir? 2. Öğretmen sosyal bilgilere dair hangi bilgileri öğrenciye öğretmelidir? 3. Mutlak bilgi var mıdır, sosyal bilgilerde kesinlik söz konusu olabilir mi? Tüm bu sorular incelendiğinde felsefenin sosyal bilgiler öğretiminin yöntemini oluşturduğu açıkça görülmektedir. Felsefenin çizdiği yol haritası sosyal bilgilerin sistematiğini belirlemektedir. 6

7 32. Tekerleğin bulunması Paleolitik Dönem in değil, Neolitik Dönem in gelişmesidir. Dolayısıyla I numaralı öncül yanlıştır. Üzenginin keşfi Orta Çağ da yaşanmış bir gelişmedir, zira atlı şövalyelerin güçlenmesini sağlamış ve bu durum toprak sahibi soyluların gücünü artırmıştır. Dolayısıyla II numaralı öncül doğrudur. Tefeciliğin yayılması ise Rönesans Dönemi nin değil, Orta Çağ ın gelişmelerindendir. Orta Çağ da ticaretin artması ve paranın önem kazanması, tefeciliğin yayılmasına da sebep olmuştur. Dolayısıyla III numaralı öncülde yer alan ifade de yanlıştır. 33. Merkez Bankası, ticaret ve iş bankalarının banknot ihraç etme yetkilerinin alınarak bu yetkinin yalnızca bir bankaya devredilmesi düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Merkez bankasına ihtiyaç duyulmasının sebepleri şunlardır: Kâğıt para kullanımının artması, para ve kredi işlemlerinin ekonominin ihtiyacına göre ayarlanması zorunluluğu Bankacılık ve uluslararası ödeme sistemlerinde yaşanan gelişmeler Devletin ve bankaların kredi ihtiyaçlarını karşılayacak kurumlara ihtiyaç duyması Görüldüğü üzere yalnızca III numaralı öncülde yer alan ifade doğrudur. 35. Günümüz dünya sorunlarının temel tetikleyicisi belli bazı ülkeler iken karşılaşılan sorunların tüm dünyayı etkilemesi ise büyük bir çelişkidir. Dünyamızın karşı karşıya olduğu ve çözüm aradığı temel sorunlar şunlardır: Hızlı nüfus artışı Doğal kaynakların tükenmesi Birçok canlının soyunun tükenmesi Yeşil alanların hızla yok olması Temiz su sorunu Deniz kirliliği ve deniz canlılarının azalması İklim değişiklikleri Hava kirliliği Fakirlik ve işsizlik Görüldüğü üzere deniz canlıları artmamakta ve azalmaktadır. Bu durum önemli bir dünya sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır Anayasası ndaki Değişiklikleri şunlardır: TRT nin özerkliği kaldırılmıştır. Üniversitelerin özerkliği zayıflatılmıştır. Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilmiştir. Siyasi partilere hazine yardımı anayasal bir düzenleme hâline gelmiştir. Adalet bakanına HSYK de yer alma hakkı tanınmıştır. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur. 38. Çeşitli sistemlerin bir araya gelmesinden bütünün oluştuğunu ileri süren ve siyasal sistemi üç ögeye ayıran yaklaşım sistem yaklaşımıdır: siyasal topluluk, siyasal rejim ve siyasal otorite. Hukuki yaklaşım, siyasal rejimleri hukuki metinler üzerinden inceleyerek analizde bulunan yaklaşımdır. Ülkelerdeki yasalar ve anayasa üzerinde incelemeler yapar ve o ülkenin siyasal rejimi ile ilgili yorumlara ulaşır. Davranışcı istatiksel yaklaşım ise ölçülebilir siyasi olgular üzerinden siyasal rejim analizi yapan yaklaşımdır. Ölçülmesi mümkün olmayan olguları gözden kaçırdığı için eleştiriler almıştır. 39. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, insan haklarının ve bireyin haklarının uluslararası yaptırıma bağlanmasını sağlamış ve bireyi uluslararası hukukun sujesi yapmıştır. Sözleşme 4 Kasım 1950 de kabul edilmişken yürürlüğe girmesi 3 Eylül 1953 tarihinde gerçekleşmiştir. 34. Kalkolitik Çağ aynı zamanda Bakır - Taş Çağı olarak da bilinmektedir. Üretimin geliştiği, köylerin örgütlendiği dönemdir. Trakya da Kırklareli ilindeki Aşağıpınar Höyüğü bu dönemin en iyi temsil edildiği yerdir. Bakır aletler giderek taş aletlerin yerini almaya başlamıştır. Madenlerin daha karmaşık bir yapıda işlenebilmesi, iki madenin eritilerek birlikte kullanılması da Kalkolitik Çağ ın önemli gelişmelerindendir. Boyalı çanak çömlek yapımı dönemin önemli özelliklerindendir. Çömlekçilikte çarkların kullanılması ise Kalkolitik Çağ da değil, İlk Tunç Çağı nda gerçekleşmiştir Anayasası nın 2. Maddesinde devletin temel nitelikleri sayılmıştır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Halkçı devlet ise 1961 Anayasası nda anayasa tarihimizden çıkmış ve bir daha dahil edilmemiştir. 40. Sanayi İnkılabı ile güçlenen ve tarih sahnesinde önemli bir yer edinen burjuva sınıfının hâkim ideolojisi olarak karşımıza çıkan liberalizm, geniş anlamda özgürlüğü ifade etse de daha çok iktisadi alandaki ilkeleri ile sistematikleşmiş bir ideolojidir. Siyasal liberalizmin ise ekonomik liberalizmden farklı olarak inceleme nesnesi siyasal yapıdır. Buradan kasıt; siyasal yapıdaki demokratik süreçlerin hiçbir şekilde tıkanmaması ve çok partili, serbest seçimlere dayalı bir yapının oluşturulmasıdır. Liberalizm temelde devleti minimize etme, onu sadece güvenliği sağlayan bir araca dönüştürme esasına dayanır. Bu tarz bir devlete literatürde minimal devlet denir. 7

8 41. Bir öğrenci, öğrenme sürecinde ne kadar çok duyu organını kullanırsa öğrenmeler o kadar kalıcı ve etkili olur. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen uygulamalar, öğrencinin derse etkin katılımını sağlayarak öğrenmelerin etkililiğini ve kalıcılığını artıracaktır. E seçeneğindeki gibi öğretmenin bazı kavramların tanımını yapması ise öğrenciyi merkeze almadığı için daha az etkili bir uygulamadır. 44. Tarihsel zaman kavramının öğretiminde kullanılacak etkinlikler şunlardır: Kişisel zaman şeridi Ayakkabı kutusu zaman kapsülü Aile büyükleriyle görüşme Yerel tarih Misafir konuşmacılar Hikâyeler Günlük ve mektuplar 48. Öğretmenin kullandığı teknik zihin haritasıdır. Serbest çağrışıma dayalı bir anlayışın hâkim olduğu zihin haritası tekniğinde belirli bir kavramın bireyin zihninde neyi ya da neleri ifade ettiğinin somut bir şekilde görselleştirildiği öğretim uygulamasıdır. Bu tekniğin en önemli özelliği, öznel olması ve söz konusu sorun ya da kavramın bireylerin zihninde çağrıştırdığı noktaları somutlaştırmasıdır. Zihin haritası bir kavram haritası olarak kabul edilmez. Çünkü zihin haritasında öğrencilerin bilişsel şemalarının bir görseli oluşturulurken kavram haritasında farklı hedefler amaçlanır. 42. A ve E seçeneklerinde verilenler öğretim stratejisi değil, öğrenme - öğretme model ve yaklaşımlarıdır. Bu yüzden bu iki seçenek sorunun cevabı olamaz. Öğretim stratejileri ise sunuş, buluş ve araştırma - incelemedir. Soruda verilen ilk kazanım bilişsel alanın bilgi basamağında, ikinci kazanım duyuşsal alanın alma basamağındadır. Kazanım düzeyleri düşünüldüğünde en işlevsel strateji sunuş stratejisidir. Çünkü sunuş stratejisinden genel olarak bilgi basamağındaki hedeflerin gerçekleştirilmesinde faydalanılır. Buluş ve araştırma - incelme stratejisi ise kavrama ve daha üst basamaklardaki hedefler için kullanılır. 43. Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan değer öğretimi yaklaşımları şunlardır: Gözlem yoluyla değer öğretimi Değer analizi yaklaşımı Eylem öğrenme yaklaşımı Ahlaki muhakeme (ikilem tartışması) yaklaşımı Değer açıklama yaklaşımı Değerlerin doğrudan öğretimi E seçeneğinde verilen değer araştırma diye bir yaklaşım yoktur. 45. Soruda verilen ünitenin öğrenme alanı Küresel Bağlantılar dır. Bu öğrenme alanı; coğrafya, antropoloji, ekonomi gibi bilimlerin temalarıyla öğrencilerin toplumlar arasındaki ilişkiler hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. 46. Sosyal Bilgiler Programı mantığa uygun derslerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Aynı şekilde ilköğretim fen ve teknoloji dersi de fizik, kimya ve biyoloji gibi derslerin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Bu şekilde birleştirilen programlar geniş alan tasarımına örnek gösterilebilir. Bu tasarımda konuların ayrıntısına girilmez, bilgiler yüzeysel verilir. 47. Kavram haritaları ile tablo ve grafikler konuyu görselleştiren materyallerdir. Öğrencinin bu materyallerle konuyu daha iyi anlaması görsel - uzamsal zekâ alanının daha baskın olduğunu gösterir. 49. Problem çözme, problem durumunun belirlenmesi yani problemin farkına varma ve onu sınırlandırma ile başlar. Tanımlanan probleme göre problemin çözümü için denenceler kurma ile devam eder. Buna hipotez oluşturma ya da çözüm seçeneklerinin belirlenmesi aşaması da denir. Ardından uygun araçları hazırlama, verileri toplama ve organize etme aşaması uygulanır ve toplanan verilere göre denenceler test edilir. Böylece sonuç ve genellemelere ulaşılmış olur. Bu bilgiler dikkate alındığında 2. ve 3. aşamaların yer değiştirmesi gerektiği söylenebilir. 50. İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanına ait kazanımları analiz edebilmek için öncelikle bu öğrenme alanının amaçlarının bilinmesi gerekir. Bu öğrenme alanı ile insanın çevresi ile etkileşimini tanımak, bu konuda çeşitli beceri ve değerlerinden yararlanarak bu etkileşimin neden ve sonuçlarını ortaya koymak ve geleceğe yönelik bireysel ya da toplumsal bakış açısına sahip olabilmek hedeflenmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, verilen kazanımlar incelendiğinde B, C, D ve E seçeneklerindeki kazanımların İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı adı altında kodlandığı söylenebilir. A seçeneğindeki kazanım ise ekonomi ile ilgili olup Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanına aittir. 8

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 1. Göktürk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2011 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

DENEME - 4 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ

DENEME - 4 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ DENEME - 4 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ. Parçada Ahmet Telli yi değerlendiren yaklaşımların ayrıldığı yerler, bu ayrımlardan birinin şairi yeterince tanımayanlarca yapıldığı üzerinde durulduğu göz önünde bulundurulursa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

GENEL YETENEK- GENEL KÜLTÜR

GENEL YETENEK- GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK 1. - 5. SORULARDA CÜMLE VEYA PARÇADAKİ BOŞLUĞU ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN Bİ- ÇİMDE TAMAMLAYAN SEÇENEĞİ BULUNUZ. 5. Işık kirliliği, ışığın yanlış zamanda, yanlış miktarda, yanlış yönde ve

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı