2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013

2

3 ANAYASA HUKUKU 2013 KPSS de tıpkı 2012 de olduğu gibi 3 yasama, 1 yargı kısmından soru gelmiştir. Sorular genel olarak 2010 Anayasa değişikliklerini tartmak amacıyla oluşturulmuştur. Soruların zorluk derecesi beklenen seviyededir. Ancak bu defa yorumdan ziyade dikkat ölçen sorulara yer verilmiştir. Diğer senelerden farklı olarak ise rakamlı bir soru yer alması bundan sonraki seneler için bir gösterge niteliğindedir. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Soru No: 1. Yasama 2. Yasama 3. Yargı 4. Yasama İDARE HUKUKU 2013 KPSS de 2012 yılındaki sınava paralel bir dağılım izlenmiştir. 3 soru idari yargılamadan, 2 soru idari teşkilattan, 1 soru ise genel idare hukukundan gelmiştir. Kolluk sorusu, idari yargıda yürütmenin durdurulması ve dava dilekçelerinden soru gelmesi olmamıştır. Ancak belediye yapılanmasıyla ilgili sorular kurum sınavlarında görmeye alışık olduğumuz türdendir. Anayasada olduğu gibi yoruma açık olmayan, belirli kalıplarda, ezbere dayalı sorular sorulmuştur. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Soru No: 5. İdari Teşkilat 6. İdari Teşkilat 7. Kolluk Faaliyetleri 8. İdari Yargı 9. İdari Yargı 10. İdari Yargı CEZA GENEL HUKUKU 2013 KPSS pazar sabah oturumunda çıkan ceza hukuku sorularının konu kapsamı geçmiş yıllardan çok da farklı değildir. Soruların konu dağılımı geçmiş yıllarla paralellik gösterse de soru köklerinde bazı değişiklikler olduğu görülmektedir. Ayrıca bu alanda öncüllü soru ve kanun metnini içeren soruların sayısı artmıştır. Özetle bu yıl ceza hukuku soruları konu kapsamı itibariyle şaşırtıcı olmamakla beraber farklı soru tipleri üzerinde çalışma yapmayı ve kanun metnine daha hâkim olmayı gerektirmektedir. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Soru No: 11. Ceza Hukukuna Giriş ve Temel İlkeler 12. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Zorunluluk Hali 13. Suçların İştimahı ve Bileşik Suç 14. Ceza Muhakemesine Hakim Olan İlkeler 15. Ceza Muhakemesine Yer Yönünden Yetki 16. Ceza Muhakemesinde Hakim veya Mahkeme Kararıyla Yapılabilecek İşlemler MEDENİ HUKUK Geçmiş yıllardan farklı olarak daha önce hiç sorulmamış olan boşanma(aile hukuku) alanına dair soru gelmiştir. Onun dışındaki sorular ise anlaşılır ve bilgi ve yorum yeteneğini birlikte kullanabilen öğrenciler için çözülebilecek sorulardır. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Soru No: 17. Kişiler Hukuku 18. Kişiler Hukuku 19. Aile Hukuku 20. Miras Hukuku 21. Eşya Hukuku 22. Eşya Hukuku

4 BORÇLAR HUKUKU Genel olarak borcun kaynakları ve borcun ifası alanından gelen sorular, tanım soruları ve hükme doğrudan atıfta bulunan sorulardır. Dolayısıyla temel bilgilere sahip olanların zorlanmayacağı sorulardır. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Soru No: 23. Borcun İfası (İfa yeri) 24. Borcun İfası (İfa Konusu) 25. Hukuki İşlem (Sözleşmede Şekil Kuralları) 26. Borcun İfası (İfa Zamanı) 27. Sözleşmenin Geçersizlik Halleri (İrade Sakatlığı) 28. Haksız Fiil (Kusursuz Sorumluluk Halleri) TİCARET HUKUKU 2013 KPSS pazar sabah oturumunda sorulan ticaret hukuku sorularında dikkat çeken ayrıntı konuların eşit dağılması olmuştur. Geçmiş yıllardan farklı olarak, ticari işletme hukukundan 2 soru, şirketler hukukundan 2 soru ve son olarak kıymetli evrak hukukundan 2 soru gelmiştir. Konu dağılımındaki bu değişiklik dışında hem soru tipi açısından hem de içerik açısından herhangi bir sürpriz soruyla karşılaşılmamıştır. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Soru No: 29. Tacir Olmanın Yükümlülükleri 30. Ticari İş Olmanın Sonucu ve Bileşik Faiz Uygulamasının Şartları 31. Şirketler Hukuku - Anonim Şirket 32. Şirketler Hukuku - Anonim Şirket 33. Kıymetli Evrak Hukuku - Bono 34. Kıymetli Evrak Hukuku - Bono İCRA - İFLAS HUKUKU 2013 KPSS pazar sabah oturumunda çıkan icra ve iflas hukuku sorularında soru dağılımı geçmiş yılların aksine eşit yapılmamış, 4 soru icra hukukundan, 2 soru da iflas hukukundan gelmiştir. Genel olarak değerlendirmek gerekirse bu bölümde çıkan sorular bilgi düzeyini ölçen; yoruma dayanmayan sorular olmuştur. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Soru No: 35. Aciz Belgesi 36. İcra Hukukunda Satış 37. İhtiyadi Haciz 38. İcra Hukukunda İcranın Tazminatı 39. Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluyla Takip 40. İflasın Açılmasının Hukuki Sonuçları

5 İKTİSAT 2013 KPSS İktisat sorularında; 12 adet Mikro İktisat, 10 adet Makro İktisat, 4 adet Para - Banka - Kredi, 4 adet Uluslararası İktisat, 4 adet Büyüme ve Kalkınma, 4 adet Türkiye Ekonomisi ve 2 adet İktisadi Doktrinler Tarihi olmak üzere 40 tane soru bulunmaktadır. Uluslararası iktisat sorularından 29. soruda iki doğru yanıt gözükmektedir. D seçeneğiyle birlikte E seçeneği de doğrudur. ÖSYM tarafından bu sorunun iptali uygun olacaktır de 2 soru sorulan Türkiye Ekonomisi konusundan bu sene beklenilen şekilde 4 soru gelmiştir. Soru dağılımı tamamen ÖSYM nin açıkladığı gibi gelmiş, sürpriz sorularla karşılaşılmamıştır. İşlemsel sorulardaki caydırıcı seçenekler dışında, iktisada özenle hazırlanan tüm arkadaşlarımızın rahatlıkla 25 ve üstünde netler görebileceği bir sınav olarak değerlendirilmektedir. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz Soru No: 1. İktisadi Doktrinler Tarihi 2. İktisadi Doktrinler Tarihi 3. Mikro İktisat / Arz - Talep Analizi 4. Mikro İktisat / Arz - Talep Analizi 5. Mikro İktisat / Tüketici Dengesi Analizi 6. Mikro İktisat / Tüketici Dengesi Analizi 7. Mikro İktisat / Üretim Teorisi 8. Mikro İktisat / Faktör Piyasaları 9. Mikro İktisat / Tam Rekabet Piyasası 10. Mikro İktisat / Eksik Rekabet Piyasaları 11. Mikro İktisat / Eksik Rekabet Piyasaları 12. Mikro İktisat / Arz - Talep Analizi 13. Mikro İktisat / Arz - Talep Analizi 14. Mikro İktisat / Faktör Piyasaları 15. Makro İktisat / Millî Gelir Hesaplamaları 16. Makro İktisat / Basit Keynesyen Model 17. Makro İktisat Toplam Talep - Toplam Arz (AD - AS) Analizi 18. Makro İktisat Denge Millî Gelir Düzeyinin Belirlenmesi ve Çarpan Analizi 19. Makro İktisat Toplam Talep - Toplam Arz (AD - AS) Analizi 20. Makro İktisat / IS - LM Analizi 21. Makro İktisat / Basit Keynesyen Model 22. Makro İktisat / Para Teorisi 23. Makro İktisat Toplam Talep - Toplam Arz (AD - AS) Analizi 24. Makro İktisat Denge Millî Gelir Düzeyinin Belirlenmesi 25. Para - Banka - Kredi 26. Para - Banka - Kredi 27. Para - Banka - Kredi 28. Para - Banka - Kredi 29. Uluslararası İktisat 30. Uluslararası İktisat 31. Uluslararası İktisat 32. Uluslararası İktisat 33. Büyüme ve Kalkınma 34. Büyüme ve Kalkınma 35. Büyüme ve Kalkınma 36. Büyüme ve Kalkınma 37. Türkiye Ekonomisi 38. Türkiye Ekonomisi 39. Türkiye Ekonomisi 40. Türkiye Ekonomisi

6 İŞLETME KPSS işletme alanı sorularının derslere olan dağılımında herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır. - Ancak yönetim organizasyon bölümü ile ilgili soruların dağılımında kendi içinde kapsamı oldukça geniş tutulmuştur. - Üretim yönetiminde sayısal soru sayısı artmış, kolay ama bilgiye dayalı soru tarzı benimsenmiştir.. - Pazarlama yönetimi bölümü yine kolay ve bilgiye dayalıdır. - Finansal yönetim bölümü de kendi içinde uygun bir dağılım göstermiştir. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Soru No: Soru No: 1. İşletmede Kavramlar 21. Stoklar 2. İnsan Kaynakları Yönetimi 22. Toplam Kalite Yönetimi 3. İşletmelerde Kapasite Seçimi ve Türleri 23. Üretim Yönetimi 4. İşletmelerde Kapasite Seçimi ve Türleri 24. Toplam Kalite Yönetimi 5. İnsan Kaynakları Yönetimi 25. Uluslararası Pazarlama 6. İşletmelerde Büyüme 26. Pazarlama Karması 7. Örgütleme 27. Uluslararası Pazarlama 8. Örgütleme 28. Pazarlama Karması 9. Örgütleme 29. Pazarlama Yönetimi 10. Yönetimin Tarihsel Gelişimi 30. Pazarlama Karması 11. Yöneltme 31. Pazarlama Karması 12. Yöneltme 32. Pazarlama Yönetimi 13. İnsan Kaynakları Yönetimi 33. Finansal Yönetim 14. Yöneltme 34. Finansal Yönetim 15. İşletmelerde Kapasite Seçimi ve Türleri 35. Finansal Yönetim 16. Üretim Yönetimi 36. Finansal Yönetim 17. Toplam Kalite Yönetimi 37. Finansal Yönetim 18. Üretim Yönetimi 38. Finansal Yönetim 19. Üretim Yönetimi 39. Finansal Yönetim 20. Stoklar 40. Finansal Yönetim MALİYE 2013 KPSS Maliye sınavı genel olarak değerlendirildiğinde beklenen soruların çıktığı bir sınav olduğu söylenebilir. Maliye sorularının dağılımı açısından ÖSYM tarafından açıklanan dağılımda sorular gelmiştir. Son dönemlere nazaran maliye soruları daha çok bilgiye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Özellikle kamu harcamaları, kamu gelirleri ve devlet bütçesi soruları bilgi soruları olarak karşımıza çıkmaktadır. Maliye Politikası soruları daha çok makro iktisat dersleriyle örtüşmektedir. Maliye sınavlarında genelde her sene 4-5 soru isim sorularından oluşmaktaydı ancak bu seneki sınavda tek bir isim sorusu karşımıza çıkmıştır. Daha önceki senelerle karşılaştırıldığında 1 soru faiz hesaplaması olarak karşımıza çıkarken bu sene 2 adet soru faiz hesaplamasından gelmiştir. Aşağıda soruların konu bazında dağılımı verilmiştir. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Soru No: Soru No: 1. Dışsallık 21. Borçlanma ile İlgili Diğer Kavramlar 2. Vergileme İlkeleri 22. Borçların Sınıflandırılması 3. Vergileme ile İlgili Kavramlar 23. Bütçenin Kapatılması 4. Refah Analizi 24. Bütçenin Özellikleri 5. Vergileme Süreci 25. Bütçenin İlkeleri 6. Vergileme İlkeleri 26. Bütçenin Tarihsel Gelişimi 7. Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması 27. Bütçe Teorileri 8. Vergileme ile İlgili Kavramlar 28. Türk Bütçe Sistemi 9. Vergileme ile İlgili Kavramlar 29. Türk Vergi Sistemi (Gelir Vergisi) 10. Vergilerin Sınıflandırılması 30. Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması 11. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması 31. Vergi Usul Hukuku 12. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması 32. Vergi Usul Hukuku 13. Kamu Harcamalarının Artışı 33. Vergi Usul Hukuku 14. Kamu Harcamalarının Artışını Açıklayan Kuramlar 34. Vergi Usul Hukuku 15. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması 35. Stagflasyonla Mücadelede Maliye Politikası 16. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması 36. Maliye Politikası Hakkında İktisadi Görüşler 17. Devlet Borçlarının Yönetimi 37. Maliye Politikası Hakkında İktisadi Görüşler 18. Devlet Borçlarında Sağlanan Avantajlar 38. Çarpan (Çoğaltan) Analizi 19. Devlet Borçlarının Yönetimi 39. Hızlandıran Analizi 20. Devlet Borçlarında Sağlanan Avantajlar 40. Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası

7 2013 KPSS Muhasebe sorularının dağılımı şöyledir: MUHASEBE Genel Muhasebe 26 soru, İhtisas Muhasebesi 4 soru (2 maliyet, 1 denetim, 1 TMS den oluşmaktadır.), Mali Analiz 6 soru (Bu soruların 2 tanesi Fon Akım tablosundan oluşmaktadır.), Ticari Aritmetikten ise 4 soru sorulmuştur. Ayrıca bu yılki sorularda Finansman Giderleri ve Stoklar hesaplarına dikkat çekilmektedir. İlk kez bu yıl Denetim alanı ile ilgili 1 soruya yer verilmiştir. Pratik çözülebilecek soruların yanı sıra çeldirici sorulara da yer verilmiştir. Sistemli bir çalışma yürüten adaylarımız bu sınavda zorlanmayacaktır. İlk aşama olan KPSS den sonra adaylarımızı kurum sınavları beklemektedir. Tüm adaylara bu sınavlarında başarılar dilerim. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Soru No: Soru No: 1. Temel Kavramlar 21. Diğer Dönen Varlıklar 2. Tek Düzen Hesap Planı 22. Öz Kaynaklar 3. Ticari Alacaklar 23. Öz Kaynaklar 4. Duran Varlıklar 24. Ticari Alacaklar 5. Mali Borçlar 25. Ticari Alacaklar 6. Stoklar 26. Ticari Alacaklar 7. Stoklar 27. Mali Analiz 8. Gelir Tablosu 28. Mali Analiz 9. Gelir Tablosu 29. Mali Analiz 10. Öz Kaynaklar 30. Mali Analiz 11. Ticari Borçlar 31. Mali Analiz 12. Muhasebe Araçları 32. Mali Analiz 13. Gelir Tablosu 33. Ticari Aritmetik 14. Borç ve Gider Karşılıkları 34. Ticari Aritmetik 15. Enflasyon Muhasebesi 35. Ticari Aritmetik 16. Duran Varlıklar 36. Ticari Aritmetik 17. Mali Borçlar 37. Türkiye Muhasebe Standartları 18. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 38. Maliyet Muhasebesi 19. Öz Kaynaklar 39. Maliyet Muhasebesi 20. Stoklar 40. Denetim

8

9 KPSS / AB HUKUK Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Hukuk Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Beş yüz üye ile toplanan TBMM Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesi üyeliği için seçim yapılacaktır Anayasası na göre, bir adayın ilk oylamada seçilebilmesi için aranan çoğunluk aşağıdakilerden hangisidir? A) 139 B) 251 C) 276 D) 330 E) 367 Çözüm: 1982 Anayasası'na, 2010 yılında yapılan değişiklikle birlikte Anayasa Mahkemesinin üç üyesinin TBMM Genel Kurulunca seçileceği hükmü eklenmiştir. Anayasa Mahkemesi iki üyeyi Sayıştay, bir üyeyi ise baro başkanlarının göstereceği adaylar arasından seçmektedir. Bu seçimlerin tümünde ilk turda meclis üye tamsayısının üçte ikisinin oy çokluğu aranmaktadır. ÖSYM nin rakamsal temelli sorularına iki çeldiriciyle yeni bir soru daha eklenmiştir ve şüphesiz sürpriz sayılabilecek bir soru kalıbı değildir Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümlerden biri değildir? A) Meclis, yapacağı seçimler dâhil bütün işlerinde üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır. B) Meclisin, kapalı oturum yapabilmesi mümkündür. C) Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclisin katılamadıkları oturumlarında kendileri yerine oy kullanmak üzere herhangi bir milletvekiline yetki verebilirler. D) Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir. E) Meclis, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Çözüm: Bakanlar Kurulu üyeliği icrai bir makam olup devlet tüzel kişiliğinin bakanlık uhdesindeki temsili süreci ile donatılmıştır. Bakanlar, bu görev yoğunluğundan kaynaklı olarak dönemsel şekilde mazeret dahilinde Bakanlar Kurulu toplantılarına iştirak edemeyebilirler. Böyle bir durumda bir bakana bir başka bakanın vekalet etme yetkisi bulunmaktadır. Ancak bu temsil kabiliyeti TBMM Genel Kurulu için geçerli değildir. Milletvekillerinin bir bakana vekalet etmeleri söz konusu değildir. Bu durumu kuvvetler ayrılığı prensibiyle bağdaştırmak mümkündür. Anayasa Hukuku'nun temel konularından olan bu soru kalıbı nispeten kolay olarak değerlendirilebilir Anayasası na göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kurul, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. B) Kurul; yirmi yedi asıl üyeden oluşur, yedek üyelik yoktur. C) Süresi biten Kurul üyelerinin yeniden seçilebilmeleri mümkündür. D) Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Kurulun tabii üyesidir. E) Kurul, üç daire hâlinde çalışır. Çözüm: 1982 Anayasası'nda 2010 yılında yapılan değişiklikle birlikte Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun üye sayısı yirmi iki asıl, on iki yedek olarak belirlenmiştir. HSYK üye sayısının ya da üyelerinin seçim usulünün sorulması ihtimalinin üzerinde sıkça durmamızın hakkını veren bu soru beklentilere cevap verir niteliktedir Anayasası na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Meclis Başkanlığı için bir yasama döneminde iki defa seçim yapılır. B) Başkan seçimi gizli oyla yapılır. C) Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler. D) Başkan, bizzat yönetmediği oturumlarda oy kullanabilir. E) Başkan, üyesi olduğu siyasi partinin Meclis içindeki veya dışındaki faaliyetlerine katılamaz. Çözüm: TBMM Başkanlık Divanı ile ilgili soru gelebilecek birkaç kalıptan bir tanesi divan üyelerinin oy kullanma usulüne ilişkindir. Meclis Başkanı hiçbir oturumda oy kullanamamaktadır ki bu durum Başkanın tarafsızlığı ilkesinden kaynağını almaktadır. Başkanvekilleri ise sadece yönettikleri oturumlarda oy kullanamazlar. Kalıp olarak beklentilere cevap veren ancak çeldiricisi oldukça zayıf bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Soru başkanvekilleri üzerinden daha belirleyici bir yapıya dönüştürülebilirdi. 1 Diğer sayfaya geçiniz.

10 sayılı Belediye Kanunu na göre, belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır? A) Belediye başkanı B) Belediye meclisi C) Belediye encümeni D) Kaymakam E) Vali Çözüm: 5393 sayılı Belediye Kanunu nun, 38. maddesi Belediye başkanının görevlerini sıralamaktadır. Bu madde uyarınca belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek Belediye başkanının görev sahasına dahildir. ÖSYM nin hukuk bilgisi ve yönetim hukukuna dair yorumlama kabiliyetini ölçmekten ziyade adayların ezber yeteneğini tarttığı sorulardan bir tanesi. Daha ziyade pazar günü ikinci oturumda ya da kaymakamlık sınavında gelmesi beklenen bir soru kalıbı olduğu belirtilebilir. 7. Aşağıdakilerden hangisi, idari kolluğun görev alanı içine girmez? A) Kara yolu üzerinde trafik denetimi yapmak B) Kuduz hastalığı görülen bir yerleşim yerini karantinaya almak C) Ölümlü trafik kazası sonrası gerekli işlemleri yapmak D) Ormandan kaçak ağaç kesilmesini önlemek için denetim yapmak E) Maç öncesi stadyuma girenlerin üstlerini aramak Çözüm: Adli kolluk, suç sonrası ve bireysel nitelikte faaliyetler üstlendiği için düzenleyici ve önleyici, kısacası tedbir alıcı değil, bastırıcı yönü ağır basan bir alanda eylem yürütmektedir. Bir trafik kazasının ardından gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi önleyici olmaktan uzak, bireysel nitelikte bir süreci ifade etmektedir. Kolluk ile ilgili gelişmelerin yoğun olduğu bir dönemde kolluk kuvvetleri ile ilgili bir soru gelmesi doğal karşılanmalıdır ki KPSS literatürü açısından da beklenen bir soru kalıbıdır. 6. Mahallî idareler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir. B) Bakanlar Kurulunun izni ile aralarında birlik kurabilirler. C) Merkezî idare tarafından üzerlerinde idari vesayet denetimi uygulanır. D) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, özel bütçeye tabi idareler arasında yer alırlar. E) Karar organları seçimle işbaşına gelir. Çözüm: Özel bütçeye tabi kurumlar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun (II) sayılı cetvelinde sıralanmıştır ve bu kurumlar hizmet yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Mahalli idare birimlerinin özerk yapıları özel bütçe dahilinde ele alınmamaktadır. Bu soruda bir mali cetvel analizinden ziyade diğer seçeneklerin esnek ve kolaylığından kaynaklı olarak cevaba ulaşmak çok daha makul olacaktır. Bir bütçe ya da yerel yönetim sorusu olması itibariyle İdare Hukuku alanı için geçmiş senelerde değerlendirilmemiş bir soru olması itibarıyla sürpriz niteliğinde ancak hiçbir çeldiricisi bulunmaması sebebiyle de oldukça kolay bir sorudur. 8. İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, dilekçeler aşağıdakilerden hangisine verilemez? A) İdare mahkemesi başkanlıkları B) Vergi mahkemesi başkanlıkları C) Asliye hukuk hâkimlikleri D) Yurt dışında, Türk konsoloslukları E) Noterler Çözüm: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 4. maddesi dilekçelerin verilebileceği yerleri tek tek saymaktadır. Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir. Bu senenin, en azından tarafımızca, beklenen soru kalıplarından bir tanesiydi ki ÖSYM idare hukuku alanında yargılama konusunda her sene bir iki zorlayıcı soruyu bünyesinde barındırmaktadır. 2 Diğer sayfaya geçiniz.

11 9. İdari yargıda duruşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Duruşmalar kural olarak alenidir. B) Duruşma talebi mutlaka dava dilekçesi ile yapılır. C) Duruşmada taraflara ikişer defa söz verilir. D) Kanun yollarında da duruşma yapılması mümkündür. E) Duruşmaları başkan yönetir. Çözüm: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 17. ve takip eden maddeleri idari yargıda duruşma usulüne ilişkindir. Kanun hükmünce duruşma talebi dava dilekçesi ile yapılabileceği gibi Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden de duruşma yapılmasına karar verebilmektedir. Talep mutlaka dava dilekçesi ile yapılır, ifadesi hatalıdır. İdari yargıda davaların genel olarak dosya üzerinden görülmesi sebebiyle duruşma usulüne ilişkin olarak karşımıza çıkan bu sorunun zorluk derecesinin yüksek olduğunu belirtebiliriz. 11. I. Kanunilik ilkesi hem ceza hem de güvenlik tedbirleri için geçerlidir. II. III. IV. İdarenin düzenleyici işlemleri ile ceza konulamamasına karşılık hangi fiilin suç oluşturacağına ilişkin, kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleri ile de doldurulabilir. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. İşlendiği zaman yürürlükte olan kanuna göre suç sayılan ancak daha sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç olmaktan çıkarılan fiilden dolayı verilen cezanın infaz edilmemesi failin talebine bağlıdır. Suçta ve cezada kanunilik prensibi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 10. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay 2. Dairesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşı itiraz nereye yapılır? A) Danıştay 1. Dairesi B) Danıştay 3. Dairesi C) Danıştay Genel Kurulu D) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu E) Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Çözüm: Danıştay ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalarda yürütmeyi durdurma karlarına karşı itiraz, yedi gün içerisinde Danıştay ın ilgili dava dairesi kuruluna yapılmakta, bu itiraz da yedi gün içerisinde cevaplandırılmaktadır. ÖSYM yine bir klasiği hayata geçirerek Danıştay ile ilgili bir soru sormuş ancak yürütmeyi durdurma müessesini de ekleyerek soruyu detaylı hale getirmiştir. Hatta bir adım daha ileri giderek Danıştay dairelerinden birini anmış ve belki de geçmiş senelerdeki soru kalıbına bir adım daha detay eklemiştir. Ancak tarafımızdan sıklıkla vurgulanan ve beklenen bir soru kalıbı olduğunu da hatırlatmakta fayda vardır. Çözüm: Suçta ve cezada kanunilik ilkesi olarak adlandırdığımız ceza hukuku ilkesi T.C.K. mad. 2 de düzenleme alanı bulan bir ilkedir. Bu ilkeye göre, Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. Kanunilik ilkesi bir fiilin işlendiği zamanın kanununa göre suç sayılmadıkça suç olarak kabul edilemeyeceğini ve suçu işleyenin kanunun açıkça belirlediği cezadan başka bir cezaya çarptırılamayacağını ifade eder. Kanunilik ilkesini yorumlayarak şu sonuçları çıkarmak mümkündür. Kanunilik ilkesi yargının ve yürütmenin keyfiliğini önlemeyi amaçlar. Ceza kanunları açık ve anlaşılabilir olmalıdır. Örf ve adet ile suç ve ceza yaratılamaz. Suç ve ceza içeren hükümlerde kıyas yapılamaz. İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza tanımlanamaz güvenlik tedbiri uygulanamaz. (Örneğin; tüzük, yönetmelik, olağan K.H.K ile suç ve ceza tanımlanamaz.) Bu bilgiler ışığında sorunun öncüllerine bakacak olursak; I ve III numaradaki bilgilerin doğru olduğunu görebiliriz. 3 Diğer sayfaya geçiniz.

12 12. Türk Ceza Kanunu nun genel hükümler kısmında yer alan zorunluluk hâli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Zorunluluk hâli, bir tehlikeden kurtulmak için işlenen fiiller bakımından söz konusu olur. B) Zorunluluk hâli çerçevesinde işlenen fiille korunmak istenen değer, feda edilen değerle en azından eşit olmalı veya ondan daha üstün olmalıdır. C) Üçüncü kişinin hakkına yönelik tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla işlenen fiiller bakımından da zorunluluk hâli kabul edilmiştir. D) Zorunluluk hâlinden bahsedilebilmesi için tehlikeden başka suretle korunma imkânı bulunmamalıdır. E) Zorunluluk hâli çerçevesinde işlenen fiil, her hâlükârda tehlikeye sebebiyet veren kişiye yönelik olmalıdır. 13. Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça ne ad verilir? A) Bileşik suç B) Zincirleme suç C) Özgü suç D) İhmalî suç E) Seçimlik hareketli suç Çözüm: Türk Ceza Kanunu 5. bölümünde suçların içtimaı başlığı altında bileşik suçu düzenlemiştir. T.C.K.nın 42. maddesinde; biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bileşik suç kanun koyucu olarak tanımlanmıştır. Soru köküne baktığımızda bileşik suçun tanımı bize verilmiştir. Çözüm: T.C.K. 25/2 maddede; Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. demek suretiyle zorunluluk hali altında işlenen fiillerden dolayı failin cezalandırılmayacağını belirtmiştir. Zorunluluk halinden bahsedebilmek için de birtakım şartların varlığı gereklidir. Zorunluluk halinin şartları: Bir tehlike var olmalıdır. Tehlike bir hakka yönelik olmalıdır. Kişi tehlikeye bilerek neden olmamalıdır. Tehlikeye katlanma yükümlülüğü olmamalıdır. Tehlikeden başka türlü korunma imkânı olmamalıdır: Zararlı davranış tehlikenin ağırlığı ile orantılı olmalıdır. Yukarıda saydığımız bu şartların varlığı halinde zorunluluk halinden bahsedebiliriz. Üzerinde durulması gereken diğer bir durum da şudur ki zorunluluk halinde kişi kendisinin sebebiyet vermediği bir tehlikeden kurtulabilmek için 3. bir kişiye zarar vermektedir. Soruya baktığımızda E seçeneğinde zorunluluk halinde işlenen fiilin ille de tehlikeye neden olan kişiye karşı işlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla E seçeneğindeki bilgi doğru bir bilgi değildir. 14. Duruşmanın kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığının ancak duruşma tutanağıyla ispat edilebilmesi, hangi ceza muhakemesi ilkesinin bir istisnasını oluşturmaktadır? A) Sözlülük B) Doğrudan doğruyalık C) Delil serbestîsi D) Açıklık E) Resen araştırma Çözüm: Ceza muhakemesi hukukunda hukuka uygun bir yolla elde edilmiş olmak ve akli olmak koşuluyla her şey delil olabilir, her şey her şeyle ispat edilebilir. Her zaman (hüküm kesinleşinceye kadar) delil ileri sürülebilir. Kesin delil yoktur, deliller mahkemeyi bağlamaz. İspat yükü yoktur, mahkeme her şeyi re sen araştırır; tarafın iddiasını kanıtlayamamış olması iddiasının reddine neden olmaz. Hakim delilleri serbestçe değerlendirir ve sonuçta vicdani kanaatine göre karar verir. Ceza muhakemesinde hukuka uygun olarak elde edilmiş olmak şartı ile her şeyin delil olarak kullanılmasına delil serbestîsi ilkesi diyoruz. Soruya bakıldığında ortaya atılan iddianın sadece duruşma tutanağıyla ispat edilebilmesinin sorulduğunu görüyoruz. Ceza muhakemesinde yukarıda da belirttiğimiz gibi ortaya atılan iddianın ispatı her türlü delille olabileceği için bu durum ceza muhakemesinin delil serbestîsi ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. 4 Diğer sayfaya geçiniz.

13 15. Ahmet; iş adamı Bahri yi, yakınlarından fidye alabilmek amacıyla Ankara dan kaçırarak İzmir e götürür. İzmir de birkaç gün geçirdikten sonra Bahri yi bu kez İstanbul a götürür. İstanbul da kolluk kuvvetlerinin yaptığı bir operasyonla Bahri kurtarılır. Söz konusu olayda, Ahmet in işlemiş olduğu kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu açısından hangi il veya iller mahkemesi yetkilidir? A) Ankara B) İzmir C) İstanbul veya Ankara D) İstanbul E) İstanbul veya İzmir 16. I. İletişimin kayda alınması II. III. IV. Şirket yönetimi için kayyım tayin edilmesi Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi Kiralık kasa mevcutlarına el konulması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu na göre yukarıdaki koruma tedbirlerinden hangilerine, her hâlükârda hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV Çözüm: Bir suça hangi yerdeki (coğrafi olarak) mahkeme veya hakimin bakacağını gösteren kurallara yer bakımından yetki kuralları denir. Yer yönünden yetki kuralları da kamu düzenine ilişkin olduklarından dolayı kesindir ve taraflar anlaşarak yetkili mahkemeyi değiştiremezler. CMK birtakım ölçütlerden yararlanarak yetkili mahkemenin tespit edileceğini belirlemiştir. CMK da genel kural olarak yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesi olarak düzenlenmiştir. Ancak suçun işlendiği yer kelimesinden anlaşılması gereken şey, suç tipine göre değişiklik göstermektedir. Suçun işlendiği yer kelimesinden; tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği yer, teşebbüs halinde kalmış suçlarda son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yeri anlamamız gerekmektedir. Soruda verilen olaya baktığımızda olayda kesintisiz bir suç söz konusudur. Kesintisiz suçlarda ise yetkili mahkeme yukarıda da belirttiğimiz gibi suçun kesintiye uğradığı yer mahkemesidir. Bu olayda suç İstanbul'da kesintiye uğramıştır, yetkili mahkeme de İstanbul mahkemesi olmalıdır. Çözüm: Ceza muhakemesinde yapılabilecek işlemler hakim kararı ile veya cumhuriyet savcısının kararı ile yapılabilmektedir. Ancak öyle bazı işlemler vardır ki bu işlemler sadece ve sadece hakim veya mahkeme kararı ile yapılabilmektedir. Sadece hakim veya mahkeme kararı ile yapılabilecek işlemlerden bazılarını veya hakim kararı ile yapılabilecekken gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının kararı ile de yapılabilecek işlemlerin bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Sadece hakim veya mahkeme kararıyla yapılabilen işlemler (gecikmesinde sakınca olsa bile savcının kararıyla yapılamayan işlemler) 1) Tutuklama 2) Adli kontrol 3) Gözlem altına alma 4) Disiplin hapsi 5) Avukat bürolarında arama ve el koyma 6) Taşınmazlara el koyma 7) Hak ve alacaklara el koyma 8) Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma 9) Şirket işlerinin yürütülmesi için kayyım atama Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının kararıyla yapılabilen işlemler 1) Keşif 2) Arama 3) El koyma (Ancak 24 saat içinde hakimin onayına sunulur ve hakim 48 saat içinde karar vermezse geçersiz olur.) 4) Postada el koyma 5) İletişimin denetlenmesi Soruyu incelediğimizde şirket yönetimi için kayyım atama ve kiralık kasa mevcutlarına el konulması (yani hak ve alacaklara el koyma) sadece ve sadece hakim veya mahkeme kararı ile yapılabilen işlemlerdir. 5 Diğer sayfaya geçiniz.

14 17. Ölüm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ölüm, bir hukuki olay niteliği taşır. B) Ölüm ile birlikte, ölenin cesedi kendiliğinden eşya niteliği kazanır. C) Ölüm ile birlikte, evlilik birliği kendiliğinden sona erer. D) Ölüm ile birlikte, ölenin çocukları üzerindeki velâyet hakkı kendiliğinden sona erer. E) Ölüm ile birlikte, ölenin bütün hak ve borçları bir kül (bütün) hâlinde kendiliğinden külli halef olan mirasçılarına geçer. Çözüm: Kendisine hukuki sonuç bağlanan irade dışı durumlara hukuki olay denir. Bu nedenle doğum, ölüm gibi durumlar hukuki olayı ifade eder. Ölüm ile kişilik, dolayısıyla kişinin varsa var olan evliliği ve çocukları üzerindeki velayet hakkı da ortadan kalkar. Yine kişinin devrolan tüm mal varlığı değerleri mirasın açılmasıyla (ölüm anında) külli halef olan mirasçılara intikal olur. Bununla birlikte ceset kişilik dışı bir varlık olmasına rağmen eşya değildir. 19. Terk sebebiyle boşanma davası açılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Terk fiilinin, ortak hayata son verecek şekilde gerçekleşmesi gerekir. B) Terk fiilinin, haklı bir sebebe dayanmaması gerekir. C) Terk sebebiyle ayrı yaşamanın, en az altı ay sürmüş ve devam etmekte olması gerekir. D) Terk edilen eşin, en erken terk olayını izleyen üçüncü ayın sonunda hâkime başvurarak terk eden eşe ihtarda bulunması gerekir. E) Terk, mutlak boşanma sebebi olduğundan boşanma davasında hâkim ortak hayatın çekilmez hâle gelip gelmediğini araştırmayacaktır. 18. Ünlü yazarlarımızdan Cevat Şakir Kabaağaçlı, yazdığı eserlerde Halikarnas Balıkçısı adını kullanmıştır. Buna göre, Halikarnas Balıkçısı ifadesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Ticaret unvanı B) Soyadı C) Müstear (takma) ad D) Lakap E) Öz ad Çözüm: Kişinin gerçek kimliğini gizlemek veya kendisini başka bir sıfatla tanıtmak amacıyla kullandığı kendi ismi dışındaki adlar müstear (takma) addır. Müstear ad, namı müstear veya mahlas olarak da kullanılır. Örneğin, Cüneyt Arkın olarak bilinen sanatçımızın gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur dur. Ancak bu ismi neredeyse tamamen unutulmuştur. Sorudaki Halikarnas Balıkçısı da bu anlamda müstear addır. Lâkap ise bir kimseye, öz ad ve soyadının yanında, bazı davranış ve görünü şünün özelliklerine, tutum ve tepkilerine bakılarak çevresi (başkaları) tarafın dan takılan addır. Şişko, Çoban Sülü, Karaoğlan lakaba örnektir. Dikkat edilmelidir ki lakap başkaları tarafından kişiye takılır. Çözüm: Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar, gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz. 6 Diğer sayfaya geçiniz.

15 20. Ahmet, yeni aldığı spor arabayla hız denemesi yaparken aracın kontrolünü kaybederek kaza yapmış ve bu kaza sonrasında hayatını kaybetmiştir. Geride annesi Firuze, oğlu Barış, karısı Gülfem ve kız kardeşi Şermin kalmıştır. Ahmet in net terekesi, TL tutarındaki nakitten oluşmaktadır ve ölüme bağlı herhangi bir tasarrufta da bulunmamıştır. Buna göre; Ahmet in mirasçıları, mirasçılarının yasal miras payları ve saklı payları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Şermin in miras payı TL dir. B) Firuze ve Gülfem mirastan seksener bin TL alacaklardır, Barış ise kalan TL nin sahibi olacaktır. C) Şermin in saklı payı TL dir. D) Barış TL, Gülfem ise TL yasal miras payına sahiptir; Firuze ve Şermin mirasçı olamazlar. E) Barış'ın saklı payı TL, Gülfem in saklı payı ise TL dir. 22. Tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğu, kusursuz sorumluluk türlerinden biridir. B) Tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğunun söz konusu olması için tapu sicilinin tutulmasından doğan bir zararın bulunması gerekir. C) Tapu sicilindeki yanlış kaydı düzelttirmek için dava açma imkânı olduğu sürece bu kaydın düzeltilmesi için yapılan giderler haricinde devletin sorumluluğuna gidilemez. D) Devletin sorumluluğunun doğması için tapu sicilinin tutulmasında hukuka aykırılık olması gerekir. E) Gerekli kaydın yapılmasının ihmal edilmesi, tapu sicilinin tutulması anlamına gelmediğinden devletin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Çözüm: Kişinin altsoyu var iken (1. zümre mirasçı) diğer zümreler mirasçı olamaz. Bu nedenle Ahmet in oğlu Barış hayatta iken annesi Firuze ve kız kardeşi Şermin yasal mirasçısı olamaz. Karısı Gülfem ise Barış ile birlikte mirasçısıdır. Eş, kişinin altsoyu ile mirasçıysa terekenin 1/4'ünü alır. Saklı payları ise eş birinci zümreyle mirasçıysa yasal mirasının tamamını saklı payı olarak alır. Barış ise yasal miras payının yarısını saklı pay olarak alır. Yasal Miras Payı Saklı Payı Eş (Gülfem) TL ( nin ¼'ü) TL Çocuk (Barış) TL ( nin ¾'ü) TL Çözüm: Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet kusursuz olarak sorumludur. Devletin sorumluluğunun doğması için memurunun kusurlu olması şartı aranmaz. Ancak devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumlu olması için sicili düzeltme imkânının ortadan kalkması gerekir. Gerekli kaydın yapılmaması da hukuka aykırılık ifade ettiğinden devletin sorumluluğu mevcuttur. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. 21. Bir eşyanın parçaları bütününden ayrılıp ayrı bir varlık teşkil etmedikçe ayrı bir ayni hak konusu olamazlar. Bu önermenin temel sebebi, ayni haklara egemen olan ilkelerden hangisidir? A) Belirlilik B) Açıklık C) Güvenin korunması D) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık E) Hak düşürücü süre ve zaman aşımı işlememesi Çözüm: Var olan bir eşyanın kısımları üzerinde ayrı ayni hak kurulamaması belirlilik ilkesi ile açıklanır. Açıklık ise taşınır üzerinde zilyetlik; taşınmaz üzerinde tapu siciline güven ilkesi ile açıklanır. 23. Taraflar aksine bir anlaşma yapmadığı takdirde para borcunun ifa yeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Alacaklının, ifa zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilmelidir. B) Alacaklının, sözleşme kurulduğu andaki yerleşim yerinde ifa edilmelidir. C) Borçlunun, sözleşme kurulduğu andaki yerleşim yerinde ifa edilmelidir. D) Borçlunun, ifa zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilmelidir. E) Sözleşmenin kurulması zamanında para nerede bulunuyorsa orada ifa edilmelidir. Çözüm: Taraflar aksine anlaşma yapmadıkça para borçları ifa anında alacaklının ikametgahında ifa edilir. 7 Diğer sayfaya geçiniz.

16 24. Bir borç ilişkisinin taraflarının anlaşarak borçlanılan edimden başka bir şeyle ifanın gerçekleşmesini kabul etmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İfanın edime uygun olması ilkesine aykırı olacağından bu yönde bir anlaşma yapılması mümkün değildir. B) Kanun gereği, ifanın alacaklıdan başkasına yapılması mecburiyeti doğmuştur. C) İfa yerini tutan edim söz konusudur. D) Aliud (yanlış ifa) söz konusudur. E) İfaya yönelik edim söz konusudur. Çözüm: Borçlunun borçtan başka bir ifa teklifini alacaklının kabul etmesi ile eski borcun sona ererek yeni bir borcun ortaya çıkmasına ifa yerine geçen edim denir. Bununla birlikte borçlunun borcu karşılığında başka bir teklifi ve bunun paraya çevrilmesi ile borcun sona ereceği konusunda anlaşmalarına ifa amacıyla edim denir. 26. Salim ve Gökhan, 14 Ekim 2012 Pazar günü bir sözleşme yaparak borcun yarım ay sonra ifa edilmesini kararlaştırmışlardır. İfa günü ile ilgili başka bir husus kararlaştırılmamıştır. Buna göre, borcun ifa günü aşağıdakilerden hangisidir? A) 26 Ekim 2012 Cuma B) 27 Ekim 2012 Cumartesi C) 28 Ekim 2012 Pazar D) 29 Ekim 2012 Pazartesi E) 30 Ekim 2012 Salı Çözüm: Yarım aydan onbeş günlük süre anlaşılır. Bir veya birden çok ay ve yarım ay olarak belirlenmiş sürenin dolduğu gün, son aya on beş gün eklenerek belirlenir. İfa zamanı veya sürenin son günü, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer. 29 Ekim resmî tatil olduğundan ifa zamanı 30 Ekim dir. 27. Aslı, vekâlet sözleşmesini Avukat Erkan ile kurmak isterken Avukat Erhan ile kurmuştur. Buna göre, yukarıdaki olayın hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Sözleşmenin niteliğinde yanılma B) Aldatma C) Sözleşmenin konusunda yanılma D) Karşı tarafın kimliğinde yanılma E) Korkutma Çözüm: Bir kimsenin iradesini istediğinden başka kişiye açıklaması sonucu kurulan hukuki ilişkide kişide yanılma (hata) söz konusudur. 25. Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi bakımından kanunda öngörülen geçerlilik şekli, adi yazılı şekildir? A) Motorlu taşıt araçlarına ait satış sözleşmesi B) Ön alım sözleşmesi C) Taşınmaz satış vaadi D) Taşınmaz satış sözleşmesi E) Miras sözleşmesi Çözüm: Diğer seçeneklerde verilen ifadelerin tamamı resmi yazılı şekle tabi iken ön alım (şufa) hakkı sözleşmeleri adi yazılı şekilde yapıldığında dahi geçerli olur. 28. Aşağıdaki kusursuz sorumluluk türlerinden hangisi, tehlike ilkesine dayanmaktadır? A) Motorlu taşıt aracı işletenin sorumluluğu B) Hayvan bulunduranın sorumluluğu C) Ev başkanının sorumluluğu D) Adam çalıştıranın sorumluluğu E) Taşınmaz malikinin sorumluluğu Çözüm: Soruda belirtilen kusursuz sorumluluk halleridir. B, C, D ve E seçeneğinde belirtilenler dikkat ve özen ilkesi gereğince kusursuz sorumluluk hallerini ifade ederken motorlu araç işletenin sorumluluğu tehlike ilkesi içindeki kusursuz sorumluluk halidir. 8 Diğer sayfaya geçiniz.

17 29. Türk Ticaret Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi, tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmeye ilişkin ihtarın yapılabileceği vasıtalardan biri olarak sayılmamıştır? A) Noter aracılığıyla ihtar B) Taahhütlü mektupla ihtar C) Telgrafla ihtar D) Güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi vasıtasıyla ihtar E) İadeli taahhütlü mektupla ihtar Çözüm: Her iki tarafın tacir olması durumunda belli işlemler belli şekillerde yapılır. Buna göre; Karşı tarafı temerrüde düşürme Sözleşmeyi fesih Sözleşmeden rücu işlemleri 31. Aşağıdaki sermaye unsurlarından hangisi, anonim şirkete sermaye payı olarak konulabilir? A) Marka B) Hizmet edimleri C) Kişisel emek D) Ticari itibar E) Vadesi gelmemiş alacaklar Çözüm: Anonim şirket bir sermaye şirketidir. Bu şirketlerde ortaklar sınırlı sorumlu olduğundan dolayı sermaye payı olarak şahsi emek, ticari itibar ve hizmet edimleri getirilemez. Ayrıca henüz vadesi gelmemiş olan alacaklar da sermaye olarak getirilemez. Bu şirkete sermaye olarak paralar, nakitler, taşınmazlar, alacaklar gibi unsurlar sermaye olarak getirilebilmektedir. Marka ise parasal değeri olan bir unsur olduğundan sermaye olarak getirilebilmektedir. Taahhütlü mektup Telgraf Noter Elektronik imzaya sahip e-posta aracılığıyla yapılır. 30. I. (A) Anonim Şirketi ile akdettiği ticari kredi (ödünç) sözleşmesi II. III. (B) Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi ile akdettiği tüketici kredisi sözleşmesi Öğretmen (C) ile akdettiği cari hesap sözleşmesi Bir banka, yukarıdaki sözleşmelerden hangilerini akdederken bileşik faiz şartı koyabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Çözüm: Ticarî işlerde bileşik faiz uygulanması kural olarak yasaktır. Ancak cari hesap sözleşmelerinde hesap devreleri üç aydan fazla ise bileşik faiz uygulanabilir. Bunun dışında her iki taraf açısından ticari iş niteliğindeki ödünç sözleşmelerinde de bileşik faiz uygulanabilir. Unutulmaması gerekir ki bileşik faizin uygulanabilmesi için cari hesap ve ödünç sözleşmesinin taraflarının tacir olmaları zorunludur. Bu yüzden soruda bankaya değinilmiştir. Ülkemizde bankalar anonim şirket olarak örgütlenebileceğinden banka bir tüzel kişi tacirdir. Bu bankanın A anonim şirketi ile akdettiği ticari kredi sözleşmesine bileşik faiz koyması mümkündür. Çünkü her iki tarafı tacir olan bir kredi sözleşmesidir (I. öncül doğru). İkinci öncülde bahsi geçen sözleşmenin bir tarafı tüzel kişi olan banka iken karşı tarafı tüzel kişi olmayan yönetim kurulu üyesidir. Anonim şirketlerde yalnızca gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi olacağından her iki tarafın tacir olmadığı bu kredi sözleşmesine bileşik faiz uygulanması mümkün değildir (II. öncül yanlış). Son öncülde verilen cari hesap sözleşmesinin bir tarafı banka diğer tarafı ise öğretmendir. Her iki taraf tacir olmadığından bu sözleşmeye de bileşik faiz eklenmesi mümkün değildir (III. öncül yanlış). 32. I. Anonim şirketin alacaklıları, şirketin borçları için pay sahiplerinin şahsi mal varlıklarına başvurabilirler. II. III. Anonim şirket, tüzel kişiliği haiz bir şirket türüdür. Anonim şirket, sadece gerçek kişiler tarafından kurulabilir. Türk Ticaret Kanunu na göre, anonim şirketler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Çözüm: Anonim şirket bir sermaye şirketidir ve bu şirketin ortakları şirketin üçüncü kişilere karşı olan borçlarından dolayı şirkete getirdikleri sermaye oranında sorumludurlar. Bu yüzden ortakların şahsi mal varlıklarına gidilmesi söz konusu değildir. Ortakların şahsi mal varlıklarına gidilmesi sınırsız sorumlu ortakların oldukları şirketler için geçerli olan bir durumdur (I. öncül yanlış). Anonim şirket tüzel kişiliğe sahip olan bir şirkettir. Bu şirket ticaret siciline tescil edildiği anda tüzel kişilik kazanmakta ve tacir sıfatına sahip olmaktadır (II. öncül doğru). Anonim şirkete gerçek veya tüzel kişiler ortak olarak girebilmektedir. Ticaret Kanunu nda yer alan şirketler arasında sadece kolektif şirket ortakları ve komandit şirketlerin komandite ortakları gerçek kişi olmak zorundadır. Bunun dışında kalan diğer tüm şirketlerin ortakları gerçek ya da tüzel kişi olabilmektedir (III. öncül yanlış). 9 Diğer sayfaya geçiniz.

18 33. Bono ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bonoda asıl borçlu keşideci olup hamil vadeyi geçirmiş olsa bile zaman aşımı süresi içinde keşideciye başvurabilir. B) Bonoda kabul yoktur. C) Bono, beyaz ciroyla devredilemez. D) Senet metninde vadenin bulunmaması, bononun geçerliliğini etkilemez. E) Bono, hamile yazılı olarak düzenlenemez. 34. Ciro ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Senedin ön yüzüne muhatap ve keşideci dışındaki kişilerce herhangi bir açıklama yapılmadan atılan imza, ciro hükmündedir. B) Cironun kimin lehine yapıldığı açıkça gösterilmişse buna beyaz ciro denir. C) Poliçenin, muhataba cirosu batıldır. D) Poliçenin içerdiği tüm hakları ciro edilene devretmek amacıyla yapılan ciroya, rehin cirosu denir. E) Gecikmiş bir ciro, alacağın temliki hükmündedir. Çözüm: Kambiyo senetleri içerisinde poliçe ve çekte muhatap bulunmaktayken bonoda muhatap bulunmamaktadır. Muhatabın bulunduğu senet ilişkilerinde senedin borçlusu, senedi kabul eden muhatap olmaktadır. Bonoda muhatap olmamasından dolayı senedi imzalayan, yani keşideci senedin asıl borçlusudur. Zira bonoda ikili bir ilişki bulunmaktadır. Bonoda vadeyi geçiren hamil 3 yıllık genel zaman aşımı süresi içerisinde her zaman keşideciye (borçluya) başvurabilir (A seçeneği doğru). Kabul poliçede muhatabın senedi ödeyeceğini ikrar etmesi ve senet üzerine şerh düşürmesi işlemidir. Poliçede kabul mümkünken bono ve çekte kabul yoktur (B seçeneği doğru). Bonoda vadenin gösterilmemesi halinde senedin görüldüğünde ödenecek vadeli olduğu kabul edilmektedir. Bu yüzden vadenin yazılmaması senedin niteliğini etkilememektedir (D seçeneği doğru). Kambiyo senetleri içerisinde hamiline yazılı düzenlenebilen tek senet çektir, bono ve poliçenin hamiline yazılı düzenlenmesi mümkün değildir (E seçeneği doğru). Bonoda vade ve ciroya ilişkin hükümlerde poliçe hükümleri uygulanmaktadır. Bonoda üç tür ciro mümkündür. Bunlar temlik cirosu, tahsil cirosu ve rehin cirosudur. Bu ciroların kime yapıldığı ismen gösterilmemişse beyaz ciro adını almaktadır. Bononun beyaz ciro ile tedavülde dolaşması mümkündür (C seçeneği yanlış). Çözüm: Senet metnine keşideci ve muhatap dışında atılan her imza aval anlamına gelmektedir. Avalin kimin lehine verildiği belli değilse keşideci lehine verilmiş sayılmaktadır (A seçeneği yanlış). Ciro şerhinden kimin lehine yapıldığı anlaşılıyorsa tam ciro, anlaşılmıyorsa beyaz ciro olarak adlandırılmaktadır (B seçeneği yanlış). Poliçede muhataba yapılan ciro "makbuz hükmünde iken muhatabın yaptığı ciro batıldır. C seçeneğinde bu bilginin tam tersi verilmiştir (C seçeneği yanlış). Ciro eğer senetten doğan tüm hakların devri için yapılmışsa bu ciro temlik cirosu adını almaktadır. Rehin cirosu ise sadece senedin güvence olarak verildiği durumlarda yapılan cirodur (D seçeneği yanlış). Ciro süresi içinde yapılmalıdır. Bu sınırlar poliçede vade iken çekte ibraz süreleridir. Bu süreler geçtikten sonra yapılan cirolar gecikmiş ciro sayılmaktadır ve gecikmiş ciro Borçlar Hukuku nda yer alan alacağın temliki gibi sadece alacağın devrini öngören, diğer hakların devrini öngörmeyen işleme dönüşmektedir (E seçeneği doğru). 10 Diğer sayfaya geçiniz.

19 35. I. İtirazın kesin kaldırılmasını sağlayacak nitelikte bir belgedir. II. III. IV. Alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde borçluya karşı takip yapılması hâlinde ödeme emri tebliğine gerek yoktur. Hacze iştirak imkânı verir. Alacaklıya, iptal davası açma imkânı vermez. İcra ve İflas Kanunu na göre, kesin aciz belgesi ile lgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 37. İcra ve İflas Kanunu na göre, dava açılmadan veya takibe başlanmadan önce alınan bir ihtiyati haciz kararı ile ilgili infaz isteme ve tamamlayıcı merasim olarak takip talebinde bulunma veya dava açma süreleri, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 10 gün 7 gün B) 7 gün 2 hafta C) 7 gün 10 gün D) 10 gün 2 hafta E) 2 hafta 7 gün 36. Çözüm: Aciz belgesi, md. 68 anlamında borç ikrarını içeren bir belgedir yani itirazın kesin kaldırılmasını sağlayıcı nitelikte bir belgedir (I. önerme doğrudur). Alacaklı aciz belgesini aldığı tarihten itibaren bir yıl içinde borçluya karşı takip yaparsa, borçluya yeniden ödeme emri tebliğine gerek yoktur (II. önerme yanlıştır). Elinde aciz belgesi bulunan alacaklı md. 100/1 deki şartlara göre hacze iştirak edebilir (III. önerme doğrudur). Aciz belgesi, alacaklıya iptal davası açabilme hakkı verir. (md 143/II; 277/I) (IV. önerme yanlıştır). I. Borçlu ile alacaklının, borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları on yılı aşmayan sözleşmenin devamı süresince II. III. İstihkak davası sırasında Satış talebinin alacaklı tarafından geri alınması durumunda Çözüm: İhtiyati haciz para alacaklarına ilişkin mevcut ya da müstakbel takibin sonucunun güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun mal varlığına el konulmasını sağlayan geçici bir hukuki korumadır. İhtiyati haciz kararının verildiği günden itibaren 10 gün içinde, alacaklının ihtiyati haciz kararının icrasını istemesi gerekir. Aksi takdirde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. Yine alacaklı dava açılmadan ya da takip başlamadan ihtiyati haciz yaptırırsa bu haczi kesin hacze dönüştürmek için 7 gün içinde dava açar ve icra merasimini tamamlar. Tamamlayıcı merasimden sonra borçlu yapılan takipte ödeme emrine itiraz etmez ya da dava sonucunda alacaklı haklı bulunursa ihtiyati haciz kesinleşir ve hacizli malların satışı istenebilir. İcra ve İflas Kanunu na göre, yukarıdaki hâllerin hangilerinde satış isteme süreleri işlemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III Çözüm: Satış icra hukukunda kural olarak talep üzerine yapılmaktadır. İcra ve İflas Kanunu'nun 106. maddesinde, taşınır ve taşınmazlar için satış isteme sürelerinde ayrıma gidilmiştir. Buna göre hacizli taşınır mallar ve alacaklar için satış isteme süresi 6 ay, taşınmaz mallar için satış isteme süresi, hacizden itibaren 1 yıldır. Ancak bazı durumların varlığı halinde satış isteme süreleri işlemez ve durur. Şu durumların varlığı halinde 6 aylık ve 1 yıllık satış isteme süreleri işlemez: Borçlu ile alacaklının, icra dairesinde yapacakları ve on yılı aşmayan borcun taksitlendirilmesi sözleşmesinin devamı süresince, İstihkak davası sırasında, Geçici hacizde, İhtiyati hacizde satış isteme süreleri işlemez. Ancak üçüncü öncülde belirtilen, satış talebinin alacaklı tarafından geri alınması durumunda satış isteme süreleri işlemeye devam eder. 38. İcra ve İflas Kanunu na göre icra inkâr tazminatı, alacağın yüzde kaçından aşağı olamaz? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 Çözüm: İcra inkâr tazminatı borçlunun ödeme emrine haksız yere inkar etmesini önlemek amacıyla konulmuş bir müeyyidedir. İnkâr tazminatı, hüküm altına alınan alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamaz. Yüzde yirmi inkar tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun haksızlığına karar verilmiş olup alacaklının bir zarar görmüş olmasına gerek yoktur. 11 Diğer sayfaya geçiniz.

20 39. İcra ve İflas Kanunu na göre, kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takipte gönderilen ödeme emrinin içeriğinde yer alan hususlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Takibin dayanağı olan kambiyo senedindeki imza borçluya ait değilse bunun açıkça beş gün içinde icra mahkemesine bildirilmesi ihtarı, ödeme emrine yazılır. B) Faizli alacaklarda, faizin miktarı ve işlemeye başladığı gün ödeme emrine yazılır. C) Alacağın Türk parasıyla tutarı, ödeme emrine yazılır. D) Beş gün içinde borç ödenmediği, itiraz ve şikâyet edilmediği takdirde alacaklının, ticaret mahkemesinden borçlunun iflasını talep edebileceği ihtarı, ödeme emrine yazılır. E) Alacak, yabancı para alacağı ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi, ödeme emrine yazılır. 40. I. Adi tasfiye usulünde iflas idaresinin seçilmesi II. III. Müflise karşı iflas kararından önce başlamış olan haciz yoluyla takiplerin düşmesi İkinci alacaklılar toplantısı Yukarıdakilerden hangileri, iflas kararı kesinleşmeden yapılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Çözüm: İflas borçlunun A.T.M. kararıyla bütün mal varlığına el konulmasını ifade eden bir takip yoludur. İflas kararını ülkemizde vermeye yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki A.T.M.dir. Bilineceği üzere A.T.M.nin verdiği kararlar kesin kararlar olmamakla birlikte bu kararlara karşı kanun yollarına başvurmak mümkündür ve önemle belirtmek gerekir ki iflas kararı verilmesiyle birlikte borçlu hakkında iflas takip yolu işletilmeye başlatılırken bu karar kesinleşmedikçe müflis hakkında birtakım işlemler yapılamaz. İflas kararı kesinleşmedikçe; Masa mallarının satışı, ikinci alacaklılar toplantısı yapılamaz. Yine iflas kararının verilmesi ile borçlu hakkında başlamış takipler dururken iflas kararının kesinleşmesiyle bu takipler düşer. Çözüm: Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolunda, kambiyo senedine ve borca ilişkin her türlü itiraz ve şikâyetlerin 5 gün içinde icra dairesine bildirilmesi gerekir. A seçeneğinde verilen ibareye göre kambiyo senedindeki imzanın borçluya ait olmadığına dair itiraz icra mahkemesine değil, icra dairesine yapılır. Dolayısıyla A seçeneği yanlıştır. Ancak burada kambiyo senetlerine ilişkin haciz yolundaki itiraz ile kambiyo senetlerine mahsus iflas yolundaki itirazı karıştırmamak gerekir. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda ödeme emrine itiraz 5 gün içinde icra mahkemesine yapılırken kambiyo senetlerine mahsus iflas yolunda itiraz 5 gün içinde icra dairesine yapılmaktadır. 12 HUKUK TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU BİZ SORDU YAKALADIK KPSS ALAN BİLGİSİ 'de 94 SORU HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ş ğ ifadelerden hangisi yanlıştır? ş A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007 61. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir.

Detaylı

KONU ANALİZLİ SORU ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ KİTAPÇIĞI

KONU ANALİZLİ SORU ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ KİTAPÇIĞI KMU PSO SÇM SV GUBU TÜK G M SV KOU Z SOU ÇÖZÜMM TKĞ KTPÇĞ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının ymir ayınevi nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU HEDEFLER İÇİNDEKİLER MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU Medeni Usul Hukuku Yargı kavramı ve yargı kolları Hukuk yargılamasında mahkemeler teşkilatı Mahkemelerde çalışan kişiler Mahkemeye yardımcı

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEB 8 TEMMUZ 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? HUKUK 1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, öneriye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı

;f*\ E)G#` Z0o+ ITl }] 0n(h5V aaa!!!aaa!!aa!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000

;f*\ E)G#` Z0o+ ITl }] 0n(h5V aaa!!!aaa!!aa!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000 MASTER KİTAPÇIK GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR 2011-İdari Yargı TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı